Ø-Magasinet nr. 23 · 2021

Page 1

NR. 23 · 2021

GRATIS MAGASIN

SUCCES KRIDTVEJS PLANTER HAR

- NU MED TI ANSATTE MORSØ DYREKLINIK GØR

DINE KÆLEDYR

RASKE

ØENS LOKALE MAGASIN – VI KOMMER HELT UD I KROGENE aktiviteter · kultur · livet på Mors · oplevelser · specialiteter · natur · nærhed · handel


R

LØRDAG 9. OKTOBER KL. 16.00

MORSØ TEATER

RANDERS KAMMERORKESTER

ONSDAG ONSDAG 27. 13. OKTOBER OKTOBER KL. KL. 19.30 19.30

NØRREGADETEATRET til Kvinde

TIRSDAG 2. NOVEMBER KL. 19.30

MUSIKVÆRKET

De urolige

Jazzviolinens Mestre: Mads Tolling Quartet feat. Jacob Fischer

DET KONGELIGE TEATER DET DET KONGELIGE TEATER DET KONGELIGE KONGELIGE TEATER TEATER

MUSIKVÆRKET MUSIKVÆRKET

O ON

Jazzviolinens Mestre: Mestre: Jazzviolinens Quartet feat. feat. Jacob Jacob Fischer Fischer Mads Tolling Quartet

DET KONGELIGE TEATER

Sponsor:

Holstebro Dansekompagni

TORSDAG 6. JANUAR KL. 19.30 ONSDAG ONSDAG 24. 17. NOVEMBER KL. 19.30

TIRSDAG 2. 2. NOVEMBER NOVEMBER KL. KL. 19.30 19.30 TIRSDAG

De urolige D Nytårskoncert

The Danish Girl Nytårskoncert GENGANGERE

Aarhus Symfoniorkester byder op til dans, i selskab med - Lili Elbe, Mads Vad (Vild med dans) TEATER 2 OG Fra Mand og to unge dansere.

R

MORSØ TEATER TEATER MORSØ

MORSØ TEATER MORSØ MORSØ TEATER TEATER

D D

Aarhus Aarhus Symfoniorkester Symfoniorkester byder med byder op op til til dans, dans, ii selskab selskab med Mads Vad dans) Mads Vad (Vild (Vild med med dans) og og to to unge unge dansere. dansere.

Sponsor: Sponsor:

TORSDAG 13. JANUAR KL. 19.30 TORSDAG 6. JANUAR KL. 19.30 19.30 TORSDAG 6.DECEMBER JANUAR KL. FREDAG 3. 3. DECEMBER KL. 19.30 19.30 FREDAG KL.

MORSØBedrag TEATER MORSØ TEATER TEATER MORSØ MUSIKVÆRKET MUSIKVÆRKET

Oh Happy Day Ensemble MidtVest

Ensemble MidtVest DR Vokalensemblet BEDRAG

TIR TO TO TI TIR

S

2020-1

Ensemble MidtVest

Bed

FOLKETEATRET

I Pinte venne Støvel

FOLKETEATRET FOLKETEATRET FOLKETEATRET

Dirigent Phillip Faber

Emma Emma Er alt, som u de ni å erindr opløsn

Sponsor:

ni

R R ER R R

TORSDAG 13. JANUAR 19.30 TORSDAG 13. JANUAR KL. 19.30 TORSDAG 13. JANUAR KL. KL. 19.30 TORSDAG JANUAR KL. FREDAG 3.13. DECEMBER KL.19.30 19.30

Bedrag MORSØ TEATER Bedrag MORSØ TEATER Bedrag MORSØ TEATER MUSIKVÆRKET

Oh Happy Day

Oh Happy Day

FREDAG 4.1. 2022 KL. 19.30 MUSIKVÆRKET TIRSDAG FEBRUAR 2022 KL. 19.30 MORSØ TEATER TIRSDAG 1.FEBRUAR FEBRUAR 2022 KL. 19.30 MORSØ TEATER MORSØ TIRSDAG FEBRUAR 2022 KL.19.00 19.30 NYKØBING MORSØ TEATER TEATER TIRSDAG 1. 14. DECEMBER KL. KIRKE

Snedronningen Frk. Julie

2020-11-27 12:27 CET 2020-11-27 2020-11-27 12:27 CET

August Strindbergs verdensklassiker

Bedrag Bedrag

FOLKETEATRET FOLKETEATRET FOLKETEATRET FOLKETEATRET

ONSDAG 23. FEBRUAR2022 2022KL. KL.19.30 19.30 FREDAG FREDAG 4. 4. FEBRUAR FEBRUAR 2022 KL. 19.30

Oh TEATER Happy Day Day MORSØ Oh Happy MUSIKVÆRKET MUSIKVÆRKET

2020-11-27 12:27 CET

2020-11-27 2020-11-27

Viva Las Vegas V Frk. Julie

Oh Happy Day

Oh Ha

August Strindbergs Strindbergs Oh Ha

Kærlighed, komedie og sang væves sammen på skønnesteverdensklassiker vis i denne Kærlighed, verdensklassiker Kærlighed, teaterversion af filmen Oh Happy Day fra 2004. teaterversi teaterversio

II Pinters berømte trekantsdrama er nettet af løgne vævet tæt omkring de tre RANDERS TEATER nettet af af løgne løgne vævet tæt omkring de tre I Pinters Pinters berømte berømte trekantsdrama er nettet nettet af løgne vævet vævet tæt tæt omkring omkring de tre Oh Happyde Daytre er en varm og humoristisk fortælling om sang, som forløser og venner og elskende, som her spilles af det stærke trekløver Anette venner af det det stærke stærke trekløver Anette om en grå hverdag, der får kulør, da gospelsangen holder sit indtog i den venner og og elskende, som her spilles af det stærke trekløver trekløver Anette Anette Støvelbæk, Niels og Henrik Henrik Lykkegaard. stillestående landsby. Især ruskes der godt og grundigt op i Hannah, som står Støvelbæk, Henrik Lykkegaard. Lykkegaard. Niels Ellegaard Ellegaard Støvelbæk, Lykkegaard. Oplæsning vedog

Oplæsning ved Susse Wold

Sponsor: Sponsor: Sponsor:

y

ay yy ET ET ET ET

ONSDAG ONSDAG23. 23.FEBRUAR FEBRUAR 2022 2022 KL. KL. 19.30 ONSDAG 23. FEBRUAR 2022 KL. 19.30 MORSØ TEATER ONSDAG 23. FEBRUAR 2022 KL. 19.30 MORSØ MORSØ TEATER TEATER

2020-11-27 2020-11-2712:27 12:27CET CET 2020-11-27 12:27 CET 2020-11-27 12:27 CET

Viva Las Vegas

Oh Happy Day

Oh Happy Happy Day Day ssss Oh rrrr Kærlighed, komedie og Kærlighed, komedie ogsang sangvæves væves sammen sammen på på skønneste skønneste vis vis iiii denne denne Kærlighed, sang væves sammen på skønneste vis denne Kærlighed, komedie komedie og og sang væves sammen på skønneste vis denne teaterversion teaterversionaf affilmen filmenOh OhHappy HappyDay Day fra fra 2004. 2004. teaterversion af filmen Oh Happy Day fra 2004. teaterversion af filmen Oh Happy Day fra 2004.

RANDERS RANDERS TEATER TEATER

RANDERS TEATER RANDERS TEATER Oh fortælling om og OhHappy HappyDay Dayer eren envarm varmog oghumoristisk humoristisk fortælling om sang, sang, som som forløser Oh Happy Day er en varm og humoristisk fortælling om sang, som forløser Oh Happy Day er en varm og humoristisk fortælling om sang, som forløser og og om omen engrå gråhverdag, hverdag,der derfår fårkulør, kulør,da da gospelsangen gospelsangen holder holder sit sit indtog indtog iii den om en grå hverdag, der får kulør, da gospelsangen holder sit indtog den om en grå hverdag, der får kulør, da gospelsangen holder sit indtog den stillestående landsby. Især ruskes der godt og grundigt op iii Hannah, som står stillestående landsby. Især ruskes der godt og grundigt op Hannah, stillestående landsby. Især ruskes der godt og grundigt op Hannah, som står stillestående landsby. Især ruskes der godt og grundigt op i Hannah, som står midt midtiiiilivet livetog oglænges længesefter efternoget nogetmere mere end end samværet samværet med med revisormanden revisormanden midt livet og længes efter noget mere end samværet med revisormanden midt livet og længes efter noget mere end samværet med revisormanden Carsten. Carsten.Hun Hunog ogveninden venindenGrethe Grethesynger synger iiii det det lille, lille, lokale lokale kirkekor kirkekor sammen sammen Carsten. Hun og veninden Grethe synger det lille, lokale kirkekor Carsten. Hun og veninden Grethe synger det lille, lokale kirkekor sammen med præstekonen Kirsten, søde Lasse, kiksede Krüger og Preben, der med præstekonen Kirsten, søde Lasse, kiksede Krüger og Preben, med præstekonen Kirsten, søde Lasse, kiksede Krüger og Preben, med præstekonen Kirsten, søde Lasse, kiksede Krüger og Preben, der der ledsager på orglet, når han da ikke fortæller om sine børnebørn. Samværet og ledsagerpå påorglet, orglet, når når han han da da ikke ikke fortæller fortæller om om sine sine børnebørn. børnebørn. Samværet ledsager ledsager på orglet, når han da ikke fortæller om sine børnebørn. Samværet og og sandkagen sandkagener ervigtigere vigtigereend endsangen. sangen. Men Men da da Hannah Hannah og og Grethe Grethe oplever oplever en sandkagen er vigtigere end sangen. Men da Hannah og Grethe oplever en sandkagen er vigtigere end sangen. Men da Hannah og Grethe oplever en koncert selv at koncertmed medet etstort, stort,berømt berømtgospelkor, gospelkor, vækkes vækkes kvindernes kvindernes lyst lyst til koncert med et stort, berømt gospelkor, vækkes kvindernes lyst til koncert med et stort, berømt gospelkor, vækkes kvindernes lyst til selv selv at at

R ER R R

Et Etlille lillepladeselskab pladeselskab iiii provinsen, provinsen, Las Las Vegas Vegas Records, Records, Et lille pladeselskab provinsen, Las Et lille pladeselskab provinsen, Las Vegas Records, er eriiiikrise. krise.Banken Bankentruer truer med med at at trække trække stikket, stikket, og og den er krise. Banken truer med at trække den er krise. Banken truer med at trække stikket, og den Elvisglade, Elvisglade,men menkonfl konfliktsky iktsky pladeselskabsdirektør pladeselskabsdirektør HP Elvisglade, men konfl iktsky pladeselskabsdirektør HP er Elvisglade, men konfl iktsky pladeselskabsdirektør HP er er trængt op i en krog. trængt op op iii en en krog. krog. trængt trængt op en krog.

MANDAG MANDAG21. 21.MARTS MARTS 2022 2022 KL. KL. 19.30 19.30 MANDAG 21. MARTS 2022 KL. 19.30 MANDAG 21. MARTS 2022 KL. 19.30

MORSØ MORSØ TEATER MORSØ TEATER TEATER

midt i livet og længes efter noget mere end samværet med revisormanden Carsten. Hun og veninden Grethe synger i det lille, lokale kirkekor sammen

Susse Wold Emma er lykkeligt gift med Robert. Robert og Jerry er bedste venner. Jerry og med præstekonen Emma Robert og og Jerry er bedste venner. Jerry og Jerry Emma er er lykkeligt lykkeligt gift med Robert. Robert Robert og Jerry Jerry er er bedste bedste venner. venner. Jerry og og Kirsten, søde Lasse, kiksede Krüger og Preben, der ledsager på orglet, når han da ikke fortæller om sine børnebørn. Samværet og Emma har haft en affære, som Robert har været uvidende om. Eller har han? Emma Robert har har været været uvidende om. Eller har han? har han? Emma har har haft en affære, som Robert har været uvidende uvidende om. om. Eller Eller har han? sandkagen er vigtigere end sangen. Men da Hannah og Grethe oplever en Er alt, som det ser ud, og hvem har vidst hvad og hvornår? I en fortælling, Er vidst hvad hvad og hvornår? en fortælling, Er alt, alt, som som det ser ud, og hvem har vidst vidst hvad og og hvornår? hvornår? III en en fortælling, fortælling, koncert med et stort, berømt gospelkor, vækkes kvindernes lyst til selv at som umiddelbart er en enkel historie om om utroskab, spoles der baglæns over som om utroskab, utroskab, spoles der baglæns over som umiddelbart umiddelbart er er en en enkel enkel historie historie om utroskab, spoles spoles der der baglæns baglæns over over de ni år, som handlingen udspiller sig i. Den tid, der er gået, har sløret de sig i.i.i. Den Den tid, tid, der er gået, har sløret de ni ni år, år, som som handlingen handlingen udspiller udspiller sig sig Den tid, der der er er gået, gået, har har sløret sløretEt lille pladeselskab i provinsen, Las Vegas Records, erindringen om, hvad der egentlig egentlig skete, og vi bliver vidner til et ægteskab i erindringen skete, og og vi vi bliver vidner til et ægteskab erindringen om, om, hvad hvad der der egentlig skete, skete, og vi bliver bliver vidner vidner til til et et ægteskab ægteskab iii er i krise. Banken truer med at trække stikket, og den opløsning og et venskab, der der smuldrer. opløsning smuldrer. opløsning og og et et venskab, venskab, der smuldrer. smuldrer. SØREN KYED PRODUCTION SØREN SØREN KYED KYED PRODUCTION SØREN KYED PRODUCTION PRODUCTION

BELLEVUE TEATRET

SØNDAG 13. MARTS2022 2022KL. KL.19.30 19.30 MANDAG 7. MARTS MANDAG MANDAG 7. 7. MARTS MARTS 2022 2022 KL. KL. 19.30 19.30

MA ON ON

MORSØ TEATER MUSIKVÆRKET MUSIKVÆRKET MUSIKVÆRKET MUSIKVÆRKET

GREVEN LUXEMBOURG DENAFEVIGE ILD

Oh Happy Happy DD Oh om en en grå grå h om stilleståend stilleståend midt ii livet livet midt Carsten. Hu Hu Carsten. med præste præst med ledsager på på ledsager sandkagen sandkagen koncert me me koncert

Elvisglade, men konfliktsky pladeselskabsdirektør HP er trængt op i en krog. BELLEVUE TEATRET

MANDAG 21. MARTS MARTS 2022 2022 KL. KL. 19.30 19.30 SØNDAG 13.

MORSØ TEATER TEATER TEATER MORSØ

GREVEN AF LUXEMBOURG

BELLEVUE TEATRET BELLEVUE TEATRET BELLEVUE TEATRET TEATRET

Et Et er er De El Elv Ke tr træ

TIR MA MA

Bi w

Bi

Franz Lehárs fest af en operette

Franz Lehárs Svalevej 44 ∫ 7900 Nykøbing Mors fest af en operette Tlf. 51 97 83 65 info@morsoeteaterkreds.dk

Den Den Evige Ild er en del af Den Evige Evige Ild Ild er er en en del del af af Ken Ken Folletts trilogi Ken Folletts Folletts trilogi trilogi Den jyske opera

www.morsoeteaterkreds.dk

FREDAG 29. APRIL 2022 KL. 19.30 MORSØ TEATER TIRSDAG MARTS MORSØ TIRSDAG 29. MARTS 19.30 SKIVE MORSØ TEATER TIRSDAG 29. 29. MARTS 2022 2022 KL. KL. 19.30 19.30 MORSØ TEATER TEATER KULTURCENTERLIMFJORD,

FREDAG 29. APRIL 2022 KL. 19.30 KULTURCENTERLIMFJORD, SKIVE

Den jyske opera

Bi be

Be ve 51


INDHOLD 4

8

18

26

34

14

24

30

36

4

MIT LIV PÅ MORS

8

EN BLOMSTRENDE FORRETNING

Mød familien Pleidrup og deres køer

Kridtvejs Planter har succes

11

FRISKE FISK MIDT PÅ MORS

13

DET SKER PÅ MORS

14

KØKKEN MED MULIGHEDER

18

BYGGERNYT HAR TRAVLT

20

ØEN’S HÅNDVÆRKERE

22

TEATRET BYDER PÅ OPLEVELSER

24

ELSKER HUNDE OG KATTE

26

150 ÅR MED MORSØ FRIMENIGHED

30

TRÆ ER STADIG HOT

34

SILOERNE REJSER SIG

36

LØDDERUP FRI

38

MATCH MAKEREN

Mød Leon Mikkelsen

Efterårets og julens aktiviteter

Showroom hos Køkkencenter MorsThy

Mathias Boll Overgaard tegner huse

Håndværker opslagstavle

Morsø Teaterkreds inviterer til 21 forestillinger

Morsø Dyreklinik gør dine kæledyr raske

Birthe Heide fortæller om kirkens historie

Bæredygtige brændeovne og pillefyr hos XL-Byg

Mollerup Mølle har travlt

Friskole med høj faglighed og udsyn

Dan Gyldenberg matcher jobsøgende og arbejdsgivere

Ø Magasinet Mors:

Nr. 23, 2021

Udgiver Ledelse: Produktion: Abonnement:

Reklame-Avisen.dk Søren Villadsen Reklame-Avisen Tlf. 61 55 79 62

Mediesalg og rådgivning: Journalist: Jeanette Lund Houe

Layout: Malene Bitsch

Salg/Foto: Søren Villadsen

Søren Villadsen · Reklame-Avisen.dk sv@reklame-avisen.dk · Tlf. 61 55 79 62


4

ARTIKEL

FAMILIEN PLEIDRUP

– OG KØERNE

PÅ NORDMORS HAR FAMILIEN PLEIDRUP SKABT SIG EN LILLE, ROLIG OASE MED PLADS TIL FAMILIELIV OG HOBBYLANDBRUG. DE TI SIMMENTALER AMMEKØER HYGGER UDE PÅ MARKEN OG ER RAMMEN OM DET GODE LIV PÅ LANDET.


ARTIKEL

Vi mødes med familien, som består af Lene Pleidrup Mortensen, Boe Mortensen og sønnen Magnus en tidlig morgen over morgenbordet. Datteren Katrine på 19 år er i lære i Bageriet i Nykøbing og er på arbejde denne morgen. Hen over kaffen går der ikke længe, før Boe er inde i en engageret fortælling om landbrugets berettigelse, dyrevelfærd og vækstfremmere – og om hans ture til USA og Canada, hvor han oplevede store kvægfarme med 80.000 kvæg. Der oplevede han det, han kalder kødfabrikker, hvor vækstfremmere og antibiotika kom direkte i foderet, og hvor køerne ikke gik i strøelse. Derfor tjekker han altid, hvor kødet i køledisken kommer fra, for den slags vil han ikke spise. Og han kigger også altid interesseret på det krogmodnede kød, som hænger i Superbrugsen i Øster Jølby. Den slags kød er noget helt andet, end det han oplevede i USA og Canada. Boes store interesse for landbrug har smittet så meget af, at 17-årige Magnus er i gang med første del af landbrugsuddannelsen på Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg. Magnus

elsker køerne og livet med dem lige så meget som sin far. Han har sågar som lille haft en kæleko, Karla, som han slæbte ind i bryggerset… På spørgsmålet om, hvorfor han ikke har valgt den lokale landbrugsskole, siger Magnus: - Jeg synes, det er rart at komme lidt væk fra Mors og møde en masse mennesker. Det giver ellers en masse ekstra kørsel, for ud over uddannelsen er han på DGIs landsdelshold i gymnastik og træner flere gange om ugen i både Thisted, Bjergby og Salling. Fælles hjem på Nordmors Lene og Boe mødte hinanden tilbage i 1997 på Morsø Festival under en Johnny Madsen koncert. - Så ham hører vi stadig, siger Lene med et grin og blinker til Boe. De flyttede sammen året efter og blev gift i 2000 i Karby Kirke. Lene kommer fra Karby og Boe fra Ejerslev, og de faldt begge for den lille landejendom ved Jørsby, og så måtte Lene forlade Sydmors og de skabte et fælles hjem her.

Magnus, Boe og Lene Pleidrup Mortensen har en fælles passion for de store simmentaler køer, og de nyder at drive deres lille hobbylandbrug i fællesskab.

5


6

ARTIKEL

Nykøbing eller andre byer var overhovedet ikke i spil, for de elsker livet på landet. - Nej, jeg skal bare ikke have nogen naboer tæt på, som kan kigge ind, så føler jeg mig helt lukket inde, forklarer Boe og Lene supplerer grinende: Ja, du skal ha’, så du kan gå ud og tisse i haven. Boe smiler og modsiger hende ikke. Boe har tidligere kørt maskinstation, og i dag arbejder han på Kunststof Kemi i Nykøbing. Hobbylandbruget fylder godt i fritiden, og han nyder at gå ude ved køerne. Simmentaler er en østrigsk race, som er kendt for deres rolige temperament – og gode kødsætning. Boe fortæller, at han har stamtavle på dem alle og går op i avlsprocessen. Dyrene er store og når de er slagtet, får man 320-400 kg kød ud af det, og det sælger de til private rundt omkring.

brød fra lokal bager, udvalgte friske slaarer fra lokal slagter, fisk fra lokal fiskedler og meget mere.

www.minkøbmand.dk

Unge i køkkenet Lene kan også godt lide køerne, men har været uheldig de senere år og er to gange blevet forulempet af en ko, hvor hun har slået sig og har været sygemeldt. Lige nu er hun sygemeldt med en tommeltot, der er gået af led. Det passer hende rigtig dårligt, for hun er så glad for sit fleksjob i køkkenet på Galtrup Efterskole.

