Page 1

Felietony: Walczak, Andrzejewski, Pruss, Siwiec

Rozgrywka: o wystawie grafiki Kamila Kocurka

Kazimierz Drejas. Między intelektem a zmysłami

marzec 2017

Siwiec o nowej książce Banacha

Bydgoskie Centrum Sztuki – otwarcie

nr 3 (481) ROK XLIII ISSN 1232-4450 INDEX 38139x cena 2,10 zł (5% VAT)


18.03.2017, godz. 12.00, kino Orzeł

Małe Animocje: „Nazywam się Cukinia / Życie Kabaczka”

wstęp: darmowe wejściówki do odbioru w kasie MCK

Projekcja filmu odbywa się dzięki Présence Suisse i Ambasadzie Szwajcarii w Polsce w ramach Miesiąca Frankofonii.


27 marca – 1 kwietnia 2017

Grzegorz Wasowski, Filip Łobodziński, Maciej Płaza, Marek Bieńczyk, Magdalena Kicińska, Paweł Smoleński

Koncert zespołu dylan.pl Fernando Pessoa – poeta i legenda

Tł u

ma

cz

s ię

!

Zośka Papużanka, Przemysław Czapliński, Adam Lipszyc, Piotr Paziński, Jakub Ekier i inni


spis treści Na początek, Michał Tabaczyński. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Sypie się kłos dojrzały, Michał Tabaczyński, dziennik podróży w miejscu (5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Nie sądźmy po okładkach, Emilia Walczak, Literacki flâneur (8). . . . . . . . . . . . . . . . 5 Instytucja kultury miasta Bydgoszczy

Kamil Kocurek: Rozgrywka, Justyna Gongała. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Boska Thais, Bartłomiej Siwiec, Zugzwang (47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Będzie pan zadowolony…, Szymon Andrzejewski, Przez rude okulary (29). . . . 9 Kazimierz Drejas. Między intelektem a zmysłami, Hanna Strychalska. . . . . . . . 10 W świecie Boga i cyfr, Bartłomiej Siwiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Bydgoski insynuator kulturalny (152), Zdzisław Pruss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Adresy bydgoskich instytucji kultury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

wydawca: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy dyrektorka: Marzena Matowska 85-056 Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego 12 e-mail: sekretariat@mck-bydgoszcz.pl www.mck-bydgoszcz.pl redaktor naczelny: Michał Tabaczyński michal.tabaczynski@mck-bydgoszcz.pl redaktor wydania: Emilia Walczak emilia.walczak@mck-bydgoszcz.pl redakcja: Szymon Andrzejewski, Kuba Ignasiak, Adam Gajewski, Monika Grabarek korekta: Emilia Walczak skład, opracowanie graficzne: Bogdan Prus projekt winiety: ZbyZiel redakcja: tel. 523 255 553 bik@mck-bydgoszcz.pl ul. Marcinkowskiego 12 druk i oprawa: Polraster BIK w sieci www.bik.bydgoszcz.pl www.facebook.com/bik.bydgoszcz www.issuu.com/bik_

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów oraz zmiany tytułów. Nie ponosi odpowiedzialności za treść programów placówek kulturalnych oraz materiałów informacyjnych i graficznych. Reklamodawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki prawne wynikłe z opublikowania dostarczonych przez siebie materiałów. Opinie prezentowane przez autorów nie zawsze są zgodne ze stanowiskiem redakcji i wydawcy.

Wydarzenia Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Opera Nova w Bydgoszczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Teatr Polski w Bydgoszczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Galeria Sztuki NEXT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Galeria Miejska bwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Galeria Brda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Galeria Kantorek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Bydgoskie Centrum Sztuki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Galeria Autorska  Jan Kaja i Jacek Soliński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Muzeum Fotografii w Bydgoszczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Muzeum Wodociągów, Galeria Wieży Ciśnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Impresariat Artystyczny ADRIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Biblioteka Główna UKW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Dom Kultury MODRACZEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 artGallery galeria & pracownia plastyczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 D.K. Orion BSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Impresariat Artystyczny ITD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Pałac Młodzieży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Klub „Arka” BSM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Klub „Odnowa”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Kamienica 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Otwarta Przestrzeń „Światłownia”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Kino Orzeł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Ethniesy. 5. Festiwal Muzyki Tradycyjnej i Ludowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Galeria Wspólna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

BIK 3/2017 (481) Rok XLIII, nakład 2000 egz.

dystrybucja: częściowo bezpłatny Na okładce: Milionerboy, Pęknięcie, 2017, technika mieszana na płótnie, 150×120 cm (3. Aukcja Sztuki Nowoczesnej – Art Invest, zob. str. 31)

2 | 

 | marzec 2017


na początek

Słowa na marzec? Marzec, niestety, nie skłania do mówienia, a tym bardziej już do wymyślania słów. Marzec to jest miesiąc zmęczenia, miesiąc milczenia, miesiąc, który odbiera mowę. Przedłużająca się zima, która już dawno nie jest zimą, ale przecież nie jest też wiosną w żadnym razie, odbiera ochotę. Do czego? Do niemal wszystkiego. (Nie, nie jest to przypadek, że w marcu są dwa duże festiwale: Ethniesy – muzyki ludowej i Przeczytani – literatury; nie jest to przypadek, to jest akcja świadoma i ściśle ratunkowa). Jeśli szukać słów na marzec, to pewniakiem jest właśnie: ratunek. Szczególnie – w wołaczu: ratunku! Ratunku, zalewa nas błoto tego świata. Ratunku, pozbawia nas tchu plugastwo polityki. Ratunku, ratunku! Na ratunek: kultura ludowa i literatura, stężona witalność, niespożyta energia, wytrwała mądrość. Nowe słowa na drugą połowę marca?

R edak to r N ac zeln y

B I K w i n te r n e c i e :

www.bik.bydgoszcz.pl www.issuu.com/bik_ www.facebook.com/bik.bydgoszcz

Prenumerata jest realizowana przez RUCH S.A.: Zamówienia na prenumeratę można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata. ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta „RUCH”: tel. 226 937 000 lub 801 800  803 (w dni robocze w godz. 7.00-17.00, koszt połączenia według taryfy operatora).


dziennik podróży w miejscu (5) Sypie się kłos dojrzały To może być jeden z tych magicznych momentów, nie mam wątpliwości – wszystkim oczywistym aspektom wyjątkowości tego zdarzenia sprzyja jeszcze i ten: pojedynczy, specjalny seans. Kto rzecz wymyślił w ten sposób, szatańską się – za przeproszeniem – wykazał przebiegłością. Nie w celach reklamowych to odnotowuję, bo impreza już dawno jest wyprzedana. Zdarzają się takie sytuacje, czasem dotyczy to kultury, a czasem czegoś, co kulturę symuluje. Tak czy inaczej – impreza się wyprzedała. Jaka? Pokaz specjalny filmu Zerwany kłos. Nie przepełnia mnie to zdumieniem, ale smutkiem, skoro jest przyczyną takich zdarzeń, jakie zaraz opiszę. W kasie kina Orzeł dzwoni telefon, a w słuchawce odzywa się głos statecznej (poznać po tembrze) damy: – Dzień dobry – mówi ten głos na powitanie. – Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie wyjątkowego seansu wyjątkowego obrazu, który ma się odbyć u państwa w kinie. Czy istnieje możliwość rezerwacji biletów na Zerwany kłos? – Dzień dobry – na powitanie odpowiada aksamitnym głosem odpowiedzialny za rezerwacje młodzieniec. – Chociaż właściwie niezbyt dobry, szczególnie dla szanownej pani, bo, niestety, nie ma takiej możliwości. Seans jest wy-prze-da-ny. – Ach, szkoda, no, jaka szkoda – konstatuje dama. – Kto to wymyślił? – pyta, jakby nie zauważała zawartej w tym zapytaniu sprzeczności – kto to wymyślił, żeby takie wyjątkowe wydarzenie odbywało się tylko raz? – Ale pocieszę panią – młodzieniec odpowiedzialny za rezerwacje próbuje wybrnąć z pułapki, nie zdradzając personaliów tej nieszczęsnej osoby odpowiedzialnej za ten nieszczęsny pomysł – bo ten film u nas tylko na jednym pokazie wyświetlany trafi wkrótce również do sieci kin, więc nie ma obaw, na pewno uda się go pani obejrzeć. – Wiem o tym, proszę pana – odpowiada lodowato stateczna dama – wiem o tym dobrze, ale ja bym jednak chciała ten film obejrzeć w POLSKIM kinie! Osłupienie, dezorientacja, wstrząs? A skąd. Ze wszystkich nieskończoności to ta nieskończoność czasów, które tego typu postawy odesłały w niebyt, okazała się najbardziej krucha. Ostatnia popularność tego rodzaju 4 | 

 | marzec 2017

Michał Tabaczyński

przeświadczeń odbiera stanowisku owej statecznej damy walor oryginalności (czyżby jedyny z walorów? tak ośmielam się sądzić). Tak, tak, coraz rzadziej budzi zdumienie ten śmiały pogląd, wedle którego dla polskiego podniebienia najlepsze są płody polskiej ziemi, dla polskiej skóry najlepsze są okrycia z polskich tkanin, dla polskich zaś płuc najlepsze jest powietrze polskich miast. Czujecie w tym Państwo rewolucyjny żar, przewrotną zasadniczość i obsesyjną wojowniczość? Cokolwiek czujecie, musi być to woń wyrazista i ostra. Ale, ale, mam dla Pani, stateczna damo, wiadomość raczej przykrą. Polskość kina Orzeł zdaje mi się co nieco podejrzana. Owszem, powstało już w polskiej Bydgoszczy, ale zanim je ochrzczono tym arcypolskim mianem, nosiło nazwę Oko, później – kosmopolityczne imię Kapitol (a  także, co za pech, Capitol, kiedy to wyświetlano tam wyłącznie filmy okupanta). Na dodatek tę arcypolską nazwę nadano kinu już po upaństwowieniu w czasach obcego protektoratu. Ale i dzisiaj, zdradzę Pani w tajemnicy, mało jest polskie. Cały obiekt przebudowano za pieniądze z Unii Europejskiej i samo to już powinno popsuć Pani humor. Na dodatek ekran mamy z Czech i prawdziwi Czesi przyjeżdżają go tutaj serwisować (nie, nie są to Madziarzy, są to na pewno Czesi – pech goni pech, no). Nagłośnienie mamy z Niemiec. A projektor… Może lepiej, żeby Pani nie wiedziała, skąd jest projektor. Co do pracowników instytucji, która kino prowadzi – tłumię teraz głos aż do szeptu – też mam podejrzenia. Różne. Weźmy – Prus: czy to jest polskie nazwisko? Na dodatek pochodzi z Wrześni i mało jest prawdopodobne, żeby brał udział w strajkach wrzesińskich dzieci. Czyli raczej wiadomo. Nikt nie jest pewny, wie Pani, nawet ja sam siebie nie jestem pewny, właściwie – ja siebie nie jestem pewny w sposób szczególny. Odkąd przeczytałem pewien wiersz (zaczynający się od słów: „W pół jest Żydem, w pół Polakiem”), poczułem, że to może być o mnie, a poczucie było silne i się nadal utrzymuje (tym bardziej że wierszyk kończy się frazą: „Lecz za to całym łajdakiem”, co mnie utwierdza w tym przeczuciu). Autora nie wymienię, bo też podobno nie całkiem Polak. A nie chcę Pani przydawać powodów do smutku. Dość, że po obcych kinach się będzie Pani musiała wałęsać. Za przeproszeniem.


literacki flâneur (8)

Nie sądźmy po okładkach Ostatnio natknęłam się na dwa wydawnictwa o iście kuriozalnych okładkach. Nie ukrywam – ja się trochę w kiczu lubuję, więc zamiast snobistycznie od razu odwrócić od nich z pogardą swój wzrok i absolutnie po nie nie sięgać, postąpiłam zupełnie odwrotnie, z łapami wręcz rzucając się na nie z przeciągłym okrzykiem „oooch!”. Pierwszym z nich była debiutancka książka totalnie zapomnianej już dziś pisarki, Irmgard Keun, zatytułowana Lili – jedna z nas z 1931 roku. (Okładka lilaróż z panią rodem z magazynu „Naj” A.D. 1993). Warto zaznaczyć, że Lili ukazała się, gdy Keun była bardzo młoda (miała wówczas dopiero 21 lat) i w zaledwie dwa lata po tym, jak za namową Alfreda Döblina na poważnie wzięła się za pisanie, porzucając raz na zawsze karierę stenotypistki. Co szczególnie uderza podczas lektury, to, po pierwsze, wyrazisty styl – rzecz jakże rzadka w przypadku miałkich najczęściej i asekuranckich debiutów kobiecych tamtych lat, a po drugie – trzeźwość spostrzeżeń i zdecydowany, cierpki, światopogląd tak młodej przecież dziewczyny. Keun zdaje się absolutnie wyzbyta złudzeń co do otaczającej ją rzeczywistości, swoimi gorzkimi obserwacjami obdarzając powieściową Lili – swe niewątpliwe porte-parole (zresztą, autorka wielokrotnie mówiła potem o Lili jako o autobiografii). Przytoczę kilka cytatów, dokumentujących proces dojrzewania głównej bohaterki i tracenia przez nią klapek na oczach: „Coś się w Lili załamało tej nocy – Ach, dobrze jest mieć kogoś, dobrze kogoś kochać. Ale być zakochanym, tak prawdziwie, to udręka. Powinno istnieć na to jakieś lekarstwo. Człowiek jest jakby wydrążony wewnątrz, odgrodzony od ludzi i rzeczy, ślepy i głuchy na otaczającą go rzeczywistość – wszystko staje się obojętne”; „I mała Lili obejmuje przyjaciółkę, całuje jej twarz, szyję, ma tak gorące usta. – Mała głuptasko – mówi Olga i lubi Lili, jak wszyscy ludzie tęskniący za słońcem kochają taką smutną żarliwość”; „Lepszy ostry ból niż ta pełzająca tęsknota”; „Być człowiekiem to znaczy być samotnym. Trzeba nauczyć się być człowiekiem, trzeba wiedzieć, że ceną każdego uśmiechu są tysiące wylanych łez, trzeba wiedzieć, że za jedną godzinę szczęścia płaci się tysiącami godzin bólu…”; „Jestem strasznie niemoralna, Pit. Brak mi zrozumienia. Tam, gdzie inni mają moralność, u mnie jest pusta dziura”. Tłumacz Lili – jednej z nas, Jan Koprowski, znany autor przekładów na język polski książek Josepha Rotha (nota-

WALCZAK bene, partnera Keun w latach 1936–1938), napisał w posłowiu, że „[c]echą wyróżniającą [jej] twórczość i sprawiającą, że jej książki cieszą się wciąż zainteresowaniem, jest powszedniość życia bohaterów. Nie ma tu egzystencjalnego ciężaru przeżyć w piekle ludzkim, nie ma frustracji, alienacji […]. Są to ludzie zwyczajni, mają zwyczajne życie, dążenia i tęsknoty. A wszystko to przyprawione humorem, prostotą, wdziękiem. Nawet gdy Irmgard Keun opisuje nieszczęścia i klęski, nie dramatyzuje ponad miarę i nie otwiera wrót kosmicznej katastrofie”. W ten sposób pisarstwo Keun, mimo zmieniającego się wokół sztafażu, posiada cechy uniwersalne, a w książkowej Lili możemy przejrzeć się dziś, po 86 latach od premiery, jak w lustrze. W końcu – jest jedną z nas. Niestety, mam dla Państwa smutną wiadomość: nikt z nas nie jest tak naprawdę niepowtarzalny. Naszymi myślami i postępowaniami kierują od wieków te same schematy, z istnienia których doskonale zdają sobie sprawę obznajomieni w tej „alchemii” psychologowie i psychiatrzy. Tylko nam samym wydaje się, że nikt inny: nie kocha tak jak my, że „ta miłość jest wyjątkowa”, że „umieram z  żalu po stracie, ale nikt tego nie pojmie, bo NIKT nie czuje tak wiele jak JA”. Otóż nie. I jeśli nie przekonuje Państwa trącąca myszką i melodramatem zakurzona powieść jakiejś babci z Berlina, to zaproponuję teraz coś z zupełnie innej… półki. A dokładniej – z półki z winylami w miłej Księgarni63 w podbydgoskim Osielsku. Wstyd się przyznać, ale chodzi mi tu o czwarty album brytyjskiej grupy Dead Or Alive z 1988 roku, Nude. (Reakcja koleżanki na okładkę: „To jest mężczyzna czy kobieta?”. Dyplomatycznie odpowiedziałam, że po prostu Pete Burns). To smutne dla ucha, ale zespół bezpowrotnie zboczył już wtedy na drogę eurodance’u, a trzeba pamiętać, że pod koniec lat 70., jako Nightmares In Wax, zaczynał od rocka gotyckiego! Ale zważmy na teksty, nielicujące zupełnie z „wesołą muzyczką” im towarzyszącą. Wśród nich mój faworyt – I Cannot Carry On, z przejmującym fragmentem refrenu: „Każdy dzień jest taki sam / Kiedy nie jestem z tobą / Znowu jest zima i nie ma nic do roboty”. Oczywiście, po angielsku, kiedy się rymuje, brzmi to o niebo lepiej, ale, koniec końców, czy to angielski, niemiecki, czy polski – to esperanto uczuć jest dla wszystkich absolutnie zrozumiałe. Bo Pete Burns też był jednym z nas. Emilia Walczak marzec 2017  | 

 | 5 


grafika Justyna Gongała

Kamil Kocurek: Rozgrywka Gra lub zabawa w wojnę – to określenie wśród wielu osób nie budzi szczególnych kontrowersji. Na pewno nie wśród kolekcjonerów militarnych modeli czy miniaturowych armii. Kto z nas nie grał z resztą w tę najpopularniejszą chyba grę w karty czy strategiczne planszówki? Z kolei komputerowe gry bitewne należą do najpopularniejszych, najprężniej rozwijających się typów. Cyfrowe symulacje wojen są coraz doskonalsze. Coraz mniej różnią się od tej realnej, śmiercionośnej „zabawy dorosłych chłopców”, która w dzisiejszych czasach zdaje się bliżej, niż myślimy. Skupiona na tematyce wojennej twórczość Kamila Kocurka to z jednej strony reakcja na potęgowany w masowych mediach nastrój bliskości zagrożeń militarnych, z drugiej zaś, jest to swoisty powrót do wciąż żywych dziecięcych fascynacji. Artysta szczerze przyznaje, że jak wielu chłopców od zawsze lubił gry, samoloty, czołgi i wybuchy. Sztuka pozwala mu badać wyraz wojennych symboli w różnorodnych, wieloznacznych kontekstach. Począwszy od ich rozrywkowej funkcji, poprzez refleksję nad wizją wojny w środkach masowego przekazu, aż po jej wymiar czysto estetyczny.

Kamil Kocurek, kompozycja nr 1

6 | 

 | marzec 2017

W otoczeniu graficznych kompozycji Kamila Kocurka możemy poczuć się jak wewnątrz gry komputerowej lub tradycyjnej, planszowej. Wszystkie te płytki z czołgami, barakami, bombowcami oraz kolumnami wojsk przypominają zarówno schematyczne rysunki, jak i fizyczne zabawki. Część z nich mieści się zresztą w pudełkach oraz na swego rodzaju półkach. Jest tam także akwarium, w którym pływają podwodne łodzie i wojskowe pontony. W obrazy te wpisana została niejako zapowiedź możliwej interakcji. Wskazuje na to modułowy charakter tych prac, przypominających puzzle albo złożony interface strategicznej gry. To powoduje, że chciałoby się samemu zaprojektować tę topografię, kliknięciem wprawić ją w ruch. Wpłynąć na losy tej symulowanej bitwy. Lecz, mimo pozornie zabawowej formy, jest w tej instalacji coś złowieszczego. Być może to jej monumentalny, przytłaczający format? Może nieokreślona, niepokojąca przestrzeń? Nie bez znaczenia jest także kolorystyka tych prac – przywodzi na myśl filmy i fotografie z minionych XX-wiecznych wojen, które, choć czarno-białe i niedoskonałe, paradoksalnie czasami poruszają bardziej niż dzisiejsze hiperrealistyczne wizje. Refleksja nad specyfiką i rolą medialnego przekazu stanowi szczególny punkt zainteresowań artysty. Kocurek zastanawia się nad tym, jak zmanipulowane czasem tele-


grafika wizyjne relacje wpływają na odbiór prawdziwych wydarzeń, ale też nad tym, jak nasz stosunek do wojen kształtują wszechobecne obrazy cyfrowe, przede wszystkim gry. Te bowiem nie angażują tylko wzroku, lecz wymagają całkiem realnych działań. Pozornie niewinna symulacja niejednokrotnie wywołuje prawdziwą agresję i czyn. Dzisiejsza rzeczywistość to nieustanne zacieranie granic między tym, co fikcyjne, a rzeczywistością. Drastyczne obrazy, którymi na co dzień zasypują nas media, z czasem stają się nam obojętne. Tym bardziej nie budzą niepokoju nie tylko wojenne, ale różnego rodzaju wirtualne rozgrywki. Znamienna dla funkcjonowania w sieci anonimowość sprzyja rozmaitym formom cyberprzemocy, z jej wszystkimi, jak najbardziej realnymi, skutkami. *

Wreszcie trzeba uczciwie przyznać, że jest coś fascynującego w ikonografii wojennej. Najlepiej dowodzi tego sama sztuka. Długo można by wymieniać przykłady pięknego batalistycznego malarstwa, począwszy od ilustracji na antycznych wazach, przez słynną Bitwę pod Grunwaldem, po niezliczone twory współczesnej kultury masowej – choćby pełne imponujących efektów specjalnych historyczne filmy. Pociągające estetycznie są także prace Kamila Kocurka. Ich oryginalnie, wręcz matematycznie zaprojektowane kompozycje. Syntetyczny, lecz precyzyjnie opracowany rysunek, oddany w tradycyjnych wklęsłodrukowych grafikach.

Czy ich atrakcyjny wyraz to banalizacja wojennego zła? Czy też interesująca plastyczna warstwa, która ma szansę sprowokować refleksję? To zależy od nas. W świecie zdominowanym przez obraz jesteśmy tym, co widzimy. *

Kamil Kocurek to jeden z najciekawszych artystów młodego pokolenia. Autor Najlepszego Dyplomu Akademii Sztuk Pięknych z 2015 roku. Zdobywca licznych nagród głównych w prestiżowych konkursach artystycznych, m.in.: Grand Prix, Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Triennale Grafiki Polskiej 2015 w Katowicach; Nagrody głównej 1st Xuyuan International Print Biennial China, Pekin; Nagrody głównej 4th Graphic Art Biennial of Szeklerland, Transylvanian Art Center, Sfântu Gheorghe w Rumunii i wielu innych. Urodził się w 1990 roku w Tychach. W roku 2010 został absolwentem Liceum Plastycznego w Katowicach. W 2015 roku ukończył studia magisterskie na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kierunku grafika, specjalizacja – grafika warsztatowa. Jego dyplom magisterski zrealizowany w Pracowni Druku Wklęsłego prof. Jana Szmatlocha został wyróżniony medalem. Obecnie pracuje na Wydziale Grafiki gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych w Pracowni Podstaw Grafiki Warsztatowej dr hab. Magdaleny Hanysz-Stefańskiej.

Wystawę Kamila Kocurka można zwiedzać w Galerii Wspólnej do 10 marca. marzec 2017  | 

 | 7 


zug z wang (47 )

siwiec Boska Thais

a wtedy pojawia się Pafnucy i przegania ich, uwalniaMało kto wie, ale znany reżyser filmowy, telewizyjny i te- jąc służebnicę Wenery. Jak już powiedziałem, w filmie są bardzo odważne atralny Ryszard Ber zmarł w Bydgoszczy. Było to w roku 2004. Pochowany został na cmentarzu przy ulicy Chojnic- sceny erotyczne, w tym scena orgii. Jest on też dość brukiej. Ber przeszedł do historii naszego kina zapewne z kil- talny. Uczestnicy biesiady (taka współczesna śmietanka ku powodów. Po pierwsze, nakręcił serial Lalka z ciekawą towarzyska) obserwują pojedynek zapaśników toczony kreacją Jerzego Kamasa (Stanisław Wokulski), Małgorzaty „na śmierć i życie”. W końcu jeden drugiemu skręci kark. Braunek (Izabela Łęcka) i wybitną rolą Bronisława Paw- Trupa wynoszą, a po chwili właśnie w tym samym miejscu lika (Ignacy Rzecki). Po drugie, zrobił dość pouczający na rozmazanej krwi dochodzi do orgii. Film jest nierówny, niektóre dialogi ciekawe (na uczcie serial o Janie Zamojskim Kanclerz (w tytułowej roli Marcin Troński), a po trzecie, film z bardzo śmiałymi scenami padają słowa: „igraszki miłosne są tak samo potrzebne, erotycznymi Thais. Zaciekawił mnie ten ostatni, zrobiony jak zioła w potrawach”, a jeden z biesiadników wypaw 1983 roku na podstawie opowiadania Anatole’a Fran- li w kierunku mnicha: „za wielkimi słowami skrywacie ce’a, według scenariusza Bera i z dialogami Ireneusza nienawiść”), ale niektóre sceny trącą myszką. Thais pod wpływem mnicha podpala własny pałac, niszcząc dotychIredyńskiego. czasowy dorobek. Nikias W tej onirycznej hipomaga Pafnucemu, choć storii, której akcja rozreprezentuje całkowicie poczyna się na egipskiej przeciwstawny światopoTrupa wynoszą, a po chwili pustyni w IV wieku n.e., gląd (zupełnie nie przekomnich Pafnucy wyrusza właśnie w tym samym miejscu na nuje mnie to, że w  przedo Aleksandrii, gdzie rozmazanej krwi dochodzi do orgii. szłości byli kumplami, właśnie rozpoczyna się a  na dodatek podkochuje kolejny czas prześladosię w Thais, więc de  facto wania chrześcijan i jak ułatwia robotę swojemu powiadają: „cesarz Julian przegonił biskupa Atanazego”. Pafnucy (ciekawa rola Je- rywalowi i działa na swoją szkodę). Thais jeszcze niedawrzego Kryszaka) nie wzbudza naszej sympatii. Twierdzi, no pluskała się w ciepłej wodzie, otoczona przez służki, że „należy spalić wszystkie księgi”. Inny zaś chrześcijań- a teraz dziarsko przemierza pustynię. Po co? Uwierzyła ski doktryner powie: „plewy odpadają podczas młócki w życie wieczne? Zostaje przyjęta do klasztoru. Jej niedoBożej”. Zupełnie inną postawę przyjmuje Nikias (Piotr powiedziana i przedwczesna śmierć wstrząsa Pafnucym. Garlicki), wielbiciel życia ciągle opowiada o swoich mi- Nie wiadomo, którą on teraz pójdzie drogą. Pomimo dość nachalnej edukacyjności tego obrazu, łosnych igraszkach. Jest to taki typowy reprezentant hedonizmu, będąc w całkowitej sprzeczności z ascetyczną jedno w tym filmie jest ciekawe: ludzie wzajemnie się obdarzają. Pafnucy przekonał Thais do swoich poglądów, postawą głównego bohatera. Sensem misji Pafnucego jest przekonanie tytułowej ale nie ma nic za darmo. Film się kończy, mroczna muzyka Thais (intrygująca i ponętna Dorota Kwiatkowska), denerwuje, można jednak mniemać, że wraz ze śmiercią kurtyzany i tancerki, że należy zbliżyć się do Boga i po- ukochanej utraci wiarę. Niestety, nie udało mi się odszukać żadnej informacji, dążyć za Chrystusem. Mało wiarygodne to wszystko. Thais nie zna Pafnucego, ale gdy dowiaduje się od czemu pochodzący z Wilna reżyser zmarł właśnie w naswoich sług, że w ogrodzie czai się „brudny mnich”, szym mieście. Może ktoś z Państwa coś o tym wie? Bartłomiej Siwiec wybiega mu na spotkanie; albo żebracy otoczyli Thais, 8 | 

 | marzec 2017


przez rude okular y (29)

Andrzejewski

Będzie pan zadowolony…

„Do roboty, ująć młoty, kuć ojczyźnie gmach!” – zdanie to zawsze wydawało mi się trochę śmieszne, powtarzałem je więc, kiedy trzeba było podnieść szanowne cztery litery (dlaczego szanowne, nie za bardzo rozumiem, ale się utarło, więc powtarzam) i przystąpić do wykonawstwa tego, co się akurat wykonawstwa domagało. Nie odczuwałem nigdy zbyt intensywnie potrzeby posiadania rzeczonej w zdaniu pierwszym roboty, gdyż tak się akurat moje istnienie w tej formie, co ją można czasami na ulicy dostrzec, kształtuje, że wykonuję to, co bym i tak wykonywał, nawet gdyby dali się w końcu przekonać, że będę to robić za darmo. Upierają się jednak i przelewają systematycznie, więc nie chcąc im robić przykrości, przyjmuję i jak najszybciej wydaję. O pracy więc (jak się pewnie już Państwo szanowni zorientowali) w miesiącu marcu, co pozostaje bez związku z czymkolwiek absolutnie. Graliśmy. Niejednokrotnie i w rozlicznych lokacjach. W miastach, miasteczkach, wsiach, zagajnikach, na polanach, kolanach, odciętych w połowie autobusach, stacjach benzynowych, w sylwestra, urodziny, u rodzin, dla wszystkich, dla wybranych, dla niewielu, a raz nawet dla nikogo. Przez prawie 15 lat zarabiałem na placki ziemniaczane i dyskografie pełne lub nie, zdzierając gardło i  trampki oraz niejednokrotnie wspomniane już wcześniej kolana w miejscach, o których czasami nawet śnią filozofowie, ale potem dochodzą do wniosku, że zupełnie niepotrzebnie. Kiedyś miotnęło nas na północ Polski i graliśmy w wielkiej dyskotece, w której naprzeciwko nas była tzw. DJ-ka, co akurat przybrała formę lokomotywy. Tamtejsze dejoty okazały się dość niekulturne, więc wywiązała się pyskówka zakończona stwierdzeniem: „Do roboty, grajki!”, oraz informacją zwrotną, że: „Do roboty to chodzą maszyniści. Muzycy natomiast chodzą do pracy”. Pojawił się nóż i pochód przez salę połączony z gwałtowną rearanżacją wnętrza. Jako że przemarsz ten wziął azymut na zajmowaną przez nas scenę, to pojawił się mój gitarzysta (mały nie jest), ubrany werbalnie w zdanie: „Te, Misiu, weź te sztućce i chodź tu”, które to uwolnił na przestwór miniówek i  przesadnych makijaży za pomocą mikrofonu i elektryczności. Efekt przerósł najśmielsze cokolwiek i mogliśmy spokojnie powrócić do wykonywania utworów. Taka sytuacja. Choć to już akurat chyba passé.

