Page 1

1 Txema Azkuenaga 2 Aitziber Ibaibarriaga 3 Helena Gartzia 4 Ana Etxarte 5 David Lopategi 6 Leire Aurrekoetxea 7 Asier Gómez 8 Carmen Garcia 9 Lutxo Egia 10 Inma Gumuzio 11 Arturo Muñoz 12 Mercè Cortina 13 Hugo Uruñuela 14 Amaia Agirresarobe 15 Juan Mari Zulaika 16 Maria Jose Dueñas 17 Gonzalo Fernández 18 Alejandro Ugalde 19 Jose Ignacio Sánchez 20 Silvia Piris 21 Irene Aresti 22 Nere Zubiri 23 Jorge Segoviano 24 Manoli Bengoetxea 25 Kepa Badiola 26 Irati Rodríguez 27 Naroa Gaintza 28 Joseba Doistua 29 Antonio Alvarez Solís


euskal herria

2

ALDAKETA POLITIKO ETA SOZIALA Euskal Herriak aldaketa une sakona bizi du. Esan beharrik ez dago aldaketa hori guztiz beharrezkoa dela eta, hori gutxi balitz, aldaketa gure esku dagoela. Gugan dago aldaketa hori geure jendartean indartzeko eta iraunkortzeko ardura. Horrexegatik, hain zuzen, BILDU taldea osatzen dugun pertsona eta erakundeek, aldaketarako dagoen benetako aukeraren aurrean eta Euskal Herrian zabaltzen ari den eskenatoki politiko, sozial eta instituzionala ikusirik, urrats berri bat emateko erabakia hartu dugu: indarrak biltzea, aniztasunean elkartzea eta ezkerreko independentistek eta soberanistek osaturiko eskaintza elektorala herritarrei luzatzea, Euskal Herriak, bertako hiri eta herriek zein herritarrek igartzen dituzten garai politiko nahiz sozial berriei erantzuteko asmoz. Geure burua nazio gisa eraikitzeko eta jendarte eredua errotik eraldatzeko, autodeterminazio eskubidearen aldeko apustu argia eta itzulirik gabea egiten du BILDUk. Gainera, aldaketa ezkertiarra proposatzen dugu; eredu ekonomiko, politiko eta sozial berri eta bidezkoago baterako aldaketa. Azken finean, herritar guztiak eskubide guztien jabe izango diren eredua eraikitzera goaz.


bildubilbo OTRO BILBO ES POSIBLE Y NECESARIO Se está construyendo un Bilbo de dos velocidades, en base a un modelo profundamente autoritario y neoliberal. Mientras el centro cobra lustre, la brecha con los barrios es cada vez mayor; mientras el número de personas desempleadas crece hasta 27.160, las ayudas sociales se recortan y se criminaliza a quienes las perciben; mientras se potencia el cemento y la especulación, se limitan las zonas verdes, y mientras se funciona por decreto, la capacidad de la ciudadanía bilbaina para participar activamente en la toma de decisiones es inexistente. Planteamos un modo diferente de hacer las cosas. Queremos hacer realidad un Bilbo en el que la participación ciudadana resulte imprescindible. Para ello, impulsaremos una gestión municipal distinta.

“apostamos por construir Bilbao desde los barrios”

bilborentzat

3

botoa eman

SOBERANISTA Que fortalezca la identidad vasca DE IZQUIERDAS Con una gestión directa de los servicios municipales Que garantice la universalización de las ayudas sociales ABIERTO A LA CIUDADANÍA Con presupuestos participativos Transparente y paritario

TXEMA AZKUENAGA ITURRIOZ Abogado


4

PARTEHARTZEA

bildubilbo

DEMOKRAZIA PARTEHARTZAILE ETA GARDENAREN ALDEKO APOSTU ZINTZOA Herritarren benetako partehartzea bermatzen hasteko oinarrizko hiru neurri jarri behar ditugu abian. Batetik, Udalaren barne arautegia aldatzea, udalbatzetan eta komisioetan eragile sozialen eta herritarren partehartze zuzena errazteko.

bilbo@bildu.info

Bigarren, barrutien erakundeak berrantolatzea: Auzo Kontseiluak sortu eta, Hiri Kontseilu eta Kontseilu Sektorialekin batera, Bilbori dagozkion gai garrantzitsuetan pisu erabakigarria izan dezatela. Hirugarren, aurrekontuak prestatzeko eredu partehartzailea bideratzea.

botoa eman

AITZIBER IBAIBARRIAGA ETXEBARRIETA Arkitektoa

BEHARREZKOA DA HERRITARREN ETA ERAGILE SOZIALEN PARTEHARTZEA BULTZATZEA, HAIETXEK DIRELAKO HIRIAREN ETA AUZOEN MOTOREA

“Espazio Publikoari buruzko Ordenantza geldiaraziko dugu”


5

POLITIKA SOZIALA

bildubilbo

POR UNOS SERVICIOS SOCIALES DE CARACTER PUBLICO Y SIN COPAGO BILDU apuesta por una defensa clara del carácter público y universal de los servicios sociales, que deben ser gestionados directamente por la administración más cercana. Las políticas neoliberales, que tienden a privatizar estos servicios, y el recurso al copago, suponen un retroceso inadmisible de los derechos de la ciudadanía, y provocan un aumento de las desigualdades sociales, poniendo en serio peligro la cohesión social.

www.bildu.info/bilbo

LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE CUIDADOS A LAS PERSONAS DEPENDIENTES DEBEN CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES EXISTENTES

vota “Acercaremos los servicios sociales a los barrios”

HELENA GARTZIA SAIZ Informatikaria


POLITIKA FEMINISTA

6

bildubilbo

bilbo@bildu.info

“Pondremos en marcha la Emakumeen Etxea”

vota ANA ETXARTE MURIEL

Técnica de cooperación para el desarrollo

POLITICAS INTEGRALES BASADAS EN EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Activaremos programas que luchen contra la violencia machista de manera integral, y que partan de una visión de las mujeres, no como víctimas pasivas, sino como sujetas de derechos. Daremos prioridad a la prevención, trabajando la concienciación en el ámbito de la sanidad y el ocio, e impulsando programas de coeducación en el ámbito educativo. Garantizaremos la cobertura de servicios y ayudas económicas necesarias a todas las mujeres que sufren violencia, mediante la aplicación de ayudas urgentes y permanentes.

SE DEBEN EMPRENDER ACCIONES ESPECIFICAS DE EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA DE LAS MUJERES


7

ETXEBIZITZA

bildubilbo

LA VIVIENDA ES UN DERECHO QUE VAMOS A GARANTIZAR Promoveremos una política social de vivienda integral, tomando en consideración tanto las viviendas de protección oficial como la vivienda de titularidad privada, para impulsar el alquiler social con el fin de garantizar a todas las personas que no tienen vivienda el disfrute de este derecho. Además, aumentaremos el parque público municipal de viviendas, para poder hacer así una política eficaz.

INCREMENTAREMOS LOS IMPUESTOS A LAS VIVIENDAS DECLARADAS LEGALMENTE VACIAS

“Garantizaremos la posibilidad de acceso a una vivienda en alquiler”

www.bildu.info/bilbo

FOMENTAREMOS ACTIVAMENTE LA REHABILITACIÓN AMPLIANDOLA A TODO BILBO

vota

DAVID LOPATEGI ESCUDERO Educador Social


8

EUSKARA

bildubilbo

EUSKARAREN NORMALIZAZIOA, UDAL JARDUERAREN ARDATZ ESTRATEGIKOA Behar beharrezkoa da Bilboko Udalak konpromiso argia eta erabakiorra hartzea, euskarari gaztelaniaren estatus berdina ziurtatzeko eta herritar euskaldunon eskubide linguistikoak bermatzeko.

bilbo@bildu.info

Horrek zera esan nahi du, udal erakundeek handitu egin behar dutela euskara berreskuratzeko ahalegina. Bilboko errealitate euskaldunari eta euskal hiztunen komunitateari zor diogu.

botoa eman

PREMIAZKOA DA NEURRIAK HARTZEA HERRITARREKIKO ARRETA EUSKARAZ IZAN DADIN EREMU GUZTIETAN

“Euskaren ordenantza onartu eta betearaziko dugu, LEIRE ofizialtasuna bermatzeko” AURREKOETXEA ARKOTXA Haur eskoletako langilea


9

GAZTERIA

bildubilbo

GAZTEONTZAKO BILBO ERAIKITZEA GURE ESKU Bizitza independentea eta duina lortzeko, etxebizitza eskubidea eta lan duina edukitzeko eskubidea bermatu behar dugu. Alde batetik, gazteontzako alokairuzko etxebizitzen kuota bat erreserbatu behar da. Bestetik, oinarrizko errenta jasotzeko adinaren baldintza ezabatu behar da.

www.bildu.info/bilbo

Horrez gain, lan prekarioarekin amaitu behar dugu, eta gazteon ahalmen ekonomiko urria ez da oztopo izan behar udal zerbitzu publikoez gozatzeko.

eman

BILBOREN ERALDAKETAN GAZTEEN HITZA HAINTZAT HARTZEA DERRIGOR DA, BALORE ASKATZAILEEN ITURRI DIRELAKO

botoa

“Gazteok autogestionatutako espazioak behar ditugu”

ASIER GOMEZ BARRENETXEA Informatikaria


MIGRAZIO POLITIKA

“Incorporaremos sus necesidades a todas las políticas municipales”

Planteamos la elaboración de un Plan Municipal de Migración centrado en la interculturalidad e integración y basado en la ciudadanía inclusiva, que impulse actividades de sensibilización contra el racismo. El plan contemplará recursos y medidas para facilitar el conocimiento de la cultura vasca y del euskera por parte de las personas migrantes, campañas contra la xenofobia y la visión de las personas migrantes como meros recursos económicos y formación específica para la policía municipal.

bilbo@bildu.info

vota

Sikologoa

bildubilbo

RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL

VIVEN AQUI Y DEBE GARANTIZARSE SU PARTICIPACION EN TODOS LOS ESPACIOS MUNICIPALES

CARMEN GARCIA MARTÍN

10


11

KULTURA

www.bildu.info/bilbo

bildubilbo

“Kultura kalean proiektatzea bultzatuko dugu”

botoa eman

KULTURA BERRITZAILEA EREIN BEHAR DUGU

Kultura berritzailea erein behar dugu, eta euskaraz erein. Garapen iraunkorra, jendarte kohesioa eta kulturaren demokratizazioa uztartu behar ditugu kultur sustapenean. Bilboko udalak sustatuko duen kultur eredua, honako ardatzetan oinarritu behar da: euskalduna eta euskaraduna; partehartzailea; parekidetasuna sustatuko duena; izaera herritarra sustatuko duena; sormena bultzatuko duena; anitza.

JAI HERRITARREN EREDUA SUSTATUKO DUGU, AUZOETAKO JAI BATZORDEEKIN ETA BILBOKO KONPARTSEKIN ELKARLANEAN ARITUZ

LUTXO EGIA DEL RIO Idazlea


12

HIRIGINTZA

bildubilbo

UNA CIUDAD SOSTENIBLE Y ECOLOGICA Mantendremos el equilibrio entre los barrios y el centro. La inversión en medios y dinero se debe repartir de acuerdo a las necesidades, siendo lo prioritario los intereses de la ciudadanía. Abogamos por la reducción de residuos, su reutilización y reciclado, rechazando la política de incineración que tanto daño hace a la salud de las personas y al medio ambiente.

bilbo@bildu.info

Mostramos nuestra oposición a la continuidad de Zabalgarbi y su extensión con una segunda línea.

botoa eman

INMA GUMUZIO AÑIBARRO Trabajadora

SE DEBE GARANTIZAR EL DERECHO A DECIDIR SOBRE LOS GRANDES PROYECTOS Y SUS USOS

“Necesitamos espacios verdes y libres en la propia ciudad”


13

GARRAIO PUBLIKOA SUSTATU Biztanleentzako hiri osasungarria diseinatzeko oinarriak honako hauek izan behar dira: oinezkoei lehentasuna ematea; distantziak laburtzea (ekoizpenaren, banaketaren nahiz kontsumoaren arloko ziklo laburren bidez); garraio kolektiboa sustatzea eta irisgarritasuna bermatzea; bizikleta garraiobide gisa sustatzea; lurraldea eta garraioa berrantolatzea eta tarifak eta txartela bateratzea. Hiriko garraioa udalaz gaineko eremuan aztertu behar da, garraio mota guztiak kontuan izanda. Koordinazioa errazteko ezinbestekoa da agintaritza bakarra egotea.

bildubilbo

“Garraiobide guztietarako txartel eta tarifa bakarra lortu behar dugu” UDALAK GARRAIO PUBLIKOAREN KUDEAKETA BERE GAIN HARTU BEHAR DU

www.bildu.info/bilbo

MUGIKORTASUNA

ARTURO MUÑOZ GARCIA Administrativo


bilboeraldatzeragoaz SOLDATAK ETA KARGUAK

Udaleko goi-karguen kopurua 50 pertsonara mugatuko dugu eta Alkatearen zein zinegotzien urteko soldata 50.000 eurotik gorakoa ez da izango. Udalbatzan edota Udal erakundeetan parte hartzeagatiko dietak bertan behera utziko ditugu.

CREMATORIO

Sacaremos del centro urbano el crematorio de cadáveres de Zumalakarregi. Así mismo, estudiaremos alternativas ecológicas a la cremación.

ZERBITZU PUBLIKOAK

Herritar guztiek hurrengo zerbitzuak eskuragarri izatea dugu helburu: haur eskola, modulu psikosoziala, eguneko zentroa, udal administrazio bulegoa, liburutegia, kultur etxea, kirol ekipamenduak, osasun-etxea, gazte guneaK, Bilbogarbi, hezkuntza eta gizarte arloko laguntza programa.

COMERCIO Favoreceremos el pequeño comercio y fomentaremos las relaciones directas entre productores y consumidores.

LAIKOTASUNA Laikotasunak administrazioaren oinarrizko zutabe izan behar du. Inolako konfesio erlijiosori lehentasunik ez ematea eta ekitaldi erlijiosoetan udal ordezkari gisa gobernuko kideek parte ez hartzea proposatuko dugu.