- Så jeg holder mig lidt tilbage nu ude på marken og i stalden - og kan bedst lide at have med tilberedningen af kødet at gøre, siger hun. På efterskolen har hun altid to elever med i køkkenet og dem lærer man godt at kende, fortæller hun. - De gennemgår en stor udvikling hen over sådan et år, og jeg nyder at være en del af det, siger hun og fortæller, at hun har en Pædagogisk Grunduddannelse (PGU), som hun også trækker på i det arbejde. At være en Pleidrup Lenes efternavn afslører, at hun er datter af den kendte Egon Pleidrup, der tidligere har været borgmester på Mors, og som tragisk omkom i en ulykke på havet ud for Hanstholm, da han var ude at fiske. Hun savner ham stadig meget. Især den 23. december hvert år, hvor det var en tradition, at han kom forbi. - Der kan jeg stadig stå og kigge ud ad vinduet og vente på, at han kommer. Det er hårdt. Lene har det okay med at hedde Pleidrup, men hendes fars politiske karriere har haft stor indflydelse på hendes opvækst og forholdet til sin far.

Min Købmand Sejerslev

05

S TIDER G N I N B Å e ns dag A lle uge 9.0 0 6 .3 0 - 1

Min K ØBMAND Vils · Nørrealle 3 · 79 8 0 Vils · Tlf. : 97 76 70 31 · minkøbmand.dk


ARTIKEL

- Jeg boede hos min mor og hende havde jeg for mig selv. Når jeg var sammen med min far, skulle jeg altid dele ham med nogen, fortæller hun. Lene og Boe fortæller, at der hele tiden, var nogle, der ringede, sms’ede eller mailede til ham. - Han havde svært ved at få ro, så det at fiske fra båden i Hanstholm var hans fristed, forklarer Lene. Boe var ude at fiske med ham nogle gange og siger: - Når vi kom langt nok ud, var der ikke mere signal, og så blev

mobiltelefonen stille. Så blev han en helt anden person, mere afslappet og mere privat. Det var hyggeligt. Magnus husker kun svagt sin morfar, men 14 dage før han omkom, havde han lovet Magnus, at han skulle med ud at fiske på havet. Det kom han aldrig. I dag kan Lene og Boe glæde sig over at bo tæt på, hvor hendes mor og far blev forlovet, da de var meget unge. - Det var lige herovre i Skarum, jeg kan næsten kigge derover, siger Lene og peger ud over markerne og køerne.

k brød fra lokal bager, udvalgte friske slavarer fra lokal slagter, fisk fra lokal fiskendler og meget mere.

1005

7

MIT LIV PÅ MORS www.minkøbmand.dk er en serie i Ø-magasinet, hvor morsingboer fortæller om deres liv. Brian Agerholm Hedegaard, graver ved Ansgar Kirken i Øster Jølby gav i sidste nummer stafetten videre til Lene Pleidrup Mortensen og Boe Mortensen, der bor i Jørsby. Lene Pleidrup Mortensen og Boe Mortensen giver nu stafetten videre til Poul Roesen, der er landmand og har været kommunalpolitiker.

Min Købmand Sejerslev

ÅBNINGS T

IDER

Mandag lørdag 7.0 0 - 19.0 0 Søndag 8 .0 0 - 19.0 0

Min K ØBMAND Sejerslev · Sejersvej 2 6 · 79 0 0 Nykøbing · Tlf. : 97 75 10 05 · minkøbmand.dk


8

ANNONCE

HAVEGLÆDEN

FORTSÆTTER - OG KRIDTVEJS PLANTER BLOMSTRER DEN POPULÆRE PLANTESKOLE VED VILS HAR NU TI ANSATTE

Jens Heltborg og Tabita Rytter i det udvidede og blomstrende staudeområde.

Britt Heltborg med en af de smukke planter med efterårsfarver.

Under Corona fandt danskerne tilbage til glæden ved at være i haven – og sådan er det stadig. I hvert fald er travlheden, der kom under pandemien, fortsat hos Kridtvejs Planter. - Ja, nu er vi oppe på ti medarbejdere, så mange har vi aldrig været før, siger Jens Heltborg. De bruger meget tid på at rådgive og hjælpe haveejerne med deres havedrømme. Mange finder vej til planteskolen midt på Mors, men flere og flere bestiller også via webshoppen. De har fået strømlinet pakningen af ordrer fra webshoppen i deres nybyggede og opvarmede hal så meget, at Jens Heltborg vurderer, at det har frigivet en hel medarbejder.

Butikken bugner af planter til haven ...

- Så det kan vi virkelig mærke, og det er en fornøjelse at have fået helt styr på den del, siger han. Flere stauder Udenfor har Jens og Britt udvidet staudeområdet med hele tre nye borde og denne sensommerdag, hvor vi er forbi, blomstrer de stadig i mange skønne farver. - Der er virkelig mange, der går op i stauder, og det er også en taknemmelig plante, som ikke kræver den store pasning. Det er jo en flerårig plante, så ofte slipper man for at luge, der hvor man har stauder. Derfor har vi udvidet vores sortiment, så der er mere at vælge imellem, fortæller Britt Heltborg.

Nye åbningstider Mandag - Fredag 12:00 - 17:00 Lørdag 10:00 - 15:00 Søndag Lukket

Buske & Træer · Frugttræer Rhododendron · Bærbuske Stedsegrønne · Stauder


ANNONCE

9

Britt og Jens Heltborg har mange forskellige foderhuse til haven.

Lige nu er det også rigtigt populært med græsser i haven og i krukker, som også er nemt at passe. Jens viser også benved og røn frem, som lige nu står med skønne efterårsfarver i et væld af nuancer mellem rød, gul og orange. - Man kan jo lige så godt plante noget, der har flotte farver, og de her står nu i røde høstfarver, siger Britt Heltborg. Plantetid Efteråret er den bedste plantetid, og skal man have sat hæk eller plantet læhegn, så kan man bestille planterne hos Kridtvejs Planter. - Vi vil gerne, at folk bestiller hos os en uge før, så vi kan nå at få friske planter hjem. Det gælder også hvis man skal bruge barrods roser, forklarer Jens Heltborg.

Se det store udvalg på webshoppen: kridtvejsplanter.dk

I efteråret er det også godt at sætte løg og udvalget af blomsterløg er stort, så man kan få sig et smukt, farvestrålende bed til foråret. Men som noget nyt i løgsortimentet, har planteskolen fået almindelige løg, rødløg og hvidløg, som kan sættes i efteråret og høstes allerede i juni. - De kan klare frosten, og så har man lækre løg tidligt på sæsonen i juni i stedet for at skulle vente til august, forklarer Jens Heltborg. I efteråret skal man også begynde at tænke på havens fugle. De får brug for foder, når vinteren sætter ind. Planteskolen har et stort udvalg af foderhuse og foderautomater, så man hjemme i haven får glæde af at kunne kigge ud på fuglenes liv. www.kridtvejsplanter.dk

Kridtvej 18 · 7980 Vils · Tlf.: 97 76 63 51 · Mobil 21 55 14 12


BÆREDYGTIGE KØKKENER DU FORELSKER DIG I… AV 6000 Black Negro Nero Sort

SE · OPLEV · UDFORSK DIT DRØMMEKØKKEN AV 2130 GL White Blanco Bianco Hvid

For os er køkkenet verdens centrum. Det er i køkkenet vi taler, fejrer, laver mad og griner. Find dit Häcker drømmekøkken hos Køkkencenter MorsThy. Vi fremstiller moderne køkkener, der lever op til de højeste standarder for kvalitet, funktionalitet, holdbarhed, design og bæredygtighed. oneLINE

22

58

23

59

Tolsbro 7 · Sdr. Dråby · 7900 Nykøbing Mors tlf. 30 12 87 58 · kcmorsthy.dk


ANNONCE

11

FISKEBUTIK

MIDT PÅ ØEN

LEON MIKKELSEN HENTER HVER DAG FRISKE FISK FRA HANSTHOLM OG SÆLGER FRA SIN FISKEBUTIK MIDT PÅ MORS Hver morgen kl. 05 står Leon Mikkelsen op, drikker sin morgenkaffe og kører til fiskeauktionen på Hanstholm Havn. Her udvælger han selv dagens friskeste fisk, og kører dem direkte hjem i den lille butik på Ilkjæret 18 mellem Øster Jølby og Erslev. - Når jeg selv henter fiskene, kan jeg være 100 procent sikker på den gode kvalitet, og samtidig kan jeg sælge dem billigere end andre, fortæller Leon Mikkelsen. Når han er retur fra havnen, pakker han hurtigt dagens ordrer til restauranter, plejehjem og Sparbutikkerne på øen og kører ud med dem, og han skal være hjemme kl. 11.00, for der åbner han butikken. Mellem kunderne både ryger og salter han fisk i produktionslokalet ved siden af butikken. Selv om Leons Ø-fisk ligger ude på landet, finder kunderne fint frem til ham. - Jeg får flere og flere kunder, og mange ringer og bestiller,

Røget makrel og laks er nogle af de populære varer.

så de er sikre på, jeg har det med hjem fra fiskeauktionen, fortæller han. Om aftenen tømmer han disken og fryser ned i poser, som så kan leveres ud til kunder dagen efter. Fiskene må i alt være i butikken i to dage, derefter bliver det til fiskefars og fiskefrikadeller. - Ja, der er meget kontrol med hygiejnen, og jeg har løbende kontrolbesøg, så det er der helt styr på, siger han. De sidste otte år har Leon Mikkelsen kunnet leve af ”Leons Øfisk” og han elsker livet som selvstændig. - Det er så skjøn at være sig selv, siger han på klingende morsingbomål og smiler stort. Dagene er godt nok længere end dengang han arbejdede som tjener, men til gengæld har han fri i weekenderne og det sætter han stor pris på, for så er der også tid til både familie og livet på den lille gård. Leons ø-fisk

Leon Mikkelsen fileterer selv fiskene.


SYDMORS SKOLE OG BØRNEHUS VUGGESTUE, BØRNEHAVE, SKOLE OG SFO VI VISER GERNE

GGER RUNDT, HVIS I KI

FORBI…

SKAB… S E L L Æ F I G IN L VIK EATIVITET, D U G O G FAGLIGHED, KR J IN HØ R G, Æ IN L DN LE , , OR

, LEG REN BEVÆGELÆLRISNGESM ILJØ, NATU

L AL UM , SUND MAD PUTER/IPAD TI SOM LÆRINGSR ATEMATIK , COM M OG BØRN, K LE NS AL L DA TI JLEDERE I RDRINGER VE FO E UD IG DE GL EN GE FA LI ER IR E, ON INSP PERS ND… PERSONAL ADING, LEGO FO EVER , FAGLIGE OG D, UDDANNET GER, GUIDED RE IN UDFORDREDE EL T EN TRIVSEL, TRYGHE IG OR GL SF FA ID L IT TI FR ATIKHJÆLP RKSOMHEDER OG LÆSE– OG MATEM STITUTIONER, VI IN UR LT KU V. DI ED SAMARBEJDE M

K

OGBORNEHUS.D : SYDMORSSKOLE

LÆS MERE OM OS

På Sydmors Skole og Børnehus er børnenes læring og trivsel en hjertesag.

