Page 1

CZUJKI MIKROFALOWE

MURENA PLUS

inteligentna czujka mikrofalowa wykorzystująca technologię Stereo Doppler i pomiar odległości intruza, o zasięgu 12 i 24 m

MURENA PLUS CURTAIN

inteligentna czujka mikrofalowa o charakterystyce kurtynowej i zasięgu 12 m

EXTREME SECURITY ALFA

czujka mikrofalowa wykorzystująca efekt Doppler’a o zasięgu 15 m

CIAS Elettronica Srl jest w pełni włoską firmą, która działa na rynku zabezpieczeń od 1974 roku w dziedzinie badań, rozwoju i produkcji urządzeń wykorzystywanych w systemach ochrony obwodowej. CIAS znany jest ze swoich systemów do ochrony ogrodzeń, czujników i barier mikrofalowych, barier podczerwieni, czujek wykorzystujących jednocześnie dwie lub trzy technologie, oraz z innych systemów ochrony. CIAS jako jedna z pierwszych firm produkujących systemy ochrony zewnętrznej zaoferowała czujki natywne IP zasilane w technologii PoE. Do integracji tych czujek wykorzystywane jest oprogramowanie serwerowe IB-SYSTEM IP z ogólnie dostępnym SDK. Dzięki temu rozwiązaniu systemy ochrony firmy CIAS zintegrowane są z oprogramowaniem takich firm jak: VDG (Sense), Milestone, Arteco (Logic Next), Geutebruck, IFTER (InPro BMS), Ela-compil (Gemos).

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA IP

MURENA PLUS WYKORZYSTUJE EFEKT DOPPLERA Z MODULACJĄ DWÓCH CZĘSTOTLIWOŚCI. UMOŻLIWIA TO DETEKCJĘ ZMIAN W FAZIE SYGNAŁÓW, KTÓRE Z KOLEI ZALEŻĄ OD POZYCJI PORUSZAJĄCEGO SIĘ OBIEKTU. DZIĘKI TEMU CZUJKA MOŻE OKREŚLIĆ ODLEGŁOŚĆ DO WYKRYTEGO OBIEKTU. DZIĘKI FUNKCJI SRTD(SHORT RANGE TARGET DISCRIMINATION) CZUJKA POTRAFI ODRÓŻNIĆ RUCH BLISKO CZUJNIKA, SPOWODOWANY PRZEZ MAŁE ZWIERZĘTA, PTAKI, KTÓRYCH OBECNOŚĆNORMALNIE GENERUJE FAŁSZYWE ALARMY. DZIĘKI FUNKCJI LRTD (LONG RANGE TARGET DISCRIMINATION) CZUJKA POZOSTAJE NIEWRAŻLIWA NA ODLEGŁE OBEIKTY, POZA STREFĄ DETEKCJI.

MURENA PLUS CURTAIN TO CYFROWY CZUJNIK DOPPLEROWSKI O CHARAKTERYSTYCE KURTYNOWEJ. CZUJKA POSIADA TEN SAM PROCESOR I TĘ SAMĄ METODĘ ANALIZY SYGNAŁU CO MURENA PLUS, JEDNAKŻE DZIĘKI WYKORZYSTANIU SPECJALNEJ ANTENY I OPROGRAMOWANIA JEST PRZYSTOSOWANA DO PRACY JAKO CZUJNIK KURTYNOWY I SKUTECZNIE WYKRYWA OBIEKTY PORUSZAJĄCE SIĘ W POPRZEK WIĄZKI. PONADTO POSIADA MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WIELKOŚCI INTRUZA I OGRANICZENIA ZASIĘGU STREFY DETEKCJI.

KOMPLEKSOWE I SCENTRALIZOWANE ZARZĄDZANIE W CENTRUM NADZORU JEST ROZWIĄZANE W PROSTY SPOSÓB DZIĘKI UŻYCIU DETEKTORÓW IP FIRMY CIAS, ZASILANYCH PoE, ORAZ OPROGRAMOWANIA NADZORUJĄCEGO CIAS. WSZYSTKIE CZUJNIKI MOGĄ BYĆ WYŚWIETLANE NA MONITORZE TYPU VIDEOWALL W INTUICYJNY SPOSÓB ABY UŁATWIĆ OPERATOROWI PODEJMOWANIE NIEZBĘDNYCH DECYZJI W PRZYPADKU WŁAMANIA.

