Page 1

cultuur en educatie

2014 2015

educatief programma voor het basisonderwijs en speciaalonderwijs

Gooi en Vechtstreek


colofon

Deze gids is een uitgave van: C.V. Globe CKC, Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum redactie: Peter Leydekkers ontwerp: Josta Bischoff Tulleken, jbt ontwerp+ druk: Koopmans’ Drukkerij, Zwaag

2014 2015 voorwoord Wij bieden u weer een interessante gids vol met kunst en cultuur activiteiten. Globe CKC zit alweer een kleine twee jaar in het Muziek Centrum van de Omroep waar we een goede en mooie locatie voor onze educatieve projecten hebben. De theaterzaal mag er wezen en daarom hebben we weer een uitgebreide keur aan goede voorstellingen op het gebied van Dans, Muziek, Theater en Literatuur en combinaties van deze. Ik mag onder andere noemen: een intrigerende voorstelling voor groep 7 en 8 ‘Het Achterhuis naar Anne Frank’, een musical voor groep 1 t/m 4 ‘Oh nee, niet weer een boek’ wat tevens een uitgebreid lespakket inzake leesbevordering van kinderen meebrengt. ‘Dus jij denkt dat je kunt dansen’ is een leuke variatie op ‘So you think you can dance’ voor de middenbouw. Verder is er een grote verscheidenheid aan nieuwe en mooie activiteiten voor alle kunstdisciplines in dit aanbod waarvan ik er graag enkele noem: Nieuw bij KLASSEFILM is de locatie Baarn: in het theater De Speeldoos kan nu ook het succesvolle klassefilm worden bezocht. De ondersteuning van kunsteducatie in de vorm van COACHES heeft inmiddels zijn resultaten afgeworpen. Een aantal scholen heeft een doorlopende leerlijn voor een kunstdiscipline ontwikkeld . Voor de meeste kunstdisciplines treft u zo’n coach aan. Het muziekproject ‘Muziek in ieder kind’ in samenwerking met het Muziekcentrum van de Omroep gaat inmiddels z’n vierde jaar in en is zeer succesvol. Een compleet muziekproject met doorgaande leerlijn, naschoolse activiteiten en ondersteuning voor de leerkrachten van de school. Hiermee krijgt de muziekeducatie in de klas een enorme lift. Een aantal ‘klassiekers’ zijn nog steeds van de partij zoals de ‘Classic Express’, het GIO-project en het erfgoed project Floris de V. Voor dans, muziek en theater zijn er dagprojecten die resulteren in een mooie voorstelling, gegeven door de kinderen. Ik hoop de leerkrachten, directeuren, culturele commissies en besturen van het basis en speciaal onderwijs weer een interessante gids te bieden. Deze gids vindt u ook op de website www.globeckc.nl bij scholen, waar deze integraal is opgenomen. Peter Leydekkers, manager educatieve afdeling

2


inhoudsopgave 3 inleiding 4 erfgoed en literatuur 8 muziek 14 media en AV 18 voor leerkrachten 20 beeldend 24 dans 28 gecombineerde disciplines 32 theater 37 inschrijfformulier 39 overzicht per groep 40 adressen

cultuur en educatie inleiding Deze gids is bestemd voor alle scholen van het basisonderwijs en het speciaal onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek en is een uitgave van de Coöperatieve Vereniging Globe Centrum voor Kunst en Cultuur. (Zie ook onze website www.globeckc.nl ga naar scholen). De grote verscheidenheid aan activiteiten (projecten, bezoeken, workshops, voorstellingen, etc.) is in de eerste plaats gerangschikt naar ‘disciplines’ (zie inhoudsopgave): Vervolgens vind je per discipline zoveel mogelijk de indeling: voor de hele school voor de onderbouw groep 1 t/m 4 voor de middenbouw groep 4 t/m 6 voor de bovenbouw groep 6 t/m 8 per hoofdstuk kunnen hier variaties op zijn.

Sluitingstermijn

Er geldt géén sluitingstermijn, maar je wordt aangeraden de aanvraag tijdig te doen. Sommige activiteiten vinden plaats op data vroeg in het najaar en een aantal projecten is snel overboekt.

Inschrijven en het inschrijfformulier

voldoende belangstelling indien het activiteiten betreft waarbij meerdere scholen zijn betrokken (zoals schoolvoorstellingen etc.).

Data en perioden

Een aantal activiteiten wordt alleen op bepaalde data, of in bepaalde perioden uitgevoerd, dit staat telkens bij iedere activiteit vermeld. De perioden vind je op het inschrijfformulier. Een aantal projecten (uitleenprojecten) is aan een periode gebonden. Op het inschrijfformulier kun je de eerste en eventueel tweede voorkeur voor een periode aangeven. Uiteraard worden de projecten zoveel mogelijk hierop ingedeeld. De perioden zijn ook handig voor het plannen van de overige activiteiten; wij kunnen dan sneller een passende datum vinden. Vermeld alsjeblieft de voorkeur op het inschrijfformulier.

Tarieven en betaling

De tarieven die staan vermeld bij de diverse activiteiten gelden voor alle scholen uit de regio, tenzij anders vermeldt. Van alle activiteiten uit dit aanbod wordt na afloop een rekening gestuurd.

Om je aan te melden kun je: het inschrijfformulier achterin deze gids invullen en opsturen aan Globe CKC, Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum. via www.globeckc.nl het PDF formulier downloaden en opsturen. per email peter@globeckc een inschrijfformulier vragen wat weer als email terug kan worden gestuurd.

Subsidie mogelijkheden voor Hilversumse scholen

Je kunt meerdere aanvragen doen op één inschrijfformulier of dit kopiëren voor meerdere aanvragen. Je krijgt een ontvangst­ bevestiging, vervolgens worden alle afspraken over de betreffende activiteit gedurende het jaar tijdig gemaakt.

Informatie en voorwaarden

Aantal leerlingen, annuleren, wanneer gaat iets door

Annuleringen die korter dan twee maanden van te voren worden gedaan kunnen niet meer worden gehonoreerd, je krijgt dan toch een rekening van de aangevraagde activiteit. Het aantal leerlingen dat je op het inschrijfformulier opgeeft geldt als basis voor de rekening, dit aantal kun je alleen schriftelijk wijzigen, in principe twee maanden voor de activiteit plaatsvindt. Je kunt tevens terecht voor informatie op www.globeckc.nl. Bij de aanvragen geldt de restrictie dat de uitvoering doorgaat bij

Voor scholen in Hilversum geldt dat je voor de in deze brochure genoemde activiteiten van Globe, de subsidie van de Gemeente Hilversum (E 3,50 per leerling) kunt aanvragen. Dit kan via Het Cultuurloket, p/a Openbare bibliotheek Hilversum, ‘s Grave­ landseweg 55, 1217 EH Hilversum, www.hetcultuurloket.nl Houd alsjeblieft goed rekening met de voorwaarden en beperkingen die bij de activiteiten genoemd staan. Als er voor een bepaalde activi­ teit niet voldoende belangstelling bestaat, kan deze soms geannuleerd worden. Je wordt verzocht er voor te zorgen dat bij een activiteit in het algemeen tenminste twee begeleiders beschikbaar zijn. Voor algemene informatie en advies omtrent kunst- en cultuur­ educatie op jullie school, bijvoorbeeld voor de samenstelling van een culturele dag of anderszins, kun je gebruik maken van de diensten van: Peter Leydekkers, Globe Centrum voor Kunst en Cultuur, Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum Telefoon: 035 - 688 68 00 of 035 - 688 68 17 E-mail: peter@globeckc.nl en website www.globeckc.nl

3


erfgoed en literatuur groep 1 t/m 8

erfgoed en literatuur groep 1 t/m 8

erfgoed en literatuur

n e !

n e ! uw

Stap in de wondere wereld van Fiep Westendorp! Totaal project voor de hele school

Samenwerkingsproject St. KunstKrul en Globe CKC Natuurlijk kennen we allemaal Jip en Janneke, Pluk, Kabeltje, de Toermalijn en de poezen Pim en Pom. Maar wie was nu de illustere figuur Fiep Westendorp die deze figuren hun karakter en eeuwigheidswaarde gaf? Stichting KunstKrul ontwierp exclusief i.s.m. de Fiep Westendorp Foundation een schoolbreed educatief programma rond de figuur van Fiep en haar bekendste karakters. Leerlingen maken niet alleen anders kennis met deze figuren, maar leren ook wie Fiep was en wat de tijd was waarin zij leefde; wat zij voor haar tijd betekende. Natuurlijk ontdekken de leerlingen ook het vak van illustrator. Dit door middel van een prachtige leskist met uitdagende materialen, een inspirerende lesbrief voor de docent om aan te sluiten bij de dagelijkse lespraktijk, beeldende en drama-lessen. Maar ook is er een speciaal gecomponeerd Fiep-lied dat haar leven bezingt en haar voornaamste karakters langs laat komen. Daarnaast komt Fiep weer tot leven in de prachtige solo-voorstelling ‘Ik, Fiep’ , die Fiep weer doet herleven en haar werk nog dichter bij de leerlingen brengt. Het programma kan geheel op maat door de school worden samengesteld en kan per groep maar ook per school af worden genomen, op basis van een offerte. De vorm van ieder deelprogramma is voor iedere groep gelijk: Groep 1-2, Jip en Janneke Groep 3-4, Pim en Pom Groep 5-6, Joris Kabeltje Groep 7-8, Ik, Fiep!

4

Het programma is zo ontworpen dat leerkrachten zelf met de materie aan het werk kunnen in de eigen groep. Door een subsidie van de Fiep Westendorp Foundation voor de ontwikkeling van het programma kunnen de kosten laag worden gehouden en alleen die kosten worden berekend die daadwerkelijk van belang zijn, waardoor zo veel mogelijk klassen en scholen kennis kunnen maken met Fiep Westendorp en haar werk. De kosten zijn respectievelijk: • Leskist E 50,• Beeldende les incl. materiaal, 1,5 uur E 175,• Dramales, 1 uur E 75,• Muziekles, 45 minuten E 60,• Extra beeldmateriaal E 15,• Extra CD ‘Fiep!’ E 9,95 • Voorbereidingsmiddag leerkrachten, 2 uur E 150,• Extra inzet vakdocent per uur E 75,• Voorstelling ‘Ik, Fiep!’ bij u op school E 195,- (maximaal 2 groepen) • 2 voorstellingen op dezelfde dag E 255,Deze kosten zijn, indien van toepassing, inclusief B.T.W. , exclusief eventuele reis- en/of organisatiekosten. Prijzen per groep, tenzij anders aangegeven. Bij afname van meerdere groepen geldt een korting op de organisatiekosten. Dit op basis van een offerte. Meer informatie: Peter Leydekkers: 035 - 688 68 17 peter@globeckc.nl © Fiep Amsterdam BV, Fiep Westendorp illustrations © foto BoB Bronshoff


erfgoed en literatuur groep 1 en 2

euw

erfgoed en literatuur groep 3 en 4

De Bremer Stadsmuzikanten Theatervoorstelling voor groep 1 en 2

Kunst maken met Historische Canonfiguren workshop beeldende kunst en erfgoed voor groep 3 en 4

samenwerkingsproject StudioKE en Globe CKC

Naar het sprookje van de gebroeders Grimm, maar dan een beetje anders. De koning wil geen koning meer zijn! Het wordt tijd dat zijn zoon, prins Pietertje de 1e de kroon over neemt. En die wil wat graag! Er wordt een wedstrijd gehouden: wie schrijft het mooiste lied voor de nieuwe koning! Iedereen mag mee doen! De oude koning wijst de winnaar aan! “Iedereen?”, denkt de boer, “maar dan mag ik ook mee doen!” “En ik ook!”, denkt de oude ezel van de boer. Iedereen is iedereen! Hij begint direct te ‘zingen’. Ihhaa, Ihhaa! De ezel balkt zo veel en zo lang dat de boer er gek van wordt en het dier van het erf afzet! En zo gaat de ezel op pad naar Bremen, naar het paleis. Om zijn lied te zingen. Maar voor het zover is, ontmoet hij nog een paar vreemde reisgenoten, krijgt hij het aan de stok met een roversbende en vindt hij iets waar de koning erg blij mee zal zijn. Hoe het allemaal afloopt hoor en zie je in deze voorstelling, waarin de kinderen er zelf ook een beestenboel van mogen maken. Voorstellingen door Eric Borrias op dinsdag 3 maart 2015 in de theaterzaal van Globe. De voorstelling kan worden voorbereid met een lesbrief, duurt 45 minuten en kost E 5,50 per leerling.

Speciaal voor deze leeftijd hebben we een workshop die een van de onderstaande helden behandeld. De workshop wordt voorbereid door de leerkracht die de kinderen alvast wat over deze held leert en laat zien. Naar aanleiding van de held maken de kinderen een kunstwerk wat te maken heeft en/of gaat over deze held. Van deze helden worden die aspecten aangehaald die in de belevingswereld van kinderen in deze leeftijd past.

Michiel de Ruyter - kunstige zeilschepen vormen de Michiel’s vloot. Rembrandt van Rijn - met lampjes ontdekken de kinderen de lichtwerking van Rembrandt. Een nieuwe Nachtwacht is het resultaat. Annie M.G.Schmidt - met een verrassende kniptechniek/tekentechniek wordt een nieuw Jip en Janneke boek gemaakt.

Wilt u op het inschrijfformulier uw keuze aangeven? De workshop vindt plaats in de eigen klas, duurt twee uur en kost E 199,- (inclusief de materialen- wordt verzorgd door docent).

erfgoed en literatuur

n e ! uw

Janneman

Theater en muziekvoorstelling voor groep 3 en 4 Een hilarische en soms spannende voorstelling, gebaseerd op Jan de Tovenaarsleerling. Jan woont in armoede, in een klein, vochtig en veel te koud huis met mama en papa. Op een dag neemt hij het wijze besluit de wereld in te trekken, op zoek naar het geluk. Maar ja, waar vind je het geluk: in de lucht, op de grond, in het water, in het bos of in een klein hoekje? En hoe ziet het geluk eruit? groot, groen, klein of geel? De vragen razen door Jans hoofd, maar de tijd dringt en de nacht wordt zwart en koud ... Janneman is een heel muzikale en interactieve voorstelling waarbij de toeschouwers van begin tot eind op het puntje van hun stoel zitten. De Theatergroep Hutsepot bestaat uit een acteur en twee musici. Muziek Peter Verberckmoes. Voorstellingen op dinsdag 17 maart 2015 in de theaterzaal van Globe. De voorstelling kan worden voorbereid met een lesbrief, duurt 50 minuten en kost E 6,20 per leerling.

5


erfgoed en literatuur groep 5 en 6

erfgoed en literatuur groep 5 t/m 8

Wiebelhoofden - Kunst maken met Historische Canonfiguren workshop beeldende kunst en erfgoed voor groep 5 t/m 8

samenwerkingsproject StudioKE en Globe CKC

In een workshop over een van de onderstaande helden gaan de kinderen een kunstwerk maken naar aanleiding van deze canonheld. De workshop wordt voorbereid door de leerkracht die de kinderen de held leert kennen en waarom deze als cultureel erfgoed wordt beschouwd.

erfgoed en literatuur

Er wordt gebruik gemaakt van de eigen geschiedenis methode en de informatie over de betreffende vensters van de Canon van Nederland. De kinderen maken zogenaamde Wiebelhoofden van de held. De bedoeling is dat de klas een keuze maakt uit onderstaande mogelijkheden: Voor groep 5 en 6

Karel de Grote – de leerlingen worden zijn Vazallen en laten zien hoe ze hun ‘Keizer’ zien.

Willem van Oranje – de huidige Koning Willem Alexander versus zijn naamgenoot uit de 16e eeuw.

Vincent van Gogh – een originele mix van portretten van

Vincent en zelfportretten.

n e ! uw

Voor groep 7 en 8

Hugo de Groot – een wiebelhoofd van deze pionier van

het volkenrecht laat meer zien dan de man in de boekenkist.

Napoleon – je eigen familienaam als leidraad

Ronja, de Roversdochter verteltheatervoorstelling voor groep 5 en 6 Naar het gelijknamige boek van Astrid Lindgren. In Ronja’s verhaal gaan avontuur en bravoure hand in hand met fantasie en liefde voor de natuur. Ronja en Birk, twee roverskinderen uit rivaliserende bendes, sluiten vriendschap. Wanneer ze zich terugtrekken in het bos komen ze in een wereld vol betovering en gevaar. Hun vriendschap overwint alles, zelfs de ruzie tussen hun families. Mia Verbeelen wekt de wereld van Ronja tot leven met woord, muziek en betoverend klankspel. Voorstellingen voor groep 5/6 op dinsdag 17 februari 2015 in de theaterzaal van Globe. De voorstelling kan worden voorbereid met een lesbrief, duurt 55 minuten en kost E 5,- per leerling.

6

voor een wiebelhoofd van Napoleon.

Willem Drees – wie was hij? We krijgen uiteindelijk allemaal met ‘zijn belangrijkste verdienste’ te maken.

Wilt u op het inschrijfformulier uw keuze aangeven? De workshop vindt plaats in de eigen klas, duurt drie uur en kost E 220,- (inclusief de materialen - wordt verzorgd door docent).


erfgoed en literatuur groep 5 t/m 8

erfgoed en literatuur groep 7 en 8

Subsidiemogelijkheden (zie inleiding): Hilversumse scholen tot E3,50 K&C per leerling.

erfgoed HET RAADSEL VAN en FLORIS DE VIJFDE combinatie erfgoed- en kunsteducatie literatuur voor groep 5 t/m 8 samenwerkingsproject Muiderslot, StudioKE en Globe CKC

William heeft vlakbij zijn huis in Engeland een kistje met een oude brief gevonden. Er zit ook een munt in, met een afbeelding erop. Het blijkt het portret van Floris de Vijfde te zijn, de machtige middeleeuwse graaf van Holland en Zeeland. Wat was dat voor graaf? William wordt steeds nieuwsgieriger en schrijft een brief naar zijn neef Daniël in Nederland. Bovendien staat er een raadsel in de brief, dat hij graag samen wil oplossen. Wat zouden die geheimzinnige regels kunnen betekenen?

uw n !e

De 100 jarige man die uit het raam klom en verdween Verteltheatervoorstelling voor groep 7 en 8 Naar de bestseller van Jonas Jonasson.

