Bo i Askersund, nr 1 2024

Page 1

Bo i Askersund Valbilaga:

5 OMSORG: En bra plats för anhöriga

11 BOSTAD: Nya tomter på Gustavslund

11

15

1
KONST PÅ NÄRLUNDASKOLAN
ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 1
2024
allt inför EU-valet
NY FÖRSKOLA I HAMMAR
14 DE SKÖTER OM STATIONERNA

EU-val och Nära vård

Det här numret av Bo i Askersund är extra omfångsrikt! Orsaken är det stundande EU-valet, som har en egen bilaga inhäftad i den här tidningen. All information om var och när ni kan rösta i EU-valet, både när det gäller förtidsröstning och på själva valdagen 9 juni, hittar ni där. Men tidningen innehåller förstås mycket annat, inte minst flera artiklar på temat Nära vård, den nationella omställning som samtliga Sveriges kommuner och regioner står inför. Trevlig läsning!

Foto: Jajja Deboussard

Lars-Ivar Jansson Redaktör

Askersunds kommun, 696 82 Askersund E-post: bo@askersund.se www.askersund.se

Bo i Askersund är en informationstidning för alla som bor och verkar i Askersunds kommun. Tidningen distribueras till hushåll och företag. Du som inte bor i kommunen kan kostnadsfritt prenumerera på tidningen, antingen via e-post eller som papperstidning. Tidningen finns som pdf på hemsidan www.askersund.se/boiaskersund

Foto framsida: Roger Borgelid. Norra vätterns skärgård.

Grafisk form och produktion: Bild & Kultur AB, Skyllberg

Tryck: Ljungbergs Tryckeri AB, Klippan

ÖPPETTIDER

Förvaltningskontoren finns samlade i Rådhuskvarteret vid torget.

Kommunens växel 0583-810 00.

Rådhusets öppettider: Måndag–torsdag kl 08.00–16.00

Fredag kl 08.00–15.00

Lunchstängt kl 12.00–13.00

Information om avvikande öppettider finns på www.askersund.se/kontakt

FELANMÄLAN (

Felanmälan på gator, gatubelysning, parker, lekparker och badplatser görs under kontorstid måndag–fredag på telefonnummer 0583-810 00.

Efter kontorstid, på helger och vid akuta fel (fara för liv) görs anmälan på telefonnummer 0583-102 22

När det gäller vatten eller avlopp görs felanmälan alltid på telefonnummer 0583-102 22.

Askersund imponerar!

Den 13 maj tillträder jag som ny kommundirektör i Askersunds kommun och jag är ivrig att börja.

Tillsammans med min fru Anna och våra två killar Ludwig och Lucas är jag bosatt i Motala och jag kommer närmast ifrån ett uppdrag som näringslivsdirektör/tillväxtchef i Norrköpings kommun.

Askersund imponerar på mig som en fantastisk kommun med framåtanda, proaktivitet och en vilja att utvecklas. Det var det som lockade mig hit. Jag ser fram emot att tillföra min energi och utvecklingskraft till det redan pågående fina arbetet. Kom munen har en mycket viktig roll att fylla som en bro mellan de växande länen Örebro och Östergötland.

Min ambition är att utgå ifrån de utmaningar som samhällsutvecklingen ställer oss inför, såsom kompetensförsörjning, digitalisering, tillväxt och innovation. För att tackla

dessa behov behöver vi gemensamt samlas kring att effektivt nyttja våra resurser och skapa en kultur som främjar innovation samtidigt som den värnar om vår miljö och vår gemensamma utveckling.

Jag tror från hjärtat på kraften i samarbete och öppenhet, där varje röst hörs och varje insats betyder något. Jag vill fortsätta arbeta för att forma en framtid där varje medarbetare känner sig delaktig och stolt över vår kommun. Där vi blir kända för vår strävan efter att utveckla ett arbetsgivarvarumärke i toppklass som skapar en samhällsservice av hög kvalitet som i sin tur bidrar till en trygg och bra vardag för våra invånare.

Vassröjning längs Strandpromenaden sker efter 30 juni

Askersunds kommun kommer även i år att slå vassen längs Strandpromenaden i Askersund. Vassröjningen kommer dock att ske efter den 30 juni, detta för att undvika störningar på djurlivet. Vassen kan nämligen utgöra viktig livsmiljö för häckande fåglar, men är även viktig som lek- och uppväxtområde för fisk. Därför rekommenderar länsstyrelsen att vassen inte klipps under perioden 1 april–30 juni.

Vi ses snart!

Joakim Ljungqvist

Tillträdande kommundirektör

Nu har Åsbro fått utvecklingsplan

Åsbro är redan attraktivt och får ännu bättre förutsättningar framöver. Det gamla impregneringsområdet saneras och järnvägen försvinner som barriär genom samhället. Åsbro ligger dessutom mitt i en växande arbetsmarknad. Detta är några av anledningarna till att kommunen med hjälp av konsultföretaget Structor nu har tagit fram en utvecklingsplan för Åsbro. Den bärande idén i arbetet har varit att koppla samhället närmare Tisaren och att växa ihop bebyggelsen till en mer sammanhängande helhet. Utvecklingsplanen är ett idédokument som visar på ortens möjligheter och kommer att ligga till grund för fortsatt planering. Inte minst i det pågående arbetet med ny översiktsplan för hela kommunen.

Text & foto: Henrik Olofsson
Piren i Åsbro, vid Tisaren. Skanna för att läsa utvecklingsplanen.

Äntligen onsdag!

Varje onsdag under höst och vår träffas äldre och andra daglediga i Väntjänstens lokal på Lilla Bergsgatan 12 i Askersund. Information, underhållning och andra aktiviteter står på programmet, tillsammans med fika och gemenskap förstås.

”Äntligen onsdag” är rubriken för onsdagsträffarna, en utveckling av ett koncept som Väntjänsten drivit länge.

Flera aktörer tillsammans – Sedan något år tillbaka är vi flera som samarbetar kring de här träffarna. Det är vi, pensionärsföreningarna, Askersunds kommun, Svenska kyrkan och Röda korset. Vi hjälps åt med att fylla programmet och att bemanna träffarna, säger Catharina Jacobsson, som är ordförande för Väntjänsten i Askersunds kommun sedan tre år tillbaka.

Olle berättar historier

Den onsdag i mars när Bo i Askersund besöker ”Äntligen onsdag” är Olle Widell på plats och läser historier för besökarna. Ett 30-tal har bänkat sig kring borden i lokalen och lyssnar när Olle bland annat läser en historia av författaren CarlAnders Norrlid, som en gång i tiden var bosatt i Askersund.

– Det är en historia som jag tycker är lite söt som handlar om det första mötet mellan två människor. Jag läser den ofta på äldreboenden, den brukar väcka nostalgiska känslor, säger Olle.

Ämnen mellan himmel och jord

Att lyssna på berättelser är en av många aktiviteter som erbjuds. Veckan innan var Länstrafiken på plats och berättade om busstider, variationen på programpunkter är stor.

Vårens program

Tid: klockan 14.00–16.00. Plats: Lilla Bergsgatan 12.

8 maj

Om Folke Dahlberg med Ronny Lilja.

15 maj

Vårplanteringar med Ethel Samuelsson från Rönne Trädgård.

22 maj

Dialekter i allmänhet och Närkemål i synnerhet med Ingvar Öhrn.

29 maj

Café i trädgården.

5 juni

Sång och musik med Jorma Ehnvik.

12 juni

Utflykt med lilla tåget till Stadsparken. Folkdanslaget och kaffekorgar.

Fler evenemang för äldre och andra hitta du på: www.visitaskersund.se/ evenemang

Seniorkraft – en grupp för ett hälsosamt åldrande!

Sök till Seniorkraft höstterminen 2024! Tillsammans med andra seniorer får du en härlig gemenskap och testa olika aktiviteter på ett lustfyllt sätt under 15 veckor. Seniorkraft är för dig som är 65 år eller äldre, önskar mer social samvaro och vill bibehålla en god hälsa.

Sista ansökningsdag är den 7 juni. Läs mer om Seniorkraft och hur du ansöker på kommunens webbplats: www.askersund.se/seniorkraft

Du kan också ringa eller skicka ett sms till 073-052 76 69.

– Vi vill ju gärna aktivera deltagarna också, om det är musikunderhållning får det gärna vara allsång också, säger Catharina Jacobsson.

I hela Sverige arbetar kommuner och regioner med omställningen som går under namnet Nära vård. En omställning som berör och kommer att göra skillnad för alla Sveriges invånare och hjälpa oss att klara välfärdens utmaningar. I Örebro län ställer kommunerna, regionen och civilsamhället – invånare, medarbetare, chefer och politiker – om tillsammans.

”Vi kan inte fortsätta göra som vi alltid gjort”

Den svenska välfärden står inför stora förändringar. Det gäller inte minst Sveriges kommuner och regioner. Den äldre befolkningen ökar i en högre takt än den arbetsföra. Socialnämndens ordförande Niina Iinatti (M) och kommunens socialchef Therése Johansson berättar här om de utmaningar som kommunen står inför.

Det är självklart glädjande att vi lever längre men det betyder samtidigt att äldreomsorgen i framtiden inte kan se ut som idag.

– Vi behöver finna nya sätt för att möta upp det kommande behovet och vi behöver ställa oss frågan vad som är det kommunala ansvaret och vad som kan ses som individens eget,

säger Niina Iinatti (M), ordförande i socialnämnden i Askersunds kommun.

Rekordökning av äldre Antalet personer i Askersunds kommun som är 80 år och äldre kommer att öka med 60 procent mellan 2021 och 2031.

– Det här är utmanande fakta som vi behöver förhålla oss till. Vi behöver hitta arbetssätt som utgår från medborgarnas behov och arbeta mer personcentrerat. Det är också viktigt att medborgarna blir delaktiga

Tekniska lösningar kan avlasta

Äldreomsorgen har redan påbörjat sin förändringsresa men det kommer att krävas mer för att skapa en hållbar situation på lång sikt. Flera digitala och tekniska lösningar har införts för att göra tillvaron tryggare och enklare för de äldre och för medarbetarna, till exempel tillsyn via trygghetskamera.

– Vi vill vara tydliga med att det här inte handlar om besparingar, utan om anpassningar som krävs för att klara av framtidens krav. Vi har till exempel haft generösa riktlinjer jämfört med många andra kommuner. Dessa

4
Målbild Nära vård. Therése Johansson, socialchef
”Ska

vi fortsätta som vi gör nu behöver äldreomsorgen över hälften av alla nya som kommer ut på arbetsmarknaden.”

Niina Iinatti (M), ordförande i socialnämnden

medborgarna tillsammans arbetar förbyg gande och inriktar sig på att skapa fler friska dagar för individen.

– Men det kommer inte att räcka. Vi behöver också fundera på vilka arbetsuppgifter som kan utföras av någon annan än vård- och omsorgspersonal. Våra undersköterskor behöver fokusera på omsorg, säger Therese Johansson.

Rekryteringen en stor utmaning Framtiden kommer innebära förändringar av olika slag och på olika nivåer, för att ekvationen med en allt äldre befolkning och svårigheterna med att rekrytera personal ska gå ihop.

– Det enda vi vet säkert är att vi inte kan fortsätta att göra som vi alltid gjort och att vi behöver göra den här utvecklingsresan tillsammans, säger Therése Johansson.

Läs mer om Nära vård på kommunens hemsida: www.askersund.se/naravard

som är anhörig

Text: Lars-Ivar Jansson

Var sjätte svensk vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver omsorg. Nu finns webbportalen ”En bra plats som stöd till anhöriga”. Sedan årsskiftet är Askersunds kommun en av de kommuner som är delaktig i portalen.

På en bra plats är det tänkt att den anhörige ska kunna hitta all hjälp som kommunen erbjuder den som är som anhörig till någon som är sjuk. Oavsett om det handlar om en förälder, ett barn, en partner eller en nära vän så har anhöriga rätt till stöd. På portalen enbraplats.se kan anhöriga bland annat utveckla sitt eget förstående via ett kunskapscenter.

Information om 180 diagnoser

– På portalen finns information om cirka 180 olika diagnoser inom olika områden. Det handlar inte bara om sjukdomar som drabbar äldre, det finns även mycket information om diagnoser inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), som ju även berör många barn och unga, säger Eva-Lena Tang, processledare för Nära vård inom Askersunds kommun.

På En bra plats kan den anhörige skapa ett inlogg för användare och via portalen ta del av information inom det område som är relevant och få tips om olika forum där man kan utbyta erfarenheter med andra i samma situation.

– Även personal inom berörda områden kan bli användare och öka sin kunskap via En bra plats, säger Eva-Lena Tang

Välkommen till café för anhöriga Bland det stöd som finns att få för anhöriga i Askersunds kommun finns bland annat anhörigcaféer, som hålls varje månad. Information om dessa finns på visitaskersund.se/ evenemang

En bra plats finns idag i ett 30-tal kommuner i Sverige.

Text: Lars-Ivar Jansson

Askersundare på väg till VM

I mitten av maj åker en trio från Askersunds kommun till Chesterfield i England för att representera Sverige i VM. Sporten är Gåfotboll och Ulrika Andersson, Katrin Siggesson och Pernilla Borg ingår alla i Sveriges +50-lag på damsidan.

Ulrika, Katrin och Pernilla började med gåfotboll först i början av året, men samtliga har spelat ”vanlig” fotboll när de var yngre.

– Jag fick en fråga av en före detta kollega vars syster visade sig vara förbundskapten för gåfotbollslandslaget om jag inte skulle börja och kunde ta med några kompisar, säger Ulrika Andersson, som arbetar på kommunens arbetsmarknadsenhet.

– Jag har aldrig spelat fotboll tidigare i livet och trodde väl aldrig att jag skulle börja efter 50. Det är roligt och socialt. Men det märks tydligt vilka som spelat tidigare, säger Maria.

Katrin arbetar på förskolan i Hammar och Pernilla på Ahlstrom Aspa bruk. Med i gänget är även Maria Zetterqvist, som arbetar på kommunens tekniska förvaltning.

Sex spelare per lag

Sporten spelas med sexmannalag, varav en är målvakt. Det är förbjudet att springa och planen är 25x40 meter stor.

– Det är svårt att göra mål i gåfotboll och det är lätt att börja springa, men jag börjar vänja mig, säger Ulrika.

Till VM i England sänder

Sverige åtta

lag, fem herr- och tre damlag, i olika åldersklasser. Motståndet kommer bland annat bestå av Norge och England.

Dags för en lokal klubb?

– Det här är en väldigt rolig sport som passar de flesta, det är enda som krävs är att man kan gå. Vi hoppas att någon lokal klubb kan vara intresserad av att dra igång en verksamhet, just nu finns närmaste klubb i Töreboda, säger Ulrika Andersson.

Ny utbildning i yrkessvenska

Under våren har en pilotgrupp med anställda inom Askersunds kommun läst en kurs i yrkessvenska på arbetstid. Tio medarbetare inom vård och omsorg och funktionsstöd har fått möjligheten att utveckla svenska språket i tal och skrift under åtta halvdagar.

Utbildningen har skett på plats i Askersund i kommunens lokaler. Andreas Anell, lärare på Allévux, höll i utbildningen.

