Bogstadveien Magasinet Kalender 2018

Page 1

Ã… R E TS V I KT I G ST E B E G I V E N H E T E R

KALENDER AKTIVITETER

UTGIVELSER

PRISER & FORMATER

2018


2018

Majorstuen & Bogstadveien Næringsforening Bogstadveien 41A, 2. etg N-0366 Oslo Tlf: +47 22 60 88 99 post@bogstadveien.no

FEBRUAR Uke 1

MARS Uke 5

1 Tor

1 Tor By Larm, Oslo (1-3)

APRIL Uke 9

2

Lør Musikkfest Oslo

3 Tir

3 Tor

3

Søn

4 Ons

4

Fre

4

Man

5 Tor

5

Lør Holmenkollstafetten

5

Tir

6

Søn

6

Ons

7

Man

7

Tor Bislett Games

8 Tir Frigjøringsdagen

8

Fre Færder’n / Birkebeinerløpet

9

Ons

9

Lør Miniøya (9-10)

Tir

10

Tor Kr. Himmelfartsdag

10 Søn

Ons

Fre

2

Fre

2 Man 2. påskedag

3

Ons

3

Lør

3

Lør

4

Tor

4

Søn

4

Søn

5

Fre

5

Man

5

Man

6

Lør

6

Tir

6

Tir

6

Fre

7

Søn

7

Ons

7

Ons

7

Lør

8

Søn

9

Man

10 11

Man

8 Tor

8

Tor

9

Tir

9

Fre OL i PyeongChang (9.-25. feb)

9

Fre

MATERIELLFRIST

10

Ons

10

Lør

10 Lør

Holmenkollen skifest (9-11)

11

Tor

11

Søn

MORSDAG / FASTLAVN

11 Søn

12

Fre

12 Man

Uke 7

12 Man

13

Lør

13 Tir

14

Søn

15

Man

16 17

VALENTINSDAG

Uke 14

VÅR

2

8

2

Uke 18

Ons

Tir

Uke 2

Tir Arbeidernes dag

Fre

2

Uke 10

JUNI

1

1

Man Nyttårsdag

Uke 6

MAI

1 Søn 1. påskedag

1

Uke 15

Uke 19

11

Fre

11 Man

12 Tor

12

Lør Melodi Grand Prix finale

12 Tir

13 Tir

13

Fre

13 Søn

Uke 11

Uke 20

14 Ons

14

Lør

14

Man

15

Tor

15

Søn

15

Tir

Tir

16

Fre

16 Fre

16

Man

16

Ons

Ons

17

Lør

17 Lør Birkebeinerrennet

17

Tir

17 Tor Grunnlovsdagen

18

Tor

18

Søn

18 Søn

18

Ons

18

Fre

19

Fre

19

Man Vinterferie

19 Tor

19

Lør Pinseaften

20

Lør

20

Tir

20 Tir Vårjevndøgn

20

Fre Sentrumsløpet lørdag 21.april

20

Søn 1. pinsedag

21

Søn

21

Ons

21 Ons

21

Lør

BILFRI MARKEDSDAG

21

Man 2. pinsedag

22

Man

22 Tor

22

Tor

22

Søn

23

Tir

23

Fre

23 Fre

23

Man

24

Ons

24

Lør

24 Lør

24

Tir

24 Tor

24 Søn

25

Tor

25

Søn

25

25

Ons

25

Fre

25 Man

26

Fre

26

Man

26 Tor

26

Lør

26 Tir

27

Lør

27

Tir

27 Tir

27

Fre

27

Søn

28

Søn

28

Ons

28 Ons

28

Lør

28 Man

29

Man

29

29

Søn

30

Tir

30 Fre Langfredag

30

Man

31

Ons

31 Lør Påskeaften

Notater

Notater

Uke 4

Uke 5

Notater

Uke 8

Uke 9

Uke 12

19 Man

Søn Palmesøndag/Sommertid (+1t)

Uke 13

26 Man

Tor Skjærtorsdag

Husk! Notater

Uke 16

Uke 17

Uke 18

Uke 24

13 Ons

15 Tor

14 Ons

Uke 3

Uke 23

14 Tor Norwegian Wood (14-16) 15 Fre Piknikk i Parken (15-17) 16 Lør 17

MATERIELLFRIST

SOMMER

JANUAR

Bogstadveien Magasinet Rosenborggata 3. 0356 Oslo Postboks 5336 Majorstuen N-0304 Oslo Tlf: +47 24 11 85 00 post@bmagasinet.no

Søn

18 Man

Uke 25

19 Tir 20 Ons OverOslo (20-23)

Uke 21

21 Tor

22 Tir

22 Fre Skoleslutt / Oslo Pride (22-1)

23

23 Lør St. Hansaften

Ons

29

Tir

30

Ons

Uke 26

27 Ons

Uke 22

28 Tor 29 Fre 30 Lør

31 Tor

Notater

Notater

Bli oppdatert på hva som skjer på bogstadveien.no

bogstadveien

bogstadveien_no


2018

Majorstuen & Bogstadveien Næringsforening Bogstadveien 41A, 2. etg N-0366 Oslo Tlf: +47 22 60 88 99 post@bogstadveien.no

JULI 1

Søn

2

Man

3 4

AUGUST Uke 27

SEPTEMBER Uke 31

Ons 1

OKTOBER

1

Lør

1

DESEMBER

NOVEMBER Uke 40

1

Tor

2 Tir

2

Fre

Man Høstferie

Bogstadveien Magasinet Rosenborggata 3, 0356 Oslo Postboks 5336 Majorstuen N-0304 Oslo Tlf: +47 24 11 85 00 post@bmagasinet.no

Uke 44 MATERIELLFRIST

1

Lør Julegrantenning

2

Søn 1. søndag i advent Man

2

Tor

2

Søn

Tir

3

Fre

3

Ma

3 Ons

3 Lør

3

Ons

4

Lør

4

Tir

4 Tor

4

Søn

4 Tir

5

Tor

5

Søn

5

Ons

5 Fre

5

Man

5

Ons

6

Fre

6

Man

6

Tor

6

Lør

6

Tir

6

Tor

7

Lør

7

Tir Øyafestivalen (7-11)

7

Fre

7

Søn

7

Ons

7 Fre

8

Søn

Ons 8

8

Lør

8

Man

8

Tor

9

Man

9

Tir

9

Fre

10

10

Ons

10 Lør

Uke 28

Uke 32

Uke 36

BILFRI MARKEDSDAG

Uke 41

9

Tor

9

Søn

Tir

10

Fre

10

Man

11

Ons

11

Lør

11 Tir

11

Tor

11

Søn

12

Tor

Søn 12

12 Ons

12 Fre

12

Man

Uke 33

Uke 37

Uke 45

VINTERBELYSNING TENNES

8

Lør

9

Søn 2. søndag i advent

10 Man FARSDAG

Uke 46

11

Tir

12

Ons

13

Tor Luciadagen

13

Fre

Man 13

13 Tor

13

Lør

13 Tir

14

Lør

Tir 14

14 Fre

14

Søn

14

Ons

14 Fre

15

Søn

Ons 15

15

15

Man

15

Tor

15

Lør

16

Man

16

Tir

16

Fre

16

Søn 3. søndag i advent

17

17

Ons

17 Lør

17

Man

18 Tir

Uke 29

Lør Oslo Maraton

Uke 42

16

Tor

16 Søn

Tir

17

Fre Findings Festival (17-18)

17 Man

18

Ons

18

Lør Bislet Stadion

18 Tir

18

Tor

18

Søn

19

Tor

19

Søn

19 Ons

19 Fre

19

Man

19

Ons

20

Fre

20

Man

20 Tor

20

Lør

20

Tir

20

Tor

21

Lør

21

Tir Skolestart

21 Fre

21

Søn

21

Ons

21 Fre Vintersolverv

22

Søn

Lør

22

Ma

22 Tor

22

23

Man

23

Tir

23 Fre Black Friday

23 Søn 4. søndag i advent

24

24

Ons FN-dagen

24 Lør Small Business Saturday

24

25

25

Tor

25

Søn

25 Tir 1. Juledag

26 Fre

26

Man

27

Lør

27

Tir

28

Søn Sommertid slutter (-1t)

28 Ons

Ons 22

Uke 30

22

23

Tor

23 Søn Høstjevndøgn

Tir

24

Fre

24 Man

Ons

25

Lør Birkebeinerrittet

25

26

Tor

26

Søn

27

Fre

27

Man

28

Lør Norway Cup (28. jul-4. aug)

28

Tir

28 Fre

29

Søn Olsok

29

Ons

29

29

Man

30

Man

30

Tor

30 Søn

30

Tir

31

Tir

31

Fre

Notater

31

Ons

Notater

Uke 31

Notater

Uke 39

Tir

MATERIELLFRIST

HØST

26 Ons

Uke 35

27 Tor

Lør Oslos Bratteste

Notater

Uke 43

Uke 44

HALLOWEEN

29

Tor

30

Fre

Uke 47

Uke 48

Uke 51

Lør

Man Julaften

Uke 52

Tor

28 Fre 29

Lør

30

Søn

Notater

31

Man Nyttårsaften

Notater

Bli oppdatert på hva som skjer på bogstadveien.no

Uke 50

26 Ons 2. Juledag 27

VINTER

Uke 34

Uke 38

Uke 49

bogstadveien

Uke 1

bogstadveien_no


LIVSSTILSMAGASINET FOR MAJORSTUEN//2018 OM OSS N//VÅR 2017

FOR MAJORSTUEN//

FOR MAJORSTUE

LIVSSTILSMAG ASINET

LIVSSTILSMA GASINET

BOGSTADVEI EN

BOGSTADVE IEN

ASINET FOR LIVSST ILSMAG //VÅR 2017 MAJOR STUEN

SOMMER 2017

D ASIAN STREETTEFOO PÅ SITT BES ÅR! MORSOM RETRO-V EN SMAK AV E SØRSTATEN

MUNTER BOHEM FARGERIK SESONG MAJORSTUENS BALLETTDIVA

LIVSSTI LSMAGA SINET FOR MAJORS TUEN// SOMME R 2017

ANNA OF THE NORTH DEN NYE MOBILBUTIKKEN KJÆRLIGHET FOR ØYET

MOTE:

BOGSTADVEIEN LIVSSTILSMAGASINET FOR MAJORSTUEN//HØST 2017

Spring time MOTE:

Høst

I HEGDEHAUGSVEIEN

BOGSTADVE IEN

MED JERN I BLODET GJØR HØSTEN TIL EN MATFEST

LIVSSTILSMA GASINET

Os sommloe- r

ASINET FOR LIVSST ILSMAGR 2017/2 018 //VINTE MAJOR STUEN

FOR MAJORSTUE N//VINTER 2017/2018

SUNN VINTERHUD HÅNDPLUKKET FRA ITALIA ER MED DIAMANTISTE N PÅ ØNSKEL 90 ÅR I GATEN FRISTELSERREKKE PÅ RAD OG

START DING SPRENAEW THE S

LIVSSTILSMAGASINET FOR MAJORSTUEN//HØST 2017

ROMANSEMOTE: FABRIKKEN I CHRISTIANIAARKITDEEKT-ENSMÅ DETALJENE, STIL LILLE EKSTRA DETK FESTIVALGLEDEKULINARIS REISESTORFANGST SMAKEN AV I BOGSTADVEIEN SOMMER! KOKKENES 160 ÅR MED FAVORITTSESONG VAKKER TRADISJON GARANTERER SNØ FARGEGLAD SESONG NATURLIG LOOK

OLIVENMAGI MYE MER ENN HIKERPANTS OG GORE-TEXJAKKER!