In dit project staat het levensverhaal van de beroemde graaf Floris de Vijfde centraal, geplaatst in zijn tijd en cultuur. Het project bestaat uit drie verrassende lessen, een excursie naar het bekendste kasteel van Floris de Vijfde, het Muiderslot, en een of twee gastlessen van docenten beeldende kunst en podiumkunst. Het project wordt afgesloten met een theatrale presentatie op school. In geschiedenisboeken, methodes en schooltv-series wordt veel aandacht besteed aan Floris de Vijfde en aan het Muiderslot als prototype van een middeleeuws kasteel. Bovendien is Floris één van de 50 vensters van de Canon van Nederland. De gevarieerde lesbrief is ontwikkeld door Globe en het Muiderslot. Het raadsel van Floris de Vijfde is een project dat erfgoed- en kunsteducatie in een perfecte mix bij elkaar brengt. Vorm van het project Vanuit verschillende thema’s uit het leven van Floris de Vijfde maken de leerlingen afwisselende opdrachten, waarmee ze letters kunnen verdienen. Ook tijdens het bezoek aan het Muiderslot doen ze speciale opdrachten, waaronder een tekenopdracht. De lessen zijn gedifferentieerd voor de groepen 5/6 of 7/8. Tijdens de gastles beeldende kunst maken ze middeleeuwse zelfportretten op houten panelen. Bij de gastles podiumkunst wordt een klein theaterstuk gemaakt met drama, muziek en dans. Deze laatste gastles kan ook de voorbereiding zijn van een gezamenlijke eindpresentatie op school. Uiteindelijk kunnen de kinderen met de verdiende letters de geheime boodschap van Floris de Vijfde ontcijferen. De kosten zijn inclusief de excursie aan het Muiderslot en materialen van de beeldende les. Het Muiderslot is gesloten van november t/m maart. Keuze menu: lesbrief + bezoek Muiderslot + gastles podiumkunst: E 255,lesbrief + bezoek Muiderslot + gastles beeldend: E 310,lesbrief + bezoek Muiderslot + gastles beeldend + gastles podiumkunst: E 392,-

De wonderlijke avonturen van de 100 jarige Allan Karlsson, die op zijn 100e verjaardag uit het raam van het bejaardenhuis stapt en op avontuur gaat. Zijn unieke kijk op het leven en de wonderlijke lieden die zijn pad kruisen, maken van de 100 jarige een feest. Het begint met een koffer, een koffer vol crimineel geld. Criminelen, politie, het bejaardenhuis, de pers, iedereen is op zoek naar Allan en de wonderlijke club mensen om hem heen, o ja, en een olifant. Alleen al in Nederland zijn meer dan 240.000 exemplaren van het boek verkocht. Het boek is sinds het verschijnen onafgebroken in de bestsellerslijst, eind 2013 in de bioscoop en vanaf komend seizoen dus in het theater. Weergaloos gespeeld door Eric Borrias. Voorstellingen voor groep 7/8 op maandag 2 maart 2015 in de theaterzaal van Globe. De voorstelling kan worden voorbereid met een lesbrief, duurt 60 minuten en kost E 5,50 per leerling.

n e ! uw

Het Achterhuis, naar Anne Frank

Erfgoed, literatuur en theatervoorstelling voor groep 7 en 8 Op indringende wijze wordt het publiek meegenomen in een wereld vol angst, hoop, dromen, verliefdheid, woede en verdriet. Zie beschrijving op pagina 31.

7


muziek groep 1 t/m 8

muziek groep 1 t/m 8

De muzikant in de klas kunstenaar in de klas voor groep 1 t/m 8

Een of meerdere muzikanten bezoeken uw klas en spelen voor uw leerlingen. Aangevuld met enkele liedjes en informatie, vormen deze bezoekjes een waardevolle bijdrage aan de muzikale vorming. De bezoeken kunnen voor alle klassen, de duur is telkens 30 minuten. Minimaal dienen zich drie klassen aan te melden voor hetzelfde instrument op dezelfde dag.

muziek

Allerlei muzikanten met hun instrumenten staan voor u klaar, zoals harp, (dwars)fluit, trompet, trombone, accordeon, (elektrisch) gitaar, viool, cello, saxofoon, klarinet etc. De kosten zijn E 45,- per groep (minimaal 3 groepen) inclusief reiskosten.

MUZIEK In Ieder Kind

muziekonderwijs op de school samenwerkingsproject Muziekcentrum van de Omroep en Globe CKC Doorlopende leerlijn muziek in alle klassen! Een directe en inhoudelijke koppeling tussen binnenschoolse en naschoolse activiteiten! Een gemakkelijke maar doeltreffende ondersteuning van de eigen leerkrachten! Een perfecte implementatie van de methode Moet Je Doen Muziek in het lesprogramma! Afwisselende, spannende en interessante muzikale activiteiten! Dit wordt mogelijk gemaakt met het project Muziek In Ieder Kind: Gastlessen van muziekdocenten in de klas, repetitiebezoek aan een orkest bij het MCO, drie weken zelf spelen op een instrument, een online componeertool om zelf muziek te maken, een liedjesproject voor de klas en een muzikant in de klas. Naschools deelnemen aan de blazers- of snarenklas, een kinderkoor. Dit is een greep uit de activiteiten die dit project omvat. Het MCO en Globe werken samen bij het aanbieden van een langere leerlijn muziek. In opeenvolgende leerjaren maken kinderen kennis met verschillende onderdelen van het traject ‘Muziek In Ieder Kind’. Uiteindelijk wordt een complete reis door de muziek afgelegd. Zang, instrumenten, de kunst van het dirigeren, repetitiebezoek en zelf muziek maken komen aan de orde. Muziek in ieder kind voorziet in een evenwichtig educatieprogramma. Het project kan, in overleg, geheel of gedeeltelijk worden afgenomen. Iedere groep krijgt van een vakspecialist voorbeeldlessen en iedere leerkracht wordt gecoached in het geven van de lessen uit de methode. Daarnaast heeft iedere groep z’n eigen jaarprogramma met telkens andere muzikale activiteiten en accenten: Groep 1 en 2: muziek en beweging Groep 3 en 4: muzikant in de klas Groep 5: bezoek aan het Groot Omroepkoor plus het liedjesproject Groep 6: repetitiebezoek aan het Radio Filharmonisch of het Metropole Orkest plus het instrumentenproject waarbij de kinderen zelf op een instrument spelen. Groep 7: muziekstijlen actief beleven Groep 8: De Componeertool en workshop. Het project voorziet tevens in NASCHOOLSE activiteiten voor de geïnteresseerde leerling. Deze activiteiten sluiten direct aan op het binnenschoolse aanbod. Bij het project vormt de methode ‘Moet je doen - Muziek’ leidraad voor alle klassen. Een uitgebreid projectplan wordt op verzoek toegestuurd. Voor meer informatie: Peter Leydekkers 035 - 688 68 17 of peter@globeckc.nl Het is een project voor groep 1 t/m 8, de tijdsinvestering bedraagt gemiddeld 30 minuten per week door de eigen leerkracht; terwijl de activiteiten door Globe/MCO variëren van 1 tot 5 uur per jaar per klas.

8

Subsidiemogelijkheden (zie inleiding): Hilversumse scholen tot E3,50 K&C per leerling.

Muziek coaching

kunstondersteuning voor alle groepen Een ervaren muziekdocent kan het muziekonderwijs op de school een enorme lift geven. Dit gebeurt met goede voorbeeld­ lessen en vooral coaching van de leerkracht. Doel is een door­ gaande leerlijn voor de hele school te creëren waarbij iedere leerkracht zich bekwaam voelt om deze lessen te gaan geven. Er kan gewerkt worden vanuit een methode waardoor de doorgaande leerlijn sterker wordt. Daarnaast is er de flexibiliteit waarbij de coaching op maat wordt gemaakt naar de wens van de school en leerkracht. Er is inmiddels door Globe op diverse scholen ervaring met deze werkvorm opgedaan. Voor meer informatie: Peter Leydekkers 035 - 688 68 17 peter@globeckc.nl.


muziek groep 1 t/m 8 en 1 en 2

muziek groep 1 t/m 4

Dagproject muziek !

dagproject voor groep 1 t/m 8 Majel Lustenhouwer weet als geen ander het talent bij kinderen naar boven te halen. Door middel van leuke liedjes en andere muzikale activiteiten geeft Majel een enorme muzikale injectie aan uw school. Een inspirerende dag welke de kinderen, leerkrachten en de ouders niet snel zullen vergeten. Afhankelijk van de beschikbare tijd werkt Majel in alle groepen, waardoor hij een geweldige afsluiting opbouwt met een presentatie van alle klassen aan elkaar waar ook de ouders van zullen genieten. Verzoeken om een en ander rondom een thema in te vullen, kunnen gedaan worden voor zover het binnen de mogelijkheden valt. Dit dagproject kan bij grote scholen uitgroeien tot meerdere dagen. Per dag kan Majel maximaal 8 groepen (in overleg) bedienen met een tijdsduur van 30 tot 45 minuten per klas. Nodig is een geschikte ruimte, bij voorkeur die ruimte waar de presentatie aan het eind van de dag ook gaat plaatsvinden. Voorwaarde is wel dat deze ruimte niet open is (zoals een gemeenschappelijke hal/aula) maar juist goed, qua geluid, valt af te sluiten. De aanwezigheid van een piano is leuk, maar hoeft niet. De kosten zijn E 767,- per dag. Een eventuele avondafsluiting is in principe mogelijk, extra kosten zijn E 180,-. Een feest om deze muzikale wervelstorm door uw school te zien en te HOREN gaan en uw kinderen te zien en HOREN schitteren in een spetterende slotpresentatie. SUCCES VERZEKERD!

Kindermeespeelconcert

‘DE BAND IN DE BUS !’

muziekmeespeelvoorstelling voor groep 1 t/m 4 De Drumband gaat op reis maar moet nodig geholpen worden, zoals al gauw blijkt. Gelukkig zijn er in de buurt heel toevallig genoeg muzikantjes aanwezig... DAT KOMT GOED UIT ! Met een kindermeespeelconcert gaan de kinderen actief aan de slag met eenvoudige muziekinstrumentjes, ritmes, een zitdans, een leuk lied en interacties. Ook het receptieve komt aan bod in dit verhaal. Voorbereiding voor deze happening is niet nodig; wel gaan we met de kinderen naar Globe toe, want daar vindt dit kindermeespeelconcert plaats. Duur is ongeveer 45 minuten en de kosten zijn E 3,95 per leerling. Het concert kan gedurende het hele jaar worden aangevraagd.

uw n !e

Een Keuken vol muziek

interactieve muziekvoorstelling voor groep 1 en 2 De hele keuken gaat op z’n kop, potten en pannen, houtjes en hagelslag, alles maakt een ander geluid! Het wordt een heus concert met bezembas, wasborden en ketelmuziek! Helaas houdt de buurvrouw helemaal niet van muziek, integendeel, iedere keer als ze iets hoort jaagt ze Jørn de stuipen op het lijf! Geschrokken ontvlucht Jørn zijn huis en belandt zo op de school waar de kinderen hem gaan helpen met het maken van de keukenmuziek. In een speels muzikaal programma gaan Jørn en de kinderen aan de slag met alles wat geluid maakt in en rond het huis. Een interactieve voorstelling met

gekke instrumenten en leuke muziekjes. Soms heel heel zachtjes en dan weer uitbundig. Daarbij neemt Jørn nog een paar opmerkelijke instrumenten mee die van de andere kant van de wereld komen, om zo het geheel spannend en kleurrijk te maken.

muziek

Voorstellingen op vrijdag 13 maart 2015 door Jørn Plas in de theaterzaal van Globe. Duur is 50 minuten. De kosten zijn E 5,80 per leerling inclusief voorbereidend lespakket.

9


muziek groep 3 en 4

muziek groep 1 t/m 4

De muziekkabouter

voorstelling + doe het zelf project voor groep 1 t/m 4 “Waar is nu die muziekkabouter, want die kan ons nieuwe liedjes leren!� Een voorstelling van drie muzikanten, een reusachtige paddenstoel en een vioolspelende kabouter, vormt het startspel tot dit project. De muzikanten zijn op zoek naar de muziekkabouter en dankzij de kinderen vinden ze de kabouter. Kinderen van deze leeftijd zijn altijd geboeid door kabouters. De sprookjes-/fantasiewereld spreekt hen aan. Zingen, spelen en zelf muziek bedenken vormen de belangrijke elementen. Het project gaat begeleid met een lespakket als vervolg op de voorstelling. Per voorstelling op de eigen school kunnen er 60 kinderen aanwezig zijn, graag in het speellokaal. Duur is ongeveer 45 minuten en de kosten zijn E 265,- bij 1 voorstelling en E 350,- bij 2 voorstellingen.

muziek n e ! uw

BRAAM HAK of De Ontdekking van Doornroosje muziektheatervoorstelling voor groep 3 en 4

Peer Doolaert is verslaggever. Hij is in de hoofdstad op de Jaarlijkse Nationale Braam-Hak. Voor volgend jaar, als het feest 100 jaar bestaat, wil hij een jubileumboekje maken. Links en rechts interviewt hij mensen over het hoe en waarom van Braam-Hak. Er wordt door mannen met bijlen in een gigantische braamstruik gehakt die echter onmiddellijk weer dichtgroeit. Wie er doorheen komt, krijgt het meisje, zegt men. Maar geen mens weet waarom en geen mens lukt het om door de braamstruik te komen. Maar Peer geeft zich niet zomaar gewonnen. Als echte verslaggever reist hij stad en land door om het echte verhaal achter Braam-Hak te vinden. Er moeten toch mensen zijn die meer weten! En wat Peer ontdekt is dat zijn reis een race tegen de klok wordt om op tijd in een sprookje te belanden waarin hij zelf een hele belangrijke rol blijkt te hebben. Voorstellingen op dinsdag 10 maart 2015 door Rood Verlangen in de theaterzaal van Globe. Duur is 50 minuten. De kosten zijn E 6,60 per leerling inclusief voorbereidend lespakket.

Doe het zelf projecten voor groep 1 t/m 4

De prijs is E 25,- inclusief portokosten per project. De uitleenprojecten dienen echter te worden opgehaald en teruggebracht, duur is een periode van drie weken.

Sprookjes van moeder de Gans Op muziek van een boeiend luisterproject.

De speelgoedwinkel

Een serie muzieklessen waarin speelgoed een grote rol speelt.

Het vrolijke egelorkest - uitleenproject

Over de vrolijke egeltjes die prachtige trommels bespelen, zomaar midden in het bos.

De toverkist - uitleenproject

In dit project maken de kinderen kennis met allerlei muziekinstrumenten.

Mathilde en de muizefluit - uitleenproject

Een muziekbeluisterproject met een mooi sprookjesboek. Bij Mathilde en de muizefluit kan een extra voorstelling worden afgenomen.

10


muziek groep 4 t/m 6

muziek groep 4 t/m 6

Oppepper muziek

workshop muziek maken in de klas voor groep 4 t/m 6 Een Professor-Dokter-Ingenieur in de muziekwetenschap helpen met muziek? Dat is niet direct waar je aan denkt als activiteit voor je klas. Toch is dat precies wat de kinderen gaan doen in deze workshop. De zwaar overspannen Professor moet van de huisarts een hobby zoeken. “Ga muziek maken en koop een muziekinstrument”. Hier is de Professor eigenlijk nog meer overspannen van geraakt, maar… we gaan de Professor oppeppen ! Een interactief project, waarbij de kinderen met behulp van het digibord, zelfgemaakte en echte instrumenten zelf muziek maken. Spelenderwijs komt er veel informatie voorbij over muziek en instrumenten, wordt er veel ontdekt en wordt er naar muziek gekeken en geluisterd. Er is ook ruimte voor die kinderen in de klas die zelf een instrument bespelen.

uw n !e

DieDrie Dichtbij

popmuziekvoorstelling voor groep 4 t/m 6 Beleef DieDrie Dichtbij en hoor en voel hoe de mannen van DieDrie met muziek bezig zijn. In een intieme akoestische setup brengt DieDrie op theatrale en muzikale wijze een selectie van hun beste liedjes en muzikale acts. Met humor, passie en energie. Bekende en onbekende instrumenten, momenten van betovering en momenten van interactie. Geen bombarie met drumstel, synthesizers en heftige geluidsinstallaties.

Nodig is een digibord en een goede muziekinstallatie. De muziekdocente (de professor) neemt van te voren contact op en richt de workshop in naar de mogelijkheden en wensen van de klas. Per groep is de duur 60 m inuten en zijn de kosten E 152,-.

Verrassende arrangementen, muzikaal vakmanschap en een heleboel plezier. DieDrie Dichtbij is een vrolijke en swingende kennismaking met de vele facetten van muziek maken. Beleef ook de muziek van DieDrie vooraf of achteraf met hun website waarop zowel MP3’tje als de liedteksten staan, leuk om mee te zingen. Voorstellingen op vrijdag 13 februari 2015 in de theaterzaal van Globe. Duur is ongeveer 50 minuten en de kosten zijn E 5,25 per leerling.

muziek Classic Express

muziekvoorstelling voor 4 t/m 6 Deze zeer bijzondere rijdende concertzaal stopt van 9 t/m 13 februari 2015 in Hilversum!! Een kans om met een of meerdere klassen deze bijzondere concerten bij te wonen. Maak het inspirerende en voor klassieke muziek, zeer enthousiasmerende concert met uw klas mee! De concerten worden gegeven en gepresenteerd door de vaak nog zeer jonge musici waardoor het contact met de kinderen zeer groot is. Bovendien krijgt u een concert voor uw klas alleen in deze zeer hippe en leuk uitziende concertzaal!

Subsidiemogelijkheden (zie inleiding): Hilversumse scholen tot E3,50 K&C per leerling.

Citaat van een leerkracht van de I.C.B.S. de Tweemaster Naarden: “Als liefhebber van klassieke muziek vind ik dat kinderen hiermee minstens kennis moeten maken. Veel kinderen van onze school groeien hier niet mee op. De Classic Express is uitermate geschikt voor een positieve kennismaking! Prima initiatief!”

De Classic Express is een rijdende concertzaal waarin prijswinnaars van het Prinses Christina Concours concerten geven voor basisschool­ kinderen in heel Nederland. Een prachtig moment van jonge maar (bijna) professionele muzikanten in een intieme omgeving voor telkens een klein publiek. In een voorbereidende les door de eigen leerkracht kunnen de kinderen alvast nieuwsgierig worden gemaakt naar het concert waar ze straks naartoe gaan, wellicht het allereerste klassieke concert in hun leven… In deze les zit o.a. een dvd met een mooie, korte film waarin een aantal jonge prijswinnaars van het concours worden gevolgd. Ook wordt er een kleine compositie ingestudeerd met de kinderen. Deze concerten worden ruimhartig gesponsord door verscheidene bedrijven, zie daarvoor de website van het Prinses Christina Fonds. Per concert is de duur 50 minuten, kunnen er maximaal 30 leerlingen aanwezig zijn en zijn de kosten E 125,- .

11


muziek groep 4 t/m 6

muziek groep 4 t/m 6

Flitsbezoek MCO

repetitiebezoek vanaf groep 4 samenwerkingsproject Muziekcentrum van de Omroep en Globe CKC Neem een kijkje bij de repetitie van het Radio Filharmonisch Orkest, het Metropole Orkest, LUDWIG of het Groot Omroepkoor! Binnen een uur zijn de leerlingen een muzikale ervaring rijker. Materiaal voor een voorbereidende les door de eigen docent en een nabespreking met de kinderen bij het MCO zijn inbegrepen. Een musicus kan, tegen meerkosten, 1 of 2 voorbereidende lessen op school geven. Het flitsbezoek is voor maximaal 60 leerlingen en de duur is maximaal 1 uur (tussen 9.30 en 13.30 uur). De locatie is het Muziek足 centrum van de Omroep en de data (eventueel andere tijden) worden in overleg afgesproken. De kosten zijn E 234,- per maximaal 60 leerlingen.

uw n !e

Hoe groot is het Groot Omroepkoor?

repetitiebezoek en workshop vanaf groep 4 samenwerkingsproject Muziekcentrum van de Omroep en Globe CKC Je zult versteld staan hoe groot dit koor is, helemaal als je tussen de koorleden in mag plaats nemen en ziet/ bijna voelt hoe een basstem klinkt. Het zingen wordt in de workshop op een doeltreffende en aansprekende manier ingeleid zodat de kinderen optimaal naar het koor gaan luisteren. Materiaal voor een voorbereidende les door de eigen docent en een nabe足s preking met de kinderen bij het MCO zijn inbegrepen. Het bezoek plus workshop is voor maximaal 60 leerlingen en de duur is ongeveer 1,5 uur. Data en tijden in overleg. De kosten zijn E 410,- per groep/klas.

Subsidiemogelijkheden (zie inleiding): Hilversumse scholen tot E3,50 K&C per leerling.

Doe het zelf projecten voor 4 t/m 6 De prijs is E 25,- inclusief portokosten per project.

Griezelen

Een project met oude huizen, spoken, heksen maar vooral griezelig klinkende muziek.

Peter en de wolf

Een muziekbeluisterproject met verschillende verwerkingsvormen.

Le carnaval des animaux Een muzikale luisterquiz.

12

muziek


muziek groep 6 t/m 8

muziek groep 6 t/m 8

n e ! uw

De Meesterzet

muziektheatervoorstelling voor groep 7 en 8 Oorlog. Mooiste wat er is. ’s Morgens naar het slagveld. Hele dag lekker buiten. Kanongebulder. Wapengekletter. En ’s avonds weer terug. Naar moeders pot. Broodsoppen, bierslurpen. Veel en vet. Heerlijk! En dan naar bed. Morgen een nieuwe dag. Oorlog. De generaal kan niet zonder. Maar wat als er vrede is? Wat als de vijanden zijn verdwenen? Wat als je leger nog slechts uit twee muzikanten bestaat? Dan doet de generaal wat hij niet laten kan. Hij gaat op zoek naar een nieuwe oorlog. Op zoek naar een nieuwe strijd. En die strijd krijgt hij. Met zichzelf. Maar hij geeft niet op. Hij geeft niet toe. Zijn vrouw? Dood. Zijn zoon? Weg. En hij mist ze niet. Helemaal niet. Zegt ie….

De Componeertool

De Meesterzet is een tragikomische muziekvoorstelling gespeeld door de twee briljante musici Auke Reuvers (klarinet), Nico-Jan Beckers (accordeon) en de acteur Laurens ten Den.

Online je leerlingen hun eigen muziek laten maken, een compositie in verschillende stijlen, met verschillende instrumenten in hun volgorde en op hun manier. Dat kan dus met de componeertool. Helemaal als je de dagworkshop erbij doet als afsluiting van de componeertool: Waar je een live compositie gaat maken en instrumenten gaat bespelen onder leiding van gespecialiseerde workshopleiders. De dag wordt gecompleteerd met een bezoek aan een van de orkesten in het Muziekcentrum van de Omroep.

De voorstelling duurt 55 minuten en kost per leerling E 6,60. Voorstellingen op vrijdag 6 maart 2015 in de theaterzaal van Globe.

uw n !e

dagworkshop en ONLINE-doe het zelf activiteit voor groep 7 en 8 samenwerkingsproject Muziekcentrum van de Omroep en Globe CKC

De componeertool is een digitale doe het zelf activiteit voor de leerlingen in de klas, nodig is een instructie bijeenkomst van 1,5 uur voor de leerkracht. Deze bijeenkomsten worden zo’n 3x per jaar georganiseerd. Na de klassikale uitleg via het digibord kunnen de leerlingen zelfstandig (alleen of in kleine groepjes) als componist aan de slag. Nodig daarvoor is een computer met internet aansluiting. Op een van de leerkrachten instructie bijeenkomsten wordt alles wat er te weten valt uitgelegd: hoe in te loggen, hoe kies je een stijl, hoe stel je je compositie samen. De composities die ontstaan worden online opge­ slagen en kunnen door de leerlingen op elk gewenst moment ten gehore worden gebracht: een leuke compositiewedstrijd kan hieruit volgen. De dagworkshop als vervolg op de componeertool is een aanrader en een verrijking van het muziekonderwijs aan groep 7 en 8. De dagwork­ shop is voor maximaal 30 leerlingen en de duur is ongeveer 3,5 uur. De locatie is het Muziekcentrum van de Omroep en de data en tijden worden in overleg afgesproken. De kosten zijn E 700,- per groep/klas. Instructie leerkrachten E 38,- per leerkracht.

Instrumentenproject (Gio-project)

muziek-oriëntatieproject voor groep 6 t/m 8 Met dit project haal je in een klap zo’n honderd muziekinstrumenten binnen de school. En die zijn voor de kinderen van de bovenbouw om er op te spelen, te oefenen en er een concert mee te geven. “Ervaren wat het is om op een muziekinstrument te spelen, er les in te krijgen en er thuis op te oefenen”. Geïntegreerde Instrumentale Oriëntatie (GIO) geeft oriëntatie op muziek en muziekinstrumenten en brengt de leerlingen tot een heus eindconcert. Instrumenten: fluit - viool en cello - gitaar - slagwerk - keyboard (toetsen) - trompet - altblokfluit - klarinet en saxofoon. Er kunnen, in de basis­ opzet, 90 kinderen aan meedoen. Dit project kan zich iedere twee, drie of vier jaar herhalen, zodat structureel iedere leerling in z’n basisschoolperiode ermee in aanraking kan komen. Voor meer informatie: Peter Leydekkers 035 - 688 68 17 of peter@globeckc.nl.

Doe het zelf projecten

muziek

voor groep 6 t/m 8 De prijs is E 25,- inclusief portokosten per project. De uitleenprojecten dienen echter te worden opgehaald en teruggebracht. Het Wilhelmus en andere geuzenliederen Waar komt ons Wilhelmus vandaan en wat betekent de tekst eigenlijk? Muziekbeluisteren door de eeuwen heen Een muziekwerk met hetzelfde thema, 13 maal korte en verschillende variaties, ieder in een andere stijl en periode. Popidolen Idolen zijn van alle tijden. De huidige popmuziek gecombineerd met een duik in het verleden. De Sambakoffer - uitleenproject De koffer met muziekinstrumenten vormt een project dat voor iedereen uitvoerbaar is.

13


Nu in ook RN BA A

media en audio-visueel klassefilm

KLASSEFILM

filmvoorstellingen

media en audio-visueel klassefilm

media en audiovisueel

voor groep 1 t/m 8

Klassefilm is een initiatief en samenwerkingsverband van het Filmtheater Hilversum, Filmhuis Bussum, Filmhuis City of Wesopa, nu ook in Theater De Speeldoos in Baarn en Globe CKC en wordt met toestemming van EYE Amsterdam uitgevoerd in deze filmtheaters. In Klassefilm gaat het om het beleven van een bijzondere film en daarop actief reflecteren. Behalve het filmbezoek bestaat Klassefilm uit lesmateriaal om voor en na de film te gebruiken. De kosten voor Klassefilm zijn E 2,35 per leerling. De films worden vertoond op de hieronder genoemde data. BELANGRIJK: De groep dient beschikbaar te zijn op de bij de film genoemde BEIDE dagen van 9.00 uur tot 13.00 uur in het Filmtheater / Filmhuis. Indeling volgt op volgorde van aanmelding.

MELD JE KLAS TIJDIG AAN VOOR 1 OKTOBER 2014!

Pudding T n e ! uw

Stip & Vlek Groep 1+ 2 [Kijkwijzer: alle leeftijden] Lengte: 50 minuten. Belangrijke thema’s: eerste bioscoopervaring, van boek naar film, stop motion. Twee dartelende vriendjes, met de toepasselijke namen Stip en Vlek, buitelen van het ene avontuur in het andere. Ze spelen in de sneeuw, gaan naar de tandarts, verdwijnen achter het behang, kliederen met verf en houden een picknick. Ze bestuderen insecten, spelen piraat en ontdekken een machtig mooie sterrenhemel. ‘Stip & Vlek’ is een amusante, originele film voor de allerkleinsten. Heel geschikt als allereerste bioscoopervaring. LET OP: op beide data beschikbaar zijn! (niet voor Baarn). Hilversum 3 november 2014 2x - 9.30 tot 10.20 + 10.45 tot 11.35 uur 13 november 2014 2x - 9.30 tot 10.20 + 10.45 tot 11.35 uur Bussum 12 januari 2015 2x - 9.30 tot 10.20 + 10.45 tot 11.35 uur 3 februari 2015 2x - 9.30 tot 10.20 + 10.45 tot 11.35 uur Weesp 23 april 2015 2x - 9.30 tot 10.20 + 10.45 tot 11.35 uur 4 juni 2015 2x - 9.30 tot 10.20 + 10.45 tot 11.35 uur

14

Groep 3 + 4

[Kijkwijzer: alle leeftijden] Lengte: 81 minuten. Belangrijke thema’s: pesten, ouder-kind relatie, tekenstijl in de film. Ivan is een jongetje dat overal het slechtst in is: in gymnastiek, lezen, voetbal. Op een dag mag hij van een vriendelijke heks een wens doen, die één dag geldig zal zijn. Hij wil héél sterk worden, zodat hij alle pestkoppen in de klas een lesje kan leren. De volgende morgen kan hij zijn geluk niet op: hij is sterk als een os, spuugt kilometers ver en leest beter dan de meester. Maar het mooiste is dat hij enorme spierballen heeft gekregen, zodat hij alle jongens die hem altijd op de kop zitten eens een lesje kan leren. Maar de heks heeft zich vergist in haar toverspreuk, want de dagen daarna is Ivan nog steeds even sterk. Zijn vader, die hem altijd uitschold voor Pudding Tarzan, is nu apetrots op hem. Alleen Lotty lijkt haar vriendje niet meer zo leuk te vinden… LET OP: op beide data beschikbaar zijn! Hilversum 4 nov 2014 2x - 9.15 tot 10.36 + 10.55 tot 12.16 uur 6 nov 2014 2x - 9.15 tot 10.36 + 10.55 tot 12.16 uur Bussum 13 januari 2015 2x - 9.15 tot 10.36 + 10.55 tot 12.16 uur 27 januari 2015 2x - 9.15 tot 10.36 + 10.55 tot 12.16 uur Weesp 20 april 2015 2x - 9.15 tot 10.36 + 10.55 tot 12.16 uur 1 juni 2015 2x - 9.15 tot 10.36 + 10.55 tot 12.16 uur Baarn 15 juni 2015 - 10.00 tot 11.21 uur 16 juni 2015 - 12.00 tot 13.21 uur

n e ! u


uw

media en audio-visueel klassefilm

N ook u BA A in RN

De Geweldige Beer Groep 5 + 6

media en audio-visueel klassefilm

[Kijkwijzer: 6+, geweld en angst] Lengte: 73 minuten. Belangrijke thema’s: broer-zus verhouding, natuur versus cultuur, geluid in film. De 11-jarige Jonathan brengt zijn vakanties vaak door bij zijn opa die aan de rand van een groot bos vol mythische dieren woont. Dit jaar gaat zijn jongere zusje Sophie ook mee, maar Jonathan is daar niet blij mee en vraagt zich af hoe hij haar het beste kan ontwijken. Maar dan wordt Sophie ontvoerd door een gigantische duizendjarige beer. Het is nu aan Jonathan om haar te redden en hij begint aan een avontuur door het bos waar hij allerlei rare wezens ontmoet. LET OP: op beide data beschikbaar zijn! Hilversum 4 nov 2014 2x - 9.30 tot 10.43 + 11.10 tot 12.23 uur 6 nov 2014 2x - 9.30 tot 10.43 + 11.10 tot 12.23 uur Bussum 19 januari 2015 2x - 9.15 tot 10.28 + 10.55 tot 12.08 uur 9 februari 2015 2x - 9.15 tot 10.28 + 10.55 tot 12.08 uur Weesp 16 april 2015 2x - 9.15 tot 10.28 + 10.55 tot 12.08 uur 18 mei 2015 2x - 9.15 tot 10.28 + 10.55 tot 12.08 uur Baarn 15 juni 2015 - 12.00 tot 13.13 uur 22 juni 2015 - 10.00 tot 11.13 uur

uw n !e

media en audiovisueel

uw n !e

De Superheld Groep 7 + 8 [Kijkwijzer: alle leeftijden] Lengte: 74 minuten. Belangrijke thema’s: pesten

Subsidiemogelijkheden (zie inleiding): Hilversumse scholen tot E3,50 K&C per leerling.

Pudding T

Modulf is een Noorse jongen van elf. Hij is altijd het doelwit van de pesterijen van twee vervelende jongens uit zijn klas, Frank en Jørgen. Maar toch ziet hij zichzelf als een superheld. Want omdat hij die twee rotzakken bezighoudt, kunnen ze tegelijk geen andere kinderen plagen. Maar een nieuw buurmeisje, Lise, zet de wereld van Modulf op zijn kop. Zij doet aan de Japanse zelfverdedigingssport Aikido en vindt dat Modulf zich ook niet zo op zijn kop moet laten zitten. De stoere Lise trekt de aandacht van Frank en Jørgen, die haar een toontje lager willen laten zingen. Maar dan zal Modulf toch echt moeten bewijzen dat hij een superheld is. LET OP: op beide data beschikbaar zijn! Hilversum 3 nov 2014 2x - 9.15 tot 10.29 + 11.00 uur tot 12.14 13 nov 2014 2x - 9.15 tot 10.29 + 11.00 uur tot 12.14 Bussum 26 januari 2015 2x - 9.15 tot 10.29 + 11.00 uur tot 12.14 10 februari 2015 2x - 9.15 tot 10.29 + 11.00 uur tot 12.14 Weesp 10 april 2015 2x - 9.15 tot 10.29 + 11.00 uur tot 12.14 26 mei 2015 2x - 9.15 tot 10.29 + 11.00 uur tot 12.14 Baarn 16 juni 2015 - 10.00 tot 11.14 uur 22 juni 2015 - 12.00 tot 13.14 uur

15


media en audio-visueel groep 1 t/m 8

media en audio-visueel groep 1 t/m 4 en 4 t/m 7

Videospeelclip

workshop voor groep 1 t/m 4 De kinderen naar zichzelf laten kijken en zo hun eigen talenten laten ontdekken. Maar ook kijken ze naar de anderen en hun talenten! In de workshop Videospeelclip krijgen kinderen deze kans. “Als jij doet waar je goed in bent, zet die meneer (videodocent van Globe) het op de film”. De opnames van de talenten worden gebruikt voor het maken van een wervelende videospeelclip met bijpassende muziek. Een hilarisch eindresultaat waar de kinderen zichzelf en anderen op een verrassende manier terug zien!

media en audio MEDIACOACH visueel voor alle groepen

De videodocent gaat aan het werk met kleine groepjes uit de klas. Duur per klein groepje ongeveer 45 minuten. De video docent is drie uur op de school per groep/klas. Prijs is inclusief montage en DVD. Nodig is een apart lokaal, een TV en een CD speler/geluidsinstallatie. Erg leuk voor groep 1 t/m 4. De kosten zijn E 220,- per groep/klas inclusief montage en DVD.

