Page 1

No 24

September 2010

Hela människor i helade samhällen. Församlingens internationella arbete IA är en viktig del i församlingens uppdrag att gå ut i hela världen med det glada budskapet om Jesus. IA har indelat de länder vi samarbetar med i tre kategorier som beskriver hur vårt samarbete ser ut. • FOKUS-LÄNDER. I dessa länder engagerar vi oss i evangeliets spridning på alla nivåer och på alla sätt, inte minst genom att betjäna de fattigaste. Mycket av engagemang och merparten av våra bistånds- och missionsmedel kanaliseras till dessa länder. • VÄN-LÄNDER. Vi samarbetar med redan existerande församlingar och vill genom ett långsiktigt vänskapsutbyte stärka och inspirera varandra. Till dessa länder kan ekonomiska punktinsatser göras vid behov, men fokus ligger främst på att bygga starka relationer med dessa församlingar. • PUNKT-LÄNDER. I dessa länder samarbetar vi med lokala församlingar och gör punktinsatser, kanske upprepade, främst genom förmedling av Second Handmedel.

Sista veckan i augusti arrangerade pingstförsamlingarna i Sverige Världspingstkonferensen, PWC. Till denna konferens hade vår församling inbjudit pastorerna i våra tre vänförsamlingar i Ungern och pastorn i vår samarbetsförsamling i fokuslandet Rumänien. Alla fyra tog med stor glädje emot vår inbjudan. Under tre dagar var över 1000 församlingsledare från drygt 70 länder samlade. Det var dagar som genom sitt upplägg och inte minst genom förkunnelsen utmanade oss att lyfta den yngre generationen. Inspirerande äldre förkunnare uppmanade oss att se och be om utrustning över den yngre generationen. I Kungälv hade vi utöver alla tillfällen för samtal och god gemenskap ett fullt program: Besök på Second Hand. Heldag med församlingsledningen och Internationella gruppen på Marstrand. Gudstjänst, kyrkkaffe och middag. Göteborgsutflykt. Fisketur – fångst 35 makrillar! Heldag på Brattön. Samtal om utbyte under 2011. IA/ Morgan Gustafsson

Förskolan i Agrisu Mare

Pingstförsamlingen Kungälv, Ytterbyvägen 4, 0303-211184, www.pingstkungalv.se


Lite fakta om våra Vänförsamlingar. • AGRISU MARE - RUMÄNIEN. Rumänien har under många år varit ett av församlingens fokusländer. I denna lilla by bor endast 1500 personer men församlingen har efter sista dopet 405 döpta medlemmar och i barnarbetet deltar 350 barn. I Rumänien bor 22 milj. och landet har den snabbast växande pingströrelsen i Europa, idag räknar man med 1 milj. pingstvänner i landet. I Agrisu Mare har vår församling varit med och renoverat en syfabrik där idag 40 - 60 kvinnor arbetar med att sy badkläder som exporteras till många länder. I en närliggande stad, Pancota, finns en Second Handbutik som får fyra stora leveranser, med insamlade gåvor från vår butik i Kungälv, varje år. Överskottet från denna butik har gjort det möjligt att bygga en förskola nära syfabriken och den kommer att invigas under hösten 2010. Församlingen deltar på flera sätt till att sprida Guds rike i sin region men man sänder också arbetare till andra delar av landet (t.ex Oltenia - en mycket fattig region) där några av församlingens tonåringar startat ett helt nytt arbete och efter de första månaderna är det nu 40 anmälda till dop. ”Vinner vi tonåringarna har vi framtiden för församlingen, försumma inte tonårsarbetet, bygg kärleksfulla relationer med tonåringarna, ge dem självkänsla och led dem fram till ett dop i den helige Ande” är några av pastor Nicolay Margians råd.

