Page 1

OdloÄ?il sem se, da bom od danes naprej jedel in pil veliko bolj zmerno, saj jasno vidim, da je veÄ?ina mojih dosedanjih bolezni izvirala zgolj iz moje neskromnosti. Vojko Zavodnik, Po poteh Arnolda Riklija, zapis iz Riklijevega dnevnika

03

Blejske novice ISSN 2536-3700, marec 2019


2

Aktualno

Smo na dobri poti! 10. aprila bo Bled praznoval. Česa se bomo veselili letos in kaj nas še čaka? Blejski župan Janez Fajfar je z doseženim zadovoljen. »Kako tudi ne bi bil,« pravi, »saj smo lani dobili prvi del tistega, za kar si na Bledu prizadevamo že desetletja, severno razbremenilno cesto, zdaj nas čaka še južna.« In tu mu optimizma ne manjka, kar je seveda prav, saj je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek ob lanskem obisku Bleda obljubila, da bo država držala besedo in zgradila še južno obvoznico. »Medtem pa na Bledu seveda ne spimo, ampak delamo in snujemo nove načrte. Novi občinski svet je sprejel proračun za letos, kar pomeni, da lahko nadaljujemo z delom, ki smo ga zastavili,« pravi župan. Tako se nadaljujejo gradnje na Selišah, oskrbovana stanovanja so bolj ali manj končana, bencinska črpalka v delu, nov trgovski center odprt, knjižnica, medgeneracijski center in še en sklop oskrbovanih stanovanj, ta bodo najemniška, pa tik pred začetkom gradnje. » S tem bo območje Seliš postalo zaokroženo območje ob severni obvoznici, namenjeno bivanju in druženju, predvsem domačinov, kar me zelo veseli,« še pravi Janez Fajfar in hkrati izrecno poudarja, da je Sparov trgovski center zadnji tovrstni trgovski center na Bledu. Bled se zadnjih nekaj let zapored sooča z zelo povečanim številom nočitev in s tem še utrjuje svoje mesto med najbolj prepoznavnimi turističnimi destinacijami v Sloveniji – še več, po raziskavi Slovenske turistične organizacije je Bled prepoznavnejša blagovna znamka od Slo-

venije, kar pomeni, da nekdo lahko pozna Bled, ne zna pa ga povezati s Slovenijo. Kaj to pomeni? »To pomeni, da je naš košček raja dobil mesto, ki si ga zasluži, hkrati pa domačinom nalaga še večjo odgovornost in skrb za okolje in kulturno dediščino. Vsi vemo, da veliko število obiskovalcev prinaša turistični razcvet, ki pa ni nujno najboljši za okolje, kar pomeni, da je v tem trenutku naša največja naloga ohranjati ravnovesje med varovanjem okolja in sledjo, ki jo pustijo turisti. Varovanje okolja pa ne pomeni samo ohranjanje čiste narave, pač pa tudi ohranjanje poseljenosti vasi in Bleda. Bled brez domačinov je samo lepa kulisa, ki pa nima duše,« je zelo jasen blejski župan Janez Fajfar. Največja investicija, ki bo Bledu prinesla neslutene možnosti razvoja in hkratnega varovanja okolja, bo seveda južna razbremenilna cesta, ki prinaša tudi kolesarsko povezavo Bled–Bohinj. Občina Bled bo s svojim delom gradnje začela letos, ostalo je spet na državi. »Ne vem, kako naj povem drugače, vendar na Bledu zares trdno računamo na zavezo države, da se bo gradnja južne razbremenilne ceste začela z gradnjo betinskega križišča še pred letošnjo zimo,« poudarja župan in dodaja, da »bo šele južna obvoznica Bledu zagotovila resnične možnosti za dolgoročni trajnostni razvoj. Ko bo zgrajena, bo okoli jezera območje miru, zelene mobilnosti in sožitja med človekom in preostalo naravo.« Za investicije ima Občina Bled letos na voljo skoraj šest milijonov evrov lastnih sredstev, še okoli 300.000 evrov investicijskega potenciala pa gre drugim proračunskim porabnikom. Daleč največ se tudi letos porablja za ceste. Med investicijami, ki so letos že končane, je zaključeno komunalno urejanje poslovno stanovanjske cone na Selišah, med večjimi investicijami so še vzpostavitev centralnega ogrevanja v Zadružnem domu Ribno, odkup zemljišč in obnova pristana za pletne na Mlinem, ki je vredna okoli 160.000 evrov. »Ob prazniku Občine Bled iskreno čestitam vsem občankam in občanom ter jih seveda vabim na slovesnost, s katero bomo počastili letošnje nagrajence,« še pravi župan. Pa še nekaj: blejski gasilci bodo maja dobili novo vozilo s cisterno, ki

Blejske novice 03

(ISSN 1855-4717) - Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, tel. 04 575 01 00, www.e-bled.si, e-pošta: obcina@bled.si. Pravice izdajatelja izvaja: Antus Jesenice. Odgovorna urednica Romana Purkart. Lektoriranje: Mateja Erman Repe. Izid: 22. 03. 2019 Časopis izhaja v nakladi 3.500 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini Bled. Priprava za tisk, tisk in distribucija: Antus Jesenice. Elektronski naslov uredništva: blejskenovice.bled@gmail.com. Nenaročenih člankov in fotografij ne honoriramo. Časopis sodi med proizvode, za katere se obračunava 9,5 % DDV (Ur. l. RS št. 89/98). Blejske novice so vpisane v evidenco javnih glasil pod zaporedno številko 1720 in v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno št. 436. Trženje oglasnega prostora Antus Jesenice, 04 586 51 30, info@antus.si.

Naslednje Blejske novice izidejo 26. 04. 2019, prispevke sprejemamo do 18. 04. 2019 na: blejskenovice.bled@gmail.com

bo namenjeno prevozu pitne vode in gašenju večjih požarov, ki jih je po njihovih besedah in izkušnjah vedno več, pa tudi suše so vedno hujše. Občina Bled je za vozilo prispevala okoli 180.000 evrov, blejski gasilci pa jih potrebujejo še okoli 200.000, torej še enkrat toliko. »Prosim in pozivam vse občane in občanke ter podjetja in organizacije, da če lahko, naj po svojih močeh tudi oni pomagajo blejskim gasilcem. Pomoč gasilcem je pomoč skupnosti, naj nas dobro druži,« poziva župan Janez Fajfar.

::: Romana Purkart Občina Bled na podlagi Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2019 in veljavnih predpisov za posamezna področja najavlja objavo

Javni razpis za sofinanciranje programov za mlade za leto 2019. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani občine www.e-bled.si, lahko pa jo v razpisnem roku prevzamete v času uradnih ur tudi v sprejemni pisarni Občine Bled. Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijavitelj s podpisom izjave na prijavnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe sredstev, dodeljenih na podlagi tega razpisa.

::: Janez Fajfar, župan

Občina Bled objavlja:

Javni razpis za 1. sofinanciranje prireditev v Občini Bled v letu 2019, 2. možnost brezplačnega koriščenja javnih prireditvenih površin v Občini Bled v letu 2019, 3. možnost uporabe Festivalne dvorane Bled ali Blejskega gradu pod ugodnimi pogoji v letu 2019. Celotno besedilo razpisov je do 1. 4. 2019 na voljo na spletni strani Občine Bled http://www.e-bled.si/ in v sprejemni pisarni Občine Bled.

::: Janez Fajfar, župan, ::: Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled


Občinske novice

Turistična taksa za velike blejske projekte V proračunu Občine Bled je predvideno, da bodo prihodki iz naslova turistične takse letos znašali 2,3 milijona evrov. Milijon evrov bo za svoje delo prejel zavod Turizem Bled, preostanek pa bo v veliki meri namenjen velikim blejskim zgodbam, kot sta med drugim obnova Jezerske promenade in izgradnja kolesarske steze od Bleda do Bohinja. Župan Janez Fajfar pravi, da na izgradnjo kolesarske

Prestavili kapelico Občina Bled je na Rečiški cesti prestavila kapelico, ki je vrsto let stala na zasebni zemlji. Kapelica je bila zasuta ob dveh rekonstrukcijah ceste, zdaj pa so jo dvignili in premaknili na zeleno površino ob cesti.

steze, ki bo končno povezala dve srčiki turizma na Zgornjem Gorenjskem in širše, čakamo že absolutno predlogo, tako kot na južno obvoznico, ki pa je bila in ostaja projekt Republike Slovenije. Na prepotrebno obnovo pa čaka tudi Jezerska promenada, obraz Bleda, osrednje sprehajališče s pogledom na najlepše blejske vedute. Občina Bled načrtuje, da bo samo za kolesarsko stezo Bled–Bo-

hinj do leta 2023 vložila okoli tri milijone evrov, drugo leto septembra pa mora imeti vsa soglasja in dovoljenja. Tudi obnova Jezerske promenade je vredna okoli 3 milijone evrov, južno obvoznico pa seveda mora zgraditi država. Eden izmed večjih projektov je tudi ureditev skupnega promentnega prostora na Veslaški promenadi.

Zalivalni sistem v blejskih parkih V osrednjem parku nad Jezersko promenado, torej pod Vilo Zora, je Občina Bled pred letošnjim poletjem zgradila zalivalni sistem, ki bo zagotovil večjo kakovost zelenic in cvetja. Blejski parki so izpostavljeni naravnim vplivom, kot je npr. suša, pa tudi velikemu številu obiskovalcev, zato bo redna hidracija pripomogla h kakovosti trave. Dela so vredna 30.000 evrov in jih v celoti financira Občina Bled, enak

sistem pa bodo dobile tudi parkovne površine med jezerom in Jezersko promenado. V osrednjem parku so odstranili tudi štore, ostanke požaganega drevja, ki so ga morali odstraniti zaradi bolezni ali starostnih težav, vsa drevesa pa so nadomestili z enakimi vrstami, kot so rasle prej. Bukve so bile na primer dotrajane, napadla jih je gliva, bile so že nevarne.

Nova razsvetljava se prilagaja sprehajalcu

Občina Bled v teh dneh obnavlja oziroma na novo vzpostavlja javno razsvetljavo v parku Vile Zora, natančneje med vilo in postajališčem za fijakerje, kjer do sedaj luči sploh ni bilo. Zamenjano razsvetljavo bo dobil tudi park pod Vilo Bled. Gre za regulirano javno razsvetljavo, kar pomeni, da se bo jakost svetlobe prilagajala sprehajalcu. Evropski projekt Dynamic Lights se osredotoča na zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida in izboljšanje energetske učinkovitosti v javni razsvetljavi. Javna razsvetljava povzroča 6 % svetovnih emisij ogljikovega dioksida. Veliko konvencionalnih svetil je treba nadomestiti z energetsko učinkovitimi

lučmi, vse bolj aktualna tema svetlobnega onesnaženja in potreba po izboljšanju kakovosti javne razsvetljave pa prinašata dinamično razsvetljavo na dnevni red, kar lahko prispeva k povečanju energetske učinkovitosti in kakovosti bivanja v mestnih območjih. Tip svetilk, ki je bil razvit za območje Občine Bled, bo postavljen na Veslaški promenadi Bled, v parku Vile Zora in parku Vile Bled. Vrednost del je 150.000 evrov. Poudarek projekta je na študiji izvedljivosti, saj na občini želijo regulacijo razsvetljave uvesti na najbolj občutljivih območjih Bleda, predvsem v parkih ob jezeru. Skupaj z gradnjo razsvetljave Občina Bled obnavlja tudi sprehajalne poti. Ob občinski stavbi bodo poti mešanica asfalta z granitom, pod Vilo Bled pa potke ostajajo peščene.

::: RP

3


4

Občinske novice

Oskrbovana stanovanja in Medgeneracijski center Bled Občina Bled in Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja sta podpisala pogodbo o sodelovanju. Pogodba, ki sta jo podpisala direktor sklada Andrej Hudoklin in župan Janez Fajfar, se nanaša na gradnjo novih oskrbovanih stanovanj ter medgeneracijskega centra na Selišah. Nepremičninski sklad bo na Selišah na območju med trgovino Spar in parkirišči zgradil šestdeset oskrbovanih stanovanj. »Smo tik pred objavo naročila za izbor

izvajalca, pričakujemo, da bo pogodba podpisana v naslednjih dneh in da bomo lahko čim prej začeli z deli,« je povedal direktor sklada Andrej Hudoklin. Stanovanja bodo najemniška, gradnja pa naj bi bila končana prihodnje leto, torej leta 2020. »Upam, da bomo konec leta 2020 že lahko sprejeli prve najemnice in najemnike, ki se bodo lahko vselili pod enakimi pogoji, s tem, da bodo občani in občanke Občine Bled imeli prednost pred morebitnimi interesenti od drugod,« je še

povedal Hudoklin. Občina Bled bo na isti lokaciji zgradila montažni objekt, kjer bosta medgeneracijski center in nova knjižnica. »Vesel sem, da se je sklad odločil, da pride na Bled. Občina Bled bo zraven zgradila še medgeneracijski center z dnevnim varstvom starejših in knjižnico,« pravi blejski župan Janez Fajfar in dodaja, da bodo s tem gradnje na Selišah končane.

::: RP

Največji projekti letos in v prihodnosti Blejski občinski svet je na februarski seji v drugem branju potrdil proračun za letošnje leto. Na prihodkovni strani je težak 14,3 milijona evrov, največ prihodkov je davčnih, pomembna novost v letošnjem letu pa je 2,3 milijona evrov prihodkov iz naslova turistične takse. Za investicije ima Občina Bled letos na voljo skoraj 6 milijonov evrov lastnih sredstev, še okoli 300.000 evrov investicijskega potenciala pa gre drugim proračunskim porabnikom. Daleč največ se tudi letos porablja za ceste. Med investicijami, ki so letos že končane, je zaključeno komunalno urejanje poslovno-stanovanjske cone na Selišah, kjer že pridobivajo uporabno dovolje-

nje in nadaljujejo s projektom izgradnje Medgeneracijskega centra Vezenine. Medgeneracijski center Vezenine je največji projekt Občine Bled v letošnjem in prihodnjem letu, v centru bo prostor za novo knjižnico, programe Ljudske univerze Radovljica – Medgeneracijskega centra Bled in dnevni center za dnevno oskrbo starejših, ki jo bo izvajal Dom dr. Janka Benedika Radovljica. Za Seliše bo občina dobila tudi evropska sredstva za ozelenitev območja in za muzejsko zbirko v medgeneracijskem centru. Med večjimi investicijami so še vzpostavitev centralnega ogrevanja v Zadružnem domu Ribno, odkup zemljišč in obnova pristana za pletne na Mlinem, ki

je vredna okoli 160.000 evrov. Vrtec Bled bo dobil še eno novo otroško igrišče, parkirišča pri vrtcu ob Seliški cesti pa novo podobo in novo ozelenitev. Z evropskimi sredstvi je podprta tudi otroška didaktična pot, ki bo zaživela okoli jezera in so jo pri turističnem krožku izdelali otroci iz blejske osnovne šole, enega izmed ohranjenih blejskih kozolcev bodo kot kolesarsko počivališče prestavili ob kolesarsko stezo ob severno obvoznico, po vsej občini pa bo zraslo še 12 novih postajališč, letos bosta zaživeli še dve izposojevalnici koles, in sicer ob Ledeni dvorani in pri Infrastrukturi Bled.

::: Romana Purkart

Blejske travnike bodo krasili čmrlnjaki

15. marca je blejska OŠ gostila prvi dogodek iz cikla evropskega projekta BeeAware!, ki želi alpske občine spodbuditi k sprejemanju ukrepov za varstvo in zaščito medonosnih in divjih čebel ter zaščito njihovega življenjskega okolja. V okviru dogodka je čebelar Blaž Ambrožič predaval o čmrljih in med drugim izpostavil: »Tako kot medonosna čebela se tudi divji opraševalci zaradi sprememb v okolju so-

očajo s številnimi težavami. Tudi čmrlje in čebele samotarke ogrožajo pesticidi, pomanjkanje hrane in bolezni. Zaradi intenzivnega kmetijstva vedno težje najdejo varno mesto za gnezdenje, pestrost divjih opraševalcev upada, kar negativno vpliva na kmetijsko pridelavo in naravne ekosisteme.« Učenci 6. razredov OŠ Bled so pod mentorstvom učiteljic Alenke Kogoj, Tine

Perše, Petre Dermota in Helene Vojvoda v okviru tehničnega pouka izdelali sedemdeset čmrlnjakov, t. i. panjev za čmrlje, in jih v sklopu dogodka razdelili med poslušalce. Enega izmed njih bomo ob naslednjem dogodku predavanja na temo Izziv ureditve balkonov z medovitimi trajnicami v družbi ČD Bled – Gorje in Mojce Rehar Klančič 6. aprila ob 10. uri v Infocentru Triglavska roža Bled namestili ob skalnjak, ki ga bomo zasadili s trajnicami. Vabljeni, da se nam pridružite!

::: Bojana Lukan, Občina Bled


Občinske novice

5

Nova (in zadnja tovrstna) trgovina na Bledu Na Bledu so sredi marca odprli trgovino Spar, ki se nahaja v novem kompleksu Seliše, neposredno ob severni obvoznici. Ob tem dogodku je podjetje SPAR Slovenija podarilo 4.000 evrov Gasilski zvezi Bled - Bohinj za izvedbo vsakoletnega mladinskega letovanja na morju. Nov supermarket je bil zgrajen v skoraj osmih mesecih, obsega pa skupaj skoraj 1.700 kvadratnih metrov površine. Zunanjost objekta je iz stekla ter marmornih plošč, ki ponazarjajo lepote slovenskih Julijskih Alp, nadstrešek trgovine pa je iz lesa, ki je pogosto uporabljen material v gorenjski arhitekturi. Poleg trgovine se nahaja tudi gostinski lokal. Celoten objekt je podkleten in nudi parkirni prostor 64 avtomobilom, pred trgovino pa je prostor za 24 vozil. V novem supermarketu je delo dobilo 32 ljudi. »Na Bledu ne bo, vsaj v doglednem času ne, nobene nove velike trgovine, Bled ne bo podlegel pritiskom velikih trgovskih hiš«, pravijo na Občini Bled in s tem zanikajo govorice, ki se pojavljajo v javnosti. Pred tovarno Kovinska, ob novi severni razbremenilni cesti, raste

nov Petrolov bencinski servis, ki bo nadomestil črpalko pri stavbi policije. Tam bo zrasla nova, osrednja blejska avtobusna postaja. Nove pozidave ob Seliški cesti

bodo s tem končane, zaključujejo se torej dela na doslej še nepozidanih stavbnih zemljiščih.

::: RP

Prvi koraki pri projektu kolesarska povezava Bled–Bohinjska Bistrica Že kar nekaj časa se govori o željah po vzpostavitvi kolesarske povezave od Bleda do Bohinja. Občini Bled in Bohinj sta se odločili, da sicer izgradnjo državne kolesarske povezave pospešita s svojim finančnim in kadrovskim vložkom, zaradi česar smo projekt izgradnje kolesarske povezave kot regijski projekt prijavili na Dogovor za razvoj regije. Februarja lani so člani Razvojnega sveta gorenjske regije in župani gorenjskih občin potrdili uvrstitev projekta Kolesarska povezava Bled–Bohinjska Bistrica v Dogovor za razvoj regij, kar pomeni, da bomo kolesarsko povezavo do Bohinja zgradili s sredstvi evropskega kohezijskega sklada, po planu najkasneje do leta 2023. Izgradnja kolesarske povezave Bled–Bohinjska Bistrica bo potekala v več fazah. Prva

faza vključuje območje od Mačkovca (oz. od priključka na bodočo južno razbremenilno cesto) skozi Bohinjsko Belo do Obrn. Za ta odsek je bil s strani DRSI v teh dneh že izbran izvajalec. Z deli naj bi začeli v aprilu, končali pa do poletne turistične sezone. Vrednost pogodbenih del znaša dobrih 250.000 evrov. V sklopu investicije se predvideva ureditev prehoda za kolesarje v Mačkovcu (za možno navezavo na kolesarsko pot ob Savi Bohinjki), izgradnjo slabih 600 m nove samostojne kolesarske poti, za kar je Občina Bled že odkupila potrebna zemljišča, in ustrezno prometno ureditev kolesarske povezave po obstoječi lokalni cesti skozi prometno manj obremenjeno Bohinjsko Belo do Obrn. Drugi in gradbeno najbolj zahtevni odsek zajema območje od križišča z

Okolica gasilskega doma v novi podobi V preteklih dneh je Občina Bled zaključila z deli na gasilskem domu Rečica in urejanjem njegove okolice. V sklopu investicije, vredne dobrih 250.000 evrov, so izvedli sanacijo gasilskega doma, obnovili fasado in položili novo keramiko, zgradili so novo večnamensko parkirišče, uredili komunalno infrastrukturo, t. j. hidrantno omrežje, javno razsvetljavo in meteorno kanalizacijo.