VI GØR IKKE DET, VI TROR DER VIRKER. VI GØR DET, VI VED DER VIRKER!

FIND INSPIRATION // LÅN EN LYDBOG MØD DIN NABO // LÆS DAGENS AVIS DRIK EN KOP K AFFE // HØR FOREDRAG PRINT DIN OPGAVE // TJEK DIN MAIL

MEGET MERE END BARE DIT BIBLIOTEK Åbent hver dag fra kl. 07.00 til 22.00 Holgersgade 7 · 7900 Nyk øbing Mors · Tlf. 99 70 60 00 · w w w.bibliotekmorsoe.dk ·

bibmors


AKTIVITETSKALENDER

LÆS MERE OM ARRANGEMENTERNE PÅ WWW.VISITMORS.DK

13

DET SKER PÅ MORS

OKTOBER 14.-24. Glaskursus for børn og voksne

hos Glass4U i Sejerslev kl. 10.00 og kl. 13.00

15.

Skaldyrskole/madoplevelse

på Dansk Skaldyrcenter kl. 17.00*

16.

Svampe- og urtetur

i Legind Bjerge kl. 10.00*

18-23. Halloween i Nykøbing 17. Skalloween

20. Julemarked

i Strømpehuset, Ø. Assels

20.

En rigtig Nisse

Limfjordsteateret kl. 14.00 Efter forestillingen er der julehygge og juleklip

23.

Alletiders historie

musikalsk genfortælling af juleevangeliet i Nykøbing Kirke kl. 10.30

24.

“The Danish Girl”

Morsø Teater kl. 19.30

– (u)hyggelige skaldyrsoplevelser for børn på Kirketorvet i Nykøbing

26.

Black Friday

i Nykøbing – åbent til kl. 21.00

20.

Halloween Parade

27. Østerssafari

kl. 19.00 og ByNight i Nykøbing

21.-22. Indendørs legeland

fra Dansk Skaldyrcenter kl. 10.00*

27.-28. Julemarked

i Nykøbing Hallen

i Bankohallen, Nykøbing

22.

Skaldyrskole/madoplevelse

28.

En rigtig Nisse

på Dansk Skaldyrcenter kl. 17.00*

30.

Efterårsparty med Kim og Hallo

Limfjordsteateret kl. 14.00 Efter forestillingen er der julehygge og juleklip

Bankohallen, Nykøbing

NOVEMBER 6. Østerssafari

fra Dansk Skaldyrcenter kl. 14.00*

13. Østerssafari

fra Dansk Skaldyrcenter kl. 10.00*

13. Vandkantsssafari

kl. 13.30 på Sallingsund Færgekro*

13. Vandkants-gourmet-buffet

kl. 18.00 på Sallingsund Færgekro*

19.

Juletræet på Kirketorvet tændes

kl. 17.00

DECEMBER 2.-23.

Glaskursus for børn og voksne

10.

Lucia og Jule ByNight

hos Glass4U i Sejerslev kl. 10.00 og kl. 13.00

i Nykøbing – åbent til kl. 21.00

11. Østerssafari

fra Dansk Skaldyrcenter kl. 10.00*

17.

Julekoncert med Ann-Mette Elten

i Nykøbing Kirke kl. 19.30

26. Julemotionstur

fra P-pladsen ved Jesperhus Blomsterpark mellem kl. 9.00-10.30

20. Østerssafari

fra Dansk Skaldyrcenter kl. 10.00*

* Tilmelding hos Morsø Turistbureau på 97720488 eller mail mt@visitmors.dk

Med forbehold for ændringer og trykfejl


14

Tekst: Lone Lærke

ANNONCE

TYSK

KVALITET TIL FINGERSPIDSERNE KØKKENMODELLEN HÄCKER, DER NU FORHANDLES AF KØKKENCENTER MORSTHY, INDEHOLDER ET VÆLD AF VALGMULIGHEDER

Indehaver Henrik Pedersen får hjælp af freelance- og køkkenkonsulent Gitte Sucksdorff.

- Tyskerne er kendt for kvalitet, lige meget om det er værktøj, biler eller køkkener, de producerer. Häcker er kvalitet til fingerspidserne, siger Henrik Pedersen. Han viser rundt i et funklende flot showroom for det tyske køkkenfirma, Häcker, som han har indrettet som en del af sin tømrerforretning i Sdr. Dråby på Nordmors. Häcker er ikke kun et resultat af grundigt håndværk – det er også smart. Henrik Pedersen demonstrerer, hvordan låger i overskabe skubbes op, og hvordan låger kan åbnes uden greb. Der er fokuseret på ergonomi, idet skabselementerne fås i 72, 78 eller 84,5 cm højde. Standard køkkenbordshøjde er 90 cm, men Häcker er så fleksibelt, at man kan nå en arbejdshøjde på 95-97 cm højde, hvilket passer bedre til mange mennesker i dag. Ekstra arbejdshøjde giver også mere plads i skabene.

Der er 250 forskellige typer låger, og heraf fås fem i 190 forskellige farver.

Mange låger og farver I det hele taget er der et væld af valgmuligheder, når det gælder Häcker. Henrik Pedersen fortæller, at der er 250 forskellige typer af låger – og heraf fås fem i 190 forskellige farver. Henrik Pedersen fik aftalen om at forhandle CO2-neutrale Häcker i slutningen af 2020, men på grund af Covid-19 besluttede han at vente med det store salgsfremstød. Midt i august holdt han åbent hus en hel weekend, og det gik forrygende. 180 gæster dukkede op i løbet af de tre dage, og efterfølgende har Henrik Pedersen fået bestilling om opmåling 20 forskellige steder. Kunderne kommer fra et stort opland – Thy, Mors, Salling, Midtjylland og Østjylland.


ANNONCE

- Jeg solgte det første køkken til en kunde i Aarhus, men jeg har også kunder i lokalområdet, fortæller Henrik Pedersen. En af seks forhandlere Häcker Kitchen sælges i 60 forskellige lande, men køkkenmærket har hidtil været forholdsvist ukendt i Danmark. Der er nu seks forhandlere – og i Jylland er der udover Sdr. Dråby også forhandlere i Sindal og Fredericia. Henrik Pedersen har altid været i køkkenbranchen. Han var fastansat hos Geisler i 17 år, før han for 13 år siden besluttede sig for at etablere sig som selvstændig tømrer og køkkenmontør på freelancebasis for flere køkkenforhandlere. De seneste 10 år har han solgt Nettoline. Via Steen Moss Christensen, tidligere sælger hos Geisler – og nu DK Country Manager for Häcker, blev Henrik Pedersen introduceret til Häcker Kitchen og faldt pladask for køkkenmærket, der har været produceret siden 1898 – nu i hænderne på 4. generation. - Jeg var nede og se deres nye fabrik i Rödinghausen, der fylder imponerende 21 hektar, fortæller han.

15

Står gerne for det hele Når Henrik Pedersen har fået en bestilling på opmåling af et køkken, tilbyder han samtidig hovedentreprisen i forhold til indretning af køkkenet. Efter opmålingen er der en opgave til grafiker Gitte Sucksdorff, der er hyret til at tegne det skræddersyede køkken ind i computerprogrammet. Gitte Sucksdorff hjælper også med rådgivning til kunderne, sådan at de bedste løsninger kan findes i forhold til ønsker og økonomi. - Det er fantastisk, når man godt kan lide køkkener – at få sin lyst styret på den måde, siger salgs- og køkkenkonsulent Gitte Sucksdorff. I Køkkencenter MorsThy er der åbent hver tirsdag og fredag eftermiddag – eller efter aftale, hvor enten Gitte Sucksdorff eller Henrik Pedersen er til stede. Derudover kan man altid ringe og bestille tid til et kig. - Vi yder professionel bistand fra start til slut, og du kan regne med, at vi kan hjælpe dig i hele processen, understreger Henrik Pedersen. www.kcmorsthy.dk


UDKOMMER IGEN UGE 13 · 2022

friske

FISK

Har du en god historie til magasinet, eller vil du annoncere i magasinet?

HVER DAG

Kontakt:

hentet på havnen i morges

Søren Villadsen sv@reklame-avisen.dk Tlf. 61 55 79 62

Mandag - Fredag kl. 11.00-17.00 Ilkjæret 18 · 7950 Erslev · tlf. 28 45 17 13 ·

Leons øfisk

Åbent Hus/Store gavedag hos Tempa Håndværk d. 21. nov. 2021 kl. 10 - 16 Sæt X i kalenderen Åbent Hus/Store gavedag med masser af inspiration og mulighed for julegaveindkøb. Vi sætter telt op på gårdspladsen med masser af aktivitet. Se demonstration af dygtige trædrejere og deltag i spændende fletteworkshops. Køb julepynt i træ eller flet. Mød de lokale børstenbindere Conny og Kurt! Gå på jagt efter tilbud i butikken og nyd en æbleskive i teltet samt det kreative samvær og meget mere!

Velkommen til vores kreative univers Deltag i fletteworkshops med spændende nye juleting.

Trædrejerne er klar med spændende inspiration.

Besøg vores hjemmeside og webshop

Tempa Håndværk Else Marie og Tage Pedersen ∙ Råghøj 31 ∙ Tæbring ∙ 7900 Nykøbing Mors ∙ Danmark Ring 97769009 · Mail info@tempa.dk · Besøg webshoppen på www.tempa.dk


Mad ud af huset

Åbningstider

Vi tilbyder alt til det store og lille selskab: Pålæg, kød, smørrebrød, delikatesser, mix selv menuer, grill selv menuer m.m.

Mandag -Torsdag 9:00 - 17:00 Fredag 9:00 - 18:00 Lørdag 9:00 - 13:00 Søndag Lukket

Holmens Slagter

En gammeldags Slagterforretning med eget pølsemageri, hvor alt er hjemmelavet fra bunden og gerne med et nyt tvist.