ALFA TO MIKROFALOWA CZUJKA PUNKTOWA DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH WYKORZYSTUJĄCA EFEKT DOPPLER’A I POSIADAJĄCA FUNKCJĘ ANTYMASKINGU. SŁUŻY DO ZABEZPIECZENIA ZAMKNIĘTYCH POMIESZCZEŃ TAKICH JAK MAGAZYNY UZBROJENIA, BANKI, SKLEPY, MAGAZYNY, BIURA I INNE MIEJSCA WYSOKIEGO RYZYKA. MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA RÓWNIEŻ JAKO CZUJKA WYKRYWAJĄCA INTRUZÓW W MNIEJSZYCH BUDYNKACH I DOMACH PRYWATNYCH, GWARANTUJĄC NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ W PRZYSTĘPNEJ CENIE.

CZUJKI NA OGRODZENIA

SIOUX 3.0

inteligentny, punktowy system detekcji intruzów montowany na ogrodzeniu.

SIOUX TO INNOWACYJNY SYSTEM OCHRONY OBWODOWEJ MONTOWANY NA OGRODZENIU, POWSTAŁY W WYNIKU PRAC BADAWCZYCH REALIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY Z POLITECHNIKĄ W MEDIOLANIE, KTÓRE ZAOWOCOWAŁY ZGŁOSZENIEM TRZECH PATENTÓW. SYSTEM SKŁADA SIĘ Z WIELU CZUJNIKÓW Z TRÓJOSIOWYMI SENSORAMI MEMS, POGRUPOWANYMI W PODSYSTEMY PO SIEDEM CZUJNIKÓW. PODSYSTEMY SKŁADAJĄ SIĘ Z JEDNEGO SENSORA GŁÓWNEGO I SZEŚCIU POMOCNICZYCH. KAŻDY Z NICH DZIAŁA INDYWIDUALNIE I GENERUJE WŁASNY SYGNAŁ WYSYŁANY NA RÓŻNYCH KANAŁACH DO SENSORA GŁÓWNEGO. KAŻDY SENSOR GŁÓWNY POSIADA INFORMACJE NA TEMAT POŁOŻENIA

SENSORÓW POMOCNICZYCH, DZIĘKI CZEMU MOŻLIWE JEST ANALIZOWANIE DOCIERAJĄCYCH Z NICH INFORMACJI W ODNIESIENIU DO INNYCH SENSORÓW. DZIĘKI MOŻLIWOŚCI ANALIZOWANIA PARAMETRÓW POJEDYNCZEGO SENSORA, SYSTEM MOŻE BYĆ ADAPTOWANY DO KAŻDEGO RODZAJU OGRODZENIA, NAWET JEŻELI SKŁADA SIĘ ONO NA RÓŻNYCH ODCINKACH Z RÓŻNYCH MATERIAŁÓW. MOŻLIWE JEST DOPASOWANIE PARAMETRÓW PRACY INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEJ STREFY ORAZ, WEWNĄTRZ STREFY, DLA KAŻDEGO POJEDYNCZEGO SENSORA. WYSOKIE PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYKRYCIA (POD) ORAZ NISKI POZIOM ALARMÓW FAŁSZYWYCH (NAR) SYSTEMU SĄ WYNIKIEM ANALIZY WSZYSTKICH TRZECH SYGNAŁÓW (ODPOWIADAJĄCYCH TRZEM PŁASZCZYZNOM) GENEROWANYCH PRZEZ KAŻDY SENSOR. ANALIZA SYGNAŁU ODBYWA SIĘ PRZY ZASTOSOWANIU LOGIKI ROZMYTEJ (FUZZY LOGIC).

APACHE FIBER

optofoniczny system ochrony montowany na ogrodzeniu.