Syfabriken i Agrisu Mare

Second Hand i Pancota

Oltenia

• KUNSZENTMIKLÓS - UNGERN. www.megentesalapitvany.hu I denna stad med 10.000 invånare cirka 6 - 7 mil söder om Budapest finns en gammal pingstförsamling (75 år) med 25 - 30 medlemmar. ”Vi är en liten församling med en stor vision” säger deras pastor Kurdi János. János är också VD för stadens vattenverk har varit sportchef i staden under 10 år, startat museum och varit engagerad i skolan. Allt detta har bidragit till att han har ett mycket stort kontaktnät i denna stad. När han delar sitt hjärta med oss är det en stark önskan om förnyelse och enhet i församlingen. Den lilla församlingen har en brinnande vision för barn och ungdomar i staden. Varje sommar arrangeras 1 veckas läger för barn 8 - 12 år (60 - 90 deltagare). Kyrkans lokaler har börjat renoveras för att kunna fungera som en bas för barn och ungdomsarbete. Lokalerna kommer att färdigställas i takt med att medel kommer in. En bostad för en pastor finns också med i lokalen (i dagsläget helt oinredd). Det största behovet är en pastor som vill flytta till staden och leda ett långsiktigt arbete. • SIGETSZENTMIKLÓS - UNGERN. www.epkszentmiklos.freeweb.hu Denna stad ligger några mil söder om Budapest och har omkring 45.000 invånare. Här finns en församling som grundades 1960 av två familjer. I början av 2000-talet gick församlingen igenom en svår tid och flera lämnade församlingen. I arbetet med att läka församlingen fick Mádai Tamás frågan om att bli församlingens ledare. Tamas som hade flera personliga begränsningar ville inte. När han stod upp inför församlingen för att berätta detta kom Guds Ande över honom och plötsligt kände han sig fri från sina begränsningar. Idag har han varit pastor i församlingen i 10 år och församlingen har haft kontinuerlig tillväxt och barnarbetet har fördubblats. Pingstförsamlingen Kungälv, Ytterbyvägen 4, 0303-211184, www.pingstkungalv.se 2


(forts. SIGETSZENTMIKLÓS – UNGERN) Efter många år utan kyrka har nu församlingen äntligen kunnat köpa en tomt och har där börjat sitt kyrkbygge. Församlingen lever i en vision att betjäna sin stad och finns mycket ute på gatorna, hjälper fattiga med matkorgar, samlas 4 gånger i veckan till bön i husgrupper. På gudstjänsterna har man alltid 10 - 15 besökare (utöver församlingens medlemmar). Alla ekonomiska resurser har nu lagts på kyrkbygget och deras stora behov är nu medel till att slutföra detta arbete så att man kan inrikta sig på att betjäna fler i staden. • KECSKEMÉT – UNGERN. www.jezusel.hu Stad med 125.000 invånare, 60 - 70 km sydost om Budapest. I denna stad fanns en gammal pingstförsamling som upphört. Hit kom för 7 år sedan pastor Szerdi Szilárd som nyutexaminerad pastor för att starta upp arbetet på nytt. ”Jag hade lärt mej mycket på bibelskolan men nu fick vi börja att praktisera. I början gjorde vi allt själva men när gruppen växte började vi konkret att be Gud om ledare för de olika områdena i församlingen. Vi har sett hur viktigt det är i ett nytt arbete att inte välja nya ledare för snabbt utan vänta och se hur Gud leder och bekräftar sitt ledarskap”. I dag har församlingen cirka 40 medlemmar och har 20 - 25 besökare varje gudstjänst. Kvinnogrupper och mansgrupper har startats. Detta arbete är ett mycket spännande pionjärarbete i en storstad och vi är inbjudna till gemensam evangelisation i deras stad nästa sommar. Dessa tre församlingar har sedan länge en nära gemenskap med varandra i den region där de finns. Under denna vecka knöts också goda band med pastor Nicu Margian från Rumänien och samtal fördes om besök också mellan Ungern och Rumänien. Vi tror att också Europa ska få del av den väckelse som pågår i Asien och Afrika och då behöver vi varandra. Vi tackar Gud för den välsignelse som detta utbyte gett och tackar er alla som var med och gjorde dessa fantastiska dagar möjliga. IA/ Morgan Gustafsson