Besøg vores butik på Lystbådhavnen og bliv inspireret Holmen 7 · Nykøbing Mors · Tlf. 97 72 07 70 · Mobil. 27 26 19 01 · www.holmsensslagter.dk

oplevelseskort.dk

SLIP KREATIVITETEN LØS

– find oplevelser i Midt- og Vestjylland

I GLASKUNST

PÅ NORDMORS Her kan du bl.a. booke

• Glasworkshop

– for børn og voksne

• Ophold med glasworkshops • Kursus • Ophold med glaskunst og vildmarksbad • Og meget mere… oplevelseskortet.dk

NYHED

– find oplevelser i Midt- og Vestjylland

OPLEVELSESKORT.DK LINKER DIREKTE TIL DINE OPLEVELSER

Event4U v/ Anette Stagstrup Book tid: +45 2112 4441 · Anette@event4u.dk Info på: Event4U.dk · Op til 24 deltagere pr. Event

GRATIS | KOSTENLOS

GRATIS MAGASI

N

JUNI

GRATIS | KOSTENLOS

Oplevelser og natur ved Kysten for turister

Oplevelser og natur ved Kysten

Erlebnisse und Natur am Küsten

Die Küste für Touristen

Erlebnisse und Natur am Küsten

for turister für Touristen

AKTIVITETS PARK

D

RE N GETE BAVEND HJEM MARIANNE

KORSGAAR

SOMMERAV OPLE VELS

JUNI

NR. 21 · 2021

& PADEL

TE L HO NY TERIE I SÆRKL ASSE FORVANDLING

OG BRASS

Parkgolf

Fodboldgolf

SPIL K O M O GDAGE FRA 09-21

ÅBENT ALLE UGENS • Voksne (16+) • Børn (6+) • Småbørn (0+)

kan købes

Sara - tv Made in Denmark

DEN ENESTE I

Padel

Minigolf

- Storbjergvej 2,

Man-fre kl. 11-17

7650

ISEN | GUIDEDE

TUR E |

NATU R

HIMMERLAND & HOBRO HOLSTEBRO & HERNING SILKEBORG BJERRINGBRO FUR

Hornvarefabrik

ken

Sejersvej 41-43 · Sejerslev · 7900 Nykøbing Mors · Event4U.dk

DENMARK - 1935

• Lørdag & søndag Bøvlingbjerg www.hornvarefabrikken kl. 11-15 Öffnungszeiten: .com - +45 9788 Lukket / Geschlossen Montag - Freitag / closed 24.-26./12 5079 11-17 + 31./12 - 01./01 Uhr • Samstag & Sonntag 11-15 Uhr

DU OS: H E R F I N D E R& Padel Thy Race Aktivitetspark Skyumvej 72 Vilsund - 7752 Snedsted

KROGENE HELT UD I · handel VI KOMMER · natur · nærhed MAGASIN – · specialiteter ØENS LOKALE på Mors · oplevelser kultur · livet

ESTE DER

DANMARK

+ link til magasiner og turistaviser… Hornvarefabrikken

Åbent hele året:

ER | SPIS

til smukt kunsthåndværk

Om Hornvarefabrikken Hornvarefabrikken er den eneste tilbageværende virksomhed, som fremstiller brugskunst varefabrikken af kohorn. Hornblev etableret i 1935 i Bøvlingbjerg, hornvareprodukter hvor også bliver fremstillet i dag.

aktiviteter ·

Priser Padel

bane 160 - 200 ,- pr time pr på: thyrace.dk/padel 100,Booking og betaling 60,Gratis Se mere på: thyrace.dk

Priser Aktivitetspark Lokale fødevarer

Fra rå kohorn

RDIG HED

SKIVE & SALLI NG VIBORG

DER

PAKHUSET I

ER | SEVÆ

WORKSHOPS EVENTS BUTIK CAFÉ B&B

SE KANON OPLEVEL

GRATIS ENTRÉ 0-17 ÅR

EINTRITT KOSTENLOS

Nordeuropas DK Hanstholm og oplev Besøg Bunkermuseum fra 2. Verdenskrig. filmklasstørste befæstningsanlæg års-jubilæum for i anledning af 50 Ny særudstilling den 26. juni 2021. i Jylland”. Åbner sikeren “Olsen-Banden

FÜR KINDER 0-17

FREE ADMISSION

0-17 YEARS

ÅBNINGSTIDER Öffnungszeiten

Feb.- nov. 10-16 Jun.-aug. 10-17

Mobil: 61 69 30 46 Flemming@thyrace.dk THYRACE.DK

und erleben Sie DE Bunkermuseum Hanstholm aus dem Zweiten Besuchen Sie das Nordeuropas die größte Befestigungsanlage Weltkrieg.

TA' PÅ TUR

in Thy Die Olsenbande Neuheit 2021 – 26. Juni 2021. Eröf fnungsdatum

Sonderausstellung.

+45 9796 1736 Hanstholm . Tlf.: DK Molevej 29 . 7730 ANSTHOLM. ERMUSEUMH W W W. B U N K

I DET SKØ

NNE STE

SOMMER

LAND 2021

FREE | KOSTENLO

S

GRATIS


18

Tekst: Lone Lærke

ANNONCE

MATHIAS HOLDER

STYR PÅ

DIT BYGGERI MATHIAS BOLL OVERGAARD SPRANG UD SOM SELVSTÆNDIG MED TEGNESTUE OG BYGGERÅDGIVNING FOR ET ÅR SIDEN, OG HAN HAR TRAVLT Østerbakken i Vils er et ægte nybyggerkvarter. Husene er spritnye eller ved at blive opført. Mathias Boll Overgaards firmaskilt står ud for fire ud af fem huse. Flertallet har han tegnet, og det fjerde fører han tilsyn på. - Jeg har ramt et hul i markedet. Jeg har haft travlt fra dag 1, siger Mathias Boll Overgaard, indehaver af firmaet: ’Byggernyt – Tegnestue og Byggerådgivning.’

Han sætter en ære i at lytte og gå i dialog, så han danner sig et nøjagtigt billede af, hvad kunden ønsker sig, før han sætter sig til computeren og finder tegneprogrammet frem. - Det er fedt at se gnisten og glæden i øjnene på folk, når jeg viser dem visualiseringen af deres drømmeprojekt. Så ved jeg, at jeg har ramt plet på alle parametre, pointerer Mathias Boll Overgaard, der er uddannet anlægsstruktør og bygningskonstruktør.

Han registrerede sig med eget CVR-nummer i august 2020 og sagde samtidig sit job op på Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik i Thisted. Som selvstændig har han allerede gennemført 40 projekter. Hans kunder spænder fra private til byggefirmaer, erhverv og kommunale organisationer.

Mathias har et bredt spektrum af kompetencer og tilbyder: behovsanalyse, projektgennemgang, skitseforslag, arkitektprojekt, idéoplæg, 3D visualisering, myndighedstegninger, myndighedsansøgninger, udbudsmateriale, tilbud og kontrahering, byggestyring, tilsyn, mangelgennemgang og slutbesigtigelse.

Når det gælder nybyggere, tager han gerne et personligt møde, hvor idé bliver til skitseforslag.

Et byggeri eller ændret brug af en bygning kræver altid, at der sendes en digital ansøgning til kommunen. Regelsættet for

Mathias Boll Overgaard er uddannet anlægsstruktør og bygningskonstruktør.

På hjemmekontoret arbejdes der med myndighedstegninger og visualiseringer af aktuelle byggeprojekter.


ANNONCE

19

Kasper Borg og Majken Poulsen (med datteren Andrea) er i gang med at bygge hus på Østerbakken i Vils. De synes, de har fået en meget professionel vejledning af Mathias Boll Overgaard gennem hele processen - fra de første ideer og skitser til det færdige byggeprojekt.

myndighedsbehandling er blevet større og kan for den almene dansker godt være uoverskueligt og uforstående. Det kan Mathias Boll Overgaard så hjælpe med at få styr på. - Det kan være besværligt, men jeg har sat mig ind i kravene – og hvis der skulle opstå tvivl omkring et projekt, tager jeg gerne en forhåndsdialog med folkene i byggesagsafdelingen i kommunen, siger han. Når tegninger og byggetilladelse er på plads, kan materialet bruges som en del af et udbudsmateriale – og fungerer herefter som rettesnor for de håndværkere, der entreres med. Mathias Boll Overgaard og hustruen Camilla er for kort tid siden flyttet ind i deres eget nybyggede hus på Østerbakken i Vils. Huset har Mathias i øvrigt tegnet og indrettet, så det også er optimalt for parrets handicappede søn.

Overfor er venneparret Kasper Borg og Majken Poulsen i gang med deres drømmeprojekt – som Mathias Boll Overgaard naturligvis er hyret ind som rådgiver på. - Det er gået stærkt, fra tanke til handling. Det her er meget nyt for mig, men jeg synes, vi har fået en meget professionel vejledning, understreger Kasper Borg. Undervejs har der også i dette tilfælde været dialog om ændringer af projektet, eksempelvis med ekstra vinduer, en garage i stedet for carport og fjernelse af en væg. - Jeg brænder virkelig meget for at hjælpe og rådgive. Men jeg lægger også vægt på at være realistisk og ærlig i forhold til ønsker og pris. Konsekvensen af forskellige valg kan være at gå på kompromis med andet, påpeger Mathias Boll Overgaard. www.byggernyt.dkVi er et erfarent transportselskab som lægger vægt på et højt serviceniveau og sikker kørsel. Vi er også i gang med et fælles projekt omkring klimavenlig biodiesel produceret på dansk raps Tænk grønt kør med Morsø Taxi & Turisttrafik

Vi tilbyder: • Arrangerede udflugter i ind- og udland. • Afhentning af selskaber over hele landet • Minibusser • Handicapkørsel op til 10 kørestole • Taxi med lift/trappetjener • Liftbus

Alle vores dygtige chauffører har din sikkerhed i højsædet

Tlf. 97 76 76 76

Vore biler styres lokalt

VI GIR’ DIG VARMEN Vi tilbyder fyringsolie, træpiller og briketter · Kontakt os på 97 74 43 11

HURTIG OG SIKKER LEVERING FRA EGET LAGER Mollerup Mølle A / S · Østervang 51 · 7900 Nykøbing Mors · www.mollerup.dk


22

ANNONCE

STORE MORSØ TEATERKREDS INVITERER TIL

TEATEROPLEVELSER 21 FORESTILLINGER I EFTERÅRETS OG VINTERENS PROGRAM Teater kan noget særligt. - Det foregår lige for øjnene af mig og er ikke klippet om ti gange. Det rører ved alle mine følelser og indimellem sker der noget uventet, som måske ikke var planlagt. Sådan indrammer formand for Morsø Teaterkreds, Jørgen Bruun Christensen, det han elsker ved teateret. Teaterkredsen har netop lanceret efterårets og vinterens program med forestillinger og koncerter i mange forskellige genrer. Nu håber Jørgen Bruun Christensen, at folk har lyst til at komme ud og opleve igen og vil slukke for tv’et eller lægge bogen væk for en stund.

Han er uddannet sanger og skuespiller og har spillet på Fredericia Teater i nogle år. ”Den Evige Ild” er en del af Ken Folletts trilogi med Jordens Søjler, Den Uendelige Verden og Den Evige Ild, og som foregår i Dronning Elizabeths 1’s England og dronningens strid om magten med Maria Stuart kulminerende med Maria Stuarts henrettelse. Forestillingen er på programmet til marts.

Pressefoto

Musicalen “Den evige ild” kan opleves på teateret tirsdag den 29. marts 2022.

Årets store sats En af sæsonens store satsninger er forestillingen ”Den Evige ild” som har været spillet på Bellevue Teatret. I musicalen medvirker den erfarne morsingbo Søren Bech-Madsen, som kommer fra Elsø og har gået på Morsø Gymnasium i 90’erne.


Pressefoto

Pressefoto

ANNONCE

23

The Danish Girl den 24. november 2021.

Sankt Annæ Symfoniorkester giver gratis koncert i marts 2022.

