Page 1

Bewegen is leven!

GR AT IS

Smallingerland

02

Smallingerland Juli 2012

SPORTIEF

Met in dit nummer o.a.: Portret van Mariska Kramer • Kinderyoga Ondernemers bedwingen Alpe d’Huez • De club van kampioenen


Voorwoord Sport, bewegen en gezondheid zijn belangrijke items in de maatschappij van tegenwoordig. Met de projecten Flitzclub, Lekker Fit en denken & doen zijn de consulenten van Sportbedrijf Drachten actief in de gemeente Smallingerland. Natuurlijk staan wij er niet alleen voor! Een team van enthousiaste Coaches Sport & Bewegen en een buurtsportmedewerker ondersteunen ons tijdens het uitvoeren van de projecten. Een samenwerking tussen de afdeling Sport & Bewegen zorgt voor bij-

zondere resultaten voor de mensen in onze gemeente, zoals de Flitzclub en sportinstuiven.Waar de coaches actief zijn op locatie, zijn wij consulenten actief achter de schermen.

sporten. De consulenten zorgen er voor dat er scholen benaderd worden voor gezondheidsprojecten. Misschien kent u het project “lekker fit!” ? of de schoolsporttoernooien?

De coaches vind je op de basisscholen om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te verhogen en daarnaast technische en organisatorische ondersteuning aan te bieden aan verschillende sportverenigingen. Sportvereniging worden vitaler en kinderen kunnen op school kennis maken met veel verschillende

Naast het stimuleren van beweging bij het onderwijs wordt er ook gedacht aan de oudere doelgroep. Sportief Actief is een programma speciaal gericht op 50 –plussers. Gezamenlijk actief zijn met leeftijdsgenoten is één van de doelstellingen van dit programma. Dat door de sportverenigingen en andere

organisaties al diverse activiteiten worden georganiseerd, wordt ook in dit nummer weer duidelijk. Dat juichen wij alleen maar toe, want sport verbind mensen met elkaar. Samen met de scholen en verenigingen en andere organisaties gaan wij graag de uitdaging aan om in de gemeente de leefstijl gezond te houden en te verbeteren. Veel leesplezier.

Malou Besseler en Sandra Bos Consulenten Sport & Bewegen

Smallingerland Sportief dankt deze dames voor het schrijven van het voorwoord voor deze editie.

In deze uitgave Gr at

S Bewe en!is leveni! gen lev Bewegen is

Gr at iS

SmaSllminaglleinrlgaenrldand

SpSoprotrietfief

05 Bowlingvereniging Drachten 07 Sportief wandelen bij de club van kampioenen

av Impala

07 Balans Simon Klaster (Column) 09 Drachtster skûtsje wordt 9e bij 30e Lemmer Ahoy

De Twa Famkes

11 Ook voor de allerkleinsten De Graspiepers Smallingerland Juli 2012

100 jaar Met in dit nummer o.a.: Portre de Jong • Twa Famkes er o.a.: Portret van Henk t van Mariska Kramer • Kinderyoga Met in dit numm Ondernemer oka’s s bedwi ht: Alpe • Gezoc d’Hue geest z •G-Jud m enngen De club van kampioenen Biljarten stimuleert lichaa

14 Alles aan de kant om een keer te winnen

01 02

Smallingerland April 2012

13 Unieke voordeelactie KV Drachten / van der Wiel Skûtsje D’Halve Maen

17 Mariska Kramer Portret van... 19 Volop in training voor de komende winterperiode

Colofon Uitgave: UitInMedia Zaailand 70, 9205 EH Drachten Telefoon: 06 – 831 97 634

Smallingerland

SPORTIEF

De Kluners

19 Hoe is het toch met... Ben Tardy 21 Een boeiende sport voor oud én jong Jeu de Boules 22 Feestelijke afsluiting project “Judo met Zorg” 23 Het draait hier om voetbal, voetbal en nog eens voetbal

Email: info@uitinmedia.nl

25 De trainers achter de SFK-successen

Acquisitie:

Jan Boonstra, Tel: 06 - 831 97 634

26 Ondernemers bedwingen Alpe d’ Huez

Opmaak:

29 Kinderyoga Yoga Sunflower

Blue Road, www.blueroad.nl Oplage: vanaf 10.000 exemplaren Druk: SMG Groep

SFK Drachtstercompagnie

30 Spierscheuring Oedo Mulder (Column) 31 Online afspraak bij sportfysiotherapeut

BAG de Sportlaan


Dé Topkappers van Drachten

Noordkade Noordkade 45, 45, 9203 9203 CE CE Drachten Drachten

Tel. Tel. (0512) (0512) 51 51 16 16 09 09

Elke zaterdag en zondag

Bowlen&&meer... meer... Bowlen Dagelijks geopend vanaf 11.00 tot 22.30 uur, ook op zon- en feestdagen.

Chinees Restaurant Azië Drachten Noordkade 112 | 9203 CH Drachten Telefoon: (0512) 51 79 79 | Fax: (0512) 54 74 88

Bowling & Partycentrum Drachten en nu NIEUW in Heerenveen!

Bowlen Bowlen&&meer... meer...

Bowling & Partycentrum en nu NIEUW in Heerenveen! De twee mooiste, modernsteDrachten en gezelligste bowlingcentra van Friesland en omstreken vallen sinds 1 januari 2011 De tweeonder mooiste, modernste één directie, en zijnendaardoor nog beter instaat om aanvan alle Friesland mogelijke gezelligste bowlingcentra wensen te voldoen. sinds 1980 en omstreken vallen sinds 1Aljanuari 2011actief op het gebied van bowlen en feestjes, onder één directie, en zijn daardoor nog of het nu gaat een kinderfeestje beter instaat omom aan alle mogelijke van 6, of een warm/koud buffet voor 180 personen, wensen te voldoen. Al sinds 1980 actief op het is gegarandeerd uitstekend verzorgd.

het gebied van bowlen en feestjes, of het nu gaat om eenDrachten kinderfeestje van 6, of beschikt Zowel als Heerenveen een warm/koud buffet voor 180 personen, over 10 bowlingbanen met natuurlijk het is gegarandeerd uitstekend verzorgd. automatische puntentelling en hebben we

Kortom, onze centra zijn geschikt voor personeelsfeesten, recepties/jubileums, familiefeesten, verjaardagen, BBQ, borrels, Bowling & Partycentrum Drachten en het nu spectaculaire NIEUW in Heerenveen! buurtfeesten, bruiloften, buffetten en wat u ‘MAGIC BOWLEN’. Ook Bowling en nu NIEUW in Heerenveen! Bowling & & Partycentrum Partycentrum Drachten Drachten en nu NIEUW in Heerenveen! Kijk eenszijn rustig rond opvoor onze maar wilt. heel geschikt voor gezellige kinderfeestjes geschikt Zowel Drachten als Heerenveen beschikt Kortom, onze centra websites en als u iets wilt wat er niet op de woensdagen zaterdagmiddagen. De twee modernste en Demooiste, twee mooiste, modernste en gezelligste Er zijn vele arrangementen mogelijk met bow-personeelsfeesten, rustig rond op onze recepties/jubileums, websites en als u iets op wilt over 10 bowlingbanen met natuurlijk De twee mooiste, modernste en staat, neem dan snel contact opcontact enborrels, wijop gezelligste bowlingcentra van Friesland De twee mooiste, modernste omstreken en automatische bowlingcentra van Frieslanden vallen inclusief bittergarnituren en consumpties, of wat er niet op staat, neem dan snel familiefeesten, verjaardagen, BBQ, puntentelling en hebben we gezelligste bowlingcentra van Friesland en omstreken vallen sinds 1 januari 2011 gaan regelen datdat hethet kan ! vele arrangementen met gezelligste bowlingcentra van Friesland len sinds 1 januari 2011 onder1één directie, zijn Er zijn met bijvoorbeeld heerlijk mogelijk satébuffet. en wij gaan regelen kan! en omstreken vallen sinds januari 2011en bruiloften, buffetten en wat u het spectaculaire ‘MAGICeen BOWLEN’. Ook Dezebuurtfeesten, onder één directie, enbeter zijn instaat daardoor nog alle en omstreken vallen sindsom 1 januari 2011 bowlen inclusief bittergarnituren en daardoor nog aan mogelijkunt u allemaal vinden op onze websites! Boonder één directie, en zijn daardoorheel nog geschikt voor gezellige kinderfeestjes maar wilt. Kijk eens rustig rond op onze beter instaat om alle mogelijke onder éénaan en zijn daardoor nog of met een ke wensen tedirectie, voldoen. sinds 1980 actief op het consumpties, vendien hebben we inbijvoorbeeld de vestiging Heerenveen beter instaat om aan Al alle mogelijke wensenbeter te voldoen. Al sinds 1980 actief opop de woensdagwebsites en als u iets wilt wat er niet op en zaterdagmiddagen. instaat om aan alle mogelijke satébuffet. Deze kunt u allemaal gebied van bowlen en of het nu op gaat heerlijk ‘Restaurant STRIKERS’, waar u heerlijk kunt gewensen te voldoen. Al feestjes, sinds 1980 actief het gebied van bowlen en feestjes, of het actief op wensen te voldoen. Al sinds 1980 staat, neem dan snel contact op en wij vinden op onze websites! om gebied een kinderfeestje vanen 6, feestjes, of een warm/koud nieten van een steengrill, gourmet, spiderpan, het van bowlen of het nu gaathet omgebied een kinderfeestje of van bowlenvan en 6, feestjes, of het buffet voor het isvan gegarandeerd koud/warm buffet, stampotbuffet, koffietafel ofgaan regelen dat het kan ! arrangementen mogelijk met we in de vestiging Bovendien hebben nu gaat om180 eenpersonen, kinderfeestje 6,Erofzijn vele een warm/koud buffet 180 personen, nu gaat om eenvoor kinderfeestje van 6, of een warm/koud buffet voor 180 personen, uitstekend verzorgd. een 3/4bittergarnituren gangenmenu. Eigenlijk Heerenveen ‘Restaurant STRIKERS’, waar alu bowlen inclusief enis in overleg het is gegarandeerd uitstekend verzorgd. een warm/koud buffet voor 180 personen, Drachten en nu ook in Heerenveen! het is gegarandeerd uitstekend verzorgd. les mogelijk! heerlijk kunt genieten van een steengrill, consumpties, of met bijvoorbeeld een het is gegarandeerd uitstekend verzorgd. Geïnteresseerd geraakt? Meer info op: Zowel Drachten als Heerenveen beschikt over 10 gourmet, spiderpan, koud/warm buffet, Kortom, onze centra zijn geschikt Zowel Drachten als Heerenveen beschikt heerlijk satébuffet. Deze kunt uvoor allemaal Kortom, onze centra zijn geschikt voor Zowel Drachten als Heerenveen beschikt bowlingbanen met natuurlijk automatische punKortom, onze centra zijn geschikt voor persoGeïnteresseerd geraakt? Meer info op: www.bowlingdrachten.nl personeelsfeesten, recepties/jubileums, stampotbuffet, koffietafel of eenvoor 3/4 over 10 Zowel bowlingbanen Kortom, onze centra zijn geschikt Drachtenmet als natuurlijk Heerenveen beschikt vinden op onze websites! personeelsfeesten, recepties/jubileums, over 10 bowlingbanen met natuurlijk tentelling en hebben we het spectaculaire ‘MAGIC neelsfeesten, recepties/jubileums, familiefeeswww.bowlingdrachten.nl www.bowlingheerenveen.nl familiefeesten, verjaardagen, BBQ, borrels, automatische en hebben we personeelsfeesten, recepties/jubileums, gangenmenu. Eigenlijk is in BBQ, overleg alles over 10puntentelling bowlingbanen met natuurlijk familiefeesten, borrels, automatische puntentelling engezellige hebben we Bovendien hebben weverjaardagen, in de vestiging BOWLEN’. Ookheel geschikt voor kinderten, verjaardagen, BBQ, borrels, www.bowlingheerenveen.nl buurtfeesten, bruiloften, buffetten en wat www.restaurantstrikers.nl het spectaculaire ‘MAGIC BOWLEN’. Ook familiefeesten, verjaardagen, BBQ,ubuurtfeesten, borrels, automatische puntentelling en hebben we mogelijk! buurtfeesten, bruiloften, buffetten en het spectaculaire ‘MAGIC Ookmaar wilt. feestjes op de woensdagenBOWLEN’. zaterdagmiddagen. bruiloften, en wat uonze maar wilt.wat Kijk Heerenveen ‘Restaurant STRIKERS’, waar u uueens www.restaurantstrikers.nl Kijk eensbuffetten rustig rond op heel geschikt voor gezellige kinderfeestjes buurtfeesten, bruiloften, buffetten en wat het spectaculaire ‘MAGIC BOWLEN’. Ook maar wilt. Kijk eens rustig rond op onze Drachten en nu ook in Heerenveen! heel geschikt voor gezellige kinderfeestjes websites en als u iets wilt wat er niet op op de woensdag- en zaterdagmiddagen. rustig steengrill, rond op onze maar wilt. Kijk eens heel geschikt voor gezellige kinderfeestjes heerlijk kunt genieten websites en als van u ietseen wilt wat er niet op op de woensdag- en zaterdagmiddagen. staat, neem dan en snelals contact op en wijer niet op websites u iets wilt wat op de woensdag- en zaterdagmiddagen. gourmet, spiderpan, koud/warm buffet, staat, neem dan snel contact op en wij 4 gaan regelen dat hetdan kansnel ! contact Er zijn vele arrangementen mogelijk met staat, neem op en wij gaan regelen dat hetofkan ! 3/4 Er zijn vele arrangementen mogelijk met stampotbuffet, koffietafel een

Geïnteresseerd geraakt? Meer info op: www.bowlingdrachten.nl


Bowling Vereniging Drachten

De Bowling Vereniging van Smallingerland Bowling heeft een lange rijk gevulde geschiedenis, en is heden ten dage één van de meest populaire sporten ter wereld. Een Brits antropoloog, Sir Flinders Petrie, ontdekte in 1930 een aantal objecten in het graf van een kind in Egypte die hem leken gebruikt te zijn voor het spelen van een oervorm van het bowling. Indien hij correct was dan stamt onze sport uit het jaar 3200 voor Christus: 5200 jaar oud dus! Een Duits historicus, William Pehle, beweert dat bowling in zijn land voorkwam in het jaar 300... Er is een wezenlijk bestaan gevonden van een populaire vorm van bowling in Engeland in 1366, toen Koning Edward III het aan zijn troepen verbood zodat ze zich meer zouden toeleggen op het oefenen van boogschieten. In elk geval was bowling zeer populair gedurende de tijd van Henry VIII... Op dit moment is de bowlingsport in Nederland uitgegroeid tot een evenement dat tienduizenden deelnemers heeft welke in verenigingsverband competitie spelen of aan nationale en internationale wedstrijden deelnemen. In bijna alle grote steden vind je wel één of zelfs meerdere bowlingcentra waar je deze sport kunt beoefenen. Deze sportbowlers zijn aangesloten bij de Nederland-

se Bowling Federatie, welke het overkoepelend orgaan is voor de sport bowler en alle officiële landelijke wedstrijden uitschrijft en de gemiddelde van alle bowlers per jaar bijhoudt en aan de bowlers hun pasje verstrekt. Onze vereniging heeft 2 gediplomeerde trainers in zijn gelederen, zodat wij u, als u wilt toetreden tot ons legioen van bowlers, tijdens de zomermaanden kunnen begeleiden en u de eerste beginselen van de bowlingsport kunnen bijbrengen, zodat u bij de start van het nieuwe seizoen enigszins geoefend op de baan kunt verschijnen. Graag nodigen wij u uit om eens te surfen op onze website www.bowlingverenigingdrachten.

5

nl daar kunt u verder informatie over de league avonden en de uitslagen vinden en andere nieuwsfeiten van onze vereniging. Ook vindt u daar onze e-mail adressen waar u verdere informatie kunt aanvragen of een afspraak maken met een van onze bestuursleden of trainers voor verdere hulp. Wij kunnen nog best wat leden gebruiken, ook jeugdleden zijn van harte welkom bij ons en kunnen dan ook training krijgen. Mocht dit uw interesse hebben gewekt, neem dan gerust contact met ons op via ons e-mail adres info@bowlingverenigingdrachten.nl en wij maken graag een afspraak.


Jaap de Vries Beste Ontvanger,

WINKELPARTIJ Op alle twee stations kunt u Op Opalle alle alletwee twee tweestations stations stationskunt kunt kuntuuu Op uw partij in winkelpartijen 7dagen dagen per week dagen per week terecht voor dagen perweek week terecht voorterecht voor 777 per terecht voor Jaap Jaap de de Vries Vries Jaap de Vries

•Sigaretten Sigaretten en en luxe luxe sigaren sigaren • •Sigaretten en luxe sigaren •Accessoires Accessoires • •Accessoires •Spaarsystemen Spaarsystemen • •Spaarsystemen Total Total en en ANWB ANWB Total en ANWB •Bloemenverkoop Bloemenverkoop • •Bloemenverkoop •Leuke Leuke cadeauhoek cadeauhoek • •Leuke cadeauhoek •Boedelbakken Boedelbakken • •Boedelbakken

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod tempor incidunt et labore et dolore magna minim veniam, quis nostrud exerc. Irure dolor in reprehend incididunt ut labore et dolore magna aliqua.HOFF Ut enim THEUN nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irurePOSTBUS dolor in reprehend 537 esse molestaie cillum. Tia non ob ea soluad incom dereud facilis est er expedit distinct. Nam 9200 liber teAM conscient t DRACH legum odioque civiuda et tam. Neque pecun modut est neque nonor et imper ned libidig met,M: consectetur adipi 06.336.662.9 et dolore magna aliquam is nostrud exercitation ullam mmodo consequet. Duis aute in voluptate velit esse cillum MAIL: INFO @ WIN pariatur.

•Alle Alle dagelijkse dagelijkse dagbladen dagbladen • •Alle dagelijkse dagbladen

•haar Alle • Sigaretten en luxe sigaren •Lectuur Lectuur voor voor hem hem en en haar haar dagelijkse dagbladen • •Lectuur voor hem en • • Mini Mini Supermarkt Supermarkt • Mini Supermarkt • Lectuur voor PARTY hem enHANDEL haar • Accessoires AANBOD •Medicijnen Medicijnen • •Medicijnen Aanbod diverse wijnen uit veschillende land •Stationsweg Stationsweg verkoopt verkoopt tevens tevensSupermarkt verkoopt •tevens Mini • Spaarsystemen Jaap• •Stationsweg de Vries uw scherpste partij in: Lotto-, Lotto-, en en Strippenkaarten Strippenkaarten Kraskaarten Kraskaarten Lotto-, en Strippenkaarten Kraskaarten • Medicijnen • WIJNEN div. Total en ANWB Diverse hammen uit verschillende • Stationsweg verkoopt tevens • Bloemenverkoop ations kunt u383838 Stationsweg Stationsweg 146 146 De De Eems Eems Stationsweg 146 De Eems landen en streken Kaas • Leuke cadeauhoek Kraskaarten 9201 9201 GT GT Drachten DrachtenLotto-, en Strippenkaarten 9204 9204 JX JX Drachten Drachten 9201 GT Drachten 9204 JX Drachten • FRISDRANKEN ek terecht voor blikjes en flessen etc. seen een wasstraat! wasstraat! Op Op beide beide statio statio snseen wasstraat! Op beide statio nn Frisdranken • Boedelbakken • HAM / KAAS blokken • CHIPS / KOEK etc. • Alle dagelijkse dagbladen Jaap de Vries ren • ZUIVELPRODUCTENIn div.verkoop diverse levensmiddele • Lectuur voor hem en haar • DIEPVRIESPRODUCTEN div. Stationsweg 146 De Eems 38 Op alle twee stations kunt u •9204 Mini Supermarkt 7 dagen per week terecht voor 9201 GT Drachten JX Drachten in- en verkoop partijen diverse levensmiddelen voor o.a. • Alle dagelijkse dagbladen • Sigaretten en luxe sigaren • Medicijnen Op beide stations een wasstraat! KVK: 01157482 RABO BANK DRACHTEN NUMMER: 150.259.093 WWW . • Lectuur voor hem en haar • Accessoires BTW NUMMER: 106650324B01 • Stationsweg tevens (SPORT) VERENIGINGEN BTW IDENTIFICATIE: NL 106650324B01 • Mini Supermarkt • Spaarsystemen verkoopt HORECA ONDERNEMERS • Medicijnen Total ANWB Lotto-, enenStrippenkaarten Kraskaarten SUPERMARKTEN • Stationsweg verkoopt tevens • Bloemenverkoop

At vver eos et accusam dignissum qui blandit est praesent. Trenz pruca beynocguon doas nog apoply su trenz u monugor or trenz ucugwo jag scannar. Wa hava laasad trenzsa gwo producgs su IdfoBraid, yop quiel geg ba so trenzur sala ent dusgrubuguon. Offoctivo immoriatoly, hawrgaxeeis phat eit sakem eit vory gast te Plok peish ba Eslo idaffacgad gef trenz beynocguon quiel ba trenz Spraadshaag ent trenz dreek wirc procassidt program. Cak incluros all uf cak sirucor hawrgasi itoms alung gith cakiw nog pwicos.

Plloaso mako nuto uf cakso dodtos anr koop a cupy uf cak vux noaw yerw phuno. Whag schengos, uf efed, qui swipontgwook proudgs hus yag su ba dagarmidad. Plasa maku noga wipont trenzsa schengos ent kaap zux co naar mixent phona. Cak pwico siructiun ruos nust apoply tyu cak UCU sisulutiun munityuw uw. Titel Bedrijfsnaam Fusce auctor321 viverra augue. Phasellus fringilla. Donec quam nisi, vehicula nec, semper vel, sodales ac, diam. M Dorpsstraat erat Nulla augue odio, iaculis vel, lobortis sit amet, blandit ac, ligula. Proin vitae quam. Sed turpis nulla 1234volutpat. AB Hoofdstad eget, condimentum at, nulla. Donec volutpat ultricies elit. Suspendisse potenti. Curabitur enim neque, imperdiet euismod in, risus. Praesent rutrum auctor metus. Hoogachtend,

Cor Fiene

Beste Ontvanger,

• Leuke cadeauhoek • Boedelbakken

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod tempor incidunt et labore et dolore magna minim veniam, quis nostrud exerc. Irure dolor in reprehend incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehend esse molestaie cillum. Tia non ob ea soluad incom dereud facilis est er expedit distinct. Nam liber te conscient t legum Winkelpartij_Adv.indd 1 odioque civiuda et tam. Neque pecun modut est neque nonor et imper ned libidig met, consectetur adipi BEDRIJVEN et dolore magna aliquam is nostrud exercitation ullam mmodo consequet. Duis aute in voluptate velit esse cillum pariatur. PARTICULIEREN

Lotto-, en Strippenkaarten Kraskaarten

At vver eos et accusam dignissum qui blandit est praesent. Trenz pruca beynocguon doas nog apoply su trenz u monugor or trenz ucugwo jag scannar. Wa hava laasad trenzsa gwo producgs su IdfoBraid, yop quiel geg ba so trenzur sala ent dusgrubuguon. Offoctivo immoriatoly, hawrgaxeeis phat eit sakem eit vory gast te Plok peish ba Eslo idaffacgad gef trenz beynocguon quiel ba trenz Spraadshaag ent trenz dreek wirc procassidt program. Cak Theun hoff | PosTbus 537 | 9200 AM DrAchTen incluros all uf cak sirucor hawrgasi itoms alung gith cakiw nog pwicos.

Stationsweg 146 9201 GT Drachten stations een wasstraat!

Stationsweg 146 De Eems 38 9201 GT Drachten 9204 JX Drachten Op beide stations een wasstraat!

M: 06.336.662.92 | MAil: info@winkelPArTij.nl

Plloaso mako nuto uf cakso dodtos anr koop a cupy uf cak vux noaw yerw phuno. Whag schengos, uf efed, qui swipontgwook proudgs hus yag su ba dagarmidad. Plasa maku noga wipont trenzsa schengos ent kaap zux co naar mixent phona. Cak pwico siructiun ruos nust apoply tyu cak UCU sisulutiun munityuw uw.

Fusce auctor viverra augue. Phasellus fringilla. Donec quam nisi, vehicula nec, semper vel, sodales ac, diam. M erat volutpat. Nulla augue odio, iaculis vel, lobortis sit amet, blandit ac, ligula. Proin vitae quam. Sed turpis nulla eget, condimentum at, nulla. Donec volutpat ultricies elit. Suspendisse potenti. Curabitur enim neque, imperdiet euismod in, risus. Praesent rutrum auctor metus.

Kortingen tot 70% Hoogachtend,

Cor Fiene

ADIDAS, NIKE, O’NEILL, ONLY, ESPRIT, FACON, PUMA, BRUNOTTI

SALE KVK: 01157482 BTW NUMMER: 106650324B01 BTW IDENTIFICATIE: NL 106650324B01

RABO BANK DRACHTEN NUMMER: 150.259.093

ONLY, ESPRIT, BRUNOTTI, ADIDAS, NIKE, O’NEILL, FACON, PUMA

6

WWW .


Sportief wandelen bij de club van kampioenen Het is misschien niet zo bekend dat Impala een groot aamtal Nederlandse kampioenen in huis heeft: Douwe Jan Amels, bij het hoogspringen De masterploeg hardlopen en Stephanie Bouma op de 10 km. En zeker nog minder bekend is dat er bij Impala ook sportief gewandeld wordt. Sportief wandelen is intensiever dan het normale wandelen en verbetert de conditie. Verder is het geschikt om sociale contacten op te doen.

RUNNING

Er is DAMES maandagochtend 9.30DAMES tot 10.30 een . NIKE TEE . van NIKE CAPRI

27.

39.

VAN: 37.VOOR: VAN: 59.- gestart. VOOR: U kunt99 99wandelaars groep voor beginnende

inlichtingen inwinnen bij G.Westra, telefoon; 0512545121. Ook kunt u meteen meewandelen als u om 9.30 bij het clubhuis van Impala bent: Sportlaan 11, Drachten. De eerste drie keer zijn kennismaking en gratis.

ASICS GLIDE

VAN: 109.- VOOR:

. 99

89.

ASICS CUMULUS 13 99

129.

Balans

Column: Simon Klaster, 25 jaar medewerker gemeentelijke sporthallen

Eind mei. Het sportseizoen loopt ten einde. Hier en daar moeten nog wat promotie/degradatie wedstrijden worden gespeeld, maar de meeste verenigingen kunnen de ballans opmaken. Is het een sportief en voorral financieel goed sei-

de algemene ledenvergaderingen. Na afloop aan de bar proberen de leden openlijk nog eens tot goede ideeën te komen om hun club te ‘redden’. Al gauw vinden ze de oplossing in het meer verwerven van sponsorgelden,

eenmalige clubacties zijn het de leden zelf en de ouders die de clubkas spekken. Hiermee verstompt het gesprek. Het gaat al snel over de naderende vakantie. Even bijtanken na een lang seizoen. Weer ‘honger’ naar de

zoen geweest? Sportief gezien zal dit per vereniging verschillen, maar financieel gezien zullen de meeste clubs hun broekriem moeten aanhalen vanwege de financiële crisis in ons land. Dit is althans doorgaans de discussie die door besturen worden gevoerd tijdens

maar na enig gekissebis komen ze er snel achter dat bedrijven met hetzelfde crisisprobleem te kampen hebben. Dan maar specifieke clubacties organiseren! Ook dit valt niet in goede aarde. “Kun je evengoed de contributie omhoog schroeven”, is het antwoord. Bij

bal krijgen. “Heerlijk, even geen competitie-stress”. We zien elkaar in september weer. Komt tijd, komt raad. Prettige vakantie …………

Simon Klaster 7


WERF VAN DER WERFF SINDS 1881 F VAN DER WERFF SINDS 1881 F VAN DER WERFF - CAMPING JACHTWERF VAN DER WERFF JACHTWERF VANVAN DER WERFF SINDS 1881 JACHTWERF DER WERFF

JACHTWERF VAN DER WERFF JACHTWERF VAN DER SINDS 1881 JACHTWERF VAN DER WERFF WERFF SINDS 1881 SINDS 1881 JACHTWERF VAN DER WERFF - CAMPING - CAMPING SINDS 1881 REPARATIEWERF JACHTWERF VAN DER WERFF - CAMPING REPARATIEWERF JACHTWERF WERFF SINDS 1881 -- INBOUW MOTOREN REPARATIEWERF JACHTWERF VAN VAN DER DER WERFF CAMPING SINDS 1881 - INBOUW MOTOREN JACHTWERF VAN DER WERFF SINDS 1881 JACHTHAVEN -- INBOUW MOTOREN REPARATIEWERF SINDS 1881 - CAMPING JACHTHAVEN SINDS 1881 -- CAMPING JACHTWERF VAN DER WERFF REPARATIEWERF WINTEROPSLAG JACHTHAVEN --INBOUW MOTOREN REPARATIEWERF CAMPING CAMPING SINDS 1881

SINDS 1881

- CAMPING - CAMPING - CAMPING - REPARATIEWERF - REPARATIEWERF - REPARATIEWERF - INBOUW MOTOREN - INBOUW MOTOREN - INBOUW MOTOREN - JACHTHAVEN JACHTHAVEN - JACHTHAVEN - WINTEROPSLAG - WINTEROPSLAG BOTEN - VOOR WINTEROPSLAG VOOR BOTEN VOOR BOTEN - SCHEEPSEN EN - SCHEEPSNieuwe Hoek 17 9005NA WARGAWARGA Nieuwe Hoek 17 9005NA - VERFARTIKELEN SCHEEPSEN VERFARTIKELEN Tel. (058) 19(058) 63 Fax. (058) 63- WINTEROPSLAG Tel.Nieuwe (058) 255 19 63 Fax. 255 19 255 63 19VERFARTIKELEN Hoek 17255 9005NA WARGA VOOR BOTEN EN HET ADRES VOOR E-mail: info@jachtwerfvdwerff.nl SINDS 1881 ADRES VOOR info@jachtwerfvdwerff.nl REPARATIEWERF Tel. E-mail: (058) 255 19 63 Fax. (058) 255 19 63 - EN-- HET WINTEROPSLAG CAMPING VOOR BOTEN JACHTHAVEN DOE-HET-ZELF Website: www.jachtwerfvdwerff.nl INBOUW Website: www.jachtwerfvdwerff.nl - DOE-HET-ZELF EN-- HET ADRES MOTOREN VOOR E-mail: info@jachtwerfvdwerff.nl REPARATIEWERF - VOOR SCHEEPSEN BOTEN -- INBOUW MOTOREN Website: www.jachtwerfvdwerff.nl Nieuwe Hoek 17 9005NA WARGA DOE-HET-ZELF REPARATIEWERF