Från församlingsledningen….. Vårt arbete i församlingsledningen har den senaste tiden präglats mycket av processen med ny föreståndare och ny ungdomspastor vilket inbegripit spännande samtal om församlingens vision och framtid. Vi gläder oss åt att Thomas Wijk tackat ja och blivit vår pastor och föreståndare. Och vad gäller ungdomspastor är vi också på god väg med att presentera ett förslag till nästa församlingsmöte. Vår vision har presenterats på de två senaste församlingsmötena och i början på oktober samlas alla ordförande och församlingsledningen och då kommer vi arbeta vidare med vår vision så det förhoppningsvis också genomsyrar våra verksamhetsplaner för 2011. VÅR VISION!! • Vi vill utveckla visionen av en ”levande” och ”öppen” församling. • Vi längtar efter att se ”HELA” församlingen fira gudstjänst på söndagarna. • Vi ser att många barnfamiljer deltar - detta vill vi ta vara på. • Vi vill lämna över ansvar till den yngre och mellangenerationen. • Vi vill göra en utvecklad satsning mot den yngre generationen • Vi vill utveckla gudstjänstformen för att de som aldrig varit i vår kyrka skall våga komma. • Vi vill satsa ytterligare på sång och musiklivet Det känns som vi är på väg in i en spännande tid och där kommer du vara mycket viktig för att fylla de behov av omsorg och stöd som alla nya människor kommer att behöva. Jag tror att i församlingen i Kungälv blir en tjänande livsstil viktigare än en konsumerande livstil och då kommer vi att få se tillväxt och förnyelse på många områden. / Urban Olsson Pingstförsamlingen Kungälv, Ytterbyvägen 4, 0303-211184, www.pingstkungalv.se 3


Nu kör vi!! I veckan kom ett besked hem till oss på posten som jag nästan bävat lite inför. Vår ”lilla” son får nämligen börja övningsköra med vår bil. Nu är det alltså dags att sätta sig bredvid och låta honom få köra bilen. Hur kommer det att gå? Kommer han att klara det? Kanske ska jag låta Ulrika träna honom? Vågar jag låta honom lära sig? Har jag något val? Frågorna kan vara många men faktum är att jag vill att Andreas ska lära sig att köra själv. Som förälder är jag mån om att han ska lära sig att köra bil. För vår del är det nog så att vi borde ha börjat övningsköra lite tidigare, men bättre sent än aldrig. Jag är övertygad om att en av det stora utmaningarna i vår tid är att vi vågar ge unga människor möjlighet att utvecklas och lära sig att bygga församling. Det kommer att kännas lite som det gör för mig med Andreas övningskörning. Min dröm och längtan är att vi som församling står tillsammans och är med i varje sväng och fartökning mot målet som ligger framför oss. Jag tror verkligen att det bibelord som jag och Ulrika har haft i våra vigselringar i drygt tjugo år är lika aktuellt i dag. ”...jag ska leda dem där de går bedjande fram.” (Jeremia 31:9) Jag vill verkligen uttrycka min glädje och tacksamhet över det förtroendet jag har fått. Jag går in i det nya uppdraget med glädje, förväntan och självklart med ett mått av bävan. Jag känner mig oerhört glad över den längtan och passion och tro som jag upplever finns i församlingen. Jag hoppas och tror att den ska få växa till och bli ännu starkare. Jag är verkligen djupt berörd av de konferenser och ledardagar inom pingströrelsen sista året där man talar ut ett tydligt fokus mot att nå nya människor med budskapet om Jesus. Här har vi en stor utmaning inför framtiden som gäller oss alla. Jag vet inte hur många gånger jag har citerat och fascinerats av pastor John Wimber som numera är i himlen. Han kom från ett liv helt utan Jesus. Han