– Det är en blandning av vardagssvenska och yrkessvenska på kursen. Jag brukar utgå

mycket från dilemman och diskussioner, sådana saker man kan stöta på i yrket, säger Andreas Anell.

Inte bara talat språk

Utöver den talade svenska har kursdeltagarna fått träna på det skrivna språket. – Inom vårdyrken är det ju mycket dokumentation och den ska ofta skrivas på ett visst sätt, säger Andreas Anell. För Askersunds kommuns del ser man att det finns ett behov av den här typen

av språkutvecklande utbildning för personalen.

– Vi är glada över samarbetet med Allévux och att vi kan möjliggöra den här utbildningen, säger Lise Ohlin, verksamhetschef för vård och omsorg.

Fler yrkesgrupper på gång Utbildningen finansieras med pengar som kommunen fått från Omställningsfonden. Pengar är sökta så att fler omgångar av utbildningen ska kunna genomföras. Då kan även yrkesgrupper från andra kommunala verksamheter bli aktuella.

Chesterfield DERBYSHIRE Katrin Siggesson, Ulrika Andersson, Maria Zetterqvist och Pernilla Borg. Muniira Ali Hassan och Tamara Valkova har gått kursen i yrkessvenska under våren. Lars-Ivar Jansson
VALEXTRA! Information från Valnämnden Askersund Val 9 juni 2024 EUROPAPARLAMENTET Bo i Askersund ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING • MAJ 2024

Val 9 juni 2024

EUROPAPARLAMENTET

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet i Sverige. Då väljer vi 21 ledamöter som ska representera oss under mandatperioden 2024–2029. Du får ett röstkort hem i brevlådan och röstar antingen i din vallokal eller genom att förtidsrösta.

Röstkort

Ett röstkort skickas till alla som finns med i röstlängden. Röstlängden fastställs 30 dagar före valdagen.

Information på röstkortet

På röstkortet framgår väljarens rösträtt samt vallokalens adress och öppettider.

Röstkort – krav vid förtidsröstning

Den som ska förtidsrösta måste ha med sig röstkortet. Röstkortet används för att skicka rösten till rätt valdistrikts vallokal för respektive väljare. Det är där rösten räknas. Innan valkuverten läggs i valurnan skiljs röstkortet från valkuverten så att valhemligheten bevaras.

Saknar du röstkort?

Om du inte fått ditt röstkort eller tappat det kan du beställa ett nytt hos kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Vissa röstningslokaler erbjuder utskrift av röstkort på plats. Ett sådant röstkort kallas dubblettröstkort.

Giltig legitimation krävs

Du måste kunna styrka din identitet för att kunna rösta. Detta gäller både i vallokalen och vid förtidsröstning. Om du inte är känd av den som tar emot din röst måste du visa giltig legitimation, som exempelvis pass eller körkort.

Budröstning och ambulerande röstmottagare

Budröstning

Du som inte själv kan göra i ordning din röst, det vill säga lägga ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan be en röstmottagare i lokalen om hjälp. Röstmottagarna får inte berätta för någon vad du har röstat på. Om du inte kan ta dig till vallokalen alls kan du utse ett bud som röstar i ditt ställe. Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Lantbrevbärare som bud

Lantbrevbärare kan vara bud under förtidsröstningen och har tillgång till budröstningsmaterial. Lantbrevbärare levererar rösterna till röstningslokalen för förtidsröstning.

Information in other languages available at www.val.se

Ambulerande röstmottagare

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig kan kommunen ordna med ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst görs i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Boka ambulerande röstmottagare

För bokning av ambulerande röstmottagare kontaktar väljaren valkansliet (kontaktuppgifter på motsatt sida).

Ambulerande röstmottagare finns tillgängliga att boka från och med den 22 maj fram till klockan 16.00 den 9 juni.

8
Foto: Fialotta Bratt
Framsidan: Europaparlamentet i Strasbourg. Foto: Diliff (Wikimedia Commons), Europaparlamentet.
Baksidan: Norra vätterns skärgård. Foto: Roger Borgelid.

Förtidsrösta

Under perioden 22 maj–9 juni är det möjligt att förtidsrösta på Sjöängen, i lokalen Visholmen. Det är även möjligt att förtidsrösta i Olshammar, Zinkgruvan och Åsbro.

ÖPPETTIDER FÖR FÖRTIDSRÖSTNING PÅ SJÖÄNGEN

22/5 – 9/6

Måndag: 10.00-14.00

Tisdag, onsdag, fredag: 14.00–17.00

Torsdag: 16.00–19.00

Lördag, söndag: 10.00–14.00

Nationaldagen 6/6: 10.00–14.00

Valdagen 9/6: 08.00–21.00

ÖVRIG FÖRTIDSRÖSTNING

Lokal

Datum Öppettider

Åsbro bibliotek 28/5 15.00–18.00

Olshammar, PRO-lokalen 29/5 15.00–18.00

Zinkgruvan, Församlingshemmet, Kvarntorpsvägen 2 30/5 15.00–18.00

Rösta i vallokal på valdagen den 9 juni

I Askersunds kommun finns åtta valdistrikt med följande öppettider:

DISTRIKT LOKAL ÖPPETTIDER

Sjöängen Sjöängen, restaurangen 08.00–21.00

Vad händer efter valet?

