Page 1

100/100 Lutosławski Wojciech Woźniak: Chciałbym reaktywacji tych miejsc, one służyły integracji społecznej, tam ludzie byli razem.

Artur Duda: ...żeby stado zamieniło się we wspólnotę. Bo iść za stadem, a iść we wspólnocie to dwie różne rzeczy.

Festiwal Nowa Muzyka

nr 5 (439) ROK XXXIX ISSN 1232-4450 INDEX 38139x egzemplarz bezpłatny

maj 2013

Felietony: Kaźmierski, Gębarowska, Andrzejewski, Pruss, Maniszewska, Siwiec


na początek Elfriede Jelinek, o której tak teraz w Bydgoszczy głośno za sprawą naszego teatru (albo może na odwrót: to o Bydgoszczy i naszym teatrze jest głośno za sprawą Jelinek – możliwe są też i inne kombinacje), pisała w jednym ze swoich fenomenalnych i wyjątkowo niewdzięcznych w lekturze, niewygodnych i uwierających esejów: „No tak, w czasie burzy nie jest chyba źle mieć schronienie. Jeśli ucieka się z domu, gdzie ryczy telewizor, można przecież równie dobrze schronić się w teatrze. W domu telewizor przedstawia nam, co jest, względnie – co telewizor uważa za to. Przejął ziemską władzę, by bez końca o tym mówić. Teatr mówi to o wiele krócej. Idzie się tam i też wychodzi stamtąd najczęściej żywym. W teatrze każdy wydany jest na swój własny, bardzo specyficzny deszcz” (przeł. Artur Pełka). W czasie burzy rzeczywiście warto się schronić. Burza właśnie trwa. Jesteśmy wystawieni na nią stale, każdy jest nieustannie – jak wyżej – wydany na pastwę swojego własnego deszczu. Nawet jeśli to tylko wiosenny deszczyk po uciążliwie długiej zimie. W czasie burzy warto się schronić, a doskonałe schronienie daje Fot. Dariusz nam kultura (tak, można powiedzieć: teatr, mając przecież na myśli kulturę – taka synekdocha jest tu możliwa, jest uzasadniona i pożądana; teatr ze swojej natury wymusza korespondencje różnych sztuk, jest znaczącym systemem międzyludzkiej komunikacji itd.). Jeśli kulturę warto traktować poważnie, to przede wszystkim właśnie dlatego: to doskonały, uniwersalny parasol przed kwaśnym deszczem medialnej współczesności. A w ekstremalnych przypadkach także zbawienny piorunochron dający poczucie bezpieczeństwa w czasie burzy. Jakim cudem kultura daje nam tę ochronę? Ten cud nazywa się drugi człowiek. I jeszcze trzeci i czwarty, i kolejny. I coś więcej jeszcze: to bezpośredni kontakt pomiędzy tymi ludźmi, pomiędzy – tak jest – nami! Nie przypadkiem ten problem pojawia się z zaskakującą częstotliwością w majowym numerze (i nie jest to zamierzone – rozmówcy i autorzy nie brali udziału w żadnej zmowie, nie byli celowo dobierani, nic z tych rzeczy). O wspólnocie mówi Wojciech Woźniak, gdy opowiada o swoim niesamowitym projekcie fotograficznym. O wspólnocie mówi teatrolog Artur Duda, gdy przychodzi mu nazwać najważniejsze zadanie teatru i największą korzyść, jaką ludzie mogą odnieść z uczestnictwa w jego trudnej ofercie (mówi w końcu o teatrze alternatywnym). Nawet Szymonowi Andrzejewskiemu w jego dowcipnym felietonie nie idzie o nic innego, jak o ludzi połączonych wspólnymi sprawami. W poważniejszych wiele felietonach Katarzyna Gębarowska i Bartłomiej Siwiec też w istocie rzeczy też o wspólnocie i zasadach jej istnienia piszą. W tym wiosennym, burzowym sezonie o to będę wołał: chowajmy się przed burzą pod dachem kultury. W gromadzie będzie nam milej, bezpieczniej, lepiej, raźniej, cieplej; no, czego tam komu jeszcze potrzeba, oby to dostał!

Gackowski

R edak to r N ac zeln y

B I K w inte r n e ci e:

www.bik.bydgoszcz.pl www.issuu.com/bik_ www.facebook.com/bik.bydgoszcz


spis treści Na początek, Michał Tabaczyński. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Tomasz Kaźmierski, Spoza układu (5): Jaki jest hip-hop?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Tajemnica zamiast rozpadu, z Wojciechem Woźniakiem rozmawia Monika Grabarek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Katarzyna Gębarowska, Czy SZTUKA ma płeć? (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Zamienić stado we wspólnotę, rozmawiają: Andrzej Stróż i dr Artur Duda. . . . . 7 Małgorzata Maniszewska, Dobry prognostyk?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Aktualny Kwestionariusz Teatralny #4 – Karolina Adamczyk, Maciej Federowicz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Zostać w stanie JA NIE WIEM, z Jakubem Gontarskim rozmawia Ewa Stołowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Derwid – skrywane oblicze Witolda Lutosławskiego, Mariusz Klimek. . . . . . . . 16 Bartłomiej Siwiec, Zugzwang (5): 1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 E = Hoffmann, Adam Gajewski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Muzyka to również rewitalizacja, Adam Gajewski…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Szymon Andrzejewski, Przez rude okulary (7): Mroczne nóg moczenie. . . . . . . 20 wydawca: Miejskie Centrum Kultury dyrektorka: Marzena Matowska 85-056 Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego 12 e-mail: sekretariat@mck-bydgoszcz.pl www.mck-bydgoszcz.pl redaktor naczelny: Michał Tabaczyński michal.tabaczynski@mck-bydgoszcz.pl redakcja: Szymon Andrzejewski, Kuba Ignasiak współpraca: Maciej Federowicz, Adam Gajewski, Monika Grabarek, Marcin Szymczak skład, opracowanie graficzne: Bogdan Prus projekt winiety: ZbyZiel, redakcja: tel. 523 255 553 bik@mck-bydgoszcz.pl ul. Marcinkowskiego 12 druk i oprawa: Polraster BIK w sieci www.bik.bydgoszcz.pl www.facebook.com/bik.bydgoszcz www.issuu.com/bik_

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów oraz zmiany tytułów. Nie ponosi odpowiedzialności za treść programów placówek kulturalnych oraz materiałów informacyjnych i graficznych. Reklamodawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki prawne wynikłe z opublikowania dostarczonych przez siebie materiałów. Opinie prezentowane przez autorów nie zawsze są zgodne ze stanowiskiem redakcji i wydawcy. BIK 5/2013 (439) Objętość dotowana: 50 stron. Rok XXXIX, nakład 2000 egz.

dystrybucja: częściowo bezpłatny

Zdzisław Pruss, Bydgoski insynuator kulturalny (110). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Dyrektorzy, część 3, Danuta Sójkowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Adresy bydgoskich instytucji kultury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Wydarzenia Opera Nova w Bydgoszczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Teatr Polski w Bydgoszczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Galeria Miejska bwa, Galeria Brda, Galeria Kantorek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 KAMP!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Akademia Muzyczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Klub ARKA BSM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Dom Kultury MODRACZEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Galeria Autorska  Jan Kaja i Jacek Soliński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 MuszlaFest 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Klub „Odnowa”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Dom Kultury ORION BSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Galeria Wieży Ciśnień. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Pałac Młodzieży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Galeria Fotografii Artystycznej FARBIARNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Dwór Artusa w Toruniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Galeria Sztuki Wozownia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Miejskie Centrum Kultury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Weekend z Planete+ Doc Film Festival . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Kino Orzeł. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Galeria Wspólna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Na okładce: „ B a s e n “ f o t o g r a f i a Wo j c i e c h a Wo ż n i a k a . R o z m o w a z a u t o r e m n a s t r. 4

2 | 

 | maj 2013


s p o z a u k ł ka ud lut u( r5a)

Kaźmierski Jaki jest hip-hop? Kilka lat temu podczas koncertu w naszej rozgłośni spotkały się dwa zespoły. Próbę w studiu muzycznym miała grupa hip-hopowa, a udzielić wywiadu do studia emisyjnego przyszli członkowie formacji wykonującej rocka progresywnego. Każdy robił swoje, a po wywiadzie prog-rockowcy zajrzeli do studia w którym próbowali hip-hopowcy i po chwili wyszli. Jeden z nich na pytanie: Kto tam gra?, odpowiedział machając ręką: Aaa… to jakiś hip-hop. W zasadzie nieważne jest, że teraz ten zespół hip-hopowy odnosi sukcesy grając z tzw. żywym składem na międzynarodowym festiwalu Hip-Hop Kemp w Czechach i sprzedaje w trudnych czasach tysiące płyt, a wywiady z mc i autorem tekstów ukazują się w artystycznym czasopiśmie „Lampa”. Jak nietrudno się domyślić koledzy z zespołu prog-rockowego cieszą się, że wystąpią w Gniewkowie, a ich profil na FB lubi czterysta osób (w tym członkowie grupy). Starczy złośliwości, gdyż tak naprawdę chodzi o postawę, o próbę zrozumienia, uszanowania tego, czym zajmuje się inny artysta, i że prawie każdy rodzaj muzyki ma swoich mistrzów, rzemieślników i przeciętniaków. Stwierdzenie prog-rockowca nie wynikało pewnie ze złośliwości czy złej woli, a raczej z powodu zamknięcia się na inne muzyczne światy, co za tym idzie, w pewnym stopniu, nieosłuchania i mniejszej wrażliwości. Prawie każdy rodzaj muzyki, mimo przynależności do danego nurtu, może mieć odciśnięte tzw. piętno autorskie, co jest przecież pożądane. Każdy nurt może mieć także podrodzaje, odmiany, style. Ale czy to dotyczy rzekomo prostej muzyki, jaką jest hip-hop? Kilka propozycji pokaże, że tak. Od razu jednak uprzedzam, że to nie jest próba obiektywnego podsumowania, tylko kilka płyt, które potwierdzą tezę. Zresztą nie wszystkie płyty są hip-hopowe, hip-hop w niektórych przypadkach był inspiracją, a rasowego hip-hopu (teledyski w stacjach muzycznych) chyba nie ma tu w ogóle. Madlib – Beat Konducta vol 1-2 Niesamowity świat sampli. Madlib czerpie je ze swojego zbioru winyli, których ma podobno tyle, że ważą tonę. Sporo funku, starego rocka, dużo sampli wokalnych, to wszystko podbite beatem i nie można się uwolnić. Prefuse 73 – Vocal Studies Uprock Narratives Bardzo precyzyjna produkcja składająca się z mikrosampli. To już na poły elektronika osadzona na hip-hopowym układzie rytmicznym. Do wielokrotnego słuchania. Headset – Space Settings Znów bardzo elektronicznie. Zabawa z konwencją „twardego hip-hopowca”. Do jednego z utworów zaproszono artystę o ksywie Beans, który w teledysku ry-

muje chodząc o kulach. Jest też kawałek z rymującymi dziewczynami z Japonii. Dla mnie jedna z ciekawszych płyt wydawnictwa Scape. J Dilla – Donuts Kocham ten album, trudno mi o nim pisać. Dilla kleił go już w szpitalu, krótko przed śmiercią. Ni to set, ni to produkcja – na tym polega magia. Ciepło, funkowo, pod koniec płyty nostalgicznie. Dużo zabawy z wokalami. Dilla często wkleja tylko końcówkę wyśpiewanego lub oddech przed. Do dziś z przyjemnością słucham. Dj Shadow – The Endtroducing… Płyta-legenda. Chyba pierwszy abstract hip-hopowy album, w dodatku w całości złożony z sampli, choć brzmi organicznie, spójnie, jakby nic nie było cięte. Bez rymowania. To, co jest największym atutem tej płyty, to nastrój. Shadow poniósł hip-hop dalej, podszedł intelektualnie. Jak Garbarek do jazzu. Znów Miles Davis miałby rację mówiąc, że chciałby umrzeć zaciskając ręce na szyjach białasów, którzy kradną czarnym ich muzykę. Shadow na niczym nie umie grać – ale zestawia genialnie! Kaliber 44 – Księga tajemnicza. Prolog Moi polscy faworyci. Kiedyś z jakiegoś satelitarnego radia nagrywałem muzykę z londyńskiej stacji, jeszcze wtedy na kasetę. Pojawiały się tam jakieś podziemne, eksperymentalne, około hip-hopowe dźwięki, roboczo na kasecie napisałem psycho-rap, no i kilka lat później poznałem polski psycho-rap. Praktik – Dobra częstotliwość Ciekawy polski producent, słucham tego albumu z pilotem w dłoni, by „przeskakiwać” na kawałki instrumentalne. Kunszt Praktika docenił Michał Urbaniak i zagrał tu na skrzypcach. Crown City Rockers – Earthtones Uwielbiam. Żywe granie, bardzo mocno „ujazzowione”. Wysokie stroje werbli, piękne flow w MC, jest tu nawet instrumentalna suitka. Polecam zwłaszcza tym, którzy pokochali serię Jazzmatazz. The Roots – Phrenology Mistrzowie łączenia ognia z wodą. Jest tu rock, jazz, gruby hip-hop, wyobraźnia kompozytorska. Kto był na koncercie, wie, do czego filadelfijczycy są zdolni. Kilka gościnnych udziałów, m.in. Cody Chestnutt. Dzieło pełne i wielowymiarowe. Wiem, że powinno tu się znaleźć wiele więcej płyt i artystów, ale wiadomo, trzeba się ograniczać. Zapraszam do posłuchania fragmentów wymienionych tu płyt w audycji Muzyka Spoza Układu w Polskim Radiu PiK 16 maja o 18.05. Tomasz Kaźmierski maj 2013  | 

 | 3 


fotografia Tajemnica zamiast rozpadu Z fotografikiem Wojciechem Woźniakiem rozmawia Monika Grabarek. Na początku naszej rozmowy, chciałabym cię zapytać, czym dla ciebie jest fotografia, dlaczego posługujesz się właśnie tą formą wyrazu artystycznego? Fotografia jest dla mnie narzędziem komunikacji, tak mogę w skrócie powiedzieć. Chodzi mi o tę fotografię z dziedziny artystycznej, jako artysta wypowiadam się właśnie w taki sposób i to jest taki mój rodzaj rozmowy – dialogu z drugim człowiekiem. Jeżeli ktoś odbiera w moich pracach to, co chciałem w nich zawrzeć, to jest to dla mnie bardzo krzepiące i właśnie o to mi chodzi.

Wystawa Sentymenty to nostalgiczna podróż po Bydgoszczy, której już właściwie nie ma. Pokazuje miejsca, które fizycznie jeszcze istnieją, są mniej lub bardziej zniszczone przez upływający czas, ale niestety znikają z mapy naszego miasta, odchodzą w zapomnienie… Basen, Torbyd… Basenu już właściwie zupełnie nie ma. Pamiętam ten obiekt, z lat siedemdziesiątych, to było bardzo fajne miejsce, spędzało się tam miło czas szczególnie latem. W sąsiedztwie lodowiska Torbyd chodziłem do szkoły podstawowej, tworzyliśmy pierwszą w historii tego klubu klasę hokejową i spędzaliśmy tam bardzo długie godziny na treningach, a wieczorami chodziliśmy tam z chłopakami, żeby się poślizgać, czy zwyczajnie dobrze pobawić. Bardzo mi żal tych miejsc… 4 | 

 | maj 2013

Jestem pewna, że nie tylko tobie, przecież wielu bydgoszczan ciepło i z łezką w oku wspomina basen, lodowisko, gmach muzeum na Gdańskiej… Oczywiście, że tak. To były fantastyczne obiekty, tam życie towarzyskie wręcz kipiało. Te miejsca zostały stworzone z myślą o mieszkańcach naszego miasta, miały służyć rozrywce. Lata siedemdziesiąte, osiemdziesiąte to był okres ich świetności. Przy Torbydzie mieściła się restauracja, działał hotel. Odbywały się dzikie rozgrywki hokejowe, naprawdę dużo się działo. Ta atmosfera przyciągała ludzi, zwłaszcza młodych. Ja jeszcze zdążyłem tam nauczyć jeździć na łyżwach moje dziecko. Ogromna szkoda, że takie miejsca w centrum miasta po cichu giną. Na swoich fotografiach pokazałeś swoją Bydgoszcz – to, co ma dla ciebie szczególne znaczenie, znajdziemy na nich także Dworzec Główny, Muzeum Okręgowe… Tak, to są dla mnie bardzo ważne miejsca, bo ja je pamiętam z dzieciństwa i one dotyczą okresu mojej młodości. To też jest taka forma oczyszczenia. W zasadzie te zdjęcia mówią, że nie ma powrotu do przeszłości, do tamtych czasów. Stąd też sama nazwa Sentymenty, coś się skończyło, odeszło. To, co wartościowe przetrwało, a to, co mniej ważne, po prostu zniknęło. W związku z  tym moje prace mają celowo charakter nostalgiczny, mówią o przemijaniu, nie ukrywam, że trochę nad nimi pracowałem, aby ten klimat osiągnąć. Chciałem żeby w odbiorcach pojawiło się pytanie: co jest dla nas ważne w życiu? Czy wartości, czy ludzie, a może obiekty i wspomnienia z nimi związane? A może to wszystko się łączy? Zależało mi bardzo, by widza na chwilę zatrzymać pobudzić do refleksji. Wydaje mi się, że nasze uczucia są najważniejszym czynnikiem w życiu. Metoda, którą się posłużyłeś wykonując te zdjęcia, metoda otworkowa, potęguje efekt zadumy, zatrzymania. Wprowadza jakby baśniowy, oniryczny klimat. Zmiękcza kontury tych budynków, sprawia, że nabierają swoistej łagodności. Nie jestem specjalistą od fotografii otworkowej, ale słyszałem bardzo dużo dobrego o tej technice. Kiedy zacząłem pracować nad tym projektem najpierw pracowałem kamerą wielkoformatową, ale przeszkadzała mi ostrość tej kamery. Drażniło mnie to, że te zdjęcia są za wyraźne, zbyt oczywiste. W związku z tym zamówiłem sobie taką kamerę otworkową i wszystkie od-


fotografia bitki wykonywałem metoda stykową, czyli bez użycia komputera, negatyw wywołany bezpośrednio przykładałem do papieru i naświetlałem; nie ma tu więc żadnego elementu manipulacji, jest to taka czysta, elementarna fotografia. To wszystko sprawiło, że ta wystawa jest bardzo spójna, kompatybilna, opowiada o tym co minęło, a jednocześnie narzędzie, którym się posłużyłeś, jest również bardzo tradycyjne. Faktycznie tak się stało, celowo utrudniłem sobie życie, to taki mój zabieg, ciągle pod górę, ale jednocześnie to bardzo zamierzony zabieg. To mój ukłon w stronę tamtych czasów. I miedzy innymi dlatego użyłem tej metody, ponieważ tu bardzo ważny jest czas, tak zwany przeżyty czas. Kiedy naświetlałem na przykład Torbyd, trwało to ponad dwadzieścia minut, miałem wiec czas spokojnie pomyśleć, wracały tamte obrazy, wspomnienia. Zastanawiałem się, jak tu było kiedyś, a jak jest teraz. Starałem się uchwycić klimat tych miejsc w połączeniu z ich przeszłością.

Wybierając te konkretne obiekty do swoich prac, myślałeś o tym, że to są miejsca ważne dla bardzo wielu bydgoszczan? W ogóle bardzo znaczące dla naszego miasta? Oczywiście, zdaję sobie sprawę, jak wielu ludzi dobrze pamięta i dobrze wspomina basen czy lodowisko. Zrobiłem również zdjęcie naszemu Dworcowi Głównemu. Jak wiadomo, dworce kolejowe są wizytówkami miast, we Wrocławiu czy Krakowie są one pięknie odremontowane i nasz też niedługo ulegnie zmianie, jego obecny kształt przejdzie do historii. Jest on zatem swoistym dopełnieniem tych wszystkich miejsc, które sfotografowałem, albo właściwie łącznikiem pomiędzy tymi światami – przeszłością i teraźniejszością. Za chwilę też jego obecny kształt dołączy do wspomnień,

także do tych o wyjazdach, powrotach, pożegnaniach, powitaniach, których był niemym świadkiem. Do tych fotografii wybrałem także budynek muzeum na ulicy Gdańskiej, ponieważ w kamienicy vis-à-vis mieszkała moja babcia. Nad Galerią Kantorek bywałem wielokrotnie jako dziecko i pamiętam, jak zastanawiałem się, patrząc przez okno, co w ogóle się mieści w tym tajemniczym budynku. Gdy dorosłem, tak się potoczyło moje życie, że zacząłem w tym budynku pracować, można powiedzieć, że takie swoiste koło zatoczył mój los. Przede wszystkim właśnie stąd mój ogromny sentyment do tych obiektów. Basen, Torbyd powstały specjalnie z myślą o ludziach, o tym, by mieli gdzie atrakcyjnie spędzać czas. Pozostały po nich piękne wspomnienia, ale nie tylko. Mam na myśli bardzo atrakcyjne lokalizacje tych miejsc. Nie wiem jak ty, ja bardzo się boję, że któregoś dnia powstaną tam kolejne dyskonty czy inne markety… Też o tym myślę. Wybierając te, a nie inne zapomniane przestrzenie, przede wszystkim podążałem za swoimi tęsknotami, sentymentami, ale wiem, że nie są to tylko moje odczucia. Podczas wernisażu podchodziło do mnie bardzo wiele osób i mówiło, że dzięki tym zdjęciom powrócili na chwile w czasy swojej młodości, swojego dzieciństwa. Bardzo się starałem, aby w tych pracach nie pojawił się element rozpadu i destrukcji, tylko tajemnicy, czegoś niezwykłego. Myślę, że osiągnąłem zamierzony efekt. Chciałbym reaktywacji tych miejsc, one służyły integracji społecznej, tam ludzie byli razem. W dzisiejszych czasach, kiedy właściwie żyjemy obok siebie, gdzie podstawowe relacje międzyludzkie zostały niemal zastąpione przez portale społecznościowe, z całą pewnością wspólne jeżdżenie na łyżwach czy zabawy na basenie wyszłyby nam tylko na dobre. Może na nowo nauczylibyśmy bycia razem. maj 2013  | 

 | 5 


felieton

Gębarowska Czy SZTUKA ma płeć? (5) „Mamo, mamo, a gdzie Dorotka?” – niecierpliwiła się moja siedmioletnia córka, oglądając w kinie długo wyczekiwaną, nową ekranizację naszej ulubionej książki Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Dopiero po dobrej godzinie pokazu filmu Oz Wielki i Potężny (reż. Sam Raimi, 2013), ku memu niedowierzaniu, a jej rozczarowaniu, zrozumiałyśmy, że Dorotki w tym filmie nie będzie. Cudna, mądra, prosta, a przede wszystkim odważna dziewczynka z  Kansas, która uratowała świat przed złem, została przez twórców tego filmu unicestwiona, wymazana. Podobny los spotkał jej nietypowych przyjaciół: Stracha na Wróble, który pragnął mieć rozum; Blaszanego Drwala, który pragnął mieć serce; oraz Tchórzliwego Lwa, który pragnął być odważny. To dzięki ich pomocy dziewczynka zdołała pokonać Złą Czarownicę z Zachodu i ocalić Szmaragdowy Gród, w tym Wielkiego Oza, który okazał się przecież być zwykłym szarlatanem. Jednak w nowej ekranizacji tej kultowej powieści amerykańskiego pisarza L. Frank Bauma, to wielkiemu Czarnoksiężnikowi z Oz przypisuje się wszelkie zasługi walki ze złem. Role kobiece obsadzone są stereotypowo: albo zła wiedźma, albo dobra wróżka, albo… delikatna porcelanowa laleczka. Czyżby moja nieskrywana radość, że oto wraz z Meridą Waleczną nadeszła nowa era walki ze stereotypami płciowymi w bajkach dla dzieci (patrz felieton BIK 02/2013) była przedwczesna? Czy Oz Wielki i Potężny wyznaczy nowy trend w „przepisywaniu” klasyki? Czy niebawem do pytania „Dlaczego nie znamy wielkich artystek?” dołączy pytanie „Dlaczego nie znamy żeńskich bohaterek dziecięcych?”. Wszyscy zdajemy sobie przecież sprawę z faktu, że mało kto już dziś czyta. Kolejne pokolenia fanów Krainy Oz wyrosną więc już nie na odważnej Dorotce, tylko na potężnym Ozie. Pół biedy dla chłopców, będą mieli kolejnego superbohatera, na którym się będą mogli wzorować. A co z dziewczynkami, których zasoby pozytywnych bohaterek są znacznie szczuplejsze? Nie ukrywam, że nie jest łatwo wychować córkę na mądrą, asertywną, pewną swojej wartości kobietę, w  świecie pełnym stereotypów płciowych, gdzie role kobiet i mężczyzn najczęściej i najchętniej postrzegane są przez pryzmat tych pokazywanych w reklamie. Kobieta ma być przede wszystkim ładna, zadbana, wiecznie na diecie, bez żylaków i zaparć. Ponadto, powinna w swoim życiu pełnić rolę, jak nakazuje większość religii, służalczą wobec innych: martwić się o zdrowie swo6 | 

 | maj 2013

ich dzieci (codzienny Rutinoscorbin), migreny biednego przepracowanego męża (Ibuprofen Maxx), o czystość w domu (pozwólcie, że nie wymienię całej listy cudotwórczych środków czystości i odplamiaczy), jak również o zwierzęta domowe (niech jedzą droższą karmę niż posiłki większości dzieci na świecie, a co tam). Jednak takie oczekiwania wobec kobiet nie są wcale wymysłem przemysłu reklamowego. On tylko zapożycza z naszej kultury pewne archetypy i mity by sprzedać swój produkt. Pamiętacie Chatkę w lesie braci Grimm? Mrożącą krew w żyłach opowieść o drwalu i jego trzech córkach? Każdą z nich wysyłano z obiadem dla ojca do lasu, począwszy od najstarszej. Gdy błądziły po lesie w poszukiwaniu celu, na ich drodze pojawiała się chatka, w której mieszkał starzec ze zwierzętami. Wszystkie siostry poprosiły o nocleg. Dwie starsze nie nakarmiły zwierząt i nie zaczekały na starca, tylko zrobiły sobie kolację, zjadły ją i poszły spać. Za karę łóżko z  dziewczynkami wpadało do piwnicy. Dopiero najmłodsza córka drwala spełniała standardy kobiecości: „Kiedy zwierzęta były już nakarmione, dziewczynka przysiadła się do stołu i jadła grzecznie to, co zostawił jej starzec” (sic!). Nietrudno się domyślić, jak została nagrodzona: starzec zamienił się w królewicza, a zwierzęta w jego służbę. Starsze siostry zaś za karę zostały zmuszone do ciężkiej pracy. Całe generacje kobiet wychowały się na tej baśni. A także na wielu innych o tym samym przesłaniu: jesteś na świecie po to, aby się poświęcać dla innych. Ku uciesze autorów kosztownych poradników i szkoleń z serii Jak …, np. Jak budować pewność siebie?, Jak żyć z narcyzem?, Jak uwierzyć w siebie? etc. Także Fudnacja Kobiece Serca organizująca warsztaty dla kobiet kochających za bardzo, czyli tych, które cierpią dla innych (to m.in. żony alkoholików, narkomanów, kobiety bite i  gwałcone, które mimo bólu nie potrafią rozstać się ze swoim partnerem), ma pełne ręce roboty. Niestety na kanwie baśni Piękna i bestia wiele z nich uwierzyło, że gdy wystarczająco mocno pokochają i się postarają, potwór zamieni się w wytęsknionego królewicza. Dobierajmy więc starannie lektury i filmy, które serwujemy dzieciom. Ja na pewno następnym razem uważniej przeczytam recenzję, zanim przedwcześnie zapoznam córkę z tak bolesnym przykładem wykluczenia, bo jak stara prawda mówi: czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci… Katarzyna Gębarowska


teatr

Zamienić stado

we wspólnotę Czy w teatrze wszystko już było? W zapowiedziach Alternatywnych Spotkań Teatralnych KLAMRA w Toruniu często pojawia się pojęcie nowych form teatralnych. Co to takiego? Artur Duda: Żyjemy w kulturze zachodniej, w dyktacie nowości. Dzisiaj paradoksalnie często się zdarza, że nowością staje się to, co zostało zapomniane. Mija trzydzieści lat i dla młodemu odbiorcy pewne rzeczy zdają się awangardowe, choć pojawiły się już w historii teatru. Ja natomiast nie wierzę, że wszystko już było. Świat się zmienia, zawsze coś nowego może się pojawić i z taką nadzieją chodzę do teatru. Andrzej Stróż: Z tego wynikałoby że nowość w teatrze związana jest z wstępowaniem do teatru nowych widzów i nowych twórców. Ja jednak jestem przeciwnego zdania, choć może to właśnie kwestia wieku: nie widzę w teatrze niczego na tyle nowego, przede wszystkim w formie, z czym nie spotkałbym się wcześniej. Nie tylko w teatrach repertuarowych, ale i „eksperymentalnych”, bo pojęcie eksperymentu w teatrze też chyba „siadło”. A czy zasadne jest stosowanie pojęcia alternatywy – dziś, gdy niewiele rzeczy zaskakuje, gdy nie ma granic? AD: Nie ma granic?! Granice są i to pewnie większe niż w PRL-u, choć to paradoks. Władza na różnych szczeblach niemal w stu procentach może decydować o bycie lub niebycie teatru. Druga rzecz to system grantowy. Nawet świetne zespoły piszą takie projekty, by były one europejskie, realizowały wyznaczone przez instytucje europejskie zadania. Teatr nie może wypowiadać się swobodnie i działa na krótkiej smyczy, bo grant pozwala stworzyć jedno przedstawienie, ale nie wystarcza na stabilne istnienie. Powinniśmy mieć w Polsce, tak jak w krajach zachodnich, zespoły eksperckie złożone z ludzi, którzy „siedzą” w teatrze i wiedzą, co się na świecie dzieje. Taki bufor między władzą a artystami. Zatem granice istnieją, a więc alternatywa ma sens. AS: Jako rzemieślnik alternatywy twierdzę jednak, że umyka teatrowi podstawowe założenie, związane z postrzeganiem świata. Rzadko dziś można spotkać zespół przypominający strukturą zespoły z tamtego czasu. To była alternatywa życia poprzez teatr! Pieniędzy brakowało, ale im bardziej było „pod górkę”, tym więcej wyzwalało się chęci do działania. Dziś może zbyt wiele teatrów zbyt wygodnie chce dość do sytuacji.

O kondycji teatru mówią Andrzej Stróż – organizator Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Inne Sytuacje w Bydgoszczy i dr Artur Duda – teatrolog, krytyk, adiunkt w Zakładzie Dramatu i Teatru UMK.

AD: Ale nie ma takich teatrów, które żyłyby wygodnie! Podam przykład: Tomasz Bazan powiedział w czasie rozmowy na KLAMRZE, że pracuje w teatrze, który bankrutuje od 10 lat, tak długo jak istnieje! Jest grupa zespołów w tej „nowej alternatywie”, które radzą sobie z tym i mają siłę przekazu. Ale są to nieraz przedstawienia straceńcze – robione z przekonaniem, że może to być już ostatnie przedsięwzięcie zespołu. Nie mówiąc już o tym, jak trudny jest dzisiaj start młodego, nowego zespołu. AS: Grotowski też miał problemy finansowe, ale to, co najważniejsze było w nim i w jego ludziach. Propozycja ułożenia ścieżki do finansów powoduje stępienie tej chęci, sytuującej się prawie na granicy szaleństwa. Dziś na festiwale jedziemy jak na olimpiadę, gromadzimy środki, liczymy na nagrody. Dzieje się to także na festiwalach, które wywodzą się z tradycji teatru alternatywnego, jak Łódzkie Spotkania Teatralne. Od lat nie było tam dobrych rozmów, pewnego „ducha”, byli za to jurorzy, których komentarzy nie przetwarza się konstruktywnie. Pokazywały się grupy, które nie są już „barometrem rzeczywistości”, ale teatrami instruktorskimi. AD: Może po prostu nie doszło do transmisji międzypokoleniowej, może my – młodzi i starzy – żyjemy w innych światach? Zresztą, na ile nasz świat miałby być lepszy niż ich? Pracuję na uniwersytecie już 16 lat, dotarłem już do momentu, kiedy mogę jedynie starać się, by wybrane elementy mojego świata docierały do młodych ludzi. Muszę też ciągle sobie przypominać, że kiedyś też byłem w ich wieku i mój świat różnił się od świata moich wykładowców (śmiech). Pamiętam moje pierwsze spotkanie z Teatrem Ósmego Dnia, byłem młody i pech chciał, że zobaczyłem Tańcz póki możesz, mocno uestetyzowane, egzystencjalne przedstawienie. To nie był teatr, który mógł mnie poruszyć bardziej niż teatry młode. Może taka jest zasada: rozmawiać można, będąc na równej stopie. Dawniej były silne środowiska rówieśnicze, gąszcz relacji, dyskusje, ale świat się rozpadł i rozpadła się ta antystruktura, bo tym jest dla mnie teatr, skoro można w nim zrealizować rzeczy niemożliwe. Pozostaje nam zatem kwestia budowania nowej rzeczywistości. Alternatywa przecież nie musi być historyczną formacją, która wyrosła z teatrów studenckich, bo wtedy trzeba by uznać, że umrze razem ze swoimi twórcami. Dla mnie alternatywa dzisiaj to mieszanka tych legendarnych i nowych zespołów maj 2013  | 

 | 7 


teatr z różnymi pomysłami – jedni nawiązują do etosu lat 70. i widać tę kontynuację, inni szukają nowych inspiracji. Ale znaczący jest werdykt tegorocznej KLAMRY. Publiczność wybrała zespół, który pokazał z mojego punktu widzenia najgorsze przedstawienie i nie miał nic do powiedzenia: Teatr Formy z Wrocławia. To decyzja młodzieży, którą zafascynowała rozbierająca się zakonnica i powierzchowny, stereotypowy Witkacy. AS: Bo my żyjemy w erze wideoklipu, błyskawicznego odbioru. Dlaczego młodym podoba się obrazek, nie chcą się zagłębiać? Kiedyś alternatywa namawiała do myślenia! AD: Myślenie jest dziś problemem. Przeżywamy fazę wtórnego analfabetyzmu, ludzie są piśmienni, ale nie rozumieją tekstów kultury. Dla mnie – polonisty i teatrologa z wykształcenia – to oczywiste, że jeśli ktoś czytał trudne lektury, poradzi sobie z każdym tekstem, łatwiej odnajdzie się też w filmie, teatrze, bo ma w sobie cierpliwość, by przebijać się przez to, czego nie rozumie. AS: Niestety, dziś uczymy się metodą skryptów. AD: W nowej Polsce w znacznym stopniu zdemontowaliśmy system edukacji. Student istnieje wirtualnie, może przyjść na uczelnię raz, by odebrać legitymację i więcej się nie pojawić. Kiedyś przeskakiwaliśmy wysokie progi z przekonaniem, że coś osiągamy, a dziś wstęp na uniwersytet kosztuje 70 czy 80 złotych. To sprawia,

że studiowanie straciło swą dawną wartość. Nie twierdzę, że kiedyś poziom wiedzy i kompetencji studentów był wyższy, studentów zaangażowanych zawsze było mało, tyle że teraz giną w masie osób średnio zainteresowanych nauką, kulturą. Nie oni nadają ton kulturze studenckiej. AS: I widać to w teatrze, który jest formą dialogu – albo poprzez to, co płynie ze sceny, albo poprzez rozmowę po spektaklu. Czy Lech Raczak nie miał racji, mówiąc, że demokracja zabije kulturę? AD: Żyjemy w złudnym dobrobycie, ale mam nadzieję, że wkrótce pojawi się poczucie braku, może już się pojawia. Wasz teatr z lat 80. z tego się wziął: z poczucia, że to, co jest, nie jest tym, czego oczekujemy. Młodzi ludzie budowali swój inny świat. Teraz też to nie my zbudujemy nowy teatr, ale oni, młodzież, studenci. Kiedy będą już mieli dość kamer, Internetu, może zechcą poprzez teatr lepiej poznać siebie i innych. Tylko muszą się od nas dowiedzieć, czym teatr jest naprawdę. Nie kulturalnym zachowaniem kulturalnego mieszczanina. Czymś znacznie ciekawszym. Atrakcyjnym. Punktem wyjścia dla Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Inne Sytuacje w Bydgoszczy jest myśl, że teatr gubi się wśród nowinek technologicznych, a multimedia zasłaniają człowieka. AD: Dla mnie to czas eksperymentu. Czas chaotycznych poszukiwań, szarpaniny. Jest dużo ładnych zabawek, każdy może zrobić film, ale artystą nie zostaje się wtedy, kiedy dostaje się do ręki zabawkę. Zajmuję się od lat teatrem Franka Castorfa i wiem, że są teatry, w których ekran nie zasłania spraw ludzkich. AS: Ja mam inne odczucia, jeśli chodzi o zastosowanie nowinek. Wydaje mi się, że nastąpił czas niedoszkolonych twórców. Zamiast zgłębić np. metodę Stanisław-

W ramach MFT Inne Sytuacje Teatr Pieśń Kozła zaprezentuje spektakl „Pieśni Leara”. Fot. Karol Jarek

8 | 

 | maj 2013


teatr skiego i stworzyć postać głęboko psychologiczną, robi się film. Podobnie z muzyką, która wypełnia pustkę. Dochodzi do efekciarstwa i w takim teatrze tracimy istotę: człowieka. Jeśli twórca wie, po co to jest, broni tego, to jest w porządku, ale często nie jest w stanie. AD: Zgodziłbym się z tą tezą, gdyby było prawdą, że kino nie jest w stanie ukazać człowieka i użycie ekranu powoduje spłaszczenie przekazu. Przecież zdarza się, że artysta teatru potrafi też być artystą innych mediów. Przypomnijmy sobie eksperymenty z „multimediami” Erwina Piscatora w latach 30. w Berlinie. Idee były nowoczesne, ale brakowało niezawodnej techniki. Frank Castorf z kolei już na początku XXI wieku musiał dokładnie obliczać, czy scena dźwignie machinę medialną budowaną do Idioty Dostojewskiego. Obaj jednak mieli na uwadze przede wszystkim ludzkie problemy i aktora w centrum uwagi. Uważam, że także w naszym teatrze poprzez multimedia, muzykę próbuje się dojść do nowego aktorstwa, niepsychologicznego i nierealistycznego. Aktor, jak widać np. u Jana Klaty, musi się zmierzyć z aktorstwem gestycznym, emblematycznym, jakby „zewnętrznym”. Dlaczego jednak aktorstwo miałoby wyrastać tylko ze Stanisławskiego, skoro od Greków mamy w historii teatru różne konkurencyjne modele teatru? Aktorów-tancerzy. Biomechanikę Meyerholda. Pamiętam, jak w latach 90. u nas na uniwersytecie Lech Raczak powiedział, że przyszłością teatru offowego jest teatr tańca, a wtedy działały w Polsce chyba tylko Poznański Teatr Tańca i Teatr Ekspresji Wojciecha Misiury… AS: Nie słyszałem tego wcześniej! A przecież dobierając teatry na tegoroczne Inne Sytuacje, znaleźliśmy przynajmniej trzy grupy odwołujące się do teatru tańca! Źródła są w Pinie Bausch, ale to wciąż przetwarzane dziedzictwo. To, co robią Teatr Pieśń Kozła czy Teatr ZAR, to powiązanie pieśni i nawiązań do Grotowskiego z wysublimowanym ruchem, prawie tańcem. AD: Z tańcem i ekspresją ruchową można kojarzyć nie tylko zespoły teatru antropologicznego. W Polsce

to silna ścieżka, od Gardzienic poczynając. Ale teatrami ruchu w znacznym stopniu są także Komuna Warszawa, Teatr Cinema, Wierszalin, nie mówiąc o czerpiących z tradycji Wschodu teatrach takich jak Maat Projekt czy doświadczonych już grupach stricte tanecznych jak Lubelski Teatr Tańca, Sopocki Teatr Tańca, a także stawiających opór ścisłym etykietom – myślę o Dada von Bzdülöw. Czego od teatru oczekują widzowie? AS: Nie chciałbym, żeby była to tylko rozrywka… AD: Dla młodego widza to jednak priorytet. Dlatego tak dobrze działa na młodą publiczność Teatr Porywacze Ciał. AS: Widz rozpoznaje w nim znane kody, swoje środowisko. Ja wolę teatr, który stanowi tajemnicę, wyzwanie. AD: Tak myślą ludzie z doświadczeniem. Ja sam też metodycznie szukam wyzwań, by jako recenzent nie pozostać w „gettcie” teatru, który lubię i rozumiem. Młody widz może mieć z tym problem. Kiedyś każdy do teatru chodził lub wiedział, że powinien chodzić. Dziś tak nie jest, młodzi ludzie się tego nie wstydzą. Coraz częściej elementem naszej „misji” edukacyjnej jest cierpliwe nakłanianie studentów do pójścia do teatru. Jesteśmy w sytuacji trudnej, bo chcemy w teatrze budować przekaz elitarny, wymagający, a widz jest dziki, pędzi niczym za stadem bawołów, tam, gdzie wszyscy. Musimy wyrwać go z tego pędu, skłonić do poszukania innych, ambitniejszych możliwości. AS: Młodzi ludzie nie są przygotowani do podejmowania decyzji, idą za tłumem, dobrze się z tym czują. Jeśli już siedzą w teatrze, to klaszczą na stojąco, bo ktoś inny zaczął, choć spektakl był słaby. AD: Lekarstwem jest doświadczenie. Po dziesięciu czy trzydziestu spektaklach więcej się widzi i wie. To jest punkt dojścia dla teatru: żeby stado zamieniło się we wspólnotę. Bo iść za stadem, a iść we wspólnocie to dwie różne rzeczy.

maj 2013  | 

 | 9 


felieton

MANISZEWSKA Dobry prognostyk? Przyszła w końcu wiosna i w maju w instytucjach muzycznych postanowiono nareszcie porozpieszczać troszkę miłośników muzyki, która powstała nieco później niż w XIX wieku. Może jest to dobry prognostyk dla przyszłego sezonu? Oby! Wiem, że nie wszyscy tak myślą i że tzw. masowa publiczność stawi się pewniej i liczniej na kolejnym wykonaniu Koncertu fortepianowego Czajkowskiego, Czterech pór roku Vivaldiego, lub jeszcze jednym wystawieniu którejś z popularnych oper Verdiego, czy Belliniego. Myślę sobie jednak, że jeżeli już koniecznie kłaniać się świetnej przeszłości, to może wystarczy choć kilkadziesiąt lat lub stulecie. I niekoniecznie hitem w rodzaju Krzesanego Kilara. Bydgoski Festiwal Operowy w swojej jubileuszowej edycji również pokaże – prócz genialnego Don Giovanniego Mozarta, wystawianego przez Łotewską Operę Narodową w Rydze, zarzueli Los Elementos z  katalonii i Chowańszczyzny Musorgskiego, Ariadnę na Naxos Richarda Straussa, którą przywiezie Opera Krakowska. Dzieło jest efektem intensywnej współpracy kompozytora i autora libretta, Hugo von Hofmannsthala, austriackiego pisarza, poety i dramaturga, autora słynnej Kobiety bez cienia, która powstawała również jako libretto dla Richarda Straussa i jako opowiadanie ukazała się krótko przed premierą tej opery. Pierwsza wersja Ariadny na Naxos była tylko fragmentem większej całości. To pisarz długo namawiał kompozytora na to, by operę „usamodzielnił”, to Hofmannsthal dopisał zabawny prolog. Tak powstała Ariadna, którą Wiedeńczycy zobaczyli w 1916 roku ze słynną Marią Jeritzą w  partii Primadonny/Ariadny. W przezabawnym Prologu zobaczymy rzeczy, które muszą się skojarzyć z całkiem współczesnymi dylematami. Oto w domu bogacza ma się odbyć przyjęcie połączone z przedstawieniem muzycznym. Podczas przygotowań obecni są „prawdziwi” artyści operowi wystawiający Ariadnę na Naxos i trupa commedii dell’arte, przygotowująca pikantną komedyjkę… Ambitny kompozytor jest, rzecz jasna, oburzony sąsiedztwem jego wielkiego utworu z jarmarczną rozrywką. W dodatku okaże się, że obie sztuki mają być wykonane równocześnie, by planowany pokaz ogni sztucznych odbył się punktualnie… Przecięcie dwu światów – kultury niskiej i wysokiej, antycznej tragedii z klimatem jarmarcznym – dotyka aktualnych kwestii, stawia pytania o granice artystycznego kompromisu. Powstaje też pytanie, czym jest dziś, dla współczesnego widza wysoka sztuka zakorzeniona w antyku. A że 10 | 

 | maj 2013

historia opowiedziana zabawnie? Tym lepiej. No i wspaniała muzyka. Strauss pisząc partyturę Ariadny, stylizował ją na archaiczną, XVII-wieczną operę. Połączył patos i farsę, skontrastował szeroko zakrojoną dramatyczną frazę z lekkością pastiszu, a przed solistami, szczególnie sopranami, postawił ogromne wyzwanie. „Muzyka to święta sztuka, która jednoczy wszelkie uczucia niczym cherubiny wokół jaśniejącego tronu i dlatego jest ona święta wśród sztuk – święta muzyka!” Tak Kompozytor kończy się prolog Ariadny na Naxos. Posłuchamy, zobaczymy… W Filharmonii Pomorskiej zaś będziemy mieli okazję dwukrotnie wysłuchać poruszających utworów Dymitra Szostakowicza. W piątek 10 maja, obok popularnego Koncertu fortepianowego b-moll Czajkowskiego w  programie znalazła się jedna z najpopularniejszych, V Symfonia Dymitra Szostakowicza. Jest to dzieło którego motyw znajdzie się w jednym z najbardziej osobistych, „dedykowanych samemu sobie” kwartetów kompozytora. Powstało krótko po zgnębieniu go przez władze, a i kolegów, za Lady Makbet Mceńskiego powiatu. Gdy kompozytor przedstawiał swoją V Symfonię napisał tak: „Tematem mojej Symfonii jest ukazanie osobowości człowieka. Chciałem przedstawić w  tym od początku do końca lirycznym dziele człowieka z  wszystkimi jego przeżyciami. W  Finale próbuję rozwiązać tragiczne motywy pierwszych części, w pełnym życia, optymistycznym planie… W prawdziwej tragedii, np. w tragediach Szekspirowskich, nicią przewodnią powinna być bowiem pozytywna idea…”. Tak bronił się przed zarzutami socrealistów. Kto chce, ten usłyszy w finale dzieła owe nuty optymizmu… Premiera w Leningradzie w 1937 r. zakończyła się wielkim sukcesem. Mścisław Roztropowicz, który był na niej, mówił potem że owacja trwała ponad 40 minut. Tak oficjalna krytyka, jak publiczność rozpływali się w zachwytach. Podobno tzw. „czynniki oficjalne” uznały, że symfonia, zwłaszcza część finałowa, napisana jest jako hymn na cześć Stalina… Cóż, Szostakowicz uprościł w dziele swój język, wykorzystał też pewne schematy z utworów Mahlera, np. oszczędną, uproszczoną budowę pierwszej części i stopniowe rozbudowywanie aż do finału. Jak sam pisał, „to uradowanie było wymuszone, kreowane pod przymusem, tak jak w Borysie Godunowie. To było tak jakby ktoś walił cię laską i mówił: w twoim interesie jest się cieszyć, w twoim interesie jest się cieszyć, a ty podnosisz się chybotliwie i odmaszerowując mamroczesz:


felieton

nasz interes to radować się, nasz interes to radować się”. I to słychać. Słychać poprzez „radosne” dźwięki, że ich twórca ma na twarzy gorzki grymas, że to nie tak. Pobrzmiewa tak charakterystyczna dla Szostakowicza groteska. Dla mnie V Symfonia Szostakowicza to utwór tragiczny od początku do końca.

Przyszła w końcu wiosna i w maju w instytucjach muzycznych postanowiono nareszcie porozpieszczać troszkę miłośników muzyki, która powstała nieco później niż w XIX wieku. Może jest to dobry prognostyk dla przyszłego sezonu? Oby! Wiem, że nie wszyscy tak myślą i że tzw. masowa publiczność stawi się pewniej i liczniej na kolejnym wykonaniu Koncertu fortepianowego Czajkowskiego, Czterech pór roku Vivaldiego. Gdy w piątek, 24 maja na estradzie Filharmonii Pomorskiej będą się prezentować dyplomanci bydgoskiej Akademii Muzycznej, Marek Bieńkuński, zagra jego Koncert wiolonczelowy Es-dur op. 107. Na kompozytorze duże wrażenie zrobiła Symfonia – Koncert na wiolonczelę i orkiestrę op. 125 Sergiusza Prokofiewa. To pod jej wpływem zaczął myśleć o utworze na wiolonczelę, ale napisał go później, już myśląc o  Rostropowiczu jako wykonawcy i jemu zadedykował Koncert wykonany w październiku 1959 roku, tak samo jak późniejszy koncert wiolonczelowy. W tym czasie przezwyciężył, trwający od kilku lat kryzys twórczy i niespodziewanie stworzył aż cztery partytury. VII i VIII („dedykowany samemu sobie”, jak mówił) Kwartet smyczkowy, Satyry i właśnie I Koncert wiolonczelowy Es-dur, łączący techniczną błyskotliwość z silną ekspresją i właściwą Szostakowiczowi umiejętność tworzenia muzyki nasyconej wewnętrzną energią i płynącej naprzód z żelazną konsekwencją. Rolę instrumentu solowego, prócz wiolonczeli, spełnia też róg, tak że w pewnych fragmentach utwór jest niemal koncertem podwójnym. Dzieło jest niezwykle efektowne i wirtuozowskie, stylistycznie jednorodne. Część pierwsza to szybki, żywiołowy marsz o prostej budowie. W części

drugiej odnajdziemy dwa tematy, bardzo śpiewne, chociaż różne, tu ujawnił swój wielki dar tworzenia melodii. Jednak kantylenowy charakter muzyki stopniowo ustępuje nutom dramatycznym. Po kulminacji następuje dialog wiolonczeli z celestą, prowadząc wprost do finału, w którym króluje wirtuozowska brawura, współgrająca z rytmicznym impetem i żartobliwymi tematami. Mścisław Roztropowicz zapałał do utworu takim entuzjazmem, że opanował partię solową w zaledwie cztery dni, mimo że jest to jeden z najtrudniejszych koncertów, z jakim może się zmierzyć wiolonczelista. Dla dyplomanta więc nie lata wyzwanie. Trzymamy kciuki. To nie koniec muzyki XX wieku w naszej filharmonii, bowiem 8 maja, z okazji dnia Europy, Capella Bydgostiensis pod dyrekcją Marzeny Diakun, z udziałem solistki, Aliny Mleczko, saksofonistki, zagra utwory dosłownie współczesnych kompozytorów, w dodatku polskich. W programie Mykietyna Anioły w Ameryce, o którym to utworze w internetowym „Dwutygodniku” Ewa Szczecińska napisała tak: „Prosta melodia ze spektaklu Anioły w Ameryce to bodaj najbardziej charakterystyczna muzyka teatralna, jaka powstała w Polsce ostatnich lat. Ma w sobie dziwną moc. Zimne, świdrujące brzmienie, w zestawieniu ze smętną melodią, która pod koniec frazy zawsze kuśtyka, by po chwili znów zacząć od nowa – w tym geście trudnego trwania jest coś magicznego. Aura dźwiękowa tego spektaklu wciąga, trudno się od niego wyzwolić; jest w nim wyzwolony z rozpaczy smutek, przebłyski euforii, a także spadająca nagle na człowieka emocjonalna dojrzałość”. Usłyszymy też, już kopiowaną przez internautów na mp3 i obecną w kilku odsłonach na You Tube, Jerzego Derfla efektowną Małą Sonatę e-moll na saksofon altowy i kwintet smyczkowy. Dalej w programie jest Edwarda Sielickiego Differentia specifica (una fantasia quasi tango) na saksofon sopranowy i smyczki. To utwór intrygujący od pierwszych dźwięków solowej introdukcji, trzymający w napięciu dzięki znakomicie rozplanowanej dramaturgii i aurze tajemniczości z pobrzmiewającym rytmem tanga. Koncert zwieńczą Bajkowe opowieści, zestaw miniatur Krzysztofa Herdzina już cztery lata temu utrwalony na jazzowej płycie wraz z Fantazją na tematy IV Kwartetu Smyczkowego Grażyny Bacewicz. Tyle nowości w jeden wieczór, że aż się w głowie kręci, a przy okazji oferta dla tych, którzy chodzą na koncerty do klubu Mózg. Miłośników sławnych nazwisk i naprawdę wielkiej wiolinistyki nie trzeba będzie w ogóle namawiać do pójścia na koncert 17 mają w piątek, gdy Shlomo Mintz zagra Koncert Brahmsa. Będą pewnie kolejki po bilety. Małgorzata Maniszewska maj 2013  | 

 | 11 


teatr

akt # 5 Aktualny Kwestionariusz Teatralny

Karolina Adamczyk

wski Fot. Dariusz Gacko

Jestem dobrą aktorką, bo… Często aktor pracując nad rolą, ma pewne wyobrażenie swojej postaci, jaka ona powinna być w ideale. Czasem udaje mi się to osiągnąć i efekt końcowy jest zbliżony do tej pierwotnej wizji. Niekiedy w ogóle nie ma takiego wyobrażenia i nie wie się zupełnie jak dobrać do wnętrza, z której strony „gryźć” postać. Ja częściej nie wiem… Poszukuję i nieraz w wielkim bólu oraz męce coś się uda uchwycić. Czasem się błądzi, ale trzeba sobie na to błądzenie i niewiedzę pozwolić, bo wtedy otwieramy przed sobą niespodziewanie przestrzenie, do których wcześniej w ogóle byśmy nie zajrzeli… To jest fascynujące. W tym kontekście można powiedzieć, że jestem „dobrą aktorką”, bo poszukującą. Jestem po prostu pracowita i bardzo lubię mój zawód. Natomiast to, co przechodzi przez rampę jest już weryfikowane przez publiczność, czy mi się to podoba, czy nie. Ocenianie aktorstwa jest w końcu bardzo niewymierne, bo nigdy nie można powiedzieć, że coś jest w 100% dobre lub złe.

Najłatwiejsza rzecz w moim zawodzie to… …ciągłe spotkania z różnymi niesamowitymi ludźmi, np. przed rozpoczęciem prób, z którymi przebywając przez dłuższy czas tworzy się pewna więź. Ponadto łatwe w moim zawodzie jest wstawanie na próby, bo najczęściej zaczynają się dopiero o 10 J

Zupełnie nie potrafię… …wykorzystywać moich zdolności aktorskich w zwykłym pozateatralnym życiu. Nie potrafię w różnych urzędach czy instytucjach zagrać, wcielić się w inną osobę niż jestem, aby coś załatwić lub uzyskać. Nie posiadam takiej przebiegłości życiowej. Ponadto wydaje mi się, że aktor musi udawać, że zna się na wszystkim J 12 | 

 | maj 2013


teatr Gdybym musiała zmienić zawód, to zostałabym… dyrygentem, bo kiedyś bardzo chciałam zajmować się muzyką i fascynuje mnie orkiestra, chór oraz świadomość, że oni wszyscy słuchaliby moich poleceń. Najciekawsza wydaje mi się umiejętność panowania nad materią w postaci nienamacalnej muzyki, która wyzwala emocje i ma ogromną siłę J

Najczęściej w teatrze śmieję się z… Ostatnio najczęściej śmieję się z mojego młodszego kolegi Piotra Stramowskiego, którego uwielbiam, bo ma niesamowitą umiejętność wcielania w różne postaci, a moją ulubioną jest „Hardkorowy Koksu”. On mnie bawi do łez.

Najdziwniejszy przesąd teatralny, któremu hołduję to… Zawsze przebieram buty przed wejściem na scenę. Wielokrotnie przed spektaklem zamykam się także w swojej garderobie, w której mam tandetny obrazek z dewocjonaliów przedstawiający Ostatnią Wieczerzę, który podłączony do prądu świeci i po wyłączeniu reszty oświetlenia skupia uwagę, pozwalając się wyciszyć. To jest mój prywatny rytuał. Ponadto słucham muzyki dostosowanej do stopnia koncentracji, jaką chcę w danej chwili uzyskać.

Moje ulubione miejsce w budynku bydgoskiego teatru to… …moja garderoba, bo mam tam totalny bałagan. Otaczam się różnymi prywatnymi rzeczami, a przez to czuję się w tej przestrzeni jak w domu.

Pierwsza rzecz, którą robię, gdy przychodzę do pracy to… Oczywiście piję kawę. Rytuałem jest już włączanie czajnika z wodą i zaparzanie kawy zaraz po przyjściu do teatru. Towarzyszą temu poranne rozmowy i dopiero potem zaczynam pracę.

Krótko przed ważnym dla mnie spektaklem myślę o… Wielkim świętem jest zawsze dla mnie premiera. Nie ma wtedy porannej próby, więc aż do wieczora mamy wolny dzień. W tym czasie nerwowo sprzątam, zajmując tymi doczesnymi sprawami myśli.

Moje największe marzenie teatralne to… …móc pracować jak najdłużej w zawodzie, dostawać wspaniałe zadania, spotykać inspirujących ludzi… i nie martwić się o kasę J

Rola, z której jestem najbardziej zadowolona to… Cieszę się, że udało mi się zrealizować „Przyrzecze”, bo jest to bardzo autorskie i osobiste przedstawienie, które wraz z Agatą Skwarczyńską i Anetą Jankowską zrobiłyśmy samodzielnie. Jestem dumna, że ten projekt zaistniał i pozostał w repertuarze.

Bydgoski Teatr jest najlepszy w Polsce ponieważ… …mamy ogromną przestrzeń i wolność do własnych eksperymentów, aktorskich poszukiwań. My tutaj także nie tracimy czasu, bo przyjeżdżamy w konkretnym celu i jesteśmy skoncentrowani na pracy. Większość aktorów nie mieszka na stałe w Bydgoszczy, więc sprawy pozateatralne nas nie rozpraszają. Oczywiście ma to również swoje wady. Jednak największa siła bydgoskiego teatru to ludzie w nim pracujący: aktorzy, reżyserzy, wspaniała ekipa techniczna etc. Mamy do siebie pełne zaufanie i lubimy ze sobą pracować. Przepytywał Maciej Federowicz maj 2013  | 

 | 13 


Zaczynał jako dziecko – od akrobatyki. Dziś współpracuje z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego i Teatrem ZAR we Wrocławiu, zajmuje się technikami ruchowo-tanecznymi i sztukami walki. Z Jakubem Gontarskim rozmawia Ewa Stołowska

Zostać w stanie JA NIE WIEM Jak to się stało, że twoje doświadczenia warsztatowe zniosły cię ku teatrowi? Ojciec zabrał mnie na akrobatykę, kiedy miałem 5 lat. Pamiętam jak instruktor podszedł, zaczął mnie rozciągać i pierwszy raz padały takie wyrażenia jak „świadomość ciała”, „obecność”. Nie wiedziałem co to właściwie znaczy, ale przeczuwałem, że to pomoże mi stać na rękach albo robić przewroty. Na ekranie pojawiali się akurat Van Damme, Jackie Chan, Bruce Lee… Zajarałem się tym, podglądałem jak się ruszają, kupiłem sobie nawet takie buty jakie miał Bruce Lee – shaolinki. W wieku 9 czy 10 lat trafiłem do szkoły sztuk walki i zacząłem doznawać przekraczania swoich granic psychosomatycznych. To było niesamowite uczucie! Przez dziewięć lat trenowałem judo. Fascynowało mnie, kiedy trener mówił o środku ciężkości, centrum, które tak często badamy w pracy z ciałem. Pomału zacząłem odczuwać relację pomiędzy sygnałami z zewnątrz i obrazami wysyłanymi od wewnątrz, a tym samym ich funkcjonalność i efektywność. Odkryłem, że mogę podnieść przeciwnika, który waży 100 kg, wykorzystując jego wagę, tor ruchu i siłę, choć sam ważyłem tylko 29 kg! Pojawiła się pierwsza relacja w pracy z partnerem, korzystanie z poczucia swojej i jego obecności. To co mnie najbardziej fascynuje, także na scenie, to właśnie obecność. Jest chwiejna i nieobliczalna jak zjawiska atmosferyczne. Czasami aktor przypomina mi gotowego do walki człowieka na macie, który jest w kontakcie z partnerem-przeciwnikiem, w ułamku sekundy wchodzi w niesamowity stan skupienia „TU” i spośród okrzyków publiki wyławia komunikaty wypuszczane przez trenera. Na scenie jest podobnie – wiemy jakie mamy narzędzia i co chcemy przekazać, ale nie wiemy co się z tym wszystkim wydarzy, a tym bardziej nie powtórzymy tego tak samo jak na próbie. To ciągła praca nad momentem 14 | 

 | maj 2013

zawieszonym pomiędzy czasem przeszłym, teraźniejszym i przyszłym, uważnością, grą impulsów przepływających między mną i partnerami, którymi są też ziemia, przestrzeń, dźwięk, cisza. Kiedyś widziałem, jak gość na scenie improwizował i nagle ktoś pierdnął. A on nie zignorował tego, ale użył, wykorzystał ten dźwięk, zaczął go imitować i przetransformował to w ruch. Można powiedzieć, że wygrał! Bruce Lee powiedział kiedyś, że jeśli cały czas tkwimy w koncepcji na temat tego co wiemy, łatwo wpadniemy w ruchome piaski. To tak samo ważne w pracy w teatrze i w sztukach walki: być w stanie „ja nie wiem”, by widzieć więcej. Woda nie wie, że zostanie wlana do naczynia, ale jak już tam jest, staje się naczyniem – przybiera jego kształt. Ewolucja, zwierzęcość, człowieczeństwo – skąd wziął się temat twojej solowej pracy? Czuję, że nasz instynkt, zwierzęcość są tłamszone od momentu narodzin. Mówi nam się w co mamy wierzyć, jak się zachowywać. Kościół, nauczyciele, rodzice, sąsiedzi próbują uczynić nas JAKIMIŚ. To „doradcy” z dobrymi intencjami, ale czy my jesteśmy świadomi, w jaki sposób się kształtujemy – i na poziomie ciała, i umysłu? Mamy na sobie tysiące koszul i płaszczy, a w środku siedzi dziki zwierzak, który nic z tego wszystkiego nie rozumie. Dlaczego go zamykamy? Są w życiu momenty, kiedy jesteśmy zmuszeni reagować szybko, np. ktoś jest świadkiem wypadku samochodowego, podbiega i przesuwa auto. Nie ocenia sytuacji, bo wtedy najprawdopodobniej zablokowałby się na działanie. Czuję, że kiedy „odcinamy głowę”, otwierają się kanały, dzięki którym pojawia się działanie w zwierzęcości. Ono może być skuteczniejsze niż to wynikłe z „rozmyślania o działaniu”. W pracy na sali badamy to: jak zwierzak w nas może się przejawić, co nam daje, czy należy się go bać?


teatr Tęsknię zresztą za życiem naturalnym, prostym. Miasto czasem mnie przytłacza. Odwiedzam przyjaciół na wsi, którzy mają naturalną żywność, zwierzęta, działają niesamowicie prosto. W mieście mamy miliardy koncepcji na sekundę, miliardy reklam, poprzez które ocenia się nas i sugeruje zmiany na lepsze. Chcemy być bardzo ludzcy, mówimy: żyj jak człowiek, zachowaj się jak człowiek, mów jak człowiek. Ale w tej naszej koncepcji „człowieka” zaczynamy się oddzielać od natury. Człowiek i planeta, człowiek i zwierzęta, człowiek i przyroda… De facto stawiamy się poza WSZYSTKIM! Jak wrócić i rozpoznać moment, w którym to oddzielenie się zaczęło? Myślę, że gdzieś w ciele mamy go zapisanego i to mnie inspiruje. „I am that” widziałam rok temu, a nie jest to pewnie typ spektaklu, który „umiera w dniu premiery”, ale przeciwnie – żyje dalej i zmienia się. W tym roku postanowiłem połączyć tę część z poprzednią, „Animan”, w której na początku jestem sam. Później pojawiają się rekwizyty, struktury, bryły. Postać redefiniuje się poprzez konfrontację się z tymi partnerami w przestrzeni. Jeżeli chodzi o przebieg, ruch i atmosferę, daję sobie prawo do zmian, trochę oddechu, który pozwala mi widzieć, słyszeć i działać inaczej niż planowałem. Obok struktury zawsze jest improwizacja. Ubiegłą edycję Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Inne Sytuacje w Bydgoszczy otworzył pokaz Teatru ZAR, z którym współpracujesz. Dwa lata temu koleżanka z tego teatru poprosiła, bym poprowadził dla niego sesję. Zajmowaliśmy się elementami sztuk walk, zagadnieniami takimi jak poczucie rytmu, stanu równowagi, nierównowagi itp. W  styczniu Jarosław Fret (dyrektor Instytutu im. Grotowskiego i założyciel Teatru ZAR – przyp. red.) otwo-

rzył projekt „Body Constitutions”, w ramach którego z Przemkiem Błaszczakiem (ZAR) założyliśmy Studio Dwóch Ścieżek. W projekcie biorą też udział Studio Matejka, Jubilo, którym dowodzi Daniel Han ze Studia Matejka, Studio Parkour nowej aktorki Teatru ZAR Simony Sala. „Body Constitution” – czyli nasze ukonstytuowanie ciała, konstytucja ciała – to pytanie o tysiące przekonań jakie mamy na jego temat i o to, jak ciało wchodzi w relacyjność z tą konstytucją. Badamy to w praktyce, poprzez trening. Masz bogate doświadczenia warsztatowe, a niektóre punkty brzmią zagadkowo. Na przykład Szkoła Kaskaderów Filmowych, wow! Co po niej umiesz i czy masz w związku z tym jakieś doświadczenia filmowe? – Uczyliśmy się tam jazdy konnej, szermierki, sztuk walki (krav maga, combat kalaki, samoobrona), akrobatyki, ekstremalnej jazdy samochodem… Robiliśmy ćwiczenia na przełamanie blokad psychosomatycznych. W dużym stopniu odblokowałem np. swój lęk wysokości, skakałem ze specjalnego dźwigu, skakałem ze spadochronem. Wyobraź sobie, że spadasz np. z dwóch metrów na plecy i nic ci nie jest, bo dostajesz do ręki pewne narzędzie i strach okazuje się wyłącznie błędnym przekonaniem co do tego, co MUSI się wydarzyć. Później parę razy miałem drobne fuchy w serialach. Ale planuję indywidualny rozwój, może pod kątem większych produkcji. A spiralna dynamika ruchu? To brzmi magicznie. Ona przejawia się w każdej żywej istocie, w każdej komórce, w strukturze DNA, w kosmosie (którym przecież jesteśmyJ). Jest w naszej strukturze, układzie mięśniowo-kostnym. W dużym stopniu jest obecna niemal w każdej dziedzinie sportu i w sztuce. Czuję, że spirala to taka matka ruchu. Jak ją znajdziesz, chociażby na chwilę, pojawia się ekonomia ruchu, wiele znaczeń ruchu odśrodkowego i dośrodkowego, mniejszy wysiłek, różnorodność dynamiki i motoryki ruchu. Jest to bardzo pierwotne narzędzie o dużej mocy. Czym się teraz zajmujesz i jakie masz plany? Współorganizuję wrocławski Festiwal Żywe Kultury Ruchu Cyrkulacje. Naszym głównym partnerem jest Instytut im. Jerzego Grotowskiego. To najprawdopodobniej jeden z najbardziej alternatywnych festiwali szeroko pojmowanego ruchu w Polsce, choć mamy też nauczycieli i uczestników z zagranicy! Działam w Studiu Dwóch Ścieżek, za jakiś czas chcemy podzielić się efektami na scenie. Planuję rozwijać swoją pracę solową i duet z Agnieszką Rybak. Otwieram się cały czas na nowe, uczę się bycia w stanie „ja nie wiem”. Fot. Mar ta Ankiersz tejn

Pokaz pracy solowej „Animan – I am that” – 25 maja, godz. 20.15, MCK, wstęp wolny. Warsztaty ruchowe dla aktorów i tancerzy „Fuzja ścieżek” – 26 maja, godz. 11.00-16.00, MCK, wstęp 40 zł, zapisy: teatr@mck-bydgoszcz.pl. maj 2013  | 

 | 15 


muzyka

Derwid – skrywane oblicze Witolda Lutosławskiego Wizerunek Witolda Lutosławskiego jako kompozytora światowego formatu już za jego życia jawił się jako monolit bez skazy na wyrazistym obliczu. Nikt, kto otarł się o jego dzieło nie miał wątpliwości, iż stoi przed wybitnym twórcą muzyki symfonicznej, w mniejszym stopniu wokalnej i kameralnej, latami z morderczą konsekwencją budującym swój system kompozytorski, doskonalącym warsztat, wkraczającym w kolejne etapy jednej, wyraźnie wytyczonej drogi twórczej. Obraz największego po Chopinie i Szymanowskim polskiego twórcy nie zostawił praktycznie miejsca na wątki pomniejsze czy też mniej poważne w życiorysie. Pozostaje żałować, iż spowodowało to, że o innej niż główny nurt twórczości czerpiemy wiadomości mniej niż skąpe, sprowadzone przeważnie do lakonicznej informacji o piosenkach dla dzieci, żołnierskich, masowych, nurcie folklorystycznym, kawiarnianym okresie wojennym czy muzyce filmowej i rozrywkowej. Najmniej dotąd poznana dziedzina to właśnie owa muzyka rozrywkowa, skrzętnie pomijana w biografiach, jak i za życia przez samego kompozytora. Mimo takiego parawanu – wstydu? niezręczności? – utwory te, po pięćdziesięciu latach od powstania wciąż żyją własnym życiem, znajdując uznanie wśród takich wykonawców, jak Hanna Banaszak, Lora Szafran czy Mieczysław Szcześniak. Od dziesięciu lat znana mi jest ta część twórczości Witolda Lutosławskiego. Po analizie całego dostępnego materiału nutowego podjąłem decyzję o włączeniu jego tang, walczyków czy foxtrotów do własnego repertuaru. Niniejszy artykuł jest wynikiem przemyśleń dotyczących ich wartości jako modeli dla współczesnego muzyka-improwizatora oraz próbą odpowiedzi na pytanie: co stanęło na przeszkodzie, by muzyka ta stała się dużo bardziej popularna niż jest to obecnie. By rzucić więcej światła na tę ostatnią kwestię, zdecydowałem się uczynić paralelę do kompozycji z głównego nurtu twórczości Lutosławskiego Lacrimosa na sopran i orkiestrę lub organy. Utwór ten, efekt mistrzowskiego opanowania warsztatu kontrapunktycznego i zwartości 16 | 

 | maj 2013

fot. Juliusz Multarz yński © IMIT

formy, mimo ewidentnych zadatków na klasyczny „hit” (krótki czas trwania, skromna faktura), wciąż sprawia na tyle poważne trudności wykonawcom, by nie wydostać się z niszy repertuarowej. Zarówno w jego przypadku, jak i piosenek Derwida możemy mieć do czynienia z podobnymi elementami hamującymi ich estradową karierę. Nie po raz pierwszy kompozytor dał wyraz doskonałej orientacji w dziedzinach nienależących do ścisłego nurtu muzyki klasycznej. Niedługo przedtem, jako jeden z pierwszych polskich kompozytorów dokonywał pionierskich eksperymentów z muzyką konkretną. Czując potrzebę upowszechniania odbioru muzyki, żywo interesował się techniką nagraniową – warto przypomnieć, iż to kompozycja Lutosławskiego (Mała suita) znalazła się na pierwszej polskiej płycie wolnoobrotowej wyprodukowanej w 1955 roku. Podążanie za współczesnymi tendencjami w muzyce rozrywkowej nie mogło sprawiać kompozytorowi większych trudności, krótkotrwały romans z tą dziedziną w niewytłumaczalny sposób stał się jednakże tematem tabu tak dla autora, jak i muzykologów badających jego twórczość. Podstawowe monografie poświęcone Lutosławskiemu traktują temat piosenek z lat 50. i 60. mniej niż zdawkowo, większość w ogóle go pomija. Kilkusetstronicowa praca Tadeusza Kaczyńskiego1 nie poświęca temu aspektowi twórczości mistrza nawet jednego zdania, mimo że autor pisze o pieśniach masowych, piosenkach dziecięcych czy utworach folklorystycznych. Wspomina również nazwisko Władysława Szpilmana, jako zamawiającego u kompozytora „lżejszą” twórczość, lecz nie w kontekście omawianych tang, foxtrotów czy walczyków. Również w wydanych przez Kaczyńskiego rozmowach z mistrzem temat muzyki tanecznej nie istnieje. Dr Mariusz Klimek 1  Tadeusz Kaczyński: Lutosławski. Życie i muzyka. Warszawa 1994.


z u g z w a n g ( 35 )

SIWIEC 1984 14 maja 1983 roku na Komisariacie MO w Warszawie został w bestialski sposób zamordowany niespełna 19-letni wówczas Grzegorz Przemyk. Od tamtego wydarzenia minęło 30 lat. Wiadomo również, że nigdy nie będzie już prowadzona sprawa przeciwko jego zabójcom. W lipcu 2010 roku Sąd Najwyższy ostatecznie uznał, że sprawa uległa przedawnieniu. Milicjanci i ich mocodawcy mogą spać spokojnie. Bydgoszczanka Marta Fortowska od co najmniej dwóch  lat interesuje się teatrem. Mimo młodego wieku udało jej się już zadebiutować. Otóż w marcu br. na deskach MCK wystawiono jej pierwszą sztukę, przygotowaną przez amatorską trupę, Mięso. Jeszcze bardziej jednak interesuje ją Przemyk. Często też myśli o tamtej tragicznej sprawie. Nie może zrozumieć, że kiedyś można było tak po prostu – jakby nigdy nic – ciosami pałki, pozbawić kogoś życia. Pół roku temu zapisała się do Szkoły Pisania zorganizowanej w bydgoskim Teatrze Polskim przez znanego dramatopisarza, Artura Pałygę. Od tamtej pory jeszcze bardziej zgłębia historię zamordowanego nastolatka – wchodzi w sam środek dramatu. Rysuje postać Grzesia z chlebakiem, który odziedziczył po Edwardzie Stachurze. Szkicuje milicjanta, zabójcę chłopca, który wprowadza się wraz z żoną do nowego mieszkania. Przypomina, że gdy chowano ciało do trumny, nad nią stała zbolała matka, poetka, Barbara Sadowska, podtrzymywana przez księdza Jerzego Popiełuszkę. Mija półtora roku. Bydgoszcz. Trzecia dekada października 1984 r. Właśnie idę do salki katechetycznej na lekcję religii. Idę z kolegą. Nagle przelatuje nad nami helikopter. Patrzymy. Kolega mówi: „Zobacz, helikoptery też latają. Zobacz. Oni go wciąż szukają. Nie wiesz… To ty nic nie wiesz? Na jakim świecie ty żyjesz? Popiełuszkę szukają. Ojciec mówił mi, że go esbecy zamordowali, ale kto to wie. Wciąż szukają”. Ktoś podpalił śmieci na cmentarzu. Słup dymu wzbił się ku górze, szybując w stronę helikoptera. Zatykamy nosy. Śmierdzi obrzydliwie. Opodal stoi mężczyzna. Lat trzydzieści kilka. Oferuje znicze na sprzedaż. Mój kolega mówi: „Zobacz dziadka, jeszcze tyle dni do Święta Zmarłych, a on już się rozłożył z towarem!”. Październik 2004 rok. Włocławek. Na sympozjum poświęconemu 20. rocznicy śmierci księdza Jerzego przyjechały setki osób. Zmieniają się prelegenci. Ludzie klaszczą. Atmosfera podniosła. Wielkim nieobecnym jest prokurator, od lat zajmujący się sprawą

mordu, Andrzej Witkowski. Odczytano jego list. Ogólnie uważa się, że zleceniodawcy morderstwa księdza Jerzego wciąż są na wolności. Wskazuje się ich nawet palcem. W kuluarach więcej mówi się o Witkowskim niż o samym księdzu. Ludziom bardzo podoba się teza prokuratora, według której, to nie Piotrowski i spółka dokonali mordu. To były tylko płotki. Ktoś inny miesza i mataczy, a prawdziwi zleceniodawcy mogą być nawet w Moskwie. Wszystko możliwe. Oklaski.

Być może jest tak, że tam gdzie prokuratura i sąd nie mają już nic więcej do powiedzenia, tam też pojawia się sztuka. Teatr poniekąd został po to powołany: żeby oczyszczać. Katharsis. To oczywiście truizm, ale artysta ma większą szansę dotarcia do źródła niż historyk. Nie ograniczają go dokumenty. Może wejść w świat zbrodni i zadać oczyszczające pytania. Może uruchomić wyobraźnię i ukazać takie rzeczy, od których włos jeży się na głowie. Czerwiec 2012 rok. Na deskach bydgoskiego teatru zaprezentowano sztukę Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk Popiełuszko. Czarna Msza. Reżyserem sztuki był Paweł Łysak. Być może jest tak, że tam gdzie prokuratura i sąd nie mają już nic więcej do powiedzenia, tam też pojawia się sztuka. Teatr poniekąd został po to powołany: żeby oczyszczać. Katharsis. To oczywiście truizm, ale artysta ma większą szansę dotarcia do źródła niż historyk. Nie ograniczają go dokumenty. Tym tropem idzie Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Może wejść w świat zbrodni i zadać oczyszczające pytania. Może uruchomić wyobraźnię i ukazać takie rzeczy, od których włos jeży się na głowie. Może w końcu wsłuchać się w te głosy, które historyk – z racji powagi badań – musi natychmiast odrzucić. Ksiądz Popiełuszko ma już swoją czarną mszę. Czas na Przemyka. Czas na artystów. Podejrzewam, że Witkowski i jemu podobni i tak nam już o tych smutnych sprawach nic więcej ciekawego nie powiedzą. Bartłomiej Siwiec maj 2013  | 

 | 17 


historia „Patronowanie miasta” trwa! – Dziś słów kilka (a nawet kilkadziesiąt) o profesorze Alfonsie Hoffmannie – wizjonerze międzywojennej elektroenergetyki, który również Bydgoszcz i jej potencjał gospodarczy umieścił w swoich śmiałych planach…

E = Hoffmann

Przedwojenna prasa, przyzwyczajona do patosu, mogłaby tegoż człowieka nazwać śmiało „Prometeuszem Pomorza”. Bo rzeczywiście oświecał, myślał wiele o tym, jak powszechnie przesyłać energię, ciepło, dawać możliwości cywilizacyjnego rozwoju. Inżynierskie dzieło życia Hoffmanna imponuje, choć bydgoska ulica, która nosi jego imię na pewno nie jest arterią. Nie szkodzi; ważne, że niekiedy udaje się uhonorować nie tylko herosów bitnych, krwawych, a wirtuozów nauk technicznych. O patronat Hoffmanna nad kawałeczkiem naszego miasta upominał się wytrwale bydgoski działacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) – inż. Tadeusz Domżalski, dziełami „hoffmannowymi” od lat szczerze zachwycony. Teraz marzy mu się wspomnieniowy film dokumentalny, w którym osobiście chciałby „oprowadzić” widzów po regionie, miejscach, gdzie widoczne są do dziś zamysły i prace głównego bohatera opowieści o technicznych osiągnięciach okresu II Rzeczypospolitej. „Archiwum B.” MCK chce włączyć się w projekt.

H o f f m a n n ( z p r a w e j ) n a l e ż a ł d o r e g i o n a l n e j s o c j e t y, e l i t y ; na t ym zdjęciu siedzi z muz ykiem Felik sem Nowowiejskim. F o t . z a r c h i w u m T. D o m ż a l s k i e g o

Pomnażać pomimo kryzysu

– Pokażcie mi dzisiaj takiego szefa, administratora, dyrektora, który pomimo politycznych i gospodarczych kryzysów mnoży majątki firm, buduje, inwestuje, zatrudnia coraz to nowe osoby na naprawdę godnych warunkach, dbając przy tym nawet o zapewnienie im rozrywki w wolnym czasie, o ich rozwój naukowy, doskonalenie kwalifikacji! – emocjonuje się Domżalski, widzący w międzywojennym inżynierze Alfonsie Hoffmannie doskonałego patrona na czasy zupełnie 18 | 

 | maj 2013

Ws p ó ł c z e s n y p a t r o n b y d g o s k i e j u l i c y j a k o p i e r w s z y w n i e podległej Polsce myślał o t wor zeniu wielkich, strategic znych sieci energet yc znych. Prąd z Pomor z a z asilać miał G d y n i ę . W p l a n a c h w y z n a c z o n o t a k ż e r o l ę d l a B y d g o s z c z y. I l u s t r a c j a z a r c h i w u m T. D o m ż a l s k i e g o

współczesne. Świetny technik, ale ze złotym sercem. Światowiec, ale potrafiący przenosić najlepsze obserwacje i doświadczenia na lokalny grunt. Wymagający szef, ale przede wszystkim surowy dla samego siebie, co potwierdzał doskonałymi wynikami prowadzonych osobiście projektów. Takim był niezwykły patron niewielkiej bydgoskiej ulicy, po którego życiorys dzisiaj sięgamy.

Prąd dla Gdyni!

Alfons Hoffmann urodził się 12 listopada 1885 roku w Grudziądzu. W roku 1905 po maturze, Alfons wstąpił na Wydział Budowy Maszyn i Elektrotechniki Politechniki w Gdańsku. Po studiach, w latach 1911-1918, pracował w niemieckich zakładach Garbe Lahmeyer i Siemens-Schuckert. Wraca do kraju w 1918 i uczestniczy w pracach Podkomisariatu Władzy Ludowej w Gdańsku. Wiosną 1920 roku został oddelegowany przez Ministerstwo Przemysłu do budowy pierwszej w kraju elektrowni wodnej w Gródku nad Wdą. Dzięki wielkiemu talentowi inżynierskiemu, jego wrodzonym zdolnościom organizacyjnym i dużej charyzmie, budowę ukończono. Pierwszy hydrozespół w obecności Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego, uruchomiono w dniu 24 kwietnia 1923 roku, a drugi w roku następnym. W 1922 roku opracował regionalny plan elektryfikacji całego Pomorza. W tym celu, pobudował w 1927 roku również pierwszą w Polsce linię przesyłową na napięcie 60 kV Gródek-Toruń, którą później przedłużył do Gdyni (łączna długość tej linii wynosiła 240 km). W 1929 oddał do ruchu kolejną elektrownię wodną w Żurze, którą budował w ciągi 16 miesięcy. Połączył się z już pracującymi na Pomorzu elektrowniami miejskimi w Toruniu i Grudziądzu. Buduje w roku 1936 kolejną elektrownię, tym razem cieplną, w porcie gdyńskim. Tym samym zrealizował swój pierwotny plan utworzenia, pierwszego w kraju, wojewódzkiego systemu energetycznego, który rozciągał się od Torunia do Gdyni, a dalej linią 15 kV aż do Juraty. – Dlatego też słusznie uważa się powszechnie prof. inż. Hoffmanna za „Ojca Polskiej Elektroenergetyki” okresu międzywojennego. – dopowiada Tadeusz Domżalski.


historia Tam, gdzie wschodzi Słońce Elektryczne…

W Gródku zbudował Hoffmann w latach 1932-33 nowoczesną Fabrykę Grzejników Elektrycznych, która produkowała znakomite kuchenki elektryczne, warniki, bojlery, kuchnie dla wyposażenia statków itp. Wyroby Gródka cieszyły się dużym poważaniem i uznaniem, zatrudnienie znalazło tam prawie 500 osób. „Gródek” stał się w Polsce synonimem nowoczesności. Fabryka wydawała periodyki poświęcone użytkowaniu urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych, zapraszała na specjalne kursy, a także podsuwała korzystne systemy ratalne w przypadku zakupu kosztownego sprzętu. Wówczas był to rynkowy modernizm. Konwektory cieplne z Gródka nazywano w epoce obrazowo „Słońcami elektrycznymi”. Przedwojenne polskie transatlantyki czy okręty podwodne Marynarki Wojennej też wyposażono w gródecki sprzęt. To po prostu była marka!

W epoce kłopotliwych „Darów Przyjaźni”

Późniejsze losy Polski i Polaków oczywiście dramatycznie zaznaczają się i w życiorysie zdolnego inżyniera. W czasie okupacji niemieckiej ukrywa się, a rządy

D ź w ię k i d aw nyc h c z a s ów

Muzyka to również rewitalizacja… Na ostatni koncert Bydgoskiej Orkiestry Kameralnej w bydgoskim kościele garnizonowym przyszły tłumy. Dostawiano krzesła. I już zastanawiano się nad tym, co zrobić w przyszłości z tak sporym potencjałem słuchaczy, ludzi złaknionych muzyki dawnej. Wymyślono więc festiwal. Dokładnie wymyślił go Damian Borowicz – prodziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, dyrygent Bydgoskiej Orkiestry Kameralnej. Wszystkie koncerty – powiązane kontekstem z kościelnym „Rokiem Wiary” – dzięki dotacji Urzędu Miasta Bydgoszczy, będą bezpłatne, dostępne dla każdego. Parafia garnizonowa (główny organizator festiwalu) poprzez muzykę klasyczną chce nie tylko działać na niwie ducha, ale również dokonać kulturalnej aktywizacji i rewitalizacji ważnego bydgoskiego zabytku – kościoła p.w. NMP Królowej Pokoju. „Utworzenie z kościoła garnizonowego alternatywnej sceny wydarzeń kulturalnych w mieście oraz promocja jednego z najcenniejszych jego zabytków” – to jedna z „założycielskich” tez festiwalu „Muzyka Roku Wiary”. Świątynia przechodzi właśnie kompleksową restaurację. Repertuar sakralny zostanie przemieszany ze świeckim, zaś każdemu występowi towarzyszyć będzie krótki wstęp prezentujący dzieje muzyki, sylwetkę danego kompozytora itp.

sowiecko-stalinowskie przyjmuje z odrazą. Angażuje swój talent w rozwój hydroenergetyki. Stalinizm szybko dociera jednako i na „odcinek techniczny”. Podczas bydgoskiej „konferencji hoffmannowskiej” zorganizowanej przez lokalny oddział SEP pojawiła się ciekawa opowieść z tamtych trudnych lat. Wspominał inż. Klaudiusz Thielmann, niegdyś uczestnik operacji przywracania do użytku splądrowanej elektrowni wodnej w Dychowie na rzece Bóbr: – Maszyn nie było. Ogłoszono oficjalnie, że maszyny przybędą ze Związku Radzieckiego – miał to być „dar przyjaźni”. Przyjechał transport. Podczas montażu – konsternacja; dawny pracownik elektrowni rozpoznał bowiem bezbłędnie… urządzenia wcześniej tu pracujące! Przysłano nam sprzęt, który po wkroczeniu Rosjan po prostu zrabowano! Oczywiście „odkrywcą” tego faktu momentalnie zainteresował się Urząd Bezpieczeństwa. Wtedy inżynier Hoffmann, ryzykując cała swoją karierę, pozycję, dorobek, odważnie wstawił się tym człowiekiem i wybronił go. Hoffmann stał się prawdziwym „aniołem stróżem”, bohaterem dla swojej załogi… – opowiedział uczestnik bydgoskiego spotkania. W planowanym filmie dokumentalnym podobnych przekazów może znaleźć się więcej. Adam Gajewski

Mozart niemalże nieznany

Właśnie niezwykle rzadko wykonywaną Mszę C-dur KV 220 Wolfganga Amadeusza Mozarta przygotowano na inaugurację cyklicznych koncertów w zabytkowych murach. 26 maja, godzina 19.00, kościół garnizonowy. Daty kolejnych muzycznych spotkań z „klasyką sprzed wieków” to: 15 sierpnia, 15 września, 27 października, oraz 23 listopada. W koncertach weźmie udział orkiestra, soliści, chóry. – Rewitalizacja zabytków poprzez sztukę to coraz bardziej popularny trend, podkreślający znaczenie wydarzeń kulturalnych w codziennym funkcjonowaniu odnawianych budowli. Dla mnie ta bydgoska świątynia jest wręcz doskonałą sceną muzyczną ze względu na świetne warunki akustyczne, kameralny charakter oraz ogrzewanie, co ma bardzo ważne znaczenie w wypadku koncertów odbywających się przykładowo jesienią… – powiedział mi Damian Borowicz. Adam Gajewski

Na Festiwalu zobacz ymy i usł ysz ymy wielu w ybitnych muz yków z wiązanych z Bydgoszczą. Seria koncer tów ma uzmysłowić tak że bogactwo muz ycznego ż ycia nad Brdą

maj 2013  | 

 | 19 


p r ze z r u d e o k u l a r y ( 7 )

Andrzejewski Mroczne nóg moczenie Miało się stać. Coś. Nikt nie wiedział, co to miało być dokładnie, ale pamiętam, że siedząc w pomieszczeniu już niestety niezadymionym, bo przepisy nowe i trzeba dbać o zdrowie zapominając o romantyzmie życia, patrzyłem po znajomych moich licach i w pewnym momencie stwierdziłem: „Oni na to naprawdę czekają…”. I w myśli zapadłem głęboko, i zadumałem się nad stanem rzeczy, który doprowadza ludzi do tego, by czekali na koniec świata. Rok był 2012, miesiąc ostatni, a dzień z tych karcianie szczęśliwych. Tysiące lat wcześniej kilku biegających po dżungli wielbicieli skąpego przyodziewku stwierdziło, że nie mają już pomysłu na to, jak dalej potoczy się to, co dookoła się jeszcze jakoś toczy i stwierdzili, że trzeba ustanowić kolejne wyzerowanie kalendarza, bo tak będzie prościej. Przykucnęli, zapalili, co tam mieli do zapalenia, porachowali słupki do końca i voila! Tysiąclecia później miliardy ludzi zastanawiały się nad tym, jak to się wszystko skończy. W mieście, w którym przychodzi nam kupować bułki, rok tamten jeszcze bardziej był złowieszczy, bo miasto owo obchodziło sześćset sześćdziesiątą szóstą rocznicę swych urodzin. 666. Dla mnie normalna liczba, ale dla wielu już nienormalna zupełnie. Toć to liczba rogatego i jego pomiotów. Koniec świata miał nadejść zimą wypełnienia się przepowiedni najstraszliwszych i to przy akompaniamencie dusz zaciąganych przez diabły do kotłów z wrzącą smołą. Perspektywa nieprzyjemna i wydaje mi się, że dość bolesna, a poza tym inspirująca mnie do przekonania, że ominie mnie już ostatecznie możliwość doznawania kanapek popijanych czarną kawą. Niedobrze. A skoro niedobrze to dlaczego w oczach moich skorporacjowanych kolegów taka na poły tylko ukrywana tęsknota za tym, żeby jednak coś się stało? Hmmm… Kiedy na ulicy dojdzie do wypadku, to ludzie nie rzucają się, by ratować tych, co w nim ucierpieli tylko rzucają się do kieszeni lub torebek, żeby zarejestrować to jak ktoś krwawi z rozerwanej tętnicy i błędnym wzrokiem toczy wokół szukając jakiegokolwiek ratunku. To, oczywiście, uogólnienie, ale bez nich nie dałbym rady zmieścić się w przeznaczonej mi liczbie znaków. Piszę te słowa w dwa dni po zamachu bombowym podczas imprezy biegaczej w Bostonie. Zamachu, który zabrał ze sobą na tamtą stronę trzy (jak na razie) osoby i dał temat do rozmów znudzonym pracownikom instytucji przeróżnych. Stacje telewizyjne zmieniły ramówki swojego śniadaniowego bełkotu, a szefowie stacji informacyjnych zacierali tłuste rączki w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku 20 | 

 | maj 2013

informowania społeczeństwa o tym, co je, niestety, najbardziej interesuje. Nikt nie zajmował się wykopaniem kolejnej studni w kraju, który masowo produkuje mistrzów świata w maratonie i jednocześnie masowo zabija tysiące dzieci, które mistrzami świata już nigdy nie będą. Nikt nie mówił o młodym człowieku (dzięki, Bill), który wspierany przez substancje wziewne (lub nie) zrozumiał, że to, co nas otacza, to tylko nawzajem wzbudzająca się energia, że jesteśmy zależną od siebie jednością, nie ma czegoś takiego jak narodziny i śmierć i w związku z tym nie ma się czego bać więc uśmiechnął się, napisał wiersz i zamówił pizzę. Bez anchois. Wszyscy o tym milczeliśmy. Solidarnie. Pociągają nas ludzie niebezpieczni i tajemniczy. Chcemy choć przez chwilę zanurzyć nogi w odmętach ich myśli i poczuć to jak przypieka nam skórę zagrożenie naszej własnej moralności, wystawienie na tę czy inną formę pokuty czystej (w naszym, oczywiście, mniemaniu) duszy i nieskazitelnych pobudek. Niewielu z nas osiąga to, co jest jednocześnie największą siłą i najbardziej niszczącą klątwą jednostki ludzkiej – niewielu z nas osiąga samoświadomość. Ci, którym się to udaje i którzy potrafią na jej spieniony pysk założyć uprząż silnej woli są w stanie dokonać rzeczy niesamowitych i dla większości ludzi niezrozumiałych. Atrakcyjność ich wzrasta jeszcze bardziej choć sami jej nie chcą skupieni na celu. Ci którzy toczeni są jedynie przez wicher niczym te krzaczki w kraju co jest prawie dokładnie pod nami tęsknią za tym, żeby może coś się stało. Niekoniecznie coś dobrego. Niekoniecznie coś co przedłuży proces bezwolnego toczenia się w podatkowym kieracie. Coś. Cokolwiek. Tak już jest. Zło fascynuje od zawsze i od zawsze podsyca w nas nie do końca uświadamiane sobie popędy co wojerystycznie każą nam gapić się na ekran wypełniony odcinaniem i wyszarpywaniem części cielesnych niewątpliwie do dalszej egzystencji bardzo czasami potrzebnych. Zło jest atrakcyjne, bo ubrane w skórę i chodzące na wysokich obcasach zakazanego owocu i pachnie jak lekko spocone ciało natarte miąższem awokado i skropione sokiem z grejpfruta. Lekko maczamy w tym sosie swój pszenny chleb codzienny i pożywka taka staje się nam strawą na bezpieczną dla naszego organizmu chwilę. A potem wracamy do stołu, gdzie spożywamy dzień za dniem. I nadal pragniemy, by coś się w końcu stało. Ale jedyną rzeczą, która się wydarza jest kolejny rok i tym razem 667. urodziny miasta, w którym przychodzi nam być takim samym. Albo złym. Albo odmiennym. Wszystkiego najlepszego. Szymon Andrzejewski


bydgoski insynuator kulturalny

PRUSS Mało odpowiedzialny organ Zdzisława Prussa (110) Twórcza wizja po rewizji?

Po nocnym najściu przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego mieszkania poety Ryszarda Częstochowskiego i zasianiu w jego twórczej wyobraźni pytania – Kto doniósł? – należy się spodziewać, że już wkrótce spod pióra poety i dramaturga wyjdzie komedia, typu horror pt. „Rewizor 2”. Wielce prawdopodobne, że w osobach dramatu można będzie rozpoznać co poniektórych, źle życzących swemu koledze po piórze bydgoskich literatów.

Szczęście w nieszczęściu

A jednak w Operze Nova zaszumią jodły na gór szczycie. Znalazły się pieniądze na „Halkę” i nie spełniła się zeszłoroczna czarna prognoza Sławomira Pietrasa i bydgoszczanie na rzecz Moniuszki nie musieli zrzucać się do puszki. Dzięki staraniom dyr. Figasa znalazła się kasa i ku radości bydgoskich melomanów nieszczęsna góralka będzie mogła rzucić się ze skały – prosto do Brdy.

Niebezpieczne bajeczki

Na „Muzycznym Bajkoranku” w Filharmonii Pomorskiej znana artystka i pedagog Alicja Mozga tak oczarowała młodych bydgoszczan urokami „Lokomotywy” i „Ptasiego radia”, że zaraz po koncercie wiele maluchów oświadczyło rodzicom, że chcą być wyłącznie kolejarzami albo pracować przed mikrofonem. Jeśli Alicja nie ustanie w tym swoim czarowaniu to nasze miasto, które chce być przyjazne dzieciom, czekają duże kłopoty. Trzeba będzie reaktywować Technikum Kolejowe i powiększyć pojemność etatową Radia PiK.

Guzy muzycznej muzy

Rozmuzykowany od wczesnej młodości doktor Maciej Świtoński w dojrzałym już wieku i po kilku latach wstrzemięźliwości – powił swoje nowe muzyczne dziecko i ochrzcił je imieniem „Dża Dża Binks”. Ci co chcą rozszyfrować tę wdzięczną i dźwięczną nazwę bezskutecznie zachodzą w głowę i w bezsilnej złości walą tą głową w mur, nabijając sobie przy tym guzy, czyli… binksy. No, dobrze, ale co z tym Dża Dża?!

Japońskie zagrożenie

Chcąc uciec jak najdalej od tegorocznej zimowej wiosny, znany plastyk Ignacy Bulla poleciał aż do Japonii. Tam spotkał się z rodziną i nabrał nowych twórczych, inspiracji. Czy przełoży się to na jego sztukę? Czy w jego pejzażach pojawią się kwitnące wiśnie, a na wernisażach zamiast wina polewać się będzie sake? Jedno jest pewne, że gdyby Ignacego podkusiło, by namalować portret gejszy, to jego żona Zofia da mu do wyboru – albo sepuku albo harakiri.

Chcąc uciec jak najdalej od tegorocznej zimowej wiosny, znany plastyk Ignacy Bulla poleciał aż do Japonii. Tam spotkał się z rodziną i nabrał nowych twórczych, inspiracji. Czy przełoży się to na jego sztukę? Czy w jego pejzażach pojawią się kwitnące wiśnie, a na wernisażach zamiast wina polewać się będzie sake? Lusterko wsteczne (-25) Ćwierć wieku temu (maj 1988) – Bydgoska Opera wystawiła „Flisa” i „Verbum Nobile” czyli dwie jednoaktowe opery Moniuszki, którymi przed laty zainaugurowała swoją działalność. – Na wielką rewię sensacji „Piraci-Show” zapraszała Estrada Bydgoska. Anonsowano udział formacji „Papa Dance”, A. Dąbrowskiego, W. Drzewicza i kulomiota Władysława Komara. – Biblioteka Prywatna Władysławy Balbuzy (ul. Konopnicka 3/28) zachęcała do korzystania z jej bogatych zbiorów wydawnictw przedwojennych. – W Klubie TPS (Pomorska 5) odbył się wieczór poezji Krzysztofa Solińskiego połączony z wystawą grafiki książkowej Łukasza Płotkowskiego. – Pasjonat kina i filmu Alojzy Bukolt zapowiedział, że będzie zabiegał o powstanie w Bydgoszczy izby pamięci Poli Negri. maj 2013  | 

 | 21 


muzeum (3) Z okazji jubileuszu 90-lecia Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy warto przypomnieć sylwetki byłych dyrektorów i niektórych długoletnich pracowników tej instytucji. Często dziś widzi się w dyrektorach instytucji kulturalnych sprawnych menedżerów, zarządców, „urzędników od kultury”. Historia pokazuje, że w czasach sprzyjających silniejszej niż dziś instytucjonalizacji kultury, pojawiały się osoby, które nie tylko pełniły funkcje administracyjne, ale i nadawały ton kulturze. Albo inaczej: także poprzez swoje funkcje administracyjne nadawali ton kulturze swoich czasów. Dzięki nim kultura potrafiła przetrwać, to z ich dziedzictwem musimy się liczyć: cieszyć się nim, a czasem – z nim się zmagać.

Dyrektorzy

K a z i m i e r z B o r u c k i (18 9 8 -19 8 6)

22 | 

 | maj 2013

Wyjątkową postacią nader długo związaną z muzeum był Kazimierz Borucki (1898-1986), konserwator dzieł sztuki, rysownik i malarz, kustosz Muzeum Miejskiego i późniejszy dyrektor tej instytucji. Pochodził z  Inowrocławia, po ukończeniu szkoły elementarnej skupił się na konserwacji dzieł sztuki. Wiedzę i umiejętności w  tej dziedzinie zdobywał pod kierunkiem konserwatora dzieł sztuki prof. Jana Rutkowskiego – początkowo w  Inowrocławiu, następnie w Kaiser-Wilhelm-Museum w Poznaniu i w Państwowej Pracowni Konserwatorskiej na Zamku Królewskim w Warszawie. W 1918 roku został powołany do wojska niemieckiego, uczestniczył w  działaniach wojennych na froncie zachodnim; później wziął udział w powstaniu wielkopolskim. W 1921 roku zamieszkał w Bydgoszczy i znalazł pracę w administracji miejskiej, w następnym roku został zatrudniony jako malarz-dekorator w Teatrze Miejskim. Z Muzeum Miejskim związał się w 1923 r., podjął pracę 15 sierpnia, wkrótce po otwarciu tej instytucji. Pracował najpierw jako konserwator dzieł sztuki, po dwóch latach został sekretarzem muzealnym a w 1938 roku objął stanowisko kustosza; po likwidacji stanowiska dyrektora nadzór nad muzeum sprawował decernent z magistratu. Zajmował się organizacją wystaw (m.in. poświęconych twórczości Waltera Leistikowa i Leona Wyczółkowskiego, z okazji jubileuszu 10-lecia Muzeum Miejskiego, przede wszystkim jednak systematycznie prezentujących dokonania artystów polskich, głównie bydgoskich) oraz przyczynił się do poszerzenia zbiorów sztuki polskiej, m.in. o dzieła miejscowych twórców. Warto podkreślić znaczenie otwartej w 1929 r. Miejskiej Galerii Obrazów i Rzeźb oraz organizowanego od 1936 r. Salonu Bydgoskiego. W owym czasie muzeum było swoistym centrum życia kulturalno-artystycznego Bydgoszczy, skupiało wielu twórców i stanowiło siedzibę różnych stowarzyszeń kulturalnych i artystycznych.


muzeum Wybuch II wojny światowej spowodował konieczność zabezpieczenia najcenniejszych zabytków. K. Borucki pomógł uchronić liczne dzieła sztuki, obiekty kościelne i kolekcje prywatne. Tuż po zakończeniu wojny uczestniczył w akcji poszukiwania muzealiów rozproszonych w wyniku przeprowadzonej w latach 19431944 decentralizacji zbiorów. W 1946 roku został powołany na stanowisko dyrektora muzeum, które wznowiło działalność 11 kwietnia tego roku. Funkcję tę sprawował do 1964 roku, do czasu przejścia na emeryturę. W tym czasie nastąpił rozwój muzeum, wyodrębnione zostały działy – Sztuki Polskiej, L. Wyczółkowskiego, Archeologii, Historii i Naukowo-Oświatowy. K.  Borucki zajmował się również konserwacją dzieł sztuki i twórczością plastyczną, ponadto był autorem opracowań o tematyce związanej z historią sztuki i historią Bydgoszczy. Aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym miasta, był członkiem wielu stowarzyszeń: Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, Towarzystwa Numizmatycznego i  Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. W 1926 roku wstąpił do Związku Artystów Plastyków Nadnotecia i Pomorza, należał także do Związku Plastyków Pomorskich, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i Rady Artystyczno-Kulturalnej. Po II wojnie światowej działał w Związku Polskich Artystów Plastyków, został również członkiem Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Odznaczony został m.in. Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Niepodległości. W okresie powojennym za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalność społeczną otrzymał Srebrny Medal 600-lecia Bydgoszczy, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Odznakę „Bydgoszcz Zasłużonemu Obywatelowi” oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Nie mniej zasłużoną osobą jest Aurelia Borucka-Nowicka, historyk sztuki i dyrektor muzeum. W latach 1948-1952 studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na tej samej uczelni w  1978 roku ukończyła podyplomowe Studium Muzeologiczne z zakresu wystawiennictwa. W 1948 roku podjęła pracę w muzeum, z którym związała swoje całe życie zawodowe. Przez wiele lat kierowała Działem Sztuki, z  dużym zaangażowaniem realizowała muzealny plan stworzenia reprezentatywnego zbioru sztuki współczesnej; później została mianowana kuratorem zbiorów sztuki. Dzięki jej zabiegom i determinacji powstała pokaźna, znacząca w skali kraju kolekcja polskiej sztuki współczesnej, w której odnaleźć można prace przedstawicieli wszystkich ważniejszych nurtów i tendencji pojawiających się w sztuce 2 połowy XX w. Nawiązała kontakty z uznanymi artystami wywodzącymi się z różnych środowisk plastycznych w Polsce, pozyskując ich prace do zbiorów muzeum.

Aurelia Borucka-Nowicka

Zorganizowała liczne, cieszące się zainteresowaniem wystawy stałe i czasowe, popularyzujące sztukę współczesną oraz przybliżające twórczość i osiągnięcia polskich malarzy, grafików i rzeźbiarzy. Wybrane dzieła z bydgoskiej kolekcji zaprezentowane zostały na ekspozycjach w wielu ośrodkach w kraju i za granicą. Zwieńczeniem jej pracy zawodowej było objęcie stanowiska dyrektora instytucji, z którą związana była tyle lat. Funkcję tę pełniła w latach 1991-1995, do czasu przejścia na emeryturę. Znana jest jako autorka wielu publikacji poświęconych sztuce, m.in. opracowała katalogi wystaw i zbiorów sztuki współczesnej. A. Borucka-Nowicka jest członkiem licznych stowarzyszeń: Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy (członek honorowy), Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego i Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. W uznaniu zasług za pracę zawodową i działalność społeczną otrzymała nagrody oraz odznaczenia państwowe i resortowe, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal brązowy Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz odznaki Zasłużony Działacz Kultury i Złotą Odznakę za Opiekę nad Zabytkami. Danuta Sójkowska maj 2013  | 

 | 23 


w y da r z e n i a

Adresy bydgoskich instytucji kultury AKADEMIA MUZYCZNA

im. Feliksa Nowowiejskiego, ul. J. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz, tel. 523 210 582, www.amuz.bydgoszcz.pl  1

AKADEMICKA PRZESTRZEŃ KULTURALNA – APK, przy Wyższej Szkole Gospodarki, ul. Królowej Jadwigi 14. Galeria Nad Brdą, Muzeum Fotografii, Galeria DEBIUT.  2 ART GALERY Anny Osińskiej, ul. Gdańska 42, e-mail: annaosinska49@o2.pl, tel. 525 153 295, 604 313 266  3 Autorska Galeria Sztuki Małgorzaty Maciejewskiej, ul. Morelowa 9, 85-362 Bydgoszcz, tel. 502 714 888, www.artgalery.bydgoszcz.pl.

Bydgoskie Centrum Informacji,

ul. Batorego 2, 85-109 Bydgoszcz, bci@visitbydgoszcz.pl, www.visitbydgoszcz.pl  4

BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE, ul. Pomorska 76, 85-051 Bydgoszcz, tel. 523 401 806, Prezes zarządu Wiesław Karpusiewicz. 

G

ALERIA 85 prowadzi Ewa Pankiewicz, ul. Gdańska 17, 85-006 Bydgoszcz, tel. 523 226 222.  17 Galeria ALIX, M. i M. Dobeccy, ul. Jezuicka 26.  18 aleria AUTORSKA Jan Kaja i Jacek Soliński, ul. Chocimska 5, 85-097 Bydgoszcz, tel. 608 596 314, www.autorska.pl, galeria@autorska.pl  8 Galeria DEBIUT przy APK, Marta Rosenthal-Sikora Galeria Francuska MISTRAL, przy WSG, prowadzi Henryka Stachowska prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, ul. Garbary 2, budynek A, tel. 668 705 587.  11 Galeria GRAFFITI ul. Unii Lubelskiej 17, oferta dla młodzieży, prowadzi Anna Osińska, e-mail: annaosinska49@o2.pl, tel. 525 153 295, 604 313 266  9

5

BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNO-GENEALOGICZNE, ul. Wyczółkowskiego 21/1, tel. 523 413 291, prezes Paweł Bogdan Gąsiorowski. BYDGOSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE, SOCIETAS SCIENTIARUM BYDGOSTIENSIS, BYDGOSZCZ SCIENTIFIC SOCIETY, ul. Jezuicka 4, 85-102 Bydgoszcz, tel./fax 523 222 268, www.btn.bydgoszcz.eu, prezes prof. dr hab. inż. Marek Bieliński, czynne: pon., czw. 14-15.  6

D

om Kultury MODRACZEK, ul. Ogrody 15, tel./fax 523 713 331, www.modraczek.smbudowlani.pl, e-mail: modraczek@tvogrody.com, abuzal­ska@smbudowlani.pl, dyr. Agnieszka Buzalska. Dom Kultury ORION, ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp. 1, 85-319 Bydgoszcz, tel. 523 487 201, kierownik Nikoletta Stachura.

Farbiarnia Pracownia Fotografii Artystycznej, ul. Pomorska 68A/1, Bydgoszcz  40

FILHARMONIA POMORSKA dyrektor: Eleonora Harendarska, ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz. Rezerwacja telefoniczna w godz. 11-14, tel. 523 210 234; wew. 21, bilety@filharmonia.bydgoszcz.pl, www.filharmonia.bydgoszcz.pl  7 FUNDACJA „WIATRAK”, Prezes Fundacji: Ks. Krzysztof Buchholz ul. Bołtucia 5, 85-791 Bydgoszcz tel. 523 234 810, fax 523 234 811

24 | 

www.wiatrak.org.pl, e-mail: sekretariat@wiatrak.org.pl, Biuro Fundacji „Wiatrak” czynne: pon.-pt. 8.00-20.00

 | maj 2013

GALERIA INNOWACJI UTP ul. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz, kier. dr Anna Bochenek, czynne codziennie od 10-17 Galeria KANTOREK tel. 523 210 211, wstęp wolny, prezentacja i sprzedaż dzieł sztuki  10 GALERIA MDK 1 przy MDK nr 1, ul. Baczyńskiego 3 GALERIA MIEJSKA bwa dyrektor: Wacław Kuczma, 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 20, tel. 523 393 050, godz. otwarcia: Galeria Miejska bwa: wt.-śr. 10-18, czw. 12-20, pt. 10-18, sob.-niedz. 11.30-16.30. Wstęp wolny. Galeria Kantorek: wt.-śr. 11-18, czw. 13-20, pt. 11-18, sob. 11-14. bwa@galeriabwa.bydgoszcz.pl, www.galeriabwa.bydgoszcz.pl  12 GALERIA NAD BRDĄ przy APK, Karolina Prus. GALERIA NA PIĘTRZE Studio Działań Artystycznych, ul. Długa 27, 85-034 Bydgoszcz, tel. 515 452 040, 601 443 119, sda.dluga27@interia.pl, czynne: pon.-pt. 10.00-20.00, sob. 12.00-16.00  13 GALERIA NON FERE przy II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym. GALERIA SZKŁA POLSKIEGO Waldemar Łachut, ul. Długa 39, tel. 698 879 887.  16 Galeria Wieży Ciśnień Muzeum Wodociągów, ul. Filarecka 1, 85-160 Bydgoszcz

GALERIE PRYWATNE: Galeria-Kawiarnia COLOMBINA, ul. Krasińskiego 5, 85-008 Bydgoszcz, tel. 523 228 023, Katarzyna Delert-Kalisz oraz Anita Gadzińska-Spiczonek.  14

Izba Pamięci

Adama Grzymały-Siedleckiego, WiMBP, ul. Libelta 5, tel. 523 238 207, czynne: wt. i pt. 13-18, śr. 10-15.  19

Klub ARKA, ul. M. Konopnickiej 24a, 85-124 Bydgoszcz, tel. 523 487 202, kierownik Nikoletta Stachura.