IB-SYSTEM RACK HOT BACKUP - SERWER ZAPASOWY OPCJONALNIE DOSTĘPNY JEST SERWER ZAPASOWY (IB-SYSTEM IP-TWIN), PRZECHOWUJĄCY KOPIE ZAPASOWE SERWERA GŁÓWNEGO, GOTOWY DO PRZEJĘCIA ROLI SERWERA GŁÓWNEGO W PRZYPADKU JEGO AWARII. IB-SYSTEM IP-TWIN AUTOMATYCZNIE PRZYWRACA FUNKCJE IB-SERVERA IP I UTRZYMUJE NADZÓR NAD CAŁYM SYSTEMEM W SPOSÓB IDENTYCZNY DO SERWERA GŁÓWNEGO.

APACHE FIBER JEST SYSTEMEM OCHRONY OBWODOWEJ OPARTYM O TECHNOLOGIĘ ŚWIATŁOWODOWĄ PRZEZNACZONĄ DO OCHRONY OGRODZEŃ. WYKORZYSTUJE EFEKT OPTOFONICZNY DO WYKRYWANIA ZAGROŻEŃ TYPOWYCH PRZY TYM RODZAJU ZABEZPIECZEŃ, TAKICH JAK: WSPINANIE LUB PRZECINANIE. DO ZALET ROZWIĄZANIA OPARTEGO O TECHNOLOGIĘ ŚWIATŁOWODOWĄ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA OBWODOWEGO MOŻNA ZALICZYĆ WYSOKĄ SKUTECZNOŚĆ WYKRYWANIA NARUSZEŃ, MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA SYSTEMÓW

OBEJMUJĄCYCH SWOIM DZIAŁANIEM ZNACZNE ODLEGŁOŚCI BEZ KONIECZNOŚCI STOSOWANIA DODATKOWYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA, CAŁKOWITĄ ODPORNOŚĆ NA ZAKŁÓCENIA POWSTAJĄCE W WYNIKU WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH, DUŻĄ PRZYDATNOŚĆ W ZAKRESIE TWORZENIA SYSTEMÓW OCHRONY OBWODOWEJ W OBIEKTACH, W KTÓRYCH WYSTĘPOWAĆ MOGĄ ZAGROŻENIA CHEMICZNE LUB W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM.

NIEZWYKLE SZYBKI I STAŁY CZAS ODPOWIEDZI – HIGH-SPEED RESPONSE [HSR] KORZYSTAJĄC Z TRANSMISJI DANYCH TCP /IP (UNICAST) I DZIĘKI WBUDOWANEMU PROTOKOŁOWI KOMUNIKACYJNEMU, IB-SYSTEM IP WYŚWIETLI STATUS CZUJNIKÓW CIAS W CIĄGU 0,5 SEKUNDY OD ZAJŚCIA, NIEZALEŻNIE OD LICZBY AKTUALNIE OBSŁUGIWANYCH CZUJNIKÓW. DZIĘKI SZYBKIEJ REAKCJI IB-SYSTEM IP MOŻE BYĆ UŻYTY RÓWNIEŻ JAKO SYSTEM POŚREDNICZĄCY DLA INNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW TAKICH JAK SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ, KONTROLI DOSTĘPU ITD.

W PRZYPADKU GDY INTEGRACJA SOFTWARE’OWA JEST Z PEWNYCH POWODÓW WYKLUCZONA, MOŻLIWE JEST WYKORZYSTANIE ROZWIĄZANIA HARDWARE’OWEGO I INTEGRACJA SYSTEMU OCHRONY OBWODOWEJ Z SYSTEMEM NADRZĘDNYM (NP. CENTRALKA ALARMOWA) PRZEZ WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE. IB-SYSTEM RACK TO W PEŁNI SKONFIGUROWANY SYSTEM PRZYGOTOWANY DO MONTAŻU W SZAFIE RACK 19”, W KTÓREGO SKŁAD WCHODZĄ: OBUDOWA O WYSOKOŚCI 3U, PANEL TYLNY Z 4 ZŁĄCZAMI, 1 MODUŁ IB SERVER, 1 MODUŁ IB-HUB, 1 MODUŁ IB-ISLAND-8 I 1 ZASILACZ 3A. ZESTAW TEN POZWALA NA ZARZĄDZANIE 8 BARIERAMI/CZUJNIKAMI. WYKORZYSTUJĄC MODUŁ IB-EXENSION I MAKSYMALNĄ MOŻLIWĄ ILOŚĆ MODUŁÓW IB-ISLAND 8 (8 NA JEDNĄ OBUDOWĘ), MOŻLIWE JEST ROZSZERZENIE ILOŚCI ZARZĄDZANYCH URZĄDZEŃ DO 64 BARIER / 128 CZUJEK.

CIAS SP. Z O.O. ul. żeligowskiego 8/10, 90-753 łódź, polska, T. +48 42 236 37 38, biuro@cias.com.pl, www.cias.com.pl


BARIERY PODCZERWIENI

DARWIN

bariera podczerwieni o zasięgu 6 i 12 m DARWIN JEST AKTYWNĄ BARIERĄ PODCZERWIENI FIRMY CIAS. BARIERA WYKONANA JEST Z WYSOKIEJ JAKOŚCI PROFILU ALUMINIOWEGO, KTÓREGO SPECJALNA I BARDZO SOLIDNA KONSTRUKCJA JEST W STANIE ZMINIMALIZOWAĆ EFEKTY WYWOŁANE ROZSZERZALNOŚCIĄ TEMPERATUROWĄ. JEJ NIEWIELKIE WYMIARY POPRZECZNE (22,5 MM × 23 MM) SPRAWIAJĄ, IŻ STAJE SIĘ NIEWIDOCZNA, GDY JEST ZAINSTALOWANA WEWNĄTRZ ŚWIATŁA OKNA. MAKSYMALNY ZASIĘG TO 6 M NA ZEWNĄTRZ I 12 M WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.

DARWIN DT

bariera podczerwieni z dodatkową czujką mikrofalową o zasięgu 3 i 6 m

NEWTON PLUS

hybrydowa bariera podczerwieni o zasięgu 50, 100 i 200 m

NEWTON PLUS TO UNIKALNA, OPATENTOWANA, HYBRYDOWA BARIERA PODCZERWIENI. PODWÓJNE STEROWANIE AGC POWODUJE KOMPENSACJĘ POJAWIAJĄCYCH SIĘ W ODBIERANYM SYGNALE ZAKŁÓCEŃ, DZIĘKI CZEMU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZRÓŻNIENIA WTARGNIĘCIA INTRUZA OD ZMIAN SPOWODOWANYCH WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI. FUNKCJA TA ZNACZNIE ZMNIEJSZA ILOŚĆ WYSTĘPOWANIA FAŁSZYWYCH ALARMÓW. ZASTOSOWANA W BARIERACH TECHNOLOGIA DUAL INTERLACED SCANNING 100HZ POZWALA NA INTEGRACJĘ FUNKCJI DUALNEJ MODUŁU OPTYCZNEGO NADAJNIKA I ODBIORNIKA. WYTWARZANA WIĄZKA PODCZERWIENI JEST MULTIPLEKSOWANA I SYNCHRONIZOWANA CZĘSTOTLIWOŚCIĄ 100HZ. TECHNOLOGIA TA DEFINITYWNIE PRZEWYŻSZA KLASYCZNĄ KONCEPCJĘ ODDZIELNYCH NADAJNIKÓW I ODBIORNIKÓW.

PYTHAGORAS

inteligentna bariera wykorzystująca trzy różne technologie o zasięgu 100 i 160 m

CZUJKI MIKROFALOWE

ERMO482XPRO

cyfrowa bariera mikrofalowa z inteligentną obróbką sygnału, zasięg od 50 do 500 m

ERMO482X PRO TO BARIERA MIKROFALOWA Z CYFROWĄ OBRÓBKĄ SYGNAŁU, O ZASIĘGU 50, 80, 120, 200, 250 I 500 M. WEWNĘTRZNY MIKROPROCESOR UŻYWA LOGIKI ROZMYTEJ DO ANALIZY ODBIERANEGO SYGNAŁU DAJĄC BARDZO WYSOKIE PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYKRYCIA W OBSZARZE DETEKCJI PRZY NISKIM WSKAŹNIKU FAŁSZYWYCH ALARMÓW. URZĄDZENIE MOŻE BYĆ POŁĄCZONE PRZEZ SIEĆ IP I ZASILANE W TECHNOLOGII PoE. DUŻY ZAPAS MOCY DAJE PEWNOŚĆ, ŻE ZASIĘG KATALOGOWY POKRYWA SIĘ Z ZASIĘGIEM RZECZYWISTYM BARIERY BEZ WZGLĘDU NA WARUNKI POGODOWE.