Na območju je Občina Bled postavila prvi ekološki otok s podzemnimi zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov. Na svoj račun bodo prišli tudi rečiški otroci, saj so postavili otroško igrišče. S to investicijo je tudi območje Rečice pridobilo nov prostor za druženje, upamo, da ga bodo domačini čimbolj izkoristili.

::: Bojana Lukan, Občina Bled

državno cesto na Obrnah skozi Sotesko do mostu čez Savo Bohinjko pred Nomenjem. Za predmetni odsek se trenutno pripravlja idejni projekt v dveh različicah – ob levem bregu Save Bohinjke med železnico in cesto in ob desnem bregu Save Bohinjke. Projektanti iz podjetja Projekt nizke gradnje bodo z IDP končali predvidoma v aprilu, ko imata občini Bled in Bohinj ponovno sestanek na Direkciji za infrastrukturo. Tretji odsek predvideva ureditev od mostu čez Savo Bohinjko pred Nomenjem do Bohinjske Bistrice, ki v celotni poteka na območju Občine Bohinj. Tu trenutno poteka projektiranje PGD in PZI, ki naj bi bilo predvideno zaključeno do junija 2019.

::: Bojana Lukan, Občina Bled


Občinske novice

6

Aktualno

Začasna ukinitev avtobusnega postajališča na Koritnem Obveščamo vas, da je od ponedeljka, 18. marca, do konca junija začasno ukinjeno avtobusno postajališče Koritno 2, ob kapelici v središču vasi, in sicer zaradi gradbenih del, ki se izvajajo na tem območju. Šolarji in ostali koristniki avtobusnih prevozov v tem času na avtobuse lahko vstopate na postaji Koritno 1, torej ob križišču glavne ceste z Bleda proti Koritnem in povezovalne ceste na Koritno Polica. Po končanih gradbenih delih bo Občina Bled na tem mestu uredila primerno avtobusno postajališče. Prosimo za razumevanje.

::: Bojana Lukan, Občina Bled

Projekt Aktivno v šolo v polnem zagonu Občina Bled je bila novembra 2018 izbrana kot projektna občina, kateri bo iPOP, organizacija, poznana kot promotorka akcije Pešbus, pomagala pri osvežitvi načrta varnih šolskih poti. V projekt sta vključeni tako podružnični osnovni šoli kot tudi matična osnovna šola, s problematiko urejanja varnih šolskih poti in varne šolske okolice pa se aktivno ukvarja otroški šolski parlament pod mentorstvom učiteljice Mete Pazlar. Prva delavnica z učenci je bila 15. marca, kjer so otroci izpostavili težave, s katerimi se soočajo ob prihodu v šolo. Delavnico bodo nadaljevali 28. marca. Mnenja si želimo izmenjati tudi s starši in drugo zainteresirano javnostjo, zato vas vabimo, da se nam pridružite v

četrtek, 28. marca, ob 18. uri v učilnici nasproti računalnice v 1. nadstropju OŠ Bled. Med drugim bi se želeli pogovoriti o novih konceptih »kiss and ride« oz. »poljubi in odpelji« izven območja šolskega dvorišča, praksi iz tujine, ki pripomore k zmanjševanju jutranje prometne konice pred šolo. Izsledke delavnic bo otroški parlament predstavil strokovnim službam Občine Bled ob občinskem prazniku. Zaključki delavnice za širšo zainteresirano javnost pa bodo predstavljeni v osveženem načrtu šolskih poti. Naj postanejo aktivni prihodi v šolo otrok naša prioriteta!

do vključno 30 km/h v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost omejena na 50 km/h, je predpisana globa 500 EUR in 5 kazenskih točk. Prav take kršitve so bile evidentirane tudi na Seliški cesti pri vrtcu (1), na Rečiški cesti (6), Bohinjski Beli (4) in Ljubljanski cesti (6). Skupno je bilo evidentiranih 1014 kršitev – poleg našte-

tih tudi 750 prekoračitev nad 5 do vključno 10 km/h in 247 prekoračitev nad 10 do vključno 20 km/h. Na kritičnih mestih, kjer pogosteje prihaja do prekoračitev dovoljenih hitrosti, se bodo meritve izvajale tudi v prihodnjih mesecih.

::: Bojana Lukan, Občina Bled

Skozi naselje s 84 km/h! Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki je v januarju 2019 izvajal meritve hitrosti na različnih lokacijah v Občini Bled. Najvišja prekoračitev največje dovoljene hitrosti je bila izmerjena na območju naselja Bohinjska Bela, in sicer 84 km/h. Za prekoračitve hitrosti nad 20

::: mag. Primož Lah, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki

Poziv k sodelovanju v projektu »ASK ME I'M LOCAL« oz. Vprašaj me, sem domačin Destinacija Bled ob pripravah na prihajajočo poletno turistično sezono poziva vse občane in občanke Občine Bled, ki bi želeli dati svoj prispevek k boljšemu počutju gostov in domačinov v času poletne turistične sezone, naj se priključijo projektu ASK ME I'M LOCAL oz. Vprašaj me, sem domačin. Projekt uspešno deluje v različnih državah kot pomoč turistom z različnimi informacijami in napotki, destinacija

Bled ga je prvič uvedla lani. Delo bo potekalo predvidoma od 15. junija do 15. septembra vsak dan preko celega dneva. Vsak posameznik bo delal od 4 do 6 ur dnevno in prejel ustrezno opremo (majica, jakna, kapa) in informacijski material. V aprilu bomo za vse kandidate izvedli izobraževanje. Vaš trud bomo nagradili, saj je predvideno plačilo v višini 7 evrov neto za uro dela. Člani turističnih društev s sodelovanjem v projektu svojemu dru-

štvu prinesejo dodatne točke na občinskih razpisih. Če bi vas takšno delo zanimalo, če ste komunikativni, če govorite tuje jezike in vam je všeč delo z ljudmi, vas vabimo, da se nam pridružite. Prosimo, izpolnite spodnjo prijavnico in jo pošljite na naslov: Turistično društvo Bled, Cesta svobode 10, 4260 Bled ali na elektronski naslov: vanja.piber@td-bled.si do vključno 12. 4. 2019.

PRIJAVNIICA »ASK ME I'M LOCAL« Ime in priimek Naslov Datum in kraj rojstva Telefon E-mail Tuji jeziki (navedite kateri) Koliko dni na teden želite delati (obkrožite) Datum: Podpis:

1x

2x

3x

večkrat (navedite koliko)_________________


Občinske novice

Aktualno

Nova mednarodna zelena nagrada Bledu Na Turistični borzi ITM v Berlinu v začetku marca je Bled za svojo zeleno zgodbo, ki je del certifikata Zelene sheme slovenskega turizma, prejel nagrado za 2. mesto v kategoriji "Top 100 Sustainable Destinations" - The best of Europe. Nagrado je v Berlinu prevzel direktor Turizma Bled, Tomaž Rogelj. Blejska zgodba, ki je tokrat navdušila mednarodno javnost, ki jo vodi nizozemska nevladna organizacija greenorganisations. org, je sestavljena iz majhnih korakov in projektov, ki pa skupaj pomenijo veliko. V prijavljeni zeleni zgodbi smo opisali projekt Ask me I'm local ali Vprašaj me, sem domačin, ki na Jezerski promenadi in ob jezeru poteka poleti, pitnike, prizadevanja javnega podjetja Infrastruktura za zmanjševanje količine odpadkov, prireditve po sistemu zero waste, prizadevanja za spodbujanje e-mobilnosti, letak in kampanjo, ki opozarjata na pomen varovanja blejskega okolja in podobno.

Blejska zgodba: Problem: Blejsko jezero je jezero ledeniškega izvora, naravni biser Bleda in vse Slovenije. Jezero je majhno, saj ima komaj 147 hektarov površine, prav tako pa je slabo pretočno. Ogrožajo ga hranilne snovi v vodi, ki povzročajo cvetenje alg, promet, veliko število obiskovalcev in gnojenje okoliških travnikov. Blejsko jezero je ključnega pomena za destinacijo, vplivi nanj pa so različni, predvsem pa smo zanje odgovorni ljudje.

Kako so bile dobre prakse implementirane? Destinacija Bled je izvedla vrsto majhnih korakov za zavarovanje jezera. Od 1. julija do 15. septembra, v času kopalne sezone, je tekel projekt Ask me I'm local. Spomladi smo v lokalnih medijih objavili poziv domačinom, ki bi želeli delati kot informatorji na Jezerski promenadi. Nato je sledilo njihovo izobraževanje, izdelali smo letak, ki je opozarjal na varovanje narave in na spoštovanje blejske dediščine. Ob jezeru smo postavili pitnike, ki brezplačno nudijo pitno vodo, ob jezeru smo postavili še dodatna stranišča. Informatorji so obiskovalce opozarjali, da kopanje tam, kjer ni uradnih kopališč, ni dovoljeno, pojasnili smo tudi, zakaj. Nasaditve v parkih ob jezeru smo zavarovali z ograjami, na poteh so postavljeni koši za odpadke za različne frakcije. Izdelali smo poseben film o obnašanju na Bledu in na parkiriščih postavili polnilnice za električna vozila. Na Bledu se naenkrat lahko polni 38 vozil, kar je med največ na prebivalca med kraji v Sloveniji. Vse prireditve so zero waste, kar pomeni, da je embalaža, v kateri se streže hrana, bio razgradljiva, hrano in pijačo na prireditvah pa ponujajo lokalni gostinci. Hkrati smo obisko-

valce z anketami tudi spraševali, če so opazili prizadevanja za trajnostni razvoj destinacije, 62 % vprašanih je odgovorilo, da so. Po drugi strani pa smo preko lokalnih medijev izobraževali tudi domačine.

Rezultati Bolj zadovoljni gostje, ki so informacije o trajnostnem razvoju dobili na terenu, zadovoljni domačini, ki so informirali goste in pri tem nekaj zaslužili. Ob jezeru se je kopalo manj ljudi, hkrati pa je bilo Grajsko kopališče bolje obiskano. Obiskovalce smo z anketami tudi spraševali, če so opazili prizadevanja za trajnostni razvoj destinacije, 62 % vprašanih je odgovorilo, da so. Hkrati so tudi domačini začeli bolj poudarjati trajnostni razvoj, ponujati svojim gostom vodo iz pipe in podobno. Na parkiriščih v občini je videti vse več električnih vozil. Zadovoljni so lokalni gostinci, saj je zaslužek dober, ostal pa je doma.

Kaj smo se naučili? Naučili smo se, da se na silo in hitro ne da storiti ničesar, da se prihodnost gradi z majhnimi koraki. Nujno je, da trajnostni razvoj razumemo in sprejmemo vsi: domačini in gostje.

::: Romana Purkart

Jakob Bassanese je podžupan Občine Bled Župan Janez Fajfar je za podžupana imenoval občinskega svetnika Jakoba Bassaneseja, nosilca liste Rad imam Bled. Župan Janez Fajfar je dejal, da se zanaša na njegovo mladostno zagnanost in delavnost, njegovo angažiranost pa pričakuje predvsem na področju družbenih in gospodarskih dejavnosti. Svoje delo bo opravljal nepoklicno. »Županu se zahvaljujem za zaupanje, hkrati pa se zavedam, da funkcija podžupana na Bledu po mojem mnenju ni enaka podžupanski funkciji v kakšni drugi občini,

saj je Bled zelo obremenjen s protokolom, blejska zainteresirana javnost pa je tudi zelo zahtevna, kar pa je pravzaprav super, saj se tako naredi več,« pravi podžupan. Med njegovimi nalogami so stiki s krajevnimi skupnostmi in lokalnimi društvi in še kaj. V novem mandatu si želi predvsem dobrega sodelovanja, saj bomo le tako lahko uspešni kot kraj v celoti.

::: RP

7


8

Bled praznuje

Nagrajenci in nagrajenke Občine Bled Občinski svet Občine Bled je odločil, da letošnja priznanja in nagrade, ki jih bo župan Janez Fajfar podelil na osrednji slovesnosti ob prazniku, 10. aprila ob 19. uri, v Festivalni dvorani Bled, prejmejo:

Častna občana Občine Bled postaneta: Franc Podjed

Franc Podjed je bil rojen 21. februarja 1939 v Ljubljani. Osnovno šolo je začel obiskovati v Ljubljani, zaključil jo je na Bledu, gimnazijo pa na Jesenicah. Po gimnaziji je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Po diplomi je delal kot analitik v Tovarni pletenin Almira, nato je bil direktor medobčinske gospodarske zbornice Kranj, upokojitev je dočakal kot direktor kranjske enote Službe družbenega knjigovodstva. Bil je tudi predsednik izvršnega sveta tedanje občine Radovljica. Ustvaril si je družino, najprej so živeli na Bohinjski Beli, nato je na Bledu na Jaršah zgradil svojo hišo, v kateri živita z ženo in vnukom. Stalna spremljevalka njegove bogate in zanimive življenjske poti je glasba, glasbeno ustvarjanje in poustvarjanje. Kljub temu, da je glasbeno izobrazbo dobil le na nižji glasbeni šoli v Ljubljani in na Jesenicah, kjer se je učil igrati harmoniko in klavir, je glasba pomembno definirala njegovo življenjsko pot. V njej je našel svojo identiteto in z njo je sooblikoval svoje življenje, zanj je glasba, taka in drugačna, alfa in omega vsega. Z glasbo je vedno izražal svoje veselje in svojo žalost, svoje radosti in svoja razočaranja. Že kot študent je s svojim ansamblom igral po blejskih hotelih: v Blegošu, v Jelovici, na terasi in v baru v Park hotela, v kavarni in v kazini. Ko se je zaposlil, je z igranjem še nekaj časa nadaljeval v bohinjskih hotelih, nato pa do upokojitve prenehal. Po upokojitvi je znova ustanovil ansambel Veterani, ob njihovi glasbi so se na plesnih popoldnevih kar nekaj let redno srečevali upokojenci na Boh. Beli, v Ži-

rovnici, na Bledu in v Ribnem. Že ko je delal v Almiri, je vodil mešani pevski zbor Almira in pevci se še danes z veseljem spominjajo skupnih let s Podjedom. Zbor je z zaprtjem tovarne utihnil. Leta 2001 je Franc Podjed sprejel vodenje takrat ustanovljenega Veteranskega pevskega zbora, ki ga vodi že osemnajst let. A ni samo dirigent zbora, Franc Podjed je človek z vedno novimi idejami in neustavljivo energijo. Za VPZ je napisal več novih pesmi, njegovo delo je tudi večina priredb, ki jih zbor prepeva. Franc Podjed je domoljub, ki je napisal in uglasbil tudi več pesmi novejše zgodovine, posvečenih procesu osamosvajanja Slovenije. Uglasbil je tudi nekaj besedil Rudolfa Maistra in Mihe Klinarja in njegova zborovska zapuščina bo kar bogata. Leta 2011 je z zborom in harmonikarskim orkestrom pripravil odmevno koncertno izvedbo Gobčeve Planinske rože, ki je doživela kar devet uspešnih ponovitev. Z veteranskim zborom sodeluje na mnogih proslavah in spominskih srečanjih, skoraj 400 se jih je nabralo v teh letih. Podjedu poje in igra vse, kar prime v roke, in tako je ustanovil tudi kvartet orgličarjev, v katerem je igral tudi sam, in ki je deloval v letih od 2006 do 2012. Ob 100-letnici veslaškega športa na Bledu je samostojno pripravil velik koncert v počastitev te visoke obletnice blejskega tradicionalnega športa v blejskem parku. Ob 1000-letnici Bleda je za Blejski zbornik zbral podatke in napisal prispevek o glasbeni in plesni ustvarjalnosti blejskega prebivalstva ter utemeljil tako glasbo kot ples kot nepogrešljiv sestavni del turistične ponudbe. Je skladatelj, ki je leta 1962 sodeloval in prejel 3. nagrado na prvi Slovenski popevki za pesem Pojdi spet na Bled. Pesem je posebna glasbena žirija Tedenske tribune v sestavi Bojan Adamič, Fran Potočnjak in Mario Rijavec izbrala za najbolj tipično slovensko popevko. Leta 2002 je organiziral 40-letnico Slovenske popevke v Festivalni dvorani na Bledu, kjer je poskrbel, da so mladi pevci poustvarili znane zimzelene pesmi s festivala Slovenska popevka. Franc Podjed je s svojim aktivnim pristopom in

nastopom popestril že premnoga večja in manjša praznovanja. Med drugim je sodeloval na praznovanju 50-letnice Gimnazije Jesenice, njegova glasba je spremljala proslavo ob 150-letnici šole na Bohinjski Beli, za vrtec na Bohinjski Beli je napisal Mi smo gozdni škratje, ki je postala himna vrtičkarjev. Uglasbil in na oder je postavil recital Zagonetni venček svojega prijatelja Marjana Žmavca, ker mu je to obljubil, uglasbil je nekaj pesmi svoje prijateljice Ane Markelj, da jo je lahko presenetil na predstavitvi njene poezije v knjižnici. Delo z otroki in za otroke mu je bilo vedno v veselje in poseben izziv, ker so otroci tako zelo neposredni in tudi hitro učljivi in pravljica Zmaj pod Babjim zobom je bila opremljena z njegovo glasbo. Kot pisec glasbe ali celo koreografije je velikokrat sodeloval z Belanskim gledališčem, sooblikoval je predstave Življenje podeželskih plejbojev, Družinske zadeve zaljubljenega pesnika, Večna lovišča, Iščem moža s kulturo srca, Fejst fant, Tripče de Utolče, Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, Romeo in Julija, Leteče zaročenke in še katera bi se našla. Njegov zadnji veliki projekt v Belanskem gledališču je bil muzikal Čarovnik iz Oza (2018), kjer je bil njegov prispevek prevod scenarija iz angleščine in priredba pesmi, seveda je igralce naučil tudi petja, igral pa je tudi v spremljevalnem ansamblu muzikla. V svojem bogatem glasbenem udejstvovanju je sodeloval tudi z Gledališčem Toneta Čufarja Jesenice, kjer je z glasbo opremil več predstav, tako otroških kot predstav za odrasle. Z njegovo avtorsko glasbo so bile opremljene predstave Županova Micka 3d (treh dežel) (2007), Plešoči osliček (2008) in Kekec (ambientalna predstava v vratih) (2009). Za vse našteto je dobil le dve javni priznanji, a se s tem ni nikoli obremenjeval, saj vse, kar dela, dela s strastjo in užitkom ter z željo, da bi bilo ljudem všeč. Tako je leta 2004 za svoje delo na kulturnem področju prejel županovo priznanje Občine Bled, leta 2005 pa Zlato Gallusovo značko za dolgoletno delo na področju ljubiteljske glasbene dejavnosti.

Foto: Boris Pretnar


Bled praznuje

Mirko Vovk

Življenjska pot Mirka Vovka je zanimiva in bogata z doživetji, njegovi spomini bi se brali kot roman. Rodil se je 13. januarja 1931 na Bledu, pod vznožjem hriba Bledec, torej v verjetno najstarejšem blejskem zaselku Grad. Letos je dopolnil 86 let in še vedno opravlja delo »Ambasador Bleda«. Njegovo življenje je tesno povezano s turizmom, fotografijo in športom. Že kot sedemletni deček se je včlanil v društvo Sokol, poleti se je prelevil v »liftboya« v Hotelu Park. Gimnazijo je obiskoval v Beljaku in na Jesenicah ter od mladih nog sledil misli o zdravem duhu v zdravem telesu. V letih 1940–1941 je bil prvak radovljiško-blejske sokolske župe, šest let kasneje je bil prvak tedanje Jugoslavije v smučarskem teku mladincev, stalno je bil v državnem vrhu v klasični kombinaciji. Mirko Vovk je bil soustanovitelj blejskega plavalnega, smučarskega, teniškega, nogometnega, letalskega, folklornega, golfskega in muzejsko zgodovinskega društva.

