Page 316

WATERGUARD I ARMATURJONSSON I HØIAX I O.BERGE I TECE

VANNSTOPPER Å hindre dyre vannskader er billigere enn du tror. Hvert 7. minutt oppstår det en vannskade i norske hjem. Derfor bør du investere i smart lekkasjesikring. I g jennomsnitt skjer det over 200 vannskader i Norge hver dag. Estimert utg jør det skade for over 2 milliarder kroner i norske hjem i 2020. Mange av disse skadene kunne vært unngått ved å bruke fagmenn! I Rørkjøp har vi rørleggerne som gir deg trygghet og produktene som sikrer kvalitet. RÅD FOR Å UNNGÅ VANNSKADER 1. Bruk fagfolk! Finn din lokale rørlegger på rorkjop.no/rorlegger 2. Hold orden slik at vannrør er synlige og du kan følge med (eks. under kjøkkenkummen og i servantskapet). 3. Få rørleggeren til å installere vannstoppere i boligen din. 4. Steng hovedkranen, spesielt viktig når du drar på ferie. 5. Følg med på alle vanninstallasjoner og sjekk de årlig. 6. Steng vannet når vaskemaskiner og oppvaskmaskiner ikke er i bruk. 7. Sørg for riktig vanntrykk i hele boligen. 8. Rens sluk og vannlås en til to ganger i året. 9. Følg leverandørenes anbefalinger vedrørende vedlikehold av sikkerhetsventiler. HAR DU BEHOV FOR RØRLEGGERSERVICE ELLER ØNSKER Å FÅ INSTALLERT VANNSTOPPER? RØRKJØPS FAGMENN KAN HJELPE DEG Gå inn på rorkjop.no, under «Finn rørlegger» i hovedmenyen. Tast inn ditt postnummer og du vil få oversikt over rørleggere i ditt distrikt som er tilknyttet Rørkjøp. •

13 | RØRKJØP

Teknisk_katalog_2020 V4.indd 13

24/02/2020 15:00

Profile for BK.no

Rørkjøp-katalog 2020  

Rørkjøp-katalog 2020  

Profile for bk.no

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded