Page 1

Byggvarubedömningen ModuFLEX klädskåp ModuFLEX Förvarings- och elevskåp ModuFLEX Klädbytes- och postfackskåp Mini Box skåp Vision Garderobe och Förvaringsskåp PC-18 Laddskåp


53748_1_ModuFLEX kl채dsk책p


Utskriven: 2013-11-07

ModuFLEX klädskåp Låsbar förvaring av gång- och arbetskläder, samt andra personliga persedlar. Bedömning total: BVB ID

Accepteras 53748

Version Producent Publiceringsdatum:

1 Blika AB 2013-11-07

BSAB-kod: BK04:

X - Inredningar och utrustningar Förvaringssystem 04502

Anv.Omr:

Inomhus

Bedömningsunderlag

Byggvarudeklaration

Innehåll Ämne

Mängd CAS

Stål

70,88% 68467-81-2

Järn Bly

R-fras

0,001% 7439-89-6 0,0001% 7439-92-1

Nickel

0,19% 7440-02-0

Koppar

0,02% 7440-50-8

Zink

0,01% 7440-66-6

ABS plast Stål, kallvalsat, ospecificerad legering

15 15-17 17 50/53 50-53

0,12% 9003-56-9 12,86% 99999999

Furu

5,85% 99999999

Stål (galvaniserat)

4,91% 99999999

Epoxipolyesterlack

5,3% 99999999

Adress Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

40 43 48/23 52-53

E-post info@byggvarubedomningen.se


Utskriven: 2013-11-07

Bedömning Information Byggvarudeklaration enligt BVD3 finns 0. Innehållsdeklaration 0.1 Dokumentation: Producentintyg om ämnesinnehåll och halter saknas 0.3 Cancerframkallande kategori 3 (R40): 0,1%-1% av enskilt ämne 0.9 Allergiframkallande vid inandning eller hudkontakt (R42, R43): 0,001%-1% av enskilt ämne 1. Ingående material och råvaror Uppgifter om råvaror och ingående material redovisas delvis Mer än 50 % ändliga råvaror med hållbart uttag (hållbarhetskvot ≤ 2) Uppgifter om återvunnet material saknas 2. Tillverkning av varan Uppgifter om emissioner till luft mark eller vatten saknas Uppgifter om energianvändning vid tillverkning saknas Uppgifter om återvinning av restprodukter saknas 3. Transporter och emballage Uppgifter om transporter vid tillverkning saknas 5. Bruksskedet Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde. 6. Avfall och rivning Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde. 8. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk). Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

Adress Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

E-post info@byggvarubedomningen.se


53868_1 ModuFLEX Fรถrvarings- och elevskรฅp


Utskriven: 2013-11-22

ModuFLEX Förvarings- och elevskåp Låsbar förvaring av gång- och arbetskläder, samt andra personliga persedlar. Bedömning total: BVB ID

Accepteras 53868

Version Producent Publiceringsdatum:

1 Blika AB 2013-11-22

BSAB-kod: BK04:

X - Inredningar och utrustningar Förvaringssystem 04502

Anv.Omr:

Inomhus

Bedömningsunderlag

Byggvarudeklaration

Innehåll Ämne

Mängd CAS

Järn Bly

R-fras

0,002% 7439-89-6 0,0002% 7439-92-1

Nickel

0,47% 7440-02-0

Koppar

0,043% 7440-50-8

Zink

0,022% 7440-66-6

Varmförzinkat stål

18,59% 99999999

Epoxipolyesterlack

3,66% 99999999

Galvaniserat stål (Förzinkat)

6,65% 99999999

Olegerat Stål, EN 1.0330 ( DC01, SS 1142, St12, FeP01)

Adress Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

40 43 48/23 52-53 15 15-17 17 50/53 50-53

70,49% 99999999

E-post info@byggvarubedomningen.se


Utskriven: 2013-11-22

Bedömning Information

Byggvarudeklaration enligt BVD3 finns

0. Innehållsdeklaration

Intyg om ämnesinnehåll och halter saknas. Byggvaran innehåller ämnen som misstänks kunna ge cancer (R40) 0,1%-1% av enskilt ämne Byggvaran innehåller ämnen som kan orsaka allergi (R42, R43) 0,001%-1% av enskilt ämne Byggvaran innehåller ämnen som medför risk för mycket allvarliga hälsoskador (R48 kombinerat med R23, R24 och/eller R25) 0,01% – 10% sammanlagd halt av olika ämnen Byggvaran innehåller bly 0,01% - 0,1%

1. Ingående material och råvaror

Uppgifter om råvaror och ingående material redovisas delvis Mer än 50 % ändliga råvaror med hållbart uttag Uppgifter om återvunnet material saknas

2. Tillverkning av varan

Adress Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

E-post info@byggvarubedomningen.se


Utskriven: 2013-11-22

Uppgifter om emissioner till luft mark eller vatten saknas Uppgifter om energianvändning vid tillverkning saknas Uppgifter om återvinning av restprodukter saknas