Valnattsresultat

Åmmeberg/ Zinkgruvan

Valkansliet

Valkansliets valtelefon

22/5–9/6: 0583-810 10

Besöksadress:

Stöökagatan 8 696 30 Askersund

Postadress: 696 82 Askersund

Telefon: 0583-810 00

Hemsida:

www.askersund.se/val

Valsamordnare:

Stina Moberg

0583-810 09

stina.moberg@askersund.se

Matilda Persson

0583-810 12

matilda.persson@askersund.se

valnamnden@askersund.se

När vallokalen stänger kl. 21.00 öppnar röstmottagarna valurnorna och rösterna räknas en första gång. När alla vallokaler har rapporterat in resultaten gör Valmyndigheten en preliminär mandatfördelning. Vid val till Europaparlamentet presenteras den preliminära mandatfördelningen för Sveriges mandat i Europaparlamentet först när röstningen i samtliga EU:s medlemsländer är avslutad.

Onsdagsräkningen

Onsdagen den 12 juni görs valnämndens preliminära rösträkning, ”onsdagsräkningen”. Då behandlas de förtidsröster som rösträknarna underkänt på valdagen, samt de röster som inte behandlats på valdagen, exempelvis förtidsröster från andra kommuner och brevröster från utlandet.

Slutligt resultat

Länsstyrelserna räknar sedan alla röster en andra gång. När samtliga länsstyrelser räknat alla röster till Europaparlamentet beräknar Valmyndigheten fördelningen av mandat mellan partierna och ledamöter och ersättare utses.

9
Närlunda Närlundahallen 08.00–21.00 Klockarbacken Klockarbacken 08.00–21.00 Åsbro Åsbro skolas matsal 08.00–21.00 Mariedamm/ Lerbäck Rönneshytta skolas matsal 08.00–21.00
Snavlunda skolas matsal 09.00–13.00, 17.00–21.00
Snavlunda
Hammars skolas matsal 08.00–21.00
Hammar/ Olshammar
Åmmebergs
08.00–21.00
Folkets hus
Foto: Fialotta Bratt

Vi lever i en demokrati. Dess grund är allas lika rätt att rösta.   Använd din röst!

Förskolans inflytt i nyrenoverade Hammars skola närmar sig

Hammars skola byggdes i slutet av 1960-talet. Den efterlängtade helrenoveringen av lokalerna har skett i etapper och är nu inne i sitt slutskede. Efter en period då byggarbetare, elever och pedagoger fått samsas om utrymmet kan man nu glädjas åt fina och moderna lokaler och inte minst en ny, ljus och rymlig matsal med skolkök.

Lars Johansson är projektledare för byggprojektet och berättar om de olika turer som föregick beslutet att renovera skolan.

– Runt 2016–2017 någon gång var tanken att skolan skulle byggas ut och bli en F-6-skola, men de planerna lades på is av olika anledningar. Istället togs ett nytt beslut 2021 om att lokalerna skulle renoveras och utrustas för att även rymma förskola. Så nu

jobbar ett 15-tal entreprenörer med att färdigställa det sista. Precis allt är upprustat. Det känns bra att det nu blir av.

Stort lyft med nya lokaler Carina Thörnkvist är pedagog i förskolan som ännu ett litet tag bedrivs i Lunnagården. Hon har varit en av de drivande i gruppen som arbetat med planeringen av de nya förskolelokalerna.

– Jag har haft förmånen att få vara med i denna process ända från starten och det har varit ett bra samarbete i gruppen. I perioder har det varit

intensivt med många möten och samtal, främst med projektledare Lars Johansson och Johan Gustavsson, projektledare ÅV-Bygg. Det har varit en lärorik och rolig tid. Det känns inspirerande och ett stort lyft för Hammar med de nyrenoverade lokalerna för förskolan, fritidshemmet och skolan.

I och med att förskolan flyttar in i de nya lokalerna så kommer den ha tre avdelningar och kunna utöka antalet barn. Besiktning av förskolelokalerna sker i maj och om allt går enligt plan kommer barnen börja i Hammars nya förskola i augusti.

Text & foto: Simon Wämmerfors, Bild & Kultur

Villatomterna på Gustavslund släppta!

Under våren har alla som står i kommunens tomtkö fått erbjudande om att göra intresseanmälan för de nya villatomterna på Gustavslund i Askersunds norra delar.

Efter att de som står i tomtkön har bokat sina tomter, utifrån intresseanmälningar och köplats, kommer de resterande att erbjudas för direkt försäljning. Det nya villaområdet omfattar 25 villatomter och två byggrätter för flerfamiljshus. Planeringen bygger på en naturnära känsla med generösa, öppna grönområden och bevarade uppväxta träd. Villatomterna erbjuds i varierande storlekar, från strax under 1000 till strax över 2000 kvadratmeter.

Villor upp till två plan

Detaljplanen medger tvåplanshus med nio meters nockhöjd, bortsett från ett av flerfamiljshusen som får byggas med upp till fyra våningar.

Du som är intresserad av villatomterna är välkommen att läsa mer på www.askersund.se/gustavslund och ta kontakt med

vår handläggare av villatomter, Heléne Albrektsson via e-post helene.albrektsson@askersund.se eller telefon 0583-811 51.