Żywot tułaczy na długie cztery wiosny wyłączył ze społeczeństwa na tyle skutecznie, że jak się wynurzyłem z pociągającej, ale też ułatwiającej szybkie utonięcie cieczy, to trzeba było parę złotych (nie, nie chcecie wiedzieć) oddać: na szczęście jeszcze kolegom oraz znajomym i, co gorsza, instytucjom. Ciecz z sierści otrząsnąwszy począłem poszukiwać zajęcia i jeżeli ktoś mi powie, że w tym mieście nie ma pracy, to mu nic nie zrobię, ale będę wiedzieć, komu nie wkładać ziarnka grochu pod poduszkę. Wyposażony w dyplomy i zaświadczenia rozpocząłem od roznoszenia ulotek maści wszelakiej. Zajęcie to nauczyło mnie kilku rzeczy. Wszystkie owe nauki są mi do dzisiaj przydatne. Dowiedziałem się, że jak się wstaje wcześniej niż wcześniej, to się więcej zrobi. Że plecak jest najwygodniejszą formą przenoszenia czegokolwiek. Że nie należy się wstydzić rękawiczek w lipcu, jeśli ma się delikatną skórę. Że delikatna skóra szybko jest w stanie okrzepnąć i stwardnieć. Że praca fizyczna daje mnóstwo przyjemności, a w mieście daje też możliwości do przeżywania historii. Że ziemniak ciśnięty z czwartego piętra jest bolesny. Że czasami naprawdę nie zna się swojego osiedla, jeśli się go nie widzi o bladym świcie. Że matka jest. Zawsze. = Byłem ostatnio na koncercie. Podmiot wykonawczy zwał się Tomasz Organek i mam nadzieję, że nadal tak się zwać będzie. Malkontenctwo narzekało, że tu słychać ten zespół, a tam jakiś inny i że to nic nowego, i że produkt, i że coś tam. Nie za bardzo rozumiem, po co się przychodzi na koncert, który od wejścia chce się skrytykować. Zostawmy to. Malkontenci będą nosem kręcić. Zawsze. Ja widziałem 40-latka, który tak sprawnie posługiwał się swoimi narzędziami, że tłum na widowni był absolutnie nie na sali koncertowej, tylko w balonie unoszącym się w powietrzu i  wypełnionym po brzegi swe gumowe atmosferą. Widziałem artystę przy pracy sprawiającej mu tyle radochy, że pewnie jakby mu nie płacili, to też by to robił. Bo musi. Bo inaczej by eksplodował. Widziałem w końcu dowód, jego lot i trajektorię, i przechwyt. I uśmiech. Niezależnie co się robi. Jaki wykonuje się zawód i jakich używa się do tego narzędzi oraz miejsc. Niezależnie od tego, czym ten dowód jest: premią, zadowoleniem, sukcesem, uśmiechem, okrzykiem radości, kasą za nadgodziny, szczęśliwym zmęczeniem, kartką z podziękowaniami za doznania czy czym tam chcecie, żeby był. W pracy chodzi o to, żeby od czasu do czasu na scenie wylądował stanik. Szymon Andrzejewski marzec 2017  | 

 | 9 


malarstwo

Kazimierz Drejas.

Hanna Strychalska

Między intelektem a zmysłami Malarz Kazimierz Drejas w 2017 roku obchodzi jubileusz 50-lecia twórczości artystycznej. Czas liczy od pierwszej wystawy indywidualnej, która odbyła się w 1966 roku w Małym Salonie Sztuki w Bydgoszczy. Sam mówi, że nie lubi jubileuszy. W środowisku artystycznym znany jest ze swoich niezwykłych obrazów, dyscypliny pracy oraz uczestnictwa w ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach plastycznych. W grudniu minionego roku zdobył II nagrodę na V Międzynarodowym Biennale Obrazu „Quadro-Art” Łódź 2016. Ponad 300 jego prac znajduje się w zbiorach wielu muzeów, galerii, a także w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Akt I, olej, żywica, 100×120 cm, 2009. Fot. z archiwum artysty

10 | 

 | marzec 2017


malarstwo Od lat z uwagą oglądam wystawy malarstwa Kazimierza Drejasa. Mam jeszcze w pamięci czas okazałych, zróżnicowanych i regularnych prezentacji bydgoskiego środowiska plastycznego, jakie miały miejsce w bydgoskim BWA prowadzonym przez dyrektora Kazimierza Jułgę – malarza, fotografika i poetę oraz człowieka, który ze wszystkich sił wspierał artystów i poprzez sztukę promował Bydgoszcz. Na tych historycznych już ekspozycjach zawsze odnaleźć można było charakterystyczne obrazy Kazimierza Drejasa. Teraz jednak chcę skupić się na wystawach artysty z ostatnich kilku lat. Każda z nich – jak ktoś celnie zauważył – to pewnego rodzaju coroczne malarskie sprawozdanie, którego dokonuje malarz przed publicznością. O czym to świadczy? Niewątpliwie o nadal istniejącym zaangażowaniu w profesję artysty malarza, którą wybrał przed wielu laty. Także o tym, że ma on nadal wiele do powiedzenia poprzez tak tradycyjną formę sztuki, jaką jest dzisiaj olejne malarstwo sztalugowe. Więcej – wypowiada się zachowując niebywałą dyscyplinę wewnętrzną. Wykazuje się on ciągle na nowo zmysłem obserwacji i zwraca uwagę dojrzałym, zawsze dopracowanym warsztatem malarskim, w którym odnajdujemy ciekawe, zmieniające się niuanse. Sądzę, że Kazimierz Drejas po prostu chce, wręcz musi malować swoje obrazy. Ten sam temat Od wielu lat jest to ten sam temat – kobieta we wnętrzu. Najczęściej są to dwie postacie, rzadko – trzy. Po chwili okazuje się, że jest to ta sama osoba w dwóch różnych pozach. Może więc uchwycona w różnych momentach, a może przedstawiona w jednej chwili w  różnych relacjach z drugą osobą? Nie jest to dla widza jasne, ale artyście wcale nie zależy na jednoznacznej odpowiedzi. Wręcz przeciwnie. Z całym spokojem można stwierdzić, że wieloznaczność, niedomówienia są jedną z najważniejszych cech malarstwa Kazimierza Drejasa. Możemy jeszcze zapytać o tożsamość tej kobiety. Także o spójność jej osobowości, której to od razu wydaje się przeczyć fakt zwielokrotnienia na obrazie jej wizerunku. Zaprzeczenie jest pozorne. Tak, jak najbardziej mamy prawo zadać te wszystkie pytania, ponieważ uważnego widza artysta bardzo szybko wciąga w zabarwioną niepokojem, psychologiczną atmosferę swojego malarstwa. Prawie rów-

nocześnie daje nam też do zrozumienia, jak ważna jest dla niego forma w obrazie. Ale o tym nieco później. Psychologia w kadrze A co widzimy? Dwie postacie kobiece w zamkniętym wnętrzu. Często oddzielone od siebie. Tkwią w wyznaczonych sektorach. Widać to wyraźnie – w za małej dla każdej z nich przestrzeni. Zazwyczaj jednak nie przekraczają żadnej z granic. Jest to trudne, ponieważ ulegają różnym emocjom. Ich źródłem jest ta druga. Towarzyszka, a może przeciwniczka? Widz czuje, że obserwuje walkę. Nie fizyczną – to byłoby zbyt proste – ale wewnętrzną. W trakcie zmagania naznaczonego wysiłkiem, a nawet bólem, budowana jest między nimi relacja. Kosztuje je każdy gest, wyciągnięcie ręki i spojrzenie w oczy. Czasem wydaje się, że są tym zmęczone albo już zupełnie bezsilne. Do tego wniosku prowadzą nas kolejne obrazy, jak kolejne odsłony tego samego dramatu. Właśnie, każdy z malarskich kadrów stanowi opis nieco ukrytego zdarzenia. Patrząc na nie odczuwamy skomplikowaną, a nawet wyrafinowaną narracyjność tego malarstwa. To prawda, że mamy do czynienia z teatralizacją ludzkich przeżyć. Gest prowadzący do zbliżenia musi pokonać opór wątpliwości, wstydu oraz pewien rodzaj niemocy. Zamknięte w sobie i w ciasnych wnętrzach postacie przywodzą na myśl bohaterów dramatów Ibsena i filmów Bergmana. Zauważamy jednak, że te międzyludzkie relacje ewoluują. Czy więc obecnie na obrazach Kazimierza Drejasa nie dostrzegamy wytrwałych prób porozumienia? Chyba tak właśnie jest. Obserwujemy scenę tłumaczenia błędu, patrzymy na akt współczucia i czułości, a w końcu widzimy wspólne przebywanie w harmonii. Uspokojeniu podlega także przestrzeń wokół postaci. Wśród wcześniejszych diagonali, teraz coraz więcej jest miejsca dla równoważących uczucia pionów i poziomów. Postać we wnętrzu Równie godna uwagi jest charakterystyka zewnętrzna ukazanych przez malarza kobiet. Są podobne do siebie. Wszystkie niezmiennie młode, szczupłe i emocjonalnie zaangażowane. Ekspresyjne. Często prezentują się w  obcisłych kombinezonach, przylegających do ciała jak druga skóra. To nas zastanawia. Kiedy indziej ich marzec 2017  | 

 | 11 


malarstwo nowoczesne sylwetki potraktowane są syntetycznie. W obu tych przypadkach cielesność, a więc kobiecość, jest ukryta, wyraźnie powściągnięta i przetworzona. Jest zupełnie tak, jakby artysta nie chciał nas rozpraszać tym aspektem istnienia swoich modelek. Zdaje się mówić: „Nie tym razem. W tym cyklu obrazów najważniejsze jest życie wewnętrzne”. Zadziwiają nas wnętrza, w których usytuowane są postacie. Przede wszystkim są to sugestie pomieszczeń, a nie zamieszkane pokoje, ukształtowane przez upływ czasu, rytm codzienności i upodobania ich mieszkańców. Ściany, podłoga, drzwi, stół służą ukazaniu ograniczeń w przestrzeni. Jest ona hermetyczna i podzielona. Choć ostatnio zaczyna sprzyjać połączeniu i otwarciu. Wszystko, co znajduje się w tych pozbawionych ciężaru i zbudowanych z płaszczyzn wnętrzach, przypominających konstrukcje z japońskich barwnych parawanów, obrazuje relacje miedzy ludźmi. Drzwi dzielą, stół natomiast stwarza możliwość bycia naprzeciw siebie. Patrzymy na czyste kompozycyjnie kadry. Towarzyszy nam wrażenie odmierzania proporcji, wręcz matematycznej precyzji. Oto człowiek idealnie wkomponowany w płaszczyzny. Czy nie znaczy to tyle, co uwięziony w kręgu własnych ograniczeń? A może właśnie odnajdujący swoje miejsce? To kolejna frapująca nas niejednoznaczność. Postać wydaje się zatrzymana w czasie i ciszy. Jej poza i wyrazisty emocjonalny gest trwają. Jasne, niebanalne i odważne w sposobie kadrowania kompozycje w połączeniu z  ich kameralnością oraz symboliką trwania – wbrew logice wartkiego strumienia czasu – przywodzą na myśl japońską grafikę. Forma Kazimierz Drejas jest konsekwentny w budowaniu intelektualnej konstrukcji oraz napiętej psychologicznie atmosfery w obrazach. Towarzyszy temu uzasadniona i  rzadko spotykana konsekwencja formalna. Forma wydaje się tak sprzężona z treścią i nastrojem, że widz nie wyobraża sobie innego ukształtowania przestrzeni i wizerunku postaci dla wyrażenia takich właśnie komplikacji ludzkiej natury. Ludzkiej, a nie tylko kobiecej. W twórczości Kazimierza Drejasa środki malarskie – składające się na formę, która jest początkiem wszystkiego w malarskiej księdze rodzaju – są poddane treści 12 | 

 | marzec 2017

oraz całości wyrazu. Absolutnie. Motyw i powiązana z nim wersja tematu muszą posiadać w sobie siłę inspiracji. To pewne. Ale to od znalezienia określonej formy dla tego motywu rozpoczyna się praca nad tematem. Artysta rozgrywa swoje przedstawienie w jednej tonacji barw, ciepłej lub zimnej. Albo też wrażliwie, w atmosferze malarstwa Modriana, kontrastuje płaszczyzny kolorów oraz walorów. Gdy w obrazie dominuje jedna barwa, to staje się to przyczynkiem do zaistnienia bogatych walorowo szarości. Barwa przenika je wtedy, powraca jak charakterystyczny akord w wymagającym skupienia i wyobraźni współczesnym utworze muzycznym. Barwy w malarstwie Kazimierza Drejasa mają wyjątkową wartość emocjonalną. Zupełnie tak, jakby określały stan napięcia czy wysokość dźwięku. Ta interdyscyplinarność przypomina dokonania szlachetnej awangardy, która tworzyła nowe oblicze sztuki na przełomie XIX i XX wieku. Co do innych elementów budujących przedstawienie – powierzchnia płótna jest gładka, a oświetlenie lokalne. Artysta raczej nie dąży do uplastycznienia czy stworzenia iluzji przestrzeni. Wręcz przeciwnie. Interesuje go wnikliwa i osobista analiza bryły na płaszczyźnie, czyli postaci kobiecej we wnętrzu. A ta, syntetyczna, pokryta niekiedy kubistycznym „nalotem”, przez co traci część indywidualnych cech, prowadzi widza do uniwersalnego odczytania obrazu. To samo, ale inaczej Na tej samej zasadzie, treściowo-formalnej zależności, w ostatnim czasie powstaje inny cykl obrazów. I tym razem obserwujemy kobiety we wnętrzu. Ale nastrój płócien jest odmienny. Patrzymy na kobiety piękne, zupełnie nagie i  nieskrępowane, będące w pełnym rozkwicie. Pogodnie samotne. Albo istniejące w porozumieniu, spokojnej atmosferze przyjaźni, towarzyszące sobie wzajemnie. Tu przestrzeń jest znacznie bardziej otwarta. Oznacza to, że zawiera w sobie mniej wewnętrznych podziałów. Jedynie te, które równoważą kompozycję oraz podkreślają dobre relacje. W drugim nurcie to nie przestrzeń jest zdynamizowana, ale przede wszystkim postacie. Są przecież tak swobodne, odważne w pozach i gestach. Z nieskrywaną satysfakcją skupione na swoim pięknym, sprawnym ciele. Wsłuchane w siebie. Gdy jednak pojawia się ta druga, kobiety dostrzegają wzajemnie swoją obecność. Rozma-


malarstwo wiają ze sobą, słuchają się, są rozbawione. Szczęśliwe. Zauważamy, że obydwa scharakteryzowane nurty wzajemnie się przenikają.

Na temat kobiety XXXVII, olej, żywica, 100×120 cm, 2006. Fot. z archiwum artysty

Strony XXXVII, olej, żywica, 90×90 cm, 2014. Fot. z archiwum artysty

Akt V, olej, żywica, 100×120 cm, 2010. Fot. z archiwum artysty

Fascynacja Kazimierz Drejas pokazuje nam świat, który go fascynuje. Nawet jeśli wiele o nim wie – a chyba tak jest – nie zachowuje się tak, jakby odkrył jego tajemnicę. Ciekawa rzecz, że inscenizując sytuacje, przyjmuje postawę obserwatora, a nie ich stwórcy. Mamy nawet wrażenie, że artysta jest lekko onieśmielony. Jakby nie do końca przewidział skutki witalności, która wypełnia po brzegi jego płótna z nieskromnymi kobietami. A ponieważ widz i tym razem ulega atmosferze, jaką emanują obrazy malarza – wyrażonej bezpośrednio i zmysłowo sile i radości życia – stoi przed nimi również nieco zawstydzony. I nie może oderwać oczu od płótna. Od kobiet, których kształty oddaje cienka, precyzyjna i nieomylna linia. Malowanych w tonacji zaróżowionych beżów. Zupełnie jakby oddychały jedynie ciepłem i beztroską. Od tych smukłych, umięśnionych sylwetek, przypominających gimnastyczki, oraz kobiet o pełniejszych kształtach, kojarzonych z Ingresem. A szczególnie z Renoirem i tym etapem, po 1880 roku, gdy przywrócił on swojemu malarstwu wartość linii. Twórczość Kazimierza Drejasa łączy tradycję dawnego malarstwa z dokonaniami modernizmu. Artysta spełnia się malując człowieka, który począwszy od antyku jest podstawowym tematem w sztuce. Świat kobiet – przyciągający uwagę widza, pobudzający jego wyobraźnię i wrażliwość, owiany aurą tajemnicy – stanowi wyrazisty przejaw tych zainteresowań. Rzeczywistość kobiet zamkniętych w swoich pokojach i niedostępnych dla osób z zewnątrz – zupełnie jak w okresie klasycznej Grecji – może tu być metaforą odosobnienia i wyciszenia, które są niezbędne artyście dla namysłu nad życiem i własną sztuką. Malarz zarówno sobie, jak i odbiorcy stawia wysokie wymagania. Jest wyrafinowanym intelektualistą pisząc malarsko-psychologiczny traktat dotyczący zawiłości ludzkich uczuć oraz tak wiele mówiący o nim samym. Zamkniętym w swojej pracowni. Spokojnym, zdystansowanym i łagodnie uśmiechniętym. To wszystko? Oczywiście, że nie! Ten sam traktat jest równocześnie barwną, pełną ulotnych chwil księgą, sławiącą niepodważalną wartość i urodę życia. Bezgranicznie. marzec 2017  | 

 | 13 


malarstwo 33 wystawy indywidualne, m.in.: – Wystawa malarstwa, Bydgoszcz, Mały Salon Sztuki, 1966 – Wystawa malarstwa, Bydgoszcz, BWA, 1972 – Wystawa malarstwa, Toruń, BWA, 1972 – Wystawa malarstwa, Kołobrzeg, 1972 – Wystawa malarstwa, Bydgoszcz, BWA, 1975 – Wystawa malarstwa, Szczecin, Klub „13 Muz”, 1976 – Wystawa malarstwa, Bydgoszcz, Galeria Sztuki Współczesnej Pracowni Sztuk Plastycznych, 1976 – Wystawa malarstwa, Bydgoszcz, Dom Kultury Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, 1978 – Wystawa malarstwa, Ośrodek Kultury Polskiej, Sofia, Bułgaria, 1979 – Wystawa malarstwa, Piła, BWA, 1980 – Wystawa malarstwa, Toruń, Pracownia Sztuk Plastycznych, 1983 – Wystawa malarstwa, Bydgoszcz, BWA, 1988 – Wystawa malarstwa, Toruń, BWA, 1988 – Retrospektywna wystawa rysunku, Bydgoszcz, BWA, 1996 – Wystawa malarstwa, Bydgoszcz, Bydgosko-Pilska Izba Lekarska, 1998 – Wystawa malarstwa, Bydgoszcz, BWA, 2002 – Wystawa malarstwa, Kraków, Burzym & Wolff Gallery, 2002 – Wystawa malarstwa, Warszawa, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, 2005 – „Obrazy wybrane z lat 2006–2010”, Ostromecko, Pałac Nowy w Ostromecku, 2011 – „Akty”, Bydgoszcz, Galeria Autorska Jana Kaji i Jacka Solińskiego, 2011 – „Od ekspresjonizmu do geometrii”, Bydgoszcz, Galeria Wspólna, 2012 – „Naprzeciw siebie”, Bydgoszcz, Galeria Autorska Jana Kaji i Jacka Solińskiego, 2013 – „Naprzeciw siebie”, Bydgoszcz, Galeria Biblioteki UKW, 2014 – „Sytuacje”, Bydgoszcz, Galeria Autorska Jana Kaji i Jacka Solińskiego, 2015 91 wystaw bydgoskiego środowiska plastycznego 85 wystaw ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in.: – Ogólnopolska wystawa malarstwa „Eksperyment ‚66”, Lublin, BWA, 1967 – „Pejzaż polski w malarstwie współczesnym”, Bydgoszcz, BWA, 1967 – „Bielska Jesień”, Bielsko-Biała, 1968, 1969, 1970 – „Temat muzyczny w malarstwie, grafice i rysunku”, Bydgoszcz, BWA, 1969 – „Portret człowieka”, Warszawa, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych „Zachęta”, 1971 – „Jesienne Konfrontacje”, Rzeszów, BWA, 1972, 1976, 1978 – „I Ogólnopolskie Targi Plastyki”, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, 1972 – „VII Wiosna Opolska”, Opole, BWA, 1973 – „Malarstwo, grafika, rzeźba, tkanina”, Toruń, BWA, 1975 – Ogólnopolski Konkurs Malarstwa im. Jana Spychalskiego, Poznań, BWA, 1977 – „Tendencje figuratywne w malarstwie Polski Północnej”, Toruń, BWA, 1979 – „Złote Grono”, wystawa i sympozjum, Zielona Góra, 1979 – „Trzy nurty polskiego malarstwa – nowe formy realizmu”, wystawa autorska dr Bożeny Kowalskiej, Warszawa, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych „Zachęta” i Sopot, BWA, 1984 – Ogólnopolskie Biennale Sztuki – 40 Salon Zimowy, Radom, BWA, 1986 – Targi Sztuki „Interart”, Poznań, 1986, 1988, 1989, 1990 – „Targi Sztuki – Galeriada ‚90”, Sopot, BWA, 1990 – Triennale Autoportretu im. Jacka Malczewskiego, Radom, BWA i Muzeum Jacka Malczewskiego, 1994, 2000, 2003 – „Sztuka dwóch czasów: około 1900. O nas dzisiaj”, Gdańsk-Oliwa, Muzeum Narodowe, 1999 – „Malarstwo, rysunek, grafika i rzeźba – Gdańsk 2002”, Gdańsk-Oliwa, Centrum Targowe, 2002 – „II Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej – Trójmiasto 2003”, Gdańsk-Oliwa, Centrum Targowe, 2003 14 | 

 | marzec 2017

– Międzynarodowe Biennale Obrazu „Quadro-Art”, Łódź, 2011, 2014, 2016 – „Linia życia”, Łódź, 2014 – Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin, 1970, 1976, 1978, 1980, 1986, 1988, 1996, 1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2016 24 wystawy zagraniczne, m.in.: – „Malarstwo i grafika Okręgu Bydgoskiego Związku Polskich Artystów Plastyków”, Wilno, ZSRR, 1969 – „Malarstwo grupy plastyków bydgoskich”, Aarhus, Dania, 1970 – „Malerei aus Bydgoszcz”, Staatliches Museum, Schwerin, NRD, 1970 – „50 współczesnych malarzy polskich”, II wystawa i aukcja współczesnej sztuki polskiej, Palais Galliera, Paryż, Francja, 1975 – „Malarstwo 8 członków Okręgu Bydgoskiego Związku Polskich Artystów Plastyków”, Czeski Cieszyn, Czechosłowacja, 1980 – „Polnische Künstler Heute”, Kunstverein Villa Streccius, Landau, RFN, 1983 – „Malarstwo i grafika. Bydgoszcz 1986”, Galeria de Arta Pitești, Pitești, Rumunia, 1986 – „Realizm – metafora – geometria”, Palais Pálffy Österreich-Haus, Wiedeń, Austria, 1987 – „Malarstwo z Bydgoszczy”, Hawr, Francja, 1988 – „10 malarzy z Bydgoszczy”, Kopenhaga, Køge, Dania, 1992 – „Malarstwo z Bydgoszczy”, Rouen, Francja, 1992 – „Grupa plastyków polskich”, World Trade Center Bremen, Brema, Niemcy, 1996 – „Troje malarzy z Bydgoszczy”, Konsulat Generalny RP w Hamburgu, Hamburg, Niemcy, 1999 – „Dni Bydgoszczy w Patras”, Galeria Politeja, Patras, Grecja, 2005 20 nagród w wystawach, konkursach i plenerach plastycznych, m.in.: – „Jesienne Konfrontacje”, Rzeszów, 1976 [wyróżnienie] – „Jesienne Konfrontacje”, Rzeszów, 1978 [wyróżnienie] – „IX Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego”, Szczecin, 1978 [nagroda honorowa] – „X Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego”, Szczecin (wystawa laureatów: Östersund, Umeå, Szwecja), 1980 [nagroda ex aequo] – V Międzynarodowe Biennale Obrazu „Quadro-Art”, Łódź, 2016 [II nagroda] Nagrody Miasta Bydgoszczy – Medal Prezydenta Bydgoszczy, 2008 – Nagroda Artystyczna Prezydenta Bydgoszczy, 2008 80 obrazów w zbiorach publicznych, m.in.: – Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz – Muzeum Okręgowe, Toruń – CBWA, Warszawa – BWA, Bydgoszcz – BWA, Włocławek – BWA, Łódź – KPTK, Bydgoszcz – Ministerstwo Kultury Nadrenii-Palatynatu, Mainz, Niemcy – Dom Pielgrzyma, Rzym, Włochy – Wydział Kultury Urzędu Miejskiego, Bydgoszcz – Szpital XXX-lecia, Bydgoszcz – Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina, Bydgoszcz – Galeria im. Andrzeja Szwalbego, Zespół Pałacowo-Parkowy, Ostromecko – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy, Bydgoszcz 250 obrazów w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą, m.in.: – Australia, Niemcy (Bremen, Berlin, Düsseldorf, Nürnberg), Holandia, Norwegia, Szwajcaria, Paryż, Londyn


malarstwo

Zbliżenie, olej, żywica, 120×100 cm, 2011. Fot. z archiwum artysty

Kazimierz Drejas. Urodził się w 1937 roku w Bydgoszczy. W latach 1957–1961 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowniach prof. Jerzego Fedkowicza, prof. Emila Kruchy i prof. Wacława Taranczewskiego. Od 1965 roku należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Autor wielu wystaw indywidualnych. Uczestnik prawie wszystkich wystaw i  plenerów organizowanych w ciągu 40 lat przez Okręg Bydgoski ZPAP. Zdobywca nagród w konkursach malarskich o  randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. W 1977 roku zostaje mianowany przez Ministerstwo Kultury i  Sztu-

ki na rzeczoznawcę w zakresie malarstwa. Zaczyna współpracę z Pracowniami Sztuk Plastycznych i Przedsiębiorstwem Państwowym „Sztuka Polska” – Oddział w Bydgoszczy. W 1985 roku obejmuje stanowisko rzeczoznawcy w Komisji Ocen i Zakupów przy Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Od 1972 jest członkiem Sekcji Malarstwa przy Zarządzie Okręgu Bydgoskiego ZPAP. Następnie przez kilka kadencji współtworzy Radę Artystyczną przy ZOB ZPAP. Stypendysta Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego (1977 i 1985), Wojewody Bydgoskiego (1986) oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki (1981). marzec 2017  | 

 | 15 


recenzja Bartłomiej Siwiec

W świecie Boga i cyfr Co jest dla twórcy źródłem, z którego nieustannie korzysta? Codzienność? Filozofia? Religia? Myślę, że w nowym wyborze wierszy Wojtka Banacha Modlitwy przerywane. Wiersze teistyczne 1976–2016 sprawa jest prosta. Banach od samego tytułu wykłada karty na stół. I  jest to może dość dziwne, ale twórca ten, z 40-letnim już przeszło bagażem poetyckich doświadczeń, wcześniej był bardziej rozpoznawalny jako zwolennik Nowej Fali, czyli formacji pokoleniowej, w której prym wiedli tacy poeci jak Julian Kornhauser, Ryszard Krynicki i Stanisław Barańczak. Twórczość nowofalowców wyrastała z buntu przeciwko niegodziwości władzy w marcu ’68 roku i raczej była odpowiedzią na bieżące zapotrzebowanie, mocno przy tym umocowana w  codzienności, operująca często zapożyczonym językiem jakiegoś z oficjalnych kanałów, np. pisma urzędowego, komunistycznej gazety itp. Myślę, że Banach przez lata szedł tą właśnie ścieżką, pozostał jednym z  ostatnich wiernych uczniów tamtej formacji. Tym większe zaskoczenie, gdy okazuje się, że przez te cztery dekady szufladka, do której artystę wrzucono, okazała się niepojemna. Ale to chyba dobrze świadczy o jego pisarstwie, o jego różnorodności, a także o tym, że poeta ten jest obecnie rozpoznany niewystarczająco. W artykule zamieszczonym w najnowszym numerze „Filo-Sofiji” Zofia Zarębianka twierdzi, że trudno jest znaleźć dzieło, które choć w minimalny sposób nie odnosi się do wymiaru sacrum. Według niej w przypadku filozofii sprawa nie jest już tak oczywista. Trudno jest oczywiście mówić, że religia ma większy wpływ na literaturę niż filozofia, a nawet wydaje się, że w XXI wieku jest dokładnie odwrotnie. Analizując jednak poszczególne 16 | 

 | marzec 2017

Wojciech Banach, Modlitwy przerywane. Wiersze teistyczne z lat 1976–2016, Galeria Autorska, Bydgoszcz 2016

dzieła literackie, można pokusić się o ocenę, a właściwie o wskazanie odpowiednich proporcji. Ta opcja nie grozi nam jednak w czasie lektury najnowszego wyboru wierszy Banacha. Autor jest niezwykle konsekwentny w poszukiwaniu sacrum. Można by chyba rzec, że jego wiersze celowo zostały odarte z filozoficznego namysłu, tak żeby nic nie zakłóciło poszukiwań. I nie jest to bynajmniej złośliwość, ale argument za właściwym doborem tekstów, które składają się w bardzo spójną i logiczną całość. Po lekturze książki na pewno kilka utworów pozostaje w pamięci, ale teksty te jeszcze bardziej zyskują dzięki zamieszczonym w wyborze linorytom Jacka Solińskiego. Pomiędzy artystami jest swoista nić (mówiąc językiem poety: punkty wspólne), która spaja ich twórczość. Można by nawet zaryzykować tezę, że linoryty Solińskiego są ilustracjami niektórych wierszy Banacha. Wydaje się też, że to zrozumienie nie byłoby możliwe, gdyby nie długoletnia znajomość artystów, a  także pewna wspólnota światopoglądowa.