Podal se je tudi med oblake, leta 1950 je uspešno zaključil padalsko in letalsko šolo, slednjo kot prvi Gorenjec po vojni in najboljši v letniku. Kot prvi pilot je z jadralnim letalom preletel Triglav in dosegel višino 4200 metrov ter v zraku ostal 5 ur in 28 minut, kar mu je prineslo srebrni C-znak. Z jadralnim letalom Jadran je pristal tudi na Blejskem jezeru. Ime Mirko Vovk zasledimo tudi med ustanovitelji Alpskega letalskega centra v Lescah. Dobro se je izkazal tudi v hotelirstvu, znani švicarski hotelir ga je prepričal, da je rodni Bled za nekaj časa zamenjal s hotelom La Romantica, ki ga je kasneje, leta 1956, tudi vodil. Srečeval je razne ugledne osebnosti in znane igralce, kot sta bila Gina Lollobrigida in Clark Gable. Že pred odhodom v Švico se je izučil za fotografa in se s tem poklicem ukvarjal po vrnitvi na Bled. Tujina mu ni več dišala, zaposlil se je v Hotelu Park in se poročil. Mirko Vovk rad pove, da bi v hotelu rad ostal, če ga ne bi porušili. To ga je zelo prizadelo, saj novi hotel ni bil niti senca prvotnega. V rojstni hiši na Prešernovi 55 je leta 1961 odprl fotografski atelje in ta poklic opravljal do upokojitve. Njegove fotografije so se znašle v prvih barvnih prospektih hotelov tedanjega ljubljanskega Kompasa, postal je tudi blejski protokolarni fotograf. Na fotografijah je zabeležil vse najpomembnejše obiske najvišjih jugoslovanskih in tujih voditeljev, ki so obiskovali Bled. Deset let kasneje je v centru Bleda zgradil nov fotografski lokal in za poklic navdušil tudi sina Marka. Svetovno slavo in prepoznavnost pa je Mirku Vov-

ku prinesel golf, ki je odprl posebno poglavje v njegovem življenju. Leta 1973 je bil soustanovitelj prvega golfskega kluba v tedanji Jugoslaviji. V skoraj štirih desetletjih je postal igralec, reprezentant, udeleženec več svetovnih prvenstev v golfu, predsednik Slovenske golfske zveze, še vedno ima naziv Častni predsednik Golf zveze Slovenije. Uspelo mu je tudi to, kar so sanje vsakega igralca golfa, »hole in one«, torej zadetek s prvim udarcem in to kar trikrat. »To in še mnogo več je Mirko Vovk, golfist, ki bi mu v Angliji nedvomno nadeli naziv Sir«, je bilo zapisano v časniku Finance. Postal je ambasador golfa v Evropi in svetu, ime Bleda je ponesel preko vseh meja. Na Bled je pripeljal tudi najvišje predstavnike evropskega in svetovnega golfa ter številna znana svetovna imena z raznih področij. Mirko Vovk je bil leta 2000 svetnik v blejskem občinskem svetu in je prvi predlagal 10. april za občinski praznik, uspel pa je tudi s predlogom za jubilejno znamko ob tisočletnici prve omembe Bleda. Vsak dan ga lahko srečate, ko se pri 86ih letih sprehaja po Bledu in z velikim veseljem mlajšim domačinom in turistom daje koristne nasvete in jih »poučuje« o zgodovini in lepotah Bleda. Mirko Vovk je v svoj fotografski objektiv ujel na tisoče obrazov, po nebu preletel na stotine kilometrov, za golf navdušil veliko ljudi. Je svetovljan. Človek dejanj. In srčne kulture. Človek z veliko začetnico, ki prav zaradi tega ostaja skromen in preprost. Ambasador golfa, Bleda, za vedno.

Zlato plaketo Občine Bled prejmejo: Janko Žmitek Gospod Janko Žmitek je že dolga leta tesno vpet v delovanje krajevne skupnosti Bohinjska Bela. V letih 1998–2006 je bil član sveta krajevne skupnosti, od otroških let je član prostovoljnega gasilskega društva in član agrarne skupnosti. Kot so zapisali v KS Bohinjska Bela, ga krajani in krajanke najbolj opazijo pozimi, ko s skrbnim opravljanjem zimske službe skrbi za prevoznost cest. Zimsko službo opravlja že 22 let. Odkar je prevzel to odgovorno nalogo, zima na vasi praktično ni več problem. Ceste so splužene, posute in primerne za promet, kar je posebej pomembno zjutraj, ko večina vaščanov odhaja na delo. Poleg cest na vasi skrbi tudi za ceste v vaseh in zaselkih Kupljenik, Obrne, Slamniki in Soteska. Skrbi tudi za občinsko cesto Bled–Bohinj skozi vas. Po

vremenskih ujmah popravlja razkopane poti, odstranjuje ovire, ureja struge hudournikov, ki poplavljajo, odstranjuje ovire na cestah. Vedno je pripravljen prijazno priskočiti na pomoč. Zlato plaketo Občine Bled prejme za svojo požrtvovalnost, pripravljenost v vsakem trenutku pomagati in prispevek k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju krajank in krajanov.

PGD Bled – Rečica Prostovoljno gasilsko društvo Bled – Rečica letos obeležuje visok okrogel jubilej, 110-letnico obstoja. Med drugim je nosilec družbene dejavnosti na Rečici in pomemben akter na področju zaščite in reševanja v Občini Bled. S svojim preventivnim in aktivnim delom dokazuje veliko mero strokovne usposobljenosti in srčnosti v vseh razmerah. Društvo že od vsega začetka neprekinjeno opravlja javno gasilsko službo, posreduje ob različnih vrstah intervencij, še najbolj pa se je izkazalo ob skoraj vsakoletnih poplavah v letih od 2009 do 2013 in mogočnem žledolomu 2014, ko so bili člani društva na terenu neprekinjeno več dni. Gasilsko društvo je skozi več kot stoletje obstoja brezpogojno vlagalo v razvoj tehnike, kot je nakup novih orodij,

9


Bled praznuje

10

zaščitnih oblek, voznega parka in navsezadnje v obnovo gasilskega doma ter njegovo okolico. S slednjim, ki je trenutno še v teku in kar sicer financira Občina Bled, so gasilci in gasilke pokazali, da so pripravljeni prostor odstopiti v korist krajank in krajanov, saj bo na zemljišču PGD sodoben ekološki otok, otroško igrišče, igrišče za košarko in prostor za druženje. V prostorih gasilskega doma pa se vseskozi odvijajo vsa uradna in družabna dogajanja. Tako je društvo postavljeno v središče dogajanja na Rečici, obenem pa je krajanom omogočeno, da so del njega.

HKMK Bled Športno društvo HKMK Bled letos praznuje svojo 20. obletnico delovanja. V mladih kategorijah je klub osvojil šest naslovov državnih prvakov, v obdobju 2007/2008 je ustanovil člansko ekipo, ki še danes uspešno nastopa v članski kategoriji. Vzgojil je več članskih in olimpijskih reprezentantov, kot so na primer Žiga Jeglič, Boštjan Goličič, Blaž Gregorc, Klemen Pretnar, Jurij Repe …. Klub, ki je po vpisu eden najštevilčnejših v Občini Bled, deluje globalno, saj je v letu 2016 z dobrim delom pridobil licenco za organizacijo najmočnejšega hokejskega turnirja na evropskih tleh, in sicer CCM World in-

vite, ki vsako leto privabi preko tisoč mladih hokejistov iz celotnega sveta. Aprilski mednarodni hokejski turnir poteka že od nastanka kluba. Zlato priznanje si zasluži

zaradi izjemno uspešne vzgoje igralcev. Klub s svojim delom vpliva tudi na gospodarstvo na Bledu, hkrati pa povečuje prepoznavnost destinacije v svetu.

Častni znak rajska ptica prejmeta: Lions Klub Bled Lions klub Bled, ki praznuje svojo petindvajsetletnico, se vse od svoje ustanovitve zaveda, kaj in koliko pomeni moto te mednarodne dobrodelne organizacije pomagamo. Prvenstvena pomoč slepim in slabovidnim je v teku let prerasla tudi v pomoč socialno šibkim v svojem okolju in v stalno sodelovanje z OŠ Antona Janše v Radovljici, šolo s prilagojenim programom. Klub donira za tradicionalne programe ustvarjanja panjskih končnic in sodeluje z edinim gledališčem slepih v Sloveniji – gledališčem Nasmeh. Klub sodeluje s pobratenima Lions kluboma iz nemškega Traunsteina in avstrijskega Kremsa, njihova blejska srečanja so vedno tudi promocija Bleda kot zgodovinskega mesta sredi naravnih lepot s sodobnim turističnim utripom. Lions klub Bled je pomagal slepim in slabovidnim z brajlovimi vrsticami in drugimi optičnimi pripomočki, z nakupom kombija za Zvezo slepih in slabovidnih Gorenjske in pravno pomočjo za ureditev nekaterih njihovih gospodarskih vprašanj, ko je poplava prizadejala širšo okolico Bleda, je nekaj prizadetih družin dobilo nove gospodinjske aparate, za gi-

balno hendikepirano deklico je prispeval za nakup dvigala. Lions klub Bled je vseskozi skrbel tudi za snovno in nesnovno kulturno dediščino. Z donacijami in sponzorskimi sredstvi ter donacijami posamičnih članov kluba so obnovili paviljon v Grajskem parku, velika pridobitev je relief Bleda ob jezeru ter Linhartova pot za slepe v Radovljici. Lions klub Bled se vsako leto vključuje tudi v ustvarjanje

mednarodnega plakata miru, od lani tudi v akcijo za paliativno oskrbo oddelka za paliativo Splošne bolnišnice Jesenice. V ta namen je priredil dobrodelni koncert s Slovenskim oktetom, čisti dobiček pa namenil za sobno opremo na oddelku. Častni znak Rajska ptica Lions klub Bled prejme za svoje nesebično delo, ki neprekinjeno traja že četrt stoletja.


Bled praznuje

Vrtec Bohinjska Bela Vrtec na Bohinjski Beli je dislocirani oddelek Vrtca Bled, ki bo letos praznoval 40. obletnico obstoja, saj je bil ustanovljen leta 1979 na pobudo krajanov. Prednostno je bil namenjen otrokom s stalnim prebivališčem na Bohinjski Beli. Majhen vrtec otrokom vseskozi omogoča varnost in domačnost, k temu pa veliko pripomore stalnost kadra. Delo v oddelku je specifično zaradi različne starosti otrok, otroci se navajajo na strpnost in medsebojno razumevanje. V vrtcu se v delo z otroki vnaša sodobne pristope, vključujejo se v različne projekte, najpomembnejše pa je, da je vsak otrok viden in slišan. Posebno pozornost namenjajo skrbi za zdrav razvoj otrok z izvajanjem dodatnih gibalnih aktivnosti, vključevanju elementov gozdne pedagogike ter elementov koncepta Reggio emilia v vzgojno delo. Predstavitev vzgojnega koncepta Reggio emilia so pripravili na tridnevni razstavi s prireditvami z naslo-

vom 100 JEZIKOV OTROK na Pristavi na Bledu maja 2011. Projekti oziroma aktivnosti, ki jih izvajajo v vrtcu, so: • Raziskovanje kulturne dediščine Boh. Bele: vsako leto raziščejo en del vasi in eno dejavnost. Pet let sodelujejo pri DEKD (Dnevi evropske kulturne dediščine), vsak september organizirajo javno prireditev Škratov pohod na temo dediščine (ob železnici, po Kupljeniku, od vrat do vrat, od Iglice do Save, med blanskimi čebelnjaki). Lani so nastopili na otvoritvi DEKD na Bledu v Festivalni dvorani, na Vaškem vikendu na Bledu v sodelovanju z blanskimi pericami. • Medgeneracijsko sodelovanje: obiskujejo starejše krajane, zbiranje papirja z vozičkom po vasi od hiše do hiše (vsakič v enem delu vasi), že nekaj let vsak petek ob 10. uri organizirajo Simbioza sprehode Podrojami z namenom medgeneracijskega sodelovanja in spodbujanja starejših h gibanju, sprehode

pa občasno popestrijo s kulturnimi dogodki, obiskom knjižničarja, očiščevalno akcijo, tekom podnebne solidarnosti … • Organizacija prireditev v vaškem jedru npr. za pusta, ob evropskem tednu mobilnosti, sodelujejo na večini prireditev v vasi z nastopi otrok, pripravljajo razstave za okni Doma krajanov. • Že vrsto let izvajajo knjižnico za otroke v vrtcu, sodelovali so s knjižnico Bled pri uvedbi Knjižnega kostna v Domu krajanov. • Povezujejo se z vsemi društvi, KS Boh. Bela in šolo pri organizaciji vaškega življenja in skrbijo za urejenost vasi in okolice šole. • Spodbujanje turizma: sodelovanje s TD Boh. Bela, vsako letno nastopijo na Marjetinem sejmu v juliju, • Ob pomoči staršev in TD Boh. Bela so v gozdu zgradili gozdno igralnico »Zagradiše« z labirintom, krožno klopjo in hišo »kožarco«, kjer lahko vsi otroci ob igri ohranjajo stik z naravo. • Vključevanje v ekološke akcije – sodelovanje pri spomladanskem čiščenju vasi in ekološko osveščanje otrok. • Letos so vključeni v projekt Turizem in vrtec, s turističnim društvom sodelujejo pri pripravi družinske pohodne poti na Bohinjski Beli, v vsakodnevno delo z otroki pa uvajajo domače narečje in spoznavanje ročnih del. Vrtec je tesno povezan z vasjo, vpet v vaško življenje skupaj s podružnično šolo daje pomemben prispevek k ohranjanju živosti Bohinjske Bele, zato ob štirideseti obletnici delovanja prejme častni znak Rajska ptica.

Ob 40. obletnici delovanja enote vrtca na Bohinjski Beli

vas vabimo na prireditve:

Razstavo VRTEC NEKOČ v prostorih Doma krajanov na Bohinjski Beli od 28. do 30.3.2019. Otvoritev razstave bo v četrtek, 28.3.2019, ob 18. uri. Razstava bo odprta: v četrtek, 28.3., od 18. do 19. ure, v petek, 29.3., od 9. do 11. ure in od 15. do 19. ure, v soboto, 30.3., od 9. do 11. ure.

Prireditev MI SMO GOZDNI ŠKRATJE ob 40. obletnici vrtca na Bohinjski Beli v petek, 5.4.2019, ob 18. uri v Domu krajanov na Bohinjski Beli.

11


Občinske novice

12

Aktualno

Županova priznanja prejmejo: Leon Makar

ob novi poti, ki bo tekla od hotela Rikli Balance Hotel preko Dindola na Stražo.

Maja Vrtačnik

Leon Makar je v svojem 60-letnem življenjskem delovanju zaznamoval del družbenega življenja na Bledu. Deloval je v mladinski organizaciji, taborniški organizaciji Jezerski biseri, gasilskem društvu in krajevni skupnosti. V okviru Mladinske organizacije Bled je bil soorganizator številnih srečanj mladine, organizator predavanja in soorganizator mladinskih plesov pri Trohi na Bledu. V Krajevni skupnosti Bled je bil eden od pobudnikov za gradnjo poslovilnih vežic na Bledu in za gradnjo severne obvoznice. Kot član Gasilskega društva Bled je nekaj časa vodil mlade gasilce, bil je član upravnega odbora in nazadnje podpredsednik gasilskega društva. V taborniški organizaciji Jezerskih biserov Bled je v obdobju 1960–75 skupaj s Stankom Pibrom organiziral dva taborniška festivala na Bledu in z občino Radovljica podpisal 99-letno pogodbo o najemu objekta na Bledcu. Leon Makar pa je predvsem samouk rezbar. Njegovo rezbarsko pot so zaznamovale nekatere razstave. Z društvom rezbarjev in kiparjev Detelj je razstavljal v Festivalni dvorani na Bledu, naslednjič pa v istih prostorih z blejskim upokojenskim društvom. Velik uspeh je dosegel z rezbarsko razstavo na Ptuju. Na obrtni zbornici je imel svojo rezbarsko vitrino. Na prvi razstavi v takratni Murki Lesce je predstavil omizje z rezbarijami. Ne moremo tudi mimo izjemne skulpture Arnolda Riklija v naravni velikosti, ki stoji

Domačinka Maja Vrtačnik je leta 1978 na Biotehnični fakulteti Univerze v Ljubljani zaključila študij kot diplomirana biologinja in si nato pridobila še naziv profesorice. Do upokojitve je poučevala na radovljiški osnovni šoli. L. 1993 so njen pristop k razlagi zgradbe molekul spoznali za najbolj izvirnega med kar 600 udeleženci na svetovnem kongresu v Bankgoku. Že od mladih nog se aktivno vključuje v življenje domačega kraja in okolice, predvsem na področju varstva naše izjemne naravne in kulturne dediščine. Po upokojitvi je naredila tečaj za vodnico po Zgornji Gorenjski in ob tem spoznala, kako malo je tudi sama poznala svojo okolico. Začela je načrtno raziskovati, za kar si je najprej na občini priskrbela register naravne in kulturne dediščine in šla v akcijo. Najprej je raziskala vse naravne vrednote in ugotovila, da se dela škoda predvsem na mokriščih, lehnjakovih izvirih ob obeh Savah in na sotočju. Že pet let predava o svojih dognanjih in prireja razstave na to temo predvsem v blejski knjižnici. Zelo je aktivna tudi v blejskem medgeneracijskem centru. Lani septembra je za dneve evropske kulturne dediščine pripravila dve vodenji po Ribnem in v Bodeščah in uredila ves material za predstavitev 74 naravnih vrednot in 340 kulturnih vrednot, ki ga je Anže Mulej prilagodil za predvajanje na TV-ju ali velikem ekranu. Takega registra dediščine nima nobena uradna ustanova. Je med soustanovitelji društva Spoštujmo Bled, ki se aktivno vključuje v življenje kraja, daje pobude in tudi prijavlja nepravilnosti, ki se dogajajo v prostoru. Poleg vsega sodeluje tudi pri Rdečem križu. Dognanja njenega prostovoljnega in hkrati strokovnega dela se enostavno ne da prezreti, ampak se jih, kjer se le da, upošteva. Zaradi svojega konstruktivnega in zdravorazumskega pristopa je spoštovana in slišana sogovornica.

Anja Jakun, zlata maturantka Anja Jakun je na spomladanskem roku poklicne mature 2018 na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica prejela 22 točk, torej je postala zlata maturantka. In kaj pomeni biti zlati maturant na poklicni maturi? Dijak oz. dijakinja doseže 22 ali 23 od možnih 23 točk, kar je uspelo tudi naši občanki, Anji Jakun, medijski tehnici, ki trenutno študira v Ljubljani. »Anja Jakun se je izkazala kot dijakinja, sošolka in prijateljica, ki vedno nesebično pomaga drugim, četudi to terja ves njen prosti čas. Izkazala se je kot gonilno kolo v družbi razreda, pripravljena sprejeti odgovornost nase in pravično zastopati interese celote. Poleg neomajnega altruizma pa jo odlikuje tudi matematična pronicljivost, natančnost in neomajnost pri želji po doseganju učnih in drugih ciljev, zato verjamem, da ji bo uspelo doseči, kar si je zamislila,« je povedala razredničarka Anja Tolar Tomšič. Čestitke in veliko uspehov!

Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Bled za leto 2019 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev na območju Občine Bled, ki spodbujajo razvoj turizma na območju Občine Bled. Celotno besedilo razpisa je od 4. marca 2019 do vključno 1. aprila 2019 na voljo na spletni strani Občine Bled (www.e-bled.si).

::: Janez Fajfar, župan


Aktualno

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bled za leto 2019 a) UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo; b) UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč; c) UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij; d) UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih; e) UKREP 5: Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah – de minimis; f) UKREP 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – de minimis; g) UKREP 7: Podpora gozdarskim ukrepom – investicije za delo v gozdu – de minimis.

Uskladitev podatkov v RKG-GERK-i Vlagatelje zbirnih vlog za kmetijske subvencije obveščamo, da bo letos obdobje vlaganja zbirnih vlog potekalo od 25. februarja 2019 do 6. maja 2019. Vlagatelji morajo urediti GERK-e na Upravni enoti vsaj en dan pred vložitvijo vloge za kmetijsko subvencijo. Za ureditev GERK-ov se lahko predhodno dogovorite za termin, na telefonski številki 04 537-16-12 ali 04 53716-03.

::: UE Radovljica

Dogajanja

13

Obvestilo pred majskimi volitvami v evropski parlament Sedež volišča za predčasno glasovanje za 2. volilni okraj prve volilne enote na majskih volitvah v evropski parlament, na katerem glasujejo volilni upravičenci z območja občin Bled, Bohinj in Gorje, ki bodo odsotni na dan splošnega glasovanja, bo na naslovu: mala sejna soba Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.

::: Okrajna volilna komisija 2. volilnega okraja v 1. volilni enoti

Blejski kozolci in "kozolci" Kozolec je bil nekdaj sestavni del slovenske kmetije, postavljen blizu doma ali med travniki in polji. Prvotni namen kozolcev je bil shranjevanje in sušenje žita, sena in pridelkov. Danes ima poleg prostorskega, kjer se shranjujejo drva, bale, kmetijska mehanizacija, orodje in druge naprave, tudi etnološki pomen, saj gre za

ohranjanje kulturne dediščine. Predavanje avtorice Maje Vrtačnik bo v četrtek, 28. marca, ob 18. uri v Knjižnici Blaža Kumerdeja na Bledu. Razstava fotografij najbolj zanimivih kozolcev bo v knjižnici na ogled do konca aprila. Vabljeni!

::: Maja Vrtačnik

Celotna razpisna dokumentacija je od 4. marca 2019 do vključno 22. aprila 2019 objavljena na spletni strani Občine Bled (www.e-bled.si). Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev društvom s področja kmetijstva in podeželja bo predvidoma objavljen v drugi polovici leta.

::: Janez Fajfar, župan

Stopimo skupaj in očistimo Bled!

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubitelsjke kulturne dejavnosti v Občini Bled za leto 2019

Pa ne samo Bled, celotno občino! Če so mladi 15. marca lahko stopili skupaj in pripravili podnebni shod po vsem svetu, lahko tudi občani in občanke stopimo skupaj v soboto, 6. aprila, zavihamo rokave in očistimo občino. Res je, Bled ni umazan, res je pa tudi, da ni tako čist, kot bi si želeli. Sem ter tja plastenka, ovojni papir, na pol pojedena čokoladica, na drugi strani ceste odvržena steklenica, pa še kaj. Zbirna mesta bodo tam kot vsako leto, povprašajte na svojih krajevnih skupnostih, z delom pa začnemo ob 9. uri! Smeti bodo tako kot vselej odpeljali tovornjaki Infrastrukture Bled.

::: RP

1. Predmet javnega razpisa je: sofinanciranje programov ljubiteljske kulture: a) sofinanciranje dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev, b) sofinanciranje nabave opreme za ljubiteljska kulturna društva. Celotno besedilo razpisa bo od 5. 4. 2019 do 30. 4. 2019 na voljo na spletni strani Občine Bled http://www.e-bled. si in v sprejemni pisarni Občine Bled, v času uradnih ur.

::: Janez Fajfar, župan,

Zeleni in lokalni Letošnja pustna povorka na Bledu je bila v znamenju zelenega Bleda in izdelkov Narejeno na Bledu oziroma Bled Local Selection. Sodelovala so številna društva, v goste je prišla pustna skupina iz Podlehnika s kurenti, maske pa so kar tekmovale v izvirnosti in barvitosti! Navdušil je »blejski jajc«, pa kava in čaj, pa kuharji in turisti, ki so pokušali blejske dobrote … Hvala vsem in se vidimo drugo leto!

::: Turizem Bled


14

Društva

Dogajanja

Načrti borčevske organizacije V Občini Bled je že vrsto let aktivna Krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote NOB Bled. Delo krajevne organizacije vodi 12-članski upravni odbor, ki se sestaja vsaka dva meseca. V krajevno organizacijo, ki deluje na področju Krajevne skupnosti Bled, je vključenih preko sto članov. Med njimi jih kar nekaj šteje 90 let in več. V svoje vrste vabimo nove člane. Skupaj bomo pripomogli k ohranjanju spomina na pomembne dogodke naše zgodovine, ki so omogočili, da danes živimo v samostojni državi, in se po svojih močeh vključevali v delo in življenje naše lokalne skupnosti. Člani krajevne organizacije se udeležujemo številnih spominskih prireditev, posvečenih dogodkom iz naše polpretekle zgodovine. Kot vsako leto se bomo konec aprila udeležili svečanosti ob dnevu osvoboditve izpod nacifašizma v pobrateni Občini Doberdob, v Italiji. 26. aprila se bomo udeležili državne proslave ob dnevu upora proti okupatorju, ki bo to leto v

Kranju. V septembru se bomo tudi tokrat udeležili proslave v spomin priključitve Primorske matični domovini. Krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote NOB bo tudi to leto pripravila več proslav in spominskih ter družabnih prireditev. Svoje delo bomo pregledali na rednem zboru članov, ki bo 20. marca. Ob tem bomo načrtovali tudi naše aktivnosti za tekoče leto in pripravili družabno srečanje. Nekaj dogodkov pripravimo tudi sami. Priredili bomo tradicionalni piknik ob 9. maju, dnevu zmage nad nacifašizmom oziroma dnevu Evrope. Vsako leto poskrbimo za organizacijo in izvedbo spominske svečanosti v počastitev spomina na padle partizane Pokljuške čete. Tudi to leto bo prireditev pri spomeniku pod Lipanco, 6. julija. 1. novembra, ob dnevu spomina na mrtve, organiziramo žalno svečanost ob spomeniku padlim partizanom na blejskem pokopališču.

Jeseni načrtujemo izlet za člane in simpatizerje k enemu od obeležij NOB v Sloveniji. Tak izlet izvedemo vsako drugo leto. Pri delu krajevna organizacija dobro sodeluje z Osnovno šolo prof. dr. Josipa Plemlja Bled, Glasbeno šolo Radovljica in Zavodom za kulturo Bled. Pri skrbi za vzdrževanje spomenikov in spominskih obeležij krajevni organizaciji nudi pomoč Občina Bled. V tem letu naj bi obnovili napise na partizanskem pokopališču na Bledu. Poskrbeli bomo tudi za obnovo ograje pri spomeniku pod Lipanco. Že vrsto let si KO Združenja borcev za vrednote NOB Bled prizadeva za pridobitev prostorov za sestanke in hrambo oziroma prikaz arhivskega gradiva organizacije, ki ga ni malo. Upamo, da nam bo to, ob podpori Občine Bled, kmalu uspelo, tudi zaradi tega, ker se s podobnim problemom srečujejo številna društva na Bledu.

::: Milan Rejc, preds. KO ZB za vrednote NOB Bled

Kača na obisku Prezgodnje temperature so nas tudi v odročnih krajih in kotičkih podalpskih gorenjskih občin letos presenetile že v sredini februarja in tako se je topli del leta pričel ne le za nas, temveč tudi za premnoge živali, med njimi tudi za kače. V Sloveniji z malce sreče lahko opazimo kar 11 vrst avtohtonih plazilk, med katerimi sta navadni in progasti gož, belica ter črnica, smokulja, kobranka, belouška, mačjeoka kača, laški in navadni gad ter modras, nekaj od teh pa je stalno opaženih tudi na Gorenjskem. Največkrat srečamo nenevarne smokulje, kobranke, belouške ali navadne gože, sem pa tja pa se na prisojnih legah lahko najdeta tudi modras in navadni gad. Vse kače se človeku praviloma umaknejo, zaradi večdesetletnih posegov v njihova naravna okolja pa se kdaj lahko znajdejo tudi v naši neposredni bližini kot na primer na dvorišču, v garaži, v kleti, avtu ali kjerkoli drugje. Žal so ljudje te krasne in za ekosistem nujno potrebne živali v preteklosti zaradi vpliva vere in neznanja prevečkrat pobijali, a danes vemo o njih več kot kdaj koli prej, vsak uboj nedolžne živali je povsem nepotreben in po ustavi Republike Slovenije tudi kazniv, zato vse bralce prosim, da nobene nepovabljene kače ne ubijete, temveč pokličite. Žival bomo varno ujeli in jo s čim manj stresa vrnili nazaj v naravo, s tem pa prispevali k raznolikosti habitata in populacije določene vrste

na nekem območju. Pred leti je bil v ta namen predvsem za osrednjeslovensko regijo ustanovljen tako imenovani Kačofon, zadnja leta pa smo se v povezavi z njim po celi Sloveniji razdelili tudi drugi prostovoljci, ki se odzovemo na klice in pridemo na teren po žival. Vse takšne intervencije so brezplačne in prostovoljne, toda brez vašega klica nič ne moremo, zato nas pokličite. Lani smo v občinah Bohinj, Bled, Gorje, Žirovnica, Radovljica, Jesenice in Kranjska Gora rešili 76 kač na več kot 60 intervencijah, po vsej Sloveniji pa je številka po zbranih podatkih presegla 300 rešenih in varno izpuščenih živali, kar je nesporno največ v vseh letih delovanja. Ko opazite kačo, ki je zatavala v vaš dom, se zadržuje znotraj hiše, v neposredni bližini ali v avtu, garaži, lopi itd. pokličite 070 571 273 (Davor Ros) in v kar najkrajšem času pridem do vas in žival prenesem na varno. Hkrati se lahko na to številko obrnete tudi z vsemi drugimi vprašanji glede plazilcev. Poiščete nas lahko tudi v javni facebook skupini "KAČA NA OBISKU?", kamor lahko naslovite svoje vprašanje ali nalepite sliko posnete kače in postregli vam bomo z vsemi potrebnimi nasveti in odgovori! Najlepša hvala in se vidimo – upajmo, da v še večjem številu kot lansko leto!

::: Davor Ros

Na sliki: Rešena smokulja (Coronella austriaca)

1969 – 2019 PRAZNUJMO SKUPAJ! Vse Blejke, vsi Blejci, Blejčani, … rojeni leta 1969, lepo vabljeni na skupno praznovanje 50. rojstnega dne! V nedeljo, 16. junija 2019, na pikniku v Ribnem Obvezne prijave: po e-pošti na naslov: bled1969.piknik@gmail.com po telefonu na št.: 070 195 459 v FB skupini: Bled 1969


Dogajanja

Naredimo nekaj za svoje zdravje! Blejski zdravstvenovzgojni center pripravlja nove delavnice. 1. aprila ob 19. uri bodo ponovno začeli z delavnico Priprave na porod in starševstvo. Vabljeni vsi bodoči starši! Redna hoja vpliva na živčni sistem, zlasti na centre, ki so zaslužni za jezo in sovražnost. Med hojo se tvorijo tudi endorfini, ki izboljšajo razpoloženje, poleg tega pa na svežem zraku srečate prijatelje, sosede, znance in tako hoja krepi tudi socialne stike. Ti pa prav tako pozitivno vplivajo na vaše razpoloženje. Vabimo vas, da se nam pridružite na spomladan-

Kultura

15

Križev pot na Blejskem gradu

skem testu hoje, ki bo 13. aprila od 9. do 12. ure na cesti pod Blejskim gradom. Pridite, preizkusite se in ugotovite, ali ste fit! Se zavedate, kakšne posledice v vaši psihični in fizični aktivnosti, pri čustvovanju in mišljenju pusti stres? V torek, 16. aprila, ob 17.30 vas vabimo na delavnico Tehnike sproščanja. S skupnimi močmi ga lahko zmanjšamo. Prijave na delavnice potekajo na telefon: 030 708 565 ali preko e-pošte: zvcbled@zd-bled.si. Delavnice potekajo v Zdravstvenem domu Bled.

::: Nika Teran, dipl. m. s, Manca Vida dipl. fth.

Dogajanje v Glasbenem centru DO RE MI

Od 1. do 30. aprila bo na Blejskem gradu, v galeriji Stolp, na ogled razstava likovnih del – tapiserij Križev pot avtorja Radovana Rakovca. Avtor prihaja iz Zgornjih Bitenj in o svojih tapiserijah pravi takole: »Morda bo kdo ob pogledu na posamezno tapiserijo štirinajstih postaj križevega pota dejal O, sancta simplicitas! Toda moj odgovor je, da so odgovori na najtežja človekova vprašanja neverjetno enostavni. Potrebno je namreč samo spremeniti način razmišljanja …« Avtor je prisluhnil svojemu srcu in temu dodal razumski pristop. V sebi je, kot pravi, združil modrost vzhoda s pametjo zahoda. Govori o intuitivni logiki. To pa je logika neskončnosti, večnosti ali ekstatičnega videnja skladnosti logike in intuicije.

V februarju smo v Glasbenem centru DO RE MI nadaljeval s ciklom nastopov Otroci na gradu. V soboto, 16. februarja, so učenci in mentorji pripravili četrti nastop v nizu, na katerem so se predstavili mlajši inštrumentalisti, nastop pa so zaključili učenci višjih razredov. Pred počitnicami so naši učenci nastopili na prireditvi Gostje s posebnimi potrebami, ki so ga v hotelu Astoria Bled organizirali študentje Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled in

na Pravljičnem večeru za odrasle, ki ga je organizirala Knjižnica Bled. Drugo marčevsko soboto so učenci pripravili naslednji nastop iz cikla Otroci na gradu. Z nastopi iz cikla nastopov Otroci na gradu nadaljujemo v mesecu aprilu. Naslednji nastop bo 13. aprila 2019 ob 10. uri v Viteški dvorani na Blejskem gradu. Vstop je vstopnina na grad. Vljudno vabljeni!

Po stopinjah ljubezni

Na občnem zboru Društva upokojencev Bled je bilo zelo živahno

Gospa Januša Dežman, upokojena krajanka Ribnega, je zbrala pogum in ponovno izdala svoje pesmi. »Zlila sem dušo na papir,« je dejala in se široko nasmehnila. Njena druga zbirka nosi naslov Po stopinjah ljubezni. Kot navadno je tudi tokrat tako, da je bilo skorajda več dela s tem, da so lahko izšle, kot pa s tem, da jih je napisala. Zbirko so izdali in založili Zavod za kulturo Bled, Občina Bled in KUD Ribno. Kot pravi avtorica, je ljubezen ključ do sreče. In takšne so tudi njene pesmi, ki jih bo predstavila v ponedeljek, 25. marca, ob 19. uri v Zadružnem domu Ribno.

::: RP

::: RP

::: Špela Globočnik

Društvo upokojencev Bled je 9. marca v blejski osnovni šoli pripravilo svoj letni občni zbor. Člani in članice društva ter gostje – župan Janez Fajfar, predsednik DU Bohinj Stanislav Gorenc ter Daniela Mandeljc in Helena Janša, predsednici sosednjih društev iz Gorij in Zasipa – so bili navdušeni nad kvalitetnim in zelo raznolikim programom blejskega društva, ki ga je predstavila njegova predsednica. Člani in članice lahko namreč izbirajo med več kot dvajsetimi izobraževalnimi, kulturnimi, športnimi, izletniškimi in drugimi programi, ki so večinoma brezplačni. Po poročilih in predstavitvi programa 2019 se je vnela živahna debata o povezovanju organizacij in društev na področju sociale. V Bohinju so se društva povezala v mobilni socialni servis, poleg tega so poskrbeli tudi za organizirane prevoze starejših. Sledi jim tudi blejsko

društvo s pripravo nove okrogle mize o položaju starejših in s povezovanjem organizacij in društev, ki se ukvarjajo s starejšo populacijo, prav tako pa udejanja tudi načrt o prostovoljnih šoferjih. Debata pa ni mogla mimo vprašanja o gradnji doma za starostnike na Bledu. Župan je povedal, da dom vsaj še 3–4 leta ni v občinskem načrtu in da je radovljiški dom tudi blejski. Zanimiv in vreden razmisleka pa se mu je zdel predlog Alojzije Ocepek, da bi v nenaseljenih privatnih hišah ustanovili manjše stanovanjske skupnosti. Predsednica blejskega društva je na koncu poudarila, da je treba živeti čim bolj aktivno – temu je namenjena tudi tako pestra dejavnost društva – pa bo tudi potreb po nastanitvah v domovih manj.

::: Dragica Veskovič


16

Kultura

Govorice Kulturno društvo Bohinjska Bela je v lanskem letu pripravilo premiero predstave Neskončno ljubljeni moški, s katero se je poleg treh uprizoritev na domačem odru še trinajstkrat predstavilo gledalcem širom po Sloveniji. Muzikal Čarovnik iz Oza smo uprizorili trinajstkrat, poleg tega pa je recitacijsko-glasbena skupina organizirala proslave, pripravila koledvo in sodelovala na številnih prireditvah. Kljub temu smo se odločili, da se ne izneverimo dolgoletni tradiciji in pripravimo novo premiero. Popestrena igralska zasedba je pod vodstvom režiserke Bernarde Gašperčič v novembru začela z bralnimi vajami farse Neila Simona Govorice, v prevodu Tine Mahkota. Večer za večerom je nastajala nova predstava, ki govori o štirih uglednih newyorških parih, ki pridejo na zabavo ob obletnici poroke Charlieja Brocka in njegove žene Myre. V hiši gostitelja se že od prihoda prvih gostov dogajajo čudne stvari. Da bi ohranili dobro ime in ugled in da ne bi dogodki prišli v javnost, si povabljeni pari izmišljujejo zgodbice. A nihče več ne ve, kaj se je v resnici zgodilo. Vse so samo sumničenja in govorice … Po osnutku scene smo gledališčniki skupaj z Bernardo lepili, barvali, sestavljali … in scena je bila pripravljena. Tudi pri kostumih je bilo potrebno kar precej iznajdljivosti celotne skupine. Govorice so premiero doživele 8. marca pred nabito polno dvorano navdušene publike, ki nam je z aplavzom in pohvalami

potrdila, da smo pripravili še eno dobro predstavo. Nismo pa pozabili na to, da je otroke že zgodaj potrebno privaditi na odrske deske. Od jeseni enajst otrok, ki obiskujejo osnovno šolo na Bohinjski Beli, pridno hodi na gledališke vaje. Bernarda Gašperčič je avtorica in režiserka otroške igrice Gusarski zaklad, tako da v kratkem pričakujemo novo premiero otroške gledališke skupine na domačem odru.

::: Francka Smolej, foto: Boris Pretnar

Gibalno-igrana predstava Bobek in barčica Najmlajši Navihančki, stari od 3 do 5 let, so v letošnji sezoni pokazali staršem, kaj že zmorejo. Predstava Bobek in barčica po zgodbi Anje Štefan je bila prava paša za oči, kostumi izdelani po meri, otroci polni pričakovanj in z iskricami v očeh. Nekateri so bili prvič na odru, a vsi zelo ponosni na svoj pogum in iznajdljivost. Premiera predstave je bila v petek, 25. januarja 2019, ob 17. uri v Kulturnem domu Zasip. Za režijo, scenarij in kostumografijo je poskrbela Meta Vodnjov.

::: Meta Vodnjov, KUD Kamot

Ribenski kulturniki zadovoljni in z novimi načrti Tudi lansko leto je bilo za Kulturno društvo Rudija Jedretiča Ribno zelo pestro in delovno. Predvsem otroška in odrasla folklorna skupina delujeta z entuziazmom čez vse leto.V društvu smo se v lanskem letu razveselili denarnih sredstev za nakup opreme, saj tako postopoma vsako leto lahko obnavljamo oz. nadomestimo dotrajano opremo za prireditve in naše kostume. Zelo smo se razveselili tudi zamenjave oken in osvežitve oz. beljenja sten v dvorani in spremljajočih prostorih, saj vsaka malenkost prinese pozitivno energijo k našemu delu. Odrasla folklorna skupina se je v mesecu septembru udeležila folklornega festivala v Starem Gradu na Hvaru. Prečudovito vreme na sončnem Hvaru in idilično mesto Stari Grad je naše prijateljstvo v skupini in med člani društva še okrepilo, dobili pa smo tudi nove prijatelje Folklornega društva Starogrojčica. Zelo smo se veselili tudi uspeha našega godčevskega sestava Šuštarji, ki so se uvrstili na regijsko srečanje ljudskih pevcev in godcev.Dogodki v lanskem letu so nam vsekakor dali nov zalet. Trenutno se obe folklorni skupini in godci pripravljajo na območna srečanja folklornih skupin. Pred tem pa je bil še nastop na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku v naši dvorani. Vse skupine se udeležujejo tudi turističnih nastopov in se z ve-

seljem odzovejo na razna osebna praznovanja. Poleg teh pa planiramo tudi vse ostale letne prireditve, kot je večer na vasi in gledališki dogodek iz časa turških vpadov ter celovečerni koncert obeh folklornih skupin. Glede na to, da smo v naših prostorih večkrat v tednu, bi bili zelo veseli nadaljevanja obnove dvorane, predvsem novega ogrevanja, pa tudi denarnih sredstev za obnovo dotrajanih kostumov.

::: Mihaela Pesrl


Kultura

17

Premiera otroške gledališke predstave Srote težka opravila. Otroci ves čas sanjarijo o svojih starših in upajo, da bo kdo prišel ponje v sirotišnico. Nekateri imajo to srečo, drugi ostanejo tam za vedno. Predstava govori o ljubezni, upanju, osamljenosti in želji po lepšem življenju. Igrajo Svit Vodnjov, Ela Vodnjov, Vian Benjamin Morgan, Lara Rozman, Julija Adamič, Lejla Balantič, Nace Tolar, Janez Berčon Hlebanja, Valentina Berčon Hlebanja, Julijana Berčon Hlebanja, Bjorn Van Bakel in Lena Van Bakel. Za tehnično podporo skrbi Marcel Vodnjov. Za predstavo je bilo izredno zanimanje, saj se je dvorana napolnila v nekaj minutah. Vsi smo bili ponosni na naše otroke, ki so se lepo vživeli v vlogo sirot, ki hrepenijo po družini in ljubljenosti. Ponovno se zahvaljujemo Emi Pogačar in njenemu podjetju Conditus. Vsi gledalci so se po koncu lahko posladkali s kremšnitami. V torek, 19. marca, je predstava prav tako sodelovala na 22. Linhartovem otroškem gledališkem maratonu v Radovljici.Veselimo se že naslednjih ponovitev!

V nedeljo, 10. marca, je bila v prepolni dvorani v Kulturnem domu Zasip premierno odigrana predstava Srote. Gledališka igra za otroke je avtorsko delo Lucije Vidic, ki je na oder v prejšnjih sezonah postavila že dve uspešni predstavi, Usodno pletno in Pokljuškega zdravnika. Za dramaturgijo, scenografijo, kostumografijo in koreografijo je poskrbela Meta Vodnjov.

Nastopila je mladinska gledališka skupina Kamot, v kateri so nastopili otroci od 1. do 8. razreda. Predstava Srote govori o skupini sirot, ki preživljajo poletje v sirotišnici in se morajo zaradi zlobne ravnateljice celo poletje učiti in obiskovati pouk. Na srečo imajo v šoli učitelja Tineta, ki ga imajo zelo radi, saj jih kdaj naskrivaj spusti v gozd ali pa jih pelje do jezera. Ravnateljica jih zasači in jim za kazen naloži

Gibalno-igrana predstava Zvezdica Zaspanka

17. pohod spomina in prijateljstva Janeza Svetine

Letošnji izziv starejših deklet sekcije Navihančki iz KUD-a Kamot iz Zasipa za to sezono je bila gibalno-dramska interpretacija po zgodbi Frana Milčinskega Zvezdica Zaspanka. Dekleta so bila ves čas del ustvarjalnega procesa in predstava je prava paša za oči. Bleščeče zvezdice, ki se na svojevrsten način podijo po nebu, zaspanka, ki na koncu omehča Ceferina, komet Repatec, ki nagajivo ščipa zvezdice v lica, in boter Mesec, ki s svojo modrostjo dela red na nebu ... Vse to lahko vidite na odru, ko zaplešejo Navihanke. Prva predstava je bila doma, 15. februarja 2019 v Kulturnem domu Zasip, in dvorana je pokala po šivih. Za režijo, scenarij in kostumografijo je poskrbela Meta Vodnjov. Dekleta se že veselijo vseh nadaljnjih nastopov v vrtcu in šoli. V torek, 19. marca, so sodelovala na srečanju gledaliških skupin v Linhartovi dvorani v Radovljici, popoldne ob 17. uri pa ste jih ujeli v Kulturnem domu Gorje.

::: Meta Vodnjov, KUD Kamot

Ob slovenskem kulturnem prazniku je območno združenje ZVVS Zgornja Gorenjska povabilo vse dobromisleče na že 17. pohod spomina in prijateljstva Janeza Svetine. Udeleženci iz vse Slovenije, čez tristo jih je prišlo, so se na praznični dan, 8. februarja, zbrali v Radovljici, kjer so v Srednji gostinski in turistični šoli uredili prijavne formalnosti, po pozdravnih besedah pa ob osmi uri krenili na 13 km dolgo pot. Z veteranskim praporom in slovensko zastavo na čelu je kolona pohodnikov pod vodstvom g. Marjana Bohinca hitro prišla skozi Lesce na Bled. V Festivalni dvorani je bil krajši postanek za malico in čaj. Ob 10.30 so vsi skupaj odšli do Prešernovega spomenika, kjer je bila krajša proslava. Zbrane je pozdravila blejska svetnica gospa Mihaela Pesrl, svojo praznično noto je dodala govornica, evroposlanka gospa Tanja Fajon, ki je poudarila, da nas vse preveč stvari ločuje in razdvaja. Zato je še toliko bolj pomembno, da se srečujemo na takih prijetnih poteh, ki nas povezujejo in nam vračajo zaupanje. V kulturnem programu so sodelovali recitatorji blejske osnovne šole dr. Josipa Plemlja in Veteranski pevski zbor pod vodstvom Franca Podjeda. Po slovesnosti so pohodniki nadaljevali pot v Vrbo. Delegacija pohodnikov domačega združenja

::: Ana Hlebanja, KUD Kamot Zasip

in OZ VVS Gornja Radgona je spotoma odnesla cvetje na grob Janeza Svetine, prve civilne žrtve vojne za Slovenijo, in na grob gospe Marije Stare. Lepo je bilo videti kolono 330 zadovoljnih in ponosnih pohodnikov, z zastavo in prapori veteranskih združenj na čelu, ki je prihajala preko polja v Vrbo na osrednjo slovesnost. Ob spomeniku so se s cvetjem in postrojem praporov poklonili pesniku. Zaključek pohoda je bil v Srednji gostinski in turistični šoli, kjer so poskrbeli za izdatno malico. Pohodniki Ankaran – Triglav so tam pripravili tudi priložnostno razstavo ob svojem dvajsetem pohodu, ki je bila deležna velikega zanimanja. Pohod je v čudovitem vremenu lepo uspel in prav vsi udeleženci so se poslavljali od organizatorjev z obljubo, da prihodnje leto spet pridejo.

::: Ana Miler


18

Turizem

Prireditve

Novičke iz Sava Hotelov Bled

Koledar prireditev

Vabljeni v prenovljeno Kavarno Park S prenovo, ki jo je doživela po skoraj 30ih letih, je Kavarna Park dobila podobo moderne, sveže kavarne z lokalnim alpskim pridihom, hkrati pa je prilagojena globalnemu gostu, ki obišče Bled. Prenovljeno Kavarno Park krasi smrekov les, ki je rdeča nit prenovljenih nastanitev Sava Hotels & Resorts na Bledu. Smrekov les, za katerega smo navdih našli v lokalni pokljuški smreki, v prostor vnaša prijetno elegantno domačnost in pridih lokalnega okolja. Skozi velike steklene površine pa se ponuja najlepši razgled na Bled. Posebno pozornost smo posvetili osvetlitvi kavarne, ki jo krasijo luči v obliki smrekovega storža slovenske izdelave. »Sladka blejska kraljica«, edinstvena originalna blejska kremna rezina, je dobila svoj osvežen in prenovljen dom. Letošnje leto je v Kavarni Park leto 15-milijonte izdelane kremne rezine. Pri pripravi uporabljamo originalne, sveže in kakovostne sestavine: sveža jajca, moko, sladko smetano, mleko, sladkor in maslo. Svežina jajc je pri pripravi kreme še posebej pomembna, saj je zaradi nje krema okusna in rahla, hkrati pa se kar stopi v ustih. Poleg izvrstnih sladic in domačega sladoleda je gostom na voljo tudi širok izbor zajtrkov, testenin, solat in drugih dobrot. Vljudno vabljeni!

www.bled.si datum

lokacija

prireditev

Vsak petek, soboto, 10:00 – 19:00 nedeljo in praznik od 12.4. dalje

Zdraviliški park

Sejem domače in umetnostne obrti

Petek, 22.3.

17:00

Knjižnica Blaža Kumerdeja Predstava v izvedbi Dramskega krožka OŠ Bled Bled Podružnična šola Ribno: Mala rdeča koklja

18:00

OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled

Glasbena pravljica Glasbenega centra Do Re Mi

Sobota, 23.3.

9:00

Hom, Zasip

Krajši sprehod v organizaciji Naravoslovnega društva Bled: Dan črnega teloha

Nedelja, 24.3.

18:00

Festivalna dvorana Bled

Brezplačno vodenje po razstavi Živeti sanje: stoletnica Petra Florjančiča

Ponedeljek, 25.3.

19:00

Zadružni dom Ribno

Predstavitev pesniške zbirke Po stopinjah ljubezni avtorice Januše Dežman

Torek, 26.3.

19:00

Festivalna dvorana Bled

Ure zgodovine – Medičejci: Zaton (Ferdinand II., Cosimo III. in Giangastogne I.)

Četrtek, 28.3.

18:00

Knjižnica Blaža Kumerdeja Predavanje Maje Vrtačnik v sodelovanju z Bled Društvom za varstvo okolja Bled: Blejski kozolci

18:00

Dom krajanov Bohinjska Bela

Otvoritev razstave ob 40. obletnici delovanja enote vrtca na Bohinjski Beli: Vrtec nekoč

19:30

Medgeneracijski center Bled v Športni dvorani Bled

Predstavitev knjige Marije Orel: Modrosti in skrivnosti za ohranjanje mladosti

Hotel Park

51. Mednarodno srečanje pisateljev - "PEN" Blejska srečanja

Petek, 29.3. Sreda, 3.4. – sobota, 6.4. Petek, 5.4.

17:00

Knjižnica Blaža Kumerdeja Ustvarjalna delavnica za otroke, pripravlja Metka Bled Repinc: Tulipan

18:00

Dom krajanov Bohinjska Bela

Prireditev ob 40. obletnici vrtca na Bohinjski Beli: Mi smo gozdni škratje

18:00

OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled

Glasbena pravljica Glasbenega centra Do Re Mi

19:00

Knjižnica Blaža Kumerdeja Otvoritev slikarske razstave Milene Petek, Bled članice Slikarskega društva Atelje Bled: Lepote narave

10:00

Infocenter Triglavska roža Bled

Predavanje in delavnica Mojce Rehar Klančič v okviru projekta BeeAware!: Izziv ureditve balkonov z medovitimi trajnicami

11:00; 18:00

Festivalna dvorana Bled

Srečanje otroških in odraslih folklornih skupin

19:00

Zadružni dom Ribno

Gledališka farsa Govorice v izvedbi Kulturnega društva Bohinjska Bela

Sreda, 10.4.

19:00

Festivalna dvorana Bled

Slovesnost ob občinskem prazniku s podelitvijo občinskih priznanj

Četrtek, 11.4.

17:00

Dom krajanov Bohinjska Bela

Delavnica v izvedbi Davorina Bernarda: Izdelovanje velikonočnih butar – beganc (prijave na info@td-bled.si)

18:00

Knjižnica Blaža Kumerdeja Delavnica v izvedbi Mateje Reš s kmetije Vrt Bled okusov, v organizaciji MGC Bled: Prikaz priprave kruha z naravnim kvasom – drožmi

17:00

Knjižnica Blaža Kumerdeja Delavnica za otroke, ki temelji na umetnostnih Bled medijih, bosta pripravili Estera Burgar in Kelly Avsenik – Hanson: Zagugaj se v svet domišljije

19:00

Galerija 14, Prešernova cesta 14

Otvoritev skupinske razstave članov slikarskega društva Atelje Bled ob občinskem prazniku

10:00

Viteška dvorana na Blejskem gradu

Prireditev Glasbenega centra Do Re Mi: Otroci na gradu

::: Sava Hoteli Bled

Bled v Italiji Ob koncu zime in zgodaj spomladi potekajo številni sejmi in turistične borze, seveda vsi usmerjeni v prihodnost. Tudi turistična destinacija Bled se v celoti ali pa s posameznimi ponudniki nastanitev predstavlja na različnih tujih trgih. Ena takih predstavitev je bila v Padovi in Veroni v Italiji. V Padovi so se slovenski turistični ponudniki srečali z več kot petdesetimi italijanskimi turističnimi agenti. Po delovnem srečanju oz. workshopu in predstavitvi Slovenije pod okriljem Slovenske turistične organizacije so turistični agenti in operaterji turističnih potovanj okušali domače slovenske dobrote, še posebej so bili navdušeni nad kremšnitami in vrhunskimi slovenskimi vini. Podoben program s pogostitvijo je sledil na workshopu v Veroni, kjer so bili prisotni predstavniki glavnih turističnih agencij in tour operaterji iz Verone in okolice. Z Bleda so se predstavili Sava hoteli ter hotela Astoria in Ribno. Februar je zelo pomemben mesec promocijskih aktivnosti na italijanskem trgu, še posebej pred

ura

Sobota, 6.4.

Petek, 12.4.

Sobota, 13.4.


Turizem

datum

ura

lokacija

Torek, 16.4.

18:00

Višja strokovna šola za Delavnica v izvedbi Mete Kende: Izdelovanje gostinstvo in turizem Bled pirhov in košaric iz papirja (prijave na info@ td-bled.si)

Četrtek, 18.4.

19:30

Knjižnica Blaža Kumerdeja Potopisno predavanje Roberta Metličarja: Bled Norveška – na obisku v deželi Vikingov in Trolov

Petek, 19.4.

17:00

Knjižnica Blaža Kumerdeja Izvirna in čarobna pravljica v izvedbi Bled Pripovednega gledališča gdč. Bazilike: Začarani čajnik

Sobota, 20.4.

21:00

Zbor: Hotel Park (jezerski Sprehod z baklami ob jezeru vhod)

14:30

Cerkev Matere Božje na jezeru, Blejski otok

Blagoslov velikonočnih jedil

19:00

Restavracija Panorama Bled

Plesni večer

20:00

Festivalna dvorana Bled

Velikonočni koncert Big Banda Bled z gosti

20:30

Hotel Park, avla

Nastop folklorne skupine Bled

20:30

Rikli Balance Hotel

Baletna predstava: Samorog

Sobota, 20.4. – nedelja, 21.4. Nedelja, 21.4.

prireditev

Olimpijski veslaški center 60. Prvomajska veslaška regata Bled, Blejsko jezero 11:00

Blejski grad

Velikonočni lov na skrite pirhe

16:00

Trgovski center Bled

Velikonočni koncert Godbe Gorje

15:00

Kavarna Park Bled

Sladko popoldne ob kitarski glasbi

20:30

Cerkev sv. Martina

Velikonočni koncert zbora Carmen Manet

Sreda, 24.4.

18:00

Infocenter Triglavska roža Bled

Praznovanje 100-letnice čebelarskega društva Bled - Gorje z otvoritvijo razstave fotografij na temo čebel

Petek, 26.4.

17:00

Knjižnica Blaža Kumerdeja Ustvarjalna delavnica s Tanjo Žohar: Mavrični Bled metuljčki

18:00

Festivalna dvorana Bled

21:00

Zbor: Hotel Park (jezerski Sprehod z baklami ob jezeru vhod)

15:00 – 18:00

Terasa Kavarne Park

Glasbeni dogodki na Terasi Kavarne Park

19:00

Restavracija Panorama Bled

Plesni večer

20:30

Hotel Park, avla

Nastop folklorne skupine Bled

15:00 – 18:00

Terasa Kavarne Park

Glasbeni dogodki na Terasi Kavarne Park

5.3. – 25.3.

17:00 – 19:00

Festivalna dvorana Bled

Razstava Živeti sanje: stoletnica Petra Florjančiča

Četrtek, 28.3.

18:00 – 19:00

Dom krajanov Bohinjska Bela

Razstava ob 40. obletnici delovanja enote vrtca na Bohinjski Beli: Vrtec nekoč

Petek, 29.3.

9:00 – 11:00 in 15:00 – 19:00

Sobota, 30.3.

9:00 – 11:00

1.3. – 31.3.

v del. času

Knjižnica Blaža Kumerdeja Razstava malih umetnij otrok od 1. do 6. leta Bled starosti iz Vrtca Bled: Slikar

1.3. – 31.3.

v del. času

Knjižnica Blaža Kumerdeja Razstava izdelkov učencev Podružnice Bohinjska Bled Bela in Podružnice Ribno: Pisane barve in otroška domišljija

20.3. – 21.4.

v del. času

Infocenter Triglavska roža Bled

Razstava: Narava gorskega sveta (v sodelovanju z ZRSVN)

1.4. – 30.4.

v del. času

Galerija Stolp na Blejskem gradu

Razstava Radovana Rakovca: Maha (Križev pot – 14 postaj + vstajenje)

1.4. – 30.4.

v del. času

Knjižnica Blaža Kumerdeja Razstava utrinkov z 13. Noči z Andersenom: Noč Bled z Andersenom

Ponedeljek, 22.4.

Sobota, 27.4.

Nedelja, 28.4.

Proslava ob dnevu upora proti okupatorju v organizaciji KOZB Bled, Združenje ZB za vrednote NOB Radovljica

RAZSTAVE:

Prireditve

19

letošnjimi poznimi velikonočnimi počitnicami in prazničnimi dnevi, ki ponujajo možnosti podaljšanih počitnic v marcu in aprilu. S predstavitvijo butične turistične ponudbe in s poudarkom na gastronomiji in kulturnem turizmu želijo ponudniki v Slovenijo pritegniti čim več italijanskih gostov.

::: Romana Purkart

Bi skočili na Hop on Hop off? Tudi letos bo julija in avgusta z Bleda po štirih različnih trasah vozil avtobus Hop on Hop off. Ob torkih bo vozil do Krope, ob sredah se bo avtobus prelevil v čebelarski bus in bo preko Radovljice vozil do Žirovnice, ob četrtkih bo njegova pot na Brezje, ob petkih pa v Tržič. Poznate prednosti avtobusa? Ne? Vabljeni na promocijsko vožnjo, ki bo v sredo, 27. marca. Prvi postanek opravimo v lani odprtem Alpskem smučarskem muzeju Elan. Med vodenim ogledom muzeja bomo spoznali zgodbo tovarne Elan in njihovih smuči … od prve vizije Rudija Finžgarja do inovatorskih presežkov 21. stoletja. Nadaljujemo z obiskom gradu Kamen, edinstvenega kulturnega spomenika z velikim turističnim potencialom. Vodenemu ogledu gradu sledi vožnja v zatrep doline Drage ter topla malica v prijetnem ambientu gostišča Draga. Če nam bo vreme naklonjeno, se sprehodimo še do čebelnjaka mladega poklicnega čebelarja Erika Luznarja, ki bo predstavil svoje življenje s čebelami. Odhod avtobusa bo ob 10. uri izpred Rikli Balance hotela na Bledu, postanek na AP Lesce ob 10.10, AP Radovljica 10.15. Na Bled se bomo vrnili ob 14. uri. Priporočljiva je športna oz. pohodniška obutev. Prijave sprejemamo do petka, 22. marca, oz. do zasedbe mest na saso.gasperin@radolca.si.

::: Turizem Bled

Srečanje turističnega gospodarstva Turizem Bled v petek, 29. marca, ob 8. uri zjutraj v Festivalni dvorani Bled organizira srečanje blejskega turističnega gospodarstva, ki tokrat v ospredje postavlja teme digitalizacije, inovativnosti in trajnostnega razvoja. Srečanje bo potekalo v obliki predavanj in predstavitve primerov dobrih praks. Leto 2019 smo na Turizmu Bled začeli z odločitvijo, da destinacijski rezervacijski sistem Feratel opustimo. Ob pripravah na prenovo spletne strani, ki jo pričakuje-


20

Turizem

Prireditve

mo zgodaj jeseni, smo si zadali nove cilje in strategijo komuniciranja prek spletne strani www.bled.si. Med glavnimi poudarki je bolj aktiven pristop k predstavitvi doživetij v destinaciji, pri čemer se bomo opirali na nacionalno shemo petzvezdičnih doživetij, ki poudarja avtentičnost, trajnost in butičnost. Nastanitve bodo obiskovalci spletne strani lahko poiskali prek meta iskalnika, na drugi strani pa bomo kakovostne, angažirane ponudnike nastanitev predstavili po tematskih sklopih, ki imajo visok domet povpraševanja in sledijo strateškim ciljem. Vsi pogoji o vključitvi turističnih ponudnikov na spletno stran www.bled.si bodo opisani v dokumentu uredniška politika spletne strani. Te korake bomo javno predstavili na srečanju, s predavanji in primeri dobre prakse pa želimo opolnomočiti deležnike, da bodo imeli ustrezno znanje in navdih za nadaljnji razvoj.

XXhttp://www.bled.si/si/novice/2019/03/457-Vabilo-na-Srecanje-blejskega-turisticnega-gospodarstva. Vabljeni!

::: Maja Pančur, Turizem Bled

Poznate Arnolda Riklija? Pozdravljeni, moje ime je Kristina Špec in sem študentka magistrskega študija Nemščina (pedagoška smer) na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Del moje naloge je kratka (≈ 1 min), anonimna spletna anketa o splošni prepoznavnosti Arnolda Riklija. Namenjena je vsem starostnim skupinam. Do nje lahko dostopate preko spodaj navedene spletne povezave ali pa tako, da skenirate QR-kodo z vašim pametnim telefonom. Le-ta pa vas bo vodila do omenjene ankete. Hvala, ker ste si vzeli čas in mi tako pomagali pri zaključevanju študija. Spletna povezava: https://form.responster.com/Ib0XSf

::: Kristina Špec

datum

ura

lokacija

1.4. – 30.4.

v del. času

Knjižnica Blaža Kumerdeja Razstava fotografij najbolj zanimivih kozolcev Bled pripravlja Maja Vrtačnik: Blejski kozolci in "kozolci"

5.4. – 30.4.

v del. času

Knjižnica Blaža Kumerdeja Razstava likovnih del Milene Petek, članice Bled Slikarskega društva Atelje Bled: Lepote narave

prireditev

12.4. – 26.4.: Ob četrtkih in petkih 14:00 – 18:00 Ob sobotah 10:00 – 13:00

Galerija 14, Prešernova cesta 14

Skupinska razstava članov slikarskega društva Atelje Bled ob občinskem prazniku

24.4. – 19.5.

Infocenter Triglavska roža Bled

Razstava fotografij na temo čebel

8:00 – 18:00

Organizator si zaradi nepredvidenih okoliščin pridržuje pravico do spremembe programa. Spremembe in dodatne informacije bodo objavljene na spletni strani www.bled.si/si/dogodki. Koledar prireditev pripravlja Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma, info@visitbled.si

Ko dobimo gosta s posebnimi potrebami … 20. februarja so študentje 2. letnika Višje šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled pod mentorstvom predavateljice Darije Cvikl izvedli usposabljanje gostinskega osebja regionalnih hotelirjev in gostincev za delo z gosti s posebnimi potrebami (projekt GPP). Namen projekta je, da bi zaposlene v gostinskih obratih ozavestili in spodbudili h komuniciranju z gosti s posebnimi potrebami, kot so gluhi in naglušni, slepi in slabovidni, tako, da bi premagali osnovne komunikacijske prepreke, ki vodijo do težav, zadreg in neprijetnih situacij, kakor nalaga tudi etični kodeks WTO (1999), čl. 7, ki zagovarja enakopravno pravico do turizma vseh, tudi ljudi s posebnimi potrebami. Cilj projekta je pri gostinskih delavcih zagotoviti psihosocialno dostopnost, ki jih osebe s posebnimi potrebami pogosto ne prejmejo zaradi predsodkov, predvsem pa nepoznavanja ustreznega načina dela s strani turističnih delavcev. Psihosocialna dostopnost se ukvarja z zagotovitvijo kakovostnih storitev na način zadovoljevanja potreb gosta, ki je slep ali gluh ali kako drugače prikrajšan. Zadovoljstvo gosta je najvišja vrednota v turizmu in

povsem nesprejemljivo je, da to vrednoto selektivno obravnavamo in zadovoljujemo samo potrebe gostov brez posebnih potreb. V ta namen so se mentorica in študentje usposabljali na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. Usposabljanje je bilo izvedeno tako, da so udeleženci, ki so sicer tudi sami gostinski delavci, prevzeli začasno vlogo slepe in slabovidne osebe ter bili na ta način pospremljeni k mizi in večerji. Pri vsakem hodu so bile obrazložene specifike v strežbi kakor tudi plasirane napake. Ob sladici je strokovna sodelavka in delovna terapevtka gospa Denis Kamnar podala komentar izvedbe. Udeleženci so v sklepni fazi dogodka sneli preveze oz. očala, ki simulirajo slepoto, ter podali povratno informacijo. Študentke in študenti so pokazali izjemen posluh za projekt GPP, na veselje mentorice so polni zagona in kreativnih idej obdelali več segmentov gostov s posebnimi potrebami. Še posebno zadovoljstvo predstavljajo pohvale in izredno pozitiven odziv gostov, ki so ga podali takoj po izvedenem dogodku s prošnjo, da naj ta projekt živi tudi prihodnja leta.

::: Darija Cvikl


Turizem

Kultura

Mladi

Šport

21

Najboljši evropski mladinski barmani ponovno na Bledu Med 2. in 4. aprilom bodo študentje Višje šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled organizirali 14. evropsko mladinsko barmansko tekmovanje, ki bo potekalo na Šobcu. Vodja tekmovanja je študent 2. letnika, smer turizem, Žiga Merslavič, pri organizaciji pa sodeluje tudi diplomantka šole Hana Stevič, ki je diplomirala prav iz lanskega tekmovanja. Na Bledu bodo tako gostili 30 tekmovalk in tekmovalcev

iz 12 različnih šol in osmih evropskih držav. Letošnja rdeča nit tekmovanja je povezava koktejlov z likovno umetnostjo, tekmovalni dan bo 3. april in bo odprt za javnost. Na Bledu bo na tekmovanje opozarjal ogromen mešalnik pijač, ki bo stal blizu avtobusne postaje Union oziroma križišča za Ribno.

::: RP

Velikonočni ponedeljek s Carmen Manet Na velikonočni ponedeljek, 22. aprila, se ob 20.30 v cerkvi sv. Martina na Bledu obeta izjemen koncert zbora Carmen Manet, ki ga vodi domačin Primož Kerštanj, in Komornega godalnega orkestra. Na sporedu bosta deli Abinonijev Adagio v G-molu in Magnificat Kima Andreja Arnesena. Carmen Manet, evropski zbor leta 2017, v latinščini pomeni pesem ostane. Tako ime si je nadela skupina kranjskih gimnazijk, ki si želijo prepevati tudi potem, ko se že poslovijo od gimnazijskih klopi. Med šolanjem na kranjski gimnaziji so se stkale močne vezi, mnoge med

Podporna skupina za mladostnike Na Bledu pod okriljem društva Druga soba nastaja podporna skupina za mladostnike, starejše od 16 let, ki jih mučita anksioznost in depresija. Z delom bodo začeli 3. aprila in načrtujejo deset uro in pol trajajočih srečanj. Najstništvo je samo po sebi težavno obdobje. Posamezniku se zgodijo velike spremembe na področju čustvovanja, razmišljanja in vedenja, saj so možgani in njihovo delovanje še vedno v obdobju velikega razvoja. Včasih je zato težko ugotoviti, ali so spremembe nastale zaradi depresije oziroma anksioznosti, ali so zgolj del običajnega odraščanja. Prepoznavanje anksioznosti in depresije pri mladostnikih, pogovori, delitev stiske, kako si mladostniki lahko sami pomagajo, kadar so v težavah, delitev stiske ... Vse to lahko doživiš, spoznaš, podeliš na terapevtski skupini za mladostnike, ki bo potekala enkrat tedensko. Obvezne predhodne prijave na druga.soba@telemach. net ali na 041/879-644 do 27. 3. 2019 za uvodni razgovor, na katerem dobite vse informacije o tem, kako bo skupina potekala in kaj lahko od nje pričakujete. Starši! Najlažji način razločevanja med običajnim/neobičajnim je, da smo pozorni na učinke, to je na otrokovo delovanje: če ima težave v šoli, pri delu, če se oddaljuje od družine in prijateljev, če opušča

njimi povezane s sodelovanjem pri projektih dekliškega pevskega zbora. Zbor se redno udeležuje domačih in tujih tekmovanj in je postavil v vitrino že dve platinasti, osem zlatih in tri srebrna priznanja. Kim Andre Arnesen je mlad norveški skladatelj, letnik 1980, ki piše predvsem zborovsko glasbo. Leta 2016 je bil nominiran za grammyja. Abinoni je bil beneški glasbeni mojster 18. stoletja, njegov Adagio v G-molu sodi med najbolj znana in popularna dela klasične glasbe.

::: Romana Purkart, foto: Marko Alpner

Srebro je doma!

stvari, v katerih je prej užival, je to lahko razlog za skrb. Ne oklevajte. Pokličite za mnenje! Srečanja bosta vodili certificirana integrativna psihoterapevtka Barbara Prassel in mentalna trenerka Alenka Niccolini, potekala bodo v prostorih društva na Ljubljanski 15.

::: RP

Ta švedrast pust Vrtec z Bohinjske Bele je na pustni torek organiziral pustno zabavo v vaškem jedru vasi. V pustnih kostumih so se nam pridružili šolarji in gospe iz 1000 gibov, s harmoniko nas je spremljal Franc Podjed. Po kratkem pustnem sprevodu smo se zabavali s plesom ob glasbi in ob ponudbi pobarvanih čevljev – švedrov. Šolarji so po plesu nadaljevali s preganjanjem zime tudi v drugih delih vasi. Otroci iz vrtca so že v predpustnem času pripravili razstavo pobarvanih »švedrov« za stekli Doma krajanov. Vaščani Bohinjske Bele smo veseli ohranjanja pustnih običajev, saj nas je letos v pustnem času po domovih obiskalo veliko »maškar«.

::: Maja Poklukar, za vrtec in šolo z Bohinjske Bele, foto: Iztok Ameršek

2. marca je pred res veliko množico prijateljev, sorodnikov in športnih navdušencev v Infocentru Triglavska roža na Bledu potekal sprejem za srebrni Katjo Višnar in Anamarijo Lampič. Pridružili so se jim še domačinka Alenka Čebašek in velik del slovenske tekaške reprezentance s trenerji na čelu, vodstvo Tekaško-smučarskega kluba Bled, dolgoletni trener Vinko Poklukar in zdravnik Janez Poklukar, predsednik Zbora za tek na smučeh pri SZS Simon Jan, blejski župan Janez Fajfar, dogodka pa se je udeležil tudi minister za notranje zadeve, prav tako domačin Boštjan Poklukar.Za dobro razpoloženje in slovesen pozdrav je poskrbela Godba Gorje, svoj poklon obema pa je izrazila tudi legenda slovenskega teka na smučeh, Petra Majdič. Čestitamo!

::: RP


22

Mladi

OŠ Bled raziskuje London Februarja smo se učenci 8. in 9. razredov odpravili v London. Četrt Camden Town, zanimiv in umetniški predel Londona, je pustila velik vtis, še bolj pa morda trgovina Harryja Potterja na peronu 9 ¾. Kot vedno sta navdušila muzej Madame Tussauds in londonski akvarij. Angleška vodička nas je popeljala skozi največje londonske znamenitosti. Videli smo Tower of London, Tower Bridge, se z ladjico po Temzi zapeljali do Big Bena, ki ga trenutno na žalost obnavljajo. Sprehodili smo se skozi mesto ter si ogledali Buckinghamsko palačo, park sv. Petra in trg Trafalgar. Obiskali smo Narodno galerijo in v njej videli znamenite Van Goghove Sončnice, si ogledali London Eye in Picadilly Circus. Peljali smo se z značilnim londonskim dvonadstropnim avtobusom, nekaj učencev pa se je odpravilo poslušat muzikal Thriller. Zadnji dan v Londonu smo preživeli v muzejih. Najprej smo si ogledali prirodoslovni muzej, ki je razdeljen na pet glavnih zbirk s področja botanike, zoologije, etnologije, mineralogije in paleontologije, nato pa še znanstveni muzej, ki nas je popeljal skozi stoletja znanstvenega in tehnološkega razvoja.

::: Živa Pintar, Urška Končar, Klara Podlipnik, učenke 9. razredov

Obisk Povodnega moža v Vrtcu Bled V okviru kulturnega praznika smo se v večnamenskem prostoru vrtca zbrali vsi otroci in zaposleni ter si ogledali proslavo v spomin na našega največjega pesnika. Proslava je bila zmes sodobne kulture s tradicijo, preko katere so otroci spoznali, kako se obnašamo na proslavah ter slovenske simbole. Vrtčevski otroški pevski zbor je zapel državno himno, otroci, ki obiskujejo urice ustvarjalnega giba, pa so uprizorili Povodnega moža.

::: Saša Dolhar, Vrtec Bled

POMAGAJTE OTROKOM V INDIJI Mojca in Anup Gayen sta v Indiji ustanovila šolo za deklice, ki so prikrajšane do možnosti za izobrazbo. Mojca je Slovenka in se je z namenom, da pomaga, preselila v Indijo, kjer ima tudi družino. Več o tej organizaciji, ki sta jo Anup in Mojca ustanovila, je na www.pialiasharalo.org.

PREDSTAVITEV 30.3.2019 ob 18:00 v prostorih BMCja sejna soba LEDENE DVORANE

Email: mojca.gayen@gmail.com

INDIJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM SRCEM

Vesel dan v Marijinem domu Marijin dom je zadnji februarski dan objelo otroško veselje. Lepa skupina osnovnošolskih otrok iz krajev Bled, Gorje, Bohinjska Bela, Lesce in Radovljica je izkoristila počitniški dan za posebno romanje in odkrivanje svetopisemske dežele. Se vam zdi nemogoče? Prav zares se je vse skupaj pripetilo. Začetek poti smo pričeli z veselo pesmijo in v kapeli Sv. družine izročili dan dobremu Bogu. Preselili smo se v dvorano Marijinega doma in sledili predstavitvi Svetega pisma. Spoznavali smo preroke, evangeliste, prelistali po krajih, kjer se je Jezus rodil, živel, deloval in umrl. Popoldne je sledil kviz Lepo je poznati Sveto pismo, v delavnici pa smo izdelali

svetopisemska kazala – eno tudi za soseda sester hčera Marije Pomočnice, ki sta z nami delila svojo mladost, spomine in tudi jesen življenja. Prav vsi smo ta dan uživali v igri, petju in popotovanju po sledeh naše vere. Nekdo izmed udeležencev je takole zapisal za popotnico: »Gospod je blizu mene. Kristus živi v meni. Gospod je moj pastir, zato mi nič ne manjka. Tako naj bo. Amen.« Naj bo ta iskrena misel, pisana iz otroškega srca, vzpodbuda za vsakega izmed nas. Marijin dom pri sestrah na Bledu vabi vse osnovnošolce 2. in 3. 5. na počitniški oratorijski dan s pričetkom ob 9. uri. Več informacij na: 041-811-369.

::: Brigita Lukman


Mladi

Obletnice

23

Lepo je pomlad' na svet, le kam se je skrila zima?

V okviru projekta skupnosti šol biosfernega območja Julijskih Alp nas je obiskala biologinja Maja Fajdiga Komar iz Triglavskega narodnega parka in predstavila biotsko pestrost živali in njihovo povezanost z življenjem v TNP-ju. Prepoznavali smo njihove sledi, oglašanje in njihov življenjski prostor. Naše prvošolčke je tik po počitnicah presenetil robotek Iks. Ročna lutka v podobi robotka Iksa se je ves teden družila z njimi, se z njimi učila, spoznala našo

podružnico in najljubše kotičke učencev, kjer so se skupaj igrali in sanjarili o tem, kako bodo oni obiskali Iksa na njegovem planetu. Na pustni torek smo se pustne šeme zbrale v telovadnici, se predstavile, veselo zaplesale, se odpravile po vasi, ropotale in vaščanom zaželele zdravja in veselja. Krajani so nas nagradili s sladkimi dobrotami in se nam zahvalili za prijetno pozdravljanje pomladi, ki se ji je zima to leto čisto mirno umaknila.

Že kar nekaj let na matični šoli in obeh podružnicah v pouk in vse učne predmete vključujemo gibanje, ki je glavno vodilo FIT pedagogike. Šestega marca smo se pridružili še enaintridesetim šolam in vrtcem v Slovenji in izvedli FIT dan Učni sprehod. Ta dan so šolski računalniki, tablice in interaktivne table samevale. Podružnici Bohinjska Bela in Ribno sta marca v Knjižnici Blaža Kumerdeja na Bledu postavili na ogled likovne izdelke svojih učencev, pevski zbor naše podružnice je pod taktirko zborovodkinje Irene Kosmač zapel na tradicionalnem koncertu glasbene šole Valtona v Zadružnem domu v Ribnem. Dramska krožka naše šole sta se uspešno udeležila dvaindvajsetega Linhartovega otroškega gledališkega maratona, Območnega srečanja otroških gledaliških skupin občin Radovljice, Bleda, Bohinja in Gorij. Z razgibano predstavo Mala rdeča koklja v režiji mentorice Blanke Valant so se predstavili najmlajši igralci. Igralci iz četrtega in petega razreda pa so doživeto zaigrali zabavne in nepozabne Butalce v režiji mentorice Nuše Poljanec.

::: Meri Poklukar, Podružnica Ribno

100 let gospoda Petra Florjančiča

Gospod Peter Florjančič se je rodil v hotelirski družini, in sicer 5. marca 1919. Njegova sorodnika, ded Jakob Peternelj in mamina sestra Marija Kenda, sta bila lastnika več hotelov na Bledu, ded je bil nekaj časa tudi blejski župan. Gospod Peter Florjančič je svetovni znani izumitelj, med njegove izume sodijo okvir za diapozitive, razpršilnik na steklenički za parfum, plastična zadrga, … Svoje bogato življenje je preživljal v Monaku, v Italiji, v Švici, Avstriji in Nemčiji, režiser Karpo Godina pa je leta 2002 o njem posnel tudi dokumentarni film Zgodba gospoda P. F. Gospod Peter Florjančič je lastnik okoli 400 patentov, ob njegovi 100-letnici pa je Tehniški muzej Slovenije v sodelovanju

z Uradom RS za intelektualno lastnino za slab mesec dni razstavo Živeti sanje posodil Bledu. Do 25. marca je na ogled v prostorih Festivalne dvorane Bled. Kot pravi vodja projekta Irena Marušič, je njegov opus res navdihujoč. "On ima kar 400 patentov, od tega jih je več kot 40 prišlo do faze izdelave, kar je svojevrsten dosežek". Spomnila je, da se mu je zgodilo marsikaj, da v šoli ni blestel in je staršem s svojimi vragolijami, v katerih je bilo že moč spoznati zametke inovatorstva, povzročal ogromno preglavic. Med drugo svetovno vojno je brez dokumentov pobegnil v Švico, kjer je bil begunec in kjer je bilo vse odvisno od njega samega. Je delaven, pogumen in radoveden človek visokih moralnih vrednot, svetovljan

po duši in drzen v dejanjih. Zadnja leta Florjančič biva v radovljiškem domu starostnikov. Pred petnajstimi leti se je vrnil v Slovenijo, ker je mami obljubil, da bo prišel umret na Bled. Florjančič se je s svojimi izumi, s katerimi je bil pogosto tudi daleč pred časom, dobesedno tako ali drugače dotaknil vsakega Zemljana in ‒ kot še dodaja Irena Marušič ‒ so se ob pripravi razstave že dogovorili, da bo to zbirko predmetov in dokumentacije prepustil Tehniškemu muzeju, da bo ostala na ogled tudi za prihodnje rodove.

::: RP

98 let gospe Karoline Lešnjak V domu Dr. Janka Benedika v Radovljici je 9. februarja praznovala 98. rojstni dan naša občanka, gospa Karolina Lešnjak. Obiskali sva jo prostovoljki RK Bled in ji izročili darili Občine Bled in Krajevne organizacije RK Bled. Obiski so bili zaradi virusnih obolenj zelo omejeni, zato je bil najin obisk res zelo kratek. Topel stisk rok in izrečene čestitke so ji privabile nasmeh na obraz, poln hvaležnosti in zahvale za vso pozornost. Veliko zdravja!

::: Jožica Pazlar, RK Bled


24

Infrastruktura Bled

OBVEŠČANJE UPORABNIKOV O SKLADNOSTI PITNE VODE, UGOTOVLJENE V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA Skladno z 2. členom Navodila o pogostosti in načinu obveščanja uporabnikov o skladnosti pitne vode, ugotovljene v okviru notranjega nadzora (v celoti je dokument na voljo na www.ibled.si in na sedežu podjetja), smo vas kot upravljavci vodovodnih sistemov Radovna, Bohinjska Bela - ŽP, Obrne, Kupljenik in Zatrnik (za slednjega samo vzdrževalci) enkrat letno dolžni seznaniti o dejanskih načinih in časovnih rokih obveščanja, tako da bodo uporabniki vedeli, kdaj in kako bodo v posameznih primerih obveščeni glede na zahteve pravilnika o pitni vodi. Skladnost pitne vode se zagotavlja v okviru Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09) ter Direktive sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi.

V primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode (po 21. členu veljavne zakonodaje) od začetka veljavnosti ukrepa, a najpozneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica). Uporabnike se obvesti tudi po prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju prek: • lokalnega radia, (za Zatrnik osebno z dopisom neposredno v nabiralnik), • spletne strani upravljavca, • po elektronski pošti (v kolikor uporabnik z njo razpolaga in e-naslov posreduje prek prijave na obvestila na spletni strani upravljavca). Na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najpozneje v dveh urah od začetka oz. preklica ukrepa, se podatke vnese tudi v aplikacijo na spletnem naslovu www.npv.si in s tem obvesti NIJZ, ZIRS in NLZOH. V primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti (po 22. členu veljavne zakonodaje) in upravljavec oceni pomembnost neskladnosti glede na dokument Nacionalnega inštituta za javno zdravje (obveščanje uporabnikov, Pojasnilo glede ocenjevanja pomembnosti neskladnosti), od začetka veljavnosti ukrepa, a najpozneje v enem dnevu. Uporabnike se obvesti tudi po prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju prek:

V primeru izrednih dogodkov upravljavec obvesti vse lastnike ali upravljavce pomembnejših javnih objektov, ki jih oskrbuje s pitno vodo, zlasti občine, javno izobraževalne ustanove (vrtci, šole), zdravstvene domove in bolnišnice, nastanitvene objekte (hoteli), restavracije, industrijske objekte ipd., prek elektronskega sporočila, če so prijavljeni v sistem obveščanja. V kolikor z elektronskim naslovom ti ne razpolagajo, se jih obvesti prek faksa ali ustno, s telefonskim klicem. Kontaktne podatke so upravljavci oz. lastniki pomembnejših javnih objektov dolžni sporočiti upravljavcu ob vsaki spremembi v roku 8 dni, ko ta nastane. V kolikor lastniki ali upravljavci pomembnejših javnih objektov, ki se jih oskrbuje s pitno vodo, podatkov ne posredujejo, se smatra, da o izrednih dogodkih ne želijo biti obveščeni, in s tem upravljavec ne prevzema odgovornosti za neobveščenost ali kakršne koli posledice v zvezi s tem. Uporabnike je treba obvestiti v skladu s pravilnikom o pitni vodi na načine, navedene v nadaljevanju. V primeru, ko je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje (po 9. členu veljavne zakonodaje), od začetka veljavnosti ukrepa, a najpozneje v sedmih dneh: • osebno (kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik. V primeru enostanovanjskih objektov zadostuje ta način obveščanja (samo osebno), • z obvestilom na oglasni deski uporabnika/-ov hišnega vodovodnega omrežja, • po elektronski pošti (v kolikor uporabnik z njo razpolaga in e-naslov posreduje prek prijave na obvestila na spletni strani upravljavca).