Første kønsskifteoperation En anden forestilling, som Jørgen Bruun Christensen fremhæver, er ”The Danish Girl”. Det er Holstebros internationalt anerkendte dansekompagni, Holstebro Dansekompagni, som kommer og opfører den.

- Så hele symfoniorkesteret skal bo her i 4 dage og rundt og se på Mors. Det, synes jeg, er alletiders, at de sådan tager ud og viser de unge deres land, siger han.

Forestillingen bygger på en autentisk historie om den rørende historie om danske Einar Wegener, der i 1931 som den første transkønnede i verden fik foretaget en kønsskifteoperation og blev til sit sande jeg: Lili Elbe. Historien var fundamentet til romanen The Danish Girl af den amerikanske forfatter David Ebershoff og sidenhen den Oscarvindende Hollywoodfilm af samme navn. - Det er en vild og fantastisk historie, siger Jørgen Bruun Christensen, der glæder sig rigtig meget til den forestilling. 70 unge symfoniorkestermedlemmer En af de store musikalske oplevelser, man kan få, er når Sankt Annæ Symfoniorkester kommer forbi til marts og her er endda gratis adgang. - De ringede og spurgte, om de måtte komme og give en gratis koncert, og den slags siger man jo ikke nej til, siger Jørgen Bruun Christensen med et tilfreds smil. Han påpeger, at det gode tilbud nok har noget at gøre med, at dirigentens svigerfar bor på Mors.

Symfoniorkesteret består af omkring 70 medlemmer fra 12-22 år og for at være med skal man igennem en audition. Hovedværket på programmet i Nykøbing bliver uddrag af Dmitri Shostakovichs 5. Symfoni, som blev komponeret under dramatiske omstændigheder under Stalins styre i Sovjetunionen i 1930’erne. Derudover spiller orkesteret også værker af Carl Nielsen og H.C. Lumbye. Fyldt op igen Som teaterkredsformand er det hans fornemste opgave at sikre, at teateret tilbyder et bredt repertoire med både kendte og ukendte stykker og smalle og brede oplevelser. Han synes, det er spændende at være med til at bestemme årets forestillinger og koncerter og han glæder sig rigtig meget til at få fyldt Morsø teatersals 438 pladser op igen efter nogle hårde Coronatider. - Vi tilbyder jo hvert år nogle virkelig formidable oplevelser, så jeg håber meget at folk har lyst til at komme og få en helt særlig oplevelse, siger han. www.morsoeteaterkreds.dk


24

ANNONCE

STØRRE MORSØ DYREKLINIK I NYE OG

RAMMER RENÉ HOVGAARD SØRENSEN ER BLEVET ENEEJER AF MORSØ DYREKLINIK OG HAR INDRETTET DEN GAMLE PRÆSTBRO BØRNEHAVE TIL EN MODERNE DYREKLINIK

Hunden Olga på 9 år havde et blodøre, og dyrlæge René Hovgaard Sørensen har lige trukket blodet ud med en kanyle, så Olga ikke længere er generet af det.

Multirum, aflivningsrum og kantine er nogle af de ekstra faciliteter, som Morsø Dyreklinik har fået, efter at de er flyttet ind i den gamle børnehave på Præstbrovej mellem Erslev og industrikvarteret. - Ja, vi har virkelig fået dejlig meget plads, og det nyder vi meget, siger René Hovgaard Sørensen, mens han viser rundt. Han var tidligere i Marianne Klitgårds klinik, der lå på Østermøllevej i Lødderup, men det blev for småt, og da han købte klinikken af Marianne Klitgård 1. januar i år, var det tid til også at finde nye og større lokaler. Det fandt han her midt på øen, en beliggenhed han betegner som helt perfekt. Multirum og nyt tandlægeudstyr I receptionen bliver der taget imod patienterne, og så er der fire konsultationsrum, hvor dyrene kan blive undersøgt. Skal de indlægges, eller evt. overnatte, er der særlige burrum til det, så hunde har ét rum og katte et andet, for kattene kan lugte hun-

Operationsafdelingen, der kan holdes sterilt.

dene og bliver ofte urolige af det. 98 procent af de patienter, dyreklinikken modtager er katte eller hunde. Laboratoriet er tæt på receptionen, og bag det har René og kollegerne fået en helt ny mulighed, nemlig et multirum. - Her har vi mulighed for at holde møder eller invitere til foredrag, vi tilbyder også, at dyrene kan komme til en fysioterapeut eller adfærdssygeplejerske, og så tilbyder vi hundetræning og hvalpekursus. Så det her rum er virkelig genialt at have, siger René Hovgaard Sørensen. Han viser også stolt operationsafdelingen frem, som er et rum, de kan holde helt sterilt. - Ved at skabe overtryk kan vi presse bakterierne ud af rummet, så det er mere sterilt at operere der, forklarer han. Dyrlægerne opererer blandt andet kræftknuder væk og laver kastrationer og sterilisationer. De nye lokaler har også givet mulighed for at lave en særlig tandafdeling med det allernyeste udstyr.


ANNONCE

25

- Der findes kun én mere af den her tandlægeunit i hele Danmark, og det er sidste nye udstyr, vi har investeret i her. Vi lægger hunden eller katten i fuld narkose, og så laver vi tænderne på den. Vi kan også tage tandrøntgenbilleder og alle medarbejdere kommer på kursus i det i den kommende tid, fortæller han.

anden familie, der synes jeg, det kan være svært, siger han og får en klump i halsen. Han oplever, at cirka halvdelen tager kæledyret med hjem og selv begraver det, måske i haven. Men ellers kan man få kremeret kæledyret og efter nogle uger få det med hjem i en lille urne.

Røntgen og aflivningsrum Endelig har René indrettet et røntgenrum, hvor dyret kan blive røntgenfotograferet, så dyrlægen kan blive klogere på, hvad den fejler. Det rum, som dyreklinikken har fået mest ros for, er et helt nyt slags rum – et aflivningsrum. Det sker nemlig op til flere gange om dagen, at en hund eller kat skal aflives. I aflivningsrummet er der indrettet med almindelige stuemøbler og kunstige stearinlys, så man kan tage værdigt og roligt afsked med sit kæledyr. - Folk er meget taknemmelige og glade for det her rum. Det giver en helt anden følelse at sige farvel her, end hvis det var i et sterilt konsultationsrum, siger René Hovgaard Sørensen. Han bliver stadig selv berørt af at skulle aflive en families kæledyr. - Det er svært ikke at blive påvirket af det. Især børn, der græder, er svært. Der er okay, hvis det er en gammel og træt hund eller kat, eller hvis den er meget syg, men der hvor familien ikke længere orker dyret, eller ikke vil give det videre til en

Gøre en forskel I øjeblikket har René Hovgaard Sørensen ansat tre dyrlæger, fem sygeplejersker og to klinikassistenter, og så starter der en ny dyrlæge 1. november. - Jeg mangler faktisk én mere, men det er virkelig svært at få fat i nye medarbejdere i øjeblikket, så vi må se, hvornår det lykkes. Han er selv uddannet dyrlæge, og før det er han uddannet landmand. - Jeg ville gerne være selvstændig, og det var svært som landmand, så derfor læste jeg til dyrlæge. I dag betegner han det som seks virkelig hårde studieår, men han klarede det, og er i dag rigtig glad for sin tilværelse som selvstændig dyrlæge. - Det er en stor tilfredsstillelse at gøre en forskel for kæledyr. Det, at man kan hjælpe med at gøre dem raske, er fantastisk. Jeg er også meget fascineret af kirurgi – at man kan bedøve patienten, lave et indgreb – og så kan de gå raske hjem. Det gør mig virkelig glad, slutter han. www.morsoedyreklinik.dk

Ny tandlægeunit findes kun ét andet sted i Danmark. Her kan Morsø Dyreklinik afhjælpe dyrenes tandproblemer.

Urner og stearinlys i det nye aflivningsrum.


26

ANNONCE

150 ÅR MED EN

FRI KIRKE I ØSTER JØLBY MORSØ FRIMENIGHED KAN I ÅR FEJRE 150-ÅRS JUBILÆUM – VI HAR TALT MED FORMAND BIRTHE HEIDE SØRENSEN OM KIRKENS HISTORIE OG IDENTITET

Birthe Heide, der er formand for Morsø Frimenighed, foran Ansgarskirken. Hun er født ind i frimenigheden og vokset op med kirken som et væsentligt omdrejningspunkt i livet.


ANNONCE

Øster Jølby Friskole åbnede i 1861, ti år før kirken blev indviet.

27

Den første drengehøjskole åbnede i 1864 og Galtrup Efterskole lever stadig i bedste velgående.

Den 17. december holder frimenigheden jubilæumsgudstjeneste og fest, for der er det præcis 150 år siden, at Ansgarskirken blev indviet. Det skete i 1871, og det havde taget to år at bygge kirken. Birthe Heide Sørensen, der er formand for Morsø Frimenighed fortæller: - Man købte en ejendom for 6.400 rigsdaler, og på den grund byggede man kirken. Det var det højeste punkt på landevejen mellem Nykøbing og Thisted, og der lå kun nogle få huse i nærheden, så Øster Jølby er vokset op omkring kirken og er egentlig ikke en særlig gammel landsby. Hun forklarer om den store kirke, at en anekdote fortæller, at der blev tegnet to kirker – en stor og en lille, og at det egentlig var meningen, at det var den lille kirke, der skulle bygges – men at man kom til at bruge de forkerte tegninger. Og så blev det den store, der blev bygget. Det hele blev bygget med frivillig arbejdskraft, den eneste, der var ansat, var en kone, som lavede mad til de frivillige. - Hun lavede mad hver dag, og det gjorde hun ud af madvarer, som de lokale kom og donerede, fortæller Birthe Heide Sørensen.

Årene omkring kirkebyggeriet var en tid med stor foretagsomhed og udvikling. I 1861 startede friskolen i Øster Jølby, og i 1864 åbnede Anders Kristian Povlsen Dal en højskole i Galtrup, og i 1876 blev Det ottekantede Forsamlingshus indviet. Så Øster Jølby har i den grad været arnested for en helt ny udvikling dengang. Grundtvig og Kold Selve frimenigheden blev til i sidste halvdel af 1800-tallet under de grundtvigske vækkelser. Dengang betød menigmand ikke så meget, men Grundtvig og Kold satte gang i oplysningen af borgerne, og der opstod en åndelig vækkelse. Der blev blandt andet holdt gudelige forsamlinger i Solbjerg Præstegård og andre steder i området. Folk ville have lov til at mødes uden en præst, de ville løse sognebånd, og de så med kritiske øjne på statskirken. Endelig ville man gerne selv vælge sin præst. Alt dette blev muligt, da valgmenighedsloven i 1868 blev vedtaget og gav den formelle mulighed for at oprette en valgmenighed, som havde større frihed men dog stadig var knyttet til statskirken. Hen over årene opstod der forskellige kirkelige konflikter.

Det ottekantede forsamlingshus blev indviet i 1876 - 5 år efter kirkens indvielse. Det var en driftig og foretagsom tid i Øster Jølby på den tid.