Mediawijsheid?! De mediacoach kan scholen helpen met ideeën om mediawijsheid te integreren in verschillende vakken. De mediacoach laat de verschillende mogelijkheden zien waarmee scholen aan de slag kunnen met mediawijsheid. Ook op zichzelf staande workshops mediawijsheid kunnen in overleg met de school gegeven worden. De mediacoach kan scholen adviseren bij het organiseren van projecten mediawijsheid en van ouderavonden met als thema mediawijsheid of een onderdeel hiervan. De mediacoach kan op projectbasis coachend optreden om een school te ondersteunen bij het implementeren van mediawijsheid en adviseren bij bijvoorbeeld het opstellen van protocollen mediawijsheid. Mediawijsheid is een verplicht onderdeel geworden van de culturele leerlijn van de school. Een gecertificeerde mediacoach die tevens ervaren leerkracht in het basisonderwijs en Intern Cultuur Coördinator is, adviseert scholen bij het invullen van deze leerlijn voor alle groepen van de basisschool. De mediacoach begeleidt scholen hierin door ze verschillende mogelijkheden te laten zien. De school maakt zelf een keuze die past bij de school. Workshops mediawijsheid in de klas (op maat) m.b.t. de kunstvakken: • Hoe gaan de media om met kunst? • Hoe kijk je naar films? • Online museumbezoek + kunstbeschouwing • Online kunst-games + kunstbeschouwing Verder kunnen er door de mediacoach workshops (op maat) over mediawijsheid met een algemeen karakter worden gegeven: • Hoe gedraag je je op internet/cyberpesten • Hoe ga je om met de Social Media • Gratis geld bestaat niet • Online privacy Informatie: Peter Leydekkers 035 - 688 68 17 of peter@globeckc.nl

De macht van reclame

theorie en praktijk workshop voor groep 7 en 8

uw n !e

Wat willen reclamemakers bereiken en hoe doen ze dat ! In dit project willen mediacoach José van Kemenade en videodocent Andor Driessen ingaan op beeldmanipulatie in de reclame. In het theoretische gedeelte komen de verschillende manieren aan de orde waarop reclamemakers proberen hun producten te verkopen, door gebruik van Photoshop, make-up en verschillende computertechnieken. In het praktische gedeelte gaan de kinderen aan de slag met eenvoudige foto-, film- en computertechnieken, om te ervaren hoe reclamemakers dat doen. Ze maken hun eigen logo, verzinnen slogans, bewerken een zelfportret en maken een reclamefilmpje. Uiteindelijk monteert de videodocent alles tot één geheel en krijgt de klas een DVD met het resultaat. Duur: twee workshops van 3 uur. De kosten inclusief 2 DVD’s zijn E 470,- per groep.

16

Slapstick

workshop voor groep 4 t/m 7 “Acteren en je mond houden is best moeilijk!” “Hoe kan ik duidelijk maken wat ik wil zeggen zonder iets te zeggen?” In de wereld van de ‘stomme film’ hadden de acteurs hier rekening mee te houden, in onze wereld is het een geweldige uitdaging om kinderen zich bewust te laten worden wat acteren voor de camera inhoudt. In twee lessen maken we een eigentijdse ‘Slapstick’ waar Laurel en Hardy jaloers op zouden zijn. In de eerste les bekijken we een stukje film van Charlie Chaplin en bespreken we wat er allemaal is opgevallen. De rol van de muziek wordt ook besproken en wat de muziek voor invloed heeft. Vervolgens krijgen ze de opdracht om in groepjes van vier een klein grappig/droevig/ spannend voorval te verzinnen, de opdracht om de ‘talkies’ te maken (tekstbordjes met korte uitleg) en muziek uit te zoeken. In de tweede les worden de stukjes geoefend door de diverse groepjes (eventueel verkleed). Voor elkaar en voor de camera worden de stukjes vervolgens opgevoerd, met als resultaat een DVD die in school en op de website kan worden vertoond. De videodocent van Globe komt twee maal op school en gaat aan het werk met de groep. Meerdere groepen kunnen in een korte periode worden gecombineerd. Van de leerkracht wordt een actieve bijdrage verwacht. Nodig is een TV en een 2e ruimte, naast de eigen klas. De kosten zijn voor twee lessen E 295,- per groep (4 uren) (inclusief montage en DVD).

Subsidiemogelijkheden (zie inleiding): Hilversumse scholen tot E3,50 K&C per leerling.


media en audio-visueel groep 4 t/m 6 en 6 t/m 8

media en audio-visueel groep 7 en 8

Reportages en nieuwsitems maken workshop voor groep 7 en 8

Er zijn marsmannetjes geland op het schoolplein! Meester Wim houdt van speelgoedtreintjes! Wie wordt onze nieuwe directeur? Allemaal onderwerpen die je in het journaal of in een reportage zou kunnen gebruiken. Hoe maak je het onderwerp duidelijk in een filmpje? Waar moet je allemaal op letten? We delen de klas in groepjes en gaan aan de slag met het bedenken van de reportage. Verzin je zelf een verhaaltje of is er iets interessants op school dat je kan filmen? De videodocent van Globe komt op school om je uit te leggen waar je allemaal op moet letten. Als het idee klaar is kunnen de reportage­ ploegen aan de slag binnen de school. Af en toe komen ze terug om te laten zien wat er gefilmd is en krijgen ze tips. En dan vliegen ze weg zoals razende reporters dat doen. Een week later krijgt de klas de reportages gemonteerd en voorzien van titels en muziek terug te zien. De videodocent is drie uur op de school (ochtend). Prijs is inclusief montage en DVD. Alles vindt plaats in en buiten de eigen klas. De kosten zijn E 220,- (inclusief montage en DVD).

De Componeertool ONLINE-doe het zelf activiteit voor groep 7 en 8 samenwerkingsproject Muziek­­centrum van de Omroep en Globe CKC

Animaties

workshop voor groep 4 t/m 6 en 6 t/m 8

n e ! uw

De leerlingen van groep 4 t/m 6 worden verdeeld in groepjes en bedenken een kort verhaal of een leuke grap. In combinatie met speeltjes worden papieren figuren tot leven gebracht in een korte stop-motion animatie. Bij groep 6 t/m 8 leren de leerlingen verschillende vormen van animatie kennen. Een zoötroop-animatie en een stop-motion animatie (zoötroop is een draaiende trommel waarin je opéénvolgende tekeningen of foto’s kunt plaatsen om ze vervolgens als een filmpje te zien). Ook hier gaan de diverse groepjes van 5-6 leerlingen aan de slag met camera’s en (eenvoudige) computerprogramma’s. Het resultaat is een DVD met een aantal kleurrijke animaties met passende muziek.

Online je leerlingen hun eigen muziek laten maken, een compositie in verschillende stijlen, met verschillende instrumenten in hun volgorde en op hun manier. Dat kan dus met de componeertool en gewoon in de klas.

De videodocent van Globe komt op school en gaat aan het werk met de groep. Alle leerlingen zijn de volle 3 uur actief bezig. Van de leerkracht wordt een actieve bijdrage verwacht. Nodig is een TV en een 2e ruimte, naast de eigen klas, voor het maken van de animatie. De kosten zijn E 220,- (inclusief montage en DVD).

De kosten van de componeertool zijn: instructie leerkrachten E 38,per leerkracht. De componeertool is verder gratis. Op de leerkrachten instructie bijeenkomsten wordt alles wat er te weten valt uitgelegd: hoe in te loggen, hoe kies je een stijl, hoe stel je je compositie samen. De composities die ontstaan worden online opgeslagen en kunnen door de leerlingen op elk gewenst moment ten gehore worden gebracht: een leuke compositiewedstrijd kan hieruit volgen.

Doe het zelf projecten ‘Een kijkje in de filmwereld’. Een aantal lessen over film maken, filmmuziek en geluidseffecten bij film plus een leuk lied om mee te zingen. Voor beide projecten geldt: Een lesboek en DVD. De prijs is E 25,- inclusief portokosten.

De Reizende Droom groep 4 t/m 6 The Gold Rush groep 6 t/m 8

media en audiovisueel

De componeertool is een digitale doe het zelf activiteit voor de leerlingen in de klas, nodig is een instructie bijeenkomst van 1,5 uur voor de leerkracht. Deze bijeenkomsten worden zo’n 3x per jaar georganiseerd. Na de klassikale uitleg via het digibord kunnen de leerlingen zelfstandig (alleen of in kleine groepjes) als componist aan de slag. Nodig daarvoor is een computer met internet aansluiting.

EXTRA: Deze componeertool kan aangevuld worden met de dagworkshop bij Globe en het Muziekcentrum van de Omroep. Als afsluiting van de componeertool is deze dagworkshop heel geschikt: Hier ga je een live compositie maken en instrumenten bespelen onder leiding van gespe­ cialiseerde workshopleiders. De dag wordt gecompleteerd met een bezoek aan een van de orkesten in het Muziekcentrum van de Omroep. Deze dagworkshop is voor maximaal 30 leerlingen en de duur is ongeveer 3,5 uur. De locatie is het Muziekcentrum van de Omroep en de data en tijden worden in overleg afgesproken. De kosten zijn E 700,- per groep/klas.

17


voor de leerkrachten groep 1 t/m 8

voor de leerkrachten groep 1 t/m 8

voor de Ondersteuning leer Cultuureducatie krachten voor groep 1 t/m 8 KUNSTCOACH: Op het gebied van theater, muziek, dans, beeldende kunst en media heeft Globe een COACH in huis. Deze coach ondersteunt de leerkracht met verschillende mogelijkheden: voorbeeldlessen, (na) besprekingen, ontwikkelen leerlijn, workshops aan de leerlingen of aan de leerkrachten (ouders). De bedoeling is een op de praktijk gerichte hulp bij een van deze kunstvakken. Maatwerk/culturele dag: Een breed scala aan kunstactiviteiten op één of meerdere dagen, zoals concerten, workshops, demonstraties en een groot kunstwerk bij jullie op school. Alle kunstdisciplines kunnen hierbij aan bod komen.

n e ! uw

Leerlijn: Invulling van nu nog lege vlekken binnen de culturele leerlijn van de school. Globe kan je helpen bij het compleet maken van jouw cultuurbeleidsplan met activiteiten in alle disciplines. Themadag: Een dag die aan de hand van bijvoorbeeld een thema kan worden samengesteld uit onderdelen die in deze brochure staan vermeld, of juist als ze er niet in staan. Globe kan je helpen bij dit samenstellen.

Workshops poppenspel voor leerkrachten

methode ondersteunend of -gebonden poppenspel Advies op maat: Op het gebied van kunst en cultuur is er veel mogelijk bij Globe CKC. Als je wensen voor advies, scholing of bemiddeling bij ons kenbaar maakt, zoeken we samen met jou naar een antwoord op je vraag. We adviseren scholen bij het ontwikkelen van cultuurbeleid. We geven begeleiding en advies aan interne cultuurcoördinatoren en aan teams bij implementatie van een van de kunstvakken of bij een methode.

Poppen hebben een geheim deurtje naar het hart van kinderen. Poppen trekken snel de aandacht en weten die lang vast te houden. Tegenwoordig wordt er in onderbouw-methodes voor de basisschool steeds vaker gewerkt met (hand)poppen. Ook in schooltelevisieprogramma’s zie je veel poppen die ook weer gebruikt worden bij het verwerkingsmateriaal.

Voor meer informatie: Peter Leydekkers 035 - 688 68 17 of peter@globeckc.nl. Voor Hilversumse scholen geldt dat er in dit opzicht nauw wordt samengewerkt met Het Cultuurloket.

Maar hoe speel je nu met poppen? Hoe kun je knuffels gebruiken bij het vertellen van een prentenboek of ander verhaal? Hoe beweeg je effectief? En hoe kun je dat combineren met een vertelling, instructie of verwerking. Globe biedt in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor het poppenspel Unima Nederland, workshops poppenspelen voor leerkrachten. Speciale aandacht voor methode ondersteunend of -gebonden poppenspel. De workshops worden gegeven op locatie voor individuele deelnemers en bij jou op school voor het (onderbouw) team. Voor meer informatie en een offerte: Peter Leydekkers 035 - 688 68 17 of peter@globeckc.nl

De Componeertool ONLINE-doe het zelf activiteit voor groep 7 en 8 samenwerkingsproject Muziek­­centrum van de Omroep en Globe CKC

n e ! uw

Online je leerlingen hun eigen muziek laten maken, een compositie in verschillende stijlen, met verschillende instrumenten in hun volgorde en op hun manier. Dat kan dus met de componeertool en gewoon in de klas. Zie de beschrijving bij Media en Audio-visueel op pagina 17.

18


voor de leerkrachten groep 1 t/m 8

voor de leerkrachten groep 1 t/m 8

Kunstenaar en vakdocent in de klas

voor de leerkrachten

gastles voor groep 1 t/m 8

Liedbegeleiding op gitaar cursus gitaar in de klas voor groep 1 t/m 8

Zelf je eigen klas kunnen begeleiden wanneer deze een lied zingt. Dat kan al vrij snel met deze uitgekiende cursus waarbij de leerkracht alleen dat leert wat er voor dit doel, liedbegeleiding op gitaar, nodig is. Vanuit een beginsituatie van ‘nul’ naar het leren spelen van een aantal eenvoudige liedbegeleidingen op de gitaar. In vijf lessen leer je de basis en kun je deze serie liedjes begeleiden. Een vervolgmogelijkheid van weer vijf lessen brengt ons tot het spelen in meerdere toonsoorten en het kunnen vinden van akkoorden bij een liedje. Kennis van muzieknoten is niet vereist. Duur van een les is 60 minuten. De cursus kan op maat worden aangepast. Benodigdheden: een goed te stemmen akoestische gitaar. Kosten: bij 5 en 6 deelnemers E 100,- p.p; bij 7 en 8 deelnemers E 75,- p.p en 9 en meer (tot 15) E 55,- p.p.

Dans voor kleuters, lessenserie met voorbeeldles. Een inspirerende gastles in de klas door een ervaren dansdocente laat andere kanten van dansen zien. Een les waarbij de kinderen na afloop vragen: “Juf, gaan we morgen weer dansen?” De leerkracht: “natuurlijk, ik heb een hoop muziek en ideeën gekregen van de danseres, dus we kunnen nog wel even voort”. Het bijgaand lesmateriaal vormt een lessenserie van 4 lessen voor de leerkracht. Deze wordt door de dansdocente besproken met de leerkracht(en) na de gastles. Aan de hand van eenvoudige beschrij­ vingen en leuke muziek op CD, maar vooral na de dansdocente te hebben zien werken kan de eigen leerkracht hierop een vervolg geven. De dansideeën zijn vaak in een verhaal gegoten waardoor dans een natuurlijke uiting van de verbeelding is geworden. Nodig voor de gastles (voor minimaal 2 groepen) is een speellokaal en een goede geluidsinstallatie met CD speler. De kosten zijn E 77,- per klas. Een beeldend kunstenaar of een dansdocent, een foto/filmdocent, theaterregisseur of muziekdocent. Zo’n professional een keer (of vaker) in de klas krijgen VOOR GROEP 1 T/M 8; dat kan heel eenvoudig. Het is inspirerend, er gebeurt iets waar je zelf als leerkracht niet toe komt of wat je je kinderen onthoudt simpelweg omdat je er net niet genoeg bagage voor hebt. De vakdocent komt bij je op school voor minimaal 2 uur. De activiteiten kunnen per onderdeel 1 of 2 uur duren. Tijden en data worden in onderling overleg afgesproken. De kosten zijn E 77,- per uur. Voor beeldende vakken en audio visueel zijn de kosten exclusief materiaal.

Workshop beeldend/muziek studiedagdeel voor leerkrachten

De studiedagdeel wordt gegeven door een ervaren docent van Globe CKC. Dit dagdeel kan worden gegeven aan (een groepje uit) het eigen team, maar individuele inschrijvingen kunnen ook. Tevens is het mogelijk meerdere studiedagen aan te vragen, of er eventueel een cursus van te maken. Er wordt van te voren een offerte gemaakt n.a.v. jullie wensen. Muziek voor leerkrachten Een beknopte en overzichtelijke bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur. Praktisch van opzet met als doel direct de volgende dag in de klas aan de gang te kunnen gaan. Wat kun je meer met een liedje? Hoe leer je een liedje aan? Hoe gebruik ik instrumenten in mijn les? In deze workshop komen onderwerpen ter sprake die direct een snelle verbete­ ring van je muziekles opleveren. Uiteraard kunnen er verzoeken worden gedaan of kan er ingegaan worden op de methode Muziek Moet Je Doen. Beeldende kunst voor leerkrachten Ben je al weer aan het nadenken over een kunstthema voor volgend jaar? Of wil je gewoon geïnspireerd raken? Of wil je in het kader van teambuilding met je collega’s samenwerken aan een kunstwerk? Kom dan naar Globe en doe een beeldende workshop voor leerkrachten.

Muziek In Ieder Kind Doorlopende leerlijn muziek in alle klassen! Een directe en inhoudelijke koppeling tussen binnenschoolse en naschoolse activiteiten! Een gemakkelijke maar doeltreffende onder­ steuning van de eigen leerkrachten!

Subsidiemogelijkheden (zie inleiding): Hilversumse scholen tot E3,50 K&C per leerling.

Kijk bij de discipline muziek voor de beschrijving!

19


beeldende kunst groep 1 t/m 8

beeldende kunst

beeldende kunst groep 1 t/m 8

beeldende kunst

uw n !e

De Kunstschilder

kunstenaar in de klas voor groep 1 t/m 8 Mondriaan, Vermeer en Rembrandt, grote namen in de schilderkunst. Zij deden dingen die niemand anders kon. Waarom was dat wat zij deden zo bijzonder en wat kunnen we ervan leren? Deze Hollandse meesters staan centraal in dit schoolproject. Voor alle groepen is er een speciale workshop aan de hand van ieder een eigen meester. Bijzonder is dat leerlingen een multimediale verwerking maken van iets wat specifiek bij deze Hollandse meester hoort. Aan de hand van hun beroemdste schilderijen gaan kinderen aan de slag met verschillende beeldelementen. De Kunstschilder is een project dat in ongeveer een week met de hele school tegelijkertijd kan worden uitgevoerd en levert een unieke, spannende maar vooral onverwachte tentoonstelling op. Groep 1/2 Piet Mondriaan: Collages met primaire kleuren en zwart/wit, plus een multimedia bewegingsproject. Groep 3 Rembrandt: Een eigen klassenfoto zoals de ‘Nachtwacht’ van b.v. het Schoonmakersgilde (of een ander Gilde zoals Timmermannen etc). Groep 4 Panorama Mesdag: Maak je eigen Panoramahelm. Groep 5 Jeroen Bosch: Het kijkdoos doorgeefverhaal. Groep 6 Johannes Vermeer: Het licht van Vermeer, stilleven en portret. Groep 7 Willem de Kooning: ‘Ode aan de Kooning’ animatiefilm. Groep 8 Carel Willink: ‘Plastic Fantastic’ Filmstill /Tableau Vivant.

