BIK 7-8/2016

Page 1

Felietony: Walczak, Pruss, Siwiec O malarstwie: Alicji Wieczorek – Justyna Gongała, Danuty Marii Więckowskiej – Hanna Strychalska

Sezon w teatrze podsumowuje Michał Tabaczyński

lipiec/sierpień 2016

Nową płytę zespołu Dubska recenzuje Kuba Ignasiak Centrum Kultury Fantastycznej – odsłona 7: Marta Kładź-Kocot i Marcin Kowalczyk

XI Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki

nr 7-8 (474) ROK XLII ISSN 1232-4450 INDEX 38139x cena 2,10 zł (5% VAT)


Księgarnia Jolanta Księgarnia internetowa

www.jolanta.osdw.pl

Księgarnia stacjonarna

ul. M. Konopnickiej 30 tel. 523 732 681 czynna w godz.: pon.-pt. 10-18 sob. 10-14 os. Szwederowo w centrum handlowym blisko targowiska MZK: 61, 64, 69, 79


na początek

Przeglądam nagłówki i informacje z całego kraju – raz z większą, a raz z mniejszą intensywnością (intensywność się zmienia, ale najczęściej nie zmienia się stopień mojego niedowierzania – tak jest, pozostaje on stosunkowo wysoki). Czytam i nie wierzę. Na przykład czytam o pasażerach komunikacji miejskiej w Łodzi. Zbyt krewkich jak na standardy życia społecznego? Czy tylko? Jeśli mogę coś radzić… Latem bywa ciepło. Prawie tak ciepło jak teraz. W pojazdach miejskiej komunikacji bywa włączona klimatyzacja. Doskonałe warunki do czytania. Można czytać do woli. Kto nie czyta, ten powinien zacząć. Więcej – można zwracać uwagę tym, którzy nie czytają. Ci, którzy zamiast czytać, rozglądają się (za obcymi? za uchodźcami? co za pomysł?!), powinni czytać tym bardziej. Gdyby ktoś widział, że jakiś zabłąkany rozglądacz nie czyta, a się rozgląda – proszę mu koniecznie zwrócić uwagę. I wskazać lekturę. Odpowiednią. Gdybym miał coś polecić, to może Tahar Ben Jelloun, Ondjaki, Kossi Efoui.

R edak to r N ac zeln y

B I K w i n te r n e c i e :

www.bik.bydgoszcz.pl www.issuu.com/bik_ www.facebook.com/bik.bydgoszcz

Prenumerata jest realizowana przez RUCH S.A.: Zamówienia na prenumeratę można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata. ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta „RUCH”: tel. 226 937 000 lub 801 800 803 (w dni robocze w godz. 7.00-17.00, koszt połączenia według taryfy operatora).


spis treści

Instytucja kultury miasta Bydgoszczy

Na początek, Michał Tabaczyński. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Nie-rzeczywistość, Marta Kładź-Kocot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Pętle pamięci (fragment 1), Marcin Kowalczyk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Sezon w teatrze. Drugi, Michał Tabaczyński. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 odnotowano, Emilia Walczak, (kig). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Bydgoskimi Ulicami…, Kuba Ignasiak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Mgły nad łęgami i sieć, Emilia Walczak, Literacki flâneur (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Na brzegu, Hanna Strychalska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Alicja Wieczorek Gra w obrazy, Justyna Gongała. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Barbecue, Bartłomiej Siwiec, Zugzwang (40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Bydgoski insynuator kulturalny (145), Zdzisław Pruss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Adresy bydgoskich instytucji kultury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

wydawca: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy dyrektorka: Marzena Matowska 85-056 Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego 12 e-mail: sekretariat@mck-bydgoszcz.pl www.mck-bydgoszcz.pl redaktor naczelny: Michał Tabaczyński michal.tabaczynski@mck-bydgoszcz.pl redaktor wydania: Emilia Walczak emilia.walczak@mck-bydgoszcz.pl redakcja: Szymon Andrzejewski, Kuba Ignasiak, Adam Gajewski, Monika Grabarek korekta: Emilia Walczak skład, opracowanie graficzne: Bogdan Prus projekt winiety: ZbyZiel redakcja: tel. 523 255 553 bik@mck-bydgoszcz.pl ul. Marcinkowskiego 12 druk i oprawa: Polraster BIK w sieci www.bik.bydgoszcz.pl www.facebook.com/bik.bydgoszcz www.issuu.com/bik_

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów oraz zmiany tytułów. Nie ponosi odpowiedzialności za treść programów placówek kulturalnych oraz materiałów informacyjnych i graficznych. Reklamodawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki prawne wynikłe z opublikowania dostarczonych przez siebie materiałów. Opinie prezentowane przez autorów nie zawsze są zgodne ze stanowiskiem redakcji i wydawcy. BIK 7-8/2016 (474) Rok XLII, nakład 2000 egz.

Wydarzenia Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Teatr Polski w Bydgoszczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Galeria Miejska bwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Galeria Brda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Galeria Kantorek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Towarzystwo Muzyczne im. I.J. Paderewskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Bydgoska Poradnia Sztuki w Kamienicy 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Kino letnie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 XIII Letnie Międzynarodowe Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej . . . . . . . 35 Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Muzeum Fotografii w Bydgoszczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Muzeum Wodociągów, Galeria Wieży Ciśnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Dom Kultury MODRACZEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Bydgoskie Centrum Informacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Galeria Autorska  Jan Kaja i Jacek Soliński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Konkurs fotograficzny „Portret z Kujawsko-Pomorskim zabytkiem w tle”. . . . . . 41 Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Kamienica 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Otwarta Przestrzeń „Światłownia”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Pałac Młodzieży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Muszla Fest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Fundacja Nowe Pokolenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Galeria Sztuki Wozownia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Miejskie Centrum Kultury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Festiwal Sztuki Ulicznej „Busker Fest” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Kino Orzeł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Galeria Wspólna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

dystrybucja: częściowo bezpłatny Na okładce: Alicja Wieczorek, Gra w obrazy VI, 160×200 cm, 2012 – wystawa w foyer MCK w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 12, od 8.07 do 31.08.2016

2 |

| lipiec/sierpień 2016


centrum kultur y fantas t yc znej Marta Kładź-Kocot

Nie-rzeczywistość Fantastyka bardzo często musiała odpowiadać na zarzut eskapizmu. W skrócie formułowano go mniej więcej w ten sposób: prawdziwa literatura powinna pełnić nie tylko funkcję estetyczną, ale i poznawczą, a fantastyka nie mówi o rzeczywistości, w związku z tym „prawdziwą literaturą” nie jest. Wyzwala infantylny gest ucieczki w światy nieistniejące, jest bajkowa i dziecinna, pozwala zapomnieć o szarej rzeczywistości i przenieść się w fikcyjne krainy, a tym samym – nigdy nie dorosnąć. Zarzut eskapizmu usłyszał już J.R.R. Tolkien – i odpowiedział na niego w swoim stylu: „Kto jest najbardziej niechętny temu, żeby ludzie uciekali? Strażnicy więzienni!”. Nieważne przy tym, jaką formę fantastycznego odkształcenia rzeczywistości wybierzemy – nie chcemy trzymać się swojego świata, jesteśmy uciekinierami i już. Ale co ten świat ma nam tak naprawdę do zaoferowania? Opary absurdu, bytową niestabilność, płynną po(po)nowoczesność, powszechną komercjalizację i równie powszechne ksenofobie? Jeśli spojrzeć na ten świat i na ludzkość tak, jak patrzył na przykład Stanisław Lem, pozostaje tylko ucieczka. Pospieszna. Uciekajmy więc. A dokąd? Choćby w Diasporę Grega Egana czy Accelerando Charlesa Strossa. Ucieczka to tak daleka, że dalszej już niemal nie sposób sobie wyobrazić. Poza granice świata, poza tysiąclecia i lata świetlne. Razem z ludzkością, która zaczyna od przywdziewania okularów wyposażonych w interfejs do wirtualnej rzeczywistości, a potem porzuca białkowe ciała i podróżuje, żyjąc przez stulecia lub nawet tysiąclecia jako byty cyfrowe. Mrzonka? Zapewne. Ale taka, o której z pełną powagą mówią naukowcy, odnosząc się do niej co prawda sceptycznie, niemniej badając, testując, sprawdzając, gdzie tak naprawdę przebiegają granice wiedzy o ludzkim mózgu i o możliwościach jego transferowania. Taka, której nieśmiałe początki urzeczywistniają się na naszych oczach: od strony praktycznej w postaci na przykład elektronicznych protez, być może wkrótce sterowanych myślą, a teoretycznie w ramach refleksji nad transhumanizmem. O, przepraszam! Mieliśmy uciekać, a przypadkiem, tak, naprawdę czystym przypadkiem znaleźliśmy się znów w naszym świecie, pytając o człowieka przyszłości.

Może więc uciekniemy w Ślepowidzenie lub Echopraksję Petera Wattsa? Mamy tam podróże kosmiczne, genetycznym cudem wskrzeszone wampiry, protezowanie ciała i umysłu (tę mrzonkę już znamy i nic z niej zapewne dobrego nie wynika, powiemy jako rasowi moraliści). Ale nagle, niespodziewanie, zetknąć się musimy z paskudną, naprawdę bardzo obraźliwą koncepcją filozoficzną, która głosi, że być może tylko uroiliśmy sobie świadomość jako element niezbędny dla funkcjonowania inteligentnego bytu. Być może – tak jak ruch może odbywać się w spektrum niewidocznym dla ludzkiego oka – tak samo konieczność świadomości, którą postrzegamy jako własną tożsamość, jest wyłącznie antropomorficznym urojeniem. Być może mogą istnieć byty inteligentne, które takimi urojeniami nie zaprzątają sobie układów nerwowych. I oto, chcąc nie chcąc, znajdujemy się znowu w kręgu refleksji o człowieku, zasypani mrowiem bardzo nieprzyjemnych pytań o definicję tego wszystkiego, co wydawało nam się tak mocno powiązane z człowieczeństwem, że nie wymagało definiowania. Spróbujmy jeszcze raz. Może uciekniemy w Nakręcaną dziewczynę czy Pompę numer sześć Paola Bacigalupiego? I znów, niestety, fatalnie trafiliśmy, musimy bowiem odpowiedzieć na całą serię kłopotliwych pytań. Co by było, gdyby zabrakło ropy i innych paliw, a ludzkość, by przetrwać, skazana byłaby na mozolne przetwarzanie kalorii w dżule, bo jedynym źródłem energii stałyby się sprężyny, nakręcane przez olbrzymie megadonty? Co by było, gdyby zarazy zniszczyły zboża, a do tego ktoś dla żartu wyhodował niewidzialne koty, piekielnie skuteczne w polowaniach na ptaki? Co by było, gdyby przetrwanie resztki ocalałych zbóż zależało od kosztownych genetycznych projektów, pozostających w rękach olbrzymich korporacji? Wreszcie – co by było, gdyby wyhodowano genetycznie zmodyfikowaną ludzką zabawkę? Jeśli te pytania budzą dreszcz przerażenia, to nie dlatego, że pozostają w świecie fantastycznych rojeń. Wręcz przeciwnie – postapokaliptyczna wizja Bacigalupiego wydaje się aż nadto przylegać do naszego świata. Wieszczy ponury kres cywilizacji, prognozując zagładę metodą przesuwania suwaków lipiec/sierpień 2016  |

| 3


centrum kultur y fantas t yc znej procesów rzeczywiście zachodzących – eksploatacyjnej gospodarki i ekologicznych zaniedbań. Gdzie jeszcze możemy uciec? W Ambasadorię Chiny Miéville’a, która po wittgensteinowsku pokazuje, że granice naszego języka są granicami naszego świata? A może w Brasyl Iana McDonalda, twórczo testujący koncepcję wszechświatów równoległych? Póki co fantastyka nie tyle pozwalała nam uciec, co boleśnie zawracała nas z drogi ucieczki. Może więc uciekniemy w starą, dobrą, czystą fantasy? Tu z eskapizmem teoretycznie nie powinno być problemów. Po Tolkienie królował w Polsce Sapkowski, a teraz króluje na świecie, głównie za sprawą serialu, G.R.R.

Martin. Błagam o wybaczenie tych wszystkich, którzy, jak Grzędowicz, siedzą na stopniach tronu, ale nie zostaną tu z braku miejsca wymienieni. A skoro już o tronach mowa… Wszyscy wyżej wzmiankowani twórcy konstruują różne wersje przypowieści o władzy i możliwych jej nadużyciach, o logice rządzącej rozmaitymi grami o trony, pierścienie i inne błyskotki. Niekiedy o niebezpieczeństwach fanatyzmu. Znów nam się nie udało, niestety, tak zupełnie uciec z naszego świata. Ale w końcu – jak napisał w Solaris Stanisław Lem – nie szukamy przecież tak naprawdę innych światów. Nie potrzeba nam światów, potrzeba nam luster. Takich, które odbiją pokrzywione drzewo człowieczeństwa.

Ce nt rum Kult u r y Fa nt a st yczne j p re ze nt u je :

Pętle pamięci Poczekalnia jest kanciasta i oszklona. Przypomina terrarium. Vermil Olson czuje, że pocą mu się ręce. Wciska je między nogi. Naprzeciwko siedzi jowialny grubasek i uśmiecha się przyjaźnie. Najwyraźniej świetnie zna to miejsce. – Niech się pan nie denerwuje. To nie boli – zagaja. – Aha. – Za pierwszym razem też się bałem. Teraz nawet to lubię. A pierwsza lektura?! – Cmoknął, imitując zachwyt. – I niech pan nie wierzy tumanom z „Nowych Książek” czy „Literatury na Świecie”. W tym, co robimy, nie ma niczego złego. Wciąż jesteśmy artystami. Vermil milczy. W poufałym tonie mężczyzny jest coś niestosownego. Gra na najczulszych strunach. – No bo skąd są te fabuły, no skąd? Z nas! Z nas! Wyrwane z mózgu jak jaja z moszny! Każdy rodzaj tworzenia jest intymnie bolesny – kończy sentencjonalnie grubasek. Policzki nadymają mu się jak u żaby. Chce jeszcze coś dodać, ale braknie mu słów. Zapada chwila ciszy. Słychać miarowy oddech pasywnego biurowca. – Pan już coś wydał – odzywa się Vermil. – No jasne! – odpowiada z emfazą. Olson kamienieje. Może to sławny pisarz, którego powinien znać? Grubasek tymczasem wyjmuje logoszyt. Po ekranie przesuwa się karuzela kolorowych okładek. 4 |

| lipiec/sierpień 2016

Marcin Kowalczyk

[fragment 1]

– Cykl? – O tak, i to nie byle jaki. Siedem tomów o wikingach. – Sprzedają się? – Vermil patrzy krytycznie na hiperrealistyczne grafiki. Nagle zaczyna czuć niewytłumaczalną przewagę nad rozmówcą. – Wie pan, jak jest z dobrą literaturą. Cały czas walczę, ale już mnie dostrzegli. Miałem parę spotkań autorskich. – Siedem tomów budzi szacunek. Jeden chyba nawet czytałem. Ten z wężem morskim. – Naprawdę? – zapala się autor, a Vermil ma wrażenie, że całkowicie panuje nad rozmową. Strach i zdenerwowanie mijają, zostaje tylko litość dla pociesznego grafomana. – Ma pan talent do scen batalistycznych. Prawie czuje się krew – rzuca. Tamten jest bliski rozrzewnienia. – Proszę mnie wpuścić. Wrzucę panu na węzeł całą sagę. Oczywiście gratis! Podlajkuje mnie pan tylko tu i ówdzie… – Nie mam węzła przy sobie – kłamie Olson. – Tu będzie dość sprzętu. – Rozumiem. – Autor nie kryje zawodu. – Tak sobie myślę – ciągnie Vermil – że to był jednak zły pomysł. Wstaje i sięga po kurtkę wiszącą na pająkowatym wieszaku.


centrum kultur y fantas t yc znej – Ale dlaczego? Przecież kariera! – mityguje grubasek. – Spróbuję inaczej. W tym momencie w drzwiach pojawia się pielęgniarka. Jej sterylna uroda pasuje do bieli fartucha. Patrzy na mężczyzn, potem na trzymany w ręku logoszyt. – Pan Vermil Olson, zapraszam.­­­­­­­ – Ja właśnie… Ale ona już się odwraca, oczekując najwyraźniej, że wywołany podąży za nią świetlistym korytarzem. Vermil chce powiedzieć, że się rozmyślił, jednak wciąż patrzy w jej rozkołysane biodra. Wstaje. Idąc w stronę rozsuwanych drzwi, słyszy jeszcze pozdrowienia grubaska. Nie odwraca się. Gabinet przypomina pomieszczenie w przychodni szpitalnej. Stoją tu: łóżko, parawan, coś na kształt lekarskiego biurka i wygodny, profilowany fotel. Jednak jest też istotna różnica. Ze ściany po lewej stronie wystaje korpus HOMERA. Zupełnie jak na folderach reklamowych „Twórczości”. Za biurkiem siedzi przystojny czterdziestolatek. Jego spojrzenie mówi, że został przekręcony o jakieś dwadzieścia lat. Gestem prosi Vermila, by usiadł na fotelu. Pielęgniarka pomaga mu ułożyć głowę. – Panie Olson, jestem doktor Zarayev, będę miał przyjemność pana wprowadzić. To moja asystentka, pani Klara. – Zarayev z wyraźną przyjemnością patrzy na kobietę. Z pewnością ze sobą sypiają. Ta zachowuje pełną profesjonalizmu obojętność. Doktor znów spogląda na Vermila. – Proszę się nie denerwować. Olson kiwa głową. Całą jego uwagę zaprząta HOMER. Zarayev z namysłem gładzi jego stalowoszarą powierzchnię. – Pan jest autorem. HOMER to tylko kartka i długopis. Im prędzej pan to zrozumie, tym większą satysfakcję będzie pan czerpał z pisania. – Wiem, po prostu nigdy nie widziałem zlepiacza narracyjnego na żywo. – Mam nadzieję, że po tej sesji przekona się pan do regularnych spotkań. – Zobaczymy. – Olson jest pełen rezerwy. – Oczywiście. – Uśmiecha się Zarayev i dodaje: – Podpisał pan wszystkie dokumenty, ale może jest coś, co mógłbym wyjaśnić, doprecyzować? – Czy to wciąż jest sztuka? – Vermil patrzy gdzieś w bok. Czuje się jak dupek, który przez całą noc powstrzymuje się przed pytaniem: „było ci dobrze, kochanie?”, by w końcu i tak je zadać.

Zarayev udaje, że się zastanawia. – Odpowiem tak – zaczyna. – Co definiuje sztukę? Sposób jej powstawania? Zważywszy na różnorodność technik ekspresji twórczej, chyba nie. Więc może świadomość? W takim razie musielibyśmy skreślić wszystkie dzieła powstałe pod wpływem środków psychoaktywnych, powstałe przypadkiem. Zresztą, czym innym jest świadomość jako taka, a czym innym świadomość artystyczna. Gdyby dzieło było tworem w stu procentach racjonalnym, najlepszym pisarzem stałby się ten, kto posługuje się językiem w sposób najbardziej sprawny. Absurd, prawda? – Może… – Ja wiem – Zarayev układa dłonie w ekspercki trójkąt – pan ma poczucie, że używając HOMERA, nie będzie prawdziwym twórcą. – Coś w tym rodzaju. – A czy próbował pan pisać? – Tak – odpowiada z ociąganiem Vermil. – Wielokrotnie. Przez chwilę szuka odpowiednich słów. – Mam to w głowie, gdzieś na krawędzi świadomości, ale słowa… w słowach ginie wszystko, co fascynowało mnie w pomyśle. Pisałbym, ale przeszkadza mi język. Czuję fabuły, ale nie umiem ich opowiadać.

Marcin Kowalczyk (ur. 1978), mieszka w Bydgoszczy, doktor literaturoznawstwa, autor książki Tyrmand karnawałowy i kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych, nauczyciel akademicki. Wielbiciel literatury science fiction. Laureat konkursu na dokończenie powieści Drugie spojrzenie na planetę Ksi Janusza A. Zajdla, która ukazała się w roku 2014 nakładem Wydawnictwa superNOWA.

lipiec/sierpień 2016  |

| 5


teatr Michał Tabaczyński

Sezon w teatrze. Drugi 1. Patrząc na te dwa już sezony Teatru Polskiego w Bydgoszczy pod nową dyrekcją i z mocno odnowionym zespołem aktorskim, można odnieść dziwne, z pozoru sprzeczne wewnętrznie wrażenie: spójności i różnorodności. Gdy się ograniczyć do sezonu ostatniego, zdaje się, że spójność zyskuje kosztem różnorodności. Gdybym miał szukać gdzieś rozwiązania tej pozornej sprzeczności, skupiłbym się właśnie na tej chronologicznej obserwacji i w jej obrębie szukał odpowiedzi. Większa spoistość programu artystycznego sezonu jest skutkiem konsekwencji kreowania wizerunku i pola działań instytucji – to zupełnie oczywiste, że w kolejnym roku działalności wdrożone mechanizmy przynoszą rezultaty bardziej widoczne, że – z początku zarysowany, zaledwie wyobrażony – cel teraz rysuje się wyraźniej. Czy mówiąc wprost: zaczyna się najzwyczajniej realizować. Nie bez wpływu na tę spójność jest też okrzepnięcie zespołu aktorskiego, którego kompletowanie zajęło pewnie połowę poprzedniego sezonu; teraz zapewne aktorzy dostroili się – tak do siebie nawzajem, jak i do pewnej wizji teatru. To wszystko sprawia, że wypracowano już pewną formułę teatru, do której dostosowują się zapraszani do współpracy twórcy – to tłumaczy spoistość mimo różnorodności artystycznych postaw, mimo indywidualności, mimo różnych języków (także: języków w najbardziej potocznym sensie tego słowa – różnych narodowych języków komunikacji twórców); chociaż zapewne dobór współpracowników i gości także odbywa się w zgodzie z istniejącą linią programową. Ta osiągnięta (czy też: osiągana, bo to chyba projekt nieskończony, projekt, który lepiej żeby się może nie kończył, który powinien być – choćby i mozolnie – prowadzony, ale nie doprowadzany do końca) spójność pozwala z dość dużą pewnością odczytać formułę teatru. Bydgoski teatr po tych dwóch sezonach przybrał formę teatru intelektualnego – używam tego epitetu nieśmiało, mając świadomość kontrowersji, jakie może wywołać. Dla mnie nie jest 6 |

| lipiec/sierpień 2016

on kategorią wartościującą (chociaż mógłby być, nic nie stoi na przeszkodzie by i w takim znaczeniu go używać), ale opisową. Formuła ta – tak jak to widzę – ma wpływ zarówno na estetykę tego teatru, jak i na krąg poruszanych tematów, rodzaj problemów, jakimi teatr się zajmuje. 2. Problemy, jakimi zajmuje się Teatr Polski w Bydgoszczy, nie są wcale oczywiste i często umykają w pisanych na bieżąco recenzjach (a tym bardziej w przygodnych komentarzach, w rozmowach, w – choćby i zapisywanych oraz publikowanych, co jednak coraz u nas rzadsze – dyskusjach). Nie są to problemy polityczne, a przynajmniej: nie są takimi w pierwszym rzędzie, mimo dość powszechnej i szeroko rozpowszechnionej opinii, bydgoski teatr nie jest polityczny. Albo inaczej: jest polityczny o tyle, o ile ma świadomość uczestnictwa w polityce, o ile ma świadomość polityczności gestów publicznych dokonywanych także – a może: przede wszystkim – w polu sztuki. To, że można przeprowadzić jakąś (mniej lub bardziej spójną – niech będzie, że nawet bardziej spójną) interpretację światopoglądową przedstawień, byłoby marnym i dość prymitywnym dowodem na polityczność jako główny problem, jakim ten teatr się zajmuje. To samo dotyczy estetyki; nie twierdzę, że problem estetyczny (estetyki współczesnego teatru na przykład) nie istnieje w tych przedstawieniach – owszem, istnieje, niekiedy w szerszym (jak w Fauście z zeszłego sezonu), a niekiedy w zupełnie wąskim kontekście (jak w Take It or Make It czy – najwyraźniej – Krwi na kocim gardle z tego sezonu). Trzeba docenić, że teatr realizuje zarysowany na samym początku program estetyczny z podziwu godną konsekwencją: tak jak na początku zapowiedziano, wykorzystuje się skromne, jak z recyklingu teatralnych magazynów pochodzące dekoracje, które dopełnia za to użycie technologii audiowizualnych – to dziwne połączenie zgrzebności i technologicznego bogactwa powinno starczyć za


teatr robocze opisanie estetycznego programu teatru również w tym sezonie. Technologia, która w pierwszym roku grała czasem drugoplanową rolę, a incydentalnie – nawet rolę pierwszoplanową, w tym roku jest często wykorzystywanym narzędziem. Ale tylko narzędziem – nawet w tych spektaklach, które inaczej nie mogłyby powstać, jak Kantor Downtown czy CBAPKA (Swarka), które wykorzystują obficie materiał dokumentalny (przy tej okazji warto zauważyć rozstrzał geograficzny zainteresowań teatru, deklarowaną od początku globalność – od Nowego Jorku do Ukrainy: symbolem tego są te dwa tytuły – jeden angielski, drugi ukraiński). Jeśli miałbym jak najkrócej opisać główny problem, jaki podejmują niemal wszystkie spektakle tego sezonu (i duża część spektakli sezonu ubiegłego, co wskazuje na dość żmudnie realizowany projekt), to powiedziałbym, że idzie tu o problem reprezentacji czy też może: problem z reprezentacją. Jeśli bydgoski teatr rozważa poważnie i z niejakim myślowym rozmachem jakąś kwestię, to właśnie tę – mam na myśli, rzecz jasna, reprezentację w rozumieniu filozoficznym, językowym (w znaczeniu języka sztuk performatywnych). Jest to problem niebłahy, od którego – jak się zdaje – zależy jakość tak naszego codziennego życia, życia prywatnego, jak i – tym bardziej – życia społecznego, wspólnotowego. Być może ten kłopot leży u podstaw wszystkich innych kłopotów współczesności – tak jak je definiuje w swojej artystycznej działalności Teatr Polski w Bydgoszczy. Temu problemowi poświęcono przynajmniej kilka spektakli: Tu Wersalu nie będzie! i Wojny, których nie przeżyłam mówiły wprost o sytuacji zapośredniczenia naszej wiedzy o świecie poprzez przekaz medialny; CBAPKA, ale i Dybuk (i w jakimś sensie też Grona gniewu) problematyzowały możliwość dostępu do historii i tego, co nazywamy prawdą historyczną, a także pytały, jak to poszukiwanie reprezentacji opowiada o naszym dzisiejszym doświadczeniu; Granice opowiadały o fatalnych skutkach braku języka do opisu pewnej rzeczywistości, a Take It or Make It pokazywał, z jakimi problemami wiąże się próba uzgadniania i negocjacji wartości bez wspólnego języka.

lacje, ale także z programem Festiwalu Prapremier (którego to odniesienia pierwszy sezon był pozbawiony, jako że Festiwal Prapremier 2014 stworzony był jeszcze przez poprzednią dyrekcję). Usytuowanie festiwalu na początku sezonu daje okazję do „ustawienia” całego repertuaru, określenia jego strategicznych celów, a przynajmniej wyznaczenia perspektyw. Zdaje się, że w tym roku tak było: symbolicznym tego znakiem jest fakt, że Rabih Mroué, którego spektakl Riding on a Cloud można było oglądać podczas festiwalu, zamykał ten sezon wyreżyserowanym przez siebie spektaklem Tu Wersalu nie będzie!, co stanowi klamrę tyleż efektowną, co wymowną. Najrozmaitsze związki pomiędzy spektaklami pojawiają się na różnych płaszczyznach. Na przykład Kantor i CBAPKA łączą się ze sobą ze względu na wykorzystanie filmowego materiału dokumentalnego: w pierwszym oglądamy filmy z bohaterami nowojorskiej awangardy teatralnej, w drugim – świadków wołyńskiej tragedii; ten kontrast pomiędzy tematami i bohaterami przy tożsamej technice jest bardzo frapujący. Albo Take It or Make It i Granice, a także pokazywany podczas Festiwalu Prapremier Cabinet of Political Wonders – wszystkie wykorzystują taniec i ruch sceniczny w bardzo znaczącym geście wynikłym z braku czy też niewystarczalności języka do opisu rzeczywistości; kiedy polityka staje się zbyt – do wyboru – straszna, obrzydliwa albo groźna, by móc o niej mówić, wówczas można ją jeszcze zatańczyć. A znów Grona gniewu łączą się tajemną nicią z Kantor Downtown, podejmując refleksję nad rolą ekonomii w życiu społeczeństw. A jeszcze Kan-

3. Najróżniejsze nici łączą ze sobą poszczególne spektakle w obrębie całego sezonu, a nawet dwóch. Co jeszcze ciekawsze, poszczególne spektakle z repertuaru Teatru Polskiego w Bydgoszczy dialogują nie tylko ze sobą, nie tylko między sobą nawzajem odnajdują różne zależności i relipiec/sierpień 2016  |

| 7


teatr tor i Tu Wersalu nie będzie! pożenione są dzięki formie na granicy spektaklu i wykładu performatywnego, oba też prowadzą swoiste dochodzenie nad siłą wpływu, jaki ich bohaterowie (tak, ekstrawaganckie to zestawienie: Kantor i Lepper!) wywierają na naszą rzeczywistość – ten wpływ w obu przypadkach poznajemy jako przefiltrowany przez ludzką pamięć i media. CBAPKA i Dybuk to znów spektakle o pamięci obcego, o naszych fantazmatach obcego i obcości – o tym też, chociaż w innych zupełnie dekoracjach i kontekstach, opowiadają Grona gniewu. Cały ten sezon stanowi rozgadany (ze sobą) zbiór przedstawień. Z tego gwaru – cichego, najcichszego, bo tak dziś najczęściej mówi sztuka – warto wyłowić kilka pojedynczych głosów. a. Najambitniej: Grona gniewu To najambitniejsze z przedstawień tego sezonu – jedno z nielicznych granych na dużej scenie, z tak dużą obsadą, oparte na tak obszernym tekście (i – co za tym idzie – tak długie). Podkreślam te drugorzędne właściwości, bo stanowią pierwszy, najwyraźniejszy problem: to długie przedstawienie (z naturalnie wyznaczoną przerwą w momencie przyjazdu rodziny do Kaliforni) nie jest jakoś szczególnie ustrukturyzowane. Oparte na klasycznej amerykańskiej adaptacji teatralnej tej powieści gubi swój rytm. Być może warto by było zaadaptować ją na nowo lub istniejącą adaptację znacząco zmodyfikować. Ładnym pomysłem jest umieszczenie całej teatralnej inżynierii na widoku – zmiany scenografii odbywające się

8 |

| lipiec/sierpień 2016

przy otwartej kurtynie, projekcje filmowe na żywo, które pokazują to, co słabo widoczne, znaczące szczegóły. Ale rzeczywiście najefektowniejsza jest w tym spektaklu gra światłem, która znosi podział na scenę i widownię i szczególnie w drugiej, kalifornijskiej części opowieści czyni z widowni współuczestników zdarzeń: migrantów, mieszkańców obozu, wykorzystywanych pracowników najemnych czy wreszcie uczestników strajku (to wtedy chyba ze sceny pada najwyraźniej to zaproszenie do współuczestnictwa, do tej wspólnoty – to wtedy stajemy razem z eks-pastorem Casym po tej samej stronie płotu, a on schodzi do nas na widownię). Grona opierają się na założonej symetrii dwóch kryzysów: amerykańskiego z lat 20. i 30. oraz współczesnego kryzysu europejskiego (owszem, dzisiejszy kryzys przekracza granice Europy, ale nasza perspektywa jest ściśle europejska, stąd to określenie). Myślę, że to założenie błędne albo przynajmniej: problematyczne, możliwe do obrony o tyle, o ile oba kryzysy są wynikiem utraty kategorii trwałości i stabilności społecznej w czasach nowoczesnych, w epoce liberalnego kapitalizmu. Zresztą, może to i lepiej, jako że w jakiejś – i chyba dość dużej – mierze rozwiązaniem amerykańskiego kryzysu okazała się II wojna światowa; nie jest to perspektywa, którą chciałbym podzielać. Inną metaforą, która – choć nie podana wprost – wynika z tego spektaklu, jest zaprowadzenie „nowego porządku” (wówczas pod hasłem „nowego ładu”). Nośność tej metafory politycznej odczuwamy chyba obecnie dość wyraźnie.


teatr W perspektywie dużych ambicji była to może najdotkliwsza klęska tego sezonu. Widziałem w tym spektaklu także moment wyjątkowy – moment niespotykanej wręcz słabości zespołu aktorskiego Teatru Polskiego w Bydgoszczy (spektakl widziałem tylko raz, na premierze). Rzecz rzadka, tym bardziej dotkliwa. Beata Bandurska i Mirosław Guzowski (awaryjne zastępstwo, ale i rola samograj) nie ratowali tego spektaklu, chociaż jako jedyni chyba się starali. b. Najzabawniej: Take It or Make It Drobiazg, ale jaki uroczy. Owszem, zabawny ten spektakl (tu mam największy terminologiczny kłopot, ale niech tak zostanie) był jednocześnie jednym z najbardziej zmyślnych. I tak naprawdę: bardzo poważnych. Pokazywał bowiem za pomocą scenicznego ruchu i specyficznej geografii sceny funkcjonowanie naszej demokracji deliberatywnej – jej pułapek, jej uroszczeń, jej wszystkich niedoskonałości. Pokazywał też, że za politycznym konsensusem czai się zazwyczaj przemoc, że ta ukryta przemoc jest w istocie częstym mechanizmem rozwiązywania sporu i że przemoc ta ma niezwykle niepozorne przebranie. Jak ustalać wspólne dobro, jak je skutecznie negocjować w sytuacji tak różnych społecznych postaw – kiedy to poszczególne osoby i poszczególne grupy społeczne wchodzą sobie w paradę (tak to w tej zabawnej choreografii zostało przedstawione – dosłownie). c. Najfortunniej: Granice Tak, Granice pokazują, że o czym nie można mówić, o tym trzeba tańczyć. Za sferą niewypowiedzianego czy też nie-

możliwego do wypowiedzenia doświadczenia rozciąga się przestrzeń ludzkiej cielesności. I to w tej przestrzeni odbywa się ten przedziwny, ale fascynujący spektakl. Zresztą: to właśnie to, co tu określiłem jako przestrzeń cielesności, jest – taki paradoks – najbardziej widzialną sferą tragedii uchodźczej (ciała wypełniające łódki, ciała unoszone na falach i wyrzucane na brzeg, ciała w obozach i na plażach – to wszystko należy do nadobecnej ikonografii naszych czasów), a jednocześnie najsłabiej sproblematyzowaną, usuwaną w cień. Ucieczka od dosłowności (można nawet powiedzieć: do-słowności, od werbalizacji problemów, bo to, co nazwane lub sam proces nazywania – to chyba jeden z wniosków, jakie z Granic da się wyciągnąć – jest mechanizmem podziałów, zerwania kontaktu, niedającej się zażegnać różnicy) jest podróżą ku zrozumieniu. Wiele w tym spektaklu było rzeczy, których nie rozumiałem, co jest pewnie ceną za odejście od jednoznaczności języka naturalnego i przejścia do języka gestu i ruchu, które te języki przestały być już dziś naturalnymi. Wiele w tym spektaklu pozostało dla mnie niejasne, ale tę cenę warto zapłacić. Granice są oczywiście spektaklem jednego aktora, chociaż w tym kontekście ten frazeologizm zabawnie kłamie, bo tym jednym aktorem jest choreografka i tancerka akurat. Tak, to jest spektakl Izy Szostak, która aktorką nie jest, co szczególnie w tym spektaklu akurat słychać (dokładnie tak wyraźnie, jak widać to, że jest ona tancerką, do której umiejętności reszta aktorów musi starać się – bez nadziei na sukces – dosięgnąć).

lipiec/sierpień 2016  |

| 9


teatr d. Najboleśniej: CBAPKA Najboleśniejszy i niezwykle ryzykowny spektakl. Cały stanowi przecież zwielokrotniony palimpsest: wszystko tu się nadpisuje na wszystkim, od historii oficjalnych nadpisanych przez prywatne wspomnienia, wspomnień nadpisanych przez stereotypy, aż po ten zabawny moment, kiedy Martyna Peszko podkłada głos pod nieczytelne nagranie, czy Mirosław Guzowski obalający nielogiczne wspomnienia. Nie mogłem też się oprzeć pewnemu scenograficznemu chwytowi – nie wiem, czy zasadnie, czy nie ponosiła mnie wyobraźnia: mianowicie, widownia siedzi na ławkach zbitych z surowego drewna, trochę jakby siedziała na trumnach. Upiorne wrażenie. e. Najgłośniej: Tu Wersalu nie będzie! Sezon zakończył się głośno, najgłośniej: spektakl o śmierci Andrzeja Leppera – to jest hasło nośne, głośne, najgłośniejsze. Na tyle akurat, żeby podnieść ciśnienie szefom redakcji ogólnopolskich telewizji informacyjnych. Ekipa telewizyjna w bydgoskim teatrze? Rzadki widok. Jak to bywa z głośnymi, najgłośniejszymi tematami, efekty nie są tak głośne jak zapowiedzi. Sezon kończy się dość nijako. Ale mam z tym spektaklem większy problem niż tylko nijakość. I jest to problem etyczny. Reżyser chciał – o ile dobrze rekonstruuje jego wypowiedź – zobaczyć w Lepperze człowieka i jednocześnie głos tego, co w polskiej historii (szczególnie ostatnich lat) stłumione. Widzieć w Lepperze człowieka jest gestem zbytecznym – nikt mu nie odbierał człowieczeństwa, przeciwnie chyba: to

między innymi Andrzej Lepper jako polityk wprowadził znów do polityki język pozwalający na odczłowieczanie przeciwników ideowych, język, który tak pięknie dziś rozkwita nawożony obficie przez spadkobierców Leppera (to przecież jemu zawdzięczamy ten niekontrolowany proces partyjnego zawłaszczania symboli wspólnoty: koszulka z godłem, biało-czerwone krawaty, które zobaczyłem na szyjach działaczy Samoobrony siedzących na widowni teatru). Bronić tego polityka przed nim samym to paternalistyczny gest pogardy wobec niego, gest odbierający mu polityczną podmiotowość i sprawczość – być może właśnie jedyną uczciwą postawą wobec Andrzeja Leppera jest stosunek krytyczny. W Wersalu go nie znajduję. Andrzej Lepper nie może i nie powinien być traktowany wyłącznie jako wyekstrahowany z osobistych cech reprezentant tego, czemu odebrano głos, a wraz z głosem polityczną reprezentację i godność. Taki sztuczny historyczny dystans nie oddaje istoty tego, czym była Samoobrona, ten dystans zamazuje istotę partykularyzmów, które tę partię polityczną stworzyły. Lepper oprócz tego, że był głosem tego, co w polskiej historii stłumione, zepchnięte w milczenie i pogardzone, był także (a może: przede wszystkim) Andrzejem Lepperem, niestety. Ostrożność przed niepowagą, przed absurdem, który pojawia się tu oczywiście (prostytutki w przebraniu pielęgniarek, kosmici jako sprawcy śmierci Leppera), ale w stopniu, który rozśmiesza, zaprzepaszcza szansę na odsłonięcie głębszej prawdy o polskiej rzeczywistości. Być może tłumaczącej się językiem absurdu skuteczniej, niż chcielibyśmy to przyznać. 4. Nawet jeśli wszystkie spektakle nie muszą się podobać, robić wrażenia i tak dalej, w zależności od tego, czego od teatru wymagamy, to sama formuła teatru intelektualnego pozwala obronić każdy z nich. Każdy może być inspirujący, intelektualnie pobudzający (co widać po takiej niby bagatelce jak Take It…). Taka formuła też nie pozwala na wyróżnianie aktorów, którzy poświęcają własne ambicje na rzecz zespołu. Gdyby jednak chcieć kogoś wyróżnić, to na pewno Marta Malikowska daje się zapamiętać i z Kantora, i z Granic, i z Wojen, a Beata Bandurska ze Swarki (w której też świetnie zadebiutował Michał Wanio, a w której zapamiętać można też Martynę Peszko – zbyt rzadko w tym sezonie chyba grała). Najaktywniejszym aktorem sezonu był zapewne Piotr Wawer – świetny nawet w gimnastyce Take It… czy piosenkach Wersalu.

10 |

| lipiec/sierpień 2016


odnotowano Z kraju… W drugiej połowie maja Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, organizator dorocznego Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu, ogłosiło hasło przewodnie konkursu na najlepsze opowiadanie 2016 roku: „2 maja 2018, czwarta rano, Bydgoszcz”. Wytyczne interpretacyjne dla autorek i autorów brzmią następująco: „opowiedz, jak będzie”. Konkurs ma charakter otwarty. Każdy uczestnik, w terminie do 30 lipca, może zgłosić jedną pracę o objętości do 15 stron znormalizowanego maszynopisu. Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@opowiadanie.org. W skład tegorocznego jury wchodzą: literaturoznawczyni i krytyczka literacka Anna Marchewka, pisarka Agnieszka Wolny-Hamkało oraz poeta i redaktor Dariusz Sośnicki. Główną nagrodę stanowi 5000 zł. Wyróżnione teksty zostaną opublikowane w festiwalowej antologii, a laureaci otrzymają możliwość udziału w warsztatach kreatywnego pisania, odbywających się w trakcie 12. MFO. Więcej informacji na stronie: opowiadanie.org.

…i z Europy Na początku czerwca do Empików w całym kraju trafił nowy numer kwartalnika „Pobocza” – wydawanego wspólnie przez Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku oraz Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. W środku znajdziecie Państwo teksty poświęcone literaturze Europy Środkowej, Południowej oraz Wschodniej. Pośród poruszanych tym razem tematów – m.in.: Joseph Roth, Imre Kertész, Claudio Magris, Pavol Rankov, a także najnowsza poezja z Ukrainy czy obszerny blok tekstów dotyczących literatury słowackiej. Jako gratis towarzyszą „Poboczom” dwie – wydane przez MCK w Bydgoszczy – książki: eseje o Pradze autorstwa Danieli Hodrovej pt. Miasto widzę… oraz tom 111 wierszy Jana Skácela Zakazany człowiek. „Pobocza” z książkami (w cenie 10 zł), jak również same książki dostępne są też w siedzibie MCK-u przy ul. Marcinkowskiego 12–14. Serdecznie zapraszamy! Emilia Walczak emilia.walczak@mck-bydgoszcz.pl

INCO Records: Demar – Non Omnis Moriar Na przełomie czerwca i lipca 2016 roku światło dzienne ujrzał kolejny klip ze stajni INCO Records. Tym razem teledysk do singla zatytułowanego Non Omnis Moriar jest zapowiedzią solowej płyty Demara – bydgoskiego turntablisty, kompozytora, producenta i wokalisty od zawsze wiernego trueskulowym brzmieniom, których i tu nie mogło zabraknąć. Sam klip, podobnie jak poprzednie, jest na wskroś bydgoski, a do tego przepełniony letnim klimatem miasta nad Brdą. Nic dziwnego, że jego premiera odbyła się u progu lata. Co zrobić, żeby go zobaczyć? Odszukać na YouTube kanał INCO Records i kliknąć w odpowiednią lineczkę. A jeśli Wam się spodoba – kliknijcie też w pozostałe. Na koniec warto wspomnieć, że jednym z patronów medialnych tego teledysku jest „Bydgoski Informator Kulturalny”. Tak, lubimy i wspieramy lokalnych artystów. Wierzymy w nich. (kig) lipiec/sierpień 2016  |

| 11


muzyka Kuba Ignasiak

Bydgoskimi Ulicami… W końcu! Po trzech latach Dubska wydali nową płytę! Ale jaką płytę! Świeżą, nowoczesną, pełną elektronicznych wlotów, których nie powstydziłby się sam Mad Professor. Tak, Ulicami – bo taki tytuł nosi rzeczony krążek – zdecydowanie różni się od poprzednich nagrań rastamanów znad Brdy. Wesołego, słonecznego reggae w stylu Avokado czy Loko-Loko jest tu jak na lekarstwo. Więcej punktów stycznych można by znaleźć z płytą Dubska Division, nagraną razem z Gerą Moralesem, jednak ja pod takim porównaniem bym się nie podpisał, bowiem uważam, że akurat ta płyta z 2008 roku jest klasą samą w sobie. Może więc, miast silić się na porównania, które niejako z klucza uważam za zbędne, napiszę Wam słów kilka o Ulicami. A pisać jest o czym, bo chłopaki (i dziewczyna! – to pierwsza nowość) zdecydowanie zrobili spory krok wprzód. Zacznijmy więc od zmian personalnych, w wyniku których zespół powiększył się o uroczy żeński głos Diany Rusinek, która niewątpliwie podniosła chłopakom wokalną poprzeczkę. Nie będę wnikał w szczegóły, dość powiedzieć, że Dubska jest dziś składem jedenastoosobowym (!), który jest w stanie zagospodarować nawet największą scenę. Przekonałem się o tym 26 maja br. w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, gdzie odbyła się premiera opisywanej płyty. Zaryzykuję twierdzenie, że był to jeden z najlepszych koncertów w emceku w tym roku, choć to dopiero lipiec. Dodam również, że nie jestem fanem reggae, więc możecie uznać tę opinię za w miarę obiektywną. 12 |

| lipiec/sierpień 2016

To, co wyróżnia ten krążek, a co świetnie dało się odczuć podczas występu Dubska na żywo, to zróżnicowanie. Nie ma tu monotonnych beatów i riffów na jedno kopyto, dzięki którym każdy numer na płycie brzmi podobnie. Przeciwnie, Jarek Hejmann bawi się rytmem jak mało

kto, w czym nie ustępuje mu reszta składu. Raz bujamy się przy klasycznym reggae, a tu nagle wybija nas z tego beat o solidnych junglowych korzeniach, by znów dwa kawałki dalej zaskoczyć nas dubową głębią. I tak przez dwanaście piosenek, z których składa się album Ulicami. Tej płyty naprawdę dobrze się słucha i ciężko się nią znudzić (mnie udało się dopiero po szóstym przesłuchaniu w aucie,

czyli mniej więcej po tygodniu słuchania jej non stop). Gorąco (wszak to lipiec) polecam to wydawnictwo, nie tylko ze względu na lokalny, bydgoski patriotyzm (choć niewątpliwie jest to wartością dodaną, że bydgoszczanie potrafią grać i brzmieć tak światowo, do czego Dubska akurat zdążyło nas już przyzwyczaić), i gwarantuję, że nóżka tupnie Wam nie raz. Dodatkowym atutem jest również termin premiery tej płyty, bo czyż

może być lepszy czas na słuchanie reggae niż lato? Jakkolwiek pokręcone i wzbogacone elektroniką reggae by to nie było, to słucha się tego świetnie. Przy otwartym dachu, dyskretnie szumiącej klimatyzacji, czy po prostu nad morzem, w górach, pod namiotem. Jest dobrze i tego się trzymamy! Dubska, Ulicami, Polskie Radio SA, 2016


literacki flâneur (1)

WALCZAK Mgły nad łęgami i sieć Nie tak znowu dawno miałam okazję uczestniczyć w dyskusji towarzyszącej premierze pewnej antologii małych form prozatorskich. Debata miała miejsce w dostojnych, pozłacanych i niemal niebotycznie wysokich wnętrzach Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu, a organizowało je akademickie pismo internetowe „Inter-”. A k a d e m i c k i e – całość zanosiła się więc na wielce napuszoną i z tego też powodu trochę nawet drżałam z obaw stojąc bezradnie pośród ciżby ludzkiej stłoczonej jak zwykle na toruńskim Rynku Staromiejskim, patrząc jak to ciele na artusowe wrota: „Wejść, nie wejść?”. No ale wreszcie jednak przestąpiłam neorenesansowy próg i, koniec końców, cała dyskusja przebiegła w bardzo zabawowej i luźnej atmosferze. Co szczególnie budujące – przy żywym udziale dość licznie zgromadzonej publiczności. Tyle o aurze otulającej całe zajście. Co do przebiegu panelu, muszę przyznać, że gdy potem wracałam do Bydgoszczy pociągiem, w głowie wciąż jeszcze pobrzmiewał mi jeden z poruszonych wtedy tematów. Temat ów związany był z ostatnim pytaniem, jakie wypadło z ust prowadzących spotkanie –poetów Tomasza Dalasińskiego i Rafała Różewicza – i z tego też powodu, niestety, nie wystarczyło już czasu, aby dostatecznie i w sposób zadowalający wszystkich wyczerpać to zajmujące zagadnienie, które dotyczyło… Które dotyczyło rzekomej wyższości tradycyjnych wydawnictw papierowych nad wydawnictwami zaklętymi w formę e-booków. Podczas panelu zdążyłam powiedzieć, że w dużej mierze jest to po prostu kwestia osobistych preferencji – że część ludzi wciąż jeszcze woli obcować z formą tradycyjnej książki, nierzadko też z lubością oddając się czynnościom fetyszyzującym, jak na przykład wąchanie papieru drukarskiego i tak dalej. Później wspomniałam jeszcze o zagrożeniach – bo uważam to właśnie za zagrożenie dla, już i tak wystarczająco zdezorientowanego zbyt wielką ilością wydawanych w Polsce książek, czytelnika – a więc o zagrożeniach czyhających na niego w Internecie pod postacią e-bookowego self-publishingu. I w tym momencie – ponieważ nie zdążyłam wtedy, w grodzie Kopernika, tematu rozwinąć na tyle, na ile bym sobie tego życzyła (a jest to temat dość ważki) – chciała-

bym ów wątek pociągnąć dalej właśnie teraz, nie prawiąc już tylko o złym internetowym self-publishingu, ale ogólnie o zjawisku, które dawno, dawno temu Julian Tuwim określił mianem „mgieł nad łęgami”. „Mgły nad łęgami” były to takie – według autora Kwiatów polskich – tomiki poezji, które niewystarczająco utalentowani, samozwańczy t w ó r c y , jakich duże oficyny nie chciały publikować, wydawali sobie własnym sumptem i potem wysyłali do uznanych pism literackich z prośbą o recenzję. I Tuwim czasem o nich – w „Skamandrze”, w „Wiadomościach Literackich”, w „Cyruliku Warszawskim” – pisywał, najczęściej jednak z nieskrywanym sarkazmem. Ze swojej perspektywy – perspektywy osoby pracującej w redakcjach dwóch czasopism kulturalno-literackich – zapewnić mogę Państwa, że tych „mgieł nad łęgami” jest dziś – przeszło sześćdziesiąt lat po Tuwimie! – produkowana i nadsyłana na adresy redakcyjne cała masa. Właśnie – masa. Czarna masa bez opamiętania zalewająca rynek wydawniczy. Czarna mgła spowijająca wydawniczy las, w którego rozległości i gęstości, i mroku i tak od lat już błądzimy. To oczywiście bardzo smutne, bo wygląda na to, że prawie nikt już dzisiaj nie czyta (statystyki czytelnictwa w Polsce są wprost zatrważające – 63% naszego społeczeństwa nie czyta książek w c a l e !), ale… wszyscy piszą! Dzielnie wspierają ich w tym rozliczne, najczęściej srodze odpłatne, kursy kreatywnego pisania, produkujące kolejne rzesze słabiutkich pisarczyków, których i tak nikt czytać nie będzie. Pomijam już zupełnie fakt, że pisania nie można się nauczyć ot tak, podczas jakichś tam warsztatów creative writing. Podsumowując, nie ma oczywiście niczego złego w e-bookach. Sama od jakiegoś czasu korzystam – naprzemiennie z książkami tradycyjnymi – z czytnika Kindle’a. Zło jest właśnie w „mgłach nad łęgami”. A dziś, w dobie ogólnodostępności tak programów komputerowych służących do składania książek (zresztą profesjonalnego InDesigna z łatwością może nam dziś zastąpić poczciwy Word, z którego po prostu wygenerować można PDF z „dziełem”), jak i „sieci sieci”, to jest Internetu, produkcja „mgieł nad łęgami” i ich rozpowszechnianie są niestety proste i łatwe jak nigdy dotąd… Emilia Walczak lipiec/sierpień 2016  |

| 13


wystawa Hanna Strychalska

Na brzegu W dniach od 6 kwietnia do 13 maja 2016 roku w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy miała miejsce wystawa W stronę bieli Danuty Marii Więckowskiej. Malarka i pedagog z 37-letnim

zaż zaobserwowany i zinterpretowany przede wszystkim podczas plenerów im. Leona Wyczółkowskiego. Organizowane dla bydgoskiego środowiska plastycznego, z czasem zyskały rangę wojewódzką, ogólnopolską oraz mię-

Zmęczenie, olej, 81×100 cm, 1994

stażem pracy, z wykształcenia również grafik, zaprezentowała obrazy olejne z ostatnich 20 lat. Tematem ciekawej i z oddechem zaaranżowanej wystawy był pejzaż. Ekspozycja ta jednak stanowi znakomity pretekst do szerszego opisania jej twórczości. Przez wiele lat na obrazach Danuty Marii Więckowskiej oglądaliśmy pej14 |

| lipiec/sierpień 2016

dzynarodową. Na płótnach artystki rozpoznajemy m.in. Funkę, Wdzydze Kiszewskie, Bachorze, Darłowo i Międzyzdroje. Ostatnio jest to krajobraz z wyobraźni, inspirowany tamtymi widokami, historią malarstwa pejzażowego, a także nieustannie wrażliwością na piękno przyrody w łączności z inwencją twórczą.

Zazwyczaj jest to bliskie lub niezbyt odległe spojrzenie na niebo, wodę i swojską roślinność. Wiele krajobrazów jest wyciszonych kolorystycznie. Zdarzają się też nokturny, ożywione barwą i efektami luministycznymi. Nastrojowe widoki nie tyle ujmują widza oryginalnością motywów, ile sposobem kształtowania przestrzeni, umiejętnością nadania niewielkiej, pofałdowanej i piaszczystej niecce na Kujawach charakteru zadziwiającej doliny, która może być echem manierystycznego pejzażu. Formy na obrazie są nieco uproszczone, ale precyzyjne. Materia poszczególnych elementów pejzażu – zróżnicowana. Przedstawienie utrzymane jest w jednej tonacji, na którą składa się bogactwo kolorów i walorów. Pociągnięcia pędzla łączą w sobie pewność i spokój. Patrząc, mamy odczucie harmonii i jedności. Dotyczy to każdego obrazu z osobna i cyklów. Jedność ta ma jednak wiele odcieni, bo malarstwo to posiada wiele odsłon. Niebo jest niepojętą przestrzenią, w której rozgrywa się teatr. Oto spomiędzy chmur wypływa łagodne światło. Niekiedy pulsuje pierwszym lub ostatnim blaskiem, okazałe wielością i intensywnością barw słońce.


wystawa Światło zabarwia odległe wzniesienia albo rzekę na horyzoncie, zarysowuje kępy wysokich traw na pierwszym planie. Naznacza swoją obecnością wodę, jej mętną, ruchliwą i ocienioną płaszczyznę. Woda, choć nieogarniona jak niebo, dosięga brzegu. Jej gęsta, zwarta masa żłobi wzory na piasku… Każdy element natury posiada swój charakter, istnieje w relacji

Pejzaż wyciszony, olej, 80×60 cm, 2014

z innymi oraz składa się na przemyślaną całość, formalną i kolorystyczno-świetlną. Znamy obrazy, w których malarka syntetyzuje formy, modernistycznie upodabniając je do siebie, także pod względem koloru. I tak z jednej szeroko pojętej barwy buduje prawie kubistycz-

ne wzgórza w perspektywie rzeki. Na innych płótnach cierpliwie i z delikatnością oddaje wyraźnie wobec siebie odrębną substancję promiennego nieba i rzeźbiarsko kształtowanej ziemi. Rozmalowuje je kolorystycznie i walorowo, stosuje laserunki. Cienkim pędzelkiem zarysowuje brzegi wzburzonych morskich fal, które są jak wspomnienie marynistycznych pejzaży

zaczerpnięty został tytuł wystawy – W stronę bieli. Wyróżnia go lekkość szkicu oraz dominacja bieli połączonej z jasnymi szarościami, błękitami i zieleniami, które budują nizinny i odrealniony pejzaż z motywem intensywnie białego światła. Co więc zawsze i trafnie opisuje przyrodę w przekonaniu Danuty Marii Więckowskiej, bez względu na różnice w kształtowaniu malar-

Przebłyski, olej, 81×60 cm, 2013

holenderskich mistrzów i artystyczny hołd dla pełnych pietyzmu, romantycznych obrazów Ajwazowskiego. Niewyobrażalnie miękkie i lotne chmury, prześwietlona morska głębina to popis jej dojrzałego i bogatego warsztatu malarskiego. Warto jeszcze wspomnieć o cyklu prac z lat 2012–2016, od którego

skiej formy? Jest to światło, z całą swoją zmiennością nasycenia i barwy. To ono nadaje ton pejzażowi. Stąd obrazy zabarwione melancholią, w mglistych, ciężkich, niebieskawych szarościach, ożywionych barwnym akcentem, które niosą ze sobą wyrafinowaną kolorystykę francuskiego symbolizmu. Inne nalipiec/sierpień 2016  |

| 15


wystawa tomiast, rozwijające paletę brązów, ugrów i zieleni, przywodzą na myśl XVII-wiecznych niderlandzkich „kameralistów”. Istnieją również płótna, już tu przywołane, gdzie tworzywem syntetycznego krajobrazu są awangardowo odważne barwy. Odbiorcę wręcz uderza przenikliwa zieleń akwenu czy amarantowoczerwona krągłość wzgórz. Niebo rozpościera się nad taflą wody, napływa wraz z nią w samo centrum zamkniętej kompozycji obrazu. Każde podąża własnym torem, ale wyłania się z tego samego, tajemniczego źródła. Jedno i drugie

Medytacja muzy, olej, 100×82 cm, 1998

rozpoznawalne jest tylko w miejscach rozbłysków i rozjaśnień. Woda dosięga brzegu. Ruchliwe fale bezustannie kształtują granicę między nią a lądem. Mocą wewnętrznych poruszeń oraz wielkich przypływów wyrzucają na brzeg morza, jeziora i rzeki strzępy przeszłości, zaplątane w wodorosty fragmenty antycznych rzeźb. W ciszy 16 |

| lipiec/sierpień 2016

i samotności nocy pojawia się młoda kobieta. Skąd przybyła? Z przeszłości, jak z początku naszej kultury, pokrewna antycznym posągom? A może z wodnej głębiny? Jest uosobieniem siły natury czy artystycznym przejawem wysokiej cywilizacji? Zastygła w pozie i geście, doskonała i… współczesna. Jej naturalną, pełną spokoju nagość, niekiedy okrytą szatami Fidiasza, smukłą sylwetkę, pełne piersi, wąską talię i wyraziście zarysowane biodra dostrzegamy tylko przez chwilę, w nagłym dotknięciu światła – podobnie jak wszystko, co ją otacza. Jest więc

Kondensuje się na tle złotej chmury w pogodny letni dzień, przybierając wdzięczną pozę bogini z Partenonu. Gdy spoczywa u stóp szarozielonego łańcucha gór, przypomina nam rzeźbę wykutą z tego właśnie skalnego materiału. Równocześnie jest łagodnie i zmysłowo ukształtowaną doliną, nad którą wznoszą się, na podobieństwo scenografii w teatrze natury, strzeliste wierzchołki gór. Jej postać, rozświetlona i ciepła, ucieka przed naszym spojrzeniem w cień przybrzeżnych szuwarów. A gdy chwilę przed całkowitym zmierzchem klęczy, głęboko pochylona,

Pejzaż zielony, olej, 60×81 cm, 1994

częścią tego pejzażu. Istnieje w nim tak samo jak woda, niebo i piaszczysty brzeg. Stworzona z materii równie tajemniczej i zmiennej, wydaje się być wszystkim i wszędzie. Obserwujemy, jak powoli, ale konsekwentnie jej kobieca sylwetka wyłania się z gęstniejącej wieczornej mgły.

wydaje się nam, że jej zwarta, matowa sylwetka ciemnieje i nasącza się chłodem nadciągającej nocy, tak samo jak pejzaż wokół niej. Gasnące błyski światła kładą się na taflę wody. Precyzyjna barwna linia obrysowuje kobiecą postać i dotyka jej twarzy, której nigdy nie poznamy.


wystawa Justyna Gongała

Alicja Wieczorek Gra w obrazy Nie sposób skuteczniej zainteresować widza, niż proces percepcji uczynić formą zabawy. Puzzle, kieszonkowe „przesuwanki”, logiczne łamigłówki – takie skojarzenia przywodzą na myśl prace Alicji Wieczorek. I nie jest to przypadek. Malarka świadomie nadaje swoim obrazom kształt i charakter wizualnej gry. A gra jest w dodatku wciągająca przez niejednoznaczny wyraz wyłaniających się z tej układanki przedstawień – form niby abstrakcyjnych, lecz niepozbawionych realistycznych sugestii. Na przykład raz można dostrzec w nich coś na kształt roślin, organicznych struktur czy tajemniczych stworzeń, a w innym układzie przypominają fragmenty pejzażu lub serię satelitarnych zdjęć. Cykl Gra w obrazy Alicji Wieczorek to siedem prac złożonych z dwudziestu osobnych modułów. Wiąże je spójna tonacja barw i nieoczywisty, surrealistyczny zamysł, jednak poszczególne fragmenty można układać i „czytać” dowolnie, według wybranej przez siebie konfiguracji. Interaktywność tej pracy podkreśla replika jednego z obrazów, którą widz może sam aranżować oraz porównywać z oryginałem. A to fizyczne angażowanie w proces twórczy pogłębia odbiór dzieła. Wzmaga skupienie zarówno na całości, jak i na szczegółach, a także na samym malarskim języku. Ta szczególna forma odbioru prac burzy percepcyjne schematy.

Alicja Wieczorek, Gra w obrazy V, 160×200 cm (2012)

Obrazy Alicji Wieczorek działają na wyobraźnię nie tylko ze względu na swój interaktywny charakter. Prace te intrygują malarską fakturą, uzyskaną przez oryginalną transpozycję materii rzeczywistych, tych sztucznych i naturalnych. Wyjęte z pierwotnego kontekstu stanowią jednak tworzywo dla form zgoła odległych od swego pierwowzoru – dla tworów podświadomości, fantazji i intuicyjnych wyobrażeń. Alicja Wieczorek podkreśla, że inspiracją do namalowania Gry w obrazy była narracja Gry w klasy Julia Cortázara – „powieści-układanki”, której odbiór zależy od kolejności czytania poszczególnych rozdziałów. Artystka z pewnością zgodziłaby się też z Mariem Vargasem Llosą, który pisał, że „dzięki Grze w klasy zrozumieliśmy, że pisanie jest jedną z najgenialniejszych rozrywek, że badanie tajemnic świata i języka może być zabawą”.

Alicja Wieczorek, Gra w obrazy IV, 160×200 cm (2012)

Grę w obrazy Alicji Wieczorek można oglądać w foyer MCK w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 12, od 8.07 do 31.08.2016. Wernisaż wystawy, z udziałem artystki, odbędzie się w piątek 8 lipca o godz. 18.00. lipiec/sierpień 2016  |

| 17


zug z wang (4 0)

siwiec Barbecue Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, ale osobiście jestem bardzo zadowolony z oferty kulturalnej naszego miasta. Może dlatego, że mam pewien horyzont czasowy, pamiętam, jak było beznadziejnie w latach dziewięćdziesiątych zeszłego wieku, pamiętam, że byliśmy zdani na małe kina (one jeszcze miały swój urok) i dość przeciętny teatr. Cały rok czekało się na juwenalia, bo wtedy przyjeżdżał Kazik Staszewski z zespołem i na tym właściwie kończył się styk młodego człowieka z kulturą. Kilkukrotnie rozmawiałem o tym z Wiktorem Żwikiewiczem (raz na łamach naszego pisma) i on używał nawet bardziej dosadnego zwrotu: „To były głupie lata”. Państwo w wystarczający sposób nie finansowało kultury, a nawet uporczywie forsowało tezę, że kultura nie potrzebuje mecenatu. Wykwitem takiego podejścia były „cudowne” filmy, takie choćby jak Młode wilki i Młode wilki 1/2. Jeśli ktoś nie wie, co znaczy słowo „obciach”, powinien sobie je przypomnieć. Zupełnie nie o tym chciałem dzisiaj pisać. Otóż są wakacje, warto zwiedzać nasz piękny kraj, warto również podróżować po Europie. Od czasu tych obrzydliwych zamachów minęło już kilka miesięcy i wydaje się, że sytuacja w Belgii już trochę się uspokoiła. Obym tylko nie zapeszył! Pamiętam, że byłem kiedyś na tej stacji metra w Brukseli, na której zamachowcy zdetonowali bomby. Jakoś nie mam żadnych wspomnień, dokładnie z tamtego miejsca, ale dzień później znalazłem się w cudownym, belgijskim miasteczku Leuven. Tam właśnie znajduje się najstarszy w Belgii uniwersytet, tam też produkują piwo, które bez większego problemu można w Polsce kupić, a mianowicie: Stella Artois. To był lipiec 2000 roku. Odbywałem na uniwersytecie skromne szkolenie dotyczące integracji europejskiej. Pomiędzy zajęciami wyskakiwaliśmy do okolicznych kawiarenek, w których regularnie spotykałem naszych rodaków, a jeszcze częściej rodaczki. Pamiętam, że z większością barmanek i kelnerek rozmawiałem po polsku i pewnie teraz niewiele się zmieniło. Mnóstwo też było Turków. To były dwie wyróżniające się nacje. Sączyłem piwo i nie miałem żadnych wątpliwości, że jestem w raju. 18 |

| lipiec/sierpień 2016

Właśnie w Leuven przydarzyła mi się śmieszna historia. Otóż nasz opiekun (kursanci z Polski tworzyli dość specyficzną grupę na tle innych narodowości, tj. młodzieży uniwersyteckiej krajów, które również chciały wstąpić do Unii, a mianowicie dość przeciętnie posługiwaliśmy się językiem angielskim) zaproponował imprezę integracyjną i wypowiedział nieznane mi wówczas słowo: barbecue. Dzisiaj, w epoce wzmożonej aktywności grillowej, wszyscy wiedzą, co jest zgrane. Kolega spytał mnie, o co chodzi, a ja zacząłem kombinować i mówię mu: „To ty nie wiesz? To proste. Barbecue to taki barbakan. Będziemy zwiedzać zabytki”. Pocztą pantoflową się rozeszło. Kilku wiedziało, o co chodzi, i pewnie miało niezły ubaw; kilku innych pomyślało, że mam jakieś nowe wiadomości. Nastawiłem się na ostre zwiedzanie. Zresztą, wydało mi się oczywiste, że państwo takie jak Belgia, wepchnięte pomiędzy dwa inne rywalizujące, ba, toczące ze sobą nieustanne wojny państwa, musi mieć jakiś system fortyfikacji, jakiś barbakan. A że w życiu widziałem tylko krakowski, więc podniecenie rosło. Godzinę później przyjechał autokar. Moja koncepcja potwierdzała się, przecież w samym mieście nie widziałem żadnego barbakanu. Jakież było moje rozczarowanie, gdy po dwóch kwadransach dojechaliśmy do restauracji. Pomyślałem, że tak to fajnie wykombinowali: najpierw obiad, a potem zwiedzanie, ale obok nie widziałem żadnej baszty, muru obronnego czy bramy miejskiej, a tylko dymiący na świeżym powietrzu ogromny grill. Potem ktoś w końcu wytłumaczył mi, w czym rzecz. W efekcie byłem rozżalony, choć nie było powodu: mięso pyszne, wino i piwo również, studenci rozmawiali, śmiali się, a ja stałem w kącie i co chwila przechylałem kufel. Stella Artois to napój całkiem niezły szczególnie na smutki dnia powszedniego. Mój belgijski barbakan to była zwykła fantasmagoria. Oczywiście są też plusy tej sytuacji. Po powrocie do Polski zaprosiłem na działkę znajomych i w opinii większości gości zdecydowanie zbyt często używałem nowego, modnego słowa: barbecue. Bartłomiej Siwiec


bydgoski insynuator kulturalny

PRUSS Mało odpowiedzialny organ Zdzisława Prussa (145) Jedyna możliwość Coraz częściej pojawiają się informacje o nieuchronnej konieczności rozbudowy gmachu Filharmonii Pomorskiej. Wszyscy melomani i niektórzy architekci już teraz zachodzą w głowę – w jakim kierunku pójdzie ta rozbudowa: czy wszerz, czy wzdłuż? Znając ambicję dyrektora Macieja Puto – pójdzie wzwyż. Coś niebywałego W nader uduchowionej i ku sakralnym klimatom i anielskim patronom zwróconej „Galerii Autorskiej” doszło do niebywałego ekscesu. Otóż za sprawą Mieczysława F. i jego podróżniczych pasji zawisły w podziemiach ulicy Chocimskiej wielce nieobyczajne zdjęcia przedstawiające wyuzdane sceny z życia tzw. tubylców. To, że Pan Bóg na to patrzył i nie grzmiał, jest dowodem na to, że Jacek S. i Jan K. mają w niebiańskich sferach niczym niepodważalną pozycję. Wybryk natury Związany z MCK (Pracownia Muzyki) i gitarą (Zespół Variete) Marek Maciejewski wraz z upływem lat wygląda coraz młodziej (?!). Zważywszy że praca w kulturze jest stresogenna, a trasy koncertowe wyczerpujące, przypadek ten irytuje i bulwersuje najbliższe otoczenie tak dotąd lubianego artysty i animatora. Sam p. Marek twierdzi, że robi, co może, by wyglądać poważniej – używa wszelkich używek, zarywa dni i noce – i nic. Krążą domniemania, że albo konsultuje się z Ibiszem, albo jest tak zapracowany, że nie ma czasu, by spokojnie i po ludzku się zestarzeć. Na przekór jednostronności Okazuje się, że nie tylko piosenkarze i pianiści mogą bisować. Przekonał nas o tym Stefan Pastuszewski publikując na łamach czerwcowego „Akantu”… dwukrotnie ten sam wiersz Mieczysława Wojtasika. Ta niespotykana adoracja dla twórczości kolegi po piórze zaprzecza obiegowej opinii, jakoby bydgoskie środowisko

literackie było podzielone. A poza wszystkim – w czasie dominacji jednostronnych sądów dobrze chociaż na to samo dzieło sztuki popatrzeć z dwóch różnych stron. Brzemię ryzyka Surowość oblicza, tubalność głosu i bijąca z oczu niezłomność charakteru zadecydowały, że Józef Herold bez zbędnych castingów i bez żadne­go wysiłku wcielił się w bohatera gangsterskiego kryminału pt. „Żyleta”. Dziennikarze, którym szefostwo zleci pisanie krytycznej recenzji z tego filmu, już zawczasu powinni wymyślić sobie pseudonimy, a co strachliwsi – sporządzić testamenty. Lusterko wsteczne /-25/ Ćwierć wieku temu (lipiec–sierpień 1991) – W ramach imprez towarzyszących XIV BIM-owi w parku Witosa odbył się koncert „Dom rytmów świata”, z dominującą rolą perkusistów. – Muzeum Okręgowe zapraszało do spichrza przy Grodzkiej 9/11 do obejrzenia „Pałuckiej Sztuki Ludowej”. – W letnich ofertach kierowanego przez Elżbietę Czerską Wojewódzkiego Ośrodka Kultury znalazły się m.in. „Lato z Kubusiem Puchatkiem” – dla dzieci i „Spotkania pod kasztanami” – dla seniorów. – Kierownik redakcji muzycznej bydgoskiej Rozgłośni Zdzisław Pająk ubolewał, że „ostatnio nic się nie dzieje w życiu jazzowym i estradowym Bydgoszczy”. – O trudnych relacjach sztuki z biznesem dywagowali na łamach „BIK-u” młodzi a niepokorni artyści: Krzysztof Gruse, Stanisław Stasiulewicz i Zbigniew Zieliński. lipiec/sierpień 2016  |

| 19


Adresy bydgoskich instytucji kultury AKADEMIA MUZYCZNA

im. Feliksa Nowowiejskiego, ul. J. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz, tel. 523 210 582, www.amuz.bydgoszcz.pl  1 Akademicka Przestrzeń Kulturalna przy Wyższej Szkole Gospodarki, ul. Królowej Jadwigi 14, 85-229 Bydgoszcz, Koordynator: mgr Marta Rosenthal-Sikora www.apk.byd.pl; e-mail: apk@byd.pl tel. 52 567 00 57 Muzeum Fotografii – Adam Juszkiewicz Galeria Debiut – Marta Rosenthal-Sikora Galeria Nad Brdą – Karolina Prus  2 artGallery galeria & pracownia plastyczna ul. Krasińskiego 5 facebook.com/osa.artGallery  3

Bydgoski Klub Miłośników

Kaktusów, przy Klubie „ARKA” BSM, ul. M. Konopnickiej 24a, 85-124 Bydgoszcz, przewodniczący Jerzy Balicki, tel. 523 215 538, www.bkmk.strefa.pl/ Bydgoskie Centrum Informacji, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz, bci@visitbydgoszcz.pl, www.visitbydgoszcz.pl  4 BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE, ul. Pomorska 76, 85-051 Bydgoszcz, tel. 523 401 806, Prezes zarządu Wiesław Karpusiewicz

5

BYDGOSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE, SOCIETAS SCIENTIARUM BYDGOSTIENSIS, BYDGOSZCZ SCIENTIFIC SOCIETY, ul. Jezuicka 4, 85-102 Bydgoszcz, tel./fax 523 222 268, www.btn.bydgoszcz.eu, prezes prof. dr hab. inż. Marek Bieliński, czynne: pon.-pt. 9.00-14.00  6

Dom Edukacyjno-Kulturalny „REGNUM” przy Fundacji „Nowe Pokolenie”, ul. A.G. Siedleckiego 12 i ul. Bośniacka 3, dyr. Joanna Dobska, tel./fax 523 711 051, kom. 793 101 280, www.nowe-pokolenie.pl, fundacja@nowe-pokolenie.pl

Dom Kultury ORION, ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp. 1, 85-319 Bydgoszcz, tel. 523 487 201, kierownik Nikoletta Stachura

E

ljazz – Centrum Artystyczne ul. Kręta 3, 88-117 Bydgoszcz tel. 523 221 574, 662 152 726 www.eljazz.com.pl  41

20 |

Artystycznej, ul. Pomorska 68A/1, Bydgoszcz  40

FILHARMONIA POMORSKA dyrektor Maciej Puto, ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz. Rezerwacja telefoniczna w godz. 11-14, tel. 523 210 234; wew. 21, bilety@filharmonia.bydgoszcz.pl, www.filharmonia.bydgoszcz.pl  7 FUNDACJA „WIATRAK”, Prezes Fundacji: Ks. Krzysztof Buchholz ul. Bołtucia 5, 85-791 Bydgoszcz tel. 523 234 810, fax 523 234 811 www.wiatrak.org.pl, e-mail: sekretariat@wiatrak.org.pl, Biuro Fundacji „Wiatrak” czynne: pon.-pt. 8.00-20.00

Galeria Wspólna (MCK+ZPAP), ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, tel. 523 221 447 e-mail: galeriawspolna@onet.pl  22

Izba Pamięci

Adama Grzymały-Siedleckiego, WiMBP, ul. Libelta 5, tel. 523 238 207, czynne: wt. i pt. 13-18, śr. 10-15  19

Kamienica 12, ul. Poznańska 12,

85-129 Bydgoszcz, tel. 887 164 349, e-mail: artdeco-kontakt@wp.pl  45

Klub ARKA, ul. M. Konopnickiej 24a, 85-124 Bydgoszcz, tel. 523 487 202, kierownik Nikoletta Stachura

GALERIA 85

Klub HEROS, ul. Gen. W. Thomée 1, Bydgoszcz, tel. 523 430 004, kierownik Grażyna Wrzecionek

Galeria ALIX, M. i M. Dobeccy, ul. Jezuicka 26  18

Klub Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, ul. Sułkowskiego 52a, 85-915 Bydgoszcz, tel. 261 413 550, kierownik mgr Marek Trojan. Biblioteka Klubu IWspSZ, tel. 261 413 563, kierownik mgr Zdzisława Gajownik, e-mail: klubiwspsz@wp.mil.pl

prowadzi Ewa Pankiewicz, ul. Gdańska 17, 85-006 Bydgoszcz, tel. 523 226 222  17

Galeria AUTORSKA Jan Kaja i Jacek Soliński, ul. Chocimska 5, 85-097 Bydgoszcz, tel. 608 596 314, www.autorska.pl, galeria@autorska.pl  8 Galeria BRDA – działająca pod patronatem Galerii Miejskiej bwa, Bydgoszcz ul. Dworcowa 94 (w siedzibie hotelu BRDA – parter)  9

BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNO-GENEALOGICZNE, ul. Wyczółkowskiego 21/1, tel. 523 413 291, prezes Paweł Bogdan Gąsiorowski

Dom Kultury MODRACZEK, ul. Ogrody 15, tel./fax 523 713 331, www.modraczek.smbudowlani.pl, e-mail: modraczek@tvogrody.com, abuzal­ska@smbudowlani.pl, dyr. Agnieszka Buzalska

Farbiarnia Pracownia Fotografii

Galeria Francuska MISTRAL, przy WSG, prowadzi Henryka Stachowska prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, ul. Garbary 2, budynek A, tel. 668 705 587  11

KLUB MIŁOŚNIKÓW AUSTRALII I OCEANII, ul. Plac Kościeleckich 8, pok. 8, Bydgoszcz, prezes Lech Olszewski, tel. 607 120 182, fax 052 321 32 60, www.kmaio.bydg.pl  20 Klub ODNOWA, ul. Planu 6-letniego 38, tel. 523 631 867, e-mail: klubodnowa@interia.pl, www.klubodnowa.strefa.pl, kier. Grażyna Salemska

GALERIA INNOWACJI UTP ul. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz, kier. dr Anna Bochenek, czynne 10-17

KLUB POLSKIEJ KSIĄŻKI, Hotel Centralny, ul. Dworcowa 85, tel. 523 432 452, Jolanta Kowalska oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, tel. 523 412 504, Alicja Leśniak  21

Galeria KANTOREK, tel. 523 210 211, czynna: wt.-śr. 11-18, czw. 13-20, pt. 11-18, sob. 11-14 wstęp wolny  10

KLUB ŚRODOWISK TWÓRCZYCH, ul. Batorego 1/3, tel./fax 523 228 715, 523 225 677, prezes Piotr Trella  22

GALERIA MDK 1 przy MDK nr 1, ul. Baczyńskiego 3

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, wok@wok.bydgoszcz.com, tel. 52 585 15 01–03; Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej, kierownik: Katarzyna Wolska, tel. 52 322 22 36, galeria@wok.bydgoszcz.com, www.wok.bydgoszcz.com  37

GALERIA MIEJSKA bwa 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 20, tel. 523 393 050, godz. otwarcia: wt.-śr. 10-18, czw. 12-20, pt. 10-18, sob.niedz. 11.30-16.30. Wstęp wolny. bwa@galeriabwa.bydgoszcz.pl, www.galeriabwa.bydgoszcz.pl  12 GALERIA NA PIĘTRZE Studio Działań Artystycznych, ul. Długa 27, 85-034 Bydgoszcz, tel. 515 452 040, 601 443 119, sda.dluga27@interia.pl, czynne: pon.-pt. 10.00-20.00, sob. 12.00-16.00  13 Galeria Sztuki NEXT, ul. Poznańska 31, www.galerianext.pl, info@galerianext.pl  43 Galeria Wieży Ciśnień Muzeum Wodociągów, ul. Filarecka 1, 85-160 Bydgoszcz  42

| lipiec/sierpień 2016

Miejskie Centrum Kultury

w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 12, 85-056 Bydgoszcz, tel. 523 255 555 (informacja) sekretariat@mck-bydgoszcz.pl, www.mck-bydgoszcz.pl  39

Międzynarodowe Centrum Kultury i Turystyki oraz Esperantotur ul. M. Skłodowskiej-Curie 10, 85-094 Bydgoszcz tel./fax: 523 461 151, e-mail: info@esperanto.bydgoszcz.eu

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1, ul. K.K. Baczyńskiego 3, 85-805 Bydgoszcz, tel. 523 755 349, fax 523 450 628, e-mail: mdknr1bydgoszcz@go2.pl, www.mdk1.bydgoszcz.pl, dyr. Piotr Skowroński Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, im. Henryka Jordana, ul. Leszczyńskiego 42, 85-137 Bydgoszcz, tel./fax 523 731 795, dyr. Adam Łętocha. Biblioteka Literatury Fantastycznej im. Janusza A. Zajdla – Gimnazjum Nr 20, ul. Tucholska 30, czynne: wt., śr. 16-19 Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 (Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy), ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52 373 25 15, fax/tel. 52 348 68 68 Młodzieżowy Dom Kultury nr 4, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz, tel./fax 523 224 413, e-mail: mdk4@cps.pl, www.mdk4.bydgoszcz.pl, dyr. Małgorzata Gładyszewska  23 Młodzieżowy Dom Kultury nr 5, ul. Krysiewiczowej 8, 85-796 Bydgoszcz, tel./fax 523 485 002, dyr. Jolanta Wawrzonkowska, www.mdk5.bydgoszcz.pl, mdk@mdk5.bydgoszcz.pl Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Berwińskiego 4, 85-044 Bydgoszcz, tel./fax 523 462 318, e-mail: muzeum@ukw.edu.pl, czynne: wt.-pt. 10-14, dyr. prof. dr hab. Adam Sudoł  24 MUZEUM FARMACJI Apteki Pod Łabędziem, ul. Gdańska 5, tel. 523 220 187.  25 MUZEUM KANAŁU BYDGOSKIEGO, przy III LO, ul. Nowogrodzka 3, www.muzeumkanalu.pl, tel. 693 765 075 Muzeum Mydła i Historii Brudu ul. Długa 13-17, 85-032 Bydgoszcz. Rezerwacja tel. 525 157 015, e-mail: warsztaty@muzeummydla.pl; www.muzeummydla.pl  15 MUZEUM OKRĘGOWE im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Dyrektor dr hab. Michał F. Woźniak; Sekretariat: tel./fax 52 58 59 966, e-mail: sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl; www.muzeum.bydgoszcz.pl, Godziny otwarcia Muzeum w śródmieściu: wtorek, środa, piątek – 10.00-18.00; czwartek – 10.00-19.00; sobota, niedziela – 11.00-18.00; poniedziałek – nieczynne, w soboty wstęp bezpłatny Godziny otwarcia Exploseum: wtorek, środa, piątek, sobota, niedziela – 9.00-17.00; czwartek – 9.00-19.00; poniedziałki – nieczynne; we wtorki – wstęp bezpłatny  26 Muzeum Wodociągów: Hala Pomp, ul. Gdańska 242 oraz Wieża ciśnień, ul. Filarecka 1


MUZEUM OŚWIATY, ul. M. Curie-Skłodowskiej 4, tel. 523 426 590 MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, dyr. Mirosław Giętkowski, tel. 523 782 026, Godziny otwarcia: wtorek – piątek: 8.30-15.30; w niedziele: 10.00-14.00; w soboty i poniedziałki – nieczynne. www.muzeumwl.pl

O

pera NOVA w Bydgoszczy dyrektor: Maciej Figas, ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz, tel. 523 251 502, Dział Promocji i Obsługi Widzów oraz przedsprzedaż biletów: tel. 523 251 655, fax 523 251 636. Kasa biletowa tel. 523 251 555. Obiekt dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, www.operanova.bydgoszcz.pl  27 Otwarta Przestrzeń „Światłownia” ul. Św. Trójcy 15, 85-224 Bydgoszcz, swiatlownia@onet.pl, www.swiatlownia.eu  44

PAŁAC MŁODZIEŻY, ul. Jagiellońska 27,

85-097 Bydgoszcz, tel. 523 210 081, www.palac.bydgoszcz.pl, dyr. Joanna Busz. Tutaj: Galeria Pałac  28 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego, ul. Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz, tel. 523 413 074; www.pbw.bydgoszcz.pl, dyr. Ewa Pronobis-Sosnowska

PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Prezes: Marta Samolej-Chmielewska, tel./fax 523 221 661 oraz 601 679 572, www.profeurope.pl  29

STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE „MÓZG”, www.stowarzyszenie.mozg.art.pl, ul. Gdańska 10, 85-006 Bydgoszcz, tel. 523 455 195  30

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży, ul. Salezjańska 1, 85-792 Bydgoszcz, www.dominiczek.salezjanie.pl, tel. 523 447 401 lub 523 766 739

TEATR PANTOMIMY „DAR”

www.dar.art.pl; e-mail: teatrdar@wp.pl tel. 523 407 468, 602 572 021, 602 257 675 TEATR POLSKI im. Hieronima Konieczki dyrektor: Paweł Wodziński, al. Mickiewicza 2, 85-071 Bydgoszcz, tel. 523 397 841, kasa główna: pon.-sob. godz. 10.00-19.00, niedz./święta: trzy godziny przed spektaklem, tel. 523 397 818; kasa ul. Rejewskiego 3 (CH Auchan): codziennie w godz. 10.00-19.00, tel. 885 607 090; bilety@teatrpolski.pl, www.teatrpolski.pl  31 TOWARZYSTWO INICJATYW KULTURALNYCH, ul. Dworcowa 62/2, 85-009 Bydgoszcz, tel. 523 213 371, prezes Maria Papała  32

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA BYDGOSZCZY, ul. Jezuicka 4, tel./fax 523 225 196, 523 454 434, www.tmmb.pl, e-mail: biuro@tmmb.pl, skrytka pocztowa nr 17, 85-169 B 37, prezes Jerzy Derenda. Biuro Zarządu czynne pon.-pt. 9-15, sklep TMMB z bydgostianami, ul. Długa 15, czynny: pon.-pt. 10-18, sob. 10-14.  6 TOWARZYSTWO MUZYCZNE im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. ks. Piotra Skargi 7, 85-018 Bydgoszcz, tel./fax 523 270 291, www.konkurspaderewskiego.pl prezes prof. Katarzyna Popowa-Zydroń  33 TOWARZYSTWO OPEROWE im. prof. Felicji Krysiewiczowej, ul. Focha 5, 85-006 Bydgoszcz, prezes Zenona Tomczak, tel. 603 993 852, sekretarz zarządu Danuta Święcichowska  27 TOWARZYSTWO POLSKO-AUSTRIACKIE, Oddział B. ul. Stary Rynek 5, 85-104 Bydgoszcz, tel. 609 678 277, e-mail: lubomira.kubiak@gmail.com, prezes Lubomira Kubiak, dyżury w każdą drugą środę miesiąca  34 TOWARZYSTWO POLSKO-NIEMIECKIE, ul. Fordońska 120. Dyżury w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 13-16, e-mail: tpn1@wp.pl www. tpnbydgoszcz.bugs3.com, www.facebook.com/tpn.Bydgoszcz prezes Danuta Szczepaniak-Kucik, tel. 504 100 024, sekretarz Krystyna Bender-Dudziak, tel. 605 666 936

TOWARZYSTWO POLSKO-WŁOSKIE Stary Rynek 22-24 (III p., wejście przez KATALOGI), tel. 523 238 008, dyżury: 1. środa miesiąca godz. 17-19 www.api.bydgoszcz.pl; api@api.bydgoszcz.pl, prez. Elżbieta Renzetti  35 TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI POLSKO-FRANCUSKIEJ, Prezes: Beata Żmuda tel. 693 925 911, wiceprezes: Maria Pastucha, tel. 694 582 721 www.tppf.byd.pl  11 URZĄD MIASTA, Biuro Kultury Bydgoskiej ul. Jezuickiej 14a, 85-102 Bydgoszcz, www.bydgoszcz.pl, tel. 525 858 189, Dyrektor Magdalena Zdończyk  36 WĘDROWNICZEK – Klub Turystyczny, prezes Adam Czachorowski, tel. 523 251 635 WiMBP BIBLIOTEKA GŁÓWNA Bydgoszcz, ul. Długa 39, tel. 523 238 008, 523 399 200 – centrala; 523 287 390 – sekretariat, fax 523 287 390, e-mail: sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl, www.wimbp.bydgoszcz.pl Dyrektor: Ewa Stelmachowska  35

Redakcja BIK prosi Państwa o weryfikację danych: bik@mck-bydgoszcz.pl

lipiec/sierpień 2016  |

| 21


Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego 15.08.2016, poniedziałek, godz. 16.00, prom w Nieszawie (w razie niepogody koncert odbędzie się w kościele parafialnym w Nieszawie), wstęp wolny

Koncert na wodzie Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis Sławomir Chrzanowski – dyrygent pełne wakacyjnego słońca przeboje operetkowe i musicalowe W święto Matki Boskiej Zielnej, zgodnie z 18-letnią tradycją, zagra w Nieszawie Capella Bydgostiensis. Kultura i muzyka od wielu lat łączy filharmonię z włodarzami tej niewielkiej miejscowości, malowniczo usytuowanej nad Wisłą. W wyniku tej owocnej współpracy zrealizowaliśmy wspólnie wiele wartościowych inicjatyw i muzycznych projektów; do najbardziej spektakularnych i cennych można zaliczyć z pewnością „koncerty na wodzie” bydgoskich kameralistów. W tym roku zagrają po raz kolejny koncert pod batutą Sławomira Chrzanowskiego, dyrektora Filharmonii Zabrzańskiej, wielkiego konesera koncertów, z przyjemną i łagodną muzyką i z udziałem grona wokalistów.

Krzysztof Herdzin, Kuba Badach i Marek Napiórkowski

26.08.2016, piątek, godz. 19.00, sala FP

Dire Straits symfonicznie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej Krzysztof Herdzin – dyrygent (aranżer) Kuba Badach – wokal Marek Napiórkowski – gitara Robert Kubiszyn – gitara basowa Tomasz Kałwak – fortepian Paweł Dobrowolski – perkusja w programie m.in.: Sultans of Swing, Money for Nothing, Your Latest Trick, Romeo and Juliet, Brothers in Arms, Sailing to Philadelphia, Ride Across the River, Local Hero „Dire Straits Symfonicznie” to wyjątkowy projekt muzyczny. Piosenki legendarnego brytyjskiego zespołu, mającego rzesze wiernych fanów w Polsce, zyskały nowe, bijące energią brzmienie. To projekt, gdzie dwa pozornie odległe światy – muzyki rockowej i symfonicznej – spotykają się po to, by bogactwem i pełnią brzmienia zadowolić nawet najbardziej wymagających słuchaczy. Projekt powstał dzięki pracy i zaangażowaniu jego pomysłodawców: Krzysztofa Herdzina – autora aranżacji orkiestrowych, wokalisty Kuby Badacha i gitarzysty Marka Napiórkowskiego. 22 |

| lipiec/sierpień 2016

W lipcu filharmonia ma letnią przerwę, kasa biletowa będzie czynna od 1 sierpnia.

54. Bydgoski Festiwal Muzyczny

„KONTRASTY. WOLNOŚĆ” 9-30 września 2016 Bydgoszcz, Toruń Od 1963 koncerty Bydgoskich Festiwali Muzycznych, zainicjowane przez dyrektora Andrzeja Szwalbego i do 2015 pod artystyczną opieką dyrektor Eleonory Harendarskiej, rozbrzmiewały corocznie na estradach Filharmonii Pomorskiej, Torunia, Włocławka, Grudziądza i wielu innych miejscowościach regionu kujawsko-pomorskiego, nierzadko w zabytkowych wnętrzach świątyń czy pałaców. Organizowane przez Filharmonię Pomorską należą do reprezentatywnych wydarzeń o szerokim zasięgu. Festiwalowa publiczność miała okazję do wysłuchania ciekawych, innowacyjnych, a nieraz prekursorskich projektów muzycznych, począwszy od nieznanych utworów polskich i obcych poprzez najwspanialsze dzieła światowej literatury muzycznej – różnorakich epok i stylów. Na BFM występowali najwyższej klasy soliści i dyrygenci, zespoły kameralne, chóry, orkiestry symfoniczne z Polski i różnych stron świata. Unikatowa, fenomenalna akustyka wielkiej sali koncertowej FP i szczególna atmosfera festiwali zachęcają gościnnie występujących artystów do kilkakrotnych powrotów do Bydgoszczy z nowymi propozycjami repertuarowymi. Ta doroczna, międzynarodowa impreza skutecznie opiera się wszelkim burzom dziejowym, ewoluuje zgodnie z duchem czasów nowoczesnych, ale nie ulega powszechnej dziś komercjalizacji. Wzbudza ona nadal wielkie zainteresowanie tak słuchaczy, i to z całej Polski, jak i autorytatywnych zagranicznych kręgów muzycznych. Te fakty najlepiej świadczą o niewyczerpanej, ponadczasowej formule BFM oraz zapotrzebowaniu społeczeństwa na muzyczne wytwory kultury wysokiej. Przez te przeszło pół wieku te artystyczne imprezy wychowały wspaniałą, wytrawną, a co najważniejsze – wierną publiczność. 54. edycja Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego zainauguruje cykl pn. KONTRASTY i przebiegać w tym roku będzie pod hasłem WOLNOŚĆ – w najszerszym tego słowa znaczeniu. Pomysłodawca tej idei, maestro Kai Bumann, od września 2015 pełniący obowiązki szefa artystycznego Filharmonii Pomorskiej, wyjaśnia: „Dlaczego WOLNOŚĆ? Bo wolność to sprawa fundamentalna w życiu człowieka, jest zagadnieniem, które znajduje odzwierciedlenie nie tylko w muzyce, lecz w wielu dziedzinach sztuki, obejmujących różne style na przestrzeni różnych epok. I dlatego koncertom towarzyszyć będą spotkanie intelektualne oraz literackie”. inf. Mariola Grochowina


Teatr Polski Wolontariat Festiwalu Prapremier 2016 Poszukujemy osób dyspozycyjnych, odpowiedzialnych, gotowych na nowe wyzwania do pracy przy tegorocznej edycji Festiwalu Prapremier 2016, który odbędzie się w dniach 24 września – 1 października. Wolontariuszy zaprosimy również do pracy przy wydarzeniach poprzedzających Festiwal, które odbędą się we wrześniu w Bydgoszczy. Gwarantujemy pracę w młodym, kreatywnym zespole według ustalonego wcześniej harmonogramu. Z wolontariuszami podpisujemy umowy wolontariackie, na podstawie których wystawimy zaświadczenia i referencje. Naszym współpracownikom zapewniamy ubezpieczenie OC i NNW oraz bezpłatne wejściówki na wybrane spektakle. Wolontariusze niepełnoletni powyżej 16. roku życia będą pracowali maksymalnie 6 godzin dziennie. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.festiwalprapremier.pl i przesłanie razem z CV na adres: michal.gasiorowski@teatrpolski.pl do dnia 2 września 2016 roku. Z wybranymi osobami skontaktujemy się telefonicznie do dnia 6 września 2016 roku. Organizatorzy będą informować także o spotkaniu wprowadzającym i szkoleniu. Szczegółowych informacji udziela Michał Gąsiorowski – dział komunikacji Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

W dniach od 1 lipca do 16 sierpnia kasy TPB będą nieczynne. kasa główna/info al. Mickiewicza 2 (wejście główne od ulicy 20 Stycznia 1920 roku) poniedziałek-sobota w godzinach 10.00-19.00 niedziele/święta: trzy godziny przed spektaklem tel. +48 52 33 97 818 fax +48 52 33 97 840 bilety@teatrpolski.pl kasa/info ul. Mariana Rejewskiego 3 (Centrum Handlowe Auchan Bydgoszcz) codziennie w godzinach 10.00-19.00 tel. +48 885 60 70 90 fax +48 52 33 97 840 bilety@teatrpolski.pl Akceptujemy płatności: gotówką oraz kartą płatniczą (również w technologii zbliżeniowej). Zakupu biletów na wrześniowe spektakle można dokonać również w opcji online na stronie www.teatrpolski.pl. inf. Paulina Wenderlich

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 I ZNÓW SĄ WAKACJE!

W okresie letnim Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 7 do 13 lat na otwarte zajęcia wakacyjne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. Uczestnikom proponujemy ciekawe atrakcje: gry i zabawy sportowe, zajęcia muzyczne i wokalne, warsztaty plastyczne, szachy i warcaby, zajęcia językowe, teatralne, informatyczne, gry planszowe, PlayStation i wiele innych. Szczegółowy wykaz zajęć znajduje się na stronie www.mdk1.bydgoszcz.pl.

25.08.2016

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 rozpoczyna zapisy na zajęcia do poszczególnych kół.

Galeria MDK-1

Podczas wakacji zapraszamy serdecznie do obejrzenia wystawy fotografii uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy. Otwarcie wystawy miało miejsce 3 czerwca. Wystawa czynna będzie w lipcu i sierpniu. lipiec/sierpień 2016  |

| 23


Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego 1 lipca 2016 roku, wstęp wolny. Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8

„Dzień Szkła” W programie: 12.00-13.00 Oprowadzanie po wystawie Postawy i Procesy – Szkło artystyczne z ASP we Wrocławiu przez kuratorów dr hab. Beatę Mak-Sobotę oraz dr. Stanisława Sobotę. 13.00-14.00 Wykład i prezentacja technologiczna Justyny Żak pt. Szklany termometr, zakres technik w szkle artystycznym. Na ekspozycji zaprezentowano blisko 50 obiektów, świadczących o różnorodności szkła artystycznego, autorstwa 19 twórców. Znalazły się na niej prace powstałe metodą dmuchania szkła, zgrzewania lub stapiania w piecach elektrycznych, wykonane w ogniu palnika gazowego i z włókna szklanego, dzieła o powierzchniach szlifowanych, malowanych, matowanych oraz łączone z ceramiką czy kamieniem.

Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4 (Wyspa Młyńska, od strony Międzywodzia)

Wakacyjna Strefa Wolnego Czasu Aż do końca wakacji zapraszamy do muzealnej Strefy Wolnego Czasu, która będzie dostępna od wtorku do piątku w godz. 10.00-16.00 przy budynku Europejskiego Centrum Pieniądza od strony Wyspy Młyńskiej. Siadając na leżaku przy wodnej kaskadzie będzie można zapoznać się z muzealnymi wydawnictwami dla dzieci i dorosłych, zagrać w gry planszowe, a przede wszystkim miło spędzić czas w plenerze. W Strefie na dzieci będzie czekał animator. Wstęp wolny. 31 lipca 2016, godz. 12.00-15.00, Exploseum, ul. Alfreda Nobla, wstęp wolny

Wakacyjne Explo Niedziele „ExploGra!” Podczas sierpniowej Explo Niedzieli jeden z budynków Exploseum – 1115 – zmieni się w strefę starych gier. Będzie można zagrać na legendarnych konsolach Atari, Nintendo, Pegasus, PS w takie klasyki jak Super Mario Bros, PacMan, Donkey Kong czy Half Life. Emocje spotęguje muzyka ze znanych i lubianych gier oraz klimat poprzemysłowego budynku. Najlepsi gracze otrzymają ciekawe nagrody. 24 |

| lipiec/sierpień 2016

27-28 sierpnia 2016, godz. 9.00-17.00, wstęp wolny

„Explo weekend” Zapraszamy na lipcowy Explo Weekend podczas Bydgoskiego Pikniku Militarnego. W trakcie trwania Pikniku wstęp do Exploseum dla indywidualnych zwiedzających będzie darmowy (w godzinach otwarcia Exploseum). Tematyka Pikniku będzie związana z Rokiem Pamięci Cichociemnych, którym ustanowiono rok 2016. W sobotę oraz w niedzielę odwiedzający na swojej trasie zwiedzania spotkają grupy inscenizacji historycznej. Nie zabraknie również interesujących pokazów.

Wakacje w MOB Serdecznie zapraszamy na cykl Wtorkowych Warsztatów Wakacyjnych. W każdy kolejny wtorek lipca (5, 12, 19, 26) i sierpnia (2, 9, 16, 23, 30) będziemy spotykać się na warsztatach o godz. 11.00 przed Galerią Sztuki Nowoczesnej, by uwolnić artystyczną ekspresję. Warsztaty W muzealnych zakamarkach to interdyscyplinarne zajęcia organizowane dla dzieci spędzających wakacje w mieście. Na spotkaniach będą dominować cztery tematy: 1) Przezroczyste światy i wielobarwne ornamenty, spotkanie dotyczyć będzie wystawy Podstawy i procesy. Szkło artystyczne twórców z ASP we Wrocławiu. Podczas zajęć uczestnicy spotkają się z p. Moniką Kosteczko-Grajek, która opowie o ciekawostkach prezentowanej wystawy. Podczas części warsztatowej każdy uczestnik wykona swój własny autorski witraż. 2) W warsztacie mincerza, spotkanie związane będzie z wystawą Dzieje Pieniądza. Wojna XXX-letnia. Podczas zajęć uczestnicy spotkają się z kustoszem, który przybliży prezentowaną ekspozycję. Podczas części warsztatowej każdy uczestnik wykona kopię monety. 3) Muzealne abstrakcje, spotkanie dotyczyć będzie stałej ekspozycji Galerii Sztuki Nowoczesnej. Podczas zajęć uczestnicy spotkają się z panią kustosz Ingą Kopciewicz, która opowie o wybranych dziełach, które będą inspiracją do dalszej pracy. Podczas części warsztatowej uczestnicy zaprojektują unikalny wzór, ornament lub kompozycję, którą następnie utrwalą na płóciennej torbie techniką pasteli do tkanin. 4) Bydgoska moda, spotkanie odbędzie się na ekspozycji Od Starego Rynku do Placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy. Podczas zajęć uczestnicy spotkają się z p. Anną Nadolską, która opowie o zakamarkach i ciekawostkach prezentowanej wystawy. Podczas części warsztatowej każdy uczestnik wykona własną unikatową ozdobę. 30 sierpnia zapraszamy na spektakl z okazji pożegnania lata. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy pod nr. tel. 52 58 59 914 lub 911. Liczba miejsc ograniczona.


Wakacyjne CzwARTki W każdy czwartek (7, 14, 21, 28) lipca i sierpnia (4, 11, 18, 25) zapraszamy maluchy wraz z rodzicami o godz. 11.00 na „Wakacyjne czwARTki”, czyli gry i zabawy z Leonem Wyczółkowskim na podstawie naszej najnowszej publikacji Pan Wyczółkowski i tajemnice jego domu. Punkt zbiorczy – Dom Leona Wyczółkowskiego, przy ul. Mennica 7. Na czwartkowe zajęcia nie obowiązują zapisy. Uwaga: zajęcia z oferty „Wakacje w muzeum” adresowane są do osób indywidualnych. Grupy zorganizowane prosimy o korzystanie ze stałej oferty edukacyjnej Muzeum Okręgowego. Wstęp na wszystkie działania edukacyjne jest bezpłatny. Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2 (piwnica). Wystawa czynna do 31 grudnia 2016 roku.

„Bydgoszcz późnośredniowieczna i nowożytna w świetle źródeł archeologicznych” Wzmożony ruch budowlany, trwający od ostatnich lat XX wieku, sprawił, że na obszarze Bydgoszczy, a szczególnie w jej centrum przeprowadzono dużą liczbę badań archeologicznych. Dzięki nim odkryto relikty dawnej zabudowy, a także pozyskano nowe materiały do odtwarzania dziejów Bydgoszczy. Efektem badań były znane i nieznane, ukryte, a w trakcie prac odnalezione fakty zapisane w bydgoskiej ziemi, z której wyłonił się obraz miasta i jego mieszkańców od późnego średniowiecza (XIV w.) aż po koniec XIX wieku.

Na wystawie przez pryzmat odkryć archeologicznych, a także dzięki wykorzystaniu informacji zawartych w źródłach historycznych, ukazano zagadnienia dotyczące życia codziennego, kultury duchowej, systemu obronnego miasta oraz niektórych obiektów infrastruktury dawnej Bydgoszczy. Dużo uwagi poświęcono działce miejskiej, bowiem archeologicznie przebadano ok. 30 parceli, z których pozyskano liczne elementy konstrukcji drewnianych, zabytki z drewna i innych surowców organicznych, przedmioty z różnych metali (narzędzia, ozdoby, uzbrojenie, wyroby codziennego użytku), artefakty ze szkła oraz wyroby ceramiczne. Część eksponatów oprócz walorów historycznych i naukowych ma też wymiar artystyczny. W części ekspozycji poświęconej paleopatologiom możemy zapoznać się z informacjami na temat chorób oraz kondycji fizycznej dawnych bydgoszczan. Większość prezentowanych na wystawie eksponatów pochodzi z badań prowadzonych przez Annę Siwiak i dr. Wojciecha Siwiaka (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska). Ponadto zabytki i informacje o odkryciach pozyskano od: Roberta Grochowskiego (Castrum), Beaty Świątkiewicz-Siekierskiej, Anety Trzcińskiej-Kałużnej (Pracownia Archeologiczna ARCHEO), Instytutu Archeologii UMK w Toruniu, Zespołu do Badań Dziejów Bydgoszczy, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Wyniki ekspertyz antropologicznych oraz materiał poglądowy opracował Tomasz Koczorski.

Fragment ekspozycji Bydgoszcz późnośredniowieczna i nowożytna w świetle źródeł archeologicznych, fot. W. Woźniak

lipiec/sierpień 2016  |

| 25


Ekspozycję uzupełniono licznym materiałem ilustracyjnym i fotografiami, na których autorzy badań utrwalili in situ pozostałości obiektów, często już nieczytelnych w przestrzeni dzisiejszego miasta. Dla bardziej zainteresowanych archeologią i historią Bydgoszczy przygotowano aplikacje w kioskach multimedialnych. Ciekawy pomysł inscenizacyjny oraz prezentacja eksponatów w zabytkowych piwnicach stwarzają niepowtarzalną atmosferę podczas zwiedzania. Atrakcyjną oprawę plastyczną przygotowała zmarła w tym roku nasza koleżanka, śp. Elżbieta Kopczyńska, która przez ponad 25 lat pracy w Muzeum była autorem licznych i różnorodnych aranżacji wystawienniczych oraz opracowań graficznych. Wdzięczni za wieloletnią pomoc i twórcze podpowiedzi poświęcamy jej tę edycję wystawy. Jolanta i Józef Łosiowie

Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4. Pierwsze spotkanie odbędzie się 13 lipca 2016 roku w godz. 11.00-13.00. Na zajęcia wstęp jest wolny. Zapisy pod nr. tel. 52 585 99 14 (11, 10).

Maluchy w muzeum – środy sensoryczne dla najmłodszych Zapraszamy wszystkie maluchy w wieku do 3 lat na środowe warsztaty sensoryczne. Zajęcia są bogate w doświadczenia wszechstronnie stymulujące rozwój maluszków, które poznają świat wszystkimi zmysłami: wzrokiem, słuchem, węchem i smakiem. Podczas zajęć uczestnicy stworzą pierwsze prace plastyczne odciskając dłonie i stópki w masie solnej, powstaną pierwsze dzieła namalowane maleńkimi paluszkami. Wszystko to w bezpiecznej obecności mamy lub innej bliskiej osoby. Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11 Wernisaż wystawy: 20 sierpnia 2016 roku o godz. 12.00, wstęp wolny

Józef Chełmowski, Grawitacja duszy, 2012

konkursowi, zyskało swoje miejsce w sztuce i uznanie, również za granicą. Tu stawiali pierwsze kroki w kontakcie z publicznością, konfrontowali swój świat z innymi, często skrajnie odmiennymi osobowościami. Dzięki temu, że bydgoskie Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego otworzyło im drzwi, ich twórczość zyskała należną jej profesjonalną oprawę. Zapraszamy więc na kolejną edycję, kolejną wystawę, spotkanie z emocjonującą twórczością artystów osobnych, która nikogo nie pozostawia obojętnym. Katarzyna Wolska

XI Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki. Wystawa prac w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Śladami Leona Wyczółkowskiego

„Bo naiwny to szczery, który przeciwstawia się kłamstwu i sztuczności, i bezpośredni, czyli spontaniczny i niewykalkulowany. A etymologicznie (od łac. nātīvus): naturalny, przyrodzony. Naiwność jest stanem niewinności i nieskazitelności, postawą, na której dopiero można budować. Póki twórca ją zachowa, to nawet jeśli jest bardzo wykształconym specjalistą w innych dziedzinach swojej aktywności życiowej, pozostanie artystą naiwnym, niosącym obraz świata wolny od uprzedzeń, w treści i formie niewymuszony i prosty i jeszcze z optymistycznym postulatem. Z punktu widzenia człowieka i troski o jego przyszłość należy zaapelować, aby w jego interesie – człowieka! – zbudować silne społeczeństwa artystów naiwnych i ich miłośników. Bo sztuka naiwna daje nadzieję na ocalenia. I może tylko ona”. Ten cytat z wypowiedzi jurora konkursu Zbigniewa Chlewińskiego stanowi motto, które przyświeca wszystkim edycjom. Konkurs to platforma spotkań znanych polskich outsiderów, z których wielu, także dzięki

Kolejna, X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Śladami Leona Wyczółkowskiego” podejmuje motyw rzeki. W ten sposób konkurs i wystawa pokonkursowa wpisują się w projekt Rok Rzeki Wisły 2017. Inspiracją dla wielu prac Wyczółkowskiego była fascynacja wodą. Podczas pobytu na Ukrainie artysta łączył motyw pejzażu wodnego z pracą rybaków brodzących, zarzucających sieci, malowanych pojedynczo i parami. Innym razem przedstawiał szeroką równinę z rozlewiskiem rzeki, ograniczoną ścianą lasu na horyzoncie lub malował miasto widziane z wysokiego rzecznego brzegu. Wielokrotnie przywoływał w swoich obrazach Wisłę. Artysta planował namalować wielki „Cykl Wisły”, ukazując jej bieg od Krakowa po Gdańsk. Wspominał: „Wisła niczym «panorama japońska»: domy, lasy, góry, doliny. Na kilkanaście metrów”. Wycieczki wzdłuż Wisły dostarczały malarzowi wielu inspiracji. Malował panoramiczne widoki miast ujmowane od strony wody oraz wijącą się niczym wstęga samą królową polskich rzek. W 1920 roku wykonał pastel Wisła z powiewającym

26 |

| lipiec/sierpień 2016


sztandarem. To bydgoski obraz o charakterze patriotyczno-symbolicznym, manifestuje radość artysty i Polaków po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Jego szczególny emocjonalny związek z Wisłą znalazł wyraz w dwustronnym Autoportrecie na tle Wisły.

Wystawy czasowe: Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11 Wystawa posterowa „Od kasztelanii do metropolii” 670. rocznica nadania praw miejskich Bydgoszczy. Wystawa czynna do 30 września 2016 roku. „Kraj naszej wyobraźni… Wystawa malarstwa i rysunku Teofila Ociepki w 125. rocznicę urodzin artysty”. Wystawa czynna do 31 lipca 2016 roku. „Wypominki kresowe. Bydgoszczanie z Kresów Wschodnich w latach 1920-1939”. Wystawa czynna do 28 sierpnia 2016 roku. „XI Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki. Wystawa prac w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy”. Wystawa czynna do 25 września 2016 roku. Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2 (piwnica) „Bydgoszcz późnośredniowieczna i nowożytna w świetle źródeł archeologicznych”. Wystawa czynna do 31 grudnia 2016 roku. Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4 „Dzieje pieniądza. Wojna trzydziestoletnia (1618-1648)”. Wystawa czynna do 9 kwietnia 2017 roku.

Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8 „Postawy i Procesy – szkło artystyczne z ASP we Wrocławiu”. Wystawa czynna 11 września do 2016 roku. Exploseum, ul. Alfreda Nobla „A więc wojna!” Losy ludności cywilnej w latach 1939-1945. Wystawa czynna do 15 września 2016 roku.

Wystawy stałe: Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2 „Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów”. „W grodzie Bydgosta. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic”. Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4 „Mennica bydgoska”. „Wyspa Młyńska – historia i teraźniejszość”. Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8 „Galeria Sztuki Nowoczesnej”. Dom Leona Wyczółkowskiego, ul. Mennica 7 „Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852–1936)”. Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11 „Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy”. Exploseum, ul. Alfreda Nobla „EXPLOSEUM – Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg”. inf. Natalia Szczerbińska

Obiekt miesiąca

Stanisław Horno-Popławski, Nuta Z pracowni Tadeusza Breyera na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Horno-Popławski (1902–1997) wyniósł ogromny szacunek do tradycji i warsztatu artysty rzeźbiarza. Wczesne jego realizacje utrzymane były w konwencji realistycznej. Szybko jednak wykształcił indywidualny, rozpoznawalny styl, charakteryzujący się sumaryczną formą i ograniczeniem detalu. Materiałem jego rzeźb bardzo często stawał się własnoręcznie odkuwany polny granit, poddawany nieznacznej tylko obróbce zachowującej surową ekspresję kamienia. Twórczość Horno-Popławskiego, inspirowana w czasie jego długiej aktywności różnorodnymi zjawiskami artystycznymi i kulturowymi, stała się poniekąd zwierciadłem sztuki rzeźbiarskiej dwudziestego stulecia. W 1966 roku artysta zrealizował w Bydgoszczy pomnik Henryka Sienkiewicza. Od 1978 roku związał się z miastem na dłużej – zaproszony przez Radę Miasta, przez cztery lata mieszkał i tworzył w pracowni na terenie Ogrodu Botanicznego. Inga Kopciewicz

Stanisław Horno-Popławski, Nuta, 1962, MOB

lipiec/sierpień 2016  |

| 27


Galeria Miejska bwa Wystawa czynna do 28.07.2016

Teresa Miotke-Sowińska. Ślad. Ceramika unikatowa

Maria Kiesner, Statki, olej na płótnie, 150×170 cm, 2015 (I nagroda)

Wystawa czynna do 18.08.2016

Finał II Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego Bydgoski Odział ZPAP i Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy zapraszają na finał II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego. Podczas uroczystego wernisażu zostaną ogłoszone wyniki konkursu oraz rozdane nagrody. Do artystycznej rywalizacji w tegorocznej edycji konkursu stanęło 408 malarzy z całego kraju, którzy zaprezentowali około 1050 obrazów. Tematyka prac oraz jej malarska interpretacja zależała wyłącznie od twórców, co zaowocowało przeglądem najróżniejszych artystycznych postaw i nurtów współczesnego polskiego malarstwa. Podczas dwuetapowych kwalifikacji jury w składzie: prof. Jarosław Modzelewski (ASP Warszawa), dr Edyta Sobieraj (ASP Kraków), Ewa Beata Białecka, prof. Aleksandra Simińska, (UTP Bydgoszcz) wyłoniło grupę 69 finalistów. To właśnie ich prace pokazane zostaną na pokonkursowej wystawie. W grupie finalistów znaleźli się laureaci trzech głównych nagród pieniężnych. Ponadto dla jednego z artystów Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego przewidziało nagrodę w postaci propozycji zakupu wybranego obrazu do muzealnej kolekcji współczesnego malarstwa. Drugą dodatkową nagrodą jest propozycja zorganizowania indywidualnej wystawy w Galerii Wspólnej MCK w Bydgoszczy. Poza nagrodami jury zdecydowało się także przyznać aż sześć honorowych wyróżnień. 28 |

| lipiec/sierpień 2016

Teresa Miotke-Sowińska – urodzona w Wyrzysku. Od 1947 mieszka i pracuje w Bydgoszczy. W 1974 ukończyła studia na Wydziale Architektury Wnętrz PWSSP w Gdańsku. W latach 1974-1976 zajmowała się projektowaniem wnętrz i małej architektury. Od 1976 do 1982 pracowała jako starszy asystent na Wydziale Architektury i Budownictwa ATR w Bydgoszczy. Od 1982 wraz z mężem prowadzi własną pracownię ceramiki artystycznej i użytkowej, a od 1990 zajmuje się również projektowaniem wnętrz i form przemysłowych. Uczestniczyła w wystawach w kraju i za granicą. Interesuje mnie wiele dziedzin sztuki od architektury, aranżacji i wyposażenia wnętrz, ceramiki artystycznej i użytkowej po malarstwo, a szczególnie portret w malarstwie i rzeźbie. Trudno mi było skupić się na jednej dyscyplinie i pozostawić w niej znaczący ślad, a chciałam sprawdzić się na wielu polach działania łącznie z pedagogiką. Prace, które obecnie pokazuję, to wynik mojej ulubionej dyscypliny – ceramiki, prace z ostatnich dwóch lat – porcelit szkliwiony i wypalany w piecu ceramicznym. Materiał bardzo trudny technicznie, chimeryczny w pracy, której nie sposób przewidzieć w końcowej fazie, ale fascynujący, gdy podejmuje się to ryzyko przed końcowym „wypałem”. Teresa Miotke-Sowińska

2.08.2016, godz. 18.00 – otwarcie wystawy wystawa czynna do 31.08.2016

Spotykam innego w jego twarzy Katarzyna Dumka, Marta Szczepańska Wystawa pokazuje prace dwóch ubiegłorocznych absolwentek Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu – Katarzyny Dumki (rysunek) i Marty Szczepańskiej (malarstwo). Tytuł wystawy nawiązuje do myśli francuskiego filozofa Emmanuela Levinasa: Można doświadczać obecności drugiego człowieka, ale nie dostrzegać twarzy. Twarz budzi myślenie, które jest myśleniem dla, poddaniem się, które stawia pod znakiem zapytania mnie samego i budzi we mnie odpowiedzialność. Twarz innego mnie oskarża i mnie wzywa. Nie mogę wobec niej pozostać obojętny. Zarówno Katarzyna Dumka, jak i Marta Szczepańska koncentrują swoje zainteresowania wokół wizerunku twarzy. I choć różne są spojrzenia i inne środki ekspresji, jakimi posłużyły się obydwie artystki, to łączy je zatrzymanie się nad tym, co jest istotą spotkania z drugim człowiekiem – spotykamy się z nim przede wszystkim w jego twarzy. Katarzyna Dumka pokazując cykl prac „Inny” napisała: „Bezdomni są ludźmi, o czym zapominamy mijając ich w szarej codzienności. Poprzez wierne odtworzenie rysów twarzy, werystyczne podejście oraz cechy anatomiczne chciałam ukazać ich zwyczajność i człowieczeństwo. […] Patrząc z dystansu


Marta Szczepńska, obraz z cyklu Połam–pognieć

Katarzyna Dumka, Inny, rysunek

nie jesteśmy w stanie poznać ludzi, a dopiero przy bliższym poznaniu zauważamy jak bardzo skomplikowana jest ludzka natura. Podobnie jest z moimi portretami. Z dystansu określają i stanowią spójną całość, opisują zjawisko bezdomności, a z bliższej odległości definiują poszczególnego Innego. Dopiero wtedy dostrzegamy szczegóły – to z jak wielu „rys” składa się każdy człowiek”. Z kolei Marta Szczepańska o swoim cyklu prac „Połam–pognieć” pisze: „Sportretowałam tu osiem

nieprzypadkowych osób, w nieprzypadkowych sytuacjach. Są to kobiety, które pojawiły się na mojej drodze, wielokrotnie zmieniając jej kierunek. Są to kobiety, z którymi łączy mnie dużo połamanych i pogniecionych momentów, zapewne nie znamy jeszcze wszystkich swoich oblicz, ale wzajemnie sprawiamy, że nasze życia nabierają różnych kolorów. […] Połamanie, Pogniecenie człowieka przeważnie kojarzy się z destrukcją, tragedią, ma negatywny wydźwięk. Połam–Pognieć są pewnego rodzaju zniszczeniami, ale żaden z tych obrazów nie posiada negatywnego charakteru. Chciałam powiedzieć o tym, że nieważne jak bardzo złamani będziemy, taka sytuacja zawsze może być początkiem czegoś nowego. Może dać nam nowy obraz rzeczywistości, który nie zawsze chcemy widzieć”.

24.08.2016, godz. 18.00 – otwarcie wystawy, wystawa czynna do 20 września

Grzegorz Pleszyński. Punkty. Znaki. Obrazy 2. Nagroda POLYGONUM 3

lipiec/sierpień 2016  |

| 29


25.08.2016, godz. 18.00 – wernisaż, wystawa czynna do 20.09.2016

Wystawa prac Natalii Kozieł W swoich działaniach artystycznych łączy język malarstwa z językiem druku, który buduje szeroką skalę dla tworzenia nowych konstrukcji eksperymentalnych. Głównie pracuje z malarstwem wielkoformatowym, rysunkiem, instalacją oraz tkaniną. Obecnie swoją uwagę skupia na pracy z 35-mm i 16-mm projektorami filmowymi oraz rzutnikami na slajdy. Za ich pomocą buduje rozbudowane projekcje – kolaże, wyświetlane bezpośrednio w różnorodnej przestrzeni miejsc. Eksperymentuje z materiałem filmowym tworząc obraz bezpośrednio na taśmie. Łączenie obrazu stałego z obrazem ruchomym jednocześnie z silnym światłem oraz prostym kolorem czerni i bieli. Budowanie miejsc, które rozprzestrzeniają się, a w których trójwymiarowe formy zaczynają oddziaływać dużo mocniej po przez kumulowanie widowni, która w nich uczestniczy. Natalia bierze udział w grupowych i solowych wystawach oraz projektach artystycznych. Stara się aktywnie działać jako artystka zarówno w Polsce, jak i w Finlandii, łącząc doświadczenia i smak tych dwóch miejsc.

POLYGONUM 4 4. wystawa sztuki twórców województwa kujawsko-pomorskiego Zapraszamy do nadsyłania propozycji prac w wersji elektronicznej na wystawę konkursową – POLYGONUM 4 – do dnia 15.07.2016. Konkurs POLYGONUM – po raz czwarty organizowany przez Galerię Miejską bwa w Bydgoszczy – adresowany jest do artystów zamieszkałych bądź realizujących swoje artystyczne projekty na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W konkursie mogą wziąć udział artyści profesjonalni, tj. absolwenci wyższych uczelni artystycznych, członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków, Związku Artystów Rzeźbiarzy, ZPAP Polska Sztuka Użytkowa i innych związków twórczych. Konkurs POLYGONUM odbędzie się w dwóch etapach: kwalifikacyjnym i klasyfikacyjnym. Prace zakwalifikowane będą brały udział w wystawie pokonkursowej. Kwalifikowane i klasyfikowane będą prace powstałe w latach 2013-2016 obejmujące cały zakres sztuk wizualnych (od tradycyjnych technik wypowiedzi artystycznej po nowe media, fotografie i dokumentacje performance i instalacji artystycznej). Informacje: Galeria Miejska bwa, 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 20, tel.: 52 339 30 50, e-mail: danutapalys@galeriabwa.bydgoszcz.pl

Sztuka w samo południe. Warsztaty dla seniorów Cykl spotkań poświęconych sztuce i szeroko rozumianej kulturze, adresowanych do osób w wieku 60+. W ramach spotkań proponujemy dyskusje o sztuce współczesnej oraz działania twórcze, które rozwijają procesy poznawcze, doskonaląc sprawność manualną poprzez poznawanie różnych technik i form plastycznych. 1.07.2016, godz. 12.00, tematem lipcowego spotkania jest: Design – poczuj, posmakuj, dotknij! Zajęcia poprowadzi Honorata Gołuńska – asystentka w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, doktorantka UMK w zakresie nauk o sztuce. Zajmuje się wystawiennictwem sztuki najnowszej, a przede wszystkim grafiki, sztuki stosowanej i designu. 5.08.2016, godz. 12.00, temat sierpniowego spotkania: Eksperymenty z ciałem – Stelarc, Orlan, Abramović Zajęcia poprowadzi Łukasz Kędziora – historyk sztuki, doktorant na Wydziale Historycznym UMK. Specjalizuje się w powstającej dopiero dziedzinie neuronalnej interpretacji dzieł sztuki. Wstęp bezpłatny, zapisy: piotr.wasowski@galeriabwa.bydgoszcz.pl lub tel.: 52 339 30 62.

Galeria Miejska bwa Galeria Brda Wystawa czynna do 8.09.2016

Aneta Urbańska. Moje „Inspiracją dla stworzonego przeze mnie cyklu obrazów był mój dwuletni synek Bruno. Priorytetem było ukazanie nie tylko słodkiego wyrazu jego twarzy oraz niewinności, którą urzeka, ale ujęcie w całość wszystkich emocji, które we mnie budzi. Bruno przedstawiony jest w typowych dla niego sytuacjach wyjętych z życia codziennego, które z pozoru bywają nudne i nieistotne. Natomiast dla Bruna wzrastają do rangi największych zwycięstw, ważnych i pięknych doświadczeń. Naturalne jest to, że w moich oczach również stają się niezwykle ważne i właśnie dlatego postanowiłam pozbawić tła zbędnych elementów, aby ukazać Bruna jako najważniejszego bohatera przedstawień. Zbudowałam je czystymi barwami, akcentując jedynie podział przestrzeni na pasy o różnych barwach. Kolory znajdujące się w tłach są zobrazowaniem emocji towarzyszących mi w danych sytuacjach. Kolory te łączą się ze sobą tworząc nowe obrazy wspomnień naszego życia, które starałam się namalować” (Aneta Urbańska) Aneta Urbańska (ur. 1990 r. w Wyszkowie) skończyła Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży, następnie studiowała malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom obroniła w pracowni prof. Mieczysława Ziomka. inf. Danuta Pałys

30 |

| lipiec/sierpień 2016


Ryszard Czajkowski, Bez SMS-u I, 2016, olej, płótno, 40×100 cm

Galeria Miejska bwa Galeria Kantorek 19.08.2016, godz. 18.00 – wernisaż, wystawa czynna do 16 września 2016

Ryszard Czajkowski. Kilka krótkich SMS-ów na zakończenie lata Tytuł wystawy intryguje, może wywoływać różne skojarzenia. Nie określa jej charakteru, nie narzuca żadnej wizualizacji. Można założyć, że współczesny sposób komunikowania dał impuls artyście do stworzenia nowej serii prac. Sam artysta lubi „gry słowne” przesyłane często znajomym w formie SMS-ów i wówczas ten banalny z pozoru przekaz uzyskuje swoistą poetykę. Bo właśnie Czajkowski poetyki szuka w codzienności i na swój sposób interpretuje ją w kolejnych zestawach prac. Posługuje się charakterystyczną dla siebie formą inspirowaną sztuką pop-art, ale nie do końca. Odwołuje się

do stylistyki plakatu, reklamy, stosuje mocne kontrasty barw czystych, ale graficzność przedstawienia wzbogaca szerokim, malarskim gestem. Dekoracyjność łączy z ekspresją plamy barwnej. Estetyka jego obrazów nie wywołuje sprzeciwu – można powiedzieć: „ładne malarstwo”. Bo Czajkowski w codzienności szuka pięknego kształtu, idealnej formy. Aby o tym się przekonać, zapraszam na wystawę. Ryszard Czajkowski (rocznik 1953), absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – w 1987 r. uzyskał dyplom z zakresu malarstwa w pracowni prof. Mieczysława Wiśniewskiego, członek Związku Polskich Artystów Plastyków, zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, wideo-artem, autor ok. 20 wystaw indywidualnych, uczestnik licznych wystaw zbiorowych, jego prace „rozrzucone” są po całym świecie. inf. Elżbieta Kantorek

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 Półkolonie letnie: I Turnus – „Wędrówki po Europie” – 27 czerwca – 1 lipca 2016 r. II Turnus – „Zwierzęta” – 4-8 lipca 2016 III Turnus – „Wodny świat” – 22-26 sierpnia 2016 W programie m.in.: wyjazdy do Parku Linowego, do Inowrocławia, do ZOO, przejazd tramwajem wodnym po Brdzie, kino, basen, gra miejska, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne i wiele innych atrakcji.

Lepić i… każdy może – warsztaty letnie 22-26 sierpnia 2016 – zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku 7-10 lat. Podczas tego tygodnia każdy dzień będzie poświęcony innemu rodzajowi materiału do lepienia, tj.: glina, masa marcepanowa, ciasto piernikowe, masa solna oraz plastelina. Od 26 sierpnia do 15 września 2016 roku w Arthol Galerii będzie można podziwiać efekty pracy uczestników warsztatów.

Obóz szermierczy w Człuchowie – 27 czerwca – 4 lipca 2016 Obóz szermierczy w Ząbie – 30 lipca – 7 sierpnia 2016 Obóz szermierczy w Lubaszu – 17-26 sierpnia 2016 Warsztaty taneczne – 22-31 sierpnia 2016 27.08.2016, godz. 10.00-14.00 Akcja promocyjna placówki na terenie Fordonu

Rekrutacja od 24.08.2016!

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017: – Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia: 24 sierpnia – 7 września – Badanie uzdolnień kierunkowych: 8-10 września – Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 12 września, godz. 17.00 – Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych: 13 września, godz. 15.00 – Rekrutacja uzupełniająca od 14.09.2016 inf. Barbara Pszczółkowska

lipiec/sierpień 2016  |

| 31


Towarzystwo Muzyczne im. I.J. Paderewskiego 14-18 sierpnia 2016

VIII Paderewski Piano Academy Masterclass dla pianistów z orkiestrą symfoniczną Paderewski Piano Academy odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Pianiści, wyselekcjonowani przez trzyosobowy zespół pedagogów, pracujących pod kierownictwem prof. Ilji Schepsa z Uniwersytetu Muzycznego w Kolonii, zobowiązani są do przygotowania jednego koncertu, który następnie ćwiczą tradycyjnie z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną. Profesorowie: Ilja Scheps, Niemcy Wojciech Świtała, Polska Jan Jirack von Arnim, Austria Dyrygenci: Anna Mróz Przemysław Fiugajski Orkiestra: Toruńska Orkiestra Symfoniczna Uczestnicy: 24 pianistów z Polski, Chin, USA, Armenii, Singapuru, Szwecji, Kanady, Japonii, Korei, Austrii, Rosji, Niemiec w wieku 14-31 lat.

14-21 sierpnia 2016 I grupa masterclass – Ilja Scheps & Wojciech Świtała 21-28 sierpnia 2016 II grupa masterclass – Ilja Scheps & Jan Jirack von Arnim Serdecznie zapraszamy na koncerty otwarte dla publiczności: – 20.08.2016, godz. 20.00 – Koncert uczestników w Dworze Artusa w Toruniu – 21.08.2016, godz. 18.00 – Koncert uczestników w Kościele Farnym pw. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie – 27.08.2016, godz. 19.00 – Koncert uczestników w Bazylice Mniejszej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Kolegiata), Koronowo, ul. Bydgoska 23 – 28.08.2016, godz. 16.00 – Koncert uczestników w Kościele pw. Bożego Ciała w Bydgoszczy Organizator: Towarzystwo Muzyczne im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy. Współorganizatorzy: Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Gmina Koronowo, Yamaha. Paderewski Piano Academy jest współfinansowana ze środków Miasta Bydgoszczy, Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Miasta Torunia.

www.paderewskipianoacademy.eu

inf. Agata Szpadzińska

Bydgoska Poradnia Sztuki w Kamienicy 12 12.07.2016, godz. 18.30 (Poznańska 12) – otwarcie wystawy. Ekspozycja będzie czynna do 31 sierpnia w godz. 16.00-19.00 (1. piętro).

Wystawa fotografii Macieja Zwolanowskiego pt. „SYMETRIE” Maciej Zwolanowski, urodzony w 1954 roku, z fotografią związany od podróży po Stanach Zjednoczonych w 1981 roku. W latach 90. współpracował z wieloma wydawnictwami bydgoskimi. Od dwóch lat czynnie współpracuje z projektem literacko-fotograficznym pod nazwą „Bydgoska Licencja Marek” (www.facebook.com/bydgoskalicencjamarek/?pnref=story). Równolegle zajmował się fotografią jako obszarem eksperymentów i ciągłych, artystycznych poszukiwań. W swojej fotograficznej pasji wypracował autorską, wciąż doskonaloną technikę fantastycznej syntezy obrazu, wciągając odbiorcę w inne wymiary ukrytych głębi. Poprzez symetryczne kolaże kreuje nowe przestrzenie percepcji mikro- i makroświata. inf. Stanisław Stasiulewicz

32 |

| lipiec/sierpień 2016


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 6, 13, 20, 27 lipca 2016 oraz 3, 10, 17, 24, 31 sierpnia 2016

Deutsch mit Spaß – klub konwersacyjny Wzorem innych miast do WiMBP w Bydgoszczy zawitały kluby konwersacyjne. Raz w tygodniu w bibliotece spotyka się grupa pasjonatów, by porozmawiać w obcym języku z ludźmi innych kultur i ciekawych zainteresowań. Jest to doskonała okazja, aby sprawdzić swoje możliwości lingwistyczne i podszlifować język obcy w czasie nieformalnych rozmów, gier, zabaw i innych aktywności. W ramach klubu konwersacyjnego Deutsch mit Spaß w bibliotece spotykają się otwarte i pozytywnie nastawione osoby, które chcą się sprawdzić i swobodnie rozmawiać w języku niemieckim. 7 lipca i 4 sierpnia 2016, udział bezpłatny

Targowisko Kultury Na Targowisko Kultury zapraszamy wszystkich, dla których ważny jest fizyczny, dosłowny, namacalny z nią kontakt. Tu spotykają się książkowi fetyszyści, winylowi maniacy, amatorzy fotografii analogowej, miłośnicy komiksów. Uwalniają książki zalegające na półkach, płyty i filmy, gry, instrumenty, aparaty, kamery i sprzęt RTV. Pora dać im nowe życie, niech ucieszą innych konsumentów kultury. Spotykamy się w każdy 1. czwartek miesiąca. Sprzedaż? Wymiana? To zależy od Ciebie – my tylko stwarzamy okazję! Wystarczy, że wypełnisz formularz zgłoszeniowy: http://bit.ly/targowisko.

Wybrane zajęcia edukacyjne w lipcu: 5.07.2016, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 5 dla dorosłych, ul. Pomorska 80-86) Legendy i przypowieści Rajmunda Kuczmy i Jerzego Derendy – konkurs pięknego czytania legend o Bydgoszczy dla dzieci z udziałem Małgorzaty Pawlak, autorki legendy wierszem o Bocianowie. 5.07.2016, godz. 13.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Grunwaldzka 33) Artystyczne oblicza Bydgoszczy: tworzymy galerie pocztówek przedstawiających najpiękniejsze miejsca w naszym mieście – zajęcia plastyczne dla dzieci. 11.07.2016, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 1 dla dzieci i młodzieży, ul. Powstańców Wielkopolskich 26) Bydgoszcz: moje miasto dawniej i dziś – tworzymy plan miasta – zajęcia plastyczne. 12.07.2016, godz. 13.00, WiMBP (Filia nr 31 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Wielorybia 99) „O Kazimierzu Wielkim i pięknej Bydgoszczy” – zajęcia na podstawie legend. 14.07.2016, godz. 12.00, WiMBP (Filia nr 15 dla dzieci i młodzieży, ul. Gawędy 1)

Muzyczny spacer po Bydgoszczy – słuchanie utworów dedykowanych naszemu miastu. 14.07.2016, godz. 13.00, WiMBP (Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Dworcowa 49) Wycieczka do Izby Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego – Pracowni Teatrologicznej. 19.07.2016, godz. 10.30, WiMBP (Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży, ul. Bohaterów Kragujewca 11) W Bydgoszczy się urodziłem i tu mieszkam – zajęcia edukacyjno-plastyczne (malowanie na szkle). 26.07.2016, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży, ul. Połczyńska 3) Jak Bydgoszcz miastem została… – poznajemy bydgoskie legendy i gwarę bydgoską. 28.07.2016, godz. 16.00, WiMBP (Biblioteka Główna, ul. Stary Rynek 24) Rodzinne warsztaty plastyczne pn. „Moje miasto ma urodziny”.

Wybrane zajęcia edukacyjne w sierpniu: 2.08.2016, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 5 dla dorosłych, ul. Pomorska 80-86) Biblioteczne podchody: tajemnice Bydgoszczy – zabawa edukacyjna dla dzieci. 2.08.2016, godz. 13.00, WiMBP (Filia nr 31 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Wielorybia 99) Zapomniane słowa, czyli Mały słownik gwary bydgoskiej – rozwiązujemy łamigłówki literackie. 9.08.2016, godz. 13.00, WiMBP (Filia nr 31 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Wielorybia 99) Bydgoszcz: miasto zwrócone twarzą do rzeki – gra planszowa. 10.08.2016, godz. 16.00, WiMBP (Biblioteka Główna, ul. Stary Rynek 24) Gra miejska „Moje miasto ma urodziny” (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja). 12.08.2016, godz. 14.00, WiMBP (Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Dworcowa 49) Skarb na Wyspie Młyńskiej? – zabawa w plenerze. 23.08.2016, godz. 12.00, WiMBP (Filia nr 7 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Nakielska 175a) Na tropie lata – zajęcia z książką A. Wajraka pt. „Przewodnik prawdziwych tropicieli”. 25.08.2016, godz. 16.00, WiMBP (Biblioteka Główna, ul. Stary Rynek 24) Finał konkursu plastycznego na przewodnik po Bydgoszczy pn. „Moje miejsca w Bydgoszczy”. 30.08.2016, godz. 15.30, WiMBP (Filia nr 25 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Jeżewska 6) Bydgoszcz na weekend – zajęcia edukacyjne. lipiec/sierpień 2016  |

| 33


Akademia Muzyczna w Bydgoszczy 6.07.2016, środa, godz. 19.00, Kościół Garnizonowy, ul. Bernardyńska 2, wstęp wolny

Akademia w zabytkach Bydgoszczy Katarzyna Bąkowska – skrzypce Ewa Czeluśniak – skrzypce Dorota Zimna – klawesyn w programie: Jean-Marie Leclair, Sergiusz Prokofiew

10.08.2016, środa, godz. 19.00, Wieża Ciśnień, ul. Filarecka 1, wstęp wolny

Akademia w zabytkach Bydgoszczy

Cecylia Stanecka – wiolonczela Filip Klasa – wibrafon, cajón Daniel Pradella – wibrafon, fortepian, cajón Piotr Pokutycki – gitara w programie tanga A. Piazzolli, standardy jazzowe

10.07.2016, niedziela, godz. 17.00, Sala Rotundowa Pałacu w Lubostroniu. Bilety w cenie 10 zł można nabywać w Pałacu w Lubostroniu pół godziny przed koncertem.

CLXVI Koncert Pałacowy Marcin Tarnawski – skrzypce Dorota Zimna – klawesyn 13.07.2016, środa, godz. 18.00, Katedra Bydgoska, ul. Farna 2, wstęp wolny

Akademia w zabytkach Bydgoszczy Męski Zespół Chorałowy Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej AM w Bydgoszczy Mariusz Kończal – dyrygent 3.08.2016, środa, godz. 19.00, Dom Polski, ul. Grodzka 1, wstęp wolny

Akademia w zabytkach Bydgoszczy Hanna Michalak – sopran Maria Murawska – fortepian w programie mazurki Fryderyka Chopina, pieśni Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego

Kino letnie Plażowe leżaki, ogromny ekran oraz 10 filmowych bestsellerów. Zielone Arkady przygotowały wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich pasjonatów kina. Od 24 czerwca, w każdy kolejny piątek, będzie można wziąć udział w wieczornych seansach pod niebem pełnym gwiazd. Tego lata dla amatorów seansów filmowych pod chmurką przygotowaliśmy nietypową salę kinową. Zamiast foteli widzowie będą mieli do dyspozycji wygodne leżaki, a filmy będą wyświetlane na ekranie zainstalowanym na najwyższym poziomie naszego parkingu – mówi Iwona Mroczek, dyrektor Zielonych Arkad. Już od 24 czerwca będzie można spędzić gorące piątkowe wieczory w wyjątkowej atmosferze. Wszystkie seanse odbywać się będą na parkingu Centrum, na poziomie P6A. Pokazy rozpoczynać się będą po zachodzie słońca – w lipcu o godz. 22.00, natomiast w sierpniu o godz. 21.30. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegółowy program wydarzenia będzie można śledzić na stronie Zielonych Arkad: www.zielonearkady.com.pl. W razie niepogody projekcje przeniosą się do wnętrza Centrum. 34 |

| lipiec/sierpień 2016

Daniel Pradella, Piotr Pokutycki, Filip Klasa, Cecylia Stanecka

14.08.2016, niedziela, godz. 17.00, Pałac w Lubostroniu. Bilety w cenie 10 zł można nabywać pół godziny przed koncertem.

CLXVII Koncert Pałacowy Herbert Piano Trio: Bartłomiej Wezner – fortepian Joanna Kreft – skrzypce Dominik Płociński – wiolonczela inf. Anna Cudo

REPERTUAR: 1.07, godz. 22.00 – Moje córki krowy (88 min, od lat 15) 8.07, godz. 22.00 – Sinister (110 min, od lat 15) 15.07, godz. 22.00 – Millerowie (110 min, b/o) 22.07, godz. 22.00 – Amy (128 min, b/o) 29.07, godz. 22.00 – Iluzja (115 min, od lat 12) 5.08, godz. 21.30 – Lato w Prowansji (90 min, b/o) 12.08, godz. 21.30 – Nietykalni (112 min, od lat 12) 19.08, godz. 21.30 – Kocha lubi szanuje (118 min, od lat 12) 26.08, godz. 21.30 – Wielki Gatsby (142 min, od lat 12) JAK DOTRZEĆ: Pieszych zapraszamy wejściem Kryształowym, od ulicy Karpackiej. Stamtąd należy kierować się do wyjścia na parking znajdującego się przy sklepie Smyk, a następnie wjechać windą na poziom P6A. Zmotoryzowani mogą dostać się na najwyższy poziom windami znajdującymi się na parkingu. Poziomy P6A i P6B w dniach projekcji od godziny 18.00 wyłączone będą z ruchu kołowego. inf. Agnieszka Ślusarczyk


XIII Letnie Międzynarodowe Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej Organy… to miasteczko, do którego wejść mogą tylko wtajemniczeni. Jeśli staniemy tyłem do ołtarza, zauważymy tylko niewielką część tego największego spośród wszystkich instrumentów, jakie kiedykolwiek stworzył i wybudował człowiek. Organy są jak prawdziwe miasto z rozbudowaną infrastrukturą: chodnikami, schodkami, balustradami, domami i kamienicami, małymi sklepami, jak i wielkimi hipermarketami. To gigant wydający różnorodne dźwięki, z maszynerią bardziej skomplikowaną niż silnik samochodowy. Szanowni Państwo! Drodzy melomani muzyki organowej! XIII Letnie Międzynarodowe Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej, czas zacząć! Cykl spotkań prezentujący muzykę organową w towarzystwie artystów i instrumentalistów kameralnych zostanie zainaugurowany 3 lipca. Działania koncertowe obejmą trzy bydgoskie kościoły: Świętej Trójcy, Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz św. Jadwigi Królowej. Wybrane świątynie dysponują instrumentami umożliwiającymi realizację zróżnicowanego i wszechstronnego programu koncertowego. I tak będzie tym razem – proponujemy słuchaczom szeroki wachlarz repertuarowy od muzyki średniowiecza, poprzez muzykę baroku i romantyzmu, aż do współczesności. XIII Letnie Międzynarodowe Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej rozpoczną się 3 lipca i potrwają

do 28 sierpnia, w sumie odbędzie się pięć muzycznych spotkań. Podczas tegorocznego cyklu usłyszymy kameralistów: Beatę Bobińską (sopran), Karola Lipińskiego-Brańkę (skrzypce) i Kacpra Chabrowskiego (akordeon). Natomiast na organach zagrają mistrzowie polskiej sceny organowej: Adam Klarecki (Włocławek), Mariola Brzoska (Gliwice), Ewa Sawoszczuk (Bydgoszcz/Koronowo), Bogdan Narloch (Koszalin) oraz gość z zagranicy Krzysztof Czerwiński (Australia). Polecamy Państwu wszystkie koncerty, ponieważ artyści zaprezentują w tym roku program tzw. wakacyjny. Pierwsze dwa odbędą się w kościele pw. św Trójcy. Będą one integracyjną częścią liturgii, ponieważ zostaną włączone w mszę św. Na kolejne dwa koncerty kameralne zapraszamy Państwa do bydgoskiego Sacré-Coeur – kościołu pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, a ostatni – finałowy recital solowy odbędzie się w kościele pw. św. Jadwigi Królowej. Tu szczególna uwaga, ponieważ ten koncert zostanie zaprezentowany na niedawno przywiezionych z Holandii i zamontowanych w kościele organach piszczałkowych. Wcześniej kościół ten dysponował tylko instrumentem cyfrowym, stąd inauguracja tradycyjnego instrumentu nastąpi 28 sierpnia w niedzielę, koncertem po mszy św. o godz. 10. Na wszystkie koncerty jest wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy. Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie PRO MUSICA ORGANA, którym na terenie woj. kujawsko-pomorskiego zarządza Ewa Sawoszczuk.

3.07.2015, niedziela, po mszy św. o godz. 18.00, kościół pw. św. Trójcy, ul. św. Trójcy 26 Krzysztof Czerwiński – organy (Sydney, Australia) 24.07.2016, niedziela, po mszy św. o godz. 18.00, kościół pw. św. Trójcy, ul. św. Trójcy 26

Beata Bobińska – sopran (Bydgoszcz) Ewa Sawoszczuk – organy (Bydgoszcz, Koronowo) 10.08.2016, środa, godz. 19.15, bydgoskie Sacré-Coeur – kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, plac Piastowski 5 Karol Lipiński-Brańka – skrzypce (Wrocław) Adam Klarecki – organy (Włocławek) 24.08.2016, środa, godz. 19.15, bydgoskie Sacré-Coeur – kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, plac Piastowski 5 Kacper Chabrowski – akordeon (Gdańsk) Mariola Brzoska – organy (Gliwice) 28.08.2016, niedziela, po mszy św. o godz. 10.00, kościół pw. św. Jadwigi Królowej, al. Wojska Polskiego 7 Bogdan Narloch – organy (Koszalin) ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MIASTA BYDGOSZCZY

Wstęp wolny lipiec/sierpień 2016  |

| 35


Akademicka Przestrzeń Kulturalna – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Bądź kreatywny! Bezpłatne zajęcia dla dzieci Dom Kultury APK prowadzi nabór na bezpłatne zajęcia w ramach programu edukacyjno-wychowawczego „Bądź kreatywny”, obejmującego obszar działań z zakresu kultury i sztuki. Do udziału w warsztatach, prowadzonych cyklicznie od września do grudnia, zapraszamy dzieci z Bydgoszczy w wieku 4-13 lat. W ofercie: Planszomaniak, Mały Konstruktor, Modelarnia oraz Spotkania z fotografią. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.domkultury.byd.pl. Liczba miejsc ograniczona. Zadanie dotowane przez miasto Bydgoszcz.

BE CREATIVE Katedra Przemysłów Kreatywnych WSG zaprasza do udziału w otwartych warsztatach, przybliżających istotę oraz znaczenie przemysłów kreatywnych, które mogą stać się narzędziem odwołującym się do wielu warstw życia. Gospodarka sektora przemysłu kultury, designu czy reklamy ma wielki potencjał w Polsce, uczestnikom warsztatów pokażemy, jak skutecznie zarządzać tym kapitałem.

Półkolonie z WSG Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki zaprasza dzieci w wieku 5-12 lat do udziału w niezapomnianej wakacyjnej przygodzie. Wolny od nudy czas spędzony w mieście wykorzystamy na kreatywny rozwój i świetną zabawę w gronie rówieśników. Oparte na sprawdzonym programie zajęcia poprowadzą wykwalifikowani wychowawcy oraz animatorzy. Więcej szczegółów na stronie www.kolonie.byd.pl

1 lipca, piątek, godz. 16.00-18.00, Muzeum Fotografii przy WSG, ul. Królowej Jadwigi 14, wstęp wolny „Fotokreator” – warsztaty fotograficzne połączone z drzwiami otwartymi Bydgoskiej Akademii Fotografii. 7 lipca, czwartek, godz. 16.00-18.00, Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG, ul. Królowej Jadwigi 14, wstęp wolny „Recykling obrazu” – warsztaty z kolażu. inf. Elżbieta Schulz

Muzeum Fotografii w Bydgoszczy Półkolonie fotograficzne

Wakacyjne spotkania z fotografią

W Muzeum Fotografii przy WSG nie ma miejsca na wakacyjną nudę. Zapraszamy do udziału w kreatywnych półkoloniach fotograficznych. Zajęcia odbędą się w dwóch terminach: 4-6 lipca oraz 11-13 lipca w godzinach przedpołudniowych, a ich poziom dopasowany został do wieku uczestników (dwa bloki zajęć: 12-16 lat, 16-19 lat). W programie m.in. plener fotograficzny oraz wywoływanie zdjęć w ciemni. Dodatkowe informacje: muzeumfoto@byd.pl lub tel. 52 567 00 07. Więcej szczegółów na: www.muzeumfoto.byd.pl.

Grupy zorganizowane, w szczególności kolonijne i półkolonijne, zachęcamy do skorzystania z wakacyjnej oferty warsztatowej dla dzieci oraz młodzieży. Uczestników lekcji muzealnych czeka m.in. praca w ciemni fotograficznej i atelier, samodzielne konstruowanie kamery otworkowej oraz tematyczne pokazy slajdów. Wraz z początkiem wakacji zachęcamy także do skorzystania z nowych form biletów grupowych (3-6 osób). Oprócz samodzielnego zwiedzania ekspozycji BILET POLAROID umożliwia natychmiasto-

36 |

| lipiec/sierpień 2016


we wykonanie pamiątkowej fotografii aparatem Polaroid, zaś BILET SESJA serii 3 zdjęć w muzealnym atelier. Pełna oferta na stronie www.muzeumfoto.byd.pl. fot. Łukasz Ułanowski fot. Piotr Wieczorek

wych technik fotograficznych oraz cyfrowej obróbki obrazu. Dotychczasowych absolwentów BAF oraz osoby, które zdobyły już podstawowe kompetencje fotograficzne, zachęcamy do wyboru BAF MASTER – nowej, zaawansowanej formuły eksperckiej. Więcej szczegółów na stronie www.baf.byd.pl.

Mam lustrzankę Początkujących adeptów fotografii zapraszamy na sierpniowe warsztaty „Mam lustrzankę”. W ramach sześciu weekendowych spotkań zdradzimy, jak świadomie wykorzystać swój aparat do rejestracji i kreacji obrazu. Podsumowaniem 18-godzinnych zajęć będzie wystawa prac uczestników. Zgłoszenia do 16 sierpnia: muzeumfoto@byd.pl. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.muzeumfoto.byd.pl.

BAF i BAF MASTER – rekrutacja trwa Prowadzimy nabór do ósmej edycji Bydgoskiej Akademii Fotografii. Roczny kurs pomoże usystematyzować i pogłębić wiedzę z zakresu analogowych i cyfro-

Regional Press Photo 2014, fot. Paweł Skraba

Ruszyły zgłoszenia do Regional Press Photo 2016 Ogłaszamy trzecią edycję Przeglądu Fotografii Reportażowej Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Regional Press Photo 2016 skierowany jest do osób zawodowo zajmujących się fotografią, pracujących lub mieszkających w województwie kujawsko-pomorskim – fotoreporterów zatrudnionych w redakcjach prasowych, internetowych lub agencjach fotograficznych oraz freelancerów. Zdjęcia zgłoszone do konkursu powinny być wcześniej opublikowane w dowolnej formie. Od tego roku w kategorii „Amator” mogą wystartować także uczniowie lub studenci do 26. roku życia, niezawodowo zajmujący się fotoreportażem. Zgłoszenia do 20 września. Więcej szczegółów na stronie www.muzeumfoto.byd.pl. Projekt Fundacji „Gaudeamus” współfinansowany ze środków miasta Bydgoszczy oraz objęty Patronatem Honorowym przez Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego.

fot. Piotr Wieczorek

inf. Elżbieta Schulz

lipiec/sierpień 2016  |

| 37


Muzeum Wodociągów, Galeria Wieży Ciśnień ENERGIA ŚWIATA KOLORÓW Wystawa malarstwa Grażyny Szlachty Grażyna Szlachta jest kobietą pełną życia, entuzjazmu i optymizmu. Niespełniona w młodości chęć malowania w wieku dojrzałym stała się pasją. Maluje z potrzeby serca, żeby zatrzymać to, co zachwyca, co jest ulotne. Używając najczęściej koloru pomarańczowego podkreśla radość tworzenia i przeżywania życia. Oto jak artystka charakteryzuje samą siebie: Grażyna Szlachta – urodzona w 1956 r. znak zodiaku – koziorożec, pasja – malowanie – jeżeli coś wpadnie mi w oko, to po prostu chwytam za pędzel, lubię – tańczyć, śpiewać, pracować w ogrodzie, podziwiać naturę, podróżować po świecie inspiracji, otaczać się przedmiotami własnoręcznie wykonanymi, bo czerpię z nich pozytywne energie, maluję – z potrzeby serca, z potrzeby zatrzymania tego, co ulotne i niepowtarzalne – moje obrazy to mój język, który pozwala mi mówić to, czego nie ujmują słowa, ulubiony kolor – pomarańczowy i to on dominuje na mojej palecie barw, bo dla mnie to najradośniejszy kolor i wprowadza mnie w dobry nastrój nawet przy złej pogodzie, entuzjastka życia – świat, w którym żyję zachwyca mnie swoim pięknem i czuję jego energię, a tak naprawdę to aktywuję własną energię i swoje emo-

Dom Kultury MODRACZEK 4-8 lipca oraz 11-15 lipca 2016, godz. 9.00-11.00 ZUCHOWISKO – zajęcia dla dzieci 2- i 3-letnich przygotowujące do zajęć przedszkolnych. Zajęcia bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy. 18-22 lipca oraz 25-29 lipca 2016 WARSZTATY PLASTYCZNE (godz. 10.00-11.30) WARSZTATY MUZYCZNE (godz. 11.30-12.30) Zajęcia bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy. 25-29 lipca 2016, godz. 9.00-11.00 ZUCHOWISKO. Zajęcia bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy. 8-12 sierpnia 2016, godz. 10.00-11.30 MĄDRA SÓWKA. Zajęcia bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy. 22-26 sierpnia 2016, godz. 10.00-11.00 WARSZTATY MUZYCZNE. Zajęcia bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy. inf. Izabela Kaczyńska

38 |

| lipiec/sierpień 2016

cje przelewam na płótno. Tak, świat jest piękny – to jedynie kwestia wyboru, na co kierujemy swój wzrok i co dostrzegamy, bo piękno rodzi się w sercu i odbija w oczach, nieuleczalna realistka – maluję to, co widzę, co lubię i to na co chciałabym patrzeć, mój najlepszy obraz – chyba jeszcze nie powstał. W jaki sposób to energetyczne postrzeganie świata znajduje artystyczny wyraz w twórczości Grażyny Szlachty, będzie można zobaczyć podczas wernisażu wystawy malarstwa w dniu 24 sierpnia. Początek o godz. 18. Wystawa będzie czynna do 15 września. inf. Mirosława Chabowska


Bydgoskie Centrum Informacji Kupon konkursowy z listą obiektów można odebrać w Bydgoskim Centrum Informacji, obiektach biorących udział w zabawie, bądź wydrukować ze strony: www. visitbydgoszcz.pl/pl/poznaj/aktualnosci/3264-podbij-bydgoszcz. Regulamin Akcji również dostępny w powyższym linku. Kontakt: BCI, Paulina Janusz, tel. 52 340 45 50.

Podbij Bydgoszcz 2016! Druga edycja akcji Podbijania Bydgoszczy trwa! Zbieraj pieczątki i wygrywaj nagrody! Zasady zabawy: Od 1 maja do 30 września 2016 r. odwiedzaj miejsca oznaczone na ulotce. Zwiedzanie danego obiektu potwierdź przybiciem specjalnej pieczęci w odpowiednim miejscu karty. Po zebraniu co najmniej 15 pieczątek przyjdź z wypełnionym kuponem (lub wyślij go pocztą) do BCI, by odebrać upominek. (Bydgoskie Centrum Informacji, ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz). Nagrodami są zestawy upominków przekazanych przez partnerów zabawy. Celem organizacji akcji Podbij Bydgoszcz 2016! jest zachęcenie turystów przyjeżdżających do Bydgoszczy, ale również jej mieszkańców, do odwiedzenia większej liczby bydgoskich atrakcji turystycznych i zabytkowych obiektów, a tym samym lepsze poznanie naszego miasta. Uwaga! Jedna osoba może wysłać tylko jeden kupon konkursowy. Tu podbijesz swoją kartę: – Bydgoskie Centrum Informacji – Stary Tramwaj na ul. Długiej – Ogród Zoologiczny – Myślęcinek – Park Rozrywki / Zaginiony Świat – Myślęcinek – Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego – Spichrze nad Brdą – Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego – Galeria Sztuki Nowoczesnej – Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego – Europejskie Centrum Pieniądza – Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego – Zbiory Archeologiczne – Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego – Dom Leona Wyczółkowskiego – Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego – Exploseum – Muzeum Mydła i Historii Brudu – Muzeum Fotografii – Muzeum Wojsk Lądowych – Muzeum Wodociągów – Wieża Ciśnień – Muzeum Wodociągów – Zabytkowa hala pomp wodociągowych – Muzeum Kanału Bydgoskiego – Muzeum Oświaty – Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego – Barka „Lemara” – Galeria Miejska bwa – Tramwaj wodny – Autobusowe i tramwajowe linie turystyczne – Introligatornia WiMBP

Letnie spacery z przewodnikiem po Bydgoszczy! Serdecznie zapraszamy na letnie spacery z przewodnikiem ulicami Bydgoszczy. Ruszamy od 4 czerwca – co sobotę! Podczas spacerów poznacie bydgoskie atrakcje turystyczne, zabytki, historie ciekawych miejsc związanych z daną trasą, a także będziecie mieli okazję przysłuchać się legendom oraz ciekawym anegdotom. Start: w każdą sobotę o 12.30. Czas trwania spacerów: ok. 1,5 godz., koszt: 5 zł za osobę. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (grupa może liczyć maksymalnie 30 osób) prosimy o wcześniejsze zapisy e-mailowo: bci@visitbydgoszcz.pl, telefonicznie: 52 340 45 50 lub osobiście w siedzibie BCI. W 2016 roku proponujemy cztery trasy spacerów: Poznaj Stare Miasto – czas trwania: 1,5 godz. Spacer przez Stary Rynek, Katedrę, Mostową i Wyspę Młyńską. Dookoła Śródmieścia – czas trwania: 1,5 godz. Spacer w okolice fontanny Potop, placu Wolności, ciekawych kamienic, pomnika Łuczniczki. Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O – czas trwania: 1,5 godz. Każdego miesiąca spacer pokazujący obiekty na Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła w Bydgoszczy TeH2O (bez wejść do środka) i przybliżający przemysłową historię miasta. Z biegiem Brdy – czas trwania: 1,5 godz. Od mostu Bernardyńskiego do Śluzy Miejskiej; okazja do poznania „wodnej” historii miasta. Harmonogram:

2 lipca – Dookoła Śródmieścia 9 lipca – Szlakiem TeH2O 16 lipca – Poznaj Stare Miasto 23 lipca – Dookoła Śródmieścia 30 lipca – Z biegiem Brdy 6 sierpnia – Poznaj Stare Miasto 13 sierpnia – Dookoła Śródmieścia 20 sierpnia – Szlakiem TeH2O 27 sierpnia – Poznaj Stare Miasto

Zachęcamy również do przesyłania Waszych fotorelacji ze spacerów, które chętnie opublikujemy na www.visitbydgoszcz.pl oraz www.facebook.com/BydgoskieCentrumInformacji – najciekawsze nagrodzimy przewodnikami po Bydgoszczy. inf. Paulina Janusz

lipiec/sierpień 2016  |

| 39


Galeria Autorska  Jan Kaja i Jacek Soliński 7.07.2016, godz. 18.00

7.07.2016, godz. 18.00

Spotkanie autorskie z Markiem Ristau pt. „Poradnik wiary” oraz promocja książki.

Czytanie fragmentów prozy Mieczysław Franaszek. Marek Ristau ur. 1955 w Bydgoszcz. Autor książek „Poradnik wiary według Biblii” (2000), „Zbawienie jest darem Boga” (2000) i „Poradnik wiary, która zwycięża” (2000). Od 1983 związany jest z Ruchem Odnowy w Duchu Świętym. Uczestniczył również w Neokatechumenacie. Od 2002 roku prowadzi Księgarnię św. Ojca Pio przy kościele klarysek (ojcowie kapucyni) w Bydgoszczy. Medytacje biblijne i hezychia Książka Marka Ristaua, pt. Poradnik wiary, która zwycięża, jest bardzo dobrym wprowadzeniem do głównych tajemnic chrześcijaństwa, takich jak: życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oraz zesłanie Ducha Świętego. Ristau poprzez liczne cytaty z Pisma Świętego dowodzi, że słowa życia wypowiedziane ponad dwa tysiące lat temu przez Chrystusa są wciąż aktualne dla człowieka współczesnego: „’Trzymajcie się mocno Słowa Życia’ (Flp 2, 16), ‘trzymajcie się tradycji’ (2 Tes 2, 15), trzymajcie się ‘prostej linii prawdy’ (2 Tym 2, 15). Wszystko co zostało napisane w Biblii, ‘napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję’ (Rz 15, 4)”. Ristau dowodzi, że człowiek współczesny, podobnie jak ten z przed wieków, poszukuje pełnej prawdy o swojej egzystencji i tę prawdę może znaleźć w Chrystusie, albowiem tylko Chrystus jest prawdą (J 14, 6). Z chwilą zaś gdy doświadczymy, że „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20), ogarnia nas głęboki pokój – hezychia. I właśnie praca Marka Ristaua prowadzi nas w nieprzerwaną hezychię. Nazywaną też beztroską. Grzegorz J. Grzmot-Bilski

Jan Kaja, Cisza, akryl, płótno, 100×70 cm

40 |

Otwarcie wystawy obrazów Jana Kaji pt. „Przedwczesne pukanie” (…) Kaja nie jest buntownikiem, destruktorem tradycyjnych kanonów estetycznych; w jego twórczej naturze nie odnajdziemy ponowoczesnych wezwań do tego, żeby obwieścić, iż tzw. sztuka obecności, czyli odnosząca się do realnej rzeczywistości umiera, a sztuka odrodzenia (l’art de différer) rozwija się. Malarstwo zanurzone w tradycji, jego zdaniem, wcale nie kona, lecz przetwarza się w ożywcze konfiguracje estetyczne, nadal stanowiąc ważny punkt odniesienia, bo przecież obecność wciąż pozostaje obecna. Ostatecznie to ona stanowi punkt wyjścia doświadczenia malarskiego, w konsekwencji którego artysta jest w stanie namalować obraz. Impulsy twórcze nie pojawiają się tylko w wyniku kreacyjnego nacisku wyobraźni czy sile tworzywa malarskiego (choć mają one pewne znaczenie), ale głównie dzięki zmysłowemu kontaktowi z dookolnym światem, także tym wewnętrznym. Człowiek jest psychofizyczną jednością. Stykając się z powierzchnią rzeczywistości potrafi wznosić się ponad nią, chociaż jego duchowe ekspresje nie mogą ujawniać się bez pośrednictwa tego, co dosiężne za pomocą zmysłów. Dlatego malarstwo nie istnieje bez więzi z faktycznością, z cielesnością. (…) Naturalnie, ważna pozostaje emocjonalna rzeczywistość, jaka wyłania się poniekąd spod obrazu, tyle tylko że musi być ona zawsze pod intelektualną kontrolą, nie może definitywnie wpływać na końcowy efekt pracy malarskiej. Liczy się wszak świadomość formy, bez której nie sposób wyrazić czy zasugerować tego, co „w duszy tkwi”. Forma jest papierkiem lakmusowym sztuki malarskiej, narzędziem okiełznywania tego, co się widzi. W każdym przypadku zazębia się z wewnętrz-

Jan Kaja, Procesja, akryl, płótno, 100×70 cm

| lipiec/sierpień 2016

Jan Kaja, Spojrzenie, akryl, płótno, 100×70 cm


ks. Jan Sochoń

11.08.2016, godz. 18.00

Spotkanie poetyckie z ks. Franciszkiem Kameckim pt. „Testament don Kiszota” oraz promocja książki. Czytanie wierszy Mieczysław Franaszek.

Franciszek Kamecki, ur. 1940 ksiądz, poeta, mieszka w Grucznie, wykładowca, rekolekcjonista, organizator wyjazdów, obozowisk, rekreacji, medytacji, dni kultury, biesiad. Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym” (debiut 1960), „Więzi”, „Oficynie Poetów i Malarzy”, „Toposie”, „Poboczach”, „Pielgrzymie”, „Posłańcu Ducha Św.”. Wydał tomy poezji: Parabole Syzyfa (1974), Sanczo i ocean (1981), Epilogi Jakuba (1986), Borowiackie językowanie (1989), Ten, co umywa nogi (2001), Skarga

księdza (2002), Podsłuchiwanie siebie (2006), Tam, gdzie pędraki, zielsko i cisza (2006, II wyd.2008), Lustro (2006, II wyd. 2008), Narek knele – Skarga księdza (wyd. czesko-polskie tłum. Lenka Danhelova, 2007), Brat opuszczonych (2010), Drabiną do nieba (felietony, 1997). Współautor albumów, scenariuszy i materiałów kościelnych. Uhonorowany m.in. za najciekawszy debiut roku na Ogólnopolskim Festiwalu Poezji (1974), Złotym Krzyżem Zasługi RP (2000), nominowany do nagrody Artusa, Książka Lata (2001), laureat I miejsca w konkursie Interartus (2002), nagrodzony Feliksem „Gazety Wyborczej Bydgoszczy i Torunia” dla ludzi sukcesu (2002), medalem „Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską” (Bydgoszcz, 2005), Pierścieniem Mechtyldy (Tczew 2006) i Piórem Kociewskim (Tczew 2007), Medal Prezydenta Bydgoszczy (2011).

