Haagse BIZness

Page 1

Haagse BIZness

samen investeren in ondernemen

ondernemer Yvette Schmale

“We krijgen dankzij BIZ veel meer voor elkaar”

galeriehouder Coen van den Oever

“Actie is de sleutel voor succes”


Inhoud Het Haags Retailpunt Vraagbaak en spin in het web. Een interview met July Patoir en Karien Klinkenberg

6 BIZ op de kaart Overzichtskaart met BIZ-gebieden per stadsdeel

• Voordelen & thema’s • Investeren en samenwerken • Financiën • Wat is de BIZ? • Wat is de Hoofdwinkelstructuur?

4-5

11 12 12 22 22

Stadsdelen uitgelicht 17

Scheveningen

21

Centrum

27

Segbroek

31

Loosduinen, Haagse Hout, Escamp, LeidschenveenYpenburg

Ondernemers aan het woord Yvette Schmale, ondernemer en bestuurder in drie BIZ-verenigingen

14 Coen van den Oever, galeriehouder in de BIZ Winkelgebied Paleis Noordeinde

18 Infographics 13 22

Investeringen via BIZ per stadsdeel Aantallen ondernemers en ontwikkeling in de tijd

Mandy van Dijken, bestuursvoorzitter van de BIZ eigenaren Spuistraat

24 Robert Medenblik, voorzitter van de BIZ Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek

28

colofon Haagse BIZness is een uitgave van Haags Retailpunt en Gemeente Den Haag

2

Dit magazine verschijnt ter gelegenheid van de 25ste Bedrijveninvesteringszone 2022 © Gemeente Den Haag Oplage 250

Redactie Hans Oerlemans, Ramona Maramis, Rik van der Laan, Meintje van der Zwaag, Karien Klinkenberg Fotografie Valery Kuypers, Gemeente Den Haag Ontwerp en infographics De Zagerij ontwerpbureau

Haagse BIZness


Wethouder Saskia Bruines

Samen ondernemen Met de komst van de experimentenwet voor de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in 2009 zijn er in Den Haag steeds meer BIZ opgericht. In 2022 is zelfs de 25ste BIZ van start gegaan. Een mooi moment om ons magazine Haagse BIZness uit te geven. In Den Haag kennen we 25 BIZ. 25 gebieden, winkelgebieden, bedrijventerreinen en collectieven van eigenaren, waarin de ondernemers of de eigenaren samen investeren in de leefbaarheid en kwaliteit van onze stad. De ondernemers maken samen plannen, zorgen voor marketing, organiseren samen evenementen en betalen samen aan de activiteiten mee. Doordat de ondernemers in het gebied georganiseerd zijn in een BIZ-vereniging of -stichting kunnen zij samen werken aan een structurele en continue basis voor het winkelgebied. Samen. Want een BIZ gaat uiteindelijk vooral om samenwerken.

De gemeente Den Haag is trots op de 25 BIZ. Met dit magazine laten we de stad graag meer zien over het werk en het effect van de BIZ. De BIZ is voor de Gemeente Den Haag ook een belangrijk instrument. Naast de investeringen die worden gedaan, bovenop de gemeentelijke activiteiten, zorgt een BIZ voor structurele betrokkenheid van de ondernemers. En doordat de gebieden georganiseerd zijn, is er een duidelijk aanspreekpunt voor de gemeente en andere partners. Den Haag is trots op de BIZ en op de vele ondernemers in de stad die heel hard werken om de BIZ een succes te maken. Met dit magazine laten we een stukje zien van het vele goede werk. Meer weten? Breng dan een bezoek aan de verschillende BIZ-gebieden in de stad. Saskia Bruines wethouder Economie Gemeente Den Haag

Haagse BIZness

3


BIZ op de kaart BIZ-verenigingen en stichtingen in Den Haag in 2022

Scheveningen

3

1. Aert van der Goesstraat 2. Badhuisstraat 3. Belgisch Park 11. Frederik Hendriklaan 13. Keizerstraat 14. Reinkenstraat

Segbroek

13

17. Vruchtenbuurt 18. Weimarstraat 21. Winkelgebied De Fahrenheit 22. Eigenaren Vastgoed Fahrenheitstraat/ Thomsonlaan

11

◎ ◎2

◎ ◎1 14

22 ◎ 21

24

◎ ◎18

◎ 17

Loosduinen

9

20. Winkelcentrum Loosduinen 25. ZKD

◎ 20 ◎

25

Escamp 4. Betje Wolffstraat 9. Dierenselaan/Apeldoornselaan e.o.

4

Haagse BIZness


Haagse Hout 8. 'De Straat' (Theresiastraat e.o.) 16. Van Hoytemastraat

Centrum 16

5. Buurtschap Centrum 2005 6. China Town 7. City Center Den Haag 10. Frederikstraat 12. Hofkwartier 15. Spuistraat (eigenaren) 23. Winkelgebied Paleis Noordeinde 24. Zeeheldenkwartier

◎ ◎8 ◎ 4◎ 12◎ 23 ◎ 6◎ ◎7 15◎ 10

5

19

4

LeidschenveenYpenburg 19. Westvlietweg

Haagse BIZness

5


Vraagbaak en spin in het web, van marketing tot BIZ-advies

Het Haags Retailpunt bestaat uit: • het platform Ondernemerschap coördinator: Nienke Veenstra (m) • het platform Winkelgebieden coördinator: July Patoir (r) • het BIZ-Infopunt coördinator: Karien Klinkenberg (l)

6

Haagse BIZness


Het Haags Retailpunt (HRP) is een onafhankelijke serviceorganisatie ter ondersteuning van de Haagse retail- en horecasector in de winkelgebieden van Den Haag die in de ‘hoofdwinkelstructuur’ liggen. Het HRP focust op de ondersteuning van de actieve verenigingen en stichtingen in de gebieden en andere collectieven die in het winkelgebied bestaan. Ook ondersteunt het HRP individuele ondernemers. Het HRP wordt gesubsidieerd door de gemeente Den Haag.

Wat doet het Haags Retailpunt voor ondernemers? July: “Het HRP zet zich in om de winkelgebieden in Den Haag toekomstbestendig te houden door de gebieden te versterken en te professionaliseren. Een professionaliseringsslag draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de gebieden door bijvoorbeeld in te spelen op de trends en ontwikkelingen in de retail- en horecasector. Corona heeft bijvoorbeeld gefunctioneerd als accelerator voor het online shoppen. Dit is niet zo zeer iets nieuws, maar corona heeft het proces in de afgelopen twee jaar versneld en het online shoppen geïntroduceerd bij nieuwe doelgroepen, zoals ouderen. Dit vraagt om verdere professionalisering van de winkelgebieden. Wij ondersteunen de ondernemers en collectieven in de stad door bijvoorbeeld kennis- en inspiratiesessies te organiseren om het online shoppen te versterken.

Daarnaast is onze kracht dat we een intermediair zijn tussen de gemeente en ondernemers en vastgoedeigenaren. Daarnaast leggen we het contact tussen onderwijsinstellingen en ondernemers in de retail of horeca.”