28

ANNONCE

150 ÅRS JUBILÆUM 150 års jubilæum fejres den 17. december med gudstjeneste i Ansgarskirken og fest i Det ottekantede Forsamlingshus. Tale ved Bertel Haarder og musik ved Peter Vesth og Kristian Rusbjerg. Frimenigheden udgiver et jubilæumsskrift samlet af Lene Shannon op til jubilæet.

Blandt andet tog præsten børn, der ikke var konfirmeret, til alters og konfirmander, der ikke måtte gå til alters samme dag de blev konfirmeret – gjorde det alligevel, fordi de boede langt væk. - Det resulterede i flere sager, og i 1883 blev valgmenigheden til en frimenighed, fortæller Birthe Heide Sørensen. Hun forklarer, at trosgrundlaget er fuldstændig det samme som folkekirken. Ritualerne som dåb, konfirmation, vielse og begravelse/bisættelse er de samme som i folkekirken. Birthe Heide Sørensen betegner Morsø Frimenighed som en menighed, der dyrker ”den glade kristendom”. - Vores kirke bruges også til korsang og koncerter, og man må meget gerne klappe, og vi lægger stor vægt på fællesskabet, siger hun. Da kirken blev indviet, var der 233 medlemmer af menigheden og det voksede til godt 700 frem til 1883. Da der var flest, var der 1400 medlemmer. I dag er der godt 1000 medlemmer, og nye medlemmer er velkomne.

Vores kirke Birthe Heide Sørensen er selv født ind i frimenigheden og vokset op med kirken som et væsentligt omdrejningspunkt i livet. - Jeg har altid været glad ved tanken om, at det er ”vores kirke”. Det er noget jeg i høj grad har følt – og at vi selv kunne bestemme og have indflydelse. Det ligger dybt i mig, fortæller hun. Personligt betyder det kristne budskab for hende, at det er godt at vide, at der er en Gud, man kan ty til, når man har brug for det. - I bund og grund er budskabet jo, at man skal elske sin næste og være overfor andre, som du vil, at de skal være overfor dig, siger hun. Hun har været med i menighedsrådet siden 2011 og glæder sig til, som formand, at være med til at drive medlemmernes egen kirke videre – med 150 års stolt tradition bag sig. www.morsoefrimenighed.dk


NORDIC FOOD COLLEGE MORSØ LANDBRUGSSKOLE

GRUNDFORLØB 2, OPSTART 19.01.22 Læs mere om erhvervsuddannelserne

• LANDMAND Specialer: - Jordbrugsmaskinfører - Planter - Husdyr

på eucnordvest.dk/

nordic-food-college Vi ses på

N O R D IC FO O D C O LL EG E

• ANLÆGSGARTNER

– en del af EUC Nordvest

CULINARY

SÆT X DEN 29. JAN.

• ERNÆRINGSASSISTENT

VI HOLDER

• BAGER OG KONDITOR

ÅBENT HUS

• GOURMETSLAGTER • GASTRONOM

Kom og få en rundvisning på skolen, og få evt. en snak med vejleder / undervisere.

• TJENER

PRØV VORES

HELDÆKKENDE TRÆBESKYTTELSE VI PRODUCERER SELV MALINGEN I EGEN FABRIK. Det er din garanti for kvalitet, god service og gode priser. Kig gerne ind og hør mere om vore øvrige produkter…

HELDÆKKENDE TRÆBESKYTTELSE, TAGMALING, MURMALING, GULVMALING, OLIER M.V.

ÅBNINGSTIDER Mandag - Fredag kl. 10.00 - 17.00

Morsø Maling ApS | Præstbrovej 230, Ø.Jølby | 7950 Erslev | Tlf. 97 74 15 09 | morsmaling.dk


30

Tekst: Lone Lærke

ANNONCE

TRÆ ER STADIG

HOT SOM VARMEKILDE I STUEN SALGET AF BÆREDYGTIGE BRÆNDEOVNE OG PILLEFYR GÅR GODT HOS XL-BYG TØMMERGAARDEN I NYKØBING

Niels Haunstrup Larsen har solgt brændeovne på Mors siden 1984. Han konstaterer, at det stadig er populært at have flammer at varme sig ved i stuen.

Fyringssæsonen er lige om hjørnet, og hos XL-BYG Tømmergaarden i Nykøbing mærker man, at det stadig er hot at fyre med træ i en eller anden form. - Markedet har været lidt faldende de senere år, men nu går det den rigtige vej. Vi har solgt mange brændeovne de seneste uger, fortæller sælger Niels Haunstrup Larsen. De nyeste modeller af brændeovne og pillefyr lever op til strenge miljøstandarder. Det er bæredygtige ovne med stort fokus på ren luftkvalitet og miljøvenlig forbrænding. Niels Haunstrup Larsen fortæller, at brændeovne stadig er mere populære end træpilleovne som varmeelement i stuen. Men pilleovnene har åbenlyse fordele, som nogle kunder uden tvivl foretrækker. Som det fremgår af et info-skilt om pilleovne fra firmaet MCZ: Ingen svineri af insekter, der bæres ind i huset sammen med brændet, en renere forbrænding og automatisk

styring af optænding og varme. Niels Haunstrup Larsen fortæller, at MCZ-pilleovne kan styres meget let via en app på telefonen. - Det gode ved MCZ er, at de har en tryghedsaftale. Den betyder, at de kommer og instruerer i brugen af pilleovnen. Så tør folk godt kaste sig ud i det, siger han. Når det kommer til brændeovne, er Morsø naturligvis det foretrukne mærke i tømmerhandlen i Nykøbing. Selv har Niels Haunstrup Larsen en Morsø nummer 8143. - Den brænder kanongodt, har et rigtig godt flammebillede og er nem at bruge og tænde op i, fremhæver han og tilføjer: - Jeg skal have støbejern. Det holder på varmen. XL-BYG Tømmergaarden går op i at være skarp på prisen. For kunderne er som regel velforberedte, og hvis de har fundet en lavere pris på nettet, så vil de forhandle – og der er naturlig-


ANNONCE

31

vis garanti for, at de kan få varen til samme pris i XL-BYG i Nykøbing.

Niels Haunstrup Larsen har i øvrigt solgt brændeovne siden 1984, hvor han fik job i Øster Jølby Tømmerhandel.

Brændeovne fås fra 9.000 kroner og opefter. En træpilleovn fra omkring 22.000 kroner. Men Niels Haunstrup Larsens erfaring er, at der for køberne er andre parametre end pris og energieffektivitet, der tæller. - En brændeovn er et stykke møbel, og derfor betyder design også meget. Især for kvinderne, smiler han.

Lige nu sælger Niels Haunstrup Larsen 1-2 brændeovne pr. uge. Men man skal være ude i god tid, hvis man vil sikre sig en ny brændeovn til den kommende vinter, idet der i øjeblikket er nogle ugers leveringstid på ovnene. Xl-Byg Tømmergaarden Nykøbing Mors

De nye modeller af brændeovne og pillefyr er produceret med tanke på luftkvalitet og miljøvenlig forbrænding.


K ÆRLIG OG KOMPETENT BEHANDLING AF DIT K ÆLEDYR

A lmen med icinsk og k ir urg isk beha nd l ing af k æledy r

R øntgen, rensning og beha nd l ing af tænder

Ind iv iduel og over våget bedø velse under operat ion

A l le for mer for d ig ita l røntgenfotog rafer ing

Ad færdsrådg iv ning og -beha nd l ing

Kva l itetsfoder og rådg iv ning

Fysioterapi og genoptræning

Vag tord ning for a l le k æledy rsejere

Mandag - torsdag kl. 8:00-17:00 Fredag kl. 8:00-16:00

Præstbrovej 32 · 7950 Erslev · Tlf. 97 72 11 40 · www.morsoedyreklinik.dk ·

Morsø Dyreklinik

L E S D N Æ R B S T E T I L A V K F A G L A V D U T R STO

- KONTAKT OS FOR AKTUELLE PRISER

FIND OS PÅ

XL-BYG TØMMERGAARDEN NYKØBING // Soltoften 3 // 7900 Nykøbing Mors // Tlf. 96 70 21 00


DIY som linjefag

Har du brug for hjælp til at finde de helt rigtige medarbejdere?

DIY er en forkortelse for “do it yourself“ eller “gør det selv”. DIY handler mest af alt om at være kreativ og om at skabe et personligt forhold til de ting du omgiver dig med.

KVR Thy-Mors er specialister i personaleløsninger primært indenfor:

Som en af de eneste efterskoler, tilbyder vi nu DIY som et linjefag på efterskolen. Se meget mere på galtrup.dk

• Industri • Servicefag • Bygge/Anlæg • Detailhandlen

Dan Gyldenberg Afdelingsleder

KVR Thy-Mors arbejder med løsninger i form af enten vikariater, try & hire forløb eller direkte rekrutteringer. I alle tilfælde lytter vi til kundens ønsker og behov og sammensætter efterfølgende den løsning, der er mest fordelagtig for virksomheden. Som din samarbejdspartner indenfor personalesammensætning gør vi alt, hvad vi kan for at finde det rette match både kvalifikationsmæssigt men også kemi- og personlighedsmæssigt. KVR Thy-Mors Leopardvej 2 - 7700 Thisted - Tlf: 25 38 84 06 dg@kvr.dk - www.thy-mors.kvr.dk

VUGGESTUE BØRNEHAVE

Vi matcher rigtigt!

TRYGHED UDFORDRING UDSYN

SFO

MED KLUB Et tilbud til elever fra 0.-6. årgang

D e g n e s tr æ d e 11 | 79 0 0 N y k ø b i n g M. | T l f. 97 72 4 5 6 6 | l ø d d e r u pf r i.d k


34

ANNONCE

ØENS BEDSTE

UDSIGT ER I MOLLERUP

DER ER FORTSAT VÆKST OG TRAVLHED HOS MOLLERUP MØLLE, HVOR SILOERNE REJSER SIG OP I LANDSKABET 32 meter højt. Udsigten er ret imponerende, selv om vejret denne dag ikke er så klart. Vi står på Mollerup Mølles nye kornanlæg, som kan ses langvejs fra. Man kan se store dele af Mors herfra. I siloerne opbevarer Mollerup Mølle rug, raps og hvede. - Det er vel nok det største anlæg i Danmark, siger Jakob Pedersen beskedent. Han er medejer og direktør for korn- og foderstoffirmaet Mollerup Mølle. Hver silo kan indeholde 13.000 tons korn og en udregning viser, at der skal 370 lastbilfulde til for at fylde én silo. Anlægget er bygget af Cimbria i Thisted og på grund af størrelsen er det et demonstrationsanlæg, hvor Cimbria tager kunder med forbi for at vise det frem.

