Rørkjøp-katalog 2020

Page 206

Servantkraner

AXOR Starck V Varenr. 4242133

Fascinerende design av Philippe Starck med vannvirvelen i fokus i en g jennomsiktig glasstut. Tuten kan tas av og reng jøres i oppvaskmaskin.

Rørkjøp_katalog_2020.indd 206

24/02/2020 16:31