Page 1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΘΑΡΙ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ (Rhynchophorus ferrugineus)


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΘΑΡΙ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ (Rhynchophorus ferrugineus) NovAgrica Hellas S.A.

Το κόκκινο σκαθάρι των φοινικοειδών (Rhynchophorus ferrugineus) έχει καταστεί ο σημαντικότερος εχθρός για τους φοίνικες. Οι προνύμφες ορύσσουν στοές στον ψευδοκορμό των φοινικοειδών και συνήθως η ζημιά γίνεται αντιληπτή πολύ μετά την προσβολή. Από τη στιγμή που γίνονται εμφανή τα συμπτώματα της προσβολής συνήθως η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου και συχνά οδηγεί στο θάνατο του φυτού.

Συνήθως στο φυτό συνυπάρχουν όλα τα αναπτυξιακά στάδια του εντόμου. Λόγω της κρυπτικής συμπεριφοράς του εντόμου, μόνο οι ψεκασμοί κάλυψης του φυτού δεν έχουν μεγάλη αποτελεσματικότητα ενώ παράλληλα δεν ενθαρρύνεται και η χρήση χημικών εντομοκτόνων σε κατοικημένες περιοχές. Η χημική αντιμετώπιση συνίσταται σε ψεκασμούς κάλυψης και ριζοπότισμα με διασυστημικά εντομοκτόνα καθώς επίσης και σε εγχύσεις εντομοκτόνων απευθείας μέσα στον ψευδοκορμό. Στις μεθόδους καταπολέμησης συμπεριλαμβάνονται η δενδροχειρουργική και η χρήση μικροκυμάτων για τη θερμική θανάτωση των εντόμων.

Στις βιολογικές μεθόδους διαχείρισης των πληθυσμών του R. ferrugineus συγκαταλέγονται οι βιολογικοί παράγοντες (εντομοπαθογόνοι νηματώδεις και μύκητες) και η χρήση φερομονικών παγίδων για τη Μαζική Παγίδευση των ακμαίων εντόμων.

Για τη Μαζική Παγίδευση, σε ειδικά διαμορφωμένες παγίδες προσαρτώνται εξατμιστήρες με τη φερομόνη συνάθροισης του εντόμου μαζί με κομμάτια φυτικού ιστού για τη σύλληψη αρσενικών και θηλυκών ατόμων. Οι παγίδες τοποθετούνται ανάμεσα στους φοίνικες στο έδαφος ή σε ύψος όχι πάνω από 1.7 m σε πυκνότητα περίπου 1 κάθε στρέμμα1. Η διάρκεια ζωής των εξατμιστήρων είναι περίπου 2 μήνες, ενώ τα κομμάτια του φυτικού ιστού πρέπει να αντικαθίστανται εβδομαδιαία.

Η μέθοδος χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες με υψηλό ποσοστό προσβολής και έχει αποδειχθεί ότι η συστηματική χρήση τους για ένα με δύο χρόνια έχει δώσει πολύ καλά αποτελέσματα μειώνοντας σημαντικά τα επίπεδα προσβολής από το έντομο μέχρι και 71% 2. Επειδή στις συνηθισμένες παγίδες τα κομμάτια του φυτικού ιστού θα πρέπει να αντικαθίστανται συχνά μειώνεται πρακτικότητα χρήσης τους, ενώ παράλληλα χρήση NOVAGRICA Hellas S.A. 10-12 Gravias str. 106 78 Athens, Greece tel: +30 210 3306490, fax: +30 210 8820553 www.novagrica.com


ακαλαίσθητων παγίδων είναι ανεπιθύμητη εκεί όπου η αισθητική του περιβάλλοντος χώρου είναι σημαντική (ξενοδοχεία, χώροι αναψυχής, πάρκα κλπ.). Για λόγους αποτελεσματικότητας αλλά και καλαισθησίας η NOVAGRICA προτείνει τη χρήση “Pitfall Traps”, στις οποίες ο εξατμιστήρας εκτός από τη φερομόνη του εντόμου περιέχει και συνεργιστικές ουσίες που μιμούνται την οσμή του φυτού

αυξάνοντας σημαντικά την προσελκυστικότητα. Παράλληλα οι συγκεκριμένες παγίδες είναι εύκολες στη τοποθέτηση και την εξυπηρέτησή τους. Βασικό πλεονέκτημα είναι ότι στους προτεινόμενους εξατμιστήρες η διάρκεια ζωής τους μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια από δύο έως έξι μήνες.