Fot. Jacek Soliński

nym doznaniem. Świat widzialny i świat ducha stanowią konieczne części jednego i tego samego Bytu, do którego artysta dąży, którego znaków widzialnych poszukuje. (…) Prawda o Bogu jest wszak wielobarwna, wielopostaciowa. Stąd nieustanny i ciągły trud, by ją coraz bardziej przybliżać, interpretacyjnie rozświetlać, wyrażać w odmiennych kontekstach egzystencjalnych i kulturowych. Ich aktywność zaliczamy do obszaru sztuki religijnej, nie zaś sakralnej. (…)obrazy Kaji oczyszczają i przetwarzają naszą zmysłowość, którą odczuwamy na ogół jako grzeszną fascynację rzeczywistością biologiczną. Oczyszczają, ale nie niszczą. (…) Jego realizm pozostaje realizmem uwznioślonym, realizmem poetyckiego niedopowiedzenia. Nie chce on bowiem zatrzymywać się tylko na powierzchni kolorów, linii, kształtów. Pragnie wyjawiać własne doświadczenie więzi z Bogiem, by – już artystycznie przetworzone – mogło pobudzać i ożywiać kontemplatywne postawy u innych ludzi, aktywizować ich duchowe praktyki. Jest przekonany, że malarstwo tylko wtedy wywołuje religijnie uniesienia, kiedy ma u swych źródeł określone przeżycie powiązane z wiarą, a oddziałuje tym powszechniej i intensywniej, im jest doskonalsze artystycznie. (…)

* * * Z modlitwy i ze wsłuchania się w ludzką biedę; z lektur, z wędrówek dalszymi i bliższymi okolicami wyrasta liryka Franciszka Kameckiego. Nie dziwmy się tytułowi zbioru. O kondycji człowieka, współczesnego zwłaszcza, trudno mówić inaczej jak tylko tonem skargi – de profundis. Ale poezja ta pomaga rozpoznawać znaki – prześwity światła sponad horyzontu tego świata. W tym jej siła, wartość, waga. Piotr W. Lorkowski

* * * [K]rzyk sprzeciwu, rozlega się obok ciszy zawierzenia, a przez ekspresyjne nieraz przenośnie prześwieca to, co niewidoczne, zupełnie jak w zakończeniu wiersza „Ikony Rublowa” dedykowanego ks. J. St. Pasierbowi: Andrzeju Rublow / przez twoje malarstwo widzę to co niewidoczne / i złudność naszej pewności. Krzysztof Kuczkowski

II edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Portret z Kujawsko-Pomorskim zabytkiem w tle” Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy bardzo serdecznie zaprasza do udziału w II edycji konkursu fotograficznego „Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle”. Zeszłoroczny konkurs przyjęli Państwo ciepło, nadsyłając wiele pięknych zdjęć, dlatego postanowiliśmy go kontynuować. Konkurs odbywa się pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego. Konkurs towarzyszy obchodzonym we wrześniu Europejskim Dniom Dziedzictwa. Tematem konkursu są zabytki woj. kujawsko-pomorskiego, na tle których należy sfotografować jedną lub grupę osób. Nagrody czekają! Szczegóły w regulaminie na stronach: www.edd-kpck.pl i www.edd.nid.pl. Grand prix 2015: Marta Ćwikowska, Na Zamku Dybowskim

lipiec/sierpień 2016  |

| 41


Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy Wystawa czynna od 7 do 27 lipca 2016, wernisaż w czwartek 7 lipca o godz. 18.00, Salon Hoffman KPCK, pl. Kościeleckich 6

Wystawa prac grupy plastycznej Kujawskiego Uniwersytetu III Wieku Od wielu lat KPCK w Bydgoszczy prowadzi warsztaty plastyczne dla seniorów. Spotykają się raz w tygodniu, czasem częściej, i przez kilka godzin oddają się swojej pasji. Pomagam zorganizować im pracę, służę merytoryczną pomocą, czasem zmuszam do wykonywania jakiegoś plastycznie niełatwego zadania, ale staram się nie ingerować w sposób ich wypowiedzi. Każdy z nich ma swój własny język plastyczny i pomagam tylko się w nim odnaleźć, nauczyć, że w sztuce szczerość jest najważniejsza. Część pracuje regularnie, również w domu, i dopracowała się już dużej swobody artystycznej wypowiedzi. Są świadomi własnych możliwości i ograniczeń, językiem plastycznym operują z dużą swobodą. Ale nawet dla tych, dla których zajęcia są tylko przyjemną formą spędzania czasu, jest to czas ważny. Stają się ludźmi bogatszymi wewnętrznie, wrażliwszymi, bardziej tolerancyjnymi dla inności. W grupie zdecydowanie przeważają kobiety.

a także liczne galerie, kolekcje i zbiory prywatne w Polsce i za granicą… Czy może być lepsza rekomendacja dla twórczości artysty? „Żarski dysponuje w zauważalny sposób wszystkimi cechami, które charakteryzują dziecięcą umysłowość, jak też dysponuje w obfitości „dorosłymi” zdolnościami wytrwałości i dojrzałości technicznej, które pozwalają mu wykorzystać artystycznie i komunikatywnie swoją egzystencjalną prostotę. (…) Jedynie dziecko może w ten sposób poddać się sile swoich emocji oraz magii form i kolorów… Jednakże tylko artysta w najbardziej pełnym tego słowa znaczeniu jest zdolny do uzewnętrznienia tego wewnętrznego bogactwa”. Michel Trevoz dyrektor Muzeum Collection de L’Art Brut w Lozannie

Koniec roku uniwersyteckiego sprzyja podsumowaniom i stąd coroczna wystawa, na której pojawiają się najlepsze prace i można spojrzeć na siebie z dystansu. Zapraszamy, emocjonalność i urok prac przekona wszystkich, że każdy z nas ma coś do zaoferowania i zrobić można to zawsze.

Katarzyna Wolska

Wystawa czynna od 4 sierpnia do 11 września 2016, wernisaż w czwartek 4 sierpnia o godz. 18.00, Salon Hoffman KPCK, pl. Kościeleckich 6

Mistrz z Pakówki malarstwo Henryka Żarskiego

wystawa towarzysząca XI Ogólnopolskiemu Konkursowi Malarskiemu im. Teofila Ociepki Muzeum Collection de L’Art Brut w Lozannie, Henry Boxer Galery w Londynie, Galeria L’ Art Naif w Krakowie, 42 |

| lipiec/sierpień 2016

Henryk Żarski jest wielokrotnie nagradzanym artystą na naszym Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Teofila Ociepki, ale nigdy nie miał jeszcze w naszej galerii swojej indywidualnej wystawy. Nadrabiamy zaniedbanie, pokazując Państwu te niezwykłą twórczość niezwykłego człowieka, którego domem były zawsze ośrodki pomocy społecznej, a 40 lat swego życia był izolowany od świata, uważany za człowieka głuchoniemego. To twórczość przyniosła mu wyzwolenie, radość


życia, przywróciła światu. Pomoc i życzliwość, którą okazali mu pracownicy DPS Pakówka, zaowocowała rozwojem oryginalnego talentu, kolorysty o wielkiej wrażliwości. Powstał świat obrazów Żarskiego, w którym zatarły się granice między wyobraźnią a rzeczywistością. Katarzyna Wolska

Nowy, 90. numer „Kwartalnika Artystycznego”

Stanisław Żywolewski, Ojej!, 2014

Wystawa czynna od 20 sierpnia do 25 września 2016, wernisaż w sobotę 20 sierpnia o godz. 12.00. Wystawa prac w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Spichrze, ul. Grodzka 7-11

XI Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki Bydgoski konkurs to była pierwsza w Polsce tak spektakularna próba zebrania twórczości malarskich outsiderów i pokazania ich szerokiej publiczności. I choć dziś inaczej patrzymy już na sztukę intuicyjną, coraz powszechniejsze jest mniemanie, że jest to twórczość równouprawniona jak każda inna, powszechne stały się wystawy, lokalne przeglądy, powstały kolekcje, nadal jest to największe w kraju wydarzenie skupiające outsiderskie środowiska i artystów. Lista laureatów jest długa, obejmuje takie nazwiska jak Ryszard Kosek, Władysław Wałęga, Henryk Żarski, Jan Nowak, Marek Świetlik, Damian Rebelski, Józef Chełmowski – nie sposób wyliczyć ich wszystkich, każde nazwisko zasługuje na uznanie i szacunek. Także ci, którzy nie znaleźli się w gronie wyróżnionych, dzięki którym wiemy, jak dużą skalę ma zjawisko sztuki intuicyjnej i jaką emocjonalną siłę rażenia. Dlatego kolejna edycja konkursu, wystawa w przyjaznych salach Muzeum Okręgowego, bo daje to twórcom często zagubionym życiowo, dla których sztuka jest jedynym sposobem komunikowania się z innymi, impuls do dalszej twórczości, poczucie godności i ważności podejmowanych przez nich działań. A nam daje możliwość obcowania z innymi światami, skrajnymi emocjami i bezlitosną szczerością, coraz rzadszą w otaczającym świecie, możliwość niecodziennego artystycznego przeżycia. Katarzyna Wolska

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać na stronie www.galeria.kpck.pl i Facebooku.

W 105. rocznicę urodzin Czesława Miłosza publikujemy dwa jego wiersze i końcową część poematu, wybrane z ostatnich tomików, esej Aleksandra Fiuta o poezji Miłosza i Przybosia oraz szkic wspomnieniowy Renaty Gorczyńskiej. 29 marca Julia Hartwig została odznaczona francuskim Orderem Narodowym Legii Honorowej – serdecznie gratulujemy jej tego wspaniałego wyróżnienia. W przeddzień 95. urodzin z radością prezentujemy nowy wiersz jubilatki i życzymy wielu sił, mocy i łask na następne dziesięciolecia. W najbliższym numerze ukażą się Głosy i glosy o tomiku pt. Spojrzenie wydanym w maju w wydawnictwie a5. Ryszard Krynicki przedstawia kolejny fragment prozy Zbigniewa Herberta oraz pewną wyklejankę Wisławy Szymborskiej, którą zamieszczamy obok wyklejanek dla Krzysztofa Lisowskiego i tej, którą na początku pamiętnego roku dostał Michał Rusinek. W 50. rocznicę śmierci Stanisława Jerzego Leca publikujemy odszukane przez Lidię Kośkę jego aforyzmy, a w Głosach i glosach wypowiedzi o nim m.in. Michała Głowińskiego, Renaty Gorczyńskiej, Marka Kędzierskiego, Ewy Lipskiej, Ryszarda Lowa, Piotra Matywieckiego, Leonarda Neugera, Leszka Szarugi i Jana Woleńskiego. Prezentujemy nowe wiersze Jerzego Kronholda, Piotra Szewca, Tadeusza Dąbrowskiego, Piotra Matywieckiego, ks. Janusza A. Kobierskiego, Wojciecha Brzoski i Piotra Sobolczyka oraz przekłady Andrzeja Szuby wierszy Dannie Abse. Przedstawiamy kolejny fragment nowej opowieści Antoniego Libery pt. Kosmos w Dolinie Pysznej, której początek ukazał się w numerze 88., oraz eseje Jacka Gutorowa o Henryku Elzenbergu i Roberta Papieskiego o bohaterze powieści Leonida Cypkina. We wkładce zdjęcia z hiszpańsko-portugalskiej podróży Renaty Gorczyńskiej, a w Variach stali autorzy i omówienia najważniejszych książek z kwartału. Życzę ciekawej, pełnej wrażeń lektury. Krzysztof Myszkowski

lipiec/sierpień 2016  |

| 43


Kamienica 12 3, 10, 17, 24, 31 sierpnia 2016 (środy), godz. 17.00, TuCzyTam Kamienica12, wstęp wolny, zapisy e-mail: tuczytam@op.pl

CZYTANIE I DZIAŁANIE #wSzaflandii W sierpniu książki będą wesołe i słoneczne. Służyć to ma promocji czytelnictwa poprzez ukazywanie, że książki rozwijają nas wielotorowo. Zajęcia ukierunkowują kreatywność dzieci ku różnym dziedzinom sztuki, ukazują przy tym nierozerwalne nici między między nimi. W tym kontekście książki nie są nudne. Prowadzenie i scenariusz: Lucyna Brzezinska-Eluszkiewicz. Grupa wiekowa odbiorców każdorazowo warunkowana jest książką. By wiedzieć, do jakiego przedziału wiekowego adresowane są dane warsztaty, warto śledzić profil TuCzyTam.Kamienica 12 na FB, gdzie na bieżąco pojawiają się informacje tego dotyczące. Cykl realizowany dzięki finansowemu wsparciu Miasta Bydgoszczy.

28.08.2016, niedziela, godz. 11.00, TuCzyTam Kamienica12, czas trwania: 3 godz., cena: 30 zł, obowiązują zapisy tel. 887 164 349 lub e-mail: tuczytam@op.pl

„Dookoła świata”

Kreatywne warsztaty z książkami dla dzieci od 5. do 10. roku życia Te zajęcia to wyjątkowe warsztaty czytelnicze, wiążące różne dziedziny wiedzy i sztuki. Zajęcia są częścią cyklu. W jego ramach dzieci poznają geografię, kulturę, zwyczaje i historię oraz losy pojedynczych bohaterów z różnych stron świata. Dzieje się to za pomocą bardzo ciekawych książek, a zgłębiane jest dzięki artystycznym realizacjom. Prowadzenie i scenariusz: Lucyna Brzezinska-Eluszkiewicz. 16.07.2016, godz. 11.00-14.00

Zabawa z LEGO Zapraszamy dzieci w wieku 5-9 lat na warsztaty z klockami. Cena: 10 zł za godzinę od dziecka. Zapisy i szczegółowe informacje pod nr. tel. 504 939 136. 3, 17, 31 lipca, 14, 28 sierpnia 2016 (niedziele), godz. 11.00-15.00

5, 12, 19, 26 lipca 2016 (wtorki), godz. 16.00-19.00. Wstęp wolny. Zgłoszenia: marek.non@gmail.com lub tel. 602 848 254

WahrStad Fotografii Wakacyjna przygoda z aparatem Otwarte zajęcia fotograficzne dla wszystkich fotografujących i tych, którzy pragną rozwijać swoje fotograficzne hobby. To propozycja dla tych, którzy chcą zapanować nad aparatem, by robić udane zdjęcia, oraz tych, którzy po przerwie wakacyjnej będą chcieli doskonalić swoje umiejętności w WahrStad Fotografii. To również szybki kurs fotografii „komórkowej”. Prowadzenie: Marek Noniewicz. 4, 11, 18, 25 sierpnia 2016 (czwartki), godz. 17.00-18.30. Sierpień – wstęp wolny. Obwiązują zapisy: tel. 602 848 254 lub: marek.non@gmail.com – temat: Mała ściema.

Mała ściema w ciemni fotograficznej Spotkania fotograficzne dla dzieci i młodzieży (od 7 lat) wokół zagadek i eksperymentów związanych z fotografią i światłoczułością. To wprowadzenie do świata fotografii, rozwój wrażliwości i wyobraźni oraz dobra i pouczająca zabawa. Prowadzenie: Marek Noniewicz. 9, 16, 23 sierpnia 2016 (wtorki), godz. 16.00-19.00. Sierpień – wstęp wolny + zapisy na lekcje studyjne we wrześniu. Obowiązują zapisy: tel. 602 848 254 lub: marek.non@gmail.com – temat: Otwarte studio.

Otwarte studio fotograficzne Dla bardziej zaawansowanych amatorów, posiadaczy lustrzanek cyfrowych proponujemy pracę z profesjonalnym oświetleniem fotograficznym. To propozycja zajęć indywidualnych, należy zapewnić sobie modelkę bądź modela i zabrać ze sobą aparat. Na miejscu przestrzeń, oświetlanie typu flash oraz pomoc instruktora w ustawieniu świateł. Prowadzenie: Marek Noniewicz. 11, 18, 25 sierpnia 2016, godz. 16.00-19.00. Sierpień – wstęp wolny + zapisy na lekcje fotografii analogowej we wrześniu. Obowiązują zapisy: tel. 602 848 254 lub: marek.non@gmail.com – temat: Otwarte ciemnia.

Frymark Bydgoski

Otwarta ciemnia

Frymark bydgoski to cykliczny, odbywający się co dwa tygodnie, niedzielny jarmark z jedzeniem (eko i regionalnym) i rękodziełem. Jest inicjatywą ludzi, którzy chcą promować dobre, regionalne produkty żywnościowe oraz wyroby rękodzieła. Znajdziecie tu świeży chleb, sery i twarogi, przetwory owocowe i warzywne, wędliny i wiele innych poszukiwanych przez smakoszy produktów. Promujemy tych, którzy w swoich produktach trzymają się tradycyjnych zasad blisko zdrowia i natury.

Dla miłośników fotografii analogowej, posiadaczy starych filmów, czy też właśnie naświetlonych filmów czarnobiałych proponujemy odkrywanie magii fotografii. Możliwość samodzielnego wywoływania filmów, oraz wykonywania odbitek czarno białych wszystko z pomocą instruktora. Prowadzenie: Marek Noniewicz.

Towarzyska Cafe Sobotnie wydarzenia muzyczne i imprezy klubowe. Start o 21. inf. Marek Noniewicz

44 |

| lipiec/sierpień 2016


Otwarta Przestrzeń „Światłownia” 1.07.2016, piątek, godz. 18.00, ul. Św. Trójcy 15

Tuwim Basem

Piotr Szelest – gitara basowa, głos Paweł Wądołowski – perkusja Pomysł na Tuwim Basem zrodził się z chęci spróbowania pokazania innego oblicza „poezji śpiewanej”. Poezja Tuwima bardzo się do tego nadaje, jest wielowątkowa, niejednokrotnie zaskakująca formą. 8.07.2016, piątek, godz. 18.00, ul. Św. Trójcy 15

Chyba piosenki – recital satyryczno-liryczny Jarosława Jarosa

drogą. Na początku 2015 ukazała się płyta Piotra Pieńkowskiego i Wojtka Lachowskiego pt. „Ktoś”. 29.07.2016, piątek, godz. 18.00, ul. Św. Trójcy 15

Agnieszka Osiecka akustycznie – koncert zespołu Ponad Chmurami

Katarzyna Jarzynowska, Nikodem T. Jacuk oraz Remigiusz Makowski (skrzypce) W intymnych, charakterystycznych dla wykonawców aranżacjach usłyszą Państwo takie utwory, jak „Czy te oczy mogą kłamać?”, „Oczy tej małej” czy „Nie żałuję”. 5.08.2016, piątek, godz. 18.00, ul. Św. Trójcy 15

Koncert Marcina Białczyka Marcin Białczyk – mieszka w Witosławiu. Od 2000 gra w zespole instrumentalno-wokalnym. Kilka lat temu skusił się na nagranie płyty z coverami. 12.08.2016, piątek, godz. 18.00, ul. Św. Trójcy 15

Koncert Huberta Maliszewskiego

Jarosław Jaros – znany z kabaretowych występów z Grzegorzem Halamą proponuje Państwu występ solowy z autorskim recitalem. Są to piosenki kabaretowe, satyryczne oraz poetyckie, spięte zabawnymi zapowiedziami w formie obserwacji i krótkich wierszyków.

Hubert Maliszewski – urodził się w 1955. Pod koniec lat 70. zaczął koncertować, współpracować z innymi muzykami. Potem rzeźbił w drewnie i zajmował się renowacją i rekonstrukcją zabytkowych mebli. W 1991 wyjechał z kraju i przebywał głównie w Niemczech. Prawie każde jego spotkanie z słuchaczami jest oparte na własnych tekstach i muzyce, choć wykorzystuje też piosenki L. Cohena, M. Zembatego, B. Dylana i in. 19.08.2016, piątek, godz. 18.00, ul. Św. Trójcy 15

Koncert Olgi Bojar

15.07.2016, piątek, godz. 18.00, ul. Św. Trójcy 15

Mirella Hinc i Janusz Pierzak w Światłowni Janusz Pierzak – bard, poeta i satyryk, związany od lat z Gdynią. Jego proza i wiersze publikowane były w pismach literackich oraz w prasie lokalnej. Autor tomików poezji „Wiersze”, „Poetycki Grabówek”. Samodzielnie wydał cztery autorskie płyty: „Bilet do bezsenności”, „Niewidzialne znaki”, „Na ulicy Sztormowej” oraz „Ballady utkane z piasku i mgły”. Mirella Hinc – urodzona w Toruniu, od lat związana z Trójmiastem autorka testów i muzyki, pasjonatka poezji i malarstwa. Autorka projektów okładek, realizatorka teledysków do piosenek oraz aranżerka muzyki. 22.07.2016, piątek, godz. 18.00, ul. Św. Trójcy 15

Koncert Piotra Pieńkowskiego Piotr Pieńkowski – bydgoszczanin z urodzenia, zdobywca m.in. prestiżowej nagrody im. Wojtka Bellona na Giełdzie Piosenki w Szklarskiej Porębie, choć sam uważa się za człowieka Bazuny, gdzie w roku 2011 powtórnie debiutował po latach nieobecności na scenie i gdzie z marszu zdobył aż cztery nagrody, w tym także publiczności. Choć grywał również w zespołach rockowych, a nawet punkowych, to ostatecznie zachwycił się sztuką bardów i od tamtej pory sam usiłuje podążać tą

Olga Bojar – poznanianka. Zajęła pierwsze miejsce na XI Festiwalu Piosenek Jacka Kaczmarskiego w kategorii Pojedynek z Mistrzem. 26.08.2016, piątek, godz. 18.00, ul. Św. Trójcy 15

Janusz „Cybull” Skwira Janusz „Cybull” Skwira – gitara elektroakustyczna 12-strunowa, wokal. W repertuarze piosenki autorskie, przyjaciół: zespołów Cofeina, grupa Bez Jacka, Za Zakrętem itd. Na wszystkie koncerty wstęp wolny. inf. Grzegorz Dudziński, www.swiatlownia.eu

lipiec/sierpień 2016  |

| 45


Pałac Młodzieży 30 czerwca – 5 lipca 2016

39. Bydgoskie Impresje Muzyczne – to inaczej Międzynarodowe Spotkania Muzykującej Młodzieży, młodzieży, która w grodzie nad Brdą spotyka się od ponad 38 lat. W tym roku koncerty już od czwartku 30 czerwca w Bydgoszczy, Solcu Kujawskim i Tucholi. W trakcie kolejnych Impresji do Bydgoszczy zjeżdżały młodzieżowe zespoły o różnorodnym charakterze (chóry i orkiestry kameralne, zespoły wokalne, instrumentalne, folklorystyczne, tańca współczesnego, piosenki i ruchu itp.) z wielu państw. Na przestrzeni 38 lat bydgoszczanie mogli zapoznać się z kulturą, nie tylko muzyczną, wielu państw: Austrii, Anglii, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Czech, Cypru, Chorwacji, Chin, Danii, Estonii, Francji, Finlandii, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Indii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Meksyku, Niemiec, Rumunii, Rosji, Polski, Serbii, Szwecji, Szkocji, Szwajcarii, Singapuru, Słowacji, RPA, Turcji, Ukrainy, USA, Węgier, Włoch. Swoje umiejętności w konkursie zaprezentują 23 zespoły z 12 państw: Białorusi, Belgii, Czech, Estonii, Łotwy, Polski, RPA, Serbii, Słowacji, Ukrainy, USA i Węgier. Będą to chóry, orkiestry, zespoły folklorystyczne, muzyki dawnej, rozrywkowej i klasycznej.

P rogram : 30 czerwca, czwartek 17.00-19.30 – koncert „Zapraszamy na BIM”, pl. Teatralny 1 lipca, piątek 13.00-14.30 – koncert, ul. Mostowa 14.30-17.30 – koncert zespołów folklorystycznych, pl. Teatralny 19.15-19.30 – przemarsz, Pałac Młodzieży – Jagiellońska – pl. Teatralny 19.30-20.30 – INAUGURACJA BIM, pl. Teatralny 20.30-22.30 – koncert wieczorny, amfiteatr przy Operze Nova 2 lipca, sobota 9.00-13.00 – koncert konkursowy, część I, Akademia Muzyczna 14.00-16.00 – koncert, ul. Mostowa 16.00-19.00 – koncert zespołów folklorystycznych (konkursowy), pl. Teatralny 20.00-22.30 – koncert wieczorny, amfiteatr przy Operze Nova 3 lipca, niedziela 9.00-13.00 – koncert konkursowy, część II, Akademia Muzyczna, 10.00-11.00 – msza św. z udziałem międzynarodowych grup w parafii Wincentego à Paulo 13.30-14.00 – koncert, ul. Mostowa 14.00-15.30 – koncert na pl. Teatralnym 15.30-18.00 – koncert dla dzieci z animacjami, pl. Teatralny 16.00-18.00 – koncert wyjazdowy, Solec Kujawski 16.00-18.00 – koncert wyjazdowy, Tuchola 4 lipca, poniedziałek 18.30-22.00 KONCERT GALOWY, Opera Nova – obowiązują bezpłatne wejściówki.

Pałac Młodzieży na wakacje Imprezy otwarte podczas wakacji. Grupy zorganizowane proszone są o wcześniejszą rezerwację miejsc pod nr. tel. 52 321 00 81 wew. 323. 1.07.2016, godz. 9.30-10.15 Chocco-choccolate – zabawy ruchowo-taneczne 5.07 godz. 14.30-15.30 Letnie łamigłówki dla najmłodszych 6.07 godz. 8.00-8.45 Poranek ani-filmowy 7.07 godz. 10.40-11.20 Teatralna karuzela – zajęcia teatralne 8.07 godz. 13.00-14.00 Skąd jest ten samochód? – z humorem o filmach, samochodach i nie tylko 46 |

| lipiec/sierpień 2016

Rekrutacja na zajęcia stałe Pałacu Młodzieży na rok szkolny 2016/2107 rozpocznie się 24 sierpnia. Wnioski dostępne są na stronie internetowej Pałacu Młodzieży. Można je składać w sekretariacie Pałacu w terminie od 24.08 do 31.08 w dni robocze w godz. 8.00-16.00 oraz od 1.09 do 7.09 w godz. 9.00-18.00. Oferta zajęć dostępna jest również na stronie internetowej Pałacu Młodzieży. Nauczyciele będą udzielali szczegółowych Informacji o danej formie od 2 września w dni robocze w godz. od 9.00 do 18.00, zaś w sobotę 3 września w godz. od 9.00 do 15.00. inf. Dominika Kosińska


W dniach 19–20 sierpnia 2016 na Boiskach Piłkarskich Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy odbędzie się 14. edycja Muszla Fest. Podobnie jak w latach ubiegłych – festiwal będzie głośny, dwudniowy i pełen atrakcji. Zakładamy, że nikogo już nie dziwi, że Muszla Fest odbywa się na Boiskach Piłkarskich w Myślęcinku. Ten teren jest jakby stworzony dla naszego festiwalu, dlatego już od kilku lat konsekwentnie go wykorzystujemy. Podobnie będzie w tym roku, z tą jednak różnicą, że dostosujemy go do potrzeb Muszla Fest – nieco inaczej ustawiona będzie scena namiotowa, a słynna górka znajdzie się na terenie festiwalu, który – w stosunku do zeszłego roku – nieznacznie ograniczymy, żeby nieco „zagęścić” festiwalową atmosferę. Oczywiście nie zabraknie pola namiotowego, sanitariatów oraz strefy gastronomicznej, której ofertę dostosujemy do potrzeb muszlowej publiczności. Jak co roku, na terenie festiwalu pojawią się też stoiska oferujące muzyczny merchandising oraz merytoryczne, zbieżne z ideologią festiwalu wsparcie (Otwarte Klatki, Stowarzyszenie Nigdy Więcej itp.). Najważniejsza będzie jednak MUZYKA!

LINE-UP Już po raz trzeci Muszla Fest będzie festiwalem dwudniowym, co znacznie zwiększa nasze możliwości pod kątem układania line-upu. W tym roku startujemy nieco szybciej niż w latach ubiegłych – w piątek 19 sierpnia. Tego dnia na obu muszlowych scenach zagrają dla Was: Alastor (Kutno), specjalnie na tę okazję reaktywowana Kompania Karna (Bydgoszcz), Włochaty (Szczecin), obchodzący na Muszli swoje 35-lecie Dezerter (Warszawa), legenda lokalnego hard core’u 1125 (Złotów), metalowcy z Decapitated (Krosno) oraz pierwsi w tym roku goście z zagranicy, czyli MYCIAA (Francja). Tego dnia skład zamkną: Tester Gier, czyli reprezentanci Śląska, oraz łódzki duet o mocnym zabarwieniu elektronicznym, czyli Alles. Dzień później, w sobotę 20 sierpnia na scenach pojawią się: M.O.R.O.N. (Kobyłka), Old Fashioned (Bydgoszcz), Uliczny Opryszek (Nowy Tomyśl), kolejni zagraniczni goście – Bishops Green (Kanada), Vader (Olsztyn), Astrid Lindgren (Poznań), All For Nothing (Holandia), Off With Their Heads (USA) oraz wymykający się gatunkowym podziałom bydgoszczanie z formacji Vidian.

KONKURS Ponadto, drugiego dnia festiwalu (w sobotę 20 sierpnia) na scenie namiotowej odbędzie się finał Konkursu Muszla Fest 2016, podczas którego dla publiczności zagrają dwa najciekawsze (zdaniem jurorów) konkursowe składy. Zawalczą one o trzy nagrody: tę ufundowaną przez Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy – sesję nagraniową w emcekowym A\V Studio, tę od Rebel Music BDG, czyli możliwość zagrania na dużej scenie Muszla Fest 2017, oraz tę od studia filmowego Flashback Film (Klip48), czyli możliwość nagrania profesjonalnego wideoklipu do wybranego utworu. Dodatkowe wyróżnienie ufundował też Sklep Muzyczny Canto. Poza konkursem i koncertami głównymi planujemy też szereg imprez towarzyszących, których szczegóły ujawnimy niebawem.

BILETY/KARNETY Podobnie jak rok temu, tak i w 2016 roku Muszla Fest będzie festiwalem biletowanym. Wciąż jednak hołdujemy zasadzie, że Muszla powinna być festiwalem na każdą kieszeń, dlatego zaproponowane przez nas ceny są bardziej niż przystępne. W lipcu cena dwudniowego karnetu wynosić będzie jedyne 60 zł (wcześniej było jeszcze taniej!), a od 1 do 18 sierpnia jego cena podskoczy o jedyne 5 zł (do 65 zł). W festiwalowy weekend cena dwudniowego karnetu wynosić będzie 70 zł. Sprzedaż biletów jednodniowych ruszy 1 lipca, a ich ceny wynosić będą odpowiednio: 30 zł (lipiec) oraz 40 zł (sierpień oraz w dniu koncertu). Bilety w przedsprzedaży dostępne są wyłącznie za pośrednictwem platformy Ticketpro (w internecie lub punktach stacjonarnych na terenie całego kraju). W czasie trwania festiwalu na jego terenie stanie mobilny punkt stacjonarny Ticketpro, w którym będzie można kupić bilety/karnety. Wszelkie informacje dotyczące biletów, dojazdu, pola namiotowego czy wreszcie – programu dostępne są na oficjalnej stronie festiwalu: www.muszlafest.pl.

ORGANIZATORZY Na koniec warto wspomnieć, że Muszla Fest, niezmiennie od 14 lat, organizowana jest wspólnymi siłami Rebel Music BDG oraz Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy (wcześniej MOK). Festiwal finansowany jest ze środków Biura Promocji Miasta Bydgoszczy. lipiec/sierpień 2016  |

| 47


Fundacja Nowe Pokolenie

XI Ogólnopolski Festiwal Radosnych Serc Pod koniec wakacji naszym miastem zawładną Radosne Serca! 26 i 27 sierpnia zapraszamy na XI edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc, który w tym roku odbędzie się w samym centrum miasta – na Wyspie Młyńskiej, placu Teatralnym i Starym Rynku. W trakcie dwóch dni festiwalowych przygotowaliśmy moc atrakcji, w tym widowisko pt. Pippi Pończoszanka wystawiane w wielkim namiocie cyrkowym przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego z Warszawy oraz Teatr Pinokio z Łodzi, warsztaty teatralne z aktorami, występy artystów sztuki ulicznej, happening plastyczny i plenerowe studio fotograficzne. Kulminacją wydarzeń będzie wielki koncert laureatów i występ gwiazdy – Ani Rusowicz. Ogólnopolski Festiwal Radosnych Serc to największy interdyscyplinarny przegląd twórczości dzieci i młodzieży z domów dziecka. Co roku do Bydgoszczy przy-

jeżdża blisko 500 utalentowanych młodych ludzi, którzy chcą pokazać swoje zdolności szerokiej publiczności w 6 kategoriach konkursowych: plastyka, fotografia, film, muzyka, taniec i mała forma sceniczna. W tym roku festiwal wpisuje się w 670. rocznicę urodzin naszego miasta i z tej okazji Fundacja Nowe Pokolenie przygotowała jeszcze więcej atrakcji dla bydgoszczan i naszych gości. Dzięki współpracy z Instytutem Teatralnym 26 sierpnia przeprowadzone zostaną warsztaty teatralne dla uczestników festiwalu i chętnych mieszkańców Bydgoszczy. Wstęp bezpłatny! Informacja o zapisach będzie wkrótce dostępna na stronie internetowej i Facebooku fundacji. Gwoździem programu będzie barwna parada uliczna pod przewodnictwem aktorów z Warszawy, która zaprowadzi nas na Stary Rynek. Tam odbędzie się minikoncert zapraszający na drugi dzień festiwalu, który będzie jeszcze bardziej emocjonujący. Następnego dnia artyści z Instytutu Teatralnego dwukrotnie zaprezentują przedstawienie Pippi Pończoszanka. To spektakularne widowisko z teatrem, tańcem, muzyką i cyrkowymi akrobacjami zrealizuje 30-osobowy zespół w wielkim namiocie cyrkowym. Bezpłatne wejściówki będą dostępne u organizatora. Szczegółowe informacje i zapisy wkrótce pojawią się na stronie internetowej i Facebooku fundacji. Widowisko odbędzie się o godz. 10 i 16 na placu Teatralnym. Od

Pippi Pończoszanka, fot. Marta Ankiersztejn

48 |

| lipiec/sierpień 2016


VII Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne „Radosne Serca” Warsztaty i obozy artystyczne to doskonały sposób na spędzenie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Pozwalają uruchamiać moce twórcze, rozbudzić wyobraźnię i odkryć potencjał każdego młodego artysty. Fundacja Nowe Pokolenie z Bydgoszczy już po raz 7. organizuje Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne „Radosne Serca”. Pozornie mogłoby się wydawać, że są one kolejną propozycją spędzenia wakacji dla młodych pasjonatów sztuki. Przedsięwzięcie to jest jednak inne niż wszystkie.