MANTA

cyfrowa bariera mikrofalowa z inteligentną obróbką sygnału o małym zasięgu 50 i 80 m

MANTA TO BARIERA MIKROFALOWA PRZEWIDZIANA DO WYKRYWANIA INTRUZÓW W TERENIE OTWARTYM. SŁUŻY DO BUDOWY SYSTEMÓW OCHRONY ZEWNĘTRZNEJ NA OBIEKTACH O ŚREDNIM I WYSOKIM POZIOMIE RYZYKA. DZIĘKI FUNKCJI DSP (DIGITAL SIGNAL PROCESSING), KTÓREJ DZIAŁANIE OPARTE JEST NA ALGORYTMIE LOGIKI ROZMYTEJ (FUZZY-LOGIC) PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĘPOWANIA FAŁSZYWYCH ALARMÓW JEST BLISKIE ZERU, PRZY ZACHOWANIU MAKSYMALNEGO PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKRYCIA INTRUZA. URZĄDZENIE MOŻE BYĆ POŁĄCZONE PRZEZ SIEĆ IP I ZASILANE W TECHNOLOGII PoE. DUŻY ZAPAS MOCY DAJE PEWNOŚĆ, ŻE ZASIĘG KATALOGOWY POKRYWA SIĘ Z ZASIĘGIEM RZECZYWISTYM BARIERY BEZ WZGLĘDU NA WARUNKI POGODOWE.

ERMO482

analogowa bariera mikrofalowa o zasięgu 50, 80, 120 i 200 m ERMO482 TO BARIERA MIKROFALOWA PRZEWIDZIANA DO WYKRYWANIA INTRUZÓW W TERENIE OTWARTYM. SŁUŻY DO BUDOWY SYSTEMÓW OCHRONY OBWODOWEJ I MOŻE ZNALEŹĆ ZASTOSOWANIE W OCHRONIE TAKICH OBIEKTÓW JAK: JEDNOSTKI WOJSKOWE, LOTNISKA WOJSKOWE I CYWILNE, ELEKTROWNIE, STACJE ENERGETYCZNE, PRZEPOMPOWNIE I ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE. BARIERA MIKROFALOWA WYKORZYSTUJE CZĘSTOTLIWOŚĆ W PAŚMIE X. DUŻY ZAPAS MOCY DAJE PEWNOŚĆ, ŻE ZASIĘG KATALOGOWY POKRYWA SIĘ Z ZASIĘGIEM RZECZYWISTYM BARIERY BEZ WZGLĘDU NA WARUNKI POGODOWE.

CORAL PLUS

cyfrowa bariera mikrofalowa o zasięgu 100 i 220 m

DZIĘKI ZASTOSOWANIU DARWINA DT MOŻLIWE STAJE SIĘ WYKORZYSTANIE DWÓCH TECHNOLOGII DO OCHRONY OKIEN I WEJŚĆ. POŁĄCZENIE PODCZERWIENI - BARIERY DARWIN I CZUJNIKA MIKROFALOWEGO O CZĘSTOTLIWOŚCI 24GHZ WYKORZYSTUJĄCEGO EFEKT DOPPLERA - DARWIN DT POZWALA NA STWORZENIE TRUDNEGO DO SFORSOWANIA SYSTEMU O ZASIĘGU 3 LUB 6 M.

NEWTON 2

bariera podczerwieni o zasięgu 50 i 100 m BARIERA PODCZERWIENI NEWTON2 SŁUŻY DO OCHRONY ZEWNĘTRZNEJ I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA NA DYSTANSACH 50 M I 100 M. ZASTOSOWANO KONSTRUKCJĘ ZAPEWNIAJĄCĄ OCHRONĘ PRZEZ WPŁYWEM ŚRODOWISKA O STOPNIU IP65 ORAZ NIEZAWODNĄ OPTYKĘ. TE SAME MODUŁY OPTYCZNE MOGĄ BYĆ STOSOWANE JAKO WOLNOSTOJĄCE BARIERY NEWTON2 ORAZ W WIEŻACH TOWER HT O WYSOKOŚCI 1 M, 2 M, 3 M.