W istocie jest to twórczość, której celem jest poszukiwanie Boga. W wierszu Podobni do siebie podmiot liryczny stwierdza, że jedzie autobusem wraz z  Jezusem Chrystusem. A  potem dodaje, że o 6 rano „rozpoczął rozmnażać chleb / licząc jak zwykle / na okruchy”. Wymowa wydaje się dość jasna. Życie człowieka bez tej magii boskości byłoby bezsensowne. O 6 rano jednak magia znika, rozpoczyna się kolejny nudny dzień w zakładzie pracy, po to tylko, by raz w miesiącu odebrać z kasowego okienka owe okruchy, czyli pensję. Ciekawe jest, z jaką umiejętnością poeta wykorzystuje świat cyfr i liczb. Ludzie ponumerowani to opowieść rodzinna, której bohaterowie zakończyli życie w obozie w ’41 roku. Częste użycie liczb powoduje, że świat, który opisuje, wydaje się nam bliski: „Dzisiaj o godzinie 5:40 / autobusem numer 79” (Podobni do siebie). Zaryzykowałbym nawet tezę, że Banach dzięki liczbom uwiarygadnia pewne sytuacje, a i przekaz jest bardziej wyrazisty i bardziej skondensowany. Prawdziwą perłą wyboru jest dla mnie wiersz Liczenie na czas, dedykowany pani Danucie Nowickiej, i nowy tekst Trzy jednakowe cyfry, w którym podmiot liryczny stwierdza, że budzi się zawsze w nocy o godzinie 3.33, a później dodaje: „powinienem / odwiedzić ojca / na cmentarzu Świętej Trójcy / całe życie był księgowym / może coś mi wyjaśni”. Inny nowy wiersz Banacha umieszczony w wyborze, który brzmi zresztą nad wyraz świeżo, to Ustawa. Otóż poeta świetnie uchwycił w nim istotę naszego parlamentaryzmu, który na nocnym posiedzeniu zdecydował, że „bóg istnieje”. Ten mocno ironiczny tekst w  istocie dobrze wpisuje się w  polską politykę i może nawet kiedyś zacznie żyć swoim własnym życiem, jak kilka innych wierszy poety (choćby umieszczona w wyborze Ostatnia modlitwa Andreasa Baadera), czego mu zresztą szczerze życzę.


bydgoski insynuator kulturalny

PRUSS Mało odpowiedzialny organ Zdzisława Prussa (152) Izohelia w „Fanaberii” Tak jak Leon Wyczółkowski ma nad Brdą stałą ekspozycję swoich dzieł, tak i Jerzy Riegel doczekał się – i to jeszcze za życia – podobnego wyróżnienia. Jednak w przeciwieństwie do mistrza Leona – mistrz Jerzy zadomowił się nie w muzealnych salach, ale w kawiarnianych wnętrzach Impresariatu Artystycznego „ITD.”. Złośliwcy ćwierkają, że umieszczenie tak poważnego artysty w okołobarowym krajobrazie to niepoważna… fanaberia. Chwilowe uspokojenie Profesor i poeta Józef Banaszak opublikował trzeci już tom swoich pamiętników, obejmujący poznańską młodość autora. Bydgoskie środowisko naukowo-kulturalne, którego w dwóch pierwszych tomach p. Józef raczej nie oszczędzał, odetchnęło z ulgą. Ale tylko na chwilę, bo pracowity pamiętnikarz ma na ukończeniu już bydgoski tom IV. Hardzi komunardzi „Komuna Paryska” wydatnie wzmocniła hart ducha całego zespołu Teatru Polskiego. Gdy przywództwo artystyczne Pawła Wodzińskiego zostało zagrożone, aktorzy-komunardzi stanęli murem za swoim dyrektorem. Argumentem obrońców jest głównie to, że obecny dyrektor wyprowadził bydgoską scenę na ogólnopolskie szerokie wody. Trudno temu zaprzeczyć, bo niektóre fragmenty rozśpiewanej „bydgoskiej komuny” przypominały niegdysiejszą, a z kanonem poprawności wokalnej walczącej „Warszawskiej Jesieni”. Odpowiedzialna misja Popularny bydgoski trębacz Henryk Drążek przy wsparciu europosła Janusza Zemkego dał kilka instrumentalnych popisów na terenie brukselskiego europarlamentu. Zyskał przy tym aplauz, a w kuluarach dało się słyszeć, że gdyby nie daj Boże przyszło Unii Europej-

skiej dokonać żywota, to p. Henryk odtrąbi uroczyste wyprowadzenie sztandaru. Duchozagadka W najnowszym i nader interesującym tomiku „Lancz z duszą w poziomkach” Mieczysław Wojtasik wyznał, że jedna ze znanych mu bydgoskich poetek jest tak uduchowiona, że ma budzik z duszą, czajnik z duszą i lodówkę też. Zaczęły się spekulacje, kogo poeta miał na myśli. Jedni mówią, że Krystynę W., drudzy, że Grażynę B., jeszcze inni, że Małgorzatę M.-Z. Z listy kandydatek wyklucza się Barbarę J., która nie używa żadnego budzika, bo jako córa Tucholskich Borów budzi się na dźwięk nagranego w komórce piania koguta.

Lusterko wsteczne /-25/ Ćwierć wieku temu (marzec 1992) – W „Moralności Pani Dulskiej” reżyserowanej przez Józefa Fryźlewicza zbierała zasłużone aplauzy odtwórczyni tytułowej roli Aleftyna Gościmska. – Na koncercie karnawałowym w Filharmonii Pomorskiej wystąpił słynny Wiedeński Kwartet im. Józefa Lannera. – Biuro Wystaw Artystycznych oferowało bydgoszczanom poplenerową wystawę pt. „Tleń 91 – Metafora-Antymetafora”. – W Wojewódzkim Ośrodku Kultury odbywały się „II Bydgoskie Spotkania Jazzowe”. – Popularny bydgoski poeta Andrzej Baszkowski zaprezentował swoje najnowsze wiersze w kierowanym przez Krystynę Sienkiewicz Osiedlowym Klubie „Azymut”. marzec 2017  | 

 | 17 


Adresy bydgoskich instytucji kultury AKADEMIA MUZYCZNA

im. Feliksa Nowowiejskiego, ul. J. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz, tel. 523 210 582, www.amuz.bydgoszcz.pl  1 Akademicka Przestrzeń Kulturalna przy Wyższej Szkole Gospodarki, ul. Królowej Jadwigi 14, 85-229 Bydgoszcz, Koordynator: mgr Marta Rosenthal-Sikora www.apk.byd.pl; e-mail: apk@byd.pl tel. 52 567 00 57 Muzeum Fotografii – Adam Juszkiewicz Galeria Debiut – Marta Rosenthal-Sikora Galeria Nad Brdą – Karolina Prus  2 artGallery galeria & pracownia plastyczna ul. Krasińskiego 5, tel. 604 313 266 facebook.com/osa.artGallery  3

Bydgoski Klub Miłośników

Kaktusów, przy Klubie „ARKA” BSM, ul. M. Konopnickiej 24a, 85-124 Bydgoszcz, przewodniczący Jerzy Balicki, tel. 523 215 538, www.bkmk.strefa.pl/ Bydgoskie Centrum Informacji, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz, bci@visitbydgoszcz.pl, www.visitbydgoszcz.pl  4

BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE, ul. Pomorska 76, 85-051 Bydgoszcz, tel. 523 401 806, Prezes zarządu Wiesław Karpusiewicz 

5

BYDGOSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE, SOCIETAS SCIENTIARUM BYDGOSTIENSIS, BYDGOSZCZ SCIENTIFIC SOCIETY, ul. Jezuicka 4, 85-102 Bydgoszcz, tel./fax 523 222 268, www.btn.bydgoszcz.eu, prezes prof. dr hab. inż. Marek Bieliński, czynne: pon.-pt. 9.00-14.00  6

om Edukacyjno-Kulturalny „REGNUM” przy Fundacji „Nowe Pokolenie”, ul. A.G. Siedleckiego 12 i ul. Bośniacka 3, dyr. Joanna Dobska, tel./fax 523 711 051, kom. 793 101 280, www.nowe-pokolenie.pl, fundacja@nowe-pokolenie.pl Dom Kultury MODRACZEK, ul. Ogrody 15, tel./fax 523 713 331, www.modraczek.smbudowlani.pl, e-mail: modraczek@tvogrody.com, abuzal­ska@smbudowlani.pl, dyr. Agnieszka Buzalska Dom Kultury ORION, ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp. 1, 85-319 Bydgoszcz, tel. 523 487 201, kierownik Nikoletta Stachura

E

ljazz – Centrum Artystyczne ul. Kręta 3, 88-117 Bydgoszcz tel. 523 221 574, 662 152 726 www.eljazz.com.pl  41

Farbiarnia Pracownia Fotografii Artystycznej, ul. Pomorska 68A/1, Bydgoszcz  40

18 | 

FUNDACJA „WIATRAK”, Prezes Fundacji: Ks. Krzysztof Buchholz ul. Bołtucia 5, 85-791 Bydgoszcz tel. 523 234 810, fax 523 234 811 www.wiatrak.org.pl, e-mail: sekretariat@wiatrak.org.pl, Biuro Fundacji „Wiatrak” czynne: pon.-pt. 8.00-20.00

GALERIA 85

prowadzi Ewa Pankiewicz, ul. Gdańska 17, 85-006 Bydgoszcz, tel. 523 226 222  17 Galeria ALIX, M. i M. Dobeccy, ul. Jezuicka 26  18 Galeria AUTORSKA Jan Kaja i Jacek Soliński, ul. Chocimska 5, 85-097 Bydgoszcz, tel. 608 596 314, www.autorska.pl, galeria@autorska.pl  8 Galeria Francuska MISTRAL, przy WSG, prowadzi Henryka Stachowska prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, ul. Garbary 2, budynek A, tel. 668 705 587  11 GALERIA INNOWACJI UTP ul. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz, kier. dr Anna Bochenek, czynne 10-17

BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNO-GENEALOGICZNE, ul. Wyczółkowskiego 21/1, tel. 523 413 291, prezes Paweł Bogdan Gąsiorowski

D

FILHARMONIA POMORSKA dyrektor Maciej Puto, ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz. Rezerwacja telefoniczna w godz. 11-14, tel. 523 210 234; wew. 21, bilety@filharmonia.bydgoszcz.pl, www.filharmonia.bydgoszcz.pl  7

GALERIA MDK 1 przy MDK nr 1, ul. Baczyńskiego 3 Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy: dyrektor: Karolina Leśnik – Gmach główny  12 (ul. Gdańska 20): wtorek – piątek: 10.00-18.00 sobota – niedziela: 11.30-16.30 wstęp wolny, www.galeriabwa.bydgoszcz.pl bwa@galeriabwa.bydgoszcz.pl tel. 52 339 30 50 – Galeria Kantorek  10 (ul. Gdańska 3) wtorek – piątek: 11.00-18.00 sobota: 11.00-14.00, wstęp wolny – Galeria BRDA  9 (ul. Dworcowa 94 – Hotel Brda, parter), pod patronatem Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy, wstęp wolny GALERIA NA PIĘTRZE Studio Działań Artystycznych, ul. Długa 27, 85-034 Bydgoszcz, tel. 515 452 040, 601 443 119, sda.dluga27@interia.pl, czynne: pon.-pt. 10-20, sob. 12-16  13 Galeria Sztuki NEXT, Dom Aukcyjny NEXT – Aukcje Sztuki ul. Poznańska 31, 85-129 Bydgoszcz, www.galerianext.pl kontakt: info@galerianext.pl, tel. 503 919 118 czynne: pon.-pt. 10.00-18.00  43 Galeria Wieży Ciśnień Muzeum Wodociągów, ul. Filarecka 1, 85-160 Bydgoszcz  42 Galeria Wspólna (MCK+ZPAP), ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, tel. 523 221 447 e-mail: galeriawspolna@onet.pl  22

Izba Pamięci

Adama Grzymały-Siedleckiego, WiMBP, ul. Libelta 5, tel. 523 238 207, czynne: wt. i pt. 13-18, śr. 10-15  19

 | marzec 2017

Kamienica 12, ul. Poznańska 12,

85-129 Bydgoszcz, tel. 887 164 349, e-mail: 12kamienica@gmail.com  45

Klub ARKA, ul. M. Konopnickiej 24a, 85-124 Bydgoszcz, tel. 523 487 202, kierownik Nikoletta Stachura Klub HEROS, ul. Gen. W. Thomée 1, Bydgoszcz, tel. 523 430 004, kierownik Grażyna Wrzecionek Klub Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, ul. Sułkowskiego 52a, 85-915 Bydgoszcz, tel. 261 413 550, kierownik mgr Marek Trojan. Biblioteka Klubu IWspSZ, tel. 261 413 563, kierownik mgr Zdzisława Gajownik, e-mail: klubiwspsz@wp.mil.pl KLUB MIŁOŚNIKÓW AUSTRALII I OCEANII, ul. Plac Kościeleckich 8, pok. 8, Bydgoszcz, prezes Lech Olszewski, tel. 607 120 182, fax 052 321 32 60, www.kmaio.bydg.pl  20 Klub ODNOWA, ul. Planu 6-letniego 38, tel. 523 631 867, e-mail: klubodnowa@interia.pl, www.klubodnowa.strefa.pl, kier. Grażyna Salemska KLUB POLSKIEJ KSIĄŻKI, Hotel Centralny, ul. Dworcowa 85, tel. 523 432 452, Jolanta Kowalska oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, tel. 523 412 504, Alicja Leśniak  21 KLUB ŚRODOWISK TWÓRCZYCH, ul. Batorego 1/3, tel./fax 523 228 715, 523 225 677, prezes Piotr Trella  22 Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, wok@wok.bydgoszcz.com, tel. 52 585 15 01–03; Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej, kierownik: Katarzyna Wolska, tel. 52 322 22 36, galeria@wok.bydgoszcz.com, www.wok.bydgoszcz.com  37

Miejskie Centrum Kultury

w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 12, 85-056 Bydgoszcz, tel. 523 255 555 (informacja) sekretariat@mck-bydgoszcz.pl, www.mck-bydgoszcz.pl  39

Międzynarodowe Centrum Kultury i Turystyki oraz Esperantotur ul. M. Skłodowskiej-Curie 10, 85-094 Bydgoszcz tel./fax: 523 461 151, e-mail: info@esperanto.bydgoszcz.eu Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1, ul. K.K. Baczyńskiego 3, 85-805 Bydgoszcz, tel. 523 755 349, fax 523 450 628, e-mail: mdknr1bydgoszcz@go2.pl, www.mdk1.bydgoszcz.pl, dyr. Piotr Skowroński Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, im. Henryka Jordana, ul. Leszczyńskiego 42, 85-137 Bydgoszcz, tel./fax 523 731 795, dyr. Adam Łętocha. Biblioteka Literatury Fantastycznej im. Janusza A. Zajdla – Gimnazjum Nr 20, ul. Tucholska 30, czynne: wt., śr. 16-19 Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 (Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy), ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52 373 25 15, fax/tel. 52 348 68 68

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz, tel./fax 523 224 413, e-mail: mdk4@cps.pl, www.mdk4.bydgoszcz.pl, dyr. Małgorzata Gładyszewska  23 Młodzieżowy Dom Kultury nr 5, ul. Krysiewiczowej 8, 85-796 Bydgoszcz, tel./fax 523 485 002, dyr. Jolanta Wawrzonkowska, www.mdk5.bydgoszcz.pl, mdk@mdk5.bydgoszcz.pl Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Berwińskiego 4, 85-044 Bydgoszcz, tel./fax 523 462 318, e-mail: muzeum@ukw.edu.pl, czynne: wt.-pt. 10-14, dyr. prof. dr hab. Adam Sudoł  24 MUZEUM FARMACJI Apteki Pod Łabędziem, ul. Gdańska 5, tel. 523 220 187.  25 MUZEUM KANAŁU BYDGOSKIEGO, przy III LO, ul. Nowogrodzka 3, www.muzeumkanalu.pl, tel. 693 765 075 Muzeum Mydła i Historii Brudu ul. Długa 13-17, 85-032 Bydgoszcz. Rezerwacja tel. 525 157 015, e-mail: warsztaty@muzeummydla.pl; www.muzeummydla.pl  15 MUZEUM OKRĘGOWE im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Dyrektor dr hab. Michał F. Woźniak; Sekretariat: tel./fax 52 58 59 966, e-mail: sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl; www.muzeum.bydgoszcz.pl, Godziny otwarcia Muzeum w śródmieściu: wtorek, środa, piątek – 10.00-18.00; czwartek – 10.00-19.00; sobota, niedziela – 11.00-18.00; poniedziałek – nieczynne, w soboty wstęp bezpłatny Godziny otwarcia Exploseum: wtorek, środa, piątek, sobota, niedziela – 9.00-17.00; czwartek – 9.00-19.00; poniedziałki – nieczynne; we wtorki – wstęp bezpłatny  26 Muzeum Wodociągów: Hala Pomp, ul. Gdańska 242 oraz Wieża ciśnień, ul. Filarecka 1 MUZEUM OŚWIATY, ul. M. Curie-Skłodowskiej 4, tel. 523 426 590 MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, dyr. Mirosław Giętkowski, tel. 523 782 026, Godziny otwarcia: wtorek – piątek: 8.30-15.30; w niedziele: 10.00-14.00; w soboty i poniedziałki – nieczynne. www.muzeumwl.pl

O

pera NOVA w Bydgoszczy dyrektor: Maciej Figas, ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz, tel. 523 251 502, Dział Promocji i Obsługi Widzów oraz przedsprzedaż biletów: tel. 523 251 655, fax 523 251 636. Kasa biletowa tel. 523 251 555. Obiekt dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, www.operanova.bydgoszcz.pl  27 Otwarta Przestrzeń „Światłownia” ul. Św. Trójcy 15, 85-224 Bydgoszcz, swiatlownia@onet.pl, www.swiatlownia.eu  44


PAŁAC MŁODZIEŻY, ul. Jagiellońska 27,

85-097 Bydgoszcz, tel. 523 210 081, www.palac.bydgoszcz.pl, dyr. Joanna Busz. Tutaj: Galeria Pałac  28 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego, ul. Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz, tel. 523 413 074; www.pbw.bydgoszcz.pl, dyr. Ewa Pronobis-Sosnowska

PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Prezes: Marta Samolej-Chmielewska, tel./fax 523 221 661 oraz 601 679 572, www.profeurope.pl  29

STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE „MÓZG”, www.stowarzyszenie.mozg.art.pl, ul. Gdańska 10, 85-006 Bydgoszcz, tel. 523 455 195  30

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży, ul. Salezjańska 1, 85-792 Bydgoszcz, www.dominiczek.salezjanie.pl, tel. 523 447 401 lub 523 766 739

T

EATR PANTOMIMY „DAR” www.dar.art.pl; e-mail: teatrdar@wp.pl tel. 523 407 468, 602 572 021, 602 257 675

TEATR POLSKI im. Hieronima Konieczki dyrektor: Paweł Wodziński, al. Mickiewicza 2, 85-071 Bydgoszcz, tel. 523 397 841, kasa główna/info: pon.-pt. w godz. 14.00-19.00, weekendy/święta: trzy godziny przed spektaklem, tel. +48 523 397 818, tel. +48 885 607 090, bilety@teatrpolski.pl; kasa ul. Rejewskiego 3 (CH Auchan): codziennie w godz. 10.00-19.00, tel. 885 607 090, www.teatrpolski.pl  31 TOWARZYSTWO INICJATYW KULTURALNYCH, ul. Dworcowa 62/2, 85-009 Bydgoszcz, tel. 523 213 371, prezes Maria Papała  32 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA BYDGOSZCZY, ul. Jezuicka 4, tel./fax 523 225 196, 523 454 434, www.tmmb.pl, e-mail: biuro@tmmb.pl, skrytka pocztowa nr 17, 85-169 B 37, prezes Jerzy Derenda. Biuro Zarządu czynne pon.-pt. 9-15, sklep TMMB z bydgostianami, ul. Długa 15, czynny: pon.-pt. 10-18, sob. 10-14.  6 TOWARZYSTWO MUZYCZNE im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. ks. Piotra Skargi 7, 85-018 Bydgoszcz, tel./fax 523 270 291, www.konkurspaderewskiego.pl prezes prof. Katarzyna Popowa-Zydroń  33

TOWARZYSTWO OPEROWE im. prof. Felicji Krysiewiczowej, ul. Focha 5, 85-006 Bydgoszcz, prezes Zenona Tomczak, tel. 603 993 852, sekretarz zarządu Danuta Święcichowska  27

URZĄD MIASTA, Biuro Kultury Bydgoskiej ul. Jezuickiej 14a, 85-102 Bydgoszcz, www.bydgoszcz.pl, tel. 525 858 189, Dyrektor Magdalena Zdończyk  36

TOWARZYSTWO POLSKO-AUSTRIACKIE, Oddział B. ul. Stary Rynek 5, 85-104 Bydgoszcz, tel. 609 678 277, e-mail: lubomira.kubiak@gmail.com, prezes Lubomira Kubiak, dyżury w każdą drugą środę miesiąca  34

WĘDROWNICZEK – Klub Turystyczny, prezes Adam Czachorowski, tel. 523 251 635

TOWARZYSTWO POLSKO-NIEMIECKIE, ul. Fordońska 120. Dyżury w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 13-16, e-mail: tpn1@wp.pl www. tpnbydgoszcz.bugs3.com, www.facebook.com/tpn.Bydgoszcz prezes Danuta Szczepaniak-Kucik, tel. 504 100 024, sekretarz Krystyna Bender-Dudziak, tel. 605 666 936

WiMBP BIBLIOTEKA GŁÓWNA Bydgoszcz, ul. Długa 39, tel. 523 238 008, 523 399 200 – centrala; 523 287 390 – sekretariat, fax 523 287 390, e-mail: sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl, www.wimbp.bydgoszcz.pl Dyrektor: Ewa Stelmachowska  35

TOWARZYSTWO POLSKO-WŁOSKIE Stary Rynek 22-24 (III p., wejście przez KATALOGI), tel. 523 238 008, dyżury: 1. środa miesiąca godz. 17-19 www.api.bydgoszcz.pl; api@api.bydgoszcz.pl, prez. Elżbieta Renzetti  35 TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI POLSKO-FRANCUSKIEJ, Prezes: Beata Żmuda tel. 693 925 911, wiceprezes: Maria Pastucha, tel. 694 582 721 www.tppf.byd.pl  11

Redakcja BIK prosi Państwa o weryfikację danych: bik@mck-bydgoszcz.pl marzec 2017  | 

 | 19 


Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego 1.03.2017, środa, godz.19.00

10.03.2017, piątek, godz. 19.00

Rodzina Bachów

Koncert na dzień mężczyzn

Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis Kerstin Behnke – dyrygent Daniel Rybicki – flet Johann Bernhard Bach – Uwertura g-moll Carl Philipp Emanuel Bach – Koncert fletowy d-moll WQ 22 Johann Christian Bach– Symfonia Es-dur op. 9 nr 2 W ciągu trzech wieków rodzina Bachów wydała wielu wybitnych kompozytorów, organistów, kantorów, muzyków miejskich, budowniczych organów, stąd np. w turyńskim Erfurcie nazwisko Bach stało się synonimem zawodu muzyka. Na koncert złożą się dzieła trzech Bachów.

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej Robertas Šervenikas – dyrygent Eugene Indjič – fortepian Algirdas Martinaitis – Niedokończona Symfonia Ludwig van Beethoven – II Koncert fortepianowy B-dur Aleksandr Skriabin – II Symfonia Gwoli sprawiedliwości – teraz koncert dedykowany panom, z godnym tego miłego święta programem i udziałem znanych i cenionych artystów. Eugene Indjič urodził się w Belgradzie w rodzinie rosyjsko-serbskiej. W  1957 wyemigrowali do USA, gdzie rozpoczął swą edukację muzyczną, był studentem m.in. wielkich pianistów: Aleksandra Borowskiego, Artura Rubinsteina oraz Nadii Boulanger. Jego kreacje szybko podbiły światową publiczność i krytyków, pisano o nim: „Indjič Chopina gra jak Polak, Debussy’ego jak Francuz, Prokofiewa jak Rosjanin”. Jest laureatem trzech najbardziej prestiżowych międzynarodowych konkursów pianistycznych w tym: Chopinowskiego w Warszawie (1970). Wirtuoz zagra Koncert B-dur Beethovena, który jest właściwie pierwszym z zachowanych w całości utworów koncertowych kompozytora, choć nadano mu drugi numer.

3.03.2017, piątek, godz. 19.00

Młoda Polska w muzyce Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej Kai Bumann – dyrygent Roman Lasocki – skrzypce Mieczysław Karłowicz – Rapsodia litewska Karol Szymanowski – II Koncert skrzypcowy Johannes Brahms – III Symfonia F-dur Prawykonanie Rapsodii litewskiej odbyło się 26 lutego 1909 w Warszawie pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga, ale Karłowicz nigdy jej nie usłyszał, ponieważ zginął tragicznie w Tatrach dwa tygodnie wcześniej. Rapsodia jest jedyną kompozycją Karłowicza opartą na oryginalnej muzyce ludowej. Kolejna pozycja programu to drugie dzieło na skrzypce Szymanowskiego, którego partie solowe zagra Roman Lasocki, profesor nauk o sztukach pięknych, wieloletni prorektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich skrzypków. Szczyci się opinią prawdziwego konesera w  dziedzinie wykonawstwa muzyki na skrzypce wieków XX i XXI. 8.03.2017, środa, godz. 19.00

Koncert na Dzień Kobiet Songs from Yesterday Mieczysław Szcześniak – śpiew Krzysztof Herdzin – aranżacje, fortepian Robert Kubiszyn – gitara basowa Cezary Konrad – perkusja Muzyczny kwiatek dla wszystkich pań z okazji ich święta. Dwóch charyzmatycznych, wybitnie utalentowanych muzyków podarowało nam wyjątkową płytę Songs From Yesterday. Mieczysław Szcześniak i Krzysztof Herdzin szczerze pokazali, jak głęboko muzyka ich pasjonuje, ile radości przynosi im wspólne muzykowanie. Tym albumem oddali też głęboki pokłon artystom największego formatu. Na koncercie usłyszymy utwory największych twórców muzyki popularnej, m.in. Johna Lennona, Davida Bowiego, Erica Claptona, Marvina Gaye’a czy Steviego Wondera, będą tak kultowe już hity, jak Satisfaction, Yesterday i Tears in Heaven. 20 | 

 | marzec 2017

17.03.2017, piątek, godz. 19.00

Młodzi wirtuozi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej José Maria Florêncio – dyrygent Celina Kotz – skrzypce laureatka nagrody publiczności 15. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, 2016 Alberto Nepomuceno – Prelúdio „de O Garatuja” (1904) Felix Mendelssohn – Koncert skrzypcowy e-moll op. 64 Jean Sibelius – I Symfonia e-moll op. 39 Na wstępie koncertu maestro Florêncio, stały gościnny dyrygent Capelli, zapozna bydgoskich słuchaczy ze swoją rodzimą muzyką, usłyszymy utwór Nepomuceno – słynnego brazylijskiego kompozytora i dyrygenta. Następnie będziemy podziwiać kunszt Celiny Kotz, uczestniczki ostatniego, XV Konkursu Wieniawskiego, w rezultacie którego otrzymała Nagrodę Publiczności ufundowaną przez Bemo Motors Group oraz Nagrodę dla najlepszego Wielkopolanina: stypendium Fundacji Miasta Poznania. Pianistka od 2013 studiuje u Bartosza i Michała Bryły w akademii poznańskiej. Koncertowała wielokrotnie z towarzyszeniem orkiestr symfonicznych i kameralnych, wielokrotnie nagrywała dla radia i telewizji. Młoda skrzypaczka ma już na swym koncie czołowe lokaty w 18 międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach. Dla melomanów w Bydgoszczy niespełna 23-letnia Celina zagra Mendelssohna słynny Koncert skrzypcowy e-moll, znany z przepięknych, przepojonych słodyczą melodii. Wieczór dopełni I Symfonia Sibeliusa – twórcy narodowego stylu w muzyce fińskiej – od razu uznana za wspaniałe dzieło, które poprowadziło Sibeliusa na nowe twórcze ścieżki.


19.03.2017, niedziela, godz. 17.00

Koncert z cyklu Wszystkie kantaty Bacha Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis Chór Astrolabium Kai Bumann – dyrygent Joanna Radziszewska – sopran Dorota Lachowicz – alt Sylwester Smulczyński – tenor Mieczysław Franaszek – narrator Johann Sebastian Bach – Pasja według św. Marka To już szósty koncert z serii, która spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem melomanów. Tym razem przedstawiona zostanie, po Janowej, Pasja wg św. Marka. W 1754, cztery lata po śmierci Bacha, opublikowano pierwszy katalog jego dzieł, który wśród nich wymienia pięć pasji, i ten fakt wzbudzał wielkie kontrowersje. Najbardziej jednak prawdopodobne jest to, że Bach skomponował cztery pasje, z których tylko dwie – Janowa i Mateuszowa – zachowały pełny zapis nutowy. 22.03.2017, środa, godz. 19.00

Wild Hunt Live Zespół Percival

Niezmiernie cieszy nas wizyta maestro Jerzego Maksymiuka, który ostatnio poprowadził inaugurację 53. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego z Symfonią „Polonia” Paderewskiego. Bartosz Koziak zagra jedyny w dorobku niemieckiego kompozytora koncert na wiolonczelę, który już w pełni reprezentuje romantyzm. Wiolonczelista ma swym koncie prestiżowe nagrody, m.in. otrzymał nagrody w konkursach im. P. Czajkowskiego w Moskwie oraz ARD w Monachium. Od kilku lat jest regularnie zapraszany do udziału w projektach koncertowych Krzysztofa Pendereckiego. Ukończył z odznaczeniem „Magna cum Laude” Uniwersytet Muzyczny w Warszawie oraz Konserwatorium Paryskie. KONCERT Z NIANIĄ Na czas trwania koncertu będzie można zostawić dzieci (od 3 roku życia) pod opieką wykwalifikowanych animatorów z UKW. Prosimy o zgłoszenia najpóźniej jeden dzień przed koncertem. Bilety dla dzieci w cenie 10 zł będą do odbioru w kasie biletowej FP. 29.03.2017, środa, godz. 19.00

Koncert jubileuszowy z okazji 55-lecia Capelli Bydgostiensis Stanisław Gałoński – dyrygent José Maria Florêncio – dyrygent m.in. Wojciech Kilar – Orawa na orkiestrę smyczkową Jubileuszowy koncert CB poprowadzi właśnie jej pierwszy dyrygent maestro Gałoński oraz stały gościnny dyrygent José Maria Florêncio, który współpracuje z kameralistami już 10 lat. 31.03.2017, piątek, godz. 19.00

Motion Trio Symfonicznie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej Motion Trio Radosław Labahua – dyrygent

Zespół znany wśród miłośników gier i słowiańskiej kultury zaprezentuje utwory ze składanki Wild Hunt podczas show uświetnionego oprawą artystyczną Teatru Avatar oraz scenografią i iluminacją, oraz wzbogaconego wizualizacjami nawiązującymi do gry. Członkowie zespołu w trakcie występu będą ubrani w stroje będące rekonstrukcją odzieży z okresu wczesnego średniowiecza, a repertuar zostanie wykonany na dawnych instrumentach, których brzmienie znane jest doskonale fanom. 24.03.2017, piątek, godz. 19.00

Wielcy artyści w filharmonii Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej Jerzy Maksymiuk – dyrygent Bartosz Koziak – wiolonczela Jerzy Maksymiuk – Vers per archi Robert Schumann – Koncert wiolonczelowy a-moll Dmitrij Szostakowicz – I Symfonia f-moll

Trio akordeonowe założył w 1996 Janusz Wojtarowicz – lider i autor większości kompozycji. Motion Trio to ewenement na europejskim i światowym rynku muzycznym. Janusz Wojtarowicz, Paweł Baranek i Marcin Gałażyn zaliczają się do światowej klasy akordeonistów. Wykorzystując w swej twórczości wszelkie zalety akordeonu, odkrywają wciąż nowe możliwości tego instrumentu, zmieniając jego oblicze. Ich koncerty to muzyczne spektakle zawierające akcję i dramaturgię. Trio koncertowało w 40 krajach świata. Całość poprowadzi Radosław Labahua, który swą działalność artystyczną prowadzi na wielu polach: od koncertów ze współczesną muzyką kameralną i symfoniczną, przez spektakle operowe, do wielkoobsadowych koncertów „cross-art”, łączących symfonikę z różnymi stylistykami, takimi jak jazz, rock, hip-hop i in. Bilety do nabycia na www.bilety24.pl, w kasie biletowej FP oraz w Biurze Podróży „Wakacyjny świat”, ul. Magnuszewska 8, Bydgoszcz, tel. 52 320 52 29 www.filharmonia.bydgoszcz.pl inf. Mariola Grochowina

marzec 2017  | 

 | 21 


Opera Nova w Bydgoszczy Scen o niezapomnianej urodzie plastycznej i ładunku dramatycznym jest w tym spektaklu wiele (tercet Sparafucile, Maddaleny i Gildy w gospodzie). Prawdziwą grozą „wieje” chór męski (ukryty w kanale orkiestrowym), imitujący wraz z muzykami grozę nadciągającej burzy i wycia wichru. Muzyka „Rigoletta” zawładnie każdym słuchaczem. 11.03.2017, sobota, godz. 19.00 12.03.2017, niedziela, godz. 18.00 14.03.2017, wtorek, godz. 19.00

Sen nocy letniej – balet do muzyki Feliksa Mendelssohna

Rigoletto. Krystyna Nowak i Pavlo Tolstoy. Fot. Andrzej Makowski

4.03.2017, sobota, godz. 19.00 5.03.2017, niedziela, godz. 18.00 7.03.2017, wtorek, godz. 19.00

Rigoletto – opera Giuseppe Verdiego Opera w trzech aktach. Kierownictwo muzyczne – Maciej Figas Reżyseria – Natalia Babińska Scenografia – Diana Marszałek Kostiumy – Martyna Kander Choreografia – Jakub Lewandowski Reżyseria świateł – Maciej Igielski Przygotowanie chóru – Henryk Wierzchoń Franciszek I, słynący z miłosnych przygód, oraz jego słynny błazen Trybulet uwiecznieni zostali na kartach dramatu Wiktora Hugo „Król się bawi”. Verdi interesował się sztuką Hugo, lecz cenzura obyczajowa przez kilka lat czyniła niemożliwym uzyskanie imprimatur dla libretta opery, zarzucając mu niemoralność tematu. Ostatecznie Verdi i Piave dokonali zmian: dwór francuski stał się księstwem Mantui, zmienione zostały imiona bohaterów. Tytułem opery jest imię noszone przez pokracznego książęcego błazna: włoskie słowo „rigolo” znaczy zabawny, dziwny, ciekawy. Dwór Księcia (chór) w I akcie roi się od dworzan, przepychających się, wyszarpujących sobie fragment miejsca dla zaistnienia, zwrócenia na siebie uwagi władcy; serwilizm i ciasnota duchowa, kunktatorstwo, egoizm podszyty strachem i nieustanne zabiegi, aby nie utracić łaski Księcia, to los każdego cortigiano. Balet (tancerze noszą na głowach żywiczne odlewy zwierzęcych czaszek) personifikuje trofea, ofiary książęcych podbojów. Prawdziwą świeżością i spokojem tchnie otwarta przestrzeń, w której żyje Gilda. Spowijająca talię dziewczyny szarfa łączy ją, niby pępowina, z niebem, w którym przebywa nieznana jej matka. W takiej scenerii Gilda śpiewa duet z Rigolettem (Figlia-Mio padre!), a następnie z Księciem, który w jej mniemaniu jest ubogim studentem (E il sol dell’anima). 22 | 

 | marzec 2017

Inscenizacja i choreografia – Karol Urbański Kierownictwo muzyczne – Jerzy Wołosiuk Kostiumy – Tijana Tyski Reżyseria świateł – Maciej Igielski Projekcje – Krystian Drywa balet, chór żeński i orkiestra Opery Nova Karol Urbański, inscenizator i choreograf, podążył tropami słynnej komedii Szekspira: oglądamy więc królestwo elfów, jego skłóconych władców Tytanię Oberona, wszędobylskiego Puka, niebezpiecznie używającego soku z lubczyku, czapkę z oślimi uszami, mgłę zasnuwającą las… Jest też „wątek ludzki”, czyli rzemieślnicy przygotowujący teatralne przedstawienie z okazji ślubu ateńskiego króla Tezeusza z Hipolitą oraz perypetie uczuciowe kilku zakochanych par. Choreograf pokazuje zawiłości ludzkich uczuć, bezradność człowieka wobec ich wygasania, wieczne poszukiwanie miłości i akceptacji drugich… Wszystko to jednak w nastroju pogodnej opowieści, z elementami wręcz komediowymi. Akcja dzieje się na różnych poziomach jawy i snu; a może wszystko jest snem, który śni młody chłopak o imieniu Puk? Balet tańczony jest w technice klasycznej. Stroje świata elfów odwołują się do leśnych barw różnych odcieni zieleni (szmaragdowa, oliwkowa, soczysta, trawiasta). Kostiumolog zaprojektowała także wspaniałe suknie do finałowej sceny „ludzkich” ślubów: pyszniące się aplikacjami koronkowymi i perełkami, migoczące mnóstwem koralików.

Sen nocy letniej, fot. Andrzej Makowski


17.03.2017, piątek, godz. 19.00 18.03.2017, sobota, godz. 19.00 19.03.2017, niedziela, godz. 18.00

Czarodziejski flet – opera W.A. Mozarta Kierownictwo muzyczne – Dirk Vermeulen Inscenizacja i reżyseria – Matthias Remus Scenografia – Stephan Dietrich Przygotowanie chóru – Henryk Wierzchoń Dzieło genialne, jedna z najpiękniejszych oper w historii tego gatunku. „Nie można znaleźć dość słów na jego pochwałę” – tak pisał o „Czarodziejskim flecie” Ryszard Wagner. Arie, duety, tercety, kwartety, kwintety, chóry i  sceny zbiorowe przeplatają się nieustannie. Każdy z tych momentów ma swój odrębny charakter, nastrój, typ orkiestry, melodykę. Libretto, w którym nie brak elementów fantastycznych i komediowych, napisane przez przyjaciela Mozarta, Emanuela Schikanedera, na podstawie zbioru legend pt. „Dżinistan”, samo jest porównywane do baśni z właściwym jej morałem. Czarodziejski instrument daje Taminowi oparcie w momencie, gdy musi odrzucić swoje dotychczasowe utarte sądy, by stać się godnym wtajemniczenia. Pomaga mu moralnie przetrwać próby powietrza, ognia i wody, stanąć po stronie Światła w walce z Ciemnością. Rytuały inicjacyjne i odniesienia do religii starożytnego Egiptu stanowiły temat popularny w dramatopisarstwie i sztuce operowej schyłku oświecenia. Opera Mozarta jeszcze tę modę spotęgowała, lecz kompozytorowi nie było już dane cieszyć się jej sukcesami. „Czarodziejski flet” to muzyczna wizytówka Europy (dość wspomnieć słynną arię Królowej Nocy); zachwyca słuchaczy, niezależnie od wieku. Scenografia w realizacji Opery Nova oddaje oświeceniowe wartości: Rozsądek, Piękno, Wiedzę, Siłę, Naturę poprzez obraz monumentalnej biblioteki, czyli miejsce zdobywania mądrości. Podczas naszego przedstawienia arie wykonywane są po niemiecku, zaś dialogi i recytatywy wygłaszane są w języku polskim. W przyszłym miesiącu „Wesele Figara” zainauguruje XXIV Bydgoski Festiwal Operowy i stanowić będzie w repertuarze Opery Nova drugą pozycję prezentującą twórczość genialnego klasyka. 21.03.2017, wtorek, godz. 13.00 i 16.00 22.03.2017, środa, godz. 13.00 i 16.00 23.03.2017, czwartek, godz. 13.00 i 16.00

Magiczne zabawki – balet kameralny dla dzieci reżyseria – Sebastian Gonciarz choreografia – Iwona Runowska scenografia – Mariusz Napierała kostiumy – Anna Waś efekty iluzjonistyczne – Tomasz Pałasz reżyseria świateł – Sebastian Gonciarz wykonawcy – Balet Opery Nova W sali kameralnej prezentowane jest przedstawienie baletowe dla dzieci (wiek 4+) do odtwarzanej mechanicznie muzyki m.in. Aleksandra Głazunowa, Camille’a Saint-Saënsa, Claude’a Debussy’ego. Akcja przedstawienia zaczyna się w domu Dziewczynki i Chłopca, którzy wraz z Mamą udają się do sklepu z zabawkami.

Po drodze docierają do niezwykłego miejsca, w którym sprzedawane są osobliwe zabawki. Jego właścicielem jest tajemniczy Mag; towarzyszy mu w pracy Pomocnik. Dzieci zachwycają się zabawkami, z których każda pragnie zwrócić na siebie ich uwagę. 25.03.2017, sobota, godz. 19.00 26.03.2017, niedziela, godz. 18.00 28.03.2017, wtorek, godz. 19.00

Rusałka – opera Antonina Dvořáka Kierownictwo muzyczne – Maciej Figas Reżyseria – Kristina Wuss (Niemcy) Scenografia i kostiumy – Mariusz Napierała Choreografia – Iwona Runowska Współpraca muzyczna – Jerzy Wołosiuk Przygotowanie chóru – Henryk Wierzchoń

Rusałka, fot. Marek Chełminiak

Genialna muzyka, w której można się zakochać. Scenografia najbardziej „bydgoska” ze wszystkich stworzonych na scenie Opery Nova. Liryczna opowieść o Rusałce przenosi widzów… do XIX-wiecznej Bydgoszczy, gdzie wśród rozpoznawalnych elementów architektonicznych miasta toczy się tragiczna historia uczucia mieszkańców dwóch światów: wodnego i ziemskiego. Realizatorom udało się zachować urok romantycznej baśni, fantastycznej ballady, przy odwoływaniu się do malarstwa prerafaelitów i wykreowaniu nastroju letniej nocy – mgieł unoszących się nad wodą, księżyca – cichego świadka miłości niemożliwej. To właśnie zawieszony nad mostem miesiąc jest adresatem najpiękniejszej bodaj arii w całej literaturze operowej słowiańskich kompozytorów. Obok wody i zamieszkujących ją Wodnika i nimf, na nadbrzeżu żyją driady, a na moście spaceruje, nieświadomy ich egzystencji, tłum strojnie odzianych mieszczan. Niemiecka reżyser Kristina Wuss sięgnęła po bogatą symbolikę, aby ukazać wieczność i przemijalność, nieśmiertelność i nietrwałość. „Rusałka”, najpiękniejsze dzieło operowe późnego romantyzmu, należy obecnie do najmocniejszych punktów repertuarowych bydgoskiej Opery, która zarejestrowała spektakl na DVD. inf. Ewa Chałat

marzec 2017  | 

 | 23 


Akademia Muzyczna w Bydgoszczy 2.03.2017, czwartek, godz. 19.00, Sala Koncertowa, ul. Staszica 3, wstęp wolny

Koncert Katedry Instrumentów Dętych, Perkusji i Kameralistyki AM w Bydgoszczy

Pedagodzy i studenci Katedry Instrumentów Dętych i Perkusji i Kameralistyki AM w Bydgoszczy 7.03.2017, wtorek, godz. 19.00, Sala Koncertowa Akademii Muzycznej, ul. Gdańska 20, wstęp wolny

CCLXXV Bydgoski Wtorek Muzyczny Prof. Jerzy Godziszewski in memoriam

14.03.2017, wtorek, godz. 19.00, Sala Koncertowa, ul. Staszica 3, wstęp wolny

Koncert doktorantów AM w Bydgoszczy Doktoranci AM w Bydgoszczy

16.03.2017, czwartek, godz. 19.00, Sala Koncertowa, ul. Staszica 3, wstęp wolny

CXXIV Koncert Organowy Bartłomiej Bokszczanin – organy Lech Bałaban – altówka Krzysztof Sowiński – fortepian w programie m.in.: J.S. Bach – II Sonata gambowa D-dur A. Pärt – Spiegel in Spiegel A. Pärt – Fratres 19.03.2017, niedziela, godz. 10.00 i 11.30, Sala Koncertowa, ul. Staszica 3. Bilety w cenie 5 zł dla dzieci i 8 zł dla osób dorosłych można nabywać w foyer Sali Koncertowej pół godziny przed każdą audycją.

Michał Szałach – skrzypce Bartosz Koziak – wiolonczela Mariusz Klimsiak – fortepian w programie: P. Czajkowski – Trio a-moll op. 50 „Pamięci Wielkiego Artysty” 11.03.2017, sobota, godz. 16.00, Sala Audytoryjna Domu Polskiego, ul. Grodzka 1, wstęp wolny

Musica Spiritus Movens Michał Marcinkowski – skrzypce barokowe Magdalena Sikorska – flet traverso Ewa Witczak – wiolonczela barokowa Dorota Zimna – klawesyn 12.03.2017, niedziela, godz. 16.00, Pałac Nowy w Ostromecku, bilety w cenie 12 zł można nabywać w Pałacu w Ostromecku pół godziny przed koncertem.

Akademia w pałacu Marek Swatowski – obój Jadwiga Stanek – altówka Magdalena Swatowska – fortepian w programie: Ch.M. Loeffler – Two Rhapsodies na obój, altówkę i fortepian R. Kahn – Serenade op. 73 na fortepian, obój i altówkę 13.03.2017, poniedziałek, godz. 18.00, Sala Koncertowa, ul. Gdańska 20, wstęp wolny

Koncert Katedry Instrumentów Dętych am w Łodzi 24 | 

 | marzec 2017

CLXXXVIII Poranek Muzyczny dla dzieci z rodzicami Kiedy przyjdzie wiosna? 19.03.2017, niedziela, godz. 17.00, Sala Rotundowa Pałacu w Lubostroniu. Bilety w cenie 10 zł można nabywać w Pałacu w Lubostroniu pół godziny przed koncertem.

CLXXIV Koncert Pałacowy Hanna Michalak – sopran Maria Murawska – fortepian w programie m.in. utwory R. Schumanna 26.03.2017, niedziela, godz. 12.00, Pałac Nowy w Ostromecku, wstęp wolny

Akademia Dzieciom

Witamy wiosnę piosenką

26.03.2017, niedziela, godz. 18.00, Sala Koncertowa Filharmonii Pomorskiej, ul. A. Szwalbego 6. Bilet normalny – 15 zł, bilet ulgowy – 10 zł. Bilety do nabycia w Dziale Artystycznym AM oraz godzinę przed koncertem w FP.

Koncert Symfoniczny

Jubileusz 80-lecia urodzin prof. dr. hab. Zbigniewa Bargielskiego oraz 70-lecia urodzin prof. dr. Wojciecha Michniewskiego Chór Akademicki AM w Bydgoszczy Orkiestra Symfoniczna AM w Bydgoszczy Wojciech Michniewski – dyrygent Piotr Wajrak – przygotowanie Orkiestry Renata Szerafin-Wójtowicz, Piotr Jańczak – przygotowanie Chóru


A. Bruckner – Te Deum na 4 głosy solowe, chór, orkiestrę i organy L. van Beethoven – VII Symfonia A-dur op. 92 28.03.2017, wtorek, godz. 19.00, Sala Koncertowa, ul. Staszica 3, wstęp wolny

Koncert Katedry Chóralistyki i Edukacji Muzycznej AM w Bydgoszczy

Chór Politechniki Gdańskiej

Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy Dominik Sierzputowski – dyrygent Chór Politechniki Gdańskiej Chór Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej AM w Bydgoszczy Mariusz Mróz – dyrygent Chór Kameralny AM w Bydgoszczy Magdalena Filipska – przygotowanie Chóru w programie: F. Nowowiejski, R. Galante, M. Giacchino, J. Williams, M. Kuczyński, P. Tóth

Zbigniew Bargielski

Magdalena Mórawska – sopran Karolina Makuła – alt Krzysztof Zimny – tenor Łukasz Jakubczak – bas Krzysztof Książek – fortepian w programie: Z. Bargielski – Koncert na fortepian, perkusję i orkiestrę symfoniczną

31.03.2017, piątek, godz. 19.00, Sala Koncertowa, ul. Staszica 3, wstęp wolny

Damian Borowicz in memoriam Pedagodzy i studenci AM w Bydgoszczy inf. Anna Cudo

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 3.03.2017, piątek, godz. 16.00, wstęp wolny „W marcu jak w garncu”. Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym na zabawę literacko-plastyczną, czyli tworzenie rymowanego kalendarza. Przypomnimy znane przysłowia dotyczące poszczególnych miesięcy i pór roku. Podejmiemy próbę stworzenia ich nowych, współczesnych wersji.  

8.03.2017, środa, godz.16.00, wstęp wolny „Spotkanie dla młodych gentelmenów”. Zapraszamy chłopców, którzy pragną uhonorować najważniejsze panie w ich życiu, do stworzenia własnego prezentu – laurki. 10.03.2017, piątek, godz. 16.00, wstęp wolny „Bądź bezpieczny na drodze” – spotkanie tematyczne dotyczyć będzie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przypomnimy zasady poruszania się na drogach, opowiemy o zagrożeniach, jakie niesie dzisiejszy świat,

i oczywiście podpowiemy, jak ich unikać. Będą quizy, krzyżówki i konkursy z nagrodami. 15.03.2017, środa, godz. 14.00, wstęp wolny II Miejski Konkurs Pięknego Czytania „Słuchaj, dzieweczko…” – Ballady i romanse Adama Mickiewicza. Zapraszamy na konkurs pięknego czytania. Regulamin konkursu na naszej stronie internetowej www.mdk4.pl. 17.03.2017, piątek, godz. 15.00 „Marzanno, marzanno” – zapraszamy dzieci małe i duże na otwarte zajęcia plastyczne, podczas których z różnorodnych materiałów stworzymy symbol odchodzącej zimy – marzannę. 28.03.2017, wtorek, godz. 16.00 „Ekoinstrumenty” – twórcze spotkanie manualne dla dzieci w wieku szkolnym. Podczas zajęć wykonamy fantazyjne instrumenty muzyczne z surowców wtórnych. marzec 2017  | 

 | 25 


Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego 11.03.2017, godz. 12.00, Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11 – wernisaż wystawy, wstęp wolny. Wystawa czynna do 2 kwietnia

Wystawa pokonkursowa X Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Śladami Leona Wyczółkowskiego – motyw rzeki w twórczości artysty”

W corocznym konkursie organizowanym przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego amatorzy w dziedzinie fotografii zmierzyli się z motywem rzeki, który często podejmował w swoich pracach Leon Wyczółkowski. Do konkursu zakwalifikowało się 169 osób, które nadesłały 693 prace. 8.03.2017, godz. 10.00-12.00, Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4. Opłata za zajęcia wynosi 5 zł, obowiązują zapisy pod nr. tel.: 52 585 99 14, (11, 10)

Maluchy w muzeum – środy sensoryczne dla najmłodszych Zajęcia służą wszechstronnemu rozwojowi maluszków, które poznają świat wszystkimi zmysłami: wzrokiem, słuchem, węchem i smakiem. 17.03.2017, piątek, godz. 12.00, Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8, wstęp wolny

Spotkanie z prof. Januszem Akermannem Bogusław Pawłowski, Zima nad Wieprzem, nagroda Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Spotkanie o charakterze panelu dyskusyjnego poprzedzi wprowadzenie autora, który zaprezentuje swoją twórczość malarską i graficzną. Udział grafików z różnych środowisk artystycznych niewątpliwie przyczyni się do dyskusji nt. aktualnych zjawisk we współczesnej grafice obejmujących zagadnienia formalnostylistyczne, tematykę i technologię. Jednym z punktów wyjścia dla rozważań będzie linoryt barwny – technika, na której skupił się Akermann. Eksponowane na wystawie linoryty i matryce, uzupełnione komentarzem artysty, ujawnią doskonaloną przez lata technikę oraz autorski sposób opracowania matrycy i wykonywania odbitek. 31.03.2017, godz. 15.00, Galeria Sztuki Nowoczesnej, wstęp wolny Cykl „Piątki ze sztuką”:

Wioletta Pilarz, Refleksy, nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

„Sztuka przerywa milczenie. Twórczość artystyczna w pradziejach” – wykład dra Mateusza Solińskiego Podczas najbliższego spotkania przyjrzymy się najstarszym znanym nam prehistorycznym dziełom sztuki, od okresu paleolitu aż do czasu pojawienia się wielkich starożytnych cywilizacji w Dolinie Nilu oraz Mezopotamii. 5.03.2017, godz. 11.00-13.00, Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8

Niedziela w muzeum – czas w odbiciu lustrzanym

Martyna Augustyniak, O zachodzie w szarości, nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy

26 | 

 | marzec 2017

Zajęcia warsztatowe będą związane z wystawą czasową „Czas poszukiwań – czasem straconym? Janusz Akermann. Malarstwo i grafika”. Uczestnicy podczas zajęć stworzą matryce oraz barwne odbitki graficzne.


8.03.2017, Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11, wstęp ze zniżką (bilet ulgowy)

Dzień Kobiet

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci wraz z rodzicami. Bilet wstępu (od dziecka) – 3 zł. Zapisy pod nr. tel.: 52 585 99 14, (11, 10).

Zapraszamy na spotkanie z historią na ekspozycji „Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy”. Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną bezpłatną broszurę z przedrukami artykułów z tygodnika kobiecego „Bluszcz” wydawanego m.in. w okresie dwudziestolecia międzywojennego, którą będzie można pobrać na wystawie. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z archiwalnymi fotografiami ukazującymi bydgoskie damy i Bydgoszcz w okresie międzywojnia, które zebraliśmy w albumie dostępnym na ekspozycji.

Łucja Baumgartówna i I. Lewczykówna spacerujące ul. Gdańską na wysokości pl. Wolności W marcu bydgoskie Muzeum Okręgowe zachęca do obejrzenia fotografii, która została wykonana w ostatnim dniu kalendarzowej zimy… 84 lata temu. Z pozoru jest to zdjęcie typowe dla okresu międzywojennego, przedstawiające dwie młode kobiety spacerujące główną ulicą miasta. Kiedy przyjrzymy się dokładniej fotografii, zauważymy, że jedną z elegancko ubranych panien jest 22-letnia wówczas Łucja Baumgartówna. Ta, dzisiaj trochę zapomniana, wybitna pomorska sportsmenka, lekkoatletka i sokolica była dumą międzywojennej Bydgoszczy. Warto poznać kilka faktów z życia tej nieprzeciętnej kobiety, która delikatnie uśmiecha się do nas ze starej fotografii. Łucja Baumgart-Rautman (ur. 12.08.1911 r. w Fordonie, zm. w 2000 r.). W wieku 14 lat wstąpiła do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” IV Bydgoszcz-Bielawy, z którym związana była cała jej rodzina. Następnie należała do TG „Sokół” VIII Żeński w Bydgoszczy. Prezeską tego gniazda była redaktorka „Dziennika Bydgoskiego” i radna miejska Wincentyna Teskowa. Baumgartówna wielokrotnie brała udział w „sokolich” mistrzostwach Pomorza i konkursach ogólnopolskich. Na zawodach lekkoatletycznych kobiet zajmowała zawsze miejsca na podium. W sumie w latach 1927–1935 zdobyła ok. 30 medali i 80 dyplomów. W roku 1933, z którego pochodzi prezentowana fotografia, Baumgartówna wywalczyła m.in. I miejsce w biegu na 60 m, 200 m i sztafecie 4×75 m oraz II miejsce w biegu na 100 m podczas zlotu „Sokoła” dzielnicy małopolskiej we Lwowie, a także I miejsce w biegu na 60 i 100 m w spotkaniu reprezentacji AZS Poznań i „Sokół” Bydgoszcz z okazji Dnia Sportu Kobiet w Bydgoszczy. Kariera sportowa lekkoatletki nie ograniczała się jedynie do biegów na krótkich i dłuższych dystansach. Startowała także w takich dyscyplinach sportowych jak m.in. skok w dal, pchnięcie kulą czy rzut oszczepem. W 1982 r. na łamach „Kalendarza Bydgoskiego” tak wspomina lata swej młodości: „Mimo stałych sukcesów, nie miałam trenera, biegałam bez kol-

Obiekt miesiąca

Bydgoszcz, 20 marca 1933 r., fotografia

ców, nie miałam masażysty, na zawody wyjeżdżałam za pieniądze rodziców, w dodatku często w stroju sportowym przez siebie uszytym. (…) pokochałam ten sport i zwalczanie wszystkich trudności (…)”. W 1935 r. poślubiła marynarza Rautmana i wyprowadziła się do Gdyni. W 1989 r. Łucja Baumgart-Rautman była współzałożycielką TG „Sokół” I Bydgoszcz-Macierz, a rok później TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon (członek honorowy i matka chrzestna sztandaru tego gniazda). Wykazywała także aktywność w sokolim klubie Seniora Sportu. Startowała m.in. w zawodach sportowych „old-boyów” i odnosiła na nich spore sukcesy. Fotografię Łucji Baumgartówny można znaleźć w  albumie na historycznej wystawie stałej „Od Starego Rynku do pl. Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy” w Spichrzach nad Brdą przy ul. Grodzkiej 7-11. inf. Anna Nadolska

marzec 2017  | 

 | 27 


Wystawy czasowe:

Wystawy stałe:

Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4 „Dzieje pieniądza. Wojna trzydziestoletnia (1618– –1648)”. Wystawa czynna do 9 kwietnia.

Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2 „Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów”. „W grodzie Bydgosta. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic”. Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4 „Mennica bydgoska”. „Wyspa Młyńska – historia i teraźniejszość”. Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8 „Galeria Sztuki Nowoczesnej”. Dom Leona Wyczółkowskiego, ul. Mennica 7 „Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852–1936)”. Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11 „Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy”. Exploseum, ul. Alfreda Nobla „EXPLOSEUM – Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg”.

Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11 Wystawa pokonkursowa X Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Śladami Leona Wyczółkowskiego – motyw rzeki w twórczości artysty”. Wystawa czynna do 2 kwietnia. Exploseum, ul. Alfreda Nobla „Oldtimery – motocykle XX wieku – II edycja”. Wystawa czynna do 31 marca. Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8 „Czy czas poszukiwań to czas stracony? Janusz Akermann – malarstwo i grafika”. Wystawa czynna do 26 marca.

inf. Natalia Szczerbińska

Teatr Polski w Bydgoszczy 1.03.2017, środa, godz. 19.00, Duża Scena TPB

Bóg w dom reżyseria, tekst, reportaż: Katarzyna Szyngiera; tekst, reportaż: Mirosław Wlekły; tekst, dramaturgia: Grzegorz Niziołek; scenografia: Agata Baumgart; muzyka: Damian Pielka; wideo: Szymon Kluz; asystent scenografa: Irek Zając; inspicjent: Mateusz Stebliński; występują: Beata Bandurska, Magdalena Celmer, Paweł L. Gilewski, Mirosław Guzowski, Maciej Pesta, Martyna Peszko, Michał Podsiadło, Konrad Wosik Proboszcz z Bydgoszczy twierdzi, że w imię Chrystusa trzeba mężnie odpierać inwazję islamskich najeźdźców, którzy szturmują nasze granice. W  Paryżu właściciel baru La Belle Équipe po zamachu, w którym terroryści zamordowali 19 osób, zatrudnia kolejnych muzułmanów. Ksiądz katolicki z  muzułmańskiej dzielnicy dziwi się, że obawiamy się islamu. „Przecież Bretończycy też emigrowali do Paryża, teraz mnóstwo tu Bretończyków i świat się nie wali”. W Brukseli proboszcz zaprasza do kościoła 400 wyznawców islamu na kolację z okazji ramadanu. Imam z  Montreuil pyta, czy mamy w  Polsce siostry zakonne. „Gdy je widzicie, to czy na nie plujecie? A ekstremizm laicki nie chce zaakceptować, że muzułmanki chodzą ubrane jak siostry zakonne”.Muzułmanin, właściciel baru na przedmieściach Paryża, mówi: „To media importują nam tu wojnę. Tu nie ma żadnych terrorystów”. Francuski ksiądz zwierza się, że byłby nieszczęśliwy, gdyby mieszkał w  Polsce. Brukselski radny z Partii Islam uważa, że Polska nie leży w Europie. 4.03.2017, sobota, godz.19.00 5.03.2017, niedziela, godz. 18.00 Duża Scena TPB, czas trwania: 80 min bez przerwy

Ignacy Karpowicz oraz zespół aktorski – Dybuk 28 | 

 | marzec 2017

Dybuk, fot. Monika Stolarska

reżyseria: Anna Smolar; scenografia i kostiumy: Anna Met; muzyka: Natalia Fiedorczuk; reżyseria światła: Michał Głaszczka; asystentka reżyserki: Hanna Maciąg; asystentka scenografki: Marta Kuliga; występują: Mirosław Guzowski, Hanna Maciąg, Irena Melcer, Maciej Pesta, Sonia Roszczuk, Jan Sobolewski, Michał Wanio, Małgorzata Witkowska; inspicjent: Hanna Gruszczyńska Spektakl przedstawia grupę nauczycieli i uczniów zmagających się z tragiczną śmiercią jednego z nich. Wystawiają „Dybuka” i zapożyczonymi słowami konfrontują się z własnym sumieniem. Żydowska rzeczywistość duchowa i obyczajowa początku XX wieku paradoksalnie staje się dla nich narzędziem do mówienia o sobie.