Möjlighet att bygga flerfamiljshus Företagare som har intresse av byggrätter för flerfamiljshus ska anmäla sig till kommunens intresselista för byggrätter via vår e-tjänst som finns på minasidor.askersund.se/byggratt Kontaktperson för byggrätterna är utvecklingschef Henrik Olofsson, e-post

henrik.olofsson@askersund.se eller telefon 0583-810 20.

Byggrätterna släpps till marknaden genom utskick till intresselistan innan sommaren och tilldelas efter politiskt beslut under hösten. Henrik Olofsson

11
Carina Thörnkvist, pedagog

Gängkriminalitet bland unga

Många barn i dag rekryteras till kriminella gäng. De kriminella nätverken finns många gånger på samma platser som ditt barn, exempelvis i skolan eller i centrum.

I polisens material till föräldrar och andra viktiga vuxna med information kring gängkriminalitet beskrivs det att det ofta handlar om äldre ungdomar som försöker bli kompis med ditt barn genom att exempelvis bjuda på pizza eller skjuts, samt ger barnet en känsla av gemenskap.

Varningstecken att hålla utkik efter:

• Om ditt barn ändrar attityd, får nya värderingar, döljer saker eller börjar ljuga.

• Om ditt barn ändrar umgängeskrets och börjar umgås med äldre personer.

• Barnets swish-historik! Swishas det mer pengar till eller från barnet? Har barnet mer pengar än tidigare?

• Om ditt barn kommer hem med dyra kläder eller saker, kanske skaffar ytterligare en mobiltelefon.

Du är viktigast för ditt barn! Du är sällan ensam om din oro. Prata med andra och var öppen för att ta emot stöd från närstående eller kommun. Visa ditt barn att du finns där oavsett vad barnet gör genom att vara nyfiken, ställa frågor och lyssna på svaren. Våga säg som det är – att kriminalitet inte är vägen till

ett lyckat liv, de kriminella lurar barn i syfte att utnyttja dem.

Information hämtad från: www.polismuseet.se.

Skanna QR-koden för mer information.

Mer matematik på fritidshemmen

Under det gångna läsåret har ett projekt drivits i Askersunds kommun för att öka matematikens närvaro på kommunens fritidshem. Att använda sig av matematik i lekarna är ett sätt.

Utvecklingsledaren Andreas Widlund har vid flera tillfällen träffat fritidspersonalen under hösten och våren. Han bedriver även ett omtalat projekt med matematik i förskolan i kommunen och har i ett antal år undervisat på lärarprogrammet på Högskolan i Jönköping.

Avhandling sporrade

– För något år sedan läste jag en avhandling av en forskare som handlade om matematik på fritidshem. Forskaren

lanserade begreppet ”matematik-a”, att umgås med matematik. I oktober hade vi en träff med fritidshem mens personal i kommunen där jag berättade om det, säger Andreas Widlund.

Efter det åkte han runt på kommunens fritidshem och pratade med personalen, som fick berätta hur de ser på matematiken i sin vardag. I februari samlades all personal igen på Närlundaskolan och gjorde bland annat ett antal praktiska övningar, exempel på sådant som personalen kan använda på fritidshemmen för att göra matematiken mer närvarande.

Idébank under uppbyggnad

– Vi fokuserade på aktiviteter som man kan göra utomhus, olika spel och lekar och hur pedagogerna kan agera i olika situationer för att främja elevernas matematikutveckling. Det vi gjorde då har vi dokumenterat och nu håller jag på och sammanställer en idébank som kommer att skickas ut till fritidshemmen och som personalen ska kunna använda sig av i sitt arbete, säger Andreas Widlund.

Text: Lars-Ivar Jansson

Foto: Charlott Elfström

TIPS TILL DIG SOM ÄR FÖRÄLDER!
Bild: Mostphotos.

Dubbelspår Hallsberg–Degerön maj 2024

Trafikpåverkan på väg 50

Vi bygger en bro över väg 50 och påverkar därför trafiken strax söder om Åsbro. Vi stänger av ett körfält och håller ett körfält i vardera riktning öppet tills bron blir klar sommaren 2026.

Planerat tågstopp vecka 28-32

Mellan 7 juli och 12 augusti är tågtrafiken mellan Hallsberg och Motala avstängd och vi kan passa på att utföra arbeten i och nära spåret. Trots att den vanliga gods- och persontrafiken leds om till alternativa rutter kan andra tåg fortfarande åka på järnvägen, till exempel rälsgående arbetsfordon. Det kan alltid medföra livsfara och är även olagligt för obehöriga att beträda järnvägsspåren.

Två busslinjer på landsbygden tas bort

Region Örebro läns kollektivtrafiknämnd har beslutat om nedläggning av sex busslinjer på landsbygden i Sydnärke, varav två i Askersunds kommun. Linje 751, Askersund–Olshammar, försvinner i december 2024 och linje 750, Askersund-Nydalen, tas bort ett år senare, i december 2025.

Digitalt nyhetsbrev

Vill du få nyheter om järnvägsutbyggnaden samlade i ett mail? Då ska du prenumerera på det digitala nyhetsbrevet från Dubbelspår Hallsberg-Degerön. www.trafikverket.se/hallsberg-degeron-nyhetsbrev

Kontakta dubbelspår Hallsberg–Degerön dubbelspar-hallsberg-degeron@trafikverket.se

Skolelever kommer att erbjudas skolskjuts med kommunens upphandlade bussar.