WERF VAN DER WERFF INBOUW MOTOREN -- REPARATIEWERF CAMPING SINDS 1881 JACHTHAVEN RF VAN DER WERFF -- INBOUW MOTOREN REPARATIEWERF VITA SINDS 1881 WINTEROPSLAG RF VAN DER WERFF -- JACHTHAVEN - CAMPING INBOUW MOTOREN VOOR BOTEN -- SCHEEPSEN WINTEROPSLAG CAMPING VERFARTIKELEN JACHTHAVEN INBOUW MOTOREN Hoek 17 Fax. 9005NA Tel.Nieuwe (058) 255 19 63 (058)WARGA 255 19 63 --- VERFARTIKELEN SCHEEPSEN VOOR BOTEN JACHTHAVEN INBOUW MOTOREN Hoek 17 Fax. 9005NA Tel.Nieuwe (058) 255 19 63 (058)WARGA 255 19 63 -- VERFARTIKELEN REPARATIEWERF EN HET ADRES E-mail: info@jachtwerfvdwerff.nl WINTEROPSLAG - JACHTHAVEN VOOR Tel.Website: (058) 255 19 63 Fax. (058) 255 19 63 -- EN HETBOTEN ADRES E-mail: info@jachtwerfvdwerff.nl SCHEEPSEN VOOR DOE-HET-ZELF www.jachtwerfvdwerff.nl WINTEROPSLAG VOOR JACHTHAVEN  --- DOE-HET-ZELF INBOUW MOTOREN Nieuwe Hoek 17 9005NA WARGA EN HET ADRES E-mail: info@jachtwerfvdwerff.nl Website: www.jachtwerfvdwerff.nl VERFARTIKELEN WINTEROPSLAG VOOR BOTEN VOOR Tel.Website: (058) 255 19 63 Fax. (058) 255 19 63 - DOE-HET-ZELF www.jachtwerfvdwerff.nl SCHEEPSEN BOTEN WINTEROPSLAG  Nieuwe - VOOR JACHTHAVEN Hoek 17 9005NA WARGA SINDS 1881 EN HET ADRES E-mail: info@jachtwerfvdwerff.nl - SCHEEPSEN VOOR VERFARTIKELEN VOOR BOTEN SINDS 1881 Tel.Website: (058) 255 19 63 (058)WARGA 255 Nieuwe Hoek 17 Fax. 9005NA DOE-HET-ZELF www.jachtwerfvdwerff.nl  19 63 -- VERFARTIKELEN SCHEEPSEN WINTEROPSLAG SINDS 1881 Nieuwe Hoek 17 Fax. 9005NA -- EN HET ADRES E-mail: info@jachtwerfvdwerff.nl Tel. (058) 255 19 63 (058)WARGA 255 19 63 SINDS 1881 - CAMPING VERFARTIKELEN SCHEEPSEN VOOR  VOOR BOTEN Tel.Website: (058) 255 19 63 (058)WARGA 255 19 63  SINDS 1881 - EN HET ADRES VOOR DOE-HET-ZELF www.jachtwerfvdwerff.nl E-mail: info@jachtwerfvdwerff.nl Nieuwe Hoek 17 Fax. 9005NA - CAMPING VERFARTIKELEN - CAMPING - REPARATIEWERF SINDS 1881 -- EN HET ADRES VOOR E-mail: info@jachtwerfvdwerff.nl  Website: DOE-HET-ZELF www.jachtwerfvdwerff.nl Tel. (058) 255 19 63 Fax. (058) 255 19 63 SCHEEPSEN - CAMPING - REPARATIEWERF - REPARATIEWERF  Website: www.jachtwerfvdwerff.nl Nieuwe Hoek 17 9005NA WARGA - INBOUW -- DOE-HET-ZELF EN HET ADRES VOOR E-mail: info@jachtwerfvdwerff.nl MOTOREN VERFARTIKELEN CAMPING  SINDS 1881 - INBOUW MOTOREN Tel.Website: (058) 255 19 63 Fax. (058) 255 19 63 - INBOUW MOTOREN DOE-HET-ZELF www.jachtwerfvdwerff.nl REPARATIEWERF CAMPING  -- EN HET ADRES VOOR E-mail: info@jachtwerfvdwerff.nl - JACHTHAVEN REPARATIEWERF JACHTHAVEN  1881 - JACHTHAVENSINDS -- DOE-HET-ZELF INBOUW MOTOREN REPARATIEWERF Website: www.jachtwerfvdwerff.nl - WINTEROPSLAG CAMPING WINTEROPSLAG SINDS 1881 - INBOUW BOTEN MOTOREN - VOOR WINTEROPSLAG  VOOR BOTEN SINDS 1881 JACHTHAVEN INBOUW MOTOREN VOOR BOTEN REPARATIEWERF  -- CAMPING - SCHEEPSENSINDS JACHTHAVEN - SCHEEPSEN 1881  Nieuwe Hoek 17 9005NA WARGAWARGA -- CAMPING Nieuwe Hoek 17 9005NA - VERFARTIKELEN SCHEEPSEN MOTOREN WINTEROPSLAG VERFARTIKELEN  JACHTHAVEN REPARATIEWERF Tel. (058) 19(058) 63 Fax. (058) 63--- INBOUW Tel.Nieuwe (058) 255 19 63 Fax. 255 19 255 63 19VERFARTIKELEN Hoek 17255 9005NA WARGA CAMPING WINTEROPSLAG VOOR - ENADRES HETBOTEN ADRES VOOR E-mail: SINDS 1881 VOOR info@jachtwerfvdwerff.nl REPARATIEWERF Tel. E-mail: (058) 255 19 63 info@jachtwerfvdwerff.nl Fax. (058) 255 19 63 - EN-- HET WINTEROPSLAG CAMPING VOOR BOTEN JACHTHAVEN DOE-HET-ZELF Website: www.jachtwerfvdwerff.nl INBOUW Website: www.jachtwerfvdwerff.nl - DOE-HET-ZELF EN- HET ADRES MOTOREN VOOR E-mail: info@jachtwerfvdwerff.nl REPARATIEWERF - VOOR SCHEEPSEN BOTEN  -- SCHEEPSINBOUW MOTOREN Website: www.jachtwerfvdwerff.nl Nieuwe Hoek 17 9005NA WARGA DOE-HET-ZELF REPARATIEWERF EN WINTEROPSLAG -- VERFARTIKELEN CAMPING JACHTHAVEN INBOUW MOTOREN Hoek 17 Fax. 9005NA  Tel.Nieuwe (058) 255 19 63 (058)WARGA 255 19 63 -- VERFARTIKELEN SCHEEPSEN VOOR BOTEN JACHTHAVEN INBOUW MOTOREN Hoek 17 Fax. 9005NA Tel.Nieuwe (058) 255 19 63 (058)WARGA 255 19 63 -- VERFARTIKELEN REPARATIEWERF EN HET ADRES E-mail: info@jachtwerfvdwerff.nl WINTEROPSLAG - JACHTHAVEN VOOR Tel.Website: (058) 255 19 63 Fax. (058) 255 19 63 -- EN HETBOTEN ADRES E-mail: info@jachtwerfvdwerff.nl SCHEEPSEN VOOR DOE-HET-ZELF www.jachtwerfvdwerff.nl WINTEROPSLAG VOOR JACHTHAVEN --- DOE-HET-ZELF INBOUW MOTOREN Nieuwe Hoek 17 9005NA WARGA EN HET ADRES E-mail: info@jachtwerfvdwerff.nl Website: www.jachtwerfvdwerff.nl VERFARTIKELEN WINTEROPSLAG VOOR BOTEN VOOR Tel.Website: (058) 255 19 63 Fax. (058) 255 19 63 - DOE-HET-ZELF www.jachtwerfvdwerff.nl SCHEEPSEN BOTEN WINTEROPSLAG - VOOR JACHTHAVEN Nieuwe Hoek 17 9005NA WARGA EN HET ADRES E-mail: info@jachtwerfvdwerff.nl - SCHEEPSEN VOOR VERFARTIKELEN VOOR BOTEN Tel.Website: (058) 255 19 63 (058)WARGA 255 19 63 - VERFARTIKELEN Nieuwe Hoek 17 Fax. 9005NA DOE-HET-ZELF www.jachtwerfvdwerff.nl SCHEEPSEN - WINTEROPSLAG Hoek 17 Fax. 9005NA HET ADRES E-mail: info@jachtwerfvdwerff.nl Tel.Nieuwe (058) 255 19 63 (058)WARGA 255 19 63 -- EN VERFARTIKELEN SCHEEPSEN VOOR BOTEN Tel.Website: (058) 255 19 63 (058)WARGA 255 19 63 - VOOR EN HET ADRES VOOR DOE-HET-ZELF www.jachtwerfvdwerff.nl E-mail: info@jachtwerfvdwerff.nl Nieuwe Hoek 17 Fax. 9005NA VERFARTIKELEN HET ADRES E-mail: info@jachtwerfvdwerff.nl DOE-HET-ZELF www.jachtwerfvdwerff.nl Tel.Website: (058) 255 19 63 Fax. (058) 255 19 63 -- EN SCHEEPSEN VOOR Website: www.jachtwerfvdwerff.nl Nieuwe Hoek 17 9005NA WARGA - DOE-HET-ZELF EN HET ADRES VOOR E-mail: info@jachtwerfvdwerff.nl VERFARTIKELEN Tel.Website: (058) 255 19 63 Fax. (058) 255 19 63 DOE-HET-ZELF www.jachtwerfvdwerff.nl - EN HET ADRES VOOR E-mail: info@jachtwerfvdwerff.nl DOE-HET-ZELF Website: www.jachtwerfvdwerff.nl

JACHTWERF VAN DER WERFF JACHTWERF VANVAN DER WERFF JACHTWERF DER WERFF

JACHTWERF VAN DER WERFF JACHTWERF VAN DER WERFF JACHTWERF VAN DER WERFF  JACHTWERF VAN DER WERFF Huidspecialist JACHTWERF VAN DER WERFF JACHTWERF VAN  Winnaar award "beste bedrijf" JACHTWERF VAN DER DER WERFF WERFF JACHTWERF VAN DER WERFF SINDS 1881 www.dolcevitadrachten.nl -- WINTEROPSLAG JACHTWERF VAN DER WERFF REPARATIEWERF JACHTHAVEN CAMPING

SCHEEPS- EN VOOR -BOTEN 17 9005NA WARGA - VERFARTIKELEN INBOUW MOTOREN -- WINTEROPSLAG REPARATIEWERF CAMPING 63 Fax. (058) 255-19 63 BOTEN SCHEEPSEN VOOR 05NA WARGA JACHTHAVEN EN HET ADRES VOOR @jachtwerfvdwerff.nl -- VERFARTIKELEN INBOUW MOTOREN REPARATIEWERF . (058) 255 19 63 - SCHEEPSDOE-HET-ZELF w.jachtwerfvdwerff.nl EN - ADRES WINTEROPSLAG 05NA WARGA JACHTHAVEN - EN HET VOOR erfvdwerff.nl INBOUW MOTOREN VERFARTIKELEN VOOR BOTEN . (058) 255 19 63 DOE-HET-ZELF werfvdwerff.nl WINTEROPSLAG JACHTHAVEN -- EN HET ADRES VOOR erfvdwerff.nl SCHEEPS- EN VOOR -BOTEN DOE-HET-ZELF werfvdwerff.nl k 17 9005NA WARGA VERFARTIKELEN - WINTEROPSLAG 9 63 Fax. (058) 255-19 63 BOTEN SCHEEPSEN VOOR 05NA WARGA - EN HET ADRES VOOR @jachtwerfvdwerff.nl VERFARTIKELEN x. (058) 255 19 63 - SCHEEPSDOE-HET-ZELF w.jachtwerfvdwerff.nl EN 05NA WARGA - EN HET ADRES VOOR erfvdwerff.nl VERFARTIKELEN x. (058) 255 19 63 DOE-HET-ZELF werfvdwerff.nl 8


Drachtster skûtsje Twa Famkes wordt 9e bij 30e Lemmer Ahoy

De Twa Famkes laat Eelke Boersma, Arnold Veenema (1e IFKS 2010) en Jaap Hofstee (1e IFKS 2011) achter zich.

Lemmer Ahoy wordt traditioneel gezeild op Hemelvaartsdag en de vrijdag en zaterdag daarop volgend, in 2012 voor de 30e keer. Er doen zowel skûtsjes van de SKS en IFKS, als gemeten en ongemeten Lemmer aken aan mee. De skûtsjes en de Lemmer aken zeilen in verschillende wedstrijdbanen. Sinds 2005 is er ook 3e klasse, voor skûtsjes niet langer dan 17.10 m. Deze klasse bestaat uitsluitend uit skûtsjes van de kleine a klasse van de IFKS. Lemmer Ahoy wordt georganiseerd door Watersportvereniging “De Zevenwolden” te Lemmer. De Twa Famkes heeft meegedaan in de 3e klasse van deze wedstrijdserie in 2006, 2009, 2011 en 2012. De Twa Famkes is daarbij verrassend constant geëindigd, namelijk altijd 9e! Het totaal aantal deelnemers van de 3e klasse varieerde in deze jaren van 10 t/m 12. In 2012 waren er 12 deelnemers in de 3e klasse, een nieuw record voor Lemmer Ahoy. Vooral de snellere kleine skûtsjes doen mee aan Lemmer Ahoy. Van de top 10 van de IFKS kleine a in 2011, deden er 6 skûtsjes mee. 5 deelnemende skûtsjes zijn al eens kampioen geweest bij de IFKS. Op Hemelvaartsdag werden er 2 wedstrijden gezeild met weinig wind. De Twa Famkes behaalde een 8e en een 7e plaats, waarbij in de 2e wedstrijd zelfs 2 oud IFKS-kampioenen (Rinze Herrema en Andries Honing) werden verslagen. Ook op vrijdag werden 2 wedstrijden verzeild. Tijdens de eerste wedstrijd stond er constant een dikke

Figuur 2 Baan C, Lemmer Ahoy. sjes opnieuw starten, maar nu 10 minuten na de 3e klasse. Doordat het snelheidsverschil tussen deze klassen erg groot is, waren sommige kleine skûtsjes al ingehaald voor de eerste boei, waaronder de Twa Famkes. De Twa Famkes kon niet op tegen dit geweld en moest weer een 10e plaats laten noteren. Tijdens alle 5 wedstrijden was baan C uitgelegd. Tegen de tijd dat de skûtsjes bij het strand waren, voeren alle 3 klassen (60 skûtsjes) door elkaar heen

windkracht 4 Beaufort. In deze wedstrijd behaalde de Twa Famkes weer een 7e plaats. Helaas viel de wind grotendeels weg halverwege de 2e wedstrijd, dit leverde een 10e plaats op.

naar de 4 verschillende boeien, die in de Lemmer Baai waren gelegd. Voor de wedstrijdzeilers was dit een interessante uitdaging, maar voor het publiek op het strand was het wedstrijd verloop helaas niet te volgen.

De laatste wedstrijd op zaterdag werd ook met weinig wind verzeild. De 1e grote klasse had een collectieve valse start. Hierdoor moesten deze skût-

De wedstrijdserie van de 3e klasse werd gewonnen door Sietse Broersma met de Avontuur, die ook al 1e werd in 2008, 2010 en 2011. Sietse Broersma heeft 9

aangetoond dat de klassering van Lemmer Ahoy niet alles zegt. Ondanks de 3 eerdere overwinningen eindigde hij nooit hoger dan 2e bij de IFKS. En dat was in 2009, het jaar waarin hij ook 2e werd in de 3e klasse van Lemmer Ahoy. De Twa Famkes volgt liever het voorbeeld van het Swarte Wief van Jaap Hofstee. Het Swarte Wief schoof in 2011 5 plaatsen omhoog. Van 6e bij Lemmer Ahoy (3e klasse) naar 1e bij de IFKS kampioenschappen in de kleine a! Voordat het IFKS kampioenschap begint, op zaterdag 11 augustus, zeilt de Twa Famkes eerst nog 2 wedstrijden op de Burgumer Mar, op zaterdag 23 juni. Meer over de Twa Famkes vindt u op de website www.twafamkes.nl

IFKS wedstrijdschema 2012 DAG DATUM zaterdag 11 augustus 2012 maandag 13 augustus 2012 dinsdag 14 augustus 2012 woensdag 15 augustus 2012 donderdag 16 augustus 2012 vrijdag 17 augustus 2012 zaterdag 18 augustus 2012

PLAATS Hindeloopen Stavoren Heeg Sloten Echtenerbrug Lemmer I Lemmer II


DE GOUDM DE A NGDOE UGDOMUADNM A N

Eerlijk Eerlijk Eerlijk en en discreet endiscreet discreet uwuw goud uwgoud goud verkopen verkopen verkopen

niets uit,nieuwe het wordtniets uiteindelijk uit,niets hetallemaal wordt uit, hetuiteindelijk wordt uiteindelijk allemaalallemaal Sinds maanden bereikt Sindsde maanden Sinds goudprijs maanden bereikt nieuwe de bereikt goudprijs de goudprijs nieuwe

omgesmolten. omgesmolten. vanaf omgesmolten. 18’ Iedereen jaar is ’welkom Iedereen vanaf 18vanaf jaar is 18welkom jaar is welkom ecordhoogtes. Datrecordhoogtes. overtuigt recordhoogtes. steeds Datmeer overtuigt Dat overtuigt steeds meer steeds meer ’ Iedereen

De Goudman. bij vertoon De Goudman. bij De vanGoudman. eenNageldig vertoon Na vertoon van eenvan geldig een geldig mensen ervan om mensen eens in mensen hun ervan sieradenkist om ervan eensom inteeens hun sieradenkist in hunbijsieradenkist te te Na

legitimatiebewijs de legitimatiebewijs goudenworden spullenworden de gouden de gouden spullen spullen kijken. Velen van hen kijken. ontdekken Velen kijken.van Velen daar hen waardevan ontdekken hen ontdekken daarlegitimatiebewijs waardedaar waarde-worden

uitgebreid waarna uitgebreid getaxeerd, direct de getaxeerd, prijs waarna waarna direct de direct prijs de prijs schatten, die ze vervolgens schatten, schatten, kunnen die ze vervolgens die omzetten ze vervolgens in kunnen kunnen omzetten omzetten in getaxeerd, in uitgebreid

gegeven wordt. ‘Alles gegeven wordt gegeven wordt. gewogen, ‘Alles wordt. we wordt ‘Allesgewogen, wordt gewogen, we we geld. Alleen bij serieuze geld. Alleen goudinkopers geld. bij Alleen serieuze bij kanserieuze goudinkopers men goudinkopers kan men kan men

beoordelen staat beoordelen van het beoordelen product de staaten de van om staat het hoevan product het product en om hoeen om hoeop een eerlijke en op redelijke een op eerlijke prijs eenper eerlijke en gram redelijke en rekeredelijke prijs perprijs gram perrekegramde reke-

het gaat. veel Ook karaat eventuele veelhet karaat gaat. diamantjes het Ook gaat. eventuele Ook of eventuele diamantjes diamantjes of of nen. Sinds begin dit nen. jaarSinds vinden nen.begin Sinds we in ditbegin Drachten jaar vinden dit jaar we vinden inveel Drachten wekaraat in Drachten

andere edelstenen andere wordenandere edelstenen meegerekend. edelstenen worden Hetworden meegerekend. uit meegerekend. Het uit Het uit en Sneek een vestiging en Sneek van enDe een Sneek Goudman, vestiging een vestiging van gerund De van Goudman, De Goudman, gerund gerund

teDe keren afhankelijk kerentebedrag keren van de bedrag is afhankelijk goudkoers, is afhankelijk van de goudkoers, van de goudkoers, door Chamoun Kouroumelian. door Chamoun doorDe Chamoun Kouroumelian. Goudman Kouroumelian. is De Goudman Goudman isbedragisis te

dieDuitsland per definitie iedere die per seconde die definitie perkan definitie iedere veranderen. seconde iedere seconde kan veranderen. kan veranderen. met 35 filialen in Nederland met 35 met filialen en35 Duitsland infilialen Nederland in Nederland en Duitsland en

Er zijn geen verborgen Er zijnkosten, geen Er zijnverborgen klanten geen verborgen krijgen kosten, kosten, klanten klanten krijgen krijgen specialist op het gebied specialist van specialist op goudaankoop. het gebied op het gebied van goudaankoop. van goudaankoop.

een eerlijke prijs voor eenhun eerlijke een goud. eerlijke prijs ’ Alsvoor de prijs waarde hun voor goud. hun is ’ Als goud. de’ waarde Als de waarde is is Een betrouwbaar en Eenveilig betrouwbaar Een adres, betrouwbaar ietsendatveilig ergenadres, veiligiets adres, dat iets erg dat erg

bepaald en de klant bepaald is hiermee bepaald en de akkoord, klant en de is wordt klant hiermee is hiermee akkoord,akkoord, wordt wordt belangrijk is voor zijn belangrijk klanten belangrijk isvertelt voor zijn Chamoun. is voor klanten zijn klanten vertelt Chamoun. vertelt Chamoun.

een eigendomsverklaring een eigendomsverklaring opgesteld. een eigendomsverklaring De klantopgesteld. opgesteld. De klantDe klant Je merkt dat mensen ‘Je merkt in het ‘Jedat noorden merkt mensen dat ietwat mensen in het noorden in het noorden ietwat ietwat

tekent ervoor dat hij tekent gerechtigd ervoor tekentis dat ervoor het hijgoud gerechtigd dat hij te gerechtigd is het goud is hettegoud te erughoudend zijn terughoudend als het terughoudend gaat omzijn hetalsverkopen het zijn gaat als het omgaat het om verkopen het verkopen

mogen verkopen mogen krijgt mogen verkopen daarna verkopen direct en krijgt het endaarna krijgt daarna direct het direct het van hun gouden spullen. van hunZe van gouden willen hun gouden liever spullen. niet spullen. Ze willen Zeliever willen niet liever niet en

bedrag mee. ‘Dit kan bedrag contact, bedrag mee.maar ‘Dit mee. kan ook‘Dit contact, direct kan contact, maar ook maar direct ook direct gezien worden en gezien vinden worden het gezien lastig worden enzomaar vinden ennaar het vinden lastig hetzomaar lastig zomaar naar naar

worden overgemaakt op de worden overgemaakt bankrekening. overgemaakt op’ de bankrekening. op de bankrekening. ’ ’ binnen te stappen.binnen Dit begrijpen te binnen stappen. wij te stappen. goed Dit begrijpen en Dit begrijpen wij goed wijengoed en worden

daarom kunnen mensen daaromhier daarom kunnen ook op kunnen mensen afspraak mensen hier ookhier op ook afspraak op afspraak

koers Gunstige koers koers erecht. De deur gaat terecht. dan terecht. dicht De deur enDe zo gaat deur kan dan de gaat dicht danendicht zoGunstige kan en de zo kan de Gunstige

Goud heeft in de afgelopen Goud heeft Goud jaren inheeft de een afgelopen in razende de afgelopen jaren een jaren razende een razende afspraak in alle privacy afspraak plaatsvinden. afspraak in alle privacy in We allekomen privacy plaatsvinden. plaatsvinden. We komen We komen

prijsstijging momenteel prijsstijging geboekt, is degeboekt, prijs momenteel meermomenteel is de prijs is de meer prijs meer ook gerust op afspraak ook gerust bijook de op klant gerust afspraak thuis. op afspraak Vooral bij de klant bij de thuis. klantVooral thuis. geboekt, Vooral prijsstijging

dan 1150artikelen, Euro voor dan een 1150 fijn danOz Euro 1150 (31,1 voor Euro gram). eenvoor fijn‘Wie een Oz (31,1 fijn Ozgram). (31,1 ‘Wie gram). ‘Wie als het gaat om watalsgrotere, het gaat als kostbare het omgaat watartikelen, om grotere, wat grotere, kostbarekostbare artikelen,

in 1970 armband in een 1970 Italiaanse voor een500 Italiaanse armband guldenarmband voor 500 voor gulden 500 gulden vinden mensen dit vinden erg prettig. mensen vinden ’ mensen dit erg prettig. dit erg’ prettig.in ’ 1970 een Italiaanse

Directe uitbetaling DirecteDirecte uitbetaling uitbetaling

kocht, krijgt daar momenteel kocht, krijgt kocht, mogelijk daar krijgt momenteel 700 daarEuro momenteel mogelijkmogelijk 700 Euro 700 Euro voor betaald’, zegt voor Chamoun, betaald’ voordie betaald’ , zegt zichChamoun, op , zegt eenChamoun, die zichdie op zich een op een

stroom voorbereidt. stroom van klanten Voor van veel klanten voorbereidt. mensen voorbereidt. Voor veel Voor mensen veel mensen We spreken vaak over We spreken gouden We spreken vaak sieraden over vaak ofgouden over gouden sieraden sieraden of vanofklantenstroom

is het snelste mogelijkheid is het deis snelste hetom deweer snelste mogelijkheid liquide mogelijkheid teom weeromliquide weer te liquide te munten, maar in principe munten,neemt munten, maar De in maar principe Goudman in principe neemt De neemt Goudman Dede Goudman

Goudman heeft worden. De zich Goudman met Devele Goudman heeft filialen zich heeft metzich velemet filialen vele filialen alles van goud, en alles ook zilver, vanalles goud, aan. vanen ‘We goud, ook komen en zilver, ook deaan. zilver, ‘Weworden. aan. komen ‘We De de komen deworden.

Duitsland en van Nederland in Duitsland ingespecialiseerd Duitsland en Nederland en Nederland in gespecialiseerd gespecialiseerd in in meest uiteenlopende meest gouden uiteenlopende meest spullen uiteenlopende tegen, gouden vangouden spulleninspullen tegen, van tegen,

goudaankoop. goudaankoop. van goudaankoop. onze‘Profiteer ervaring. ‘Profiteer van onze van ervaring. onze ervaring. horloges tot tandengoud. horlogeshorloges Voor tot tandengoud. ons tot maakt tandengoud. ditVoor ons Voor maakt onsdit maakt dit ‘Profiteer Verdere vragen beantwoorden VerdereVerdere vragen we beantwoorden vragen graag tijdens beantwoorden we graag wetijdens graag tijdens een bezoek in ons een filiaalbezoek met eeneen bezoek in ons kopje filiaal inkoffie. ons met filiaal ’ eenmet kopje eenkoffie. kopje’ koffie.’ uiteenlopende gouden uiteenlopende spullen uiteenlopende tegen, gouden vangouden spullen spullen tegen, van tegen, van horloges tot tandengoud. horlogeshorloges Voor tot tandengoud. ons tot maakt tandengoud. ditVoor nietsons Voor maakt onsdit maakt nietsdit niets uit, het wordt uiteindelijk uit, hetallemaal wordt uit, hetuiteindelijk wordt omgesmolten. uiteindelijk allemaal ’ allemaal omgesmolten. omgesmolten. ’ ’ Iedereen vanaf 18 Iedereen jaar is welkom Iedereen vanaf bij 18vanaf jaar is 18welkom jaar is welkom bij bij De Goudman. Na vertoon De Goudman. De vanGoudman. eenNageldig vertoon Na vertoon van eenvan geldig een geldig legitimatiebewijs worden legitimatiebewijs de legitimatiebewijs goudenworden spullenworden de gouden de gouden spullen spullen De Goudman De Goudman De Goudman uitgebreid getaxeerd, uitgebreid waarna uitgebreid getaxeerd, direct de getaxeerd, prijs waarna waarna direct de direct prijs de prijs Raadhuisplein 224Raadhuisplein | 9203Raadhuisplein ED Drachten 224 | 9203 224 |ED 9203 Drachten ED Drachten gegeven wordt. ‘Alles gegeven wordt gegeven wordt. gewogen, ‘Alles wordt. we wordt ‘Allesgewogen, wordt gewogen, we we Singel 8 | 8601 AJ Singel Sneek 8Singel | 8601 8 |AJ8601 Sneek AJ Sneek beoordelen de staat beoordelen van het beoordelen product de staaten de van om staat het van product het product en om en om T 0512-354532 | TT 0512-354532 06-48115549 T 0512-354532 | T 06-48115549 | T 06-48115549 hoeveel karaat het hoeveel gaat. hoeveel karaat het karaat gaat.het gaat.

10


DMHC De Graspiepers:

Ook voor de allerkleinsten!

Twee kabouters (foto: Cindy Klein) Wat is Funkey? Funkey is een lesprogramma voor kinderen van 4-8 jaar voor alle basisscholen in Nederland. FUN in goed leren bewegen staat centraal, ofwel is KEY. Funkey is méér dan hockey en bestaat uit een breed beweegaanbod. Een Funkey les wordt gegeven in kleine groepjes in 2 of 3 vakken en omvat loopscholing, balvaardigheid en een vorm van hockey, bijvoorbeeld “knotsgekke” oefeningen, uit te voeren met knotshockeysticks! Via het Funkey programma wil de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) bijdragen aan de motorische ontwikkeling van de Olympische generatie van 2028. In Drachten faciliteert en coordineert DMHC de Graspiepers de Funkey-lessen voor de scholen in Smallingerland. De uren en dagen kunnen in overleg worden vastgesteld.

- 34 “knotsgekke” oefeningen, uit te voeren met knotshockeysticks Kabouter- en MINI-hockey: spelenderwijs kennismaken met hockey Voor jongens en meisjes van 4 en 5 jaar biedt DMHC de Graspiepers Kabouterhockey. Kabouterhockey is op een veilige manier eens per 3-4 weken spelenderwijs kennismaken met hockey. Veel van de Funkey-materialen worden hierbij gebruikt, zoals de “knots-hockey-sticks”! Succes gegarandeerd! Voor kinderen vanaf 6 jaar is er MINI-hockey. Op woensdagmiddagen wordt er onder begeleiding van gediplomeerde trainers gehockeyd, waarbij

spelen en bewegen centraal staat. De trainingen worden afgesloten met gezamenlijk thee of ranja drinken in het clubhuis. Op zaterdag speel je in een vast team met vaste begeleiders wedstrijdjes tegen andere hockeyclubs uit Friesland, Groningen of Drenthe. Uitproberen? DMHC De Graspiepers biedt je de mogelijkheid 3x mee te komen trainen zonder verdere verplichtingen bij het Kabouter- of MINI-hockey. Je mag natuurlijk ook altijd een vriendje/vriendinnetje meenemen! Na 3x meetrainen heb je een goed beeld van wat hockey inhoudt en kan je besluiten wel of niet door te gaan.  Meer weten over de Funkey-schoollessen, Kabouter- of MINI-hockey? Neem dan contact op met: 

Funkey programma’s De Funkey lesmap voor scholen bestaat uit: - 8 Funkey lessen voor groep 1 en 2 - 8 Funkey lessen voor groep 3 en 4 - 4 Lessen waarin alleen hockey en knotshockey centraal staan

DMHC De Graspiepers Jet Cox email: jc@graspiepers.nl tel.: 0652064600

Funkey Hockey (foto: Karin Walinga) 11


VAN DER WIEL INFRA & MILIEU BV VAN DER WIEL STORTGAS BV VAN DER WIEL TRANSPORT BV VAN DER WIEL PLANONTWIKKELING BV

Postbus 508, 9200 AM Drachten De Meerpaal 11, 9206 AJ Drachten Telefoon 0512 - 58 62 10 Internet: www.vanderwiel.nl 12


Steun de korfbalvereniging én scoor zelf euro’s voordeel!

Unieke voordeelactie in Drachten Korfbalvereniging Drachten/Van der Wiel organiseert tot eind september een bijzondere voordeelactie. Voor vijf euro is een voordeelboekje te koop waarin meer dan vijftig coupons zitten. Met deze coupons krijg je vele euro’s korting en kun je profiteren van speciale aanbiedingen bij winkeliers/ondernemers in Drachten. Daarnaast is aan de voordeelactie een loterij verbonden waarmee leuke prijzen zijn te winnen. De opbrengst van de voordeelactie wordt besteed aan de inrichting van nieuwe kleedkamers op de korfbalaccommodatie van KV Drachten/Van der Wiel aan de Sportlaan 10.

Deelnemers aan de Voordeelactie:

Wil jij de Drachtster korfbalvereniging ook steunen? En zelf profiteren van vele euro’s korting? Op de website kvdrachten.nl zijn de voordeelboekjes te koop.

De Bios Appie de Jong’s Bakkerij Bergsma Foto Plus Superflora Chinees-Restaurant Azië DA Drogisterij Schut Dierenspeciaalzaak Dobey Pet’s en Co Duthler Eatcounter De Drait HEMA

Speelgoedcentrum Het Kinderparadijs Time Out Sport, Cigo de Boer Veneboer Sport 2000 Halfords El Pacho Alpenaar Univé ATH de Boer Creativo BP Benzinestation

Sigrid’s haarmode Bike Totaal Variant Stuivenberg bloemen N-joy Imperia Drachten Van der Werf Vakgarage Terpstra Total de Vries stationsweg Bewegingscentrum Drachten Mitra

Evink Intersport Jamin La Provence Slagerij Biesma Bakkerij v/d Berg (Noorderpoort) Tadema Euroslagerijen

Slagerij de Vos Stevens Vis Van Veen Mode Jan Jonkman Fietsen eHRa electronica Restaurant Binnen

Art Smid autorijschool Wagenaar Assurantiën Hem en Haarsalon Natuurwinkel Lampenier Golden Wokpaleis

13


Skûtsje D’Halve Maen

Alles aan de kant om een keer te winnen De Stichting Vrienden van het skûtsje “D’ Halve Maen” en boeier Albatros beheert deze twee vaartuigen al meer dan 20 jaar) Het doel van de stichting is het in stand houden van zowel: D’ Halve Maen, een skûtsje dat meewedijvert tijdens het skutsjesilen in de SKS klasse en een 130 jaar oude boeier de Albatros, wat inmiddels een varend monument is geworden. Ook met de Albatros worden wedstrijden gevaren op de friese meren met andere houten klassieke platbodem jachten. Naast wedstrijden wordt zowel de Halve Maen als de boeier gebruikt voor PR van Philips en daarnaast kunnen ook mensen van buiten Philips gebruik maken van zowel de Albatros als D’ Halve Maen, bv bij een belangrijk moment, een zakendeal of gewoon om een dagje het water op te gaan met een bijzonder schip of bootje. Het zogenaamde “ploegjesilen” is een onvergetelijke ervaring, die de gasten aan den lijve laat ondervinden wat het betekent en welke inzet en samenwerking van schipper en bemanning nodig is om met een skûtsje echt hard te zeilen. Een paar jaar geleden is de Albatros gerestaureerd bij Piersma in Heeg en de afgelopen winter zijn bij is D’ Halve Maen de puntjes weer op de I gezet. Allemaal werk waarvoor de stichting zich al jaren inzet. komen, om vervolgens zo snel mogelijk te kunnen lossen of een nieuwe lading in te kunnen nemen. Een soortgelijke strijd kon men op ook het sportieve vlak aangaan tijdens zeilwedstrijden die werden gehouden in tijden dat er niet zoveel vrachtaanbod was. Deze wedstrijden werden in eerste instantie georganiseerd door kasteleins die aan het wedstrijdwater hun herberg bestierden. De wedstrijden trokken altijd veel publiek zodat de kastelein al snel uit de kosten kwam. Wanneer aan een dergelijke wedstrijd werd meegedaan, werd het schip ontdaan van alle overtollige ballast, inclusief het huisraad (zie figuur 1).

Historie Het vrachtvervoer in Friesland ging van oudsher per schip. De wegen waren slecht, en Friesland was dooraderd met kanalen, sloten en meren waardoor de meeste plaatsen goed per schip bereikbaar waren. De breedte van de schepen werd opgelegd door de afmetingen van deze waterwegen en de soms hierin opgenomen sluizen. Om die reden kende Friesland vele verschillende scheepstypen waarvan de tjalkachtige wel het belangrijkst was. Oorspronkelijk waren deze schepen van hout, maar eind 19e eeuw gingen

de scheepswerven over op het bouwen van ijzeren schepen. Dankzij het gebruik van ijzer werden andere scheepsvormen mogelijk en dit leidde tot wat men nu een skûtsje (Fries voor schuitje) noemt. Dit schip werd speciaal gebouwd voor het transport van terpaarde en mest terwijl er ook wel turf en aardappelen mee werd vervoerd. Drachten speelde met twee scheepswerven – van der Werff en de Piip - een grote rol in het van stapel lopen van dit soort stalen skûtsjes. Vaak was het bestaan van de schippers een onderlinge wedstrijd om als eerste bij de laad- en losplaats te

14

Figuur 1. Het gezin van een bekende schipper uit Bolsward, Lucas Foekema, zit met alle huisraad op de wal om het skûtsje tijdens de wedstrijd zo licht en zo snel mogelijk te maken. Alles werd er aan gedaan om maar zo snel mogelijk te kunnen varen. Men leende bijvoorbeeld ook de zeilen en rondhouten van grotere schepen die zelf niet deelnamen, om zodoende meer zeil te kunnen voeren. De prijzen die men kon winnen


waren dan ook niet mis. De eerste prijs kon al gauw de helft van de kosten van een nieuw zeil zijn. Berend Tjeerds Roorda stichtte in 1902 een scheepswerf aan het Molenend in Drachten, vlakbij de brug De Piip, waarnaar de werf ook vernoemd is. Hij had vier zonen. Bauke, Tjeerd, Wouter en Sietze. De eerste drie bleven op de werf en volgden hun vader op als de Gebroeders Roorda. Sietze werd boer. Bauke werd door de andere broers als baas erkend. Hij ontwierp en tekende de schepen. Tjeerd deed het smidswerk en Wouter verzorgde het timmerwerk. Bauke leerde het vak van scheepsbouwer al vanaf jonge leeftijd.

figuur 2. Tekst uit de Philips Koerier januari 1959. Toen Philips zich in 1951 in Drachten vestigde op de huidige locatie werden Philips en de werf de Piip buren. Philips breidde zich steeds verder uit en nadat de werf in 1953 werd gesloten kwam deze in handen van Philips Drachten. Het gebouw heeft nog een tijd dienst gedaan als de hobbyclub van het Philips personeel, maar toen die een nieuw onderkomen kreeg, werden de gebouwen afgebroken en kwam hier een tweede ingang naar het Philips fabrieksterrein. De geboortegrond van het skûtsje “D’Halve Maen” ligt dus op het huidige Philipsterrein. Omdat het aantal skûtsjes te laag was om de continuïteit van het skûtsjesilen te waarborgen werd er door de SKS naarstig gezocht naar partijen die een schip in de vaart konden brengen. Toen Philips Drachten als dank voor het succes van het Philips/Norelco scheerapparaat een donatie van $ 25.000 kreeg van de Amerikaanse verkooporganisatie van Philips om te besteden aan

een cultureel doel, werd dit bedrag gebruikt voor de aankoop van een skûtsje. Vanaf die tijd vaart D’ Halve Maen mee in de competitie van de SKS en zal ook deze zomer weer te zien zijn. Al die tijd hebben Philips medewerkers een belangrijk deel van de bemanning van de Halve Maen gevormd. In de begintijd was er veel animo om mee te varen. Philips bemanningsleden kregen in die tijd zelfs twee weken vrij tijdens de SKS wedstrijden. Later kregen ze nog een maar een week extra verlof en moesten zelf een week vakantie opofferen. De huidige bemanning doet het skûtsjesilen volledig als liefhebberij in hun eigen tijd. Het skûtsjesilen is ondanks dat het een amateursport is, steeds professioneler geworden, en er worden steeds hogere eisen gesteld aan de ervaring van de bemanningsleden. Mede om die reden komen tegenwoordig veel bemanningsleden van buiten Philips, hoewel er gelukkig nog steeds een heel aantal Philips medewerkers bij is. D’ Halve Maen is weer in topconditie, er zijn een nieuw type zeilen in bestelling. Met Berend Mink aan het roer hopen we de komende jaren langzaam naar de top van het klassement toe te kruipen. Dat is de ambitie. De huidige bemanning (seizoen 2012) bestaat uit de volgende personen: Schipper: Berend Mink Adviseur: Roelof Wester en/of Johannes Mink Zwaard Stuurboord: Willem Haaksema Zwaard Bakboord: Germ Visser (Philips) Lier / Trimmer: Evert Westerhuis, Joop Mink en Riemer Mink Grootzeil: Ben Lezwijn (ex-Philips), Jan Bron (Philips) en Sieberen Westerhuis Fok: Age Kleinhuis, Jos van Akker, Klaas Kooiker Peiler: Pieter Westerhuis en Riemer Mink De Albatros is gebouwd in 1880 te Joure bij E.H. van der Zee. In het zg. “Kleine dagboek” van de scheepsbouwer E.H. van der Zee te Joure staat onder het jaar 1880: “Een boeyer gemaakt voor Den Heer Clignet lang 28 voet, geheel beschreven in het groot boek”. Slaan we dan het zg. “Groot

Tel: 0566 - 65 13 83

www.bootakkrum.nl 15

boek” op dan lezen wij: “Joure den 18 Augustus een Jagt besteld door Den Heer J.J.A.H. Clignet van Amsterdam, begonnen de 1 October 1880”. Hierna volgt dan een uitgebreide bouwbeschrijving van de gebruikte materialen etc. en de kosten. Dat dit Jagt een boeier was blijkt niet alleen uit de aantekeningen in het zg. “Kleine dag boek”, maar ook uit de bouwbeschrijving. We hebben hier te doen met de geboorte acte van de tegenwoordige “Albatros”. De “Albatros” vaart onder de vlag van de Stichting “D’Halve Maen” en Boeier “Albatros”. De stichting stelt zicht ten doel de beide karakteristieke schepen als cultureel erfgoed voor Friesland te behouden. Dat betekent niet, dat het museumstukken zijn. De”Albatros” kan met recht één van de fraaiste boeiers, die momenteel de Friese wateren bevaren, worden genoemd. De Albatros wordt gevaren door een vaste bemanning en wordt voornamelijk gebruikt voor PR-zeiltochten door bedrijven en instellingen en is ook te charteren door externe partijen. Daarnaast neemt de Albatros ook veelvuldig deel aan nautische evenementen en reünies van klassieke jachten. De Albatros is een snel schip en is in het wedstrijdrak een gevreesde concurrent en een goede kanshebber voor een ereplaats in de eindrangschikking. Voor meer informatie: D’ Halve Maen: Egbert Boelens, e.boelens@philips.com, tel: 0512 592454 De Albatros: Miente Steensma, Miente.steensma@philips.com, tel: 0512592951 SKS wedstrijdschema 2012 DAG DATUM PLAATS Zaterdag 28 juli 2012 Grou Maandag 30 juli 2012 De Veenhoop Dinsdag 31 juli 2012 Earnewâld Woensdag 01 augustus 2012 Terherne Donderdag 02 augustus 2012 Langweer Zaterdag 04 augustus 2012 Stavoren Maandag 06 augustus 2012 Woudsend Dinsdag 07 augustus 2012 Elahuizen Woensdag 08 augustus 2012 Lemmer I Donderdag 09 augustus 2012 Lemmer II Vrijdag 10 augustus 2012 Sneek   Aanvang wedstrijden 14:00 uur


R E O L V N WAND- E

S L E G TE vanaf

€8,50

WWW.SANIPOWER.NL Bezoek ook eens onze showroom aan de Boeg 14 in drachten • Bel voor meer informatie: 0512 - 524400 • • Openingstijden: ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur / zaterdag 09.00 - 12.00 uur • * Prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten

Taxi & autoverhuur

First for Foodservice Deli XL wil een gezonde horecagroothandel zijn voor klanten, medewerkers en maatschappij. Passie voor food en passie voor service Met passie voor food en passie voor service werken we aan het bereiken van een gezond resultaat. Voor onze medewerkers, voor onze klanten en voor ons bedrijf. Wij nemen daarbij actief en met een eigen visie onze verantwoordelijkheid voor klanten en de maatschappij.