Klub HEROS, ul. Gen. W. Thomée 1, Bydgoszcz, tel. 523 430 004, kierownik Danuta Antkowiak. KLUB INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH, ul. Sułkowskiego 52a, 85-915 Bydgoszcz, tel. 523 783 550, kierownik Marek Trojan. Biblioteka Klubu IWSZ, tel. 523 783 563, kierownik Zdzisława Gajownik; czynna: pon.-czw. 10-18, pt. 10-15. Klub Miłośników Kaktusów, ul. M. Konopnickiej 24a, 85-124 Bydgoszcz, przewodniczący Jerzy Balicki, tel. 523 215 538, www.republika.pl/bkmk/ KLUB MIŁOŚNIKÓW AUSTRALII I OCEANII, ul. Plac Kościeleckich 8, pok. 8, Bydgoszcz, prezes Lech Olszewski, tel. 607 120 182, fax 052 321 32 60, www.kmaio.bydg.pl.  20 Klub ODNOWA, ul. Planu 6-letniego 38, tel. 523 631 867, e-mail:klubodnowa@interia.pl, www.klubodnowa.strefa.pl, kier. Grażyna Salemska. KLUB POLSKIEJ KSIĄŻKI, Hotel Centralny, ul. Dworcowa 85, tel. 523 432 452, Jolanta Kowalska oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, tel. 523 412 504, Alicja Leśniak.  21 KLUB ŚWIATA KSIĄŻKI, ul. Dworcowa 85, tel. 523 454 698, kier. księgarni Mariola Zawisza.  21 KLUB ŚRODOWISK TWÓRCZYCH, ul. Batorego 1-3, tel./fax 523 228 715, 523 225 677, prezes Piotr Trella.  22

Miejskie Centrum Kultury,

ul. Marcinkowskiego 12, 85-056 Bydgoszcz, tel. 523 255 555 (informacja) sekretariat@mok.bydgoszcz.pl, www.mok.bydgoszcz.pl  39

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1, ul. K.K. Baczyńskiego 3, 85-805 Bydgoszcz, tel. 523 755 349, fax 523 450 628, e-mail: mdknr1bydgoszcz@go2.pl, www.mdk1.bydgoszcz.pl, dyr. Piotr Skowroński

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, im. Henryka Jordana, ul. Leszczyńskiego 42, 85-137 Bydgoszcz, tel./fax 523 731 795, dyr. Adam Łętocha. Biblioteka Literatury Fantastycznej im. Janusza A. Zajdla – Gimnazjum Nr 20, ul. Tucholska 30, czynne: wt., śr. 16-19. Młodzieżowy Dom Kultury nr 4, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz, tel./fax 523 224 413, e-mail: mdk4@cps.pl, www.mdk4.bydgoszcz.pl, dyr. Małgorzata Gładyszewska.  23 Młodzieżowy Dom Kultury nr 5, ul. Krysiewiczowej 8, 85-796 Bydgoszcz, tel./fax 523 485 002, dyr. Jolanta Wawrzonkowska, www.mdk5.bydgoszcz.pl, mdk@mdk5.bydgoszcz.pl. Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Berwińskiego 4, 85-044 Bydgoszcz, tel./fax 523 462 318, e-mail: muzeum@ukw.edu.pl, czynne: wt.-pt. 10-14, dyr. prof. dr hab. Adam Sudoł.  24 MUZEUM FARMACJI Apteki Pod Łabędziem, ul. Gdańska 5, tel. 523 220 187.  25 MUZEUM FOTOGRAFII – przy APK, Arkadiusz Blachowski.  2 MUZEUM KANAŁU BYDGOSKIEGO, przy III LO, ul. Nowogrodzka 3, www.muzeumkanalu.pl, tel. 693 765 075. Muzeum Mydła i Historii Brudu ul. Długa 13-17, 85-032 Bydgoszcz. Rezerwacja tel. 525 157 015, e-mail: warsztaty@muzeummydla.pl; www.muzeummydla.pl  15 MUZEUM OKRĘGOWE im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy: ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz, Dyrektor Muzeum dr Michał F. Woźniak; Sekretariat: tel./fax 52 58 59 966, e-mail: sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl; www.muzeum.bydgoszcz.pl, www.exploseum.pl, Dział Edukacji i Promocji: tel. 52 58 59 910-15, e-mail: promocja@muzeum.bydgoszcz.pl; Biblioteka muzealna: tel. 52 58 59 916. wtorek, środa, piątek 10.00-17.00 czwartek 10.00-19.00 sobota, niedziela 11.00-17.00 poniedziałki – nieczynne Soboty – wstęp bezpłatny Godziny zwiedzania Exploseum: wtorek – niedziela 9.00-17.00 poniedziałki – nieczynne, tel. 883 366 056  26 MUZEUM OŚWIATY, ul. M. Curie-Skłodowskiej 4, tel. 523 426 590.


w y da r z e n i a

MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, dyr. Mirosław Giętkowski, tel. 523 782 026, www.muzeumwl.pl.

O

pera NOVA w Bydgoszczy dyrektor: Maciej Figas, ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz, tel. 523 251 502, Dział Promocji i Obsługi Widzów oraz przedsprzedaż biletów: tel. 523 251 655, fax 523 251 636. Kasa biletowa tel. 523 251 555. Obiekt dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, www.operanova.bydgoszcz.pl  27

PAŁAC MŁODZIEŻY, ul. Jagiellońska 27,

85-097 Bydgoszcz, tel. 523 210 081, www.palac.bydgoszcz.pl, dyr. Joanna Busz. Tutaj: Galeria Pałac.  28

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego, ul. Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz, tel. 523 413 074; www.pbw.bydgoszcz.pl, dyr. Ewa Pronobis-Sosnowska PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Prezes: Marta Samolej-Chmielewska, tel./fax 523 221 661 oraz 601 679 572, www.profeurope.pl.  29

STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE „MÓZG”, www.stowarzyszenie.mozg.art.pl, ul. Gdańska 10, 85-006 Bydgoszcz, tel. 523 455 195  30

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży, ul. Salezjańska 1, 85-792 Bydgoszcz, www.dominiczek.salezjanie.pl, tel. 523 447 401 lub 523 766 739.

TEATR PANTOMIMY „DAR”

www.dar.art.pl; e-mail: teatrdar@wp.pl tel. 523 407 468, 602 572 021, 602 257 675 TEATR POLSKI im. Hieronima Konieczki dyrektor: Paweł Łysak, al. Mickiewicza 2, 85-071 Bydgoszcz, tel. 523 397 841, Kasa Teatru czynna jest od wtorku do piątku w godz. od 12 do 18 oraz godzinę przed spektaklem: tel. 523 397 818, fax 523 397 840 lub bilety@teatrpolski.pl, www.teatrpolski.pl 31 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA BYDGOSZCZY, ul. Jezuicka 4, tel./fax 523 225 196, 523 454 434, www.tmmb.pl, e-mail: tmmb@neostrada.pl, skrytka pocztowa nr 17, 85-169 B 37, prezes Jerzy Derenda. Biuro Zarządu czynne we wt., śr., czw. 9-15, sklep TMMB z bydgostianami, ul. Długa 15, czynny: pon.-pt. 10-18, sob. 10-14.  6

TOWARZYSTWO INICJATYW KULTURALNYCH, ul. Dworcowa 62/2, 85-009 Bydgoszcz, tel. 523 213 371, prezes Maria Papała.  32

TOWARZYSTWO MUZYCZNE im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. ks. Piotra Skargi 7, 85-018 Bydgoszcz, tel./fax 523 270 291, prezes Felicja Gwincińska.  33

URZĄD MIASTA, ul. Sielanka 8a, www.bydgoszcz.pl, tel. 525 858 189, Biuro Kultury Bydgoskiej  36 Dyrektor Magdalena Zdończyk

TOWARZYSTWO OPEROWE im. prof. Felicji Krysiewiczowej, ul. Focha 5, 85-006 Bydgoszcz, prezes Zenona Tomczak, tel. 603 993 852, sekretarz zarządu Danuta Święcichowska.  27

WĘDROWNICZEK – Klub Turystyczny, prezes Adam Czachorowski, tel. 523 251 635.

TOWARZYSTWO POLSKO-AUSTRIACKIE, Oddział B. ul. Stary Rynek 5, 85-104 Bydgoszcz, tel. 609 678 277, e-mail: lubomira.kubiak@gmail.com, prezes Lubomira Kubiak, dyżury w każdą drugą środę miesiąca.  34 TOWARZYSTWO POLSKO-NIEMIECKIE, ul. Fordońska 120. Dyżury we wtorki w godz. 13-16, e-mail: tpn1@wp.pl prezes Stanisław Puls, tel. 523 411 805; sekretarz Danuta Kucik, tel. 523 454 074. TOWARZYSTWO POLSKO-WŁOSKIE Stary Rynek 22-24 (III p., wejście przez KATALOGI), tel. 523 238 008, dyżury: 1. środa miesiąca godz. 17-19 www.api.bydgoszcz.pl; api@api.bydgoszcz.pl, prez. Elżbieta Renzetti.  35 TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI POLSKOFRANCUSKIEJ, Siedziba na terenie WSG w Bydgoszczy ul. Garbary 2; bud.: H-01, Prezes: Małgorzata Panasewicz tel. 504 199 624, wiceprezes: Józef Owczarek, tel. 507 160 445  11

WiMBP BIBLIOTEKA GŁÓWNA Bydgoszcz, ul. Długa 39, tel. 523 238 008, 523 399 200 – centrala; 523 287 390 – sekretariat, fax 523 287 390, e-mail: sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl, www.wimbp.bydgoszcz.pl Dyrektor: Ewa Stelmachowska  35 Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki Dyrektor: Maciej Puto, pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, wok@wok.bydgoszcz. com, tel. 52 585 15 01–03; Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej, kierownik: Katarzyna Wolska, tel. 52 322 22 36, galeria@wok.bydgoszcz.com, www.wok.bydgoszcz.com  37

Redakcja BIK prosi Państwa o weryfikację danych: bik@mok.bydgoszcz.pl maj 2013  | 

 | 25 


w y da r z e n i a Opera Nova w Bydgoszczy IMPREZY TOWARZYSZĄCE XX Bydgoskiego Festiwalu Operowego: 10.05.2013, piątek, godz. 18.00, Sala kameralna im. prof. F. Krysiewiczowej

„Alteropera”

Peter Eötvös: Radames – polska prapremiera Przemysław Zych: Poiesis – premiera światowa – opery. Fundacja OPERALNIA i Opera Nova w Bydgoszczy Zamówienie kompozytorskie opery kameralnej Przemysława Zycha POIESIS zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekcje spektakli w technice DVD ze specjalną prelekcją Sławomira Pietrasa Program

XX Bydgoskiego Festiwalu Operowego 1.05.2013, środa, godz. 19.00

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni – opera

– Łotewska Opera Narodowa w Rydze 3.05.2013, piątek, godz. 19.00

Richard Strauss: Ariadna na Naxos („Ariadne auf Naxos”) – opera – Opera Krakowska

5.05.2013, niedziela, godz. 19.00

Antonio Literes: Los Elementos – zarzuela / opera barokowa

– Le Tendre Amour (Katalonia – Hiszpania) 7.05.2013, wtorek, godz. 19.00

Piotr Dziubek, Wojciech Kościelniak, Rafał Dziwisz: Lalka – musical

– Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni 9.05.2013, czwartek, godz. 18.00

Modest Musorgski: Chowańszczyzna – opera

– Narodowy Akademicki Teatr Wielki Opery i Baletu Republiki Białorusi 11.05.2013, sobota, godz. 19.00 12.05.2013, niedziela, godz. 19.00

„La Ecuacion” / „Folia” / „Pas de deux” z baletu „El Dorado” / „Mambo 3XXI” – balet – Danza Contemporanea de Cuba (Kuba) Gospodarz wieczorów festiwalowych: Sławomir Pietras 26 | 

 | maj 2013

2.05.2013, czwartek, godz. 18.00, Sala kameralna im. prof. F. Krysiewiczowej Richard Wagner: „Holender tułacz“ 4.05.2013, sobota, godz. 18.00, Sala kameralna im. prof. F. Krysiewiczowej Giuseppe Verdi: „Ernani”

Operowe Forum Młodych – spektakle akademii muzycznych 29.04.2013, poniedziałek, godz. 15.00 i 19.00, Sala kameralna im. prof. F. Krysiewiczowej Georg Friedrich Händel: Rodelinda – opera – Akademia Muzyczna w Krakowie Karl Millöcker: Student żebrak („Der Bettelstudent”) – operetka – Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy 30.04.2013, wtorek, godz. 18.00, Sala kameralna im. prof. F. Krysiewiczowej Johann Sebastian Bach: Kantata o kawie („Kaffeekantate”) – Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi Georg Friedrich Händel: Acis i Galatea („Acis and Galatea”) – opera – Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 8.05.2013, środa, godz. 18.00, Sala kameralna im. prof. F. Krysiewiczowej Giacomo Puccini: Siostra Angelica („Suor Angelica”) – opera – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie FORUM KRYTYKI OPEROWEJ (9-11 MAJA 2013) w Centrum Kongresowym.

Repertuar Opery Nova w maju 2013 (spektakle po Festiwalu) 18 i 19 maja 2013, godz. 19.00 Giacomo Puccini „Cyganeria” – opera 23-26 maja 2013, godz. 19.00 Giuseppe Verdi „Nabucco” – opera 29 i 31 maja 2013, godz. 17.00 Sergiusz Prokofiew „Kopciuszek” – baśń baletowa

inf. Ewa Chałat


Los Elementos

Chowańszczyzna

w y da r z e n i a

Don Giovanni

Lalka Mambo 3XXI

Ariadna na Naxos

Folia Danza Contemporanea de Cuba

maj 2013  | 

 | 27 


w y da r z e n i a Teatr Polski 7, 9 i 10 maja 2013, godz. 10.00

Jan Brzechwa Pchła Szachrajka

opieka reżyserska: Łukasz Gajdzis; scenografia: Aleksandra Semenowicz; występują: Małgorzata Witkowska, Paweł L. Gilewski i Marcin Zawodziński czas trwania: 55 minut bez przerwy Chcecie bajki? To proste pytanie zadaje kolejnym już pokoleniom dzieci autor wielu utworów dla najmłodszych, wybitny polski poeta Jan Brzechwa. Tak! Chcemy bajki! Naprawdę? Ależ proszę bardzo – oto bajka, której bohaterką jest niezwykła Pchła Szachrajka. Niby malutka, prawie niewidoczna, ale – jak to z pchłami bywa – dokuczliwa, psotna, wszędobylska, piekielnie sprytna i na domiar złego niesłychanie pomysłowa. Barwna opowieść o jej zdumiewających psotach i gałgaństwach to gotowy scenariusz, w którym ważne miejsce zajmuje aktorska improwizacja. 8-10 maja 2013, godz. 19.00 12 maja 2013, godz. 18.00 16 maja 2013, godz. 19.00

Michał Bałucki Klub kawalerów

wolności i kawalerskich swawoli. Nieustannie podsycają przekonanie o elitarności i awangardzie życia bez kobiet. Coś musi się jednak stać, by „kluby kawalerskie w puch rozbite” były. 14, 15 maja 2013, godz. 19.00 18 maja godz. 17.00 i 20.00 Teatr Mały Tychy (III Teatr Konesera) 30 maja godz. 20.00 Teatr im. W. Horzycy Toruń (Festiwal Debiutantów „Pierwszy kontakt”)

Wojciech Faruga/Jarosław Jakubowski Wszyscy święci reżyseria: Wojciech Faruga; scenografia, kostiumy, reżyseria światła: Agata Skwarczyńska; muzyka: Igor Nikiforow; występują: Marian Jaskulski, Magdalena Łaska, Mateusz Łasowski, Alicja Mozga, Roland Nowak, Jerzy Pożarowski, Małgorzata Trofimiuk, Jakub Ulewicz prapremiera 13 kwietnia 2012, Mała Scena Sztuka pisana na zamówienie Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Święci czy chorzy psychicznie? Asceci czy głupcy, chcący zwrócić na siebie uwagę otoczenia? Dla wielu średniowiecznych ascetów chrześcijańskich normą stały się długotrwałe posty o chlebie i wodzie, noszenie włosiennicy, codzienne biczowanie ciała oraz nocne modlitwy, czyli to, co psychologia uznaje za patologię. 18 maja 2013, godz. 19.00 19 maja 2013, godz. 18.00 21 maja 2013, godz. 19.00

PRZYRZECZE

Na podstawie tekstów piosenek PJ Harvey i dzienników Virginii Wolf

Fot. Marcin Sauter

reżyseria Łukasz Gajdzis; scenografia Mirek Kaczmarek; ruch sceniczny Aneta Jankowska; opracowanie muzyczne Maciej Szymborski; akordeon Kacper Chabrowski; reżyseria światła Robert Łosicki; inspicjent Hanna Gruszczyńska; występują: Karolina Adamczyk, Michał Czachor, Paweł Gilewski, Marian Jaskulski, Magdalena Łaska, Roland Nowak, Jerzy Pożarowski, Małgorzata Trofimiuk, Małgorzata Witkowska, Marcin Zawodziński premiera 18 grudnia 2010 czas trwania: 110 min. z przerwą Wojna trwa… Odwieczna walka płci pięknej z tą „drugą” o dominację i panowanie nad światem przybiera różne formy i posługuje się wymyślnymi narzędziami. Istnieje jednak wiele historii o tych, którzy tej walki nie chcieli toczyć. Klub Kawalerów z napisanej w XIX wieku komedii M. Błauckiego zrzesza liber baronów, wyznawców 28 | 

 | maj 2013

koncept: Agata Skwarczyńska, Aneta Jankowska, Karolina Adamczyk; muzyka: Mikołaj Trzaska; scenografia, kostiumy, reżyseria światła: Agata Skwarczyńska; ruch: Aneta Jankowska; video, zdjęcia: Paulina Stranz, Agata Skwarczyńska; realizacja i przestrzeń dźwiękowa: Maciej Szymborski; tłumaczenie piosenek PJ Harvey: Szymon Andrzejewski; inspicjent: Hanna Gruszczyńska; obsada: Karolina Adamczyk premiera 27 marca 2012 na XXXIII Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, premiera bydgoska 27 kwietnia 2012 czas trwania: 55 minut bez przerwy Istotą projektu są teksty PJ Harvey oraz fragmenty dzienników Virginii Woolf śpiewane lub mówione na żywo przez Karolinę Adamczyk. Teksty śpiewanych utworów ułożone zostały w kobiece historie opowiadane nad brzegiem rzeki. Dominuje W B IK -u T E L N IK Ó DLA C Z Y T E IL B w cenie BIK-u TAN I numerem : ym ow aj m kl Z zł! ek ta bilety na sp tekstów piosestawie irginii Wolf od p a n e Przyrzecz vey i dzienników V w t e r mi n i e : nek PJ Har Z a p r a s z a m y 19.00 o go d z . nie mak symal 21 maja do a zakupu

15

Jeden egze

u uprawni mplarz BIK- promoc yjnej cenie. 4 biletów w


w y da r z e n i a alegoryczny motyw topielicy Ofelii, kobiety, która zdecydowała się powierzyć swoje życie rzece. Sensualny głos Karoliny Adamczyk, warstwa tekstowa oraz ruch sceniczny tworzą atmosferę zmysłowości, lekkości, symbiozy świadomości i natury. 22-24 maja godz. 19.00 26 maja godz. 18.00 muzyka Jan Duszyński tekst Stanisław Ignacy Witkiewicz

Szalona Lokomotywa Opera Dramatyczna

reżyseria: Michał Zadara; instalacja scenograficzna: Robert Rumas, Artur Sienicki; kostiumy: Julia Kornacka, Arek Ślesiński; występują: Karolina Adamczyk (Julia Tomasik/Janina Gęgoń), Mirosław Guzowski (Dróżnik kolejowy, Jan Gęgoń), Artur Krajewski (Walery Kapuściński), Magdalena Łaska (Minna, hrabianka de Barnhelm), Mateusz Łasowski (Zygfryd Tengier), Alicja Mozga (Kierownik pociągu), Maciej Pesta (Mikołaj Wojtaszek), Jakub Ulewicz (Trubulencjusz Dmidrygier/Doktor Marceli Waśnicki), Małgorzata Witkowska (Zofia Tengier/Szumowina); premiera 13 kwietnia 2013 Michał Zadara już po raz drugi realizuje spektakl z aktorami bydgoskiego teatru. Po sukcesie Wielkiego Gatsby’ego, Zadara wyreżyseruje innowacyjną Szaloną Lokomotywę Witkacego. Miniaturowa kolejka, precyzyjna maszyneria audio-video, muzyka na żywo, film, teatr akcji – to wszystko w jednym spektaklu, którego premiera odbędzie się 13 kwietnia w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Jak mówi sam reżyser: „Szalona Lokomotywa to dramat o tym,

jak współczesny człowiek uwikłany jest w technologię. Człowiek poprzez kontakt z technologią staje się innym stworzeniem. Taka treść w 1923 roku mogła wydawać się egzotyczna, a dzisiaj widzimy, jak bardzo taka analiza świata adekwatna jest do rzeczywistości.” 28.05.2013, godz. 19.00 (spektakl gościnny w ramach festiwalu Inne Sytuacje)

Teatr Pieśń Kozła – Pieśni Leara

reżyseria: Grzegorz Bral; muzyka: Jean-Claude Acquaviva, Maciej Rychły; przygotowanie pieśni: Kacper Kuszewski; obsada: Anna Zubrzycki, Anu Salonen, Monika Dryl, Julianna Bloodgood, Emma Bonnici, Kacper Kuszewski, Rafał Habel, Gabriel Gawin, Ewan Downie/ Paolo Garghentino, Ian Morgan i Maciej Rychły. premiera: 28 września 2012. „Pieśni Leara” nie są linearną opowieścią, lecz ukazują świat energii i rytmów rządzących szekspirowskim dramatem. Zespół skoncentrował się na wyborze kluczowych scen z Króla Leara, które posłużyły za inspirację do snucia historii za pomocą słów, gestów i muzyki. Każda pieśń jest punktem wyjścia do kolejnego „dramatycznego poematu”. Muzyka staje się rzeczywistą postacią lub zdarzeniem, kreuje relacje międzyludzkie. Międzynarodowa premiera „Pieśni Leara” odbyła się na Fringe Festival w Edynburgu w sierpniu 2012 roku. Podczas festiwalu spektakl uhonorowany został aż trzema prestiżowymi nagrodami: Fringe First, Herald Archangel oraz Musical Theatre Matters Award. „Pieśni Leara” zajęły również 1. miejsce w rankingu wszystkich spektakli teatralnych wystawianych w Edynburgu prowadzonym przez The List. 11.05.2013, godz. 17.00 i 20.00 – w ramach projektu „Scena dla tańca”, czas trwania: 45 minut Pracownia Fizyczna / Polska – Łódź

Re:akcja reżyseria: Jacek Owczarek; współpraca choreograficzna: Dawid Lorenc; tańczą: Katarzyna Sikora, Aleksandra Klimiuk, Urszula Parol, Katarzyna Wolińska, Paweł Grala, Wojciech Łaba; opracowanie muzyczne: Wojciech Łaba; kostiumy: Zuzanna Markiewicz „Re:akcja” to spektakl, stworzony przez choreografa i reżysera Jacka Owczarka. Jego kształt i struktura są efektem autorskiej, unikalnej metody pracy z tancerzami opartej o improwizację i świadomość ciała w interakcji z drugą osobą. Jej wyjątkowość wynika ze swoistego odwrócenia kierunku twórczej pracy, bez planowania oczekiwanego, ostatecznego kształtu. W „Re:akcji” punktem wyjścia nie jest scenariusz, lecz reakcje, które zachodzą pomiędzy postaciami kreowanymi przez improwizujących tancerzy. PRACOWNIA FIZYCZNA jest grupą założoną przez Jacka Owczarka w lutym 2009 roku w Łodzi. Bazując na improwizacji i technikach tańca współczesnego, członkowie Pracowni sięgają po różnorodne formy ruchu i środki wyrazu, starając się jak najpełniej eksplorować możliwości własnego ciała. Głównym polem działania grupy jest proces twórczy. inf. Paulina Wenderlich

maj 2013  | 

 | 29 


w y da r z e n i a Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego W programie: Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2 17.00-20.00 – „Nie zawsze jak Indiana Jones” – prezentacja zabytków archeologicznych połączona z opowieścią o pracy archeologa 18.00 – „Ubytek – retusz – rekonstrukcja” – warsztaty malarsko-konserwatorskie 18.00-22.00 – Prezentacja rynsztunku Ludowego Wojska Polskiego (Stowarzyszenie Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy)

Exploseum – Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg Zapraszamy Państwa na majowe edycje Explo Niedzieli:

Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4 Od 17.00 – „Monet ci u nas dostatek!” – samodzielne wybijanie żetonu pamiątkowego 18.00 – „Pieniądz PRL-u” – oprowadzanie po wystawie połączone z prezentacją kompletu wzorów banknotów Banku Polskiego na emigracji, których zakup został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

5 maja, godz. 12.15 – tematem spotkania będzie technika wojskowa (w ramach przygotowywanych atrakcji proponujemy m.in. strzelnicę Air Soft Gun) 26 maja, godz. 12.15 – podczas spotkania zostanie poruszona problematyka związana z losami Żołnierzy Wyklętych WSTĘP WOLNY 18/19 maja 2013, godz. 17.00-1.00

Europejska Noc Muzeów

„90 lat minęło… Razem tworzymy historię”

Z racji, iż Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy obchodzi w tym roku jubileusz 90-lecia swojego istnienia, atrakcje przygotowane w ramach tegorocznej Nocy Muzeów będą skupiać się na przypomnieniu ostatnich kilkudziesięciu lat naszej lokalnej – bydgoskiej (ale i nie tylko) historii.