Den øgede trafik til anlægget har betydet, at kommunen har omlagt vejen, så lastbilerne slipper for at køre ind gennem landsbyens smalle hovedgade. - I stedet bliver trafikken nu ledt af Kjeldgårdsvej og Møllervang. På en god dag kommer der over 100 lastbiler i døgnet, så der er tryk på og vi er glade for den nye ”omfartsvej”, siger Jakob Pedersen. Travl i høsten Denne dag er vejret tørt, og det støver meget, for der er godt gang i trucks og lastbiler nede på jorden. Høsten er i fuld gang her på Mors og Mollerup Mølles tørreanlæg kører i døgndrift og har en kapacitet på 100 tons i timen. Det nedtørrer kornet til 4 procent.


ANNONCE

35

Jakob Pedersen fortæller, at der i år har været ekstra travlt op til, at landmændene skal så deres marker til inden 7. september. Det er en ny bestemmelse, der gerne skal sikre, at mere kvælstof bliver i jorden. Han taler højt, for i det samme kommer en af Mollerup Mølles store oliebiler forbi for at blive fyldt op, mens to trucks i pendulfart læsser træpiller af, så det er svært at høre, hvad han siger.

Træpiller og hobbyfoder Fyringsæsonen står jo for døren og Mollerup Mølle leverer træpiller i hele området. - Vi køber træpillerne direkte fra producenten i Sverige og sælger til både private og erhverv. Træpillerne fås både i seks og otte mm til pilleovne og stokeranlæg, som vi leverer i løs vægt eller i sække på en ugentlig varetur, så det er nemt for alle at få leveret, fortæller Jakob Petersen.

En anden lastbil er ved at blive tømt for kæmpe sække med fiskemel, som kommer fra Fiskemelsfabrikken i Hanstholm. - Ja, den har vi jo lige fået besked om lukker. Så fremover skal vi så hente fiskemel i Skagen, det er jo lidt langt at køre - også hvis man tænker på miljøet, forklarer Jakob Pedersen. Fiskemelet bruger Mollerup Mølle til at lave foder af.

En anden vare er hobbyfoderet til hustandens kæledyr, såsom kaniner, høns, katte, hunde og får som de også har på lager i store sække. På hylderne har de også strøelse, såsæd, gødning, motorolie og haveredskaber, så det kan godt betale sig at komme et smut forbi Mollerup Mølle og se, hvad de har på lager. www.mollerup.dk

Jakob Pedersen

Peter Vestergaard kører med olie på Salling og Mors


36

ANNONCE

FRISKOLE MED

HØJ FAGLIGHED

OG UDSYN LØDDERUP FRISKOLE ENGAGERER SIG I INTERNATIONALE PROJEKTER OG UDFORDRER ELEVERNE

En solid Grundtvig-Koldsk friskole med vægt på tryghed, udfordringer og udsyn. Sådan sammenfatter Frank Sørensen, der er skoleleder, Lødderup Friskoles særkende.

Skolen ligger kun 5 minutters kørsel fra Nykøbing, og det nyder skolen godt af, for halvdelen af eleverne kommer fra Nykøbing, mens den anden halvdel er fra lokalområdet.

Værdierne kommer fysisk til udtryk gennem store glaspartier i klasselokalerne, der er med til at skabe åbenhed og tryghed, fortæller Frank Sørensen, der har været leder af Lødderup Friskole i 16 år. - Da vi fik sat glas i klasseværelserne og åbnet op ud mod gangene, havde vi slet ikke forestillet os, at det ville indvirke så positivt på vores fornemmelse af overblik og samhørighed. Det er helt fantastisk, siger han.

Lødderup Friskole har klasser helt op til 9. klasse, og Frank Sørensen fortæller, at børnene fra Ørding Friskole typisk kommer til Lødderup Friskole i 8. klasse. - Det er dejligt, at vi på det tidspunkt får nye elever. Det er rigtig godt for de ældre elever at få nye impulser på det tidspunkt, forklarer han.

En rundtur på skolen, der har 170 elever og 12 lærere, giver også følelsen af en mindre, overskuelig skole med et dejligt fællesskab, netop fordi man hele tiden kan se de andre. - Ja, her kender alle hinanden. Den røde tråd helt fra vuggestuen over børnehaven og til skolen er ”det rolige børneliv” og ”det hensynsfulde menneske”, siger han.

Skolen oplever i det hele taget stor søgning – lige nu er der 22 børn i vuggestuen og skolen har ikke mærket til det faldende børnetal på Mors. Udveksling med udlandet I det hele taget ønsker friskolen at give eleverne oplevelsen af, at være en del af noget væsentligt større. Derfor har skolen engageret sig i forskellige internationale projekter med et rejseprogram.


ANNONCE

37

FAKTA OM “LØDDERUP FRI” Har fået nyt navn ”Lødderup Fri”, der dækker skole, børnehave og vuggestue • Grundtvig-Koldsk fundament • 0.-9. Klasse • 170 elever, 45 i børnehave og vuggestue • 12 lærere • Åbnet august 2000 - Vi har for eksempel været med i et EU-støttet projekt i samarbejde med skoler i Spanien, Grækenland, Polen, Italien og Slovenien. Vi har været på udveksling hos dem, og eleverne har fået nogle virkelig fantastiske oplevelser. Det giver eleverne rigtig meget, at de tænker og oplever ud over deres egne grænser, fortæller Frank Sørensen.

En stor del af skolens identitet som friskole ligger i den daglige morgensang samt fortællingen. En dag om ugen er indskolingen og mellemtrinnet udenfor, og så kører undervisningen som udeskole i skolens dejlige, grønne omgivelser.

Skolens lejrskoler i de større klasser skaber også udsyn for eleverne. I 6. klasse går turen til København, mens 7. klasse rejser til Berlin og 8.-9. klasse tager til London eller på skitur. Alle elever er på lejrskole mindst en gang om året.

Som noget nyt samarbejder skolen med Morsø Suzuki-skole om violinundervisning. Det er en stor succes. 10-12 elever har grebet den mulighed og har fået begynderundervisning på skolen og er rigtig glade for den nye mulighed. www.lødderupfri.dk


38

ANNONCE

MATCH MAKEREN DAN GYLDENBERG

MED STORT LOKALKENDSKAB OG PERSONLIG KONTAKT MATCHER 61-ÅRIGE DAN FRA KVR MEDARBEJDERE OG ARBEJDSGIVERE MED HINANDEN Dan Gyldenberg har boet i Thisted i 27 år og har et stort lokalt netværk både på Mors og i Thy. Med det i bagagen kastede han sig for to år siden ud i at etablere sin egen Thy-Mors afdeling som franchiser i kæden KVR Vikar & Rekruttering. Det betyder, at han kan koncentrere sig om rekrutteringsopgaven, og at firmaet centralt tager sig af det juridiske, løn mv. Så nu hjælper han især mindre håndværksmestre og produktionsvirksomheder med at finde medarbejdere, ligesom han hjælper større firmaer med at rekruttere eksempelvis økonomichefer og sælgere. Kendskab til mange brancher Ofte starter han med at hjælpe med at beskrive selve stillingen og udarbejde et stillingsopslag. Dernæst varetager han hele processen med at modtage jobansøgninger, læse dem og udvælge kandidater samt tage de indledende samtaler. I processen benytter han indimellem også personlighedstests. - Det er jo vigtigt at finde én, som passer ind i teamet, og at vedkommende kan det, man ikke selv kan i forvejen, siger Dan Gyldenberg. Han har selv en fortid med erfaring fra mange forskellige brancher. Den oprindelige handelsuddannelse er krydret med erfaringer fra fotobranchen og benzinbranchen, og han har også solgt forsikringer og været i en tøjbutik. - På den måde har jeg kendskab til mange brancher, og jeg har altid haft meget med personale at gøre, så det er erfaringer jeg trækker på, siger han. Gennem KVR kæden er han blevet specialuddannet i lovstof,

kontrakter og aftaler og han er certificeret i ”Master Danmark” systemer, som er personlighedstests. Men det som driver ham, er at se folk udvikle sig i en stilling. - Jeg elsker at se mennesker, der vokser, når de får et job. Det kan for eksempel være en vikar, som blomstrer op og bliver fastansat, eller én som havner på rette hylde og er rigtig glad for det. Det er faktisk det, som virkelig giver mening for mig, forklarer han. Mangel på arbejdskraft Lige nu er der nok at gøre, for arbejdsgiverne råber efter medarbejdere – men der er få til at tage jobbene. - Lige nu har jeg 31 ledige stillinger, og de kunne alle sammen starte på mandag, hvis det var. Det er virkelig svært at finde kvalificeret arbejdskraft lige nu. Hvis jeg er heldig, får jeg måske besat to eller tre stillinger i løbet af de næste uger, forklarer Dan Gyldenberg. Heldigvis er kunderne godt med på, at det er en udfordrende tid, og Dan Gyldenberg lover ikke mere, end han kan holde. Kunderne ved godt, at det er svært at finde hænder og hoveder lige nu. Når han skal finde medarbejdere, kigger han først og fremmest på dem, han selv har ”i stald”, som han siger. Dernæst bruger han sit netværk. - Jeg finder mange medarbejdere gennem Jobnet, Facebook og LinkedIn. Især LinkedIn bruger jeg i stigende grad. Og så er jeg synlig i området og bruger meget tid på forskellige netværk, hvor jeg møder mennesker. Det er nemlig ofte den personlige


ANNONCE

39

- Jeg elsker at se mennesker, der vokser, når de får et job. Det kan for eksempel være en vikar, som blomstrer op og bliver fastansat, eller én som havner på rette hylde og er rigtig glad for det. Det er faktisk det, som virkelig giver mening for mig, forklarer Dan Gyldenberg.

kontakt, som betyder noget, forklarer han. Han oplever også indimellem folk, der allerede er i arbejde, som ringer og siger, de gerne vil noget andet indenfor deres felt – og så skriver han dem op i sin oversigt. Brug vikarer Han vil gerne slå et slag for vikarerne. De er ofte den bedste hjælp, mener han, og opfordrer virksomhederne til at bruge vikarer meget mere enten i en kortere eller længere periode. - Modsat af hvad mange tror, er det faktisk meget fleksibelt.

Og hvis man tror, at vikararbejde er noget man tager, fordi man ikke kan andet, så er det ikke rigtigt. I dag vælger mange aktivt at være vikar, fordi de godt kan lide at arbejde på den måde, siger Dan Gyldenberg. Til daglig holder han til i Kon2ret – et kontorfællesskab i udkanten af Thisted, hvor han nyder at have en slags kolleger. - Det giver dynamik at komme her og er med til at udvide mit netværk. Samtidig kan jeg dele både mine små sejre, og når noget er besværligt. Det er guld værd, slutter han. www.thy-mors.kvr.dk


Hjælp os med at passe på miljøet! I Morsø Forsyning arbejder vi hver dag på at sikre, at det beskidte vand kommer sikkert ud til vores anlæg, hvor vi renser vandet på forsvarlig og miljørigtig vis. Men når kloakken bliver stoppet til med klude, bleer, kondomer, hygiejnebind og meget mere, betyder det, at spildevandet kan ende ude i naturen. Og det gør vi alt for at undgå! Men vi har brug for hjælp. Derfor kun lort, pis og toiletpapir i toilettet. Det hjælper dit lokale forsyningsselskab og i sidste ende miljøet.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.