Ania Rusowicz

godz. 15 przeniesiemy się na Wyspę Młyńską. To właśnie tam będą się działy najważniejsze i najciekawsze wydarzenia. Odbędzie się happening plastyczny, w czasie którego chętni bydgoszczanie pod okiem plastyka będą mogli wyrazić swoją twórczą ekspresję na specjalnie przygotowanej 20-metorwej konstrukcji. W plenerowym studiu fotograficznym wykonamy dla mieszkańców naszego miasta pamiątkowe zdjęcia. Czas będą nam umilać występy kuglarzy i artystów sztuki cyrkowej. Przez cały dzień na wielkiej scenie wystąpią lokalni artyści, dzieci i młodzież z bydgoskich szkół tańca oraz domów kultury, a także utalentowani uczestnicy innego projektu organizowanego przez fundację – Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych „Radosne Serca”. Na estradzie pojawi się także Malwina Bihun ze swoim wychowawcą z domu dziecka z Sanoka. Młoda wokalistka znana jest z programu TVN „Aplauz, aplauz”. Dla blisko 500 uczestników festiwalu organizator przygotował liczne formy twórcze, takie jak: warsztaty taneczne, muzyczne, teatralne, medialne, interpersonalne i plastyczne, zwiedzanie bydgoskich ośrodków kultury oraz gra terenowa. Po raz pierwszy zostanie zaprezentowany hymn festiwalu, do którego słowa napisała Barbara Jędrzejewska, a muzykę skomponował Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Festiwal zakończy występ gwiazdy, czyli Ani Rusowicz z zespołem. Jej muzyka starszym odbiorcom przypomni lata bogatej kulturowo przeszłości lat 60. i 70., młodszym udowodni, że zachowywanie swojego własnego stylu ma sens. Ponadto historia życia Ani Rusowicz odzwierciedla idee Festiwalu Radosnych Serc: sukces można odnieść pomimo poważnych przeciwności losu, nigdy nie należy przestawać marzyć i rozwijać swoich pasji. Wszystkich miłośników młodych talentów zachęcamy do udziału w tym radosnym festiwalu. Na przybyłych widzów czeka wspaniała wokalno-taneczna uczta. Startujemy 26 sierpnia. Wstęp wolny! Więcej informacji na: www.nowe-pokolenie.pl. inf. Ewa Ślesińska

Jego wyjątkowość polega nie tylko na bogactwie działań i form artystycznego rozwoju oraz zaangażowaniu licznych instytucji kulturalnych. Przede wszystkim jest ono szansą rozwoju dla młodych ludzi, którzy pragną rozwinąć artystyczne skrzydła i sprawdzić, gdzie leżą granice wyobraźni, ale na co dzień mają utrudniony dostęp do działań twórczych. W tym roku z ponad 400 zgłoszeń z całej Polski wytypowano 40 osób w wieku od 10 do 18 lat, które 30 czerwca wyjadą na nieodpłatne warsztaty do Biskupina. Punktem kulminacyjnym wieńczącym projekt będzie widowisko teatralno-muzyczne pt. Piotruś Pan w wykonaniu uczestników warsztatów, które odbędzie się 11 lipca o godz. 17 w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy (ul. Marcinkowskiego 12–14). W tym roku organizatorzy wraz ze starannie wyselekcjonowaną kadrą postarali się, aby atmosfera sprzyjała odkrywaniu wewnętrznego potencjału kreatywności, dlatego już pierwszy dzień będzie dla uczestników dniem pełnym wrażeń. Po przybyciu do Bydgoszczy i uroczystym powitaniu młodzi ludzie zostaną podzieleni na cztery grupy zgodne z preferowaną aktywnością twórczą. Wszyscy uczestnicy zwiedzą siedzibę patrona medialnego warsztatów – TVP Bydgoszcz. Grupa wokalna nagra płytę demo i będzie uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych przez MDK nr 4 oraz Chór Ojejku ze Szkoły Podstawowej nr 38. Miłośnicy tańca będą uczestniczyli w warsztatach tanecznych w MDK lipiec/sierpień 2016  |

| 49


fot. AME Video Studio

nr 5 oraz Szkole Tańca Bohema. Młodzież obdarzona talentami aktorskimi będzie uczestniczyła w warsztatach teatralnych w Teatrze Polskim, które będą prowadzone przez instruktorów z MDK 2. Obowiązkowym punktem wizyty w teatrze będzie oczywiście zwiedzanie go od kulis. Młodzi plastycy zwiedzą wystawę w Galerii Miejskiej bwa oraz w Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego i wezmą udział w warsztatach w tymże muzeum. Dodatkową atrakcją dla tej grupy będą warsztaty, na które zaprosi ich firma Fractal sp. z o.o. Młodzi artyści dowiedzą się, jak wykorzystać swój talent w dorosłym życiu i poznają różne ścieżki kariery zawodowej. Po aktywnie spędzonym dniu wszystkie grupy wyruszą w podróż w miejsce docelowe, czyli do malowniczo położonego Biskupina. Kolejne dni wypełnione będą intensywnymi 6-godzinnymi warsztatami tanecznymi, teatralnymi, muzycznymi, plastycznymi, kreatywną zabawą, integracją, szukaniem inspiracji i wizytami gości specjalnych. Pieczę nad zadaniami swoich podopiecznych trzymać będą wychowawcy, którzy – parafrazując słowa Janusza Korczaka – „potrafią wyzwalać, a nie wtłaczać, kształtować, a nie ugniatać, uczyć, a nie dyktować, zapytywać, a nie żądać”. Do tej roli wybrani zostali ludzie, którzy dzięki temu, że kochają to, co robią, i potrafią tą miłością podzielić się z innymi, zjednują sobie dzieci i młodzież i zarażają ich swoją pasją. Podczas tych kilku niewątpliwie aktywnych i intensywnie spędzonych dni uzdolnionych młodych ludzi czekają także wizyty specjalnie zaproszonych gości, którzy przeprowadzą zajęcia w tematycznych grupach artystycznych. Uczestnicy skorzystać będę mogli także z wielu atrakcji zaplanowanych przez organizatora przedsięwzięcia – Fundację Nowe Pokolenie. Poza zwiedzaniem osady 50 |

| lipiec/sierpień 2016

i lekcjami muzealnymi w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie młodzież zwiedzi Muzeum Kolei Wąskotorowej z obowiązkowym przejazdem kolejką, ruiny zamku w Wenecji, wystawę maszyn oblężniczych, Muzeum Pierwszych Piastów, gdzie w Ostrowie Lednickim weźmie udział w wielu atrakcyjnych działaniach, m.in. grze terenowej, a także zwiedzi Wielkopolski Park Etnograficzny. Każda z grup w stanie najwyższej mobilizacji przygotowywać się będzie do wydarzenia wieńczącego ten intensywnie i kreatywnie spędzony czas, czyli do wielkiego widowiska teatralno-muzycznego pt. Piotruś Pan, które każdy z nas będzie mógł obejrzeć 11 lipca o godz. 17 w MCK. Spektakl przypomni nam dobrze znaną historię chłopca, który nie chce dorosnąć. Poznamy sekrety Nibylandii, w której Piotruś Pan, Dzwoneczek, Kapitan Hak, Wanda i jej bracia wciągną nas w wir niesamowitych przygód. Organizatorzy mają nadzieję, że najważniejszy cel warsztatów, jakim jest propagowanie sztuki w każdej dziedzinie życia człowieka, niezależnie od jego sytuacji materialnej, zostanie zrealizowany w sposób aktywny i przyjemny. Dla wybranych uczestników warsztatów Fundacja Nowe Pokolenie przygotowała niespodziankę: młodzi artyści otrzymają złote bilety uprawniające do występu na profesjonalnej scenie 27 sierpnia, podczas Koncertu Laureatów XI edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc, który w tym roku odbędzie się na Wyspie Młyńskiej i pl. Teatralnym. Widowisko: 11.07.2016 r. Godzina: 17.00 Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 12–14 Wstęp wolny inf. Ewa Ślesińska


Galeria Sztuki Wozownia 1.07.2016, piątek, godz. 18.00 – otwarcie wystawy

Mathilde Papapietro: Druga natura / Seconde Nature

obrazowania obecne w zdjęciach Rydet wpłynęły na najnowszą polską fotografię.

kuratorki: Clotilde Simonis-Gorska, Lena Wicherkiewicz Wystawa Druga natura / Seconde Nature podsumowuje dotychczasową twórczość Mathilde Papapietro – francuskiej artystki urodzonej w 1967 roku w Carpentras, a od 1997 roku mieszkającej w Polsce. Jej działalność koncentruje się wokół szeroko rozumianej grafiki, instalacji, obiektu i fotografii, a głównym tematem, który podejmuje, jest roślina i proces jej artystycznego zapisu.

Agnieszka Hunicz, z cyklu 80 i więcej, 2014

Mathilde Papapietro, Portail, 2001

Wystawa Mathilde Papapietro ma rys retrospektywny, ale jest również szczególną przestrzenią „kontemplacji natury” – subtelną, wyrafinowaną i nowoczesną. Zaprezentuje prace graficzne i fotograficzne z najważniejszych cykli artystki: Idéogrammes (od 1991), Grandeur nature (od 2000), Portée des signes, Singnes singuliers (obydwa realizowane od 1999), Genêts (od 2005), Ogródki działkowe (w całości powstający w Polsce, od 2005), Hélianthes (od 2008) oraz najnowszy cykl Vrille. Ekspozycja ma formę instalacji in situ, przygotowanej specjalnie dla przestrzeni Wozowni. Obejmuje wybór prac z prawie wszystkich cykli oraz projekcję slajdów ze zdjęciami dokumentującymi toruńskie działki, które są rozszerzeniem projektu in progress pt. Ogródki działkowe. 1.07.2016, piątek, godz. 18.00 – otwarcie wystawy

W stronę człowieka. W hołdzie Zofii Rydet artyści: Maciej Herman, Agnieszka Hunicz, Piotr Kosiński, Mateusz Palka, Andrzej Różycki, Tomasz Sobieraj kurator: Krzysztof Jurecki Twórczość Zofii Rydet (1911-1997) – jednej z najwybitniejszych polskich fotografek – otworzyła nowe możliwości rozwoju przed dziedziną, jaką jest fotografia. Jej prace o charakterze surrealistycznych fotomontaży i kolaży, a zwłaszcza dokumentalny Zapis socjologiczny 1978-1990, mają niebagatelne znaczenie dla twórczości kolejnych pokoleń artystów. Celem prezentacji jest zainicjowanie dyskusji nad tym, w jaki sposób różne typy

Tomasz Sobieraj, Za bramami Ziemi Obiecanej, 2012

Dorobek Zofii Rydet budzi nie tylko uznanie, ale także coraz większe zainteresowanie. Zainicjował je film Nieskończoność dalekich dróg. Podsłuchana i podpatrzona Zofia Rydet (1989) w reżyserii Andrzeja Różyckiego oraz wystawa prac artystki zorganizowana w 1999 roku w Muzeum Sztuki w Łodzi. Wydarzenia te miały związek z przełomem, jaki dokonał się w fotografii dokumentalnej na początku XXI wieku. Twórcy zaproszeni do udziału w wystawie w Wozowni nie są bezpośrednimi kontynuatorami twórczości Rydet. Wszyscy artyści pracują jednak – podobnie jak ona – na materiale czarno-białym, który, wbrew powszechnej opinii, nie jest bardziej „ułomny” od wizji fotograficznej ukazanej w kolorze. inf. Natalia Cieślak

Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, ul. Rabiańska 20 (wejście do sal wystawowych ul. Ducha św. 6), www.wozownia.pl lipiec/sierpień 2016  |

| 51


Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu 6 lipca, 10 sierpnia, godz. 17.00 – Od tekstu do obrazu – spotkania filmoznawcze z cyklu W pierwszym rzędzie

Wakacyjna etiuda filmowa W spotkaniach może wziąć udział każda osoba zainteresowana twórczością filmową. Jak mówi Karolina Fordońska, autorka koncepcji warsztatów i prowadząca zajęcia: będziemy szukać wizualnych środków do opowiedzenia swoich scenariuszowych historii obrazem, poznamy podstawy sztuki operatorskiej oraz podstawy pracy z aktorami. Na koniec, korzystając ze zdobytych umiejętności, nakręcimy swoją wakacyjną etiudę filmową. XXV Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu – FILM

Konkurs dla filmowców z regionu Trzecią odsłoną tegorocznych Konfrontacji będzie konkurs filmowy adresowany do twórców początkujących (w tym również debiutantów) oraz do bardziej zaawansowanych autorów kina niezależnego. Udział w konkursie jest bezpłatny. Więcej szczegółów na stronie: www.woak.torun.pl.

improwizowanych pod wpływem propozycji widowni. W dwóch lub trzech zespołach uczestnicy przygotują pokaz, prezentację wybranych scen teatru literackiego i społecznego, z akcentem na fizyczność i kreatywność aktora. Anna Dziedzic jest wykładowcą w Szkole Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich w Warszawie, prowadzi przedmiot Improwizacja w edukacji teatralnej, koło naukowe Teatr psychofizyczny, ponadto reżyseruje spektakle dyplomowe. Pracuje też z aktorami profesjonalnymi, w Teatrze Ochoty wyreżyserowała spektakle edukacyjne dla młodzieży (Teatr Osobny Mirona Białoszewskiego, Zielona Gęś Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Papierowy kochanek Jerzego Szaniawskiego, Antygona Sofoklesa). Reżyseruje również za granicą. do 31 sierpnia – pokonkursowa wystawa fotograficzna Na wyciągnięcie ręki, wstęp wolny

Fotografia bliska człowiekowi i światu

26-27 września, 15-16 października – warsztaty Metody pracy z młodym aktorem

W trosce o rozwój talentu aktorskiego dzieci

Instruktorzy i pedagodzy teatralni, animatorzy kultury, nauczyciele prowadzący szkolne koła teatralne, nauczyciele przedmiotów artystycznych i humanistycznych, aktorzy zawodowi zainteresowani pedagogiką teatralną oraz studenci szkół pedagogicznych i artystycznych, a także bardziej zaawansowani członkowie amatorskich zespołów teatralnych są adresatami warsztatów Metody pracy z młodym aktorem, które poprowadzi Anna Dziedzic – wykładowca w Szkole Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich w Warszawie, pedagog teatralny, a także popularyzatorka dramy w Polsce. Warsztaty odbędą się w cyklu dwóch weekendowych spotkań: 24-25 września pod hasłem Edukacja/trening młodego aktora i 15-16 października – Aktor kreatywny/ twórca spektaklu. Warsztaty kończy pokaz osiągnięć uczestników, czyli krótka prezentacja teatralna. W trakcie zajęć uczestnicy zdobędą umiejętności i poznają techniki zespołowego tworzenia spektaklu, zarówno opartego na tekście literackim, jak i kreowanego na podstawie własnych przeżyć czy doświadczeń życiowych lub wokół najważniejszych problemów swojego środowiska. Wiodącą techniką w pracy nad spektaklem będą improwizacja i ćwiczenia teatru fizycznego. W pracy nad teatrem literackim uczestnicy przejdą drogę od czytania tekstu poprzez improwizację do tworzenia sceny teatralnej opartej na tekście. W tworzeniu spektaklu społecznego zaczną od improwizacji wokół problemów czy sytuacji z życia, będą pracować nad udramatyzowaniem sytuacji życiowych i wreszcie nad dramaturgicznym opracowaniem tekstu. W programie zajęć są też ćwiczenia z kręgu teatru forum, m.in. tworzenie różnych wariantów (rozwiązań problemów) scen 52 |

| lipiec/sierpień 2016

Dziecięce Marzenia Anety Różańskiej, laureatki III miejsca w konkursie Na wyciągnięcie ręki.

Do końca sierpnia w Galerii Spotkań WOAK oglądać można wystawę pokonkursową Na wyciągnięcie ręki zorganizowaną w ramach XXV Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie fotografii. Ekspozycja prezentuje ponad 50 zdjęć 25 autorów. Są to fotografie nagrodzone i wyróżnione w tegorocznym konkursie: trzy prace z cyklu Poza obrazem Jakuba Wawrzaka z Torunia (I miejsce), zdjęcia z serii Autoportret Alicji Kochanowicz z Wielkiej Nieszawki (II miejsce), fotografie z cyklu Cisza jak ta Izabeli Kozłowskiej z Bydgoszczy i Dziecięce marzenia Anety Różańskiej z Torunia (III miejsce ex aequo) oraz Ostatni dzień magii Joanny Osińskiej z Torunia (wyróżnienie). Wystawa jest zróżnicowana formalnie i stylistycznie, gdyż autorzy zdjęć nie tylko w różny sposób rozumieją hasło konkursu, ale również różnymi sposobami korzystają ze środków wyrazu, które daje fotografia. inf. Kamil Hoffmann

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8; 87-100 Toruń tel./fax: 566 522 027, 566 522 755 www.woak.torun.pl; e-mail: woak@woak.torun.pl


Miejskie Centrum Kultury 1.07.2016, piątek, godz. 18.00, barka Lemara, wstęp wolny

Letnie Koncerty Promenadowe

Chór Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich przy Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie i Emisji Głosu prowadzone są na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Studia przeznaczone są dla wyróżniających się dyrygentów, absolwentów szkół wyższych kierunków muzycznych oraz muzykologii. Studia mają na celu nie tylko pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych, ale także przygotowanie kadry konsultantów dla potrzeb społecznego ruchu chóralnego. Kierownikiem Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich jest prof. Benedykt Błoński. 3.07.2016, niedziela, godz. 10.30, park Kochanowskiego, wstęp wolny, zapisy: dagmara.wroblewska@mck-bydgoszcz.pl

Letnia Akademia Ruchu

Warsztaty z samby brazylijskiej ze Szkołą Tańca Joanny Ossowskiej Samba brazylijska jest kojarzona przede wszystkim z okresem karnawału w Rio de Janeiro. To taniec radosny, kobiecy i emanujący pozytywną energią. Zapraszamy w taneczną podróż do słonecznej Brazylii. Na zajęcia wystarczy zabrać ze sobą dużo uśmiechu, jednak wcześniej zalecamy zjeść pożywne, energetyczne śniadanie. Ubiór: legginsy/spódniczka, obuwie wygodne, opcjonalnie: chusta do przepasania bioder. Joanna Ossowska – instruktorka tańca towarzyskiego, fitness, aqua-aerobic i zumby. Mistrzyni okręgu kujawsko-pomorskiego w tańcach latynoamerykańskich. Miłośniczka tańców orientalnych (bellydance, bollywood) oraz latynoamerykańskich (m.in. samba brazylijska).

3.07.2016, niedziela, godz. 19.00, sala kinowo-widowiskowa MCK, bilet: 10 zł

Wielki pokaz improwizacji komediowej – Teatr Improwizowany wymyWammy + warsztatowicze Szkółki Impro Ponad 20 improwizatorów na Waszych oczach skoczy w nieznane… Warsztatowicze Szkółki Impro, w towarzystwie Teatru wymyWammy, pokażą, czego nauczyli się przez rok warsztatów. Czy rzeczywiście można przygotować się do bycia nieprzygotowanym? Sprawdźcie to! Dla większości występujących ten występ będzie wydarzeniem tym bardziej wyjątkowym, że premierowym. Jak zawsze widz odegra w naszym pokazie bardzo istotną rolę. To Wasze sugestie będą inspiracją dla improwizatorów. Może więc zdarzyć się wszystko… 6.07.2016, środa, godz. 13.00, barka „Lemara”, wstęp wolny, zapisy: piotr.drozdowski@mck-bydgoszcz.pl

Kreatywny Port Dziecięcy W wakacje zapraszamy na pokład barki „Lemara” do wspólnej zabawy w budowaniu holowników, statków i portów z klocków Lego. Budowa portu z klocków będzie jedynie jednym z elementów – na dzieci czekać będzie wiele atrakcji: pod okiem kapitana barki wiązać będziemy supły z węzłów, ułożymy słowa ukryte w kodzie flagowym i rozwiążemy kilka zagadek czy zakręcimy szyperskim kołem.

7.07.2016, czwartek, godz. 16.00-21.00, sala widowiskowa MCK, wstęp: 60 zł. Zapisy: wymywammy@mck-bydgoszcz.pl

„GROUP LISTENING!”, prowadzenie: Fabio Maccioni Warsztat improwizacji dla początkujących prowadzony przez wyśmienitego improwizatora Fabia Maccioniego dotyczyć będzie tego, co w improwizacji najistotniejsze – słuchania! Do wzięcia udziału w warsztacie wystarczy podstawowa znajomość języka angielskiego. lipiec/sierpień 2016  |

| 53


8.07.2015, piątek, godz. 18.00, foyer MCK (czas trwania wystawy 8.07 – 31.08.2016)

Gra w obrazy – wystawa malarstwa Alicji Wieczorek Alicja Wieczorek (ur. 15 marca 1987 roku w Toruniu). Doktorantka na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, absolwentka Malarstwa na tym samym wydziale. Dyplom z wyróżnieniem za cykl „Gra w Obrazy” otrzymała w 2012 roku. Licencjat z Edukacji Artystycznej z zakresu Mediów Rysunkowych – w 2014. Należy do ZPAP w Okręgu Toruńskim. Ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych, o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Zajmuje się różnymi dziedzinami sztuki, jednak punktem wyjścia dla jej poszukiwań jest malarstwo. W swoich pracach szuka wspólnego pola dla systematyczności i przypadku, podkreślając obecność sztuki w codziennym życiu. Stosuje wielowątkową formę dającą odbiorcy możliwość swobodnej interpretacji. Poza obrazami tworzy szeroki cykl rysunkowy pt. „Dziennik”, który liczy już ponad 500 realizacji, zajmuje się również ilustracją, projektowaniem i animacją. (O malarstwie Alicji Wieczorek zob. też na str. 17)

Orkiestra dęta „Brda” jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddziału Bydgoskiego. Kapelmistrzem orkiestry jest dr Orlin Bebenow – instrumentalista, śpiewak, dyrygent, aranżer, kompozytor i prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Bydgoszczy. W roku 2008 został wyróżniony w konkursie kompozytorskim Ministerstwa Obrony Narodowej, a w roku 2015 zdobył II miejsce w konkursie kompozytorskim im. Diko Iliev w Montanie (Bułgaria). W szerokim repertuarze orkiestry można znaleźć miedzy innymi marsze, znane przeboje muzyki polskiej i zagranicznej, standardy jazzowe – większość utworów jest opracowanych przez kapelmistrza orkiestry dr Orlina Bebenowa. Prezesem orkiestry jest Marta Piechowiak.

13.07.2016, środa, godz. 13.00, barka „Lemara”, wstęp wolny. Zapisy: piotr.drozdowski@mck-bydgoszcz.pl

Kreatywny Port Dziecięcy 15.07.2016, piątek, godz. 17.30, barka Lemara, wstęp wolny

Letnie Koncerty Promenadowe

Orkiestra Dęta „Brda” – dyrygent Orlin Bebenow Orkiestra Dęta „Brda” powstała w roku 2014 z inicjatywy muzyków amatorów z Bydgoszczy i powiatu Nakielskiego, działa przy Parafii Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel w Bydgoszczy. Zespół uczestniczy w różnego rodzaju imprezach w Bydgoszczy i na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego między innymi w koncertach, przemarszach, festynach, mszach świętych, dożynkach, obchodach jubileuszowych.

Orlin Bebenow, fot Dariusz Gackowski

54 |

| lipiec/sierpień 2016

24.07.2016, niedziela, godz. 10.30, park Kochanowskiego, wstęp wolny, zapisy: dagmara.wroblewska@mck-bydgoszcz.pl

Letnia Akademia Ruchu Joga z Alchemią Yogi

Będzie można zapoznać się z trzema różnymi metodami jogi, które znacząco różnią się od siebie. To wszystko na jednym naszym spotkaniu w trzech blokach tematycznych, każdy po 30-45 minut! Będzie to hatha joga wg B.K.S Iyengara, czyli metodą, w której precyzyjnie ustawia się ciało. Stosuje się w niej pomoce, które pozwalają głębiej wejść w asanę (postawę ciała) bądź pomóc osobom początkującym lub z dysfunkcjami wykonać różne asany. Regularne i długotrwałe praktykowanie tej metody daje efekt terapeutyczny – koryguje wady postawy oraz przynosi równowagę psychofizyczną. Drugą prezentowaną formą będzie kundalini yoga – idealna joga na pełne stresu i napięć „dziś”. Technologia pomagająca utrzymać perspektywę obserwatora w krytycznych momentach życia. Praktyka łącząca w sobie pracę z ciałem, dźwiękiem i oddechem (asana, mantra, pranajama). Szybka i efektywna droga do samopoznania i samorealizacji. Ostatni forma to ashtanga joga – jest ona dynamiczną metodą, w której nacisk kładzie się na synchronizację oddechu z pracą ciała. To połączenie daje elastyczne, silne ciało o smukłym wyglądzie oraz głęboko oczyszcza je z toksyn.


Partner, który wprowadzi nas w arkana jogi to ALCHEMIA YOGI. Jest to kameralne miejsce w centrum miasta, które tworzą młodzi ludzie z pasją do jogi. Wyjątkowością tego miejsca jest to, że uczy się w nim trzech metod, które to poznamy podczas Letniej Akademii Ruchu. 25.07.2016, poniedziałek, godz. 19.30, Gdańska 48-50 (siedziba Polskiego Radia PiK), wstęp wolny

„Bydgoszcz – magiczne miejsca” Tym razem nasze spotkania z historią i architekturą odbędą się w pięknych ogrodach. O bydgoskich willach i ich twórcach oraz o tym, jak mieszkali bydgoszczanie na przełomie XIX i XX stulecia, porozmawiamy w zaciszu ogrodu Polskiego Radia PiK. Spotkanie będzie również okazją do zwiedzenia pięknych, wzorowo odrestaurowanych wnętrz obu willi.

5.08.2016, piątek, godz. 18.00, barka Lemara, wstęp wolny

Letnie Koncerty Promenadowe

Orkiestra Dęta przy OSP i GOKSIR w Pruszczu – dyrygent Tomasz Berent Orkiestra Dęta przy Zarządzie Gminy OSP w Pruszczu zostaje utworzona z inicjatywy członków OSP późniejszej Rady Orkiestry 23 września 1988 roku. Obecnie w składzie orkiestry zasiada 30 instrumentalistów. Najważniejsze osiągnięcia orkiestry to m.in.: kilkukrotne zdobycie I miejsca i Grand Prix w konkursach o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czy nagród na Festiwalu Orkiestr Strażackich w Śliwicach w latach 2004, 2005, 2006 i 2007. W skład orkiestry wchodzą uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum z Pruszcza, Wałdowa, Mirowic oraz uczniowie szkół średnich, wyższych uczelni, mieszkańcy w wieku średnim. Duże osiągnięcia oraz wysoki poziom sprawiły, iż zespół uświetnia najważniejsze uroczystości państwowe, kościelne, święta okolicznościowe, przemarsze, koncerty. Repertuar orkiestry obejmuje muzykę klasyczną, rozrywkową, religijną oraz marszową. Od roku 2013 kapelmistrzem zespołu jest Tomasz Berent, a instruktorem Szymon Górski. 6-7 sierpnia, sobota-niedziela, godz. 10.00-14.00, MCK ul. Marcinkowskiego 12, wstęp wolny, zapisy: wymywammy@mck-bydgoszcz.pl

29.07.2016, piątek, godz. 18.00, barka Lemara, wstęp wolny

Letnie Koncerty Promenadowe Orkiestra dęta MGOK w Dobrczu – dyrygent Adam Idziński

Orkiestra dęta w Dobrczu powstała we wrześniu 2006 roku od tego czasu działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu. Istniejący od niedawna zespół, daje już sporo koncertów uświetniając takie uroczystości, jak podczas uroczystości jak: dożynki gminne, święto śliwki, spotkania noworoczne, dzień kobiet, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Muzycy z Dobrcza ciągle poszerzają swój repertuar, który staje się coraz bardziej zróżnicowany, wykonują zarówno utwory muzyki klasycznej, rozrywkowej, jak i pieśni kościelne. Orkiestra dęta z Dobrcza należy do struktur Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddział w Bydgoszczy, a skład orkiestry stanowią przeważnie dzieci i młodzież ucząca się gry na instrumentach dętych i perkusyjnych pod kierunkiem kapelmistrza Adama Idzińskiego . Na Konkursie Orkiestr Dętych o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Pruszczu 14 maja 2016r. orkiestra zdobyła Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii Orkiestry Domów Kultury.

Letnia Szkółka Impro Letnia Szkółka Impro to 8 godzin warsztatu improwizacji komediowej. Chcesz dowiedzieć się, jak improwizować na scenie i w życiu? Jak przygotować się do bycia nieprzegotowanym? Łyknij impro w pigułce i spędź weekend z Teatrem Improwizowanym wymyWammy. 12.08.2016, piątek, godz. 18.00, barka Lemara, wstęp wolny

Letnie Koncerty Promenadowe Orkiestra Dęta OSP w Kowalu – dyrygent Robert Stranc

Strażacka Orkiestra Miasta Kowal to jedna z najstarszych orkiestr na Kujawach. Powstała w 1908 roku i aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i województwa, stanowiąc piękną oprawę muzyczną wszelkich uroczystości państwowych i kościelnych. Jest również wspaniałą wizytówką Polski poza granicami kraju, gdzie rozsławia piękno polskiej muzyki. Zespół często muzykuje zagranicą: na Litwie, w Niemczech, Słowacji, Austrii, Węgrach. Tradycją stały się już występy kowalskiej orkiestry w imprezach organizowanych przez władze Kowala. Orkiestra dęta OSP z Kowala jest laureatem wielu konkursów zdobywając czołowe nagrody. Zespołowi towarzyszą tańczące dziewczęta „Majorettes”. Aktualnie Orkiestra rodzinnego miasto Króla Kazimierza Wielkiego oraz aktora Jana Nowickiego liczy lipiec/sierpień 2016  |

| 55


Festiwal Sztuki Ulicznej „Busker Fest” 15–16 lipca 2016 Busker Fest (wcześniej znany pod nazwą Bydgoszcz Buskers Festival) to wydarzenie, które w wyjątkowy sposób wzbogaca pejzaż kulturalny Bydgoszczy. Mieszkańcy naszego miasta i odwiedzający je turyści mogą podziwiać przedstawienia teatrów ulicznych, uliczne pokazy akrobatyczne, sztuki kuglarskiej, cyrkowej, posłuchać ulicznych grajków, wziąć udział w happeningach. A wszystko to w środku miasta, bez konieczności zakupu biletów, ubierania eleganckich strojów i udawania się do tzw. przybytków kultury.

Tegoroczne spotkanie społeczności artystów ulicznych odbędzie się w dniach od 15-16 lipca. Po raz kolejny na ulicach miasta pojawią się kuglarze, akrobaci, clowni, mimowie, aktorzy i muzycy, którzy wykorzystają przestrzeń miasta na potrzeby swoich kreacji, angażując tak przypadkowych przechodniów, jak i widzów świadomych swoich oczekiwań. Busker to artysta niekonwencjonalny, zaadaptowany w środowisku miejskim, ulicznym, które jest dla niego sceną, miejscem pracy. To osoba, która potrafi tak oczarować zabieganych mieszkańców, że momentalnie stają się oni zapatrzoną w show publicznością, nie zważając na czas i miejsce. Artyści uliczni to postaci spontaniczne, różnobarwne i niecodzienne, które (gdy spotkane) poprawiają humor, intrygują, zachwycają. Podczas 9. już edycji festiwalu ekscytujące pokazy będzie można zobaczyć w miejscach dostępnych dla licznej publiczności – na Starym Rynku oraz w amfiteatrze przy ul. Mostowej. Klubem festiwalowym jest barka „Lemara”, gdzie artyści będą spotykać się z publicznością na wspólnych koncertach i jam sessions. Zagrają tu m.in. zespoły Szulerzy, Busker Blues Project, Applause Agent. Uwaga! Wzorem lat ubiegłych zapraszamy wszystkich chętnych do występu w ramach tzw. OPEN STAGE. Grasz na instrumencie? Żonglujesz? Jeździsz na monocyklu, a może eksperymentujesz z fire show? Czujesz, że jesteś dobry w tym, co robisz, i chcesz pokazać się szerszej publiczności? Busker Fest to impreza dla Ciebie. Wystarczy odwiedzić buskerowego Facebooka bądź stronę internetową i skontatować się z organizatorem, przesyłając zgłoszenie. Widzimy się w lipcu!

MIEJSCA WYSTĘPÓW: 15–16 lipca 2016: Stary Rynek, godz. 15–22 ul. Mostowa – amfiteatr – OPEN STAGE, godz. 15–22 barka „Lemara” – klub festiwalowy, koncerty od godz. 21 ORGANIZATOR: Fundacja Inicjatyw Kulturalnych „Mandragora” biuro@fundacjamandragora.pl, www.fundacjamandragora.pl, www.buskerfest.pl, www.facebook.com/BuskerFestival PARTNER PROJEKTU: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy Festiwal Sztuki Ulicznej „Busker Fest” jest finansowany ze środków Miasta Bydgoszczy.