blir kristen och börjar läsa bibeln på egen hand. Han upptäcker att det står om att det är viktigt med gemenskap med andra kristna och går därför till en kyrka. Han går dit ett par söndagar och tar del av predikan, bönerna och sångerna. Han fortsätter att läsa bibeln och upptäcker vad Jesus verkligen gjorde och sa. Han kommer tillbaka till kyrkan och frågar i frustration: - När ska vi göra grejerna. Vi sjunger om det, vi predikar om det men varför gör vi inte som det står? När jag inte var kristen gjorde jag fiendens gärningar ska jag då inte få göra Guds gärningar nu? Han hade bara läst bibeln en kort tid men såg vad som stod och ville göra samma sak. Den längtan och passion för bibelordet leder honom att ta steg som utlöser Guds kraft så att många fler upptäcker Jesus. Den stora nyckeln för honom var att våga förändring och göra det som står i bibeln uppfylld av den Helige Ande. Självklart är det så att utan kraft är det svårt att klara uppdraget. Vem kan göra jobbet utan verktyg? Ingen! Jag tror att det är viktigt att komma i håg att andedopet är inte en extrautrustning för vissa kristna utan standardutrustningen jag använder varje dag. Därför behöver jag vara angelägen om att få tag på kraften och personen den Helige Ande och förstå att det är en daglig relation och inte en formel för genombrott. Min längtan är att få se alla åldrar tillsammans ta steg mot ett gemensamt mål. Jag tror att vi alla förstår att förändring är nödvändig för att vi ska lyckas med det Gud kallat oss till. Det kommer självklart att skapa frågor och funderingar under resans lopp. Vi är ju en församling med alla åldrar och olika bakgrunder och kanske har vi också alla olika tankar om hur en församling ska vara. Hur gör vi då? Jo, vi samtalar direkt med varandra och inte om varandra i en ödmjuk och varm atmosfär! Under världspingstkonferensen för några veckor sedan poängterades betydelsen av att vi alla tänker församlingen som en familj där man vill det bästa för nästa generation och där vi stöttar varandra att få växa till och att vi behöver vara sårbara och fyllda av nöd. En stor utmaning för oss alla är att ”mina barn” och jag själv inte lever i mina föräldrars kyrka utan det handlar om min församling som jag är passionerad och stolt över.

Pingstförsamlingen Kungälv, Ytterbyvägen 4, 0303-211184, www.pingstkungalv.se 4


Det är alltså dags att sätta på sig säkerhetsbältet och greppa ratten. Så kör vi tillsammans mot målet med fokus på en ung generation som ska lära sig att bygga för framtiden. Visst skulle det vara fantastiskt om vi under vardagarna praktiserade det vi lärt oss från bibelordet och så möts man till en underbar fest på söndagen. Där tar vi emot glädjerapporterna om vad Gud har gjort under veckan. Där vi får nya verktyg och kraft inför nästa. Där möts vi alla åldrar till en varm och kärleksfull gemenskap med ständigt nya människor. Välkommen med på resan för nu kör vi!!

Street Mission i Kungälv …är ett ekumeniskt projekt med syfte och mål att nå ut till stadens ungdomar med vårt kristna budskap. Vår vision är att över tiden bilda ett gäng missionärer från alla kyrkor i Kungälv, som förutom att vara ute i nattlivet också kan ses då och då för inspirerande träffar med speciellt inbjudna talare. Just nu planerar vi att bjuda in till en föreläsning med Jakob Ramlöw från Agape - som missionerar varje fredag i Göteborgs nattliv. Får be att återkomma med inbjudan och mötestider. Alla som är intresserade av Street Mission-konceptet är välkomna på denna träff. Vår verksamhet ute Vi brukar träffas i Pingstkyrkan kl 21 och koka kaffe inför kvällen, ta fram material och be om framgång och beskydd i andaktsrummet. Kl 22 går vi ut och riggar upp vårt tält. Med detta som bas stannar vi kvar ute till krogarna stänger. Några av oss (vanligen 5-6 stycken) är kvar till 03 medan några går hem vid midnatt. Hur Du vill göra är helt upp till Dig! Platsen vi valt att ställa upp vårt partytält på är ökänd Från www.streetmissionkungalv.se bland ungdomar, här har bråk startats och eskalerat i många år. Nu står vi där med vårt kärleksfulla fridsbudskap - ett fantastiskt val. Alla som varit ute och/eller delat en stund med oss i tältet kan vittna om slagkraften i att bjuda unga människor på ett enkelt samtal, en stunds frid, en

