Rørkjøp-katalog 2020

Page 309

En stor andel av den totale energibruken i en bolig går til oppvarming. Ved å installere vannbårne varmesystemer, kan denne delen av boligens energibehov dekkes.

6 | RØRKJØP

Teknisk_katalog_2020 V4.indd 6

24/02/2020 15:00