Deli XL Drachten Tel. 0512 - 51 31 71

De Klim 7 - 9202 TM Drachten

www.delixl.nl

Tel. (0512) - 51 24 84

verkoop.drachten@delixl.nl

info@kijlstra.nl - www.kijlstra.nl 16


Portret van Mariska kramer ‘Nieuwsgierig en gretig naar wat er mogelijk is’ Van marathon naar duathlon en triathlon, om vervolgens weer terug te keren naar de marathon. Dat is in grote lijnen de sportcarrière van Mariska Kramer. Ze leeft haar leven voor de sport en zet daarvoor studie en maatschappelijke carrière aan de kant. Dat kan ook niet anders. Want sporten op dit niveau vergt veel en is qua tijd vergelijkbaar met een werkweek. Sterker nog, het is zoals Mariska zelf aangeeft, “ik ben zeven dagen per week met mijn sport bezig.” Trainen, contacten onderhouden met sponsors, wat ze erg belangrijk vindt, het bijhouden van de website, het plannen van reizen naar wedstrijden, “ik loop graag in de Verenigde Staten en Canada”, contacten met de pers, er komt veel op een atleet die topsport bedrijft af. En dan moet er thuis natuurlijk ook nog het nodige gebeuren. “Als ik tijd over heb, lees ik boeken. De boekenkast puilt inmiddels uit, in het lezen vind ik de rust die ik tussen het trainen en de andere werkzaamheden door, nodig heb.”, geeft ze aan. Plezier Zo lang Mariska nog progressie ziet in haar prestaties gaat ze door met het lopen van marathons en staat haar maatschappelijke carrière vooralsnog op een laag pitje. In 2005 besloot ze met haar universitaire studie te stoppen en ook haar werk gaf ze er toen aan. “De combinatie van studeren, werken en sporten was niet vol te houden.” “Ik beleef veel plezier aan het lopen en zolang de rek er niet uit is, ga ik door. Ik

ben nieuwsgierig en gretig naar wat er nog mogelijk is.” In 2010 en vorig jaar was ze 5e op de Nederlandse ranglijst bij de vrouwen op de marathonafstand. “Het is afwachten hoe dat in dit jaar verder gaat.” Haar record staat nu op ruim twee uur en 35 minuten en doel is om daar dit jaar twee minuten vanaf te halen. En daar moet ze, zoals gezegd, veel voor doen. Dat doet ze echter niet alleen. Ze is lid van atletiekclub Lionitas in Leeuwarden en heeft een persoonlijke trainer, namelijk Jelle Luinstra. “Voorheen trainde ik voor de triathlon meer uren dan ik nu doen, triathlon bestaat immers uit drie onderdelen. Maar de intensiteit van het trainen voor de marathon ligt wel veel hoger.” Uiteindelijk wil ze naar de twee uur en dertig minuten. Afwisseling Mariska traint twee à drie keer per dag en echt niet altijd hetzelfde rondje, integendeel. “De ene keer is het krachttraining, dan weer met de groep, maar vaak ook alleen.” Trainen kan volgens haar uitstekend in de omgeving van Drachten. “Ik ga vaak het veld in bij de Veenhoop of richting Grou, maar ook in de omgeving van Bakkeveen en Beetsterzwaag lopen mooie routes. Die afwisseling vind ik belangrijk, maar als het moet mag je me ook rustig een hele tijd rondjes van een kilometer laten lopen.” Sponsors Uiteraard spelen sponsors een belangrijke rol in haar sportcarrière en daar besteed ze dan ook veel aandacht aan. “Mijn enthousiasme en pas-

www.mariskakramer.nl sie voor de sport moet gekoppeld worden aan het product van mijn sponsors”, geeft Mariska aan. “Ik heb veel contact met mijn sponsors en het is niet voor niets dat de meeste mij al jarenlang steunen. Natuurlijk zijn meer sponsors welkom en gezien het feit dat Nederland steeds meer loopland aan het worden is, denk ik dat deze tak van sport interessant kan zijn voor het bedrijfsleven.” Mariska loopt inmiddels 22 jaar en heeft in die periode een geweldige ontwikkeling in de loopsport gezien. “Maar er mogen nog wel wat meer wedstrijdsporters bijkomen, zodat misschien ook de media aandacht gaat toenemen. Dit is een grote sport, die aandacht verdient. Dat is de laatste jaren wel beter geworden, maar in vergelijking met het buitenland kan het hier nog beter. De sport verdient het.” Mariska geeft het stokje van ‘Portret van’ graag door aan sportmasseuse Gea van der Wal.

Beknopte CV

Naam:

Mariska Kramer-Postma

Leeftijd:

37 jaar

Burgerlijke staat:

Gehuwd met Sjaco

Carrière:

2 Keer Ironman winnares in 2005 en 2008, vice-wereldkampioen

duathlon in 2008, Nederlands kampioen triathlon in 2008, Nederlands

kampioen duathlon in 2008. Persoonlijk record marathon: 2 uur 35

minuten en 46 seconden.

17


Smallingerland Sportief

Verenigingen, leden, lezers enz. pak uw voordeel via Smallingerland Sportief! Hoe? Smallingerland Sportief voor wie? Voor alle verenigingen, groot of klein, is dit magazine een prima mogelijkheid om bijvoorbeeld even de club onder aandacht te brengen. Dit kan ook te maken hebben met een bijzondere gebeurtenis, jubileum, evenement (wedstrijd) etc. Deze promotie is voor verenigingen GEHEEL gratis. Stel dat uw vereniging, bedrijf of u als individu bijvoorbeeld nieuw (sport) materiaal nodigt heeft, of een verbouwing, als u met het team wil gaan bowlen of gezellig uit eten en u doet de reservering, bestelling etc. via Smallingerland Sportief, dan bespaart u gegarandeerd vele euro’s!

gerland die van ons dan weer een donatie krijgen die in de vorm van materiaal of andere benodigdheden zal worden uitbetaald. Uiteraard mag u het goud ook bij uw vereniging inleveren. Dit geldt ook voor uw oud zilver en munten. In onze September editie o.a. aandacht voor;

4 juli, 11 en 18 juli Bossaball training 16.00 uur t/m 19.00 uur Sportcentrum Drachten 4 juli Bossaball training Bossaball bij ROC Friese Poort

Bovendien steunt u met dit lidmaatschap ook nog direct uw favoriete club in onze gemeente! Uw oud goud geld waard voor u en uw vereniging Lever nu uw oud goud in bij De Goudman aan het Raadhuisplein 224 te Drachten en u krijgt niet alleen de hoogste prijs voor uw goud maar u steunt ook uw favoriete vereniging in Smallin-

Gr at iS

Bew levenn!is leven! Bewegen is ege

Gr at iS

Sm anrldand linrlge linalge Smal

SpSoprotrietfief Smallingerland Juli 2012

Juli - Aug.

LET OP; sluitingsdatum kopij 20 augustus en wilt u als vereniging van te voren aangeven dat u een item aanlevert i.v.m. beschikbare ruimte.

Smallingerland April 2012

Agenda

Lid worden van Smallingerland Sportief? Dit is vanaf 1 september a.s. mogelijk en u krijgt niet alleen het magazine thuis bezorgd maar daarnaast ook waardecoupons die bij een groot aantal bedrijven in wisselbaar zijn en die u vele euro’s kunnen besparen op uw (dagelijkse) inkopen. Verder krijgt u nog een korting op toegangskaarten voor betaalde sportevenementen in onze gemeente.

Portret van Gea van der Wal sportmasseusse Start voetbalseizoen Hoe is het toch met ….. Jubileum tennisvereniging Oudega

Met in dit nummer o.a.: • Twa Famkes 100 jaar Jong Henk de van Mariska Kramer • Kinderyoga r o.a.: Portret vanPortret Met in dit numme Ondernemers a’s bedwin Alpe • Gezoch d’Huezt: •G-Judok geest en gen De club van kampioenen Biljarten stimuleert lichaam

01 02

Voor info neem contact op met Smallingerland Sportief op 06-83197634 of info@uitinmedia.nl

9 t/m 13 juli Beweegweek 23 juli t/m 29 juli Summercamp (optie 1) 28 juli t/m 10 augustus SKS skutsje wedstrijden 30 juli t/m 5 augustus Summercamp (optie 2) 11 augustus t/m 18 augustus IFKS skutsje wedstrijden Zomervakantie Bossaball Zwemcentrum De Welle

Smallingerland Sportief is o.a. gratis verkrijgbaar bij: McDonalds 2x, C1000, De Bios, Tankstation Total, Sporthal De Drait, Cafetaria Drie Turven, Vakgarage Terpstra, Cafetaria De Wiken, Binnen Eten / Drinken, Cafe Raadhuys, SNS Bank, Creativo HaarMode, Veneboer Sport 2000, Bowling Drachten, Restaurant Azië, De Kapper, Bewegingscentrum Drachten, Intersport

Evink, Trainingsinstituut De Sportlaan, Golden Wok Paleis Opeinde, Profile Egberts, Sportschool Ebert, Zwembad De Welle, Cafetaria t’ Haantje, Jumbo Supermarkt, Snackbar Gerrit Bosma, Restaurant Imperia, Tuindorado, Cafe / Snackbar t’ Hoekje, alle sportkantines en sportparken gemeente Smalingerland.

WILT U ALS BEDRIJF ADVERTEREN EN UW OMZET AANTOONBAAR ZIEN VERGROTEN KUNT U UITERAARD CONTACT MET ONS OPNEMEN. 18


De Kluners:

De Kluners zijn weer volop in training voor de komende winterperiode Je zou denken die leden van Schaatstrainingsclub de Kluners zijn alleen in de winter hard aan het trainen, maar nee hoor. Op maandagavond is er “droogtraining” (hardlopen, schaatssprongen, schaatspassen, sprinten, en nog heel veel andere oefeningen) verzamelen bij de trimbaan in Drachten (pupillen/junioren/ trimmers) in Bakkeveen voor de senioren. Op woensdagavond is er skeelertraining voor alle leeftijden op de skeelerbaan in Drachten. Op vrijdagavond is er circuittraining in de sporthal van Ureterp v.a. 13 jaar. Op zondagmorgen is er een fietstraining voor de jeugd tot 16 jaar.

Daarnaast gaan de Kluner pupillen/junioren dit jaar op zomerkamp naar Appelscha. Kortom er wordt volop getraind om weer in topconditie te komen voor de naderende winterperiode. Lijkt het jou, of u, leuk om een keer mee te trainen dan is dit natuurlijk mogelijk. Neem dan contact op met dhr. Koos Hettinga, tel.nr. 0512 - 51 47 10 of stuur een mail naar ledenadministratie@kluners.nl Daarnaast kun je voor meer informatie onze website bezoeken: www.kluners.nl

Hoe is het toch met... Ben Tardy, financieel adviseur bij Huis & Hypotheek? In de tweede helft van de jaren 80 heb ik 5 jaar voor Drachtster Boys gespeeld. Een mooie periode in mijn relatief korte voetbalcarriere. Ik was altijd al woonachtig in Leeuwarden waar ik nu nog steeds woon. Ik ben inmiddels 18 jaar getrouwd met Johanna en heb een zoon van 16 jaar en een dochter van 11 jaar. Op zakelijk gebied heb ik als ondernemer gedurende een periode van 6 jaar een kantoor in de financiele dienstverlening gehad in Drachten onder de naam Huis & Hypotheek. Sinds 2007 heb ik een kantoor in Leeuwarden. Voordat ik zelfstandig ondernemer werd heb ik 18 jaar bij ING Bank gewerkt. Mijn hoogtepunten in de voetballerij zijn toch wel de promotie

geweest naar wat toen nog de eerste klasse was (nu hoofdklasse) en het winnen van de noordelijke beker met Drachtster Boys. Daarnaast op jonge leeftijd de overgang naar Cambuur. Het dieptepunt was toch wel het gegeven dat ik op 29 jarige leeftijd moest stoppen met voetballen vanwege versleten knieen. Ik ben nog steeds actief in de voetballerij; ik speel bij Blauw Wit met oud 1e elftalspelers in het 5e; ik ben keeper. Daarnaast ben ik bij Blauw Wit bestuurslid Technische Zaken.   Mijn zoon Kevin is actief in de voetballerij  als scheidsrechter bij Frisia, tevens coördineert hij

daar de scheidsrechterszaken. Mijn dochter Fabienne voetbalt bij de dames van Frisia.   Sport is voor zowel volwassenen als jeugd belangrijk om fit te blijven en bezig te zijn. Hoeveel volwassenen en kinderen hebben wel niet overgewicht. Ook in mentaal opzicht kan sporten daar veel aan toevoegen. Ten aanzien van kinderen en sporten valt mij regelmatig op hoe weinig interesse ouders tonen voor hun kinderen als ze moeten voetballen door niet te komen kijken hoe een kind zich ontwikkelt en gedraagt. Daar zijn de ouders mede debet aan.

Ben Tardy 19


• Fendt Tractoren • Landbouwmachines • VCA Keuringsbedrijf • Hydraulische slangen • Knikladers

VAN DER BOS B.V. MECHANISATIEBEDRIJF Dukdalf 7 • 9206 BE Drachten • VCA keuringsbedrijf • 0512 - 513662

info@vdbosmechanisatie.nl • www.vdbosmechanisatie.nl

SMG Groep 1/2

20


Jeu de boules:

Een boeiende sport voor oud én jong!

Petanque is één van de vele vormen van het bekende Franse balspel Jeu de Boules en kan door werkelijk iedereen en bijna overal worden gespeeld. Man of vrouw, jong of oud, wel of niet in clubverband. Kortom een spel of sport voor jou en voor het hele gezin. Het is gemakkelijk te leren en je hoeft er geen zeer kostbare ‘materialen’ voor aan te schaffen. Het vraagt weinig ruimte en kan bovendien op verschillende ondergronden worden gespeeld. Je bent dus niet afhankelijk van een speciale sportaccommodatie. Het is een misvatting dat je pas na je pensioen Jeu de Boules gaat spelen.Ook voor de jeugd is het een mooie sport met veel spanning, concentratie en technisch en tactisch inzicht. In het verre verleden speelde de Bretonse jeugd al Jeu de Boules. Dat geldt ook voor de hedendaagse jeugd. Via scholen wordt er op onze club al meerdere malen gespeeld.In samenwerking met het Sportbedrijf gaan wij nu ook náár de scholen toe. Kampioenschap Smallingerland Om meer algemene bekendheid aan Jeu de Boules te geven organiseert de Smallingerlandse Vereniging voor Petanque (SVP) op vrijdagmid-

dag 3 augustus 2012 het Kampioenschap Smallingerland. Dit toernooi is voor alle inwoners, dus ook jeugd, van de gemeente Smallingerland. Deelname is gratis. Er zijn ballen aanwezig !! Inschrijven Opgeven per tweetal (doublette). Elk team speelt 3 partijen. Melden om 13.30 uur. Aanvang 14.00 uur. De inschrijving kan tot en met 27 juli bij de volgende contactpersonen: Sake Bijlsma (0512 - 532 431) Klaas Hoekstra (06 – 3115 6608) Jan Bart Zijlstra (0512 – 537 015) 21

Het toernooi vindt plaats op het terrein van SVP, naast de Korfbalhal.


Judoschool Marco Oord

Feestelijke afsluiting project “Judo met Zorg” in Drachten

Foto: Fred Teeven, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Op woensdagavond 27 juni 2012 reikte staatssecretaris van Veiligheid & Justitie, mr. Fred Teeven (zelf ex-judoka en dus in vol ornaat op de judomat) in het bijzijn van de voorzitter van de Judo Bond Nederland, Theo Fledderus, deelnamecertificaten uit aan de 15 cursisten van de lessenreeks “Judo met Zorg”. Dit gebeurde in gymnastieklokaal ‘Butewacht’ in Drachten. Deze lessenreeks startte medio april 2012 op behandelcentrum Woodbrookers in Kortehemmen. Twee groepen jongeren (tussen ca. 11 en 22 jaar), allen cliënt bij de zorgorganisaties Pi-groep en Woodbrookers, volgden 10 weken judolessen, waarin ze kennis maakten met de basisbegrippen van de judosport. De lessen werden gegeven door twee trainers van Stichting Judopromotie Marco Oord uit Drachten/Ureterp. Het project

Het certificaat behorende bij “Judo met Zorg”.

is een gezamenlijk initiatief van deze stichting en de Pi-groep, organisatie voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Drachten. Doel Het doel van “Judo met Zorg” was om deze actieve jongeren –als onderdeel van hun behandeling en/of begeleiding vanuit de zorgorganisaties- te helpen meer zelfvertrouwen op te bouwen, anderen te respecteren, regels te stellen en weerbaarder/bewuster om te gaan met zaken als pesten, agressie en geweld. Zelfvertrouwen en respect Judo bestaat uit veel bewegen en snel reageren. Een goede concentratie, snelle reacties en het vinden van een goede balans is noodzakelijk om op de been te blijven. Het is een sport met “vallen en weer opstaan”, grenzen verleggen en zelfvertrouwen opbouwen. Judoregels en –gewoonten zijn gebaseerd op respect. De onderwerpen binnen de lessen waren onder andere: motorische vaardigheden, balans, valbreken, worpen & houdgrepen, bevrijdingstechnieken. Daarnaast 22

werd er thematisch aandacht besteed aan de judo-etiquette, respect tonen voor elkaar, samenwerken, grenzen verleggen, veel actief bewegen en bovenal plezier hebben tijdens de lessen. De clientenbegeleiders van Woodbrookers en Pigroep, waren actief bij deze lessen betrokken en ondersteunden deze vakinhoudelijk. Judo Bond Nederland Binnen Stichting Judopromotie Marco Oord is kennis aanwezig rond “Judo met Zorg”. Dit initiatief van de Judo Bond Nederland (JBN) won in 2009 al de nationale Jeugdhulpprijs. De JBN ondersteunde de workshop “Judo met Zorg” met een subsidie uit de regeling Sport in de Buurt. Meer informatie? Voor meer informatie over de samenwerkende organisaties in dit project, kijk op: www.judoschooloord.nl, www.bcwoodbrookers.nl www.pi-groep.eu


Het draait hier om voetbal, voetbal en nog eens voetbal

Foto: Leon & Jordy Minnesma

De jongste zoon, Leon, 12 jaar, traint 4 keer per week bij FC Groningen/Cambuur Leeuwarden. De oudste zoon, Jordy, 18 jaar, geeft 6 keer per week training, bij Drachtster Boys, de voetbalschool van Henk en René de Jong en Cambuur Leeuwarden. Logisch dat bijna alles binnen het gezin Minnesma in het teken staat van voetbal. “De hele week moet er eigenlijk op worden aangepast en door al die activiteiten komt het zelden voor dat we met z’n vieren aan tafel zitten, de magnetron maakt hier overuren”, geeft vader Gerben aan. Leon maakt dit jaar voor het eerst deel uit van FC Groningen/Cambuur Leeuwarden D2, tenminste in competitieverband. Worden er namelijk oefenwedstrijden gespeeld, dan heet het team Cambuur Leeuwarden D1. “Ik speel op het middenveld en het maakt me niet uit waar”, zegt hij. Uiteraard krijgt Leon dit jaar te maken met betere voetballers en sterkere tegenstanders, maar hij geeft aan het allemaal niet zo zwaar te vinden, eerder leuk. “Bij Drachtster Boys, waar ik eerder voetbalde, kon je nog uitblinken, maar dat lukt nu niet meer. Dat is niet erg, want dit seizoen leer ik veel meer. Het spel gaat veel sneller, er is meer beweging en je leert beter van je af te bijten. En ja, soms moet je even een shirtje vasthouden om een tegenstander de baas te zijn. Dat hoort er allemaal bij.”

“Zeker toen er ook nog een adelaar het stadion binnenkwam. En af en toe gaan we met de grote spelersbus naar uitwedstrijden. Dat vind ik ook leuk.”

Adelaar FC Groningen/Cambuur Leeuwarden D2 speelt in de 1e divisie en tegenstanders zijn vooral profclubs, zoals FC Twente, Vitesse, Go Ahead Eagles, De Graafschap, Heerenveen, NEC en FC Zwolle. Spelen in het stadion van Go Ahead Eagles, de Adelaarshorst genaamd, vond Leon prachtig.

Beter maken Het trainersvak spreekt Jordy aan, omdat hij graag voetballers beter wil maken. “En als je tijdens het seizoen ziet dat ze ook daadwerkelijk beter worden, dan geeft dat een goed gevoel. Daarnaast vind ik een teamsport leuk, je werkt samen aan een resultaat.” Volgend jaar hoopt hij het trainersdiploma

Winterstop Jordy is elke dag met voetballen bezig, hij traint op alle dagen van de week, behalve zaterdag, maar dan coached hij, en volgt daarnaast een opleiding aan het CIOS in Heerenveen. “Met de trainingen zelf ben ik zo’n tien à vijftien uur per week bezig en dan tel ik de voorbereiding nog niets eens mee. Aanvankelijk had hij voor het profiel fitness gekozen, maar toen hij in de winterstop werd gevraagd om bij Cambuur Leeuwarden te komen trainen, veranderde hij snel van profiel. “Gelukkig kon dat nog, want zo’n kans komt niet zo vaak voorbij.”

23

TC 3 te halen, om daarna verder te gaan met TC 2. Bovendien wil Jordy na het CIOS waarschijnlijk verder gaan met de ALO. “Mijn doel is om voetbaltrainer te worden, daarom geef ik mijn ogen nu goed de kost. Ik kan van elke trainer iets leren en uiteraard word ik ook beoordeeld door andere trainers.” Op de deur in de kamer in huize Minnesma hangt elke week het trainingsschema van die week. Gerben:” We moeten ons bijna altijd aanpassen met het eten en daarnaast zorgt mijn vrouw Ymie ervoor dat de jongens in schone kleren op pad kunnen. Ja, veel in dit gezin draait om voetbal. Maar dat vinden we niet erg, daar genieten we met elkaar van.”

© www.martijnvandervaart.nl


Kommisjewei 123 • 9218 PE Opeinde • Tel: 0512 - 37 09 09 • www.goldenwokpaleisopeinde.nl Een gezellig avondje dineren? Dat kan bij Golden Wok Paleis! Bij ons kunt u onbeperkt eten en drinken (incl. bier en wijn) voor één bedrag. Een ruime keus aan: • Voorgerecht: diverse soepen, koud buffet (o.a. salades, sushi, verschillende vissoorten);

• Warme buffet: diverse Chinese gerechten; • Wokbuffet: 65 verschillende soorten vlees, vis en groenten; • Japans Teppan Yaki: 30 verschillende soorten vlees, vis en groenten voor de bakplaat; • Nagerecht: Verschillende soorten ijs en fruit.

Wij verzorgen ook een complete catering voor u aan huis of op kantoor. U kunt bij ons ook terecht voor de afhaal. Bezoek onze website voor meer informatie: www.goldenwokpaleisopeinde.nl

Ons locatie is uiterst geschikt voor: • Vergaderingen; • Verjaardagen; • Bedrijfsuitjes; • Familiefeestjes; • Kinderfeestjes.

Heeft u nog vragen? Kom gezellig langs of bel ons: 0512 - 37 09 09

Geopend vanaf 11 juli WOK FRIESLAND: te Rijperkerk (voorheen E10)! Reserveringen: 0511 - 432 222

Voor elke APK die wij uitvoeren, doen wij een donatie aan de Johan Cruyff Foundation: een non-profit organisatie die zich inzet voor het welzijn van kinderen en jongeren. De stichting schenkt extra aandacht aan kinderen en jongeren met een beperking en aan jongeren die zijn opgegroeid in een minder kansrijke omgeving. De Johan Cruyff Foundation stimuleert: • Sportprojecten voor kinderen met een beperking • Onderwijs voor (ex-) sporters • Veilige sportplekken in wijken

®

Op een dag besluit u toch om in een auto te rijden van:

www.vakgarageterpstra.nl

Op een dag besluit u toch ® om in een auto te rijden van: ®Met uw APK steunt ®u de www.vakgarageterpstra.nl Johan Cruyff Foundation! Fan van de Johan Cruyff Foundation www.vakgarageterpstra.nl Op een dag besluit u toch om in een auto te rijden van: Op een dag besluit u toch om in een auto te rijden van:

VAKKUNDIG VOORDELIG VAKKUNDIG VERTROUWD VOORDELIG VEILIG De Giek 3 • 9206 AS Drachten • Tel.: 0512 - 524811 VERTROUWD Fax.: 0512 - 548637 • info@vakgarageterpstra.nl VEILIG

De Giek 3 • 920 Fax.: 0512 -

V V VE

De Giek 3 • 9206 AS Drachten • Tel.: 0512 - 524811 Fax.: 0512 - 548637 • info@vakgarageterpstra.nl

24

De Giek 3 • 9206 AS Drachten •


SFK Drachtstercompagnie:

De trainers achter de SFK-successen Een vereniging kan zonder goed kader (trainers) geen successen boeken. Bij SFK hebben we bij onze turn en -acroafdelingen gelukkig trainers met DIE kwaliteiten in huis die garant staan voor succes. Het succes komt voort uit de gedegen trainingen die zij geven maar ook de sfeer in de trainingen is hier debet aan. Graag stellen wij jullie onze trainers voor. De basis zijn de peuters en kleuters. Onder leiding van Karin Combee met 2 hulpjes wordt er door de jongste leden al vroeg begonnen met het wennen aan onder andere de evenwichtsbalk, de rekstok en de lange mat. Ook andere elementen zoals ringzwaaien en trampolinespringen komen aan bod. Daarnaast is er ook tijd voor spel. Vanuit deze groep kunnen de kinderen doorstromen als ze de leeftijd hebben van ca. 51/2 jaar naar het jongens of meisjesturnen of naar acrogymnastiek. Bij de acro trainingen staan Lisanne de Jong en Jeldou Klamer hun spreekwoordelijke mannetje. Toaal

40 leden hebben zij onder hun hoede. Een grote groep op verschillende uren in de week. De dames hebben tot voor kort zelf nog actief aan acro gedaan of doen dit nog, op landelijk niveau. Met hun jarenlange ervaringen op landelijk niveau weten zij bij de acrogymnasten de juiste kwaliteiten naar boven te krijgen zodat er optimaal gepresteerd kan worden op wedstrijden. Om iedereen de juiste aandacht te geven tijdens de trainingen worden onze trainers bijgestaan door 3 assistenten, Adry Bosma, Minke vd Meulen en Noa Hozeman verdeeld over de verschillende groepen. De turntrainingen worden geleid door Marrit Klamer met assistentie van Noa Hozeman. Deze groep meiden staat met name het plezier voorop. Meedoen aan wedstrijden is niet noodzakelijk maar wel een leuke uitdaging uiteraard. Er is ook een pre selectie turnen, dit zijn meiden waarvan de trainers denken dat er meer in zit dan de gymnast zelf in de gaten heeft. De pre selectie staat onder leiding van Marrit Klamer en Lisa Hozeman en traint twee keer in de week. Marrit heeft op landelijk niveau geturnd en

samen met Lisa beschikt dit trainersduo over erg veel ervaring vanuit de praktijk. Naast al het turn –en acro geweld met voornamelijk meiden is er sinds kort ook weer een jongensafdeling. De jongens worden getraind door Marloes de Jong uit Ureterp. Marloes is al trainer bij DIO Oosterwolde en is een echte jongensturntrainer. De jongens zijn enthousiast en dat maakt het voor Marloes heerlijk om met deze knapen te werken! Voor de toekomst lijkt het ook met jongensturnen weer goed te gaan bij SFK! Wat voorop staat bij alle disciplines binnen onze vereniging is P.I.T. wat staat voor Plezier In Turnen. Zeg nu zelf, niets is fijner voor een kind om met plezier te sporten. De resultaten en kwaliteiten van de kinderen komen dan vanzelf naar voren. Zeker met de trainers die wij bij onze vereniging hebben. Zij kunnen als geen ander het P.I.T. gevoel bij de kinderen naar voren brengen.

SFK Drachtstercompagnie E info@sfkdrachtstercompagnie.nl I www.sfkdrachtstercompagnie.nl Twitter @sfkdracomp Facebook sfk drachtstercompagnie Lisanne en Jeldou

Lisa en Marrit 25


Ondernemers bedwingen Alpe d’ Huez

Van donderdag 24 tot en met maandag 28 mei zijn 65 deelnemers uit Drachten en omstreken richting Frankrijk afgereisd om de Alpe d’ Huez te beklimmen op de racefiets. De reis is dit jaar door het Bewegingscentrum Drachten voor de tiende keer georganiseerd. Onder hen 13 ondernemers! Rudy Verwoert van Kijlstra taxi, Max Wenniger van Uw Financiël Kompas, Harry Kussendrager van Tuindorado, André de Vries van Van der Veen en Kromhout, Gert Drost Transport en overslag, Hans van den Brug van Autoland van den Brug, Martin Pilkes en Johannes Brendeke van Bouriciuslaan Tandartsenpraktijk, Dries de Jong van Stel en de Jong schilders, Bonne Veenstra assurantiën, Ype Boelens Nissan, Klaas Hiddema van klusbedrijf Hiddema en Miente Steensma van Bouriciuslaan Tandprothetiek.

Fotografie: Harry Blokzijl

Het reisverslag. Donderdag was voor de meesten de aankomst dag in Bourg d’ Oisans. Na te hebben ingecheckt in hotel Au Bon Auqueil maakten de meest fanatieke deelnemers een klein tochtje op één van de cols in de buurt. Col La Berarde werd tot aan het beroemde kerkje bedwongen. Ongeveer 8 kilometer omhoog met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,3 % een serieuze pukkel te noemen. Heerlijk om de benen op spanning te brengen. Miente Steensma maakte een tocht van 140 kilometer maar kwam in de laatste afdaling van Col du Ornon hard in aanraking met de vangrail. Door een portie geluk hield hij daar een lichte hersenschudding, wat schaaf plekken en een paar gekneusde ribben aan over. “Ik had de kop er niet bij, niet handig in een afdaling waarbij je snelheden haalt van dik 80 kilometer per uur.” Aldus Steensma die het nut van het dragen van een fietshelm weer eens bewees. Vrijdag Vrijdagochtend ging de wekker vroeg. Om half acht ontbijten waarna een tocht van ruim 100 km