Η χρησιμοποίηση φερομονικών παγίδων για πρόληψη και προστασία σε συνδυασμό με τους εντομοπαθογόνους νηματώδεις, αποτελεί την πλέον αξιόπιστη και βιολογικά αποδεκτή λύση. Η χρήση εντομοπαθογόνων νηματωδών (και μικροβιακών παραγόντων) είναι βιολογικά ασφαλής μέθοδος και εφαρμόζονται με σημαντική επιτυχία. Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους είναι η παθογένεια του μολύσματος, η μεταδοτικότητά του, η βιωσιμότητά του κάτω από ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, κλπ. Οι εντομοπαθογόνοι νηματώδεις (ΕΠΝ) είναι πολύ ευαίσθητοι στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και στην αφυδάτωση 3. Η σωστή ποσότητα υγρασίας είναι ουσιώδης για την επιβίωση και την παραμονή τους. Σε συνθήκες ξηρασίας δεν επιβιώνουν. Ένας επιπλέον περιοριστικός παράγοντας για τη βιωσιμότητα των εντομοπαθογόνων νηματωδών που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή τους, είναι η θερμοκρασία. Είναι τεκμηριωμένο ότι η μολυσματικότητα, η εγκατάσταση και η βιωσιμότητα των ΕΠΝ μειώνεται δραστικά σε θερμοκρασία άνω των 35οC 4,5.

Η εφαρμογή τους γίνεται τοπικά με έγχυση του διαλύματος των νηματωδών απευθείας στη βάση της στεφάνης του φοινικοειδούς. Εφαρμόζονται μέχρι 25 εκατομμύρια νηματώδεις ανά φοινικοειδές ανά μήνα (ανάλογα με το μέγεθός του). 10-25 εκατ. / δέντρο

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

Περίοδος εφαρμογής ΙΟΥ ΙΟΥΛ ΑΥΓ

Κάθε 4 εβδομάδες

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

Σημείωση: Οι ΕΠΝ είναι δεν επιβιώνουν σε θερμοκρασίες άνω των 35oC οπότε κατά τους θερινούς μήνες με υψηλές θερμοκρασίες συνιστάται η χρήση των εναλλακτικών μέσων καταπολέμησης.

NOVAGRICA Hellas S.A. 10-12 Gravias str. 106 78 Athens, Greece tel: +30 210 3306490, fax: +30 210 8820553 www.novagrica.com


Οι νηματώδεις μπορούν να επιβιώσουν για τρεις με τέσσερις εβδομάδες και εφόσον υπάρχουν προνύμφες, νύμφες ή ακμαία του εντόμου οι νηματώδεις πολλαπλασιάζονται επιτυχώς αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του μολύσματος.

Οι εντομοπαθογόνοι νηματώδεις (ΕΠΝ) του γένους Steinernema carpocapsae είναι αποτελεσματικοί για την καταπολέμηση του ρυγχοφόρου τόσο ως προληπτική διαδικασία εφαρμογής (όταν υπάρχουν υπόνοιες προσβολής ή λόγω γειτνίασης με προσβεβλημένα φοινικοειδή) αλλά και ως θεραπευτική αγωγή (αφού έχει εξακριβωθεί η προσβολή του φοινικοειδούς) σε συνδυασμό με εγκεκριμένα και συμβατά χημικά εντομοκτόνα, δενροχειρουργικές επεμβάσεις και φερομονικές παγίδες για τη μαζική σύλληψη των ακμαίων εντόμων. ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝ Για την εφαρμογή των νηματωδών υπάρχουν συνεργιστικές ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να αυξηθεί κατά περίπτωση η αποτελεσματικότητα, η διάρκεια ζωής ή η ακτίνα δράσης τους. Τέτοιες ουσίες είναι τα επιφανειοδραστικά και οι υγραντές. Επιφανειοδραστικά (surfactants) είναι συνεργιστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για να ελαττώσουν την επιφανειακή τάση του νερού βοηθώντας στην καλύτερη διασπορά του ψεκαστικού υγρού. Κατάλληλοι τέτοιοι παράγοντες είναι το Silwet, το Tween 80 και άλλοι, οι οποίοι βοηθούν:

Η γωνία επαφής (φ) του υγρού με τη στερεή επιφάνεια ορίζεται ως γωνία διαβροχής. Όσο μικρότερη είναι τόσο καλύτερη είναι η διαβροχή που επιτυγχάνεται.

a. στη διείσδυση του ψεκαστικού υγρού σε πιο δυσπρόσιτα μέρη αλλά και b. στην αποτροπή της προσκόλλησης των νηματωδών στις σωληνώσεις 6,7.

Σημείωση. Επιφανειοδραστικοί παράγοντες όπως οι παραπάνω με βάση οργανοσιλικόνες ή αιθοξυλικές ομάδες δεν επηρεάζουν ούτε τη βιωσιμότητα ούτε τη μολυσματικότητα των εντομοπαθογόνων νηματωδών 8.

Υγραντές (humectants) είναι συνεργιστικές ουσίες που διατηρούν υψηλά επίπεδα υγρασίας γύρω από τους νηματώδεις και διαλυόμενα στο ψεκαστικό υγρό αλλάζουν δραστικά το μέγεθος των σταγόνων ψεκασμού. Συνήθως πρόκειται για πολυμερή τα οποία αυξάνουν το ιξώδες του υγρού 9. Ένας τέτοιος υγραντής είναι η ξανθάνη.

Η ξανθάνη (xanthan), ένα φυσικό βιο-πολυμερές. Είναι ένας πολυσακχαρίτης, μικροβιακής προέλευσης. Παράγεται από το βακτήριο Xanthomonas campestris 10. Εκκρίνεται εξωτερικά και περιβάλλει τα βακτήρια. Το Xanthomonas παρά το ότι δεν δημιουργεί σπόρια είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ξηρασία. Αυτή η δημιουργία του NOVAGRICA Hellas S.A. 10-12 Gravias str. 106 78 Athens, Greece tel: +30 210 3306490, fax: +30 210 8820553 www.novagrica.com


εξωπεριβλήματος από ξανθάνη αυξάνει τη βιωσιμότητα των βακτηρίων καθιστώντας τα ανθεκτικά στη ξηρασία και τη υπεριώδη ακτινοβολία 11. Είναι ουσία ασφαλής στη χρήση και χρησιμοποιείται ευρέως στις βιομηχανίες τροφίμων, καλλυντικών και φαρμακευτικών ουσιών με τον κωδικό Ε415 12. Επιπλέον έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να επάγει τοπική και συστημική ανθεκτικότητα φυτών εναντίον διαφόρων παθογόνων παραγόντων 13,14.

Η ξανθάνη ενυδατώνεται εύκολα και τροποποιεί τις ρεολογικές ιδιότητες των υγρών αυξάνοντας το ιξώδες τους ενώ παρουσιάζει το φαινόμενο της ψευδοπλαστικότητας (με ισχυρή ανάδευση ελαττώνεται το ιξώδες της, το οποίο στη συνέχεια επανέρχεται στις αρχικές του τιμές). Με την ξανθάνη:

a. Σχηματίζεται ένα λεπτό υμένιο (film) με ικανό ιξώδες το οποίο παρέχει τις ιδανικές συνθήκες για την κινητικότητα των νηματωδών και οδηγεί στην ταχύτερη προσβολή των εντόμων στόχων 15. b. Παρεμποδίζεται η καθίζηση των νηματωδών στο δοχείο ψεκασμού (στις προτεινόμενες συγκεντρώσεις 0.2-0.4%).