3. Transporter och emballage

Uppgifter om transporter vid tillverkning saknas

5. Bruksskedet

Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

6. Avfall och rivning

Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

8. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

Adress Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

E-post info@byggvarubedomningen.se


53869_1 ModuFLEX Kl채dbytes- och postfacksk책p


Utskriven: 2013-11-22

ModuFLEX Klädbytes och postfackskåp Låsbar förvaring av gång- och arbetskläder, samt andra personliga persedlar Bedömning total: BVB ID

Accepteras 53869

Version Producent Publiceringsdatum:

1 Blika AB 2013-11-22

BSAB-kod: BK04:

X - Inredningar och utrustningar Förvaringssystem 04502

Anv.Omr:

Inomhus

Bedömningsunderlag

Byggvarudeklaration

Innehåll Ämne

Mängd CAS

Järn

0,0009% 7439-89-6

Bly

0,0001% 7439-92-1

Nickel

0,169% 7440-02-0

Koppar

0,02% 7440-50-8

Zink

0,01% 7440-66-6

Varmförzinkat stål

15,67% 99999999

Epoxipolyesterlack

3,52% 99999999

Galvaniserat stål (Förzinkat)

8,68% 99999999

Olegerat Stål, EN 1.0330 ( DC01, SS 1142, St12, FeP01)

Adress Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

R-fras

40 43 48/23 52-53 15 15-17 17 50/53 50-53

71,94% 99999999

E-post info@byggvarubedomningen.se


Utskriven: 2013-11-22

Bedömning Information

Byggvarudeklaration enligt BVD3 finns

0. Innehållsdeklaration

Intyg om ämnesinnehåll och halter saknas. Byggvaran innehåller ämnen som misstänks kunna ge cancer (R40) 0,1%-1% av enskilt ämne Byggvaran innehåller ämnen som kan orsaka allergi (R42, R43) 0,001%-1% av enskilt ämne Byggvaran innehåller ämnen som medför risk för mycket allvarliga hälsoskador (R48 kombinerat med R23, R24 och/eller R25) 0,01% – 10% sammanlagd halt av olika ämnen Byggvaran innehåller bly 0,01% - 0,1%

1. Ingående material och råvaror

Uppgifter om råvaror och ingående material redovisas delvis Mer än 50 % ändliga råvaror med hållbart uttag Uppgifter om återvunnet material saknas

2. Tillverkning av varan

Adress Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

E-post info@byggvarubedomningen.se


Utskriven: 2013-11-22

Uppgifter om emissioner till luft mark eller vatten saknas Uppgifter om energianvändning vid tillverkning saknas Uppgifter om återvinning av restprodukter saknas

3. Transporter och emballage

Uppgifter om transporter vid tillverkning saknas

5. Bruksskedet

Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

6. Avfall och rivning

Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

8. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

Adress Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

E-post info@byggvarubedomningen.se


53870_1 Mini Box sk책p


Utskriven: 2013-11-22

Blika Mini Box skåp Låsbar förvaring av gång- och arbetskläder, samt andra personliga persedlar Bedömning total: BVB ID

Accepteras 53870

Version Producent Publiceringsdatum:

1 Blika AB 2013-11-22

BSAB-kod: BK04:

X - Inredningar och utrustningar Förvaringssystem 04502

Anv.Omr:

Inomhus

Bedömningsunderlag

Byggvarudeklaration

Innehåll Ämne Förzinkat stål

Mängd CAS 4,3% 99999999

Epoxipolyesterlack

4,3% 99999999

Olegerat Stål, EN 1.0330 ( DC01, SS 1142, St12, FeP01)

91,40% 99999999

Adress Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

R-fras

E-post info@byggvarubedomningen.se


Utskriven: 2013-11-22

Bedömning Information Byggvarudeklaration enligt BVD3 finns

0. Innehållsdeklaration

Intyg om ämnesinnehåll och halter saknas. Byggvaran innehåller ämnen som medför risk för mycket allvarliga hälsoskador (R48 kombinerat med R23, R24 och/eller R25) 0,01% – 10% sammanlagd halt av olika ämnen

1. Ingående material och råvaror

Uppgifter om råvaror och ingående material redovisas delvis Mer än 50 % ändliga råvaror med hållbart uttag Uppgifter om återvunnet material saknas

2. Tillverkning av varan

Uppgifter om emissioner till luft mark eller vatten saknas Uppgifter om energianvändning vid tillverkning saknas Uppgifter om återvinning av restprodukter saknas

3. Transporter och emballage Uppgifter om transporter vid tillverkning saknas 5. Bruksskedet Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

Adress Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

E-post info@byggvarubedomningen.se


Utskriven: 2013-11-22

6. Avfall och rivning Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde. 8. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk). Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

Adress Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

E-post info@byggvarubedomningen.se


53871_1 Vision Garderobe och FĂśrvaringsskĂĽp


Utskriven: 2013-11-22

Vision Garderob o Förvaringsskåp Låsbar förvaring av gång- och arbetskläder, samt andra personliga persedlar Bedömning total: BVB ID

Accepteras 53871

Version Producent Publiceringsdatum:

1 Blika AB 2013-11-22

BSAB-kod: BK04:

X - Inredningar och utrustningar Förvaringssystem 04502

Anv.Omr:

Inomhus

Bedömningsunderlag

Byggvarudeklaration

Innehåll Ämne

Mängd CAS

Järn Bly

R-fras

0,002% 7439-89-6 0,0002% 7439-92-1

Nickel

0,44% 7440-02-0

Koppar

0,04% 7440-50-8

Zink

0,02% 7440-66-6

MDF-skiva

15 15-17 17 50/53 50-53

12,11% 99999999

Epoxipolyesterlack

5,54% 99999999

Olegerat Stål, EN 1.0330 ( DC01, SS 1142, St12, FeP01)

81,85% 99999999

Adress Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

40 43 48/23 52-53

E-post info@byggvarubedomningen.se


Utskriven: 2013-11-22

Bedömning Information

Byggvarudeklaration enligt BVD3 finns

0. Innehållsdeklaration

Intyg om ämnesinnehåll och halter saknas. Byggvaran innehåller ämnen som misstänks kunna ge cancer (R40) 0,1%-1% av enskilt ämne Byggvaran innehåller ämnen som kan orsaka allergi (R42, R43) 0,001%-1% av enskilt ämne Byggvaran innehåller ämnen som medför risk för mycket allvarliga hälsoskador (R48 kombinerat med R23, R24 och/eller R25) 0,01% – 10% sammanlagd halt av olika ämnen

1. Ingående material och råvaror

Uppgifter om råvaror och ingående material redovisas delvis Mer än 50 % ändliga råvaror med hållbart uttag Uppgifter om återvunnet material saknas

2. Tillverkning av varan

Uppgifter om emissioner till luft mark eller vatten saknas Uppgifter om energianvändning vid tillverkning saknas

Adress Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

E-post info@byggvarubedomningen.se


Utskriven: 2013-11-22

Uppgifter om återvinning av restprodukter saknas

3. Transporter och emballage

Uppgifter om transporter vid tillverkning saknas

5. Bruksskedet

Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

6. Avfall och rivning

Uppgifter saknas om produktens möjlighet för demontering / isärtagning

8. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Producent anger att inga emissioner avges

Adress Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

E-post info@byggvarubedomningen.se


53872_1 PC-18 Laddsk책p


Utskriven: 2013-11-22

PC-18 Laddskåp Låsbar förvaring av gång- och arbetskläder, samt andra personliga persedlar. Bedömning total: BVB ID

Accepteras 53872

Version Producent Publiceringsdatum:

1 Blika AB 2013-11-22

BSAB-kod: BK04:

X - Inredningar och utrustningar Förvaringssystem 04502

Anv.Omr:

Inomhus

Bedömningsunderlag

Byggvarudeklaration

Innehåll Ämne

Mängd CAS

Polyamid 6,6, PA66, Nylon 66, Poly[imino (1,6-dioxo-1,6hexanediyl)imino1,6-hexanediyl], Adipic acidhexanediamine polymer SRU

1,53% 32131-17-2

Aluminium, Al

2,86% 7429-90-5

Järn

0,16% 7439-89-6

Koppar

0,27% 7440-50-8

POM-plast

0,16% 9001-81-7

ABS-plast

0,54% 9003-56-9

Mässing CW614N 2,5-3,5% pb (CuZn39Pb3, EN 2.0401)

0,41% 99999999

Varmförzinkat stål

21,72% 99999999

Epoxipolyesterlack

4,05% 99999999

Förzinkat stål

2,92% 99999999

EPDM Olegerat Stål, EN 1.0330 ( DC01, SS 1142, St12, FeP01)

Adress Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

R-fras

11-15 15 15-17 17

0,23% 99999999 65,16% 99999999

E-post info@byggvarubedomningen.se


Utskriven: 2013-11-22

Bedömning Information

Byggvarudeklaration enligt BVD3 finns

0. Innehållsdeklaration

Intyg om ämnesinnehåll och halter saknas. Byggvaran innehåller ämnen som medför risk för mycket allvarliga hälsoskador (R48 kombinerat med R23, R24 och/eller R25) 0,01% – 10% sammanlagd halt av olika ämnen Byggvaran innehåller bly 0,01% - 0,1%

1. Ingående material och råvaror

Uppgifter om råvaror och ingående material redovisas delvis Mer än 50 % ändliga råvaror med hållbart uttag Uppgifter om återvunnet material saknas

2. Tillverkning av varan

Adress Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

E-post info@byggvarubedomningen.se


Utskriven: 2013-11-22

Uppgifter om emissioner till luft mark eller vatten saknas Uppgifter om energianvändning vid tillverkning saknas Uppgifter om återvinning av restprodukter saknas

3. Transporter och emballage

Uppgifter om transporter vid tillverkning saknas

5. Bruksskedet

Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

6. Avfall och rivning

Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

8. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

Adress Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

E-post info@byggvarubedomningen.se

Byggvarubedömningen_OLD