• lokalnega radia, (za Zatrnik osebno z dopisom neposredno v nabiralnik), • spletne strani upravljavca, • po elektronski pošti (v kolikor uporabnik z njo razpolaga in e-naslov posreduje prek prijave na obvestila na spletni strani upravljavca). V primeru odstopanja (po 31. členu veljavne zakonodaje) čim prej po pridobitvi dovoljenja, a najpozneje v sedmih dneh. Uporabnike se obvesti tudi po prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju prek: • lokalnega radia, (za Zatrnik osebno z dopisom neposredno v nabiralnik), • spletne strani upravljavca ali lokalnega časopisa, ki izhaja tedensko, • po elektronski pošti (v kolikor uporabnik z njo razpolaga in e-naslov posreduje prek prijave na obvestila na spletni strani upravljavca). O skladnosti v okviru notranjega nadzora (po 34. členu veljavne zakonodaje) za vse sisteme najmanj enkrat letno (najpozneje do 31. marca), prek občinskih glasil ali spletne strani upravljavca. Upravljavec lahko dodatno uporablja tudi druge načine obveščanja uporabnikov (spletne strani, televizija, elektronska pošta, centri za obveščanje ...), zlasti v nujnih primerih iz 21. člena veljavne zakonodaje. Podrobnejša navodila o ravnanju v izrednih dogodkih bo upravljavec posredoval prizadetim uporabnikom. Na voljo so tudi na spletni strani upravljavca: www.ibled.si in Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si. Da bomo lahko zagotavljali čim boljšo obveščenost, vas prosimo, da se prijavite na prejemanje e-novic na naši spletni strani.


Infrastruktura Bled

DEZINFEKCIJA PITNE VODE S KLOROM V OBČINAH BLED IN GORJE Upravljavec vodooskrbnih sistemov je dolžan na omrežju zagotavljati zdravstveno ustrezno pitno vodo. Če surova voda iz vodnega zajetja ni skladna s predpisi Pravilnika o pitni vodi, jo je treba pred distribucijo v omrežje ustrezno obdelati. Zato se na vodovodnih sistemih Radovna in Bohinjska Bela- ŽP uporablja dezinfekcija z natrijevim hipokloritom, vodovodne sisteme Obrne, Kupljenik in Zatrnik pa se dezinficira s pomočjo UV-naprav. Glavni namen dezinfekcije pitne vode je preprečevanje širjenja

nalezljivih bolezni prek mikroorganizmov, ki živijo in se razmnožujejo v pitni vodi. Na sistemih, kjer se voda klorira, se v vodo dodajajo minimalne količine klorovega preparata, ki zagotavlja zdravstveno ustreznost pitne vode. Po stališču Svetovne zdravstvene organizacije je smerna zdravstvena koncentracija prostega preostalega klora, ki ostane po zaključku postopka kloriranja, 0,5 mg na liter vode. Če 60 kg težak človek vsak dan zauži-

je 2 litra pitne vode s koncentracijo 0,5 mg klora na liter, to še ne predstavlja tveganja za zdravje. Povprečna koncentracija klora na vodovodnem sistemu Radovna pa je po naših meritvah med 0,02 in 0,2 mg na liter. Ker se zavedamo negativnih posledic klorirane vode, je cilj ugotoviti vzroke onesnaženja in čimprejšnje zmanjševanje vsebnosti klora, ob dobrih rezultatih pa tudi popolna ukinitev. Prav tako si prizadevamo za vzpostavitev dezinfekcije z UV-napravami, ki je za zdravje manj škodljiva.

PRIPOROČILA ZA VZDRŽEVANJE HIŠNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mestom uporabe pitne vode (pipe). Redno in pravilno čiščenje hišnega (sekundarnega) vodovodnega omrežja v stanovanjskih objektih je ena od osnov za preskrbo prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Za minimalno in redno vzdrževanje vam kot upravljavci javnega vodovoda podajamo naslednja priporočila: • Voda naj na vsaki pipi pred prvo uporabo tega dne teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje moči, debelosti svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali. • Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu, in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna. • Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, naj se izvaja tedensko izpiranje do stabilizacije temperature vode. • Evidentirati je treba slepe rokave in jih odstraniti. Dotlej je treba enkrat na teden spirati vodo iz slepih rokavov.

V primeru obnavljanja hišne vodovodne napeljave za vodomerom ali daljše neuporabe pitne vode se lahko poveča delež bakteriološko oporečnih pitnih vod. Posledica povečanja bakteriološke oporečnosti omogoča idealne pogoje za hitrejšo rast in razvoj biofilma na cevovodnem omrežju. Pri ponovni uporabi vode se s sten cevi in z mrežic, nameščenih na izlivkah, lušči in izpira vsebina razbohotenega biofilma. V vodi so tako prisotne tudi bakterije, ki tvorijo in sestavljajo biofilm in lahko povzročajo razna želodčno-črevesna in dihalna obolenja (Escherichia coli, koliformne bakterije, legionela, …). Predlagamo, da se sekundarno vodovodno in toplovodno omrežje dvakrat letno očisti tako, da se voda na vseh izlivkah izpira najmanj 30 minut. Pred izpiranjem naj se z vodovodnih pip in prh odstranijo vse mrežice, po izpiranju in pred ponovno montažo naj se mrežice tudi očistijo. Predlagamo, da se na celotnem toplovodnem sistemu v stavbi izvede tudi toplotni šok, zaradi morebitnega razvoja legionele. Toplotni šok naj bo izveden tako, da bo temperatura vode na najnižji izlivki vsaj 65 °C. Čiščenje vodovodnega omrežja v stavbi, glavnega in stranskega cevovoda in še po-

sebej mrtvih krakov vodovodnega omrežja (kar je ves toplovodni sistem, posebno grelna telesa, kot so grelniki), kjer je gibanje vode minimalno, bi bilo treba opravljati najmanj enkrat letno. S takim ravnanjem preprečimo tvorbo bakterijskih biofilmov v notranjosti cevovodov. Več informacij si lahko ogledate na www. ibled.si ali www.nijz.si.

25


Infrastruktura Bled

26

KAKOVOST PITNE VODE V OBČINAH BLED IN GORJE V LETU 2018 Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009) vas želimo seznaniti s kakovostjo pitne vode, s katero oskrbujemo vaše domove. Za vsak vodovodni sistem imamo vzpostavljen sistem HACCP, v okviru katerega izvajamo notranji nadzor. Ta omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih dejavnikov, ki lahko pomenijo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov in vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo.

Tako je bilo za potrebe mikrobioloških preiskav in kemijskih analiz na vodovodnih omrežjih v letu 2018 odvzeto 211 vzorcev vode Pitna voda na vodovodnih sistemih Radovna in Bohinjska Bela - ŽP se dezinficira z natrijevem hipokloritom. Na vodovodnih sistemih Obrne, Kupljenik in Zatrnik se voda obdeluje z UV-dezinfekcijo. Rezultati mikrobioloških preiskav in kemijskih analiz, povzetek za vse vodovodne sisteme skupaj

Temperatura vode na viru (°C)

Trdota vode (°dH)

Mikrobiološke preiskave

Kemijske raziskave

SKUPAJ

Vodovod Radovna

11

8

122

12

134

Vodovod Bohinjska Bela - ŽP

10

8,1

15

4

19

Vodovod Obrne

11

8,7

22

1

23

Vodovod Kupljenik

11

8,6

12

4

16

Vodovod Zatrnik

13

8,5

20

0

20

191

21

212

Vodovod

SKUPAJ

Opombe: Preiskave oz. analize vzorcev vode so opravili v laboratorijih NLZOH Kranj, mikrobiološka hitra testiranja na Infrastrukturi Bled.

Na vodovodnih sistemih, ki so vključeni v distribucijo vode, smo v primeru neskladnosti izvedli vse ukrepe za njihovo odpravo v skladu s sistemom HACCP. Odvzem vzorcev po izvedenih ukrepih dokazuje uspešnost izvedenih ukrepov.

Trdota vode Trdoto vode tvorijo spojine kalcija in magnezija (karbonati, sulfati, kloridi). Karbonati predstavljajo prehodno trdoto, ki s segrevanjem vode izginja, netopni karbonati se kot vodni kamen izločajo, preostale spojine pa predstavljajo stalno trdoto vode. Vsota spojin magnezija in kalcija je skupna trdota vode. Trdota vode je največkrat izražena v nemških trdotnih stopnjah (°N), kjer ena stopnja pomeni vsebnost 10 mg CaO (vsebnost kalcija in magnezija) na liter vode, ali v °dH, kjer ena stopinja pomeni vsebnost 1 mg CaO na 100 ml vode. Lestvica trdote vode:

0-4 °dH zelo mehka

destilirana

4-8 °dH mehka

deževnica

8-18 °dH srednje trda 18-30 °dH trda več kot 30 °dH zelo trda

večina vodovodnih vod

Grelec vode v bojlerju naj bo nastavljen na najnižjo temperaturo. To pomaga pri zmanjševanju nastajanja kalcijevega karbonata na grelcu. Kalcijev karbonat (vodni kamen) zmanjša oddajanje temperature v vodo, povečuje porabo električne energije in zmanjšuje življenjsko dobo grelca.


Infrastruktura Bled

27

Kemijski parametri v pitni vodi Kemijske analize količine posameznih spojin v pitni vodi glede na odvzete vzorce si lahko ogledate v spodnji tabeli. Razvidno je, da so najpomembnejši kemijski parametri veliko pod dovoljenimi vrednostmi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi, ter kažejo na kakovost vode v občinah Bled in Gorje. Amonij (mg/l)

Nitrat (mg/l)

Nitrit (mg/l)

Trihalometani (µg/l)

pH

Vodovod Radovna

0,012

2,1

0,012

1,36

7,55

Vodovod Bohinjska Bela - ŽP

0,011

3,0

0,012

3

7,55

Vodovod Kupljenik

0,011

4,1

0,012

1

7,75

Vodovod Obrne

0,011

2,5

0,012

-

7,77

Vodovod Zatrnik

-

-

-

-

-

mejne vrednosti

0,05

50

0,5

100

6,5 - 9,5

Vodovod

stranski produkti dezinfekcije npr. s plinskim klorom, natrijevim ali kalcijevim hipokloritom in pri reakcijah z naravno prisotnimi organskimi snovmi v površinskih vodah. Splošna populacija je izpostavljena kloroformu (predstavnik trihalometanov) predvsem preko pitne vode ali hrane, vdihavanja zraka v zaprtih prostorih, absorbira pa se tudi skozi kožo (tuširanje, kopanje). Pri kratkotrajni izpostavljenosti prevelikim količinam trihalometanom, bi to imelo lahko posledice na centralni živčni sistem (zaspanost, omotica, glavobol), ledvice in jetra.

Dušik v naravi kroži v ciklusu, v oblikah, kot so tudi nitrat, nitrit in amonij, se pojavljajo tudi kot posledica človekove dejavnosti: uporaba umetnih in naravnih gnojil, nahajajo se v komunalnih odplakah, uporabljajo se v industriji. V vodi so dobro topni. Najbolj znani škodljiv učinek nitratov oz. nitritov na zdravje je pojav methemoglobinemije kot posledica oksidacije hemoglobina. Oksidiran hemoglobin - methemoglobin ne more prenašati kisika po telesu. A vrednosti v vodi v občinah Bled in Gorje ne presegajo niti 10 % dovoljenih količin. V koncentracijah, ki jih pričakujemo v pitni vodi, amonij ne predstavlja neposredne nevarnosti za zdravje, vendar če voda vsebuje več kot 0,2 mg amonija na liter, se po kloriranju lahko pojavi neprijeten okus in vonj (dikloramin, trikloramin), kot tudi zmanjšana učinkovitost dezinfekcije, saj lahko več kot polovica klora reagira z amonijem in tako klora ni na voljo za dezinfekcijo. Trihalometani (THM) so hlapni halogenirani ogljikovodiki in nastajajo v pitni vodi kot

S pH vrednostjo vode izražamo stopnjo kislosti oz. bazičnosti vode. pH 7 pomeni, da je voda nevtralna, pod to vrednostjo je kisla, nad to vrednostjo pa bazična. V večini naravnih vod je pH povezan z ravnotežjem ogljikovega dioksida, hidrogen karbonata in karbonata in s tem tudi s trdoto vode (mehke vode imajo nižjo pH vrednost, trde vode pa višjo. Vpliv koncentracije vodikovih ionov (pH vrednost) na zdravje ljudi je lahko posreden ali neposreden. Neposredna izpostavljenost ekstremno visokemu ali

nizkemu pH (npr. pod 4 ali nad 11) povzroča draženje oči, sluznic in kože ter okvaro tkiva. Vendar pa takih vrednosti v pitni vodi ni pričakovati. Zlasti pomembna je ustrezna pH vrednost pri pripravi vode za zagotavljanje učinkovite koagulacije in dezinfekcije. Za učinkovito dezinfekcijo vode s klorom naj bo pH manj kot 8. Spremljanje vrednosti parametra pH v pitni vodi omogoča hitro in enostavno zaznavanje sprememb lastnosti vode na terenu. Zaradi vpliva na korozijo in postopke priprave je eden najpomembnejših operativnih (tehnoloških) parametrov. Celotno »Letno poročilo o oskrbi s pitno vodo v občinah Bled in Gorje za vodovode v upravljanju Infrastrukture Bled d.o.o.« in še več informacij o vodovodu si lahko ogledate na naši spletni strani www.ibled. si (http://www.infrastruktura-bled.si/sl/ Dejavnosti/Vodovod/Zdravstvena-ustreznost-pitne-vode). Zdravje uporabnikov pitne vode ni bilo ogroženo. Objekti in naprave za distribucijo vode so v tehnično zadovoljivem stanju, večjih pomanjkljivosti ni. Pitna voda v občinah Bled in Gorje je zdravstveno ustrezna in varna za oskrbo.


28

Infrastruktura Bled

Kaj storiti z oljem, ki nam ostane po cvrtju ali peki jedi? Nikakor ga ne vlivajte v straniščno školjko ali lijak, saj ob takem ravnanju lahko pride do zamašitve odtočnih cevi in težav v čistilnih napravah, hitreje se namnožijo majhni glodavci, predvsem podgane, olje preide v kanalizacijski sistem in naprej v sistem površinskih voda in podtalnice, kjer zaradi nepropustne plasti, ki jo ustvari na površini vode, onemogoča kroženje kisika in tako močno škoduje vodni favni in flori. Uporabljeno jedilno olje je odpadek, ki ga moramo ločevati od drugih odpadkov, saj ga je mogoče predelati v druge surovine, kot so biodizel, bioparafin ali glicerin. Zato smo v zbirni center namestili poseben zabojnik, ki je namenjen oddaji odpadnega jedilnega olja. Prinesete ga lahko v plastenkah za olja ali pijače, v kozarcih za vlaganje ali v podobni embalaži, ki jo je predhodno treba očistiti od prejšnje vsebine. Plastenke za zbiranje odpadnega olja lahko kupite tudi pri nas: 2,2l za 5,50 EUR in 3,5l za 6,5 EUR. Velja opozoriti tudi, da med odpadna jedilna olja uvrščamo rastlinska olja (npr. olivno olje, sončnično olje, repično olje,… in olja iz različnih semen) ter rastlinske maščobe (npr. margarina ali maslo, ki ostaneta po cvrtju), ne pa avtomobilskega olja, ki ga z odpadnim jedilnim oljem ne smemo mešati.

Infrastruktura Bled d.o.o. je v šolskem letu 2018/2019 zopet pristopila k projektu Zbiranje odpadnega olja iz gospodinjstev, ki poteka v sedmih občinah Zgornje Gorenjske, izvaja pa ga JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o. Jesenice. Projekt je zasnovan kot tekmovanje v zbiranju odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev v 4. razredih osnovnih šol. Gre za sodelovanje med komunalnimi podjetji in Občinami z namenom izobraževanja in osveščanja otrok in mladine, preko njih pa tudi njihovih staršev in širšega lokalnega okolja. Za sodelovanje v projektu so se odločile prav vse matične in podružnične šole iz občin Bled in Gorje. Predstavniki šol so bili lani navdušeni nad zasnovo in izvedbo projekta in si želijo v prihodnje še več takšnega sodelovanja. Vsak četrtošolec je prejel posebno plastenko za zbiranje odpadnega jedilnega olja ter glicerinsko milo. V okviru projekta Zbiranje odpadnega olja iz gospodinjstev bodo učenci v naslednjih mesecih odpadno jedilno olje iz gospodinjstev prinašali v zbirni center, kjer bomo beležili prineseno količino. V začetku junija 2019 pa bo za oddelek, ki bo zbral največ odpadnega jedilnega olja na učenca, organiziran izlet v Piran z ogledom akvarija in športnimi aktivnostmi v Fiesi.


Infrastruktura Bled

Vsi si želimo živeti v lepem okolju in ohraniti naravo, vire energije ter pitne vode tudi za naše prihodnje generacije. Prvi korak na poti do naših skupnih ciljev se začne v naših glavah. Če smo pripravljeni na sodelovanje in na drobne spremembe naših vsakodnevnih navad, lahko naredimo ogromno – oziroma vse. Gospodarno ravnanje z odpadki predstavlja velik izziv na področju varstva okolja. Zato tudi letos skupaj z vami začenjamo akcijo odvoza kosovnih odpadkov in zelenega odpada, ki spadata med ločeno zbrane odpadke. Postopek naročanja odvoza kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada:: 1. Termini prevzema odpadkov za posamezno naselje in ulico so datumsko določeni na Koledarju za odvoz kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada 2019. 2. Najpozneje en teden pred želenim terminom odvoza oddajte izpolnjen bon za odvoz kosovnih odpadkov ali odvoz zelenega vrtnega odpada. S pravočasno oddanim bonom se uvrstite na listo za odvoz. 3. Predstavnik Infrastrukture Bled d.o.o. vas bo obvestil o točnem datumu odvoza v vašem terminu. 4. Dan pred odvozom pripravite odpadke za odvoz. 5. Odpadke je treba pripraviti na enem prevzemnem mestu, ki mora omogočati dostop specialnemu vozilu in enostavno nakladanje s hiabom. To prevzemno mesto mora biti na naslovu, ki je navedeno na bonu. Odpadke bomo odpeljali samo v primeru, da boste bon oddali pravočasno in se bomo dogovorili o terminu odvoza na ustrezni lokaciji. Med kosovne odpadke sodijo pohištvo, bela tehnika (rabljeni štedilniki, pralni in pomivalni stroji, hladilni aparati ...), mali gospodinjski aparati, računalniki, televizije, kopalniška oprema, vzmetnice, preproge, kolesa, smuči, drugi kosovni predmeti iz gospodinjstva. Opozarjamo vas, da ostanek odpadkov, gradbeni material, strešna kritina (salonitne plošče ...), avtomobili, avtomobilski deli ipd., zemlja, listje, veje, nevarni odpadki, akumulatorji ipd. ne sodijo med kosovne odpadke.

Med zeleni vrtni odpad sodijo obrezano vejevje, obrezano grmičevje, pokošena trava, rože, porezana živa meja, odpadno listje, rože, stara zemlja lončnic, medtem ko sem ne sodijo biološki kuhinjski odpadki, zemlja in kamenje, tekstil, živalski iztrebki, pepel, gradbeni odpadki ... Zgoraj omenjene odpadke bomo po vašem predhodnem naročilu prišli iskat k vam na dom. Akcija odvoza kosovnih odpadkov je ena izmed akcij, s katerimi želimo očistiti bivalno okolje in preprečiti nastanek divjih odlagališč. Odlaganje kosovnega in zelenega vrtnega odpada je brezplačno tudi v primeru, če ga sami pripeljete v naš zbirni center (vsakega v količini do 2 m3 dnevno in do 10 m3 letno).