Een Heleboel Beesten Kunstenaar in de klas groep 1 t/m 8 (kunst met een vleug techniek)

Er is een nieuwe groep eilanden ontdekt in de plastic ‘soepzee’ waar het krioelt van merkwaardige en bijzondere beesten. Beesten en wezens uit het afval geboren. Sommige zien er obscuur uit, andere weer lieflijk en poëtisch. Je ziet ze bijna niet en je moet heel goed kijken...Op elk eiland is het een drukte van belang. Er worden huisjes, schuil- en verstopplekjes gebouwd. Alles is in ontwikkeling. De beesten werken veel samen en zijn goede vrienden van elkaar. Er zitten veel verschillende groepen beesten met gekke namen zoals de wassers, opruimers, dweilers, detectives, polities, bouwers, dansers en snaaiers. Wat ga jij bedenken om te maken?

Voor alle workshops is er een speciale lesbrief en een lijst met actiepunten ter voorbereiding. De workshops duren twee uur (1,5 voor groep 1/2) en kosten inclusief materiaal per groep: E 288,- groep 1/2, 3, 4 en groep 6 E 364,-groep 5 en 8 E 504,- groep 7.

De kunstenaar-docenten hebben zich positief laten inspireren door de ‘plastic soep’ in de oceanen. Elk thema per groep is geïnspireerd op een kinderboek of verhaal. Dit is een fantastisch schoolbreed ruimtelijk pro­ ject, gemaakt voor het basisonderwijs. Per bouw een workshop waarin wordt gewerkt met afvalmateriaal, duurzaamheid, techniek en hergebruik. Groep 1+2 Beebiebeestjes: sjabloneren en werken met afvalmateriaal Groep 3+4 Zooibeesten: werken met afvalmateriaal en verbindingen maken Groep 5+6 Wat en hoe zwemt er rond het eiland? waterbeesten met slierten... Groep 7+8 Wall E meets Art (optioneel animatie) over afval en kunst. • kunstbeschouwing is in iedere workshop het uitgangspunt. • Tijdens het werken wordt aandacht besteed aan de kerndoelen die horen bij ruimtelijk werken. • Het verzamelen van de specifieke materialen bevordert bewustwording. • Alle werkstukken samen resulteren in een bijzondere eindexpositie van het kunstproject. De workshops duren 1,5 of 2 uur en kosten inclusief materiaal per groep: E 165,- voor groep 1 t/m 4 E 205,- voor groep 5 t/m 8.

20

Coaching beeldende kunst kunstondersteuning voor alle groepen

Een ervaren docent kan het beeldend kunstonderwijs op de school een enorme lift geven. Dit gebeurt met goede voorbeeldlessen en vooral coaching van de leerkracht. Doel is een doorgaande leerlijn voor de hele school te creëren waarbij iedere leerkracht zich bekwaam voelt om deze lessen te gaan geven. Subsidiemogelijkheden (zie inleiding): Hilversumse scholen tot E3,50 K&C per leerling.

Er kan gewerkt worden vanuit een methode waardoor de doorgaande leerlijn sterker wordt. Daarnaast is er de flexibiliteit waarbij de coaching op maat wordt gemaakt naar de wens van de school en leerkracht. Er is inmiddels op diverse scholen werkvorm-ervaring opgedaan. Voor meer informatie: Peter Leydekkers 035 - 688 68 17 peter@globeckc.nl


beeldende kunst groep 1 t/m 8

beeldende kunst groep 1 t/m 8

beeldende kunst DE KLEURrijke SCHOOL kunstenaar in de klas voor groep 1 t/m 8

“Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is”. Dit project sluit aan bij de kerndoelen van kunstzinnige oriëntatie, met name op het domein van kleur. Voor iedere groep is er een uit­ dagende workshop waarin de rijke wereld van kleur centraal staat. De leerlingen leren op een speelse manier heel veel over kleur zowel in theorie als in de praktijk. Dit aan de hand van het beroemde boek van de kunstenaar Johannes Itten ‘Kleurenleer’. De workshops worden ondersteund door een Powerpoint presentatie. Groep 1/2 kunstschilder Paul Klee Aan de hand van het prachtige fantasievolle werk van Paul Klee, speels zowel in techniek als onderwerp word er een groot zogenaamd ‘gesamtkunstwerk’ gemaakt. Er wordt zowel in het platte vlak als ruimtelijk gewerkt. Bij deze workshop speelt het kleur element warm/koud een belangrijke rol. Groep 3 architect/kunstenaar Friedrich Hundertwasser Het vrolijke uitnodigende werk van Hundertwasser vormt een inspirerend uitgangspunt voor een reis in kleur en vorm. Iedere leerling krijgt als basis een spiraalvorm die in de klas/school aan het plafond kan worden opgehangen (vleugje techniek). Bij deze workshop speelt het complementair kleurgebruik een belangrijke rol. Groep 4 kunstenaars van de Cobra Het kleurrijke, fantasievolle werk van de Cobra kunstenaars (o.a. Appel, Corneille) is geïnspireerd op het werk van kinderen. In deze workshop nemen we hen als uitgangspunt. De optische kleurillusie en het gebruik van warme en koude kleuren speelt in deze workshop een belangrijke rol. Iedere leerling heeft aan het eind van de les een eigen kleurrijk watermonstertje in een pot met water. Alle potjes bij elkaar ogen als een kleurvol laboratorium! groep 5 kunstenaars Bauhaus Johannes Itten was de drijvende kracht achter het boek over kleur. In deze workshop is het een en al kleuren mengen. Er gaat een fascinerende wereld van kleuren en tinten open voor de leerlingen. Alle werkstukken krijgen een zwart passepartout en vormen bij elkaar een kleurrijke wand. groep 6 kunstschilder Wassily Kandinsky De bron van Kandinsky’s abstracte kleurrijke werk was muziek, hier wordt met name aandacht aan besteed. Vorm en kleur verwijzen bij hem naar muziek. Door knippen, schuiven, plakken en vormen te beschilderen met diverse gemengde kleuren en tinten ontstaan 3d schilderijen. groep 7 kunstschilder en streetartist Bortusk Leer Bortusk’s intentie met zijn werk is humor, je aan het lachen maken. De vrolijke, heldere kleuren helpen daarbij. In zijn werk maakt hij veel gebruik van complementaire kleuren. Zijn werk inspireert ons om te werken op kran­­tenpapier en daar een opdracht aan te verbinden en met aandacht voor kleur. Zo ontstaan kleurrijke kunstwerken die uitnodigen tot een gesprek.

Karel Appel

kunstenaar in de klas voor groep 1 t/m 8 Dit project is geschikt voor de hele school of kan per groep worden afgenomen. Leidraad is de lijfspreuk van Karel Appel : “Het doen is belangrijker dan het eindresultaat” en “Ik rotzooi maar wat aan”. Aan de hand van een inspirerende PowerPoint presentatie en ander beeldmateriaal worden de leerlingen ent­ housiast gemaakt. De gereedschappen waarmee gewerkt wordt zijn divers: zagen, hamers, tangen, (fret)boortjes en dergelijke. Voor de groepen 1 t/m 4 De leerlingen maken aan de hand van een thema ruimtelijke objecten van diverse materialen. Zo verrassen zij zichzelf door het doen van allerlei vondsten op materiaal gebied. Een stuk eierkarton wordt een bek, een wasknijper een snavel enzovoort. Afhankelijk van de groep kan er geschilderd worden. De werkstukken vormen samen een originele en opvallende expositie. De leerlingen nemen zelf een schoenendoos mee en verzamelen zelf materiaal. Voor de groepen 5 t/m 8 De leerlingen maken geïnspireerd door de schilderijen en beelden van Karel Appel zelf een kunstwerk. Karel Appel behoorde tot de groep van de Cobra kunstenaars (Copenhagen, Brussel, Amsterdam) Ze wilden met hun kunst de wereld veranderen, ze hadden veel idealen en trachten met elkaar een mooiere wereld te maken. De leerlingen verzamelen zelf (afval)hout zoals plankjes, latjes, stokjes, karton etc. om het project alvast te laten leven (materialenlijst volgt). Ze gaan zagen, timmeren, schroeven en verbindingen maken. De workshops duren twee uur en kosten inclusief materiaal per groep: E 210,- voor groep 1 t/m 4 E 250,- voor groep 5 t/m 8.

groep 8 Keith Haring In het werk van Haring en van striptekenaars zijn overeenkomsten in vorm, stijl en kleur. In deze workshop ligt de nadruk op psychologie en kleur. Hoe maak je onderscheid met kleuren tussen hoofd en bijzaken? De leerlingen gaan een stripverhaal maken aan de hand van coole voorbeelden en instructies. Eerst wordt er in zwart wit gewerkt, later in kleur. Er ontstaan korte spontane, kleurrijke verhalen. Het project wordt op de eigen school gedaan, liefst 2 of meer begeleiders per klas. Globe verzorgt alle specifieke materialen, de school voor de normale zaken die bij een teken- of schilderles hoort. De kosten zijn voor groep 1 t/m 4 E 240,- en voor groep 5 t/m 8 E 300,-. De workshops duren 2 of 2,5 uur.

21


beeldende kunst groep 1 t/m 8

beeldende kunst groep 1 t/m 8

uw n !e

Home sweet home... over huis, thuis en geborgen zijn Een KUNSTKWARTET uitleen-Bekijk het zelf project voor groep 1 t/m 8

Het Kunstkwartet bevat drie unieke beeldende kunstwerken met aanvullende (les)materialen. Het Kunstkwartet kan in de klas of elders in de school neergezet worden. De koffers waarin de kunstwerken verpakt zijn, dienen tevens als sokkel of paneel.

beeldende kunst

Het lesmateriaal bevat een docentenhandleiding, een lesopzet, en aanvul­ lende materialen zoals een cd-rom, boeken en gedichten. De lesopzet biedt een kort en duidelijk overzicht van de inhoud van ieder Kunstkwartet. De docentenhandleiding bevat suggesties voor inleidende activiteiten en kijk-, doe- en denkopdrachten om de leerlingen meer gericht te laten kijken. Het Kunstkwartet kost E 170,- per periode van ongeveer vier weken. Het is te leen per periode: Periode 5 2 februari t/m 6 maart Periode 6 9 maart t/m 2 april Periode 7 7 april t/m 1 mei Periode 8 11 mei t/m 5 juni Periode 9 8 juni t/m 3 juli

Reliëfprint

workshop voor groep 1 en 2

Afvalproject DE KLIKOBAK! kunstenaar in de klas voor groep 1 t/m 8

‘DE KLIKOBAK’ is een schoolbreed kunstproject waarin recycling en hergebruik centraal staan. Het project kan heel goed gecombineerd worden met het lespakket dat bij de GAD over dit onderwerp verkrijgbaar is. Ons milieu, ons afval en de afvalindustrie maken ons duidelijk dat we meer met afval moeten doen. We kunnen er ook KUNST van maken. Veel kunstenaars en ontwerpers kijken tegenwoordig met bijzondere aandacht naar wat we vroeger afval zouden noemen. We leven op deze planeet met steeds meer mensen en we maken met z’n allen veel afval. Voor alle groepen is door Globe een workshop ontwikkeld, waarin leerlingen samen experimenteren met materiaal, kijken naar verschillende mogelijkheden en hun verbeelding gaan gebruiken om van ‘afval’ iets nieuws te maken. Je kunt zelf van alles maken van oud papier, plastic afval, gedragen kleding en kapotte elektrische apparaten. Werkelijk alles kun je hergebruiken om weer wat nieuws van te maken. Kijk maar eens naar Trashart kunstenaar Tom Deininger die prachtige portretten maakt van plastic afval of Andrea Petrachi die robots maakt van o.a. elektrische apparaten. Onder begeleiding van kunstenaars van Globe doen leerlingen materiaalexperimenten en start al doende zo de verbeelding. Doel van dit project is om leerlingen te leren ontdekken wat de verschillende beeldende mogelijkheden zijn van afvalmateriaal en hoe je ze kan bewerken. Iedere groep krijgt z’n eigen KLIKOBAK, verzamelt de ‘grondstoffen’ en maakt een kunstwerk van zijn eigen afval: Groep 1+2 ‘De Vuilniswagen’ Groep 3+4 ‘Afvalknuffels’ Groep 5+6 ‘Klerebeest’ Groep 7+8 ‘Futuristische beelden van oude electronica’ De workshops worden ondersteund door een uitgebreide presentatie op het digibord over Trashart. De workshops duren 2 uur en kosten inclusief gereedschappen en verbindingsmateriaal E 205,- per groep.

22

Heb je wel eens goed naar de nerven van een blad gekeken? Je kunt de nerven ook voelen. Ribbelkarton voelt heel anders dan bobbeltjesplastic en schuurpapier voelt weer heel anders dan jute. Je kunt verschillen in textuur en structuur niet alleen voelen maar ook gebruiken om een kunstwerk te maken. In deze workshop ontdek je de verschillende texturen van dingen om ons heen. Met verschillende materialen maak je een reliëfcollage en die druk je af onder een echte pers. Als je klaar bent maak je met stempels en reststukjes een mooie lijst om je afdruk in te exposeren. Het thema, de afgedrukte materialen en de kleuren kunnen natuurlijk aangepast worden aan het seizoen, feest of gebeurtenis. De school zorgt voor de scharen, het verdere materiaal wordt verzorgd door Globe. De workshops vinden op de school plaats, duren 2 uur en kosten inclusief materiaal per groep E 175,-.

Toverkommetjes workshop voor groep 3 en 4

Mengen met kleuren, maar niet met verf? Werken met textiel, maar liever niet breien of haken? Een vorm boetseren, maar niet met klei? De magische eigenschap van wol biedt uitkomst! Het vervilten van wol onder wrijving met zeep en water bevat al deze elementen en is weer eens iets anders. De kinderen vilten met behulp van een mal een 3-di­ mensionaal kommetje. Het resultaat is een klein prachtig zacht kleurrijk toverkommetje voor bij­ oorbeeld het bewaren van al hun kleinste vondsten!! Het viltproces wordt stap voor stap aan de kinderen uitgelegd en ondersteund met prachtig beeldmateriaal. Liefst 2 of meer begeleiders. Het project wordt op de eigen school gedaan. De workshops duren 2 uur en kosten inclusief materiaal per groep E 185,-.


beeldende kunst groep 4 t/m 6

beeldende kunst groep 4 t/m 6 en 6 t/m 8

beeldende kunst

Zelfportret in Textiel workshop voor groep 4 t/m 6

Trek eens een gek gezicht voor de spiegel. Kijk eens goed wat er gebeurt. En als je knipoogt, hoe ziet je gezicht er dan precies uit? Je kunt veel leren van het kijken naar je eigen gezicht, kunstenaars deden en doen dat ook. Met het maken van zelfportretten kun je stu­ deren, maar je kunt ook een heleboel andere dingen vertellen. Zo kun je iets zeggen over de wereld waarin je leeft, wat je hobby’s zijn, waar jij van houdt. Kortom, met een beeld van jezelf, zeg je wie je bent. Lapjes stof, borduurgaren, knopen en pailletten; alles kun je gebruiken om een geweldig zelfportret te maken. Een kunstenaar van Globe komt in de klas over het zelfportret vertellen. Hij/zij maakt samen met jou een eigen textielkunstwerk. Bij dit project hoort een voorbereidende les door de eigen leerkracht. Deze les is digitaal via de website en goed op het digibord te gebruiken. Dit project kan bij je in de klas of op Globe, in beide gevallen zijn twee begeleiders extra nodig. De workshops duren 2,5 uur en kosten inclusief materiaal per groep E 185,-.

Victory Boogie Woogie schilderen op doek kunstenaar in de klas voor groep 4 t/m 6

Een schilderworkshop waarbij leerlingen kennis maken met nieuwe, verrassende schildertechnieken. Mondriaan laat zien dat je op verschillende manieren naar een schilderij kunt kijken. Compositie, kleurgebruik, ritme en herhaling, zijn de belangrijkste elementen in deze les. Je werkt op echt schilderslinnen, voor iedere leerling een eigen doek. Dit levert natuurlijk een fantastische expositie op, daar kan je klas mee tevoorschijn komen ! De workshops duren twee uur, kunnen plaatsvinden bij voorkeur op Globe (in overleg in de eigen klas) en kosten inclusief materiaal per groep E 405,-.

Gipsen beelden workshop voor groep 4 t/m 6 Subsidiemogelijkheden (zie inleiding): Hilversumse scholen tot E3,50 K&C per leerling.

Hoe beweegt een danseres, voetballer of een ridder? Het beeld dat je gaat maken beweegt niet maar het lijkt van wel. Rennen, springen, vechten, dansen en freeze......! Een stilstaand beeld van een beweging. De pose wordt met gipsverband verwerkt tot een dynamisch beeld. Stel je eens voor: de klas omgetoverd tot een beeldentuin, een schitterende expositie! De school zorgt voor scharen en onderleggers of kranten op de tafels. Globe zorgt voor de andere materialen. Begeleiding: liefst twee of meer begeleiders. De workshops duren twee en een half uur en kosten inclusief materiaal per groep E 200,-.

Beeldhouwen

workshop voor groep 6 t/m 8 De kinderen ervaren het indrukwekkende proces van het beeld­ houwen: hoe wordt er in echt steen gehakt, wat komt daarbij kijken en hoe langzamerhand een klomp steen kan veranderen in een beeld. Onder leiding van de beeldhouwer wordt door de leerlingen gewerkt aan een eigen ‘beeldje’. Met de speciaal aangekochte steensoort kunnen de leerlingen in één workshop goed werken in de vorm van schaven, schuren en voorzichtig beitelen. De opdracht wordt een verrassend gegeven waar de leerlingen intensief mee aan de slag gaan. Begeleiding: liefst twee begeleiders plus de eigen leerkracht. Voorbereiding: oude kleren en schoenen aantrekken! Dit project kan alleen op de eigen school plaatsvinden, aangeraden wordt een plek in de buitenlucht vanwege het stof dat vrijkomt tijdens het verwerken van de steensoort. Hierdoor kan de les het beste in de maanden april, mei, juni en september worden aangeboden. Bij slecht weer wordt de les, in overleg, verplaatst. De workshop duurt twee uur en kost inclusief materiaal en gereedschappen per groep E 395,-.