Χωρίς ξανθάνη

Με ξανθάνη

Όταν εφαρμόζονται οι εντομοπαθογόνοι νηματώδεις με επιφανειοδραστικές ουσίες ή/και ξανθάνη στις προτεινόμενες συγκεντρώσεις, αυξάνονται ταυτόχρονα και η μολυσματικότητα και η ταχύτητα μόλυνσης15. Επιπλέον, με την ξανθάνη, επιμηκύνεται η βιωσιμότητά τους στις εκτεθειμένες επιφάνειες σε συνθήκες χαμηλής σχετικής υγρασίας, ενώ τους παρέχεται σχετική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία11. Ιδανικά αποτελέσματα κατά την εφαρμογή νηματωδών επιτυγχάνουμε με την ταυτόχρονη χρήση υγραντών (ξανθάνη) και επιφανειοδραστικών ουσιών 16,17.

NOVAGRICA Hellas S.A. 10-12 Gravias str. 106 78 Athens, Greece tel: +30 210 3306490, fax: +30 210 8820553 www.novagrica.com


Όταν η θερμοκρασία δεν επιτρέπει την χρήση τους… ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΚΑΙ ΕΠΝ. Στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πληθυσμών Επιβλαβών Εντόμων (IPM) είναι αξιοσημείωτο ότι πολλά χημικά εντομοκτόνα είναι συμβατά με τη χρήση εντομοπαθογόνων νηματωδών (chlorpyrifos και endosulfan) ενώ άλλα (imidacloprid 18 και tefluthrin) δρουν ακόμη και συνεργιστικά με τους ΕΠΝ εναντίον των επιβλαβών εντόμων 19,20.

Και τα ακμαία προσβάλλονται από τους νηματώδεις1, 21, όμως όταν εγκαταλείψουν το δένδρο διασπείρονται σε μεγάλη έκταση. Στο σημείο αυτό συμβάλλουν οι φερομονικές παγίδες συλλαμβάνοντας τα έντομα (κυρίως τα θηλυκά) που θα μπορούσαν να προσβάλουν νέους φοίνικες.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1

2 3

4

5

6 7

8

9 10 11

IPM of the Red Palm Weevi, Rhynchophorus ferrugineus. Mohamed Samir Tawfic Abbas. 2010. A. Ciancio, K.G. Mukerji (eds.), Integrated Management of Arthropod Pests and Insect Borne Diseases, Integrated Management of Plant Pests and Diseases 5, DOI 10.1007/978-90-481-8606-8_9, Springer Science+Business Media B.V. p.209-233 Optimizing trapping for palm weevils and beetles. Oehlschlager, C. 2007. Acta Hort. (ISHS) 736:347-368 Application technology and environmental considerations for use of entomopathogenic nematodes in biological control. David I. Shapiro-Ilan, Dawn H. Gouge, Simon J. Piggott, Jane Patterson Fife. 2006. Biological Control 38 p.124–133 Effects of application parameters and adjuvants on the foliar survival and persistence of entomopathogenic nematode Steinernema carpocapsea all strain on cabbages. Yong-ling Jin, Ri-chou Han, and Bin Cong. 2004. Entomologia Sinica Vol.11, (2), pp99-112. Thermal adaptation of entomopathogenic nematodes: Niche breadth for infection, establishment, and reproduction. Parwinder S. Grewal, Sen Selvan and Randy Gauglera. 1994. Journal of Thermal Biology Vol. 19 (4), p 245-253. Alternatives to spray-application. A. Peters. COST 850 Workgroup Meeting on Application of entomopathogenic nematodes Evaluating efficacy of application of entomopathogenic nematodes via a drip line irrigation system. Andrew P. Brown, Simon J. Piggott, Jeremy D. Pearce and Denis J. Wright. COST 850 Workgroup Meeting on Application of entomopathogenic nematodes. Application Technology for the Entomopathogenic Nematodes Heterorhabditis indica and Steinernema sp. (Rhabditida: Heterorhabditidae and Steinernematidae) to Control Spodoptera frugiperda (Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) in Corn. Luiz C. Garcia, Carlos G. Raetano E Luis G. Leite. 2008.Neotropical Entomology 37(3):305-311. Delivery systems: breaking not making biopesticide efficacy? Roy Bateman. COST 850 Workgroup Meeting on Application of entomopathogenic nematodes. Xanthan gum. G. Sworn, Monsanto. 2000 (Kelco Biopolymers, Tadworth)Handbook of hydrocolloids (Eds. Glyn O. Phillips, Peter A. Williams) p. 103-115 Xanthan. Dr. Karin Born, Dr. Virginie Langendorff, Dr. Patrick Boulenguer. DEGUSSA Texturant Systems France SAS, Research Center. p.259-269