”Om du hela tiden väntar på att få så goda förutsättningar som möjligt, får du aldrig något gjort” (Predikaren 11:4) ”Det är underbart att få leva! Var tacksam och glad för varje dag” (Predikaren 11:7) ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud” (Mark 10:27) "Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande", säger Herren Sebaot” (Sak 4:6) / Thomas Wijk pastor kopp kaffe med dopp. Vi når fram! Ungdomar blir frälsta! Många ber oss enträget att komma tillbaka, för vi behövs därute. Att få bidra till byggandet av Guds rike är högt prioriterat bland oss. Det handlar främst om att vittna om vår enskilda tro på Jesus, att peka på vår egen personliga frälsning. Vårt mål är inte att dela ut moralkakor, agera pekpinnar, utan genom att erkänna för andra att vi är människor som valt att följa Herren Jesus Kristus. Nyheter hösten 2010 Från och med fredagen den 27 augusti är vi ute varannan vecka. Andra tillfället blir lördagen den 11 september, därefter rullar schemat på med två pass per månad året ut. Vi har valt att lägga aktiviteterna så att det är ett gäng som missionerar på fredagar och det andra på lördagar, detta för att alla som vill vara med kan planera in för arbete och andra förhindrande orsaker. I varje grupp finns två ledare som delar på ansvaret för kvällen. Alla som är ute har anmälningsplikt för brott men också tystnadsplikt för obrottsliga handlingar, vilket vid flera tillfällen lett till förtroenden från vilsna ungdomar. Du behövs! Vi har alltid behov av frivilliga människor som genom sitt engagemang bidrar till att sprida Guds underbara budskap: Fred, kärlek och förlåtelse. För närvarande är det stort behov av kristna missionärer som vill vara ute bland ungdomarna men också förebedjare för vår verksamhet. Du som vill vara med i detta viktiga arbete för Kungälvs ungdomar hör av Dig till Anders Möller, telefon 070-953 23 45 eller skicka ett email till info@streetmissionkungalv.se Väl mött i röd jacka! / Anders Möller www.streetmissionkungalv.se

Pingstförsamlingen Kungälv, Ytterbyvägen 4, 0303-211184, www.pingstkungalv.se 5


Tack Lennart! Söndagen den 5 september hade församlingen avskeds-gudstjänst för vår pastor och föreståndare Lennart Pettersson.

I samma gudstjänst lämnade Lennart över herdestaven och föreståndarskapet till Thomas Wijk, församlingens nya föreståndare.

Välkommen Thomas! Jubla!

Kommande höjdpunkter

Nu är det dax att börja öva inför Julmusikalen Åsneexpressen! Vi övar på onsdagar med start den 20/10 kl 17.45 - 18.45. Alla är välkomna, vi vill göra något där hela församligen är delaktig! Har du några frågor är det bara att rycka tag i någon av oss. Maria, Elin, Hanna & Josefin

Ungdomskväll med Marcus Olsson Fredag 8 okt kl 20, ämne; ”New Age”.

Våra pastorer

Inlämning: Tisdag & Torsdag kl 16 - 19 Försäljning & café: Lördag kl 10 – 13 Måndag kl 15 – 18 (jämna veckor) Allsång & café: Sista Söndag i månaden Byggmästaregatan 8, 442 34 Kungälv 0303-92700, www.kungalv-secondhand.se

Thomas Wijk, Föreståndare / Pastor 0704-441129, thomas@pingstkungalv.se AnnaCarin Axell, Barnpastor 0708-363781, annacarin@pingstkungalv.se

Jenny Berggren på Mimers Hus Fredag 15 okt kl 19, i samarbete med folkhälsodagarna.

i samarbete med Missionskyrkan för de nödlidande i världen

Äntligen är hela familjen Torén hemma

Pingstförsamlingen Kungälv, Ytterbyvägen 4, 0303-211184, www.pingstkungalv.se

Vision 2010-09  

September 2010 Förskolan i Agrisu Mare Pingstförsamlingen Kungälv, Ytterbyvägen 4, 0303-211184, www.pingstkungalv.se No 24 IA/ Morgan Gustaf...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you