29


30

Infrastruktura Bled Odpadki, ki so primerni za kompostiranje: • organski kuhinjski odpadki (zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni prehrambni izdelki, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke, netekoči ostanki hrane, kosti, pokvarjen kruh in pecivo), • zeleni vrtni odpad (odpadno vejevje in grmičevje, trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, stelja malih rastlinojedih živali, lesni pepel, porezana živa meja). Hrana ni namenjena recikliranju, da bi dobili kompost ali energijo, ampak svojemu prvotnemu namenu, za človekovo prehrano. Vendar pa se v današnjem času, ko povprečni Slovenec zavrže tudi 82 kg hrane na leto, žal srečujemo s povečanimi količinami zavržene hrane, ki odražajo nespoštljiv odnos do nje. To izraža tudi dejstvo, da se veliko užitne hrane zavrže, ker je napačne oblike, velikosti, barve, ima manjše madeže, zaradi prevelike proizvodnje in nizkih cen na tržišču. V gospodinjstvu na teden nastane 2,6–3,5 kg organskih kuhinjskih odpadkov, zato je kompostiranje najprimernejša obdelava tovrstnih odpadkov. V tem procesu je tisti, ki odpadke proizvaja, tudi obdelovalec odpadkov in končni uporabnik komposta. Kompostiranje je okolju prijazna predelava organskih odpadkov. Primerjamo ga lahko z nastankom humusa v naravi, ki nastaja iz odmrlih rastlin in živali ter njihovih odpadkov pod vplivom delovanja mikroorganizmov. V komunalnih odpadkih je več kot 30 % biološko razgradljivih odpadkov, ki jih je mogoče kompostirati. S tem ko organske odpadke predelamo v kompost, jih vrnemo v naravni snovni krog in posledično preprečimo onesnaževanje narave.

Kompostiranje torej lahko enačimo z recikliranjem in lahko zmanjša količino mešanih komunalnih odpadkov tudi za 50 %. Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom v 5. členu določa, da mora povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva kompostirati kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad v hišnem kompostniku, izvajalec javne službe pa mora zagotoviti, da se v primerih, ko povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva nima možnosti ali ne želi hišno kompostirati, ti odpadki zbirajo v vodotesnih zabojnikih ali posodah ločeno od drugih odpadkov in prevažajo z vozili, opremljenimi za prevoz teh odpadkov. Zakonodajalec spodbuja kompostiranje, torej spodbuja recikliranje biološko razgradljivih odpadkov, in mu daje prednost pred odlaganjem ali uporabo v energetske namene. Kompostiramo za: • izboljšanje sestave prsti, • boljše zadrževanje vlage, • boljše prezračevanje tal, • večjo akumulacijo toplote, • pridelavo zdravih rastlin s plodovi polnega okusa.

Odpadki, ki niso primerni za kompostiranje, so vsi odpadki, ki se v okolju ne razgradijo, poslabšajo kakovost komposta in vsebujejo nevarne snovi (vsakršna embalaža, plastika, steklo, kovine, keramika, ostanki tekstila, zdravila, baterije, ostanki barv, vsebina vrečk za sesalce, mačji in pasji iztrebki, plenice). Kompostniki so lahko odprti ali pokriti, iz lesa, betona ali plastike, imeti morajo neposreden stik s tlemi in biti zračni iz vseh smeri. Postavimo ga na lahko dostopen, polsenčen ali senčen prostor, ki je zavarovan pred vetrom. Pravilno kompostiranje poteka v plasteh. Na dno kompostnika damo grob material v debelini 15–20 cm (zdrobljene veje, les, listje, ki poskrbi za dobro zračenje od spodaj in preprečuje zastajanje vode). Nato izmenično, do vrha, nalagamo plasti organskih odpadkov (v debelini 10–15 cm) in plasti trave ali vrtne zemlje (približno 2–3 cm). Za optimalen razkrojni proces je pomembna tudi zadostna ponudba kisika, kar dosežemo tako, da se suhi (veje in zeleni obrez) in vlažni materiali (kuhinjski odpadki) vedno med seboj mešajo. Ostanke hrane je vedno treba prekriti s travo, listjem ali zemljo, da preprečimo neprijetne vonjave in ne priva-

Faze kompostiranja


Infrastruktura Bled 6–12 mesecih. To nakazujeta videz podoben rjavi prsti in dejstvo, da se je kompostni kup posedel.

bljamo neželenih gostov, kot so razni glodavci. V procesu razgradnje (trohnenja), ki poteka pri 50–60 °C, mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo humus in hranilne snovi, za kar pa potrebujejo določeno vlago. V času daljše suše je zato priporočljivo vlaženje kompostnega kupa. Proces razgrajevanja lahko pospešimo s tem, da so v njem prisotni deževniki ali ga vsake dva do tri tedne premešamo. Kompost je zrel po

Za bananine olupke in olupke agrumov se pojavljajo nasprotujoča si mnenja o tem, ali se jih lahko odlaga na hišni kompost. Problem naj bi bil v pesticidih, s katerimi te vrste sadja obdelujejo v času rasti. Ti pesticidi naj bi ostali v kompostu, s čimer naj bi povzročili njegovo slabšo kakovost in onesnaženost. Kemijska olja, ki jih uporabljajo kot pesticide, se hitro razgradijo in bodo izhlapeli, še preden bomo kompost vdelali v vrt. Bananini olupki vsebujejo veliko kalija, kalcija, žvepla, fosforja, magnezija in natrija, zato lahko obogatijo vsebnost mineralov v kompostu. Zelo so učinkoviti kot gnojilo posebej za vrtnice. Če jih zakopljemo nekaj centimetrov okoli rastlin prizadetih z ušmi, pomagajo pri odstranjevanju le-teh iz okolice. Olupki agrumov, predvsem pomaranč, pa pomagajo pri odganjanju uši in mravelj z rastlin. Vsebujejo d-limonen, naravno kemikalijo, ki jih uničuje in odganja. Ena od možnosti za kompostiranje so tudi iztrebki hišnih ljubljenčkov. Na tisoče ton iztrebkov hišnih ljubljenčkov gre vsako leto na odlagališče. Po navadi so v majhnih plastičnih vrečkah, ki se na odlagališču razkrajajo in ustvarjajo plin metan. Metan je toplogredni plin, ki je 21-krat močnejši kot

ogljikov dioksid, in prispeva h globalnemu segrevanju. Namesto odlaganja v zabojnike se jih lahko kompostira v posebnem kompostniku (ločeno od kompostiranja organskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada), ki ga lahko izdela vsak sam, ali se jih zakoplje v zemljo. Zrel kompost lahko uporabimo za lončnice in gredice, za gnojenje sadnega drevja in večjih rastlin ali ga vdelamo v zemljo, na kateri pridelujemo zelenjavo. S tem povečamo vrednost zemlje, saj ima kompost iz organskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada veliko hranilnih snovi. Večje dele, ki še niso predelani, vrnemo v kompostnik, kajti to je osnova za naslednji kompost.

Kompostiranje v začetni fazi (levo) in končni rezultat (desno)

LEDENA DVORANA BLED so igralci HKMK Bled še vedno v boju za naslov državnega prvaka. Članska ekipa Bleda pa je svoje delo po ogorčenem boju končala v četrtfinalu proti ekipi Triglava iz Kranja.

Napovednik

Bled je dom slovenske hokejske reprezentance

Zaključni boji domačih klubov

Za nami je odlično izpeljan turnir Evropskega izziva, kjer je Slovenija v družbi reprezentanc Belorusije, Madžarske in Italije osvojila 1. mesto v svoji skupini in tako z zadnjo uradno popotnico pričakuje svetovno prvenstvo divizije I, skupina A, ki bo potekalo konec aprila v Kazahstanu, sklepni del priprav pa bo spet potekal v Ledeni dvorani Bled.

V zgodnjih spomladanskih mesecih potekajo zaključni boji v državnem prvenstvu hokeja na ledu. Vsi domači klubi so si z uspešnim nastopom v rednem delu sezone priigrali končnico državnega prvenstva. V selekcijah do 12 let, kjer Bled sodeluje z dvema moštvoma, so zaključili svoje boje tako HKMK kot HDD Bled v četrtfinalu prvenstva. V selekcijah do 14, 16 in 18 let pa

V prihajajočih mesecih se bo v Ledeni dvorani Bled odvil tradicionalni mednarodni spomladanski turnir v hokeju na ledu za malčke do 12. in 14. leta starosti. Turnir bo potekal v pisani mednarodni zasedbi med 5. in 7. aprilom. Ob koncu aprila in z zadnjimi aktivnostmi na ledu pa bo na Bledu potekalo sklepno dejanje priprav naše izbrane vrste. Če bo reprezentanca odigrala kakšno prijateljsko tekmo, bodo informacije o tem na voljo na naši spletni strani in FB-profilu. Vabljeni k spremljanju naših vsebin!

Smučišče Straža Bled Smučišče Straža Bled je s 3. marcem zaprlo svoja vrata. Kljub spomladanskim razmeram to zimo smo uspeli celotno smučišče zasnežiti izključno s pomočjo umetnega zasneževanja. V 43 dneh se je zvrstilo 3000 smučarjev in vrsta akcij, kot so ženski večer, moški večer, retro večer in pa družinski dan,

31


32

Infrastruktura Bled Obletnice Oglasna stran kjer so otroci v družbi inštruktorjev smučanja brezplačno naredili svoje prve korake na snegu. Po končani zimski sezoni se Straža Bled pospešeno pripravlja na otvoritev poletnega sankanja, ki je načrtovano za 6. april. Vljudno vabljeni k branju vsebin in novosti na naši spletni in FB-strani. ::: Jaka Bassanese, foto: Jošt Gantar

95 let gospe Anice Bregant »Hitro je minilo pet let,« je potrdila gospa Anica Bregant z Aljaževe na Rečici, ki je 24. februarja praznovala častitljivih 95 let. Z obiskom smo jo razveselile predstavnici RK Bled in nečakinja iz Nove Gorice. Gospa Anica je prišla na Bled s Primorske. Petčlanska družina je živela v Trnovem pri Gorici, kjer je obiskovala italijansko šolo. Doma so vedno govorili samo slovensko. Kot vsem Primorcem tudi njim ni bilo lahko, pa vendar je dosegla svoj življenjski cilj in to v zdravstvu, kjer je delala kot medicinska sestra do upokojitve.

Decembra 1943 se je vključila v NOV in delala v partizanski bolnici. Kot zdravstvena delavka jo je pot vodila preko partizanske bolnice Bari v Italiji, s 5. prekomorsko brigado v Split in naprej v vojaško bolnico v Ljubljano. Za aktivno sodelovanje v NOV je bila odlikovana z Redom zaslug za narod. Zadnjih osemnajst delovnih let je bila glavna medicinska sestra v obratni ambulanti Železarne Jesenice. Rada se spominja tistih časov, saj se sestre še danes povezujejo med seboj s telefonskimi pogovori in obiski. S kuhanjem si bistri spomin in ohranja gibčnost, slabši vid pa

jo ovira pri branju in gledanju TV-ja. Pri vsem ji stoji ob strani sin z družino. Ob slovesu nam je veselo rekla: »Imeli smo se lepo!« Mi pa smo ji zaželeli dobre volje, zdravja, drugo leto pa nasvidenje!

::: Jožica Ovsenek, RK Bled

95 let gospe Jelke Zupan Na Trubarjevi cesti 9 je 8. marca praznovala 95. rojstni dan gospa Jelka Zupan. Prvo praznovanje je bilo v krogu družine – sinov, vnukinje z družino in dveletnega pravnuka Lija. Za praznik smo jo obiskali župan Janez Fajfar in prostovoljki RK Bled in ji prinesli šopek nageljnov, torto in košaro dobrot. Sprejela nas je dobrovoljna in nasmejana nečakinja Milka, ki vedno rada priskoči na pomoč. Družbo sta nam delala tudi sinova Jože in Marko, zato tem za prijetne pogovore ni zmanjkalo. Gospa Jelka je polna dobre volje, pozitivnega mišljenja in dobrega spomina. Po svojih zmožnostih opravlja še vsa drobna hišna opravila, sicer pa ji je v veliko pomoč sin

Marko, ki živi z njo v hiši. V preteklosti je našla sprostitev pri obdelovanju zelenjavnega vrta in planinskih pohodih, na kar ima zelo lepe spomine. Stari rek pa pravi, če ne doživiš nič lepega v življenju, v starosti tudi nimaš nič lepih spominov. Danes si vzame čas za reševanje križank, branje knjig in gledanje izbranih programov na TV-ju, ne pa nadaljevank in limonad. Še vedno ohranja stike z bivšimi sodelavkami. Telefonski pogovori so pogosti, večkrat na leto pa se dobijo ob različnih praznovanjih. Tudi praznični dan je bil še poln obiskov in telefonskih voščil. Zahvalili smo se za prijetno druženje in se poslovili z željo, da bodo vsakodnevni letni spre-

MESEC

mljevalci: trdno zdravje, dobro počutje in osebno zadovoljstvo in da se vidimo naslednje leto!

::: Jožica Pazlar, RK Bled


Zanimivost

Oglasna stran

Blejski zvezki na Novi Zelandiji Ajda, slovensko dekle, ki študira na Novi Zelandiji, je v trgovini s šolskimi potrebščinami Typo na Queen Streetu, na glavni ulici Aucklanda v Novi Zelandiji, našla zvezke z motivom Bleda. Ajda je sicer na enoletni študijski izmenjavi na univerzi v Aucklandu, sicer pa je študentka tretjega letnika študija kognitivne znanosti na univerzi v Edinburghu.

::: RP

Hotel lovec, Ljubljanska 6, Bled T: +386 4 620 41 26, E: reservations@kompas-lovec.com R E Z E RVAC I J E :

www.lovechotel.com www.grill-bled.com

S tem oglasom brezplačen kozarec hišnega vina ob naročilu hrane. NOVA NOVA ČIH NA PLATIŠ E IK T A M V NE ČIH A PLATIŠ ZIMSKE P MATIKE N

ALPSKA C. 43, 4248 LESCE

NEV ZIMSKE P

A 500 € GORIVO Z 500 € A GORIVO Z

A! A MARC DO KONNCCA MARCA! DO KO

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2:CO2: 5,3-7,9 l/100 stopnja:EURO6, EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov Kombinirana poraba goriva in izpusti 5,3-7,9 l/100km kminin121-179 121-179 g/km, g/km, emisijska emisijska stopnja: specifična emisija dušikovih oksidov (NOx):(NOx): 0,0073-0,0319 g/km,g/km, trdi delci: 0,00035-0,00065 g/km, število E11/km.Ogljikov Ogljikovdioksid dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 0,0073-0,0319 trdi delci: 0,00035-0,00065 g/km, številodelcev: delcev: 0,82-3,16 0,82-3,16 E11/km. (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega pomembnoprispevajo prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjegazraka zraka iziz prometa prometa pomembno k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.zraka. Prispevajo k čezmerno povišanim koncentracijamprizemnega prizemnegaozona, ozona, delcev delcev PM10 oksidov. Vse Vse nadaljnje informacije Prispevajo zlasti zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam PM10ininPM2,5 PM2,5terterdušikovih dušikovih oksidov. nadaljnje informacije o specifični goriva in specifičnih emisijah CO2 novihosebnih osebnih vozil vozil najdete najdete vv Priročniku porabi goriva in emisijah CO2, CO2, ki ga ki lahko o specifični porabiporabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz iznovih Priročnikuo ovarčni varčni porabi goriva in emisijah ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerjuininnanaspletni spletnistrani strani www.suzuki.si. www.suzuki.si. Slike brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju Slikesososimbolične. simbolične. velja do 31.3.2019. Do prejema zimskih pnevmatik platiščihso soupravičeni upravičeni tisti katerim bo bo v obdobju akcije izstavljen računračun Akcija Akcija velja do 31.3.2019. Do prejema zimskih pnevmatik nanaplatiščih tistikupci kupcinovih novihvozil, vozil, katerim v obdobju akcije izstavljen in bo vozilo tudi registrirano. in bo vozilo tudi registrirano.

ABC Dealership

ABC Dealership Dealer Road

Dealer Road Dealer City Dealer City ABC 1DE ABC Tel:1DE xxx xxxx xxxx Tel: xxx xxxx xxxx www.suzukidealer.com www.suzukidealer.com

ALPSKA CESTA 43, LESCE PRODAJA T: 04 53 53 805 www.avtomony.si

Čebelarstvo Ambrožič Selo pri Bledu 26,4260 Bled 041/227 407, 041/657 120 www.kralov-med.si

33


34

Oglasna stran

SUV PEUGEOT 2008 SIGNATURE OBVLADAJ SVOJ SVET! DODATNI BONUS

1.000 € KAMERA ZA VZVRATNO VOŽNJO*

ELEKTRIČNO ZLOŽLJIVA STRANSKA OGLEDALA AVTOMATSKA KLIMA peugeot.si Vozilo na sliki je simbolično in nima opreme nivoja Signature. *Kamera za vzvratno vožnjo ni del nivoja opreme Signatur in je na voljo opcijsko, za doplačilo. Dodaten bonus v višini 1.000 EUR (z DDV) velja za vse izvedenke vozila Peugeot 2008, razen za izvedenko Allure 1,2 PureTech 110 STT EAT EUR 6.2. Bonus se doda k vsem ostalim, obstoječim popustom. Ponudba velja do 30. 4. 2019. Preverite pri enem izmed pooblaščenih prodajalcev Peugeot. Poraba v kombiniranem načinu vožnje od 4,0 do 5,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 98 do 131 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0175 do 0,0449 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00054 do 0,0024 g/km. Število delcev: od 0,24 do 4,23. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 6660

GOZD BLED kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Za žago 1 A, 4260 Bled (pred železniško postajo) tel: 04 575 05 19 trgovina @gozd-bled.si Odprto vsak dan 7 - 19, sobote 7 -13

BLEJSKI SIR NA SEJMU V KOMENDI OD 12. – 14.04.2019

DARILNI BONI DOMAČE DOBROTE

VSE ZA GOSPODINJSTVO (posoda, prti, kozarci, ...)

PLETENE KOŠARE

VSE ZA SPOMLADANSKO UREJANJE VRTA IN OKOLICE VAŠE HIŠE

(trava, gnojila, orodje, ...) (suhomesnati izdelki, mlečni izdelki, jabolka, jabolčni krhlji, krompir, česen, piškoti, rezanci, testenine, sokovi, čaji, med, likerji, vložena zelenjava, olje, kis, moka, ješprenj, kaša, ...)

TROBENTICE, TRAJNICE, GRMOVNICE

ČEBULČEK SEMENA ZELENJAVE, CVETLIC ORODJE ZA VRT

(vrtne škarje, žage, lopate, ...)

ŽELEZNINA

(vijaki, žičniki, svedri)

ORODJE ZA SLIKOPLESKARJE HRANA IN OPREMA ZA MALE ŽIVALI PROGRAM ZA KMETIJSTVO

AKUMULATORJI TOPLA IN BANNER AVSTRIJSKI PELETI A1

MLEČNI IZDELKI

(prekajena šunka, vratnik, ...)

SEMENSKI KROMPIR

(krmila, pašni program, hlevska oprema, motorna olja in maziva za traktorje, ...)

SUHOMESNI IZDELKI

VELIKONOČNI IZDELKI

12. 04. 2019 OB 17. URI

(barve, laki, silikoni, ...)

(hrenovke, klobase, salame, paštete, suho meso, zaseka, ocvirki, ...)

(sir, jogurti, maslo, skuta, mleko, ...)

VABLJENI NA PREDAVANJE O BALKONSKIH ROŽAH

ZEMLJA ZA ROŽE SADIKE SADNEGA DREVJA IN JAGODIČEVJA

GOZDARSKA OPREMA


Oglasna stran

POGREBNE STORITVE

NOVAK Anton Novak d.o.o. Hraše 19, Lesce

prevozi in ureditev pokojnikov ter pokop z žalnim sprevodom

kamnoseštvo

VURNIK • spomeniki, izdelovanje napisov • okenske police, stopnice • kuhinjski in kopalniški pulti Vurnik Franci s.p. Gradiška pot 6a 4240 Radovljica

GSM: 041 423 161 TEL: 04 53 15 227 info@kamnosestvo-vurnik.si

velika izbira krst in žar ureditev vseh potrebnih dokumentov organizacija in izvedba pogrebnih ceremonialov na pokopališčih v občinah Bled, Gorje, Radovljica in Bohinj.

DEŽURNA SLUŽBA: 04 53 33 412 041 655 987 040 887 112 Sprejemamo naročila za sveče in suhe ikebane, žalne ikebane, šopke, poročne šopke in aranžmaje ter aranžiranje daril.

Podjetje zastopnik

Ulica in hišna številka Pošta in Kraj

Podjetje zastopnik Podjetje zastopnik

ALPSKA CESTA 43, LESCE 0X XXT: XX 04 53XXX 53 805 0XXX XXXX XX XXX XXX 0X www.avtomony.si

PRODAJA Ulica in hišna številka Ulica in hišna številka in Kraj PoštaPošta in Kraj

preverite ponudbo na

www.kamnosestvo-vurnik.si

35


SPAR BLED Vabimo vas, da obiščete naš novi supermarket SPAR na Bledu. Trgovina nudi vse, kar potrebujete za svoje vsakodnevne hitre nakupe.

Ne spreglejte: • bogato založene ribarnice, • sveže pripravljenih solat in sendvičev SPAR TO GO, • široke izbire izdelkov BIO.

SPAR SLOVENIJA d.o.o. Ljubljana, Letališka cesta 26, www.spar.si

PON–NED 7.00–21.00

Vljudno vabljeni!


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.