Page 1

Zegening van een vredesboom ‘Joy, Love, Peace’ door Pastoor Bart Malfait Woumen, 13 december 2013

1. Opening In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. Als we naar de wereld kijken, dichtbij en veraf, dan zien we veel geweld. Dat heeft vele oorzaken: alle mensen zijn nu éénmaal verschillend van elkaar, en er heerst veel onrecht. We hebben het moeilijk om daarmee om te gaan. Er is veel goede wil onder de mensen, maar in de realiteit zijn we blijkbaar niet in staat om de vrede altijd en overal waar te maken. Zijn wij mensen wel in staat om in vrede met elkaar samen te leven? Jezus zegt alvast: “Mijn eigen vrede geef ik jullie. Een andere dan de wereld te bieden heeft. Je moet dus de moed niet verliezen.”1 Laten we daarom ook bidden om vrede. 2. Lezing van Gods Woord Psalm 1 Gelukkig de mens die zijn geluk vindt in de wet van de Heer, haar dag en nacht overweegt. Hij is als een boom, aan het water geplant, die vruchten draagt op zijn tijd. In de zomer verdorren zijn bladeren niet, maar al wat hij doet brengt hem voorspoed. Galaten 5 Wij zijn geroepen tot vrijheid. Alleen, misbruik de vrijheid niet, maar dien elkaar door de liefde. Ik bedoel dit: leef volgens de Geest. De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

1

Joh 14, 27


3. Gebed om vrede Maak mij, Heer, tot een instrument van uw vrede: laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn, vergiffenis aan mensen die zwak zijn. Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt. Laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als anderen gelukkig te maken; niet zozeer om zelf begrepen te worden als anderen te begrijpen; niet zozeer om zelf getroost te worden als anderen te troosten; niet zozeer om bemind te worden als te beminnen; want als ik geef, zal mij gegeven worden, als ik vergeef, zal mij vergeven worden, als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. Franciscus van Assisi 4. Zegengebed Heer God, wij hebben op ons dorpsplein deze vredesboom geplant. Wij dromen van vrede voor alle mensen. Wij dromen van een wereld waar het goed is om te wonen en waar de lucht nog zuiver is. Wij dromen van een wereld zonder haat en oorlogsgeweld. Deze boom is een teken van onze bereidheid om mee te werken aan de vervulling van deze droom. Met deze boom willen we de boodschap uitdragen van liefde, vreugde en vrede. Moge deze boodschap door velen worden gehoord en mogen steeds mĂŠĂŠr mensen er handen en voeten aan geven. Dan wordt ons huis, ons dorp, onze stad, ons land, onze wereld bewoonbaarder voor iedereen. Zegen dan deze vredesboom + 5. Slot Moge de goede God ook ons zegenen met liefde, vreugde en vrede. De Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Zegening van Vredesboom Pastoor Bart Malfait  
Zegening van Vredesboom Pastoor Bart Malfait  
Advertisement