3.03.2017, piątek, godz. 19.00 4.03.2017, sobota, godz. 19.00 5.03.2017, niedziela, godz. 18.00 Mała Scena TPB, czas trwania: 90 min bez przerwy

Justyna Pobiedzińska – Romville reżyseria: Elżbieta Depta; scenografia, kostiumy: Agata Andrusyszyn; współpraca muzyczna: Cygański Zespół Pieśni i Tańca JAMARO SVETO; opracowanie muzyczne: Łukasz Maciej Szymborski; konsultacje wokalne: Agnieszka Sowa; skrzypce: Marco Sadowski; wideo: Mikołaj Walenczykowski; światła: Robert Łosicki; koordynator projektu: Magda Igielska; występują: Beata Bandurska, Maja Brzezińska, Paweł L. Gilewski, Martyna Peszko, Paweł Peterman, Jerzy Pożarowski, Jakub Ulewicz partnerzy: Fundacja Dialog-Pheniben, kwartalnik „Dialog- Pheniben Punktem wyjścia dla przedstawienia są wydarzenia, które miały miejsce dwa lata temu w  Legnicy, gdy na meczu lokalnego klubu piłkarskiego Miedź kolportowano szaliki i  smycze z  napisem „Łowcy Cyganów”. Nieopodal stoiska stała policja, a  następnego dnia w  jednym z  gimnazjów pojawili się uczniowie ubrani w „sprezentowane” na meczu szale. 8.03.2017, środa, godz. 19.00 – studencka środa 9.03.2017, czwartek, godz. 19.00 Duża Scena TPB, spektakl kameralny, czas trwania: 110 min bez przerwy

Rainer Werner Fassbinder – Krew na kocim gardle, czyli Marilyn Monroe kontra wampiry

reżyseria: Anja Suša; tłumaczenie: Iwona Nowacka; dramaturgia: Agnieszka Jakimiak; kostiumy: Maja Mirković; scenografia: Zorana Petrov; asystentka scenografki: Anna Adamiak; muzyka: Krzysztof Kaliski; choreografia: Damjan Kecojević; światła: Robert Łosicki; wideo: Mikołaj Walenczykowski; inspicjent: Mateusz Stebliński; występują: Beata Bandurska, Maciej Pesta, Martyna Peszko, Anita Sokołowska, Małgorzata Trofimiuk, Jakub Ulewicz, Konrad Wosik, Małgorzata Witkowska oraz Jagoda Długosz, Grażyna Grzelak, Maria Jazel, Halina Kanarkowska, Sławomir Majczyk, Emilia Malczyk, Teresa Perlik, Monika Skorobohata Niemiecki reżyser filmowy Rainer Werner Fassbinder zasłynął m.in. z programowego braku zaufania wobec skonwencjonalizowanych języków sztuki. Z łatwością nadawał swoim filmom ramę kina gangsterskiego, melodramatu czy science fiction i prześwietlał gatunkowe klisze, ujawniając ich przemocową strukturę. W ponad 40 filmach, które udało mu się zrealizować przed śmiercią w wieku 37 lat, Fassbinder opowiadał tak naprawdę jedną historię, przepisaną na wiele scenariuszy. To opowieść o przemocy i faszyzmie rodzących się w małych społecznościach, w jednostkowych relacjach, na planie z pozoru ulotnych i pozbawionych konsekwencji stosunków międzyludzkich. 16.03.2017, czwartek, godz. 19.00 17.03.2017, piątek, godz. 19.00 – spektakl z tł. na jęz. angielski 18.03.2017, sobota, godz. 16.00 Mała Scena TPB czas trwania: 80 min bez przerwy

Marta Keil, Piotr Grzymisławski, Rabih Mroué oraz zespół aktorski – Tu Wersalu nie będzie! reżyseria: Rabih Mroué; współpraca dramaturgiczna: Kuratorka Marta Keil; współpraca dramaturgiczna: Piotr Grzymisławski; współpraca scenograficzna: Marta Kuliga; muzyka: Łukasz Maciej Szymborski, Piotr Wawer Jr; światła: Robert Łosicki; inspicjentka: Hanna Gruszczyńska; występują: Jan Sobolewski, Małgorzata Trofimiuk, Piotr Wawer Jr, Łukasz Maciej Szymborski

Tu Wersalu nie będzie!, fot. Monika Stolarska

Rabih Mroué przygotowuje w Teatrze Polskim w Bydgoszczy spektakl o Andrzeju Lepperze – jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiej sceny politycznej ostatnich 20 lat. marzec 2017  | 

 | 29 


-u N IK ÓW B IK LA CZ YT EL D ie T E en c IL B w TAN I merem BIK-u Z lutow ym nu spek takl: zł! bilety na ” ce ni : ra e i „G t e r mi n zamy w Zapras odz. 19.00 g o a rc a 21 i 22 m mak symalnie

15

Jeden egzem

Granice, fot. Monika Stolarska

21.03.2017, wtorek, godz. 19.00 22.03.2017, środa, godz. 19.00 Mała Scena TPB, czas trwania: 120 min bez przerwy

Julia Holewińska – Granice reżyseria: Bartek Frąckowiak; choreografia, dramaturgia: Iza Szostak; scenografia, kostiumy: Anna Maria Karczmarska; muzyka: Krzysztof Kaliski, Łukasz Maciej Szymborski; światła: Michał Głaszczka; wideo: Hanna Maciąg; tekst listu dziadka: Iza Szostak; inspicjent: Hanna Gruszczyńska; występują: Mirosław Guzowski, Marta Malikowska, Jan Sobolewski, Iza Szostak, Izabela Warykiewicz Koncepcja spektaklu oparta jest na „czteropoziomowym modelu kontroli dostępu”, który stosuje unijna agencja Frontex w działaniach służących ochronie granic Unii Europejskiej. 11.03.2017, sobota, godz. 19.00 – Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, Łódź (spektakl wyjazdowy) 24.03.2017, piątek, godz. 19.00 25.03.2017, sobota, godz. 19.00 26.03.2017, niedziela, godz. 18.00 Duża Scena TPB, czas trwania: 110 min bez przerwy

Żony stanu, dziwki rewolucji, a może i uczone białogłowy tekst, dramaturgia, kostiumy: Jolanta Janiczak; reżyseria: Wiktor Rubin; scenografia: Michał Korchowiec; kostiumy, wideo: Hanna Maciąg; reżyseria światła: Michał Głaszczka; asystent reżysera: Maciej Pesta; Żony stanu, dziwki rewolucji…, fot. Monika Stolarska

pu rawnia do zaku plar z BIK-u up oc yjnej cenie. om pr w w tó le 4 bi

inspicjent: Mateusz Stebliński; występują: Beata Bandurska, Magdalena Celmer, Martyna Peszko, Sonia Roszczuk, Małgorzata Trofimiuk, Małgorzata Witkowska, Mirosław Guzowski, Roland Nowak, Maciej Pesta, Marcin Zawodziński Théroigne de Méricourt, feministyczna działaczka Rewolucji Francuskiej walcząca o prawa kobiet obywatelek, o równość, wolność, solidarność. Jej nazwisko nie pojawia się jednak obok Dantona i  Robespierre’a, nie ma jej w  podręcznikach i  encyklopediach. Jej działalność i poświęcenie sprawom kobiet zostało nagodzone linczem, którego sprawczyniami były kobiety, o prawa których bezkompromisowo walczyła. Jej poglądy i postulaty były za radykalne również dla liderów Rewolucji Francuskiej. Jej odwaga i zaangażowanie zostały przez historię przykryte diagnozą szaleństwa, fanatyzmu politycznego. Postać Théroigne de Méricourt jest dla twórców spektaklu pretekstem do zastanowienia się nad ideami, metodami, narzędziami, które mogłyby obudzić rewolucyjny zryw dzisiaj, teraz, w XXI wieku. 18.03.2017, sobota, godz. 19.00 19.03.2017, niedziela, godz. 18.00, Duża Scena TPB

John Steinbeck – Grona gniewu reżyseria, scenografia, kostiumy: Paweł Wodziński; inspicjent: Mateusz Stebliński; występują: Grzegorz Artman, Beata Bandurska, Paweł L. Gilewski, Marian Jaskulski, Marta Malikowska, Alicja Mozga, Roland Nowak, Jerzy Pożarowski, Martyna Peszko, Małgorzata Trofimiuk, Jakub Ulewicz, Piotr Wawer Jr., Marcin Zawodziński Spektakl „Grona gniewu” to adaptacja powieści Johna Steinbecka pod tym samym tytułem, w której wszelkie ludzkie i społeczne relacje stają w obliczu ekonomicznie niepewnej egzystencji. Długów wobec banków, eksmisji, pracy bez jakichkolwiek świadczeń socjalnych. Steinbeck utrwalił obraz społeczeństwa coraz silniej rozwarstwionego, zmagającego się z poważnym kryzysem kapitalizmu. 29.03.2017, środa, godz. 10.00 30.03.2017, czwartek, godz. 10.00 31.03.2017, piątek, godz. 10.00 Duża Scena TPB, czas trwania: 1 h 30 min z przerwą

Maria Kownacka – Plastusiowy pamiętnik reżyseria: Lena Frankiewicz; kostiumy i scenografia: Melania Muras; choreografia: Iza Chlewińska; muzyka: Marek Napiórkowski; animacje: Natalia Bucior; konsultant dziecięcy: Mikołaj Frankiewicz; asystentka scenografa: Marta Sidrów; inspicjent: Mateusz Stebliński; występują: Magdalena Łaska, Alicja Mozga/Małgorzata Trofimiuk, Artur Krajewski, Jakub Ulewicz; ze specjalnym udziałem Karoliny Adamczyk jako Zosi (materiał wideo) Mimo że pierwszy odcinek „Plastusiowego pamiętnika” Marii Kownackiej ukazał się w 1931 roku, do dziś przygody ludzika z plasteliny fascynują kolejne pokolenia dzieci. Teatr Polski zaprasza najmłodszych widzów na kolorową, pełną humoru i mądrości bajkę o tym, co wydarzyło się w piórniku. inf. Paulina Wenderlich

30 | 

 | marzec 2017


Galeria Sztuki NEXT

1 marca 2017 – trzecia rocznica istnienia Galerii Sztuki NEXT i Domu Aukcyjnego NEXT – Aukcje Sztuki

NEXT ma już trzy lata! Galeria Sztuki NEXT i Dom Aukcyjny NEXT – Aukcje Sztuki 1 marca br. obchodzą trzecią rocznicę swojego istnienia. Poznańska 31 w Bydgoszczy to już dobrze znany i modny adres. Jest to pierwsza w Bydgoszczy galeria wystawienniczo-sprzedażowa i dom aukcyjny promujące sztukę współczesną. Dzięki temu nasze miasto dołączyło do nielicznego, elitarnego grona miast takich jak Warszawa, Kraków, Sopot, Łódź, Wrocław i Rzeszów, w których rynek sztuki rozwija się na najwyższym poziomie. Decyzja dotycząca otwarcia NEXT nie była łatwa i potrzeba było aż dwóch lat, aby zdecydować się na ten krok. Współwłaścicielami jest para bydgoskich architektów: Sławomira i Andrzej Malingowscy, prowadzący równolegle już 26. rok Studio Architektoniczne Futura.

W dniach od 14 do 16 października 2016 r. NEXT był wystawcą na 14. Warszawskich Targach Sztuki w  Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Targi odwiedziło 6 tys. osób. W 2014 r. gościliśmy u  siebie 2. Festiwal Synteza Sztuk oraz wystawę prac dyplomowych studentów Architektury UTP w ramach Tygodnia z Architekturą 2014, organizowanego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Bydgoszcz i m.in. Studio Architektoniczne Futura. Cyklicznie dwa razy do roku w galerii odbywają się spotkania dla architektów wnętrz i dekoratorów pod nazwą Next to Design, gdzie największą atrakcja jest gość specjalny – ostatnio była to Beata Bochińska z promocją swojej najnowszej książki Zacznij kochać dizajn. Przez minione trzy lata odwiedziło nas ponad 2 tys. osób, wystawiliśmy ok. 2,5 tys. prac współczesnych artystów polskich, w tym prawie 40 z naszego regionu. Zdążyliśmy zrobić jeden remont i przebudowę, zamontować nowoczesny system wystawienniczy, unowocześnić nasz portal internetowy. W najbliższych planach w Galerii Sztuki NEXT odbędą się wystawy takich artystów jak Anna Zalewska, Grzegorz L. Piotrowski i Marcin Wilk. Aukcje sztuki nadal będą organizowane i  obejmą również dzieła artystów z awangardy XX wieku, a także prace pochodzące z kolekcji prywatnych.

Justyna Jułga, Dzikie wino, szkic II, 2016, olej na płótnie, 150×115 cm

Aukcje sztuki to nowość w naszym regionie. Zdobyły już sobie duże grono zwolenników i na każdej jest pełna sala biorących udział w licytacji. Pierwsza aukcja odbyła się dopiero pół roku od inauguracji działalności NEXT – 3 października 2014 r. Właśnie tyle pracy i czasu zajęło uruchomienie działalności domu aukcyjnego. Za nami 18 aukcji sztuki, w tym: 12 aukcji Młodej Sztuki, 2 aukcje City Lights poświęcone sztuce street artu, aukcja abstrakcji, 2 aukcje Sztuki Nowoczesnej – Art Invest i aukcja wakacyjna – typu varia. Do wszystkich, z wyjątkiem wakacyjnej, wydawany jest drukowany katalog aukcyjny. Wystawy poprzedzające aukcje zawsze trwają dwa tygodnie, gdzie na żywo w galerii można obejrzeć wszystkie obiekty wystawione na licytację.

24.03.2017, piątek, godz. 19.00

3. Aukcja Sztuki Nowoczesnej – Art Invest Jest to ogólnopolska aukcja młotkowa, odbywająca się przy ul. Poznańskiej 31 w Bydgoszczy, ulokowana na portalach Next i Artinfo.Za pośrednictwem tych portali można składać zlecenia chęci kupna. Pod młotek zostanie wystawionych kilkadziesiąt prac artystów polskich, znanych, uznanych i liczących się na rynku dzieł sztuki. Od 13 marca w galerii przy ul. Poznańskiej 31 otwarta będzie wystawa wszystkich obiektów aukcyjnych. Ceny wywoławcze wszystkich prac – od 1500 zł. Dostępny jest katalog w wersji drukowanej. inf. Sławomira Malingowska

marzec 2017  | 

 | 31 


Galeria Miejska bwa w hebrajskim oryginale Biblii pojawia się słowo „hebel”, tłumaczone przez greckie przekłady na dwa sposoby: jako „marność”, „próżność” lub jako „ulotność” i „przemijalność” czy „podmuch wiatru”. Ta rozbieżność w  rozumieniu terminu „vanitas” widoczna jest także w dziełach artystów zaproszonych do wzięcia udziału w wystawie. Uczestnicy: Katarzyna Adaszewska, Marzena Balewska, Paweł Baśnik, Grzegorz Bednarski, Maciej Bieniasz, Tadeusz Boruta, Marta Ipczyńska, Robert Kaja, Anna Kola, Stanisław Kośmiński, Katarzyna Makieła-Organisty, Janusz Matuszewski, Krzysztof Mazur, Wiesław Przyłuski, Mirosław Sikorski, Aleksandra Simińska, Monika Shaded, Aleksandra Sojak-Borodo, Marek Szary, Piotr Zaporowicz. Marta Normington, bez tytułu, z cyklu Towards the Sea, fotografia

Wystawa czynna do 19.03.2017

Marta Normington: Podróż jako stan umysłu / Journey as a State of Mind

Kuratorka – Jagna Domżalska Marta Normington (ur. 1980, Ciechanów) – absolwentka Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, w 2016 nominowana do Nagrody im. Marii Dokowicz za najlepszą magisterską pracę dyplomową w kategorii dyplom artystyczny. Studiowała także fotografię dokumentalną na Uniwersytecie w Newport w Wlk. Brytanii oraz psychologię międzykulturową na SWPS i tybetologię na UW. Przez rok przebywała w żeńskim klasztorze buddyjskim w Zanskar w Himalajach. Obecnie mieszka i pracuje pomiędzy Monachium a Poznaniem. Dużo czasu spędza w drodze. Wystawa czynna do 9.04.2017

Vanitas

Kuratorka – Danuta Pałys Słowo „vanitas” – zaczerpnięte z Księgi Koheleta – tradycyjnie rozumiane bywa jako „marność”. Tymczasem

11.03.2017, sobota, godz. 11.00, zajęcia potrwają 1,5 godz. Spotkanie ze sztuką dla dzieci (wiek 3–10 lat) z opiekunami.

Podróże małe i duże Prowadzenie – Justyna Gorce-Bałut. Zapisy: agnieszka.gorzaniak@galeriabwa.bydgoszcz.pl lub pod nr. tel. 52 339 30 62, wstęp wolny. W nawiązaniu do trwającej wystawy Marty Normington Podróż jako stan umysłu pogdybamy wspólnie nad tym, czym są podróże. Małe i duże. Małych i dużych. 25.03.2017, sobota, godz. 11.30

Miejska podróż – warsztat fotograficzny dla dorosłych Prowadzenie – Wojtek Woźniak. Zapisy: agnieszka. gorzaniak@galeriabwa.bydgoszcz.pl lub pod nr. tel. 52 339 30 62, liczba miejsc ograniczona, wstęp wolny. W nawiązaniu do wystawy Podróż jako stan umysłu Marty Normington spróbujemy doświadczyć podróży mentalnej w głąb siebie.

Dziecko na warsztat

Warsztaty dla dzieci przedszkolnych i szkoły podstawowej marzec 2017 (środy), godzina do ustalenia z grupą, wstęp wolny Prowadzenie: Agnieszka Gorzaniak – kurator Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. Zapisy: agnieszka. gorzaniak@galeriabwa.bydgoszcz.pl lub pod nr tel. 52 339 30 62. Spotkania dla grup do 25 osób, trwają ok. 1-1,5 godz., poprzedzone są oprowadzaniem po aktualnych wystawach, wstęp wolny.

Mobilnie w Galerii

Katarzyna Makieła-Organisty, Hommage à Georg Flegel, 2014, olej, płótno, 65×81 cm

32 | 

 | marzec 2017

W lutym i marcu będziemy tworzyć przestrzenne instalacje – mobile. Każda grupa będzie mogła skonstruować swoją własną wersję powietrznej karuzeli i zabrać ją ze sobą. Mobile to delikatne, kolorowe dzieła sztuki, nieustannie ożywione dzięki naturalnym, nawet bardzo delikatnym ruchom powietrza. Umieszczone w odpowiednim miejscu w domu działają uspokajająco, relaksująco, dają radość i ukojenie, umilają życie. Przez wielu nazywane są latającą fantazją.


3.03.2017, godz. 12.00, zapisy: piotr.wasowski@galeriabwa.bydgoszcz.pl lub tel.: 52 339 30 64, wstęp wolny

Sztuka w samo południe. Warsztaty dla seniorów

Cykl spotkań poświęconych sztuce i szeroko rozumianej kulturze, adresowanych do osób w wieku 60+. W ramach spotkań proponujemy dyskusje o sztuce współczesnej oraz działania twórcze, które rozwijają procesy poznawcze, doskonaląc sprawność manualną poprzez poznawanie różnych technik i form plastycznych.

Bydgoska Akademia Sztuki 1.03.2017, godz. 18.00, wstęp wolny Anna Kroplewska-Gajewska, Buty w sztuce XX wieku 22.03.2017, godz. 18.00, wstęp wolny dr Joanna Bielska-Krawczyk, Antropologiczne i kulturowe treści zawarte w malarstwie z kolekcji Muzeum Okręgowego w Toruniu inf. Danuta Pałys

Galeria Miejska bwa Galeria Brda Wystawa czynna do 10.05.2017

Marta Szymielewicz: To samo, co wczoraj Marta Szymielewicz (ur. 1991, Pruszków) – edukacja: 2015/2016 – Accademia di Belle Arti, Palermo; 2011–– 2016 – Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; 2007–2011 – Liceum Plastyczne, Bydgoszcz. Wystawy indywidualne: 2016  – Relaks, Galeria OMEGA, Toruń; 2015 –  Relaks, Galeria Mózg, Bydgoszcz; 2014  – Malarstwo Marty Szymielewicz, Galeria Mózg, Bydgoszcz. Wystawy zbiorowe: 2016 – Promocje 2016, Galeria Sztuki Ring, Legnica; 2016 – VI Pleneriada, Galeria KOKPiT, Kazimierz Dolny; 2016 – AFF-Art Fresh Festival 7, Hotel Sheraton, Warszawa; 2015 – 3. Nowohucki Festiwal Sztuki – Rynek Sztuki Młodych, Kraków; 2015 – Wizytówka ASP, Galeria Od Nowa, Toruń; 2015 – Sztuka wymaga dialogu, dialog wymaga sztuki, Galeria na WM, Toruń; 2015  – Pracownia 118, Galeria Dom Muz, Toruń; 2015 – Wystawa KNM, Galeria Biblioteki UKW, Bydgoszcz; 2014 – Autoportret, Centrum Kultury Dwór Artusa, Toruń; 2014 – Peryskop – wizja lokalna, Kulturhauz, Toruń.

Marta Szymielewicz, I tak warto żyć, 2011, olej, płótno, 100×100 cm

Galeria Miejska bwa Galeria Kantorek 3.03.2017, godz. 18.00, piątek – wernisaż, wystawa czynna do 1 kwietnia

Stanisław Stasiulewicz: Bydgoskie Redi Medi

Wystawą pt. „Bydgoskie Redi Medi” kontynuuję pokaz prac różnych w sensie technik oraz dziedzin. Oczywiście nie chodzi tu o epatowanie różnorodnością, jest to tylko efekt inspiracji zatrzymany na różnych urządzeniach i materiałach. Impuls w okamgnieniu decyduje o wyborze przedmiotu, motywu… Okazuje się, że oko wyprzedza myśl, zaskakuje, pozwala odkrywać świat i zagadnienia formy błyskawicznie. Grzegorz Bednarski, krakowski malarz rodem z Bydgoszczy, powiada: „Mam oko jak ucho Mozarta”, natomiast Picasso szczerze przyznawał: „Ja nie szukam, ja znajduję”. Dotyczy to aspektu pracy, tworzenia bez męczenia… Stanisław Stasiulewicz

Stanisław Stasiulewicz (1955) – artysta malarz, studiował na Wydziale Malarstwa Sztalugowego w pracowni prof. Jana Szancenbacha w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w 1983 r.). Od 1985 r. bierze aktywny udział w życiu artystycznym Bydgoszczy. Współpracował z Galerią Kruchta, Galerią Autorską Jana Kaji i Jacka Solińskiego, z nieistniejącym już klubem Trytony, a od 1990 r. związany jest z Galerią Kantorek. W 1990 r.

Stanisław Stasiulewicz, Na polanie, 2017, fotografia

wraz z Krzysztofem Grusem i Zbigniewem Zielińskim (ZbyZielem) założył grupę artystyczną Szkoła Bydgoska. W latach 1993–1999 był prezesem Zarządu Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków w Bydgoszczy. W 1994 r. został stypendystą Fundacji Pollack – Krasner w Nowym Jorku. Stworzył kilkaset dzieł układających się w najważniejsze cykle: Obrazy Bydgoskie, Obrazy Jass-ne, Obrazy Piękne, Obrazy Nowe, deformart. inf. Elżbieta Kantorek

marzec 2017  | 

 | 33 


Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 3.03.2017, godz. 10.00-14.00, Salon Hoffman KPCK, pl. Kościeleckich 6, wstęp wolny

10.03.2017, godz. 10.00-15.00, Salon Hoffman KPCK, pl. Kościeleckich 6, wstęp wolny

60. urodziny Misia Uszatka

Święto kobiet w Hoffmanie

Z okazji 60. urodzin misia z bajki KPCK oraz Zespół Szkół nr 14 im. Żwirki i Wigury w Bydgoszczy serdecznie zapraszają do wspólnego świętowania. Będzie można posłuchać przygód o misiu z klapniętym uszkiem, które czytać będą uczniowie szkoły i seniorzy oraz wziąć udział w zajęciach plastycznych – tworzeniu laurek urodzinowych dla misia.

Z okazji Dnia Kobiet zapraszamy na: konsultacje i zabiegi kosmetyczne firmy Oriflame, losowane voucherów na zabiegi kosmetyczne firmy Oriflame, konsultacje Bydgoskiego Stowarzyszenia Amazonek „Łuczniczka”, miniwykłady i prelekcje dotyczące zdrowia, mody i  urody; będziemy rozdawać informatory z Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy; konsultacje z trenerami Bella Line Wellness Centrum, układanie fryzur i porady Uczniów z Zespołu Szkół nr 1 im. Bartłomieja z Bydgoszczy – uwaga: tylko do godz. 13.00.

6.03.2017, godz. 16.00, Salon Hoffman KPCK, pl. Kościeleckich 6, wstęp wolny

„Kobieta i matka w Zakładzie Karnym” Wykład wygłosi dr Natalia Gniadek.

18.03.2017, kinoteatr Adria, ul. Toruńska 30 zgłoszenia przyjmujemy do 10 marca

Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych Pełen regulamin imprezy i karta zgłoszenia dostępne są na www.kpck.pl w zakładce „taniec”. 23.03.2017, godz. 17.00, Salon Hoffman KPCK, pl. Kościeleckich 6 w Bydgoszczy, wstęp wolny

Wieczór autorski z Maksymilianem Bartem Kozłowskim z okazji 40-lecia pracy twórczej

Ewa Maria Detmer, Zwierzęta

9.03.2017, godz. 18.00, Salon Hoffman KPCK, pl. Kościeleckich 6 – wernisaż, wstęp wolny. Wystawa czynna do 29 marca

„szybko płynie czas…” – wystawa miękkich collage Ewy Marii Detmer i rysunków na kleksach Marty Jakóbczuk Babcia i wnuczka zaprezentują swoją wspólną pasję tworzenia. 34 | 

 | marzec 2017

Maksymilian Bart Kozłowski – poeta, prozaik. Urodził się w 1936 roku w Bydgoszczy, od 1988 roku mieszka w Mogilnie. Zadebiutował w miesięczniku „Poezja” w 1969 roku. Pierwszą książkę poetycką pt. „A na ziemi dzwonem” wydał w 1977 roku. Swoje utwory publikował w wielu pismach literackich, wydał także ponad 20 tomów wierszy i 12 książek prozatorskich. Jest laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów literackich. Za swoją pracę na rzecz kultury został wyróżniony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1980), „Złotą Odznaką Polskiego Związku Niewidomych” (2003), a także „Brązowym Krzyżem Zasługi” (2005). Działał w Grupie Faktu Poetyckiego „Parkan”, w  1980 roku współtworzył RSTK w Bydgoszczy. W 1992 roku wstąpił do Związku Literatów Polskich.


30.03.2017, godz. 18.00, Salon Hoffman KPCK, pl. Kościeleckich 6, wstęp wolny

XI Spotkanie z Historią u Hoffmana: „O bydgoskiej społeczności żydowskiej, która zniknęła” Spotkanie z Historią poświęcone będzie tym razem społeczności, którą z naszego miasta zmiotły wichry XX-wiecznych dziejów. Mowa o Żydach związanych z  Bydgoszczą i pobliskim Fordonem już od późnego średniowiecza, lecz mimo to żyjących nierzadko poza wspólnotą miejską albo na jej marginesie. Co więcej, ze względu na swe pochodzenie etniczne, wyznanie i specyficzną kulturę ludzie ci byli często przedmiotem szykan, a nawet agresji ze strony chrześcijańskich sąsiadów. Aczkolwiek od jakiegoś czasu mówi i pisze się o nich coraz więcej, nie tylko w kontekście wojennej martyrologii, ciągle jednak zajmują niewiele miejsca w zbiorowej pamięci miasta. Stąd wartość wykładu, na jaki zapraszamy, albowiem losy bydgoszczan religii mojżeszowej przybliży historyk dr hab. Tomasz Kawski, profesor UKW, autor wielu publikacji na ów temat oraz współautor wydanej niedawno książki „Społeczność żydowska w Bydgoszczy w XX wieku”.

31 marca – etap miejski – zapisy do 15 marca 2 kwietnia – etap rejonowy

62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Szczegółowe informacje odnośnie do uczestnictwa w konkursie, wykaz i kontakty do placówek terenowych, regulaminy oraz karty zgłoszenia dostępne są na witrynie KPCK w zakładce „teatr” i dalej – „OKR”. Koordynatorem imprezy jest gł. instruktor Barbara Sobotka, tel. 52 585 15 01 (03) wew. 120, e-mail: barbara.sobotka@kpck.pl.

Awans ’17 i Debiut ’17 – eliminacje festiwali muzycznych Regulaminy obu imprez dostępne są na witrynie KPCK w dziale „muzyka”.

„Turniej Słowa” i „Teatr bez Granic” Regulaminy i karty zgłoszenia obu konkursów dostępne są na witrynie KPCK w zakładce „teatr”. inf. Jędrzej Kubiak

Bydgoskie Centrum Sztuki 17 marca 2017 – OTWARCIE

Bydgoskie Centrum Sztuki im. Stanisława Horno-Popławskiego Bydgoskie Centrum Sztuki – znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Handlowego Focus Mall – to nowy punkt na kulturalnej mapie miasta, którego ideą jest szerzenie kultury poprzez organizację cyklicznych wystaw, warsztatów, wykładów i spotkań artystycznych. To przede wszystkim miejsce zrzeszające miłośników kultury i sztuki w każdym wieku. Z jednej strony, BCS gwarantuje nieprzeciętne wydarzenia kulturalne, z drugiej, jest placówką szczególnie poświęconą jednej postaci. Rzeźbiarz Stanisław Horno-Popławski – nazywany mistrzem polskiego dłuta, człowiek wyrastający swoją twórczością ponad czasy, w których żył. Geniusz sztuki, wizjoner, swoisty mag zmieniający – serią sprawnych ruchów – kamień polny w dowolny kształt. Bydgoskie Centrum Sztuki jako jedyne miejsce w regionie oferuje wyjątkową atrakcję – wirtualną podróż do Kamiennego ogrodu myśli Horno-Popławskiego. Dzięki okularom VR zwiedzający będą mogli eksplorować twórczość i biografię artysty, podążając nowoczesną drogą odkrywania sztuki. Dodatkowo, korzystając z  multimedialnego muzeum historii rzeźby, każdy odwiedzający będzie miał możliwość w prosty i przyjemny sposób zapoznać się z najwybitniejszymi dziełami sztuki. Aktywna działalność w zakresie szeroko pojętej kultury, innowacyjne technologie oraz upowszechnianie rzeźby jako formy wyrazu artystycznego to wyznaczniki działalności Bydgoskiego Centrum Sztuki. inf. Aleksandra Pokrątka

Stanisław Horno-Popławski

Bydgoskie Centrum Sztuki im. Stanisława Horno-Popławskiego: ul. Jagiellońska 47, 85-097 Bydgoszcz, bcs@horno.pl, www.bcs.horno.pl, facebook: Bydgoskie Centrum Sztuki marzec 2017  | 

 | 35 


Galeria Autorska  Jan Kaja i Jacek Soliński 9.03.2017, godz. 18.00

Otwarcie wystawy Roberta Kaji pt. „Własność” Robert Kaja (ur. 1965) jest rzeźbiarzem, absolwentem pracowni prof. F. Duszeńki na Wydziale Rzeźby PWSSP w Gdańsku (1993). Pracuje jako adiunkt na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku. Prowadzi pracownię Projektowania i Organizacji Przestrzeni, pracownia realizuje program zajęć opartych o zagadnienia styku rzeźby z otoczeniem – przestrzenią publiczną. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych. Artysta brał udział m.in. w wystawach: – „Elektryczny Pastuch” Galeria BWA Sopot 1993 r. „K 18” Kassel Niemcy 1993 r. „Idee poza ideologią” Centrum Sztuki Współczesnej Warszawa 1993  r. „Ikonopress” Zamek Książąt Pomorskich Szczecin 1994 r. „Status Quo” Centrum Rzeźby Polskiej Orońsko i Muzeum Narodowe Warszawa 1996 r. „Pokolenie” Galeria BWA Katowice 1996 r. „O Nas Dzisiaj Sztuka Dwóch Czasów” Muzeum Narodowe Pałac Opatów Gdańsk 1999 r. „Między Naturą a Kulturą” Galeria BWA Bielsko Biała 2002 r. „Sztuka III RP” Centrum Rzeźby Polskiej Orońsko 2003 r. „Pamięć i Uczestnictwo” Muzeum Narodowe Pałac Opatów Gdańsk 2005 r. „Like a rolling stone” Centrum Rzeźby Polskiej Orońsko 2009 r. „Resistance” PGS Sopot 2010r. „Właściwość – Osobliwość” Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 2016.