23


dans groep 1 t/m 8

dans groep 1 en 2

Ratjetoe

dansvoorstelling voor groep 1 en 2 Een groot verhaal over kleine beestjes. Wij willen je graag voorstellen aan Spin en Rat, een brompot en een flapuit. We komen Spin toevallig tegen als hij op reis is met zijn één-spin-show. Dat is een show precies voor één spin en dat komt goed uit want Spin is graag alleen. Rat is niet graag alleen. Om mee te mogen doen aan de één-spin-show bedenkt Rat een slimme list. Maar zijn Spin en Rat eigenlijk wel zo verschillend?

dans

Meedoe danshappening workshop voor alle klassen op school

Een inspirerend dansproject voor de hele school. Met behulp van een klein zendmicrofoontje en lekkere muziek heeft de danseres in een oogwenk een hele gymzaal aan het swingen met drie programma’s voor de verschillende leeftijden.

Door middel van dans, spel, mime, zang en een verrassend decor worden kinderen vanaf 4 jaar meegesleept in een groot verhaal over kleine beestjes. Een interactieve voorstelling over identiteit, grenzen en verschillen of toch overeenkomsten?! De voorstelling is zeer toegankelijk en herkenbaar, speciaal gemaakt voor kinderen die weinig ervaring hebben met danstheater. Voorstellingen door DansTheater Zirr op dinsdag 21 april 2015 in de theaterzaal van Globe. Duur is 50 minuten. De kosten zijn E 6,15 per leering inclusief voorberei­dende lesbrief.

n e ! uw

Voor de groepen 3, 4 en 5 en voor de groepen 6, 7, 8 zijn er verschillende programma’s waarbij diverse stijlen van dans en muziek aan de orde komen (streetdance, pop, folklore enz.) Voor de kleuters (groep 1 en 2) is er een programma met spel en beweging. bij voorkeur in de speelzaal. Minimaal moeten er twee danshappenings per keer worden afgenomen, dus b.v. een voor groep 3, 4, 5 en een voor groep 6, 7, 8. Maximum aantal leerlingen per danshappening is 60, duur is 40 minuten. Bij de kleuters is dit aantal maximaal 30 (duur is dan 30 minuten). Nodig is een geschikte ruimte met een podium (minimaal 1.20m bij 2.5m). Uitgangspunt hierbij is ongeveer 1,5 vierkante meter per leerling. Een gymzaal is meestal een goede locatie, zowel qua oppervlak als qua vloer. Beschikbare data: het hele jaar. De kosten zijn E 150,- voor twee danshappenings, iedere volgende E 75,-.

Dans coaching

dansondersteuning voor alle groepen Een ervaren dansdocent kan het dansen op school een enorme lift geven. Dit gebeurt met goede voorbeeldlessen en vooral coaching van de leerkracht. Doel is een doorgaande leerlijn voor de hele school te creëren waarbij iedere leerkracht zich bekwaam voelt om deze lessen te gaan geven. Er kan gewerkt worden vanuit een methode waardoor de doorgaande leerlijn sterker wordt. Daarnaast is er de flexibiliteit waarbij de coaching op maat wordt gemaakt naar de wens van de school en leerkracht. Er is inmiddels door Globe op diverse scholen ervaring met deze werkvorm opgedaan. Voor meer informatie: Peter Leydekkers 035 - 688 68 17 peter@globeckc.nl.

Dans voor kleuters workshop dans voor groep 1 en 2

Een inspirerende gastles in de klas door een ervaren dansdocente laat andere kanten van dansen zien. Een les waarbij de kinderen na afloop vragen: “Juf, gaan we morgen weer dansen?” De leerkracht: “natuurlijk, ik heb een hoop muziek en ideeën gekregen van de danseres, dus we kunnen nog wel even voort”. Het bijgaand lesmateriaal vormt een lessenserie van 4 lessen voor de leerkracht. Deze wordt door de dansdocente besproken met de leerkracht(en) na de gastles. Aan de hand van eenvoudige beschrijvingen en leuke muziek op CD, maar vooral na de dansdocent te hebben zien werken kan de eigen leerkracht hierop een vervolg geven. De dansideeën zijn vaak in een verhaal gegoten waardoor dans een natuurlijke uiting van de verbeelding is geworden. Nodig voor deze gastles van 45 minuten is een speellokaal en een goede geluidsinstallatie met CD speler. Beschikbare data: het hele jaar. De kosten zijn E 75,- per klas, minimaal 2 klassen.

24


dans groep 1 t/m 4

dans groep 1 t/m 4 - 4 t/m 6

uw n !e

Subsidiemogelijkheden (zie inleiding): Hilversumse scholen tot E3,50 K&C per leerling.

dagprojecten voor groep 1/m 4

Circus Hupsakee dans

Circus Hupsakee heeft zijn tenten opgeslagen vlakbij de school. Maar er is niets te zien!! De directeur vertelt dat iedereen van het circus ziek is, hoe moet het nu met Circus Hupsakee? Aan de hand van het circuslied gaan de kinderen onder leiding van twee dans­­docenten jongleurs-, paarden-, koordansers- en clownsdansen leren. De leer­krachten helpen de kinderen onderwijl mee met het vervaardigen van de (eenvoudige) kostuums. Zo ontstaat een nieuw Circus Hupsakee waar het publiek die middag naar toe gaat, ouders, opa’s en oma’s, iedereen komt kijken!

Hihahuttenbouwers

dansvoorstelling voor groep 1, 2 en 3 samenwerkingsproject Theater Achterom en Globe CKC Een eigen hut, een mannetje, een vrouwtje. Het mannetje zorgt voor het huisje, het vrouwtje voor het mannetje en het weer zorgt voor de afwisseling. In een intieme omgeving worden jong en oud getrakteerd op een fantasierijk beeldverhaal van de vier jaargetijden. Samen met beeldend uitvinder Bert Vogels wordt in Hihahuttenbouwers een klein universum met dauw, zon, wind, regen en sneeuw tot leven gewekt. Hihahuttenbouwers is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar, maar dankzij de gelaagdheid ook de moeite waard voor oudere kinderen. De Stilte maakt al twintig jaar dansvoorstellingen voor kinderen in binnen- en buitenland. Choreografie Jack Timmermans en Jack Gallagher, podiumbeeld Bert Vogels, kostuumontwerp Joost van Wijmen. Voorstellingen op maandag 27 oktober 2014 in Theater Achterom. Duur is 45 minuten. De kosten zijn E 6,70 per leerling inclusief voorbereidende lesbrief.

Ollie gaat dansen Aan de hand van het leuke liedje ‘Ollie’ gaan de kinderen onder leiding van twee dansdocenten diverse dansen leren. De leerkrachten helpen de kinderen onderwijl mee met het vervaardigen van de (eenvoudige) kostuums. Spontaan ontstaat zo het verhaal van Ollie dat de kinderen voor het publiek die middag gaan uitbeelden en dansen. Voor deze dagprojecten worden de kinderen in vier groepen verdeeld met een maximum van 120 leerlingen, waar twee docenten mee gaan werken (of 3 docenten met 6 groepen van maximaal 180 leerlingen). Deze dagprojecten vragen (beperkte) voorbereiding. Nodig zijn 2 ruimten (bij voorkeur speellokaal en gymzaal) en voor de presentatie de gymzaal. Decormateriaal: kartonnen dozen en teken- en schildermateriaal. De eigen leerkrachten zijn actief bij het project betrokken. Beschikbare data: het hele jaar, niet op woensdag. Tijdsindeling is 9.30 tot circa 14.00 uur. De kosten zijn E 465,- bij 2 docenten ; E 625,- bij 3 docenten.

Ik dans wat ik hoor Workshop dansen

doe het zelf project voor groep 1 t/m 6

workshop voor groep 3 en 4

Bij jullie op school of bij Globe Centrum voor Kunst en Cultuur kunnen klassen workshops volgen. Een gespecialiseerde docent geeft de workshop, met in principe een vast programma wat is afgestemd op deze leeftijd. Deze kan bestaan uit één of twee uur per groep (maximaal 30 leerlingen) en er kunnen desgewenst meerdere workshops achter elkaar plaatsvinden. Een workshop in een specifieke dansstijl kan apart worden aangevraagd. Zelfs in de meest korte vorm valt er een goed resultaat te verwachten en leent de activiteit zich voor een leuke korte presentatie. Nodig is een goede geluidsinstallatie en een geschikte ruimte, uitgaande van een vierkante meter per leerling. Beschikbare data: het hele jaar. De kosten zijn E 75,- per uur.

“Wie houdt er nou niet van om op reis te gaan?” Na het zingen van het herkennings­ lied gaan de kinderen mee op reis naar Droomland, Oezbekistan, India, Tanzania, Brazilië, China, Mali en nog veel meer. Op de CD staan de stukjes muziek waar de kinderen op bewegen, spelen en naar luis­t eren. Telkens is er ook het lied in alle landen­stijlen als herkenningsmelodie. Het lesmateriaal bestaat uit 2 lesboeken en 2 CD’s om te behouden. Geschikt voor groep 1 t/m 6. Duur ongeveer 3 weken, de kosten zijn E 25,-.

25


dans groep 1 en 4 en 4 t/m 6

Hijs de zeilen!

uw n !e

dans groep 4 t/m 6

danstheater en meedoevoorstelling voor groep 3 en 4 Het is in het jaar 1650, in de tijd van de Gouden Eeuw en de VOC bloeit als nooit tevoren. Het leven aan boord was niet voor watjes. Er loerde altijd gevaar: stormen, windstiltes, maar vooral oppassen voor zeepiraten. Een matroos moest daarom wel stoer, sterk en een beetje ruig zijn. Over het harde leven aan boord, over argwaan en vertrouwen, over vriendschap en verbroedering en… over piraten. HIJS DE ZEILEN! is een educatief en actief dansproject voor kinderen vanaf 6 jaar, waarbij de nadruk ligt op actie en zelf dansen. De kinderen zitten op de grond rondom een kleine dansvloer (3x3m) en zien een korte, stoere dansvoorstelling van ca. 15 minuten over twee matrozen. Daarna gaan de kinderen samen met de matrozen dansen in de hele zaal. Deze dans laten ze ook aan elkaar zien. Ter afsluiting kijken de leerlingen naar een slotduet van de beide matrozen, die zich tenslotte hebben verzoend.

euw

n!

Voorstellingen door DansTheater Zirr op maandag 12 januari 2015 in de theaterzaal van Globe. Duur is 60 minuten. De kosten zijn E 5,30 per leerling inclusief voorberei­ dende lesbrief.

Dus jij denkt dat je kan dansen?! danstheatervoorstelling voor groep 4 t/m 6

Iedereen kent natuurlijk ‘So you think you can dance’. Under Construction brengt een eigen versie live op de theatervloer. In een grabbelton zitten briefjes met 7 verschillende stijlen en daarbij de namen van de dansers. “Dit zijn de meisjes….en dit zijn de jongens”. Na het voorstellen gaat de presentatrice met de grabbelton de zaal in en dan gaat het dansen los…. met solo’s, duetten en trio’s in alle stijlen. De presentatrice betrekt de leerlingen erbij en ook worden de dansers zelf om reacties gevraagd. Nadat alle stijlen zijn geweest (hiphop, modern, breakdance, klassiek ballet, lyrical jazz en funky jazz) is het aan de leerlingen om een winnaar te kiezen. Tenslotte komen ook de leerlingen zelf op de dansvloer. Voorstellingen op vrijdag 17 april 2015 in de theaterzaal van Globe. Duur is 55 minuten. De kosten zijn E 6,00 per leerling inclusief voorbereidende lesbrief.

dans

Ricky de Rapdanser dagproject voor groep 4 t/m 6

Workshop dansen (middenbouw)

“Ricky kan heel goed rappen, maar hij staat erbij als een lantaarnpaal; geen gezicht toch! En dat terwijl er zoveel te bewegen valt en er zoveel soorten dansen zijn, kijk maar Ricky! Kijk maar eens naar ons!” In een ochtend leren de ervaren danseressen de Rapdance op de rap die de kinderen van te voren hebben geleerd. Bovendien leren de kinderen in vier groepen ieder een eigen dans. Onderwijl werken ze ook nog aan hun graffití decor en (eenvoudige) kostuums!

workshop voor groep 4 t/m 6

Bij jullie op school of bij Globe CKC kunnen klassen workshops volgen. Een gespecialiseerde docent geeft de workshop, met in principe een vast programma dat is afgestemd op deze leeftijd. Deze kan bestaan uit één of twee uur per groep (maximaal 30 leerlingen) en er kunnen desgewenst meerdere workshops achter elkaar plaatsvinden. Een workshop in een specifieke dansstijl kan apart worden aangevraagd. Zelfs in de meest korte vorm valt er een goed resultaat te verwachten en leent de activiteit zich voor een leuke korte presentatie. Nodig is een goede geluidsinstallatie en een geschikte ruimte, uitgaande van een vierkante meter per leerling. Beschikbare data: het hele jaar. De kosten zijn E 75,- per uur per groep.

26

‘s Middags is de voorstelling: het decor staat klaar, de Rapdance wordt met z’n allen gedanst en iedere groep presenteert zich. Natuurlijk kan iedereen komen kijken, ook Ricky! Voor dit dagproject worden de kinderen in vier groepen verdeeld met een maximum van 120 leerlingen, waar 2 docenten mee gaan werken (of 3 docenten met 6 groepen van maximaal 180 leerlingen). Deze dagprojecten vragen (beperkte) voorbereiding aan de hand van een lesbrief. Nodig zijn twee ruimten (bij voorkeur speellokaal en gymzaal) en voor de presentatie de gymzaal. Decormateriaal: kartonnen dozen en teken- en schildermateriaal. De eigen leerkrachten zijn actief bij het project betrokken. Beschikbare data: het hele jaar, niet op woensdag. Tijdsindeling is 9.30 tot ± 14.00 uur. De kosten zijn E 465,- bij 2 docenten ; E 625,- bij 3 docenten.


dans groep 6 t/m 8

dans groep 7 en 8

Workshop dansen (bovenbouw)

dans

workshop voor groep 6 t/m 8

Bij jullie op school of bij Globe CKC kunnen klassen workshops volgen. Een gespecialiseerde docent geeft de workshop, met in principe een vast programma dat is afgestemd op deze leeftijd. Deze kan bestaan uit één of twee uur per groep (maximaal 30 leerlingen) en er kunnen desgewenst meerdere workshops achter elkaar plaatsvinden. Een workshop in een specifieke dansstijl kan apart worden aangevraagd. Zelfs in de meest korte vorm valt er een goed resultaat te verwachten en leent de activiteit zich voor een leuke korte presentatie. Nodig is een goede geluidsinstallatie en een geschikte ruimte, uitgaande van een vierkante meter per leerling. Beschikbare data: het hele jaar. De kosten zijn E 75,- per uur.

REBOUNCE

n e ! uw

dansvoorstelling met live painting voor groep 7 en 8

Dansprojecten voor de bovenbouw dagproject voor groep 6 t/m 8

Twee dansdocenten van Globe werken de hele ochtend afwisselend met de verschillende groepen waarbij iedere groep een eigen dans leert. Alles rond een van de onderstaande thema’s. ‘s Middags is de voorstelling. Het dagproject kan gemakkelijk op maat worden gemaakt, de leerlingen vergeten de dans niet binnen een dag en geven zodoende geheel zelfstandig een spetterende show.

Op straat zit een mens. Hij zit waar hij eet, slaapt, speelt. Naast en tussen de vuilnis, een eigen afvalparadijs. Waar hij woont trekt de wereld voorbij. Hij leeft van wat over is, van dat wat niemand wil. Onzichtbaar is hij voor de mensen die hem voorbij lopen. En dat is hem heel best. Hij is volmaakt gelukkig in zijn eigen wereld midden in de wereld. Hij heeft niemand nodig. Totdat… iemand hem ziet. Alles gaat mis. In de lucht woont een ander mens. Zij hangt waar het eet, slaapt en speelt. Hoog boven alles in haar eigen wolkenfabriek. Ze kijkt naar de mensen die onder haar voorbij trekken. Ze ziet dat een mijnheer botst op een klein kind. Dat de hond zijn baasje kwijt is. Ze ziet een ongeluk dat nog moet gebeuren. Ze ziet wat er van de levens van ontelbare mensen wordt. Totdat… ze iemand ziet. Alles gaat mis. En daar begint de voorstelling ‘Rebounce’ (hier in de betekenis van ‘veerkracht’). Een dansvoorstelling met verrassende en grappige wendingen, vele dansstijlen en een opmerkelijk plot. Voorstellingen door Dansgroep Tr@nz op dinsdag 19 mei 2015 in de theaterzaal van Globe. Duur is 60 minuten. De kosten zijn E 6,75 per leerling inclusief voorbereidende lesbrief.

De thema’s zijn goed uitgewerkt en de leerkrachten krijgen ondersteunende informatie om het thema met de diverse groepen voor te bereiden en uit te beelden. Te denken valt hierbij aan: kleding, schmink, eenvoudige decors. De thema’s kunnen zijn:

Project Griezelen

dansen en beven met groep zes, acht en zeven.

Project Galerie

dansen binnen en buiten de lijst. Voor dit dagproject worden de kinderen in vier groepen verdeeld met een maximum van 120 leerlingen, waar twee docenten mee gaan werken (of drie docenten met zes groepen van maximaal 180 leerlingen). Deze dagprojecten vragen (beperkte) voorbereiding. Nodig zijn 2 ruimten (bij voorkeur speellokaal en gymzaal) en voor de presentatie de gymzaal. Decormateriaal: kartonnen dozen en teken- en schildermateriaal. De eigen leerkrachten zijn actief bij het project betrokken. Beschikbaarheid: het hele jaar (niet op woensdag) van 9.30 tot circa 14.00 uur. De kosten zijn E 465,- bij 2 docenten ; E 625,- bij 3 docenten.

Subsidiemogelijkheden (zie inleiding): Hilversumse scholen tot E3,50 K&C per leerling.

27


gecombineerde disciplines groep 1 t/m 8

gecombineerde disciplines groep 1 t/m 8

dagprojecten WERELDCULTUUR voor groep 1 t/m 8

gecombineerde disciplines Afrika dag

Indianen project

Een project over Afrika op één dag, in een week of in een maand. Een project geheel naar de wensen en/of budget van uw school. Het kan een kleinschalige happening worden, bijvoorbeeld met veel activiteiten die ondernomen worden door de eigen leerkrachten en/of hulpouders en ondersteund door de vakkennis/expertise van Globe. Maar het kan ook een groot project worden met veel workshops, gastdocenten en concerten geheel uitgevoerd door docenten/kunstenaars van Globe.