ERMUSA

analogowa bariera mikrofalowa o małym zasięgu 30, 60 i 80 m.

PYTHAGORAS TO INTELIGENTNA BARIERA ŁĄCZĄCA W SOBIE TRZY TECHNOLOGIE I OPIERAJĄCA DZIAŁANIE NA CYFROWEJ OBRÓBCE DANYCH. BARIERA PRZEZNACZONA JEST DO INSTALACJI NA DYSTANSIE DO 160 M. WYKORZYSTANIE RÓŻNYCH TECHNOLOGII POZWALA NA PRZYSTOSOWANIE ROZMIARU CHRONIONEGO OBSZARU UNIKAJĄC TYM SAMYM ZAKŁÓCEŃ SPOWODOWANYCH OGRODZENIEM LUB ROŚLINNOŚCIĄ. DZIĘKI ZASTOSOWANIU WIELU TECHNOLOGII WYELIMINOWANO OGRANICZENIA, KTÓRE POSIADAJĄ POSZCZEGÓLNE TECHNOLOGIE STOSOWANE INDYWIDUALNIE. NAJCZĘŚCIEJ OGRANICZENIAMI TYMI SĄ WARUNKI POGODOWE W PRZYPADKU PODCZERWIENI ORAZ OGRANICZONA PRZESTRZEŃ W PRZYPADKU MIKROFAL. MIKROPROCESOR ŁĄCZY DZIAŁANIE DWÓCH TECHNOLOGII OPIERAJĄC SIĘ NA ZASADACH LOGIKI ROZMYTEJ. OTRZYMANY SYGNAŁ JEST ANALIZOWANY I PORÓWNYWANY Z WZORCAMI TYPOWYCH ZDARZEŃ, WYKORZYSTUJĄC ALGORYTMY WARUNKUJĄCE Z DUŻĄ PRECYZJĄ OBECNOŚĆ INTRUZA. W REZULTACIE BARIERA BARDZO SKUTECZNIE WYKRYWA INTRUZA ORAZ RZADKO GENERUJE FAŁSZYWE ALARMY.

CORAL PLUS TO CYFROWA BARIERA MIKROFALOWA O ZASIĘGU 100 M I 220 M. POSIADA KONSTRUKCJĘ ZAPEWNIAJĄCĄ SZYBKĄ I ŁATWĄ INSTALACJĘ ORAZ WYSOKI POZIOM OCHRONY MECHANICZNEJ. INNOWACYJNA KONSTRUKCJA ZAPEWNIA NAJLEPSZE ZABEZPIECZENIE PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI DZIĘKI ZŁĄCZU ZINTEGROWANEMU W OBUDOWIE I WEWNĘTRZNEMU KANAŁOWI KABLOWEMU. MODEL TEN POSIADA PORT RS485 UMOŻLIWIAJĄCYM ZDALNĄ REGULACJĘ I KONFIGURACJĘ BARIERY PRZY POMOCY PROGRAMU WAVE-TEST. URZĄDZENIE MOŻE BYĆ POŁĄCZONE PRZEZ SIEĆ IP I ZASILANE W TECHNOLOGII PoE.

ERMUSA TO BARIERA MIKROFALOWA PRZEZNACZONA DO OCHRONY ZEWNĘTRZNEJ. POLECANA JEST SZCZEGÓLNIE DO OCHRONY PRYWATNYCH POSESJI I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH. JEST IDEALNYM NARZĘDZIEM DO OCHRONY DŁUGICH KORYTARZY, BALKONÓW, BRAM, RUSZTOWAŃ I OCHRONY OBWODOWEJ ŚREDNIEJ WIELKOŚCI OBIEKTÓW. DUŻY ZAPAS MOCY DAJE PEWNOŚĆ, ŻE ZASIĘG KATALOGOWY POKRYWA SIĘ Z ZASIĘGIEM RZECZYWISTYM BARIERY, BEZ WZGLĘDU NA WARUNKI POGODOWE.

CIAS-product-folder  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you