Page 1

No 19

Juni 2009

Andens liv Kära vänner, Äntligen så kommer sommaren – visserligen alldeles för kort här uppe i Norden, men ack så underbar. Vårt behov av omväxling och lata (sol)dagar när vi till kropp, själ och ande får hämta nya krafter är stort. Vi får njuta och ta till oss all den energi som en avkopplande semester och vila kan ge. Det lilla måttet skrev jag helt kort om i ett tidigare nummer av Vision. Det innebär att man tar några minuter om dagen, t.ex. på morgonen, till bön. Samtidigt eller senare på dagen läser man ett kort avsnitt ur Bibeln. En gång i veckan ger man lite längre tid till Bibelstudiet, kanske ½ timme för att få lite mer av Ordet till sin ande. En gång per halvår ger man ett par dagar till stillhet, bön och bibelläsning – helst på en avskild plats. Varför inte pröva på en kort retreat på Smyrnagården (se särskilt program)! Det har visat sig att detta lilla mått, denna ordning i sitt andliga liv, ger mer i längden. Testa det så får du se – den återkommande, men korta, ordningen skapar nåt nytt! Nu vill jag ta dig vidare till lite fördjupning i hur man vårdar sitt andliga liv.

Dophögtid, igen!!

Foto: M. Svensson

Pingsteldens Ande Den helige Ande beskrivs på olika sätt - ett är Eldens Ande. Kol är av naturen svart och saknar värme, men så fort det tar eld får det en helt annan natur, börjar brinna och blir ett glödande kol. Så är det också med oss: När den helige Ande får tända mitt svarta kol så att jag glöder, då ropar jag med Höga visan ”mörk är jag, men vacker”. Jag som saknade värme har förvandlats till ett glödande kol och min personlighet har börjat glöda av den eld som gör att jag inser att min gamla kolnatur blev eld ... Andligt liv börjar i den stora förvandlingen - det svarta kolet förvandlas till ett glödande kol. När jag blir brinnande, blir min bön - även om den är kort - en kraftens bön! Det lilla måttet betyder, som vi tidigare sagt, att det är hjärtats inställning till Gud som är det viktiga. Dröj kvar en stund i ditt inre inför frågan: Har den helige Ande fått tända ditt svarta kol så att du glöder och ropar i glädje ”mörk är jag, men vacker” (Höga v 1:5) Att bli brinnande i Anden leder till en stark längtan att växa i anden! Vi blir hungriga efter Gud. Vi längtar efter den föda som kan mätta vår andliga människa. Vi blir hungriga efter ordet - det levande Ordet - Guds

Årets konfirmander

Pingstförsamlingen Kungälv, Ytterbyvägen 4, 0303-211184, www.pingstkungalv.se

Foto: M. Svensson


Ord. Längtan och hungern ökar. Det lilla måttet betyder här att den ’lilla portionen’ av Herrens livgivande Ord som vi äter, skapar hunger och längtan efter att få äta mer. Liksom barnets babyportion till slut inte räcker till eftersom kroppen och utvecklingen behöver mer, så blir behovet av andlig mat större ju längre vi vandrar med Herren. Gemenskap med den helige Ande När jag upplevde den helige Andes glöd i mitt inre (det är länge sedan nu) så uppstod en längtan i mej att få leva i gemenskap med honom. Men hur går det till? Jag är människa och Gud är Ande. Jag har lärt mej att: Gemenskap med den helige Ande är att samarbeta med honom Anden verkar i alla människor, i oss och med oss, och ger oss många gåvor - utan att ta bort vår handlingsfrihet! Vi är fria att ta emot den helige Ande eller inte, ha gemenskap med honom eller inte. Men detta är skillnaden mellan syndaren och den pånyttfödde: Anden erbjuder sig att verka i båda men det är bara den pånyttfödde - den som tackar jag till Jesus - som tar steget in i hans gemenskap. Det lilla måttet betyder i detta fall att vi steg för steg lär oss att känna igen den helige Ande och samarbeta med honom. Gemenskap med den helige Ande är att erkänna sina svagheter och lita på Gud Jag vet att det låter svårt, men det är så viktigt. Nu rekommenderar jag dej att läsa Rom.7 gärna hela