Haagse BIZness

Karien: “We zijn echt een spin in het web. We leggen contacten tussen al die verschillende spelers in het veld. We spelen daarbij in op ontwikkelingen in het werkveld en luisteren goed naar de behoeften die er zijn onder ondernemers. Het HRP helpt met het verzamelen relevante vakinformatie en delen dit actief via verschillende kanalen." Karien is coördinator van het BIZ-Infopunt en vertelt wat zij ondernemers kan bieden: “Het Infopunt heeft alle benodigde kennis en ervaring in huis voor het doorlopen van een BIZtraject. Zowel Haagse winkelgebieden als bedrijventerreinen en vastgoedeigenaren kunnen bij het BIZ-Infopunt terecht voor alle informatie en formats die nodig zijn voor de oprichting en verlenging van een BIZ en advies en ondersteuning daarbij.” July werkt voor het platform Winkelgebieden: “Wij houden ons bezig met projectmanagement voor verschillende projecten in de winkelgebieden. Ook doen we het accountmanagement, dus het onderhouden van de relaties met bestuursleden in de diverse Haagse winkelgebieden. Dit zijn zowel de stichtingen en ondernemersverenigingen maar ook een paar actieve ondernemers die nog geen collectief zijn. We werken vraag gestuurd en spelen in op wensen en behoefte vanuit gebieden. Dat doen we bijvoorbeeld door kennis- en inspiratiesessies te organiseren. We hebben een netwerkfunctie dus vinden het belangrijk dat de ondernemers van elkaar kunnen leren door in gesprek te laten gaan. We faciliteren bijvoorbeeld gesprekken over online marketing en vindbaarheid. En we brengen ondernemers die in dezelfde branche

7


werken met elkaar in contact zodat ze van elkaar kunnen leren. Ook hebben we een aanjaagfunctie. We proberen ondernemers te triggeren om aan de slag te gaan met een vraagstuk of verbeterpunt voor hun gebied en zorgen ervoor dat deze activiteiten ook echt van de grond komen.” Nienke van het Platform Ondernemerschap begeleidt vooral de individuele retail- en horeca ondernemers en richt zich op het behoud van lokaal ondernemerschap, vaak de smaakmakers van de stad. Dat doet zij onder meer door het netwerk in de stad te versterken en de behoefte uit de stad op te halen. Op welke manier faciliteren jullie de ondernemers en besturen van de verschillende BIZverenigingen en stichtingen in onze stad? Karien: “Het BIZ-Infopunt van het HRP is betrokken bij de opstart en doorstart van BIZverenigingen en stichtingen. We helpen bij het informeren van de ondernemers in het gebied; wat komt er bijvoorbeeld bij een BIZ kijken en wat zijn voor- en nadelen van een BIZ. Daarnaast informeren we het bestuur van de winkeliersvereniging of de groep ondernemers die het initiatief tot het vormen van een BIZ hebben genomen. We noemen dit dan een BIZ werkgroep of kopgroep, die vaak ook bestaat uit het beoogde bestuur. Onze taak zit dus vooral in de vroege fase in het verstrekken van informatie. Wanneer men door wil

met het traject, dan zorgen we voor verdere begeleiding in de vorm van een kwartiermaker. Dit is een onafhankelijke derde die helpt met het traject. We ondersteunen de kwartiermakers en coördineren op de achtergrond de verschillende trajecten. De kwartiermakers worden door ons voorbereid aan de hand van een planning, we verstrekken formats aan de kwartiermakers en we lezen mee met het opstellen van het BIZ-plan van het gebied én met de verordening die de gemeente uiteindelijk opstelt. Daarnaast fungeren we als vraagbaak gedurende het hele traject. Ook bewaken we de deadlines en zorgen ervoor dat alles tijdig klaar is. Omdat een BIZ een wettelijke maximale looptijd kent van vijf jaar, ondersteunen we ook veel verlengtrajecten. Iedere vijf jaar moet de procedure voor het instellen van een BIZ opnieuw doorlopen worden. In die trajecten zit het informeren van de trekkers er niet bij, maar hebben we contact met de besturen over de focus en aanscherping van het BIZ-plan voor de nieuwe periode. Het is super dat de gemeente Den Haag kwartiermakers aanstelt voor de trajecten, want dat draagt echt bij aan het succes. Gedurende de vijf jaar hebben we veel contact met de BIZ besturen. We spreken hen over specifieke BIZ-zaken, zoals de verantwoording

We hebben een aanjaagfunctie. We proberen onderne‐ mers te triggeren om aan de slag te gaan met een vraagstuk of verbeterpunt voor hun gebied.

8

Haagse BIZness


van de bijdrage maar hebben ook contact met individuele ondernemers over de BIZ. We vangen vragen af voor de gemeente, of spelen deze indien nodig door aan de projectleider BIZ of de Sector Belastingzaken.” July: “Naast deze meer formele zaken helpen we ook bij praktische zaken de organisatie van een winkelstraatschouw, we denken mee in de communicatie en marketing of ondersteunen bij evenementen, bijvoorbeeld door de BIZ van elkaar te laten leren of door hen te koppelen aan partijen uit ons netwerk. We hebben een neutrale rol en kijken dan altijd wat er bij het winkelgebied past en zorgen ervoor dat de winkelgebieden in gesprek kunnen met verschillende partijen en waar zij vervolgens zelf een keuze in maken voor de partij die het beste bij hun winkelgebied past.” Jullie zijn ook beiden actief geweest als kwartiermaker voor verschillende BIZ-gebieden in Den Haag. Karien: “Dat klopt, ik ben bij veel verschillende trajecten betrokken geweest. Een BIZ-kwartiermaker helpt het bestuur of de werkgroep gedurende het gehele traject. Een kwartiermaker neemt het bestuur werk uit handen door vaker door het gebied te lopen. Dat helpt bij de proefpeiling en bij de uiteindelijke draagvlakmeting. Het is leuk om te zien hoe verschillend gebieden zijn en als kwartiermaker leer je een gebied nog beter kennen. Den Haag kent op dit

moment 25 BIZ-en met ieder een eigen identiteit. Elk gebied heeft z’n eigen uitstraling en charme. Omdat een kwartiermaker ook erg één op één met een bestuur bezig is, moet er ook een goede klik zijn. Uiteindelijk is elk gebied leuk en interessant om mee samen te werken.” July: “Zeker, elk gebied is leuk om mee te werken. En je ziet soms ook uitersten in de BIZ-aanpak van de verschillende gebieden. Twee mooie voorbeelden zijn De Fred en de Reinkenstraat. Beide gebieden hebben een heel verschillende aanpak. De Fred is een groot gebied met een heel actief bestuur. Een bestuurslid is daar belast met het persoonlijk benaderen van de achterban, met een persoonlijke benadering en veel inzet op communicatie via platforms als Chainels. De Reinkenstraat is juist een relatief klein gebied met minder bestuurlijke slagkracht. Deze BIZ heeft het aangedurfd heel duidelijke keuzes te maken. Het bestuur heeft daar gekozen voor wat zij zelf een “light-versie” noemen. Door die keuze pakt de BIZ de ‘basis’ activiteiten op waarvan de ondernemers vinden dat deze uitgevoerd moeten worden. Als blijkt dat er gedurende de periode behoefte is aan meer activiteiten, kunnen die mogelijk aanvullend worden opgepakt mits er trekkracht is. Twee voorbeelden van verschillende aanvliegroutes met in beide gevallen veel succes.” Karien: “Dat is ook leuk als kwartiermakers, dat je de mogelijkheden hebt om mee te denken met het bestuur over welke vorm het beste

Naast deze meer formele zaken helpen we ook bij praktische zaken zoals een winkelstraatschouw, de communicatie en marketing of ondersteuning bij evenementen.

Haagse BIZness

9


past in het gebied. Wij zijn beiden geen kwartiermaker geweest op bedrijventerreinen. Deze gebieden kennen weer een ander soort dynamiek met andere behoefte. Een bedrijventerrein heeft bijvoorbeeld niet zoveel aan feestverlichting, maar er zit overlap in de collectieve aanpak van de BIZ. Het samen doen. Bij bedrijventerreinen ligt de nadruk vaak meer op schoon/heel/veilig en de bereikbaarheid.”

Wat heeft de BIZ de ondernemers in Den Haag gebracht? July: “Het grootste voordeel van de BIZ is denk ik toch dat het ‘freeriderschap’ wordt tegengaan. Omdat bij een BIZ iedereen door de belastingverordening moet meedoen is er toch meer betrokkenheid. Dit is niet in alle gebieden even belangrijk, maar doordat iedereen in een BIZ meebetaalt is er bij een BIZ vaak toch ook betrokkenheid van de individuele ondernemers. Toch blijft betrokkenheid altijd lastig en is dit ook niet overal even sterk maar in de regel kent een BIZ meer betrokkenheid. Daarnaast loont het werken vanuit een missie en visie met een meerjarenplan. Daardoor heeft een BIZ toch een streepje voor op gebieden die dat niet hebben.” Karien: “Ik denk ook dat een BIZ meer rust kent dan bij een ouderwetse winkeliersvereniging. De financiële stabiliteit geeft meer rust omdat er niet met de pet rondgegaan hoeft te worden. De BIZ heeft voor vijf jaar structurele

10

inkomsten. Daarnaast wordt met het meerjarenplan een visie opgesteld, die zorgt voor minder hapsnap activiteiten. Een BIZ is daardoor gestructureerd bezig met het oppakken van activiteiten. Dat merk ik ook bij de besturen. Want, naast alle administratieve zaken die vanwege de regels noodzakelijk zijn, geeft de BIZ meer structuur in de manier van werken.” July: “Een andere belangrijke les van de afgelopen jaren BIZ is dat de ondernemers door de structuur moeten nadenken over de positionering en uitstraling van het gebied. Dat zie je bijvoorbeeld bij de Denneweg, Noordeinde en in Zeeheldenkwartier. Door de BIZ-plannen zijn zij veel bewuster gaan nadenken over wie zij zijn en wat zij willen doen. Ook denken zij beter na wie de doelgroep is en voor wie zij ondernemen.” Karien: “De gemeente heeft ook heel bewust in de formats voor de plannen aangegeven aan besturen dat er een duidelijke missie, visie en strategie moet zijn. Veel gemeenten gaan akkoord met een afgeslankter plan. Den Haag daarentegen heeft een duidelijke structuur met de stip op de horizon. De lat ligt daardoor hoger maar het kan ook stimuleren tot creatief denken op het gebied van toekomst en visie en missie.”

Haagse BIZness


Investeringen in thema’s:

Voordelen van een BIZ:

De BIZ garandeert een gelijkwaardige verdeling van de financiële bijdragen

Je voorkomt freeriders: alle ondernemers betalen mee aan de voorzieningen

Collectief investeren is goedkoper en effectiever

De BIZ zorgt voor meer participatie en democratische besluitvorming

Investeringen voor de lange termijn worden mogelijk

Levert een positieve bijdrage aan het lokale leefklimaat

Een BIZ is een volwaardige partner voor overheden en andere betrokken partijen

Geeft een stevige financiële basis

Zorgt voor een goed onderbouwd activiteitenplan

Schoon, Heel & Veilig

Organisatie Interne communicatie & Samenwerking

Uitstraling & Attractiviteit

Marketing Promotie & Evenementen

Het Haags Retailpunt zet zich in om winkelgebieden in de stad te versterken, hen uit te dagen en in staat te stellen om verder te professionaliseren. Haags Retailpunt heeft haar werkzaamheden ingedeeld in drie werkvelden: Het Platform Ondernemerschap richt zich op het behoud van lokaal ondernemerschap. Platform Winkelgebieden fungeert als aanspreekpunt voor alle Haagse BIZ-/winkeliersverenigingen en is er om winkelgebieden te ondersteunen, te begeleiden, praktische hulp te bieden, daar waar nodig door te verwijzen, uit te dagen en te professionaliseren. Het BIZ-Infopunt heeft alle benodigde kennis en ervaring in huis voor het doorlopen van een BIZ-traject. Zowel Haagse winkelgebieden als bedrijventerreinen kunnen bij het BIZ-Infopunt terecht voor de gewenste ondersteuning en alle informatie en formats die nodig zijn voor de oprichting en verlenging van een BIZ (bedrijfsinvesteringszone). www.haagsretailpunt.nl

Duurzaamheid Bereikbaarheid & Overig

Haagse BIZness

11


Investeren en samenwerken Iedere ondernemer en/of eigenaar van een commercieel in een BIZgebied gelegen onroerende zaak draagt financieel bij. De looptijd van een BIZ van maximaal vijf jaar, zorgt voor een structureel budget. Dat heeft een positief effect op de slagkracht en de continuïteit van de samenwerking. Collectieve investeringen zijn doorgaans goedkoper en effectiever. Vaak leidt een BIZ tot meer betrokkenheid en een sterkere samenwerking in het betreffende gebied.

Financiering De BIZ-bijdrage is een bestemmingsheffing, die wordt geïnd door de gemeente Den Haag. Wanneer een gebied een BIZ-gebied wordt, dragen alle ondernemers automatisch via de gemeentelijke heffing bij. De BIZ-bijdrage dekt de kosten voor collectieve activiteiten in de openbare ruimte en op het internet. Deze activiteiten bevorderen de leefbaarheid, de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone, de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.

12

Over het OndernemersPortaal Iedere ondernemer moet zich kunnen focussen op het ondernemen. Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt, waar je staat met je onderneming of waar je naar toe wilt. Als ondernemer moet je niet worden gehinderd door bijzaken. De ondernemer en diens vragen staan centraal. Wat doen we Wij bieden een omgeving waar alle informatie en expertise samenkomt en iedere ondernemer terecht kan met z’n vragen en kan rekenen op ondersteuning. De ondernemer en diens vragen staan centraal. Onderwerpen Dus heb je een vraag op het gebied van starten met je onderneming, vergunningen en ontheffingen, parkeren, belastingen, bedrijfsafval, subsidies, personeel, aanbestedingen of het versterken van je onderneming? Bezoek het OndernemersPortaal van de Gemeente Den Haag Netwerken & kennis OndernemersPortaal organiseert onder meer het jaarlijkse Den Haag onderneemt!, hét netwerkevent voor Haagse ondernemers in de Fokker Terminal. Nieuwsbrief Den Haag Onderneemt is de nieuwsbrief van en voor Haagse ondernemers. Blijf zo op de hoogte van actuele informatie en relevante lokale ontwikkelingen.

www.ondernemersportaal.denhaag.nl

Haagse BIZness


Investeringen via BIZ per stadsdeel

totaal investeringen via BIZ-verenigingen en stichtingen € 1.399.741

Loosduinen € 242.810

Centrum € 532.325

Escamp € 55.380 Scheveningen € 279.530 Segbroek € 166.136

Haagse BIZness

Leidschenveen € 26.160 Haagse Hout € 79.400

13


Aan het woord: Yvette Schmale

We krijgen dankzij BIZ veel meer voor elkaar De Haagse ondernemer met waarschijnlijk de meeste BIZ-ervaring is Yvette Schmale. Al jaren is ze actief. Nu als voorzitter van de BIZ De Fred en bestuurslid van BIZ De Straat (Theresiastraat) en BIZ Betje Wolffstraat.

W

Wim en Yvette Schmale hebben in totaal vijf winkels verspreid over de stad. Allemaal franchises van Etos en parfumerie Douglas. De dagelijkse leiding hebben ze inmiddels grotendeels overgedragen aan hun kinderen. Jij was al bestuurslid van winkeliersverenigingen in de jaren dat BIZ nog niet bestond. Wat is het grote verschil? “Toen waren we veel tijd kwijt aan het innen van contributies. Voor elke grote actie moest je opnieuw de deuren langs. Dat is geen leuk werk. De intocht van Sinterklaas en de feestverlichting kwamen er altijd wel, maar niet iedereen betaalde mee. Nu int de gemeente bij alle ondernemers eenzelfde bedrag. Wij hebben daar geen omkijken naar. De BIZ ontvangt de opbrengst als subsidie. Dit scheelt ons enorm veel tijd. Je kunt nu alle energie steken in de uitvoering.” De BIZ heeft zich inmiddels wel bewezen. Vrijwel altijd kiezen ondernemers na vijf jaar voor een verlenging. Is het een vaste

14

waarde geworden in Haagse winkelgebieden? “Ja, dat gevoel heb ik wel. De praktijk laat zien dat we dankzij BIZ veel meer voor elkaar krijgen. Natuurlijk zitten niet alle ondernemers altijd op dezelfde lijn. Belangen lopen uiteen. Waar de een het liefst een terras ziet, wil de ander een parkeerplaats. Als BIZ proberen we een middenweg te vinden en oog te houden voor het winkelgebied als geheel. Uiteindelijk heeft de algemene ledenvergadering het laatste woord over de meerjarenplannen. Ook bij grote uitgaven raadplegen we de achterban.” Wat beschouw jij als het grootste succes? “We vertegenwoordigen nu alle ondernemers en zijn daarmee een sterke gesprekspartner. De gemeente kan niet om ons heen. Dat blijkt bijvoorbeeld bij de herinrichting van straten of de aanpak van ondergrondse infrastructuur. Vroeger moest je maar afwachten wat er gebeurde. De hele straat lag open. Overal werd tegelijk gewerkt. We hebben ook allemaal meegemaakt hoe

Haagse BIZness


Stedin, Dunea, KPN en anderen na elkaar de straat open en dicht gooiden. Ieder volgde zijn eigen agenda.’ BIZ heeft daar een einde aan gemaakt. Voor de herinrichting van de Frederik Hendriklaan zijn vooraf afspraken gemaakt met de gemeente. Bij de uitvoering werd steeds maar een deel van de straat aangepakt, zodat De Fred voor het grootste deel goed bereikbaar bleef. Door het werk gefaseerd uit te voeren, valt de overlast voor het publiek mee. En dan is er natuurlijk het graafverbod in de feestmaanden van 15 november tot de eerste week van januari. Ook dat is voortgekomen uit de BIZ. Veel van dit soort afspraken liggen nu al vooraf vast in de aanbesteding. Daar is geen discussie meer over.”

De Frederik Hendriklaan en Betje Wolfstraat zijn totaal verschillend wat betreft branchering, winkelend publiek en koopkracht. Betekent dat ook een ander soort BIZ? “Ja, de bestedingen en winstmarges liggen in de Betje Wolfstraat veel lager

Haagse BIZness

dan op de Fred. Daar is de jaarlijkse BIZbijdrage op aangepast. Ook de activiteiten stemmen we af op de straat en het publiek. Maar het belang van een BIZ is in beide gevallen even groot. Je probeert met elkaar te zorgen voor een veilig, schoon en prettig winkelgebied waar de mensen graag komen.” Jullie zijn mede-initiatiefnemer van Bij Betje, een ontmoetingsplek aan de Betje Wolfstraat. Hoe is dit ontstaan? “Bij Betje heeft niks met BIZ te maken, maar komt voort uit ervaringen in onze ETOS-winkel. We zitten daar al 35 jaar en hebben de wijk zien veranderen. Je leert de klanten goed kennen. Sommigen komen bijna dagelijks in de winkel. Dan hoor je waar ze het moeilijk mee hebben. We hielpen weleens met het invullen van formulieren of het maken van een afspraak bij een instantie. Dat werd op den duur teveel om allemaal in de winkel te doen. “Zo is het idee ontstaan om in een leeg winkelpand een ontmoetingsplek voor de buurt te maken. Dat werd een groot

15


succes. Inmiddels hebben we dankzij subsidie van de gemeente twee betaalde krachten. Samen met de vrijwilligers organiseren ze activiteiten en helpen bewoners met moeilijke brieven of ingewikkelde formulieren. “In coronatijd is er veel voorlichting gegeven over alle maatregelen en over de vaccinaties en zijn mensen geholpen met het downloaden van de QR-code. Bij Betje voorziet in een behoefte. Nu is het centrum tijdelijk verhuisd naar het Westhovenplein omdat een deel van de straat wordt vernieuwd. Straks komt het op de oude plek terug. Dit staat los van BIZ, maar we zijn er wel net zo druk mee. Bij Betje heeft een speciale plek in ons hart.”

Als BIZ proberen we een middenweg te vinden en oog te houden voor het winkelgebied als geheel. Is er weleens discussie met de gemeente over wie welke taken in de openbare ruimte uitvoert. Schoon, heel en veilig is toch primair een taak van de gemeente? “Dat is zo. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede basiskwaliteit. De BIZ voegt daar soms iets aan toe. Als in de winter op een dag de straten en trottoirs spiegelglad zijn of er ligt een dik pak sneeuw, dan kan de gemeente onmogelijk overal tegelijk de openbare ruimte weer begaanbaar maken. Dan schakelen wij een particulier bedrijf in om de trottoirs van De Fred snel weer toegankelijk te maken. We willen dat je altijd veilig kunt winkelen. Wat de BIZ op dit terrein doet, is aanvullend op wat de gemeente sowieso behoort te doen.”

16

Alle coronamaatregelen zijn nu ingetrokken. Ondernemers kunnen vrijuit ondernemen. Is het weer business as usual? “Nee, verre van dat. Veel bedrijven kregen de afgelopen twee jaar klap na klap. Modezaken kochten in voor de winter, maar moesten totaal onverwacht de zaak weer sluiten. Voor de horeca geldt hetzelfde. Onverkoopbare voorraden zijn een grote schadepost. Vergeet ook niet de opgebouwde belastingschuld. Uitstel van betaling geeft lucht, maar op enig moment moet je toch echt wel betalen. “De Theresiastraat is een van de zwaarst getroffen winkelgebieden. Door al het thuiswerken kwamen er twee jaar lang bijna geen kantoormensen om te lunchen of inkopen te doen. Je ziet nu dat ze weer enkele dagen terug naar kantoor gaan, maar parttime thuiswerken blijft. BIZ De Straat maakt plannen om de Theresiastraat opnieuw op de kaart te zetten. Het moet dezelfde gezellige straat worden als voorheen met volle terrassen en vol met winkelend publiek. Hier kunnen we als BIZ laten zien wat we waard zijn.”

Haagse BIZness


Scheveningen Aert van der Goesstraat en omgeving 26 ondernemers BIZ opgericht in 2017 200 meter ambachtelijke speciaalzaken

De Badhuisstraat 70 ondernemers BIZ opgericht in 2012 De Specialistenstraat van Den Haag

Belgisch Park 82 ondernemers BIZ opgericht in 2011 Een wijk vol vermaak, op loopafstand van het strand van Scheveningen

◎ ◎◎

◎ ◎ Keizerstraat

87 ondernemers BIZ opgericht in 2010 Historische winkelstraat aan zee

De Fred (Frederik Hendriklaan)

Reinkenstraat

154 ondernemers BIZ opgericht in 2012 De Fred, a street of treasures

53 ondernemers BIZ opgericht in 2012 Klein straatje, groot hart

6 bedrijveninvesteringszones, waarvan 6 winkelgebieden met 472 ondernemers

Haagse BIZness

17


Aan het woord: Coen van den Oever

Hoe beter georganiseerd, hoe succesvoller een winkelgebied Als er een koninklijk paleis in je straat staat, dan is het logisch dat je daar als BIZ op inspeelt. Vandaar de naam BIZ Winkelgebied Paleis Noordeinde. De recente herinrichting heette een Royal Make-Over en jaarlijks is er het evenement Royal September. Dankzij Prinsjesdag, de rijtoer en de ‘balkonscene’ kent het hele land het Haagse Noordeinde.

I

In de ruim tien jaar dat deze BIZ nu bestaat, is het gebied ingrijpend veranderd. Op een wandeling door de straat is de invloed overal te zien, vindt voorzitter Coen van den Oever. “Om te beginnen zijn de verschillende gebieden – Noordeinde, Hoogstraat, Plaats en Heulstraat – aan elkaar gekoppeld met als verbindend element de kronen boven de straten en aan de gevels. De herinrichting is overal in dezelfde stijl en met dezelfde materialen uitgevoerd. Het heeft daarmee een identieke chique uitstraling.” Coen van den Oever is al sinds 1990 cultureel ondernemer en galeriehouder aan het Nooreinde. Na een aantal keer binnen de straat verhuisd te zijn, heeft hij nu in drie naast elkaar gelegen panden Galerie Den Haag, Kunstuitleen Den Haag en Project 2.0/Gallery. Tevens is hij eigenaar van De Lijstenmakerij Den Haag in de Sumatrastraat.

18

BIZ Winkelgebied Paleis Noordeinde dateert van 2011. Was jij vanaf het begin betrokken? “Ja, ik was ook toen al actief. In die tijd waren er afzonderlijke winkeliersverenigingen voor de Hoogstraat en het Noordeinde. We hebben ons hard gemaakt voor een fusie en de oprichting van één BIZ met in totaal bijna 200 bedrijven. Dat is een gouden greep geweest. Daarmee werden we meteen een krachtige organisatie met een behoorlijk budget. Ondernemers waren enthousiast. Bij de eerste stemming in 2010, maar ook bij de verlenging na vijf jaar kregen we een megagroot mandaat van de achterban. Zelfs bij de laatste stemming midden in coronatijd stemde een ruime meerderheid voor continuering.” De herinrichting was een enorme operatie. Heeft de BIZ veel invloed gehad op de plannen en uitvoering? “Vanaf seconde één heeft de gemeente ons bij de plannen betrokken. Wij hebben bijvoorbeeld ervoor gepleit ons

Haagse BIZness


hele winkelgebied aan te pakken en niet alleen het Noordeinde. Dat is overgenomen. Natuurlijk zijn lang niet alle wensen vervuld. We hadden graag ondergrondse afvalcontainers gehad in de zijstraten, maar dat is niet gelukt. Toch ziet het gebied er in grote lijnen uit zoals ons dat voor ogen stond. Ik geef de herinrichting een 8.” Wat zijn hardnekkige problemen waar de BIZ en de gemeente nog te weinig vat op hebben? “In mijn ogen zijn dat er drie: fietsers en fietsen, afval en dan vooral bedrijfsafval en leegstand en branchering. Om met het eerste te beginnen: een deel van de fietsers trekt zich nergens iets van aan. Ze rijden door het voetgangersgebied en zetten hun fiets neer waar het uitkomt. Nederlandse fietsers moeten worden heropgevoed. Je kunt niet zomaar naar elke bestemming in de binnenstad rijden en daar je fiets op de stoep parkeren. Zoek eerst een Biesieklette of een fietsbeugel en ga verder lopen. We plei-

Haagse BIZness

ten al jaren voor meer toezichthouders. In de Grote Marktstraat hebben voetgangers stukken minder fietsoverlast, sinds daar streng wordt gehandhaafd.” Hoe staat het met de leegstand en in het verlengde daarvan de branchering? “Dat is een lastig probleem. De gemeente heeft nog te weinig middelen om dit goed aan te pakken. Sommige panden staan lang leeg, omdat de eigenaar vasthoudt aan een te hoge huur- of koopprijs. Daar is juridisch weinig tegen te doen. Wel is er nu een Taskforce Leegstand Binnenstad. Door wonen boven winkels te stimuleren, komt er minder druk op de huuropbrengst van de begane grond. In de hele Hoogstraat vind je maar één pand met bewoning boven de winkel. Daar is nog een wereld te winnen. “De branchering valt helaas nauwelijks te sturen. Het liefst zien we in ons gebied een evenwichtig en divers aanbod van winkels in het betere segment. Dan zijn we het meest aantrekkelijk voor ons publiek. Tegelijkertijd moet je oog

19


hebben voor actuele ontwikkelingen. Op het Noordeinde is een DHL-vestiging gekomen. Daar was niet iedereen blij mee, maar bedenk wel dat veel ondernemers een webshop hebben en zelf elke dag pakketjes versturen met DHL of Post.nl. We hebben ze nodig. Hetzelfde geldt voor de Spar-vestiging. Het zijn misschien geen sexy winkels, maar ze voorzien in een behoefte. Als het beperkt blijft, is het acceptabel.”

Wat is jouw grootste wens voor de BIZ in de komende jaren? “Wat ik persoonlijk graag zou zien, is dat meer ondernemers zich actief gaan inzetten voor de vereniging. Een succesvol winkelgebied maak je samen. Dat succes komt niet vanzelf. Het bestuur moet regelmatig ververst worden om ruimte te geven aan mensen met nieuwe ideeën. Ik draag mijn functie graag over en blijf beschikbaar als adviseur.”

Leegstaande panden met Te Huur-borden doen afbreuk aan de sfeer en het straatbeeld. Wat kan de BIZ daaraan doen? “We proberen dit in overleg met de eigenaar op een aantrekkelijke manier op te oplossen en de leegstand enigszins te verhullen. Dat kan door de winkelruit op een nette manier te bestickeren of door een mooie etalage in te richten. Een derde optie is een pop-upstore. De praktijk leert dat zeker in het Noordeinde vrij snel weer een nieuwe huurder is gevonden. Dat hangt uiteraard samen met een redelijke huurprijs.”

Op jouw LinkedIn-pagina staat een citaat van Picasso: ‘Action is the foundational key to all success.’ Geldt dat ook voor een winkelgebied? “Uiteraard. Als je niks doet, ben je weg. Ik geloof heilig in ondernemen in een gezond winkelgebied. Hoe beter georganiseerd, hoe succesvoller. Veel ondernemers aan het Noordeinde zijn behoorlijk goed de coronatijd doorgekomen, omdat ze actie hebben ondernomen. Wij hebben bijvoorbeeld online exposities gemaakt, virtuele rondleidingen georganiseerd en zijn bij klanten langsgaan in het hele land. We waren drukker dan ooit. Actie is de sleutel voor succes.”

Je noemde ook het ophalen van bedrijfsafval. Al jaren wordt gesproken over het collectief inzamelen. Waarom komt dat niet van de grond? “Elke branche heeft een eigen soort afvalstroom. Bij een restaurant is dat totaal anders dan bij een boekhandel of een modezaak. In onze straat komen misschien wel zeven of acht verschillende afvalverwerkers. Toch gaat ook hier wel iets veranderen. Afvalinzameling moet duurzamer. De gemeente wil op termijn alleen nog elektrische bedrijfswagens in de binnenstad. Een goed moment om te kijken of we dit beter kunnen stroomlijnen.”

20

“Dit is een interessante tijd. Je ziet de overgang naar een ander soort beleving van de binnenstad. Het klassieke ‘shoppen’ verandert van karakter. Jonge mensen gaan naar de stad om mensen te ontmoeten, dingen te zien en mee te maken en om duurzaam te winkelen. Niet meer zoveel mogelijk kopen, maar vooral mooie en verantwoorde spullen. Kwaliteit voor kwantiteit. Dat is een trend waar we als BIZ over moeten nadenken. Hoe spelen we daarop in? Hier liggen nieuwe kansen.”

Haagse BIZness


Centrum

Buurtschap Centrum 2005 (Denneweg en omgeving) 124 ondernemers BIZ opgericht in 2010 De Denneweg, het complete warenhuis, zonder dak!

Frederikstraat

China Town

58 ondernemers Nieuwe BIZ opgericht in 2022 Een uitgebreid aanbod aan speciaalzaken op het gebied van lifestyle, design, kunst, antiek, mode en beauty

Stadsdeel Centrum 99 ondernemers BIZ opgericht in 2019 Dé Chinatown van Nederland

City Center Den Haag

Hofkwartier 248 ondernemers BIZ opgericht in 2011 Het Hofkwartier heeft de koninklijke allure van de hofstad en de charme van Parijse wijken als Quartier Latin en Montmartre

◎ ◎ ◎◎ ◎ ◎◎

180 ondernemers Opgericht in 2012 Bruisende kern van de Haagse binnenstad

Spuistraat (eigenaren) 58 eigenaren BIZ opgericht in 2019 Het eerste BIZ collectief van eigenaren in Den Haag

Winkelgebied Paleis Noordeinde 183 ondernemers BIZ opgericht in 2011 Het Royal shopping district van Den Haag

Zeeheldenkwartier 236 ondernemers BIZ opgericht in 2012 Bruisend en hip, tegen het centrum aan. Een bezoekje waard als je net even wat anders wilt

8 bedrijveninvesteringszones, waarvan 7 winkelgebieden met 1.128 ondernemers 1 eigenaren vastgoed met 58 eigenaren Haagse BIZness

21


Bij een BIZ aangesloten ondernemers

Wat is een Bedrijven‐ investeringszone, oftewel een BIZ? In veel winkelgebieden en bedrijventerreinen zijn ondernemersverenigingen actief die zorg dragen voor het betreffende gebied. Deze gebieden kunnen ervoor kiezen een bedrijveninvesteringszone in te stellen. Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers en/of eigenaren samen investeren in het aantrekkelijk en veilig maken van hun bedrijfsomgeving, De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op de activiteiten van de gemeente. Hierover worden onderlinge afspraken gemaakt tussen de BIZ en de gemeente.

Wat is de Hoofdwinkelstructuur Den Haag wil een aantrekkelijke winkelstad te zijn. Met winkelgebieden waar consumenten graag komen winkelen en waar ondernemers goed kunnen ondernemen. Met minder, maar betere winkelgebieden streeft de gemeente Den Haag naar een optimaal winkelaanbod voor zowel de inwoners van Den Haag als voor de bezoekers van de stad. In het beleid van de gemeente zijn de prioritaire winkelgebieden opgenomen in de Haagse Hoofdwinkelstructuur.

22

de kleinste BIZ heeft 26 ondernemers

3.014

ondernemers in totaal

de grootste BIZ heeft 436 ondernemers

Drie typen BIZ

bedrijventereinen

2

winkelgebieden

2

eigenaren

21 Haagse BIZness


Escamp 124 ondernemers 4% van totaal

Scheveningen 472 ondernemers 16% van totaal

Centrum 1.186 ondernemers 39% van totaal Segbroek 416 ondernemers 14% van totaal Loosduinen 524 ondernemers 17% van totaal Haagse Hout 183 ondernemers 6% van totaal

Leidschenveen 109 ondernemers 4% van totaal

Aangroei aantal BIZ 2010-2022 25

+2 +2

20 +1

+8

15

+1

+1

+1

10 +6 5 +3 2010

2011

Haagse BIZness

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

23


De Spuistraat geldt als een van de oudste en meest bekende winkelstraten in de binnenstad van Den Haag. Een winkelgebied dat baat heeft bij verschillende betrokken partijen die hart hebben voor een aantrekkelijke binnenstad. Ondernemers hadden zich daartoe al verenigd in BIZ City Center. Daar kwam in 2018 de eigenaren BIZ bij, waarin de vastgoedeigenaren de samenwerking met huurders en de gemeente Den Haag actief opzoeken ter verbetering van het winkelklimaat in de Spuistraat. We spreken de voorzitter van de eigenaren BIZ Spuistraat, Mandy van Dijken over die samenwerking en wat ze doen om winkelen in de Spuistraat aantrekkelijker te maken.

D

De Spuistraat, een markante, autoluwe straat in de Hofstad, met prachtige panden opgetrokken in Jugendstil en Art Deco-bouwstijl. Dat vastgoedeigenaren trots zijn op dit winkelgebied mag dan ook geen verrassing zijn. In 2016 zijn op initiatief van Bureau Binnenstad verschillende eigenaren bij elkaar geroepen om samen met de gemeente op te trekken en te kijken op welke manier het gebied wat meer aandacht kon krijgen. Ook de gemeente zag dat de Spuistraat in de jaren veel van haar charme had verloren door hardnekkige leegstand en gebrek aan onderhoud. “Het elan van weleer was weg. De enige manier om dat weer terug te halen was

24

het bewerkstelligen van een goede samenwerking tussen vastgoedeigenaren, de huurders en de gemeente Den Haag”, stelt Mandy van Dijken. “De gemeente nam destijds het voortouw met de organisatie van het zogenaamde Spuistraat-overleg. Daarin werd met een vrij grote groep, bestaande uit huurders, eigenaren en de gemeente Den Haag, besproken hoe het bijzondere karakter van de straat kon worden hersteld. Vervolgens stelde de gemeente in 2017 aan ons voor om een eigen BIZ op te zetten, om meer structuur in de organisatie en ideeën voor de Spuistraat te brengen. BIZ City Center was toen al opgericht. Bijdragen vanuit eigenaren in

Haagse BIZness


Aan het woord: Mandy van Dijken

Eigenaren en gemeente trekken samen op in de Spuistraat een eigen BIZ was een mooie aanvulling daarop. In 2018 was de eigenaren BIZ Spuistraat een feit”, legt Van Dijken uit. Mondkapjes en chocola De inzet van de eigenaren BIZ is allereerst om de kwaliteit van de Spuistraat te verbeteren. Van Dijken: “Dat is zeker onze wens want met een kwalitatief aantrekkelijke winkelstraat verhoog je tevens de economische waarde van de panden. Daarnaast is een attractieve winkelstraat iets wat je graag aan je huurders en winkelend publiek wil kunnen aanbieden. Dat betekent dat je aan de ‘achterkant’ je achterban van zo’n 58 pandeigenaren moet blijven enthousiasmeren voor de activiteiten vanuit de eigenaren BIZ. In onze maandelijkse nieuwsbrieven vertellen we bijvoorbeeld over de panden die in de straat worden opgeknapt. Tegelijkertijd onderhouden we als spreekbuis richting de gemeente actief contact. Ook in coronatijd bleven we als bestuur regelmatig met de gemeente in gesprek om te kijken of we een bijdrage konden leve-

Haagse BIZness

ren aan het straatbeeld, hoe lastig dat soms ook was. Toen er op gegeven moment weer met maatregelen gewinkeld mocht worden, deelden we mondkapjes uit met het Haagse logo erop. Een mooie actie in het kader van ‘Leuk dat je weer komt winkelen, maar winkel wel veilig’. Begin 2021 hebben we doosjes Merci-chocola uitgedeeld aan winkelend publiek. Zo hebben we met een klein gebaar de winkeliers geholpen om aan te geven hoe blij ze waren met klanten die eindelijk weer terugkeerden in hun zaak.” Aangenaam en veilig straatbeeld Van Dijken merkt op dat je dingen voor elkaar krijgt door regelmatig overleg te hebben met alle betrokken partijen. “Zo worden de thema’s schoon, heel en veilig vertaald naar acties die we in samenwerking met de gemeente uitvoeren. Als pandeigenaren dragen we bijvoorbeeld graag bij aan sfeerverlichting in de straat. De gemeente zorgt op haar

25


beurt voor goedwerkende straatverlichting. Zo creëren we samen een aangenaam en veilig straatbeeld. De Spuistraat verdient het om goed bezocht te worden. Het is echt een plek om te winkelen. Op de lage nummers, zoals dat in jargon heet, vind je veel bekende winkelketens. Loop je de richting in van de Lange Poten, dan kom je naast winkelketens ook veel horeca tegen. De opening van de Nieuwe Passage in 2014, die als het ware de Spuistraat doorkruist, heeft het winkelgebied extra dynamiek meegegeven. Daarnaast is er over de gehele linie een gevarieerd aanbod. Kortom, de Spuistraat biedt echt voor elk wat wils”, vertelt Van Dijken enthousiast.

winkelpanden. Daarom zijn we nu druk bezig om de mogelijkheden in de Spuistraat in kaart te brengen. De panden hebben vaak een zogenaamde vooropgang en geen achteropgang. Dat maakt het lastig om woningen te ontsluiten. De gemeente probeert daar nu in te faciliteren middels het project ‘Gevelaanpak’. Verder hoop ik als bestuursvoorzitter natuurlijk op meer input van onze leden. Ik merk en zie dat die betrokkenheid en verschillende inzichten echt zinvol zijn. Niet alleen voor nu maar ook als waardevolle bijdrage aan een heldere langetermijnvisie. Dat is echt wat de Spuistraat nodig heeft.”

Langetermijnvisie Een BIZ-overeenkomst wordt afgesloten over een periode van vijf jaar. Volgend jaar loopt de overeenkomst voor de Spuistraat af, dus kan er teruggeblikt worden en alvast vooruit worden gekeken. Van Dijken: “Het belangrijkste is dat je weet wie je buren zijn. Als vastgoedeigenaren weet je niet altijd wie bij welk pand hoort. Nu je een gezicht bij het pand hebt, is het veel makkelijker om met elkaar in contact te komen. Ook de korte lijnen tussen de BIZ en de gemeente Den Haag helpt ons echt vooruit. We zijn op dit moment bezig om te bekijken of de leegstaande ruimtes boven winkels om te vormen zijn naar woningen. Vooral tijdens de pandemie werden we met de neus op de feiten gedrukt. Niet alleen was de straat leeg doordat er niet gewinkeld mocht worden tijdens lockdowns, maar er zat ook geen loop in de straat omdat er simpelweg niet gewoond wordt boven de

26

Haagse BIZness


Segbroek ◎ ◎◎ ◎

Vruchtenbuurt

Winkelgebied De Fahrenheit

70 ondernemers BIZ opgericht in 2012 De Vruchtenbuurt, een kloppend dorpshart midden in de stad!!

124 ondernemers BIZ opgericht in 2011 Al meer dan 100 jaar een afwisselend winkelaanbod

Weimarstraat

Eigenaren Vastgoed Fahren‐ heitstraat/Thomsonlaan

98 ondernemers Opgericht in 2011 Natuurlijk voor je dagelijkse boodschappen, maar ook voor bijzondere winkels, lekker eten en specialistische bedrijven

124 eigenaren BIZ nieuw opgericht in 2022 en tweede eigenaren BIZ van Den Haag Samenwerking, als basis voor levendige winkelgebieden

4 bedrijveninvesteringszones, waarvan 3 winkelgebieden met 292 ondernemers 1 eigenaren vastgoed met 124 eigenaren

Haagse BIZness

27


Aan het woord: Robert Medenblik

De uitdagingen van de grootste BIZ van Den Haag Het bedrijventerrein Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek (ZKD) in Den Haag Loosduinen is verenigd in een BIZ en is daarmee de grootste van de hofstad: met 8500 arbeidsplaatsen en 400 ondernemers opereert het bestuur op het snijvlak van belangenbehartiger, verbinder en gesprekspartner tussen ondernemers, bewoners en de gemeente Den Haag. We spreken met de BIZ bestuursvoorzitter, Robert Medenblik, over de belangrijkste thema’s en uitdagingen die spelen op dit enorme binnenstedelijke bedrijventerrein