56 |

| lipiec/sierpień 2016


ok. 40 muzyków i posiada na swoim koncie nagrania płytowe. Zespół jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddziału Toruńskiego a dyrygentem jest Robert Stranc. 14.08.2016, niedziela, godz. 10.30, park Kochanowskiego, wstęp wolny, zapisy: dagmara.wroblewska@mck-bydgoszcz.pl

Letnia Akademia Ruchu

Dancehall z Akademią Tańca Danceby Dancehall to taniec pochodzący z Jamajki. Styl ten opiera się na krokach – i to w zdecydowanej większości męskich, ale od niedawna tworzonych również przez kobiety. Tworzą je tancerze i grupy taneczne z Jamajki, a te najbardziej popularne zdobywają sławę na całym świecie. Możemy wyróżnić np. kroki: oldschoolowe (najstarsze), female steps (kroki kobiece) oraz tzw. badmańskie (czyli te najmocniejsze i najgroźniejsze). Poza female steps istnieje również dancehall queen style, który zawiera słynne „shaki” oraz liczne i bardzo widowiskowe akrobacje. Partner Akademia Tańca Danceby to nowoczesna szkoła tańca dla kobiet, stworzona przez dyplomowane instruktorki tańca, Kaję Sobieraj i Sylwię Hilińską. Zajęcia są prowadzone przez kadrę, szkolącą się u najlepszych jamajskich tancerzy oraz choreografów takich gwiazd jak Beyonce czy Janet Jackson. Współpracują z czołowymi tancerzami, m.in. z Brazylii, Argentyny czy Francji. Misją Akademii Tańca Danceby jest obudzenie pasji do tańca wśród kobiet w każdym wieku. 17.08.2016, środa, godz. 13.00, barka Lemara, wstęp wolny. Zapisy: piotr.drozdowski@mck-bydgoszcz.pl

Kreatywny Port Dziecięcy 24.08.2016, środa, godz. 13.00, barka „Lemara”, wstęp wolny. Zapisy: piotr.drozdowski@mck-bydgoszcz.pl

Kreatywny Port Dziecięcy 25.08.2016, czwartek, godz. 19.00, barka Lemara

Pożegnanie Lata – „Zabawa pod Ferdeką”, czyli potańcówka z szyperskim fasonem! W barwnej, polsko-niemieckiej gwarze marynarzy śródlądowych „ferdeka” to prozaiczna pokrywa zamykająca fracht w przepastnej ładowni, ruchomy dach chroniący towar przed deszczem lub palącym słońcem. „Ferdekę” wiąże się jednak również z zabawą? – W jaki sposób? Otóż ładownie barek potrafiły również zamienić się w nieformalne salony towarzyskie, sale taneczne, gdzie dekorowano ściany, zapraszano muzyków, walczono o sławę „tanecznego króla parkietu”… Czy o takiej tradycji wolno zapomnieć? NIE! – Na barce „Lemara” kolejny już raz, na pożegnanie wakacji organizuje się

„Zabawę pod Ferdeką”! Tym razem taniec i śpiew łączymy z „szyperską zrzutką” na rzecz! Gośćmi specjalnymi będą studenci odbywający praktyki w ramach obsługi turystycznej Bydgoskiego Szlaku Wody, Przemysłu oraz Rzemiosła. Idea zabawy oraz informacje – załoga barki „Lemara” – kapitan Jerzy Ratz: 602 798 892 26.08.2016, piątek, godz. 18.00, barka Lemara, wstęp wolny

Letnie Koncerty Promenadowe

Orkiestra Dęta „Brda” – dyrygent Orlin Bebenow Orkiestra Dęta „Brda” powstała w roku 2014 z inicjatywy muzyków amatorów z Bydgoszczy i powiatu Nakielskiego, działa przy Parafii Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel w Bydgoszczy. Zespół uczestniczy w różnego rodzaju imprezach w Bydgoszczy i na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego między innymi w koncertach, przemarszach, festynach, mszach świętych, dożynkach, obchodach jubileuszowych. Orkiestra dęta „Brda” jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddziału Bydgoskiego. Kapelmistrzem orkiestry jest dr Orlin Bebenow – instrumentalista, śpiewak, dyrygent, aranżer, kompozytor i prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Bydgoszczy. W roku 2008 został wyróżniony w konkursie kompozytorskim Ministerstwa Obrony Narodowej, a w roku 2015 zdobył II miejsce w konkursie kompozytorskim im. Diko Iliev w Montanie (Bułgaria). W szerokim repertuarze orkiestry można znaleźć miedzy innymi marsze, znane przeboje muzyki polskiej i zagranicznej, standardy jazzowe – większość utworów jest opracowanych przez kapelmistrza orkiestry dr Orlina Bebenowa. Prezesem orkiestry jest Marta Piechowiak. 28.08.2016, niedziela, godz. 10.30, park Kochanowskiego, wstęp wolny, zapisy: dagmara.wroblewska@mck-bydgoszcz.pl

Letnia Akademia Ruchu

Capoeira, prowadzenie: Aleksandra Wojtyś, ABADÁ Capoeira Bydgoszcz Capoeira – wywodząca się z tradycji afrykańskiej i brazylijskiej sztuka walki, której formy są rytmiczne, akrobatyczne i skupiają się na kopnięciach. Istotą capoeira są elementy tańca wpływające na płynność i nieprzewidywalność ataków. Została stworzona w XVIII i XIX wieku przez brazylijskich niewolników w Brazylii i stała się dla nich sposobem na manifestowanie odrębności kulturowej, sposobem rozrywki, zabawy pozwalającej zapomnieć o codziennej niedoli. Wywodzi się z rytualnych tańców plemion afrykańskich, łącząc w sobie ich rytmy, charakterystyczne pozycje zawiera też wiele cech kulturowych charakterystycznych dla Indian południowoamerykańskich. Nowoczesna, zmodernizowana capoeira zawiera wiele elementów realnej walki i samoobrony, akrobatyczne ewolucje, kopnięcia oraz obalenia. lipiec/sierpień 2016  |

| 57


Aleksandra Wojtyś (ABADÁ Capoeira Bydgoszcz) przygodę z capoeira rozpoczęła w 2005 r. Pierwszy stopień otrzymała w 2006 r. Kolejne lata to uczestnictwo w licznych warsztatach w całej Polsce, a także w Niemczech, Austrii czy Francji pod okiem najbardziej wykwalifikowanych trenerów z Brazylii, a przede wszystkim ze wsparciem Professora Zinho z Rio de Janeiro – opiekuna sekcji polskiej ABADÁ Capoeira. II wicemistrzyni Europy w kategorii B w 2013 r. w Monachium; instruktor fitness, rekreacji ruchowej, samoobrony oraz miłośniczka różnych form tanecznych.

LETNIA SCENA IMPRO – komedie improwizowane teatrów z całej Polski Każdy czwartek lata, od 14 lipca do 11 sierpnia, godz. 20.00, parking MCK.

29.08.2016, poniedziałek, godz. 19.30, ogród przed szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. Antoniego Jurasza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, wstęp wolny

„Bydgoszcz – magiczne miejsca” W sierpniu zapraszamy na warsztaty dotyczące architektury i historii obecnego Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza. Dawny Szpital Miejski, którego budowę rozpoczęto w 1928 r., był jednym z najnowocześniejszych szpitali w Polsce okresu 20-lecia międzywojennego. Na spotkaniu omówione zostaną projekty i realizacja szpitala na tle osiągnięć europejskiej architektury tego typu.

FILMOWE BLOKADY Filmowe blokady robimy już czwarty rok. Do tej pory zablokowaliśmy m.in. ul. Długą, Cieszkowskiego, Słowackiego i most Staromiejski. Za każdym razem jest to bardzo popularne i oryginalne wydarzenie, którego celem jest zatrzymanie się na dłuższą chwilę w najpiękniejszych miejscach Bydgoszczy. Ta chwila daje szansę na dostrzeżenie na nowo miejsc, które mijamy mechanicznie codziennie, w nowym kontekście. Kontekście niesamowitej widowni kinowej. W tym roku proponujemy rozsiąść się na al. Ossolińskich, blisko pl. Józefa Weyssenhoffa i obejrzeć w pięknych okolicznościach miasta czeski, klasyczny już film Jazda. Druga lokacja w drugim miesiącu wakacji to ul. Paderewskiego, blisko skrzyżowania z ul. Zamoyskiego. Zobaczymy tam klasyczny thriller Romana Polańskiego – film Lokator. Mamy nadzieję, że w otoczeniu pięknych kamienic z końca XIX wieku, których na tym skrzyżowaniu nie brakuje, Lokator będzie robił duże wrażenie. 58 |

| lipiec/sierpień 2016

PRZYSTAŃ TEATR – spektakle dla rodzin z dziećmi Każda niedziela lata, od 10 lipca do 14 sierpnia, godz. 17.00. Pierwszy spektakl na barce Lemara, pozostałe w amfiteatrze przy ul. Mostowej. FILMOWA BLOKADA OSSOLIŃSKICH 16 lipca, godz. 21.30, wstęp wolny Jazda, reż. Jan Svěrák Czeskie kino drogi. Dwóch facetów kupuje samochód (cabrio). Jeżdżą po Czechach dobrze się bawiąc. Po drodze spotykają ładną i młodą dziewczynę, pojawiają się uczucia. Dziewczynę ściąga jej chłopak i zabiera luksusowym samochodem. Zdobyte doświadczenia przynoszą zastanowienie nad „komunistyczną” przeszłością kraju. Po przebyciu tej drogi mężczyźni nie są tym, kim byli, coś w nich się zmieniło – jak to w klasycznym filmie drogi bywa… FILMOWA BLOKADA PADEREWSKIEGO 20 sierpnia, godz. 21.00, wstęp wolny Lokator, reż. Roman Polański Imigrant Trelkovsky wynajmuje mieszkanie we Francji, w którym parę dni wcześniej popełniono samobójstwo. Z czasem Trelkovsky zaczyna podejrzewać swoich sąsiadów o zmowę. Uważa, że chcą go zmienić w poprzednią lokatorkę, by także popełnił samobójstwo. Fantastyczne studium schizofrenii.


4 czwartek 5 piątek 2 sobota

4 poniedziałek 5 wtorek

6 środa

8 piątek

9 sobota

10 niedziela 11 poniedziałek 16 sobota 25 poniedziałek

26 wtorek

27 środa

29 piątek

31 niedziela

1 poniedziałek 2 wtorek 3 środa

Lipiec 2016 16.00 Alicja po drugiej stronie lustra 18.15 Pod opieką wiecznego słońca – pokaz jednorazowy 20.00 Kosmos 18.00 Alicja po drugiej stronie lustra 20.15 Kosmos 16.15 Jak uratować mamę 18.00 Alicja po drugiej stronie lustra 20.15 Kosmos 16.00 Alicja po drugiej stronie lustra 18.15 Jak uratować mamę 20.00 Kosmos 16.00 Blokada 18.15 Alicja po drugiej stronie lustra 20.30 Kosmos 16.00 Jak uratować mamę 17.45 Alicja po drugiej stronie lustra 20.00 Blokada 20.30 Blokada 20.00 Alicja po drugiej stronie lustra 21.00 Filmowa Blokada Ossolińskich – seans plenerowy – film Jazda 16.00 Kamper 18.15 Neon Demon 20.15 Le Mans 3D 16.00 Neon Demon 18.15 Le Mans 3D 20.15 Kamper 16.00 Le Mans 3D 18.15 Kamper 20.15 Neon Demon 16.00 Neon Demon 18.15 Le Mans 3D 20.15 Zjednoczone stany miłości 16.00 Le Mans 3D 18.15 Neon Demon 20.15 Zjednoczone stany miłości

18.00 20.00 18.00 20.00 18.00 20.00

Sierpień 2016 Zjednoczone stany miłości Neon Demon Neon Demon Zjednoczone stany miłości Neon Demon Zjednoczone stany miłości

6 sobota

7 niedziela

8 poniedziałek 9 wtorek 10 środa 12 piątek

13 sobota

14 niedziela 15 poniedziałek 16 wtorek 20 sobota 22 poniedziałek 23 wtorek 24 środa 26 piątek 27 sobota

28 niedziela

29 poniedziałek 30 wtorek

18.00 20.00 18.00 20.15 16.00 18.00 20.00 16.00 18.15 20.15 18.00 20.15 18.00 20.00 18.00 20.15 16.00 18.15 20.15 16.00 18.00 20.15 20.30 18.00 20.00 18.00 20.15 21.00 18.00 20:00 18.00 20.15 18.00 20.00 18.00 20.00 16.00 18.00 20.00 16.00 18.15 20.15 18.00 20.00 18.00 20.00

Zjednoczone stany miłości Neon Demon Kwiat wiśni i czerwona fasola Zjednoczone stany miłości Neon Demon Zjednoczone stany miłości Kwiat wiśni i czerwona fasola Kwiat wiśni i czerwona fasola Zjednoczone stany miłości Neon Demon Kwiat wiśni i czerwona fasola Neon Demon Zjednoczone stany miłości Kwiat wiśni i czerwona fasola Neon Demon Kwiat wiśni i czerwona fasola Kwiat wiśni i czerwona fasola Śmietanka towarzyska Wróble Wróble Kwiat wiśni i czerwona fasola Śmietanka towarzyska Śmietanka towarzyska Śmietanka towarzyska Wróble Kwiat wiśni i czerwona fasola Śmietanka towarzyska Filmowa Blokada ul. Paderewskiego – seans plenerowy – film Lokator Wróble Śmietanka towarzyska Kwiat wiśni i czerwona fasola Śmietanka towarzyska Wróble Śmietanka towarzyska Śmietanka towarzyska Boska Florence Śmietanka towarzyska Boska Florence Świat Movie Ukraina – Przewodnik Kwiat wiśni i czerwona fasola Śmietanka towarzyska Świat Movie Ukraina – Bracia: ostatnia spowiedź Boska Florence Śmietanka towarzyska Boska Florence Śmietanka towarzyska Bilety: ulgowe 11 zł / normalne 14 zł

lipiec/sierpień 2016  |

| 59


fot. Dariusz Gackowski

Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku PROJEKT LATO Zapraszamy serdecznie na sprawdzone, wzbudzające wiele emocji, sentymentalne i energetyczne, letnie koncerty z cyklu MUZYCZNE TARASY, odbywające się oczywiście na tarasach pałacowych (wstęp wolny na wszystkie wydarzenia). Doskonali artyści soliści oraz akompaniatorzy zaprezentują Państwu niezapomniane utwory różnych epok, m.in. przeboje musicalowe, operetkowe, poezję śpiewaną czy piosenki przedwojenne. W ostatni weekend lipca interesująco zapowiada się Ogólnopolski Festiwal Tańców w Kręgu, a w ostatni weekend sierpnia ogólnopolska impreza seniorów. Niewątpliwie jednym z ważniejszych wydarzeń lata będzie 5., jubileuszowa edycja rekonstrukcji historycznej pn. „Jak to Szwed pod Bydgoszczą wojował”, kiedy to odtwarzamy czasy najazdu szwedzkiego na Ostromecko. 3.07.2016, niedziela, ZPP w Ostromecku, godz. 16.00, wstęp wolny

Koncert z cyklu MUZYCZNE TARASY: Najpiękniejsze duety i nie tylko… Daria Wójcik (sopran), Remigiusz Kuźmiński (tenor), Adriana Wdziękońska (fortepian). Usłyszymy utwory lekko jazzujące, poezję śpiewaną, przeboje musicalowe, operetkowe, a nawet pop-operowe. Wokaliści zaśpiewają zarówno w partiach duetowych, jak i solowych z akompaniamentem fortepianu. Daria Wójcik – absolwentka UKW w Bydgoszczy na kierunku muzycznym oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia. Remigiusz Kuźmiński – absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na kierunku wokalistyka i dyrygentura oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia. Adriana Wdziękońska – absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w której ukończyła z wyróżnieniem dwa kierunki, uzyskując tytuł magistra sztuki muzycznej. Trzykrotna stypendystka Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy artystyczne. 60 |

| lipiec/sierpień 2016

10.07.2016, niedziela, ZPP w Ostromecku, godz. 16.00, wstęp wolny

Koncert z cyklu MUZYCZNE TARASY: Ulubione piosenki z repertuaru m.in. Ordonówny i Fogga

Katarzyna Sałacińska (sopran), Marek Murawa (tenor), Karolina Hordyjewicz (fortepian). Zapowiada się wspaniały koncert najpiękniejszych, najbardziej znanych i lubianych piosenek z repertuaru H. Ordonówny, A. Dymszy, M. Fogga, E. Bodo, A. Żabczyńskiego i innych artystów. Katarzyna Sałacińska – ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Naukę śpiewu kontynuowała w macierzystej uczelni na studiach podyplomowych. Debiutowała w spektaklu studenckim na scenie bydgoskiej Opery Nova rolą Drugiej Damy w Czarodziejskim flecie Mozarta. Była finalistką Jakub Pustina International Competition (2010) w Czechach. W latach 2009-2012 pracowała jako solistka w Teatrze Muzycznym w Lublinie. W 2010 r. podjęła współpracę z Operą na Zamku w Szczecinie. Marek Murawa – ukończył PSM I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie, w klasie fortepianu (1999), Instytut Muzykologii KUL (praca magisterska obroniona w roku 2003), Akademię Muzyczną w Bydgoszczy, studia licencjackie na wydziale wokalno-aktorskim w klasie prof. L. Skrli (2010) i studia magisterskie w macierzystej uczelni w klasie prof. W. Maciejowskiego (2012). W latach 2003-2005 był wykładowcą Instytutu Muzykologii KUL. W roku akademickim 2011/2012 był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ukończył mistrzowskie kursy wokalne Anity Garanči, Włodzimierza Zalewskiego, Stafanii Toczyskiej. Debiutował na scenie Opery Nova rolą Zbigniewa w spektaklu studenckim Straszny dwór Moniuszki. Karolina Hordyjewicz – w 2004 r. ukończyła studia na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w białostockiej filii Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie. W tym samym roku podjęła pracę pianisty-korepetytora w Teatrze Muzycznym w Lublinie, rozpoczynając równolegle pracę pedagogiczną w szko-


łach muzycznych. Działalność pedagogiczną łączy z występami jako akompaniator-kameralista, współpracuje z Filharmonią Lubelską oraz wieloma zespołami instrumentalnymi, a także wokalnymi. 17.07.2016, niedziela, godz. 16.00, ZPP w Ostromecku, wstęp wolny

Koncert z cyklu MUZYCZNE TARASY:

Anna Niemiec-Mościcka (sopran) Jacek Szczepański (akompaniament). Anna Niemiec-Mościcka – w 2006 r. ukończyła z wyróżnieniem Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, pracując pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Michalak. Współpracowała m.in. z Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, obecnie z Cappellą Thoruniensis, Cameratą Vladislavia oraz zaprzyjaźnionymi instrumentalistami ze swojej Alma Mater. Jacek Szczepański – w 2008 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Rok później uzyskał tytuł magistra sztuki na Wydziale Instrumentalnym w klasie fortepianu dr. Mariusza Klimsiaka. Obecnie pracuje jako nauczyciel i akompaniator w Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku. Od 2012 r. zajmuje stanowisko asystenta na Wydziale Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy. 18-22 lipca 2016 (poniedziałek–czwartek), godz. 11.00-14.00, Pałac Stary ZPP w Ostromecku. Zapisy: Hanna Parucka, tel.: 523 255 551

Plener dla seniorów amatorów Zapraszamy wszystkich dojrzałych wiekowo plastyków amatorów do malarskiej zabawy w ZPP Ostromecko. Zapewniamy piękne krajobrazy, niezobowiązującą korektę, pogaduchy o sztuce i sztalugi. Materiały plastyczne, chęci do pracy i dobry humor przywożą „plenerowicze”.

24.07.2016, niedziela, godz. 16.00 ZPP w Ostromecku, wstęp wolny

Koncert z cyklu MUZYCZNE TARASY:

W letnim nastroju – najpiękniejsze pieśni, arie i duety Kamila Kułakowska (sopran) Dawid Różański (tenor) Rafał Tworek (fortepian) W programie m.in. utwory: F. Chopina, I. Kálmána, J. Straussa i F. Lehára. Kamila Kułakowska – absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w klasie fortepianu oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest laureatką wielu konkursów. Debiutowała partią Papageny w Berlinie w 2004 r. Swoje umiejętności doskonaliła podczas licznych mistrzowskich kursów wokalnych. Dawid Różański – absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie śpiewu prof. Macieja Witkiewicza. Już podczas studiów występował na estradach i scenach w całym kraju. Debiutował jako student III roku rolą Kamila w akademickim spektaklu Wesoła wdówka Franciszka Lehára na scenie Opery Nova. Koncertuje w kraju i za granicą. Rafał Tworek – w 1999 r. ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. Ireny Skabar-Galon. Studia pianistyczne rozpoczął w 1999 r. w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. Jerzego Sulikowskiego, uzyskując dyplom w 2004 r. Obecnie pracuje w macierzystej uczelni na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej. 29-31.07.2016, piątek–niedziela, ZPP w Ostromecku, wstęp wolny

VI Ogólnopolski Festiwal Tańców w Kręgu Głównym celem festiwalu jest ukazywanie bogactwa kultur narodowych i etnicznych, integracja społeczności lokalnych z różnych grup wiekowych oraz proponowanie tańców etnicznych jako ciekawego sposobu spędzania czasu. Festiwal rozpoczyna się częścią warsztatową 29 lipca (piątek) o godz. 16.00, a kończy 31 lipca (niedziela) o godz. 16.00 plenerem tanecznym, gdzie oprócz prezentacji tanecznych instruktorzy Danuta oraz Panagiotis Stogidis będą uczyć bydgoszczan podstawowych kroków do muzyki greckiej i innych narodów świata. Więcej na stronie: www.ajde-jano.pl. 7.08.2016, niedziela, godz. 16.00, ZPP w Ostromecku, wstęp wolny

Koncert z cyklu MUZYCZNE TARASY: Piosenki z filmów przedwojennych – Kalinowski Family come back

lipiec/sierpień 2016  |

| 61


Eugeniusz Kalinowski – pochodzi z Szubina, z rodziny muzykującej. Od najmłodszych lat wychowywał się w otoczeniu muzyki i śpiewu. Związany z podwórkową kapelą Apachy, która powstała na początku 1976 w Rynarzewie i przyniosła największy rozgłos muzykującej rodzinie Kalinowskich. Rodzina Kalinowskich sześciokrotnie wzięła udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Muzykujących Rodzin, m.in. we Wrocławiu i Gnieźnie. W przygotowanych programach nawiązywali do folkloru pałuckiego oraz piosenek wykonywanych przez znane w kraju kapele podwórkowe. Kalinowski od 1983 jest ściśle związany z Operą Nova w Bydgoszczy, w której pracuje jako artysta chóru, wykonując również role trzecioplanowe w takich dziełach jak Czarodziejski flet, La Gioconda, Pajace, My Fair Lady, Księżniczka czardasza. 12.08.2016, piątek, godz. 19.00; 13.08.2016, sobota, godz. 11.00-22.00; 14.08.2016, niedziela, godz. 11.00-15.00, ZPP w Ostromecku, wstęp wolny

„Jak to Szwed pod Bydgoszczą wojował” – najazd szwedzki na Ostromecko Przed nami 5., jubileuszowa edycja rekonstrukcji historycznej pn. „Jak to Szwed pod Bydgoszczą wojował”. W ramach tego epickiego widowiska historycznego oporem staną szwedzkim rajtarom szlachcice z grupy rekonstruktorów Sarmackie Dziedzictwo. Sarmackie Dziedzictwo to grupa pasjonatów, którzy wykorzystując własne doświadczenie, pragną popularyzować wiedzę na temat naszej wspólnej historii poprzez działania edukacyjne i komercyjne. W piątek wieczorem dla gości rekonstrukcji zagra zespół „Jakim Cudem”, będący rezydentem ZPP w Ostromecku. Szczegółowy program zamieścimy na stronie: palacwostromecku.pl oraz na FB: Pałac Ostromecko. fot. Dariusz Gackowski

62 |

| lipiec/sierpień 2016

21.08.2016, niedziela, godz. 16.00, ZPP w Ostromecku, wstęp wolny

Koncert z cyklu MUZYCZNE TARASY Zuzanna Szary (sopran) Justyna Jakubowska (fortepian). Zuzanna Szary – urodziła się w Toruniu. W wieku 10 lat rozpoczęła edukację muzyczną w Państwowej Szkole Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Toruniu w klasie fletu mgr Doroty Błahyj. W 2008 r. rozpoczęła naukę w klasie śpiewu dr Wiesławy Kończewskiej-Plac w Toruńskiej Szkole Muzycznej. W 2010 r. rozpoczęła studia Wokalne na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy pod kierunkiem prof. Katarzyny Rymarczyk. Od 2013 r. kształci się w klasie dr Agnieszki Piass. Na stałe współpracuje z zespołami Arte con Brio oraz Tango Cansion. Justyna Jakubowska – urodziła się w Augustowie. Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. Jerzego Godziszewskiego i prof. Marii Murawskiej. Uczestniczyła w ogólnopolskich i międzynarodowych kursach mistrzowskich, gdzie doskonaliła swoje umiejętności pod kierunkiem znanych i cenionych pedagogów. Od października 2014 rozpoczęła studia doktoranckie w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. Marii Murawskiej. 28.08.2016, niedziela, godz. 11.00-18.00; ZPP w Ostromecku, wstęp wolny

Artystyczny Generator Wystąpią seniorskie zespoły artystyczne z całej Polski – śpiewacy, muzycy, aktorzy, plastycy, hafciarze, koronkarze i wielu, wielu innych ciekawych ludzi. Poprowadzone też zostaną warsztaty dla chętnych artystów in spe. Zapraszają: MCK w Bydgoszczy i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora.


PROJEKT LATO dla dzieci Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z opiekunami do ZPP w Ostromecku, w soboty o godz. 12.00 (wstęp wolny na wszystkie zajęcia). Zapraszamy na tematyczne Warsztaty dla rodzin z dziećmi, w tym warsztaty botaniczno-kulinarne z cyklu Akademia Natura oraz bajeczną Letnią Akademię Sztuki Cyrkowej. Kalendarium zajęć: 2.07.2016, sobota, g. 12.00 Letnia Akademia Sztuki Cyrkowej: Kolorowy świat baniek mydlanych i balonów, Mieczysław Giedrojć & Mateusz Kiełtyka

9.07.2016, sobota, g. 12.00 Akademia natura: Obrazy roślinami malowane, prowadzi botanik dr Krystyna Stepczyńska-Szymczak (Prosimy zabrać ze sobą: duże deseczki do krojenia i nożyki). 23.07.2016, sobota, g. 12.00 Letnia Akademia Sztuki Cyrkowej: Sztuka pantomimy, Mieczysław Giedrojć & Mateusz Kiełtyka 30.07.2016, sobota, g. 12.00 Tańce pełne wakacji, prowadzi pedagog, instruktor tańca Enia Rożankowska 6.08.2016, sobota, g. 12.00 Akademia natura: Obrazy owocami malowane, prowadzi botanik dr Krystyna Stepczyńska-Szymczak. (Prosimy zabrać ze sobą: 3 owoce, duże deseczki do krojenia i nożyki.) 13.08.2016, sobota, g. 12.00 Letnia Akademia Sztuki Cyrkowej: Gimnastyka artystyczna, Mieczysław Giedrojć & Julia Struk-Zawadzka 20.08.2016, sobota, g. 12.00 Letnie lampiony ogrodowe i zabawy w kręgu, prowadzi Agata Przygodzińska, założycielka Akademii Radości Życia. (Prosimy zabrać ze sobą duży słoik.) 27.08.2016, sobota, g. 12.00 Letnia Akademia Sztuki Cyrkowej: Żonglerka, Mieczysław Giedrojć & Mateusz Kiełtyka P r owa d z ąc y: Mieczysław Giedrojć to ceniony aktor, mim, klaun, monodramista, animator kultury. Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie; doskonalił umiejętności m.in.: na warsztatach we Wrocławskim Tetrze Panto-

mimy, Międzynarodowym Festiwalu Mimu w Warszawie lub biorąc udział w autorskich zajęciach np. Daisuke Yoshimoto (taniec butoh), czy Janusza i Nazaret Subicz z Teatru Tańca Piny Bausch itp. Współpracował z wieloma teatrami, występując w przedstawieniach według F. Kafki, J. Webstera, S.I. Witkiewicza, A. Czechowa, F. Dostojewskiego i M. Gogola. Współtworzył artystyczne programy profilaktyczne, z których jeden został wykorzystany w projekcie Światowej Organizacji Zdrowia. Brał udział w międzynarodowych i krajowych festiwalach teatralnych jako mim, klaun oraz wykonawca monodramów. Pracował w Anglii, Danii, Francji, Niemczech, Rosji, Słowacji, Szwajcarii i na Ukrainie, pokazując własne spektakle, prowadząc warsztaty teatralne i realizując ruch sceniczny. Od ponad 30 lat dzieli się swoim doświadczeniem teatralnym. W 1995 roku, założył w Bydgoszczy, Teatr Małych Form, który do dzisiaj prowadzi. Mateusz Kiełtyka – artysta sztuki cyrkowej z dziesięcioletnim stażem, pasjonat sztuki cyrkowej i teatru ruchu. Trzykrotny stypendysta i laureat nagrody Prezydenta Bydgoszczy. Autor m.in. monodramu “Nie-pokój”, spektaklu rodzinnego “Podróż Małego Księcia” oraz etiudy nowocyrkowej “Enigmatic”. Założyciel Mimezis Art – grupy artystów do zadań specjalnych. Julia Struk-Zawadzka – od 2009 r. była członkiem klubu Arabeska w Bydgoszczy i tam zrodziła się jej pasja. Po wyjeździe do Wielkiej Brytanii w 2011 stała się członkiem klubu A&V Rhytmic Gymnastic. W 2012 r. została członkiem British Gymnastic (odpowiednik polskiego związku gimnastycznego). Od tego czasu stała się w pełni świadomą gimnastyczką. W przeciągu tych lat wzięła udział w wielu zawodach na terenie WB jak i w Paryżu oraz Los Angeles. W maju 2016 r. na London Spring Cup zdobyła upragnione złoto oraz trofeum za najlepszy występ tych zawodów. Jej ambicje sięgają wysoko. Dr Krystyna Stepczyńska-Szymczak ponad 30 lat pracowała w Katedrze Botaniki i Ekologii na dzisiejszym Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Wiedzę botaniczną, przekazywała także studentom innych bydgoskich Uczelni. Poza zajęciami teoretycznymi wychodziła ze studentami w teren. Aby ich bardziej zainteresować, zwracała ich uwagę na rośliny bardziej pachnące niż inne, albo te o wyjątkowo dużych właściwościach leczniczych, czy wreszcie na rośliny dzikie, które można zjeść! Znając anatomię, fenologię, skład chemiczny wielu roślin, pani Krystyna rozpoczęła eksperymenty kulinarne z dzikimi roślinami. Rezultaty okazały się fantastyczne. Coraz więcej ludzi chciało o nich słuchać. I tak narodziła się, całkiem naturalnie, Akademia Natura. Enia Rożankowska – choreograf, pedagog, instruktor tańca współczesnego i dziecięcych zespołów tanecznych. Na co dzień pracuje z miłośnikami tańca w wieku 3-19 lat. Od ponad 20 lat związana z bydgoskim Pałacem Młodzieży. Taniec, Tatry i folklor podhalański oraz pluszowe misie to trzy największe fascynacje. Agata Przygodzińska – terapeuta zajęciowy, psycholog i rękodzielnik. Stworzyła Akademię Radości Życia. Prowadzi zajęcia typu arteterapia (artterapia; z łac. ars – sztuka, czyli leczenie przez sztukę) dla dzieci i dorosłych, m.in. z: decoupage, ceramiki, robótek, tworzenia biżuterii. Szeroko pojęty hand made jest jej największą pasją. lipiec/sierpień 2016  |

| 63


Galeria Wspólna Wystawa czynna do 15.07.2016

Gest – wystawa grafik Piotra Tołoczki forest”. Była to instalacja malarska, która całkowicie opanowała ściany jednej z sal wystawowych galerii – otaczała oglądających. Stworzyłam wtedy własną wizję dzikiej i nieokiełznanej przyrody egzotycznych krajów. Ten klimat pokochałam po pobycie w oranżerii w Nicei oraz palmiarni w Poznaniu. A w realizacji tego projektu w znacznej mierze pomogły mi zdjęcia, które dostałam w prezencie od mojej kuzynki, Dominiki Budzbon – wspaniałej lekarki i zapalonej podróżniczki. „Rainforest” okazał się moją największą jak dotąd i najlepiej odebraną przez publiczność realizacją. Dla wielu osób stał się miejscem wytchnienia, przystankiem w codziennym natłoku działań i zdarzeń. Pozytywne zwroty, które otrzymałam od osób zwiedzających wystawę, spowodowały, że za jakiś czas zaczął we mnie kiełkować pomysł zrealizowania podobnego projektu, w innym miejscu i czasie… Propozycja realizacji wystawy w Galerii Wspólnej trafiła na podatny grunt, od razu też wiedziałam, że będzie to świat podwodny. To przecież drugi najwspanialszy ogród naszej planety – miejsce, które daje niezapomniane przeżycia estetyczne. Jednym ze źródeł inspiracji stała się ponownie kolekcja zdjęć Dominiki Budzbon. Gorące kraje, ciepłe morza, rafy koralowe i nurkowanie w ich otoczeniu – to jedna z jej pasji. W mojej instalacji malarskiej skupię się głównie na „koralowych ogrodach”, zwanych tak ze względu na feerię barw, którą emanują. Ich wnętrza obrastają koralowce, gąbki, ukwiały, liliowce, gorgonie i wiele innych „kwiatów”. To prawdziwe bogactwo życia, które przybiera niesamowite formy. Justyna Jułga

Realizacja projektu – 18lipca – 25 sierpnia 2016 Wernisaż wystawy – 25.08.2016, godz. 19.00 (wystawa potrwa do 9.09.2016)

Ogród podwodny – instalacja malarska Justyny Jułgi W okresie wakacyjnym przestrzeń Galerii Wspólnej zamieni się w malarski Ogród podwodny. Za metamorfozę galerii odpowiedzialna będzie Justyna Jułga, która do dzieła przystąpi już od 18 lipca, a efekt końcowy swej instalacji oficjalnie zaprezentuje 25 sierpnia. Zachęcamy zarówno do śledzenia poszczególnych etapów działań artystki, jak i do udziału w uroczystym wernisażu wystawy. „To, co zobaczyłem w wodach Le Mourillon, było zdumiewające – skały porośnięte zielono-brązowo-srebrzystymi lasami wodorostów i ryby, niekiedy zupełnie mi nieznane, tańczące w krystalicznie czystym morzu. Znalazłem się w dżungli nigdy nieoglądanej przez tych, którzy pływają po jej nieprzejrzystym dachu” – pisał Jacques-Yves Cousteau w 1936 roku. We wrześniu 2014 roku w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy zaprezentowałam projekt pod nazwą „Rain64 |

| lipiec/sierpień 2016

Justyna Jułga zajmuje się malarstwem, fotografią i instalacją. Jest autorką35 wystaw indywidualnych. Wielokrotnie brała też udział w wystawach zbiorowych, konkursach plastycznych i plenerach oraz w prezentacjach sztuki polskiej za granicą: m.in. „Quo vadis Poland” w Innsbrucku w Austrii (2001), w „Internationaler Leeraner Salon” w Leer w Niemczech (2011) oraz w IX Tygodniu Kultury w Linern w Niemczech (2015). W latach 1998 oraz 2000 otrzymała wyróżnienia za prace eksponowane na IV i V Biennale Plastyki Bydgoskiej, a w roku 1999 nagrodę za zestaw 3 obrazów na ogólnopolskiej wystawie malarstwa „Aqua fons vitae” (Woda źródłem życia). W latach 2014 i 2015 otrzymała wyróżnienia za fotografie w konkursach „Ulice w małym formacie” oraz „My w małym formacie”. Brała udział w III, IV i V Przeglądzie Fotografii Bydgoskiej (1999, 2001 i 2004). Przez 8 lat pracowała jako nauczyciel Visual Arts – sztuki w języku angielskim w IX LO w Bydgoszczy, w klasach z maturą międzynarodową. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju oraz za granicą, m.in. w York (Anglia), w Solingen (Niemcy) oraz w Leer (Niemcy), również w hotelu Parnas w Gdańsku oraz w Izbie Gospodarczej Wodociągi Miejskie w Bydgoszczy. W kwietniu 2015 roku otrzymała Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wybitnego twórcy kultury.


Letnie spacery z przewodnikiem po Bydgoszczy!

szczegóły na str. 39