kapitlet, särskilt vers 18. Det handlar om vår mänskliga (fördärvade) natur och det nya livet i Gud. Dessa två makter kommer aldrig överens och kan aldrig samarbeta. Den gamla människans fördärvade natur måste kapitulera för Livets Andes krafter. Det lilla måttet är att bit för bit erkänna Herre, utan dig kan jag ingenting göra (Joh. 15:5). Guds Ande är helighetens Ande Aposteln Paulus säger i Rom. 8:14 ”Alla som leds av Guds Ande är Guds söner”. Gud är Helig - och Petrus skriver ”Ni skall vara heliga, ty jag är helig” (1 Petr. 1:15-16). Om Herrens Ande bor i oss och vi lär oss att leva i gemenskap med honom. kommer vi att utveckla helighet Helighet är helgelse - att avskilja något för sitt bruk, att sätta åt sidan - som det kan beskrivas. Den helige Ande ger oss ständigt sin glöd. Likgiltighet och försumlighet släcker den andliga glöden inom oss. Förlorar vi glöden så behöver vi ett nytt möte med Eldens Ande, så att kolet åter blir glödande. Det lilla måttet är att träna oss i att vara lärjungar avskilja oss för Gud. Sommaren är en härlig tid. Vi är privilegierade som får leva i den svenska sommarens skönhet. Njut av detta och hämta nya krafter till ande, själ och kropp! Önskar din broder i Herren Lennart

Torenarna, våra utsända i Bangladesh Församlingens missionärer Daniel och Kicki Torén kommer att medverka i onsdagsmötet den 24:e juni. Kom och slut upp kring våra utsända! Be för Bangladesh och våra samarbetspartners där, de är i stort behov av förbön. Följ arbetet och behoven på www.torenarna.se. ANDLIG VÄGLEDNING OCH FÖRDJUPNING 18 - 20 september, Smyrnagården "Vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig" – vägledning ur Augustinus liv och teologi Martin Boström och Lennart Pettersson program finns i Pingstkyrkan, Kungälv

En av vårens barnvälsignelser

Foto: M. Svensson

Pingstförsamlingen Kungälv, Ytterbyvägen 4, 0303-211184, www.pingstkungalv.se 2


En inblick i Gudstjänstgruppen! Gudstjänstgruppen (GG) består av 9 stycken personer som hjälps åt att planera församlingens Gudstjänster. Vi som är med i GG är Lennart Pettersson, Thomas Wijk, Marita Agnezon, Eleonora Hamilton, Rickard Gunnargård, Inez Gunnarsson, Sofia Ström, Pernilla Zachariasson och Elin Karlman. I söndagens Gudstjänst samlas vi alla stora som små, unga som gamla, pigga som trötta. Vår önskan är att alla ska känna att man är välkommen som man är och att man får ”fylla på” inför kommande vecka. Att Gud står i

centrum är en självklarhet. Det är många som är i arbete under Gudstjänsten, pastorer, ljudtekniker, musiker, förebedjare, söndagskolslärare, värdgrupper med mera. Alla är lika viktiga! Vi i GG träffas med jämna mellanrum och samordnar så att alla dessa delar finns på plats och samspelar i kommande Gudstjänster. Ett stort arbete för oss är att hitta musiker och solister. Musik är viktigt, och även mångfalden av stilar. Kom gärna med förslag på personer ni vill höra, eller vill du kanske själv sjunga? Hör av dig. Elin Karlman Ordf. Gudstjänstgruppen

På Församlingsledningens agenda just nu: Lokalfrågan går vidare, och nu är beslutet fattat att renovera fasaden, dörrpartier samt taket över lilla salen. Justeringar i och med brandbesiktning skall också göras. Vi måste här alla hjälpas åt, dels med arbetet, men också att ge en extra gåva till byggnadsfonden. Sammanlagt kommer det att kosta över en halv miljon kronor i ett första steg. I samband med detta har också Fastighetsrådet och Personal & Ekonomi fått i uppdrag att ta fram ett förslag kring hur vi kan fondera pengar för fastighetsunderhåll och renovering på ett bättre sätt i framtiden. Vi har ju tyvärr betalat för låg ”hyra” i många år, vilket vi nu måste kompensera för. •

I församlingsledningen arbetar vi vidare att rekrytera nya församlingsledare. Några har tillfrågats, men ännu har vi inga definitiva besked. • Nästa steg i arbetet med barn och ungdomar har vi nu också tagit genom att besluta att anställa Hanna Thorén i ett år. Mycket spännande! Det finns fortfarande möjlighet för den som vill att teckna sig för troslöfte. Lägg bara en lapp i offerboxen med hur mycket du vill ge varje månad för att stötta detta arbete. Magnus Björk Ordförande i Församlingsledningen •

Barnrådet informerar: – STORT tack till alla fantastiska ledare som är med i de olika barngrupperna. – Förstärkning i barnverksamheten; vi välkomnar Hanna Torén. – Sommarläger: • Klädesholmen 5-7 Juni, för dig som är född -01 eller tidigare. • Stenungsögården 12-16 augusti, för dig som är född -99 eller tidigare. SISTA ANMÄLNINGSDATUM 22 JUNI. Kom ihåg att be för lägerveckorna så att barnen och ungdomarna får uppleva härlig gemenskap både med Gud och varandra. – Vi startar upp våra veckoaktiviteter igen vecka 35.