Een dag, of een week, of een maand geheel ingericht naar de wensen van de school. Voor de uitvoering en organisatie geldt precies hetzelfde als de Afrika dag.

dagproject voor groep 1 t/m 8

Een voorbeeld: De dag begint met het leren van een gezamenlijk Afrikaans lied. Dan gaan de leerlingen aan de slag in de klas: er worden Afrikaanse maskers, bandana’s (beschilderde omslagdoeken) en muziekinstrumenten gemaakt. Onderwijl zijn er enkele gastdocenten die telkens een klas lesgeven in Afrikaans dansen in de bovenbouw of de Afrikaanse verfprint in de onderbouw. Dit alles resulteert in een prachtige presentatie aan het eind van de dag.

dagproject voor groep 1 t/m 8

Een voorbeeld: Er wordt natuurlijk een totempaal gemaakt, een pueblostadje en een indiaanse praatstok. De kinderen zingen een indianenlied en er wordt een indianentheater opgevoerd. Er kan gekozen worden voor een kleinschalig gebeuren zoals een doe het zelf project of een ceremonie voor de onderbouw. Maar er kan ook een reusachtige Tipi op het schoolplein komen (groot genoeg voor twee klassen) waarin spannende indianenverhalen worden verteld. De school kan dit Afrika- of Indianenproject inrichten op eigen wijze naar aanleiding van een keuzemenu. Het project komt tot stand in overleg na een gesprek met uitleg van de diverse onderdelen. Globe zorgt voor de betreffende gastdocenten en artiesten, voor de benodigde materialen en naar wens voor instructiemomenten voor leerkrachten (hulpouders). Graag minimaal twee maanden van te voren aanvragen. Voor meer informatie, afstemmen van wensen en mogelijkheden, hulp bij meedenken en ontwikkelen: Peter Leydekkers 035 - 688 68 17 of peter@globeckc.nl. Het overleg en een offerte zijn gratis aan te vragen.

Ideeënboek doe het zelf project voor groep 1 t/m 8

Globe Lente-Zomerboek en Winterboek

Deze twee boeken bestaan uit een bonte verzameling van mooie en bruikbare ideeën, gedichten, luisteropdrachten bij muziek, liedjes en beeldende suggesties over deze jaargetijden. Het materiaal is ingedeeld in drie niveaus: onder-, midden- en bovenbouw. Bij ieder boek horen twee CD’s en een aantal reproducties, die u kunt behouden. De kosten zijn E 25,- voor beide boeken.

28


gecombineerde disciplines groep 1 t/m 4

gecombineerde disciplines groep 1 t/m 4

uw n !e

Doe het zelf projecten

gecombineerde disciplines

voor groep 1 t/m 4

Barbar

Het verhaal van het kleine olifantje op muziek van Poulenc met het prachtige beroemde prentenboek, CD en leuk lesmateriaal voor meerdere disciplines. Het lesmateriaal kan worden behouden. Prijs E 50,- inclusief portokosten.

Het verhaal van de Sneeuwman

Het verhaal van Raymond Briggs inspireert de kinderen bijna vanzelf tot een boeiend multi-disciplinair project. Het lesmateriaal kan worden behouden. Prijs E 45,- inclusief portokosten.

De Tovenaarsleerling

Het muziekverhaal van Paul Dukas als leidraad in dit spannende multiculturele project. Het lesmateriaal kan worden behouden. Prijs E 25,- inclusief portokosten.

Oh nee, niet weer een boek! musical-theatervoorstelling voor groep 1 t/m 4

Beleef hoe leuk lezen is! Olifant is jarig en organiseert een verjaardagspartijtje. Hij hoopt dat zijn vrienden leuke cadeautjes voor hem meenemen. Een trein, een bal, een verrekijker of stoepkrijt. Maar… tot groot verdriet van Olifant geven al zijn vrienden op zijn feestje een boek… of kan je van boeken nooit genoeg krijgen? Deze voorstelling is als musical gemaakt naar aanleiding van het gelijknamige boek Oh nee, niet weer een boek! van Magali de Frémery door de schrijfster zelf. Met muziek, dans en spel zetten vier acteurs een geweldige show neer. Het begeleidend lesmateriaal vormt een waardevolle uitbreiding van de leesactiviteiten in de klas en de leesen taalontwikkeling van het kind, met name in groep 3. Kinderen worden met deze voorstelling gestimuleerd om (meer) te gaan lezen. Het boek is door Stichting Lezen en Schrijven uitgekozen als voorleesboek in de Week van de Alfabetisering 2013. Het prachtig geïllustreerde boek + CD met alle liedjes uit de voor­stelling en een prachtige voorbeeld-boekenlegger, is voor de aanbiedingsprijs van E 13,50 verkrijgbaar bij de voorstelling. Graag van te voren bestellen. Duur circa 55 minuten. De kosten zijn E 5,60 per leerling. Voorstellingen op dinsdag 14 april 2015 in de theaterzaal van Globe.

Subsidiemogelijkheden (zie inleiding): Hilversumse scholen tot E3,50 K&C per leerling.

29


gecombineerde disciplines groep 3 t/m 6

gecombineerde disciplines

gecombineerde disciplines groep 3 t/m 6

Art & Fotoworks

workshop beeldende kunst en fotografie voor groep 3 t/m 6 Onder leiding van een beeldend kunstenaar tevens fotograaf gaan de kinderen een kunstwerk maken wat vervolgens onderwerp wordt van hun eigen fotoreportage, waarin ze zelf weer in voorkomen. Gekozen kan worden uit twee thema’s:

Lichtstadje

Hoe ziet de wereld eruit als je ‘s nachts in het vliegtuig zit en naar beneden kijkt? Wie dat nog nooit gezien heeft gaat in deze workshop mee naar de wondere wereld van Lichtstadje. Tijdens deze workshop maak je je eigen huisje met een lampje erin. Met knipsels uit papier kan je laten zien wat er in jouw huisje gebeurt. De silhouetten worden duidelijk zichtbaar in het donker als de lampjes aan gaan. Alle huisjes bij elkaar vormen Licht­ stadje. Je maakt een mooie foto van de stad en van jezelf met je huisje.

n e ! uw

Achter het behang geplakt!

Ali Baba en de 40 rovers muziektheatervoorstelling voor groep 3 t/m 6

“In een grote stad wonen twee broers, Kassim Baba en Ali Baba. We zouden ze net zo goed Kees en Giovanni de Vries kunnen noemen, maar laten we het houden op Kas en Ali B.” Zo begint deze eigentijdse versie van Ali Baba en de 40 rovers. Ali B is straatveger en op een dag veegt hij de straten op het industrieterrein vlak buiten de stad. Hij ziet hoe 40 mannen op 40 motors halt houden voor een elektriciteitskast langs de kant van de weg. Met luide stem roepen ze ´Sesam open U´ en als vanzelf zwaait de deur van de elektriciteitskast open. De 40 mannen gaan naar binnen, komen kort daarna weer tevoorschijn, stappen op hun motor en rijden weg. Ali B. is vreselijk nieuwsgierig dus ook hij roept ‘Sesam open U’. In de elektriciteitskast ontdekt hij een schat, groter dan hij zich ooit had kunnen voorstellen. Een schat, die hem kan helpen zijn diepste verlangen te vervullen. Een schat ... Vanaf dat moment begint het bloedstollende avontuur van Ali Baba en de 40 rovers. Ali Baba en de 40 rovers is een moderne versie van opvallend theater en muziek uit de Seherazade (1001 nacht) van Rimsky Korsakov. Het oeroude verhaal uit de Sprookjes van 1001 Nacht gaat over goed en kwaad, trouw en verraad, over hebzucht, list en bedrog. Dit alles samengepakt in een spannende muziektheatervoorstelling.

Wie of wat zou je het liefst achter het behang plakken? We maken een driedimensionaal wandobject met behulp van plaksel, verf en oude rommel. Op een groot karton plak je het object dat achter het behang geplakt mag worden. Met behangerslijm en stroken papier wordt het object verstopt. Met verf maak je er een schilderij overheen om het nog vreemder te maken. Het resultaat is een surrealistisch wandobject met een knipoog naar de kunst van Margritte. Als het object klaar is maken we een mooie foto van jou met je wandobject. Zo wordt je ook nog onderwerp van je eigen kunstwerk. Iedere workshop duurt 2,5 uur, Er wordt gebruik gemaakt van diverse op de school gangbare materialen. De kosten zijn E 230,per groep inclusief diverse overige materi­ alen en fotomontage/ nabewerking. De foto’s worden digitaal aangeleverd.

De acteur is Peter Faber die begeleid wordt door een violiste. Duur circa 50 minuten. De kosten zijn E 5,80 per leerling. Voorstellingen op maandag 16 februari 2015 in de theaterzaal van Globe.

Boris Godoenov, ,een kijkje in de operawereld doe het zelf project voor groep 4 t/m 6

30

Subsidiemogelijkheden (zie inleiding): Hilversumse scholen tot E3,50 K&C per leerling.

In twee lessen worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met het fenomeen opera en met de inhoud van deze opera in het bijzonder: een speciale (kinder)opera: de Boris Godoenov van Moussorgski, in een uitvoering van Frank Groothof. De opera is door Frank Groothof op meesterlijke wijze toegankelijk gemaakt voor deze leeftijdsgroep. Natuurlijk zingen de leerlingen zelf ook een Russisch lied. Het project is goed door de eigen leerkracht uit te voeren m.b.v. het lesboek en muziekfragmenten. Het project kan in eigen tempo plaatsvinden en op een tijdstip dat goed uitkomt. De prijs is E 25,- inclusief portokosten.


gecombineerde disciplines groep 4 t/m 6

gecombineerde disciplines groep 6 t/m 8

n e ! uw

Muziek uit de jungle!

workshop muziekinstrumenten maken en er actief muziek mee maken voor groep 4 t/m 6 Tijdens deze workshop wanen de kinderen zich in een oerwoud van geluiden. Met de instrumenten die ze zelf gaan maken ontstaan er bijzondere klanken. Met eenvoudige voorwerpen zoals emmers, rijstkorrels en nog veel meer kan je allerlei instrumenten maken die nooit eerder hebben geklonken. Wat doe je als je opeens een grote leeuw ziet? Je kan rennen, maar je kan ook de leeuw verrassen met een trommel waar zelfs de stoerste dieren van willen dansen! Wie gaat er mee op deze spannende reis door de muzikale jungle? De workshop wordt geleid door een muzikale avonturier (docent van Globe) die al heel wat geluiden heeft voortgebracht. Allereerst gaan we de instrumenten maken. Vervolgens gaan we met speciale opnames die de docent in donker Afrika heeft gemaakt, in de finale van deze workshop een groot oerwoud concert ten gehore brengen. En dat wordt ook nog op een cd gezet. De materialen zijn door de kinderen te verzamelen. Tijdstip op afspraak. Nodig is een digibord en een goede muziek­ installatie. De muziekdocent neemt van te voren contact op en richt de workshop in naar de mogelijkheden en wensen van de klas. Per groep is de duur 2,5 uur en zijn de kosten E 135,- exclusief materialen.

Het Achterhuis, naar Anne Frank

Erfgoed, literatuur en theatervoorstelling voor groep 7 en 8 Actrice Sabine van Boven bewerkte speciaal voor deze leeftijd ‘Het Achterhuis’ tot een monoloog waarin zij vertelt over de ruim 2 jaar dat Anne Frank moest schuilen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op indringende wijze wordt het publiek meegenomen in een wereld vol angst, hoop, dromen, verliefdheid, woede en verdriet. Een theatermonoloog voor iedereen vanaf 10 jaar. Met goedkeuring van het Anne Frankfonds te Basel. In een intieme zetting van maximaal twee klassen wordt de, voor met name deze doelgroep, intrigerende voorstelling neergezet. Sabine slaagt erin op afwisselende wijze de aandacht van de kinderen vast te houden en ze een bijna levensecht beeld te geven van het boek van Anne Frank. Na afloop is er ruimte voor een nagesprek. Duur circa 55 minuten inclusief nagesprek. De kosten zijn E 5,90 per leerling. Voorstellingen op dinsdag 7 april 2015 in de theaterzaal van Globe.

Johnnie Hoes en de KLASSEBAND

workshop muziek/platenhoes maken voor groep 6 t/m 8 Deze workshop is een samenwerking van twee docenten. De klas wordt verdeeld in twee groepen, de ene groep maakt muziek, de andere helft maakt een platen/cd hoes. De muziekgroep: Met echte instrumenten zoals een basgitaar, keyboard, percussie instrumenten plus een hippe vocal groep wordt een swingende song ingestudeerd. Als basis is er een meespeel CD welke de jonge muzikanten hun muzikale talenten ondersteund. Aan het eind van de sessie is er OPNAME en rolt er een eigen CD uit de bus. De hoesgroep: Een hele bekende hoes is die van de BEATLES: Sgt Peppers lonely hearts club band. Het is soort groepsfoto van verschillende beroemde mensen. Met hulp van het wassenbeelden museum van Madame Tussauds en uitgeknipte foto’s van beroemde filmsterren heeft de engelse kunstenaar Peter Blake deze hoes gemaakt. Dat doen we in deze workshop ook: met verf en collage-technieken maken de kinderen een portret van zichzelf en van een van de muzikanten. Met de eigen foto en dat van alle anderen uit de groep komt er een unieke nieuwe CD hoes tevoorschijn.

gecombineerde disciplines

Allemaal: Het nummer van de muziekgroep heeft ook een refrein, dat wordt van tevoren ingestudeerd zodat het met alle kinderen kan worden gezongen aan het eind van de opname sessie. Het project duurt 2,5 uur met beide docenten, de kosten zijn E 425,- per groep inclusief de levering van de digitale bestanden: een muziek CD en een CD hoes.

31


theater groep 1 t/m 8

theater groep 1 t/m 8

Theater maken met poppenspel

workshop + doe het zelf project voor groep 1 t/m 8 samenwerkingsproject St. Poppentheater Fatsnerran en Globe CKC “Uw school wordt omgetoverd tot een echt theater”. Het project begint met een inspirerende demonstratie (onder-bovenbouw) van de bekende poppenspeler Alexander Bauwens. Door deze demonstratie heen zit een ‘handleiding’ verweven over hoe poppentheater werkt, hoe je met de poppen moet/kunt spelen, wat voor stemmetjes je kunt gebruiken, wat wel en niet kan met poppen. Kortom een handreiking aan de kinderen hoe ze zelf poppentheater kunnen maken rondom een zelfgekozen thema. Het vervolg van het project bestaat uit drie stappen/workshops plus de voorstelling :

Theater/drama coaching kunstondersteuning voor alle groepen

Een ervaren drama- en theaterdocent kan het muziekonderwijs op de school een enorme lift geven. Dit gebeurt met goede voorbeeldlessen en vooral coaching van de leerkracht. Doel is een doorgaande leerlijn voor de hele school te creëren waarbij iedere leerkracht zich bekwaam voelt om deze lessen te gaan geven. Er kan gewerkt worden vanuit een methode waardoor de doorgaande leerlijn sterker wordt. Daarnaast is er de flexibiliteit waarbij de coaching op maat wordt gemaakt naar de wens van de school en leerkracht. Er is inmiddels door Globe op diverse scholen ervaring met deze werkvorm opgedaan. Voor meer informatie: Peter Leydekkers 035 - 688 68 17 peter@globeckc.nl

• • • •

het het het het

maken van poppen en decor leren spelen met de poppen maken van theater eindproduct: de voorstellingen

Dit vervolg is door de school op maat aan te passen en/of samen te stellen, van een doe het zelf project tot een volledig verzorgde gastdocentenserie. De kosten van 2 demonstraties (maximaal 80 leerlingen per keer) inclusief lesbrieven zijn E 130,-. Voor de uitbreiding geldt: de workshops (60 minuten) kosten E 65,- per workshop per klas. De workshops (90 minuten) voor de leerkrachten kosten E 175,-. Materiaalkosten zijn E 2,- per leerling of deelnemer. De uitvoering, excuus, theatervoorstelling wordt door de klas zelfstandig gedaan. Met dit project haalt u niet één maar een hele reeks theatervoorstellingen bij u in school. EXTRA een professionele schoolvoorstelling bij u op school (of op Globe) van theater Fatsnerran is heel goed mogelijk, neem daarvoor contact op met Peter Leydekkers peter@globeckc.nl of 035 - 688 68 17.

theater

32

Subsidiemogelijkheden (zie inleiding): Hilversumse scholen tot E3,50 K&C per leerling.


theater groep 1 en 2

theater groep 1 en 2

Pierewaaien

theater

theatervoorstelling voor groep 1 en 2 samenwerkingsproject theater City of Wesopa en Globe CKC Emil, een ernstig jongetje met drie onuitstaan-­ bare zusjes, zit graag op het dak. Daar zijn dakwouters en muziekbloemen. Maar het allerleukste vindt hij Zsa Zsa, zijn beste vriendin. Zij kan namelijk Pierewaaien! Emil wil dolgraag met haar mee, maar hij is te zwaar. Hoe kan hij wat lichter worden? Met lichte muziek??? Licht zijn is zo makkelijk als wat of je zo rond bent als een voetbal of zo mager als een lat Je hoeft niet te gaan trimmen en ook niet op dieet Het maakt niet uit, uit, wat of je eet als je ’t verschil tussen licht en zwaar maar weet! Voorstellingen door Theater Snater op donderdag 12 maart 2015 in de City of Wesopa in Weesp. De duur is 50 minuten en de kosten zijn E 6,- per leerling.

uw n !e

uw n !e

Wolfje

theatervoorstelling voor groep 1 en 2 samenwerkingsproject theater Achterom en Globe CKC Wolfje moet een sprookjeswolf worden, maar hij wil niemand opeten. Wolfje, de afstammeling van de Grote Boze Wolf uit de sprookjes, wil helemaal niet boos zijn, Wolfje is vriendelijk en speels. Maar zijn familie verwacht meer van hem. Ineens weet wolfje hoe hij een echte sprookjeswolf kan worden, zonder dat iemand bang voor hem hoeft te zijn. Arthur Geesing is een bijzondere theatermaker die graag verrast met zijn beelden en ideeën. Zijn voorstelling over Wolfje is door de kinderjury van het Festival Spekken uit Gent, gekozen tot beste voorstelling (januari 2014). De kosten zijn E 6,60 per leerling. Voorstellingen op maandag 10 november 2014 in Theater Achterom.

theater 33


theater groep 3 en 4

theater groep 3 en 4

Reusachtig Cool

Reuzenpoppentheatervoorstelling voor groep 3 en 4 samenwerkingsproject theater Achterom en Globe CKC Je zal maar een reus zijn, door je broer in zee gegooid worden, gered worden door een magische vis en een beetje getikte oma hebben. Uiteindelijk kom je er achter dat je de zoon van een koning bent. Je moet de strijd aangaan met je kwaadaardige broer om de liefde van je leven te redden en uiteindelijk koning te worden.

n e ! uw

Sportsokken en Wipkippen theatervoorstelling voor groep 3 en 4

Oma Leny en Opa Cor van Bemmel hebben het erg naar hun zin in de Ontbijtbuurt. Op een dag organiseert Buurthuis Boterkoek een sponsorloop om geld bij elkaar te brengen. De speeltuin is namelijk hard aan een opknapbeurt toe. Cor en Leny geven zich op. En wie kan hen beter helpen bij het trainen voor de sponsorloop dan hun eigen zoon Dick? Hij is immers sportleraar. Alleen, het blijkt veel zwaarder dan ze dachten... De vaste hulp van Cor en Leny, Yvette, vindt dat hele getrain maar niks. Ze maakt zich grote zorgen en heeft hierover een stevig gesprek met Dick. Het trainen voor het goede doel loopt uiteindelijk volledig uit de hand. Hoe het afloopt dat zie je in ‘Sportsokken en Wipkippen’! De voorstelling gaat over pesten en eerlijk zijn. Een grappige en ernstige interactieve voorstelling met muziek door theater De Appelboom. De voorstelling duurt 50 minuten, kan worden voor­ bereid in de klas d.m.v. een lesbrief. De kosten zijn E 5,40 per leerling. Voorstel­ lingen op maandag 13 april 2015 in de theaterzaal van Globe.

