Page 1

Colocviul profesional: De ce avem nevoie de biblioteci publice? Ideea de bibliotecă astăzi

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „B. P. HASDEU” ÎNVAŢĂ CA SĂ ÎNVEŢE: PRACTICI DE CALITATE, ASPECTE CALIMETRICE ŞI TENTINŢE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ

Drd. Tatiana COŞERI, director adjunct, Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu” O sută de ani de la inaugurarea primei Biblioteci Publice în oraşul Focşani


• Oameneii – un brand instituţional • Bibliotecarul – balansatorul culturii instituţionale şi model al imaginii structurilor infodocumentare • BM – kulometrul 0


Memorandul învăţării pe tot parcursul vieţii Dezvoltarea personală Participarea civică activă Incluziunea socială Capacitatea de adaptare la cerinţele societăţii


Principiile învăţării pe parcursul vieţii la BM Centrarea activităţilor de învăţare pe cel ce învaţă Asigurarea accesului liber la învăţare Asigurarea calităţii şi relevanţei acţiunilor de învăţare


Centrarea activităţilor de învăţare pe cel ce învaţă Asigurarea accesului liber la învăţare Asigurarea calităţii şi relevanţei acţiunilor de învăţare


BM - Mediu de învăţare activă •

pregăteşte personalul capabil să contribuie la creşterea competitivităţii şi dezvoltarea durabilă a instituţiei; • crează condiţii favorabile pentru dezvoltarea şi realizarea maximă a potenţialului intelectual şi creativ al personalităţii; • asigură protecţia şi integrareai socială a personalului.


Realizări, fundamentul politic: • cercetarea procesului de învăţare a adulţilor pe parcusul vieţii (scopuri, obiective, funcţii, metode) prin aplicarea ştiinţei andragogice; • acceptarea şi implementarea sintagmelor "instituţia care învaţă", "biblioteca care învaţă", "educaţia adulţilor", "educaţia permanentă", "educaţia pe parcursul vieţii"; • organizarea campaniilor de promovare a educaţiei permanente: "Biblioteca Municipală - biblioteca care învaţă", "O oră de formare în fiecare zi"; • elaborarea Politicii de formare profesională; • extinderea activităţii de formator, mentor în comunitatea biblioteconomică.


Aspecte calimetrice 2011

2010

2009

2008

2007

Bibliotecari instruiţi

1 243

1 568

1 544

1 313

1 593

Acţiuni de instruire

517

435

403

472

307

Total ore de instruire

2 989

3 601

3 768

3 934

3 572

Ore de instruire per bibliotecar instruit

2,4

2,3

2,4

3

2,2


Aspecte calimetrice •436 de angajaţi, din care 342 de bibliotecari •ciclul I - 4, II - 12 şi III - 2. •4 doctori în ştiinţă şi 32 de magistri. •51% din bibliotecari au grad de calificare. •Formatori: 4 – naţionali, 7 – locali


Aspecte calimetrice

Susţinerea procesului de învăţămînt: formatori, profesori pentru studenţii de la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională; conducători ai tezelor de licenţă, de master masteranzi

studenţi

2007

29

2008

60

2009

8

87

2010

8

29

2011

6

32


Aspecte calimetrice

Comunicトビi

2011

2010

2009

2008

2007

119

74

67

92

104


Aspecte calimetrice Publicaţii Articole

2011

2010

2009

2008

2007

585

443

507

399

504

În medie în presa scrisă apar cîte 2 articole per zi sau vizibilitate de 366 grade.


Aspecte calimetrcice

Publicaţii

2011

2010

2009

2008

2007

Ediţii aparte

22

16

16

31

25


Tendinţe de îmbunătăţire continuă nivel politici: actualizarea politicii Biblioteca Municipală – biblioteca care învaţă; nivel formatori: elaborarea portofoliilor electronice; implementarea în procesul de instruire a jocurilor creative, interactive; monitorizarea participării angajaţilor la activităţile de istruire; monitorizarea aplicării cunoştinţelor învăţate de bibliotecari; analiza gradului de corelaţie între prezenţa filialelor la acţiunile de instruire şi succesele, performanţele ei; externizarea acţiunilor de instruire nivel bibliotecari, angajat: extinderea numărului de acţiuni de instruire; îmbunătățirea activității infodocumentare; elaborarea portofoliilor de formare profesională formală şi neformală: materiale de la acţiunile de instruire, impresii de lectură, liste electronice de discuţii, produse educaţionale; participarea în dezbateri şi discuţiii profesionale. nivel tehnologii implementarea instruirii interactive


Acţiunile noastre sunt orientate spre consolidarea spiritului de echipă pentru a rămâne biblioteca inovatoare a Chişinăului şi biblioteca de excelenţă a reţelei de biblioteci publice din RM.


Cucerind astăzi „privirile oamenilor” BM stăpîneşte „lumea” informaţiei mîine.


„Nu ne putem alege împrejurările exterioare, dar putem alege întotdeauna să le răspundem.”(Epictet)


Utilizatorul este cel mai important element al activității noastre. • Cuvintele cheie în relaţia noastră sunt: Profesoinalism; Calitale; Operativitate; Corectitudine; Siguranţă.


Cât de PLINĂ ţi-e

GĂLEATA?


Fiecare om se află în posesia unei găleţi invizibile. Oamenii “funcţionează” în parametri maximi atunci cînd găleţile lor sunt pline cu ochi şi la parametri minimi atunci când aceste găleţi sunt goale.


Fiecare om are o cană invizibilă. La fiecare interacţiune cu semenii, folosim cana fie pentru a umple, fie pentru a goli găleţile celorlalţi


De fiecare dată cînd alegem să umplem găleţile persoanelor din jurul nostru, ne umplem şi noi găleata noastră.


Aţi umplut

GĂLEATA Dvs.?


Experienţe frumoase, practici de calitate şi poveşti reuşite la BM le puteţi afla pe www.hasdeu.md sau la Tatiana COŞERI tcoseri@hasdeu.md Tel.: 022 27 53 93 Vă mulţumesc pentru atenţie!

PRACTICI DE CALITATE, ASPECTE CALIMETRICE ŞI TENTINŢE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ  

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „B. P. HASDEU” - PRACTICI DE CALITATE, ASPECTE CALIMETRICE ŞI TENTINŢE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ

PRACTICI DE CALITATE, ASPECTE CALIMETRICE ŞI TENTINŢE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ  

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „B. P. HASDEU” - PRACTICI DE CALITATE, ASPECTE CALIMETRICE ŞI TENTINŢE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ

Advertisement