E k s p o z y c j a „W g r o d z i e B y d g o s t a ”, f o t . Wo j c i e c h Wo ź n i a k

30 | 

 | maj 2013

B a n k n o t 10 0 0 z ł , e m i s j a 2 9 p a ź d z i e r n i k a 19 6 5 r o k u , a w e r s , f o t . Wo j c i e c h Wo ź n i a k

18.00-21.00 – „A to ciągle działa…” – wystawa elektroniki PRL-u W Muzeum będzie można zobaczyć wybór, z prezentowanych w 2007 roku, w Domu Kultury „Modraczek”, sprzętów elektronicznych wyprodukowanych i popularnych w czasach Polski Ludowej. Galeria Sztuki Nowoczesnej, Mennica 8 17.00 – „Malowanie na wodzie” – warsztaty tureckiej sztuki Ebru 18.00-20.00 – „Sztuka ciszy” – interaktywne działania pantomimiczne w wykonaniu Teatru Pantomimy Dar Teatr Pantomimy Dar powstał w 1999 r. Choć głównym obszarem aktywności „offowego” teatru jest pantomima, to nie zamyka się on również na pracę z wykorzystaniem słowa, ruchu oraz tańcem. Teatr realizuje małe i duże formy teatralne, spektakle sceniczne i uliczne, wykorzystując sztukę pantomimy, aktorstwa dramatycznego, tańca, clowningu, szczudlarstwa oraz kuglarstwa. 19.00-21.00 – „Magia grafiki” – pokaz wykonywania linorytu 19.00-20.00 – „Spacer śladami Karola Mondrala” – wycieczka w obrębie Starego Miasta szlakiem miejsc


w y da r z e n i a związanych z artystą (obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52 58 59 914 lub adresem e-mail: kinga@muzeum.bydgoszcz.pl) 21.00 – „Galeria Sztuki Nowoczesnej” – oprowadzanie po wystawie 22.00 – „Karol Mondral (1880-1957). Twórczość graficzna. Między Paryżem, Bydgoszczą a Poznaniem” – oprowadzanie po wystawie Dom Leona Wyczółkowskiego, Mennica 7 17.00-19.00 – „Być jak Leon” – warsztaty plastyczne dla młodzieży i dorosłych 19.00 – „Twórczość Leona Wyczółkowskiego (18521936)” – oprowadzanie po wystawie 19.00-22.00 – „Kapelusz głowę Ci ozdobi” – atelier fotograficzne, w którym będzie można zrobić sobie zdjęcie w nietypowym nakryciu głowy (Muzeum Fotografii w Bydgoszczy) Spichrze nas Brdą, ul. Grodzka 7-11 18.00 – „Bydgoska architektura okresu dwudziestolecia międzywojennego” – spotkanie z dr Agnieszką Wysocką, w ramach projektu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum pt. „Nasza historia – nasza tożsamość” dofinansowanego z Urzędu Miasta w Bydgoszczy 19.00-20.00 – „Wieczorynka” – projekcja filmów animowanych z czasów PRL-u („Reksio”, „Bolek i Lolek” oraz „Koziołek Matołek”)

Lekka, nieco frywolna, pełna humoru kabaretowa interpretacja znanych i popularnych piosenek z epoki PRL-u. Można powiedzieć „montaż słowno-muzyczny”. Spektakl w trzech aktach, z których każdy stanowi odrębny okres. Exploseum – Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg 16.00-19.00 – „Poligon Exploseum” – udostępnienie na co dzień zamkniętej dla zwiedzających strefy magazynowej linii produkcji nitrogliceryny połączone ze strzelnicą Air Soft Gun przygotowanej przez firmę IPRON EVENTS Podczas trwania Nocy Muzeów nasz „Latający reporter” będzie nagrywał wypowiedzi muzealnych gości na temat bydgoskiego muzeum i jego już 90-letniej historii. Zebrany materiał zostanie zaprezentowany na wystawie jubileuszowej realizowanej w ramach projektu „Historia bydgoszczan – historia Muzeum”. Na wszystkie atrakcje przygotowane w ramach Nocy Muzeów WSTĘP JEST BEZPŁATNY. Wystawy czasowe: Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8a „Karol Mondral (1880-1957). Twórczość graficzna. Między Paryżem, Bydgoszczą a Poznaniem”. Wystawa czynna do 26 maja 2013 r. Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11 „Franciszek Starowieyski. Teatr Rysowania W oczekiwaniu Ocaliciela”. Wystawa czynna do 23 czerwca 2013 r. Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11 „Fin de siècle. Rzemiosło artystyczne i fonografia ze zbiorów własnych Muzeum”. Wystawa czynna do końca czerwca 2013 r. Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4 „Pieniądz PRL”. Wystawa czynna do 30 listopada 2013 r.

Kadr z f ilmów animowanych „Bolek i Lolek ” i „Rek sio”

Wystawy stałe:

20.30 – „Franciszek Starowieyski. Teatr Rysowania W oczekiwaniu Ocaliciela” – prezentacja wystawy 21.00 – „Piosenki PRL-u 1” – spektakl teatralny (Teatr Afisz z Torunia)

Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11 „Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy” ul. Dąbrowa „EXPLOSEUM – centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg” Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2 „W grodzie Bydgosta. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic” Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4 „Mennica bydgoska” Leon Wyczółkowski, ul. Mennica 7 „Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936)” Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8a „Galeria Sztuki Nowoczesnej”.

„ P i o s e n k i P R L- u 1”, f o t . Te a t r A f i s z w To r u n i u

Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11 „Bydgoszcz – okruchy miasta”

inf. Mateusz Soliński

maj 2013  | 

 | 31 


w y da r z e n i a Galeria Miejska bwa 4.05.2013, godz. 16.00. Wystawa czynna do 2.06.2013 Otwarcie wystawy:

Julia Curyło. Malarstwo Julia Curyło jest laureatką nagrody specjalnej przyznanej przez dyrektora Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy Wacława Kuczmę w Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych „Promocje 2010” w Legnicy. Nagrodą jest wystawa w bydgoskiej galerii. „Przy pierwszej indywidualnej wystawie Julii Curyło w galerii Wozownia w Toruniu w lipcu 2011, zajmowały ją skomplikowane związki i przenikania sfer sacrum i profanum. Poprzez swoje wielkoformatowe, drobiazgowo dopracowane płótna analizowała stosunek człowieka XXI wieku do wiary, mistyki i religii. W szczególności fascynowały ją problem skomercjalizowania wiary, kwestia istnienia popkultury w religii oraz związana z tym estetyka kiczu i przedstawień jarmarcznych. Jak sama twierdzi: „Można nawet powiedzieć, iż religijność została „u’pop’owiona” i poddana komercjalizacji – podobnie jak otaczająca nas rzeczywistość.” […] Obrazy przedstawiają odpustowe figury świętych pośród dmuchanych delfinów, baranków, baniek mydlanych. Na tym etapie twórczości widoczne są inspiracje Curyło surrealizmem i neo-pop. ” Ewa Sułek, fragm. tekstu

Julia Curyło jest absolwentką warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni profesora Leona Tarasewicza (dyplom z wyróżnieniem, 2009). Jest autorką obrazów, głównie wielkoformatowych płócien wykonanych techniką olejną, oraz instalacji prezentowanych w przestrzeni publicznej. W styczniu 2010 roku Curyło wygrała konkurs A19 organizowany przez galerię Pociąg do Sztuki. Jej praca Baranki Boże ozdobiła przestrzeń nad peronem stacji Metro Marymont przynosząc artystce rozgłos. W listopadzie tego samego roku otrzymała Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nagrodę Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy podczas PROMOCJI 2010 w Galerii Sztuki w Legnicy. W maju 2011 roku została nominowana do prestiżowej nagrody im. Gepperta. 4.05.2013, godz. 16.00. Wystawa czynna do 2.06.2013 Otwarcie wystawy:

Run with us Na wystawie swoje prace zaprezentuje 8 niemieckich artystów z grupy Milchglaskino (Ulrike Dornis, Magdalena Drebber, Jörg Ernert, Jens Hanke, Martin Kreim, Petra Ottkowski, Jürgen Strege, Klaus Walter) oraz ich goście: Johanna Piesniewski i Jay Shinn. Celem wystawy jest przybliżenie sztuki niemieckiej grupy Milchglaskino mieszkańcom Bydgoszczy i poszerzenie ich wiedzy o niemieckiej sztuce współczesnej. Będzie to okazja do 32 | 

 | maj 2013

zapoznania się z postawami artystycznymi zagranicznych artystów przez bydgoskich miłośników sztuki. „Prezentowane prace skonfrontowane są przy użyciu różnych środków, materiałów szeroko rozumianego „malarstwa”, przy czym stosowane są także różnego typu techniki. Wychodzą one od klasycznych form farb olejnych, czy też akrylowych nakładanych na płótno, po kolaże i obrazy z koralików wtykowych, czy też rysunki i projekcje świetlne lub naniesione na ścianę kolorowe powierzchnie. Kolejne podobieństwa uzasadnione są w tematyce światła i przestrzeni – pisze we wstępie do katalogu dr Martin Steffens. „Grupa artystyczna Milchglaskino z Niemiec stwarza nam możliwość przeżycia przygody ze sztuką naszych zachodnich sąsiadów i ich gości. (…) Do naszych zachodnich sąsiadów jest blisko, a jednocześnie tak szalenie czasami daleko. Zawiłości życia, mentalność, miejscowa kultura wychowanie to wszystko powoduje zmienność w akcie tworzenia. Powoduje, iż powstająca sztuka mieni się innością i intymnością. Nie zawsze jest nam w smak kiedy spoglądamy na inność. Ale ta właśnie inność jest nam potrzebna jak powietrze, abyśmy nie stali się zwyrodniałym okazem rzeczywistości. Inny powiew, innych stanów potrzebujemy także dlatego, aby nasze stany mogły oddychać ze świadomością odpowiedzialności, radości i pewności otwartego przekazu naszej sztuki” – objaśnia dyrektor Galerii Miejskiej bwa, Wacław Kuczma.

AKADEMIA SZTUKI 8.05.2013 – Bydgoskie środowisko plastyczne ostatniego stulecia (Agnieszka Wysocka) 22.05.2013 – Nowe formy działalności artystycznej, nowe media (Małgorzata Jankowska)

SEMINARIUM FILMOWE 14.05.2013, godz. 18.00, wstęp wolny

I love democracy: Greece

Kolejne seminarium filmowe poprowadzi Remigiusz Zawadzki, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Reportażu Camera Obscura. Pokazany i omówiony zostanie francuski film dokumentalny „I love democracy: Greece”, poświęcony kryzysowi w Grecji – krajowi który bankrutuje. Może to mieć poważne konsekwencje także dla wszystkich państw ze strefy europejskiej. Krytyczny moment w historii państwa greckiego wymaga od wszystkich obywateli zajęcia konkretnego stanowiska, także od partnerów europejskich. To historia w procesie stawania się. Autor: Emmanuel Leconte, Daniel Leconte Zdjęcia: Franck Guérin, François Bordes Producent: Doc en Stock Daniel Leconte Czas trwania: 49’ Kraj: Francja


w y da r z e n i a Galeria Miejska bwa Galeria Brda Wystawa czynna do 11.06.2013, Galeria BRDA, ul. Dworcowa 94

Agata Czarnecka. Odcienie burzy Od 11.04.2013 w Galerii BRDA, (ul. Dworcowa 94), działającej pod patronatem Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy, czynna jest wystawa malarstwa Agaty Czarneckiej „Odcienie burzy”. Agata Czarnecka urodziła się 29 października 1986 roku w Toruniu. W czerwcu 2011 roku obroniła dyplom z malarstwa sztalugowego na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu w pracowni prof. Mieczysława Ziomka. Dodatkowo wykonała aneks z rysunku artystycznego oraz malarstwa w architekturze. Jest Stypendystką Prezydenta Miasta Torunia w Dziedzinie Kultury, oraz L’Ecole Superieure des Beaux Arts Saint-Luc w Liege. Jej zainteresowania artystyczne oscylują wokół malarstwa sztalugowego, muralu jak również wzornictwa. inf. Danuta Pałys

A g a t a C z a r n e c k a . P n i e , 2 012

Galeria Miejska bwa Galeria Kantorek wystawa czynna do 11 maja 2013

Adam Nowacki – malarstwo kontynuacja 17 maja 2013, godz. 18.00 – wernisaż (wystawa czynna do 15 czerwca 2013)

Pejzaż w malarstwie Cecylii Janeczek-Matuszewskiej Cecylia Janeczek Matuszewska studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w pracowniach prof. Tymona Niesiołowskiego i prof. Stanisława Borysowskiego. Dyplom uzyskała w 1961 r. Uprawia malarstwo i rysunek. Jest autorką ośmiu wystaw indywidualnych. Uczestniczyła w kikudziesieciu wystawach zbiorowych organizowanych w kraju i za granicą. Prace jej znajdują się w zbiorach muzeów i instytucji oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Na wystawie zaprezentuje 14 obrazów olejnych na płótnie, powstałych w latach 1991-2012. (…) Uważam, że natury nie mozna poprawić: jej czystość, świeżość, zmienność - zapewniają nieprzbrane bogactwo interpretacji. Jeden i ten sam motyw oglądany o innej porze, w innym usposobieniu, stwarza całkowicie odmienny nastrój. Ja ciągle w tej tematyce siedzę i chyba pozostanę do końca życia… Przefiltrowane przez wrażliwą osobowość artystki prace tchną szczerą poezją. Odnosi się czasem wrażenie, że Cecylia Janeczek-Matuszewska maluje nie tylko pejzaż co jego nastrój, by nie rzec ducha. A może po prostu poprzez pejzaż maluje samą siebie, odczucia będącego częścią natury człowieka? (…) (Zofia Nowicka w: dodatek do Ilustrowanego Kuriera Polskiego 3/1979)

C e c y l i a J a n e c z e k- M a t u s z e w s k a , P e j z a ż , o l e j

Malarka nie zmienia swojego stosunku do natury. Pejzaż to nadal najważniejszy temat w jej twórczości. Z upływem czasu dąży do coraz większej syntezy. Istotny staje się sam proces malowania. Powstaje obraz, powstaje pejzaż, ale nie jest tym postrzeżonym w danym momencie. Jest sumą wielu oglądów i przemyśleń tego samego miejsca. Jest analizą koloru, formy, światła i nastroju. Staje się tworem uwarunkowanym naturą, własnym pejzażem Cecylii Janeczek-Matuszewskiej. inf. Elżbieta Kantorek

maj 2013  | 

 | 33 


w y da r z e n i a

KAMP! 10.05.2013 (piątek), Bydgoszcz, Estrada, ul. Dworcowa 51, www.estrada.bydgoszcz.pl, www.facebook.com/estrada.stagebar, Start: 21.00 Bilety: 25 zł przedsprzedaż w klubie Estrada ul. Dworcowa 51 Osoby spoza Bydgoszczy mogą nabyć bilet kontaktując się mailowo: raszasza@wp.pl; 30 zł w dniu koncertu KAMP! to prawdziwy fenomen na polskiej scenie. Ich debiutancki album był jedną z najbardziej oczekiwanych polskich płyt ostatnich lat. Bez cienia przesady nazywani są najlepszym zespołem grającym elektronikę. „Breaking A Ghost’s Heart”, „Heats”, „Distance Of The Modern Hearts”, to tylko część ich repertuaru i  fragment twórczości wydawanej przez własny netlabel Brennnessel. Singiel „Cairo” z 2011, ukazał się nakładem portugalskiej wytwórni Discotexas, co zaowocowało współpracą przy kolejnych wydawnictwach tego labelu, w tym remixem dla Appaloosy. Nowe interpretacje dla innych artystów są zresztą ważnym elementem muzycznej działalności Kamp! Kamp! swój pierwszy, imienny album wydali 23 listopada 2012. Na płycie znalazło się jedenaście utworów – 8 premierowych oraz 3 znane już single: „Cairo”, „Distance Of The Modern Hearts” oraz „Heats”. Z całą pewnością ta płyta odpowiada za nowe otwarcie na krajowej scenie muzycznej, która musi przyzwyczaić się, że elektronika to już nie tylko Dj, ale także świetne live acty i rock’n’rollowa popularność. 34 | 

 | maj 2013

Choć Tomek, Michał i Radek kiedyś na odczepne mówili, że ich muzyka to klasyczne tech-duby, po pierwszym kontakcie z Kamp! jest jasne, że inspiracji jest wiele. Bowie, francuski house, szwedzka elektronika spod znaku Studio czy The Field, dreampop Beach House i Wild Nothing czy wreszcie najbardziej oczywiste zamiłowanie do dokonań wytwórni DFA.


w y da r z e n i a Akademia Muzyczna 8 maja 2013, środa, godz. 18.00, Sala Kameralna im. prof. F. Krysiewiczowej, ul. M. Focha 5, Bilety można nabywać w kasie Opery Nova

VI Operowe Forum Młodych w ramach XX Bydgoskiego Festiwalu Operowego Giacomo Puccini – Siostra Angelica Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk, konsultacja językowa /tłumaczenie libretta /emisja tekstu Monika Kolasińska, fortepian/ coach wokalny Marta Kosielska, dyrygent Maria Gabriella Munari, I reżyser Przemysław Klonowski, II reżyser dr hab. Jolanta Janucik, opieka wokalna Elżbieta Tolak, nadzór artystyczny nad charakteryzacją

wtorek, 14.05.2013, godz. 19.00, Sala Koncertowa im. prof. R. Sucheckiego, ul. Staszica 3, wstęp wolny

CCXLV Bydgoski Wtorek Muzyczny Big Band AM, soliści i zespoły Zakładu Jazzu i Muzyki Rozrywkowej na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej AM w Bydgoszczy. 15-18.05.2013, Bydgoszcz, Akademia Muzyczna, ul. Słowackiego 7, Sala nr 15, wstęp wolny

Seminarium Fortepianowe prof. Mikhaila Voskresensky’ego 16.05.2013, czwartek, godz. 19.00, Sala Koncertowa im. prof. R. Sucheckiego, ul. Staszica 3, wstęp wolny

CII Koncert Organowy Irena Wisełka-Cieślar, organy Stanisław Miłek, akordeon 19.05.2013, niedziela, godz. 10.00 i 11.30, Sala Koncertowa im. prof. R. Sucheckiego, ul. Staszica 3. Bilety można nabywać w foyer Sali Koncertowej pół godziny przed każdą audycją

CLVI Poranek Muzyczny dla dzieci z rodzicami Muzyczny pamiętnik 21.05.2013, wtorek, godz. 19.00, Aula Akademii Muzycznej, ul. Słowackiego 7, wstęp wolny

Koncert klawesynowy muzyki francuskiej O p e r o w e F o r u m M ł o d y c h w 2 012 r.

12.05.2013, niedziela, godz. 18.00, Sala Koncertowa Filharmonii Pomorskiej, ul. A. Szwalbego 6. Bilety można nabywać w Dziale Artystycznym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 oraz godzinę przed koncertem w Filharmonii Pomorskiej

Koncert Symfoniczny Agata Maciołek, sopran Magdalena Potasiak, mezzosopran Olimpia Rosińska, puzon Agata Misiak, fortepian Orkiestra Symfoniczna AM w Bydgoszczy Jakub Chrenowicz, dyrygent w programie: J. Brahms – Uwertura Tragiczna d-moll op. 81; F. David – Concertino Es-dur op. 4; G. Puccini – Quando m’en vo… aria Musetty z II aktu opery Cyganeria; G. Donizetti – Fia dunque vero… O mio Fernando… recytatyw i aria Leonory z II aktu opery La Favorita; G. Bacewicz – Uwertura; F. Chopin – Koncert fortepianowy f-moll op. 21

Laureaci Konkursu Klawesynowego: Ewa Kruszyńska Katarzyna Kluczkowska Rafał Gumiela piątek, 24.05.2013, godz. 19.00, Sala Koncertowa Filharmonii Pomorskiej, ul. A. Szwalbego 6. Bilety można nabywać w kasie Filharmonii Pomorskiej

Koncert Dyplomantów Piotr Mróz, klarnet Marek Bieńkuński, wiolonczela Kaja Papierska, fortepian Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej Jerzy Swoboda, dyrygent W programie: S. Rachmaninow – Rapsodia na temat Paganiniego op. 43; J. Françaix – Koncert klarnetowy; D. Szostakowicz – Koncert wiolonczelowy Es-dur op. 107; Szymon Godziemba-Trytek – Situazioni na orkiestrę 28.05.2013, wtorek, godz. 19.00, Sala Koncertowa im. prof. R. Sucheckiego, ul. Staszica 3, wstęp wolny

Koncert Specjalny Piotr Reichert, altówka Kamil Walasek, altówka Joanna Czapińska-Wróblewska, fortepian inf. Anna Cudo

maj 2013  | 

 | 35 


w y da r z e n i a Filharmonia Pomorska 8 maja 2013, środa, godz. 19

Koncert z okazji Dnia Europy Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis Marzena Diakun, dyrygent Alina Mleczko, saksofon sopranowy, altowy Mykietyn – Anioły w Ameryce Derfel – Mała Sonata e-moll na saksofon altowy i kwintet smyczkowy Sielicki – Differentia specifica (una fantasia quasi tango) na saksofon sopranowy i smyczki Herdzin – Bajkowe opowieści Kilar – Orawa Marzena Diakun jest m.in. laureatką nagrody „Stoart” katowickiego Konkursu Dyrygenckiego Fitelberga w 2007; mistrzyni batuty ukończyła Akademię Muzyczną we Wrocławiu oraz studia podyplomowe na Uniwersität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu. Alina Mleczko porzuciła skrzypce dla saksofonu i jest jedyną kobietą, która ukończyła (z najwyższą oceną) klasę saksofonu w stołecznej Marzena Diakun uczelni muzycznej. Najsłynniejsza saksofonistka w kraju gra na saksofonie sopranowym i altowym. 10 maja 2013, piątek, godz. 19

Na 60-lecie Filharmonii Pomorskiej Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej Rossen Gergov, dyrygent (Bułgaria) Victor Goldberg, fortepian (Izrael)

15 maja 2013, środa, godz. 19 Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis José Maria Florêncio, dyrygent Krzysztof Fiedukiewicz, fagot Mozart – Koncert fagotowy B-dur KV 191 Mozart – Divertimento B-dur KV137 Françaix – Divertissement Haydn – Symfonia d-moll „Lamentatione” nr 26 Solista wieczoru Krzysztof Fiedukiewicz pochodzi z Wrocławia, gdzie ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną. Edukację kontynuował w Duisburgu (Niemcy) oraz na licznych kursach mistrzowskich. Jest laureatem I nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów we Włoszakowicach. Od 1993 jest solistą NOSPR-u w Katowicach. 17 maja 2013, piątek, godz. 19

Wydarzenie Roku Jubileuszowego

Koncert z cyklu wielcy artyści w filharmonii Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej Tadeusz Wojciechowski, dyrygent Shlomo Mintz, skrzypce Brahms – Koncert skrzypcowy D-dur Czajkowski – V Symfonia e-moll Shlomo Mintz, wirtuoz gry na skrzypcach, altowiolista, dyrygent, uważany jest przez krytyków, muzyków i melomanów za jednego z największych artystów naszych czasów. Ceniony za swoją stylistyczną wszechstronność i biegłość techniczną, stale koncertuje na estradach całego świata zarówno z recitalami, jak i koncertami muzyki kameralnej oraz symfonicznej z towarzyszeniem uznanych orkiestr i dyrygentów.

Czajkowski – Koncert fortepianowy b-moll Szostakowicz – V Symfonia d-moll W ramach Jubileuszu będziemy gościć artystów, których osiągnięcia na międzynarodowej arenie mówią same za siebie. Na podium stanie Rossen Gergov – wschodząca gwiazda światowej dyrygentury. 32-letni bułgarski artysta studiował m. in. w wiedeńskim Universität für Musik, , później pod okiem maestro Seijiego Ozawy. Po ukończeniu studiów dyrygował Orkiestrą Symfoniczną ORF a następnie, zajmował posadę dyrygenta asystenta Tonkünstlerorchester. Victor Goldberg, rosyjskiego pochodzenia pianista z Izraela, fascynuje szeroki krąg odbiorców na całym świecie swoim rozległym repertuarem dzieł klasycznych, jak również rzadko wykonywanych utworów fortepianowych. Zwycięzca renomowanych konkursów w Nowym Jorku, Tel Awiwie oraz na Ukrainie szeroko poznała publiczność w Izraelu, Europie i USA, a także najważniejszych festiwali w USA, Hiszpanii czy Kanadzie. Shlomo Mintz

36 | 

 | maj 2013


w y da r z e n i a 24 maja 2013, piątek, godz. 19

Koncert dyplomantów Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej Jerzy Swoboda, dyrygent Piotr Mróz, klarnet Marek Bieńkuński, wiolonczela Kaja Papierska, fortepian Rachmaninow – Rapsodia na temat Paganiniego op. 43 Françaix – Koncert klarnetowy Szostakowicz – Koncert wiolonczelowy Es-dur op. 107 Godziemba-Trytek – Situazioni na orkiestrę światowe prawykonanie Filharmonia zawsze otwarta i życzliwa dla młodych uzdolnionych ludzi, tym razem gościć będzie wyróżnionych absolwentów naszej Uczelni Muzycznej. Solistom towarzyszyć będzie Orkiestra Symfoniczna FP pod batutą uznanego dyrygenta Jerzego Swobody. Zapraszamy na popisy magistrantów bydgoskiej Uczelni Muzycznej, którzy zaprezentują nam swój talent w bardzo różnorodnym i interesującym programie. 26 maja 2013, niedziela, godz. 19

Koncert dla mamy Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej Sławomir Chrzanowski, dyrygent Agnieszka Bochenek-Osiecka, sopran Adam Szerszeń, baryton utwory znane i lubiane z repertuaru światowego

Agnieszka Bochenek-Osiecka

Adam Szerszeń

Muzyczny kwiatek z dedykacją pełną miłości i szacunku dla naszych najukochańszych mam jest już chlubną i nadzwyczaj miłą tradycją w bydgoskiej Filharmonii, i jak zawsze nie zabraknie w tym niedzielnym koncercie pięknych, popularnych arii i duetów oraz melodii, które sprawią adresatkom wiele radości i przyjemności. Niekwestionowanym mistrzem w „serwowaniu” takich muzycznych delicji jest Sławomir Chrzanowski, dyrektor Filharmonii Zabrzańskiej, który zaprosił do współpracy duet świetnych śpiewaków: czarowny sopran to Agnieszka Bochenek-Osiecka, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, solistka Narodniho Divadla Moravskoslezkeho w Ostrawie w Czechach; ciepły i ujmujący baryton to Adam Szerszeń, również absolwent katowickiej uczelni, laureat wielu nagród i wyróżnień w konkursach wokalnych, gościnny solista Teatru Wielkiego w Poznaniu. inf. Mariola Grochowina

Klub „Arka” BSM 2-3.05.2013, godz. 10.00

Izba pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego

Drzwi otwarte z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 6.05.2013, poniedziałek, godz. 17.00

Z cyklu: „PAN TADEUSZ” wspólne czytanie epopei narodowej

z okazji 200-setnej rocznicy ostatniego zajazdu na Litwie 6.05.2013, poniedziałek, godz. 17.00

„Skarby ze starej szafy”

wystawa staroci i pamiątek rodzinnych – spotkanie w Klubie Seniora 17.05.2013, poniedziałek, godz. 17.00

„Muzyka łączy pokolenia”

wieczór humoru, satyry i piosenki biesiadnej. Wystąpi: Teresa Wądzińska, oprawa muzyczna: Adam Kwiatkowski 14.05.2013, wtorek, godz. 16.00

„Łąki ukwiecone majem” konkurs plastyczny

16.05.2013, czwartek, godz. 17.00

Z cyklu „ARKA POEZJI”

20.05.2013, poniedziałek, godz. 17.00

Z cyklu „Malowanie tańcem”

zabawa taneczna Klubu Seniora. Prowadzenie: Teresa Rafińska 27.05.2013, poniedziałek, godz. 17.00

„Bal na zielono”

zabawa taneczna w Klubie Seniora 27.05.2013, poniedziałek, godz. 18.00

„Patronka naszej ulicy”

pogadanka o Marii Konopnickiej – spotkanie Koła Miłośników Szwederowa Ponadto: • W każdą środę od godz. 11.00-13.00 dyżur Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów • W poniedziałki, środy oraz piątki zajęcia gimnastyczne dla seniorów (dwie grupy: I – godz. 9.00, II – godz. 10.00) • We wtorki oraz czwartki o godz. 16.00 zajęcia plastyczne dla dzieci • Zapraszamy na zajęcia informatyczne dla seniorów (zajęcia indywidualne) Izba Pamięci im. Marszałka Józefa Piłsudskiego czynna: w poniedziałki w godz. 10.00-14.00; we wtorki i środy w godz. 14.00-19.00. maj 2013  | 

 | 37 


w y da r z e n i a Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Obchody Tygodnia Bibliotek 8-15 maja 2013 r. 8.05.2013, środa, godz. 10.00-12.30, Biblioteka Główna – Sala Wykładowa, Stary Rynek 24 Pokaz filmu „Pan Tadeusz” + spotkanie z Piotrem Zwierzchowskim

10.05.2013, piątek NOC W BIBLIOTECE

10.05.2013, piątek, godz. 22.00-23.00, Biblioteka Główna – Sala Wystawowa, II piętro, Stary Rynek 24

Peter John Birch – koncert

Młody polski songwriter serwuje nam swój pierwszy długogrający album „When The Sun’s Risin’ Over The Town”. Premiera płyty miała miejsce 17 stycznia 2013 roku (nakładem Borówka Music). Album zebrał bardzo pochlebne recenzje w polskiej prasie! Od stycznia Peter jest w trasie koncertowej – grał w Polsce, ale też w Czechach i na Słowacji. Przed młodym muzykiem kolejne koncerty w Polsce i zachodniej Europie!

10.05.2013, piątek, godz. 12.00-23.00, Biblioteka Główna – Dziedziniec Biblioteki, Stary Rynek 24 Kiermasz taniej książki 10.05.2013, piątek, godz. 17.00, Biblioteka Główna – Czytelnia Główna, Stary Rynek 24 Konferencja prasowa inaugurująca Program ProKultura 10.05.2013, piątek, godz. 18.00-18.30, Biblioteka Główna – Wypożyczalnia Fabula, Stary Rynek 24 Przedstawienie w wykonaniu Dziecięcego Teatrzyku „4na4” z MDK nr 5 w Bydgoszczy Peter J. Birch, fot. Alicja Protasewic z

10.05.2013, piątek, godz. 18.00-19.30, Biblioteka Główna – Sala Wystawowa, Stary Rynek 24 Pokaz filmu dokumentalnego o Rzymie: Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy oraz lekcja włoskiego dla początkujących: ITALOMONDO – Szkoła Języka Włoskiego 10.05.2013, piątek, godz. 18.00-20.30, Biblioteka Główna – Sala Wykładowa, Stary Rynek 24 Pokaz filmu „Pan Tadeusz” + spotkanie z Piotrem Zwierzchowskim 10.05.2013, piątek, godz. 18.00-23.00, (zorganizowane w 10 osobowych grupach, zapisy od poniedziałku 6 maja – tel. 52 33 99 227 oraz 512 319 077 w godz. 7.30-15.30) Zwiedzanie Biblioteki Bernardynów w tajemniczym towarzystwie 10.05.2013, piątek, godz. 19.00 i 20.00, Biblioteka Główna – Introligatornia, Długa 39 Pokaz introligatorski 10.05.2013, piątek, godz. 21.00-22.30, Biblioteka Główna – Sala Wykładowa, Stary Rynek 24 „Układ Słoneczny – nasz dom” – pokaz multimedialny w opracowaniu Romana Pleszyńskiego z  Bydgoszczy 38 | 

 | maj 2013

Peter J. Birch koncertował w radiowej Trójce, na Opener Festivalu, w miastach i miasteczkach na terenie całej Polski, ale też zagranicą – we Włoszech i Niemczech, w Czechach, na Litwie, Słowacji oraz Łotwie. Łącznie może pochwalić się ponad setką występów, a ma raptem 22 lata! 13.05.2013, poniedziałek, godz. 18.00-20.00, Biblioteka Główna – Sala Wykładowa, Stary Rynek 24 Spotkanie z Agatą Jędraszczak, blogerką kulinarną, autorką książki „Dieta Agaty” oraz popularnego programu telewizyjnego pod tym samym tytułem. 15.05.2013, środa, godz. 18.00-20.00, Biblioteka Główna – Sala Wykładowa, Stary Rynek 24 Spotkanie z DKK z Krystyną Sienkiewicz, promocja książki „Cacko” Recital Krystyny Sienkiewicz – niezwykle popularnej aktorki teatralnej, filmowej, telewizyjnej i kabaretowej. Zadebiutowała na scenie Studenckiego Teatru Satyryków jeszcze jako studentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Znana jest ze swoich kreacji w teatrach Ateneum, Rozmaitości, Syrena czy Polskim. Recital połączony będzie z promocją książki „Cacko”, która miała swoją premierę w marcu 2013 r. „Dlaczego „Cacko”? – bo zapraszam na piękne podwórko, do pięknego domu, w piękną podróż po moim własnym świecie.


w y da r z e n i a 13.05.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 17 dla dorosłych i dla dzieci ul. Łanowa 2) Na malowanie nigdy nie jest za późno – wystawa prac malarskich czytelniczki biblioteki na Czyżkówku. 13.05.2013, godz. 15.30, WiMBP (Filia nr 6 dla dzieci i młodzieży ul. Noakowskiego 4) Znam książkę pt. „Ucieczka z paszczy rekina” – konkurs czytelniczy i plastyczny. 14.05.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 4 dla dzieci i młodzieży ul. Czerkaska 11) Książki zabawki i ich tajemniczy świat – zajęcia edukacyjne.

Uchylam drzwi i proszę do środka.” Wstęp za okazaniem wejściówek Wstęp za okazaniem wejściówek (do odbioru na tydzień przed spotkaniem w Wypożyczalni Biblioteki Głównej, Stary Rynek 24). inf. Lucyna Partyka

Koncert w ramach obchodów Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego 24.05.2013, piątek, godz. 18.00, Biblioteka Główna – Dziedziniec, Stary Rynek 24

Koncert Kuby Michalskiego pt. „Ballady Leonarda Cohena” Wybrane zajęcia edukacyjne: 6.05.2013, godz. 14.30, WiMBP (Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul. Dworcowa 49) Z kart historii – Konstytucja 3 Maja – zajęcia edukacyjne dla dzieci. 8.05.2013, godz. 16.00, WiMBP (Filia nr 21 dla dorosłych ul. M. Skłodowskiej – Curie 33a) „W drodze. Podróże małe i duże z Karoliną Sypniewską” – spotkanie z podróżniczką. 9.05.2013, godz. 11.30, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 59) „Ruszyła maszyna po szynach ospale…”. Niezwykła podróż z bohaterami Juliana Tuwima – gry i zabawy dla dzieci. 9.05.2013, godz. 17.00, WiMBP (Filia nr 4 dla dorosłych ul. Czerkaska 11) Jesteśmy kreatywni – recykling artystyczny – zajęcia edukacyjne dla seniorów. 10.05.2013, godz. 16.00, WiMBP (Filia nr 4 dla dzieci i młodzieży ul. Czerkaska 11) Kultowe dobranocki w bibliotece – zajęcia edukacyjne. 11.05.2013, godz. 14.00, WiMBP (Filia nr 17 dla dzieci i młodzieży ul. Brzęczkowskiego 2) Uśmiech dla dzieci od biblioteki – piknik rodzinny w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek.

14.05.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul. Broniewskiego 1) Zwiedzanie Biblioteki Bernardynów w Bibliotece Głównej WiMBP w Bydgoszczy przez Koło Przyjaciół Biblioteki. 14.05.2013, godz. 14.30, WiMBP (Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul. Dworcowa 49) Życie, życie moje – Julian Tuwim – spotkanie dla młodzieży i dorosłych połączone z pokazem multimedialnym przedstawiającym życie i twórczość poety. 14.05.2013, godz. 16.30, WiMBP (Filia nr 10 dla dorosłych ul. Noakowskiego 4) Gościnny występ grupy teatralno-kabaretowej Galimatias – przedstawienie teatralne dla seniorów. 16.05.2013, godz. 15.00, WiMBP (Filia nr 1 dla dzieci i młodzieży ul. Powstańców Wielkopolskich 26) Baw się z nami w orgiami – zajęcia plastyczne. 17.05.2013, godz. 14.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 59) Najciekawsze miejsca w Polsce – zajęcia edukacyjne dla dzieci. 23.05.2013, godz. 15.00, WiMBP (Filia nr 1 dla dzieci i młodzieży ul. Powstańców Wielkopolskich 26) Poznajemy tajemnice Torunia – zajęcia edukacyjne. 24.05.2013, godz. 14.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 59) Skarbiec sztuki: tworzę jak Georgia O’Keeffe – cykliczne zajęcia plastyczne dla dzieci. 27.05.2013, godz. 14.30, WiMBP (Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul. Dworcowa 49) Bocian biały to ptak wspaniały – zajęcia edukacyjne. 27.05.2013, godz. 15.30, WiMBP (Filia nr 6 dla dzieci i młodzieży ul. Noakowskiego 4) Znam przygody bohaterów książki pt. „Puc, Bursztyn i goście” – konkurs czytelniczy i plastyczny. 28.05.2013, godz. 11.00, WiMBP (Filia nr 9 dla dzieci i młodzieży ul. M. Konopnickiej 28) Wierszyki i zagadki dla przedszkolnej gromadki – zajęcia edukacyjne. maj 2013  | 

 | 39 


w y da r z e n i a Akademicka Przestrzeń Kulturalna Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 13 maja 2013, poniedziałek, godz. 11.00, sala widowiskowa APK, ul. Królowej Jadwigi 14, wstęp wolny 9 maja 2013, czwartek, godz. 18.00, Galeria Nad Brdą, ul. Królowej Jadwigi 14, wstęp wolny

Krystyna Panasik 1936-2012, Pro memoria – wernisaż Ur. w Zelwie na Białorusi. Malarka, rzeźbiarka, plastyk. Artystka silnie związana z regionem kujawsko -pomorskim. Uczennica m.in. Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (pod kierunkiem prof. T. Niesiołowskiego i prof. S. Borysowskiego), Wydziału Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdańsku (w Kr yst yna Panasik pracowniach prof. S. Horno-Popławskiego i prof. A. Wiśniewskiego) oraz Wydziału Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Poznaniu (pod kierunkiem prof. B. Wojtowicza). Uczestniczka licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych zarówno w kraju, jak i za granicą (w Damaszku, Kopenhadze, Norymberdze). Związana od lat z Wyższą Szkołą Gospodarki, gdzie prowadziła cieszące się dużym zainteresowaniem zajęcia ze studentami. Odeszła w wieku 76 lat. W trakcie wystawy zaprezentowane zostaną również wiersze artystki. Więcej szczegółów na www.wernisaze.wsg.byd.pl

„Bajki i inne opowieści pisane gwarą kujawską, pałucką i poznańską – na wesoło”

Wykład dr Włodzimierza Mocha, badacza literatury, kultury i języka, kierownika Pracowni Regionalistycznej Instytutu Kulturoznawstwa WSG, połączony z prezentacją multimedialną. Przedstawimy ujęte w formie gwarowej wybrane gatunki literackie (gawęda, bajka, powiastka, powieść, wiersz), za pomocą których stworzono utwory, przybliżające zwyczaje i wszelkie inne zjawiska kultury różnych regionów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem regionu kujawsko-pomorskiego. 20 maja 2013, poniedziałek, godz. 12.00, Integracyjna Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49, wstęp wolny

„Bajkowanie w gwarze – gwara idzie do szkoły”

Spotkanie o charakterze cyklicznym dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy I-III), z udziałem poetki kociewskiej, Bożeny Ronowskiej, służy promocji czytelnictwa, w tym niezwykłych bajek, pisanych gwarą najbliższych nam regionów etnograficznych, m.in. Kujaw i Kociewia. Więcej szczegółów na www.fundacja.wsg.byd.pl.

18 maja 2013, sobota, godz. 19.00-00.00, wstęp wolny

Noc Muzeów 2013

Noc Muzeów to ogólnopolska akcja, polegająca na udostępnianiu zwiedzającym instytucji kulturalnych w godzinach nocnych. W tym roku Muzeum Fotografii WSG przygotowało aż trzy ciekawe przedsięwzięcia. P rogram :

Godz. 19.00 „Światłem malowane – Barwy świata” – wernisaż wystawy fotograficznej (Muzeum Fotografii WSG, ul. Królowej Jadwigi 14) „Światłem malowane” to coroczna wystawa uczniów Technikum Fotochemicznego w Zespole Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy. Przyjęła ona formę przeglądu prac, biorących udział w szkolnym konkursie fotograficznym. Różnorodność tematyki i formy wynika z otwartej formuły, jaką przyjęli organizatorzy konkursu. . Godz. 19.00-22.00 „Studium portretu” – atelier w plenerze – we współpracy z Muzeum Okręgowym im. Kr yst yna Panasik , Wielki las

40 | 

 | maj 2013


w y da r z e n i a Zwiedzający podczas Nocy Muzeów będą mieli okazję poznać tajemnicę wywoływania fotografii analogowej. Techniką przewodnią tego dnia będzie tzw. luksografia, czyli metoda otrzymywania obrazów bez użycia aparatu fotograficznego, a przez bezpośrednie naświetlenie materiałów światłoczułych. Więcej szczegółów na www.muzeumfoto.byd.pl 23-24 maja 2013, czwartek-piątek, sala widowiskowa APK, ul. Królowej Jadwigi 14, wstęp wolny M. Nowicka, fotograf ia

J. Olejniczak, fotograf ia

Leona Wyczółkowskiego (Dom Leona Wyczółkowskiego, ul. Mennica 7, Wyspa Młyńska) W ramach Nocy Muzeów każdy ze zwiedzających będzie miał możliwość uczestniczenia w profesjonalnej sesji fotograficznej (jako model lub fotograf), w specjalnie na tę okazję przygotowanym plenerowym atelier, wykorzystując różne nakrycia głowy. Godz. 20.00-00.00 „Światłem malowane – Magia ciemni analogowej” – wywoływanie powiększeń czarno-białych w ciemni (Muzeum Fotografii WSG, ul. Królowej Jadwigi 14)

Dni Ukrainy w Bydgoszczy

Association of International Students (Zrzeszenie Studentów z Zagranicy przy WSG) oraz Wyższa Szkoła Gospodarki zapraszają do udziału w imprezie cyklicznej pn. Dni Ukrainy w Bydgoszczy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku, Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Turystyki. W ramach obchodów przewidziane są m.in. seminarium polsko-ukraińskie, musical, warsztaty językowe i kulinarne, pokazy filmów oraz impreza klubowa. Więcej szczegółów na stronie www.wsg.byd.pl inf. Elżbieta Schulz

Dom Kultury MODRACZEK 8.05.2013, środa, godz. 15.00 Spotkanie w Klubie Seniora 9.05.2013, czwartek, godz. 18.00 W ramach Kawiarni Literackiej zapraszamy na prezentacje Almanachu pt. „Ta podróż trwa…”, wydanego dzięki Stypendium Prezydenta Bydgoszczy przyznanemu Agnieszce Buzalskiej – dyrektor Domu Kultury „Modraczek” Almanach jest zwieńczeniem 60-ciu spotkań, jakie miały miejsce w Kawiarni Literackiej Modraczka, której prowadzącą jest równie uznana poetka Barbara Jendrzejewska. Podczas wieczoru poetyckiego zaprezentowane zostaną wiersze poetów i fragmenty prozy twórców, którzy wystąpili na scenie literackiej Modraczka, a wszystko to przy dźwiękach muzyki. Serdecznie zapraszamy. 11.05.2013, sobota, godz. 15.30-19.30 Popołudnie taneczne w Klubie Seniora 13.05.2013, poniedziałek godz. 17.30 Czytamy bajki dzieciom – „Mama Mu czyta” – tekst: Jujja Wieslander. Po lekturze czas na „kącikowe zajęcia plastyczne” – kolorowanki do przeczytanej książki. 15.05.2013, środa godz. 15.00 Spotkanie w Klubie Seniora – Występ grupy teatralnej UTW „Donosy z Wyspy Olaboga” przygotowanie – Teresa Wądzińska

16.05.2013, czwartek, godz. 18.00 Indianie Ameryki Północnej. Historia i dzień dzisiejszy. „Najdłuższy marsz, czyli Indiańskie Oblicza Ameryki” cz. 1. Prowadzenie spotkania: Adam Piekarski. Otwarcie wystawy obrazów o tematyce indiańskiej Janusza Sawkow z Bydgoszczy. 18.05.2013, sobota, godz. 15.30-19.30 Popołudnie taneczne w Klubie Seniora 20.05.2013, poniedziałek, godz. 17.30 Warsztaty dla rodziców – Rodzicielski stres i emocje: „Sztuka relaksu – czyli co zrobić, żeby nie dać się zwariować”. Szczegóły na stronie: www.modraczek. smbudowlani.pl 22.05.2013, środa, godz. 15.00 Spotkanie w Klubie Seniora 23.05.2013, czwartek, godz. 18.00. Wstęp wolny Czwartkowy Wieczór z Muzyką – „Waltornia czyli róg leśny – z lasu do filharmonii”. Jacek Czaposki – waltornia, Michał Czaposki – fortepian. 25.05.2013, sobota, godz. 15.30-19.30 Popołudnie taneczne w Klubie Seniora 26.05.2013, niedziela, godz. 14.00-21.00 „XV Wiosna na Wyżynach” – Festyn Osiedlowy przy Zespole Szkół nr 19 ul. A. Grzymały-Siedleckiego 11 29.05.2013, środa, godz. 15.00 Spotkanie w Klubie Seniora

inf. Anna Krajewska

maj 2013  | 

 | 41 


w y da r z e n i a Galeria Autorska  Jan Kaja i Jacek Soliński 9.05.2013, godz. 18.00

9.05.2013, godz. 18.00. Ekspozycja czynna do 22 maja

Spotkanie poetyckie z Krzysztofem Szymoniakiem pt. „Strach przed poezją” Krzysztof Szymoniak, ur. 1953 w Kępnie. Absolwent filologii polskiej UAM, poeta, prozaik, dziennikarz. Od 2000 wykładowca akademicki: uczy dziennikarstwa, prawa prasowego oraz wiedzy o mediach w Instytucie Językoznawstwa Krz ysztof Sz ymoniak UAM. Publikuje od roku 1977. Współzałożyciel, wraz z K. Kuczkowskim, Gnieźnieńskiej Grupy Poetyckiej „Drzewo”. Od 30 lat zaprzyjaźniony z Galerią Autorską. Opublikował zbiory wierszy: Żony poetów (1985), Oszustwo (1987), Czarna rzeka (1990), Martwa natura z  człowiekiem (2001), Wszędzie, skąd wracałem (2006), 29 prac Szymona Słupnika (2007 – uznana w Gnieźnie za wydarzenie artystyczne roku), Światłoczułość (2009), Poemat amerykański (2011) oraz, wspólnie z Krzysztofem Kuczkowskim, książkę poetycką Stado. Nasza mała metafizyka (1995). „Wiersze Krzysztofa Szymoniak to niemal wyłącznie teksty autotematyczne. Każdy z nich, nawet najdrobniejszy, chciałby być syntezą całego życia, każdy jest podsumowaniem czegoś lub rozliczeniem się z kimś lub czymś. Temu zamysłowi odpowiada na płaszczyźnie formalnej dążenie do czystego tonu i powagi stylu, do prostoty obrazowania, do oddania fundamentalnych dla człowieka uczuć i odczuć, takich jak miłość (lub jej brak), niespełnienie, przemijanie itp. Życie bohatera tego tomu wierszy poddane jest bowiem oddziaływaniu jakiejś siły fatalnej. Oto człowiek, który składa się z pustych miejsc po miłości, z głodów i niespełnień. Nie mogąc nasycić się światem i ziemskimi pokarmami, próbuje ułożyć się z tym, czego nie może posiąść.” Krzysztof Kuczkowski

* * *

sprzedaj mnie w niewolę mnie sprzedaj oćwicz batogiem do krwi oćwicz mnie napluj mi w twarz mi napluj spoliczkuj a potem – gdy okaże się że to pomyłka – załatw wszystko jednym esemesem: sorry pomyliłam klatki schodowe wyluzuj jesteś wporzo gościu jesteś niezły kolo no to siema i nara a w ogóle to szkoda że nie jesteś młodszy wpadłabym może na jakiś melanż taki wiesz odjechany Krzysztof Szymoniak

Otwarcie wystawy obrazów Wojciecha Nadratowskiego pt. „Wersje krajobrazu II” Wojciech Nadratowski, ur. 1957 w Wąbrzeźnie. Uprawia malarstwo i rysunek. Zajmuje się grafiką wydawniczą. Ma na swoim koncie pokaźną liczbę opracowań graficznych przygotowanych, przede wszystkim do literatury pięknej i  poezji (Wydawnictwa Pomorze). W latach 80. współpracował z „Ilustrowanym Kurierem Polskim”.

Wojciech Nadratowski, Koszula teatralna, 30×40 cm, akr yl, 2013

„W pamięci przechowuję obraz pejzażu, który jest przestrzenią otwartą i wolną, nieprzesłoniętą architekturą miasta. Był on wypełniony perspektywą po horyzont, powietrzem i zapachem ziemi. Pejzaż, który widzę dzisiaj, odczytuję jako złożoność przestrzeni i czasu. W drodze, w czasie podróży, wiodąc wzrokiem po krawędzi widnokręgu nie znajduję jego końca. Rozpościera się przede mną scena, na której toczy się spektakl przyrody z wplecionymi weń wątkami obecności człowieka. Unoszony przez nurt czasu obserwuję, jak kolejnymi odsłonami tego zachwycającego i wielobarwnego przedstawienia rządzi kosmiczny chronometr.” Wojciech Nadratowski

42 | 

 | maj 2013


w y da r z e n i a Przygotowane przez Mieczysława Franaszka quasi przedstawienie „Rady dobrego Boga, czyli przedpstryk” opracowane zostało na podstawie fragmentów prozy Erica Weinera pt „Poznam dobrego Boga”. Autor książki porusza temat dość kontrowersyjny: czy można sobie wybrać religię i Boga, kierując się własnymi potrzebami i upodobaniami, niezależnie od kultury i tradycji, w jakich człowiek został wychowany? „Skoro możemy wybrać przywódców, taryfę w telefonii komórkowej i pastę do zębów, czemu nie moglibyśmy wybrać Boga?” M i e c z y s ł a w Fr a n a s z e k . F o t . J a k u b K a j a

23.05.2013, godz. 18.00

„Rady dobrego Boga, czyli przedpstryk II” – quasi przedstawienie w opracowaniu i wykonaniu Mieczysława Franaszka

Mieczysław Franaszek. Aktor, podróżnik i fotograf. Absolwent Wydziału Aktorskiego PWST Kraków, 1968. Debiut – 1966 w Teatrze „STU”. Teatry: Nowa Huta, Kraków, Sosnowiec, Opole, Koszalin, Szczecin, Poznań, Bydgoszcz. Współpracował w latach 60. z ośrodkiem TVP Kraków. Od czterdziestu lat współpracuje z redakcjami radiowymi wielu miast. W 1986 zagrał główną rolę w filmie „Bohater roku” F. Falka. Brał udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach teatralnych, na których otrzymywał nagrody aktorskie, m.in. w Enlangen (Niemcy), Zagrzebiu (Jugosławia), Szczecinie, Krakowie.

Po 10 latach współpracy Rebel Music Bdg z Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy (dawniej MOK), rok 2013 postawił organizatorom koncertu Muszla Fest poprzeczkę tak wysoko, że po raz pierwszy w historii imprezy Muszla Fest nie odbędzie się we wrześniu w Parku Ludowym im. W. Witosa. Brzmi nieprawdopodobnie? Ale tak jest. Nie tylko dla organizatorów, nie tylko dla zespołów ale przede wszystkim dla przybywającej publiczności „muszlowej” jest to zapewne wiadomość martwiąca. Niestety nie da się zorganizować festiwalu bez zaplecza technicznego, a okazuje się, że możliwości eksploatacyjne muszli koncertowej w Parku Ludowym po prostu się wyczerpały. Nie będę wyliczał co się stało, co może się stać, czy jak to ugryźć, niech stanie na tym, że choć

23.05.2013, godz. 18.00. Ekspozycja czynna do 5 czerwca

Otwarcie wystawy fotografii Mieczysława Franaszka pt. „Dwie przestrzenie” PODRÓŻ (fragment rozmowy Mieczysława Franaszka z Hanną Strychalską) Co w takiej podróży jest dla ciebie najcenniejsze: wiedza, dotycząca danego miejsca, historia, spotkania z ludźmi? Czy może wrażenia: nowe zapachy, smaki, barwy? Na pewno wrażenia i obrazy. Jestem wzrokowcem i czerpię wielką przyjemność z oglądania architektury, ludzi i sytuacji w egzotyce. Jest jeszcze chęć, którą ma każdy człowiek, czegoś nieoczekiwanego. Zdarzają się zupełnie niezwykłe spotkania z ludźmi i sytuacje. To jest rodzaj niesamowitej podniety. To mnie wewnętrznie, pozytywnie napędza. inf. Jacek Soliński

to makabreska, Muszla Fest w tym roku nie odbędzie się na muszli. Nie zmienia to faktu, że trwają już przygotowania do kolejnej (11stej) edycji naszego lokalnego rockowego festiwalu i wierzymy, że determinacja Rebel Music Bdg oraz MCK w Bydgoszczy doprowadzi 7 września 2013 r. do iście rewolucyjnego, widowiskowego oraz artystycznego finału. Zadbać jednak musimy jako organizatorzy o sporą ilość detali, bez których odbiór gitarowych dźwięków na odpowiednim poziomie, obyć się nie może. Póki co idąc tropem przygotowań do muszli, rozpoczynamy z początkiem kwietnia przyjmowanie zgłoszeń na Muszla Fest 2013 Konkurs. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie zakwalifikowanych przez niezależne jury zespołów, będzie miało swój czas na początku czerwca b.r., a finał Konkursu odbędzie się 13 czerwca b.r. na Sali Widowiskowej MCK w Bydgoszczy. Wysokość stawki o  którą będą rywalizować zespoły w tym roku, ogłosimy niebawem na łamach internetowych stron MCK oraz muszlafest.pl. Czasy się zmieniają, świat przyspiesza a my nieustająco, po staremu, myślimy globalnie a działamy lokalnie na korzyść fanów i zwolenników gitarowego zadęcia w mieście nad Brdą. Więcej informacji wkrótce. Salut! Bolo maj 2013  | 

 | 43 


w y da r z e n i a Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki 10.05.2013, godz. 14.00-21.00, teren Domu Mody Drukarnia w Bydgoszczy

Impreza wieńcząca obchody Międzynarodowego Dnia Tańca

Na imprezie zaprezentują się aż 4 bydgoskie szkoły tańca. W programie m.in. pokazy taneczne szkół, nauka tańca oraz przygotowane przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki w Bydgoszczy inne atrakcje: historia tańca w pigułce na wesoło przygotowana przez Teatr Tańca „Gest”, zabawy plastyczne – body art, odrysowywanie i malowanie sylwetek w ruchu na papierze. W trakcie imprezy konkursy, zabawy i wiele innych atrakcji. Całość zakończy spektakl tańca współczesnego „Pracowni Fizycznej” Jacka Owczarka z Łodzi. Zapraszamy! Małgorzata Wójcik

16.05.2013, godz. 17.00, Sala WOKiS, pl. Kościeleckich 6 w Bydgoszczy

Spotkanie poetyckie pt. „Miłość w poezji”

Na spotkanie w ramach Klubu Poetycko-Wydawniczego Arkona zapraszają Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki w Bydgoszczy oraz Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy. Krystyna Wulert

16.05.2013, godz. 17.00, Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej WOKiS, Stary Rynek 18. Wystawa czynna do 7 czerwca 2013 roku

Wernisaż Wystawy Anny MackiewiczChojnackiej – Ogród Rzeźb

„Swoją edukację artystyczną zaczynałam od rzeźby. Po jakimś czasie zamieniłam ją na malarstwo, ale nie było to rozstanie definitywne, wręcz przeciwnie, są to dla mnie dwa bliskie żywioły. Malarstwo jest dla mnie sprawą całkowicie naturalną. Maluję szybko, instynk-

Anny Mackiewic z- Chojnacka, r ysunek

44 | 

 | maj 2013

townie, nie daję sobie czasu na intelektualne dywagacje. Mam jakiś konkretny przedmiot, osobę, którą po prostu maluję. I chociaż maluję to, co widzę, nie jest to realizm. Ja to nazywam, nieco żartobliwie, nierealizmem. Inaczej jest z rzeźbą. Mając materiał w dłoniach, postępuje z nim bardzo uważnie, w sposób możliwie przemyślany, komponuję. Czuję, że wykonuję coś ważnego, świadomego i mało pozostawiam przypadkowi. Mam kolekcję przedmiotów z ceramiki, naczyń, dzbanów, małych form rzeźbiarskich, szereg wyimaginowanych portretów. Mam tez kilka projektów, które chciałabym zrealizować w dużej, bądź bardzo dużej skali, elementy architektoniczne i przestrzenne. OGRÓD RZEŹB to przestrzeń, która do tej pory była obecna w mojej wyobraźni. Jest to miejsce pierwotnego, kobiecego sacrum. Dojrzałam do tego, aby uchylić bramę tego Ogrodu, zaprosić tam publiczność. Zapraszam na uroczyste otwarcie wystawy.” Anna Mackiewicz-Chojnacka

Tylko do 22 maja

Zgłoszenia na konkurs „Urok historyzmu…”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Fotograficzno-Plastycznym „Urok historyzmu, czyli kamienice województwa kujawsko-pomorskiego”. Naszą propozycję kierujemy do uczniów lubiących odkrywać otaczający świat i bawić się utrwalaniem go w obiektywie aparatu fotograficznego, ołówkiem, pędzlem, kredką, w postaci grafiki komputerowej lub innej formie plastycznej. Pragniemy, aby młodzi ludzie spróbowali odkryć architekturę drugiej połowy XIX wieku. Zainteresowali się stylistyką wznoszonych podówczas kamienic nawiązujących do gotyku, renesansu włoskiego i północnego, manieryzmu, baroku oraz klasycyzmu, będących niekiedy ciekawym połączeniem różnych form stylowych, a następnie utrwalili swoje wrażenia w pracy plastycznej lub fotograficznej dedykowanej jednej kamienicy. Konkurs skierowany jest do dwóch grup wiekowych (8-13 i 14-18 lat), w dwóch kategoriach: fotograficznej i plastycznej. Na prace czekamy do 22 maja br. Natomiast w sobotę 1. czerwca 2013 roku uczestnicy konkursu spotkają się na uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, w hotelu „Pod Orłem” przy ul. Gdańskiej 14 w Bydgoszczy podczas imprezy „Młodzi z wizytą u Józefa Święcickiego”. Prosimy o zapoznanie się z szczegółowym Regulaminem konkursu opublikowanym na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bydgoszczy, który jest organizatorem konkursu: www.wok.bydgoszcz.com. Konkurs ogłoszony jest w roku 100. rocznicy śmierci budowniczego Józefa Święcickiego jednego z czołowych przedstawicieli nurtu historyzmu w architekturze Bydgoszczy. Bogna Derkowska-Kostkowska


w y da r z e n i a Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 od 30 kwietnia do 3 maja 2013 r.