26


op het programma stond. Om 9:00 uur zat iedereen op de fiets richting de voet van Col Le Crox du Fer. Na 20 km werd deze bereikt waarna de eerste serieuze klim kilometers moesten worden gemaakt. Na tien kilometer met een gemiddelde steigingspercentage van 9.8% ! arriveerde de groep in het dorp Le Rivier du Allemond. Na een kleine pauze werd de tocht hervat. Deze begon met een kleine afdaling waarna de renners weer flink aan de bak moesten. Hellingen van 16% moesten worden bedwongen waarna de laatste 7 kilometer glooiend omhoog gingen. De wielertoeristen uit Drachten werden getrakteerd op schitterende vergezichten! In een sprookjesachtige wereld werd de top van Le Crox du Fer bereikt. Voor Rudy Verwoert was dit de eerste kennismaking met het fietsen in de bergen. “Fantastisch!” waren zijn ontroerende woorden. Eind november is Verwoert begonnen met spinningles. “Ik vond het eerst helemaal niks, maar toch die Alpe was wel een uitdaging”. In januari is Verwoert serieus gaan trainen en zelfs een investering in een nieuwe fiets werd gedaan. “Ik kan inmiddels wel zeggen dat ik met het fietsvirus ben besmet geraakt, volgend jaar weer!” aldus Verwoert. Ook voor het eerst in de bergen was André de Vries. Ook hij was enthousiast. “Machtig mooi om mee te maken!” Na het schieten van de gebruikelijke foto’s op de top van de Crox du Fer, die op 2100 meter ligt, moest er worden afgedaald. Aangekomen in het hotel stond er een heerlijk pastabuffet klaar en na te hebben gedoucht mocht men aanschuiven aan het diner. Zaterdag Zaterdagochtend werd er iets later gestart. De achterzijde van de Alpe d’ Huez moest worden geklommen. Het middagprogramma bestond uit het rijden van de adembenemende richelroute. Ook nu moest er eerst 20 kilometer naar de voet van de Alpe gereden worden. De klim was dit keer 8 kilometer naar het dorpje Villard Reculas. Toen de groep compleet was werd er ver-

der gefietst naar Huez, het dorp wat halverwege de beklimming van de Alpe d’ Huez ligt. Daarvandaan werd er gedaald richting La Garve. Na een pauze werd de groep opgesplitst in tweeën, groep een ging terug richting het hotel en groep twee klom de befaamde Richelroute. Op een hoogte van 800 meter kijk je recht naar beneden, beschermd door een betonnen randje, zo het ravijn in. Onder zie je de snel weg lopen richting het hotel in Venosc. Adembenemend en onder de indruk fietste Harry Kussendrager deze tocht. “Ik had al vele mooie en leuke verhalen gehoord over het fietsen in de Alpen, maar je moet het toch echt zelf meemaken om de ervaringen te delen. Dit heeft mijn verwachtingen ruimschoots overtroffen!” Aldus Kussendrager. Klaas Hiddema vult aan, “onbeschrijfelijk mooi, dit kun je niet vertellen, dit moet meemaken!” Max Wenniger ging met de eerste groep mee naar het hotel. “Nu rusten en morgen mijn pr verbeteren.” Zondag Zondagochtend, D-Day. Vandaag staat de beklimming van de Alpe d’ Huez op het programma. 10:00 uur was de planning om te starten maar het weer gooit roet in het eten. Mist en onweer op de Alpe. Uitstel tot nader order. Om 13:00 uur klinkt dan toch het startschot van Harry Blokzijl. Hier heeft iedereen het hele jaar voor getraind. In 14,4 km naar boven, in 21 bochten ruim 1100 hoogtemeters overbruggen. Met een gemiddelde stijgingspercentage van 8,4 een kuitenbijter van jewelste! Een berg die in de jaren tachtig tijdens de Tour de France vele Nederlandse winnaars opleverden, waaronder o.a. Joop Zoetemelk, Peter Winnen, Steven Rooks, wordt ook wel liefkozend de Nederlandse Berg genoemd. De berg die ontzag inboezemt. Hans van den Brug heeft ervaring met het beklimmen van deze berg. “Een verschrikkelijk ding! Maar de fantastische organisatie, de leuke groep en de sfeer die er heerst trekken me elk jaar weer over de streep om mee te gaan”. Van den Brug kwam

Onafhankelijke advisering over hypotheken, pensioenen, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, financieringen

na 1 uur en 27 min. over de finish! Bonne Veenstra eindigde in de achterhoede maar dat deert hem niet. “Hier leef ik elk jaar naar toe. Ik heb een sportieve uitdaging nodig en die vind ik bij het Bewegingscentrum in de vorm van dit evenement” Met 1 uur en 51 minuten behaalde Veenstra een nieuw persoonlijk record! Martin Pilkes van Tandartsenpraktijk Bouriciuslaan beleefde wel een heel bijzonder moment. Als laatste, na 2 uur en 17 minuten kwam hij over de finish. “7 Weken geleden lag ik nog op de operatietafel omdat drie kransslagaders voor 95% dicht zaten”. Na het plaatsen van stends en een revalidatieprogramma mocht hij van de cardioloog de Alpe fietsen. Aldus een zeer blije Pilkes. Max Wenniger fietste inderdaad een nieuw pr van 1:31. Terugblik De groep kan terug kijken op een fantastische week in de Franse Alpen. Volgend jaar wil een ieder zijn persoonlijke tijd verbeteren of weer meegaan voor de gezelligheid, want dat was het zeker!

Een winnend team voelt elkaar goed aan ■ Accountantscontrole ■ Jaarrapporten ■ Salarisadministratie en advies ■ Bedrijfswaardering en overnames ■ Belastingadvies ■ MKB bedrijfsadvies ■ Agro bedrijfsadvies

Met de juiste bemanning kun je het meest effectief werken aan succes. Je maakt gebruik van ieders sterke kanten en voelt precies aan waar, op welk moment en door wie actie moet worden ondernomen.Op een vertrouwd en op elkaar ingespeeld team kun je rekenen. Je hebt aan één woord genoeg en gaat samen voor het mooiste eindresultaat. Wil je samen met ons een succesvol team vormen, neem dan gerust contact met ons op. Gorredijk (0513) 468 468

BT Assurantiën | Bonne Veenstra | Postbus 687 | 9203 RG Drachten

T 0512 - 53 02 61 | M 06 - 55 193 799 | www.woneninfriesland.com

www.kromhout.com

27

Drachten (0512) 584 800

Daar kun je op sturen.

Joure (0513) 480 480


Foto’s Alpe d’ Huez

 



Tussendiepen 63 9206 AC DRACHTEN

28

T 0512 - 54 07 58 F 0512 - 52 07 41

w www.drost-bv.nl E info @ drost-bv.nl


Yoga Sunflower:

Kinderyoga Nieuw in Drachten is yoga voor kinderen en jongeren. Yoga voor kinderen is een manier om gezond in de wereld te staan. Het helpt kinderen zichzelf te zijn in een steeds veranderede wereld. Met yoga leert het kind te ontspannen en te concentreren. Ook is yoga goed voor de spieren; je wordt er leniger en sterker van. Yoga is geschikt voor ieder kind, want competitie speelt geen rol. Bij yoga gaat het niet om hoe goed je iets kunt, maar dat je je best doet en plezier hebt. Kinderyoga is niet veel anders dan yoga voor volwassenen. Alleen wordt het anders aangeboden, op een speelse kindvriendelijke manier. Elke les bestaat uit oefeningen die goed zijn voor de houding, bewustwording, concentratie, evenwicht en ontspanning. De houdingen en bewegingen, die tijdens een yoga les worden gedaan, ontlenen zich veelal uit de natuur. De kenmerken van dieren, planten en vormen maken kinderen bewust van de speciale krachten die het voor hen heeft. Zo kunnen kinderen zich moedig en dapper voelen als ze de houding van de krijger doen, of zich sterk gaan voelen als ze de houding van de beer doen. Yoga Sunflower organiseert lessen voor kinderen vanaf 6 tot 12 jaar en jongeren vanaf 12 jaar. Wekelijks vinden er lessen plaats in Drachten (dinsdagmiddag) en Beetsterzwaag (maandagmiddag. Een proefles meemaken kan altijd. Naast lesgeven, verzorgt Yoga Sunflower workshops voor organisaties of particulieren. Vraag gerust naar de mogelijkheden. Voor meer informatie, bel of mail naar Yoga Sunflower: 06-52394114 en albertavanderheide@hetnet.nl

ONB naar de eerste klasse.

Dat is zĂŠker klasse!

Fotografie: Willem Drentje 29


Spierscheuring

Column: Oedo Mulder, sportfysiotherapeut BAG De Sportlaan delijke, goed voelbare scheur in de spier aanwezig. Een normale spierfunctie is in dit geval vrijwel uitgesloten.

Een spierscheuring (ook wel spierruptuur genoemd) is een sportblessure waarbij de spiervezels van de spier zijn aangedaan. Meestal zijn het explosieve bewegingen of onverwachte veranderingen in bewegingen die een spierscheuring veroorzaken, zoals bijvoorbeeld sprinten, springen of het trappen tegen een bal. De meeste spierscheuringen ontstaan kort na het begin van een wedstrijd of training, wanneer de spieren nog niet voldoende opgewarmd zijn. Ook tegen het einde van een wedstrijd of (zware) training treden spierrupturen sneller op, omdat de spier dan vermoeid begint te raken. Een spierscheuring kan in verschillende spieren voorkomen. De meeste spierrupturen komen echter voor in de kuit (‘zweepslag’) en de hamstring. Enkelfracturen en spierscheuring is in drie categorieën onder te verdelen: 1. De spierverrekking, waarbij slechts enkele spiervezels verrekt zijn, met minimale (minder dan 10%) verscheuring van de vezels. Er is geen defect in de spier te voelen. 2. De partiële spierruptuur, waarbij de spiervezels gedeeltelijk (tussen 10 en 70 procent) zijn gescheurd. Meestal is deze scheuring in de spier te voelen. 3. De totale spierruptuur, waarbij sprake is van een uitgebreide of totale scheuring (meer dan 70 procent) van de spiervezels. Hierbij is een dui-

Verschijnselen Meestal voelt de sporter bij het actief aanspannen of het maximaal op rek brengen van de aangedane spier een korte, maar scherp stekende pijn ter plaatse van het letsel. Er is veelal sprake van een verminderde functie en kracht van de spier, waardoor een optimale prestatie niet mogelijk is. Soms is er een zwelling en/of een bloeduitstorting zichtbaar. De spier voelt vaak hard aan (een soort spierkramp) en is erg drukpijnlijk op de plaats van het letsel. Oorzaken Verschillende interne (de sporter zelf) en externe (omgeving) factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van een spierscheur, zoals o.a.: • Niet (of onvoldoende) uitvoeren van een warming-up of een te snelle trainingsopbouw • Een éénzijdige trainingsbelasting

• (Over)vermoeidheid, die bij een matige algehele conditie sneller optreedt • Slecht schoeisel en/of een harde ondergrond • Koude en natte weersomstandigheden • Het onvoldoende hersteld zijn van een (onschuldige) spierblessure Behandeling In eerste instantie is het belangrijk om na een spierscheuring de gekwetste spier rust te geven. Dat betekent dat de aangedane spier niet belast, dan wel actief gebruikt moet worden. In deze eerste fase kan de spier gekoeld worden om een evt. zwelling tegen te gaan en de pijn te verminderen en kan een drukverband worden aangelegd om de zwelling te beperken. Meestal kan na zo’n 48 uur weer voorzichtig aan het herstel worden gewerkt, door de spier op geleide van de pijn aan te spannen en te rekken. Oefeningen Afhankelijk van de ernst van het spierletsel kan na één of twee weken gestart worden met een oefenprogramma om de spieren weer te versterken, zodat deze uiteindelijk weer volledig te belasten zijn. Over het algemeen kan gesteld worden dat na 4-6 weken weer voorzichtig met sporten begonnen mag worden. Een verantwoorde functieopbouw van een beschadigde spier vraagt echter tijd. De invulling van een oefenprogramma verschilt per spierblessure en per persoon. Spierscheuringen keren gemakkelijk op dezelfde plaats terug, waardoor een volledig herstel van de spierruptuur van groot belang is. Zowel in de revalidatie als ter preventie van spierblessures is het belangrijk om oefeningen te doen waarmee de spierlengte en spierkracht worden getraind. Hierdoor is de sporter minder vatbaar voor een herhaling van de spierblessure. De (sport)fysiotherapeut kan de (geblesseerde) sporter hierin adviseren, begeleiden en zo nodig ook behandelen.

‘Zweepslag’ in de kuit

Spierversterkende oefeningen voor de kuitspieren. 30


Online afspraak bij sportfysiotherapeut BAG De Sportlaan

DeBlessurePraktijk.nl Sportblessure? Top snel, Top fit

Een afspraak maken bij de sportfysiotherapeut kan nu ook online. Sporters die in het weekend geblesseerd raken, kunnen zo snel geholpen worden. Een snelle diagnose en start van behandeling is belangrijk om langdurige problemen te voorkomen. Vanaf 1 mei is BAG De Sportlaan aangesloten bij ‘DeBlessurePraktijk.nl’. Via deze website kunnen sporters een afspraak plannen bij één van de aangesloten fysiotherapiepraktijken. Zo kan elke sporter die in het weekend geblesseerd is geraakt al op de maandag bij een (sport)fysiotherapeut terecht. “Uit onze fysiotherapie-ervaring en contacten met sporters weten we dat een sporter zo snel mogelijk wil weten wat er aan de hand is. Hoe eerder fysiotherapeuten aan de slag kun-

nen met een sportblessure, hoe sneller over het algemeen het herstel’’, aldus Oedo Mulder, sportfysiotherapeut bij BAG De Sportlaan in Drachten. De organisatie richt zich met name op sporters. Ook recreatieve sporters en mensen die op andere manieren een blessure oplopen zijn welkom om een afspraak te maken. Bij BAG De Sportlaan kunnen geblesseerde sporters op maandagochtend en -namiddag terecht via ‘DeBlessurePraktijk.nl’. Op maandagochtend kan men een afspraak maken op de locatie aan de Sportlaan bij sportfysiotherapeut Rixt Wolters en op de namiddag op de locatie aan de Marne bij sportfysiotherapeut Oedo Mulder. Met een computer of smartphone kunnen sporters op de website zien welke sportfysiotherapeut en welke tijden nog beschikbaar zijn.

De behoefte aan sportfysiotherapie is groot. Per jaar lopen in Nederland ruim 3 miljoen sporters een blessure op. DeBlessurePraktijk.nl start eerst in Friesland, Groningen, Drenthe, Noord-Holland en Zuid-Holland. Uiteindelijk kunnen fysiotherapiepraktijken in heel Nederland zich aansluiten bij het concept.

SAMEN WERKEN AAN UW GEZONDHEID

T RT ARTI ARN I AI NN I INGNISGNI SG N I SSNITSNI TT S IU TT IUUTTUU TU T

Oedo Mulder Sportfysiotherapeut

• Sportspecifieke trainingsprogramma’s • Fysiotherapie / revalidatietraining bij sportblessures • Kracht- en conditietesten • Ondersteunende kracht- en conditietraining

Blessurespreekuur: voor een snelle interventie bij sportblessures kunnen sporters, ook zonder verwijzing van een arts, dagelijks terecht bij één van onze (sport)fysiotherapeuten.

Sportlaan 1a - 9203 NV Drachten Telefoon: 0512 - 54 11 58

BAG de Sportlaan Drachten Sportlaan 1a 9203 NV Drachten Tel. 0512 541158

www.desportlaan.nl

Bezoek onze sites: www.desportlaan.nl www.bagned.nl

31


SNS SNS Bank Bank Drachten Drachten staat voor je klaar! staat voor je klaar! In de SNS Winkel Drachten staat een team van In de SNS Winkel Drachten staat een team van specialisten voor je klaar. Samen geven we specialisten voor je klaar. Samen geven we antwoord op al je financiĂŤle vragen. En helpen antwoord op al je financiĂŤle vragen. En helpen we je met advies en uitleg over internetbankieren, we je met advies en uitleg over internetbankieren, pensioenen, verzekeringen en hypotheken. pensioenen, verzekeringen en hypotheken.

Markt 66 Markt 66 9203 AA Drachten 9203 AA Drachten Tel. 0512-586100 Tel. 0512-586100 Van links naar rechts: Van links naar rechts:Anna, Siem Laura, Ilona, Douwe, Laura, Ilona, Douwe, Anna, Siem

32

Wist je dat SNS Bank ook hypotheken van andere Wist je dat SNS Bank ook hypotheken van andere banken en verzekeraars aanbiedt: waaronder banken en verzekeraars aanbiedt: waaronder Aegon, Delta Lloyd en Nationale Nederlanden. Aegon, Delta Lloyd en Nationale Nederlanden. Zo vind je bij ons altijd je ideale hypotheek. Zo vind je bij ons altijd je ideale hypotheek. Je bent van harte welkom in onze SNS Winkel. Je bent van harte welkom in onze SNS Winkel.

Smallingerland Sportief Editie 2  

De tweede editie van Smallingerland Sportief.

Advertisement