34

Subsidiemogelijkheden (zie inleiding): Hilversumse scholen tot E3,50 K&C per leerling.

John de Winter maakt buitengewoon boeiend en beeldend jeugdtheater. Hij speelt met poppen als medespelers, acteert en werkt met media als film en geluidsbanden. Vaak kiest hij voor een bestaand verhaal als vertrekpunt. Zijn prachtige stemgebruik met de oneindige variaties is inmiddels beroemd aan het worden, de typetjes die hij hiermee kan neerzetten zijn onvergetelijk. En altijd is daar de ontroering. Als John speelt, laat dat je niet koud. Hij maakt aan het lachen, hij laat griezelen, en kan de weemoed door je heen laten gaan. Dat maakt hem tot een van Nederlands meest interessante theatermakers. Thema’s: reuzen, koningen en avontuur. De voorstelling duurt 50 minuten en kan worden voorbereid in de klas d.m.v. een lesbrief. De kosten zijn E 6,60 per leerling. Voorstellingen op maandag 26 januari 2015 in Theater Achterom.

uw n !e

theater


theater groep 4 t/m 6

theater groep 4 t/m 6 - groep 7 en 8

Theater maken we zelf !

dagproject theater maken voor groep 4 t/m 7 (8) In een ochtend leren de ervaren theaterdocenten de kinderen een totaalverhaal neer te zetten. Onderwijl werken de kinderen ook nog aan hun decor en (eenvoudige) kostuums! In de middag is de voorstelling: het decor staat klaar en iedere groep presenteert zich. Natuurlijk kan iedereen komen kijken. Er wordt gebruik gemaakt van een aantal uitgangssituaties/ thema’s waaruit de school kan kiezen:

euw

n!

Een Midzomernachtsdroom theatervoorstelling voor groep 4 t/m 6

Meneer Peter Kwins heeft een muziekwinkel midden in de stad. Hij is een vervent amateur toneelspeler en elke week repeteert hij met zijn vrienden in de winkel. Ze willen een nieuw stuk opvoeren voor een bruiloft. Dan gebeuren er vreemde dingen; de hoofdrolspeler Nick Toges ondergaat een magische transformatie door toedoen van de percussionist en plaaggeest Puk. Hij krijgt het hoofd van een ezel en kan niet meer spreken. Tijdens de rampzalige opvoering van het stuk wordt één van de bruiloftsgasten, de beroemde actrice Lady Tee, betoverd. Ze wordt verliefd op de ezel en samen beleven ze een muzikale romance. Het hoofd van het feestcomité en Peter Kwins eisen dat de betovering wordt verbroken, maar of dat Puk zal lukken? Dit verhaal, gebaseerd op Een Midzomernachtsdroom, is een nieuwe en verfrissende bewerking van Shakespeare’s geliefde komedie en wordt op onnavolgbare wijze gespeeld door Joris Lehr. Bewerking en regie: George Isherwood. De voorstelling door Joris Lehr duurt 50 minuten en kan worden voor­ bereid in de klas d.m.v. een lesbrief. De kosten zijn E 6,50 per leerling. Voorstellingen op vrijdag 20 maart 2015 in de theaterzaal van Globe.

theater

Wat je zegt ben jezelf

Lotte is een meisje dat altijd wordt gepest. Want Lotte is anders vinden de andere kinderen. Op een dag gebeurt er iets bijzonders; er wordt op school een auditie gehouden voor een grote rol in een belangrijke theaterproductie. Lotte gaat toch zeker niet meedoen……………………….?

Ziek!

Ruben zijn jongere broertje is ziek. Dat zou Ruben ook wel willen, lekker een dagje ziek zijn, een dagje niets. De volgende dag wordt Ruben ziek. “Yes!” Denkt hij. Maar als hij leuke dingen wil gaan doen… “Wat is er aan de hand met mij? Was ik maar beter….”

De nieuwe jongen

Patrick is nieuw in de klas. Marjolijn vind hem wel leuk, hij lacht zo vriendelijk. Maar hoe krijgt ze zijn aandacht? Zal Patrick haar ook leuk vinden? Er zijn zoveel leuke meiden in de klas. In de pauze staat ze samen met een groepje meiden. Plots komt Patrick eraan en loopt recht op haar af…

Help, mijn ouders gaan scheiden

Moet ik nu kiezen, is het soms mijn schuld en hoe moet dat nu met Sinterklaas? Is het alleen maar naar of heeft dit ook positieve kanten? Amber gaat het beleven. Ze staat er gelukkig niet alleen voor. Het dagproject (9.30 tot ongeveer 14.00 uur) kan worden gedaan met twee theaterdocenten en vier groepen kinderen met een maximum van 120 leerlingen. Of met drie theaterdocenten en circa zes groepen met een maximum van 120 tot 180 leerlingen. Bij meer of minder klassen kan er worden overlegd. Nodig is een grote ruimte (gymzaal, ruime aula) en een middel grote ruimte (speelzaal). Decormateriaal: kartonnen dozen en teken- en schildermateriaal, eventueel rode stof (als gordijnen). Eventueel kan dit project ook bij Globe worden gedaan. Dit project is niet mogelijk op woensdag. De kosten zijn E 495,- bij 2 docenten ; E 745,- bij 3 docenten.

35


theater groep 6 t/m 8

theater groep 7 en 8

theater

Grimeren

workshop voor groep 6 t/m 8 Grimeren is een kunst op zich. De kinderen leren tijdens deze workshop van twee uur een aantal mogelijkheden van het grimeren kennen en hanteren. Nadat de docent duidelijke instructies heeft gegeven over het aanbrengen van grime, gaan de leerlingen aan de slag. Het resultaat is een bonte gezichtengalerij. In overleg met de school kan rond een thema worden gewerkt. Naast de leerkracht is een extra begeleider gewenst. De kosten zijn E 250,- inclusief materiaalkosten.

n e ! uw

ECOtanken

theatervoorstelling voor groep 7 en 8 Professor Hart maakt samen met haar collega Professor Stof een autoreis naar het noorderlicht. Professor Hart wil het noorderlicht graag bestuderen, Professor Stof heeft ook nog een ander plan… Opeens komt de auto tot stilstand, de benzine is op en er zijn in de verste verte geen pompstations te ontdekken. Professor Hart raakt in paniek, komen ze wel op tijd voor het noorderlicht? Professor Stof lijkt de situatie niet zo erg te vinden. Maar waarom? Zoals dat hoort bij echte professoren gaan ze op zoek naar een oplossing om de auto zonder benzine toch te laten rijden. Kan een auto bijvoorbeeld rijden op alcohol? Ecotanken is een combinatie van theater en film en behandelt een maatschappelijk thema. Het decor stelt een oude auto voor die op allerlei alternatieve energiebronnen rijdt, bestuurt door een professor en zijn collega die op weg zijn naar het Noorderlicht. Op een groot projectscherm zien de toeschouwers het landschap waar ze door heen rijden. De voorstelling duurt 50 minuten, waarvan 20 minuten een voor de leerlingen actief gedeelte is. Deze kan worden voorbereid in de klas d.m.v. een lesbrief. De kosten zijn E 6,15 per leerling. Voorstellingen op vrijdag 16 januari 2015 in de theaterzaal van Globe.

Spelen in je fantasiewereld ochtendproject voor groep 6 t/m 8

FILM EN THEATER Wanneer je gaat toneelspelen in een film zijn er plotseling veel meer mogelijkheden, fantastische mogelijkheden! Daar zorgen de theaterdocent en de filmdocent van Globe voor in dit dagproject. Door middel van een groene achtergrond (green screen) kan een totaal andere achtergrond geplaatst worden bij een eerder opgenomen scène. Groepjes kinderen spelen telkens een kwart van een vaststaand verhaal. Dit wordt opgenomen door de filmdocent en voorzien van de benodigde achtergrond. De kinderen worden zeer nieuwsgierig naar wat het resultaat uiteindelijk gaat worden. Improvisatie is een belangrijk onderdeel bij dit theaterproject. Dit project kan alleen met twee groepen. Door groepjes van telkens circa 15 kinderen worden de kleine scènes ingestudeerd. Om de beurt wordt er eerst geoefend met aanwijzingen van de theaterdocent. Dan komen de groepjes in de ‘studio’ en wordt het echt gespeeld en gefilmd. Zo komen alle groepen aan de beurt. De filmdocent monteert de film later af. De studio’s zijn in Globe, dit project kan in principe alleen met twee klassen worden gedaan en vindt plaats op 1 ochtend. De leerlingen zijn gemiddeld 1 tot 1,5 uur met dit project bezig. De kosten zijn E 370,- voor 2 klassen.

36

Subsidiemogelijkheden (zie inleiding): Hilversumse scholen tot E3,50 K&C per leerling.


inschrijfformulier formulier opsturen

U kunt inschrijven voor de volgende periodes in 2014-2015: Periode 1 15 september t/m 10 oktober Periode 2 27 oktober t/m 21 november Periode 3 24 november t/m 19 december Periode 4 5 januari t/m 30 januari Periode 5 2 februari t/m 6 maart Periode 6 9 maart t/m 2 april Periode 7 7 april t/m 1 mei Periode 8 11 mei t/m 5 juni Periode 9 8 juni t/m 3 juli

Algemene informatie: Peter Leydekkers C.V. Globe Centrum voor Kunst en Cultuur: Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum Tel.: 035 - 688 68 00 of 035 - 688 68 17 E-mail: peter@globeckc.nl www.globeckc.nl

naam school straat postcode/plaats telefoon

2014 2015

in sc hr ijv en

cultuur en educatie

e-mail vd school (geen privé e-mailadres)

contactpersoon of cultuurcoördinator

De school schrijft in voor:

titel aanbod

voorkeursperiode aantal 1e 2e groep leerlingen naam leerkracht keus keus

Voor ondertekening zie ommezijde

37


graag invullen Vriendelijk verzoeken wij je ook onderstaande vragen in te vullen om je nog beter van dienst te kunnen zijn. Samenstelling van de groepen/klassen: graag een opgave van het aantal leerlingen per groep en de samenstelling van de diverse klassen (met het oog op combinatieklassen, meerdere klassen van een groep etc.).

Schooltijden van maandag t/m vrijdag: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

Vakantie(dagen) 2014-2015 indien afwijkend van onderstaand overzicht: landelijke vakanties (regio noord) herfstvakantie

13 okt. t/m 19 okt.

kerstvakantie

20 dec. t/m 4 jan.

voorjaarsvakantie

23 febr. t/m 1 maart

meivakantie

4 mei t/m 10 mei

...................................................................

naam

handtekening

38


Bremer Stadsmuzikanten

1 en 2

Floris de V Wiebelhoofden Ronja de roversdochter

Floris de V Wiebelhoofden

De 100 jarige man Het Achterhuis

4 t/m 6

6 t/m 8

7 en 8

3 en 4

De Componeertool De Meesterzet

Flitsbezoek MCO Groot Omroepkoor Instrumenten (GIO-)project Doe het zelf projecten

DieDrie Dichtbij Oppepper Muziek Classic Express Doe het zelf projecten Flitsbezoek MCO Groot Omroepkoor

Braam Hak-Doornroosje De Muziekkabouter De Band in de Bus

De Muziekkabouter De Band in de Bus Doe het zelf projecten

Een Keuken vol muziek

MUZIEK IN IEDER KIND Muzikant in de klas Muziek Coach Dagproject muziek

muziek

= nieuw

overzicht per groep

Janneman Kunstmaken met historische Canonfiguren

Fiep Westendorp

1 t/m 8

1 t/m 4

erfgoed en literatuur

groep

cultuur en educatie

39

Superheld Reportages en nieuwsitems De Componeertool De macht van reclame

Animatie film Slapstick

De Geweldige Beer Slapstick De Reizende Droom The Gold Rush Animatie film

Pudding T

Video speelclip

Stip en Vlek

KLASSEFILM Media Coach

media en AV

Beeldhouwen De Klikobak

Zelfportret in textiel Victory Boogie Woogie Gipsen beelden De Klikobak

Toverkommetjes

De Klikobak

Reliefprint

Een heleboel beesten Coaching beeldend De Kunstschilder Kunstkwartet Karel Appel De KLEURrijke school

beeldend

Rebounce

Dansprojecten met Galerie of Griezelen Workshop dansen

Dus jij denkt dat je kunt dansen? Ricky de Rapdanser Workshop dansen

Hijs de zeilen Workshop dansen

HiHaHuttenbouwers Circus Hupsakee Ollie gaat dansen Ik dans wat ik hoor

Dans voor kleuters Ratjetoe

Meedoe danshappening Dans coaching

dans

Het Achterhuis

Johnnie Hoes en de KLASSEband

Ali Baba Art&Fotoworks Muziek uit de jungle Boris Godoenov

Ali Baba Art&Fotoworks

Babar De Sneeuwman De Tovenaarsleerling

Oh nee, niet weer een boek!

Afrikadag Indianenproject IdeeĂŤnboek

gecombineerde disciplines

ECOtanken

Spelen in je fantasiewereld Grimeren

Midzomernachtsdroom Theater maken we zelf!

Sportsokken en wipkippen Reusachtig Cool

Wolfje Pierewaaien

Coaching Theater maken poppenspel

theater

2014 2015


Globe Centrum voor Kunst en Cultuur

Globe legt zich toe op de ontwikkeling van de creatieve en kunstzinnige mogelijkheden van ieder individu. Bij Globe CKC kunt u terecht voor bijna alle kunstdisciplines. Of het nu beeldhouwen is of tapdance. Al deze activiteiten worden in verschillende vormen aangeboden. Zo is er het cursusaanbod wat zich vooral richt op de vrije tijdsbesteding voor iedereen die dat maar wil. Naast lessen zijn er ensembles, koren, voorstellingen, exposities etc. Dit vindt veelal plaats in de middag, avond en het weekend. Voor het onderwijs is er de afdeling educatieve projecten waarvan u voor het basis- en speciaalonderwijs in deze brochure alles vindt. Verder worden er lessen en projecten georganiseerd voor het voortgezet onderwijs, ROC, naschoolse opvang en op incidentele basis voor bedrijven en instellingen. Globe Centrum voor Kunst en Cultuur Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum Contactpersoon: Peter Leydekkers / Judith Feekes Tel.: 035 - 688 68 17 of 035 - 688 68 05 E-mail: peter@globeckc.nl www.globeckc.nl

Partners waarmee Globe in dit aanbod samenwerkt: Filmtheater Hilversum Herenplein 5, 1211 DR Hilversum Contactpersoon: Piet Bijlholt Telefoon: 035 - 621 57 16 Fax: 035 - 622 11 96 Email: info@filmtheaterhilversum.nl www.filmtheaterhilversum.nl

Muziekcentrum van de Omroep Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum Contactpersoon: Esther de Graaf Telefoon: 035 - 688 68 00 Email: esther@algemenemuziekeducatie.nl www.mco.nl/educatie

Filmhuis Bussum Brediusweg 1, 1401 AA Bussum Contactpersoon: Janine Beulink Telefoon: 035 - 694 53 30 Email: info@filmhuisbussum.nl www.filmhuisbussum.nl

Theater Achterom Eemnesserweg 7a, 1221 CT Hilversum Contactpersoon: Gerlofke Hekelaar Postbus 2262, 1200 CG Hilversum Telefoon: 035 - 623 39 93 Email: info@theaterachterom.nl www.theaterachterom.nl

Muiderslot Herengracht 1, 1398 AA Muiden contactpersoon: Ida Schuurman Telefoon: 0294 - 25 62 62 Email: ida.schuurman@muiderslot.nl www.muiderslot.nl

Theater City of Wesopa Herengracht 23, 1382 AG Weesp Contactpersoon: Johanna Otto Telefoon: 0294 - 45 80 93 Email: info@wesopa.nl www.wesopa.nl Theater De Speeldoos Rembrandtlaan 35,3741 TA Baarn Contactpersoon inzake klassefilm Ingrid Bonsu Telefoon: 035 - 542 08 47 E-mail: info@speeldoosbaarn.nl www.speeldoosbaarn.nl

cultuur en educatie Gooi en Vechtstreek

2014 2015

Globe scholen 2014-2015  

Educatief programma voor het basisonderwijs en speciaalonderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you