Foto: M. Svensson Alla barnledare! Den 10 september kommer vi att ha en "kickoff"-kväll med ett spännande program. Boka redan nu in denna kväll i era almanackor. Mer info kommer längre fram.

Pingstförsamlingen Kungälv, Ytterbyvägen 4, 0303-211184, www.pingstkungalv.se 3


Ord från Ordföranden, Fastighet o Service Vem är Jörgen Petersson? Jag är egenföretagare och jag är gift med Anette och vi har 3 barn. Helst av allt vill jag hjälpa andra människor. Det är viktigt att ge alla människor en chans, att inte döma dem i förväg. Jag tycker det är kul att jobba i lag. Vad gör du som ordförande för Fastighet o Service–rådet? Jag ansvarar för skötsel och drift av vår kyrkbyggnad. Tillsammans med mina medarbetare så föreslår jag och genomför underhåll av fastigheten. Varför har du åtagit dig det här uppdraget? Det är lätt att tycka att alla andra ska göra något, men man får bidra lite själv också, föregå med gott exempel. Visa att det går. Har du fler uppdrag/uppgifter i församlingen?

Vår Närradio firar 25 år Vår vision är densamma som de senaste 25 åren: • Att vinna människor för Jesus Kristus, genom att sända närradioprogram, som visar vägen. • Ge medlemmar och andra, som är förhindrade att komma till kyrkan, möjlighet att höra Guds ord och känna gemenskap med församlingen. Vi försöker sända gudstjänster och bibelstudier samt sång och musik. Vi har kompletterat med ungdomsprogram och med program på spanska. Våra 25 år i etern kommer vi att fira i slutet av september. Ansvariga för programmen är Christina Demming och Anette Kristiansson. Tekniken sköter Bengt Kristiansson och Lars Göransson. Fler intresserade är välkomna att hjälpa till!!

Kommande höjdpunkter Läger, Klädesholmen 5-7 juni för dig som är född -01 eller tidigare. Ungdomsläger, Löttorp 22 – 27 juni Onsdag 24 juni kl 19 Bangla-kväll med Toréns Läger, Stenungsögården 12-16 augusti för dig som är född -99 eller tidigare Vikingacafé 31 augusti, från kl 10 Kick-off för alla Barnledare, 10 september Mer info kommer längre fram

Jag är med i en servicegrupp. Jag skulle gärna vilja bygga ny kyrka som passar till dagens verksamhet. Hur ser du på församlingen? Vi har väldigt stora möjligheter om vi vågar satsa. Att vi vill lägga tid och kraft på församlingen. Är man engagerad är det lättare att även stötta ekonomiskt. Vi måste tillåta de yngre att engagera sig. De äldre får släppa kontrollen lite och ägna sig åt att stötta. Får man ansvar så tar man ansvar. Vill du säga något till dem som ännu inte engagerat sig i någon uppgift i församlingen? Det ger väldigt mycket mer tillbaka än det tar. Det är roligt att jobba tillsammans för något som inte är för egen ekonomisk vinning. Många i samhället har fadderbarn för att man vill ge något. Ett sätt att osjälviskt hjälpa andra.

Vi sänder kvällsmötena från Nyhem. Tisdag-lördag, kl 19-21 Lyssna på

Närradiokyrkan 95,4 MHz!! Andakter Mån - Fre

06.15, 07.15, 08.15 & 21.00

Tisdag

20.00 Sång & musik 20.40 Eftertanke 21.20 Andakt

Ons & Lör

19.00 Spanska program

Torsdag

21.15 Bibelstudium Josef Ekman

Radio Turbo, ungdomsradio Fredag 16.30 – 18.30 Vägen genom Bibeln Lördag 14.00 Söndagskväll i Närradiokyrkan Söndag 17.45

Våra pastorer Lennart Pettersson, Föreståndare / Pastor 0707-811184, lennart@pingstkungalv.se Thomas Wijk, Ungdomspastor 0704-441129, thomas@pingstkungalv.se AnnaCarin Axell, Barnpastor 0708-363781, annacarin@pingstkungalv.se

Pingstförsamlingen Kungälv, Ytterbyvägen 4, 0303-211184, www.pingstkungalv.se 4

Vision 2009-06  

Pingstförsamlingen Kungälv, Ytterbyvägen 4, 0303-211184, www.pingstkungalv.se No 19 Juni 2009 Årets konfirmander Dophögtid, igen!! Foto: M....

Advertisement