NOVAGRICA Hellas S.A. 10-12 Gravias str. 106 78 Athens, Greece tel: +30 210 3306490, fax: +30 210 8820553 www.novagrica.com


12 13

14 15 16

17

18 19

20

21

http://en.wikipedia.org/wiki/Xanthan_gum Increased production of b-1,3 glucanase and proteins in Bipolaris sorokiniana pathosystem treated using commercial xanthan gum. Osvair L. Castro, Erna E. Bach. 2004. Plant Physiology and Biochemistry 42. p165–169 Effect of xanthan gum and allicin as elicitors against Bipolaris sorokiniana on barley in field experiments. N. Antoniazzi, C. Deschamps & E.E. Bach. 2008. Journal of Plant Diseases and Protection, 115 (3), 104–107 Optimisation of EPN application for foliar control of DBM on brassicas. Sibylle Schroer & Ralf-Udo Ehlers. COST 850 Workgroup Meeting on Application of entomopathogenic nematodes. Screening adjuvants for use in spray solutions of entomopathogenic nematodes through different parameters: EPN survival, infectivity, sedimentation speed and leaf deposition. Bert Beck, Eva Brusselman, David Nuyttens, Femke Temmerman, Walter Steurbaut and Pieter Spanoghe. 2010. Adjuvants for Agrochemicals, 9th International symposium, Proceedings. Mode of action of a surfactant-polymer formulation to support performance of the entomopathogenic nematode Steinernema carpocapsae for control of diamondback moth larvae (Plutella xylostella). S. Schoer, D. Ziermann, & R.-U. Ehlers.2005. Biocontrol Science and Technology; 15(6): 601/613 Δραστική ουσία εγκεκριμένη από το Υπουργείο Αγροτικής Παραγωγής και Τροφίμων για χρήση σε φοινικοειδή εναντίον του Rhynchophorus ferrugineus (A.Π. 191351-06/12/2010). Tank-Mix compatibility of the entomopathogenic nematodes, Heterorhabditis bacteriophora and Steinernema carpocapsae, with selected chemical pesticides used in turfgrass. Alfred Alumai, Parwinder S. Grewal.2004. Biocontrol Science and Technology Vol. 14(7), 725 - 730 Synergism of imidacloprid and entomopathogenic nematodes against white grubs: the mechanism. 2000. Albrecht M. Koppenhöfer, Parwinder S. Grewal & Harry K. Kaya. Entomologia Experimentalis et Applicata 94: 283–293. Control of Rhynchophorus ferrugineus in Italy. Sandro Nardi-Raffaele Griffo-Maurizio De Santis-Bruno Faraglia. 2010. RED PALM WEEVIL CONTROL STRATEGY FOR EUROPE INTERNATIONAL CONFERENCE Valencia, Spain 4–6 May 2010.

NOVAGRICA Hellas S.A. 10-12 Gravias str. 106 78 Athens, Greece tel: +30 210 3306490, fax: +30 210 8820553 www.novagrica.com


Red Palm Weevil ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΕΝΤΟΜΟΠΑΘΟΓΟΝΟΥΣ ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ νύμφη

προνύμφη

ακμαίο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι εντομοπαθογόνοι νηματώδεις είναι ωφέλιμοι οργανισμοί που παρασιτούν πολλά είδη επιβλαβών εντόμων. Έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν το στόχο τους, να τον θανατώνουν γρήγορα ενώ παράλληλα είναι απολύτως ασφαλείς για τον άνθρωπο και τους άλλους οργανισμούς. Στη φύση, όμως δεν απαντώνται σε τόσο μεγάλους αριθμούς ώστε να ελέγξουν αποτελεσματικά τους πληθυσμούς των επιβλαβών εδαφόβιων εντόμων.

