Page 322

CTC I EMS TEKNIKK I IMI-HYDRONICS I OSO HOTWATER I WILO

EKSPANSJONSKAR Ekspansjonskar benyttes i alle typer vannbårne varmeanlegg og på tappevann. For å dimensjonere et ekspasjonskar, kartlegger rørlegger vannvolumet i systemet.

Ekspansjonskar tappevann kort forklart; Vann ekspanderer når det varmes opp. Dersom varmtvannet ikke tappes, øker trykket. Det er ikke lov å føre vannet tilbake til det kommunale nettet der det kom fra, så det er derfor påbudt med en tilbakeslagsventil. Er det montert tilbakeslagsventil i et anlegget uten ekspansjonskar, vil trykket i anlegget presses ut g jennom sikkerhetsventilen. I praksis betyr det at flere liter med varmtvann kan renne ut i sluket, eller i verste fall på gulvet (om det ikke er installert sluk). Mange ønsker å installere varmtvannsberedere uten ekspansjonskar og heller montere et frittstående ekspansjonskar ved siden av berederen.

EKSPANSJONSKARET BØR HA SERVICE Ladetrykket endrer seg ved tiden. Dette g jelder for tappevannsanlegg som har ekspansjonskar og for gulvvarme. Mangel på service av ekspansjonskar er den vanligste enkeltårsaken til luftproblemer i et anlegg. Sørg for en årlig sjekk av karet - det kan spare deg for mange uønskede utfordringer. Høres bedre inneklima og lavere energiforbruk interessant ut? Send en e-post til kundeservice@ rorkjop.no merket «varme og energi» og ditt postnummer. Beskriv kort hva som ønskes utført. Rørkjøp videreformidler kontakt med en rørlegger som har fagkompetanse innen installering av varme og energi i ditt distrikt. •

19 | RØRKJØP

Teknisk_katalog_2020 V4.indd 19

24/02/2020 15:00

Profile for BK.no

Rørkjøp-katalog 2020  

Rørkjøp-katalog 2020  

Profile for bk.no

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded