Page 1

100/100 Lutosławski

Krzysztof Gruse: Ja bardzo potrzebuję słońca

Imagenta: Debiut, który jest za co podziwiać

lipiec/sierpień 2013

Felietony: Kaźmierski, Gębarowska, Andrzejewski, Pruss, Siwiec

Bydgoskie Impresje Muzyczne

nr 7-8 (441) ROK XXXIX ISSN 1232-4450 INDEX 38139x egzemplarz bezpłatny

Maniszewska: Wakacyjny notesik wędrującego czeladnika


na początek Zima była taka długa. Wiało, padało, temperatura powoli, powoli, ślimaczo po prostu wspinała się na kolejne, i tak mało nas zadowalające, stopnie ciepłoty. Wciąż nam było mało i słusznie. Początek kwietnia był przecież jeszcze najzupełniej zimowy. Zresztą, co tam początek! Cały kwiecień był zimowy nieznośnie. Zaczęliśmy już się bać, czy Majowie nie pomylili się nieznacznie i czy zima w kwietniu to nie jest preludium do końca świata. Właściwie – to był koniec świata. Wiele razy słyszałem, jak ludzie mówili: no nie, co za pogoda, no koniec świata po prostu. A jak wiało nieprzyjemnie – mroźny wicher przewiewał na wylot. A te ubrania zimowe noszone w kwietniu! Skandal! Wytrzymaliśmy to wszystko, jasne, że wytrzymaliśmy, ale ledwo. I po co to wytrzymaliśmy? Ano po to, żeby teraz psioczyć na upały. Koniec czerwca jest istotnie upalny. Jak taki jest czerwiec, to co to będzie w lipcu? A w sierpniu? Znów koniec świata? Mam propozycję – inną, a nieśmiałą. Wygrzejmy się. Przed następną zimą, przed następnym końcem świata! Wygrzejmy się i nacieszmy słońcem. Nie zapominajmy o kulturze. Od kultury nie ma wakacji. Wakacje od kultury mogą sobie robić co najwyżej animatorzy kultury (a i to tylko ci trefni, ci, którzy kultury nie lubią i traktują ją jak przykry obowiązek, jak pracę po prostu). Od kultury nie da się odpocząć – to tak, jakby odpocząć od człowieczeństwa. Od kultury nie ma zwolnienia, nie ma usprawiedliwienia dla opuszczania jej lekcji. Wygrzewajmy się więc w cieple słońca i blasku kultury! Słońce i kultura mają przecież ze sobą tyle wspólnego! Niech upalne lato (a takiego lata życzę wszystkim!) kulturze sprzyja, niech nie będzie wymówką przed kulturalnymi wagarami.

Fot. Dariusz Gackowski

R edak to r N ac zeln y

B I K w inte r n e ci e:

www.bik.bydgoszcz.pl www.issuu.com/bik_ www.facebook.com/bik.bydgoszcz


spis treści Na początek, Michał Tabaczyński. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Tomasz Kaźmierski, Spoza układu (7): Nasze drogie muzyczne lato. . . . . . . . . . . . 3 Katarzyna Gębarowska, Czy SZTUKA ma płeć? (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Z akcentem na pop, Żaneta Dycha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Mnie latem najbardziej interesuje słońce, z Krzysztofem Gruse rozmawia Monika Grabarek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 XI Bydgoski Trójkąt Literacki, Michał Tabaczyński, fot. Dariusz Gackowski. . . . . 8 Małgorzata Maniszewska, Wakacyjny notesik wędrującego czeladnika . . . . . . 10 Derwid – skrywane oblicze Witolda Lutosławskiego, Mariusz Klimek. . . . . . . . 12 Bartłomiej Siwiec, Zugzwang (7): Zbudź się i walcz!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Szymon Andrzejewski, Przez rude okulary (9): Sam!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Zasłużeni pracownicy, opracowała Ewa Sekuła-Tauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Zdzisław Pruss, Bydgoski insynuator kulturalny (112). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Miasteczko Ritzen, czyli po prostu Bydgoszcz, Adam Gajewski…. . . . . . . . . . . . 18 Adresy bydgoskich instytucji kultury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Wydarzenia wydawca: Miejskie Centrum Kultury dyrektorka: Marzena Matowska 85-056 Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego 12 e-mail: sekretariat@mck-bydgoszcz.pl www.mck-bydgoszcz.pl redaktor naczelny: Michał Tabaczyński michal.tabaczynski@mck-bydgoszcz.pl redakcja: Szymon Andrzejewski, Kuba Ignasiak współpraca: Maciej Federowicz, Adam Gajewski, Monika Grabarek, Marcin Szymczak skład, opracowanie graficzne: Bogdan Prus projekt winiety: ZbyZiel, redakcja: tel. 523 255 553 bik@mck-bydgoszcz.pl ul. Marcinkowskiego 12 druk i oprawa: Polraster BIK w sieci www.bik.bydgoszcz.pl www.facebook.com/bik.bydgoszcz www.issuu.com/bik_

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów oraz zmiany tytułów. Nie ponosi odpowiedzialności za treść programów placówek kulturalnych oraz materiałów informacyjnych i graficznych. Reklamodawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki prawne wynikłe z opublikowania dostarczonych przez siebie materiałów. Opinie prezentowane przez autorów nie zawsze są zgodne ze stanowiskiem redakcji i wydawcy. BIK 7-8/2013 (441) Objętość dotowana: 50 stron. Rok XXXIX, nakład 2000 egz.

dystrybucja: częściowo bezpłatny

Projekt LATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Galeria Miejska bwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Galeria Kantorek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Duchamperie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Tony Clifton Art Agency. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Klubokawiarnia 1138. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Teatr Polski w Bydgoszczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Akademia Muzyczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Chór Kameralny „Camerata”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Kawiarenka BelleÉpoque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Galeria Fotografii Artystycznej FARBIARNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Galeria Autorska  Jan Kaja i Jacek Soliński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Fundacja Sztuki Art-House. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Klub „Odnowa”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Dom Kultury MODRACZEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Bydgoskie Centrum Informacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Klub Wiatrakowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 artGalery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Stowarzyszenie Artystyczne Mózg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Pałac Młodzieży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Fundacja Nowe Pokolenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Dwór Artusa w Toruniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Galeria Sztuki Wozownia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Kino Orzeł. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Galeria Wspólna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Bydgoski Teatr Lalek Buratino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Na okładce wykorzystano fotografię Dariusza Gackowskiego

2 | 

 | lipiec/sierpień 2013


s p o z a u k ł ak ud lut u( 7r a)

Kaźmierski Nasze drogie muzyczne lato Podczas tych wakacji, jest kilka imprez muzycznych na które warto zwrócić uwagę. Są wśród nich duże komercyjne festiwale, średnie imprezy ambitne i pojedyncze koncerty. Łączy je jeden wspólny mianownik – są stosunkowo drogie, zwłaszcza wtedy, gdy ktoś chciałby się wybrać na więcej niż jedno tego typu wydarzenie. Wiem, wiem, na Zachodzie jest jeszcze drożej, ale tam za pensję kupimy więcej droższych biletów niż u nas tańszych. Trzeba zatem wybierać. Oto kilka moich propozycji.

Opener Festival 03-06 lipca Chyba najważniejszy i najpopularniejszy zestaw letnich koncertów w naszym kraju. Takie przynajmniej mam wrażenie, mieszkając w Bydgoszczy, czyli stosunkowo blisko Trójmiasta. Co ciekawe, tegoroczna edycja jest dużo ciekawsza niż zeszłoroczna – jubileuszowa. Organizatorzy „jadą” szeroką ławą. Od Blur, przez Arctic Monkeys, Nicka Cave’a, Queens of The Stone Age, Crystal Fighters, Disclosure, do Steve’a Reicha! Zestaw dla tych, którzy śledzą co modne, ale są artyści, na których pojadą zagorzali fani i w zasadzie nic innego, oprócz ukochanego wykonawcy, ich nie zainteresuje. Czego najchętniej posłuchałbym z openerowej sceny? Chciałbym sprawdzić, jak radzą sobie na żywo „modni dla modnych”, no i zobaczyć na scenie Steve’a Reicha. Jednak ten festiwal po kilku latach zaczął mnie trochę męczyć. Ocean przepływających twarzy, las piwnych ławek, „nadwesoła” młodzież (choć w tym roku też sporo muzycznych wspomnień), żetony płatnicze, nużące kilometry między poszczególnym scenami. Na razie starczy.

Off Festival 02-04 sierpnia Impreza dla nieco innej, bardziej świadomej, bardziej osłuchanej, chyba też trochę starszej publiczności. W tym roku oprócz „gwiazd naszej młodości” czyli My Bloody Valentine czy Smashing Pumpkins, są dość zwariowane i pociągające pomysły czyli Zbigniew Wodecki oraz Mitch and Mitch, którzy zagrają całą debiutancką płytę Pana od Pszczółki Mai. Poza tym są nasi, czyli Bisz B.O.K. Live Band, Stara Rzeka i częściowo Hokei. Ciekaw jestem także, jaki brudny ogień pojawi się podczas występu Girls Against Boys.

Tauron Nowa Muzyka 22-25 sierpnia Elektronika jest moją najmłodszą miłością, tzn. zabrałem się za nią pod koniec lat 90, zatem moje serce chyba jednak bije w rytmie tej katowickiej imprezy. Choć w tym roku może nie jest to najlepsza edycja, z przyjemnością znalazłbym się na koncercie Thundercat. Grupy, która bez szwów łączy czarną muzykę, beat i jazzowe zakręty. Po północy pokiwałbym się przy „kompaktowej” eminencji czyli dj’u Koze. Sprawdziłbym, co ma do zaoferowania uroczy, abstrakcyjny nudziarz Vladislav Delay. Czy Jamie Lidell jeszcze szaleje tarzając się po scenie z mikrofonem i pudełkiem, które jego głos zamienia w kilka instrumentów? Czy setów Amona Tobina da się jeszcze słuchać? Gdzie w  tym momencie ze swoimi wybrykami są Venetian Snares, a  gdzie Squarepusher? Poza nimi jeszcze Moderat, LFO, Tosca i wielu innych. No i co jeszcze? Jarocin? Nieee. Chociaż może na koncert Suicidal Tendencies? Przystanek Woodstock? Nie dam rady – przerażający pryszczaty tłum. Jeśli pojedynczy koncert to może 20 lipca w Poznaniu Atoms for Peace czyli Thom York, Flea i spółka? Na koniec jeszcze troche wspominków. Co prawda, gdy Depeche Mode nagrywało Violator, to skrót DM na murach złośliwie rozpisywałem jako Death Metal i śmiać mi się chciało z butów z blaszkami, ale pewnie ktoś się też śmiał z moich naszywek, jednak z przyjemnością znalazłbym się na koncercie tej przedziwnej grupy. Przedziwnej dlatego, że stworzyła, w pewnym momencie, fanów, którzy słuchali tylko tej muzyki i żadnej innej, ba, byli przecież wspominani Depesze z butami z blaszką czyli prawie subkultura tylko jednego zespołu. Później to się nieco rozmyło, ale przez pewien czas było właśnie tak. Jednak poczekam chyba na koncert, który odbędzie się w przyszłym roku w hali w Łodzi, ogrom stadionu narodowego mnie przeraża. Życzę zatem wszystkim czytelnikom miłego, muzycznego lata, tylko żeby się finanse zgadzały, bo często, dla młodych ludzi, to wybór: dwa tygodnie nad morzem, czy cztery dni szaleństwa na festiwalu. Jeszcze kilkanaście lat temu nie było w zasadzie na co jeździć, a teraz trzeba raczej wybierać i podliczać, na co starczy – bo, zdaje się po wejściu do Unii, wpadliśmy w rozpiski koncertowe tych wielkich, średnich i małych. I chyba jednak wolę mieć problem z nadmiarem propozycji niż z braku możliwości jechać 12 godzin pociągiem na set Jana Jelinka do nieistniejącego już klubu Krowoderska w Krakowie. Tomasz Kaźmierski lipiec/sierpień 2013  | 

 | 3 


felieton

Gębarowska Czy SZTUKA ma płeć? (7) W artykule Matki, artystki, negocjatorki… zawartym w katalogu towarzyszącym wystawie „Sztuka Matek” Izabela Kowalczyk próbuje zmierzyć się z zaczepnym pytaniem „Jakie to ma znaczenie, że artystka jest też matką?”. W swojej argumentacji udowadnia, że kluczowe! A wiele artystek świadomych niemożności połączenia ze sobą tych dwóch sfer nadal rezygnuje z  macierzyństwa. Kowalczyk cytuje Olgę Boznańską (1865-1940) uważającą małżeństwo za „okrucieństwo fizyczne zadawane kobietom, a do tych, które były w  ciąży czuła wstręt”. Zagłębiając się w biografiach artystek, trudno jednak jej się dziwić. Anna Magdalena Wilcken na przykład, zanim wyszła za mąż za starszego o 16 lat Johanna Sebastiana Bacha, była śpiewaczką-sopranistką na dworze księcia Leopolda von Anhalt-Köthen i jako „słowik z Turyngii” miała przed sobą świetlaną karierę. Niestety wszystko legło w gruzach, gdy wyszła za Bacha krótko po śmierci jego pierwszej żony. Musiała przejąć opiekę nad czworgiem jego osieroconych i urodziła mu jeszcze trzynaścioro (!) dzieci. W dodatku po śmierci męża, w wyniku rodzinnych konfliktów popadła w skrajne ubóstwo. Zmarła w nędzy, pochowana w nieoznakowanym grobie dla ubogich. Podobnie okrutną, choć już bardziej współczesną historię, przytacza Kowalczyk, pisząc o Katarzynie Kobro (1898-1951), kobiecie, która zrewolucjonizowała myślenie o rzeźbie. Zapłaciła ona wysoką cenę za upragnione macierzyństwo. Podczas gdy jej mąż Władysław Strzemiński poświęcał się sztuce, dopracowując ideę unizmu, ona rozpaczliwie usiłowała zapewnić byt córce. Było tak ciężko, że nawet swoje drewniane rzeźby porąbała na opał. Zaś gdy artyści ostatecznie się rozstali, rozpocząwszy walkę o prawa do córki, Strzemiński odsunął Kobro od Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi oraz innych miejsc, w których posiadał wpływy. Można by zaryzykować tezę, że to nie dzieci, lecz instytucja małżeństwa jako taka utrudniała artystkom tworzenie. Fakty jednak przeczą tej tezie. Elżbieta Śliwińska na przykład, zapomniana przez Bydgoszcz malarka, której losy od kilku lat odkrywa dla nas „Gazeta Pomorska”, tworzyła bez ograniczeń pomimo zamążpójścia. Jej prace były wystawiane i sprzedawane („Dziennik Bydgoski” pisze o „pracach znanej i cieszącej się sympatią w szerokich kołach naszego miasta ar4 | 

 | lipiec/sierpień 2013

tystki malarki pani Śliwińskiej-Kapturkiewicz”). Nie bez znaczenia dla jej twórczości był jednak zapewne fakt, iż posiadała słynne Woolf’owskie 500 funtów rocznie oraz własny pokój, o czym świadczą choćby studia na Akademii Sztuk Pięknych w Charlottenburgu w Berlinie, podróże z małżonkiem do Stanów Zjednoczonych, gdzie odbyło się kilka jej wystaw, a także niebanalne adresy zamieszkania: Focha 2 z widokiem na kościół Klarysek, Konarskiego 11 z widokiem na fontannę Potop, a w końcu Konarskiego 9, gdzie mieści się dziś luksusowy hotel Bohema. Pod każdym z tych adresów Śliwińska miała okazałe atelier (a pozowała jej między innymi słynna śpiewaczka Ada Sari!). Postać Śliwińskiej to lokalny przykład potwierdzający tezę, że o ile samo małżeństwo szczególnie nie ograniczało kobiet na drodze ku sławie, o tyle dzieci były już w większości przypadków przeszkodą nie do przeskoczenia. Artystki, które przeszły do historii, albo w ogóle nie posiadały dzieci (jak choćby Pola Negri, Eliza Orzeszkowa, czy słynne siostry Brontë tworzące pod męskim pseudonimem Bell), albo rozpoczynały karierę, gdy dzieci były już odchowane (Maria Konopnicka w wieku lat 34, odchowawszy sześcioro dzieci, czy słynna fotografka Julia Margaret Cameron, która rozpoczęła karierę mając lat 65). Istnieją oczywiście wyjątki, szczęśliwie łączące karierę z macierzyństwem, jak choćby słynna impresjonistka Berthe Morisot, czy fotografka Diane Arbus. Lecz jest ich tak niewiele, że można je potraktować jako wyjątki potwierdzające regułę. Choć współczesne artystki nie ponoszą już tak drastycznych konsekwencji, decydując się na macierzyństwo, wciąż stanowi ono temat tabu w tradycyjnie pojmowanej „kulturze wysokiej”, co potwierdzają twórczynie wystawy „Sztuka matek”. Fotografka Anna Grzelewska, w swojej pracy zatytułowanej Pół biurka, Pół łóżka, Kawałek wanny, nawiązuje do słynnej tezy Virginii Woolf, mówiącej o rocznej pensji w wysokości 500 funtów i własnym pokoju. Podkreślając, że choć czynniki zewnętrzne już tak nas, kobiety, nie ograniczają jak 100 lat temu, to jednak nadal jesteśmy ograniczane. Tyle, że teraz przez wewnętrzne myślenie kobiet o sobie, postrzeganie własnej roli i pozycji w społeczeństwie. Skoro tak jest, może czas to zmienić? Wszystko w naszych rękach! Katarzyna Gębarowska


muzyka Żaneta Dycha

Z akcentem na pop Imagenta jest zaskoczeniem. Dlaczego? Dlatego, że Bydgoszcz, którą – słuszna to brawura czy nie – nazywa się (czy też: my sami nazywamy) miastem muzyki, nie z taką akurat muzyką jest kojarzona. Klasyka – oczywiście, klasyka z kilku powodów odpowiada za ten obraz, bo szkoła muzyczna, akademia, filharmonia, nawet opera, bo jeszcze Paderewski, Blechacz. Jazz, jass, eksperyment – oczywiście, bo cała plejada świetnych bydgoskich eksperymentatorów, doskonali perkusiści, Przybielski, Mózg i chłeptanie ciekłego helu. A nawet rockowa i indie rockowa alternatywa – jasne, bo przecież Variete, George’e i 3moony. Legion innych. A jak nie legion nawet, to wystarczająco wiele i wystarczająco ważnych grup, żeby dowodnie świadczyć o miejscu Bydgoszczy w muzycznej ekstraklasie. Imagenta jest inna, chociaż – już od razu to potwierdzę – też wspiera pozycję Bydgoszczy na muzycznej mapie Polski. Nie szkodzi, że to debiut, skoro debiut taki udany. Właściwie to nawet lepiej, że debiut. Takie debiuty nie są czymś powszechnym. Nie jest czymś powszechnym tak spójna muzyczna realizacja na wielu poziomach: od produkcji, przez kompozycyjny minimalizm (a im większe dziś możliwości techniczne, tym większą estymą darzyć trzeba tych, którzy wykazują się skromnością w korzystaniu z tych możliwości), na wykonawstwie kończąc. Co gra Imagenta? Najbardziej słyszalnym jest silne dziedzictwo lat osiemdziesiątych. Nie, nie sądzę, żeby na Imagentę jakoś szczególnie silnie wpłynęła Bonie Tyler, Alannah Myles, Sam Brown (wymieniam żeńskie wokale, bo i Imagenta to bez wyjątku, bez chórków i gościnnych śpiewów – żeński głos) czy kogo tam jeszcze się słuchało. Lata osiemdziesiąte słychać w dziedzictwie syth popu i new wave. Z akcentem na pop właśnie. Bo Imagenta to zespół popowy. Jednak to ciekawy pop z wieloma bardzo szlachetnymi wpływami. Te wpływy zresztą i ich przemieszanie bardzo dobrze świadczą o bydgoskich debiutantach. To, że z tej mieszanki udało się zbudować taką spójną konstrukcję, jest godne podziwu. Mamy tu więc dream pop (trochę jakby spod znaku Piano Magic, na przykład w Hard Candy albo jeszcze bardziej w Ciii), jest też shoegaze (taki jak prezentuje nam Ladytron – Mrs Someone brzmi trochę jakby go zagrali właśnie liverpoolczycy), są elementy nowoczesnej elektroniki o lekko alternatywnym

zabarwieniu (tak, Breakout brzmi trochę jak Goldfrapp z wczesnych płyt), ale też jest w tym wszystkim szczypta freak folku, nieco ambientu (Tycho? czyżby?) jest trochę z electro popu La Roux albo nawet z wcześniejszego projektu Bena Langmaida, Kubb (nie, Imagenta nie gra rocka, ale i Kubb to był, powiedzmy, bardzo lekki, popowy rock).

Fot. Arkadiusz Ostr ycharz

Jakimś problemem jest to, że przy niezwykle ciekawym materiale, który wypełnia płytę (rozmiar płyty też jest doskonały – 40 minut), brakuje ewidentnych hitów (tak, ten pociąg nie ma lokomotywy, poszczególne wagony nieźle sobie radzą same, same się toczą, ale prawa dzisiejszego rynku są inne). Innym problemem jest to, że takie nawiązanie do estetyki electro z lat osiemdziesiątych w muzyce światowej nie jest szczególnie oryginalne. I na dodatek, zdaje się, że znów byliśmy świadkami przesilenia tej estetyki. Świadczą o tym nowy album Hurts czy nowe nagrania La Roux (te przynajmniej, które już znamy z wykonań na żywo). Powiedzmy więc, że Imagentę pewnie też czeka przesilenie, przejście, pokonanie własnej estetyki, ale na razie – podziwiajmy ten debiut. Jest go za co podziwiać. Przede wszystkim za to, że słucha się go świetnie. lipiec/sierpień 2013  | 

 | 5 


sztuka lata Z Krzysztofem Gruse, bydgoskim artystą mieszkającym w Niemczech, rozmawia Monika Grabarek

Mnie latem najbardziej interesuje słońce Spotykamy się u progu lata – za chwilę wyczekane i wytęsknione wakacje. Czy dla artysty lato to jakiś szczególny czas? A może raczej jałowy? Często się mówi, że to okres ogórkowy, nuda, nic się nie dzieje… Jakie będzie lato dla Krzysztofa Gruse? Mnie latem najbardziej interesuje słońce. W naszym klimacie bywa z tym różnie i czasem trzeba to słońce gonić i podjechać gdzieś dalej na południe. Kiedy jeszcze mieszkałem w Polsce, to jeździłem nad morze, na wydmy, tam się wylegiwałem. I tu nie chodzi wcale o opalanie, ponieważ mam tryb jaszczurki i się lubię nagrzać. Wtedy sprawniej pracują moje szare komórki, lepiej się myśli, patrzy, czyta, pisze. To takie działanie podprogowe. Pod pozorem relaksu w głowie dzieją się różne inne sytuacje, otwierają się nowe kanały poznania i doznania. Nie jest też tak, że zabieram ze sobą tony książek i je pochłaniam, nie. Leżę sobie zazwyczaj spokojnie na plaży czy w lesie i myślę. To takie moje wyprowadzenie się do natury. Efekty takiego ładowania akumulatora zawsze przychodzą jesienią, wtedy najwięcej piszę. Jeśli się coś wydarza i tych wakacji nie ma z różnych życiowych powodów, powstaje wówczas taka dziura w ciągu roku bez lata. Zawsze dotkliwie to odczuwam. Czyli ta gorąca i słoneczna pora roku jest dla ciebie ważna? Bardzo. To czas ładowania energii na cały rok i nie chodzi mi tu tylko o zdrowie. Dla mnie to taki proces, gdy wszystko dzieje się samo, nie ma żadnego ciśnienia ani spinki, jest zupełny reset i wtedy często jest szansa, że samo coś do mnie przychodzi. Właśnie taką pozorną bierność lubię. To także stara tradycja grecka, że trzeba odczekać, poleżeć, a jak jest jeszcze słońce to wtedy umysł lepiej pracuje. Pamiętasz jakieś szczególne lato? Może pod względem artystycznym? Nie, chyba nie. Ja nigdy latem nie jeździłem na plenery, nie szukałem takich sytuacji. Zupełnie inaczej 6 | 

 | lipiec/sierpień 2013

do tego podchodzę. Ja się latem chowam. Bardzo pamiętam wakacje z dzieciństwa, mocne słońce i bliskość przyrody, natury. Te wspomnienia to przede wszystkich łąki nadnoteckie, po których biegałem, mając kilka lat. Do dziś została mi w głowie ta jasność, to słońce, ta natura. No i oczywiście później te wszystkie letnie przygody z dziewczynami były dla mnie bardzo ważne. Morze, plaża, wydmy… Teraz z  kolei, gdy już mam dzieci, to wakacje w inny sposób stały się ważne i to wszystko tak się właśnie łączy i przeplata. Czasem warto zapodać sobie takie słońce w pigułce, przeciąć długą zimę wyjeżdżając w jakieś cieple miejsce. Dużo mówimy o pogodzie, ale rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, jak ona naprawdę jest ważna jak bardzo silnie oddziałuje na nas. Jak żyjemy, jak spędzamy czas, jak wypoczywamy. Ja bardzo potrzebuję słońca. Lubisz lato w mieście? Czasami lubię. Jak wszyscy wyjadą, wtedy miasto wygląda zupełnie inaczej. Nabiera innej perspektywy, ulice się wydłużają, wygląda to kosmicznie. Nabiera kompletnie innego wymiaru. Pamiętam różne wakacje w mieście, Bydgoszcz ma to coś bardzo fajnego w sobie, że posiada różne zakamarki, w których nikt cię nie znajdzie, że idąc zatłoczoną Gdańska po chwili możesz znaleźć się w zupełnie odludnym miejscu. To wielka zaleta i skarb Bydgoszczy, który mało kto docenia. Mnie zachwyca, że tak blisko stąd do lasu, do natury. To daje okazję do cudownego włóczenia się. Fantastycznie spędza się letni czas w mieście na rowerze. Inne jest lato w Niemczech, tam, gdzie mieszkasz? Różni się od naszego? Różni się przede wszystkim klimatem, pogodą. Tam, gdzie mieszkam, prawie nad Morzem Północnym, jest więcej mgieł, deszczu i dużo mniej słońca. Tam, jak pojawia się słońce, to wszyscy wariują, od razu wychodzą na zewnątrz, odsłaniają dachy w  sa-


sztuka lata mochodach, bardzo się cieszą piękną aurą. Wystawiają stoliki, krzesła, życie przenoszą na świeże powietrze. Podczas tych dwóch miesięcy mamy prawdziwy wysyp przeróżnych akcji kulturalnych i artystycznych, festiwali w plenerach, na podwórkach, skwerach, ulicach miast. Szukasz takich sytuacji? Nie, nie szukam, ale bardzo lubię, jak mnie coś zaskoczy, jak przypadkiem wejdę w coś, co już się dzieje. Na przykład, gdy idę zamyślony ulicą i nagle trafię na koncert, który odbywa się wprost na chodniku czy skwerze. Miasto latem jest bardzo ciekawe od zewnątrz. Można sobie siedzieć i obserwować ludzi, to żywy teatr. To niesamowicie interesujące i relaksujące tak siedzieć i patrzeć, jak świat się dzieje. Rozumiem, że w tym roku wakacje będziesz spędzał zgodnie ze swoim rytuałem, o którym już opowiedziałeś Tak, będę na pewno szukał słońca, trochę pojeżdżę. Teraz to już najmłodsza córka mnie wciąga w różne swoje pomysły, planuje, dokąd pojedziemy, obmyśla programy wycieczek. To znowu też jest bardzo fajne i  odkrywcze, bo daje zupełnie inną energię i spojrzenie. To, co oglądamy, czego doświadczamy jest wspólne i  przepuszczone przez pryzmat każdego z nas z osobna, co daje zupełnie nową jakość doznań. Na pewno ucieknę na łono natury. Natura-kultura, to wszystko tak naprawdę jest doskonalą jednością, przenika się. Nie ma kultury bez natury. Bez niej nie powstałoby żadne dzieło, to ona natchnęła człowieka myślą. Zawsze będzie niewyczerpanym źródłem inspiracji.

fot. Dariusz Gackowski

lipiec/sierpień 2013  | 

 | 7 


festiwal

XI

Bydgoski Trójkąt Literacki otworzyła uroczystość wręczenia Bydgoskich Literackich Nagród Roku 2012 zwanych „Strzałami Łuczniczki” (nie bez powodu, za to bez metafor – po prostu: nagrodzeni są honorowani statuetkami w takim właśnie kształcie). W tym roku po raz pierwszy nagradzano książki w trzech kategoriach: poezja (nagrodę otrzymał Stefan Pastuszewski), proza i eseistyka (laureatem został Jerzy Szatkowski, nagrodę odbierał syn pisarza) oraz wartości edytorskie (nagrodzono Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy). Po wręczeniu zaprezentowali się bydgoscy pisarze młodego (jeszcze młodego? w przypadku niektórych: jeszcze niedługo młodego pokolenia, pokolenia, które nieodwołalnie zmierza ku stacji: średnie): Krzysztof Ciemnołoński, Jarosław Jakubowski, Marcin Karnowski i Karolina Sałdecka. Pierwszym gościem spoza Bydgoszczy była Gaja Grzegorzewska – pisarka kryminałów. Opowiadała ciekawie, przepytywana przez Małgorzatę Maniszewską, dziennikarkę Radia PiK i wielką miłośniczkę kryminałów. Opowiadała o swoich pisarskich zwyczajach, o krakowskim nocnym życiu, o ulubionych kryminałach, o Świetlickim. Doczekała się – chociaż dopiero pod koniec spotkania, co o publiczności świadczy raczej dobrze – nieuniknionego, co sama przyznała, pytania wszystkich jej spotkań autorskich: „Ile jest autorki w postaci detektyw Julii Dobrowolskiej?”.

Justyna Bargielska na spotkaniu autorskim to zupełne przeciwieństwo jej twórczości prozatorskiej, ale za to, tak jest, na spotkaniach jest cała jak ze swojej poezji: lekka, dowcipna, niepoważna, rozgadana, rozgadana raz jeszcze, rozgadana po wielokroć, ale w tym rozgadaniu – żartobliwym, frywolnym – nietracąca tego, co ważne. Karolina Sałdecka do tego rozgadania próbowała się dostroić i dopytywać o to, co ważne. Zbigniew Masternak to połączenie chłopskiej (w znaczeniu: ludowej) bezpośredniości i marketingowej zaradności; Marcin Karnowski, prowadzący to spotkanie, doskonale się do tego dostosował. Panowie miło gawędzili, a publiczności przybywało. Zbigniew Masternak opowiadał o swoich powikłanych pisarskich losach, o pisaniu scenariuszy, o filmach Barańskiego, o Mironie Białoszewskim nawet (i słusznie, bowiem po spotkaniu zaprezentowane zostały dwa filmy w reżyserii Andrzeja Barańskiego: Księstwo – na podstawie prozy Masternaka oraz Parę osób, mały czas – biografia Białoszewskiego właśnie). Jacek Dehnel czytał nowe wiersze i kilka wierszy starych, opowiadał o literackich kuriozach, których jest zbieraczem, opowiadał o potwornej grafomanii, której jest tropicielem, opowiadał o książkach i ich losach, opowiadał i odpowiadał na pytania publiczności przez bite dwie godziny (to najdłuższe, rekordowe – pod wieloma zresztą względami – spotkanie Trójkąta).

L a u r e a c i S t r z a ł y Ł u c z n i c z k i 2 012

Ta d e u s z K r a j e w s k i i A n n a B r z e z i ń s k a

J a c e k D e h n e l i M i c h a ł Ta b a c z y ń s k i

8 | 

 | lipiec/sierpień 2013


festiwal Anna Brzezińska mówiła z wdziękiem, ale i z tajemniczością, która cechuje jej najbardziej mroczne opowieści (Tadeusz Krajewski taktownie przez te mroki prowadził). To dopiero sztuka: mówiła o zupełnym mroku świata, który tworzy w swoich książkach, a mówiła o tym jasno, ciepło, dowcipnie, mówiła z namiętnością, o którą łatwo wtedy, gdy mówi się o największych swoich pasjach. Gościem ostatniego spotkania autorskiego XI edycji festiwalu był Jacek Podsiadło – niezwykłe połączenie wyjątkowego poety, laureata wielu nagród, prawdziwej postaci współczesnej literatury i człowieka nieoficjalnego, bezpośredniego, czarującego, może nawet: czułego dla ludzi? Tak, może właśnie tak: spotkanie pełne było nieoficjalności, bezpośredniości, czaru. Festiwal miał swoje zakończenie w niedzielę – Z wizytą u Jerzego Sulimy-Kamińskiego to plenerowe wydarzenie, które miało upamiętnić (i przypomnieć tym, którzy zapomnieli, i przedstawić tym, którzy nie znali) twórcę bydgoskiej mitologii. Imprezę plenerową poprzedziło odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku, w którym pisarz mieszkał i wręczenie medali jego imienia. Michał Tabaczyński fot. Dariusz Gackowski

Małgorzata Maniszewska i Gaja Grzegorzewska

Młoda Bydgoszcz literacka

Marcin Karnowski i Zbigniew Masternak

Rodzina Jerzego Sulimy-Kamińskiego odsłania tablicę ku c zci pisarza

Just yna Bargielska

lipiec/sierpień 2013  | 

 | 9 


felieton

MANISZEWSKA Wakacyjny notesik wędrującego czeladnika Na koncerty przygotowane przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy melomani będą musieli czekać do połowy sierpnia. Wówczas na nieszawskim promie na Wiśle (w razie niepogody w tamtejszym parafialnym kościele), w święta Wojska Polskiego i Matki Boskiej Zielnej, sopranistka Ewelina Szybilska i tenor Łukasz Gaj zaśpiewają arie i duety z oper i operetek, zaś Capella Bydgostiensis zagra popularne polki Straussa. Na wakacje jednak wyjeżdżamy. Na urlop albo w poszukiwaniu wrażeń. Tych związanych ze słuchaniem muzyki tzw. poważnej jest, wbrew pozorom, zatrzęsienie. Skrupulatny poszukiwacz doliczy się ponad pięćdziesięciu imprez i festiwali w  różnych zakątkach Polski. Pośród tych wydarzeń jednak ponad połowa to festiwale organowe, cykle recitali w  kościołach z  dobrymi lub po prostu lepszymi organami, nie jest więc aż tak różnorodnie, jakby się chciało. Modę na organy latem zapoczątkowały pół wieku temu zabytkowe świątynie w Gdańsku Oliwie, Leżajsku i Kamieniu Pomorskim. Dysponowały też wysokiej klasy instrumentami. Z całej masy różnych muzycznych przedsięwzięć wybrałam więc co ciekawsze koncerty, bo może ktoś z czytelników będzie w pobliżu w odpowiednim czasie albo nawet zechce się wybrać. Oto owoce poszukiwań. Najpierw coś dla lokalnych patriotów. Capellę Bydgostiensis będzie można usłyszeć podczas inauguracji młodego, ale bardzo interesującego przedsięwzięcia jakim jest Festival dell’Arte, który od 17 do 25 sierpnia odbywać się będzie w Pałacu Wojanów w Wojanowie. To piękny dwór z ogrodem usytuowany po południowej stronie drogi z Jeleniej Góry do Trzcińska. Prócz koncertów odbędą się tam wystawy, spotkania z artystami, rzeźbiarzami, malarzami i poetami. Podczas inauguracji usłyszymy właśnie nasz zespół i światowej sławy (bez przesady panującej zwykle w koncertowych programach) austriackiego sopranistę, Arno Rauniga, ucznia m.in. Elisabeth Schwarzkopf, dla którego napisano specjalnie kilka ról operowych. Półtorej godziny później kolejny koncert da kwintet Filharmoników Berlińskich i równie interesująco do końca tego festiwalu, choćby koncert „Viva Verdi!” z Alexandrą Reinprecht – sopranistką i tenorem Aldo Caputo i – tego samego dnia – „Kwartet literacki Ewy Lipskiej”: Ewa Lipska, Urszula Kozioł, Anna Polony, Grzegorz Turnau… 10 | 

 | lipiec/sierpień 2013

Kto dawno nie słyszał zespołu Bydgoszcz Klezmer Band, powinien szybko wybrać się do Buska-Zdroju. Tam do 7 lipca trwa Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz. 2 lipca o 20.00 rozpocznie się tam Wieczór Piosenki Żydowskiej, a nasi klezmerzy towarzyszyć będą aktorce i piosenkarce Katarzynie Jamróz oraz Andrzejowi Rogowi – aktorowi, piosenkarzowi, reżyserowi, artyście kabaretu „Loch Camelot”. Dodam, że dzień później w Buskim Centrum Kultury odbędzie się koncertowe wystawienie Toski Pucciniego w wykonaniu Opery Śląskiej w Bytomiu. W ramach tej imprezy też sporo godnych uwagi koncertów, choćby z cyklu „Zwycięzcy konkursów”, na których wystąpią i Soyoung Yoon – skrzypaczka z I  nagrodą konkursu im. H. Wieniawskiego, czy Lucas Geniusas, laureat II miejsca Konkursu Chopinowskiego. Przypomnę tylko, że artysta w 2009 roku wystąpił z Orkiestrą Filharmonii Pomorskiej z okazji 160 rocznicy śmierci Chopina. W Świętokrzyskie czy do Kotliny Jeleniogórskiej daleko. Bliżej do Gdańska, tam zaś sporo dzieje się w Oliwie. Już trwa, a potrwa do 23 sierpnia w Katedrze Oliwskiej 56 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. I tak np. 12 lipca na organach w katedrze zagra Colin Andrews, który swoją sztukę prezentował już m.in. w Royal Festival Hall w Londynie, College King w Cambridge, Suntory Hall w Tokio, w Hong Kong Cultural Center, w Konserwatorium Moskiewskim, czy w  katedrze Notre Dame w Paryżu. W Oliwie zaprosi nas w podróż na trasie Londyn–Lipsk–Paryż, grając najpierw utwory rodaków: Sir Arthura Blissa, Herberta Howellsa i Lorda Paul Pattersona, później Passacaglie i fugę c-moll BWV 582 Bacha, a na koniec dzieła Josepha Bonneta i Oliviera Messiaena. Dodam, że prócz wielu koncertów Festiwalu Muzyki Organowej, w Parku Oliwskim w Gdańsku 18 sierpnia rozpocznie się Festiwal Mozartowski „Mozartiana” potrwa do 24 i tam z kolei, również w plenerach zabytkowego parku przypałacowego w Oliwie, będzie można, również z dziećmi, słuchać muzyki Mozarta. Po sąsiedzku, w Kamieniu Pomorskim, rozpoczął się 22 czerwca a potrwa do 31 sierpnia Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Wśród wykonawców Joachim Grubich, Andrzej Chorosiński, Józef Serafin, a także artyści z Niemiec, Austrii, Czech, Rosji, Francji oraz Korei Południowej. Dla miłośników takiej muzyki, ale i nieco lżejszej, atrakcje przygotowano też w Dźwirzynie. W tamtejszym kościele parafialnym organowe koncerty zaplanowano 15, 23 i 30 lipca oraz19 sierpnia. Bliziutko, w kościele w Grzybowie


felieton

zaplanowano na 14 i 28 lipca, a także 11 i 25 sierpnia występy z serii „Lato z muzyką klasyczną”. Na uwagę zasługuje z pewnością Międzynarodowy Festiwal Non Sola Scripta Wrocławskie Lato Organowe (od 30 czerwca do 1 września). Tam koncerty odbywają się również w przepięknych wnętrzach, tym razem zabytkowych wrocławskich kościołów. Obok dźwięków organów można w nich też usłyszeć wykonania kameralne i wokalne, zgodnie z ideą festiwalu połączone z elementami improwizacji. 7 lipca na przykład w „Wieczorze Psalmów” wystąpią Marek Stefański  organy, Zdzisław Madej – improwizacje wokalne i Michał Chorosinski – recytator, a 14 lipca zaśpiewa Chór Akademicki z Melbourne pod dyrekcją Douglasa Lawrence’a z organistą Bernhardem Gfrererem z Austrii; a podczas występów 4 sierpnia, prócz gry Olimpio Medoriego z Włoch usłyszymy wiersze Zbigniewa Herberta w interpretacji Dominiki Figurskiej.  

Na wakacje jednak wyjeżdżamy. Na urlop albo w poszukiwaniu wrażeń. Tych związanych ze słuchaniem muzyki tzw. poważnej jest, wbrew pozorom, zatrzęsienie. Skrupulatny poszukiwacz doliczy się ponad pięćdziesięciu imprez i festiwali w różnych zakątkach Polski. Z całej masy różnych muzycznych przedsięwzięć wybrałam więc co ciekawsze koncerty, bo może ktoś z czytelników będzie w pobliżu w odpowiednim czasie albo nawet zechce się wybrać. Miłośnicy muzyki dawnej powinni koniecznie drugą połowę sierpnia (18 do 25) zaplanować w Jarosławiu. Tam najprawdziwsze, tytułowe „Pieśni naszych korzeni”. Tylko dla przykładu: 18 sierpnia Hebrajskie, starogreckie i słowiańskie źródła psalmodii w wykonaniu zespołu z Izraela i Andrija Szkrabiuka; 20 sierpnia Psalmy tureckie Wojciecha Bobowskiego, znanego też jako Ali Ufka, polskiego tłumacza dyplomatycznego w służbie sułtańskiej, muzyka, poety i malarza, którego utwory uważa się za jedne z najważniejszych w  muzyce osmańskiej XVII wieku. Wykonają je śpiewacy z Turcji. 22 sierpnia Psalmy hebrajskie Salomona Rossiego w wykonaniu zespołu Ars Cantus. Co jest do przewidzenia, największe bogactwo muzycznych zdarzeń znajdziemy w Krakowie i okoli-

cach. Wyrywkowo tylko: od 20 lipca do końca sierpnia X Letni Festiwal Krakowskiej Opery Kameralnej Ars Cameralis, a w nim choćby opery Pergolesiego i Mozarta, a także baśń muzyczna Dziadek do orzechów i Król Myszy; od 7 lipca do 5 sierpnia Letnie koncerty w plenerze Dworku Białoprądnickiego; w tym samym mniej więcej czasie – XXXIX Tynieckie Recitale Organowe; od 6 lipca do 31 sierpnia „Wawel o zmierzchu”, podczas którego, ot – 13 lipca na dziedzińcu Stefana Batorego skład Daniel Stabrawa – skrzypce, Stefan de Leval Jezierski – waltornia, Piotr Kosiński – fortepian (muzycy Orkiestry Filharmonii Berlińskiej) zagrają utwory Mendelssohna, Ysaÿe i Brahmsa. W ramach festiwalu Muzyka w starym Krakowie 15 sierpnia usłyszymy Nieszpory Najświętszej Marii Panny Claudio Monteverdiego w interpretacji Collegium Zieleński, Barokowej Orkiestry Akademii Muzycznej w Krakowie i solistów pod dyrekcją Stanisława Gałońskiego. W połowie lipca (ściśle: od 12 do 21) odbędzie się najważniejsza w moim odczuciu krakowska impreza, czyli Festiwal Muzyki Polskiej. Będzie na nim, rzecz jasna i jak niemal wszędzie, sporo muzyki Witolda Lutosławskiego (np. Chantefleurs et chantefables na sopran i orkiestrę z Olgą Pasiecznik czy jego Koncert na orkiestrę), ale też opera w 1 akcie Hagith Karola Szymanowskiego. Festiwal stołeczny, nie dlatego, że odbywa się w Warszawie, ale ze względu na program i wykonawców szczególnie zasługujący na uwagę to „Chopin i  jego Europa” z plejadą pianistycznych (i nie tylko) gwiazd, Rosyjską Orkiestrą Narodową, Pendereckim za dyrygenckim pulpitem – wszystko to w dwutygodniowej pigułce. Tego lata odbywa się pod hasłem „Od Chopina do Lutosławskiego”. Właściwie nie wiadomo co (i kogo) wybrać! Co do mnie poszłabym 24 sierpnia na Koncert kameralny do Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej na występ Piotra Anderszewskiego i założonego w  1994 roku zespołu Belcea Quartet. W  programie m.in. Kwintet fortepianowy g-moll op. 57 Dymitra Szostakowicza. A u sąsiadów nam najbliższych, w Toruniu, podczas XVII Międzynarodowego Festiwalu „Europa – Toruń. Muzyka i Architektura” (9 koncertów od 6 lipca do 31 sierpnia) w wieczorze „Wokół Lutosławskiego” wystąpi znakomity Krzysztof Jakowicz, a w „Wieczorze romantycznym” Jekaterina i Stanisław Drzewieccy. A nie są to wszystkie zaproszenia z kraju na lato. Zarówno upalne, jak deszczowe. Małgorzata Maniszewska lipiec/sierpień 2013  | 

 | 11 


muzyka

Derwid

fot. Juliusz Multarz yński © IMIT

– skrywane oblicze Witolda Lutosławskiego Piosenki a inna twórczość z lat 1957-1965 By lepiej zrozumieć rozterki kompozytora tworzącego muzykę taneczną w celach zarobkowych, warto przyjrzeć się jego twórczości oficjalnej z tego okresu. To, co uderza natychmiast, to fakt, iż walczyki, foxtroty i tanga pisał Lutosławski dokładnie w okresie, w którym kształtował się jego unikatowy, osobisty język muzyczny, pierwszy, z którego był naprawdę zadowolony. Daty powstania najważniejszych dla tej przemiany dzieł mówią same za siebie: Pięć pieśni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny – 1957, Muzyka Żałobna – 1954-1958, Gry weneckie – 1960-1961, Trzy poematy Henri Michaux – 1961-1963, Kwartet smyczkowy 1964, Paroles tissées – 1965. Zastosował w nich techniki, nad którymi pracował właściwie od początku swej drogi twórczej, mając głębokie przekonanie, iż jest mocno „spóźniony” względem kalendarza, rzeczywistości, innych autorów. Był kompozytorem po czterdziestce, wojna, socrealizm oraz kłopoty materialne nie pozwoliły mu – w jego mniemaniu – na naturalny rozwój warsztatu w czasie, gdy dzieje się to u innych twórców. W zestawieniu z piosenkami dla radia, epokowe znaczenie tych pierwszych dojrzałych kompozycji zdaje się porażać kontrastem i nic dziwnego, iż Lutosławskiemu niezręcznie było rozmawiać o Derwidzie. Jednocześnie sumienność i profesjonalizm nie pozwalały mu na potraktowanie zadań zleconych przez Szpilmana jako czegoś łatwego czy gorszego – o czym wspomina Halina Grzecznarowska w przytoczonej wypowiedzi. Dla uzupełnienia tego obrazu kompozytora przytoczyć można słowa Tadeusza Kaczyńskiego, dotyczące twórczości dziecięcej i folklorystycznej, ale w pełni odpowiadające również kontekstowi piosenek: 12 | 

 | lipiec/sierpień 2013

„Będąc perfekcjonistą Lutosławski nie potraktował, bowiem tych utworów jak chałtur, ale jak poważne zadanie kompozytorskie, z którego trzeba się wywiązać możliwie jak najlepiej. Wykorzystał też tę okazję do swoich celów teoretyczno-warsztatowych. Doświadczenia, nabyte przy pisaniu piosenek dla dzieci, wykorzystał później – jak wyznał – m.in. w Pięciu pieśniach do słów Kazimiery Iłłakowiczówny. Ta praca zarobkowa wydała więc pożyteczne owoce zarówno dla samego Kompozytora, jak i tej dziedziny muzyki polskiej, wzbogaconej w ten sposób wydatnie”1. Przykładem takiego przerzucania mostu między różnymi gatunkami muzyki, jak również dowodem osobistego poczucia humoru, może być fakt umieszczenia cytatu z trzeciej części Morza Debussy’ego w piosence Daleka podróż towarzyszącego słowom o fali oceanu. Potwierdza to w pełni poważne podejście do zadań z dziedziny już nie tak poważnej. Przytoczone wyżej wypowiedzi świadczące jak najlepiej o Lutosławskim jako o kompozytorze „poważnym” stanowią dobry punkt wyjścia do rozważań na temat Derwida jako twórcy dzieł lżejszej muzy. Większość powstałych piosenek nie zyskała sobie popularności predestynujących je do miana przebojów. Niektóre jednak stały się dobrze znane, jak na przykład Nie oczekuję dziś nikogo, która została radiową piosenką stycznia 1960 roku. c.d.n. Dr Mariusz Klimek 1   Tadeusz Kaczyński, Lutosławski. Życie i muzyka, Warszawa 1994, s. 46.


z u g z w a n g ( 73 )

SIWIEC Zbudź się i walcz! Idąc ostatnio ulicą, na jednym z murków spostrzegłem, naniesiony czerwoną farbą napis JUDE. Obok ktoś namalował szubienicę. W pętli umieścił gwiazdę Dawida. Przypomniały mi się wówczas słowa Marka Edelmana, który tego typu zachowań raczej nie łączył z antysemityzmem, ale ze zwykłą ludzką głupotą, przypisując je smarkaczom, a nie ideologicznym fanatykom, którzy swoje natchnienie czerpią z Mein kampf. Zresztą w edelmanowskiej Łodzi rzeczywiście skala problemu prawie zawsze była znaczna, z naszym miastem – nieporównywalna. Przed wojną ludność żydowska stanowiła niewielki odsetek mieszkańców Bydgoszczy, w porywach dochodząc do 2000 dusz. Niemniej narodowcy nieraz brali ludność żydowską na cel. Związani z prawicą bydgoscy sklepikarze solidaryzując się z mordercą Gabriela Narutowicza, Eligiuszem Niewiadomskim, w czasie procesu wystawiali jego fotografię w sklepowych futrynach. Morderca, który oddał śmiertelne strzały w stronę prezydenta wybranego również głosami żydowskich posłów, był dla nich bohaterem. Być może zresztą wydarzenie to było inspiracją dla Michała Kulika, redaktora i wydawcy, który od 1924 roku w Bydgoszczy rozpoczął wydawać antyżydowską gazetę „Szabes Kurier”, która miała być widowiskiem humorystyczno-satyrycznym ukazującym się w co drugi szabes. Dwutygodnik ten zresztą sprzedawał się nie tylko na terenie naszego miasta, ale też w Toruniu, Poznaniu, Gnieźnie i Inowrocławiu, i ciągłe rozwijał się, gdyż już kilka lat później dostępny był też w Łodzi i w stolicy. Idea pisma wydaje się bardzo prosta. Żeby zohydzić Żydom Polskę należy solidnie uderzyć ich po kieszeni. Cios więc musi być wyprowadzony bardzo szeroko. Przywalić trzeba nie tylko ludności żydowskiej, ale też tym wszystkim, co robią z nimi interesy. Trzeba skutecznie ośmieszyć szabes goi, czyli chrześcijańskich przyjaciół Żydów. W końcu mamy do czynienia z widowiskiem humorystyczno-satyrycznym. Jednym z często stosowanych przez Kulika chwytów, było fotografowanie Polaków robiących zakupy w sklepach prowadzonych przez Żydów. W „Szabes Kurierze” zamieszczono następnie wizerunki tych osób i stosowną adnotację w stylu: „Ta świnia robiła zakupy u Żyda!”. W jednym z numerów Kulik podaje listę Polaków, którzy sprzedali ziemię wyznawcom religii Mojżeszowej, opatrując ją komentarzem: „Hańba ich pamięci!”. W jeszcze innym wzywa mieszkańców wielkopolskiego miasteczka: „Łobżenico, pokaż kły! Zbudź się do walki z zalewem żydowskim!”.

Można by to wszystko traktować z lekkim przymrużeniem oka, gdyby nie fakt, że Kulik i spółka brnęli coraz głębiej w antysemityzm. W jednym z numerów przedstawiono sylwetkę chłopca, którego oblazły szczury. Na kolejnej rycinie chłopak próbuje się od nich uwolnić. Całość zostaje skomentowana: „Palić, truć i tępić, gdyż robactwa tego za dużo już się rozłazi”. Trudno jest przecież takich scenek nie skojarzyć z propagandowym filmem Fritza Hipplera z 1940 roku Wieczny Żyd, który zaczyna się od prostego zestawienia szczurów gnieżdżących się w kanałach i Żydów.

Idąc ostatnio ulicą, na jednym z murków spostrzegłem, naniesiony czerwoną farbą napis JUDE. Obok ktoś namalował szubienicę. Trzeba mieć wszakże nadzieję, że historia się nie powtórzy i z tych drobnych osiedlowych pismaków zdobiących miejskie mury i wiaty rasistowskimi napisami, nie wyrosną w przyszłości wydawcy i redaktorzy nawiązujący do „dorobku” „Szabes Kuriera”. Na łamach pisma atakowano również chrześcijańską obłudę. Redaktor Kulik i spółka uważali, że tylko konsekwencja w działaniu antyżydowskim może dać upragniony efekt. Stąd zapewne w jednym z numerów pojawia się zdanie: „W dniu pierwszym antysemicie ściskał dłonie, a w dniu drugim sprzedał Żydom konie”. Wśród tych mieszkańców naszego grodu, którzy byli negatywnie nastawieni do ludności semickiej, szczególną nienawiść wzbudzała fala żydowskiego osadnictwa. Narodowcy bali się, że Pomorze i Wielkopolska podzieli los mocno zdominowanej przez Żydów Galicji. Często właśnie na łamach „Szabes Kuriera” dawano temu wyraz. Ostrzegano, więc przed „hołotą galicyjską”, która wszędzie gdzie się pojawia, chce zaprowadzić „swoje brudne rządy”. Na pewno jest to paradoks, że w mieście, gdzie ludność żydowska stanowiła znikomy procent ogółu mieszkańców, wychodziło tak wrogie im pismo. Trzeba mieć wszakże nadzieję, że historia się nie powtórzy i z tych drobnych osiedlowych pismaków zdobiących miejskie mury i wiaty rasistowskimi napisami, nie wyrosną w przyszłości wydawcy i redaktorzy nawiązujący do „dorobku” „Szabes Kuriera”. Bartłomiej Siwiec lipiec/sierpień 2013  | 

 | 13 


ph ri ze s t zo r iuad e o k u l a r y ( 9 )

Andrzejewski Sam! No i doszło do tego. Bo dojść przecież musiało. Nie dane mi było utrzymanie czystego konta tych wszystkich malkontenckich wielbicieli kultury tak zwanej wyższej, którzy twierdzą, że jedynie Bergman o północy zapijany wytrawnym niczym ocet winem i zajadany rukolą we wszystkich możliwych postaciach jest w stanie duszę ludzką nakarmić w sposób szlachetny i odpowiedni dla tak wyszukanych jednostek biologicznych jak My. Nie dane mi było bezkresne wdzięczenie się do odtłuszczonych, bezcholesterolowych i humusowo-tofu-bezsmakowych doznań stanowiących kwintesencję każdego dnia osobników obleczonych w czarne elastyczne golfy i, choćby nie wiem jak tragicznie to wyglądało, noszących spodenki, co do których ja miewałem wątpliwości nawet jeśli w planach był wypad do piaskownicy. Musiał nadejść w końcu dzień, w którym Szwederowiak przyzna się do tego, że się zakochał i kocha miłością pierwszą i czystą kulturowy ekwiwalent wygazowanego piwa i lekko już podsuszonego hot-doga. Jam jest ten, który randki odwoływał w liceum po to, żeby poczytać. Jam również jest ten, który gna przez miasto po to, by w towarzystwie mokrej włoszki o dziwnie niedziewczęcym imieniu Rafał kontemplować coś, co nazwałem kiedyś tańcem przy przekraczaniu prędkości. O dwudziestu dwóch mężczyznach więc w miesiącu, co rozpoczyna wakacje i przywiedzie do nas Wiarę, Jagę i Żyletę. U nas się grało na żużlu. I wydaje mi się, że boisko przy pięćdziesiątej siódmej nadal nadaje się raczej dla czterech facetów, którzy jeżdżą ciągle w lewo. Jak się człowiek przewrócił to był umorusany i krwawił z licznych ran powierzchniowych, co utrudniało czerpanie w pełni radości z lekcji chemii i matematyki (które solą i ciecierzycą są przecież każdego dwunastolatka). Nie tylko z tych powodów jednak, gdy koledzy starali się wyglądać jak zgrany taktycznie organizm, ja udawałem się do sali gimnastycznej i przy użyciu drążków oraz skrzyń budowałem swój indywidualny wizerunek świata. Jak trzeba było, to grałem, bo jak powtarza ta mokra włoszka ze wstępu: no trudno, co zrobić. Liceum mi przeszło pod znakiem muzyki, a to oznaczało, że jeszcze bardziej oddaliłem się od zrozumienia faktu, że nie można kupić 22 piłek i rozdać ich tym spoconym facetom tak, żeby każdy miał swoją, a co za tym idzie przestał próbować zaboru tego, w oryginale, świńskiego pęcherza pozostałym miłośnikom relaksu na trawie. Na studiach na wuefie się spało, bo był w poniedziałek o 9.00 i tylko nierozumiejący rzeczywistości mleczarze oraz studenci analityki, co jest medyczna lub trąci siarką byli w stanie dźwignąć o tej porze pojemnik na otarty i wysuszony mózg do pozycji zapewniającej pionowy ogląd wszechświata. No a potem… 14 | 

 | lipiec/sierpień 2013

Pamiętam dokładnie ten wieczór roku niepańskiego 2005, kiedy to koledzy wysyłali sobie smsy z wiadomościami o tym, że już nie ma po co oglądać, że już „po meczu” i że bez sensu, bo już „nic nie zrobią”, więc można wrócić do grania w rzutki i sprowadzania się do poziomu lekko tylko wyszorowanych desek. Kolega o cierpliwości większej niż nietolerancja na brunatność w płynie zaczął mi tłumaczyć, co to znaczy „włoska obrona” i „murowanie bramki” oraz że „stawianie autobusu” nie jest wcale aktem wandalizmu mającym na celu falliczne nacechowanie mojego ulubionego miejsca spożywania literatury. Nie wtedy jednak pokochałem. Nie wtedy, bo to były tylko wiadomości tekstowe i nawet narastające na zmęczonych już zwiotczeniem twarzach moich kompanów zdziwienie nie było mi w stanie zakłócić lekko jeno podrażnionej obojętności. Obejrzałem ten mecz trzy dni później. Obejrzałem i zobaczyłem współczesnych gladiatorów. Zobaczyłem jak kapitan Liverpoolu biegnie po zdobyciu bramki na jeden do trzech (oznacza to tyle, że nadal byli w głębokiej… pieczarze i nadal Włosi mają najlepszą obronę na świecie i będą dręczyć środek komunikacji miejskiej, ale zaistniała tak zwana iskierka lub światełko) wzdłuż lini bocznej i krzyczy do swoich kibiców, żeby też zaczęli krzyczeć. I zaczęli. Skończyło się na tym, że autobus miał powybijane szyby, obejrzeliśmy nasz narodowy taniec Wielkiego Ptaka (napiszę kiedyś osobny tekst o tym, co ten człowiek zrobił tamtego dnia), stało się to co stać się nie mogło, nastąpiło 15 minut, które wstrząsnęły światem, a ja siedziałem ze zrytym gardłem i absolutnie adamantowym przeświadczeniem, że byłem świadkiem najlepszego widowiska sportowego w historii sportów wszelakich. Do dziś tak twierdzę. I do dziś (mimo, iż nie wiedzie im się teraz najlepiej) zakładam raz w tygodniu czerwoną koszulkę. Lipiec to miesiąc, w którym po dziewiętnastu latach przerwy Zawisza Bydgoszcz powraca do rozgrywek ekstraklasy. Porównywanie gry naszej miejskiej drużyny z grą ekip z ligi angielskiej nie ma sensu. Pragnienie dorównania tym, o których myślimy czasem (w malignie), że są do ogrania to hołubienie marzeniom o powrocie miłości, która stwierdziła, że się jednak myliła i już sobie idzie. Będzie głośno, będzie brudno i nie będzie można spać, bo pod oknem będą świętować albo płakać na pełny regulator ci ubrani na czarno-biało-niebiesko. Ja nadal wolę czytać książki niż oglądać mecze. Ale zgadzam się. Ja, „człowiek kultury”, zgadzam się na ten zgiełk i dym i uciążliwości wszelkie. Zgadzam się, bo mam drużynę, której będę kibicować, bo dostała się tam, gdzie się dostała i jest z mojego miasta! Zgadzam się, bo piłka nożna jest piękna i budzi emocje! A coraz mniej mamy takich rzeczy dookoła. Radosnych wakacji. You Will Never Walk Alone. Szymon Andrzejewski


Fot. Dariusz Gackowski

lipiec/sierpień 2013  | 

 | 15 


muzeum (5) Z okazji jubileuszu 90-lecia Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy warto przypomnieć sylwetki byłych dyrektorów i niektórych długoletnich pracowników tej instytucji.

Z a sł u żen i pr a cow n ic y Albina Bartoszyńska-Potemska była jednym z pierwszych historyków sztuki pracującym w bydgoskim muzeum, całe swoje zawodowe życie poświęciła tej pracy. Urodziła się 8 grudnia 1927 roku w Bydgoszczy. Okres wojny spędziła w Bydgoszczy, pracując od 14. roku życia jako pomoc domowa w niemieckiej rodzinie. Po wyzwoleniu w 1945 roku pracowała społecznie w utworzonym w Bydgoszczy „Punkcie Sanitarnym”. W latach 1945/49 uczęszczała do gimnazjum, następnie liceum w Bydgoszczy, a w latach 1949-1952 studiowała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Humanistycznym. Studia magisterskie ukończyła eksternistycznie w 1963 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studiując historię sztuki. W 1978 r. ukończyła Podyplomowe Studia Muzeologiczne w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od 1 września 1952  r. do 31 marca 1991 r. pracowała w Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, w latach 1988-1991 pracowała, będąc już na emeryturze. Pracę w muzeum rozpoczęła w Dziale Naukowo-Oświatowym, od 1968 roku kierowała Działem Sztuki Nowożytnej, następnie została kierownikiem Działu Biograficznego Leona Wyczółkowskiego. Zajęła się zgłębianiem wiedzy o Leonie Wyczółkowskim oraz rozwijała muzealną kolekcję jego dzieł. Pani kustosz Albina Bartoszyńska-Potemska przygotowała wiele interesujących wystaw poświęconych Leonowi Wyczółkowskiemu w Bydgoszczy, ale również w innych muzeach polskich i zagranicą. Opracowała liczne artykuły i katalogi wystaw związane z Wyczółkowskim. Jej autorstwa jest również pierwsze 16 | 

 | lipiec/sierpień 2013

naukowe opracowanie bydgoskiego kościoła Klarysek. Była bardzo aktywnym pracownikiem muzeum, w swojej wieloletniej pracy wprowadziła różne formy upowszechniania, prowadząc wieczory wspomnień, prelekcje na tematy związane ze sztuką, imprezy połączone z muzyką, sztuką oraz filmem. Albina Bartoszyńska-Potemska angażowała się bardzo chętnie w prace społeczne. Została członkiem-założycielem Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego.

W latach 1952-2003 była członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddział w Toruniu, również członkiem Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Otrzymała liczne nagrody, odznaczenia państwowe i resortowe za swoją działalność zawodową oraz społeczną m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż zasługi, Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury i Złotą Odznakę za Opiekę nad Zabytkami. Do końca życia interesowała się i uczestniczyła w życiu kulturalnym Bydgoszczy, bywała na otwarciach wystaw, spotkaniach. opracowała Ewa Sekuła-Tauer


bydgoski insynuator kulturalny

PRUSS Mało odpowiedzialny organ Zdzisława Prussa (112) Biograficzna korekta

Jednym z przyznanych w tym roku Medali Jerzego Sulimy-Kamińskiego uhonorowano pośmiertnie Zdzisława Polsakiewicza. Odbierająca to zaszczytne wyróżnienie poetka Adriana Szymańska, która przez czas pewien była muzą i damą serca bydgoskiego literata, wyznała, iż także w życiu tzw. uczuciowym był on nieprzeciętnie utalentowany. Oświadczenie to zrobiło duże wrażenie, zwłaszcza na tych, którzy kojarzyli bydgoskiego poetę bardziej z mocnymi trunkami niż ze słabą płcią.

Pomnikowy protest song

Od pewnego czasu trwają dyskusje, jaki to obiekt powinien stanąć na Placu Teatralnym. Ostatnio stanęło na tym, że ma tam stanąć… druga filharmonia. Na wieść o tym bydgoskim melomanom włosy stanęły dęba, a oczy w słup. Mówi się, że stojący wokół starej Filharmonii Pomorskiej wielcy kompozytorzy zamiarują zejść z cokołów i przejść ulicą Gdańską w marszu protestacyjnym. Zważywszy na parametry niektórych monumentów ruch w śródmieściu może być jeszcze bardziej utrudniony, a kierowcy jeszcze bardziej poirytowani. Cała nadzieja w tym, że muzyka łagodzi obyczaje, a pomysły typu science fiction na ogół przemijają z wiatrem.

Bez niedomówień

Z racji swej aktywności, ruchliwości, zapracowania i wszędobylstwa Stefan Pastuszewski postrzegany był zawsze jako osobnik zapędzony, zagoniony, roztargniony itp. Niektórzy posuwali się dalej, twierdząc, że na punkcie roboty to Pastuszewski jest z lekka zwariowany, a na punkcie Inflant mocno zakręcony. Teraz, kiedy bydgoski poeta i samorządowiec ugodzony został Strzałą Łuczniczki, będzie można już otwarcie głosić, że ten Pastuszewski jest po prostu postrzelony.

Wysoki pułap sympatii

Od dawien dawna wzajemne stosunki dwustronne między dyrektorem Maciejem Figasem a tenorem Piotrem Trellą określane były jako chłodne. Znaczne ich ocieplenie nastąpiło w trakcie lotniczego festynu w Lisich Kątach pod Grudziądzem, gdzie obaj panowie spotkali się w kolejce do szybowcowych lotów. Po szczęśliwych lądowaniach tak dyrektor, jak i śpiewak

patrzyli na siebie z widoczną sympatią, bo nic tak ludzi nie łączy jak wspólne nieszczęście, które się szczęśliwie skończyło.

Piórem igranie z ogniem

Z niezwykłą i ryzykowną szczerością sportretowała swoich kolegów po pędzlu i palecie bydgoska plastyczka Elżbieta Wróblewska. W niewielkiej książeczce pt. „Artyści” zawarła tak wiele pikantnych szczegółów i bezkompromisowych ocen, że gdyby teraz, co nie daj Boże, pani Elżbieta zaginęła gdzieś w tzw. niewyjaśnionych okolicznościach, to ewentualnego sprawcy należałoby szukać w spisie treści jej „Artystów”.

Zapędzony, zagoniony, roztargniony? Z lekka zwariowany, mocno zakręcony? Teraz, kiedy bydgoski poeta i samorządowiec ugodzony został Strzałą Łuczniczki, będzie można już otwarcie głosić, że ten Pastuszewski jest po prostu postrzelony. Lusterko wsteczne (-25) Ćwierć wieku temu (lipiec 1988) – W cyklu tradycyjnych, letnich recitali fortepianowych we foyer Filharmonii Pomorskiej wystąpiły Maria Murawska i Maria Nowosad. – Estrada Bydgoska zapraszała na program „Uśmiech na co dzień, z kulturą na ty” z udziałem m.in. E. Igras, G. Łobaszewskiej i B. Gromnickiego. – Zawsze z niecierpliwością wyczekiwaną wystawę aktu i portretu „Venus 87” oglądać było można w salonach BWA. – Zdaniem Marcelego Bacciarellego najbardziej znaczący bydgoski artysta Andrzej Nowacki czuje już coraz bardziej oddechy doganiających go młodych plastyków i słyszy okrzyki „bić mistrza”. – W ramach XI Bydgoskich Impresji Muzycznych wystąpiły zespoły z Belgii, Danii, Czechosłowacji, Bułgarii, NRD, RFN, Francji i Węgier. Nasz region reprezentowała m.in. grupa folklorystyczna „Krebane” z Brus. lipiec/sierpień 2013  | 

 | 17 


historia Filmowy epizod sprzed lat to dziś już wielka miejska historia! Przypomina o niej specjalna publikacja…

Miasteczko Ritzen, czyli po prostu Bydgoszcz Tomasz Izajasz – opiekun Muzeum Kanału Bydgoskiego – dotrzymał słowa: miał podsumować i opisać „bydgoskie wątki” serialu Czterej Pancerni i pies – zrobił to właśnie teraz! Pierwszy raz wspomniał o sprawie w maju ubiegłego roku, podczas wernisażu ekspozycji „Czterej Pancerni i Pies w Bydgoszczy i na Kanale Bydgoskim”. Wówczas przypadała dokładnie 45. rocznica emisji pierwszego odcinka telewizyjnej sagi o przygodach załogi Rudego 102… Dziś możemy już trzymać w rękach zgrabny albumik – pokłosie tamtej wystawy. Cofamy się do dni, które obrosły już swoją legendą – wielu bydgoszczan wspomina z rozrzewnieniem tutejszy pobyt ekipy realizującej „Pancernych”, ogląda serial wypatrując „bydgoskich” sekwencji, wreszcie przechowuje rozmaite pamiątki. Właśnie unikatowa pamiątka – seria negatywów wykonanych na planie filmowym, zarówno reklamowych fotosów jak i zdjęć dokumentujących wysiłek realizatorów – złożyły się głównie na ubiegłoroczną ekspozycję i pachnący jeszcze drukarską farbą album. Fotografem na serialowym planie był Romuald Kropat.

Ta k p r e z e n t u j e s i ę n i e d a w n o w y d a n y a l b u m

każdy. Ekspert wojskowości – Łukasz Skoczek, poświęcił się jednak tropieniu „kiksów”; typom broni, których na ekranie nie powinno po prostu być lub które należały w epoce do absolutnych unikatów. To interesujące studium. Zaś doktor Łukasz Mamert Nadolski z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy porównuje ekranową fikcję walk Brygady Pancernej z historyczną rzeczywistością… – Dorośli ludzie potrafią cieszyć się jak dzieci, rozpoznając przeróżne rekwizyty, przywołując nazwy bydgoskich ulic, które widać na fotosach, a które były filmową scenerią… Pomimo tego, iż przygody Szarika i załogi „Rudego” filmowano na zamówienie socjalistycznej władzy, z widocznym od razu podtekstem

Filmowe zabawy z bronią W książce znajdziemy rozmaite wspomnienia oraz kilka esejów autorstwa ekspertów. Omówiono między innymi „filmowe zaplecze bojowe” – mundury i elementy polskiego, radzieckiego oraz niemieckiego wyposażenia, które pojawiają się podczas każdej emisji filmu. Efektowny, masywny pistolet używany przez samego Janka Kosa to mauser, a Tomek Czereśniak w  „bydgoskich” odcinkach pruje z „pepeszy” … Tyle wie 18 | 

 | lipiec/sierpień 2013

„Rynek w Ritzen” wypełnia się wodą. Po prawej stronie widać budynek dzisiejszego seminarium bydgoskiego. Fot. Romuald Kropat, Archiwum Muzeum Kanału Bydgoskiego


historia Efekt bydgoskiej pracy filmowców podziwiać możemy wyrywkowo w aż czterech docinkach drugiej serii przygód Pancernych i psa Szarika: to wspomniana Wysoka fala oraz Daleki patrol, Zamiana, Czerwona seria. Plenerami były m.in. Wyspa Młyńska, ul. Grodzka, Malczewskiego, Grottgera, śluza nr 3 „Okole”, rzeka Brda…

Dwa filmy, dwa Szariki…

Przer wa w zdjęciach! Sił y regeneruje Wiesław Gołas. Fot. Romuald K ropat, Archiwum Muzeum Kanału Bydgosk iego

propagandowym, serial nie budzi raczej negatywnych emocji, patrzymy na niego z pobłażliwą nostalgią… Z pewnością „Pancerni” weszli do rodzimej kultury masowej. Teraz można zobaczyć owa produkcję od kulis, w dodatku bydgoskich kulis… – komentuje Tomasz Izajasz, pomysłodawca i główny wydawca albumiku.

Krystyna Cofta-Wysokińska zapamiętała jeszcze ogromny zapał i entuzjazm, jakie towarzyszyły produkcji. – „Pancerni” byli już wtedy znani i popularni, dlatego gapiów schodziło się co nie miara. Zbierano autografy aktorów – myśmy też w „Żegludze” ścigali się o komplety podpisów. Można powiedzieć, że miasto żyło filmem, tym bardziej, że równolegle zupełnie inna ekipa kręciła zdjęcia do dramatu wojennego Sąsiedzi; można sobie wyobrazić, jaki był mętlik, ruch. Wszędzie wojsko w historycznych mundurach, frontowy sprzęt, reflektory i inne akcesoria filmowców. Mnie najbardziej uderzało to, jakimi prostymi środkami wtedy się posługiwano – gdy w ujęciu woda miała się pienić niby wzburzona fala, ekipa „Pancernych” rozcieńczała we wiadrach proszek do prania „Ixi”; tą

Miasteczko pełne wody Uważny i pamiętliwy widz nie ma wątpliwości, dlaczego filmową spuścizną zajęło się właśnie muzeum opiewające uroki Kanału Bydgoskiego, wód okalających miasto – dominantą scen realizowanych w Bydgoszczy w sierpniu i wrześniu 1968 roku, były właśnie akcje rozgrywane na wodzie, na pokładzie barek, w korycie potężnej śluzy. Ówcześnie Bydgoszcz należała do najważniejszych ośrodków żeglugi śródlądowej – wybór filmowców nie był przypadkowy. Miasto nad rzeką Brdą „zagrało” fikcyjne niemieckie miasteczko Ritzen, poprzecinane siecią kanałów, skazane na łaskę i niełaskę żywiołu. Gdy w jednej ze scen Gustlik wysadza za pomocą „panzerfausta” wrota śluzy, woda przybiera, dezorganizując niemiecką obronę. Na potrzeby odcinka pod tytułem Wysoka fala zdecydowano się na kosztowną i czasochłonną operację podtopienia bydgoskiego Rybiego Rynku, dziś bezpośrednich okolic diecezjalnego seminarium duchownego. Scenę tę pamięta świetnie Krystyna Cofta-Wysokińska, wieloletnia pracownica Żeglugi Bydgoskiej: – Siedziba naszego przedsiębiorstwa mieściła się jak wiadomo w pałacyku przy Rybim Rynku; w suterenie było archiwum, dlatego najniższe okna do połowy swej wysokości zostały zamurowane. My przyglądaliśmy się, jak od strony Brdy wojsko układa worki z piaskiem, a potem wężami zaczęto pompować wodę. Niezapomniane wrażenie! Cały ten zgiełk, praca ekipy filmowej, wysiłki aktorów i statystów, były dla nas wielką ciekawostką, atrakcją! – usłyszałem od rozmówczyni.

Św i a d k i e m k r ę c e n i a w i e l u s e r i a l o w y c h s c e n w B y d g o s z c z y była Kr yst yna Cof ta-Wysokińska. Fot. Adam Gajewski

pianą trzeba było potem w odpowiednim momencie chlusnąć. Wybuchy imitowano zaś paleniem magnezji – wspomina świadek „wielkich filmowych dni” Bydgoszczy. I najważniejsza relacja: – Psy były na miejscu dwa, podobne do siebie owczarki niemieckie. Sposoby ekipy na „kierowanie” Szarikiem też były generalnie dość proste; gdy w jednej ze scen Janek i Marusia idą przez rynek w  Ritzen, a pies miał ich wyprzedzić i wbiec do budynku „kwatery gestapo”, za drzwiami siedziby naszej Żeglugi był oczywiście schowany treser z kiełbasą. Tak motywowano jednego z głównych aktorów, bez którego ten film na pewno nie byłby tak popularny i lubiany… – kończy pani Krystna. Adam Gajewski lipiec/sierpień 2013  | 

 | 19 


w y da r z e n i a

Adresy bydgoskich instytucji kultury AKADEMIA MUZYCZNA

im. Feliksa Nowowiejskiego, ul. J. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz, tel. 523 210 582, www.amuz.bydgoszcz.pl  1

AKADEMICKA PRZESTRZEŃ KULTURALNA – APK, przy Wyższej Szkole Gospodarki, ul. Królowej Jadwigi 14. Galeria Nad Brdą, Muzeum Fotografii, Galeria DEBIUT  2 ART GALERY Anny Osińskiej, ul. Krasińskiego 5, 85-008 Bydgoszcz, tel., e-mail: annaosinska49@o2.pl, tel. 525 153 295, 604 313 266  3

G

ALERIA 85 prowadzi Ewa Pankiewicz, ul. Gdańska 17, 85-006 Bydgoszcz, tel. 523 226 222  17 Galeria ALIX, M. i M. Dobeccy, ul. Jezuicka 26  18

Autorska Galeria Sztuki Małgorzaty Maciejewskiej, ul. Morelowa 9, 85-362 Bydgoszcz, tel. 502 714 888, www.artgalery.bydgoszcz.pl

B

ydgoskie Centrum Informacji, ul. Batorego 2, 85-109 Bydgoszcz, bci@visitbydgoszcz.pl, www.visitbydgoszcz.pl  4 BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE, ul. Pomorska 76, 85-051 Bydgoszcz, tel. 523 401 806, Prezes zarządu Wiesław Karpusiewicz 

FUNDACJA „WIATRAK”, Prezes Fundacji: Ks. Krzysztof Buchholz ul. Bołtucia 5, 85-791 Bydgoszcz tel. 523 234 810, fax 523 234 811 www.wiatrak.org.pl, e-mail: sekretariat@wiatrak.org.pl, Biuro Fundacji „Wiatrak” czynne: pon.-pt. 8.00-20.00

5

BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNO-GENEALOGICZNE, ul. Wyczółkowskiego 21/1, tel. 523 413 291, prezes Paweł Bogdan Gąsiorowski BYDGOSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE, SOCIETAS SCIENTIARUM BYDGOSTIENSIS, BYDGOSZCZ SCIENTIFIC SOCIETY, ul. Jezuicka 4, 85-102 Bydgoszcz, tel./fax 523 222 268, www.btn.bydgoszcz.eu, prezes prof. dr hab. inż. Marek Bieliński, czynne: pon., czw. 14-15  6

D

om Kultury MODRACZEK, ul. Ogrody 15, tel./fax 523 713 331, www.modraczek.smbudowlani.pl, e-mail: modraczek@tvogrody.com, abuzal­ska@smbudowlani.pl, dyr. Agnieszka Buzalska Dom Kultury ORION, ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp. 1, 85-319 Bydgoszcz, tel. 523 487 201, kierownik Nikoletta Stachura

Farbiarnia Pracownia Fotografii Artystycznej, ul. Pomorska 68A/1, Bydgoszcz  40

FILHARMONIA POMORSKA dyrektor: Eleonora Harendarska, ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz. Rezerwacja telefoniczna w godz. 11-14, tel. 523 210 234; wew. 21, bilety@filharmonia.bydgoszcz.pl, www.filharmonia.bydgoszcz.pl  7

Galeria AUTORSKA Jan Kaja i Jacek Soliński, ul. Chocimska 5, 85-097 Bydgoszcz, tel. 608 596 314, www.autorska.pl, galeria@autorska.pl  8 Galeria DEBIUT przy APK, Marta Rosenthal-Sikora Galeria Francuska MISTRAL, przy WSG, prowadzi Henryka Stachowska prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, ul. Garbary 2, budynek A, tel. 668 705 587  11 Galeria GRAFFITI ul. Unii Lubelskiej 17, oferta dla młodzieży, prowadzi Anna Osińska, e-mail: annaosinska49@o2.pl, tel. 525 153 295, 604 313 266  9 GALERIA INNOWACJI UTP ul. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz, kier. dr Anna Bochenek, czynne codziennie od 10-17 Galeria KANTOREK tel. 523 210 211, wstęp wolny, prezentacja i sprzedaż dzieł sztuki  10 GALERIA MDK 1 przy MDK nr 1, ul. Baczyńskiego 3 GALERIA MIEJSKA bwa dyrektor: Wacław Kuczma, 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 20, tel. 523 393 050, godz. otwarcia: Galeria Miejska bwa: wt.-śr. 10-18, czw. 12-20, pt. 10-18, sob.-niedz. 11.30-16.30. Wstęp wolny. Galeria Kantorek: wt.-śr. 11-18, czw. 13-20, pt. 11-18, sob. 11-14. bwa@galeriabwa.bydgoszcz.pl, www.galeriabwa.bydgoszcz.pl  12 GALERIA NAD BRDĄ przy APK, Karolina Prus GALERIA NA PIĘTRZE Studio Działań Artystycznych, ul. Długa 27, 85-034 Bydgoszcz, tel. 515 452 040, 601 443 119, sda.dluga27@interia.pl, czynne: pon.-pt. 10.00-20.00, sob. 12.00-16.00  13 GALERIA NON FERE przy II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym GALERIA SZKŁA POLSKIEGO Waldemar Łachut, ul. Długa 39, tel. 698 879 887  16

20 | 

 | lipiec/sierpień 2013

Galeria Wieży Ciśnień Muzeum Wodociągów, ul. Filarecka 1, 85-160 Bydgoszcz

Izba Pamięci

Adama Grzymały-Siedleckiego, WiMBP, ul. Libelta 5, tel. 523 238 207, czynne: wt. i pt. 13-18, śr. 10-15  19

Klub ARKA, ul. M. Konopnickiej 24a, 85-124 Bydgoszcz, tel. 523 487 202, kierownik Nikoletta Stachura

Klub HEROS, ul. Gen. W. Thomée 1, Bydgoszcz, tel. 523 430 004, kierownik Danuta Antkowiak KLUB INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH, ul. Sułkowskiego 52a, 85-915 Bydgoszcz, tel. 523 783 550, kierownik Marek Trojan. Biblioteka Klubu IWSZ, tel. 523 783 563, kierownik Zdzisława Gajownik; czynna: pon.-czw. 10-18, pt. 10-15 Klub Miłośników Kaktusów, ul. M. Konopnickiej 24a, 85-124 Bydgoszcz, przewodniczący Jerzy Balicki, tel. 523 215 538, www.republika.pl/bkmk/ KLUB MIŁOŚNIKÓW AUSTRALII I OCEANII, ul. Plac Kościeleckich 8, pok. 8, Bydgoszcz, prezes Lech Olszewski, tel. 607 120 182, fax 052 321 32 60, www.kmaio.bydg.pl  20 Klub ODNOWA, ul. Planu 6-letniego 38, tel. 523 631 867, e-mail: klubodnowa@interia.pl, www.klubodnowa.strefa.pl, kier. Grażyna Salemska KLUB POLSKIEJ KSIĄŻKI, Hotel Centralny, ul. Dworcowa 85, tel. 523 432 452, Jolanta Kowalska oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, tel. 523 412 504, Alicja Leśniak  21 KLUB ŚWIATA KSIĄŻKI, ul. Dworcowa 85, tel. 523 454 698, kier. księgarni Mariola Zawisza.  21 KLUB ŚRODOWISK TWÓRCZYCH, ul. Batorego 1-3, tel./fax 523 228 715, 523 225 677, prezes Piotr Trella  22

Miejskie Centrum Kultury,

ul. Marcinkowskiego 12, 85-056 Bydgoszcz, tel. 523 255 555 (informacja) sekretariat@mck-bydgoszcz.pl, www.mck-bydgoszcz.pl  39

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1, ul. K.K. Baczyńskiego 3, 85-805 Bydgoszcz, tel. 523 755 349, fax 523 450 628, e-mail: mdknr1bydgoszcz@go2.pl, www.mdk1.bydgoszcz.pl, dyr. Piotr Skowroński

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, im. Henryka Jordana, ul. Leszczyńskiego 42, 85-137 Bydgoszcz, tel./fax 523 731 795, dyr. Adam Łętocha. Biblioteka Literatury Fantastycznej im. Janusza A. Zajdla – Gimnazjum Nr 20, ul. Tucholska 30, czynne: wt., śr. 16-19 Młodzieżowy Dom Kultury nr 4, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz, tel./fax 523 224 413, e-mail: mdk4@cps.pl, www.mdk4.bydgoszcz.pl, dyr. Małgorzata Gładyszewska  23 Młodzieżowy Dom Kultury nr 5, ul. Krysiewiczowej 8, 85-796 Bydgoszcz, tel./fax 523 485 002, dyr. Jolanta Wawrzonkowska, www.mdk5.bydgoszcz.pl, mdk@mdk5.bydgoszcz.pl Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Berwińskiego 4, 85-044 Bydgoszcz, tel./fax 523 462 318, e-mail: muzeum@ukw.edu.pl, czynne: wt.-pt. 10-14, dyr. prof. dr hab. Adam Sudoł  24 MUZEUM FARMACJI Apteki Pod Łabędziem, ul. Gdańska 5, tel. 523 220 187.  25 MUZEUM FOTOGRAFII – przy APK, Arkadiusz Blachowski  2 MUZEUM KANAŁU BYDGOSKIEGO, przy III LO, ul. Nowogrodzka 3, www.muzeumkanalu.pl, tel. 693 765 075 Muzeum Mydła i Historii Brudu ul. Długa 13-17, 85-032 Bydgoszcz. Rezerwacja tel. 525 157 015, e-mail: warsztaty@muzeummydla.pl; www.muzeummydla.pl  15 MUZEUM OKRĘGOWE im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy: ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz, Dyrektor Muzeum dr Michał F. Woźniak; Sekretariat: tel./fax 52 58 59 966, e-mail: sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl; www.muzeum.bydgoszcz.pl, www.exploseum.pl, Dział Edukacji i Promocji: tel. 52 58 59 910-15, e-mail: promocja@muzeum.bydgoszcz.pl; Biblioteka muzealna: tel. 52 58 59 916. wtorek, środa, piątek 10.00-17.00 czwartek 10.00-19.00 sobota, niedziela 11.00-17.00 poniedziałki – nieczynne Soboty – wstęp bezpłatny Godziny zwiedzania Exploseum: wtorek – niedziela 9.00-17.00 poniedziałki – nieczynne, tel. 883 366 056  26 MUZEUM OŚWIATY, ul. M. Curie-Skłodowskiej 4, tel. 523 426 590


w y da r z e n i a

MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, dyr. Mirosław Giętkowski, tel. 523 782 026, www.muzeumwl.pl

O

pera NOVA w Bydgoszczy dyrektor: Maciej Figas, ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz, tel. 523 251 502, Dział Promocji i Obsługi Widzów oraz przedsprzedaż biletów: tel. 523 251 655, fax 523 251 636. Kasa biletowa tel. 523 251 555. Obiekt dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, www.operanova.bydgoszcz.pl  27

PAŁAC MŁODZIEŻY, ul. Jagiellońska 27,

85-097 Bydgoszcz, tel. 523 210 081, www.palac.bydgoszcz.pl, dyr. Joanna Busz. Tutaj: Galeria Pałac  28 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego, ul. Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz, tel. 523 413 074; www.pbw.bydgoszcz.pl, dyr. Ewa Pronobis-Sosnowska PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Prezes: Marta Samolej-Chmielewska, tel./fax 523 221 661 oraz 601 679 572, www.profeurope.pl  29

STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE „MÓZG”, www.stowarzyszenie.mozg.art.pl, ul. Gdańska 10, 85-006 Bydgoszcz, tel. 523 455 195  30

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży, ul. Salezjańska 1, 85-792 Bydgoszcz, www.dominiczek.salezjanie.pl, tel. 523 447 401 lub 523 766 739

TEATR PANTOMIMY „DAR”

www.dar.art.pl; e-mail: teatrdar@wp.pl tel. 523 407 468, 602 572 021, 602 257 675 TEATR POLSKI im. Hieronima Konieczki dyrektor: Paweł Łysak, al. Mickiewicza 2, 85-071 Bydgoszcz, tel. 523 397 841, Kasa Teatru czynna jest od wtorku do piątku w godz. od 12 do 18 oraz godzinę przed spektaklem: tel. 523 397 818, fax 523 397 840 lub bilety@teatrpolski.pl, www.teatrpolski.pl 31 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA BYDGOSZCZY, ul. Jezuicka 4, tel./fax 523 225 196, 523 454 434, www.tmmb.pl, e-mail: tmmb@neostrada.pl, skrytka pocztowa nr 17, 85-169 B 37, prezes Jerzy Derenda. Biuro Zarządu czynne we wt., śr., czw. 9-15, sklep TMMB z bydgostianami, ul. Długa 15, czynny: pon.-pt. 10-18, sob. 10-14.  6

TOWARZYSTWO INICJATYW KULTURALNYCH, ul. Dworcowa 62/2, 85-009 Bydgoszcz, tel. 523 213 371, prezes Maria Papała  32

TOWARZYSTWO MUZYCZNE im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. ks. Piotra Skargi 7, 85-018 Bydgoszcz, tel./fax 523 270 291, prezes prof. Katarzyna Popowa-Zydroń  33 TOWARZYSTWO OPEROWE im. prof. Felicji Krysiewiczowej, ul. Focha 5, 85-006 Bydgoszcz, prezes Zenona Tomczak, tel. 603 993 852, sekretarz zarządu Danuta Święcichowska  27 TOWARZYSTWO POLSKO-AUSTRIACKIE, Oddział B. ul. Stary Rynek 5, 85-104 Bydgoszcz, tel. 609 678 277, e-mail: lubomira.kubiak@gmail.com, prezes Lubomira Kubiak, dyżury w każdą drugą środę miesiąca  34 TOWARZYSTWO POLSKO-NIEMIECKIE, ul. Fordońska 120. Dyżury we wtorki w godz. 13-16, e-mail: tpn1@wp.pl prezes Stanisław Puls, tel. 523 411 805; sekretarz Danuta Kucik, tel. 523 454 074 TOWARZYSTWO POLSKO-WŁOSKIE Stary Rynek 22-24 (III p., wejście przez KATALOGI), tel. 523 238 008, dyżury: 1. środa miesiąca godz. 17-19 www.api.bydgoszcz.pl; api@api.bydgoszcz.pl, prez. Elżbieta Renzetti  35 TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI POLSKOFRANCUSKIEJ, Siedziba na terenie WSG w Bydgoszczy ul. Garbary 2; bud.: H-01, Prezes: Małgorzata Panasewicz tel. 504 199 624, wiceprezes: Józef Owczarek, tel. 507 160 445  11

URZĄD MIASTA, Biuro Kultury Bydgoskiej ul. Jezuickiej 14a, 85-102 Bydgoszcz, www.bydgoszcz.pl, tel. 525 858 189, Dyrektor Magdalena Zdończyk  36 WĘDROWNICZEK – Klub Turystyczny, prezes Adam Czachorowski, tel. 523 251 635 WiMBP BIBLIOTEKA GŁÓWNA Bydgoszcz, ul. Długa 39, tel. 523 238 008, 523 399 200 – centrala; 523 287 390 – sekretariat, fax 523 287 390, e-mail: sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl, www.wimbp.bydgoszcz.pl Dyrektor: Ewa Stelmachowska  35 Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki Dyrektor: Maciej Puto, pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, wok@wok.bydgoszcz. com, tel. 52 585 15 01–03; Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej, kierownik: Katarzyna Wolska, tel. 52 322 22 36, galeria@wok.bydgoszcz.com, www.wok.bydgoszcz.com  37

Redakcja BIK prosi Państwa o weryfikację danych: bik@mck-bydgoszcz.pl

lipiec/sierpień 2013  | 

 | 21 


LIPIEC 3.07.2013, środa, godz. 19.00, Amfiteatr na rogu ulic Grodzkiej i Mostowej

Prosto z mostu

– cykl koncertów pod hasłem Green Grass i goście. Cykl organizowany przez MCK i Fundację MANDRAGORA 5-6.07.2013, Bulwar przed klubem Estrada, wstęp wolny

BULWAR FEST # 2

Druga edycja festiwalu organizowanego dzięki współpracy Miejskiego Centrum Kultury i klubu Estrada Stagebar. Impreza, podobnie jak rok temu, odbędzie się na bulwarze przed klubem Estrada. W tym roku festiwal rozrośnie się o dodatkowy dzień. Wstęp będzie bezpłatny. W trakcie trwania festiwalu powstanie graffiti wykonane przez artystę z Bydgoszczy Adama „Gryzola” Kłodzińskiego, mieszkającego obecnie w Londynie, malującego na całym świecie. Zapraszamy na oficjalny blog artysty: http://soappaintshop.blogspot.com/

TYMIN & PEUS – Sosnowiec/Gliwice KLEMENS – Bydgoszcz HUBERT – Bydgoszcz befor / after – DJ PAULO (Bisz/B.O.K. Band) 6.07.2013, sobota, start godz. 16.00, wstęp wolny, Bulwar przed klubem Estrada, w ramach współpracy z Instytutem Muzyki Miejskiej: THE MAHONES – Montreal, Kanada THE STUBS – Warszawa POISON HEART – Warszawa OLD FASHIONED – Bydgoszcz CT – Toruń

5.07.2013, piątek, start godz. 17.00, wstęp wolny, Bulwar przed klubem Estrada: PYSKATY – Warszawa PeeRZet – Kraków The Mahones

6.07.2013, sobota, godz. 9.30, rozpoczęcie w MCK

Bydgoszcz leży nad Brdą

warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat wraz z rodzicami Na początku spotykamy się w MCK, porozmawiam na temat transportu rzecznego na Brdzie, gdzie poruszymy takie kwestie jak: historia żeglugi, rodzaje statków, znaczenie transportu rzecznego. Następnie wybierzemy się zwiedzać Śluzę Miejską. Posłuchamy o jej historii (jeśli trafimy na odpowiednią godzinę, zobaczymy śluzowanie tramwaju wodnego). Potem przejdziemy na Rybi Rynek. Tam zwiedzimy barki, zapoznamy się z ich budową, poznamy podstawowe elementy i urządzenia używane na barkach, ich zastosowania i działania. Na koniec – żeby nie było za łatwo, poćwiczymy wiązania podstawowych węzłów żeglarskich. Zapisy: dominika.kiss-orska@mck-bydgoszcz.pl 22 | 

 | lipiec/sierpień 2013


7.07.2013, godz. 9.30-13.00, dziedziniec przed MCK

Nasza bajka bydgoska

warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat Czy znacie jakieś legendy związane z Bydgoszczą? Jeśli nie, to poznacie. Poczytamy wybrane legendy bydgoskie. Porozmawiamy o tych historiach. Wspólnie odczytamy opowiadanie „Grover opowiada bajkę”. Następnie wspólne skonstruujemy opowieść. Stworzymy miejsce akcji wykorzystując mapę centrum miasta i zaznaczamy na niej symbole miasta: operę, pomnik łuczniczki, spichrze. Wymyślimy bohaterów opowieści. Zbudujemy historię w sposób podobny do zaprezentowanego w opowiadaniu „Grover…”, usiądziemy w kręgu i kolejno będziemy dodawać zdania opowieści kontynuując wypowiedź poprzednika. Skorzystamy z naszej mapy. Wspólnie zredagujemy opowiadanie z  wykorzystaniem charakterystyk postaci. Odczytamy gotową opowieści a Nawe, spróbujemy ją zainscenizować. Zapisy: dominika.kiss-orska@mck-bydgoszcz.pl 7.07.2013, niedziela, godz. 17.00, Amfiteatr przy ul. Grodzkiej, wstęp wolny

PRZYSTANEK: TEATR – Bydgoski Teatr Lalek BURATINO – „Król Maciuś I”

– spektakl dla dzieci Spektakl „Król Maciuś I” opowiada historię małego chłopca, który wskutek zrządzenia losu zostaje królem. Nie mając żadnego doświadczenia w sprawowaniu władzy, musi rządzić krajem, prowadzić politykę, a nawet wojny. Mały król w swych decyzjach może liczyć na pomoc tylko dwóch przyjaciół: starego doktora oraz poznanego przypadkowo chłopca, Felka. Jednym z najważniejszych rozporządzeń króla Maciusia staje się decyzja o utworzeniu republiki dzieci i oddanie w ich ręce części władzy. Przedstawienie zrealizowane jest z  rozmachem, z użyciem pięknych lalek-marionetek oraz w żywym planie aktorskim. Obfituje w szereg zabawnych i nastrojowych scen, z których wyłania się wzruszająca i mądra opowieść o małym, bohaterskim władcy, który chciał być królem wszystkich dzieci. 8.07.2013, poniedziałek, godz. 19.00, Balkon na Wyspie Młyńskiej,

Lato z Akademią Muzyczną,

ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy. Na Emcekowej scenie zobaczymy efekt dziesięciodniowej pracy pod okiem kadry pedagogicznej przy współudziale partnerów tj.: Opera Nova, Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, Galerii Miejskiej BWA, Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego, Wyższej Szkoły Gospodarki, Szkoły Tańca Bohema. W Muzeum Archeologicznym w Biskupinie odbędzie się właściwa część warsztatowa w pięciu kategoriach artystycznych: teatr, taniec, muzyka, plastyka, fotografia. Oprócz zajęć warsztatowych podczas trwania projektu beneficjenci wezmą udział w spotkaniach z artystami i instruktorami zaproszonymi gościnnie na warsztaty, a także w zajęciach z zakresu komunikacji z mediami. Zwieńczeniem warsztatów artystycznych będzie 12.07 br. widowisko wystawiane na scenie Miejskiego Centrum Kultury, przez uczestników projektu oraz wystawa prac plastycznych. 13.07.2013, 20.07.2013, 27.07.2013, 3.08.2013, godz. 20.00-1.00, Wyspa Młyńska

ŚCIANA MŁYŃSKA

W projekcie biorą udział bydgoscy artyści. Ideą projektu jest pokazanie procesu twórczego i wzajemnych inspiracji. Przenikać się będą wizje plastyczne i muzyczne. Wszystko odbywa się na oczach widzów po zmroku przy sztucznym świetle reflektorów. Całość na bieżąco zostanie zarchiwizowana, z otrzymanego materiału powstanie reportaż filmowy. Projekt w lecie ma cztery odsłony. Ściana młyńska wymiary: 10×3 m 13.07.2013, sobota, godz. 20.00-1.00, Wyspa Młyńska, wstęp wolny,

Ściana Młyńska – projekt artystyczny.

muzyka – Sing Sing Penelope plastyka – Stanisław Stasiulewicz archiwizacja – Dariusz Gackowski, Jakub Szymczak Sing Sing Penelope zespół założony został w 2001 roku w Bydgoszczy przez muzyków o przygotowaniu jazzowym, rockowym, czy klasycznym i związanych wcześniej z jazz-rockowym zespołem Jaskinia oraz klubem MÓZG.

koncerty ze studentami Akademii Muzycznej w Bydgoszczy 12.07.2013, piątek, godz. 17.00, sala kinowo-widowiskowa MCK, wstęp wolny

„Radosne Serca”

Widowisko muzyczno-taneczno-teatralne będące finałem IV Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych „Radosne Serca”, w którym bierze udział 31 utalentowanych dzieci i młodzieży z całego kraju. Projekt realizuje Fundacja „Nowe Pokolenie” z Bydgoszczy przy udziale MCK w ramach programu Edukacja Kulturalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz lipiec/sierpień 2013  | 

 | 23 


Formację do życia powołali – Daniel Mackiewicz (electric piano), Patryk Węcławek (bas), Rafał Gorzycki (perkusja) oraz Tomasz Glazik (tenor & baritone safes). W 203 roku do zespołu dołącza trębacz Wojciech Jachna (grający wtedy w grupach „Mordy” i „Dubska”). W 2004 roku dochodzi do Nagrania debiutanckiej płyty pt. „Sing Sing Penelope”, bardzo dobrze przyjętej w całej Polsce (premiera 2005 r.). Najnowszy krążek: „this is the Music, vol 1” to podsumowanie 10 lat istnienia zespołu i doświadczeń zebranych w tym czasie. Płyta zawiera materiał komponowany na przestrzeni kilku lat i obejmujący zarówno odniesienia do improwizowanych form muzycznych charakterystycznych dla współpracy z Andrzejem Przybielskim, jak i form przygotowanych, wzbogaconych o nowe brzmienia. Zespół koncertował wielokrotnie poza granicami kraju – w Niemczech, Anglii, Szkocji, Portugalii, Norwegii, Austrii, Belgii oraz Czechach, Słowacji Ukrainie i na Węgrzech. 13.07.2013, godz. 9.30-13.00, dziedziniec przed MCK

„Układamy nasze Miasto.” / Pomaluj swoją Bydgoszcz

warsztaty dla dzieci w wieku 7-13 lat Na pierwszym spotkaniu młodzi bydgoszczanie dowiedzą się, w jaki sposób właściwie kreować przestrzeń miejską, a także będą mogły sprawdzić nabytą wiedzę pod okiem opiekunów poprzez dobranie kolorystyki przykładowych budynków oraz naniesienie jej na wcześniej przygotowane rysunki konturowe bydgoskich elewacji. Celem projektu jest rozbudowanie wrażliwości estetycznej wśród dzieci i młodzieży, nauka rozwiązywania problemów czysto plastycznych w otaczającej nas przestrzeni publicznej i budowanie współodpowiedzialności za stan i kondycję naszego miasta. Środkiem do realizacji wszystkich celów jest dobra zabawa. Prowadzenie: Katarzyny Kowalczyk i Magdaleny Rucińskiej. Pomysł: Jacek Piątek i Dobrochna Białczyk Zapisy: dominika.kiss-orska@mck-bydgosz.pl 14.07.2013, niedziela, godz. 17.00, Amfiteatr przy ul. Grodzkiej, wstęp wolny,

PRZYSTANEK: TEATR – Teatr Pantomimy DAR – „Clowny z maczugami” – spektakl dla dzieci

W programie: występ clownów, modelowanie balonów, clownowe konkursy, bańki mydlane duże i małe, zabawy ze szczudlarzami, motyl, pasikonik, kwiatek i goniący wszystko clown z siatką na owady. 17.07.2013, środa, godz. 19.00, Amfiteatr na rogu ulic Grodzkiej i Mostowej

Prosto z mostu – cykl koncertów pod hasłem Green Grass i goście

Cykl organizowany przez MCK i Fundację MANDRAGORA 18.07.2013, czwartek, godz. 19.00, Kawiarnia Szpulka MCK, wstęp wolny,

Teatr Improwizowany wymyWammy – pokaz improwizacji teatralnej

Podczas pokazów improwizowanych tworzymy rzeczywistość teatralną spontanicznie, bez scenariusza, reagując na Wasze nieprzewidywalne, niczym nieskrępowane sugestie. Poszerzamy granice teatru i rozprzestrzeniamy impro zapał. Mówiąc krótko – wymyWammy! Przyjdźcie i wyreżyserujcie nasz pokaz! Stawiamy na babską, nieprzeniknioną naturę, elektryzującą energię, wulkan pomysłów i błyskotliwych skojarzeń.

Skład wymyWammy opanowały: Katarzyna Chmara-Collins, Alicja Dobrowolna, Małgorzata Musialik, Katarzyna Karwowska, Jagoda Ptaszyńska, Agnieszka Szałkowska. 20.07.2013, godz. 9.30-13.00, dziedziniec przed MCK, warsztaty dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat

„Układamy nasze Miasto.” / Zaprojektuj szyld

Na drugim spotkaniu najmłodsi obejrzą swoje pomalowane fasady budynków i będą mogli zaaranżować je w dowolny sposób. Stworzą szyldy zgodne z prawidłową estetyką miejską oraz skomponują na elewacjach witryny sklepowe w oparciu o marzenia dotyczące wykonywanego zawodu w przyszłości. Mamy nadzieję, że powstaną piękne elewacje reklamujące salony fryzjerskie, restauracje czy galerie mody, które staną się wzorem dla bydgoszczan. Warsztaty zwieńczy wystawa prac najmłodszych, na której stworzone budynki stworzą spójną panoramę miasta Bydgoszcz. 24 | 

 | lipiec/sierpień 2013


Celem projektu jest rozbudowanie wrażliwości estetycznej wśród dzieci i młodzieży, nauka rozwiązywania problemów czysto plastycznych w otaczającej nas przestrzeni publicznej i budowanie współodpowiedzialności za stan i kondycję naszego miasta. Środkiem do realizacji wszystkich celów jest dobra zabawa. Prowadzenie: Katarzyny Kowalczyk i Magdaleny Rucińskiej. Pomysł: Jacek Piątek i Dobrochna Białczyk Zapisy: dominika.kiss-orska@mck-bydgosz.pl 20.07.2013, godz. 20.00-1.00, Wyspa Młyńska, wstęp wolny

Ściana Młyńska – projekt artystyczny

muzyka z Mózgu – Sławek Janicki, Quba Janicki, Mazzol plastyka – Jacek Piątek i Aneta Śramska-Piątek archiwizacja – Dariusz Gackowski, Jakub Szymczak

Mazzoll Polski klarnecista urodzony w 1968 roku w Gdańsku. Zainspirowany dziełami takich polskich kompozytorów jak Lutosławski i Gorecki, grę na klarnecie rozpoczął w wieku lat ośmiu. Założyciel i lider kilku grup muzycznych. Kompozytor muzyki filmowej i teatralnej, kreator teorii „arytmicznej perfekcji”. Jego muzyka, często klasyfikowana jako „Nowa Muzyka Improwizowana”, bada nieznane terytoria harmonii, rytmu i melodii. Muzyczne poszukiwania artysty obejmują „trash jazz”, „freak ballads” i „cage songs”. Takie zderzenie rozmaitych energii dźwiękowych wytwarza unikalną atmosferę podczas każdego występu. Obecnie Mazzoll sprawuje funkcje Art Managera artystycznego składu Festiwalu Gdańskiego, gra z młodym polskim zespołem Plazmatikon, a ostatnio rozpoczął nagrania do solowego albumu oraz albumu poświęconego Bruce’owi Lee. Sławek Janicki zaczynał swoją działalność sceniczną na początku lat 80, występując w wielu składach, które często odbywały tylko jeden koncert. Później stał się członkiem znanego w tamtym czasie w kręgach niezależnych zespołu „Henryk Brodaty”. Zespół koncertował głównie w osiedlowych domach kultury. W roku 1992 Janicki uczestniczył czynnie w tworzeniu pierwszego w Bydgoszczy i jednego z pierwszych w Polsce niezależnie działającego klubu artystycznego Trytony. W klubie tym powstaje trio o nazwie Trytony, które w roku 1992 nagrywa swoją pierwszą płytę „Tańce Bydgoskie”, która staje się również pierwszym wydawnictwem tzw. „sceny yassowej” – ruchu artystycznego wywołanego przez muzyków z Bydgoszczy i Gdańska. Janicki współpracuje z wieloma artystami, którzy pojawiają się w kolejnych latach na scenie Mózgu: Kazik Staszewski, Jon Dobie, Karoline Crabel, Wojciech Zamiara, Grzegorz Pleszyński i wielu innych. Ostatnio jako muzyk wydał płytę cd/dvd „Minimalover”, z którą występuje w salach koncertowych polskich i zagranicznych. Qba Janicki – ur. 6 lutego 1989 w Bydgoszczy. Pomieszkuje tu i tam. Tworzy różne rzeczy. Gra, produkuje, słucha, wykonuje muzykę i inne dzieła. Dużo

mówi, często bez sensu ale zazwyczaj z sensem. Przez nieznajomych odbierany jako zarozumiały, rozpieszczony gbur, synalek tatusia, który uważa, że jest najlepszy i najmądrzejszy. Przez przyjaciół uwielbiany za poczucie humoru, ładne stopy, bezczelność, nienaganny styl życia oraz słowotoki na tematy egzystencjalne. Lubi jeść i pić. Nie lubi pisać biografii… 21.07.2013, niedziela, godz. 18.00-21.00, wstęp wolny, Taras Pałacu Nowego w Ostromecku,

Potańcówka z muzyką na żywo – Matecki Band

– światowe przeboje muzyki dancingowej lat 50, 60, 70 21.07.2013, niedziela, godz. 17.00, Amfiteatr przy ul. Grodzkiej, wstęp wolny

TeTa MCK – „Trzy świnki” – interaktywny spektakl dla dzieci

„Trzy świnki” to drugi spektakl dla dzieci przygotowany przez Pracownię Teatru i Tańca MCK. Tym razem będzie to przedstawienie interaktywne. Będziemy je tworzyć razem z dziećmi, które również wcielą się w role, wciągną się w wir wydarzeń, będą mieć wpływ na rozgrywającą się na scenie przygodą. Przeniesiemy się w świat pełen wyzwań, emocjonujących niebezpieczeństw, czyhających na trzy wesołe świnki. 22.07.2013, poniedziałek, godz. 12.00, plaża na Wyspie Młyńskiej, wstęp wolny,

Plażowanie z Leonem – happening

„Plażowanie z Leonem” to impreza nawiązująca do ujmujących fotografii Leona Wyczółkowskiego, pokazujących artystę w chwilach relaksu na plaży, nad brzegiem morza – głównie Bałtyku. Tam Wyczółkowski lubił wypoczywać, ale też i pracować. W epoce nie bez racji nazywano wszak artystę „tym, który połączył Białego Orła z Pomorskim Gryfem”. 25.07.2013, godz. 16.00, plac Alei Ossolińskich przy Bazylice, wstęp wolny

Usiądź – poczytaj

Czytelnicza akcja happeningowa skierowana jest do wszystkich mieszkańców miasta. Do wspólnego czytania, przez 15 minut, na świeżym powietrzu zapraszamy więc dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Usiądź – Poczytaj ma na celu zwrócenie uwagi na niski stan czytelnictwa w Polsce. 27.07.2013, godz. 20.00-1.00, Wyspa Młyńska, wstęp wolny

Ściana Młyńska – projekt artystyczny

muzyka – The Cyclist plastyka – Marta Filipiak, Grzegorz Pleszyński archiwizacja – Dariusz Gackowski, Jakub Szymczak

The Cyclists /Cykliści/ freeelectro avantjazz, grupa powstała w Bydgoszczy latem 2006 roku. Pierwotnie jako trio: daniel mackiewicz (sing sing penelope, sami lipiec/sierpień 2013  | 

 | 25 


szamani) – electric piano, organy; wojtek woźniak (variete) – bass; jacek buhl (spejs, glabulator, jachna/buhl) – perkusja; po paru miesiącach wzbogaciła się o: dj grzanko muzykant – adapter, sampler. Punktem wyjścia zespołu była idea grania muzyki improwizowanej, uzyskanie harmonii i jedności w strumieniach wydobywanych dźwięków. Ale od momentu kiedy zespół zaczął rejestrować improwizowane sesje, okazało się, że są tam ukryte gotowe piosenki, z tematami, melodiami, pomysłami aranżacyjnymi. W czerwcu 2007 roku, podczas 3 dni spędzonych w szubińskim studio ElectricEye, Cykliści zarejestrowali muzykę na wydaną jesienią tegoż roku debiutancką płytę ‘Gymnastics’. Muzyka zawarta na płycie to połączenie energetycznego rytmu podpieranego skreczami i samplami, pulsującym basem i mnogością hipnotycznych melodii niepozwalających nikomu przejść obojętnie. Koncerty zespołu wzbogacone o element improwizacji rozrastają się do długich, nieskrępowanych kolaży dźwiękowych. Zespół zagrał koncerty klubowe, festiwalowe, przez długi czas współpracował z Galerią BWA w Bydgoszczy ilustrując muzyką performance’y, wernisaże, opracowywał muzykę do filmów i bajek niemych. Obecnie grupa pracuje nad materiałem z wierszami Juliana Tuwima. 28.07.2013, niedziela, godz. 17.00, Amfiteatr przy ul. Grodzkiej, wstęp wolny,

Bydgoski Teatr Lalek BURATINO – „Śpiąca Królewna” – spektakl dla dzieci

„Śpiąca Królewna” jest widowiskiem wywiedzionym ze snu. Czy to oznacza, że Królewna śpi bez przerwy? A z nią cały dwór? Przez cały spektakl? Ależ nie!!! Królewna śpi tylko w czasie, kiedy działa zły czar Złej Wróżki. Na początku jest zwyczajną królewną. Dziewczynką lubiącą śmiech i zabawy. Do momentu, gdy ukłuła się wrzecionem i zapadła w stuletni sen, wypełniając tym samym zły czar pogniewanej na ojca księżniczki, Wiedźmy. Z owego snu może ją obudzić tylko pewien królewicz, który w dodatku nic o tym nie wie. Czy mu się to uda? Jak tego dokona? Czy Dobre Wróżki zdołają odwrócić fatalny bieg zdarzeń i zamienią wyrok śmierci, na długi, stuletni sen? 28.07.2013, niedziela, godz. 22.00, ul. Długa, wstęp wolny

Świat Movie – Niemcy – Filmowa Blokada Długiej „Nosferatu: Symfonia grozy”

W ramach imprezy promocyjnej głównej edycji Świat Movie – Niemcy, która odbędzie się w Ostromecku 26 | 

 | lipiec/sierpień 2013

24-25 sierpnia, zablokujemy we współpracy z Cafe Kino ulicę Długą. Bydgoska ulica Długa jest złotą uliczką naszego miasta i idealnie pasuje do plenerowego pokazu niemego filmu z nurtu Niemieckiego Ekspresjonizmu początku lat 20-tych XX wieku. 28. lipca zobaczymy klasyczny film z tego nurtu: „Nosferatu – symfonia grozy” z 1922 roku. Opis filmu: Inspirowana powieścią Brama Stokera historia grupki śmiałków, którzy stawiają czoła pochodzącemu z Transylwanii wampirowi Nosferatu. „Nosferatu” uznawany jest za najwybitniejszy horror w historii kinematografii. Wcielający się w postać wampira Max Schreck wywiązał się ze swojej roli tak dobrze, że pojawiły się plotki, że on sam jest krwiopijcą.

S I ER P I E Ń 3.08.2013, godz. 20.00-1.00, Wyspa Młyńska, wstęp wolny,

Ściana Młyńska – projekt artystyczny

muzyka – Brda (M.Karnowski, M. Maciejewski, Piotr Kikta, Paweł Rychert) plastyka – Zbyziel archiwizacja – Dariusz Gackowski, Jakub Szymczak

BRDA to bydgoski projekt artystyczny założony przez muzyków (Marek Maciejewski, Marcin Karnowski) na co dzień występujących w składach o zgoła odmiennej estetyce. Powstał przy okazji tworzenia dźwiękowego eksperymentu którego efektem był nowatorski, bezkompromisowy dokument w formie płyty Work in Progress (2011) ilustrujący kolejne etapy powstawania i nagrywania utworu. Wkrótce po wydaniu pierwszego antyalbumu duet rozpoczął regularne próby. Do składu dołączyła Joanna Frejus, wokalistka z ogromnym potencjałem, o rozpoznawalnej, nietuzinkowej barwie. W efekcie powstał materiał zatytułowany ^^^^ (2012). Krążek zawiera


o podkowach. Matołek, mimo, że mały i brak mu doświadczenia z ochotą podejmuje wyzwanie. Wyrusza w  podróż swego życia. Przeżywa niezliczoną ilość tyle niebezpiecznych, co zabawnych przygód, z których zawsze wychodzi cało i zdrowo. Gdy dociera wreszcie do owego miasta, w którym spełnić się ma jego pragnienie, spotyka upragnionych Kowali. Postać Koziołka przedstawiona jest w różnorodny sposób. Twórcy wykorzystują całą gamę możliwości, jaką daje teatr animacji. Jest więc tu Koziołek jako marionetka, innym razem jako aktor w masce, a za chwilę jako lalka żyworęka. A to jeszcze nie wszystkie z jego scenicznych wcieleń w naszym barwnym widowisku. Przy tej okazji nasi widzowie poznają ogromne możliwości teatru lalek, którego elementy łącząc się z nieograniczoną dziecięcą wyobraźnią, wyzwalają niezapomniane przeżycia. 5-9.08.2013, godz. 9.00-14.00, Fordon, Zespół Szkół nr 5, ul. Berlinga 13, 7  piosenek odpowiadających 7 częściom „W poszukiwaniu straconego czasu” Marcela Prousta. Brda przerzuca pomost pomiędzy literaturą a muzyką, pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Poza kontekstem proustowskim natomiast są to utwory, które składają się na spójną historię pewnego czasu, którego metaforą może być przepływająca przez rodzinne miasto muzyków rzeka Brda. Niecodziennie zaprojektowaną oprawę graficzną publikacji przygotował Radek Drwęcki. Płyta została dołączona do kwartalnika „Fa-art” nr 3/2012 i zebrała ciepłe recenzje.

Kultulator – wakacyjny namiot z kulturą

Wakacje w mieście nie muszą być nudne! Udowodni Wam to nasz Kultulator, czyli wakacyjny namiot zabaw. W programie: gry planszowe, nauka tańca, warsztaty plastyczne, karaoke, gry teatralne, spotkanie z mimem. Zapraszamy do wspólnej zabawy wszystkie dzieci mieszkające w okolicy – wstęp wolny!

4.08.2013, niedziela, godz. 17.00, Amfiteatr przy ul. Grodzkiej, wstęp wolny

Bydgoski Teatr Lalek BURATINO – „Koziołek Matołek” – spektakl dla dzieci

„Koziołek Matołek” Jest to opowieść o słynnym podróżniku, Koziołku Matołku. Udaje się on w wędrówkę przez świat, w poszukiwaniu miejsca, w którym ma się spełnić marzenie wszystkich polskich kóz 5-6.08.2013, godz. 9.30-13.00, dziedziniec przed MCK, warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat,

Na kujawską nutę!

Zajęcia rozpoczną się wysłuchaniem pieśni kujawskiej „A żebym ja był karczmarski syn”. Uczestnicy porozmawiają o tekście, omówią melodykę, rytmikę i harmonikę. Dowiedzą się wielu interesujących faktów na temat muzyki etnicznej. Następnie sami zbudują instrumenty: piszczałki, tubafon, monochord, angklungi, idiofony drewniane. Nauczą się pieśni „A żebym ja był karczmarski syn”. Wspólne skomponują akompaniament do pieśni na zbudowanych wcześniej instrumentach. Zaśpiewają pieśń z akompaniamentem i nagrają go za pomocą rejestratora. Zapisy: dominika.kiss-orska@mck-bydgoszcz.pl lipiec/sierpień 2013  | 

 | 27 


8.08.2013, czwartek, godz. 19.00, Kawiarnia Szpulka MCK, wstęp wolny,

Teatr Improwizowany wymyWammy – pokaz improwizacji teatralnej

Podczas pokazów improwizowanych tworzymy rzeczywistość teatralną spontanicznie, bez scenariusza, reagując na Wasze nieprzewidywalne, niczym nieskrępowane sugestie. Poszerzamy granice teatru i rozprzestrzeniamy impro zapał. Mówiąc krótko – wymyWammy! Przyjdźcie i wyreżyserujcie nasz pokaz! Stawiamy na babską, nieprzeniknioną naturę, elektryzującą energię, wulkan pomysłów i błyskotliwych skojarzeń. Skład wymyWammy opanowały: Katarzyna Chmara-Collins, Alicja Dobrowolna, Małgorzata Musialik, Katarzyna Karwowska, Jagoda Ptaszyńska, Agnieszka Szałkowska.

14.08.2013, środa, godz. 19.00, Amfiteatr na rogu ulic Grodzkiej i Mostowej,

Prosto z mostu

– cykl koncertów pod hasłem Green Grass i goście. Cykl organizowany przez MCK i Fundację MANDRAGORA 18.08.2013, niedziela, godz. 17.00, Amfiteatr przy ul. Grodzkiej, wstęp wolny,

PRZYSTANEK: TEATR – Teatr Pantomimy DAR – „Clownowe zabawy” – występ clownów

„Clownowe zabawy” to komiczne etiudy-iluzje-kuglarstwa przeplatane zabawami i konkursami przygotowanymi specjalnie dla najmłodszej widowni.

10.08-11.08.2013, godz. 15.00, wstęp wolny, ulice: Serbska, Bośniacka, Bałkańska, Chorwacka,

Patronowanie Miasta – Mały Festiwal Bałkański na Wzgórzu Wolności

Ulica Bośniacka… Ulica Chorwacka… Bałkańska… – Bydgoskie Wzgórze Wolności ma wiele miejsc, gdzie można przywołać ducha krajów niedalekich, a chyba tak naprawdę wciąż mało znanych, nieco tajemniczych i egzotycznych. Sierpniowy Mały Festiwal Bałkański powstał na kanwie naszej fascynacji patronami bydgoskich ulic. A gdyby tak na Bośniackiej pojawiła się bałkańska kapela podwórkowa, taką, jaką znamy z filmów Emira Kusturicy? – zapytałem kiedyś sam siebie i aż uśmiechnąłem się do tego pomysłu. Może czas ten koncept sprawdzić?! W dwa sierpniowe dni przekonamy się, jak bałkańska muzyka i kultura odnajdą się w „bałkańskich” zakątkach naszego miasta. Zagrają: „Bydgoszcz Klezmer Band” oraz studenci bydgoskiej Akademii Muzycznej. W okolicy pojawią się specjalne plansze przypominające nam niezwykłą, czasem liryczną, a czasem gwałtowną twarz Bałkanów. 11.08.2013, niedziela, godz. 17.00, Amfiteatr przy ul. Grodzkiej, wstęp wolny

„Trzy świnki” – interaktywny spektakl dla dzieci

„Trzy świnki” to drugi spektakl dla dzieci przygotowany przez Pracownię Teatru i Tańca MCK. Tym razem będzie to przedstawienie interaktywne. Będziemy je tworzyć razem z dziećmi, które również wcielą się w role, wciągną się w wir wydarzeń, będą mieć wpływ na rozgrywającą się na scenie przygodą. Przeniesiemy się w świat pełen wyzwań, emocjonujących niebezpieczeństw, czyhających na trzy wesołe świnki. 12.08.2013, godz. 19.00, Balkon na Wyspie Młyńskiej

Lato z Akademią Muzyczną

– koncerty ze studentami Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. 28 | 

 | lipiec/sierpień 2013

21.08.2013, środa, godz. 19.00, Amfiteatr na rogu ulic Grodzkiej i Mostowej

Prosto z mostu

– cykl koncertów pod hasłem Green Grass i goście. Cykl organizowany przez MCK i Fundację MANDRAGORA 23-25.08.2013, Kino Orzeł i Ostromecko, wstęp wolny

Świat Movie Niemcy – Kleine Berlin – Festiwal Kultury Niemieckiej

Kolejna odsłona serii autorskich przeglądów ŚWIAT MOVIE tym razem nasz zachodni sąsiad – NIEMCY. Całemu projektowi przy świeca myśl „Jeśli zdjęcie jest 1000 słów film jest ich milionem”. Co za tym idzie poprze filmy możemy poznać inną kulturę najszybciej i najatrakcyjniej jak jest to dziś możliwe. Kultura niemiecka przez wieki miała niebagatelny wpływ na kulturę polską, w kontekście naszego miasta jest wręcz jednym z filarów. Przez dziesięciolecia powojenne wpływ ten był wypierany i zacierany. Dziś jako wolny naród możemy z podniesionym czołem i bez kompleksu cieszyć się tym wspólnym dziedzictwem. Nie widzimy zatem, jako świadomi swoich korzeni i dumni z polskości bydgoszczanie potrzeby wypierania niemieckiego wkładu w budowę naszego miasta. W poszukiwaniu wspólnych korzeni postanowiliśmy wakacyjną edycje serii Świat movie poświęcić Niemcom.


Entourage kompleksu pałacowego w Ostromecku jest idealny poprzez swoja dwunarodową historię do tego typu poszukiwać i refleksji. Jak wygląda kultura niemiecka dziś zobaczymy w mały przeglądzie, który przegotowaliśmy. Wisienką na torcie będzie planowany koncert zespołu Scalpel z Wrocławia. Poza tym zetkniemy się z piosenkami Marleny Dietrich i zobaczymy jeden z niemieckich klasyków kina z Marleną w roli głównej – „Błękitny anioł”. Świat Movie Niemcy, plan festiwalu: 23.08.2013, piątek, wstęp wolny, Kino Orzeł godz. 18.00 Spektakl „Jestem po to żeby mnie kochać” – piosenki Marleny Dietrich godz. 19.30 Seans filmowy „Błękitny anioł” 24.08.2013, sobota, wstęp wolny, Ostromecko godz. 18.00 Poczęstunek – dania kuchni niemieckiej, degustacja piwa godz. 21.30 Seans filmowy godz. 22.30 Koncert zespołu Scalpel 25.08.2103, niedziela, wstęp wolny, Ostromecko godz. 18.00 Poczęstunek – dania kuchni niemieckiej, degustacja piwa godz. 21.30 Seans filmowy godz. 22.30 Seans filmowy 25.08.2013, niedziela, godz. 17.00, Amfiteatr przy ul. Grodzkiej, wstęp wolny

Bydgoski Teatr Lalek BURATINO – „Brzydkie Kaczątko” – spektakl dla dzieci

Ta mądra i wzruszająca baśń w inscenizacji Teatru „Buratino” została przedstawiona z uwzględnieniem realiów stworzonych przez I.Ch. Andersena. Opowieść rozpoczyna się na zwykłym, wiejskim podwórku. Tu przychodzi na świat dziwny, niepodobny do wszystkich ptak. Za ową odmienność młode pisklę od pierwszych chwil swego życia musi płacić bardzo wysoką cenę braku akceptacji przez otoczenie. W rezultacie jest zmuszony odejść i samotnie powędrować przez świat. Lecz ten okazuje się równie nieprzychylny. I kiedy wydaje się, że kaczątko czeka nieuchronna zagłada, z pomocą przychodzą mu dzieci. W niedługim czasie z brzydkiego kaczorka wyrasta piękny, królewski łabędź i dołącza do swoich braci łabędzi, które jako pierwsze potrafią dostrzec i docenić jego niezwykłą urodę. Spektakl jest zre-

alizowany w konwencji lalkowo-żywoplanowej i mimo poważnego przesłania jakie niesie jest mimo wszystko pogodną opowieścią, przeznaczoną dla każdej grupy wiekowej. 30.08.2013, piątek, godz. 19.00, Wyspa Młyńska, wstęp wolny

Fiesta Flamenco na Plaży

MCK wraz z Fundacją Duende Flamenco organizuje plenerową fiestę. W programie warsztaty tańca flamenco – nauka rumby, tangosa, sevilianas oraz palmasu (czyli specjalnego klaskania) i oczywiście jaleo (okrzyków zagrzewających tancerzy do tańca i muzyków do grania), bez którego nie może się odbyć żadna fiesta. Warsztaty poprowadzi Dorota Dzięcioł – tancerka, choreograf i doświadczona instruktorka a towarzyszyć jej będą tancerki z Akademii Tańca Duende. Nie zabraknie także sporej dawki hiszpańskiej muzyki, o którą zadba Sławek Dolata (gitara flamenco, śpiew), Maciej Giżejewski (instrumenty perkusyjne, śpiew) oraz Roman Mendes (gitara, śpiew). Dziś flamenco zyskuje wciąż nowych miłośników. Siła ekspresji, autentyczność skrajnych, ludzkich emocji wszechobecna we flamenco przyciąga widzów i słuchaczy i jest bliska wszystkim ludziom bez względu na pochodzenie, gdyż oprócz walorów estetycznych wyzwala silne emocje sięgające głęboko do ludzkiej podświadomości, w której zapisane są nie tylko historie osobiste ale również doświadczenia całych pokoleń. W ten sposób flamenco stało się w dzisiejszych czasach sztuką uniwersalną, poruszającą ludzi różnych kultur. 31.08.2013, sobota, godz. 20.00, Stary Rynek, wstęp wolny

Teatr Snów – „Pokój” – spektakl

Teatr Snów gra na ulicach i w przestrzeniach zamkniętych. Na jego język teatralny składają się ruch, obraz, plastyka, rytm, muzyka. Ogromną wagę Teatr przykłada do starannie skomponowanych obrazów, ruchu wewnątrz tych obrazów i wreszcie do ich montażu. Żeby tworzyły poezję właściwą tylko teatrowi. Samotny mieszkaniec niezwykłego pokoju, usytuowanego na pograniczu marzenia i rzeczywistości, czeka, śni, wspomina. Świat, który go otacza jest karłowaty, chociaż licznie zaludniony. Zazdrości czasem żyjącym tam postaciom. Dla nich jego dom jest przestrzenią gry, zabawy. Marząc o miłości nie dostrzega tej, która troszczy się o niego organizując jego życie, a czasem, chyba nie tylko we śnie, staje się jego partnerką. Mogłaby nią być. Gdyby ją dostrzegł. Czy bohater ucieka od rzeczywistości, czy też na nią wpływa? Gdy śpi, to czy śni sen we śnie? Czy my widzowie jesteśmy z jego snu? Czy będziemy, gdy śnić przestanie? Może to on utrzymuje nas przy życiu? Może istniejemy dzięki niemu, dzięki jego kreacji? Dzięki jego samotnemu wysiłkowi by ciekawie śnić, by trwał teatr? Co będzie, gdy ostatecznie opuści swój pokój? Scenariusz, reżyseria i oprawa plastyczna: Zdzisław Górski lipiec/sierpień 2013  | 

 | 29 


w y da r z e n i a Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego 11 lipca 2013, godz. 18.00, Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8a

Spotkanie z prof. dr hab. Jackiem Woźnym pt. „Najdawniejsza historia Bydgoszczy zapisana w nazwach miejskich ulic i placów”

Aglomeracja Bydgoszczy od czasów lokacji w 1346 roku do dnia dzisiejszego ulegała przemianom, doprowadzającym do zacierania wcześniejszych śladów osadniczych. Powstawał architektoniczny i urbanistyczny palimpsest, wielokrotnie przekształcanej przestrzeni miejskiej. Oprócz odkrywanych przez archeologów nawarstwień kulturowych, ważnym świadectwem przeszłości Bydgoszczy są ulice, place i inne obiekty topograficzne, których nazwy przypominają nam starsze okresy wydarzeń historycznych . W ten sposób prześledzić można ślady starożytnych tradycji kulturowych w powiązaniu z naturalną topografią miasta (Piaski,Bielice, Łęgnowo, Opławiec…). Z upływem czasu powstawały zespoły grodowe z wsiami służebnymi, których pozostałością jest bydgoska toponimia (Wyszogród, Zamczysko, Grodzka, Bartodzieje…). W okresie staropolskim pogłębiało się funkcjonalne zróżnicowanie przestrzeni miejskiej na strefy działalności, po której nie pozostały już inne świadectwa, oprócz lokalnej toponimii (Babia Wieś, Szwederowo, Pod Blankami, Ku Wiatrakom, Mennica, Jatki…). Ponieważ w Bydgoszczy z okresu przedrozbiorowego zachowało się bardzo niewiele nazw ulic, placów i innych obiektów topograficznych, tym ważniejsze jest ich upowszechnianie w celu ochrony naszego niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Można to czynić dzięki połączeniu wiedzy archeologicznej z kartografią i toponimią miejską.

w Bydgoszczy. Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Wiceprezes Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Spotkanie realizowane jest w ramach projektu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy „Nasza historia – nasza tożsamość” współfinansowanego ze środków Miasta Bydgoszczy. 25 lipca 2013, godz. 18.00, Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11. Ekspozycja czynna do 6 listopada

Otwarcie wystawy „Kolekcja polskiej sztuki złotniczej ze zbiorów Marii Magdaleny Kwiatkiewicz”

Ekspozycja przygotowana przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i YES Biżuteria Sp. z o.o. w Poznaniu. Jest to pierwsza wystawa w bydgoskim Muzeum prezentująca współczesne polskie złotnictwo. Obejrzeć będzie można kolekcję biżuterii ze zbiorów Marii Magdaleny Kwiatkiewicz, współ-

Jacek Woźny Jacek Byczewski, Obiek t rzeźbiarski z c yklu „Szef kuchni po leca” fot. Archiwum Galerii YES

K a r l S c h u l z , K l a s z t o r k a r m e l i t ó w w B y d g o s z c z y, 1550 -18 9 5 , B y d g o s z c z , p r z e d 192 0 ( ? ) a k w a f o r t a b a r w n a

Prof. dr hab. Jacek Woźny – archeolog, absolwent UMK w Toruniu. Autor wielu książek i artykułów naukowych na temat prahistorii Bydgoszczy oraz regionu kujawsko-pomorskiego. Badacz wierzeń i symboli religijnych w pradziejach ziem polskich. Wykładowca Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW 30 | 

 | lipiec/sierpień 2013

właścicielki firmy YES. Utworzona przez nią galeria stała się znaczącym miejscem prezentacji prac czołowych artystów złotników i związanej z nią promocji polskiej sztuki złotniczej. Maria Kwiatkiewicz organizuje liczne wystawy autorskie i zbiorowe, a także cykliczne pokazy konkursowe. Galeria specjalizuje się w prezentacji biżuterii unikatowej, obierając za cel promocję twórców wywodzących się z różnych środowisk oraz ich bieżących dokonań. Wystawa ukazuje różnorodność kolekcji, dzięki czemu zwiedzający mogą bliżej poznać i ocenić specyfikę zbioru sukcesywnie powiększanego o kolejne realizacje. Znajdują się na niej obiekty z pokaźnej kolekcji biżuterii unikatowej z przełomu XX i XXI  w. Przyciągają one uwagę wielością form, materiałów, rozwiązań, koncepcji, tematów i inspiracji. Prezentowane obiekty pozwalają poznać tajniki warsztatowe artystów złotników, dostrzec zaskakujące nieraz rozwiązania i tworzywa oraz odkrywać piękno tych swoistych małych dzieł sztuki.


w y da r z e n i a 7 i 21 lipca, 4 i 18 sierpnia 2013, EXPLOSEUM – centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg

Exlpo Niedziele

Explo Niedziela to nowa propozycja dla wszystkich, których fascynuje nauka i historia połączona z przygodą i świetną rozrywką. Do tej pory odbyły się już 4 edycje Explo Niedziel poświęcone m.in. historii komunikacji w Bydgoszczy, historii fabryki DAG oraz Żołnierzom Wyklętym. Wyspa Młyńska

„Podróże w czasie” – Wtorkowe Warsztaty Wakacyjne

Serdecznie zapraszamy na cykl Wtorkowych Warsztatów Wakacyjnych w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego. Tematyka zajęć związana będzie z jubileuszem 90-lecia istnienia naszej placówki. W każdy kolejny wtorek miesiąca będziemy spotykać się na Wyspie Młyńskiej, by odbyć „podróże w czasie”: w przeszłość – bliższą i dalszą oraz w przyszłość, a pomogą

Wa r s z t a t y, f o t . A r c h i w u m M u z e u m

nam w tym m.in. zbiory archeologiczne, numizmatyczne, historyczne oraz sztuki. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu: 52 58 59 914 lub 911. sierpień 2013, Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4

Udostępnienie zmodyfikowanej wystawy „Mennica bydgoska” oraz nowej ekspozycji „Wyspa Młyńska – historia i teraźniejszość”

Od sierpnia tego roku w salach piwnicznych Europejskiego Centrum Pieniądza przy ul. Mennica 4 można zobaczyć zmodyfikowaną wystawę stałą poświęconą historii mennicy bydgoskiej oraz zupełnie nową ekspozycję traktującą o dziejach Wyspy Młyńskiej. W pomieszczeniu piwnicznym prezentowane są wybrane monety bite w mennicy bydgoskiej a pochodzące ze zbioru bydgoskiego Muzeum. Wybijane w Bydgoszczy monety odznaczały się znakomitym opracowaniem artystycznym, gdyż stemple do nich wykonywali m.in.

M ł y n R o t h e r a , p o 19 0 3 , z e z b i o r ó w M O B

artyści tej rangi, co Samuel Ammon i Jan Höhn. Z Bydgoszczy pochodzi słynna złota moneta studukatowa z 1621 r., o wadze 350 g, uważana za jedną z najpiękniejszych monet europejskich. Na wystawie została ona zaprezentowana dzięki wykorzystaniu nowoczesnej techniki 3D. Monety z mennicy bydgoskiej docierające do wielu zakątków Europy spotykamy w pojedynczych znaleziskach, jak i skarbach, czego przykładem jest prezentacja skarbu z Osówca k. Mogilna. Proces wytwarzania monet ilustrowany jest podświetlanymi reprodukcjami witraży z mennicy w Konstancji a także wybranymi rycinami m.in. „Wielkiej Encyklopedii Francuskiej”. Na wystawie zaprezentowano również m.in. narzędzia kowalskie, dające wyobrażenie o narzędziach używanych w trakcie działalności mennicy bydgoskiej oraz inne przedmioty takie jak: tygle, stemple mennicze, skrzynia – skarbiec, a także zabytki kultury materialnej (fajki buty, dzbanki i kafle z pieca) znalezione w trakcie wykopalisk prowadzonych na terenie dawnej mennicy. Ekspozycji „Mennica bydgoska” towarzyszy wystawa poświęcona Wyspie Młyńskiej. Wyspa Młyńska – otoczona wodami Brdy wyspa rzeczna o łącznej powierzchni 6,5 ha, ze względu na swoje usytuowanie w pobliżu Starego Rynku, jest swoistym ewenementem na skalę europejską. Niegdyś teren ten stanowił zaplecze gospodarcze miasta nad Brdą: był siedzibą mennicy, a następnie centrum przemysłu młynarskiego. W  miarę wygaszania industrialnego charakteru Wyspy stawała się ona miejscem działań kulturalnych. Obecnie na skutek przeprowadzonych na tym obszarze prac rewitalizacyjnych Wyspa Młyńska pełni wyłącznie funkcję społeczno-kulturalną, rozrywkową i turystyczną. Irena Borowczak, Anna Nadolska

Obiekt miesiąca – Leon Wyczółkowski, „Królewicz Kazimierz i Długosz” Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego otrzymało w depozyt obraz Leona Wyczółkowskiego „Królewicz Kazimierz i Długosz” z 1873 roku. Można go podziwiać w Domu Leona Wyczółkowskiego przy ul. Mennica 7 na Wyspie Młyńskiej do 30 listopada 2013 roku. lipiec/sierpień 2013  | 

 | 31 


w y da r z e n i a Obraz przedstawia scenę, kiedy wychowawca królewicza, Jan Długosz, znajduje Kazimierza Jagiellończyka na modlitwie, siedzącego przed drzwiami kościoła. Praca utrzymana jest w konwencji akademickiej i należy do wczesnych dzieł Wyczółkowskiego. Obraz namalowany został pod wpływem Wojciecha Gersona, w czasie nauki w warszawskiej Klasie Rysunkowej, gdzie przyszły malarz zapisał się w 1869 r. Gerson zachęcał swoich uczniów do zajęcia się tematami historycznymi. Wiele lat później Wyczółkowski wspominał: „Św. Kazimierz […] pod wpływem Gersona. Długosz zastaje świętego Kazimierza na modlitwie w noc księżycową […]. Malowałem kraplakiem (różem) staruszka z dobroczynności, jako Długosza w obrazie Św. Kazimierz. Przychodzi Gerson, gładzi brodę i mówi: Panie Leonie, ależ to za poziomkowe. Koledzy w ryk. Potem mnie tyle widzieli, bo tylko w domu malowałem. Po pół roku wystawiłem Św. Kazimierza w Warszawie w Towarzystwie Zachęty. Dawniej profesor rozstrzygał czy uczeń może wystawić. Gerson był w moim mieszkaniu i […] powiedział głaszcząc brodę: Może pan wystawić i owszem”. Wystawiony w 1873 r. w Zachęcie obraz przyniósł Wyczółkowskiemu rozgłos i pieniądze. Zakupiony za 800 rubli przez warszawskiego kolekcjonera Stanisława Rotwanda (1831-1916), był w jego rodzinie do 1939 r. W 1942 sprzedano go w antykwariacie Wandy Czernic-Żalińskiej „Skarbiec” przy ul. Kredytowej 9 w Warszawie Zofii i Józefowi Rancewiczom. Po wojnie uważano go za zaginiony. W handlu antykwarycznym po raz pierwszy pokazano go w marcu 2001 r. w Domu Aukcyjnym AgraArt. Wystawy czasowe: Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8a „Historia bydgoszczan – historia Muzeum (19232013)”. Wystawa czynna do 29 września 2013 r. Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4 „Pieniądz PRL”. Wystawa czynna do 30 listopada 2013 r. Wystawy stałe: Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11 „Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy” ul. Dąbrowa „EXPLOSEUM – centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg” Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2 „W grodzie Bydgosta. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic” Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4 „Mennica bydgoska” Leon Wyczółkowski, ul. Mennica 7 „Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936)” Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8a „Galeria Sztuki Nowoczesnej”. Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11 „Bydgoszcz – okruchy miasta”

Informacja: Mateusz Soliński

32 | 

 | lipiec/sierpień 2013

L e o n W y c z ó ł k o w s k i , K r ó l e w i c z K a z i m i e r z i D ł u g o s z , 187 3 , olej, płótno, fot. Ar tinfo

Obraz jest niewątpliwie dziełem klasy muzealnej o szczególnym znaczeniu dla twórczości Leona Wyczółkowskiego. Łączy w sobie dwa niezwykle ważne tematy w malarstwie akademickim: historyczny i religijny. Muzeum Okręgowe nie posiadało dotychczas w swojej kolekcji pracy Leona Wyczółkowskiego o takiej tematyce. Pracę wypożyczył Muzeum Okręgowemu prywatny kolekcjoner pragnący zachować anonimowość.

II Konferencja naukowa z cyklu Muzeum – formy i środki prezentacji pt. „Technika i nauka w muzeum” (9-11 września 2013 r.)

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie i przesłanie do 31 lipca 2013 r., formularza zgłoszeniowego w wersji on-line znajdującego się na stronie internetowej muzeum, w zakładce Sesje, konferencje, pod adresem: http://www.muzeum. bydgoszcz.pl/sesje_konferencje i przesłanie go na adres: konferencja@muzeum.bydgoszcz.pl oraz wpłacenie na podany niżej nr konta opłaty konferencyjnej w wysokości: 200 zł. Opłata pokrywa wyłącznie koszt wyżywienia oraz materiałów konferencyjnych. Nr konta: 65 1030 1090 0000 0000 8780 7002 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddz. Bydgoszcz; z dopiskiem: Technika i nauka w muzeum. Formy i środki prezentacji Konferencja organizowana jest wspólnie z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, pod auspicjami Polskiego Komitetu Narodowego International Council of Museums. Patronat honorowy nad nią objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski. Więcej informacji na temat konferencji można odnaleźć na stronie internetowej muzeum bądź uzyskać, w Dziale Edukacji i Promocji, pod numerem telefonu tel. 52 58 59 927.


w y da r z e n i a Galeria Miejska bwa 6.07.2013, godz. 16.00 – otwarcie wystawy. Wystawa czynna do 4 sierpnia

Współczesna sztuka Japonii. Grupa A21, Osaka – Japonia A 21 International Art Exhibition to grupa japońskich artystów skupionych w Osace (drugim po Tokio najważniejszym ośrodku kulturalnym w Japonii) i rejonie Kansai. Twórcą i kuratorem grupy jest Tomio Matsuda. W Japonii łączenie się artystów w grupy jest naturalną formą aktywności – w przeciwieństwie do świata artystycznego zachodniego, gdzie uwaga skupiona jest na jednostce. Od swojego powstania w 2001 roku, grupa A 21 International Art Exhibition zyskała ogromną renomę. Artyści wystawiają w krajach Zachodniej Europy, jak Niemcy, Polska, Francja czy Wielka Brytania oraz w krajach Wschodu jak Chiny, Korea Pd i Japonia. Do grupy A 21 International Art Exhibition należy przeszło 100 artystów różnych mediów. Grupa A-21 została zaproszona po raz pierwszy do Poznania przez dr Katarzynę Kujawską – Murphy i współpracuje ze środowiskiem artystycznym Poznania od roku 2000. Nawiązana została stała wymiana artystyczna z poznańską Akademią Sztuk Pięknych. Dzięki tej różnorodności ekspresji zaproszonych artystów będziemy mogli poznać cała gamę współczesnej sztuki japońskiej. Od prac o oszczędnej ekspresji, malarstwo poprzez szkło artystyczne do instalacji. W odróżnieniu od zachodniej kultury potrzebującej analizy, nazywania otaczającego świata – człowiek Wschodu jest skupiony na oczyszczaniu umysłu z myśli lub kontemplacji otaczającego świata. To podejście jest związane z buddyzmem Zen. Wielu spośród artystów A-21 praktykuje Zen. Przekłada się to na ich twórczość. Zen zaleca by przed przy-

stąpieniem do tworzenia oczyścić umysł. Gdy tworzymy to cały wszechświat jest obecny na szczycie pędzla. Umysł jest wolny od koncepcji, wewnętrznego dialogu, wzorców, nazw – jest czysty i nieograniczony. Istotnym aspektem jest technika wykonanych prac. Przeważnie są to techniki własne pochłaniające tygodnie systematycznej, pracy. Artyści wielokroć sami robią papier, który później wykorzystują w swych pracach. 21.08.2013, godz. 18.00 – otwarcie wystawy, wystawa czynna do 15 września

Jakub Elwertowski. Travemünde „Sztuka jest wycinkiem rzeczywistości widzianym przez temperament artysty” Uważam siebie za artystę poszukującego… nie cierpię zamykać się w ramach jednej ścieżki twórczej, jak i nienawidzę maniery i szufladkowania. Każdy nowy pomysł artystyczny, czy będzie to malarstwo, projekty mebli i scenografii, działanie w przestrzeni publicznej, jest świadomym podejmowaniem ryzyka do stworzenia całkowicie nowego świata, eksperymentowania niezależnie od mody i aktualnych trendów… chcę być cały czas sobą… Seria 35 obrazów, dla których inspiracją jest mała nadmorska niemiecka miejscowość Travemünde. Jest to całkowicie nowy projekt malarski, zapoczątkowany w 2012 roku, premiera będzie własnie w bwa, nieskrępowane łączenie wielu technik, począwszy od malarstwa olejnego, po akrylowe, kolaż, markery, kleje i papiery. Jakub Elwertowski

Jakub Elwertowski – 1976 r. artysta – malarz, na co dzień pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu i Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, twórca grupy artystycznej Parter02 i Atelier Procesów Twórczych Apetyt, współtwórca wraz z Fundacją Sztuki Art – House, projektów „Kid Art Island 2011”, „Art Smuggling 2011” i „Kid Art Bus 2012”; w kręgu działań twórczych malarstwo sztalugowe i street art, ilustracja, scenografia, architektura i wzornictwo przemysłowe, felietonista „Express – Dom.pl” 21.08.2013, godz. 18.00 – otwarcie wystawy, wystawa czynna do 15.09.2013

Jerzy Brzuskiewicz – Malarstwo

To m i o M a t s u d a

[Zbieram gotowe przedmioty:] zrazu były to dary przyrody: muszle, kamyki, listki. Z czasem zacząłem do nich dodawać odpady cywilizacyjne, przedmioty już niepotrzebne, porzucone. Poddaję je jak gdyby operacji, regeneruję, nadaję inną funkcję, przydzielam miejsce w szeregu… Erotyzm jest moją siłą napędową. Ale zamiast uganiać się za kobietami przenoszę erotyzm do sztuki. Sztuka jest rodzajem psychoterapii, wygasza emocje, znajduje dla nich wyraz plastyczny… Uczestniczę poprzez sztukę W życiu politycznym i społecznym, zaświadczając na przykład, że nie akceptuję określonych manifestacji życia politycznego. Ale tak naprawdę, to sztuka jest azylem, do którego chronię się tylko lipiec/sierpień 2013  | 

 | 33 


w y da r z e n i a towany jest z trzech Infiltracji Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego (Zespół Obserwacyjny Ptaków) oraz ze specjalnie do tej stacji przeprowadzonego rekonesansu w Bydgoszczy. Całość łączy tekst, będący kolażem z ważnych i mniej znanych wydarzeń z historii Bydgoszczy oraz rzeki Brdy. Cykl Stacji Drogi Krzyżowej jest kolejną formą Upłynniania Infiltronu, dzieła powstającego od 15 lat. Miejsce każdej prezentacji to sieć dawnych lub nadal istniejących galerii BWA. Śledząc dawny i obecny przebieg sieci wodnej, docieramy do rodowodów historycznych miasta i regionu. W procesie geograficzno-semantyczno-artystycznej penetracji, powstaje interdyscyplinarna mapa wydarzeń.

Jerzy Brzuskiewicz

z przyjaciółmi. Jest w nim poezja, muzyka i bardzo realistyczna abstrakcja. Realizm odrealniony, mimo oczywistego nawiązania do natury – nieboskłonów, gwiazdozbiorów, do dawnych rysunków, które włączam do moich obrazów. /fragmenty wypowiedzi Jerzego Brzuskiewicza z wywiadu przeprowadzonego przez Elżbietę Dzikowską [w: ] „Porządkowanie chaosu”, katalog wystawy – Muzeum im. ks.dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, Grudziądz 2012/

Jerzy Ludwik Brzuskiewicz urodził się 28 marca 1946 r. w Lingen/Ems Niemcy. W latach 1964-70 studia artystyczne w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku; dyplom w pracowniach architektury prof. R. Semka i malarstwa prof. K. Ostrowskiego. Bierze udział w niektórych wystawach, konkursach i plenerach, czyli w tzw. życiu artystycznym; 47 wystaw indywidualnych, m.in. w Berlinie, Getyndze, Lejdzie, Limburgu, Wilnie, Warszawie, Lublinie, Płocku, Toruniu, Kielcach, Busku-Zdroju, Gdańsku, Krakowie, Nowym Sączu, Bydgoszczy, Poznaniu i  Opolu. Od 1989 r. członek Zarządu Głównego ZPAP, w pierwszej kadencji prezes Okręgu Toruńskiego, dwie kadencje: Prezydium Zarządu Głównego-skarbnik, piątą kadencję prezes Okręgu Toruńskiego, członek Zarządu Konfraterni Artystów w Toruniu, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Pięknych „Znaki Czasu” w Toruniu. W 2006 r. odznaczony medalem „Gloria Artis”. Mieszka w Toruniu. 29.06.2013, godz. 17.00

Alicja Żebrowska i Jacek Lichoń „Upłynnianie Infiltronu jako Drogi Krzyżowej – Stacja IV – Nierzeczywistość obserwacji”. Poczwórna projekcja synchroniczna

Jest to szóste Upłynnianie Infiltronu i czwarta prezentacja z serii Drogi Krzyżowej (po Krakowie, Olsztynie i Zielonej Górze), która będzie mieć postać poczwórnej projekcji synchroniczej. Autorzy ujawnią w niej swoje eksperymenty dezorientacyjne i modalne systemy obserwacyjne. Prawie 40 minutowa projekcja składa się z trzynastu odrębnych kompozycji wideo-dźwiękowych. Obraz zmon34 | 

 | lipiec/sierpień 2013

Alicja Żebrowska, Jacek Lichoń, Wyszogród z rupieciami

Alicja Żebrowska – Urodziła się 24 września 1956 roku w Zakopanem. Rzeźbiarka, performerka, autorka filmów wideo i wideo-instalacji. Mieszka i pracuje w Krakowie. W latach 1978-1981 studiowała w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom rzeźbiarski obroniła w 1981 roku. Swoją edukację uzupełniała także na Wydziale Rzeźby Wyższej Szkoły Sztuk Stosowanych w  Wiedniu (1990-1992). Około 1993 roku wystąpienia Żebrowskiej radykalizują się, artystka zaczyna posługiwać się bardziej kontrowersyjnym językiem wypowiedzi. Szybko nadana jej została etykietka skandalistki. Wiązało się to także z coraz bardziej określoną tematyką jej prac – kwestią płciowości, androgyniczności, obszarami cielesnych tabu i zakazanej seksualności, odpychającej i fascynującej jednocześnie. Od 1997 Żebrowska wspólnie z Jackiem Lichoniem kontynuuje projekt Infiltron, którego częścią są wykonywane przez nich rytuały z wielu dziedzin życia, według obrządków różnych religii i zasad społecznych różnych kultur (ich pierwsze działania dotyczyły ceremonii zaślubin). Jacek Lichoń – Urodzony w Krakowie w 1966 r. W latach 1989-1996 studia na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1996 roku dyplom w Zakładzie Estetyki (praca: „Współistnienie tradycyjnych i eksperymentalnych elementów estetyki w twórczości Andy Warhola oraz środki artystyczne przez niego stosowane”). W kręgu zainteresowań i działalności jest film eksperymentalny oraz muzyka elektroniczna. inf. Danuta Pałys


w y da r z e n i a Galeria Miejska bwa Galeria Kantorek

Grzegorz Pleszyński Antydepresyjna sztuka czyli co kryją wąsy Marcela Duchampa – wystawa czynna do 12 lipca 2013

17.07.2013, środa, godz. 18.00 – wernisaż

Marek Noniewicz – Negatyw

W roku 2004 w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy zrealizowałem projekt fotografując aparatem wykonanym z kontenera na śmieci nieistniejące już okno w jednej z małych sal na piętrze galerii. Projekt „Szukając Fox Talbota” dedykowany był pionierowi odkryć fotograficznych z XIX wieku. W realizacji tej podkreślałem znaczenie negatywu jako pierwotnego punktu odniesienia dla abstrakcji w fotografii. Projekt kuratorski „Powolność zdarzeń” zrealizowany w roku 2010 w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego, dotyczył również zagadnień ciemni optycznej. W czasie wystawy zaprezentowany został model camera obscura, który obok funkcji dydaktycznych, wyjaśniających działanie zjawiska, posłużył do realizacji kolejnej fotografii, z rozłożonego na lata projektu „Szukając Foxa Talbota”, przedstawiającej jedno z okien Muzeum.

7.08.2013, środa, godz. 18.00 – wernisaż

Janusz Maciej Kochanowski Przemiany jesienne – malarstwo

Janusz Maciej Kochanowski ur. 7 sierpnia 1937 r. pracuje twórczo od 1961 r. Dyplom architekta wnętrz otrzymał w 1963 r. w PWSSP w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i monumentalnym, projektowaniem architektury wnętrz, grafiką reklamową, rysunkiem satyrycznym, projektowaniem form przemysłowych, wystawiennictwem. Jest autorem 12 wystaw indywidualnych (Dortmund, Düsseldorf, Kassel, Bydgoszcz) oraz uczestnikiem ok. 135 wystaw ogólnopolskich i okręgowych z zakresu malarstwa i architektury wnętrz. Jego obrazy znajdują się w zbiorach muzealnych w kraju oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą – Niemcy, Francja, Szwajcaria, Kanada, Finlandia. Jest autorem wielu projektów wnętrz hoteli, sanatoriów, biurowców, restauracji, kin oraz autorem i wykonawcą kilkunastu monumentalnych kompozycji mozaikowych. Jest prezesem ZPAP – Polska Sztuka Użytkowa w Bydgoszczy.

Janusz M. Kochanowski, Mój przyjaciel, akryl, olej, płótno, 60×75 cm

M are k N o niew ic z , pró b a naś wie tlania, n e gat y w z k am er y ot wo rkowej w y ko nan ej z p us zk i i umiejscowion ej na p r ze ciw gmachu Mu zeum, naś w ie tl o ny na p ap ier ze foto gr af ic zny m

Tym razem miejscem podobnego działania stanie się Galeria Kantorek, której lokalizacja naprzeciw gmachu Muzeum Okręgowego pozwoli fotografować jego frontową ścianę wraz z fragmentem ulicy Gdańskiej. W założeniu Galeria Kantorek spełni rolę aparatu i posłuży do wykonania fotografii wielkości okna witryny. Powstała w ten sposób praca będzie prezentowana we wnętrzu Galerii. Zrealizowana fotografia swoim formatem „atakować” będzie przechodniów niczym bilbord, a tajemnica camera obscura stanie się wówczas udziałem nawet przypadkowego przechodnia ulicy Gdańskiej. Działanie finansowane przez Urząd Miasta Bydgoszcz (stypendium artystyczne). Marek Noniewicz

Autor tworzy cykle prac – łączy je zawsze temat i oczywiście czas ich powstawania. Inspiracje czerpie ze świata przyrody. Źdźbło trawy, kwiat, rybę, muszlę, motyla w różnych układach i kontekstach umiejscawia pierwszoplanowo w rozległych przestrzeniach – w pejzażu z kłębiącymi się chmurami. W tym bogatym ilościowo cyklu autor stosuje surrealistyczną poetykę i formę niemalże hiperrealistyczną. Kolejny cykl powstał w latach 2006-2007. To specyficzne „portrety” kwiatów, bardzo dekoracyjne, z niezwykłą precyzja oddające każdy szczegół budowy roślin. Przemiany jesienne malowane w latach 2010-2013 to wizerunki ułożone z barwnych liści. Autor tworzył przestrzenną formę, kruchą, delikatną – pewnego rodzaju instalację tylko jemu dostępną, którą następnie, z przynależną jemu precyzją, przenosił na płótno. W przemianach uczestniczy sam artysta, świat przyrody i oczywiście niebo – przestrzeń, która scala wszystkie obrazy Janusza Kochanowskiego. inf. Elżbieta Kantorek

lipiec/sierpień 2013  | 

 | 35 


w y da r z e n i a w którym żyjemy i o nas samych. Gościem specjalnym będzie fotograf i reporter – Grzegorz Klatka. 18.07.2013, godz. 21.15 „Broken”, Wielka Brytania 2012, 90 min. Debiut reżyserski Rufusa Norrisa otrzymał tytuł Najlepszego Brytyjskiego Filmu Niezależnego (2012).

28.06.2013, godz. 21.00 UL/KR Nowy projekt Błażeja Króla, łączący mroczną elektronikę, chwytliwe gitarowe melodie i magnetyczne teksty, którymi zachwyca się choćby Katarzyna Nosowska. Skład grupy uzupełnia Maurycy Kiebzak-Górski, jeden z najzdolniejszych gorzowskich instrumentalistów. Debiut UL/KR wydany w kwietniu 2012, z miejsca stał się sensacją i zyskał miano najlepszego debiutu ostatnich lat w polskiej muzyce niezależnej. 3.07.2013, godz. 16.00 WYHAFTUJ SIĘ – akcja Moniki Drożyńskiej Wyhaftuj się wg pomysłu artystki Moniki Drożyńskiej to niekończąca się cykliczna akcja w odcinkach, podczas której powstaje abstrakcyjna tkanina. Każdy może do niej dołączyć i wyhaftować swoją złość i frustracje. 4.07.2013, godz. 21.15 Animacje z konkursu o nagrodę Czarnego Konia Animacji – set filmowy 5.07.2013, godz. 21.00 Piotr Kurek Multiinstumentalista, aktualnie jeden z najbardziej oryginalnych polskich artystów dźwiękowych. Kurek świadomie nawiązuje do najważniejszych muzycznych zjawisk przełomu lat 60-tych i 70-tych – głównie krautrocka, psychodelii i minimalizmu, nadając im aktualny kontekst. 11.07.2013, godz. 21.15 Izraelskie kino kobiet – set filmowy, 70 min. Na zestaw Tel Aviv University składa się 5 etiud studenckich z lat 2010-2011; w tym jeden z najgłośniejszych krótkich filmów z Bliskiego Wschodu Szwy w reżyserii Adiyi Imri Orr – portret lesbijskiej pary, której właśnie urodziło się dziecko. 12.07.2013, godz. 21.00 Innercity Ensemble Siedmioosobowy kolektyw bydgosko-toruńsko-poznański, specjalizujący się w swobodnej improwizacji na muzycznym terenie rzadko eksplorowanym przez polskich artystów – obrzeżach muzyki ambientowej, jazzowej, elektronicznej i psychodelicznej. 17.07.2013, godz. 17.00 Pozdrowienia z Bydgoszczy część pierwsza – warsztaty artystyczne Pozdrowienia z Bydgoszczy to działanie w procesie zmierzające do utworzenia kolekcjonerskiej serii pocztówek przez artystów wspólnie z rezydentami Bydgoszczy. Interesuje nas alternatywna opowieść o mieście, 36 | 

 | lipiec/sierpień 2013

19.07.2013, godz. 21.00 Robert Piernikowski Mieszka i pracuje w Poznaniu. Znany także jako lider grupy Napszykłat. W solowej działalności profanuje swe dotychczasowe dokonania, zabijając puls i groove, tworząc intymne spotkanie ze słuchaczem. Na koncertach możliwa hipnoza, psychodelia, rytuał i osobliwe opowieści zawarte w koślawej poezji muzyka. 20.07.2013, godz. 11.00-13.00 Sztuka codziennego użytku – Milena Milak dla dzieci Warsztaty mają na celu przybliżenie postaci Marcela Duchampa, a więc nie zabraknie krótkiego wstępu o jego twórczości. Porozmawiamy o dadaizmie, readymade oraz słynnych wąsach Mony Lisy. Następnie, od teorii przejdziemy do praktyki, czyli spróbujemy wykreować rzeźby z przedmiotów otaczających nas na co dzień. 25.07.2013, godz. 21.15 Animacje z izraelskiej szkoły Bezalel – set filmowy, 45 min. 26.07.2013, godz. 21.00 Gorzycki / Pater – Therapy Najnowszy projekt Rafała Gorzyckiego i Kamila Patera, twórców i współzałożycieli Sing Sing Penelope, A-kineton, Ecstasy Project, Contemporary Noise Sextet – nosi nazwę Therapy. Duet THERAPY to eksperyment łączący w sobie wpływy muzyki improwizowanej, etnicznej, elektronicznej, z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących na żywo. 27.07.2013, godz. 11.00 Pozdrowienia z Bydgoszczy część druga – warsztaty artystyczne 1.08.2013, godz. 21.15 „Myślisz, że jesteś piękna (ale jesteś szmatą)”, Chile 2009, 78 min. 2.08.2013, godz. 21.00 Jachna / Buhl Przesympatyczny duet muzyczny założony przez Wojtka Jachnę i Jacka Buhla, muzyków Contemporary Noise Sextet, Sing Sing Penelope oraz Innercity Ensemble (Wojtek) i Variete, Trytony, 4Syfon Cykliści (Jacek). Dialogi, improwizacje, loopy, przekomarzanie i inne wygibasy. Duet wydał do tej pory dwie płyty Pan Jabu oraz Niedokończone Książki. Trzecia płyta Tapes wisi na Bandcampie, ponieważ nikt już nie kupuje muzyki. Nigdy nie dostali Fryderyka, ale to tylko kwestia czasu. 8.08.2013, godz. 21.15 „Na zawsze Laurence”, Francja, Kanada 2012, 169 min.


w y da r z e n i a 9.08.2013, godz. 21.00 Szreder & the Ghostriders Aby tradycji stało się zadość, letni cykl koncertów w ramach Duchamperii, zamknie zespół, który najskuteczniej rozbawił bydgoską publiczność w zeszłym roku. Szreder & the Ghostriders to czterech muzyków, znanych z takich grup jak Something Like Elvis, Ed Wood, Alameda Trio, Potty Umbrella, Hokei czy Stara Rzeka. Ich koncerty składają się z coverów największych klasyków muzyki surf-rockowej (również australijskiej, polskiej, a nawet tureckiej!), zagranych nowocześnie, z nieposkromionymi pokładami energii.

przede wszystkim warunki egzystencjalne, kulturowe i społeczne, w jakich funkcjonujemy. Jest jednak możliwe ponowne dotarcie do tej unikalnej dźwiękowej jakości, a odkrycie jej w sobie może dać niesamowitą radość i poszerzyć możliwości naszej ekspresji. Będzie dużo ćwiczeń oddechowych i emisji głosu. 3-dniowe warsztaty są dla wszystkich osób, które lubią bawić się ze swoim głosem i pracować z dźwiękami. Poprowadzi je kompozytorka i performerka Teatru Węgajty – Paulina Zielińska. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy i kontakt: info@ wetmusic.pl

15.08.2013, godz. 21.15 „Piotr: Złe tłumaczenie”, Chile 2009, 78 min.

22.08.2013, godz. 21.15 Bękart / Huacho, Chile 2009, 89 min.

16, 17 i 18 sierpnia 2013, od godz. 17.00 PRACOWNIA GŁOSU – warsztaty emisji głosu i śpiewu białego Biały śpiew to śpiew organiczny, niewyuczony w żadnej szkole. Dzisiaj, często nie mamy świadomości, że można tak operować głosem. Mają na to wpływ

29.08.2013, godz. 21.15 „Zmierzch”, Chile 2010, 78 min. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny! Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Tony Clifton Art Agency Ponownie zapraszamy do bydgoskiej Estrady, gdzie w sobotę 13.07.2013 odbędzie się drugi odcinek serii koncertowej Tony Clifton Presents. Ideą przyświecającą koncertom tego cyklu jest promocja dobrej, ambitnej i artystycznej twórczości. Na wydarzeniach organizowanych pod tym szyldem zwolennicy grania na żywo będą mieli okazję zobaczyć ciekawe „pozamainstreamowe” projekty muzyczne pojawiające się nie tylko na rodzimej scenie.

H5N1 występowało na scenie m.in. z takimi zespołami jak Kult, Manchester, Oddział Zamknięty, Jelonek, Power of Trinity czy Enej. Pod koniec 2010 roku ukazała

się pierwsza płyta zespołu „Generał”, a zespół został laureatem plebiscytu Toruńskie Gwiazdy w kategorii „Nadzieja Roku 2010”. W 2012 roku zespół rozpoczął prace nad studyjną płytą długogrającą. „Poemat. Inaczej” to krok w nową stronę. NEUTRAL NOISE to mocne rockowe uderzenie z domieszką grunge. Zaczynali w piwnicy Domu Soleckiego Centrum Kultury, ale po wielu turbulencjach w skład zespołu wchodzą osoby z Solca Kujawskiego i Bydgoszczy. Grają ciężką muzykę, wielu porównuje ich do Pearl Jam i Soundgarden. The Sound Code to zespół z Ostrowa Wielkopolskiego reprezentujący nurt współczesnego rocka. Ich muzyka ma w sobie ogromne dawki energii, świeżości i spontaniczności. Na ich wizytówkę składają się charakterystyczne gęste brzmienia gitary, podróżująca czołgiem sekcja rytmiczna oraz spontaniczny, żywiołowy wokal z powodzeniem łączący takie formy wyrazu jak melodyjny śpiew, krzyk oraz rap.

Klubokawiarnia 1138

Ambulatorium vol. 2

13.07.2013, sobota, Estrada, ul Dworcowa 51, otwarcie drzwi 19:00, start 19:30, wstęp 10 pln The Sound Code 22:05 – 23:00 Neutral Noise 21:05 - 21:55 H5N1 20:15 – 20:55 Gravity 19:30 – 20:10

5.07.2013, od godz. 20.00, wstęp 5 PLN

Stand-Up Bydgoszcz!

Pierwszy w historii Bydgoszczy wieczór z komediowym Stand-Upem. Wystąpią członkowie grupy Stand-Up Łódź, a nasze miasto reprezentować będzie Szymon Andrzejewski z Radia Kultura.

19.07.2013, od godz. 20.00 Druga edycja imprezy w klimacie deep. Zanurz się w głębokich dźwiękach ambientu, mrocznych wizualizacjach i instalacjach artystycznych… 27.07.2013, od godz. 20.00

GOA w 1138

„Dużo techna, niezłe przejścia, dobrze wkręca, psychodelia!”. Impreza totalna – goa trance w klubokawiarni 1138. lipiec/sierpień 2013  | 

 | 37 


w y da r z e n i a Filharmonia Pomorska 15 sierpnia 2013, czwartek, godz. 18.00, Nieszawa, prom

KONCERT NA WODZIE

Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego Fundacja im. Krzywdów i Bieńków – prezes Antoni Maksim Burmistrz Miasta Nieszawy – Marian Tołodziecki Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis Sławomir Chrzanowski, dyrygent Ewelina Szybilska, sopran Łukasz Gaj, tenor w programie znane arie i duety z oper i operetek oraz najpopularniejsze polki Straussa Nieszawski prom na Wiśle po raz 15 stanie zamieni się w estradę, na której wystąpi Capella Bydgostiensis pod batutą Sławomira Chrzanowskiego, dyrektora Filharmonii Zabrzańskiej, prawdziwego mistrza nastrojowych koncertów z przyjemną i łagodną muzyką dosłownie dla wszystkich, która zapada w sercach. A swym śpiewem uraczą słuchaczy S ł a w o m i r C h r z a n o w s k i młodzi i bardzo utalentowani soliści: sopranistka Ewelina Szybilska absolwentka katowickiej uczelni, laureatka konkursów wokalnych w Polsce, Słowacji i Austrii, która współpracuje z Operą Śląską w Bytomiu i Teatrem Muzycznym w Gliwicach oraz tenor Łukasz Gaj, solista Opery Wrocławskiej, u  progu wielkiej kariery. Na koncert wstęp jest wolny, a w razie niepogody koncert odbędzie się w nieszawskim Kościele Parafialnym. 30 sierpnia 2013, piątek, godz. 19.00

KULTOWE PRZEBOJE NA GITARĘ

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej Paweł Kotla, dyrygent Krzysztof Meisinger, gitara Ketèlbey – Na perskim rynku (1920) Rodrigo – Concierto de Aranjuez Moncayo – Huapango Williams – Suita z filmu „Gwiezdne wojny”

Nie ma przesady w tytule tego koncertu symfonicznego, którym przywitamy po wakacjach naszą publiczność, bowiem już sam program koncertu zapowiada się znakomicie, a solistą będzie Krzysztof Meisinger zaliczany do ścisłej czołówki polskich gitarzystów klasycznych młodego pokolenia, laureat wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Dla wielu osób clou wieczoru będzie, dawno nie grany w FP, przepiękny utwór hiszpańskiego kompozytora Joaquina Rodrigo pt. Concierto de Aranjuez na gitarę solo i orkiestrę skom38 | 

 | lipiec/sierpień 2013

ponowany w 1939. Tytuł nawiązuje do ogrodów pałacu w Aranjuez, „gdzie Rodrigo wraz z żoną spędzali miesiąc miodowy. Chociaż Rodrigo chciał w utworze zawrzeć klimat końca XVIII wieku na dworze Karola IV i Ferdynanda VII (torreadorzy, obrazy Goi), wyczuwalna jest również świadomość tego, co w 1939 przeżywał Rodrigo – lęk przed wojną, śmierć dziecka i ciężka choroba żony”.

Krz ysztof Meisinger

W lipcu Filharmonia ma przerwę urlopową. Rezerwacje można składać pod numerem 52 3210467, e-mail: bilety@filharmonia.bydgoszcz.pl. Sprzedaż biletów, w tym na 51. BFM, rozpocznie się od poniedziałku, 5 sierpnia 2013.

51. BYDGOSKI FESTIWAL MUZYCZNY 13 września – 4 października 2013, Bydgoszcz, Toruń, Chełmno

KLASYKA I JAZZ

ROK JUBILEUSZÓW: Lutosławskiego, Góreckiego, Pendereckiego

Z racji 100. rocznicy urodzin Witolda Lutosławskiego oraz jubileuszy 80. urodzin Henryka Mikołaja Góreckiego oraz Krzysztofa Pendereckiego – wybitnych kompozytorów, mistrzów batuty i ambasadorów polskiej sztuki muzycznej w świecie – ich dzieła zajęły poczesne miejsca w kalendarium festiwalowym. W roku bieżącym swoje 60-lecie świętuje także Filharmonia Pomorska. Inaugurację bydgoskiego święta muzyki, którą poprowadzi maestro Antoni Wit, w całości wypełni Krzysztofa Pendereckiego Pasja wg św. Łukasza – jedno z najważniejszych dzieł polskiej muzyki XX wieku. Odbędzie się koncert z utworem Łańcuch II na skrzypce i orkiestrę Witolda Lutosławskiego w wykonaniu symfoników bydgoskich pod dyrekcją japońskiego artysty Takao Ukigayi oraz nestora wiolinistyki Krzysztofa Jakowicza. Formuła klasyczna koncertów, podążając za myślą przewodnią Festiwalu, zostanie urozmaicona dzięki dwojakiej formie wykonawczej, bowiem obok dzieł wielkich twórców muzyki, jak Bach, Verdi, Ravel, Dvořák czy Rachmaninow pojawią się wybitni soliści i zespoły z tzw. nurtu muzyki „nowej”, jak np. Kwadrofonik, eksperymentującej z innymi dziedzinami sztuki, improwizującej i performance’owej, która mieni się wielobarwnością brzmienia i różnorodnością technik. Wystąpią wybitni soliści i zespoły muzyki jazzowej, która zawsze zajmuje poczesne miejsce na estradzie bydgoskiej Filharmonii. Gościć zatem będzie Adam Makowicz – wielką osobowość polskiej pianistyki jazzowej, wybitny wirtuoz skrzypiec i gwiazda światowego jazzu – Nigel Kennedy oraz sławne, utytułowane trio jazzowe Andrzeja Jagodzińskiego. Mariola Grochowina


w y da r z e n i a Teatr Polski 11.07.2013, godz. 20.30 – pokaz w ramach Transport Festival 2013, München

V (F) ICD-10. Transformacje

reżyseria: Paweł Łysak; dramaturgia: Paweł Sztarbowski; scenografia: Paweł Wodziński; kostiumy: Aleksandra Semenowicz; opracowanie muzyczne: Maciej Szymborski, Sławomir Szudrowicz; ruch sceniczny: Maćko Prusak; projekcje video: Remigiusz Zawadzki; reżyseria światła: Robert Łosicki; występują: Karolina Adamczyk, Marta Ścisłowicz (gościnnie), Małgorzata Trofimiuk, Michał Czachor, Mirosław Guzowski, Michał Jarmicki, Artur Krajewski

Pokazy w ramach XIV Wakacyjnego Przeglądu Przedstawień, Duża scena Teatru Rozrywki w Chorzowie: 16.08.2013, czwartek, godz. 19.00

Trzy siostry

18.08.2013, sobota, godz. 19.00

Klub kawalerów

19.08.2013, niedziela, godz. 19.00

Łagodna

inf. Paulina Wenderlich

Akademia Muzyczna 8-11 lipca 2013, Akademia Muzyczna, ul. Słowackiego 7

Seminarium Perkusyjne Techniki wykonawcze. Wybrane problemy nauczania gry na perkusji prof. Jan Pilch (Akademia Muzyczna w Krakowie) prof. Grzegorz Jurczyk (Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy) dr Piotr Pniak (Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi) mgr Waldemar Franczyk (Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy) mgr Wojciech Herzyk (Akademia Muzyczna im. K.   Szymanowskiego w Katowicach) mgr Piotr Kostrzewa (Sinfonia Varsovia, PSM I st. im. K. Kurpińskiego w Warszawie) mgr Maciej Marciniak (Zespół Szkół Muzycznych w Toruniu) Sergei Buranov (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Białorusi) Finansowane ze środków CEA Kontakt: Grzegorz Jurczyk, tel. 603  061  631, e-mail: g.jurczyk@wp.pl. Dział Artystyczny, tel. 52 321 16 67, e-mail: aniacudo@amuz.bydgoszcz.pl 10.07.2013, środa, godz. 19.00, wstęp wolny

Akademia w zabytkach Bydgoszczy

Zespół Męski Gregorianum Berenika Jozajtis, dyrygent Laureat Nagrody Rektora Am W Bydgoszczy V Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej

14.07.2013, niedziela, godz. 17.00, Pałac w Lubostroniu

CXXXV Koncert Pałacowy

Agata Nowakowska-Gumiela, fortepian

Bilety można nabywać w Pałacu w Lubostroniu pół godziny przed koncertem 24.07.2013, środa, godz. 19.00, wstęp wolny

Akademia w zabytkach Bydgoszczy Pedagodzy, studenci, goście AM w Bydgoszczy 7.08.2013, środa, godz. 19.00, wstęp wolny

Akademia w zabytkach Bydgoszczy Pedagodzy, studenci, goście AM w Bydgoszczy 11.08.2013, niedziela, godz. 17.00, Pałac w Lubostroniu. Bilety można nabywać w Pałacu w Lubostroniu pół godziny przed koncertem

CXXXVI Koncert Pałacowy Beata Dzikowicz, flet Jadwiga Stanek, altówka Maria Lewandowska, harfa 21.08.2013, środa, godz. 19.00, wstęp wolny

Akademia w zabytkach Bydgoszczy Pedagodzy, studenci, goście AM w Bydgoszczy inf. Anna Cudo

Chór Kameralny „Camerata” Chór Kameralny „Camerata” działający w Miejskim Centrum Kultury ul. Marcinkowskiego 12-14 ogłasza nabór uzupełniający. Zapraszamy osoby w wieku dojrzałym pragnące

realizować swoje wokalne pasje, chętne do udziału w próbach. Dodatkowych informacji udziela p. Hanna Żółkoś – dyrygent chóru, tel. 691 425 220. lipiec/sierpień 2013  | 

 | 39 


w y da r z e n i a Kawiarenka BelleÉpoque 24.07.2013, środa, godz. 19.00, salonik secesyjny MCK

IV spotkanie w „Kawiarence BelleÉpoque”

Spacerując ulicami Bydgoszczy możemy podziwiać wiele pięknych, historycznych budowli. Oglądamy dekoracje fasad, rzeźbione drzwi, okna. Jeśli jest to kościół czy budynek użyteczności publicznej czasem uda nam się zajrzeć do środka. Niestety nie zawsze. W kamienicach i willach, piękno ich wnętrz zarezerwowane jest prawie wyłącznie dla mieszkańców. A szkoda, bo budynki te często kryją prawdziwe skarby. Klatki schodowe, sienie przejazdowe czy wreszcie same mieszkania wykończone były z równą starannością i dbałością o szczegóły jak fasady. Możemy tam znaleźć malowidła, sztukaterie o przeróżnych, oryginalnych wzorach, przepiękne witraże, piece, rzeźbione balustrady klatek schodowych, boazerie, tapety. Czasem wśród takich skarbów znajdzie się nawet fontanna.

O tym właśnie chcemy porozmawiać na następnym, już czwartym spotkaniu z cyklu „Kawiarenka BelleÉpoque”, które odbędzie się 24 lipca o godzinie 19.00 w saloniku secesyjnym Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Marcinkowskiego 12-14. Pokazane zostaną wnętrza kilku bydgoskich willi, których wystrój pochodzi z różnych okresów stylowych od historyzmu do Art déco. Liczymy również na Państwa udział w odkrywaniu ukrytych skarbów bydgoskiej architektury. Zapraszamy do robienia zdjęć i wysyłania ich na adres: centrumkulturybe@gmail.com. Najlepsze i najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone oraz pokazane na wystawie. Szczegóły i regulamin konkursu na stronie Centrum Kultury BelleÉpoque (www.facebook.com/pages/Centrum-Kultury-Belle-Epoque/174171456071768?ref=hl) 40 | 

 | lipiec/sierpień 2013

21.08.2013, środa, godz. 19.00, salonik secesyjny MCK

V spotkanie w „Kawiarence BelleÉpoque”

Podróże „do wód” i nie tylko. Turystyka na przełomie XIX i XX stulecia. Ludzie podróżowali od wieków, nie mniej nigdy wcześniej nie odbywało się to tak licznie i tak szybko. Już w pierwszej połowie XIX stulecia modne było odwiedzanie romantycznych miejsc, starych zamczysk czy ruin, warowni i innych starożytności. Ludzie zamożni chętnie jeździli „do wód” – miejscowości słynnych z leczniczych właściwości wody i klimatu. Podróżowano również „w  celu zdobywania wiedzy”, a prości żołnierze podczas służby wojskowej mogli poznać wiele regionów i miast. Wojażom sprzyjały nowe środki transportu, wzrost zamożności oraz postęp w likwidacji analfabetyzmu. W II połowie XIX wieku wyjazdy na letni wypoczynek polecali higieniści, lekarze, a także szkoły, które same zaczęły je organizować. Około 1900 roku wykształciła się sieć usług turystycznych, w dużych nakładach wydawano książki podróżnicze oraz przewodniki – Michelin, Baedekera czy Murraya. Powstały również agencje podróżnicze, informujące o cenach pociągów, hoteli, pensjonatów, podróży statkami czy transatlantykami, a  także organizujące pierwsze masowe wycieczki. Wspomnienia z wakacji można było uwiecznić skrzynkowym aparatem fotograficznym marki Kodak.

R o d z i n a n a p l a ż y o k . 19 0 0

O tym właśnie chcemy porozmawiać na sierpniowym, już piątym spotkaniu z cyklu „Kawiarenka BelleÉpoque”, które odbędzie się 21 sierpnia o godzinie 19.00 w saloniku secesyjnym Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Marcinkowskiego 12-14. Liczymy również na Państwa rodzinne pamiątki z wakacji. Daria Bręczewska-Kulesza


w y da r z e n i a Galeria Fotografii Artystycznej FARBIARNIA

„Balaton” fot. Jerz y Riegel

W poszukiwaniu tożsamości lokalnej… – Interesując się przemianami w kulturze bydgoskiej, zauważyliśmy nacisk na potrzebę poszukiwania, rekonstrukcji i odbudowy tożsamości lokalnej naszego miasta. Stało się to punktem wyjścia do stworzenia interdyscyplinarnego projektu, który rozegra się w przestrzeni miasta – mówią członkowie Fundacji „FARBIARNIA”. Tak powstał projekt „BALATON”, który z jednej strony jest reakcją na zmiany w sposobach tworzenia przestrzeni miejskiej, które bardzo często prowadzą do zanikania idei miasta rozumianego jako przestrzeń publiczna, z drugiej jest odpowiedzią na rosnącą separację i atrofię społeczności lokalnych. Autorzy projektu chcą pokazać, że wbrew zasadzie policentryczności – nie wszystko, co najciekawsze, musi się odbywać w centrum miasta, a dla przykładu, znajdujący się na osiedlu Bartodzieje „Balaton”, ze swoja oryginalną architekturą i barwną historią, ma potencjał być ciekawym centrum rozrywkowo-kulturalnym Bydgoszczy. Dawniej akwen Balaton był miejscem wokół którego skupiało się życie towarzyskie, rekreacyjne i kulturalne. Sprzyjało to nie tylko spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, ale też nawiązywaniu relacji z najbliższym otoczeniem. W ramach projektu przypomniane zostaną właśnie lata 70-te i 80-te minionego stulecia, kiedy to Balaton łączył w sobie plażę i miejskie kąpielisko z areną sportów żeglarskich. Celem projektu jest stworzenie miejsca w którym dokona się próby rekonstrukcji oraz odbudowy tożsamości lokalnej, która istniała wokół „Balatonu” oraz podjęcie dyskusji nad rolą tej lokalizacji w przestrzeni miasta. Poprzez swoistą “podróż w czasie”, ten projekt ma na jeden dzień przywrócić lata świetności „Balatonu” jako miejsca pełniącego funkcje rekreacyjne, które już w większości zaniknęły, ale też w szerszym kontekście, przypomnieć czasy poprzedzające zalanie naszego otoczenia technologicznymi gadżetami, które wyparły dawne przedmioty codziennego użytku i co ważniejsze – silnie wpłynęły na sposób spędzania wolnego czasu, zarówno w otoczeniu domowym, jak i na własnym „podwórku”.

Dziś, przeciętna rodzina mieszkająca w bloku, żyje głównie we własnym M3 bądź M4, otaczając się nowinkami techniki – m.in. komputerami osobistymi czy scentralizowanym w niemal każdym dużym pokoju telewizorem. Przedsięwzięcie Fundacji „FARBIARNIA” ma pokazać, że warto dążyć do odbudowania więzi społecznych, poczucia przynależności i własności, a także wskrzeszenia – choć na jeden dzień – alternatywnych rozwiązań – dawnych gier podwórkowych, które w większości również zaniknęły. Członkowie fundacji pragną w ten sposób zainspirować do dbania o kulturę fizyczną, nie tylko tzw. „kulturę kciuka”, przypomnieć czasy, gdy grało się w klasy, skakało w gumę czy tzw. „kręconkę”, a tabliczki „zakaz gry w piłkę” pod blokiem się nie zdarzały, bo miejsca parkingowe nie były dla społeczeństwa ważniejsze niż przestrzeń dla dzieci, bawiących się na własnym podwórku. Autorzy przedsięwzięcia zamierzają wydać album, zawierający zebrany materiał zdjęciowy i wspomnieniowy, zebrany w ramach projektu, oraz umieścić pozyskane archiwalia w Archiwum Państwowym. Planują również przedstawić publikację mieszkańcom, nawiązując z nimi dialog. Ponieważ projekt ten posiada charakter interaktywny, w którym mieszkańcy zbudują dzieło poprzez żywe uczestnictwo i nadadzą mu sens. Bowiem jednym z założeń fundacji jest przeniesienie nacisku z wyobraźni indywidualnej na społeczną funkcję sztuki. W ramach projektu „BALATON” pod koniec wakacji nad „Balatonem” odbędzie się impreza dla mieszkańców Bydgoszczy – jak za dawnych lat. Poprzedzą ją dwudniowe warsztaty dla dzieci i młodzieży (prowadzone przez członkinie Fundacji Kreatywnej Edukacji oraz Stowarzyszenia Rodzic Działa), na które już teraz serdecznie zapraszamy. Więcej szczegółów na temat tych działań znajdzie się we wrześniowym wydaniu BIK-u, a wkrótce także na stronie www.farbiarnia.org. Projekt współfinansuje Urząd Miasta Bydgoszczy. inf. Justyna Król

Wolontariusze chętni do udziału w projekcie mogą zgłaszać się mailowo: justyna@farbiarnia.org lipiec/sierpień 2013  | 

 | 41 


w y da r z e n i a Galeria Autorska  Jan Kaja i Jacek Soliński 11.07.2013, godz. 18.00. Wystawa czynna do 30 lipca

Otwarcie wystawy fotografii ks. Macieja Kulczyńskiego pt. „Życie Mycielewa” Maciej Kulczyński ur. 1977 w Szubinie, ksiądz katolicki. W 2003 ukończył Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie. Aktualnie jest wikarym w parafii pw. św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Od 2006 roku zajmuje się fotografią kreacyjną i socjologiczną dokumentując najbliższe otoczenie. Swoje prace łączy z krótkimi poetyckimi narracjami.

Maciej Kulc z yński, Krzesło, fotograf ia

Maciej Kulc z yński, Julka, fotograf ia

* * * Życie nasze jest zakorzenione w jakimś miejscu na ziemi. Jaki ten korzeń, taki później pień, gałęzie, liście. Nie może się drzewo odciąć od korzenia, bo prędzej czy później zwiędnie. Lubię wracać do źródła, patrzeć na nowo na to, co jest moją historią, cieszyć się obcując z obecnością mojego życia właśnie w miejscu gdzie czas wykracza z ram: „wcześniej – później”. Takie, na swój sposób, pojęte „teraz”. Stąd też moje fotografowanie, jako wpatrywanie się w te miejsca, które choć już nieco inne, z innymi ludźmi (często najbliższymi, dziećmi), służą poznawaniu tego mojego „bycia”. MYCIELEWO jest sposobem mojego postrzegania świata. Fotografuję dosyć często miejsca, ludzi, rzeczy by odnajdywać w  tym siebie, swoją wrażliwość na świat. Fotografuję z potrzeby bycia sobą, człowiekiem z MYCIELEWA. ks. Maciej Kulczyński

42 | 

 | lipiec/sierpień 2013

11.07.2013, godz. 18.00

Spotkanie poetyckie, ks. Franciszek Kamecki pt. „Kiedy wychodzę poza nierozpoznawalny czas”

Czytanie wierszy autor i Mieczysław Franaszek Franciszek Kamecki, ur. 1940 ks. proboszcz w Grucznie, wykładowca, rekolekcjonista, organizator wyjazdów, obozowisk, rekreacji, medytacji, dni kultury, biesiad. Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym” (debiut 1960), „Więzi”, „Oficynie Poetów i Malarzy”, „Toposie”, „Poboczach”, „Pielgrzymie”, „Posłańcu Ducha Św.”. Wydał tomy poezji: Parabole Syzyfa (1974), Sanczo i ocean (1981), Epilogi Jakuba (1986), Borowiackie językowanie (1989), Ten, co umywa nogi (2001), Skarga księdza (2002), Podsłuchiwanie siebie (2006), Tam, gdzie pędraki, zielsko i cisza (2006, II wyd.2008), Lustro (2006, II wyd. 2008), Narek knele – Skarga księdza (wyd. czesko-polskie tłum. Lenka Danhelova, 2007), Drabiną do nieba (felietony, 1997). Współautor albumów, scenariuszy i materiałów kościelnych. Uhonorowany m.in. za najciekawszy debiut roku na Ogólnopolskim Festiwalu Poezji (1974), Złotym Krzyżem Zasługi RP (2000), nominowany do nagrody Artusa, Książka Lata (2001), laureat I miejsca w  konkursie Interartus (2002), nagrodzony Feliksem „Gazety Wyborczej Bydgoszczy i Torunia” dla ludzi sukcesu (2002), medalem „Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską” (Bydgoszcz, 2005), Pierścieniem Mechtyldy (Tczew 2006) i Piórem Kociewskim (Tczew 2007), Medal Prezydenta Bydgoszczy (2011). Po ukazaniu się wierszy zebranych ks. Franciszka Kameckiego (Pelplin 2001) (…) wydawały się one jakieś chropowate, nie do końca od strony poetyckiej obrobione, doszlifowane (…). Przez wewnętrzne światy wielu utworów szło mi się, że tak powiem, jak po grudzie. Dziś, po ponownej lekturze tego tomu, a zwłaszcza po wydanej w rok później Skardze księdza (Sopot 2002) domyślam się, ba, czasem wydaje mi się, że tak właśnie być miało i nawet w pewnym sensie również tak być powinno: nieefektownie, szaro, opornie… a więc także: inaczej; inaczej niż przy innych pisanych przez księży wierszach, których mniej lub bardziej utajonym celem bywa prostowanie zawikłanych ludzkich ścieżek, podpowiadanie jasnych rozwiązań (…). Tu nie chodzi o to, że w wierszach autora Epilogów Jakuba owego porządkującego naszą duchowość, a pochodzącego z niebios światła nie ma, bo ono jest, ale o to, że częstokroć ujawnia się nie tam, gdzie się go spodziewaliśmy. Czasami – całą istotą swego poetyckiego świadczenia ukazuje Kamecki – trzeba sobie mocno poranić dłonie, aby ów niebiański poblask odsłonić. I ksiądz-poeta jest tym człowiekiem, któremu ów trud docierania do światła również nie został oszczędzony. (…) Całą problemową oraz językową istotą swej poetyckiej wypowiedzi ukazuje, iż nie tylko my, ludzie świeccy, ale i on – kapłan skazany jest na chodzenie „po grudzie”, i że również on od tego chodzenia ma nie tylko poranione stopy, poobijane kostki, ale i, że tak powiem, posiniaczoną świadomość. Kazimierz Nowosielski


w y da r z e n i a nia stanowi kobieta. Jej podwójny portret zdaje się być personifikacją tej tajemnicy, wobec której artysta jest tak wstrzemięźliwy i ostrożny.

29.08.2013, godz. 18.00. Ekspozycja czynna do 11 września

Otwarcie wystawy obrazów Kazimierza Drejasa pt. „Naprzeciw siebie”

K a z i m i e r z D r e j a s , S t r o n y X X X , o l e j , 2 011

SYNTEZA REALNOŚCI (…) Mistrzowskie opanowanie warsztatu pozwoliło artyście stworzyć własny malarski świat – jakby teatr, w którym pojawiają się na scenie wystylizowane postacie. Życie wewnętrzne autora zdaje się być rozpisane na role. Najpierw uwagę widza skupiała tylko jedna aktorka, by w kolejnej dekadzie wystąpić w towarzystwie swojego sobowtóra. W latach 80. Kazimierz Drejas stworzył swój charakterystyczny „dwupostaciowy monodram” z kobietą w roli medium. (…) Z upływem czasu sensualistyczne podejście do życia stanie się dla malarza podstawą badania i rejestrowania rzeczywistości. (…) Umiejętne operowanie oświetleniem i wybranymi rekwizytami (o mocnym nasyconym kolorze) w monochromatycznym otoczeniu określiło sceniczny rodzaj skupienia. Oto widz ma możliwość uczestniczenia w różnych jednoaktowych scenach mówiących o melancholii, skupieniu i samotności. (…) Kazimierz Drejas zgodnie ze swoimi założeniami określił „bezpieczny” dystans do sfery ponadrealnej i  do wszystkiego, co niesprawdzalne. Pozostał malarzem – poetą, empirykiem, dla którego metaforę istnie-

29.08.2013, godz. 18.00

Spotkanie poetyckie z Janem Wachem pt. „Zobowiązania” oraz promocja nowego tomu wierszy Fot. Jan Kaja

Kazimierz Drejas, ur. 1937 w Bydgoszczy. Studia odbył w latach 1957-1961 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu i ASP w Krakowie w pracowniach prof. Jerzego Fedkowicza, Emila Kruchy i  Wacława Taranczewskiego. Członek ZPAP od 1965. Jest autorem 27 wystaw indywidualnych. Uczestniczył w 89 wystawach plastyki bydgoskiej, 72 wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych i w 24 wystawach zagranicznych. .Jego prace znajdują się w zbiorach publicznych (70 obrazów) oraz prywatnych w kraju i zagranicą (230 obrazów). Otrzymał szereg nagród i wyróżnień, w tym Nagrodę Prezydenta Miasta Bydgoszczy w 2008 roku.

Jacek Soliński

Jan Wach, ur. 1955, absolwent I LO i WSP w Bydgoszczy. Animator kultury. W latach 80. XX wieku na emigracji wewnętrznej, rolnik – hodowca świń i koni. W latach 1991-95 prezes Okręgowego Związku Hodowców Koni. Od 1995 Wójt Gminy Sicienko, najbliższego sąsiada Bydgoszczy. Współuczestnik grupy faktu poetyckiego „Parkan”. W 2004 powołał do życia galerię sztuki ITK Sicienko ściśle współpracującą z Galerią Autorską. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich – legitymacja nr 1126. Zwartym drukiem ukazały się: Mały opis (1977, poezja), Nekrologi poetyckie (1980, poezja konkretna/wizualna), an ach (1980, poezja konkretna/wizualna), Po sobie (1982, poezja), Miłość bierze się z gry światła (2005, poezja), Zawsze będą obiekty przykuwające uwagę (2007, poezja), Chodźmy na miasto (2009, poezja). W  2005 ukazał się Przewodnik turystyczny, a w 2006 monografia Gmina Sicienko – miejsca i ludzie. W obu przypadkach J. Wach był pomysłodawcą, redaktorem i autorem znacznej części tekstu. * * * Doświadczenie poezji konkretnej owocuje dzisiaj pietyzmem w traktowaniu słowa. Namysł, klarowność wypowiedzi przedkłada poeta nad formalne wirtuozostwo dążąc do maksymalnej przezroczystości semantycznej. Jarosław Jakubowski

Jest to teraz poezja skupionej uwagi, poezja bardzo osobista, wręcz intymna, uniwersalizująca przeżycie jednostkowe, indywidualne i codzienne, a zarazem ujawniająca niezwykłość, głębię i wieloznaczność faktów pozornie prozaicznych. Piotr Siemaszko

…oba wątki rozumienia i podejścia do sztuki – tradycyjny i nowoczesny – zdają się tworzyć symbiozę. Ten charakter kreacji twórczej, poszukującej nowej formy, jednak zbudowany na szacunku do przeszłości, określił na stałe artystyczne credo Jana Wacha. Jacek Soliński

Istotą tych utworów jest ustawiczne poszukiwanie, sprawdzanie w zapisie poetyckim formuł wiersza, języka i mowy; wzajemnej przystawalności słów i znaczeń. Krzysztof Soliński

lipiec/sierpień 2013  | 

 | 43 


w y da r z e n i a Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Godzinami o książkach – Dyskusyjne Kluby Książki w WiMBP. 10 Dyskusyjnych Klubów Książki działa w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Szczegóły dotyczące ich działalności publikowane są na stronie: dkk.wimbp.man.bydgoszcz.pl. Realizowany przez WiMBP we współpracy z Instytutem Książki program DKK, obejmuje także spotkania autorskie. 31.07.2013, godz. 18.00, Biblioteka Główna WiMBP, Sala Wykładowa

Spotkanie autorskie ze Steffenem Möllerem

– znanym i lubianym w Polsce niemieckim aktorem, kabareciarzem, pisarzem. Największą popularność zdobył występując regularnie przez 5 lat w prowadzonym przez Monikę Richardson talk-show pt. Europa da się lubić. Zagrał w bardzo popularnym serialu M jak miłość rolę Stefana Müllera, syna Simony (Agnieszka Perepeczko). Znany jest też z pierwszej edycji programu TVP2 Załóż się, której był prowadzącym od września do grudnia 2005. Wydaje płyty ze swoimi występami, m.in. Niemiec na Młocinach i E, tam, Unia!. Jego najnowsze live-show DVD w języku niemieckim nosi tytuł Expedition zu den

Bydgoszcz, moje miasto – zajęcia i plastyczne. 1.07.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul. Dworcowa 49) Bydgoszcz to moje miasto – zajęcia dla dzieci. 2.07.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 9 dla dzieci i młodzieży ul. M. Konopnickiej 28) Podróże dookoła świata z książką i Internetem – zajęcia edukacyjne. 2.07.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 12 dla dzieci i młodzieży ul. Pielęgniarska 17) Najciekawsze polskie regiony – zajęcia edukacyjne. 2.07.2013, godz. 12.00, WiMBP (Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3) Tu kwitnie czytanie – zajęcia plastyczne, podczas których dzieci będą przygotowywały biblioteczną gazetkę. 2.07.2013, godz. 12.00, WiMBP (Filia nr 7 dla dorosłych i dla dzieci ul. Nakielska 175a) Dzień Dziennikarza – zajęcia edukacyjne dla dzieci. 4.07.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 12 dla dzieci i młodzieży ul. Pielęgniarska 17) Spacerkiem po Warszawie – zajęcia edukacyjne. 4.07.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży ul. Bohaterów Kragujewca 11) Piknik z książką – zabawy na świeżym powietrzu. 4.07.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 17 dla dorosłych i dla dzieci ul. Łanowa 2) Lektury na wakacje – zajęcia literackie dla seniorów.

Polen 2012. Jest autorem książek: Polska da się lubić (jej niemiecka wersja Viva Polonia przez 40 tygodni utrzymywała się na liście bestsellerów tygodnika Spiegel), Moja klasyczna paranoja oraz polska wersja książki Expedition zu den Polen zatytułowana Berlin-Warszawa-Express, która miała swoją premierę w czerwcu 2013 i której promocja będzie miała miejsce podczas bydgoskiego spotkania. Serdecznie zapraszamy. Wstęp za okazaniem wejściówek (do odbioru od godz. 16.00 tydzień przed spotkaniem w Wypożyczalni Biblioteki Głównej, Stary Rynek 24). inf. Lucyna Partyka

Wybrane zajęcia edukacyjne w lipcu: 1.07.2013, godz. 10.30, WiMBP (Filia nr 17 dla dorosłych i dla dzieci ul. Łanowa 2) Wakacyjne opowieści – głośne czytanie bajek i opowiadań o tematyce wakacji – zajęcia dla dzieci. 1.07.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 6 dla dzieci i młodzieży ul. Noakowskiego 4) 44 | 

 | lipiec/sierpień 2013

4.07.2013, godz. 12.00, WiMBP (Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul. Dworcowa 49) Moja ulica, mój dom – zajęcia edukacyjne dla dzieci. 5.07.2013, godz. 12.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 59) Od pierwszych parowozów po nowoczesne superbolidy: poznajemy historię samochodu – zajęcia edukacyjne. 8.07.2013, godz. 12.00, WiMBP (Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3) Wesoły autobus-przystanek pierwszy, czyli na tropie duchów, czarownic i upiorów – zajęcia edukacyjne poświecone ciekawym wakacyjnym miejscom w Polsce. 9.07.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 6 dla dzieci i młodzieży ul. Noakowskiego 4) Turniej gier planszowych. 9.07.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul. Broniewskiego 1) Piraci na wyspie skarbów – zajęcia edukacyjne dla dzieci. 9.07.2013, godz. 12.00, WiMBP (Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3) Mały inżynier – zajęcia edukacyjne, podczas których


w y da r z e n i a dzieci wykorzystując magię nauki wykonają proste eksperymenty i doświadczenia. 11.07.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 1 dla dzieci i młodzieży ul. Powstańców Wielkopolskich 26) Leśna kraina. Czarodzieje i czarodziejki z leśnych zakątków – zajęcia literackie. 11.07.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży ul. Bohaterów Kragujewca 11) Zabawy twórcze w bibliotece. 11.07.2013, godz. 12.00, WiMBP (Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3) Jak w ulu – zajęcia edukacyjne, podczas których dzieci zapoznają się z ciekawostkami z życia pszczół oraz rozwiązywać będą łamigłówki Pszczółki Mai. 15.07.2013, godz. 14.00, WiMBP (Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci ul. Toruńska 185) Poezja Juliana Tuwima – zajęcia literackie. 16.07.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 1 dla dzieci i młodzieży ul. Powstańców Wielkopolskich 26) Kraina Tysiąca Jezior, czyli na mazurskim szlaku – zajęcia edukacyjne z cyklu Wakacyjna podróż po Polsce. 16.07.2013, godz. 12.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 59) Skarbiec sztuki: tworzę jak Shen Quan – cykliczne zajęcia plastyczne. 17.07.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 1 dla dzieci i młodzieży ul. Powstańców Wielkopolskich 26) Góry Świętokrzyskie i ich tajemnice – zajęcia edukacyjne z cyklu Wakacyjna podróż po Polsce. 17.07.2013, godz. 12.00, WiMBP (Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul. Dworcowa 49) Moja ulica, mój dom – zajęcia literackie dla dzieci. 18.07.2013, godz. 12.00, WiMBP (Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul. Broniewskiego 1) Piknik Bibliożerców – impreza w plenerze przeznaczona dla dzieci. 22.07.2013, godz. 11.00, (Filia nr 1 dla dzieci i młodzieży ul. Powstańców Wielkopolskich 26) Sudety i Góry Stołowe – zajęcia edukacyjne z cyklu Wakacyjna podróż po Polsce. 22.07.2013, godz. 12.00, WiMBP (Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3) Wesoły autobus – przystanek drugi, czyli gwiezdne podróże – zajęcia edukacyjne poświecone ciekawym wakacyjnym miejscom w Polsce. 23.07.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 17 dla dorosłych i dla dzieci ul. Łanowa 2) Z wizytą u Indian amerykańskich – zajęcia edukacyjne dla dzieci. 23.07.2013, godz. 12.00, WiMBP (Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3) O dziesięciu takich, co nigdy się nie nudzą, czyli mały teatrzyk paluszkowy – zajęcia teatralne połączone

z wykonywaniem paluszkowych pacynek. 26.07.2013, godz. 12.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 59) Lato w piosence – zajęcia literackie. 30.07.2013, godz. 12.00, WiMBP (Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3) Jak żyli ludzie w dawnych czasach? Średniowieczna podróż do dawnej epoki – zajęcia edukacyjne.

Wybrane zajęcia edukacyjne w sierpniu: 1.08.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 9 dla dzieci i młodzieży ul. M. Konopnickiej 28) Przystanek historia: średniowiecze – zajęcia edukacyjne. 1.08.2013, godz. 12.00, WiMBP (Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3) Wesoły autobus – przystanek trzeci, czyli rycerska przygoda – poznajemy średniowieczne zamki i odkrywamy komnaty pełne tajemnic oraz zagadek – zajęcia edukacyjne poświecone ciekawym wakacyjnym miejscom w Polsce. 1.08.2013, godz. 12.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 59) Bieg po zwodzonym moście – gry i zabawy dla dzieci. 5.08.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 17 dla dorosłych i dla dzieci ul. Łanowa 2) Ściegi krzyżykowe – zajęcia dla seniorów. 5.08.2013, godz. 14.00, WiMBP (Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci ul. Toruńska 185) Średniowiecze to 1000-letni okres w dziejach Europy – zajęcia edukacyjne dla dzieci. 6.08.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży ul. Bohaterów Kragujewca 11) Z tarczą lub na tarczy, czyli o kodeksie rycerskim – zajęcia edukacyjne. 6.08.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul. Dworcowa 49) Średniowieczna Bydgoszcz – zajęcia edukacyjne dla dzieci, podczas których uczestnicy planować będą trasę zwiedzania miasta szlakiem miejsc kultury średniowiecznej. 7.08.2013, godz. 14.00, WiMBP (Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci ul. Toruńska 185) Od deski do deski – konkurs pięknego czytania średniowiecznych legend. Zajęcia dla dzieci. 8.08.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 9 dla dzieci i młodzieży ul. M. Konopnickiej 28) Poszukiwanie średniowiecznych ciekawostek związanych z regionem bydgoskim – zajęcia edukacyjne. 8.08.2013, godz. 12.00, WiMBP (Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul. Dworcowa 49) Wycieczka po Bydgoszczy trasą wyznaczoną podczas zajęć ph.: „Średniowieczna Bydgoszcz” – spotkanie przeznaczone dla dzieci. lipiec/sierpień 2013  | 

 | 45 


w y da r z e n i a 13.08.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży ul. Bohaterów Kragujewca 11) Co wiesz o średniowieczu? – tworzenie albumu tematycznego podczas zajęć plastycznych. 13.08.2013, godz. 12.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 59) Mali detektywi na tropie średniowiecznych przydomków – zajęcia literackie dla dzieci. 16.08.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 17 dla dorosłych i dla dzieci ul. Łanowa 2) Pasowanie na rycerza i inne dworskie obyczaje – zajęcia teatralne dla dzieci. 20.08.2013, godz. 12.00, WiMBP (Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul. Dworcowa 49) Czytamy legendy bydgoskie – zajęcia literackie dla dzieci. 20.08.2013, godz. 15.00, WiMBP (Filia nr 25 dla dorosłych i dla dzieci ul. Jeżewska 6) Mity i legendy o smokach – Konkurs czytelniczy dla dzieci. 22.08.2013, godz. 12.00, WiMBP (Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul. Dworcowa 49) Średniowieczny rycerz – zajęcia literackie dla dzieci. 23.08.2013, godz. 14.00, WiMBP (Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci ul. Toruńska 185) Tworzenie gry planszowej, której fabuła rozgrywa się w epoce średniowiecza – zajęcia edukacyjne i plastyczne dla dzieci.

23.08.2013, godz. 15.00, WiMBP (Filia nr 25 dla dorosłych i dla dzieci ul. Jeżewska 6) Turniej rycerski w bibliotece – gry i zabawy dla dzieci. 27.08.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 9 dla dzieci i młodzieży ul. M. Konopnickiej 28) Technika ozdabiania książek w epoce średniowiecza – zajęcia edukacyjne. 27.08.2013, godz. 12.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 59) Średniowieczny kodeks honorowy: odtwarzamy reguły i zasady panujące w wiekach średnich – zajęcia edukacyjne dla dzieci. 27.08.2013, godz. 12.00, WiMBP (Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul. Dworcowa 49) Tradycje turniejów rycerskich – zajęcia literackie dla dzieci. 27.08.2013, godz. 15.00, WiMBP (Filia nr 25 dla dorosłych i dla dzieci ul. Jeżewska 6) Podróż po miastach średniowiecznej Europy – zajęcia edukacyjne dla dzieci. 28.08.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 1 dla dzieci i młodzieży ul. Powstańców Wielkopolskich 26) Jak żyli ludzie w czasach rycerzy – zajęcia edukacyjne. 29.08.2013, godz. 13.00, WiMBP (Filia nr 31 dla dorosłych i dla dzieci ul. Wielorybia 99) W średniowiecznym mieście. Zamki i warownie – zajęcia edukacyjne dla dzieci. Godziny pracy bibliotek w okresie WAKACJI (lipiec, sierpień) 2013 na www.wimbp.bydgoszcz.pl

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 5 WAKACJE W MDK 5

W tegoroczne wakacje odbędą się trzy turnusy półkolonii dla dzieci ze szkół podstawowych (I-VI): 15-19 lipca 2013, 22-26 lipca 2013, 29 lipca – 2 sierpnia 2013 W programie między innymi: całodniowa wycieczka, warsztaty plastyczne, zajęcia muzyczne, sportowo-rekreacyjne, itp. Gwarantujemy dwa posiłki: II śniadanie i obiad, opiekę wykwalifikowanej kadry oraz wizyty ciekawych gości. Zajęcia będą odbywały się od 8.00-16.00. Zapisy w sekretariacie MDK 5, ul. Krysiewiczowej 8 (osiedle Przylesie) – tel. 52 348 50 02. Zapraszamy – są jeszcze wolne miejsca. Przy zapisie pobierana jest opłata za cały turnus – 180 złotych.

muzyk, dziennikarz i instruktor teatralny. Chętni mogą zapisywać się w MDK-5. Zajęcia bezpłatne.

Poza tym dzieci ze szkół podstawowych zapraszamy na letnie warsztaty „SZTUKA NAS SIĘ IMA ZABAWY DO WIERSZA TUWIMA”. Zajęcia będą odbywać się w Galerii Fordon od 26.08 do 30.08.2013, w godzinach 10.00-13.30. W programie między innymi: BODY MUSIC, zabawy z chustą animacyjną, tworzenie instrumentów perkusyjnych, gry zabawy do wierszy Tuwima. Goście:

Dla wychowanków MDK-5 odbędą się także: Festiwal szachowy w Łazach 29 czerwca – 8 lipca Sportowe wakacje w Człuchowie 1-13 lipca Obozy szermiercze w Cetniewie 3-10 sierpnia, 16-26 sierpnia Obóz szachowy w Polanicy Zdrój 19-28 sierpnia Letnie warsztaty taneczne w MDK 5 19-30 sierpnia

46 | 

 | lipiec/sierpień 2013


w y da r z e n i a Fundacja Sztuki Art-House Uruchamiamy mobilne Muzeum Dziecka i Szczęśliwego Dzieciństwa! Otwarcie na Wyspie Młyńskiej 20 lipca! Zwiedzać będzie można do 10 września. Moim pierwszym miłym wspomnieniem z dzieciństwa był dzień, w którym zjadłam pierwsze w swoim życiu lizaki. To nie były zwykłe, kupione w sklepie słodycze. Mieszkałam wtedy u babci. Pamiętam, że dzień był pochmurny. Usłyszałam jak Bronia, bo tak ją nazywaliśmy, krząta się w  kuchni. Po czym poczuliśmy tak słodki, że aż mdły zapach karmelu. Unosił się już w całym domu. Zrobiło nam się gorąco. Pobiegliśmy zwabieni perspektywą niebiańskiej przyjemności. Babcia postanowiła, że każde z nas wybierze kształt swojego lizaka i cierpliwie formowała z niepokornej masy wybrane przez nas kształty. Wpatrywaliśmy się w zastygające na blasze nasze pierwsze marzenia i mimo, że nie pamiętam dzisiaj jak wyglądał mój lizak, to wspomnienie tego dnia przywołuje ciepło, smak, zapach, uczucie spełnienia i determinację babci żeby nas uszczęśliwić. Poprzez nasze przedsięwzięcie namawiamy: spójrzmy na to, co nas otacza, na nasze dzieci i nas samych inaczej niż zwykle. Odkryjmy dzieciństwo na nowo, przyjrzyjmy się naszej dziecięcości, miejmy odwagę ją polubić. Zapraszamy też do wspólnej zabawy, powrotu do zapachów, kolorów, wrażeń i uczuć, które nas ukształtowały. Poznajmy siebie i swoje możliwości, uczmy się, rozwijajmy żeby spełniać marzenia, własne i tych, których kochamy. Postanowiliśmy stworzyć miejsce, w którym spotkają się sztuka, zabawa, edukacja i rozwój osobisty. To nasza Wytwórnia Marzeń. Na razie ma mobilny charakter, ale dzięki temu w każdej chwili możemy znaleźć się gdziekolwiek. Na początek wybraliśmy Wyspę Młyńską. Artyści z Bydgoszczy, Litwy i Holandii oraz sami Bydgoszczanie stworzą instalacje inspirowane własnym dzieciństwem. Na niektóre będzie można tylko popatrzeć, innych dotknąć, a jeszcze innych posłuchać. Najpierw jednak będzie trzeba je znaleźć. Zanim więc rozpoczniecie zwiedzanie, warto zapoznać się z mapą mobilnego Muzeum. Będzie dostępna na naszej stro-

Fot. z archiwum fundacji

nie, ale też w miejscach takich jak Miejskie Centrum Kultury, Galeria Miejska bwa, Muzeum Okręgowe, STREFA czy Landschaft. A znajdą się na niej punkty zdominowane przez sztuki wizualne, film, teatr, fotografię czy muzykę. Do udziału w podróży do krainy dzieciństwa zapraszamy Bydgoszczan w każdym wieku. Organizatorem jest Fundacja Sztuki Art-House, która powołała wcześniej do życia Dziecięcą Wyspę Sztuki, ale też wysłała na bydgoskie osiedla autobus pełen sztuki KID ART BUS. Przez lata organizowała także Festiwal CAMERA OBSCURA podczas którego również pamiętano o dzieciach. Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy i Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kontakt: www.fundacjaart-house.pl, www.wytworniamarzen.pl, tel. 509 401 889 inf. Monika Wirżajtys

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 4 Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy zaprasza dzieci i młodzież od 6-16 lat (z aktualną legitymacją szkolną) na zajęcia otwarte „Wakacje z MDK nr 4” od 1.07.2013 r. do 30.08.2013 r. w godzinach od 9 do 14. Oferujemy zajęcia: – plastyczne, – sportowe-rekreacyjne, – informatyczne, – muzyczne, – świetlicowe, – zabawy, gry i konkursy. lipiec/sierpień 2013  | 

 | 47 


w y da r z e n i a Akademicka Przestrzeń Kulturalna Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Szczegółowy program warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie www.muzeumfoto.byd.pl.

Rusza piąta edycja Bydgoskiej Akademii Fotografii

Trwająca od września 2013 do czerwca 2014 roku, edukacja o stopniu zaawansowanym skierowana jest do wszystkich tych, którzy chcą świadomie robić zdjęcia i sensownie wykorzystywać swój osprzęt fotograficzny. W rocznym programie zajęć znalazły się tematy pozwalające słuchaczom zdobyć wiedzę i świadomość artystyczną oraz przygotować się do zrealizowania autorskiego portfolio. W ramach BAF prowadzone są wykłady z teorii i estetyki fotografii, jak i duży blok zajęć praktycznych, poczynając od fotografii analogowej, pracy w atelier (portret, akt, reprodukcja, makrofotografia), poprzez ćwiczenia z fotografii kreacyjnej, reklamowej, reportażowej, dokumentalnej, ślubnej, fotografii architektury, kończąc na obróbce cyfrowej w  programach graficznych. Zapisy do 23 sierpnia, rozmowa kwalifikacyjna 24 sierpnia w Muzeum Fotografii WSG przy ul. Królowej Jadwigi 14. Zapraszamy! Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie www.baf.byd.pl. Uczniów gimnazjów, liceów, techników oraz studentów – młodych pasjonatów fotografii, chcących poznać w praktyce różne techniki wykonywania zdjęć, zapraszamy do udziału w kolejnej edycji letnich warsztatów fotograficznych „Ze słońcem w obiektywie”, organizowanych przez Muzeum Fotografii WSG. Do wyboru dwa terminy zajęć: 8-12 lipca lub 26-30 sierpnia br. W  programie m.in. fotografia analogowa, tajniki obróbki zdjęć w cyfrowej ciemni, pejzaż miejski, portret w atelier i w plenerze oraz makrofotografia. Zgłoszenia do 4 lipca – I edycja, 22 sierpnia – II edycja.

fot. Arkadiusz Blachowski

48 | 

 | lipiec/sierpień 2013

5 lipca 2013, piątek, sala widowiskowa APK, ul. Królowej Jadwigi 14

HIP HOP – szkoła bydgoska w natarciu

Głównym celem projektu, realizowanego przez Fundację Gaudeamus oraz współfinansowanego ze środków miasta Bydgoszczy, jest umożliwienie młodym ludziom poznania kultury hiphopowej, osadzonej w szeroko rozumianych ramach, od strony jej tworzenia (praktyki twórczej) i wykonania, a także zapoznanie się z tymi tekstami, które podkreślają pochodzenie muzyków i zakorzenienie w lokalności – ich bydgoskie tu i teraz.

R a f a ł S k i b a (O e r), f o t . P a w e ł P a s z k o

Program: WARSZTATY ARTYSTYCZNE: 14.00-14.30 – „Menedżerem hiphopowym być” – pogadanka menedżera Marcina Jaruszewskiego, dotycząca jego doświadczeń w organizowaniu działalności grupy hiphopowej na polskiej scenie muzycznej, – „Hip hop produkcja na żywo” – warsztaty realizacji nagrań hiphopowych, prowadzone przez producenta Rafała Skibę (Oera), 15.30-16.30 – „Didżejka – jak to się robi?” – warsztaty didżejskie, prowadzone przez Pawła Molendę (DJ Paulo), 16.30-17.30 – „Jak stylowo rapować?” – warsztaty w układaniu tekstów rapowych i dopasowywaniu ich do bitów, prowadzone przez rapera Jarosława Jaruszewskiego (Bisza), 18.00 – HIPHOPOWE JAM SESSION grupy BiszOerKay & DJ Paulo. Bezpłatne wejściówki na warsztaty oraz jam session można odbierać w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej (pok. L-02) i 21 Music Studio, przy ul. Królowej Jadwigi 14, oraz w Biurze Informacji i Promocji WSG (budynek C, Kampus), przy ul. Garbary 2. Liczba miejsc ograniczona! Więcej szczegółów na stronie www.kultura.byd.pl.


w y da r z e n i a LETNIA AKADEMIA WSG

Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat na artystyczne, ruchowe, kreatywne i odkrywcze półkolonie z Wyższą Szkołą Gospodarki. W ofercie dwa różne moduły zajęć, realizowane w lipcu i w sierpniu. Odkryjemy wspólnie świat plastyki i techniki, kuchni, tańca, różnych kultur i języków, sportu, komputerów i internetu, motoryzacji, robotów, chemii oraz fizyki. Za cel stawiamy rozwój twórczy, pobudzenie wyobraźni, naukę pracy w zespole i doskonalenie zdolności manualnych. Zgłoszenia wyłącznie drogą mailową: kolonie@byd. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 52 567 07 57. Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie www.kolonie.byd.pl.

Letnia Akademia WSG

inf. Elżbieta Schulz

Klub „ODNOWA” Od 2 do 26 lipca zapraszamy na:

Wakacje z Odnową

W PROGRAMIIE: wycieczki, zabawy, konkursy (sportowe, muzyczne, plastyczne). Więcej informacji: tel. 523 631 867 e-mail: klubodnowa@interia.pl www.klubodnowa.strefa.pl

inf. Grażyna Salemska

Dom Kultury MODRACZEK 1, 3, 5 lipca 2013, godz. 10.00-12.00

Powitanie Wakacji

Zabawy na terenie „Miasteczka Rekreacyjnego” przy ul. Ogrody (w razie niepogody w D.K. „Modraczek”) Od 22 lipca do 2 sierpnia 2013 godz. 10.00-12.00

Zuchowisko

„Jestem już duży od września idę do przedszkola” Zajęcia adaptacyjne Zapisy i informacje pod nr telefony 52 371 33 31 lub na naszej stronie internetowej http://www.modraczek.smbudowlani.pl/ Od 29 lipca do 8 sierpnia 2013, godziny dopołudniowe

Zapisy i informacje pod nr telefony 52 371 33 31 lub na naszej stronie internetowej http://www.modraczek.smbudowlani.pl/ Od 5 sierpnia do 9 sierpnia 2013, godz. 11.30-12.30

Warsztaty muzyczne

„Wakacyjne muzykowanie” Zapisy i informacje pod nr telefony 52 371 33 31 Lub na naszej stronie internetowej http://www.modraczek.smbudowlani.pl/ 26, 28, 30 sierpnia 2013 godz. 10.00-12.00

Pożegnanie Wakacji

Zabawy na terenie „Miasteczka Rekreacyjnego” przy ul. Ogrody (w razie niepogody w D.K. „Modraczek”).

Kurs Komputerowy dla Pokolenia 50+

W ramach programu Latarnicy.pl Polska Cyfrowa Równych Szans Zapisy i informacje pod nr telefony 52 371 33 31 lub na naszej stronie internetowej http://www.modraczek.smbudowlani.pl/ Od 5 sierpnia do 9 sierpnia 2013, godz. 10.00-11.30

Warsztaty plastyczne

„Tworzymy zabawki z tektury” lipiec/sierpień 2013  | 

 | 49 


w y da r z e n i a Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki 27.06.2013, czwartek, godz. 17.00, Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej WOKiS, Stary Rynek 18 – wernisaż. Wystawa czynna do 26 lipca

Katarzyna Warachim – Malarstwo Katarzyna Warachim urodziła się w 1970 roku w Gliwicach, gdzie mieszka do dziś. W wieku 10 lat uległa wypadkowi, w wyniku którego stała się osobą niepełnosprawną. Ukończyła Teatrologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Podyplomowe Studia na kierunku Psychologia Zachowań Społecznych oraz Podyplomowe Studia Dziennikarskie na tymże Uniwersytecie.

stów w różnym wieku, którzy będą mieli możliwość nie tylko zobaczyć, ale także nauczyć się i podpatrzeć techniki wykonywania wspomnianego rękodzieła. Organizatorzy zapewniają stoiska, które uczestnicy wg własnych pomysłów dekorują, wskazane jest również by prezentowali swoje warsztaty pracy; organizatorzy przewidują nagrody dla twórców najlepszych prac oraz dyplomy dla wszystkich prezentujących rękodzieło artystyczne. Regulamin oraz inne szczegóły dotyczące udziału w przeglądzie dostępne są w zakładce seniorów na witrynie www.wokis.bydgoszcz.com.

Propozycje WOKiS dla miłośników tańca: Są jeszcze wolne miejsca na II-gą sesję Rocznego Kursu Instruktorskiego – taniec nowoczesny (style uliczne), 2013-2014. Kadra polska i zagraniczna, główny wykładowca: Krzysztof Mazur. Kurs posiada rekomendację Narodowego Centrum Kultury. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest ukończenie 18 lat w 2013 r. Za to III-cia sesja Rocznego Kursu Instruktorskiego – taniec nowoczesny (style uliczne) rozpocznie się 27-sierpnia, już przyjmujemy zapisy!

Maluje ustami od 1985 roku. Jej preferowaną techniką jest olej na płótnie i na papierze. Rzadziej używa akwareli. Ulubione motywy artystki to: klauni, Pierroty, kwiaty, motyle, ostatnio również akt. Oprócz malarstwa interesuje się również teatrem i literaturą. Katarzyna Warachim otrzymała wiele nagród na konkursach literackich oraz jest laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice dla Młodych Twórców Kultury. Opublikowała kilka opowiadań. Autorka trzech tomików wierszy: „…jedna wielka zależność”, „Jesteśmy wśród was”, „białoczarne-czarnobiałe”. Z Wydawnictwem „Amun” współpracuje od 1995 roku. 31.08.2013, ulice Mostowa i Grodzka w Bydgoszczy

XVI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów „Babie Lato 2013” „Babie lato” to impreza plenerowa ukazująca dorobek rękodzieła artystycznego seniorów z całego kraju. Celem przeglądu jest prezentacja i wymiana doświadczeń oraz pokazy warsztatowe zanikających dziedzin twórczości takich jak: haft, koronka, rzeźba, bukieciarstwo itp. W projekcie udział wezmą zaproszeni twórcy oraz zespoły artystyczne seniorów z całej Polski. Przegląd adresowany jest do mieszkańców miasta i tury50 | 

 | lipiec/sierpień 2013

W dniach 4-16 sierpnia odbędą się letnie warsztaty taneczne działającego przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury i Sztuki Teatru Tańca „Gest”. Warsztaty będą miały miejsce w Unieściu. Kończy się nabór na Kurs doskonalący z reżyserii, kompozycji i współcześnie rozumianej choreografii w Teatrze  Tańca. Termin kursu: sierpień 2013 – czerwiec 2014. Szkolenie skierowane jest do instruktorów tańca, pedagogów oraz trenerów tańca prowadzących zespoły taneczne, do absolwentów szkół pomaturalnych, studiów o specjalizacji taniec, tancerzy teatrów tańca. Zajęcia podzielone będą na trzy okresy pracy w aspekcie kompozycji ruchu, choreografii współcześnie rozumianej i reżyserii przedstawienia. Dodatkowych informacji o wszystkich w/w propozycjach tanecznych udziela główny instruktor WOKiS ds. tańca mgr Małgorzata Wójcik tel. 600 227 962, malgorzata.wojcik@wok.bydgoszcz.com lub malgorzata.wojcik@interia.eu. Zapraszamy! inf. Jędrzej Kubiak


w y da r z e n i a Bydgoskie Centrum Informacji Serdecznie zapraszamy przyjezdnych oraz mieszkańców na spacery z przewodnikiem po naszym mieście. Podczas godzinnego spaceru po najbardziej charakterystycznych miejscach Bydgoszczy, zwiedzający będą mogli poznać ich historie a także przysłuchać się legendom oraz ciekawym anegdotom. Spacery będą się odbywały w każdą sobotę od początku czerwca do końca sierpnia. Koszt 5 zł za osobę, grupa maksymalnie może liczyć 30 osób. Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy mailowo: bci@visitbydgoszcz.pl, telefonicznie: 52 340 45 50 lub osobiście w siedzibie Bydgoskiego Centrum Informacji (róg ulic Batorego i Niedźwiedzia). Pierwszy spacer już 1 czerwca. Serdecznie Zapraszamy! inf. Paulina Janusz

Klub Wiatrakowa Zapraszamy Państwa do udziału w nowym cyklu koncertowym: Bydgoska Scena w Wiatrakowej. Bydgoska Scena w Wiatrakowej to wspólny projekt klubu Wiatrakowa, gwarantującego świetne warunki do organizacji koncertów oraz niezależnego bydgoskiego portalu – Bydgoska Scena, promującego bydgoskich artystów różnych gatunków muzycznych. Mając na celu wsparcie młodych, ale także i doświadczonych kapel i bydgoskich solistów, zapraszamy na 3-miesięczny przegląd muzyczny, który w swym zamiarze ma pomóc prezentować różnorodne gatunki muzyczne oraz scalać i umacniać więzi przyjaźni między bydgoskimi zespołami, solistami i twórcami. Bydgoska Scena w Wiatrakowej, ma pokazać, że muzyka może być pomostem, łączącym partnerów, organizatorów, muzyków, promotorów i menedżerów z odbiorcami, przyjaciółmi i fanami.

W ramach cyklu w najbliższych dniach odbędą się następujące koncerty: 04.07.2013 – Dopamina i Sierżant Baker 11.07.2013 – Artrock’s Risus 12.07.2013 – Skakanka 18.07.2013 – Sativa Skład 25.07.2013 – Neutral Noise Wstęp na koncerty będzie kosztował 5 zł do wykorzystania w barze (koncert Dopaminy będzie kosztował 10 zł) inf. Przemysław Błażejak

Klub Wiatrakowa, Bydgoszcz, ul. Zbożowy Rynek 6 (wejście od Wiatrakowej)

artGalery Czynne: pon.-pt. 9.00-18.00, sobota 10.00-14.00 Ma być to miejsce inspirujące ludzi do wspólnych poszukiwań piękna, zachęcające do uczestniczenia w ciekawych spotkaniach, dostępne przez cały dzień dla każdego.miejsce gdzie można indywidualnie lub grupowo w wolnych chwilach przyjść pomalować, stworzyć coś ciekawego, poczytać, odetchnąć od głośnej rzeczywistości. W każdą pierwszą środę miesiąca spotkanie autorskie – Galeria 1 Obrazu – promocja młodych artystów Każdy pierwszy czwartek miesiąca wymiana ubrań, biżuterii, przedmiotów.   3 lipca 2013, godz. 18.00 Spotkanie autorskie ze znaną i cenioną aktorką Teresa Wądzińską, obraz Honorata Osińska.

  8 sierpnia 2013, godz. 18.00 Znana podróżniczka, autorka pięknych, nastrojowych zdjęć ginącago środowiska – Krystyna Berndt, obraz Anna Konop. lipiec/sierpień 2013  | 

 | 51 


w y da r z e n i a Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 LATO, LATO CZEKA! czyli wakacje z MDK 2

(zajęcia otwarte codziennie w godz. 10.00 do 14.00) a w nich:   1.07 Scena bez tajemnic. Gry zabawy teatralne. Przygotowanie do podchodów.   2.07 Wyjście do Parku Ludowego. Podchody.   3.07 Wyjście do Doliny Pięciu Stawów. Szukanie skarbu. Nasze wrażenia z wycieczki – konkurs plastyczny.   4.07 Wyprawa tramwajem wodnym. Gry i zabawy.   5.07 Opowieści niesamowite. Historie fantastyczne. Konkurs na najlepsze opowiadanie. Gry i zabawy sportowe.   8.07 JA + TY = MY, czyli zabawy integracyjne na dobry początek. Basen BRYZA   9.07 Ludzie rzeki, czyli wizyta w Muzeum Kanału Bydgoskiego połączona z grą terenową nad kanałem (ul. Nowogrodzka 3). Hopland.   10.07 „Czysta woda zdrowia doda”, czyli wizyta w Muzeum Wodociągów (Szosa Gdańska 242) połączona z lekcją ekologiczną.   11.07 „Na tropach starej Bydgoszczy”, czyli spacer z przewodnikiem po Starym Mieście (pod egida CIT)   12.07 „Koce, kocyki”, czyli piknik na trawie połączony z grillowaniem   15.07 Co w trawie piszczy i… ryczy, czyli spotkanie z myśliwym oraz projekcja filmu MIKROKOSMOS   16.07 Świat według …książki, czyli wizyta w Bibliotece Wojewódzkiej. Zabawy – moja ulubiona książka   17.07 Basen BRYZA. Pół żartem, pół serio, czyli turniej półkolonistów.   18.07 Murzynek Bambo w Afryce mieszka, czyli wizyta w Muzeum Misyjnym. Robienie masek   19.07 Układanie tekstu, melodii o tematyce wakacyjnej. Śpiew gra na instrumentach. Ilustrowanie przez siebie skomponowanego utworu. Technika dowolna.   22.07 Quiz muzyczny pod nazwą: „Znani kompozytorzy i ich utwory.” Słuchanie muzyki i odgadywanie tytułów. Plakat ulubionego wykonawcy, zespołu.   23.07 Kolory lata, bal przebierańców. Konkurs na najciekawszy strój letni. Dyskoteka w rytm muzyki z bajek Walta Disneya. Egzotyczne rytmy afrykańskie, indiańskie. Zabawy muzyczne z instrumentami perkusyjnymi.   24.07 Piknik wakacyjny „Gry i zabawy połączone z poczęstunkiem.” Rysowanie autoportretu mojego kolegi, koleżanki. Gra w dwa ognie.   25.07 Przytul do siebie psa – wykonywanie własnego czworonoga z gazety. Bez względu na plemię szanuj Ziemię – kultura i zwyczaje różnych krajów świata.   26.07 Pobudzam fantazję, umysł trenuję i od myślenia się nie wymiguję Wytęż umysł – kalambury, zagadki, rebusy. Festiwal talentów, każde dziecko coś potrafi.   29.07 „Bingo!” – gry losowe. Historyczny konkurs filmowy – Władca Pierścieni.   30.07 „Wesołe okulary” – konkurs na najciekawsze 52 | 

 | lipiec/sierpień 2013

okulary przeciwsłoneczne. Wycieczka nad Kanał Bydgoski – śluza bydgoska, dydaktyczna ścieżka przyrodnicza w Parku nad Starym Kanałem w Bydgoszczy.   31.07 „Smoczysko” – zespołowe prace plastyczne z wykorzystaniem papieru, farb, sznurka i kleju. Konkurs sportowy „Zostań mistrzem”. Nauka gry w szachy.   1.08 Wyjście na basen „Bryza”. Tour de MKD 2 – poznajemy zabawy podwórkowe naszych rodziców.   2.08 „Piraci znad Brdy” – turniej o tytuł „najgroźniejszego” korsarza. Szukanie skrzyni skarbów według wskazówek znalezionej wcześniej starej mapy – wyjście na Wyspę Młyńska. Gra w statki, puszczanie papierowych łódek.   5.08 „Moda to fajna przygoda” – projektowanie letniego obuwia w zespołach. Tworzenie własnej opowieści z wykorzystaniem rekwizytów: but, parasol, walizka i …   6.08 „Z lornetką i lupą”- wizyta na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Historia uczelni; Zwiedzanie akademickich obiektów, w tym starej i nowej biblioteki oraz pięknego Ogrodu Botanicznego.   7.08 „Przez dziurkę od klucza” – Zwiedzanie Filharmonii Pomorskiej, odkrywanie jej tajemnic do tej pory dla nas nieznanych. Szukanie zapachu instrumentów.   8.08 „Po drugiej stronie sceny” – zwiedzanie Teatru Polskiego nie tylko od kulis; Rozmowa z aktorami, charakteryzatorami, garderobianymi; Tworzenie własnego przedstawienia na podstawie wybranej literatury dla dzieci i młodzieży.   9.08 „Hej żeglujże żeglarzu po Brdzie” – Zwiedzanie panoramy Starego Miasta z tramwajem wodnym w tle; Trochę historii naszego grodu w towarzystwie bydgoskich archeologów.   12.08 „Holiday In Dance” czyli wakacje w tańcu błyskawiczny kurs tańca hip-hop, spacer w artystyczne regiony Opery Nowa w Bydgoszczy.   13.08 „I ty możesz zostać reporterem”, kulisy pracy dziennikarzy radiowych. Wizyta w Radio Pik.   14.08 „Włoskie klimaty i smaki” wszyscy lubimy pizzę jak ona powstaje i wiele innych tajemnic kuchni włoskiej w Pizzerii Soprano.

W ogrodzie gier i zabaw dr. Jordana

(półkolonie 1-5 lipca 2013 godz. 8.00-16.00) w programie: – wizyty studyjne w atrakcyjnych miejscach Bydgoszczy – gry i zabawy integracyjne oraz sportowe – basen, Hopland – wycieczki edukacyjne – zajęcia klubowe posiłki: – mały poczęstunek (napój + pieczywo/ciastko) – jednodaniowy obiad + picie Zapisy: w sekretariacie MDK 2 godz. 10.00-17.00 lub tel. 52 373 17 95


w y da r z e n i a Stowarzyszenie Artystyczne „Mózg” Letnie Pranie Mózgu

PLENEROWE KINO W MÓZGU 2013

CZWARTKI – LPM ART MOVIE PROJECT (każdy czwartek o 21.30 na tylnej ścianie Drukarni alias podwórze MÓZGu) 11.07 – Holy Motors 18.07 – Marina Abramowicz. Artystka obecna. 25.07 – I tak nie zależy nam na muzyce 31.07 – Poza szatanem 08.08 – Z daleka widok jest piękny 15.08 – Arirang 22.08 – Koń turyński 29.08 – Pina

Żydowskie Motywy

PIĄTKI – KONCERTY / INSTALACJE / PERFORMANCE / WYSTAWY / MULTIMEDIA / IMPREZY 12.07.2013 muzyka: OSZIBARACK / SLG / MOTYL / SSSIXA / WELD / KEPA YEW wizualizacje: QuantumVJs otwarcie wystawy: RE:FORMAT cz. 1 19.07.2013 muzyka: CLARITY / REZA / ECLIPSE / HATTI VATTI / MACK dekoracje oraz happening: Natalia Maciejewska 26.07.2013 muzyka: DJ CZARNY & TAS / J=J / EBO LA APE / ETAMSKI & PIERNIKOWSKI / DANIEL DRUMZ 2.08.2013 muzyka: TIRVYOUS WAGON / ZAMULAN / PUFFFA / ENVEE / BASIA POLAŃSKA wizualizacje: Karolina Jacewicz otwarcie wystawy: RE:FORMAT cz. 2 9.08.2013 koncert audio-wizualny: DANIEL M KARLSSON muzyka: LU / WINDOM EARLE / ETAMSKI / ANTONIAK / PIOTR CISAK wizualizacje: No Art 16.08.2013 muzyka: BUENO BROS. / SROCZYŃSKI / MICHAŁ WOLSKI / ELTRON JOHN / MATEUSZ NÓŻ wizualizacje: wobix 23.08.2013 muzyka: GATHASPAR / QBA JANICKI / BŁAŻEJ MALINOWSKI / T’IEN LAI / DJEHO YOUN / SOULITARY instalacja wizualna: .wju 30.08.2013 muzyka: JACEK SIENKIEWICZ / MICHAŁ JABŁOŃSKI / ISNT / DUBSEED / DUB THERAPIST / TOMANA mapping 3D oraz instalacja interaktywna: Elektro Moon

Idea Festiwalu: Festiwal poświęcony jest narodowi żydowskiemu, jego tradycji, tożsamości narodowej i kulturowej oraz historii, zarówno współczesnej jak i na przestrzeni dziejów. Polska jest krajem demokratycznym, tolerancyjnym i otwartym, mającym wielki szacunek do własnej historii, w której naród żydowski odegrał ogromną rolę. W trakcie środowych seansów Mózgowego Kina Plenerowego zobaczymy również „Pana Tadeusza” z 1928 roku (największą polską produkcję przedwojenną). Drugą wyjątkową projekcją będzie teatr telewizji w reżyserii Pawła Łysaka (dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy) „Opowiem wam bajkę” – produkcja zlecona przez Muzeum Powstania Warszawskiego miała swoją premierę w 2010 roku.

Pr o g r a m: 26.06.2013, godz. 22.00 (MFF Żydowskie Motywy) Arnost Lustig (53 min) Batman na przejściu granicznym (11 min) Katarzyna Wielka (5 min) 3.07.2013, godz. 22.00 (MFF Żydowskie Motywy) Dzieci Hitlera (80 min) 10.07.2013, godz. 22.00 (MFF Żydowskie Motywy) Dziesiąta kropla (31 min) Pobożna (37 min) Szukając gwiazd (17 min) 17.07.2013, godz. 22.00 (MFF Żydowskie Motywy) Nazywaj mnie Żydem (99 min) 24.07.2013, godz. 22.00 (Filmoteka Narodowa) Pan Tadeusz, 1928 rok (film niemy, 104 min) 1.08.2013, godz. 21.30 Wyjątkowy w czwartek (Muzeum Powstania Warszawskiego) Opowiem wam bajkę (teatr telewizji na 69 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego) 7.08.2013, godz. 21.30 (MFF Żydowskie Motywy) Jak odbudować imperium wódki (77 min) 14.08.2013, godz. 21.30 (MFF Żydowskie Motywy) Terytoria (40 min) Yael (34 min) 21.08.2013, godz. 21.30 (MFF Żydowskie Motywy) W poszukiwaniu straconego dzieciństwa (43 min) Szukając gwiazd (17. Min) Katarzyna wielka (5 min) 28.08.2013, Godz. 21.00 (MFF Żydowskie Motywy) Tonia i jej dzieci (58 min) Batman na przejściu granicznym (11 min) lipiec/sierpień 2013  | 

 | 53 


w y da r z e n i a Pałac Młodzieży Meksyk na 36. Bydgoskich Impresjach Muzycznych Bydgoskie Impresje Muzyczne to impreza jedyna w swoim rodzaju, to inaczej Międzynarodowe Spotkania Muzykującej Młodzieży, młodzieży która w grodzie nad Brdą spotyka się od ponad 35 lat. W trakcie kolejnych Impresji do Bydgoszczy zjeżdżały młodzieżowe zespoły o różnorodnym charakterze (chóry i orkiestry kameralne, zespoły wokalne, instrumentalne, folklorystyczne, tańca współczesnego, piosenki i ruchu itp.) z wielu państw. Na przestrzeni trzydziestu pięciu lat bydgoszczanie mogli zapoznać się z kulturą, nie tylko muzyczną, wielu państw: Austrii, Anglii, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Czech, Cypru, Chorwacji, Chin, Danii, Estonii, Francji, Finlandii, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Indii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Niemiec, Rumunii, Rosji, Polski, Serbii, Szwecji, Szkocji, Szwajcarii, Singapuru, Słowacji, Ukrainy, USA, Węgier, Włoch. Co roku ok. tysiąca osób z kilkunastu państw bierze udział w ok. 20 koncertach nie tylko na terenie Bydgoszczy, ale również innych miast. BIM gościł m.in. w Gdańsku, Toruniu, Inowrocławiu, Nakle, Tucholi, Świeciu. Co szczególnego wyróżnia BIM spośród innych wydarzeń kulturalnych miasta, regionu czy kraju? – „Myślę, że ważne jest to, że BIM trwa nieprzerwanie od 36 lat w pięknym letnim grodzie nad Brdą, że żyje w sercach młodych ludzi, którzy do nas przyjeżdżają cieszyć się muzyką i tym co robią. Widzimy to każdego roku, ale i słyszymy podczas rozmów z młodymi artystami, że cieszy ich fakt, iż mogą się zaprezentować szerokiej wyedukowanej muzycznie publiczności, która reaguje bardzo spontanicznie w trakcie występu, brawami i okrzykami, a nieraz się zdarzało, że śpiewa i tańczy razem z młodymi” – mówi jedna ze współorganizatorek BIM-u. W tym roku 1 lipca w Bydgoszczy rusza kolejna edycja BIM-u, już trzydziesta szósta. GOŚCIE 36. BYDGOSKICH IMPRESJI MUZYCZNYCH: • BIAŁORUŚ – orkiestra instrumentów ludowych KROPELKI, Mińsk, kier. Darya Fralova • BIAŁORUŚ – zespół muzyki dawnej BREVIS, Mińsk, kier. Pavel Surahin • CYPR – zespół folklorystyczny GENÇLİK MERKEZİ BİRLİĞİ LEFKOŞA, Nikozja, kier. Evren Demirbilek • CZECHY – orkiestra YOUNG BLOOD, Ołomuniec, kier. Martin Zajíček, Markéta Cabajová • CZECHY – zespół folklorystyczny BYSTRZYCA, Bystrzyca, kier. Ewa Nemec, Michał Nemec • CZECHY – zespół folklorystyczny BRNĚNSKÝ VALÁŠEK, Brno, kier. Alena Halašová • LITWA – zespół folklorystyczny NERIS, Wilno, kier. Nijole Ritviene • MEKSYK – chór STACCATO, Meksyk, kier. Marco Ugalde 54 | 

 | lipiec/sierpień 2013

• POLSKA– kwartet saksofonowy, Sochaczew , kier. Albert Gut • POLSKA– Zespół Muzyki Średniowiecznej EUTERPE, Gdynia, kier. Barbara Czypul • POLSKA – Kameralny Zespół Muzyki Dawnej INCALZANDO, Gdynia, kier. Barbara Czypul • POLSKA – Dziecięcy Zespół Regionalny ORAWIANIE, kier. Eugeniusz Karkoszka • ROSJA – zespół instrumentalny RUSSIAN STYLE, Kaliningrad, kier. Viktoriia Tiuniaeva • ROSJA – zespół wokalny AMBER, Kaliningrad, kier. Demid Alexandrovich • UKRAINA – zespół  instrumentalny KALINOVA SOPILKA, Łuck, kier. Jurij Fokshei • UKRAINA – orkiestra instrumentów ludowych TROISTI MUZYKI, Łuck, kier. Vasyl Shkoba • UKRAINA – zespół folklorystyczny DZHERELTSE, Łuck, kier. Myroslava Voytovych-Smyrnova • UKRAINA – orkiestra instrumentów ludowych, Charków, kier. Walery Gorodowienko • Ukraina – zespół taneczny CZERNOMOROCZKA – uczestnik Międzynarodowego Obozu Artystycznego

PROGRAM W PIGUŁCE: 1.07.2013, poniedziałek 16.00 – koncerty „Zapraszamy na BIM” – Wyspa Młyńska, ul. Mostowa 2.07.2013, wtorek 12.00-13.00 – spotkanie kierowników wszystkich zespołów z Prezydentem Bydgoszczy 13.00 – koncert, ul. Mostowa 13.00-16.00 koncert zespołów folklorystycznych, Wyspa Młyńska 19.30 – przemarsz uczestników BIM ze Starego Rynku do Opery Nova 20.00-21.00 inauguracja BIM, Opera NOVA 3.07.2013, środa 9.30-13.00 – konkurs, cz. I, Akademia Muzyczna 13.00 – koncert, ul. Mostowa 16.00-20.00 – koncert konkursowy zespołów folklorystycznych, cz. I, Wyspa Młyńska 17.00-18.30 – koncert, Charzykowy 20.00-22.00 – koncert klubowy, ELJAZZ 4.07.2013, czwartek 9.30-13.00 – konkurs, cz. II, Akademia Muzyczna 13.00 – koncert, ul. Mostowa 16.00-19.30 – koncert konkursowy zespołów folklorystycznych, cz. II, Wyspa Młyńska 17.00-18.30 – koncert, Tuchola 5.07.2013, piątek 19.00-21.30 – koncert galowy, ogłoszenie werdyktu konkursu, Opera NOVA

inf. Dominika Kosińska


w y da r z e n i a

C Z E C H Y – z e s p ó ł f o l k l o r y s t y c z n y BY S T R Z YC A

B I A ŁO R U Ś – z e s p ó ł m u z y k i d a w n e j B R E V I S , M i ń s k

UKRAINA – orkiestra instrumentów ludow ych, Charków

R O S JA – z e s p ó ł i n s t r u m e n t a l n y R U S S I A N S T Y L E , K a l i n i n g r a d

UK R AINA – o rk ies tr a ins tr um entów lu dow ych T R O IS T I MUZ Y K I

POLSKA – Kameralny Zespół Muzyki Dawnej INCALZANDO, Gdynia

U K R A I N A – z e s p ó ł f o l k l o r y s t y c z n y DZ H E R E LT S E , Ł u c k

lipiec/sierpień 2013  | 

 | 55 


w y da r z e n i a Fundacja Nowe Pokolenie O fundacji, która promuje młode talenty… 12.07.2013, piątek, godz. 17.00, Miejskie Centrum Kultury, wstęp wolny IV Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne „Radosne Serca”, to projekt skierowany do utalentowanych artystycznie dzieci i młodzieży z bydgoskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych, a także laureatów minionych edycji organizowanego przez fundację przeglądu pn. Ogólnopolski Festiwal Radosnych Serc. Celem tego interdyscyplinarnego przedsięwzięcia jest przede wszystkim wyrównywanie szans w  dostępie do edukacji kulturalnej oraz promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez poszerzanie wiedzy i zainteresowań artystycznych młodych ludzi, którzy, na co dzień mają utrudniony dostęp do różnorodnych działań twórczych. Warsztaty będą realizowane przez profesjonalną kadrę pedagogiczną przy współudziale partnerów w postaci różnych placówek edukacyjnych i instytucji kulturalnych. Warsztaty będą realizowane w terminie 2-12 lipca 2013 r. w Bydgoszczy i  Biskupinie. Pierwszego dnia uczestnicy spędzą dzień w Bydgoszczy przy udziale partnerów tj.: Opera Nova, Galeria Miejska BWA Bydgoszcz, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, Wyższa Szkoła Gospodarki, Szkoła Tańca Bohema, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszcz. W Domu Muzealnika Centrum Konferencyjno-Edukacyjne w Biskupinie zlokalizowanym na terenie Muzeum Archeologicznego, odbędzie się właściwa część warsztatowa w pięciu kategoriach artystycznych: teatr, taniec, muzyka, plastyka, fotografia. Oprócz zajęć warsztatowych podczas trwania projektu beneficjenci wezmą udział w spotkaniach z artystami i instruktorami zaproszonymi gościnnie na warsztaty, który podzielą się z młodymi artystami swoimi doświadczeniami, a także w różnych innych warsztatach z zakresu komunikacji z mediami. Całość przedsięwzięcia zakończy się specjalnie przygotowanym widowiskiem artystycznym w Miejskim Centrum Kultury w wykonaniu beneficjentów przedsięwzięcia oraz wystawą prac plastycznych i fotograficznych. 31.08.2013, godz. 16.00, Myślęcinek – Polana Różopole, wstęp wolny Ogólnopolski Festiwal „Radosnych Serc” jest drugą koronną inicjatywą Fundacji, która będzie miała w tym roku swoją VIII odsłonę. Przyświecającą ideą tego wielowymiarowego przedsięwzięcia jest progres oraz propagowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży ze wszystkich typów placówek opiekuńczo-wy56 | 

 | lipiec/sierpień 2013

chowawczych z całego kraju. Na festiwal w Bydgoszczy w terminie 30-31 sierpnia 2013 r. zostanie zaproszonych ok. 500 dzieci i młodzieży z w/w placówek. Pierwszego dnia w drodze przesłuchań profesjonalne jury złożone z artystów i instruktorów bydgoskich instytucji kulturalnych wyłoni finalistów Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc. Innowacyjność i interdyscyplinarność festiwalu wynika nie tylko z różnorodności kategorii artystycznych, w których wezmą udział uczestnicy, a jest to: plastyka, muzyka, taniec, mała forma sceniczna i fotografia, ale również z wielu dodatkowych działań z zakresu edukacji kulturalnej, które odbędą się w trakcie 2-dniowego wydarzenia. Tak duża różnorodność działań jest możliwa dzięki wsparciu projektu przez licznych partnerów w postaci wszystkich najważniejszych instytucji kulturalnych w Bydgoszczy, a są to: Miejskie Centrum Kultury, Wyższa Szkoła Gospodarki, Teatr Polski, Filharmonia Pomorska, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, Wojewódzki Ośrodek Kultury

i Sztuki, Galeria Miejska BWA, Muzeum Okręgowe, Hufiec Bydgoszcz-Miasto Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”, Pałac Młodzieży i Studio Tańca „Bailamos”. Beneficjenci w trakcie pobytu w Bydgoszczy będą zwiedzać perełki kulturalne miasta oraz korzystać z różnorodnych działań w zakresie edukacji kulturalnej, tj.: warsztaty artystyczne i interpersonalne, spotkania z artystami, happening plastyczny. Dwudniowe przedsięwzięcie zakończy się uroczystym Koncertem Laureatów w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku, który zainaugurują dzieci i młodzież z bydgoskich szkół i placówek kulturalnych. Podczas finałowego koncertu wystąpią laureaci i osoby wyróżnione wszystkich kategorii festiwalowych oraz bydgoscy artyści i twórcy (muzycy, zespoły taneczne, kabarety). W tym samym czasie odbędą się również dla widzów koncertu targi wystawiennicze różnych bydgoskich instytucji kulturalnych i edukacyjnych, które zaproponują różnorodne animacje i przybliżą ofertę edukacyjną i kulturalną naszego miasta widzom przybyłym na koncert. Całość zwieńczy występ zaproszonej gwiazdy polskiej sceny muzycznej.


w y da r z e n i a Dwór Artusa w Toruniu Koncerty pod Gwiazdami 1 lipca (poniedziałek), godz. 20.30, dziedziniec Ratusza Staromiejskiego, bilety: 110 zł normalny, 100 zł ulgowy

Tomasz Stańko New York Quartet

To niekwestionowana międzynarodowa gwiazda, która uświetni nowy cykl Koncertów pod Gwiazdami organizowany przez Centrum Kultury Dwór Artusa. Koncert inauguracyjny dedykowany będzie Wisławie Szymborskiej i promować będzie najnowszą płytę artysty nagraną z wybitnymi nowojorskimi jazzmanami. 5 lipca (piątek), godz. 19.00, dziedziniec Ratusza Staromiejskiego, bilety: 40 zł normalny, 35 zł ulgowy

Alosza Awdiejew

Stare rosyjskie romanse, uliczny folklor z Odessy, klezmerskie motywy, cygańskie muzyczne szaleństwo, ballady Okudżawy i Wysockiego, czyli Alosza Awdiejew, człowiek-orkiestra. 13 lipca (sobota), godz. 20.00, dziedziniec Ratusza Staromiejskiego, bilety: 35 zł normalny, 30 zł ulgowy

Rykarda Parasol z zespołem

Amerykański rock zmieszany z soulem, południowymi rytmami i północno-europejskimi dźwiękami. Tak zapowiada się koncert Rykardy Parasol określanej mianem Nicka Cave’a w spódnicy. 19 lipca (piątek), godz. 20.00, dziedziniec Ratusza Staromiejskiego, bilety: 35 zł normalny, 30 zł ulgowy

Pozostałe wydarzenia:

17 lipca (środa), godz. 16.30 i 18.00, Sień Dworu Artusa 7 sierpnia (środa), godz. 16.30 i 18.00, Sień Dworu Artusa bilety: 6 zł normalny, 4 zł ulgowy

Oprowadzanie po Dworze Artusa 20 lipca (sobota), godz. 16.00, Scena plenerowa przed Ratuszem Staromiejskim. Wstęp wolny

Lipcowy koncert życzeń

Impreza muzyczna, podczas której DJ LUC zaprezentuje przechodniom odwiedzającym w lipcowy weekend Rynek Starego Miasta, hity, które w ciągu ostatnich dwóch lat cieszyły się największą popularnością na facebookowym Fan Page’u Dworu Artusa. Dodatkowo publiczność będzie mogła zamawiać muzyczne dedykacje. 21 lipca (niedziela), godz. 15.00, Scena plenerowa przed Ratuszem Staromiejskim. Wstęp wolny

Świat i okolice: Elbrus – spotkanie z Przemysławem i Witoldem Orcholskimi

Podróżnicy: Witold i Przemysław Orcholscy, którzy opowiedzą o swojej wyprawie na jedną z najbardziej zdradliwych gór świata jaka jest Elbrus. 6 sierpnia (wtorek), godz. 18.30, Galeria Artus, wstęp wolny. Wystawa czynna do 30 sierpnia

Wernisaż wystawy Michała Głowackiego

Natalia Przybysz – Kozmic Blues – Janis Joplin Tribute

Piosenki Janis Joplin to muzyczne Himalaje. Mierzyć się z nimi mogą tylko najbardziej odważni i… najbardziej utalentowani. Natalia Przybysz (wokalistka zespołu Sistars) po nagraniu dwóch solowych albumów, z okazji 50-lecia debiutu scenicznego Janis Joplin postanowiła na nowo zinterpretować piosenki wielkiej gwiazdy hipisowskich czasów. 26 lipca (piątek), godz. 20.00, dziedziniec Ratusza Staromiejskiego, bilety: 35 zł normalny, 30 zł ulgowy

Janusz Radek z zespołem 4 sierpnia (niedziela), godz. 21.00, dziedziniec Ratusza Staromiejskiego

Moya Brennan (Clannad)

Największe wydarzenie Koncertów pod Gwiazdami – jedyny w Polsce występ wokalistki Clannadu, siostry Enyi – Moyi Brennan. Jej koncerty to nie tylko hołd złożony tradycyjnej muzyce irlandzkiej, ale także ukłon w kierunku form bardziej współczesnych (elektronika). W trakcie koncertu organizowanego przez Dwór Artusa, Irlandka zaprezentuje przede wszystkim utwory z najnowszej płyty Affinity, nagranej z wybitnym harfistą Cormaciem de Barrą. Jednak nie zabraknie również największych przebojów Clannadu.

Michał Głowacki, Helikopter

Wystawa „Maska diabła i zdeprawowani bohaterowie” Michała Głowackiego zaprezentuje wybór prac wykonanych w różnych technikach malarskich i graficznych z minionych lat – od początku rozpoczęcia kształcenia na Wydziale Malarstwa Sztuk Pięknych UMK po chwilę obecną. inf. Łukasz Wudarski

lipiec/sierpień 2013  | 

 | 57 


w y da r z e n i a Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu W dolinie Osy – poplenerowa wystawa fotograficzna

Konkurs Fotograficzny Podoba mi się!

Powrót do doliny Osy

Unijne projekty do sfotografowania

Fotograficy-amatorzy biorący udział w plenerze dotarli do wielu trudno dostępnych miejsc wzdłuż koryta rzeki, od granicy województwa kujawsko-pomorskiego za jeziorem Płowęż po ujście Osy w Zakurzewie pod Grudziądzem. Dotarli tam nie zważając – jak wspomina Stanisław Jasiński, instruktor fotografii WOAK i organizator pleneru – na upały, niemalże stuprocentową wilgotność nad brzegami, dwumetrowe pokrzywy, ostre krzewy i chmary komarów, deszcze i gradobicie, które zdolne byłoby rozbić szyby samochodów osobowych. Był to swego rodzaju wyczyn sportowo-fotograficzny, po którym na długo w pamięci pozostanie wspomnienie wspaniałej przygody, w poszukiwaniu której nie trzeba wyruszać na koniec świata, gdyż możliwość zdobycia podobnego „survivalowego” doświadczenia ma każdy mieszkaniec regionu.

Jezioro Płowęż – fot. Piotr Kriesel

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje Konkurs Fotograficzny Podoba mi się! Konkurs jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Tematem Konkursu jest przedstawienie w formie fotografii zmian, które zachodzą w województwie kujawsko-pomorskim dzięki realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego (niezależnie od zameldowania na pobyt stały lub czasowy). Nadsyłać należy prace fotograficzne promujące projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Lista projektów znajduje się na stronie internetowej promującej fundusze europejskie w województwie kujawsko-pomorskim: www.mojregion.eu w zakładce – Mapa dotacji. Regulamin Konkursu i formularze wymaganych załączników są dostępne na stronach internetowych: www.mojregion.eu oraz www.woak.torun.pl. Film – konkurs w ramach Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu

Dla debiutantów i filmowców niezależnych

Z b i ó r b u ra k ó w p a s t e w n y c h – f o t . S t a n i s ł a w J a s i ń s k i

Dolina Osy to nie tylko bujna przyroda, ale też unikalne zabytki kultury. Uczestnicy pleneru sfotografowali m.in. wczesnośredniowieczne grodzisko w Świeciu nad Osą, ruiny gotyckiego kościoła w Zajączkowie, monumentalne ruiny zamku krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim, kryty strzechą drewniany kościół w Jarantowicach, średniowieczne freski w kościele w Okoninie, zarastający most na nieczynnej od lat linii kolejowej w Buku Pomorskim, klasztor w Rywałdzie, największą w Polsce stodołę, zachowaną w Salnie, pełen tajemnic młyn w Słupskim Młynie z czynną turbiną wodną, produkującą prąd elektryczny. Autorami prezentowanych prac są: Justyna Drążek, Stanisław Jasiński, Piotr Kriesel, Krzysztof Krzemień, Ewa Łysiak, Joanna Nacfalska, Maciej Pasieka, Małgorzata Replińska i Marzena Samborska. 58 | 

 | lipiec/sierpień 2013

Już po raz trzeci w ramach Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu organizowany jest konkurs filmowy, kierowany do twórców początkujących (również debiutantów) oraz do bardziej zaawansowanych autorów niezależnych. Aby wziąć udział w konkursie należy nadesłać najpóźniej do 6 września nagrany na nośniku optycznym (CD lub DVD) film odpowiadający jednej z trzech kategorii: filmy fabularne, wideoklipy albo filmy dokumentalne i reportaże. Jeden uczestnik może zgłosić nie więcej niż trzy filmy w każdej z powyższych kategorii. Prace konkursowe mogą być zrealizowane zarówno w konwencji animacji, jak i żywego planu oraz – rzecz jasna – obie te formy łączyć. Regulamin Konfrontacji dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu: www.woak.torun.pl inf. Kamil Hoffmann

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8, 87-100 Toruń, tel./fax: 566 522 027, 566 522 028, 566 522 755, 566 570 290, 566 570 291 www.woak.torun.pl; e-mail: woak@woak.torun.pl


w y da r z e n i a Galeria Sztuki Wozownia wystawa czynna do 11.08.2013

Ludomir Franczak „Odzyskane” 19.07.2013, piątek, godz. 18.00 – wernisaż, wystawa czynna do 25 sierpnia

Tomasz Sobieraj, Leszek Żurek „Powidoki i Obiekty banalne” Wystawa składająca się z kilkudziesięciu czarno-białych fotografii, wykonanych w technice podwójnej, a w przypadku Tomasza Sobieraja kilkukrotnej ekspozycji. Ma unaocznić interesujący problem, który należy do kategorii powidoku oraz techniki i estetyki montażu. Interesujące jest dla mnie to, że dwóch artystów w tym samym czasie w Polsce niezależnie od siebie wykonywało bardzo zbliżone pod względem formalnym prace. Dlaczego? W tekście do katalogu zastanowię się także nad tym problemem artystyczno-psychologicznym. Leszek Żurek (ur. 1964) już w cyklu Moje ogrody (2004) wykorzystywał nakładanie negatywów o symbolicznym znaczeniu odwołującym się do atmosfery dzieciństwa. W Po-widokach (2011), z jednej strony, świadomie sięga do koncepcji Władysława Strzemińskiego, ale z  drugiej, jest przede wszystkim przedstawieniem miejsc ważnych, a nawet archetypowych naznaczonych melancholijnym znamieniem i przemijalnością.

19.07.2013, piątek, godz. 18.00 – wernisaż, wystawa czynna do 25 sierpnia

Rafał Boettner-Łubowski „Pytania bez odpowiedzi” Wystawa prac Rafała Boettnera-Łubowskiego pt. „PYTANIA BEZ ODPOWIEDZI” prezentować będzie aranżacje przestrzenne, wykorzystujące zarówno tradycyjne rozwiązania rzeźbiarskie (odlewy z brązu i gipsu, nawiązujące do klasycznych w rodowodzie przedstawień antycznych), jak i niekonwencjonalne środki artystyczne, takie jak: adaptacja rzeczywistych przedmiotów, cyfrowa projekcja obrazu, czy wielkoformatowe „zapisy” fotograficzne. Tytuł wystawy odnosi się do praktyki stosowanej przez artystę, który w ramach swych wypowiedzi wizualnych stawia pytania, które zapraszać mają odbiorców do rozważań na temat współczesnej kultury i sztuki, ale jednocześnie uniemożliwiają formułowanie klasycznie klarownych i jednoznacznych odpowiedzi.

L e s z e k Ż u r e k , S e k r e t y, f o t o g r a f i a

To m a s z S o b i e r a j , O b i e k t y b a n a l n e , f o t o g r a f i a

W bardzo podobnej koncepcji fotografowania uzyskał poetyckie fotografie Tomasz Sobieraj (ur. 1964). Jego cykl Obiekty banalne (2011), będącego walką o przetrwanie czy istnienie, ale także o pozostanie w ludzkiej pamięci. Nie ma on określonego początku, nie ma też rozwijającej się narracji i spektakularnego zakończenia. Każda praca, oparta na wielokrotnej ekspozycji materiału negatywowego, jest poszukiwaniem symbolicznym, które z chaosu przypadku ma wydobywać czy podnieść do miana wartości tytułowe „obiekty banalne”. Krzysztof Jurecki

Rafał Boettner-Łubowski artysta sztuk wizualnych. Doktor nauk o sztukach pięknych. Studia w latach 1994-2000 w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej. Dyplom z wyróżnieniem w zakresie rzeźby w Pracowni Rzeźby prof. Józefa Petruka. Tworzy instalacje, obiekty i kompozycje rzeźbiarskie utrzymane w poetyce klasycznego posągu. Swoje prace prezentował na 20. wystawach indywidualnych i ponad 40. wystawach zbiorowych. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. inf. Kamila Krzanik-Dworanowska

Galeria Sztuki WOZOWNIA, 87-100 Toruń ul. Rabiańska 20, tel. 56 622 63 39, www.wozownia.pl, e-mail: wozownia@wp.pl, dyrektor: Anna Jackowska lipiec/sierpień 2013  | 

 | 59 


w y da r z e n i a bilety ulgowe 11 zł / normalne 14 zł

LIPIEC 2013 2 wtorek 3 środa 4 czwartek 5 piątek 6 sobota 7 niedziela 9 wtorek 10 środa 11 czwartek 12 piątek 13 sobota 14 niedziela 16 wtorek 17 środa 18 czwartek 19 piątek 20 sobota 21 niedziela 23 wtorek 24 środa 25 czwartek 26 piątek 27 sobota 28 niedziela 30 wtorek 31 środa

60 | 

godz. 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15

tytuł filmu Miłość. Film Sławomira Fabickiego Żywie Białoruś Miłość. Film Sławomira Fabickiego Żywie Białoruś Miłość. Film Sławomira Fabickiego Żywie Białoruś Miłość. Film Sławomira Fabickiego Doin’ it in the park – film dokumentalny, (pokaz specjalny) Miłość. Film Sławomira Fabickiego Żywie Białoruś Miłość. Film Sławomira Fabickiego Żywie Białoruś Miłość. Film Sławomira Fabickiego Żywie Białoruś Miłość. Film Sławomira Fabickiego Żywie Białoruś Miłość. Film Sławomira Fabickiego Żywie Białoruś W cieniu Dziewczynka w trampkach W cieniu Dziewczynka w trampkach W cieniu Dziewczynka w trampkach W cieniu Dziewczynka w trampkach W cieniu Dziewczynka w trampkach W cieniu Dziewczynka w trampkach W cieniu Dziewczynka w trampkach W cieniu Dziewczynka w trampkach W cieniu Dziewczynka w trampkach W cieniu Dziewczynka w trampkach W cieniu Dziewczynka w trampkach W cieniu Dziewczynka w trampkach W cieniu Wypełnić pustkę Lore Wypełnić pustkę Lore Wypełnić pustkę Lore Wypełnić pustkę Lore

 | lipiec/sierpień 2013

SIERPIEŃ 2013 1 czwartek 2 piątek 3 sobota 4 niedziela 6 wtorek 7 środa 8 czwartek 9 piątek 10 sobota 11 niedziela 13 wtorek 14 środa 15 czwartek 16 piątek 17 sobota 18 niedziela 20 wtorek 21 środa 22 czwartek 24 sobota 25 niedziela 27 wtorek 28 środa 29 czwartek 30 piątek 31 sobota

godz. 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.00 18.00 20.00 18.00 20.00 18.00 20.00 18.00 20.00 18.00 20.00 18.00 20.00 18.00 20.00 18.00 20.00 18.00 20.00 18.00 20.00 18.00 20.00 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15 18.00 20.15

tytuł filmu Wypełnić pustkę Lore Wypełnić pustkę Lore Wypełnić pustkę Lore Wypełnić pustkę Lore Wypełnić pustkę Lore Wypełnić pustkę Lore Wypełnić pustkę Lore Dzisiejsze czasy Światło wielkiego miasta Dzisiejsze czasy Światło wielkiego miasta Dzisiejsze czasy Światło wielkiego miasta Dzisiejsze czasy Światło wielkiego miasta Dzisiejsze czasy Światło wielkiego miasta Dzisiejsze czasy Światło wielkiego miasta Dzisiejsze czasy Światło wielkiego miasta Dzisiejsze czasy Światło wielkiego miasta Dzisiejsze czasy Światło wielkiego miasta Dzisiejsze czasy Światło wielkiego miasta Dzisiejsze czasy Światło wielkiego miasta Dzisiejsze czasy Światło wielkiego miasta Dziewczyna z szafy W kręgu miłości Dziewczyna z szafy W kręgu miłości Dziewczyna z szafy W kręgu miłości Dziewczyna z szafy W kręgu miłości Dziewczyna z szafy W kręgu miłości Dziewczyna z szafy W kręgu miłości Dziewczyna z szafy W kręgu miłości


w y da r z e n i a Miłość. Film Sławomira Fabickiego Marcin Dorociński oraz wschodząca gwiazda polskiego kina Julia Kijowska (najlepsza aktorka MFF w Salonikach) w poruszającej opowieści autorstwa Sławomira Fabickiego („Z odzysku”), której pierwsze pokazy wzbudziły wielki entuzjazm widzów i krytyki. „Miłość” to historia kobiety uwikłanej w trudną relację, której konsekwencje wystawią jej szczęśliwe małżeństwo na długotrwałą próbę. W życie dwójki trzydziestolatków wkracza ktoś, kto sprawi, że będą musieli na nowo określić, czym jest dla nich wzajemne uczucie. Początkowo ufni i otwarci, potem zagubieni i coraz bardziej oddalający się od siebie bohaterowie zmuszeni są postawić sobie niezwykle ważne pytania. Czy chcą się wszystkim dzielić i czy wszystko powinni wiedzieć? Jak wiele są w stanie wytrzymać i co teraz oznacza dla nich słowo „kochać”? „Miłość” to film zainspirowany prawdziwą historią.

dzą do znanego złodziejaszka. Jednak z pozoru prosta sytuacja wydaje się być znacznie bardziej skomplikowana. Po zamknięciu dochodzenia, Hakl postanawia na własną rękę kontynuować śledztwo, w wyniku którego zagrożone zostanie bezpieczeństwo jego najbliższych.

Żywie Białoruś Nowy film Krzysztofa Łukaszewicza, reżysera głośnego „Linczu” oraz współtwórcy pamiętnego „Generała Nila”, ukazuje losy czołowego białoruskiego opozycjonisty i realia kraju, zmagającego się z dyktaturą Łukaszenki. Głównym bohaterem historii, napisanej przez Łukaszewicza i Franaka Wiaczorkę – 24-letniego działacza opozycyjnego, na którego losach oparto znaczną część scenariusza, jest muzyk rockowy Miron. Otwarcie kontestując system, prześladujący jego rodaków, zwłaszcza tych, którzy mają odwagę mówić po białorusku, artysta naraża swój zespół na wpisanie na czarną listę, co oznacza zakaz publicznych występów. Sam krytykę władzy przypłaca przymusowym wcieleniem do wojska i ostrymi represjami ze strony dowódców. Zbulwersowany kolejnymi przejawami żołnierskiej fali, Miron wywołuje prawdziwą burzę w antysystemowych mediach, prowadząc wraz ze swoją piękną i równie niepokorną dziewczyną Wierą dziennik internetowy, w którym ujawnia najbardziej mroczne strony życia w reżimowych koszarach. Gdy jego wpisy powodują internetową rewolucję, władze postanawiają uderzyć niezłomnego buntownika w jego najczulszy punkt…

Lore Niemcy, wiosna 1945. Rodzice czternastoletniej Lore zostają aresztowani przez aliantów. Dziewczyna musi dać sobie radę bez nich i zaopiekować się rodzeństwem. Chcąc dostać się do Hamburga, gdzie mieszka ich babcia, dzieci będą musiały przejść niemal 900 km przez zniszczony wojną kraj. Na własne oczy zobaczą skutki działań wspieranych przez własnych rodziców. Na ich drodze stanie także Thomas, młody Żyd oferujący swą pomoc w podróży. Lore czuje do niego odrazę, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że pociąga ją człowiek, którego została nauczona nienawidzić.

Dziewczynka w trampkach Wadjda ma 10 lat i mieszka w  Rijadzie. W  szkole uchodzi za buntowniczkę, ponieważ chodzi w  porysowanych długopisem trampkach i  próbuje bawić się z  chłopcami. Jej największym marzeniem jest rower. Niestety, w Arabii Saudyjskiej kobiety nie mogą prowadzić samochodów, zaś dziewczynkom nie wypada jeździć na rowerze – ma to jakoby zagrażać ich cnotliwości. Aby zdobyć pieniądze na upragniony rower i przekonać dorosłych o  swojej pobożności, Wadjda postanawia wziąć udział w konkursie recytacji Koranu. W Cieniu Lata 50-te, była Czechosłowacja. Kapitan policji Hakl (Ivan Trojan) bada sprawę rabunku cennej biżuterii. Pozostawione na miejscu zdarzenia ślady prowa-

Wypełnić pustkę Chasydzi fascynują trudną do zrozumienia umiejętnością pogodzenia ortodoksyjnej tradycji z wymogami życia w nowoczesnym społeczeństwie izraelskim. „Wypełnić pustkę” zabiera widza w najintymniejszą przestrzeń chasydzkiej rodziny. Osiemnastoletnia Shira po śmierci starszej siostry musi od nowa szukać swojego miejsca w społeczności. Jej osobiste szczęście zależy całkowicie od umiejętności odnalezienia się w relacjach z najbliższymi, które tylko pozornie są ściśle sformalizowane przez religię i tradycję.

Dzisiejsze czasy Ostatnie nieme arcydzieło Charlesa Chaplina, które powstało prawie dziesięć lat po wprowadzeniu dźwięku. Pewien robotnik, wykończony nerwowo, dostaje się do szpitala psychiatrycznego. Potem wielokrotnie popada w konflikt z prawem i ma kłopoty ze znalezieniem nowej pracy. Poznaje piękną dziewczynę… Światła wielkiego miasta Bezdomny włóczęga Charlie szuka szczęścia w wielkim mieście. Na ulicy spotyka piękną, niewidomą kwiaciarkę i kupuje od niej kwiaty. Dziewczyna, nie widząc jego zniszczonego ubrania, bierze go za bogacza. Tego samego wieczoru Charlie ratuje pijanego milionera od popełnienia samobójstwa. W kręgu miłości Elise i Didier od siedmiu lat żyją w szczęśliwym, choć niekonwencjonalnym związku. Połączyła ich gorąca miłość od pierwszego wejrzenia, głęboka potrzeba życia po swojemu i pasja do muzyki bluegrass. Niespodziewanie jednak koło fortuny się odwraca. Kiedy ich kilkuletnia córka Maybelle zapada na poważną chorobę, żarliwe i zmysłowe uczucie poddane zostaje próbie, a Elise i Didier oddalają się od siebie. Zaczynają żyć własnym życiem, ale nadal walczą o córkę, wierząc, że miłość jest w stanie zwyciężyć wszystko. Czy uda im się pokonać przeznaczenie? lipiec/sierpień 2013  | 

 | 61 


w y da r z e n i a

fot. Dariusz Gackowski

Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku 7.07.2013, godz. 17.00, Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku, wstęp wolny

Włoskie Lato 2013

Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy i Miejskie Centrum Kultury zapraszają na Włoskie Lato 2013. W programie: – gala piosenki Polsko-Włoskiej – występ włoskiego piosenkarza Albero Amati (www.facebook.com/ AlbertoAmati); występ zespołu Trio Mat Band (www.zespolmuzycznybydgoszcz.pl); recital piosenkarki Danuty Stankiewicz oraz pianistyczny Justyny Jakubowskiej – Projekcja filmu w języku polskim o Rzymie Imprezę poprowadzi Jarosław Brzeski, informacje – Elżbieta Renzetti, tel. 660 226 022, ehrenzetti@gmail.com; www.api.bydgoszcz.pl.

opracował Zespół Fundacji Kreatywnej Edukacji. Szczegółowy plan warsztatów na www.fundacjakreatywnejedukacji.org; www.mck-bydgoszcz.pl; www.palacwostromecku.pl 14 lipca, 4 i 11 sierpnia 2013, godz. 16.00, Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku, wstęp wolny

„Letni piknik (nie tylko) dla Seniorów” „Letni piknik (nie tylko) dla Seniorów” to projekt integrujący grupy wiekowe, to międzypokoleniowa wymiana doświadczeń, to prezentacja dorobku twórczego ludzi trochę starszych, to przede wszystkim wspólna zabawa na przepięknych terenach Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku.

7.07.2013, godz. 16.00, Pałac Stary w Ostromecku, wstęp wolny

Wernisaż wystawy artystów związanych z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Unisławiu Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu (www.unislaw. pl) zaprasza na wystawę, podczas której publiczność zobaczy prace artystów: Estery Tymińskiej, Klaudii Bezki, Karoliny Burdak, Alicji Włośniewskiej, Marty Ginter, Darii Ziemby, Agaty Barczyńskiej oraz toruńskich studentów uczestniczących w plenerze zorganizowanym przez Wiktorię Szymańską (dyrektorka GOK w Unisławiu w latach 1977-1996). Ich prace przedstawiają głównie charakterystyczną zabudowę gminy Unisław, m.in. dworzec kolejowy, park w Unisławiu, cukrownię, unisławskie wzgórza wraz Pradoliną Wisły, kościół parafialny, GOK, charakterystyczne budynki z czerwonej cegły. 7, 14, 21, 28 lipca oraz 4, 11, 18, 25 sierpnia 2013, godz. 11.00, Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku, wstęp wolny

Rodzinne poranki Zapraszamy na rodzinne wakacyjne spotkania w Ostromecku inspirowane sztuką plastyczną, teatralną, muzyczną, a także fizyką, chemią i matematyką. Słowem każdy miłośnik aktywności wszelakich znajdzie coś dla siebie. W zeszłym roku rodzice bawili się tak dobrze, jak ich dzieci – więc prosimy uzbroić się w nastrój do zabaw, eksperymentów i eksplorację. Warsztaty 62 | 

 | lipiec/sierpień 2013

Miejskie Centrum Kultury (zawiadujące ZPP) razem z Bydgoską Radą Seniorów pod pretekstem wakacyjnego spotkania na trawie w lipcu i sierpniu 2013 zaproszą do wspólnego uczestnictwa w procesie twórczym – na pałacowych tarasach wystąpią zespoły nie tylko senioralne, ale wszystkich pokoleń, prace malarskie zaprezentuje środowisko plastyczne bez względu na wiek, a  sama zabawa z pewnością walnie przyczyni się do szeroko rozumianej integracji. 21.07.2013, godz. 16.00, Pałac Nowy w Ostromecku – taras, wstęp wolny

Koncert duetu gitarowego Wojciech Lachowski – Marcin Bączkowski Wojciech Lachowski i Marcin Bączkowski zaprezentują instrumentalną muzykę gitarową, odnoszącą się stylistycznie do jazz manouche (nazywany również hot club jazz), którego głównymi przedstawicielami są: Django Reinhardt, Dorado Shmitt, Jimmy Rosenberg.


w y da r z e n i a Duet wykonuje również utwory takich kompozytorów jak: Chick Corea, Al di Meola, Carlos Santana, Stevie Wonder oraz kompozycje własne. 28.07.2013, godz. 16.00, Pałac Nowy w Ostromecku – taras, wstęp wolny

„Klasyka w Pałacu” – koncert tria: Jaroń – Orłowska – Szymańska Maciej Jaroń – laureat międzynarodowych konkursów skrzypcowych i tegoroczny stypendysta „Młodej Polski”, student Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie skrzypiec u prof. Marcina Baranowskiego. Maria Orłowska – studentka, w klasie wiolonczeli u prof. Andrzeja Bauera, Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Dotychczas kształciła się pod kierunkiem dwóch profesorów w Akademii Muzycznej w Oslo. Laureatka konkursów muzycznych. Marta Szymańska – studiuje na Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie fortepianu u prof. Wiesławy Skrzypek-Ronowskiej. Artystka miała już okazję występować przed publicznością w Pałacu Nowym w Ostromecku, kiedy to wykonywała standardy muzyki klasycznej.

17-18.08.2013, Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku, wstęp wolny

„Jak to Szwed pod Bydgoszczą wojował” Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, wraz z Sarmackim Dziedzictwem – grupą rekonstrukcyjną okresu pierwszej Rzeczpospolitej Szlacheckiej, zapraszają na drugą edycję widowiska historycznego. Powtórnie wojska szwedzkie zajmą Pałac Mostowskich, zaś armia hetmana Czarnieckiego wyprze wroga. Zapraszamy na szereg atrakcji, pokazów, zwiedzanie obozu wojskowego, turniej szabli i konkurs łuczniczy oraz wieczorny koncert grupy folkowej Szelindek z Węgier. Przygotowany będzie okolicznościowy program artystyczny. Szczegóły wkrótce na www.mck-bydgoszcz.pl; www.palacwostromecku.pl

25-28 lipca 2013 oraz 15-18 sierpnia 2013, godz. 11.00, Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku, wstęp wolny

Fantastyczne wakacje Fantastyczne wakacje to nazwa warsztatów, których celem jest rozwijanie wyobraźni uczestników poprzez działania filmowe, ponieważ film jest dziedziną sztuki, która najbardziej przenosi w świat wyobraźni, zaś praca na planie filmowym jest często niespełnionym marzeniem wielu osób. Tytuł warsztatów ma sprowokować uczestników do postawienia sobie pytania czym jest fantazja, czy każdy ją ma, jak jej używać, czy jest pożyteczna, a także czy można przeżyć fantastyczne wakacje nie wyjeżdżając z domu? Prowadzący będą chcieli dowieźć Fantazja może przenosić w różne miejsca oraz zwrócić uwagę mieszkańców na ich lokalną historię. Możliwe to będzie m.in. dzięki niezwykłemu miejscu, w którym będą się odbywać zajęcia. XVIII-wieczny Pałac oraz park kryjący wiele tajemnic silnie pobudzających wyobraźnię. Podczas warsztatów wykorzystane będą legendy i historie związane z Zespołem Pałacowo-Parkowym w Ostromecku. 11-25 sierpnia 2013, Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku

PADEREWSKI PIANO ACADEMY Szkoła letnia dla pianistów z orkiestrą symfoniczną Pod honorowym patronatem Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dyrektor artystyczny: prof. Ilja Scheps Menadżer: Mariusz Klimsiak Kanclerz: Henryk Martenka Szczegóły www.paderewskipianoacademy.eu

fot. Jakub Andraszkiewicz

18.08.2013, godz. 16.00, Pałac Nowy w Ostromecku, wstęp wolny

Joachim Perlik śpiewa piosenki Seweryna Krajewskiego i Agnieszki Osieckiej Po raz kolejny prezentujemy dorobek polskich teórców. Tym razem ulubieniec ostromeckiej publiczności Joachim Perlik zaprezentuje własne interpretacje znanych przebojów spółki autorskiej Krajewski-Osiecka. 24-25 sierpnia 2013, od godz. 18.00, Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku, wstęp wolny

„Świat movie Niemcy” 24.08.2013, sobota godz. 18.00 Poczęstunek kuchni niemieckiej, degustacja piwa godz. 21.30 Seans filmu godz. 22.30 Koncert zespołu Scalpel 25.08.2103, niedziela godz. 18.00 Poczęstunek kuchni niemieckiej, degustacja piwa godz. 21.30 Seans filmu godz. 22.30 Seans filmu lipiec/sierpień 2013  | 

 | 63 


w y da r z e n i a Galeria Wspólna, ul. Batorego 1/3, tel. 523 221 447, e-mail: galeriawspolna@onet.pl

11 lipca 2013, czwartek, godz. 18.00 – wernisaż

Jacek Piątek, Aneta Śramska-Piątek Nas – troje 18 lipca 2013, czwartek, godz. 17.00, wstęp wolny

Wykład prof. Aleksandry Simińskiej ,,Muzea w Nowym Jorku” 8 sierpnia 2013, czwartek, godz. 18.00 – wernisaż

Agnieszka Mierzwa – Marzenia przestrzenne. Wystawa prac projektowych

Nieskończona chęć spełnienia się, wszechogarniająca tęsknota towarzyszy projektantowi na każdym etapie twórczości. Celem jest ucieleśnienie wizji przestrzeni, którą nosi się w sobie. Przy każdym projekcie dokonuje się próby zrealizowania tej wizji. Wizja ulega przemianom, rozwija się. Dana przestrzeń jest inspiracją, jej światło, układ, ale też jej użytkownik. Zapraszam do wejścia.

Agnieszka Mierz wa, Salon

Agnieszka Mierzwa

Bydgoski Teatr Lalek BURATINO data 2.07.2013, wtorek

godz. 10.00

spektakl

bilet

Przygody Kaja i Gerdy

14 zł

3.07.2013, środa

10.00

Przygody Kaja i Gerdy

14 zł

4.07.2013, czwartek

10.00

Przygody Kaja i Gerdy

14 zł

9.07.2013, wtorek

10.00

Koziołek Matołek

14 zł

Spektakle w MCK ul. Marcinowksiego 12 – sala kinowo-widowiskowa.

10.07.2013, środa

10.00

Przygody Kaja i Gerdy

14 zł

Kontakt w sprawie rezerwacji biletów: tel.: 609 047 117; 695 599 271; 523 255 545; teatrlalek.buratino@o2.pl; czeslaw_sienko@o2.pl;

11.07.2013, czwartek

10.00

Przygody Kaja i Gerdy

14 zł

www.teatrburatino.pl

24.07.2013, środa

10.00

Przygody Kaja i Gerdy

14 zł

14.08.2013, środa

10.00

Brzydkie Kaczątko

14 zł

księgarnia internetowa www.jolanta.osdw.pl i stacjonarna ul. M. Konopnickiej 30 tel. 52 373 26 81 czynna:

pon.–pt. 10.00–18.00 sob. 10.00–14.00 64 | 

 | lipiec/sierpień 2013

Księgarnia

Jolanta os. Szwederowo w centrum handlowym blisko targowiska MZK 64, 66, 69, 79


Program Projektu LATO na str. 22-29 oraz na: www.mck-bydgoszcz.pl www.facebook.com/mck.bydgoszcz www.twitter.com/MCK_Bydgoszcz

BIK 7-8/2013  

Bydgoski Informator Kulturalny - miesięcznik informujący o wydarzeniach kulturalnych w Bydgoszczy

Advertisement