Valextra - Europaparlamentet 2024

Page 1

VALEXTRA! Information från Valnämnden Askersund Val 9 juni 2024 EUROPAPARLAMENTET Bo i Askersund ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING • MAJ 2024

Val 9 juni 2024

EUROPAPARLAMENTET

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet i Sverige. Då väljer vi 21 ledamöter som ska representera oss under mandatperioden 2024–2029. Du får ett röstkort hem i brevlådan och röstar antingen i din vallokal eller genom att förtidsrösta.

Röstkort

Ett röstkort skickas till alla som finns med i röstlängden. Röstlängden fastställs 30 dagar före valdagen.

Information på röstkortet

På röstkortet framgår väljarens rösträtt samt vallokalens adress och öppettider.

Röstkort – krav vid förtidsröstning

Den som ska förtidsrösta måste ha med sig röstkortet. Röstkortet används för att skicka rösten till rätt valdistrikts vallokal för respektive väljare. Det är där rösten räknas. Innan valkuverten läggs i valurnan skiljs röstkortet från valkuverten så att valhemligheten bevaras.

Saknar du röstkort?

Om du inte fått ditt röstkort eller tappat det kan du beställa ett nytt hos kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Vissa röstningslokaler erbjuder utskrift av röstkort på plats. Ett sådant röstkort kallas dubblettröstkort.

Giltig legitimation krävs

Du måste kunna styrka din identitet för att kunna rösta. Detta gäller både i vallokalen och vid förtidsröstning. Om du inte är känd av den som tar emot din röst måste du visa giltig legitimation, som exempelvis pass eller körkort.

Budröstning och ambulerande röstmottagare

Budröstning

Du som inte själv kan göra i ordning din röst, det vill säga lägga ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan be en röstmottagare i lokalen om hjälp. Röstmottagarna får inte berätta för någon vad du har röstat på. Om du inte kan ta dig till vallokalen alls kan du utse ett bud som röstar i ditt ställe. Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Lantbrevbärare som bud

Lantbrevbärare kan vara bud under förtidsröstningen och har tillgång till budröstningsmaterial. Lantbrevbärare levererar rösterna till röstningslokalen för förtidsröstning.

Information in other languages available at www.val.se

Ambulerande röstmottagare

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig kan kommunen ordna med ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst görs i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Boka ambulerande röstmottagare

För bokning av ambulerande röstmottagare kontaktar väljaren valkansliet (kontaktuppgifter på motsatt sida).

Ambulerande röstmottagare finns tillgängliga att boka från och med den 22 maj fram till klockan 16.00 den 9 juni.

8
Foto: Fialotta Bratt
Framsidan: Europaparlamentet i Strasbourg. Foto: Diliff (Wikimedia Commons), Europaparlamentet.
Baksidan: Norra vätterns skärgård. Foto: Roger Borgelid.

Förtidsrösta

Under perioden 22 maj–9 juni är det möjligt att förtidsrösta på Sjöängen, i lokalen Visholmen. Det är även möjligt att förtidsrösta i Olshammar, Zinkgruvan och Åsbro.

ÖPPETTIDER FÖR FÖRTIDSRÖSTNING PÅ SJÖÄNGEN

22/5 – 9/6

Måndag: 10.00-14.00

Tisdag, onsdag, fredag: 14.00–17.00

Torsdag: 16.00–19.00

Lördag, söndag: 10.00–14.00

Nationaldagen 6/6: 10.00–14.00

Valdagen 9/6: 08.00–21.00

ÖVRIG FÖRTIDSRÖSTNING

Lokal

Datum Öppettider

Åsbro bibliotek 28/5 15.00–18.00

Olshammar, PRO-lokalen 29/5 15.00–18.00

Zinkgruvan, Församlingshemmet, Kvarntorpsvägen 2 30/5 15.00–18.00

Rösta i vallokal på valdagen den 9 juni

I Askersunds kommun finns åtta valdistrikt med följande öppettider:

DISTRIKT LOKAL ÖPPETTIDER

Sjöängen Sjöängen, restaurangen 08.00–21.00

Vad händer efter valet?

Valnattsresultat

Åmmeberg/ Zinkgruvan

Valkansliet

Valkansliets valtelefon

22/5–9/6: 0583-810 10

Besöksadress:

Stöökagatan 8 696 30 Askersund

Postadress: 696 82 Askersund

Telefon: 0583-810 00

Hemsida:

www.askersund.se/val

Valsamordnare:

Stina Moberg

0583-810 09

stina.moberg@askersund.se

Matilda Persson

0583-810 12

matilda.persson@askersund.se

valnamnden@askersund.se

När vallokalen stänger kl. 21.00 öppnar röstmottagarna valurnorna och rösterna räknas en första gång. När alla vallokaler har rapporterat in resultaten gör Valmyndigheten en preliminär mandatfördelning. Vid val till Europaparlamentet presenteras den preliminära mandatfördelningen för Sveriges mandat i Europaparlamentet först när röstningen i samtliga EU:s medlemsländer är avslutad.

Onsdagsräkningen

Onsdagen den 12 juni görs valnämndens preliminära rösträkning, ”onsdagsräkningen”. Då behandlas de förtidsröster som rösträknarna underkänt på valdagen, samt de röster som inte behandlats på valdagen, exempelvis förtidsröster från andra kommuner och brevröster från utlandet.

Slutligt resultat

Länsstyrelserna räknar sedan alla röster en andra gång. När samtliga länsstyrelser räknat alla röster till Europaparlamentet beräknar Valmyndigheten fördelningen av mandat mellan partierna och ledamöter och ersättare utses.

9
Närlunda Närlundahallen 08.00–21.00 Klockarbacken Klockarbacken 08.00–21.00 Åsbro Åsbro skolas matsal 08.00–21.00 Mariedamm/ Lerbäck Rönneshytta skolas matsal 08.00–21.00
Snavlunda skolas matsal 09.00–13.00, 17.00–21.00
Snavlunda
Hammars skolas matsal 08.00–21.00
Hammar/ Olshammar
Åmmebergs
08.00–21.00
Folkets hus
Foto: Fialotta Bratt

Vi lever i en demokrati. Dess grund är allas lika rätt att rösta.   Använd din röst!

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.