Robert Kaja, Własność

Opis realizacji. Na podłodze znajdują się obiekty nawiązujące swoim kształtem do form ożywionych i jednocześnie uprzedmiotowionych, stanowiących ślepą siłę rozrostu w otoczeniu. Napięte „bulwy” uszyte ze skaju i wypchane napęczniałą pianką i sianem wyłaniają z siebie rodzaj odrostu, który może oznaczać zakorzenienie egzystencji w materialnym podłożu. Wyraża też siłę wewnętrznego ciśnienia charakterystycznego dla wszystkich organizmów żywych z człowiekiem włącznie (ludzie potęgują tą właściwość – tendencję do pęcznienia przez sterydy, przesadną dietę, implanty itp.). Moje „bulwy” mają opisywać skłonność ciała do 36 | 

 | marzec 2017

rozrostu w ramach swojej objętości (napięty skaj) a poprzez formę odrostu – wyłaniającego się jak róg, kieł, penis lub odchody – do ekspansji w swoim otoczeniu czyli: agresji (rywalizacja), zjadania (konsumpcja), sexualności (dominacja), zawłaszczenia i oznaczania terenu (posiadanie). Robert Kaja

9.03.2017, godz. 18.00

„Zachłanność”

spotkanie poetyckie – prezentacja utworów: Wojciecha Banacha, Krzysztofa Derdowskiego, Grzegorza J. Grzmot-Bilskiego, Jarosława Jakubowskiego, Macieja Krzyżana, Henryka Majcherka, Bartłomieja Siwca, Marka Kazimierza Siwca i Wiesława Trzeciakowskiego. Czytanie tekstów: autorzy i Mieczysław Franaszek 23.03.2017, godz. 18.00

„Człowiek i twórczość”

spotkanie autorskie i promocja książki, ks. Jan Sochoń, czytanie tekstów Mieczysław Franaszek ks. Jan Sochoń – ur. 1953 r. w Wasilkowie, na Podlasiu; profesor filozofii, poeta, krytyk literacki i eseista; biograf i wydawca pism błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Kieruje Katedrą Filozofii Kultury na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykłada także w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Stale współpracuje z redakcjami różnych czasopism i Polskim Radiem. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, P.E.N. – Clubu, Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu a także innych gremiów naukowych. Jego utwory przetłumaczono na język angielski, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski, czeski, serbski, chorwacki, ukraiński; zostały nadto zamieszczone w kilku zagranicznych antologiach. Opublikował wiele książek filozoficznych, prac edytorskich oraz tekstów literackich i haseł encyklopedycznych, m.in.: Poszukiwanie literatury (Warszawa 2012); Religia w projekcie postmodernistycznym (Lublin 2012); Nieme współcierpienie. Solilokwia pasyjne; (Poznań 2013); Jak żyć chrześcijaństwem? (Warszawa 2014); Człowiek i twórczość (Lublin 2016); tomy wierszy Wizerunek (Gdańsk 2013) i Obrót koła (Pelplin 2014). Mieszka w Warszawie. Strona internetowa www.xsochon.pl


23.03.2017, godz. 18.00

Otwarcie wystawy obrazów i grafik Jana Kaji i Jacka Solińskiego pt. „Obszar nieograniczony” (…) Środki malarskie, jakie zastosował Kaja ogniskują się na procedurze rozdrabniania faktury płótna, na wyciszaniu przedstawieniowości, zgodnie niewątpliwie z platońskim przekonaniem, że tylko duchowa część człowieka ma szansę osiągnięcia prawdy i życia w wolności; że dbanie o harmonię i symetrię pomiędzy działaniami duszy i ciała, uprawianie ascezy i otwarcie się

na piękno, mogą prowadzić do wyrwania się ze stanu trwałego zniewolenia. (…) Jacek Soliński jest świadom sytuacji, w jakiej przyszło mu tworzyć. Nie obraża się, przypuszczam, na to wszystko, z czym mamy do czynienia w ponowoczesnej kulturze, choć nie jest jej bezkrytycznym admiratorem. Podąża ewidentnie wbrew postmodernistycznym tendencjom, opowiadając się za ukształtowanymi w tradycji wzorcami artystycznej aktywności. Wybiera wyrafinowany czarno-biały, niebywale szlachetny ton linorytu, aby dzięki jego gatunkowej specyficzności osiągać swe artystyczne zamysły. ks. Jan Sochoń

Muzeum Fotografii w Bydgoszczy Lekcje muzealne – nowa oferta Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty lekcji muzealnych. To pobudzające wyobraźnię spotkania w przestrzeni muzealnej, podczas których w sposób przystępny wyjaśnimy podstawowe zagadnienia związane z fotografią. Zajęcia przeznaczone są dla grup zorganizowanych – dzieci i młodzieży szkolnej, a ich poziom dostosowany został do wieku uczestników.

Leszek J. Pękalski, fotografia

23 marca, czwartek, godz. 18.00, ul. Królowej Jadwigi 14, wstęp wolny

Leszek J. Pękalski: „Dawno temu na Podhalu” Równo 40 lat temu młody fotografik z Sopotu wędrował po Podhalu, rejestrując czynności życia codziennego oraz sylwetki mieszkańców nieodległych od Zakopanego wsi Dzianisz, Jurgów i Rzepiska. Powstał jednorodny zapis miejsca i czasu – pod wieloma względami utraconego, wszak tamtego Podhala już dziś prawie nie ma. Obecnie Leszek J. Pękalski to uznany twórca, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, a jego „cykl podhalański” w formie wystawy odwiedził m.in. Lille we Francji, Bielsko-Białą, Szczecin oraz Sopot. Więcej szczegółów na: www.muzeumfoto.byd.pl

BAF MASTER

Nowa formuła ekspercka dla tych, którzy opanowali podstawy fotografii i chcą dalej rozwijać swoje umiejętności. Moduły specjalistyczne do wyboru: fotoreportaż i dokument, portret, fotografia reklamowa, fotografia krajobrazu i architektury. Warunki rekrutacji na stronie www.baf.byd.pl. Dodatkowe informacje: muzeumfoto@byd.pl oraz pod nr. tel. 52 567 00 07.

Historia fotografii w praktyce Poznaj zasady analogowej techniki tworzenia obrazu, wykonując portret fotograficzny z użyciem repliki XIX-wiecznego aparatu. Z wizytą u fotografa – pozujemy do zdjęć Dowiedz się, jaką rolę w portrecie odgrywa światło oraz jak prawidłowo skomponować zdjęcie. Znikające obrazy Poznaj nietypowe sposoby tworzenia obrazów za pomocą światła, m.in. na pigmencie fosforescencyjnym. Fotografia zjawisko naturalne Stwórz przeźrocza z mchu, porostów i źdźbła trawy, a następnie za pomocą rzutnika do slajdów zobacz powiększony świat natury. Camera obscura – historia i współczesne zastosowania Poznaj zasady działania camera obscura i podstawy fotochemii. Więcej szczegółów na stronie www.muzeumfoto. byd.pl. Dodatkowe informacje i zapisy: muzeumfoto@ byd.pl oraz pod nr. tel. 52 567 00 07. inf. Elżbieta Schulz

marzec 2017  | 

 | 37 


Muzeum Wodociągów, Galeria Wieży Ciśnień 17.03.2017, piątek, godz. 18.00 – wernisaż, wystawa czynna do 8 kwietnia

Grupa Artystyczna Piñata: wystawa sztuki AQUAPRESJA 02 AQUAPRESJA jest projektem artystyczno-społecznym obejmującym wystawy, działania warsztatowe, akcje plastyczne oraz inne aktywności związane z tematem wież ciśnień – zabytków architektury przemysłowej. Istotnym aspektem jest poznanie ze sobą pasjonatów wież ciśnień z całego kraju. Ułatwienie im kontaktu, umożliwienie wejścia w dyskusję może wpłynąć na los tych wyjątkowych obiektów. Prezentujemy malarstwo, media rysunkowe na kamiennym papierze, grafikę wektorową, fotografię eksperymentalną, instalacje dźwiękowe, wideoanimacje. Cykle prac będą się sukcesywnie rozwijać wraz z kolejnymi ekspozycjami projektu AQUAPRESJA. Więcej informacji: www.pinatagroup.com.

Katarzyna Wendland – urodzona w Szczecinie w 1979 roku. Związana z Toruniem, gdzie mieszka. Współzałożycielka grupy artystycznej Piñata. W 2006 ukończyła malarstwo sztalugowe, malarstwo w  architekturze oraz rysunek na WSP UMK w  Toruniu. Laureatka Nagrody im. prof. Stanisława Borysowskiego w dyscyplinie malarstwo (2003/2004). Alicja Wieczorek – doktorantka na WSP UMK w Toruniu, absolwentka malarstwa na tym samym wydziale. Należy do ZPAP w Okręgu Toruńskim. Współzałożycielka grupy Piñata. Ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Grzegorz Wawrzyńczak – absolwent malarstwa na WSP UMK w  Toruniu w pracowni prof. Piotra Klugowskiego. Zajmuje się malarstwem, grafiką warsztatową i  cyfrową, rysunkiem, rzeźbą, witrażem oraz muzyką. Prezentował swoje prace w kraju i za granicą. inf. Hanna Mierzwa

Impresariat Artystyczny ADRIA 7.03.2017, godz. 17.00 i 20.30, kinoteatr Adria

Kiedy kota nie ma… – spektakl komediowy Wyst.: J. Lenartowicz, V. Arlak, W. Wysocki, M. Wierzbicka i in. 12.03.2017, godz. 18.00, Filharmonia Pomorska

Varius Manx i Kasia Stankiewicz – koncert z okazji 25-lecia zespołu 29.03.2017, godz. 17.30 i 20.30, Opera Nova

Triathlon story, czyli chłopaki z żelaza Reż. Piotr Nowak, wyst.: Leszek Lichota, Waldemar Błaszczyk, Bartłomiej Topa, Piotr Nowak. Bilety na wszystkie wydarzenia można zakupić w naszej nowej siedzibie przy ul. P. Skargi 13 oraz na biletyna.pl. Rezerwacja telefoniczna: 605 555 676. inf. Anna Wiącek

adria-art.pl 38 | 

 | marzec 2017


Biblioteka Główna UKW Bogdan Dąbrowski, Dąb w Potulicach, fotografia

  23.03.2017, godz. 17.00

Obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej Tematyka tegorocznych uroczystości związana jest z upamiętnieniem rewolucji węgierskiej z 1848  r. Dzień jej rozpoczęcia, przypadający 15 marca, jest obchodzony każdego roku jako Narodowe Święto Węgier. W programie: – 17.00 – Ogród Botaniczny UKW, ul. Chodkiewicza 30: otwarcie uroczystości przy dębach symbolizujących braterstwo Polski i Węgier; – 17.30 – Biblioteka UKW, ul. Szymanowskiego 3 – wykład: „Węgierska Wiosna Ludów” – dr Paweł Stachowiak (UAM); – wystawa i prezentacja: „Rewolucja węgierska 1848 r. na węgierskich znaczkach pocztowych” – Dariusz Stopikowski (BTPW im. E. Bazylczuka).

Dom Kultury MODRACZEK 2.03.2017, czwartek, godz. 18.00, wstęp wolny Indianie Ameryki Północnej. Francuzi na kontynencie, cz. II. Spotkanie poprowadzi: Adam Piekarski. 9.03.2017, czwartek, godz. 18.00, wstęp wolny Kawiarnia Literacka – gość specjalny: TOMASZ JASTRUN, pseud. Witold Charłamp, Smecz, Te Jot; polski poeta, prozaik, eseista, felietonista, krytyk literacki, autor książek dla dzieci, długoletni współpracownik paryskiej „Kultury”. Ważne dzieła: Bez usprawiedliwienia, Promienie błędnego koła, Zapiski z błędnego koła, Biała łąka, Dziennik poetycki 9 listopada – 23 grudnia 1982 roku, Życie Anny Walentynowicz, W złotej klatce, Notatnik amerykański, Węzeł polski, Wiersze stare i nowe, Z ukosa, Go-

29.03.2017, godz. 18.00, Galeria Biblioteki UKW na II piętrze. Wystawa będzie czynna do 6 maja.

Wystawa fotografii Bogdana Dąbrowskiego „Zielone Perły – fotografia ojczysta”

Bogdan Dąbrowski jest absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ. Pracował w kilku instytucjach kultury, w tym związanych z upowszechnianiem fotografii. Uprawia fotografię plenerową, głównie pejzaże: przyrody i miejskie. W jego fotografii ważny jest nurt historyzujący i społeczny. Każdej wystawie nadaje osobiste przesłanie. inf. Barbara Maklakiewicz

rący lód, Rzeka podziemna, Powitania i pożegnania, Tylko czułość idzie do nieba, Osobisty przewodnik po depresji. Zapraszamy na uroczyste 100. spotkanie. Poprowadzi je W. Barbara Jendrzejewska. 11.03.2017, sobota, godz. 11.00-13.00, obowiązują wcześniejsze zapisy Wytwórnik Różności. Spotkanie poprowadzi Anna Krajewska. 16.03.2017, czwartek, godz. 18.00, wstęp wolny Spotkanie z Latarnikiem. Spotkanie poprowadzi Sławomir Krajewski. 15 i 22 marca 2017, środy, godz. 15.00 Spotkania tematyczne Klubu Seniora. inf. Izabela Kaczyńska

artGallery galeria & pracownia plastyczna 8.03.2017, środa, godz. 17.00, ul. Krasińskiego 5

Wystawa portretów

Halina Matyka – artysta plastyk, malarka – przygotowała wystawę portretów z okazji Dnia Kobiet.

inf. Anna Osińska

marzec 2017  | 

 | 39 


Akademicka Przestrzeń Kulturalna – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Ogólnopolski przegląd „H2O” „H2O” to ogólnopolski przegląd adresowany do artystów sztuk wizualnych. Zawarte w tytule bezpośrednie odniesienie do jednego z żywiołów – wody – to tylko pretekst do artystycznych i kulturowych rozważań nad tą materią. Woda może być rozpatrywana na wielu płaszczyznach: jako substancja pozostająca w ciągłym ruchu, przemieszczająca się; łącząca rożne miejsca; woda wyznaczająca ramy przestrzeni miasta i krajobrazu (łączy i dzieli; zamyka i otwiera przestrzeń); woda jako czynnik kulturotwórczy – określająca tożsamość miejsca. Więcej szczegółów w regulaminie na stronie: www.kultura.byd.pl.

Konkurs fotograficzny „Bydgoszcz, Krzemieńczuk – dwa miasta, dwie rzeki” Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 zdjęć na temat „Bydgoszcz – miasto nad Brdą”. Nagrodą w konkursie jest prezentacja wybranych fotografii na wystawie pokonkursowej w galerii APK, której wernisaż odbędzie się 20 czerwca. Regulamin dostępny na stronie: www.apk.byd.pl.

Dom Kultury APK – nabór na zajęcia

Dom Kultury APK prowadzi zapisy na zajęcia cyrkowe, z zakresu fotografii, filmu, sztuki, teatru oraz muzykologii, realizowane w drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017. Więcej szczegółów na stronie: www.domkultury. byd.pl. Dodatkowe informacje: dk@byd.pl oraz pod nr. tel. 52 567 07 64. inf. Elżbieta Schulz

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 3.03.2017, godz. 16.30, Arthol Galeria „Rodzinne pasje” – wystawa prac Julki, wychowanki ceramiki, i jej taty.

25.03.2017, godz. 10.30, Arthol Galeria „Twórczo zakręceni” – z cyklu sobotnich warsztatów rękodzielniczych – „Ptasie fantazje”.

6-8 marca 2017, Piwnica Artmuza 5, godz. 9.00-12.00 Koncert Muzycznej Sceny – „Kto tak w lesie stuka?” – koncert perkusyjny. Celem spotkania jest zapoznanie dzieci z ciekawym brzmieniem licznej rodziny instrumentów perkusyjnych.

27.03.2017, Arthol Galeria Wystawa wielkanocna – prace wykonane przez wychowanków sekcji plastycznych i ceramicznych wprowadzą nas w wyjątkową atmosferę Wielkanocy.

7.03.2017, Arthol Galeria Wystawa prac Absolwentów MDK5 – przegląd prac wychowanków pracowni plastycznych z ostatnich pięciu lat. 11.03.2017, godz. 10.30, Arthol Galeria „Twórczo zakręceni” – z cyklu sobotnich warsztatów rękodzielniczych – spotkanie z twórcą ludowym Z. Kędzierskim połączone ze wspólnym malowaniem na szkle. 18.03.2017, Arthol Galeria „Spotkania ze sztuką” – są to warsztaty plastyczne skierowane do dzieci i młodzieży z fordońskich szkół podstawowych oraz przedszkoli. 40 | 

 | marzec 2017

27.03.2017, Arthol Galeria „Śladami wiosny” – wystawa wiosenna. 28.03.2017, Arthol Galeria „Natura z natury” – wystawa prac plenerowych Agaty Dołkowskiej Agata Dołkowska jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, kierunku artystyczno-pedagogicznego ze specjalizacją malarstwo i ceramika. Wcześniej ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Od 1997 roku prowadzi zajęcia z zakresu sztuk pięknych oraz historii sztuki. Uprawia malarstwo pastelowe, akwarelowe, akryl. Uczestniczka plenerów artystycznych oraz wystaw indywidualnych i zbiorowych. inf. Barbara Pszczółkowska


D.K. Orion BSM 1.03.2017, środa, godz. 17.00 Z cyklu: „Szlachetne zdrowie” – spotkanie z zielarzem Andrzejem Wojtkowskim. 1.03.2017, środa, godz. 17.00 Spotkanie Klubu Miłośników Sztuki. 3.03.2017, piątek, godz. 16.00 „Dzień kobiet” – Spotkanie Klubu Miłośników Zdrowego Stylu Życia. 7.03.2017, wtorek, godz. 14.00 „Pejzaż z wierzbami na podstawie fotografii” – grupa 1 – zajęcia plastyczne dla dorosłych. 8.03.2017, środa, godz. 17.00 „ORIGAMI” – ozdoby na Wielkanoc – spotkanie Klubu Miłośników Sztuki. 10.03.2017, piątek, godz. 15.00 Z cyklu: „Akademia Rozmaitości” – „Bezpieczny senior” – spotkanie z przedstawicielem straży miejskiej i parę słów o tym, jak zagwarantować sobie maksimum bezpieczeństwa w codziennym życiu. 15.03.2017, środa, godz. 17.00 Spotkanie Klubu Miłośników Sztuki. 15.03.2017, środa, godz. 17.30 „Pod słońcem Italii” – koncert, wystąpią: Grażyna Nita – sopran, Paweł Krasulak – tenor. Prowadzenie: Teresa Wądzińska.

21.03.2017, wtorek, godz. 14.00 „Obyczaje świąteczne” – zajęcia plastyczne dla dorosłych. 21.03.2017, wtorek, godz. 17.00 Spotkanie Klubu Miłośników Błonia. 22.03.2017, środa, godz. 17.00 Spotkanie Klubu Miłośników Sztuki. 22.03.2017, środa, godz. 17.30 „SALON LITERACKI” – wieczór autorski Tadeusza Stańczaka, promocja książki „Emigrant na krajowej obczyźnie”. Prowadzenie: Dariusz Lebioda. 23.03.2017, czwartek, godz. 14.00 „Martwa natura z palemkami” – zajęcia plastyczne dla dorosłych. 24.03.2017, piątek, godz. 15.30 „Ściana snów” – ćwiczenia plastyczne z wyobraźni – zajęcia plastyczne dla dzieci. 29.03.2017, środa, godz. 17.00 „Słoneczna Hiszpania” – wspomnienia z podróży – spotkanie Klubu Miłośników Sztuki. 29.03.2017, środa, godz. 17.00 „Witaminy C i D3 – ich rola dla zdrowia” – spotkanie Klubu Radiestetów. 30.03.2017, czwartek, godz. 17.30 „Salon Literacki” – wieczór autorski. Imprezy organizowane w D.K. „ORION” są otwarte dla wszystkich mieszkańców Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (zasoby BSM obejmują osiedla: Śródmieście, Górzyskowo, Wzgórze Wolności, Szwederowo oraz Błonie).

17.03.2017, piątek, godz. 15.30 „Moja rodzina” – szkice i malowanie farbami – zajęcia plastyczne dla dzieci. 17.03.2017, piątek, godz. 16.00 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – spotkanie Koła „ROMET”. 17.03.2017, piątek, godz. 16.00 „WIECZÓR WSPOMNIEŃ” – piosenki Ireny Jarockiej. 20.03.2017, poniedziałek, godz. 15.30 „Wiosenne przyloty ptaków” – rysunek świeczką, malowanie akwarelą – zajęcia plastyczne dla dzieci.

Zapraszamy codziennie w godz. 13-19 do „KAWIARENKI SENIORA” Plany pracy D.K. Orion BSM: www.bsm.bydgoszcz.pl w dziale Informacje. Ponadto zapraszamy do brania udziału w zajęciach naszych stałych sekcji (nabór otwarty przez cały rok), m.in.: Koło plastyczne dla dzieci (poniedziałki i piątki, godz. 16.00); Koło plastyczne dla dorosłych (wtorki i czwartki, godz. 14.00); Gimnastyka tai-chi (poniedziałki i czwartki, godz. 17.00); Klub Seniora (piątki, godz. 15.00); Klub Szaradzistów (piątki, godz. 15.00); Chór mieszany „Dzwon” (poniedziałki, godz. 15.30).

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 14-25 marca 2017 „Dzieci w sieci” – XIII edycja Miejskiego konkursu tworzenia dziecięcych witryn internetowych. Więcej informacji na stronie: www.mdk1.bydgoszcz.pl. 17.03.2017, piątek „Kto tak w lesie stuka? – koncert perkusyjny. 17.03.2017, piątek, godz. 16.30 XIII Prezentacje Muzyczne. Impreza muzyczna mająca charakter konkursu dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów.

19.03.2017, niedziela, godz. 10.00 V Mistrzostwa woj. kujawsko-pomorskiego w warcabach stupolowych. 25.03.2017, sobota, godz. 10.00 „Dzieci w sieci” – finał konkursu. 21-25 marca 2017 Tydzień promocji zdrowia. inf. Grażyna Goralewska

marzec 2017  | 

 | 41 


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Godzinami o książkach – Dyskusyjne Kluby Książki w WiMBP. 15 Dyskusyjnych Klubów Książki działa w  filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Szczegóły dotyczące ich działalności publikowane są na stronie: dkk.wimbp.man.bydgoszcz.pl. 16.03.2017, czwartek, godz. 18.00, Biblioteka Główna WiMBP, Sala Wykładowa, Stary Rynek 24

Fot. Joanna Helander

Spotkanie z Ryszardem Krynickim – poetą, jednym z najważniejszych twórców współczesnej poezji polskiej, tłumaczem, wydawcą, założycielem Wydawnictwa a5. Poeta zaliczany do tzw. Pokolenia ’68 (bądź Nowej Fali). Debiutował w roku 1964, a cztery lata później ukazał się pierwszy zbiór jego wierszy, zatytułowany Pęd pogoni, pęd ucieczki. W latach 1976– 1980 objęty całkowitym zakazem druku. Członek opozycji, związany z działalności podziemną. Autor przekładów z języka niemieckiego. Wstęp za okazaniem wejściówek (do odbioru od 9.03.2017, godz. 16.00, w  Wypożyczalni Biblioteki Głównej, Stary Rynek 24 –  pierwszeństwo mają członkowie Dyskusyjnych Klubów Książki). inf. Lucyna Partyka

1, 8, 15, 22, 29 marca 2017 (środy), godz. 18.00-19.00

Konwersacyjny klub językowy Deutsch Mit Spaß Raz w tygodniu w bibliotece spotyka się grupa pasjonatów, by porozmawiać w języku niemieckim z ludźmi innych kultur i ciekawych zainteresowań. Jest to doskonała okazja, aby sprawdzić swoje możliwości lingwistyczne i podszlifować język obcy. 2.03.2017, czwartek, godz. 18.00-20.00

Targowisko Kultury Na Targowisko Kultury zapraszamy wszystkich, dla których ważny jest fizyczny, namacalny z nią kontakt. Tu spotykają się książkowi fetyszyści, winylowi maniacy, amatorzy fotografii analogowej, miłośnicy komiksów. 9, 23 marca 2017

Projektor Filmy na strychu. Każdego miesiąca prezentujemy nowy zestaw filmów. Poddasze Biblioteki to doskonałe miejsce do wspólnego oglądania różnych dzieł na dużym ekranie. Zapraszamy na godz 18.00. Repertuar dostępny na: www.biblioteka.bydgoszcz.pl/projektor/. 42 | 

 | marzec 2017

22.03.2017, środa, godz. 19.00.

Ziarnko piasku – spotkanie autorskie Bohaterka reportażu Ziarnko piasku. Rzecz o Annie Jachninie była jedną z najbardziej zasłużonych postaci bydgoskiej rozgłośni radiowej, kierownikiem redakcji kulturalnej i regionalnej. Książka skupia się na literackiej działalności Jachniny, autorki słów piosenki Siekiera, motyka, na jej pamiętnikach i wspomnieniach z okresu okupacji i pobytu w obozach Auschwitz i Ravensbrück. Rozmowę z Justyną Górską, Wojciechem Jachną i Marcinem Karnowskim poprowadzi Marek Szymaniak.

Wybrane zajęcia edukacyjne w marcu 2017 2.03.2017, godz. 10.00, WiMBP (Filia nr 5 dla dorosłych, ul. Pomorska 80–86) Chwytaj dzień z Panem Kuleczką – zajęcia na podstawie książek W. Widłaka. 2.03.2017, godz. 17.00, WiMBP (Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. Brzęczkowskiego 2) Spotkanie z historią i zabytkami Bydgoszczy – wykład Krzysztofa Bartowskiego. 9.03.2017, godz. 17.00, WiMBP (Filia nr 5 dla dorosłych, ul. Pomorska 80–86) W kobietach siła! – spotkanie wspomnieniowe o kobietach ze specjalnym udziałem najstarszych czytelniczek filii. 10.03.2017, godz. 15.00, WiMBP (Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. Czerkaska 11) Spotkanie sekcji miłośników fantastyki Klubu Maskon. 15.03.2017, godz. 13.00, WiMBP (Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. M. Konopnickiej 28) Senior we współczesnym świecie, czyli jak poradzić sobie z nowinkami technologicznymi – spotkanie Klubu Seniora. 16.03.2017, godz. 14.30, WiMBP (Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. Brzęczkowskiego 2) Kultura i szacunek tworzą mój wizerunek – zajęcia edukacyjne na podstawie wybranej literatury. 17.03.2017, godz. 17.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Grunwaldzka 33) DziecINNE – wystawa fotografii Jakuba Szczepaniaka i Melisy Kuźniar. 21.03.2017, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Dworcowa 49) Wiersze niesforne – finał konkursu recytatorskiego dla dzieci z okazji Światowego Dnia Poezji. 21.03.2017, godz. 17.30, WiMBP (Filia nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul. Gawędy 1) Angielski 40+ – zajęcia edukacyjne dla dorosłych. 23.03.2017, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Grunwaldzka 33) Brzechwa w bibliotece, czyli Brzecholudki wypędzają smutki – zajęcia literackie na podstawie wiersza J. Brzechwy Entliczek-pentliczek.


impresariat artystyczny itd. 23.03.2017, godz. 20.00, Filharmonia Pomorska, bilety 55-65 zł

3.04.2017, godz. 20.00, Opera Nova, bilety 90-110 zł

Domowe Melodie

Dżem

Trójka muzycznych zapaleńców, która szturmem zdobyła serca słuchaczy w całej Polsce i zaraża muzyką odbiorców z zagranicy. W grudniu 2014 roku zespół wydał drugą, tym razem podwójną płytę, na której znajdują się 22 nowe piosenki. Domowe Melodie oficjalnie rozpoczynają długo wyczekiwaną trasę koncertową po Polsce. Skład zespołu: Justyna „Jucho” Chowaniak (kompozycja, wokal, teksty, pianino), Staszek Czyżewski (kontrabas, akordeon), Kuba Dykiert (gitara, perkusja).

Jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki. Legenda bluesrockowego grania. Dżem powstał w 1973 roku, jednak potęga jego utworów sprawia, że są one aktualne również teraz. Charyzma członków zespołu z Ryszardem Riedlem na czele przyniosła im ogromne uznanie i popularność. Niezliczona liczba hitów, ale także nowe przeboje utrzymane w charakterystycznym stylu zespołu oraz niepowtarzalna atmosfera – tego wszystkiego doświadczycie podczas koncertu. inf. Katarzyna Borkowska-Kiss

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu 4 marca 2017

Warsztaty Sponsoring w kulturze

Animatorzy i menedżerowie kultury, organizatorzy wydarzeń artystycznych i koordynatorzy przedsięwzięć edukacyjnych w sferze kultury są adresatami warsztatów Sponsoring w kulturze, które poprowadzą Dominik Pokornowski i Jarosław Jaworski. Cena: 130 zł, informacje na: www.woak.torun.pl. 4-5 marca 2017

Warsztaty Laboratorium zagubionych form teatralnych Instruktorzy teatralni, osoby prowadzące amatorskie grupy teatralne oraz wszyscy zainteresowani możliwościami adaptacji dawnego języka teatralnego do uniwersalnych realiów świata współczesnego mogą poszerzyć swoją wiedzę o teatrze dawnym podczas warsztatów Laboratorium zagubionych form teatralnych, które poprowadzą Dominika Miękus i Radosław Garncarek. Cena: 80 zł, informacje na: www.woak.torun.pl. 18 marca 2017

Warsztaty Tworzenie skutecznych i estetycznych prezentacji Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pracowników marketingu, przedsiębiorców, organizatorów i animatorów życia kulturalnego, ale podejmowane zagadnienia mogą zainteresować również wykładowców, nauczycieli oraz wszystkie osoby wykorzystujące prezentację jako narzędzie komunikacji. Warsztaty poprowadzi Artur Jabłoński. Cena: 100 zł, termin zgłoszeń: 10 marca. 22 marca 2017, godz. 17.00, wstęp wolny

Krótkometrażowe komedie Macieja Buchwalda – spotkanie filmoznawcze z cyklu W pierwszym rzędzie Gościem Karoliny Fordońskiej będzie tym razem Maciej Buchwald – reżyser filmowy, aktor, scenarzysta, improwizator, performer, znany przede wszystkim jako członek grupy teatru improwizowanego Klancyk.

W programie spotkania są projekcje krótkometrażowych komedii zrealizowanych przez Buchwalda. Po projekcjach będzie też okazja do rozmowy z reżyserem. 24-26 marca 2017

Warsztaty Teatr – Muzyka – Ruch Instruktorzy i opiekunowie amatorskich zespołów teatralnych, reżyserzy i aktorzy teatru amatorskiego, także twórcy offowi zainteresowani zjawiskami z pogranicza performance’u i tańca są adresatami tych warsztatów. Cena: 80 zł, zgłoszenia przyjmowane są do 10 marca. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 25 marca 2017

62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe Szczegóły na stronie: www.woak.torun.pl.

Kolejne warsztaty i szkolenia: – 8 kwietnia – warsztaty Jak samodzielnie zrobić stronę internetową, zajęcia prowadzi Artur Jabłoński, cena: 100 zł, termin zgłoszeń: 31 marca. – 8-9 kwietnia – warsztaty ruchowe dla aktorów amatorów, zajęcia prowadzi Krystian Wieczyński, cena: 80 zł, termin zgłoszeń: 24 marca. – 21-23 kwietnia – warsztaty Film dokumentalny, zajęcia prowadzi Maciej Cuske, cena: 300 zł, termin zgłoszeń: 14 kwietnia. – 21-22 kwietnia – warsztaty ABC fotografowania dla dorosłych, zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński, cena: 100 zł, termin zgłoszeń: 14 kwietnia. – 22-23 kwietnia – warsztaty Magia głosu – twój dźwiękowy wizerunek, zajęcia prowadzi Erwin Regosz, cena: 80 zł, termin zgłoszeń: 7 kwietnia. inf. Kamil Hoffmann

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8; 87-100 Toruń, tel./fax: 566 522 027, 566 522 755 www.woak.torun.pl; e-mail: woak@woak.torun.pl marzec 2017  | 

 | 43 


Pałac Młodzieży Kalendarz imprez na marzec 2017 1.03.2017, godz. 9.30 „Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty dla uczniów zdolnych. Pierwsze warsztaty w tym roku szkolnym skierowane są do zdolnych uczniów szkół gimnazjalnych. Spotkanie zatytułowane „Sztuka tworzenia skutecznych notatek”. Poprowadzi je Agnieszka Mądzielewska-Jagodzińska.

Taniec to pasja Od 17 lat Pałac Młodzieży jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Tańca „Taneczne Miraże”. Wydarzenie, które mamy przyjemność zarekomendować, jest inicjatywą kulturalną wspierającą i promującą rozwój uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży. Corocznie udział w niej biorą znakomite zespoły taneczne z Polski oraz z zagranicy, a jury niejednokrotnie podkreśla wysoki poziom taneczny konkursu. Już 11 marca na scenie bydgoskiego Pałacu Młodzieży zaprezentują się młodzi ludzie, których pasją jest taniec. Konkurs zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych: do 12 lat, 13-16 lat oraz powyżej 16 lat w kategorii tanecznej: etiuda, inscenizacja, miniatura taneczna. W zmaganiach konkursowych wezmą także udział soliści. Prezentować będą się w kategorii: jazz, modern, taniec współczesny. Konkurs oceniać będzie profesjonalne jury, w składzie którego zasiądą utytułowani tancerze oraz choreografowie. Program konkursu: godz. 8.00-10.00 – rejestracja zespołów godz. 8.00-11.55 – próby sceny godz. 12.00 – uroczyste otwarcie konkursu od godz. 12.15 – prezentacje konkursowe, cz. I: kategoria: miniatura, inscenizacja, etiuda do 11 lat kategoria: miniatura, inscenizacja, etiuda 12-15 lat kategoria: miniatura, inscenizacja, etiuda powyżej 16 lat obrady jury + przerwa około 30 min prezentacje konkursowe, cz. II: kategoria: soliści jazz, modern, taniec współczesny do 12 lat kategoria: soliści jazz, modern, taniec współczesny 13-16 lat kategoria: soliści jazz, modern, taniec współczesny powyżej 16 lat obrady jury Ogłoszenie werdyktu, wręczenie nagród oraz uroczyste zamknięcie konkursu.

inf. dr Wiesława Pilewska (pomysłodawca i realizator konkursu)

1.03.2017, godz. 9.00 i 10.30 „Porannik muzyczny” – audycja muzyczna. Kontakt i zapisy: Patrycja Cywińska-Gacka, tel. 660  448  499. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc. 5.03.2017, godz. 11.00 „Weekendowy plac zabaw”. Zapraszamy dzieci od 3.  roku życia wraz z rodzicami do wspólnych zabaw animacyjnych, plastycznych, zręcznościowych i tanecznych. Wstęp wolny. 6.03.2017, godz. 11.00 „Forum Olimpijczyków – Laboratorium Zdolności” – konferencja naukowa dla uczniów zdolnych. Tematyka spotkania: chemia, biologia, biotechnologia, nauka o  żywności i żywieniu. Adresatami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 7.03.2017, godz. 10.30 Spotkanie w ramach Poradni Języka Polskiego. Zapraszamy polonistów z uczniami gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na wykład dr hab. Iwony Benenowskiej (UKW) zatytułowany: „O (nie)grzeczności językowej w aspekcie wartości estetycznych i etycznych”. 7.03.2017, godz. 19.30 „Pałacowe Planetarium” – prelekcje i pokazy nieba. Impreza otwarta. Sala 209. 9.03.2017, godz. 11.00 „Zamieszanie, czyli mali artyści na wielkiej scenie” – artystyczne spotkania dla dzieci. 11.03.2017, godz. 12.00 Ogólnopolski Konkurs Tańca „Taneczne Miraże”. 17.03.2017, godz. 9.00 XXVI Konfrontacje Teatralne – konkurs teatrów z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. 20.03.2017, godz. 10.30 „Zygzak” – Zabawowy Klub Filmowy Malucha – dla grup zorganizowanych z przedszkoli. W programie polskie bajki animowane. Zapisy grup: Dorota Tomaszewska, tel. 501 162 830. 20.03.2017, godz. 15.30 „Instrumenty aktywności ucznia zdolnego” – warsztaty dla nauczycieli. 21.03.2017, godz. 9.00 Kino szkolne na powitanie wiosny. 22.03.2017, godz. 9.00 i 10.30 „Porannik muzyczny” – audycja muzyczna. Kontakt i  zapisy: Patrycja Cywińska-Gacka, tel. 660  448  499. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.

44 | 

 | marzec 2017


22.03.2017, godz. 9.30 „Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty dla uczniów zdolnych. Spotkanie zatytułowane „Sztuka tworzenia skutecznych notatek”. Zajęcia poprowadzi Agnieszka Mądzielewska-Jagodzińska.

23.03.2017, godz. 15.30 „17 gram miłości” – V ogólnopolski konkurs literacki dla dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową. 26.03.2017, godz. 11.00 „Zygzak” – Zabawowy Klub Filmowy Malucha. inf. Dominika Kosińska

DKF Niespodzianka w Pałacu Młodzieży zaprasza na filmowe seanse w marcu: Czwartek 2 marca, godz. 19.30, Moonlight, reż. Barry Jenkins, USA 2016, 110 min. Czwartek 9 marca, godz. 19.30, Służąca (Ah-ga-ssi), reż. Park Chan-wook, Korea Południowa 2016, 145 min. Czwartek 16 marca, godz. 19.30, Snowden, reż. Oliver Stone, USA/Francja/Niemcy 2016, 134 min. Czwartek 23 marca, godz. 19.30, To tylko koniec świata (Juste la fin du monde), reż. Xavier Dolan, Francja/Kanada 2016, 97 min. Czwartek 30 marca, godz. 19.30, Zwariować ze szczęścia (La pazza gioia), reż. Paolo Virzi, Włochy/Francja 2016, 118 min. Cena karnetu: 24 zł • cena biletu normalnego: 8 zł • cena karnetu ulgowego (młodzież ponadgimnazjalna, studenci, emeryci): 15 zł • cena biletu ulgowego (młodzież ponadgimnazjalna, studenci, emeryci): 5 zł. Karnety i bilety do nabycia w portierni Pałacu Młodzieży przed seansem. Kontakt: Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, Dominik Wierski, tel. 52 321 00 81 wew. 359.

Klub „Arka” BSM 2.03.2017, czwartek, godz. 16.00 „Portret kobiecy w technice akwarelowej” – zajęcia plastyczne dla dzieci. 3.03.2017, piątek, godz. 17.00 Spotkanie Klubu Miłośników Kaktusów.

20.03.2017, poniedziałek, godz. 17.00 „Heca na swojską nutę” – program kabaretowy w Klubie Seniora. Wystąpią: Wanda i Eugeniusz Rzyscy. 21.03.2017, wtorek, godz. 16.00 „Butik na papierze” – zajęcia plastyczne dla dzieci.

14.03.2017, wtorek, godz. 16.00 Z cyklu „DROGA” – ćwiczenia z perspektywą zbieżną – zajęcia plastyczne dla dzieci.

27.03.2017, poniedziałek, godz. 17.00 „Co jeść i pić, żeby dożyć 120 lat?” – spotkanie Klubu Seniora. 28.03.2017, wtorek, godz. 16.00 „Księżyc” – ilustracja wiersza D. Gellner – zajęcia plastyczne dla dzieci. 31.03.2017, piątek, godz. 16.00 Biblioteka oraz porady dotyczące pielęgnacji kaktusów – dyżur Klubu Miłośników Kaktusów.

16.03.2017, czwartek, godz. 16.00 „Moja rodzina” – szkice ołówkiem i malowanie plakatówkami – zajęcia plastyczne dla dzieci.

Izba Pamięci im. Marszałka Józefa Piłsudskiego czynna: w poniedziałki w godz. 10.00-14.00 we wtorki i środy w godz. 14.00-19.00

13.03.2017, poniedziałek, godz. 17.30 Z cyklu „ARKA POEZJI” – wystąpią: Kalina Zioła – poezja, Tomasz Bateńczuk – śpiew, Stefan Pastuszewski – prowadzenie.

Klub „ODNOWA” 8.03.2017, środa, godz. 17.00 Tańce w kręgu – muzyka duszy. 9.03.2017, czwartek, godz. 15.30 Dzień Kobiet w Klubie Seniora „Kalina”. 16.03.2017, czwartek, godz. 16.30 „Jak podwyższyć emeryturę” – kto, kiedy i na jakich zasadach może przeliczyć emeryturę i rentę – spotkanie z przedstawicielami bydgoskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (możliwość indywidualnych konsultacji w zakresie emerytur i rent). 20.03.2017, poniedziałek, godz. 17.00 Klub Polskiej Książki zaprasza: Promocja epicko-lirycznej książki Mariusza Stoppela „Wypisy z rodzinnego diariusza”. Prowadzenie spotkania: Jolanta Kowalska.

Mariusz Stoppel (1969) – polonista, animator kultury, trener szachowy. Autor tomów wierszy „Zabawa w chowanego”, „Zapach kobiet(y)” i „The Presja”. Najnowszą książkę promuje etiuda filmowa „Z(a)nurzenie”. 22.03.2017, środa, godz. 17.00 Tańce w kręgu – muzyka duszy. 30.03.2017, czwartek, godz. 16.30 Otwarty turniej szachowo-warcabowy dla dzieci i dorosłych. Ponadto zapraszamy na: balet dla dzieci w wieku 5-7 lat • zabawy plastyczne dla dzieci w wieku 6-9 lat • zajęcia Klubu Młodego Samuraja dla dzieci w wieku 6-7 lat • naukę gry na gitarze i keyboardzie • zumbę i fitness dla pań • gimnastykę dla pań 50+ • zajęcia komputerowe dla seniorów • j. angielski dla dzieci i seniorów. Szczegółowy plan zajęć Klubu „Odnowa” RSM „Jedność” dostępny jest na stronie internetowej: www.klubodnowa.strefa.pl. marzec 2017  | 

 | 45 


Kamienica 12 5, 12, 19, 26 marca 2017 (niedziele), godz. 11.00-15.00

FryMARK Bydgoski

– cykliczny targ produktów eko, regionalnych i rękodzieła 1, 8, 15, 22, 29 marca 2017 (środy), godz. 17.00, wstęp wolny

CZYTANIE I DZIAŁANIE w Szaflandii Cykl cotygodniowych spotkań młodych czytelników i ich rodziców z książką obrazkową, artystyczną. Dzieci poznają treść i graficzną, niebanalną formę książki, a następnie uczestniczą w twórczych aktywnościach inspirowanych poznaną właśnie pozycją wydawniczą. Grupa wiekowa odbiorców uzależniona jest od książki, każdorazowo informację znajdziecie na Facebooku na profilu TuCzyTam. Kamienica12. 8 marca, w Dzień Kobiet, zajęcia z książką pt. „Pokaz mody”. Przewidziano modowe atrakcje. Scenariusz i prowadzenie: Lucyna Brzezinska-Eluszkiewicz. Zapisy: tuczytam@op.pl, w temacie wpisując „środa”. 5 i 19 marca 2017 (niedziele). Czas trwania: 1,5 godz., cena: 30 zł

Z TuCzyTam radę dam Frymarkowe kreatywne warsztaty rękodzieła adresowane do dzieci od 5. roku życia. Na każdych zajęciach dzieci tworzą zabawne przedmioty. Zajęcia rozwijają manualnie i budują poczucie wiary we własne siły. Zapisy: tuczytam@op.pl, w temacie wpisując „radę dam”. 12 i 26 marca 2017 (niedziele). Czas trwania: 1,5 godz., dwie grupy: grupa dla Skowronków: godz. 11.00-12.30, i grupa dla Śpiochów: godz. 13.00-14.30. Cena: 30 zł. Wiek: 6-10 lat

Frymarkowy Klub Naukowca Interaktywne i dynamiczne warsztaty przyrodniczo-badawcze dla dzieci. Zgłoszenie należy przesłać mailem lub SMS-em, zawierając w nim: imię, nazwisko i wiek dziecka, dane kontaktowe (imię, nazwisko, nr tel., e-mail), do opiekuna na adres: kontakt@naukajestfajna. edu.pl lub nr 795 048 808 oraz wpłacić 30 zł na konto: Nauka Jest Fajna Justyna Karpińska 63 1050 1139 1000 0092 1790 6834, w tytule: Frymarkowy Klub Naukowca, imię i nazwisko dziecka + nr tel. (kwota nie podlega zwrotowi w przypadku anulowania rezerwacji miejsca). 6, 13, 20, 27 marca 2017 (poniedziałki), godz. 16.30-17.30 i 17.45-18.45

Klub Młodych Naukowców Interaktywne spotkania przyrodniczo-badawcze dla dzieci w wieku 6-10 lat, koszt: 100 zł/miesiąc. Każde wspólnie spędzone popołudnie angażuje dzieci 46 | 

 | marzec 2017

do wspólnego eksperymentowania, dotyczy innego naukowego tematu i odkrywa przed dziećmi najciekawsze doświadczenia z danej dziedziny. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach. Czas trwania: 1 godz., prowadzenie: Nauka Jest Fajna, zapisy: kontakt@naukajestfajna.edu.pl, zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i datę urodzenia dziecka, wybraną godzinę spotkania i dane kontaktowe wraz z nr. tel. 4.03.2017, godz. 14.00, czas trwania: 2 godz., cena: 25 zł

Warsztaty ceramiczne dla dzieci 5.03.2017, niedziela, godz. 16.00, czas trwania: 2 godz., cena: 25 zł

Warsztaty ceramiczne dla dorosłych, gr. I 12.03.2017, niedziela, godz. 16.00, czas trwania: 3 godz., cena: 45 zł

Odlewy w gipsie – warsztat dla dorosłych 18.03.2017, sobota, godz. 15.00, czas trwania: 3 godz., cena: 45 zł

Warsztaty tworzenia w filcu dla dorosłych 19.03.2017, niedziela, godz. 16.00, czas trwania: 3 godz., cena: 45 zł

Obrazy z włóczki – warsztaty dla dorosłych 26.03.2017, niedziela, godz. 16.00, czas trwania: 2 godz., cena: 25 zł

Warsztaty ceramiczne dla dorosłych: szkliwienie 25.03.2017, godz. 14.00, czas trwania: 2 godz., cena: 25 zł

Warsztaty ceramiczne dla dzieci: malowanie 27.03.2017, godz. 16.30, czas trwania: 2 godz., cena: 50 zł

Sekrety szczęśliwego dzieciństwa. Trzeci warsztat dla rodziców Towarzyska Kafe Imprezy muzyczne, muzyka klubowa Szczegóły na profilu FB: TowarzyskaKafe. inf. Lucyna Brzezińska-Eluszkiewicz


Otwarta Przestrzeń „Światłownia” 3.03.2017, piątek, godz. 18.00, ul. św. Trójcy 15

Ballada o rotmistrzu – koncert Macieja Różyckiego

Maciej Różycki – absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, bard, kompozytor, poeta, miłośnik twórczości Jacka Kaczmarskiego, wieloletni przewodniczący jury Festiwalu „Źródło wciąż bije”.

a w 1987 roku na Nocnym Śpiewaniu na Zamku w Świeciu zdobyli nagrodę publiczności. 24.03.2017, piątek, godz. 18.00

Zagrali i Poszli – koncert

10.03.2017, piątek, godz. 18.00

Janusz „Cybull” Skwira – koncert Janusz „CYBULL” Skwira – wokalista, autor tekstów i muzyki, realizator dźwięku, członek grupy Na Odległość. Od 15 lat gra w lokalach i na ulicach polskich miast oraz za granicą. Wykonuje utwory autorskie, Stachury, Kaczmarskiego, Woźniaka, SDM, Bez Jacka, SCOB, Za Zakrętem, Calcjumfolii. 17.03.2017, piątek, godz. 18.00

Zagraj coś, co wszyscy znają – koncert Macieja Charczuka i Roberta Małeckiego

Zagrali i Poszli z Gniezna jest na scenie od 1991 roku. Początkowo jako duet gitarowy (Andrzej i Arek) wędrujący po górach i śpiewający przy każdej okazji, dziś pięciu–siedmiu muzyków i bogate instrumentarium: dwie gitary elektroakustyczne, ukulele, gitara elektryczna i basowa, banjo, mandolina, saksofon, flet, akordeon, cigar box guitar, skrzypce, instrumenty klawiszowe, perkusyjne i oczywiście wokale. Wykonywany repertuar to własne kompozycje stanowiące krzyżówkę piosenki folkowej, żeglarskiej, bluesa, rocka i ballady. Szczególnie bliskie są im klimaty bluecrass. 31.03.2017, piątek, godz. 18.00

Piosenki Jacka Kaczmarskiego śpiewa Sławomir Dybowski Maciej Charczuk i Robert Małecki wspólnie śpiewają od lat 80., a poznali się na jednym z rajdów organizowanych przez harcerzy z bydgoskiego Technikum Elektrycznego. Obaj są absolwentami tej szkoły. Charczuk związany był także z Uczelnianym Klubem Turystycznym na WSP w Bydgoszczy. Śpiewają piosenki turystyczne, harcerskie i poezję. W latach 80. śpiewali na przeglądach piosenki harcerskiej i turystycznej,

Sławomir Dybowski – od ponad 30 lat zakochany w twórczości Kaczmarskiego, Gintrowskiego, a także poezji Herberta. Zapraszamy. Wstęp-cegiełka na Światłownię – 10 zł, niepełnosprawni, emeryci, studenci – 8 zł. Karnet na cały miesiąc – 30 zł. www.swiatlownia.eu inf. Grzegorz Dudziński

marzec 2017  | 

 | 47 


Miejskie Centrum Kultury 4.03.2017, sobota, godz. 16.00, kawiarnia Szpulka, wstęp wolny

Marzenie o lataniu – opowieść Małgorzaty Jarocińskiej o Agnieszce Osieckiej Agnieszka Osiecka, autorka tekstów do ponad 2 tys. piosenek, poetka, pisarka, reżyserka teatralna. Zmarła 7 marca 1997 roku. Nie znosiła „temperatury średniej” i „wiatrów umiarkowanych”. Fascynowały ją raczej skrajności: ogromna miłość, szalona zabawa, a w ślad za tym – wielkie rozczarowanie. 5.03.2017, godz. 8.00, dworzec Bydgoszcz Główna

Kultura na świeżym. Ciechocinek Podczas 4 lat wspólnych wycieczek ani razu nie zawitaliśmy do najbardziej znanej miejscowości kuracyjnej w naszym województwie. Zdrowe powietrze, niezwykła architektura i pozostałości po morzu znajdujące się głęboko pod ziemią. Wieczorne fajfy i cygańskie koncerty. Tak, jedziemy do Ciechocinka! Spotykamy się o godz. 8.00 na dworcu pkp skąd odjedziemy pociągiem do Aleksandrowa Kujawskiego (TLK 8.18 – bilety staramy się kupić wcześniej). Stamtąd udamy się w stronę Nieszawy, po dojściu do Wisły zawrócimy na północ do Ciechocinka skąd około godz. 16.00 wrócimy pksem do Bydgoszczy. 5.03.2017, niedziela, godz. 11.00, sala widowiskowo-kinowa MCK, bilet dla dziecka: 15 zł / opiekunowie bezpłatnie

Teatr Improwizowany wymyWammy – wymyBAJA – spektakl improwizowany dla dzieci WymyBAJA to spektakl improwizowany współtworzony przez dzieci. Aktorki improwizatorki gotowe będą ziścić wszystkie plony dziecięcej wyobraźni, wcielić się w postaci wymyślone przez dzieci, odegrać losy bohaterów, które również będą podyktowane przez widzów. Cała historia będzie więc spontanicznie tworzona przez dzieci i z ich udziałem. WymyBAJA to praca z wyobraźnią i kreatywnością dziecka. To wyjątkowy spektakl, który dzieci nie tylko obejrzą, ale i wykreują. 5.03.2017, niedziela, godz. 19.00, kawiarnia Szpulka MCK, bilet: 20 zł

Adama Mickiewicza liryczna próba odnalezienia się w branży rozrywkowej – monodram Wojciecha Tremiszewskiego Opowieść o Adamie Mickiewiczu, który dogaduje się z Bogiem i schodzi na padół narodowy, by ponownie spróbować swych sił jako drogowskaz duchowy Polaków. Tym razem nie zamierza być tylko poetą. Tym razem spróbuje zdobyć serca swych rodaków jako komik. 48 | 

 | marzec 2017

Godzinny monodram o wieszczu narodowym – lekki, śmieszny, acz nieco też ckliwy w stylu nowoczesno-romantycznym. Grany z powodzeniem w klubach, teatrach, festiwalach tak kabaretowych, jak i teatralnych. Tekst, reżyseria i wykonanie: Wojciech Tremiszewski – członek niegdysiejszego kabaretu Limo, Warren ze Spadkobierców, aktor i improwizator. 6.03.2017, poniedziałek, godz. 17.30, Kawiarnia Szpulka, zapisy: miejski@bydgoszcz.agora.pl

Bisz opowiada Włodzimierz Nowak – redaktor i reporter magazynu „Gazety Wyborczej” „Duży Format” poprowadzi w Miejskim Centrum Kultury (6 marca, godz. 17.30) warsztaty w ramach akcji „Akademia Opowieści”. Gościem specjalnym będzie bydgoski raper, poeta i producent muzyczny – Bisz. „Akademia Opowieści” to projekt „Dużego Formatu”. Każdy może napisać opowieść o najważniejszym człowieku swego życia. W realizacji tego zadania pomagają reporterzy i redaktorzy na specjalnych warsztatach w kilku miastach Polski. Wśród nich znalazła się Bydgoszcz. Teksty wybranych autorów zostaną nagrodzone i zamieszczone na łamach „Dużego Formatu”. Prace nadsyłać będzie można do 31 marca. Szczegóły na stronie: wyborcza.pl/akademiaopowiesci. 10.03.2017, piątek, godz. 20.00, sala widowiskowo-kinowa MCK. Wstęp: 25 zł (przedsprzedaż) / 35 zł (w dniu koncertu)


Dubska – Ulicami Dubska to bydgoski zespół reggae, który na rodzimej scenie muzycznej funkcjonuje już kilkanaście lat. Ich melodyjny i taneczny styl zjednał im wielu fanów. Zespół promuje właśnie na koncertach swój ostatni album, Ulicami. 12.03.2017, niedziela, godz. 10.30. Wstęp bezpłatny. Zapisy: dagmara.wroblewska@mck-bydgoszcz.pl

Zatańcz ze mną, mamo, tato Bezpłatne zajęcia dla dzieci od lat 5 z opiekunami. Nauka prostej choreografii utrzymanej w stylu flamenco z elementami tańca współczesnego. Tańczymy przy energetycznej hiszpańskiej muzyce. Zajęcia wyrabiają poczucie rytmu, umuzykalniają, dodają pewności siebie, pozwalają przeżyć pełne radości i twórczej energii wspólne chwile. Prowadzenie: Dorota Dzięcioł – tancerka i instruktorka flamenco. 15.03.2017, godz. 15.00, foyer MCK

Nazywam się Cukinia / Życie Kabaczka, reż. Claude Barras, 2016, 66 min, Francja, Szwajcaria, od 8 lat Nakręcony techniką animacji poklatkowej film, w którym poruszane są trudne tematy, z którymi mają kontakt dzieci – alkoholizm, nadużycia, przemoc. W niezwykle mądry i ciepły sposób film pokazuje drogę, na której dzieciaki odbudowują swoje życie i znajdują nowy, dobry dom. 19.03.2017

Jubileuszowy, V Finał Gitarowej OFFensywy kawiarnia Szpulka, wstęp wolny: 14.00 Laboratorium Dźwięku (wystawa sprzętu gitarowego) Wystawa Fotografii Koncertowej Mariusza Skiby 15.00 Spotkanie ze Zdzisławem Pająkiem, autorem biografii Jimiego Hendrixa Szaman Rocka 15.30 Otwarte Jam Session

Sposób na szpitalną nudę – bydgoskie legendy Wystawa prac młodych pacjentów dziecięcych szpitali, powstałych w ramach konkursu plastycznego zorganizowanego przez Bursę nr 1 i Fundację Dr Clown – Oddział w Bydgoszczy. 16.03.2017, godz. 17.00, barka Lemara. Zapisy: dominika.kiss-orska@mck-bydgoszcz.pl. Wstęp: 20 zł (płatne przed zajęciami)

Koło Gospodyń Miejskich. Koralikowe bransoletki Spotkanie z Justyną Żywiecką. Będziemy tkać bransoletki z koralików. 18.03.2017, godz. 12.00, sala kinowo-widowiskowa MCK, wstęp na darmowe wejściówki – do odbioru w kasie MCK

Małe Animocje na urodziny kina Orzeł: Nazywam się Cukinia / Życie Kabaczka Sala widowiskowo-kinowa MCK, wstęp na koncert: 25 zł (przedsprzedaż) / 35 zł (w dniu koncertu) 18.00 Koncert Finałowy: pARTyzant Pokój Numer 3 KOBRANOCKA Podczas wydarzenia wiele atrakcji z gitarą w głównej roli. marzec 2017  | 

 | 49 


26.03.2017, godz. 9.30, barka Lemara. Zapisy: dominika.kiss-orska@mck-bydgoszcz.pl. Wstęp: 5 zł (płatne przed zajęciami)

Poranek Rodzinny Marcowy poranek rodzinny zbiega się z Festiwalem Ethniesy! Nasyceni folkową muzyką sami zabierzemy się do ludowej sztuki. Posłuchamy baśni spisanych przez Oskara Kolberga, pobawimy się w to, w co bawiły się dzieci na wsiach i w miastach na początku wiosny. A może Wy w swoich rodzinach macie jakieś tradycje kultywowane od pokoleń? Przywitajmy wiosnę na ludowo! 29.03.2017, środa, godz. 19.00, sala widowiskowo-kinowa MCK. Wstęp: darmowe wejściówki do odbioru w kasie MCK dylan.pl (w ramach Festiwalu Przeczytani)

Bob Dylan po polsku – piosenki dla dorosłych Bob Dylan – ojciec założyciel światowej piosenki literackiej. Człowiek zagadka, człowiek legenda, od ponad pół wieku tworzący piosenki na niebotycznym poziomie poetyckim. Literacki Nobel 2016. Dziś przemawia polskimi słowami Filipa Łobodzińskiego – w nowych, często pierwszych przekładach. Ale piosenki to nie tylko słowa, choć one liczą się tu jak mało kiedy. Zespół dylan.pl to akustyczny kwartet, w którego składzie są muzycy Elektrycznych Gitar, zespołu Urszuli i Zespołu Reprezentacyjnego. Dylan.pl podchodzi do Boba Dylana z szacunkiem, ale nie na kolanach. Oferuje własne aranżacje – w duchu nieco chuligańskim, podwórkowym, z ukłonem w stronę amerykańskiej tradycji muzycznej. Dylan.pl to pionierska propozycja na polskiej scenie. Pierwszy tak kompleksowy portret Boba Dylana po polsku. Piosenki, które budzą emocje i dyskusje. To nowe odczytanie Dylana poety i nowe spojrzenie na jednego z najważniejszych muzyków współczesności. Koncert promuje mającą się ukazać 10 marca br. płytę zespołu Niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru, nagraną z udziałem znakomitych gości (takich jak m.in. Maria Sadowska, Muniek, Tadeusz Woźniak, Organek, Martyna Jakubowicz).

Dylan.pl tworzą: Jacek Wąsowski – gitara, Filip Łobodziński – gitara, wokal, Marek Wojtczak – bas, Krzysztof Poliński –instrumenty perkusyjne, Tomasz Hernik – akordeon, puzon, instrumenty klawiszowe. 30.03.2017, godz. 17.00, barka Lemara. Zapisy: dominika.kiss-orska@mck-bydgoszcz.pl. Wstęp: 30 zł (płatne przed zajęciami)

Koło Gospodyń Miejskich. Dzika kuchnia „Dzikie nowalijki – atomowa bomba energetyczna” 1. Koktajl rewitalizujący z zielska 2. Sałatka przedwiośnia z dodatkiem chwastów i młodych pączków 3. Zupa krem z podagrycznika i gwiazdnicy 31.03.2017, piątek, godz. 19.00, sala widowiskowo-kinowa MCK. Wstęp: 10 zł (normalne) / 7 zł (ulgowe)

Bydgoska Akademia Jazzu Bydgoska Akademia Jazzu to koncertowa koncepcja wykorzystania potencjału muzycznego drzemiącego w studentach i wykładowcach wydziału dyrygentury jazzu i edukacji muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W swoich poprzednich odsłonach doskonale się sprawdziła, przyciągając do sali Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy komplet widzów. W kolejnej, VIII edycji zaprezentujemy postać zasłużonego dla sceny jazzowej muzyka i pedagoga – dr. hab. Piotra Biskupskiego. Przedstawimy państwu studentów klasy perkusji w popisowym repertuarze oraz przybliżymy postać naszego pedagoga. W drugiej części koncertu Big Band Akademii Muzycznej pod kierownictwem Michała Szlempy zaprezentuje repertuar przygotowany specjalnie na tę okazję. Nad całością jak zwykle czuwał będzie Grzegorz Nadolny w roli prowadzącego koncert.

Wykłady Artystycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Agora Nestora”: 7.03.2017, wtorek, godz. 16.00, sala MCK – Anton Birula, Anna Kowalska – Muzyka dawna 21.03.2017, wtorek, godz. 16.00, sala MCK – Grzegorz Pleszyński i jego sztuka antydepresyjna, występ grupy senioralnej prezentującej taniec w kręgu

50 | 

 | marzec 2017


5. URODZINY KINA ORZEŁ Tradycyjnie w marcu kino Orzeł zaprasza do wspólnego świętowania swoich urodzin. Jesteśmy z Wami już 5 lat i z okazji tej okrągłej rocznicy przygotowaliśmy szczególny program. 16.03.2017 (czwartek) 15.15 – Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, reż. P. Genovese Siedmioro długoletnich przyjaciół spotyka się na kolacji. Dla urozmaicenia wieczoru rozpoczynają zabawę polegającą na dzieleniu się między sobą treścią każdego SMS-a, e-maila lub rozmowy telefonicznej, jakie otrzymują w trakcie spotkania. Kiedy tym samym wiele tajemnic zaczyna wypływać na wierzch, niewinna gra rodzi konflikty, które niełatwo będzie zażegnać… 17.00 – Moonlight, reż. B. Jenkins Ponadczasowa historia o związkach międzyludzkich i poszukiwaniu siebie. Moonlight jest filmem o życiu młodego czarnego mężczyzny, poczynając od dzieciństwa w jednej z gorszych dzielnic Miami, w której próbuje odnaleźć swoje miejsce. Z jednej strony, obraz życia Afroamerykanów we współczesnej Ameryce, z drugiej, bardzo osobista, poetycka refleksja na temat tożsamości, rodziny, przyjaźni i miłości. Genialny film pełen głębokiego współczucia i uniwersalnych prawd. Powalające, wyjątkowe dzieło Jenkinsa, wspartego przez fantastyczną aktorsko obsadę, w dogłębnie poruszający sposób ukazuje chwile, ludzi i niezbadane siły, które kształtują nasze życie i nas samych. 20.00 – wymyWammy kocha kino – komediowy spektakl impro inspirowany kultowymi filmami, bilety: 10 zł w przedsprzedaży / 15 zł w dniu występu W ramach urodzin kina Orzeł zapraszamy na specjalny pokaz improwizacji teatralnej. Inspiracją do scen tworzonych na oczach widzów będą fragmenty filmów. Teatr wymyWammy wykreuje nowe, alternatywne wersje znanych z filmów historii. Wszystko to ad hoc, bez scenariusza, z humorem i radością spontanicznego tworzenia. 17.03.2017 (piątek) 16.00 – Lion. Droga do domu, reż. G. Davis Pięcioletni chłopiec gubi się na ulicach Kalkuty, tysiące kilometrów od domu. Napotkanym ludziom nie jest w stanie powiedzieć wiele o sobie. Nie zna swojego nazwiska ani adresu. Zdany wyłącznie na siebie, musi stawić czoło zagrożeniom czyhającym na ulicach wielomilionowego miasta. W najmniej oczekiwanym momencie jego los odmienia para Australijczyków. 25 lat później, już jako mężczyzna, wyrusza na poszukiwanie utraconego domu i rodziny. 18.30 – Pod opieką wiecznego słońca, reż. W. Manski Wyobraźmy sobie idealne życie w idealnym kraju. Idealni ludzie mieszkają w idealnych apartamentach. Pracują w idealnych miejscach pracy, a ich życie i świat porządkują idealne instytucje w idealny sposób. To oficjalny obraz Północnej Korei, która według koreańskiej propagandy jest najszczęśliwszym krajem na świecie. Ceniony rosyjski reżyser Witalij Manski spędził rok w Korei

Północnej, dokumentując życie przeciętnej rodziny i tym samym mechanizm funkcjonowania tamtejszej indoktrynacji. 21.00 – Tutaj – pokaz filmowy z muzyką na żywo, wstęp: 10 zł Tutaj to film operatora Kamila Gubały, muzyków Piotra Bukowskiego i Jakuba Ziołka, z gościnnym udziałem Andrzeja Stasiuka. Jest to eksperymentalna forma, która łączy tekstową, wizualną i dźwiękową stronę dzieła filmowego. Film został stworzony w oparciu o zasadę działania kalejdoskopu – za każdym odtworzeniem strony internetowej maszyna losowo dobiera fragmenty tekstu, obrazu i dźwięku. Dzięki tej metodzie udało się stworzyć film, który nie posiada jednej ostatecznie ustalonej wersji, lecz za każdym odtworzeniem staje się czymś innym – mechanizm generuje niezliczone znaczenia i konteksty. Film ma formę nieskończoną, ciągle dodawane są kolejne fragmenty tekstu, obrazu i dźwięku. 18.03.2017 (sobota) 12.00 – Małe Animocje 15.00 – Pokot, reż. A. Holland Główną bohaterką nowego filmu Agnieszki Holland jest mieszkająca w Sudetach emerytowana inżynierka Janina Duszejko. Astrolożka z zamiłowania i wegetarianka. Pewnej śnieżnej zimowej nocy odnajduje ciało swojego sąsiada kłusownika. Okoliczności śmierci mężczyzny są niezwykle tajemnicze. Jedyne ślady, które znajdowały się wokół jego domu, to ślady saren. Duszejko, widząc niemoc policji, rozpoczyna własne, niekonwencjonalne śledztwo… 17.30 – Jackie, reż. P. Larraín Jacqueline Bouvier Kennedy ma 34 lata, kiedy jej mąż zostaje wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Elegancka i stylowa, od razu staje się globalną ikoną, jedną z najbardziej znanych kobiet na świecie. Jej intuicja i smak w kwestiach mody, sztuki i wystroju wnętrz są powszechnie podziwiane. Jednak 22 listopada 1963 roku poukładane życie pierwszej damy rozsypuje się na kawałki. Podczas wyborczej podróży do Dallas ginie John F. Kennedy, a pogrążona w żałobie Jacqueline na pokładzie Air Force One powraca do Waszyngtonu. Mierząc się z tragedią, postanawia kontynuować dzieło męża. W ciągu kilku dni nie tylko dopisze triumfalny koniec do mitu JFK, ale też ugruntuje legendę, której na imię Jackie. 20.00 – Knives Out, reż. P. Wojcieszek Po filmie spotkanie z reżyserem w Szpulce. Sześcioro przyjaciół spotyka się w domu sezonowym nad jeziorem. To ich pierwsze spotkanie od kilku lat – od czasu matury. Część zrobiła kariery, część z trudem wiąże koniec z końcem. Część korzysta z przyjemności życia, część daje upust skrywanym frustracjom. Siódmą postacią jest młoda Ukrainka Solomija, pracująca w firmie jednego z bohaterów wieczoru, Igora. Solomija jest obca, z czasem staje się więc obiektem wrogości agresywnego Huberta. Wraz z wypijanym alkoholem w bohaterach rośnie poczucie zagubienia. Hubert namawia pozostałych na „polowanie” na intruzkę w ich gronie… marzec 2017  | 

 | 51 


Ethniesy. 5. Festiwal Muzyki Tradycyjnej i Ludowej Powoli staje się to tradycją, że moment przejścia zimy w wiosnę w MCK przeżywamy na ludowo. Zew natury sprawia, że chcemy tańczyć, wzruszać się, poznawać. Temu właśnie służą Ethniesy! W tym roku wydłużamy czas trwania festiwalu, aby wspólnie cieszyć się i bawić przez blisko tydzień. Podczas przeglądu chcemy pokazać bogactwo tradycji muzycznych różnych regionów Polski i nie tylko oraz wzajemne wpływy, jakie na siebie wywierają. Pragniemy też wskazać na uniwersalność treści zawartych w pieśniach. Będziemy prezentować najlepszych artystów, którzy pełnymi garściami czerpią z dorobku kultury ludowej, przefiltrowują ją przez współczesną wrażliwość i doświadczenia i tak przedstawiają na scenie. 22.03.2017, środa, godz. 20.00, sala MCK, wstęp: 30 zł Warszawska Orkiestra Sentymentalna Zespół powstały z ducha i finezji międzywojennej rewii, który zabiera słuchaczy w muzyczną podróż do czasów, gdy na największych scenach grywało się piosenki Henryka Warsa, Jerzego Petersburskiego czy Fanny Gordon, i pozwala rozpłynąć się w dźwiękach namiętnego tanga czy zawirować w tańcu do skocznego fokstrota. To zespół rozsmakowany w czarownych melodiach dwudziestolecia międzywojennego, wykonujący utwory z repertuaru Adama Astona, Wiery Gran, Mieczysława Fogga i innych gwiazd teatralnych, kabaretowych czy filmowych. 23.03.2017, czwartek, godz. 18.00, foyer MCK, wstęp wolny. Wystawa potrwa do 14 kwietnia Wernisaż wystawy malarstwa Sylwestra Stabryły Monumentalne portrety, przede wszystkim kobiet. Realistyczne, choć teatralne. Alegoryczne, a zarazem 52 | 

 | marzec 2017

Sylwester Stabryła, Trzy kolory – czerwony, 2016, olej na płótnie, 120×100 cm

prawdziwe. Figuratywne malarstwo Sylwestra Stabryły to nieustanne zgłębianie wciąż niewyeksploatowanego problemu przedstawienia człowieka, w jego pełnej duchowo-cielesnej postaci. Twórczość ta dość przewrotnie wpisuje się przy tym w folkowy charakter festiwalu Ethniesy – nie eksponuje regionalizmów, ale wskazuje raczej na fakt, że artystycznym źródłem może być po prostu człowiek i świat, nieograniczona przestrzeń globalnej wioski. A przede wszystkim wielowiekowa malarska tradycja. 23.03.2017, czwartek, godz. 19.00, sala widowiskowo-kinowa MCK, wstęp: 30 zł Nowe Brzmienie Bieszczad: Matragona / Tołhaje / Angela Gaber + Trio / Widymo – koncert Po raz pierwszy razem na scenie!

Nowe Brzmienie Bieszczad to składanka utworów czterech bieszczadzkich zespołów: Angela Gaber


+ Trio, Matragona, Tołhaje i Widymo. Łączy ich miłość do bieszczadzkich gór, a inspiracje czerpią z najdawniejszych tradycji muzycznych tego regionu. Każdy z tych zespołów, pomimo wspólnego mianownika, jest zupełnie inny, różnią się pod względem instrumentarium i interpretacją muzycznych źródeł. Od śpiewów wielogłosowych a cappella, przez tajemnicze dźwięki z pogranicza etno, wydobywane z archaicznych instrumentów z całego świata, po współczesne instrumenty dodające do tej mozaiki szczyptę jazzu i rocka. To muzyczna propozycja dla każdego, kto kocha Bieszczady lub chce je poznać, bo płyta przenosi nas w muzyczny świat tej przepięknej górskiej krainy. 24.03.2017, piątek, godz. 19.00, sala widowiskowo-kinowa MCK, wstęp: 30 zł Ola Bilińska – Libelid Libelid to cykl pieśni miłosnych w języku jidysz opracowanych przez Olę Bilińską z towarzyszeniem zespołu doświadczonych muzyków z Gdańska, Warszawy i Sejn. Stanowi on kontynuację płyty Berjozkele – kołysanki i  pieśni wieczorne jidysz, wydaną przez Żydowski Instytut Historyczny. Kompozycje tworzące program Libelid to wybór przedwojennych pieśni w jidysz układających się w opowieść o różnych odcieniach i obliczach miłości. Adam Strug – a cappella – pieśni tradycyjne Śpiewak i instrumentalista, autor piosenek, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, scenarzysta filmów dokumentalnych. Pomysłodawca zespołu śpiewaczego Monodia Polska, praktykującego pieśni polskie przekazywane w tradycji ustnej. Lider muzycznej kompanii wykonującej jego autorskie piosenki. Lautari – Dżezbandyta Grupa Lautari tym razem w niebezpiecznym związku z transową muzyką polskiego interioru.

25.03.2017, sobota, godz. 19.00, sala widowiskowo-kinowa MCK, wstęp: 30 zł Zofia Bernad – Tradycyjne pieśni Lubelszczyzny Płyta Tradycyjne pieśni Lubelszczyzny jest zbiorem pieśni obrzędowych i lirycznych: pieśni bożonarodzeniowych, pieśni chrzcielnych oraz oczywiście pieśni o nieszczęśliwej miłości i pocieszycielce – gorzałce. Pochodzą one ze zbiorów Instytutu Sztuki Państwowej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Żywizna Żywizna (po kurpiowsku „natura”) to duet gitarzysty Raphaela Rogińskiego i Genowefy Lenarcik, śpiewaczki oraz córki wielkiego przedstawiciela folkloru Kurpiów, Stanisława Brzozowego. Twórcy Żywizny korzystają z tradycji śpiewów leśnych, przywołując we wspólnych utworach dzikość i tajemnicę Puszczy Zielonej. Charakter utworów tworzą wyjątkowa liryka tradycyjnych tekstów kurpiowskich oraz czerpiąca z wielu kultur, współczesna gitara Raphaela Rogińskiego. Leśny śpiew spotyka się w tej muzyce z przesterowanym brzmieniem gitary elektrycznej, nasuwając skojarzenia z bluesami z Delty Missisipi. Janusz Prusinowski Kompania Janusz Prusinowski Kompania to uczniowie i kontynuatorzy wiejskich muzykantów – Jana Lewandowskiego, Kazimierza Mety, Józefa Zarasia, Piotra i Jana Gaców, Tadeusza Kubiaka i wielu innych – a zarazem awangardowa formacja o charakterystycznym brzmieniu i własnym języku improwizacji. Muzykę łączą z tańcem, archaiczność z doświadczeniem współczesności, trasy koncertowe zaś z działalnością edukacyjną w Polsce i na świecie. Rozpoznawalny styl Kompanii stanowi próbę odczytania najważniejszych elementów wiejskiej muzyki z centralnej Polski. To przede wszystkim mazurki – śpiewane, grane, sprawdzone setki razy w tańcu – improwizowane tu i teraz, aktualne u progu XXI wieku. 26.03.2017, niedziela, godz. 10.00-12.00, salonik secesyjny. Cena: 60 zł. Zapisy: dominika.kiss-orska@mck-bydgoszcz.pl Warsztaty ze śpiewu leśnego z Genowefą Lenarcik (Żywizna)

Wyrośli na powojennych zgliszczach, w czasach, gdy wiejskie kapele odkrywały „saksefon”, basówkę i dżaz. Szabrownicy, kanciarze i muzykanci, uczestnicy dancingów, szemranych potańców na dechach, wiejskich zabaw i wesel – nie stracili niczego z dawnego stylu grania „pod nogę”. 25.03.2017, sobota, godz. 11.00, sala widowiskowo-kinowa MCK. Wstęp wolny, zapisy: dominika.kiss-orska@mck-bydgoszcz.pl Warsztaty dla dzieci z Olą Bilińską (Libelid)

26.03.2017, niedziela, godz. 16.00, sala widowiskowo-kinowa MCK, wstęp wolny Kroniki sejneńskie – spektakl Spektakl Kroniki sejneńskie przygotowany został przez teatr młodzieżowy działający przy Ośrodku w Sejnach. Adresowany jest zarówno do młodzieży, jak i dorosłych. Prezentowany był w wielu miastach Polski, m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Malta w Poznaniu w 2002 r., w Bośni, na Litwie, w Niemczech, Danii i  Hiszpanii. W kwietniu 2008 r. spektakl pokazywany był przez dwa tygodnie w Teatrze La MaMa w Nowym Jorku. Premiera Kronik sejneńskich odbyła się w listopadzie 1999 r. Od tamtej pory już czwarte pokolenie młodych ludzi uczestniczy w twórczej przygodzie, podczas której na nowo próbuje odczytać swoje miasto, znajdując w nim miejsce na przeszłość i dzień dzisiejszy. Bilety dostępne w kasie MCK. Karnet na 4 dni koncertów – 100 zł (karnet nie obejmuje warsztatów z Genowefą Lenarcik). marzec 2017  | 

 | 53 


Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku 5.03.2017, niedz., godz. 16.00, Pałac Nowy w Ostromecku, wstęp: 12 zł. Panie tuż przed Dniem Kobiet wchodzą bezpłatnie.

Monodram Mieczysława Giedrojcia „O szkodliwości palenia tytoniu” i koncert ballad i romansów rosyjskich w wykonaniu Barbary Kalinowskiej „O szkodliwości palenia tytoniu” – dramat Antoniego Czechowa w reż. Stanisława Miedziewskiego to znakomity tekst. Tytuł to zarazem temat wykładu bohatera sztuki. Wykład jest jednak tylko pretekstem. Bohater szybko przechodzi do zwierzeń o swoim nieudanym życiu, niekochanej, despotycznej żonie, nieszanujących go córkach. O swojej niemożności pogodzenia się z taką sytuacją i równocześnie o swojej bezsilności. W pewnej chwili ten jeszcze nie stary, ale mocno zmęczony człowiek mówi: „A przecież, jak byłem młody, to miałem marzenia…”. I nic z nich pozostało… Giedrojć, jak zwykle w takich rolach – a pamiętamy go z „Łagodnej” Fiodora Dostojewskiego oraz „Nosa” Mikołaja Gogola – znajduje się tu znakomicie. Potrafi płynnie przejść od farsy do dramatu. Czasami trudno wyczuć, w jakim nastroju zakończy wypowiadaną

fot. Andrzej Gawroński

kwestię. Nieco przerysowana przez niego postać sugestywnie wprowadza publiczność w dramat życia bohatera. „To kompozycja humoresek mojego ulubionego pisarza rosyjskiego” – zdradza reżyser spektaklu. Monodram nasycony jest humorem, bardzo zabawny, a jednocześnie pełen ludzkiego tragizmu. Pokazuje sytuację, w której bohater – jak to u Czechowa – uświadamia sobie w tragicznym olśnieniu, że zmarnował życie. I nic już się nie da naprawić, odwrócić, zmienić. Z farsowej sytuacji przechodzimy do poważnej refleksji. Barbara Kalinowska to artystka o bogatym dorobku artystycznym. Pierwsze sukcesy odnosiła już podczas studiów w bydgoskiej WSP. Była laureatką wielu ogólnopolskich przeglądów piosenki studenckiej oraz festiwali w Zielonej Górze i Kołobrzegu. Ponadto była solistką zespołu estradowego Pomorskiego Okręgu Wojskowego „Czarne Berety”. Wydała trzy płyty: „Wpisane w biel”, „Kujawy” – z utworami poety kujawskiego Franciszka Becińskiego, oraz „Wybrzeża ciszy” – do poezji Karola Wojtyły. Jej znakomite recitale, jak np. „Romanse rosyjskie i  cygańskie”, „Malagenia” – światowe przeboje po hiszpańsku, czy „Ballady Okudżawy”, przyciągają licznych słuchaczy. Jest częstym gościem programów telewizji bydgoskiej oraz gwiazdą Bydgoskiej Szopki Noworocznej. Koncertowała w Filharmonii Pomorskiej m.in. z orkiestrą im. Johanna Straussa pod dyrygenturą Marka Czekały. Za wybitny wkład w rozsławianie piękna ziemi kujawskiej rada miejska nadała artystce w 2010 r. tytuł Honorowego Obywatela Lubrańca, miasta, w  którym ukończyła Liceum Ogólnokształcące. 12.03.2017, niedz., godz. 16.00, Pałac Nowy w Ostromecku, wstęp: 12 zł

Akademia w Pałacu – koncert

Mieczysław Giedrojć

54 | 

 | marzec 2017

Wykonawcy: Marek Swatowski – obój Jadwiga Stanek – altówka Magdalena Swatowska – fortepian W programie: Ch.M. Loeffler – Two Rhapsodies na obój, altówkę i fortepian; R. Kahn – Serenade op. 73 na fortepian, obój i altówkę.


12.03.2017, niedziela, godz. 17.30, strych, Pałac Nowy w Ostromecku, wstęp wolny

Malarstwo industrialne oraz performance Zapraszamy na kolejne spotkanie z Grzegorzem Pleszyńskim. Tym razem będziemy mogli obejrzeć wystawę malarstwa industrialnego oraz performance w wykonaniu artysty. 19.03.2017, niedziela, godz. 14.30, Pałac Nowy w Ostromecku, wstęp wolny

Z cyklu „Ostromeckie rozmowy psychologiczne”: „7 powodów do radości i spełnienia” Tematem tego spotkania będą oczywiste i nieoczywiste drogi do szczęścia i pełni życia. Zaproszeni goście opowiedzą, jak osiągają życiową satysfakcję, spełnienie i radość. Dyskusję prowadzić będzie Grzegorz Wałęsa, psycholog w Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy, posiadający praktykę psychologiczną w nurcie psychologii pozytywnej, poza tym podróżnik, organizator podróży charytatywnych do Afryki Zachodniej, eksplorator świata kultury arabskiej. 19.03.2017, niedziela, godz. 16.00, Pałac Nowy w Ostromecku, wstęp: 12 zł

„Obława” – Michał i Judyta Wilgoccy w repertuarze Jacka Kaczmarskiego

26.03.2017, niedz., godz. 12.00, Pałac Nowy w Ostromecku, wstęp wolny

Akademia Dzieciom – „Witamy wiosnę piosenką” 26.03.2017, niedz., godz. 16.00, Pałac Nowy w Ostromecku, wstęp: 12 zł

Julia Vikman z zespołem – koncert Usłyszymy utwory z repertuaru Bułata Okudżawy, Żanny Biczewskiej, Włodzimierza Wysockiego, Anny German i Czesława Niemena. Julia Vikman pochodzi z północnej Rosji, a jej rodzice byli aktywnie zaangażowani w działania teatralne oraz muzyczne, przez co swe zainteresowania artystka wyniosła z domu rodzinnego. Z czasem uczyła się w akademii muzycznej na klasycznym fortepianie oraz sama uczyła muzyki. Po wydaniu płyty „Dreams of Necton” z artrockowym zespołem Decadance we Francji (Musea Records), jako wokalistka i klawiszowiec tego zespołu, z powodzeniem koncertuje na dużych festiwalach w Rosji i Europie Zachodniej. Przez ponad rok pracuje jako muzyk sesyjny w studiach nagrań Izraela (Tel Awiw-Jafa) i stolicy Rosji. Następnie przeprowadza się do Polski, gdzie rozpoczyna karierę solową i zakłada swój zespół JVB. Duże zainteresowanie świata kulturą i muzyką rosyjską zadecydowało o powstaniu projektu „Ballady i Romanse Rosyjskie” i  wydaniu trzech płyt: „Podmoskiewskie wieczory”, Radio Gdańsk (2008), „Bielyje Rozy”, Selekta Studio (2012), „Ballady i Romanse Rosyjskie”, Selekta Studio (2013).

Michał i Judyta Wilgoccy

Michał i Judyta Wilgoccy – na scenie razem od pięciu lat, poza sceną – od sześciu. Oboje pracują w redakcji „Gazety Wyborczej”. Judyta jest absolwentką wrocławskiej Akademii Muzycznej w klasie wiolonczeli. Wykonują głównie utwory z repertuaru Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego. Występują w duecie, a  także w trio – ze skrzypaczką Magdaleną Gąsior. Mają na koncie liczne koncerty oraz nagrody i  wyróżnienia, m.in. na Metamorfozach Sentymentalnych, Poetyckiej Stajni, są także zwycięzcami bydgoskiego festiwalu „Źródło wciąż bije”. Wcześniej Michał z grupą Triada Poetica był także nagradzany m.in. na bydgoskim Festiwalu z Nutą Wolności oraz kołobrzeskiej Nadziei. Bez ich koncertów trudno byłoby sobie dzisiaj wyobrazić spotkania miłośników twórczości Jacka Kaczmarskiego, które cyklicznie odbywają się w różnych zakątkach Polski. marzec 2017  | 

 | 55 


Galeria Wspólna do 10.03.2017, ul. Batorego 1/3

Rozgrywka – wystawa grafik Kamila Kocurka 9.03.2017, godz. 18.00, ul. Batorego 1/3

Kicz! – wykład Piotra Sarzyńskiego Czym jest kicz w XXI wieku? Co sprawia, że zaliczymy coś do kiczu? Czy tak łatwo, jak się nam wydaje, odróżnić kicz od niekiczu? Gdzie przebiega i jak się zmienia ta subtelna granica dzieląca oba światy: złego i dobrego gustu? Czy kicz to ciągle jeszcze przypadłość sztuki, czy być może jest już wszechobecny i anektuje coraz to nowe obszary? Czy kicz jest wcielonym złem, czy może ma jakieś zalety? Dlaczego tak trudno z nim walczyć? Piotr Sarzyński – dziennikarz i publicysta. Od 1987 roku członek zespołu tygodnika „Polityka”. Specjalizuje się w problematyce sztuki, muzealnictwa, designu oraz architektury i urbanistyki. Autor i współautor wielu programów radiowych i telewizyjnych, m.in. cyklu edukacyjno-rozrywkowego „Blaski i Wrzaski” poświęconego przestrzeni publicznej i architekturze polskich miast. Współtwórca nagrody Paszporty „Polityki”, inicjator utworzenia Nagrody Architektonicznej „Polityki”. Autor kilku książek, w tym publikacji Wrzask w  przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko?, która przed kilku laty stała się pretekstem do publicznej dyskusji o  jakości naszego otoczenia. Członek jury kilku nagród architektonicznych, m.in. „Życie w Architekturze” (jury prezydenckie) oraz „Brick Awards”.

Jarosław Modzelewski, Co? Jednoosobowa spółka skarbu państwa. Czym? W coś ty się wpakował, 2015, 230×180 cm

Jarosław Modzelewski, Co? Polowanie na ludzi. Czym? Mrokiem (Ukraina), 2014, 180×230 cm

16.03.2017, godz. 19.00, ul. Batorego 1/3

Wystawa malarstwa Jarosława Modzelewskiego – wernisaż Jarosław Modzelewski urodził się w 1955 roku w Warszawie. Studiował w latach 1975–1980 na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Dyplom z malarstwa uzyskał w 1980 roku w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Obecnie prowadzi pracownię malarstwa na macierzystej uczelni. Jest współtwórcą i uczestnikiem ponad 30 wystaw oraz akcji Gruppy w latach 1982–1992. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród: Wawrzynu tygodnika „Radar”, 1985; II Nagrody Biennale Malarstwa Młodych „Droga i Prawda”, Wrocław 1987; Paszportu „Polityki”, 1998; Nagrody kwartalnika „Exit”, 2001; Nagrody Rektora ASP „Pegaz”, 2003, 2012; Nagrody im. Jana Cybisa, 2004; XIII edycji Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego, 2014. Jego prace znajdują się w zbiorach publicznych: Muzeum Narodowego w Warszawie, Kra56 | 

 | marzec 2017

kowie, Poznaniu, Wrocławiu, Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”, Muzeum Sztuki w Łodzi, Krajowych Kolekcjach „Znaki czasu” w Tarnowie, Szczecinie, Olsztynie, Zielonej Górze, Sammlung Wuerth, Stadtmuseum Duesseldorf. Znajdują się też w kolekcjach prywatnych: w Niemczech, Włoszech, Izraelu, USA, Kanadzie, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Francji. Malarstwo, które uprawiam, oparte jest na obserwacji świata. Jako konwencja artystyczna najsilniej chyba obciążona w historii sztuki podlega malarstwo nieustannemu samoograniczaniu, stając się ciągłym wyzwaniem twórczym. To, co robię obecnie, jest dość osobiste i ukryte, wynikające z moich emocji i przeżyć, chociaż nie zawsze tak było, w czasach współtworzenia i działalności Gruppy (1983–1992) wiele inspiracji płynęło z działań wspólnotowych, wpływu polityki i historii na bieżącą rzeczywistość. Jarosław Modzelewski


MAŁE FORMY – WIELKIE KREACJE  /2017 6 marca, godz. 19.00, Opera Nova, bilety: 110 i 120 zł

Shirley Valentine – monodram Krystyny Jandy Shirley Valentine to klasa sama w sobie. Monodram Krystyny Jandy nieustająco wzbudza emocje i przyciąga tłumy widzów. Spektakl grany od 1990 w Teatrze Powszechnym, a od 2005 w Teatrze Polonia zachwyca, rozśmiesza i zmusza do refleksji. Obok boskiej Boskiej, poruszającej Danuty W. i urzekającej Białej bluzki – Shirley dopełnia i podkreśla wyrazistą kreską kreacje aktorskie Krystyny Jandy. 11 marca, godz. 19.00, Miejskie Centrum Kultury, bilety: 80 zł

Belfer – monodram Wojciecha Pszoniaka Belfer to jeden z tych obrazów, które chłonie się całym ciałem. To takie dzieło, które zostawia ogromny ślad i pulsuje w głowie, podrzucając myśli i refleksje. Ten spektakl prowokuje do zastanowienia, wywołuje ogrom emocji i przeraża dosłownością. 12 marca, godz. 19.00, Miejskie Centrum Kultury, bilety: 80 zł

Moje fascynacje – recital Mariana Opani Fascynacja twórczością takich artystów jak Jacques Brell, Marian Hemar, Włodzimierz Wysocki, Wojciech Młynarski, Bułat Okudżawa zowocowała recitalem niezwykłych piosenek, taich jak: Cukierki dla panienki, Piosenka starszych kochanków J. Brella, Modlitwa B. Okudżawy, Tyle jest miast M. Hemara, Nieśmiały monolog M. Wolskiego, Bridż A. Słonimskiego. Artyście towarzyszyć będzie przy fortepianie Aldona Krasucka. 13 marca, godz. 19.00, Miejskie Centrum Kultury, bilety: 80 zł

Demonizm Zakopiański – spektakl Teatru Witkacego

bilety i karnety: Fanaberia, ul. Gdańska 13, tel. 602 682 519 bileterka.com; biletyna.pl; kupbilecik.pl; ebilet.pl Miejskie Centrum Kultury, ul. Marcinkowskiego 12-14 UWAGA: na wydarzenia w dniach 11-13 marca karnety: dwudniowy – 140 zł, trzydniowy – 200 zł

fot. Agnieszka Mlicka

Przedstawienie, oparte na artykule Witkacego opublikowanym w 1919 roku w „Echu Tatrzańskim”, wydaje się pozycją obowiązkową teatru położonego w sercu Tatr. W rozrywkowej formie dotyka bowiem istoty Zakopanego, miasta, które przyciąga, inspiruje, ale i czasem odstrasza. Zaraża i uzależnia. Stąd Witkacowskie przekonanie o pewnym jego demonizmie, o „zakopianinie” – narkotyku, który zniewala przyjezdnych omotanych bliskością Tatr.


• Festiwal Muzyki Tradycyjnej i Ludowej •

Warszawska Orkiestra Sentymentalna Nowe Brzmienie Bieszczad:

Matragona, Widymo, Angela Gaber + Trio, Tołhaje Libelid, Adam Strug, Dżezbandyta Zofia Bernad / Żywizna / Prusinowski Kompania Wystawa Sylwestra Stabryły Warsztaty dla dzieci z Olą Bilińską Warsztaty śpiewu leśnego z Genowefą Lenarcik „Kroniki Sejneńskie” – spektakl Bilety dostępne w kasie MCK / www.mck-bydgoszcz.pl

BIK 3/2017  

Bydgoski Informator Kulturalny – miesięcznik informujący o wydarzeniach kulturalnych w Bydgoszczy

BIK 3/2017  

Bydgoski Informator Kulturalny – miesięcznik informujący o wydarzeniach kulturalnych w Bydgoszczy

Advertisement