Anropsstyrd närtrafik

Den anropsstyrda närtrafiken ger möjlighet att ta sig till eller från landsbygd som inte har annan kollektivtrafik. Oavsett om du befinner dig i Askersund och vill till en adress på landsbygden eller tvärt om, så kan du åka med närtrafiken.

Läs mer om tider, priser, bokning och andra förutsättningar på www.askersund.se/nartrafik eller ring 0583-811 51.

Ny badplats i Åmmeberg klar till sommaren 2025

Det kommer dröja till 2025 innan en ny badplats vid Alsnäs i Åmmeberg kan stå klar. Orsaken är förseningar i upphandlingen som gör att det muddringsarbete som krävs inte har kunnat inledas i tid.

– Det fanns brister i de handlingar som låg till grund för upphandlingen. Vi har därför blivit tvungna att dra tillbaka upphandlingen, så att vi får den badplats vi vill ha och att våra skattemedel används på bästa sätt, säger Susanne Jarl, teknisk chef på Askersunds kommun.

Konsekvensen blir att tidspla nen måste ändras, eftersom hänsyn till djurlivet i vattnet gör att det inte är tillåtet med muddring under perioden mars till oktober.

– Det här är väldigt tråkigt. Nu jobbar vi för att badplatsen ska bli så bra som möjligt, säger Joakim Blückert (M), ordförande i kultur- och tekniknämnden.

Foto:PavelKoubek / Ico n Photography

Rent och snyggt

vid återvinningsstationerna

Vid årsskiftet tog Sveriges kommuner över skötseln av landets återvinningsstationer från Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI. I Askersund innebär det nu att de fyra stationerna städas av den dagliga verksamheten Svalan.

Det är Sydnärkes kommunalförbund som nu ansvarar för återvinningsstationerna i medlemskommunerna Askersund, Laxå, Lekeberg och Hallsberg. När det gäller skötsel och städning delas det uppdraget i Askersunds kommun av daglig verksamhet (LSS) och Arbetsmarknadsenheten AME.

Städstyrka som håller rent och snyggt

– Vi sköter stationerna här i Askersund och AME ansvarar för dem som finns i resten av kommunen. För vår del handlar det om fyra stationer. Vi plockar skräp, tar med större grejer som lämnats till återvinningscentralen och ser till att det ser allmänt snyggt ut, säger Chris ter Pettersson, som är gruppledare för städstyrkan från den dagliga verksamheten Svalan.

Sedan gänget från Svalan tog över städning och skötsel vid årsskiftet har de fått mycket beröm.

– Folk som man träffar på är positiva. Det är kul att det är uppskattat, säger Rikard Albertsson, som är en av dem som ingår i arbetslaget.

– När det ser snyggt ut får det även effekten att folk skärper sig och inte skräpar ner så mycket, säger Christer Pettersson.

”Folk som man träffar på är positiva. Det är kul att det är uppskattat.”
Rikard Albertsson

Arbetslaget städar de fyra stationerna i Askersund två gånger i veckan, på måndagar och torsdagar.

Rikard Albertsson, Juhani Salomäki och Christer Pettersson håller snyggt vid stationerna.

Välkommen till Kulturskolan!

Kulturskolan håller till på Kulturhuset Sjöängen och erbjuder barn och unga upp till och med 19 år undervis ning i följande ämnen:

→ Elbas (från åk 3)

→ Trumset (från åk 3)

→ Keyboard (från åk 3)

→ Dans (från åk 2)

→ Teater (från åk 4)

→ Individuell sång (från åk 6)

→ Körsång (från åk 3)

→ Piano (från åk 2)

→ Akustisk gitarr (från åk 3)

→ Fiol (från 3 år)

→ Elgitarr (från åk 3)

Musik- och sångundervisningen bedrivs i huvudsak genom individuella lektioner. Om gruppundervisning blir aktuellt deltar man med elever i samma ålder. Det kan finnas möjlighet att ha musiklektion ute på de olika grundskolorna i kommunen. Dansoch teaterundervisningen sker i grupp.

Mer information

om Kulturskolan För anmälan och mer information, besök kulturskolans webbplats www.askersund.se/kulturskolan, maila till kulturskolan@askersund.se, ring 0583-812 15 eller skicka sms till 072-732 92 35.

14

Hitta evenemangen på visitaskersund.se!

Eftersom det här numret av Bo i Askersund kommer ut en månad innan sista tidningen inför sommaren brukar ges ut skulle vi inte ha hunnit få med många av de evenemang som förgyller vår kommun under sommarmånaderna. Därför väljer vi istället den här gången att hänvisa till visitaskersund.se/evenemang. Här intill hittar du även en QR-kod som leder dig till evenemangen. Några datum att hålla i minnet:

25 MAJ

Lakeside Pride –

Familjedag

15 JUNI

Vätternrundan

6 JULI

Lerbäcksmarken

8–11 JULI

Barnveckan

13 JULI

Car & Bike Meet

24–25 JULI

Närkesbergsvägen

3 AUGUSTI

Antikmarknad

10 AUGUSTI

Nordic Dog Show

28 AUGUSTI

Höstmarknad

7 SEPTEMBER

Run of Mine

7–8 SEPTEMBER Matresan

Tapir och koala vid Närlundaskolan!