Η εφαρμογή των νηματωδών είναι απλή και εύκολη. Στη συσκευασία τους βρίσκονται σε σακκουλάκια αναμεμειγμένοι με αδρανές υλικό. Το περιεχόμενο ανακατεύεται σε νερό και γίνεται τοπικά με έγχυση του διαλύματος των νηματωδών απευθείας στη βάση της στεφάνης του φοινικοειδούς. Εφαρμόζονται 10 έως 25 εκατομμύρια νηματώδεις σε κάθε φοινικοειδές ανάλογα με το μέγεθός του, ανά μήνα. Οι νηματώδεις επιβιώνουν μέσα στον ψευδοκορμό για τρεις με τέσσερις εβδομάδες και εφόσον υπάρχουν προνύμφες, νύμφες ή ακμαία του εντόμου πολλαπλασιάζονται επιτυχώς αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του μολύσματος.

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Οι ΕΠΝ είναι δεν επιβιώνουν σε θερμοκρασίες άνω των 35oC οπότε κατά τους θερινούς μήνες με υψηλές θερμοκρασίες συνιστάται η χρήση των εναλλακτικών μέσων καταπολέμησης.

Οι εντομοπαθογόνοι νηματώδεις (ΕΠΝ) μπορούν να εφαρμόζονται τόσο θεραπευτικά (αφού έχει εξακριβωθεί η προσβολή του φοινικοειδούς) όσο και προληπτικά (όταν υπάρχουν υπόνοιες προσβολής ή λόγω γειτνείασης με προσβεβλημένα φοινικοειδή). Και στις δύο περιπτώσεις τα αποτελέσματα είναι θεαματικά!

ΕΠΝ :

θεραπευτική αγωγή : θνησιμότητα 82% προληπτική αγωγή : θνησιμότητα 98%

NOVAGRICA Hellas S.A. 12 Gravias str. 106 78 Athens, Greece tel.: +30 210 3306490, fax: +30 210 8820553 www.novagrica.com


Ðáãßäá êáé åîáôìéóôÞñáò öåñïìüíçò ãéá ôï êüêêéíï óêáèÜñé ôùí öïéíéêïåéäþí Á. ÅÍÅÑÃÏÐÏÉÇÓÇ ÔÏÕ ÅÎÁÔÌÉÓÔÇÑÁ ÖÅÑÏÌÏÍÇÓ

Åéê. 1

1. Îåâéäþóôå ôï ðþìá 2. ÅëÝîôå áí ôï êåñáìéêü óôïé÷åßï Ý÷åé åéóá÷èåß ðëÞñùò ìÝóá óôï öéáëßäéï Åéê. 1 3. Âéäþóôå ôï öéáëßäéï óôïí ïäçãü «ôéìüíé» ôçò ðáãßäáò Åéê. 2 (á)

Â. Ç ÐÁÃÉÄÁ ÔÕÐÏÕ PITFALL áðïôåëåßôáé áðü 4 ìÝñç 1. äýï ìåãÜëá ðëáóôéêÜ äï÷åßá óáí «ãëáóôñÜêéá» (2) 2. Ýíáí ïäçãü óáí «ôéìüíé» ãéá ôçí óôÞñéîç ôïõ åîáôìéóôÞñá (1) 3. ìßá óÞôá ãéá ôçí åýêïëç áðïìÜêñõíóç ôùí åíôüìùí (1) Ã. ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇ ÔÇÓ ÐÁÃÉÄÁÓ

(á) (â)