Bogstadveien Magasinet er livsstils­magasinet for ­hele M ­ ajorstuen – Norges største og mest ­eksklusive handels­område med over 500 f­ orretninger. M ­ agasinet ble etablert i år 2000 e­ tter ø ­ nske fra ­handelsstanden, og utgis i s­ amarbeid med M ­ ajorstuen & Bogstadveien ­Næringsforening. Bogstadveien Magasinet skal gi informasjon og inspirasjon innenfor livsstil, mote, reise, kunst, design, sport, skjønnhet, interiør m.m. Det retter seg mot et urbant, kjøpesterkt, engasjert, moderne og kvalitets­bevisst publikum. Bogstadveien Magasinet skal være til nytelse for både mann og kvinne, med ­inspirerende bilder, hvor vi gir tips og råd om de nyeste trendene og ikke minst hva som skjer på Majorstuen og ellers i verden. Magasinet kommer ut 4 ganger i året (vår/påske, sommer, høst og jul/vinter). Magasinet distribueres i et stort opplag til husstander på Oslo vest og deler av Kjelsås, G ­ refsen, Ekeberg og Nordstrand, Malmøya, Ulvøya, Ormøya, Snarøya og Bærum ­øst (eksklusiv e­ ventuelle reservasjoner). I tillegg deles ca. 7.000 magasiner ut til ­forretninger og andre møteplasser på M ­ ajorstuen. Vi har mange store spesial­designede stativer i o ­ mrådet. Stativene etter­fylles u ­ kentlig. B ­ ogstadveien M ­ agasinet ligger også på alle rom på ­Radisson Blu Scandinavia Hotel (“SAS-hotellet”), Saga Hotel og Thon Hotel Gyldenløve. – Vi trekker handlende og besøkende til Majorstuen! bogstadveien.no - @bogstaveien_no Majorstuen & Bogstadveien Næringsforening og Bogstadveien Magasinet har nå felles hjemmeside. Bogstadveien.no skal være en aktiv nettside med nyheter og aktuelle saker om Majorstuen og forretningene i området. Her vil dere finne kart med butikkoversikt, hvordan komme seg hit, artikler, inspirasjon, nyheter, tips og mye mer. Send oss pressemeldinger og annen spennende informasjon, så legger redaksjonen dette ut. Hjemmesiden er godt besøkt og folk bruker siden og magasinet til å hodle seg oppdatert på butikker og ellers hva som skjer. Vi er i tillegg aktive med oppdateringer på facebook og instagram.

794 GAVETIPS

«LIFE IS A PARTIT»Y. DRESS LIKE MED HJERTE FOR LANDSBYEN NORSK TAPAS DEN LILLE JULEBYEN

UTGIVELSER 2018 BM#1 Vår BM#2 Sommer BM#3 Høst BM#4 Jul/Vinter

Uke 14 Materiellfrist 9. mars Moteserien tas uke 10 Uke 24 Materiellfrist 18. mai Moteserien tas uke 21 Uke 39 Materiellfrist 31. august Moteserien tas uke 36 Uke 48 Materiellfrist 2. november Moteserien tas uke 44

PRISER Dobbeltside 35.900,- eks. mva. Medlem* 32.900,- eks. mva. Helside 23.900,- eks. mva. Medlem* 21.900,- eks. mva. Halvside 13.900,- eks. mva. Medlem* 12.900,- eks. mva. *Medlem av ­Majorstuen & Bogstadveien ­Næringsforening.

Årsavtale Næringsartikkel Moteserien Gavetips Annonseproduksjon

25%

Tillegg Baksiden +150% Omslagsside 2 og 3 +100% Side 3 +100% Spesialplassering + kr. 5.000,Dobbeltsiderlangt fremme +25%

rabatt ved annonsering i 4 utgaver inkl. artikkel! 5.000,- eks. mva. pr. side. Vi sender journalist og fotograf (må være annonsør) 5.000,- eks. mva. for én egen helside inkl. ­profesjonell styling/foto/modeller (må være annonsør) 2-5 gavetips pr. annonsør avhengig av annonsepakke 1.500,- eks. mva. (send oss høyoppløselig bilde, logo og tekst)

FORMATER

Dobbeltside 416 x 278 mm + 3mm utfallende Helside 208 x 278 mm +3 mm utfallende Halvside Liggende 190 x 123 mm Stående 92 x 252 mm Annonser ønskes sendt som trykkbar PDF i CMYK til grafisk@bmagasinet.no For mer info ta ­kontakt på tlf 24 11 85 00 Utgiver: Jon Annar Berntsen / jab@bmagasinet.no / 917 98 008

Tlf 24 11 85 00

www.bogstadveien.no

post@bmagasinet.no