2023 invigdes nya Närlundaskolan. Konstverket som ska placeras i skogsdungen på skolgården invigs under våren 2024. Konstnären som skapat verket heter Hanna Beling.

Konstverket består av en grupp med djur från olika delar av världen. I gruppen finns en tapir, en ekorre, en koala, ett lodjur och en palmmård. Denna mångfald av djur möts i Askersunds natur. Flera av djuren är utrotnings hotade. Verket ger möjlig het att samtala med barnen om aktuella klimatfrågor.

Brons och aluminium

Urvalet gjordes i form av en projekttävling. 50 konstnärer från hela Sverige visade intresse för uppdraget. Tre konstnärer fick göra varsitt förslag. Dessa träffade barnen och personalen vid Närlundaskolans fritidshem under sensommaren 2023. I arbetet med urvalet har rektor Johanna Thomas, projektledare Lars Johansson, fritidspedagog Hanna Eriksson Sjöberg, avdelningschef Annika Restadh samt konstkonsulterna Giovanna Aguirre och Lars Jonsson deltagit.

Konstnär Hanna

Skulpturerna kommer att gjutas i brons och alumini um. De ska stimulera till lek och samspel med djur, natur och miljö och även verka kontakt skapande.

Hanna är en svensk konstnär med inriktning på skulptur, utbildad bland annat vid Konsthögskolan i Stockholm. Hanna har tidigare gjort många offentliga konstnärliga gestaltningar, t.ex. ”Minnesmärke över Fadime” i

Den här koalan kommer klättra på en lyktstolpe vid Närlundaskolan.

Enprocentsregeln

→ Enprocentsregeln innebär att cirka en procent av den totala budgeten avsätts för konstnärlig gestaltning vid ny-, omoch tillbyggnad i offentlig miljö.

→ 41 procent av Sveriges kommuner och 55 procent av landets regioner tillämpar regeln.

→ Askersunds kommun antog 2009 målet att följa enprocentsprincipen.

→ Vid bygget av Sjöängen avsattes 0,65 procent. Motsvarande siffra för Närlundaskolan var 0,5 procent.

15
:otoF M i c k e Fransson/Vätternrundan

Det händer på biblioteken

Kryssvinnarna klara!

Vi har dragit tre vinnare av presentkort från Askersund i Centrum bland de insända svaren på korsordstävlingen i nummer 4-2023. Första pris, ett presentkort på 1000 kronor, gick till Jörgen Widmark i Askersund. Andra pris, ett presentkort på 300 kronor gick till Siv Hagström, Askersund och tredje pris, ett presentkort på 200 kronor, gick till Anne Eriksdotter, Askersund. Stort grattis till vinnarna!

Öppettider

8/5 Dag före helgdag 10.00–14.00 9/5 Kristi himmelsfärds dag stängt 10/5 Klämdag stängt 5/6 Dag före helgdag 10.00–14.00 6/6 Nationaldagen stängt 7/6 Klämdag stängt 17/6 Planeringsdag stängt

Dag före helgdag 10.00–14.00

Midsommarafton

Kontakta oss: bibliotek@askersund.se

Askersunds bibliotek 0583-810 95 Åsbro bibliotek 0583-810 81

Mer information: www.askersund.se/bibliotek

Nyhetsbrev: Anmäl dig till allmänna utskick på mina sidor.

I den här tävlingen gäller det att genom att fylla i rutorna nedan vågrätt få ett svar i den markerade lodräta raden. Samtliga vågräta svar har viss lokal prägel, medan det lodräta kommer att vara aktuellt inom kort. Lista ut detta svar och skicka in via e-post: bo@askersund.se eller via post till Bo i Askersund, 696 82 Askersund senast 16 augusti. Ange namn, bostadsort, telefonnummer och e-postadress.

Lycka till!

1) Gruva med dagbrott och scen.

2) Företag som tidigare hette Abigo.

3) Ungdomsgården på Sjöängen.

4) Område med nya villatomter i Askersund.

5) Ort med K-märkt idrottsarena.

6) Niina som är ordförande i socialnämnden.

16
Måndag 12.00–18.00 Tisdag–torsdag 10.00–18.00 Fredag 10.00–15.00
11.00–14.00
ASKERSUNDS BIBLIOTEK
Lördag (1/9–30/4)
Måndag 12.00–18.00 Tisdag 12.00–17.00 Onsdag 10.00–14.00 Torsdag 12.00–17.00 Fredag 10.00–14.00 MERÖPPET – Alla dagar 07.00–22.00 ÅSBRO BIBLIOTEK Onsdag 10.00–18.00 Lunchstängt 12.30–13.00 8/5 Dag före helgdag 10.00–14.00 5/6 Dag före helgdag 10.00–14.00
24 juni–18
20/6
21/6
stängt 24 juni–18 augusti
Sommarstängt
augusti.
F L Ä T A D R O
1 2 3 4 5 6
facebook instagram
Med reservation för eventuella ändringar.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.