1. óôï Ýíá äï÷åßï âÜæïõìå íåñü ìÝ÷ñé íá êáëõöèåß ç óÞôá êáé ðñïóèÝôïõìå ëßãåò óôáãüíåò õãñü óáðïýíé (~2%). 2. ôïðïèåôïýìå ôïí ïäçãü «ôéìüíé» ìå ôïí åîáôìéóôÞñá öåñïìüíçò ìÝóá óôï äï÷åßï (âëÝðå åéêüíá) 3. áíáóôñÝöïõìå ôï Üëëï äï÷åßï êáé åöáñìüæïõìå ôéò ðñïåîï÷Ýò ôïõ (â) óôéò áíôßóôïé÷åò åóï÷Ýò (ã) ôïõ ðñþôïõ äï÷åßïõ 4. ðåñéóôñÝöïõìå åëáöñÜ ðñïò ôá äåîéÜ þóôå íá êïõìðþóïõí ôá äýï äï÷åßá.

(ã)

Åéê. 2

Ä. ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇ ÊÁÉ ×ÑÇÓÇ ÔÇÓ ÐÁÃÉÄÁÓ Áíïßîôå ìéá ôñýðá óôï ìÝãåèïò ôïõ äï÷åßïõ êáé âõèßóôå ôçí ðáãßäá þóôå ôï ãåßóï ôïõ êÜôù äï÷åßïõ íá åßíáé óôï ßäéï åðßðåäï ìå ôï Ýäáöïò. ¸ôóé ó÷çìáôßæåôáé Ýíá äéÜêåíï ìåôáîý ôùí äýï äï÷åßùí áðü üðïõ åéóÝñ÷ïíôáé ôá ðñïóåëêõüìåíá Ýíôïìá. Èá ðñÝðåé íá åëÝã÷åôå ôçí ðáãßäá ðåñßðïõ êÜèå åâäïìÜäá ãéá íá áðïìáêñýíåôå ôá óõëëçöèÝíôá Ýíôïìá êáé óõìðëçñþóåôå ôç óôÜèìç ôïõ íåñïý åÜí ÷ñåéÜæåôáé. Ç ðáãßäá ôçò NovAgrica åßíáé êáëáßóèçôç êáé áíèåêôéêÞ, åýêïëç óôçí ôïðïèÝôçóç êáé ôç ÷ñÞóç ôçò. Ïé åîáôìéóôÞñåò öåñïìüíçò ðåñéÝ÷ïõí ðñüóèåôåò óõíåñãéóôéêÝò ïõóßåò ðïõ ìéìïýíôáé ôçí ïóìÞ ôïõ öõôïý þóôå äåí ÷ñåéÜæåôáé íá âÜæåôå êïìÜôéá öõôéêïý éóôïý ìÝóá óôçí ðáãßäá. ¸ôóé ç äéá÷åßñéóÞ ôïõò åßíáé åýêïëç. Óôéò ðáãßäåò óõëëáìâÜíïíôáé ðåñéóóüôåñá èçëõêÜ (7:3) ïðüôå ðåñéïñßæåôáé óçìáíôéêÜ ç åîÜðëùóç ôïõ ÃÉÁ ÔÇ ÂÉÏËÏÃÉÊÇ ÁÍÔÉÌÅÔÙÐÉÓÇ ÔÏÕ ÊÏÊÊÉÍÏÕ ÓÊÁÈÁÑÉÏÕ ÔÙÍ ÖÏÉÍÉÊÏÅÉÄÙÍ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÅÉÔÅ

ê ÐÁÃÉÄÅÓ ÖÅÑÏÌÏÍÇÓ ÃÉÁ ÔÇ ÓÕËËÇØÇ ÔÙÍ ÁÊÌÁÉÙÍ ÅÍÔÏÌÙÍ ê ÅÍÔÏÌÏÐÁÈÏÃÏÍÏÕÓ ÍÇÌÁÔÙÄÅÉÓ ÃÉÁ ÔÇ ÈÁÍÁÔÙÓÇ ÔÙÍ ÐÑÏÍÕÌÖÙÍ NOVAGRICA Hellas S.A. 12 Gravias str. 106 78 Athens, Greece tel.: +30 210 3306490, fax: +30 210 8820553 www.novagrica.com


Rhynchophorus ferrugineus  

ολοκληρωμένη διαχείρηση για το σκαθάρι των φοινικοειδών

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you