T

Typerend voor een binnenstedelijk bedrijventerrein zoals ZKD, is de open infrastructuur: vanuit verschillende kanten rijd, fiets en wandel je gemakkelijk het terrein op. Robert Medenblik: “Veiligheid en het behoud van een nette en schone openbare ruimte zijn daarom heel belangrijke onderwerpen voor ons als BIZ. Als bestuur denken we graag mee hoe we een bijdrage kunnen leveren aan deze thema’s. Zo hebben we als een van de doelen in het jaarplan, de aanleg van een cameranetwerk opgenomen. Op deze manier kunnen ondernemers hun eigendommen en goederen beschermen middels beveiligingscamera’s op hun gebouwen.” De parkmanager Maar als het gaat om het belang van een schoon, heel en veilig bedrijventerrein wil Medenblik graag de rol van de parkmanager extra benadrukken: “Hij vervult de belangrijk-

28

ste rol en is dagelijks op het park te vinden. Hij schouwt en registreert bijvoorbeeld waar illegaal afval wordt gedumpt of waar onveilige verkeerssituaties ontstaan. Op basis van deze meldingen schakelen wij gezamenlijk met de gemeente en zoeken we naar een oplossing. Eigenlijk is de parkmanager de ogen en oren van én de verbindende factor tussen de ondernemers en de gemeente. Want door zijn actieve rol worden ongeregeldheden ook sneller geregistreerd, waardoor het eerder terecht komt bij bijvoorbeeld handhaving of politie.’ Tevens ziet Medenblik dat de dagelijkse aanwezigheid van de parkmanager een motiverende werking heeft op de ondernemers zelf. ‘Niet elke ondernemer maakt melding van een probleem. Of ze zijn simpelweg te druk om er aandacht aan te besteden. Met de komst van de parkmanager is dat wel veranderd en merken we aan de registraties dat er meer meldingen worden gedaan sinds de aanstel-

Haagse BIZness


Door de actieve rol van de parkmanager worden ongeregeldheden ook sneller geregistreerd, waardoor het eerder terecht komt bij handhaving of politie.

ling van de parkmanager vier jaar geleden”, constateert Medenblik tevreden. Samenwerking met stadsdeel Loosduinen Niet alleen de samenwerking met de parkmanager zorgt voor verbinding met de betrokken partijen, ook het feit dat het bedrijventerrein in het stadsdeel Loosduinen besloten ligt heeft een positieve werking op het onderhoud en de veiligheid van het park inclusief de wijken eromheen. “Het stadsdeel heeft met de commissie Loosduinen een heel actief bewonersbestuur waar wij met ons bedrijventerrein een ondernemerszetel in hebben. Die deelname in het bewonersoverleg zorgt weer voor een mooie aansluiting met de buurt en de communicatie daarin. Parkeerproblemen in de woonwijk lossen wij bijvoorbeeld samen op. Daarnaast hebben wij een convenant gesloten met het stadsdeel en Den Haag Werkt. Doel van dit

Haagse BIZness

convenant is om het onderhoud van de buitenruimte op het bedrijventerrein naar een hoger niveau te tillen. Door bijvoorbeeld dichte begroeiing weg te halen waardoor je lichtere plekken creëert voor een beter veiligheidsgevoel en ook de aanwezigheid van ongedierte vermindert. Dit is een van de voorbeelden van hoe wij samenwerken met de verschillende partijen en de thema’s schoon, heel en veilig financieren vanuit de BIZ-tegoeden”, legt Medenblik uit. Voormalige kantoorpanden Het bestuur van de grootste BIZ van Den Haag heeft dagelijks te maken met 400 ondernemers en een bedrijventerrein dat is gepositioneerd

29


Samenwerken met de gemeente betekent nu eenmaal dat sommige zaken snel zijn geregeld, maar dat er ook zaken zijn die een wat langere aanloop nodig hebben.

tussen de woonwijken in. Dat brengt bepaalde uitdagingen met zich mee. “Voor ons, maar zeker voor de ondernemers”, stelt Medenblik. “Die uitdaging zit hem vooral in het feit dat ondernemers hun problemen gisteren willen hebben opgelost. Samenwerken met de gemeente betekent nu eenmaal dat sommige zaken snel zijn geregeld, maar dat er ook zaken zijn die een wat langere aanloop nodig hebben. Hierin treden we als bestuur dan ook echt op als belangenbehartiger namens de ondernemers enerzijds en als gesprekspartner met de gemeente anderzijds. Een goed voorbeeld hiervan is de leegstand in de voormalige kantoren op het terrein. Die panden gaan ook niet meer ingevuld worden als kantoorlocatie want bedrijven kiezen nu eerder voor nieuw vastgoed of een meer aantrekkelijke locatie vlakbij de binnenstad. Door deze situatie komen er veel aanvragen voor zorgbewoning en woningruimtes voor bijvoorbeeld status-

30

houders en arbeidsmigranten. Dat zijn mooie initiatieven, maar ze vormen wel een risico voor de ondernemers. Want bewonersklachten hebben altijd voorrang. Veroorzaakt een bedrijf bijvoorbeeld geluidsoverlast voor de bewoners in die buurt, dan moet de ondernemer zijn of haar bedrijfsproces aanpassen”, legt Medenblik uit. Toch wil de bestuursvoorzitter vooral de positieve effecten van deze bijzondere BIZ benadrukken want: “juist door deze BIZ-vorm zijn we zo goed georganiseerd. Dus dat betekent dat je als serieuze gesprekspartner met de gemeente aan tafel zit en urgente problemen bespreekbaar kunt maken. Mede dankzij de inzet van de parkmanager kunnen wij ook bewijsvoering aanbrengen als het gaat om onderhoud en veiligheid van het park. Dus in het belang van de ondernemers is BIZ zeker een aanwinst voor het bedrijventerrein en haar omgeving”, besluit Medenblik.

Haagse BIZness


1 winkelgebied en 1 bedrijventerrein met 524 ondernemers

Haagse Hout'

Loosduinen

De Straat' (Theresiastraat en omgeving) 113 ondernemers Opgericht in 2011 Duurzaam winkelen in Bezuidenhout

Winkelcentrum Loosduinen 88 ondernemers BIZ opgericht in 2016 Midden in Loosduinen, waar vakmanschap en vriendelijke prijzen nog goed samengaan

Van Hoytemastraat 70 ondernemers BIZ opgericht in 2012 Het meest exclusieve winkelgebied in Den Haag en omstreken

Bedrijventerrein Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek 436 ondernemers BIZ opgericht in 2012 De grootste BIZ van Den Haag

◎ ◎ ◎

2 winkelgebieden 183 ondernemers

◎ ◎

◎ ◎

Escamp Betje Wolffstraat 31 ondernemers BIZ opgericht in 2015 De Betje Wolffstraat is een ontmoetingsplaats voor jong en oud met een sterke sociale bindende rol voor alle Moerwijkers

LeidschenveenYpenburg Bedrijventerrein Westvlietweg 109 ondernemers BIZ opgericht in 2020 Stadsmotor van Den Haag

Dierenselaan/ Apeldoornselaan en omgeving 93 ondernemers BIZ opgericht in 2010 Gezellig winkelen doet u in Winkelcentrum Dierenselaan – Apeldoornselaan en omgeving

Haagse BIZness

2 winkelgebieden met 124 ondernemers

1 bedrijventerrein met 109 ondernemers

31


◎ www.denhaag.nl/biz


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.