EMAKUMEEN ETXEA Albergará la Escuela del Empoderamiento de las mujeres, y será un espacio libre para todas ellas. El proyecto se acordará entre el Ayuntamiento y el movimiento feminista, buscando siempre que sea un espacio que las mujeres sientan como propio.

IKUR FRANKISTEN AURKA

Frankismoa sostengatu zuten balio eta pertsonak goresten dituzten ikurrak eta kale izenak kenduko ditugu.

POLITICA FISCAL

Desarrollaremos una política fiscal progresista y redistributiva de la riqueza. Impulsaremos la progresividad de tasas e impuestos municipales.

14

www.bildu.info/bilbo

INTERNAZIONALISMOA

Urteko aurrekontuaren %1 izango dugu erreferentzia gisa eremu honetan lan egiteko. Udalak askatasunaren eta autodeterminazioaren alde lan egin eta borrokatzen duten herriekiko harremanak lehenetsiko ditu. Aldiz, ez ditu harremanak izango giza eskubideak zapaltzen dituzten edota autodeterminazio eskubidea ukatzen duten estatuekin zein euren ordezkariekin.

SAN MAMES BERRIA

Consideramos inaceptable seguir financiándolo con dinero público. El objetivo de obtener un capital de 218 millones, de los cuales más de la mitad serían públicos (110 entre Diputación y Gobierno de Gasteiz, más 11 del Ayuntamiento de Bilbo) no lo consideramos prioritario, especialmente en estos momentos de crisis, en relación a otras necesidades sociales que verían reducida su financiación.

BIDEOZAINTZA

Udalak San Frantzisko eta Bilbo Zaharra auzoetan kalean jarritako bideo-zaintza sistema bertan behera uztea proposatzen dugu.

PARO

Teniendo en cuenta el elevado número de personas sin empleo en Bilbo –27.160 personas a finales de febrero–, proponemos que el 30% de las personas empleadas en obras públicas de la ciudad sean parados y paradas de Bilbo.

IKURRINA

lkurrina Udaletxean eta udal eraikin guztietan presente egotea ahalbidetuko dugu, eta halaber eraikin guztietatik inposaturiko sinbologia eta ikur arrotzen desagertzea.

ANTIMILITARISMO

Declarar Bilbo zona no militar y reclamar los equipamientos destinados a usos militares con el fin de reutilizarlos para usos sociales de los barrios.

ABANDO HERRITARRENTZAT Abandoko trenbideak estaltzea eta haien gainean Zabala eta San Frantzisko auzoak erdigunearekin lotuko dituen parke publiko handi bat egitea proposatzen dugu, eta gainera geltokiko estalpea erabilera publikorako kontserbatzea..

consulta el programa completo en: www.bildu.info/bibo bidali zure ekarpenak gure e-postara: bilbo@bildu.info


15

bilbo@bildu.info

bildubizkaia

BIZKAIA OSORA ZABALDUKO DUGU ALDAKETA Ezkertiar eta burujabetzazaleak BILDU Los y las integrantes de BILDU buscagara, aldaketa politiko eta soziala bul- mos el cambio en las instituciones de Bizkaia, abriendo sus puertas a la partitzatzeko Euskal Herrian eta Bizkaian. cipación ciudadana. Emakume eta gizonen, gazte eta nagusien, hemen jaio edo kanpotik eto- Trabajaremos por un sistema vasco de rritakoen; guztien eskubide sozial, zibil servicios sociales: gestión pública, sin eta politikoak bermatuko dituen Bizkaia copago, y presupuesto suficiente para eraikitzeko BILDU gara. cubrir las necesidades de Bizkaia. Eskualdeen garapen orekatuan eta Udalek behar duten finantziazioan oinarrituriko Bizkaia eraiki behar dugu. Halaber, zerga sistema justuago eta progresiboagoaren alde lan egitera gatoz.

Que pague más quien más tiene y que el sistema fiscal redistribuya la riqueza.

1 Zuriñe Gaintza 2 Asier Arana 3 Amaia Agirresarobe 4 Jon Aritz Bengoetxea

9 Loli Alvarez 10 Jorge Segoviano 11 Ane Zabala 12 Ibon Cabo

Desde BILDU decimos no a la incineración de basuras; si al control de canteras; si al uso racional del agua y al ahoEuskaraz bizitzeko eskubidea berma- rro energético; en definitiva, STOP a los tzeko, %2a bideratuko dugu. macroproyectos destructivos.

5 Joseba Etxebarria 6 Eukene Bengoa 7 Ana Etxarte 8 Araitz Urrutikoetxea

13 Silvia Piris 14 Goiatz Balziskueta 15 Iñaki Ezkurra 16 Arturo Muñoz

Bilboko programa  

Bilboko programa 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you