Page 1

Enoh şi Ilie

„Și apoi mi-a zis: Tu trebuie să proorocești, încă o dată, la popoare și la neamuri și la limbi și la mulți împărați.” (Apoc. 10/11.) * „Și voi da putere celor doi martori ai mei și vor prooroci, îmbrăcați în sac, o mie două sute și șaizeci de zile. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului pământului. Și dacă voiește cineva să-i vatăme, foc iese din gura lor și mistuiește pe vrăjmașii lor; și dacă ar voi cineva să-i vatăme, acela trebuie ucis. Aceștia au putere să închidă cerul, ca ploaia să nu plouă în zilele proorociei lor, și putere au peste ape să le schimbe în sânge și să bată pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Iar când vor isprăvi cu mărturia lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, și-i va birui și-i va omorî. Și trupurile lor vor zăcea pe ulițele cetății celei mari, care se cheamă, duhovnicește, Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Și din popoare, din seminții, din limbi și din neamuri vor privi la trupurile lor trei zile și jumătate și nu vor îngădui ca ele să fie puse în mormânt. Iar locuitorii de pe pământ se vor bucura de moartea lor și vor fi în veselie și își vor trimite daruri unul altuia, pentru că acești doi prooroci au chinuit pe locuitorii de pe pământ. Și după cele trei zile și jumătate, duh de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat pe picioarele lor și frică mare a căzut peste cei ce se uitau la ei. Și din cer au auzit glas puternic, zicându-le: Suiți-vă aici! Și s-au suit la cer, în nori, și au privit la ei dușmanii lor. (Apoc. 11/3-12.)

Enoh și Ilie Selecție de texte din Cuvântul lui Dumnezeu pe această temă. … Fiule, dacă-ți spun că ești credincios, te ții și nu cazi, iar dacă îți spun că ești păcătos, te lepezi de Mine. Omul vrea să fie lăudat. Așa-i firea omului, vrea să fie înălțat pământește, pentru o clipă. Să vă înălțați, dar nu aici, copii. Nu doriți să fiți înălțați acum, pe pământ, că tot pământul este plin de apă tulbure, și pe apă sunt mii și mii de bărcuțe, și în bărcuțe sunt michiduți, și merg spre apus acești michiduți. Sunt muzicanți, sunt cântăreți, au mese întinse la care se desfătează. Iată, mai sus este o bărcuță, și în barcă, o proorociță, și vorbește. Ea se bucură și face haz, și în timpul călătoriei barca se răstoarnă și diavolul râde. Alături de această apă tulbure se formează o altă apă. Peste un mal este o apă limpede, și în marginea apei, doi pomi mari, asemănători la frunze, și acele frunze luminează apa aceasta limpede, și în apă sunt mii și mii de peștișori care călătoresc pe aceste raze și întreabă: „Mai este mult?“. Și iată și un drum, și pe drum trece un car cu doi cai albi, cu capetele de foc, și în car sunt doi oameni. Cine sunt aceștia? Enoh și Ilie. Aceștia sunt prooroci. Carul trece la răsărit. Peștișorii i-au întâmpinat pe prooroci și îi întreabă: „Mai este mult?“. Peștișorii s-au făcut un popor și întreabă: „Mai este mult, Doamne, până se va împlini?“. Iată, în stânga este o cetate dărâmată și printre dărâmături se văd și morți. În dreapta este o cetate nouă, și poporul îmbrăcat în haine până jos, albe ca zăpada. Și în cetatea aceea nu poate intra

1


Enoh şi Ilie

nimeni care nu are acele haine albe, căci cetatea e păzită de ostași și de doisprezece îngeri, care au cădelnițe, potire și plăci. Înțelegeți, că vă dau acestea ca să le înțelegeți. Iată patru îngerași, care au în mână patru Evanghelii, și toate fac numai una, și iese pe poartă Împăratul, și e plin de sânge Împăratul, și pe frunte poartă un nume care nu se poate citi. Împăratul spune și strigă: „A Domnului este împărăția!“. Nu vă pot spune toate deschis, fiilor. Acest Împărat a pornit la luptă și a luat cu El armată sfântă. Armata nu are haine stropite cu sânge, ci numai Împăratul. Credeți? Din ochii lui iese foc mistuitor cu care va curăți tot păcatul de pe acest pământ. E și Împărat plin de sânge, e și Prooroc. Înțelegeți? Ce este apa? Ce sunt peștișorii? Ce sunt aceste cuvinte? Apa este viața trăită în curăție; peștișorii sunt poporul. Ce este carul și proorocii Enoh și Ilie? Care este cetatea dărâmată? Care este cetatea cea nouă? Nu vă tulburați dacă nu știți. Iată ce zice Tatăl: lasă, fiule, cartea pământească, și ia cartea cerească. Vai de voi, pământ și mare! că Domnul vrea să vă nimicească. Fiilor, dacă ați avea dragoste cum voiesc Eu, ați zbura prin văzduh. În fața vasului Meu s-au lăudat doi bărbați că au praf de pușcă și că o vor nimici, și atunci ea nu va mai rătăci lumea, dar voi să spuneți vasului Meu să nu se teamă. Fiilor, în casa Mea de rugăciune, odată cu voi pășesc și cei cu duhuri rele. Credeți? Am intrat după voi și abia v-am mai găsit printre duhurile rele. Credeți? Vai de cei ce nu cred că stau la ușă duhurile rele! Iată că și preoții nu mai dau hrană sufletească trebuitoare poporului Meu. Eu nu vă spun vouă ca să-i urâți pe preoți. Rugați-vă pentru ei, că și pe ei îi fură cei răi. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 09-06-1958 *** Copiii Mei, e masa pusă pentru voi, e haina gata pentru voi. Să nu vă uitați înapoi, căci stâncă de sare vă veți face. Nu vă uitați că nu mai aveți casă și masă, și uitați-vă cum vine Domnul la voi, că după Mine vine Ilie, și nu este trup, ci este duh. Lăsați povara jos. Înarmați-vă cu puterea lui Hristos. Îndreptați urechea către Mine. Pace vouă, copiii Mei! Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 01-05-1960 *** ... Dumnezeu vă va da un somn greu când se va hotărî pieirea păcătoșilor, și va alege un om care va veni și va pedepsi și pentru o țigară. În trup va veni un om ca și tine. Sfântul Ilie va veni. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 08-10-1972 *** ... Fiilor, un pescar a făcut o plasă și vrea ca plasa aceea s-o bage în apă, să scoată peștișori. Și iată că a băgat-o, și plasa aceea s-a agățat de marginile țării românești. Cine a lucrat așa? că în loc să prindă pește, a scos țara din clește. Dacă nu lucra așa, România se scufunda. Și iată, Acela cu plasa în mână cere ajutoare, să țină cu Sine de plasă. De pe pământ nu vine nimeni, că nu are 2


Enoh şi Ilie

cine. Dar cine crezi că vine? Vine un Ilie. Și pe cine mai ia cu sine? Pe Enoh și pe Ioan, și ține de această plasă, cu credință și putere, dar țările celelalte se duc în adânc. Caută să scrii, că vor părăsi toți aleșii lui Dumnezeu țările lor și vor veni aici. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 02-06-1973 *** ... Așteptați pe Ilie în trup? A fost în trup, și astăzi e în duh și îl veți vedea la judecată. Florile Mele, acum, ce vine, e greu pentru toată lumea, și de aceea îți spun: creștine, mai vrei să fii cu Mine, sau te duci în lume? Dacă mai vrei să fii cu Mine, împlinește, să nu vină peste tine ce vine peste lume. Mai vrei să fii cu Mine? Nu cu hambarele pline de haine și cu rafturile pline de mâncare, căci va veni vremea să-ți lași casa ta cea mare și lada, să plecăm să punem piciorul pe alt pământ, și nu vei încăpea pe poarta aceea cu lada și cu haina frumoasă, că poarta aceea nu e făcută de mână omenească. Cine a trăit cu Dumnezeu, acela va mai rămâne. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 16-04-1975 *** ... Eu, Domnul Iisus Hristos, M-am pogorât din cerul sfânt pe pământ, nu cu trupul, ci cu Duhul. Acest Eu, nu e trupul acesta, ci e Duh, și plutesc prin văzduh și grăiesc cu Duhul. După Mine nu mai vine nimeni, și la venirea Domnului Iisus Hristos va fi greu de cele ce nu s-au împlinit când am fost cu voi. Înainte de Domnul Iisus Hristos vin profeții Enoh, Ilie și Ioan și vor pregăti masa Mea. Nu masă de mâncare, ci masă de judecată. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 06-05-1977 *** ...Puțină vreme mai e cu bisericuța, și cereți la bunul Dumnezeu să nu te lipsească de bisericuță, că nici un staul nu se strică dacă are păstorul bun. Păstorul a trecut peste legea sfântă, că nu s-a uitat la Evanghelie sau la Scriptură, ci s-a uitat la natură; că la această goliciune, „natură“ i se spune. Acela care s-a născut din natură, e din păcate. Vor veni îngerii și vor suna din trâmbiță și va veni proorocul Ilie și va face ordine pe pământ. Rugați-vă să fiți creștini desăvârșiți, că Domnul v-a făcut ordine la rugăciune, v-a făcut ordine la lucru și la multe lucruri sfinte, și dacă nu le făcea nu mai erați în viață până acum, și erați omorâți. Dumnezeu, pentru aceasta v-a ursit aceste lucruri, și dacă veți înainta mereu cu ele, veți fi insula lui Dumnezeu. Dacă veți asculta, Dumnezeu vrea să-Și împlinească planul Său de la sfârșit. ... O, tată, vor trage orășenii la sate, vor trage la munți, că s-a dus vestea că orașele vor fi nimicite. Oriunde s-ar duce, tată, vor fi distruși. Și în stâncă de piatră de ar intra, tot se vor nimici. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 07-06-1977 *** Copilașii Mei cei mititei, plânge cerul întreg pentru voi și vă așteaptă, dar sunteți zăbavnici. Dacă ați ști, nu ați mai zăbovi. Tată, tată, umiliți-vă, uniți-vă, sfințiți-vă, iubiți-vă și nu mai stați nepăsători, căci Domnul Și-a pregătit luntrea lui Ilie, a lui Enoh, a lui Noe, a lui Ioan și a tuturor de pe pământ care au fost ridicați la cerul sfânt. Nu știți cu ce veți merge, cu trupul sau cu duhul. Dar vă zic: pregătiți-vă cu toate. 3


Enoh şi Ilie

... Copilașii Mei, învățați pilda lui Moise, că era gângav și l-am făcut să vorbească așa cum trebuia să vorbească și cât trebuia să vorbească. Atât i-a fost măsura la vocea sa. L-am trimis, iam dat curaj și s-a dus la faraon ca să-i spună poruncile Mele. Cu Moise am făcut lucrare foarte mare, mare de tot. E scrisă, și la judecată se citește. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 11-05-1978 *** ... Precum s-a împlinit proorocia lui Ioil, a lui Avacum, a lui Ilie, se împlinesc toate profețiile din carte. Și iată că Domnul Iisus a coborât în Duh și profețește și ce a mai rămas. Pregătițivă să-Mi fiți o turmă și un Păstor, nu în avere pământească, ci în avere duhovnicească. O, poporul Meu, am să vin la tine să-ți arăt rana din palmă, că dacă ai crede, n-ai mai glumi și n-ai mai zâmbi și nu te-ai mai duce să grăiești de-ale lumii. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 01-08-1979 *** ... Țara română e cu spatele la Dumnezeu. Țara română și conducătorul e pentru dărâmarea templului lui Dumnezeu, dar voi vedea. Vom trăi și vom vedea. Fiecare popor în vremea de demult când se răscula împotriva lui Dumnezeu, mânca bătaie, și tot așa și acum va fi, și veți vedea. Profetul Ilie, care e ridicat la cer cu trup cu tot prin viața lui curată, a hotărât să Mă ajute pe Mine să pregătesc, să scot pe vrăjmașul de aici, și am să-l rog să vină să trăsnească el cu biciul lui după vrăjmașul, și în orice inimă îl va găsi, trosnește și inima și trupul. Nu credeți? Sfântul Ilie izbutește să-l scoată pe vrăjmașul de aici, dar o să usture inimioarele dacă au ținut pe vrăjmașul în inimă. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 27-06-1988 *** ... Tată, fiți atenți, că vă dau ceva de știre. Vine sfântul Ilie să facă o vizită pe pământul acesta și ia cu el o părticică din ce-o ști el că trebuie pentru usturimea1 și umilința fugiților de Dumnezeu. Atunci să-i văd pe cei ce nu le-a plăcut de Dumnezeu. Stânca Golgotei este stropită cu sânge nevinovat și este întărită în temelie și nu se va prăbuși în veci, și nici cei ce se vor alipi de ea nu se vor prăbuși, și nici nu vor pieri în veci. Of, e grea crucea, tată. Acum, aproape de vârf, toți o lasă și fug, tocmai acum când să se aleagă cu bucuria. Dar și pentru Domnul a fost grea. Cădea sub ea, Se scula și o ducea până în vârf, și L-a întins pe ea. Dar pentru cine, măi? Pentru cei ce fug de Mine? Of, tată, tată, nu fugiți de cruce, tată, oricât de grea vi s-ar părea. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 28-11-1989 ***

1

- Înainte de Revoluţia Română

4


Enoh şi Ilie

... Nu vă mai puteam pregăti, că vă cuprinsese frica. Vă puseseră cursă. Și iată ce a făcut Dumnezeu! Acum vedeți, și vedeți că este Dumnezeu cu voi. N-a voit Dumnezeu să-l prindă vrăjmașul pe cel nevinovat, pe cel ce-L iubește pe Dumnezeu, și au fost prinși cei fără Dumnezeu. Nu s-au limpezit bine burnița și valurile vrăjmășiei, dar spulber și limpezesc. Vă dau drumul să aveți dreptul la cuvânt. V-am spus că l-am luat de ajutor pe proorocul Ilie, care l-a adus pe Israelul de pe timpul lui Ahab la Mine. L-am adus și aici în ajutor. Preoțimea era condusă de călăul omenirii, dar acum își așteaptă judecata și pedeapsa. Scaunul de judecată va fi în România, pe care o spăl acum. Veți vedea cu ochii și adevărul și dreptatea. (Vezi tema: „Judecata”, n.r.) ... Un picuț de timp pe pământ, și pe urmă veți fi în cerul sfânt, adică pe pământ sfânt, că a sosit și a ieșit la iveală ceea ce cereați și doreați. Această rugăciune rostită de Măicuța Mea și prin gurițele voastre, s-a împlinit, ca România să fie scoasă și scuturată de murdăria lui satan și de întunericul ce o copleșise. Am văzut cursele întinse pentru ca iubitorii Mei să fie prinși, dar Eu, Domnul, am oprit pasul tuturor și v-am dat cuvânt să stați cuminți și să întețiți rugăciunea, și iată, am întors roata, ca să cadă în groapă cei ce au săpat groapa. Vă puseseră cursă. ... Românie, Românie, țara Mea sfântă și iubită! Ce te copleșise! Ce te păcălise! Fiți atenți, că acum este prag de sfârșit de veac. România va deveni Noul Ierusalim și veți vedea cu ochii că Dumnezeu a fost și este cu voi. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 25-12-1989 (La trei zile de la revoluție) (Vezi tema „România - Noul Ierusalim - Noul Canaan”, n.r.) *** ... Trebuie să iasă la lumină cântarea „Cu noi este Dumnezeu“. La orice rugăciune să cântați această cântare. Iese la suprafață acest cuvânt: „Cu noi este Dumnezeu“, ca să vadă toți că Dumnezeu e cu poporul Său. Să tragi cu arma român în român, să te omori român pe român, nu a fost niciodată. Se făcea măcel, se băteau cu turci, cu tătari, dar să te bați român cu român, n-a fost de când e veacul românesc. Din adâncul durerilor oftez. Oftați și voi. Am mai fost îndurerat la potop când am nimicit tot omul, că era rău ca și acum. Nu pot să mai dau potop, că M-am căit și am zis să nu mai dau potop. Știe sfântul Ilie ce va fi pentru curățire. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 30-01-1990 *** ... Văd o întrebare în voi pentru zilele de marți și de joi, între Paști și până după duminica tuturor sfinților. Vă întrebați dacă se lucrează sau nu în aceste două zile. Tată, Eu nu v-aș fi oprit să lucrați în aceste două zile, dar iată, sfântul prooroc Ilie dă de veste poporului său să nu se atingă de ele, pentru că le-a ales să-și verse focul pe cei răi care nu le țin nici pe acestea și nu țin nici 5


Enoh şi Ilie

sărbătorile bisericii și merg la coasă și la sapă și la cusut și la spălat. Eu vă dau spor și ajutor să vă scoateți paguba de timp pentru zilele acestea; vă dau ajutor în zilele celelalte. Nu vreau să văd un copil de al Meu trăsnit sau în altă durere pentru neascultare. Ați văzut când își lasă sfântul Ilie mânia și biciul pe cer, nu știe lumea unde să se bage. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 16-04-1990 *** Pace de la marele și sfântul lui Dumnezeu, proorocul Ilie, despre care este scris că va fi să vină mai înainte de ziua cea mare a Domnului. Și ce este scris că va face acest sfânt ceresc? Este scris că va fi să întoarcă inimile copiilor către părinți, și ale părinților către fiii lor, cei urmași lor. Și cum adică această lucrare? Adică lucrarea aceasta, care este lucrată de Dumnezeu la voi și pe care o văd părinții cei de aproape și cei de demult, căci părinții au așteptat să vadă zilele acestei lucrări cerești, și iată, le văd și saltă de bucurie și văd apropierea capătului răbdării lor, fiindcă părinții care s-au numit părinți întru Dumnezeu, aceia sunt vii și stau cu Dumnezeu și lucrează de la Dumnezeu peste fii ca să întoarcă pe tot fiul la Tatăl. Dar fiii acestei vremi nu mai au pe părinții lor, căci au de tată pe duhul întunericului acestui veac și nu mai au pe părinții lor. Și ce va fi de făcut? Nimic nu va fi decât ceea ce este scris pentru vremea de dinaintea slavei zilei Domnului. Este scris că acest părinte care este serbat astăzi, va fi să lucreze în vremea aceasta, și aceasta este lucrarea sa: să întoarcă inima fiilor către părinții lor, către rădăcina lor cea cerească. Și dacă fiii acestei vremi nu mai sunt deprinși cu lumina cea dintâi, care-i ținea aproape de părinții lor, și dacă ei nu mai cunosc rostul lor și menirea lor, ce mai este de făcut decât să le iasă părinții în cale și săi vadă și să știe apoi de unde au venit ei, de la cine au venit și pe cine trebuie să asculte? Sfântul prooroc Ilie are această lucrare de lucrat și are cu el în lucrare pe toți sfinții și părinții și are cu el puterile cerești în lucrare, dar are de la Dumnezeu poruncă să păzească de jur împrejur pe România și să lucreze peste ea deosebit, să lucreze peste ea în așa fel ca s-o curețe de fărădelege, ca s-o trezească și ca s-o așeze apoi deasupra râului de foc care se va vărsa peste pământ. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-1992 *** E mare sărbătoare, și în mijlocul serbării stă Verginica în haina slavei și serbează cu sfinții trecerea a șaptezeci de ani de la venirea ei între oameni. E mare taina venirii lui Verginica, dar e mare taina venirii ei între sfinții cerului, căci puterea cea pentru voi este de atunci o îmbrăcare cerească și o tărie cu care ați fost îmbrăcați voi, cei care ați fost găsiți lângă ea atunci când ea a pătruns în slava cerească. Ferice creștinilor care o au pe Verginica. Ferice celor care știu bine cum să o aibă pe ea. Ea se poartă alături de Maica Fiului lui Dumnezeu. Ea are trecerea zilelor de acum când cei din necazul cel mare au pătruns și pătrund în taina împărăției cea din cer lucrată pe pământ. Ferice celor ce au înțeles taina acestei lucrări dumnezeiești, care s-a născut de la Verginica. Eu am spus că ea se va arăta celor ce o știu pe ea, și i se va vedea slava pe care o are de la Dumnezeu, căci trupul ei a fost sălașul Meu cel supus, și Eu voi lucra cu ea mai mult decât cu Moise în fața slavei cerești. Ea este însoțită în lucrarea ei de Moise și Ilie, așa cum am fost Eu, dar ea are pe Măicuța Mea și pe fiul cel dăruit de Mine ei când eram pe cruce, și toți lucrează în vremea lui Verginica, toți sfinții și părinții, toți arhanghelii și îngerii, toți au intrat cu Verginica în sărbătoarea pregătirii României pentru slava cea văzută a împărăției lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. (Vezi „Slava Domnului”, n.r.) Și va veni Stăpânul viei și va fi frumusețe cerească și se vor împărți fericirile pentru fiecare ceată, pentru fiecare slavă, și se vor 6


Enoh şi Ilie

așeza scaunele, dar se va așeza masa apoi, și Domnul lucrează împreună cu cerul și va sta la masă cerească împreună cu cei ce lucrează de pe pământ pentru gătirea cămării de nuntă și pentru muzica ce va fi cântată de corurile îngerești deasupra pământului nou care răsare din el și care va da din el rodul vieții cea fără de moarte a veșniciei. (Vezi tema „Trâmbițele apocaliptice”, n.r.) Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica tuturor sfinților, din 13-06-1993 *** Iată, tată, că tu ai fost cu veghea slabă și n-ai plâns așa cum a plâns proorocul Ilie când se tânguia în fața lui Dumnezeu că nu mai este nimeni de partea Domnului și că a rămas singur în pustiul necredinței. Ilie nu mai avea nimic în el decât râvna pentru întoarcerea lui Israel spre Dumnezeu. Și dacă el, pe pământ fiind, se lăsase mistuit de râvna pentru mântuirea poporului cel ales, oare, ce este cu el acum când este ceresc? Poporul Meu cel nou, tu nu știi, tată, ce pildă a fost cu Ilie când plângea la Dumnezeu să i Se arate Domnul și să-i mângâie durerea care venea din râvna lui cerească. Și s-a dus pe munte și a mers nemâncând și nebând, ca să-L vadă pe Domnul apoi, și Domnul i-a spus să intre la adăpost în gura unei peșteri, și a fost venită vijelie mare, și a venit apoi cutremur mare, și apoi a fost foc venit, și toate acestea zguduiau muntele și stâncile, și Domnul nu S-a arătat lui Ilie în acestea. Și a venit apoi o adiere de vânt ușor și lin, și numai atunci a fost să vadă Ilie slava și glasul Domnului. Așa să înțelegi tu vremea dinaintea arătării slavei Domnului, căci în jurul tău suflă vijelie și munții se clatină și focul mistuie în jur, și Domnul pune mâna Sa peste tine așa cum a pus-o pe ochii lui Moise când a trecut Domnul prin fața sa cu slava Sa. Și apoi vine Domnul cu adierea Sa la tine și va sta cu tine ca să te aibă mereu, dar ai grijă prin cele ce te înconjoară până la arătarea slavei Domnului, cea care vine pentru tine fără înspăimântare, și vine cu blândețe și cu pace dacă tu vei ști să stai atent și ascuns de cele ce suflă până la trecerea lor. Fii atent, că Domnul trece cu răsplata Sa, cu slava Sa, cu dreptatea Sa și cu despărțirea binelui din rău, și vrea să te scoată din vijelie și din cutremur și din foc, și vrea să te dea de-a dreapta slavei Sale și nu de-a stânga slavei Sale, căci toată lucrarea Sa se numește slava Sa, după cum este scris: «Lăudați pe Domnul stelele și lumina; lăudați pe Domnul focul și grindina!». Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28-081993 *** Aveți grijă, tată, de cuvintele pe care vi le dau Eu azi, ca să nu vină proorocul Ilie și să vă lovească pe voi pentru necurății ascunse, că după Mine vine Ilie, măi fiilor. Aveți grijă să nu dosiți ceva, nici bani, nici avere, nici patimi, nici duh lumesc în voi să nu dosiți. Stați descoperiți, nu vă pitiți de Dumnezeu cum a făcut Cain, care a dat să ascundă fapta mâinilor sale. Să veniți cu totul la Mine, fără să dosiți ceva, fără ascunderi. Haina ta, poporul Meu, și măi fiule, să nu aibă două fețe, adică una pentru Mine, și una pentru tine, că dacă faci așa, tu singur te păcălești. Să nu fii ca țolul murdar pe care-l întorci când știi că vine un oaspete la tine, că mirosul de dedesubt te va da de gol. Tu nu vei străluci dinăuntru, căci strălucirea ta dinăuntru va lucra dinăuntrul tău, nu din afară când ea este. Eu, și pe dinăuntru și pe dinafară Mă voi desfășura cu tine peste mulțimi, dar dacă Mă ții numai pe afară, tu ești cu două fețe, haină cu două fețe, tată. Haina ta să fie la fel pe amândouă părțile, ca să nu rămâi păcălit când toate se vor răvăși la vedere. Ploaia nu se face din știința omului de știință, și se face la porunca Mea. Ea își cunoaște hotarul încă de la facere, căci apa are legile lui Dumnezeu peste ea. Pe vremea marelui Ilie, de 7


Enoh şi Ilie

unde, tată, a mai fost făcută ploaia? Ea a fost făcută din rugăciunea lui Ilie, căci ea a ascultat de hotarele ei prin rugăciunea preotului Meu Ilie, și după aceea el a slobozit-o pe pământ tot prin jertfa rugăciunii lui. Mare durere mai are un slujitor al lui Dumnezeu, un profet al lui Dumnezeu între oameni, că oamenii sunt deprinși să-L uite pe Domnul prin îndeletniciri pământești și trupești, dar un slujitor al cerului are durere mare pentru rătăcirea oamenilor de la căile cerului. Ilie lucra cu mare putere și cu mare milă. Ilie n-a fost crud dacă a pedepsit pe omul mincinos; El a fost plin de durere din pricina minciunii și a luptat să stârpească minciuna și trupul ei. Dar azi, măi fiilor, nimeni nu se mai ridică împotriva minciunii, împotriva științei mincinoase, care vine de la om, de la omul cel ce se dă drept Dumnezeu, de la omul științei acestui veac. Ilie a supus pe oameni prin puterea jertfei lui și a rugăciunii lui și a nestrămutatei lui credințe în puterea lui Dumnezeu, cea pusă de Dumnezeu peste el. Când el a aruncat mantia lui peste Elisei ca să-l așeze prooroc mai departe, Elisei s-a supus, și a lăsat plugul în brazdă și s-a dus ca ucenic al lui Ilie. Ba a mai și dat foc plugului și boilor și s-a dus slujitor pentru Dumnezeu, căci Ilie, ce făcuse, făcut a rămas, și a rămas Elisei lucrător cu puterea lui Ilie, care era puterea lui Dumnezeu peste cel credincios. Așa râvnă cer Eu de la tine, măi Israele de azi, că azi Ilie te întoarce pe tine cu fața spre început și întoarce începutul cu fața spre tine, că el nu vine să te lovească pe tine. El cu Baal are ce are, el cu idolul tău are ce are, nu cu tine, tată. Dar dacă tu ai trupul idol, ieși de sub această minciună și fii atent, că Ilie, robul Meu, are milă de tine, copilule al Meu de la sfârșitul vremii veacului omului; are milă să te întoarcă la legea lui Dumnezeu, în care nu mai încape moarte, tată. Să nu te mai găsească idol, și să te găsească creștin slujitor lui Dumnezeu, că toate celelalte câte-ți trebuie ție, are grijă Tatăl să ți le adauge. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-1994 *** Iată, va veni la tine omul și îți va spune că nu este din Dumnezeu această carte pe care Eu am scos-o acum și pe care o voi da ca merinde vie la sărbătoarea Mea de patruzeci de ani cu tine, poporul Meu. Îți va spune omul că scrie în Scriptură să nu mai adauge și nici să mai scoată nimeni din cartea aceea. Eu, Domnul, vin și îți spun ce este cuvântul acela. Cuvântul acela este pentru cartea lui Ioan, pentru cartea Apocalipsei, nu pentru cuvântul lui Dumnezeu, care nu se va sfârși în veac. Acolo este vorba de profeția lui Ioan, de profeția sfârșitului lumii și de venirea Mea, nu este vorba de sfintele Scripturi, care nu se vor sfârși, și vor fi cu Domnul în veac. Este vorba de cuvântul Apocalipsei și de numărul scris în ea, și să vezi ce-ți mai spun Eu acum. Scoate cartea aceea, tată, și citește cu Mine în ea și vezi că s-a împlinit scoaterea și adăugarea aceasta în ea. Oamenii bisericii din lume au călcat acest cuvânt, au scos din ea și au adăugat în ea; au schimbat cuvântul și numărul profețit, și vor păți aceia ca dreptul Simeon, care n-a mai murit până ce n-a văzut cele șterse de el în profeția cu nașterea Fecioarei. De ce, tată, a făcut omul bisericii de azi așa ceva? A făcut așa, ca să te omoare pe tine și ca să-și facă loc cu dreptatea sa, ca să nu te mai temi tu că Eu vin acum, și ca să nu te mai pregătești și ca să te ia dinaintea cuvântului Meu. Duhul veacului acesta a intrat în biserică, și de aceea biserica este a veacului acesta și nu este a cerului. Dar tu ești biserica Mea cerească, Ierusalime, și fii atent, că omul bisericii din lume a schimbat Scripturile despre venirea Mea și numărul cel profețit de Duhul Sfânt. Eu am scris în carte o mie și încă o mie până la venirea Mea, dar omul bisericii din lume a scris drum lung, căruia nu i se cunoaște capătul, a schimbat și a scris mii de ani. Iată, aceasta va cădea peste omul care a lungit drumul. Au adăugat la număr și au scos venirea Mea, și dacă aceia care au scos Mi-au tăiat Mie numărul și drumul, dacă ei stau în nepăsare, așa stă și turma lor. Dar Eu vin la tine și nu tac și îți 8


Enoh şi Ilie

spun să fii gata, că sunt lângă arătare, și voi trimite înaintea Mea pe Ilie proorocul, care va face curățirea cărării Mele și va culege din calea Mea trupurile și va așeza serbare cerească înaintea Mea. O, fiule, omul din lume știe mai bine ca tine venirea Mea, că el a citit și nu e prost, și încearcă să-și lungească statul și veacul lui. Dar Eu vin și îți spun să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima, cu veghe, tată, și din tot cugetul, cu veghea cugetului tău, și să nu zici că Domnul nu mai vine, și tu să fii pregătit bine, că dacă ești gata, Eu vin, fiule. Tu Mă ții să nu vin; tu, cu zăbava ta. Nu vreau, tată, să te trimit în lume când voi veni. Nu vreau să tragi acolo unde nu-Mi place Mie, că Eu acolo nu Mă duc; nu Mă duc în lume. În lume este Ilie cu curățirea pământului, că multă râvnă are el de Dumnezeu, și de aceea el este cu trupul. Ilie n-a voit să moară cu trupul, și dacă n-a voit, Eu am împlinit, și iată ce mare este acest sfânt. Enoh n-a voit să moară cu trupul, și dacă n-a voit, nu a murit. Așa și tu să vrei, Israele, copilul Meu de la venirea Mea. Mă doare că nu te-ai învrednicit să ai tu de la Mine fructul vieții, căci fructul vieții este curat, curat, tată, și tu nu ești curat, și nu pot sta la masă cu tine ca în cer, și stau ca pe pământ. Mi se frânge inima că nu te-ai învrednicit să ai tu de la Mine darul pe care l-am coborât Eu în grădina Mea. În această grădiniță am ungere mare, tată. Am trimis pe cei trei sfinți ierarhi la Verginica după postul ei de patruzeci de zile și patruzeci de nopți, și M-au dat ei din potir ceresc, i-au dat Trupul Meu, lucrat de cer, de cei trei ierarhi care stau la temelia cea de la început, alături de cei dintâi apostoli ai Mei. Acesta a fost darul pe care i l-am dat Eu lui Verginica după postul ei de patruzeci de zile. Darul a fost Iisus Hristos, adus din cer, de ierarhi din cer. Ei sunt ierarhii acestei lucrări și au ungerea lor peste fiii grădiniței Mele de azi. Ei sunt de la început cu Verginica, din anul 1955, și nimeni nu poate umbla la această lucrare așezată de cer. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Întâmpinării Domnului, din 15-02-1995 *** O, Israele tată, tu nu știi, fiule, să înțelegi ce vorbesc Eu cu tine, că ți-am grăit cuvânt adevărat și te-am rugat să nu te mai uiți în lume, și ți-am spus așa: «Vai ție, poporul Meu, dacă nu Mă vei asculta să nu te mai uiți ca să știi și tu ce pățește lumea!». Lumea, tată, va intra în rele tot mai mari, în dureri tot mai mari, că sfântul prooroc Ilie s-a dus în lume, tată, s-a dus ca să Mă răzbune pe Mine, Cel ce sunt defăimat și batjocorit de lume și călcat în picioare de lume și de slujitorii cei din lume, care stau în numele Meu în fața omului din lume. Aceștia stau, și în zadar stau, că lumea se strică din ce în ce mai rău, și peștele își strică și el capul din ce în ce mai tare. Tot ce mai era sfânt s-a pângărit, și nu mai este loc curat, și proorocul Ilie s-a umplut de râvnă și de durere, că e cu mult mai rău omul care se zice că e creștin, e cu mult mai rău decât Israelul cel din vremea aceea când Ilie plângea la Mine de lipsa lui Dumnezeu din om. O, poporul Meu Israel, Eu, tată, ți-am spus ție că tu ești mai mult decât Moise, decât Ilie; Eu așa ți-am spus în vremea lui Verginica. Umblă, tată, în carte, că acum ai ce învăța, și vezi că Eu așa ți-am spus. Ți-am spus să fii mai mult ca ei pentru Mine, mai tare în lucrare ca ei, că ție, fiule, ți-am dat mai mult decât le-am dat lor, ți-am dat ce n-am dat nimănui până la tine, și nu mai am ce-ți da, că tot ce am avut, tot ce am mai avut de dat ți-am dat ție. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării Domnului, din 01-06-1995 *** Tu, poporul Meu, să crezi ce-ți cuvintez Eu, că nu de azi îți cuvintez. Eu de mult cuvintez, de șapte mii de ani cuvintez, și puțini au crezut, dar în curând nu va mai fi necredincios între cer 9


Enoh şi Ilie

și pământ, căci se încheie așteptarea, și toate cele împlinite vor fi simțite și cunoscute. Tu, poporul Meu, să fii poporul Meu, să fii, tată, poporul Meu și fructul Meu cel așteptat și dorul Meu cel împlinit și copilul Meu cel gătit de serbarea de sfârșit. Fiule, poporul Meu, dacă Eu acum te mint pe tine, să știi că nici Scriptura n-ar face altceva, dar să știi bine și întărit să fii că nici Scriptura nu te minte nici atunci, nici acum, și nici Eu, Care proaspăt stau cu tine și mereu îți amintesc de cele proorocite pentru vremea cea din urmă. Numai așa ar fi să zici că Eu te mint azi, atunci când vei da să zici că Scriptura minte. N-am mințit nici ieri, nici azi, dar învață-te să știi, tată, vremile și să socotești bine drumul Meu cel de șapte mii de ani cu omul și să înțelegi bine lucrarea Mea cea nevăzută, care încet, încet vine toată spre vedere sub ochii tăi. Lucrarea Mea cu tine este Ilie, fiule. Ilie este scris pentru pregătirea cărării Mele. Ilie se numește cel ce Îmi pregătește cărarea. Poporul Meu, ia, tată, în tine duhul și puterea lui Ilie, râvna și credința acestui slujitor ceresc între cer și pământ, căci focul Duhului Sfânt te-a îmbrăcat pe tine cu foc mai mult ca pe Ilie, fiule. Ți-am făcut cojoc care să te ocrotească și să te îmbrace cu putere. Ia-l pe tine, poporul Meu, și desparte cu el apele cele tulburi ale lumii acesteia și vino după Mine, că Eu vin în urma ta. Fii atent bine ce-ți spun și nu te sminti ce-ți spun: vino, tată, după Mine, că Eu vin în urma ta. Ia-o tu înainte după Mine, că Eu vin în urma ta, fiindcă așa este astăzi lucrarea lui Ilie: este să-Mi pregătească el calea, ca să vin pe ea. Tu ești calea Mea. Așează-te, poporul Meu, ca să-Mi fii cale de venire, și apoi Eu vin. Eu pe tine te aștept ca să vin, căci tu ești calea Mea, și să vezi tu ce venire slăvită va fi să fie, că se va ține lumea după tine ca după focul cel ce luminează și încălzește în vreme de întuneric și de frig. Se va ține lumea după tine ca după pâine, ca după apă, poporul Meu, și se va sătura și va vedea venirea Mea, și se va deștepta cel ce este scris să se deștepte. Dar cel ce M-a cunoscut și M-a părăsit, acela nu va mai avea atunci curaj să se apropie ca să călătorească cu Mine, că nu va avea putere să vină. Va voi să vină, dar putere nu va avea și nu va veni, și așa va fi vădit cine a fost și ce a făcut unul ca acela. De ce, tată, crezi tu că oftez Eu așa de greu pentru cel ce s-a dezbrăcat de acest cojoc, de această lucrare de salvare? Iată, cel fără de cojocul acesta nu va avea cu ce să despartă apa ca să treacă, și apa va fi mare și nervoasă, și pe apă nu vor fi salvatori, căci salvatorii sunt întru Mine, și aceeași lucrare au. Mai fericit va fi acela care abia vine decât cel ce a fost și s-a dus. Mai fericit va fi cel din lume care va trage în barca Mea, că acela vine crezând și cuvântând lucrul cel nou și pe poporul cel nou. … Iată, fiilor, lumea se va naște din nou, lumea se va înnoi, după cum este scris. Lumea va lua înfățișarea cea dintâi, cea de la facerea ei. Lumea cea văzută va fi cuprinsă iar în cea nevăzută, ca să se poată vedea cea nevăzută în cea văzută, lumea cea creată de Dumnezeu și nu de om. Omul care s-a născut din om a intrat iar în pământ, și iar va ieși din pământ omul, ca și la început, la cuvântul lui Dumnezeu, la lucrul mâinii lui Dumnezeu. (Vezi tema: „Învierea morților”, n.r.) Omul se va întocmi iar, din pământ. Tot omul care a știut pe Dumnezeu se va scula cu trup nestricăcios și va sta înaintea Domnului. (Vezi tema: „Taina de mântuire a omenirii, taina nestricăciunii”, n.r.) Omul lui Dumnezeu se va întoarce în Eden. Scris este în Scripturi despre nașterea din nou a lumii, despre înnoirea lumii. Să nu te mai clatini tu, poporul Meu, că mare lucrare este de la Dumnezeu prin tine, cel ce ești azi în trup, cel ce ești azi cu Dumnezeu și care ai cojoc de la Dumnezeu. Te voi pune față în față cu Ilie proorocul, că se unește începutul cu sfârșitul, se unesc cele dintâi cu cele din urmă și vom fi cu toții un singur trup. Amin. Mergi, Israele, mergi! Mergi, tată, pe cale cu Mine, chiar dacă nu vezi cu ochii calea, că vine ziua să vadă lumea că tu ai calea Mea sub pașii tăi. Nu tu trebuie s-o vezi. Cel necredincios trebuie s-o vadă. Proorocul Elisei n-a văzut cu ochii oastea cerească, pregătită în luptă pentru el și 10


Enoh şi Ilie

pentru scăparea lui, dar a văzut ucenicul său, Ghehazi, a văzut carele și oastea cerească, a văzut la cererea lui Elisei către Domnul, și a crezut ucenicul în cuvântul credinței lui Elisei. Domnul Dumnezeul lui Israel a grăit poporului Său. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-1995 *** Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu Tatăl, și sunt în cuvânt. Amin. Eu sunt în Tatăl, și Tatăl este în Mine. Amin. Eu sunt Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin, amin, amin. Este scris în Scripturi taina veacurilor care s-au scurs de la venirea Mea cea văzută între oameni, de la nașterea Mea între oameni. Este scris în Scripturi că voi veni și Mă voi numi Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Este scris în Scripturi că voi avea un popor care va sta înaintea Mea la cea de a doua venire a Mea. Pace ție, poporul Meu chemat la pregătirea Mea pentru venirea Mea cea de acum! Pace ție, fiule Israele, căci poporul Meu se numește Israel, așa se numește de la Avraam și până în veci. Pace ție, poporul Meu, și stai sub cortul pregătirii, fiule Israele, și stai bine, copile scump, căci cununițele de mireasă nu se deosebesc între ele. Pace ție, mireasa Mea, poporul Meu mireasă! (Vezi „Nunta Mielului”, n.r.) Mireasa are veșminte albe, și de aceea te-am născut din cer și din cuvânt, poporule, mireasa Mea, ca să fii mireasă curată înaintea venirii Mele. Cobor cuvânt. Mă fac cuvânt în grădină, Mă fac praznic de serbare și de hrană pe masa Mea cu Israel și nuntesc cu zi de serbare și cu oaspeți cerești la serbare. Este scris că voi trimite pe Ilie proorocul mai înainte de venirea Mea cea de a doua ca să întoarcă pe fii spre părinți, și pe părinți spre fii, ca să cruț pe omul care se întoarce cu fața la Dumnezeu. Proorocul Ilie se uită cu Mine la tine, poporul Meu de azi, și se scutură peste tine cu duhul râvnei lui de Dumnezeu. El nimic n-a avut pe pământ, nimic, decât dragoste mare și râvnă mare pentru Mine și pentru împărăția Mea în om, în Israel, care era poporul Meu. Jertfa lui de preot ceresc pe pământ a avut mare putere, că mare este taina de preot al lui Dumnezeu. Jertfa lui adusă Mie ce a fost, măi Israele? Jertfa lui care a ars înaintea Mea a fost rugăciunea lui, care a coborât foc din cer ca ardere de tot. Pe altarul lui a ars rugăciunea lui, ardere de tot, și rugăciunea lui s-a făcut foc care a ars pe altarul lui, care a mistuit tot ce era pus înaintea Mea, ca semn al împlinirii rugăciunii lui și al credinței în Dumnezeul Cel adevărat. … O, poporul Meu, să nu te temi de proorocii mincinoși de azi, să nu te temi. Proorocul Ilie este peste tine și lucrează râvnă în tine, lucrează mai mult decât a lucrat atunci peste Israel. Râvna lui a avut putere mare, iar credința lui a biruit pe proorocii mincinoși. Era Ilie singurul prooroc al lui Dumnezeu. Erau mulți prooroci în jurul lui, erau patru sute și peste patru sute și încă patru sute, și el era singur prooroc înaintea Mea și în numele Meu în Israel, și a biruit împărați și prooroci, și mare a fost lucrarea Mea în el, dar mare a fost puterea rugăciunii lui. Nu vițelul care a fost pus peste altarul lui, ci rugăciunea lui a fost arderea de tot înaintea Mea. (Vezi tema: „Proorocul mincinos și ecumenismul”, n.r.) Vițel a avut și altarul proorocilor mincinoși, dar Eu nu voiesc arderile de tot, ci voiesc duh de credință, duh de rugăciune, duh de lucrare a omului cu Mine, Domnul Cel adevărat dintre dumnezei. De aceea am spus lui Israel: «Să nu ai, Israele, alți dumnezei afară de Mine». Așa spun și azi, și te hrănesc, poporul Meu, cu adevăr din Mine, ca să 11


Enoh şi Ilie

fii tu adevărul Meu între oameni, căci oamenii, fiule, au o mulțime de dumnezei, dar tu să lucrezi, tată, cu duhul și puterea lui Ilie, să lucrezi și iar să lucrezi, ca să știe tot omul că nu este Dumnezeu afară de Mine. (Vezi „Despre chipul cioplit”, n.r.) Te îndemn mereu la duh de rugăciune. Mereu vin și te îndemn să nu ai alt dumnezeu afară de Mine, ca să rodească rugăciunea ta, fiule din Israel, să rodească așa cum a rodit rugăciunea lui Ilie, care a coborât foc din cer, ca semn al Dumnezeului Cel adevărat. O, poporul Meu, sunt în serbare cu tine și cinstim pe proorocul Ilie și rugăciunea lui. Oamenii erau urâți de tot înaintea Mea, și Ilie proorocul a voit să-i întoarcă cu fața spre Mine, ca să le dau frumusețe feței oamenilor. Mă strecor adeseori printre voi, copiii Mei, și Mă las cu tainele cuvântului Meu, cu pildele vieții, fiilor, căci am cărare prin mijlocul lui Israel. Omul e urât de tot înaintea Mea, și nimeni nu se uită în oglindă ca să se vadă cât este de urât. Tot omul se uită în oglindă, dar se uită să se vadă cât e de frumos, ca să se vadă cum poate fi frumos, dar nimeni nu se uită în oglindă ca să se vadă cât este de urât înaintea Mea. Se uită în oglindă omul, ca să se vadă cum îi stă cu dumnezeii lui, cu plăcerile lui, cu împărăția lui, și omul nu-I mai slujește Dumnezeului Cel adevărat. Numai dumnezei mincinoși peste tot, numai minciună peste om, și proorocul Ilie merge pe pământ și dărâmă mereu altarele lui Baal, și Baal cu fiii lui ridică alte altare, și fumul de pe altarele lor înăbușe pe cei din cer și pe cei de pe pământ care sunt din cer, și nimeni nu se mai uită în oglindă ca să se vadă cât este de urât înaintea Mea. … Omul vrea carne, nu vrea cerul. Omul zice că Ilie proorocul a mâncat carne și s-a dus la cer. Dar tu, omule care spui așa, tu nu știi de unde a mâncat și ce fel de carne a mâncat Ilie prin corbii Mei. Omul se rătăcește cu Scripturile în mână și nu caută în ele mântuirea, nu caută să se uite bine în oglindă. Eu vreau să-i dau omului înapoi viața, și omul nu caută spre Mine, dar am ieșit Eu spre el, și să stai, poporul Meu, să stai bine în lucrul tău cu Mine, că am, tată, de împlinit cu tine cele din urmă Scripturi. Israele, Israele, să crezi, fiule, în Scripturi, că nimic străin n-am adăugat azi ție prin învățătura Mea cea proaspătă, nimic în afară de cele scrise în Scripturi. (Vezi tema: „Ce spurcă pe om, ce intră sau ce iese din el?”, n.r.) Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-1996 *** Coborâm cu sobor de sfinți prooroci și prăznuim masă de cuvânt nou, cuvânt cu trâmbițare peste Israel. Duhul proorocului Ilie lucrează prin această lucrare de cuvânt, mai înainte de ziua Mea cea mare și slăvită. Prăznuim cu mărire pe Ilie proorocul despre care scrie în Scripturi că va veni să-Mi pregătească venirea Mea cea de a doua, și cu el prăznuim pe toți proorocii care au proorocit despre vremea aceasta a Mea, că Eu sunt împlinirea cuvântului Meu rostit prin prooroci. Ilie proorocul merge peste pământ ca să îndemne pe oameni la pocăință, dar oamenii sunt de piatră la orice fel de strigăt al Meu ca și în vremea lui Noe. (Vezi tema: „Ca în vremea lui Noe”, n.r.) O, duhul proorocilor strigă la Mine pentru împlinirea Scripturilor lor cele pentru venirea Mea. Dar ce este proorocul? Proorocul este om al lui Dumnezeu, care vorbește cuvântul lui Dumnezeu peste oamenii care nu împlinesc poruncile lui Dumnezeu. Prooroc înseamnă om care se ridică împotriva celor fără de lege ca să salveze adevărul lui Dumnezeu și pe cel drept care geme sub fărădelegile oamenilor. Cuvântul Meu prin prooroci este sabie cu două ascuțișuri care pătrunde în carnea celor uriași ca să slăbească puterea lor cea rea și să izbăvească pe cei apăsați care plâng cu pocăință spre Dumnezeu. 12


Enoh şi Ilie

A fost odată în Israel un om în care Eu Mi-am trezit Duhul ca să-l izbăvesc prin el pe Israel care plângea la Mine cu pocăință. Acesta și-a făcut sabie cu două ascuțișuri și și-a ascuns-o sub mantia sa și s-a dus la regele Moabului, care asuprea pe Israel, și a intrat în foișorul regelui, iar Eu îl păzeam din toate părțile pe cel ce s-a sculat să fie judecătorul Meu peste Israel. Și pe când regele dormea, el a apucat cu stânga sa sabia de la șoldul drept și a înfipt-o în pântecele cel gras al regelui dușman și n-a mai tras-o afară; ba i-a dat drumul și mânerului în pântecul regelui cel rău, și a rămas sabia în carnea celui gras, și am izbăvit pe poporul Meu de vrăjmașii care-l asupreau. Cuvântul Meu este sabie cu două ascuțișuri, și cine se încearcă în ea, este prins de ea, căci are două ascuțișuri. Ilie proorocul Meu când a rostit cuvânt către casa regelui Ahab, cuvântul lui s-a înfipt ca o sabie acolo unde a fost trimis, căci Ilie era proorocul Meu, era cuvântul Meu. Ce este proorocul? El este cuvântul Meu, este om născut din cuvântul Meu cel de peste el. El naște cuvântul Meu între oameni, Mă naște pe Mine cuvânt pe pământ. Așa ai fost tu, Verginico. Cuvântul Meu te-a întocmit și te-a lucrat, și apoi tu Mă nășteai pe Mine cuvânt pe pământ, și din cuvântul Meu în tine s-a născut un popor, și s-a scris cartea acestui popor ca și cartea lui Israel; și precum atunci n-au fost iubiți proorocii Mei, așa și acum, tată. Iată, Eu trimit pe Ilie proorocul Meu și el merge peste tot pe pământ ca să întoarcă pe oameni la Mine, dar cei ce au pus mâna pe cheile împărăției cerurilor Îmi stau împotrivă. Iar tu sună, Verginico, ca să se audă sunetul tău. Amin. O, poporul Meu, iubitul Meu popor, te-am purtat și te port printre oameni cu cuvântul Meu care strigă peste oameni ca să se întoarcă la Mine. Te-am purtat și te port peste pământ ca să dai oamenilor duhul mângâierii, că oamenii sunt fără de mângâiere, și voi merge mereu din loc în loc cu tine, căci duhul și puterea lui Ilie lucrează peste tine, cel mic. Dar s-au supărat mai-marii bisericii din lume și s-au așezat să-și bată joc de arhiereul martor al bisericii Mele cea curată. Îl împing cu amenințare ca să vină și să lovească în grădinița cuvântului Meu, dar tu roagă-te, poporul Meu, și cântă cântarea ta de biruință, căci celor ce nu te iubesc pe tine le-a venit ceasul lor și stăpânirea întunericului de peste ei, că n-au voit să fie ai Mei, și s-au sculat să se lupte cu Mine. Dar Eu Mă întăresc peste tine, căci sunt Dumnezeul tău Cel tare și de aceea se tem de tine cei ce se tem. Așa se temeau popoarele de poporul Meu Israel, că Eu eram Dumnezeul lui Cel tare și eram apărătorul lui Israel care striga la Mine cu duh de pocăință ca să-l izbăvesc. Te-am binecuvântat mereu și te-am trimis să verși peste pământ din binecuvântarea Mea și te-am însoțit mereu cu vreme cu soare și cu pace și cu semne cerești, ca să vadă mulțimile că Eu sunt Dumnezeul tău, Care te mărturisește popor al Meu pe pământ. Dar cei ce au pus mâna pe cheile împărăției Mele și-au pierdut pacea lor din pricina ta, poporul Meu, și folosesc duh de minciună și dau să lovească în tine. O, poporul Meu, nu-i voi lăsa să te batjocorească, și voi face cu ei așa cum am făcut cu mai-marii cei care stăteau peste România, căci trimiseseră asupritori peste grădinița care era să fie a cuvântului Meu, a bisericii Mele cea din cer, căci vin cu sfinții cerului în cuvânt peste ea, și prin ea peste țara Mea de nuntă. (Vezi tema: „Adevărata biserică”, n.r.) Dar când iam văzut că s-au așezat la pândă ca să-Mi nimicească locul în care aveam să-Mi întocmesc coborârea cuvântului Meu, am trimis îngerii Mei și am pus pe fugă pe asupritori, și s-a nimicit om pe om, și pe tine te-am luat pe brațele Mele, grădinița Mea, și te-am ocrotit, tată, iar cei necredincioși, care voiau să te nimicească au pierit prin sabia lor.

13


Enoh şi Ilie

O, grădiniță, în tine plâng în cuvânt, în tine Mă rog Tatălui, în tine Mă rog omului să se întoarcă la Tatăl. O, Tată, Tatăl Meu și al celor credincioși, păzește-i de cei dușmănoși pe cei pe care Mi iai dat! Înconjoară pe poporul Tău cu sfinții Tăi îngeri! Preaslăvește-Te în Fiul Tău prin fiii Tăi cei de pe pământ! – Amin, amin, M-am preaslăvit și Mă voi preaslăvi pururea, Fiule Emanuel, căci Tu ești Fiul Meu, Cel Unul născut din Mine. M-am preaslăvit și Mă voi preaslăvi în fiii cei mici, născuți din cuvântul Tău, și voi lucra semne cerești prin ei, căci Duhul Tău este în ei, și ei Mă fac pe Mine și pe Tine cuvânt pe pământ. Iată, Eu trimit pe Ilie proorocul ca să-Ți gătească Ție cale, Fiule, și să Te întorci pe pământ la oameni și să fii cu cei credincioși în vecii vecilor. Amin. – Slavă Ție, Tatăl Meu, că Eu Mă rog Ție în grădinița cuvântului Nostru. Mă rog pentru om să se întoarcă la Tine, dar Îmi stau împotrivă mai-marii bisericii, Tată. În toate veacurile antichrist a fost alături de Mine și M-a prigonit și până să Mă nasc din Fecioara mama Mea, și după ce am venit iar lângă Tine; M-a prigonit ca să nu cobor din cer pe pământ și ca să nu fiu cu oamenii; M-a prigonit prin cei mai apropiați ai Tăi, Tată. Ei ziceau și zic că Mă iubesc, dar Mă prigoneau și Mă prigonesc mereu ca să nu cobor la oameni. (Vezi tema: „Antichrist și fiara apocaloiptică”, n.r.) O, Tatăl Meu, trimite pe Ilie, trimite-l mereu, că este scris despre el că Îmi va găti calea Mea spre oameni, calea zilei Mele, ziua cea desăvârșită a venirii Mele ca să fiu pe veci cu cei credincioși. Amin. – Amin zic și Eu Ție, Fiule Emanuel, l-am trimis și îl voi trimite mereu pe Ilie proorocul, și va birui cerul pentru coborârea Ta cea de sfârșit a tainei Tale, că Tu ești plinirea cuvântului proorocilor, Fiule al Meu. O, proorocule al venirii Fiului Meu, mergi, și iar mergi pe calea venirii Fiului Meu! Mergi și termină-ți lucrul cel pentru întoarcerea fiilor către părinți și a părinților către fii. Și dacă Ne va auzi cineva glasul Meu și al tău, vom intra la el și vom face pace cu el. Amin. Iar cu cine Ne va goni, vom face război și vom câștiga împărăția cerurilor pe pământ, și vom câștiga de pe pământ pe fiii ei. Amin, amin, amin. (Vezi tema: „Împărăția cerurilor nu vine în chip văzut”, n.r.) – O, Domnul meu, Domnul proorocilor Tăi! Tu ai făcut din mine gura Ta peste oameni, căci oamenii rătăceau fără Tine, și eu suspinam de mila Ta, Cel neiubit, Cel necăutat de oameni, și m-am rugat Ție înaintea necredincioșilor și ai făcut semne cerești la rugăciunea mea. Mă rog și azi, din cer și de pe pământ mă rog Ție și Fiului Tău, Care este în Tine precum Tu ești în El. Mă rog, Doamne, Ție, atinge-Te de duhul necredinței din zilele venirii Fiului Tău cuvânt peste oameni. Atinge-Te de munți și fă-i să fumege. Atinge-Te de toți cei ce jertfesc lui Baal, și Ție nuȚi slujesc ca unui Dumnezeu, căci Tu ești Unul Dumnezeu, Doamne Savaot. Curăță-i pe oameni de necredință, căci tot cuvântul care proorocește prin el împotriva fărădelegii de pe pământ, este cuvânt de prooroc al Tău, Doamne. O, le este frică preoților de azi, le este frică, zic ei, să nu se înșele crezând că Tu ești acest cuvânt.

14


Enoh şi Ilie

O, preoților de azi, dacă acest cuvânt nu este Domnul, atunci ce este Domnul și unde este și ce face El și ce lucrează? Stă degeaba Domnul? Doarme Domnul? Nu mai este Domnul? Ce este Domnul pentru voi? Care este măsura Lui pe pământ? O, preoților, Domnul este acest cuvânt. Mă trimite Dumnezeu la voi să vă întorc către El, și pe El către voi ca să nu vină Fiul Domnului să vă lovească pentru necredință, căci plata necredincioșilor este afară din împărăția cerurilor. Nu vă îndoiți de acest cuvânt. Domnul este, dar voi sunteți fără credință, căci s-a împlinit cu voi Scriptura lui Hristos, Care a spus: «Când va veni Hristos, va mai găsi pe pământ credință?». Despre voi a zis Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu; despre voi, nu despre restul lumii, căci striga Hristos Domnul și zicea: «Ierusalime omorâtor de prooroci, de multe ori am voit să te strâng sub aripile Mele, dar tu n-ai voit, și casa ta va rămâne pustie, și n-ai să Mă mai vezi cu tine până la venirea Mea cea binecuvântată». Așa striga Hristos Domnul, la oamenii care slujeau lui Dumnezeu, ziceau ei, dar ei ucideau pe cei ce erau gura Domnului, iar voi, cei de azi, mărturisiți prin necredința voastră că sunteți fiii celor ce au omorât pe proorocii Domnului. De ce sunteți necredincioși? Necredința este moarte, moartea lui Hristos în voi. Domnul Se propovăduiește pe Sine întru venirea Sa, iar voi ați răpit via Domnului, precum împăratul din vremea mea a luat via lui Nabot și a omorât pe stăpânul viei și a stăpânit via care nu era via lui. Via este a Domnului, nu este a voastră, iar dacă voi nu credeți pe Domnul Cuvântul, nu credeți pentru că Iați răpit via și o stăpâniți cu silnicie, căci furul este cel necredincios și cel ce face fărădelegea. Ce-I dați voi Domnului acum când Își va desăvârși ziua cea mare a venirii Lui, ziua despre care scrie în Scripturi? Aveți voi popor sfânt, care să-L întâmpine pe Domnul la venirea Lui? Grăiesc vouă din cer și de pe pământ, căci sunt viu, și am cerul în mine, și moartea nu are putere asupra mea. Voi ați omorât pe martorii Domnului, dar ei proorocesc în sac și în cenușă și se vor ridica și vă vor judeca și vor spune cu ce moarte ați omorât credința lor și viața lor în Domnul. Dar voi nu cunoașteți Scripturile, că le înăbușiți împlinirile, dar a zis Domnul: «Nu va trece nici cerul, nici pământul până nu se vor împlini toate Scripturile». Și iată, ele s-au împlinit, și taina împlinirii lor apasă peste voi, și sunteți plini de frică. Eu sunt cel ce am lucrat peste arhiereul cel ales de Domnul între voi, ca să vă întorc inimile spre Dumnezeu, dar n-ați voit, și casa voastră e pustie de Domnul. Dacă voi L-ați avea pe Domnul, ați cunoaște această lucrare sfântă, căci cei ce au pe Domnul, cunosc Duhul Domnului. Eu am coborât foc din cer de la Domnul prin rugăciunea mea, dar voi de ce nu v-ați rugat să vă arate Domnul ce este acest cuvânt care curge din cer peste grădina Domnului? Cereți, și veți primi. De ce nu cereți? De ce nu vă rugați cum m-am rugat eu? Mai ușor vă este să alungați adevărul de pe pământ? Cereți, iar dacă nu veți cere voi cere eu la Dumnezeu așa cum am cerut atunci. Eu sunt cel ce gătesc calea Domnului ca să vină Domnul pe pământ. Voi ați iubit mărirea deșartă și slava oamenilor ați primit, iar pe cea de la unicul Dumnezeu nu ați primit-o, și căutați să ucideți cuvântul lui Dumnezeu. Sculați-vă și faceți pace între voi și Dumnezeu, că nu este diavolul acest cuvânt. Domnul este. Îndrăzniți și cercetați. Este Domnul. Amin, amin zic vouă: nu veți putea blestema sau dezbina pe poporul Domnului. Pe fiii grădiniței în care Domnul Se face cuvânt peste pământ, nu-i veți putea birui. E Duhul Domnului în ei și nimeni nu poate să judece pe cei duhovnicești. Îndrăzniți și cercetați duhurile, că vai celui ce săvârșește păcat asupra Duhului Cel Sfânt al Domnului! Cum puteți să osândiți un om fără să-l judecați? Care Scriptură vă dă voie la aceasta? O, e mare întunericul vostru. Alergați spre lumină și fugiți de mânia Domnului! Duhul Domnului așa lucrează. Duhul Cel bun așa grăiește peste pământ. Amin. 15


Enoh şi Ilie

O, Domnul meu și al proorocilor Tăi, Tu ai făcut din mine gură a Ta peste cei ce nu cred în lucrarea cuvântului Tău, căci aceștia rătăcesc fără Tine, și eu suspin de mila Ta, Cel neiubit, Cel necăutat de oameni. Fă semne cerești la rugăciunea mea și Te preaslăvește, Doamne, în mijlocul poporului Tău. Mereu, mereu preaslăvește-Te cu slava cuvântului Tău, căci oamenii cei de azi care-Ți slujesc Ție, zic ei, nu știu ce este slava Ta pe pământ, și necredința a orbit înțelepciunea lor. Fă-Te har văzut peste grădinița Ta de pe pământul român, căci Tu ești Duhul Adevărului. Duhul fățărniciei, duhul minciunii usucă-l și seacă-l, ca să nu mai muște din Duhul Adevărului Tău. Cuvântul Tău dă război cu satana, iar eu sunt trimisul Tău și Îți pregătesc calea. Amin, amin, amin. – O, proorocul Meu cel viu, care n-ai voit să mori, căci ai iubit viața! Eu sunt Duhul și cuvântul proorocilor Mei. Ia cu tine pe toți proorocii, pe toți sfinții și îngerii și stai de veghe pentru grădinița Mea și pentru poporul Meu, că poporul Meu este calea Mea spre oameni. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-1997 *** O, Ilie proorocul Meu se roagă să Mă ating de duhul necredinței din biserică. Vor oamenii bisericii să lovească în tine, grădiniță a cuvântului Meu cel plin de mântuire și de pace și de iubire și de sfințenie. Vor să se ridice să se lupte cu Mine, Cel ce Mă fac Duh Sfânt și cuvânt peste grădinița Mea din România. Mi-am ales în România petecuțul de pământ care s-a ivit prima dată din apă atunci când am făcut cerul și pământul, și acest petecuț l-am numit grădinița cuvântului Meu, taina Mea cea dintru început ivită din apă, primul petecuț de uscat, capul pământului, piatra cea din vârf, iar când l-am zidit pe om din pământ, acesta a fost locul de unde am luat pământ. Grăiesc deslușit această taină, ca să Mă audă oamenii bisericii și să știe de la Mine cu cine au pornit război. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Iezechiel, din 03-081997 *** A fost la poarta grădinii Mele un arhiereu care v-a spus că va veni arhiereul Meu să ia de peste grădinița Mea numele Meu. Acela l-a îndemnat să vină, și a lucrat necredință și gând rău peste grădinița Mea, și a lucrat printre arhierei gândul lui cel rău. (Vasile - Târgovișteanul, n.r.) Și mai este unul între ei, care grăiește cuvinte josnice peste arhiereul Meu, cuvinte nedrese, cuvinte de tortură sufletească, iar alții dintre ei grăiesc cu șiretenie, că mulți din ei se tem de lumina care le descoperă faptele lor rele. Îi voi scrie pe fiecare în cartea Mea, căci cartea Mea din vremea aceasta, se întocmește. Scrieți, fiilor, scrieți acestea în carte spre pomenire, căci așa îi spuneam și lui Moise când întocmea cartea lui Israel spre pomenirea faptelor. (Vezi tema: „Cartea Mielului”, n.r.) Nu vă întristați pentru arhiereul Meu. El va fi ridicat de Mine spre slavă și va uita durerea și îl veți primi cu brațe de flori așa cum l-ați primit acum, căci cuvântul prin care Eu v-am vestit venirea lui la voi, s-a împlinit. Eu am făcut semne cerești pentru ca să încurc aducerea lui spre voi, că Mă durea și Mă doare fapta care a fost pus s-o facă. V-am înștiințat că va fi adus la voi și v-am spus că voi lucra să-i împiedic, și a lucrat Ilie proorocul Meu mânie peste pământ și am îndurerat pe oameni, dar arhiereii cei necredincioși nu s-au pocăit de necredința lor ca să nu-l mai forțeze pe arhiereul Meu să lovească în locul slavei cuvântului Meu. Dar n-a lovit, căci 16


Enoh şi Ilie

această grădiniță este sfințită de cuvântul Meu, nu de el. El a fost martorul Meu și atât. El a mărturisit locul slavei cuvântului Meu, căci l-am făcut uns al Meu și mărturisitor, și nimeni nu poate strica ce am făcut Eu prin el. Nu el a făcut, ci Eu am făcut prin el, și el M-a ascultat cu credință și cu dragoste. Nu vă întristați, fiilor. Nu te întrista, poporul Meu. Fiilor, nimeni nu poate lua de la voi ce aveți de la Mine. Nu vă îndurerați pentru cel uns de Mine, pentru arhiereul Meu nu vă întristați. El va veni la voi și va fi iar cu voi și vă va iubi și vă va mângâia. Amin, amin, amin. … Iată, fiilor, Ilie proorocul suspină cu ochii și cu duhul, căci el este trup în cele cerești, fiindcă n-a murit cu trupul, și a rămas cu trupul ca să poată lucra pentru pregătirea slavei zilei Mele în care voi veni văzut din cer pe pământ. (Vezi tema: „Venirea în chip văzut”, n.r.) Ilie, proorocul Meu, s-a umplut de durere pentru cele ce s-au abătut peste grădinița Mea, și se roagă la Mine să Mă ating cu certare de pământul român din pricina necredincioșilor care se luptă cu grădinița Mea și cu fiii ei și cu poporul Meu creștin din România, căci necredincioșii și fapta necredinței lor aduc mânia Mea peste pământul român. Eu am mers cu voi, fii ai grădiniței Mele, și am luat nodul cel încurcat de peste România și am binecuvântat neamul român ca să fie neam ales între neamuri, iar mai-marii bisericii se ridică cu necredință împotriva faptelor Mele cele cerești. Oamenii nu împlinesc cuvintele proorocilor, dar le împlinesc Eu, așa cum împlinesc rugăciunea proorocului Ilie care-Mi gătește calea și îi face pe oameni să creadă în minunea cuvântului Meu din vremea aceasta. Amin. Fiilor, fiilor, proorocul Ilie nu stă din rugăciune și din lucrare și Îmi zice: – Doamne, Tu ești Cel ce ai spus că mă vei trimite să-Ți pregătesc cărarea celei de a doua veniri a Ta, și eu trebuie să împlinesc cuvântul Tău. Oamenii n-au voit să creadă în prooroci, dar eu mă grăbesc, Doamne, că a venit ziua Ta. Nu plânge, Doamne! Lasă-i pe cei necredincioși să plângă, că ei nu plâng. Cei slabi și mici plâng, dar și Tu plângi. Lasă-mă să tămăduiesc oamenii de necredință, căci Tu ai spus că eu Îți voi găti calea. Amin. – O, poporul Meu, toți proorocii plâng cu Ilie proorocul venirii Mele, căci el merge înaintea Mea. O, poporul Meu, nu plânge! Bucură-te, fiule! Eu te ocrotesc, căci îngerii Mei te-au însemnat cu semnul Meu. Nu plânge, poporul Meu! Eu ocrotesc pe arhiereul Meu până la ziua bucuriei celei mari. Fiilor din grădină, însemnați această zi în cartea Mea spre mărturie, căci întristarea voastră și a Mea vă va aduce bucurie, și bucuria nimeni nu o va lua de la voi. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu peste necredința arhiereilor, din 07-08-1997 *** Eu sunt Dumnezeul văzutelor și al nevăzutelor. Eu sunt Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Eu sunt Cel ce l-am făcut pe omul cel întâi zidit, și am cărare între cer și pământ, iar cărarea Mea este cuvântul. Eu sunt Dumnezeu Cuvântul. Amin, amin, amin. Cei ce stați de veghe înaintea Domnului, deschideți cuvântului Meu ca să vină pe pământ. Duhul Meu este înaintemergătorul Meu. Așa și sfinții Mei cei din veac și până în veac. Și iată, Eu 17


Enoh şi Ilie

vă trimit pe Ilie proorocul, până să vină ziua Mea cea mare și înfricoșată. El va apleca inima părinților către fii, și inima fiilor către părinți, ca să nu vin și să lovesc pământul cu urgie. Mă aștern cuvânt în calea oamenilor, și cuvântul Meu e duh și putere. Cine are urechi de auzit, să audă, căci Duhul Meu grăiește cu putere peste pământ. Amin. O, fiilor unși în grădina cuvântului Meu! Ilie, proorocul Meu, este plin de râvnă ca și atunci când mergea pe pământ înaintea Mea, însoțit de ucenicii lui. El este omul cel care s-a născut și n-a murit. El s-a ridicat mai presus de trupul său cu Duhul Meu din el, și apoi și-a luat și trupul, căci râvna lui a fost a doua viață în el. Sufletul și duhul lui au râvnit pe Dumnezeu ca nici un altul pe pământ, căci el a fost puterea Mea, puterea Domnului. Amin. Duhul lui se mistuia de râvnă pentru Dumnezeu. Mă râvnea fără de moarte, măi fiilor. Auziți voi ce vă spun? Râvnă fără de moarte a avut în el acest preot al Meu; iubire fără de moarte a purtat în el pentru Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu este fără de moarte, fiilor. Aceasta a fost puterea cea din acest prooroc al Meu. Iubirea de Dumnezeu este boldul care înțeapă moartea. Ea este biruința morții, este viață fără de moarte, viață fără de păcat, fiilor. Iubirea de Dumnezeu a fost taina cea care l-a făcut nemuritor pe Ilie, cel ce a fost mai tare ca moartea, biruind-o în trupul său. O, fiilor, iarăși vă spun vouă: mare lucrare este să am cu cine vorbi pe pământ, căci tainele cerurilor Mele nu mai stau în ceruri, și se coboară pe pământ ca să înduplece inima părinților către fii, și a fiilor către părinți; inima sfinților cerului către oameni, și a oamenilor către sfinții cerului. Amin. Le spun fiilor oamenilor că râvna pentru Dumnezeu este viață fără de moarte și omul nu mai voiește s-o atingă cu inima din el, care face din orice râvnă faptă împlinită. Dar oamenii au altfel de râvnă și altfel de fapte împlinite. O, cât de mult doresc să se suie iubire spre Mine, iubire ca a lui Ilie, proorocul Meu. Iubirea lui cea fără de moarte a fost puterea lui întru Mine, și nimeni n-a putut să i-o strivească. Așa a lucrat și Ioan, botezătorul Meu, căci îngerul Meu a zis lui Zaharia: «El va merge înaintea Domnului, cu duhul și cu puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților către copii, și pe cei neascultători, la înțelepciunea drepților, ca să pună înaintea Domnului un popor desăvârșit». De aceea am spus Eu mulțimilor care mergeau după Mine: «Dacă voiți să pricepeți, el este Ilie, care va să vină». Aici trebuie pricepere cerească, fiindcă oamenii răstălmăcesc Scripturile spre a lor pierzare, dar Eu vin să le spun oamenilor că duhul este duh, și sufletul este suflet, și fiecare om își are sufletul său. Amin. Ioan a pregătit calea Mea, căci el este acela despre care stă scris: «Iată, Eu trimit pe îngerul Meu și va găti calea înaintea feței Mele». Fiilor, fiilor, grăiesc vouă ca să audă tot omul. Duhul și puterea lui Ilie au fost iubirea și credința lui în Dumnezeu, și lucrarea lui cea pentru Dumnezeu, și așa a fost și Ioan, despre care îngerul a zis lui Zaharia că el va merge înaintea Domnului, cu duhul și cu puterea lui Ilie. Dar Ioan este Ioan, și Ilie este Ilie, și amândoi au lucrat aceeași lucrare, și amândoi au întors pe mulți din Israel la căile dreptății, făcându-I Domnului cale peste pământ. Duhul sfinților e Duhul lui Dumnezeu, Care Se odihnește în sfinți. Duhul și puterea lui Ilie au fost iubire fără de moarte și faptă cu putere. Eu vin cuvânt pe pământ și Mă scriu cu serbare de sfinți în cartea Mea de azi. Iată, Eu trimit pe Ilie proorocul, până să vină ziua Mea cea mare și înfricoșată. El va îndupleca inima părinților către fii, și a fiilor către părinți, ca să nu vin cu prăpăd peste pământ. Amin. 18


Enoh şi Ilie

– Eu sunt duhul și puterea Domnului, Care a locuit în mine prin iubirea mea de Dumnezeu. Eu sunt servul Tău, Doamne, și lucrez înaintea Ta, că Tu așa ai plănuit pentru ziua Ta cea de azi, și ai spus: «Eu trimit pe Ilie proorocul, până să vină ziua Mea cea mare». Eu sunt cel ce lucrez pentru Tine iubire în mulți, ca să-i așez înaintea Ta popor desăvârșit, așa cum am fost eu și ucenicii mei. Amin. Eu, Doamne iubit, voiesc să le spun oamenilor așa cum le-ai spus și Tu: duhul este duh, și sufletul este suflet, căci oamenii și-au pierdut înțelepciunea minții și s-au rătăcit în credințe mincinoase, și inimile lor aiurează, Doamne. Tu ești Cel întrupat de la Duhul Sfânt în Fecioară, că ești Dumnezeu, și ești sufletul fiecărui om, că Te-ai născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, iar Tatăl prin Tine le-a făcut pe toate. Tu ești Cel ce ai dat suflet și duh trupului omului cel întâi zidit din pământ, și omul este din trup, din suflet și din duh, precum Pavel, apostolul Tău, îi îndeamnă pe oameni și le spune: «Trupul și sufletul și duhul vostru păzească-se în întregime întru venirea Domnului vostru». Amin. Oamenii sunt rătăciți de la adevăr, Doamne. Oamenii au schimbat rostul Evangheliei Tale, și inima din ei aiurează. Iată, eu vin să întorc inima lor spre Tine, ca să audă glasul Tău și să învieze din moarte și din rătăcire. O, fii ai oamenilor, nu e bună mintea omenească. E bună mintea lui Dumnezeu în voi. Nu faceți din mădularul minții voastre mădular rătăcitor de suflet. Nu se poate să intre sufletul unui om în alt trup de om. O, cine v-a deprins pe voi cu așa gândire, o, fii ai oamenilor? Ioan Botezătorul a lucrat pregătirea cărării Domnului, așa cum fac eu azi, și a lucrat cu duhul și cu puterea lui Dumnezeu, cu credința și cu fapta, care lucrau în mine în vremea trupului meu, dar sufletul meu e al trupului meu, iar sufletul lui Ioan e al trupului lui Ioan, amin, și amândoi am avut lucrare de pregătire a cărării Domnului, lucrare de întoarcere a oamenilor către Dumnezeu. Eu sunt cel ce mă vărs cu duhul iubirii mele de Dumnezeu și cu puterea faptelor credinței mele în cei plăcuți lui Dumnezeu, ca să lucrez din ei popor desăvârșit înaintea Domnului. Așa trebuie înțeleasă Scriptura aceasta. Eu sunt viu prin iubirea mea de Dumnezeu. Iubire fără de moarte am eu pentru Domnul, și ea mă ține viu cu trupul, iar trupul meu este în cele ce nu se văd. Unde sunt cele ce nu se văd? Ele sunt lângă oameni și nu se văd, și lucrează, nevăzute, pentru oameni. Elisei, ucenicul meu, a cerut de la mine să-i dau duhul și puterea mea, dar acestea sunt și cu mine, și nu s-au știrbit întru nimic. Așa este lucrul sfinților care ridică sfinți dintre oameni, ucenici de sfinți dintre fiii oamenilor, prin lucrarea duhului și a puterii lui Dumnezeu în sfinți. Eu n-am avut în minte decât pe Dumnezeu și durerea Lui. M-a durut durerea Lui în mine ca și pe El, și n-aveam pace în suflet până ce nu-L alinam pe Domnul îndureratul. Pedepseam pe omul care-L prigonea pe Dumnezeu, că mă durea durerea Domnului. Eu de mila Domnului pedepseam pe om, căci am fost bun cu Dumnezeu. Am lăsat duhul și puterea din mine peste Elisei, ca să lucreze văzut cu acestea, iar când a despărțit apele Iordanului cu mantia mea, el a strigat la Dumnezeul lui Ilie, și Dumnezeu a lucrat și în el cu ale Sale, și lângă ale Sale este și numele celui credincios în cele ale lui Dumnezeu. O, fii ai oamenilor, luați și voi de la mine așa cum a luat Elisei, ucenicul meu. Luați duhul și puterea care au locuit de la Dumnezeu în mine prin iubirea mea de Dumnezeu. Iubirea omului pentru Dumnezeu Îi face casă lui Dumnezeu în om. Iubirea de Dumnezeu este boldul morții, este viață fără de moarte. Eu le-am lucrat pe cele de trebuință trupului cu cuvântul, căci așa a fost puterea credinței mele. Eu aveam împărăția cerurilor în mine, și cu cuvântul ei îmi lucram pâinea 19


Enoh şi Ilie

mea. Când eram copilaș, Domnul mă hrănea cu temerea de El, iar când am crescut, Îl hrăneam eu pe Domnul cu iubirea mea pentru El. Iar acum tot așa lucrez, că mi-e milă de Dumnezeu îndureratul. Ucenicii lui Elisei mă căutau după ce m-am despărțit de Elisei, după ce carul de foc mi-a făcut trecerea în cele ce nu se văd. Dar eu sunt viu și lucrez înduplecarea inimilor oamenilor spre Dumnezeu. Duhul și puterea mea lucrează din grădina Domnului. Eu îi întăresc cu cele purtate de mine pe cei din grădinița cuvântului din România. Duhul și puterea mea este Dumnezeu și fapta Sa, care lucrau la credința mea. Eu sunt duhul și puterea Domnului, Care a locuit în mine prin iubirea mea de Dumnezeu. Amin. Doamne, Tu ești Cel ce Te întrupezi în cei credincioși cu trupul Tău prin biserică, pentru ca să fii purtat de sfinți, cuvânt și trup, duh și trup mai presus de fire, că Tu ești Dumnezeu. Amin, amin, amin. – O, proorocul Meu, M-am lăsat cu iubirea ta de Dumnezeu, cu duhul și cu puterea ta Mam lăsat în cei credincioși, ca să pot striga la oameni. Cei credincioși Mă primesc cuvânt cuvântat din cer. Eu vin cu norii slavei Mele până deasupra grădiniței cuvântului Meu și cuvântez întoarcerea oamenilor la Mine, întoarcerea părinților către fii, și a fiilor către părinți, căci sfinții Mei stau față în față cuvânt peste oameni, fiindcă Eu vin cu sfinții, că așa este scris: «Iată, Eu trimit pe Ilie proorocul, până să vină ziua Mea cea mare și înfricoșată». (Vezi tema: „Precum S-a suit, așa și vine, cu norii vine”, n.r.) El va îndupleca inima sfinților către oameni, și a oamenilor către sfinții cei care M-au iubit pe pământ, că Eu vin, și nu cumva, când vin, să lovesc pământul cu urgia Mea. Ilie proorocul este mare întru venirea Mea. El are trupul viu, și are ucenicii cei vii cu el, în cele ce nu se văd, și lucrează lucrarea venirii Mele, venirea Mea cea mare, venirea Mea care este scrisă în Scripturi. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-1998 *** În ziua când Eu, Domnul, Mi-am schimbat chipul feței în slavă văzută, am avut martori și de pe pământ și din cer. Eram cu cei mai apropiați apostoli ai Mei dintre cei doisprezece; eram cu Petru, cu Iacob și cu Ioan cel iubit de inima Mea, iar dintre cei din cer aveam martori pe Moise și pe Ilie, că nici ei nu și-au lăsat trupul pe pământ când au intrat în cer. O, fiilor credincioși, oamenii de pe pământ citesc în viața Mea cea din vremea trupului Meu în mijlocul oamenilor, citesc, dar nu se lasă pătrunși de lucrările lui Dumnezeu, cele peste fire, de puterea Mea cerească, pe care când și când o slobozeam să se arate cu oamenii și să creadă oamenii în Dumnezeu, Cel venit pe pământ. Moise și cu Ilie, proorocii Mei cei de demult, s-au arătat și ei cu Mine în slavă, și vorbeau despre cele ce Eu voi pătimi în Ierusalim, căci erau din cer și știau din cer. Apostolii Mei cei trei voiau să Mă ferească de pătimire, și Petru Îmi spusese că dacă voiesc, ne vor face ei trei câte o colibă, ca să rămân acolo pe munte cu Moise și cu Ilie, căci erau înspăimântați de cele pentru pătimirea Mea. Și pe când el vorbea, s-a făcut un nor și Ne-a umbrit pe toți, și s-au înspăimântat apostolii Mei, iar apoi s-a făcut glas din nor, glasul Tatălui Meu, Care a zis: «Acesta este Fiul Meu Cel ales. De El să ascultați». Slava cerului s-a tras apoi în cămările ei, și Eu am rămas cu ei ca și până atunci, poruncindu-le să nu spună ce au văzut până la învierea Mea dintre morți. Iar dacă Eu M-am înălțat la Tatăl Meu, le-am spus lor: «Mergeți în 20


Enoh şi Ilie

toată lumea și spuneți despre Mine, și veți fi martorii Mei până la toate marginile, pentru cei credincioși, care vor crede în Mine prin mărturisirea voastră». Fiilor, în ziua aceea s-a arătat cerul cu pământul împreună în lucrare: Tatăl și cu Fiul, Moise și cu Ilie, care sunt vii, și cei trei apostoli peste care deosebit lăsam tainele cerurilor, și cu care Mă purtam din loc în loc între cer și pământ. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Schimbării la față a Domnului, din 19-081998 *** Voi, copilași din urmă, voi, cei pe care vă numesc poporul Meu de azi, poporul venirii Mele, voi să nu uitați că sunteți copiii venirii Mele, și aceasta să lucrați, venirea Mea, căci sfinții din cer aceasta așteaptă și aceasta lucrează: venirea Mea. Și iată, vin, mereu vin, și vin sfinții cu Mine, și se împlinește Scriptura lui Enoh, care a spus că «Vine Domnul cu sfinții în zeci de mii de mii». Dar din nou grăiesc peste voi și peste cei ce cred ca voi, că alta este slava celor cerești, și alta este slava celor pământești. Fericit este omul care trăiește cerește pe pământ, că acela vede pe cele cerești, care nu se văd de către oamenii cei firești și trupești, căci trupul poftește și iarăși poftește împotriva duhului. Și iată întrebare cerească: ce este duhul împotriva căruia poftește trupul? Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților trei ierarhi: Vasile, Grigorie și Ioan, din 12-02-1999 *** Din sărbătoare în sărbătoare și din praznic în praznic Mă vreau cu voi, și Îmi aplec fruntea Mea cerească și așa intru în grădina Mea cu voi, fiilor veghetori în calea Mea spre pământ. Mă aplec până la voi, ca să vă aplecați și voi pentru Mine și să vă ridicați deschizându-Mi, și să petrecem pe pământ sărbătoarea venirii Mele. Cuvântul Meu cel de peste voi este sărbătoare pentru toți cei din cer. Tot cerul e cu privirea după Mine când Eu Mă aplec spre voi cu cuvântul venirii Mele. Voi sunteți puțini care ascultați cuvântul Meu, dar cei din cer sunt cete-cete de zeci de mii, precum scrie de venirea Mea cu sfinții, așa cum i-am arătat Eu lui Enoh să scrie despre venirea Mea, așa cum i-am arătat lui Daniel. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic Gheorghe, din 06-052000 *** – Eu, poporul Meu de azi, îi bucur pe sfinți când îi iau în coborârea Mea spre tine, și împlinesc în mijlocul tău Scriptura lui Enoh, care a proorocit venirea Mea cu sfinții și a spus: «Vine Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi», iar după el, apostolul Meu Ioan și el a vestit aceasta și a spus: «Numele Lui se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu, și oștile din cer vin după El, călare pe cai albi, purtând veșminte de vison alb, curat». (Vezi Cartea lui Enoh n.r.) Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a șaptea după Paști, a sfinților părinți, din 12-06-2005 *** E sărbătoare de sfinți, și am cu Mine pe proorocul Meu Ilie, iar el are cu el râvna cea pentru venirea Mea cu sfinții pe pământ după două mii de ani de la slăvita Mea arătare de la Tatăl, Om și Dumnezeu desăvârșit între oameni, strigându-i cu dor spre slava vieții Mele, pe care am voit și 21


Enoh şi Ilie

voiesc s-o dau omului, de viață și de mântuire a lui din stricăciunea la care el trage de șapte mii de ani. Duhul Sfânt este gura Mea, și L-am pus pe El în gura proorocilor Mei din toate vremile, și lam strigat pe om din moarte la viață, că n-am altă lucrare în afară de facerea omului cel după chipul și asemănarea Mea, după ce l-am făcut la început pe Adam, iar el s-a luat apoi din Mine și M-a lăsat fără mângâiere și M-a lăsat cu suspin după om, M-a lăsat trudind din greu la facerea omului cel din om ieșit ca să am unde să-Mi plec capul, să am om în care să-Mi aflu odihna, ziua Mea de odihnă, pe care l-am rugat pe om să n-o uite, să-și amintească de ea și s-o cinstească, să-și amintească de el și să cinstească viața lui cea de la Mine în el, ca să aibă Domnul odihnă și zi de odihnă, să aibă Domnul casă în om, căci Eu l-am făcut pe om pentru odihnă a Mea. … E sărbătoare de chemare a omului spre Mine. E duhul proorocului Ilie peste pământ, căci gura Mea este prin glasul profeților Mei, iar tu, poporul Meu, să înveți să te rogi, să înveți mereu și să te rogi mereu, căci tot ce va fi să vină de la Dumnezeu și să rămână de bucurie pe pământ sfânt, numai prin rugăciunea ta se va împlini, numai prin Duhul Meu, Care Se face grai prin cei ce Eu îi fac putere de împlinire a credinței cea pentru împărăția cerurilor pe pământ și peste om, așa cum am lucrat și am putut să grăiesc prin gura profeților Mei. Amin, amin, amin. – Sunt strigarea Ta cea plină de râvnă dumnezeiască, Doamne. M-a durut viața de mila Ta cât am stat între oamenii depărtați de iubirea Ta cea pentru om. Am oftat îndurerat, am dorit cu râvnă iubirea Ta în om și am așteptat să se trezească poporul Israel și să se întoarcă la viață pentru Tine și nu pentru el, căci omul cel fără Dumnezeu în el, este diavol, este potrivnic lui Dumnezeu, Doamne Făcătorule. O, bunule Doamne, mi-e râvna ca focul cel mistuitor să-i spun omului că nu poate să slujească la doi stăpâni așa cum crede el de șapte mii de ani. Ai venit pe pământ și Te-ai făcut Om, Doamne slăvit, și i-ai spus omului că nu poate să slujească la doi stăpâni, și el nu crede nici acum că nu se poate așa. Dar strig eu la om așa cum am strigat cât am stat cu trupul văzut între oameni, căci duhul meu râvnea cu foc în Duhul Tău, și mă durea ca și pe Tine de pierderea omului. Strig acum la om, și slăvesc ziua venirii mele în cele ce nu se văd și, strigând la om, slăvesc ziua mea cea de la Tine. Strig la om, că mi-e jale de jalea Ta, ca și atunci mi-e jale, și merg peste pământ cu jale și Îți curăț pământul de lucrarea omului, ca să-l îndemn pe om spre Duhul Tău, Care îl strigă de la el la Tine, căci omul este el, iar Tu ești uitat de om, și eu îi spun omului că nu poate să slujească la doi stăpâni: și lui și Ție; și morții și vieții. Nu poate omul să împace aceste două slujiri în el, ci ele se alungă una pe alta, iar această dezbinare nu se sfârșește până ce omul nu va alege pe Cel de la Care are în el viața sa. Amin. … O, oamenilor, a venit Domnul pe pământ, și strigă peste voi cu Duhul Său Cel Sfânt, ca să vă dea înțelepciunea vieții. O, țara Domnului, S-a întors Domnul la tine, că Și-a adus aminte de facerea ta cea de la începutul facerii și apoi cea de la nașterea Lui Om între oameni. O, țară română, te-a făcut Domnul casa venirii Lui, și te curăță de fărădelege ca să fii frumoasă și curată. Deschide-ți urechea și auzi cuvântul Lui, că eu sunt proorocul venirii Lui cea de a doua și voiesc cu milă să te umbresc pe tine, căci râvna mea de Dumnezeu se lasă cu putere peste tot pământul, ca să pregătesc apoi pe el slava Domnului și odihna ei, căci oamenii nu vor mai putea sluji la doi stăpâni: și loruși și Domnului.

22


Enoh şi Ilie

O, tu, țară scumpă, țară numită, țară română, așează-te să asculți pe Domnul Dumnezeul tău și te fă voie a Sa, că ai în mijlocul tău glasul iubirii Lui, care face din tine pământul nunții Lui, pământul celor mântuiți, limanul celor ocrotiți de Domnul, dar cheamă-L cu ruga ta să Se facă Stăpânul tău, ca să nu mai slujești tu la doi stăpâni, ci să-I slujești Domnului Dumnezeului tău și să scoți din tine pe stăpânitorul acestui veac, care nu are nimic în Dumnezeu. Iar Tu, Doamne al celor ce Te cheamă cu dor, auzi glasul celor ce Te cer și ocrotește țara română și fă-Te liman al ei, și apoi fă-o pe ea limanul celor mântuiți. Amin, amin, amin. – O, poporul Meu, s-a făcut cuvânt în cartea Mea Ilie proorocul. Învață bine iubirea de Dumnezeu, poporul Meu. Vezi cum citești în Scripturi despre lucrarea celor binecuvântați de Tatăl Meu la venirea Mea cu plata pentru lucrul fiecăruia. Învață-te să nu trăiești pentru tine, ci să trăiești pentru Domnul, și sprijinește-i mult și dulce pe cei ce slujesc Domnului cu râvnă și cu lucru mult pentru mântuirea multora. Iubirea Mea e frumoasă, e caldă, e cerească, și din ea să înveți să iubești, nu din tine, fiule poporul Meu, căci Eu sunt Cel de Care tu trebuie să asculți cu totul, ca să-l putem întoarce pe om în fericirea din care a căzut, poporul Meu. Te îndemn cu dor să cauți să pătrunzi lucrarea și taina ascultării de Dumnezeu și viața cea cu binecuvântare, că voiesc să te slăvesc pentru Mine și nu pentru tine, poporul Meu. Te doresc să-Mi fii credincios, și niciodată când slujești fratelui tău să nu spui că lui îi faci, ci toate să le faci Mie, ca să te plătesc Eu, că Eu sunt cu plata, și îți voi plăti după cum este slujirea ta și inima ta și iubirea ta. În cel neputincios să Mă slujești pe Mine, că Eu te-am învățat să slujești la cei ce sunt ai Mei, la cei ce se așează mici sub mâna Mea, sub slava Mea, care îi slăvește pe ei. Învață iubirea aceasta, poporul Meu, căci dorul de iubire Mă mistuie, și voiesc să te simt că îți este dor de iubire pentru Mine și nu pentru tine, și voiesc să te văd învăluit în această mângâiere ca să fim fericiți și Eu și tu, și din această putere să împărțim duh de pocăință peste oameni, și apoi duh de iubire care nu vatămă, ci iubire care iarăși naște lumea, iubire care cuprinde în ea cerul cel nou și pământul cel nou și pe tot omul care se va ridica spre viață și spre limanul mângâierii celor mântuiți, poporul Meu. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-2005 *** Mă așez în carte cu sfinții Mei, căci patriarhul Enoh, al șaptelea de la Adam, a scris de Mine și de îngerii Mei, a proorocit venirea Mea cu sfinții Mei zicând: «Vine Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi». El a văzut de departe, l-am făcut să vadă peste vreme slava venirii Mele cu sfinții, și a văzut-o cu multul și apoi a mărturisit. Am călătorit cu el prin toate slăvile cerești cât el a fost în trup, și i-am arătat lui lucrarea Mea peste timp și apoi l-am pus să mărturisească, și să rămână pe pământ cele mărturisite de el despre Mine, iar duhul mărturisirii, când el coboară de la Mine peste om, este duh minunat, așa cum Eu le-am spus ucenicilor Mei că mai mult decât cele ce văd ei că fac Eu vor face toți acei ce vor crede în Mine dacă Eu Mă duc la Tatăl pentru ei. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților apostoli Petru și Pavel, din 1207-2006 *** O, curățiți-vă inimile, voi, cei ce vă răzvrătiți ca Israel, căci Ilie, proorocul Meu, a stat la femeia din Sarepta mai bine de trei ani, așa cum Eu l-am trimis să stea, și nu s-a dus de la sine să stea, și a proorocit și atunci și a lucrat puteri și atunci, ba a ridicat dintre morți pe Iona și l-a făcut prooroc al Meu pe fiul văduvei cel înviat, și nu mai ziceau ucenicii lui Ilie că el este desfrânat. O, 23


Enoh şi Ilie

ți-am spus, poporul Meu, să citești mult de tot cuvântul Meu, care depărtează pe duhul rău din inima și din mintea ta, și să-l citești cu inima curată, tată, ca să nu mori față de el și de împlinirea lui peste tine, căci dacă nu asculți așa, te faci împotrivitorul Meu, fiule. O, ți-am spus mereu, poporul Meu, că nu-i frumos să iubești întunericul, tată. Așa ți-am spus mereu, și fii atent că este adevărată Evanghelia Mea prin care am spus că toate cele grăite la întuneric se vor vesti de pe acoperișuri, iar tu nu te bucura, nu te odihni, nu te răcori când lucrezi în ascuns crezând că-ți faci bine așa, căci îngerii Mei vor împlini cuvântul Evangheliei Mele pentru cele ce sunt lucrate la întuneric, și Eu voi birui cu lumina și pentru lumină, tată, și voi birui și pentru tine dacă Mă lași să te ajut și să te curățesc de cele ascunse în tine și care te învinuiesc la Dumnezeu, fiule. Eu sunt Cel ce prin îngeri te voi scoate din tine și te voi pune față în față cu tine pentru toate cu câte tu Mai îndurerat, și voi lucra cum am lucrat cu Adam și cu Cain, care dădeau să se ascundă de Dumnezeu în ei înșiși, și au fost pedepsiți de înseși faptele lor dacă n-au ascultat pentru pocăința lor. Vino, tată, și te spovedește de păcate, vino la Mine cu fratele tău pe care l-ai zdrobit prin ascunderi între tine și el împotriva Mea și a mersului Meu de azi. Vino, că te aștept, că de mult ți-am spus să vii și n-ai venit să te curăț și să te iert, și apoi să apăr lucrarea Mea de vrăjmășia diavolului. Ești greu de păcate necurățate de pe tine, și tu trebuia să fii ușor, fiule. Vorbirea în doi trebuie vindecată, poporul Meu, că e boală satanică această lucrare potrivnică lui Dumnezeu și tainei frăției dintre frați. Această boală nu aduce decât dezbinare în trupul bisericii Mele, și prin acest obicei diavolesc pune satana la cale de șapte mii de ani nimicirea neamului omenesc, poporul Meu. Se înspăimântă cei morți când își văd urmările acestui păcat și chinul cel neadormit, sub care așteaptă, bieții de ei, de pe undeva izbăvirea lor. O, numai tu poți să-i izbăvești cu lucrarea ta bisericească între frate și frate și cu lumina inimii tale, pe care să ți-o vadă și viii și morții prin mărturisirea ta bisericească și prin rugăciunea ta apoi pentru toți cei ce au murit necurățați de acest întunecat păcat, căci nimeni între oameni nu face acest păcat pentru binele lui însuși, ci îl face pentru întuneric și pentru plata întunericului, tată. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, din 2111-2007 *** (Cuvântul lui Dumnezeu la Cetatea Sfânta Noul Ierusalim. www.noul-ierusalim.ro) (Selecția textelor și sublinierile cu caractere îngroșate aparțin redactorului.) (Vezi reportaj Noul Ierusalim . http://www.youtube.com/watch?v=RYtAd-ycLhU&feature=gv ) *** Alte teme: Acest cuvânt este râul vieţii Adevărata biserică Antichrist şi fiara apocaliptică Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea Domnului Ca în vremea lui Noe Calul alb apocaliptic Cartea Mielului Ce spurcă pe om, ce intră sau ce iese din el 24


Enoh şi Ilie

Cerul - scaunul de domnie, pământul - aşternut picioarelor - omul îndumnezeit Despre botez Despre chipul cioplit şi semnul crucii Despre post şi milostenie Focul apocaliptic Împărăţia cerurilor nu vine în chip văzut Împărăţia de o mie de ani Învierea morţilor Judecata Morţii aud glasul Meu Necazul cel mare Nu ştiţi ziua şi ceasul - Ziua Domnului Nunta Mielului Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine Proorocul mincinos şi ecumenismul Răpirea bisericii România - Noul Ierusalim - Noul Canaan Schimbarea sărbătorilor şi lepădarea de credinţă Semnul Fiului Omului Slava Domnului Taina de mântuire a omenirii - taina nestricăciunii Taina omului şi a femeii Trâmbiţele apocaliptice Venirea în chip văzut

Pe aceeași temă din alte surse: Capitolul 195 Domnul explică un text al Scripturii 1. La această întrebare a Mea și la expunerea care a precedat-o, toți au făcut ochii-mari și nu știau ce să răspundă. Pentru că, cu cât se gândeau mai mult, cu atât încurcătura din capul și din sufletul lor devenea mai mare. 2. După o vreme, unul dintre cei doi trimiși a spus: “Mărite și înțelept prieten! Îmi pari a fi mare cunoscător al Scripturii, deși pari să fii roman sau grec. Imaginea mistică a profetului Ilie, pe care tocmai ne-ai prezentat-o, este corectă în esență, dar până acum nu a fost înțeleasă de nimeni. Ar fi un lucru ciudat să ne lumineze în privința ei tocmai un păgân, pe noi, evreii. Dar te rugăm să o faci, căci mie mi-a mai explicat odată un păgân înțelept din țara de la răsărit niște pasaje întunecate din profetul Isaia și am avut toate motivele să mă minunez de adânca lui înțelepciune. Acum mi se pare că ne aflăm într-o situație similară. De aceea, te rugăm, toți cei care suntem aici, să ne limpezești această imagine!”. 3. Eu: “Bine, fie! Dar înainte de aceasta, trebuie să îndrept greșeala voastră. Voi Mă considerați păgân, dar vă înșelați: Eu nu sunt păgân, ci M-am născut evreu, ca și voi. Acum însă am o naționalitate universală, pentru a-i câștiga pe toți pentru regatul luminii, pentru regatul adevărului etern! Cine are urechi, să audă, iar cine are ochi, să vadă! 25


Enoh şi Ilie

4. Ilie reprezintă sufletul curat al omului, și peștera în care stătea ascuns reprezintă lumea și, de fapt, carnea și sângele omului. Duhul care îi vorbește, lui Ilie, adică sufletului omenesc, este Duhul lui Dumnezeu, cu care sufletul trebuie să devină una, dar încă nu poate, pentru că Iehova încă nu a trecut prin fața peșterii trupului de carne sau a peșterii lumii. 5. Furtuna care trece înseamnă timpul de la bătrânul Adam până la Noe, iar focul - timpul de la Noe până la noi. 6. Iar timpul adierii blânde prin fața peșterii profetului tocmai se află înaintea noastră și îi va aduce fiecărui suflet care are bunăvoință mântuirea deplină în spirit și în adevăr, și - NOTA BENE (luați aminte!) - și voi vă aflați acum în acel punct în care puteți primi mântuirea pe care a primit-o Ilie. 7. Corabia care v-a adus încoace a fost și ea asemenea peșterii profetului. Mai întâi s-a aflat în puterea vijeliei, iar voi ați trecut printr-o mare primejdie și v-a fost teamă, și, când furtuna v-a urcat pe crestele mării dezlănțuite, un foc alcătuit din mii de focuri a zvâcnit în jurul lumii voastre mici și instabile din scânduri putrede. Dar Iehova nu era în acel foc, chiar dacă prin brațul Său (un înger) v-a adus salvarea și nu v-a lăsat să pieriți. 8. Acum vă aflați în punctul în care, după furtună și foc, o adiere trece blând pe lângă voi. Oare cine se află în fața voastră și în apropierea voastră în această adiere blândă?!” 9. Perșii se minunau acum peste măsură, iar trimisul a spus: “Ciudat, ciudat! Aceasta imagine este surprinzător de asemănătoare cu acea imagine veche a profetului Ilie! Un miracol a fost și salvarea noastră, și nu unul mic, și iată că acum, aici, pe acest dâmb, chiar simt acea adiere stranie, misterioasă, despre care Duhul i-a spus profetului că prin ea ar fi trecut Iehova pe lângă el! Da, voi ce părere aveți, frații mei și surorile mele?! Cum vi se par toate acestea?” 10. Cu toții i-au răspuns, ca dintr-o singură gură: “Și nouă ni se pare la fel de miraculos. Dar noi - prin puterea noastră - nu vom ajunge la lumină! De aceea să-l lăsăm pe acest bărbat înțelept să vorbească, pentru tine și pentru noi toți!” 11. Trimisul a spus: “Da, sigur că așa ar fi cel mai bine. Dar nu se poate aici, unde se găsesc cei mai înalți demnitari ai Romei, regi și principi, să cerem pur și simplu una sau alta. Trebuie mai întâi să cerem permisiunea de a adresa o rugăminte pentru ceva ce dorim!” 12. Eu am spus, întrerupându-l: “Prietene, aici nu e nevoie de așa ceva! Poate că este un obicei al Persiei, dar de noi este cât se poate de departe! În fața lui Dumnezeu, prietene, o umilință care înjosește sufletul uman este o prostie la fel de mare ca oricare alta întâlnită doar la păgâni cu atât mai mult umilirea unui om în fața unui alt om. O asemenea manifestare umilă a unui om în fața altui om îi face pe amândoi mai răi: pe primul, pentru că în general se preface, și astfel îl face pe aproapele său vinovat de o și mai mare trufie, și pe al doilea pentru că acesta devine într-adevăr mai trufaș! 13. Smerenia care se naște din iubirea curată este o smerenie dreaptă și adevărată, pentru că ea cinstește și iubește în celălalt un frate ca pe frate, dar nu face nici din sine, nici din celălalt un dumnezeu în fața căruia trebuie să cazi în genunchi și să i te închini! 14. Este mai bine să ceri de la cineva ceea ce dorești ca un om de la un om și ca un frate de la un frate. Dar niciodată un om nu trebuie să se târască prin praf în fața altui om! 15. Ceea ce Dumnezeu nu cere de la nici un om, cu atât mai puțin poate să ceară cineva de la aproapele său! Și aceasta este o afirmație înțeleaptă care face parte din rânduiala desăvârșită a lui Dumnezeu. De aceea, țineți-o minte și nu vă abateți de la ea, și atunci veți fi plăcuți în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor! 16. Dar acum să vorbim despre altceva! Ca să vă dați seama mai bine că adierea blândă din fața peșterii profetului coincide cu vremea aceasta, vă voi pune - pentru că sunteți încă evrei adevărați, ca să spunem așa - o altă întrebare.” 26


Enoh Ĺ&#x;i Ilie

(Din Marea Evanghelie a lui Ioan, Vol.3.)

27

A doua venire a Domnului Iisus Hristos - Enoh şi Ilie  

"Înainte de Domnul Iisus Hristos vin profeţii Enoh, Ilie şi Ioan şi vor pregăti masa Mea. Nu masă de mâncare, ci masă de judecată."