MEST #16 - De aller-allerlaatste

Page 28

BRUTO JAARINKOMENS CULTUURWERKERS IN LOONDIENST

GEMIDDELDE BRUTO JAARINKOMENS FREELANCE MAKERS

Zakelijk leider groot theater- of dansgezelschap: 45.000 – 55.000 Directeur landelijk fonds: 100.000 Directeur groot festival: 80.000 – 100.000 Educatiemedewerker museum: 25.000 – 45.000 Directeur symfonieorkest: 100.000

Beeldend kunstenaar: 13.990 Schrijver: 20.500 Filmmaker: 21.500 Fotograaf: 23.100 Popmuzikant: 16.400 Bron: rapport ‘Verkenningen arbeidsmarkt culturele sector’, januari 2016

Bronnen: cao’s, jaarverslagen, reacties van werknemers in de cultuursector

32

MEST nr 16


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.