Julehilsen fra Kirkemusikksenter Nord og Bodø Internasjonale Orgelfestival

Page 1

Bodø Internasjonale Orgelfestival

Skriv inn tekst

Gledelig jul!

og gode ønsker for det nye året Kirkemusikksenter Nord og Bodø Internasjonale Orgelfestival Vi ønsker å takke alle støttespillere og samarbeidspartnere i året som har gått. Og ikke minst alle deltagere, bidragsytere og publikum på våre arrangementer - tusen takk! Dere er gull :-)

www.biof.no

www.kin.no


Viktige datoer å merke seg: Kurs for utenlandske organister - vår & høst Toppenkurset - Orgel i samspill juli uke 27 Bodø Internasjonale Orgelfestival 2022 9. - 13. november Fagdager for kirkemusikere 9. - 10. november Studentopphold under BIOF 9. - 13. november Kirkemusikkurs for ungdom 10. - 13. november Barnas Orgelfest 12. november Utgivelse i 2022: Lærebok i liturgisk orgelspill

Mer info om våre kurs: www.kin.noTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.