XIII Międzynarodowy Turniej Szachowy Juniorów EURO – SZACHY Talenty 2013

Impreza mająca zasięg międzynarodowy o charakterze sportowo-wypoczynkowym. Celem turnieju jest umożliwienie polskim młodym szachistom kontaktów sportowych z rówieśnikami z innych krajów oraz wymiana doświadczeń sportowych, szkoleniowych i organizacyjnych. 11.05.2013, godz. 10.00

Finał IV Konkursu Literackiego „W tajemniczym ogrodzie”

Zapraszamy wszystkich uczestników konkursu na koncert oraz wręczenie nagród i dyplomów. 18.05.2013, godz. 10.00

Mini Playback Show

Mali i starsi artyści wcielają się w role piosenkarzy i zaprezentują na scenie znane i lubiane przeboje polskie i zagraniczne. 24.05.2013, godz. 16.30

Koncert z okazji Dnia Matki

– koncert dla wszystkich Mam przygotowany przez wychowanków MDK 1. 25.05.2013, godz. 10.00

XVI Przegląd Gitarowy

– cykliczna impreza muzyczna mająca charakter konkursu o zasięgu wojewódzkim, podczas której prezentowane są umiejętności gitarowe uczestników. 28.05.2013 godz. 10.30

Dzień Rodziców w Klubie Przedszkolaka.

Dzień Rodziców w Klubie Przedszkolaka MDK 1

Uroczystość przygotowana przez najmłodszych wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury, podczas której mali artyści zaprezentują na scenie swoje zdolności aktorskie w pantomimie pt. „Brzydkie kaczątko”, a także przygotują niespodzianki taneczno-muzyczne. Na zakończenie przewidziany jest mały poczęstunek oraz wręczenie własnoręcznie przygotowanych upominków.

W Galerii MDK

W kwietniu w Galerii MDK1 miało miejsce otwarcie wystawy połączonej z warsztatami manualnymi Pani Iwony Liegmann „Obrazy i obiekty”. Zachęcamy do zwiedzania wystawy. Czynna jest do 18 maja 2013 r. od wtorku do piątku w godzinach 9-18, w sobotę 9-12.

Klub „ODNOWA” 7.05.2013, wtorek, godz. 15.30 Wieczorek taneczny w Klubie Seniora „Kalina”

14.05.2013, wtorek, godz. 15.30 Wieczorek taneczny w Klubie Seniora „Kalina”

9.05.2013, czwartek, godz. 16.15 TEATRZYK DLA DZIECI „Pinokio” zaprasza na gry i zabawy teatralne

16.05.2013, czwartek, godz. 16.15 TEATRZYK DLA DZIECI „Pinokio” zaprasza na gry i zabawy teatralne

10.05.2013, piątek, godz. 13.00 GIMNASTYKA dla pań 50+

21.05.2013, wtorek, godz. 15.30 Wieczorek taneczny w Klubie Seniora „Kalina”

10.05.2013, piątek, godz. 17.00 Klub Polskiej Książki zaprasza: „Sztuka jak magia, potrafi od złego uwolnić człowieka” – spotkanie z bydgoskim rzeźbiarzem Aleksandrem Dętkosiem. Oprawa muzyczna spotkania – Andrzej Haliniak, prowadzenie – Jolanta Kowalska

23.05.2013, czwartek, godz. 16.15 TEATRZYK DLA DZIECI „Pinokio” zaprasza na gry i zabawy teatralne 24.05.2013, piątek, godz. 13.00 GIMNASTYKA dla pań 50+ maj 2013  | 

 | 45 


w y da r z e n i a D.K. Orion BSM 13.05.2013, poniedziałek, godz. 16.00

„Łąki ukwiecone majem” – konkurs plastyczny dla dzieci 15.05.2013, środa, godz. 17.00

„MAJOWY BUKIET NUT”

– koncert najpiękniejszych arii operetkowych o miłości. Wystąpi Orkiestra Symfoniczna im. J. Straussa pod dyrekcją Marka Czekały. Zaśpiewają: sopran – Barbara Solecka-Rona, tenor – Szymon Rona. 16.05.2013, czwartek, godz. 18.00

„Ruszmy na szlak, nordic walking”

– na spotkanie zaprasza Grupa Aktywnego Wypoczynku. 21.05.2013, wtorek, godz. 17.00

„Dla mojej mamy” 7.05.2013, wtorek, godz. 12.00

„Malarstwo refleksjonisty” – otwarcie wystawy malarstwa Sławomira Mianowicza Sławomir Mianowicz urodzony w 1971 roku. Od wczesnej młodości maluje korzystając z dobrych warunków pracowni plastycznej na Warsztatach Terapii Zajęciowej. Malarstwo stało się jego pasją, której poświęca dużo czasu. Posiada zmysł obserwatora. Wyobraźnia pozwala mu na swobodne komponowanie obrazów. Jego malarstwo cechuje duża ekspresja, która nadaje pracom walory sztuki „poza tematem”. Inspiracją stają się zaobserwowane motywy i zdarzenia, które są pretekstem do malowania. Uzyskuje bardzo dobre efekty. Jego twórczość jest pełna otwartości i rozmachu. Bierze udział w konkursach i wystawach. Miał kilka wystaw indywidualnych. Stanisław Stasiulewicz

9.05.2013, czwartek, godz. 18.00

„Wiosna w kuchni, ogródek przydomowy” – na spotkanie zaprasza Grupa

Aktywnego Wypoczynku.

– impreza dla wszystkich mam i nie tylko, występ sekcji tanecznej „BAILAMOS” z okazji Dnia Matki. 22.05.2013, środa, godz. 17.00

Z cyklu GALERIA „O” – „Piękno natury”

w malarstwie Liliany Kużdowicz, Danuty Więckowskiej, Marii Podgórskiej-Ritter oraz Maryli Rakowskiej-Molendy. 29.05.2013, środa, godz. 17.00

Z cyklu „Szlachetne zdrowie”

– spotkanie z psycholog Magdaleną Gajewską. Ponadto zapraszamy do brania udziału w zajęciach naszych stałych sekcji, m.in.: – Koło plastyczne dla dzieci – poniedziałki i piątki godz. 16.00 – Koło plastyczne dla dorosłych – worki i czwartki godz. 15.00 – Gimnastyka TAI-CHI – poniedziałki i czwartki godz. 17.00 Pełny plany pracy Domu Kultury „Orion” BSM, z wyszczególnieniem wszystkich kół i sekcji zainteresowań, dostępny jest na stronie internetowej Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: http://www.bsm.bydgoszcz.pl/ w dziale Informacje.

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 4 8.05.2013, środa, godz. 9.30, sala nr 5 „Flagi naszych sąsiadów” – spotkanie manualne dla dzieci i młodzieży 13.05.2013, poniedziałek, godz. 10.00, sala gimnastyczna „TRÓJBÓJ ARTYSTYCZNY dla szkół podstawowych” – część III – TEATR. FINAŁ 17.05.2013, piątek, godz. 16.00, sala nr 5 „Piłkarskie potyczki” – gry i zabawy z piłką – spotkanie dla dzieci b/o wieku 46 | 

 | maj 2013

20.05.2013, poniedziałek, godz. 10.00, sala gimnastyczna „TRÓJBÓJ ARTYSTYCZNY dla przedszkoli” – część III – TEATR. FINAŁ 24.05.2013, piątek, godz. 15.00, sala nr 5 „Kwieciste origami” – tworzenie bukietów na Dzień Mamy 29.05.2013, środa, godz. 16.00, sala nr 5 „Majowe śpiewanki” – karaoke dla dzieci i młodzieży inf. A. Merder, S. Pacewicz


w y da r z e n i a Galeria Wieży Ciśnień 22.05.2013, środa, godz. 18.00, ekspozycja czynna do 9 czerwca

Otwarcie wystawy malarstwa Liliany Kużdowicz Liliana Kużdowicz ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu – dyplom uzyskała w pracowni graficznej prof. E. Piotrowicza. Od 1969 należy do ZPAP. Uprawia malarstwo i zajmuje się pracą pedagogiczną. Jest autorką kilkunastu wystaw indywidualnych i uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Brała udział w licznych plenerach i wystawach po plenerowych. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, m.in. w 1985 r. została odznaczona medalem „Za zasługi dla miasta Bydgoszczy”. Jej prace znajdują się w zbiorach Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i Bydgoszczy, w muzeach w Bydgoszczy i Chojnicach oraz w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą. 

Liliana Kużdowic z, Pejz aż morski, akr yl, olej

Liliana Kużdowicz ukończyła studia na wydziale grafiki, ale dla swojej wypowiedzi twórczej zdecydowanie wybrała malarstwo i przy nim trwa do dziś. Obcując z tą twórczością od jej początków można wyraźnie uświadomić sobie jej jasny i konsekwentny kierunek poszukiwań formalnych. Swoich inspiracji malarskich poszukuje w pejzażu i na temat pejzażu powstają wszystkie jej kolejne kreacje artystyczne. Właśnie „na temat pejzażu”, bo związek z pejzażem jest tu specyficzny: nie ma charakteru narracyjnego, epickiego, przedmiotowego. Artystka nie wypatruje atrakcyjnych, urokliwych motywów lokalnych… Zachowuje się wobec przyrody jak poeta-liryk. Koncentruje się na odbiorze wrażeń, kontempluje. Malowane obrazy są esencjonalnym wyrazem doznań zmysłowych i emocjonalnych. W malarskiej kreacji znajduje proste, syntetycznie wyszukane formy biologiczne i z nich kształtuje swe horyzontalne kompozycje. Krystyna Olejnik-Drejas

22.05.2013, środa, godz. 18.30

Kameralny koncert i pokaz flamenco w wykonaniu Doroty Dzięcioł i Sławomira Dolaty Sławomir Dolata Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie i UAM w Poznaniu. Muzyką flamenco zajmuje się od kilkunastu lat a swoje umiejętności doskonalił pod okiem takich gitarzystów jak Jorge Gómez, Rafael Cortés, António Andrade oraz Morenito de Triana. Jako jeden z pierwszych muzyków zaczął propagować sztukę flamenco w Polsce. Współpracuje z hiszpańską grupą Agustito. Jest współautorem spektaklu „Od orientu do flamenco”. Komponuje i aranżuje utwory flamenco. Pomysłodawca i dyrektor „Duende” Międzynarodowego Festiwalu Flamenco w Poznaniu, prezes Fundacji Duende Flamenco, twórca Akademii Tańca Duende, założyciel i lider zespołu Danza del Fuego, Rumbero Flamenco, Nuevo Fuego, gitarzysta, wokalista i publicysta. Dorota Dzięcioł Wokalistka, flecistka, adeptka tańca flamenco, plastyk. Szkoliła swoje umiejętności taneczne pod okiem Alicji Moreny, Any Azules, Vicky Barea, Teo Barea, Matilde Coral, Mercedes Ruiz, Belen Cabanes, Merche Esmeralda, Javier Latorre, Domingo Ortega, Inmaculada Augillar, Maria Moreno. Przez kilka lat związana była z projektem autorskim „Mamy Dobry Koniec”. Prezentowała swoją twórczość z nurtu piosenki poetyckiej zdobywając liczne nagrody na ogólnopolskich festiwalach muzycznych. Współtwórczyni choreografii do spektaklu „Pchła Szachrajka” w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. PomyDorota Dzięcioł słodawczyni i reżyserka spektaklu tanecznego „Andaluzyjski sen”. Współpracuje z zespołem Danza del Fuego. Prowadzi kursy tańca flamenco w Szkole Fundacji Duende w Bydgoszczy. Od kilku lat działa w Fundacji Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy. Galeria Wieży Ciśnień mieści się na 2 piętrze neogotyckiego gmachu Wieży Ciśnień, stanowiącego część Muzeum Wodociągów. Bydgoskie Muzeum Wodociągów działa na terenie ujęcia wody Las Gdański przy ulicy Gdańskiej 242 na osiedlu Leśnym i we Wieży Ciśnień przy ul. Filareckiej 1 na Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy – od poniedziałku do czwartku (11.00-16.00) oraz w sobotę i niedzielę (13.00-17.00). Wejście ostatnich zwiedzających godzinę przed zamknięciem. Więcej na: www.muzeum.mwik.bydgoszcz.pl inf. Kajetan Soliński

maj 2013  | 

 | 47 


w y da r z e n i a Pałac Młodzieży 15.05.2013 „Młodzi w integracji” – spotkania integracyjne z elementami warsztatów twórczych. 16.05.2013, godz. 9.00 Seans dla uczniów szkół podstawowych „Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa”, Polska 2012, reżyseria Wiktor Skrzynecki, 102 min. Adaptacja popularnej książki dla dzieci i młodzieży. „Felix, Net i Nika” to opowieść o grupie trzech przyjaciół, warszawskich gimnazjalistów, którzy podczas wakacyjnego wyjazdu przeżyją niezwykłą podróż w czasie. Liczba miejsc ograniczona. Kontakt i rezerwacja miejsc: Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, Dominik Wierski, tel. 52 321 00 81 wew. 359. 18.05.2013 V Ogólnopolskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora „Monodram 2013” są adresowane do młodych ludzi zainteresowanych sztuką teatralną, dla której monodram, jest nie tylko fascynującą formą wypowiedzi artystycznej, ale także niezwykłą okazją do świadomego aktorskiego działania. Do prezentacji konkursowej zakwalifikowane zostaną monodramy przygotowane przez młodzież pracującą pod opieką instruktorów teatralnych, jak również nie posiadającą żadnej opieki artystycznej. 20.05.2013, godz. 11.30 Forum edukacji humanistycznej Paideia: Czy istnieją jeszcze miejsca wspólne w kulturze, czy czytanie kodów kulturowych to lekcja martwego języka? Czy grozi nam analfabetyzm cywilizacujny? Kolejne spotkanie poświęcone refleksji kulturowej dotyczyć będzie zagadnienia: Wszystko już było, nic się nie zaczęło. Kilka słów o postmodernizmie. Wykład wygłosi i poprowadzi dyskusję ks. dr Sylwester Wawrzyński (Instytut Filozofii UKW) 23.05.2013, godz. 11.00 Impreza w ramach Święta Słowa. Książka to cały świat. Witold Bełza – życie z pasją.

O twórcy polskiej Miejskiej Biblioteki w Bydgoszczy i jej dzisiejszym patronie, krzewicielu czytelnictwa, piękna słowa, działaczu kultury. Wykład prof Janusza Kutty (KPSW). Spotkanie ubogacone wprowadzeniem młodzieży przez mistrza retoryki w tajniki sztuki krasomówstwa. 24.05.2013, godz. 17.00 Wernisaż wystawy Młodzi Zdolni Ewy Wanko-Jastrowskiej. 24.05. 2013, godz. 18.30 Pałacowe Planetarium zaprasza rodziców i dzieci na prelekcje o kosmosie i pokazy nieba przez teleskop oraz wspomnienia serialu „Kosmos 1999”. Sala 226. 24.05.2013 Koncert z okazji Dnia Matki 24-26.05.2013 Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki chłopców o Puchar Dyrektora PM dla szkół podstawowych. 25.05.2013 XVII Wojewódzki Konkurs Piosenki „Ja po prostu mam talent” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 26.05. 2013, godz. 11.00 „Zygzak” – Zabawowy Klub Filmowy Malucha 26.05. 2013, godz. 19.00, Kościół pw. Św. Trójcy Koncert „Przestrzeń dla Młodych” 28.05.2013, godz. 10.00 Warsztaty dla uczniów – laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i olimpiad ogólnopolskich. Kontakt: Ewa Sawoszczuk, tel. 52 321 00 81, wew. 333. e-mail: e.sawoszczuk@palac.bydgoszcz.pl 28.05.2013, godz. 17.00 Muzyczna i poetycka familiada – konkurs wiersza i piosenki rodzinnej.

DKF Niespodzianka w Pałacu Młodzieży zaprasza na kinowe seanse w maju czwartek, 9 maja, godz. 19.30 Sęp, reż. Eugeniusz Korin, Polska 2012, 133 min. czwartek, 16 maja, godz. 19.30 Raj: Wiara (Paradies: Glaube), reż. Ulrich Seidl, Austria/ Francja/Niemcy 2012, 120 min. czwartek, 23 maja, godz. 19.30 Weekend z królem (Hyde Park On Hudson), reż. Roger Michell, Wielka Brytania 2012, 95 min. 48 | 

 | maj 2013

środa, 29 maja, godz. 19.30 Sugar Man (Searching for Sugar Man), reż. Malik Bendjelloul, Szwecja/ Wielka Brytania 2012, 86 min. Cena karnetu: 24 zł • cena pojedynczego biletu normalnego: 8 zł • cena karnetu ulgowego: 15 zł • cena biletu ulgowego (młodzież ponadgimnazjalna, studenci): 5 zł Kontakt: Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, Dominik Wierski, tel. 52 321 00 81 wew. 359.


w y da r z e n i a Galeria Fotografii Artystycznej FARBIARNIA

Cec ylia Malik , P O L I P T Y K z c y k l u M I A S T O, o l e j n a p ł ó t n i e , 15 0 ×15 0 c m

Ela Jabłońska, z cyklu „Sitka” Joanna Pawlik , S e r c a m a m d w a (2 k o b i e t y )

28 maja 2013, godz. 18.00, ul. Pomorska 68A/1, wstęp wolny. Wystawa będzie czynna do 23 czerwca w godz. 9-17

Wernisaż wystawy „Sztuka Matek” MATCZYNA WENA – Jestem jedyną fotoreporterką w swojej redakcji, moje koleżanki nie wróciły do pracy po urodzeniu dzieci – powiedziała Renata Dąbrowska podczas kwietniowego wernisażu swojej wystawy w galerii „Farbiarnia”. Jednak wśród mam są i te aktywne twórczo. Dowód? „Sztuka Matek” w Bydgoszczy już w maju! Matka – malarka, pisarka, fotografka? Jak pogodzić pasję z macierzyństwem, nie rezygnować ze spełniania się i zawodowo, i twórczo? Najlepiej zapytać o to szesnastu utalentowanych autorek wystawy pt. „Sztuka Matek”. – Gdy zostałam matką, kwestia podwójnej tożsamości, zaczęła mnie bardzo uwierać, ale też ciekawić. Chciałam przepracować w sztuce to bycie i matką, i artystką. I dziecko, i sztuka to coś, co rodzi się z bebechów. Coś co zajmuje najgłębsze pokłady świadomości – mówi dr Patrycja Dołowy, wiceprezes warszawskiej Fundacji MaMa. – Zaczęłam rozmawiać z innymi artystkami i okazało się, że im też temat macierzyństwa i sztuki nie jest obcy. Ale każda z nas rozumiała go na swój sposób. Zaprosiłyśmy kuratorkę, też matkę, Katarzynę Haber – i tak się zaczęło – dodaje koordynatorka projektu „Sztuka Matek”. Wystawa składa się z prac fotograficznych, fotoinstalacji i grafik. Projekt ten miał na celu oddanie głosu samym artystkom, wykluczonym ze środowisk twórczych. Posłużyć przywróceniu sztuce nieobecnego dotąd języka matek-artystek. – Mówimy o sobie, swojej tożsamości. Wystawa uwidacznia wykluczanie macierzyństwa ze sfery pu-

V i o l a Ty c z , Projek t Pó ł NA Pó ł

blicznej jako jej nieprzynależnego. Obnaża konstrukt, przypisujący macierzyństwo do sfery domowej i pokazuje, że próba wyjścia poza tę sferę, jest odbierana jako ekspansja, zachowanie agresywne, coś nienaturalnego, fanaberia. Sztuka postrzegana jest przez pryzmat pierwiastków męskich. Twórczość, uniesienia, wena są przypisane sztuce i mężczyznom. Zaś domowe pielesze, bezpieczeństwo, opiekuńczość, stałość, spokój utożsamia się z kobietami i macierzyństwem, jednocześnie traktując je jako zaprzeczenie tego, co przypisane jest sztuce – opowiada dr Patrycja Dołowy z Fundacji MaMa. We wstępie do katalogu wystawy „Sztuka Matek”, Izabela Kowalczyk zauważa, że kobiety-artystki zawsze tworzą w przestrzeni „pomiędzy” – pomiędzy sztuką a domowymi obowiązkami, pomiędzy byciem artystką a byciem matką. – Dla matki-artystki krzątanina wokół sztuki przeplata się z codzienną domową krzątaniną. Staramy się przywrócić ważność naszej tożsamości, wejść z naszym macierzyństwem w sferę galerii, sztuki wysokiej – podkreśla koordynatorka projektu „Sztuka Matek”. Wystawa pierwotnie miała zagościć tylko w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, ale tak się spodobała, że widzieli ją już także mieszkańcy Łodzi, Olsztyna, Poznania i Kielc. Jak twórczość Mam ocenią bydgoszczanie? Dowiemy się tuż po Dniu Matki. 28 maja Fundacja „FARBIARNIA”, w ramach projektu „F-torki” – łączącego w sobie wystawy, warsztaty i inne spotkania z fotografią, zaprasza na wernisaż wystawy „Sztuka Matek” do galerii przy ul. Pomorskiej 68A/1. Start: godz. 18.00, wstęp wolny. Wystawa będzie czynna do 23.06 w godz. 9 do 17. Na wernisażu obecne będą autorki projektu. Zapraszamy do dyskusji! Justyna Król maj 2013  | 

 | 49 


w y da r z e n i a Młodzieżowy Dom Kultury Nr 5 11.05.2013, godz. 17.00, Klub

Muzyka Dawna

„Fordońskie Spotkania z Muzyką Dawną” to projekt popularyzacji muzyki dawnej, który zrodził się z muzycznych pasji Zespołu Pieśni Dawnej FRESCA VOCE. Program koncertu „Canto d’amore” stanowić będą pieśni miłosne i obyczajowe anonimowych kompozytorów polskich i obcych średniowiecza, renesansu i baroku, a  także znanych mistrzów, jak: Orlando di Lasso, John Downland, Pierre Certon, John Bennet w wykonaniu ZPD Fresca Voce, Zespołu wokalnego Prima Violini, Zespołu instrumentalnego oraz zespołu gitar klasycznych. 13-15 maja 2013, godz. 9.00, 10.00, 11.00 i 12.00, Klub

Muzyczna Scena „Fryderyk Chopin – spotkanie z muzyką geniusza fortepianu” – koncerty dla dzieci i młodzieży ze

szkół i przedszkoli fordońskich Podczas koncertu dzieci i młodzież zapoznają się z losami najsłynniejszego polskiego kompozytora oraz usłyszą jego najbardziej znane mazurki, preludia, polonezy czy walce. Wspólnie z artystami zaśpiewają pieśń „Życzenie”. 18.05.2013, godz. 17.00, Klub

Różne oblicza muzyki i sztuki

Druga edycja spotkania integrująca środowiska młodzieżowe różnych instytucji kulturalno-oświatowych. Impreza ukazująca różnorodne gatunki i sposoby wykonawcze muzyki, dająca możliwość prezentacji młodym artystom swoich umiejętności na żywo. Łącznikiem pomiędzy muzyką i sztuką będzie pokaz niekonwencjonalnych elementów stroju wiosennego. 24.05.2013, godz. 10.30 Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Matki w Klubie Malucha 25.05.2013

XVIII Wojewódzkie Forum Teatrów Szkolnych „Kurtyna 2013”

Spośród wszystkich sztuk teatr najwięcej waży na losach uczniów ze względu na swą atrakcyjność, sugestywność, a także wartości poznawcze, estetyczne i wychowawcze. Okres pobytu w szkole to ważny etap każdego ucznia. To czas dokonywania pewnych odkryć o świecie, o sobie samym, rówieśnikach, innych ludziach. W szkołach i placówkach oświatowych naszego regionu działa wiele teatrów, które realizują przedsięwzięcia teatralne na różnorodnym poziome. Jedne mają długie historie, inne powstały niedawno. Swoje etiudy, spektakle, przedstawienia prezentują głównie dla społeczności szkolnej lub lokalnej. 50 | 

 | maj 2013

Wojewódzkie Forum Teatrów Szkolnych to impreza adresowana do teatrów działających w szkołach podstawowych, gimnazjach i placówkach wychowania pozaszkolnego w naszym województwie. W ciągu 17 lat wzięło w niej udział ponad 4600 młodych aktorów. Kurtyna ma charakter warsztatowo-konkursowy i trwać będzie jeden dzień. Prezentacje i warsztaty odbędą się 25.05.2013 o godz. 10.00 w MCK oraz Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Część warsztatowo-konkursową zakończy uroczysta Gala, która odbędzie w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy o godz. 17.00. Organizatorami „KURTYNY 2013” są Młodzieżowy Dom Kultury Nr 5 i Stowarzyszenie „FORDOŃSKA PIWNICA ARTMUZA 5 . Projekt realizowany ze środków Bydgoskiego Grantu Oświatowego oraz środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły na www.mdk5.pl 25.05.2013, godz. 13.00, Arthol Galeria

„Galeria Rodzinna” warsztaty familijne i wystawa

Zaprezentowane zostaną prace rysunkowe, malarskie oraz kolaże uczestników zajęć stałych i Otwartych Warsztatów Plastycznych zrealizowane w ramach „PRZESTRZENI KREATYWNEJ” prowadzonej w MDK 5 przez Waldemara Zyśka i Jana Zyśka. Finał projektu przewidziany jest na 15 czerwca 2013 otwarciem aneksu portretowego: „PROFIL, EN FACE, TROIS-QUATRE”. 25.05.2013, godz. 11.00, Klub

„Bukiet nut dla mojej mamy” Koncert najmłodszych keyboardzistów z okazji Dnia Matki.

inf. Justyna Siemianowska


w y da r z e n i a Dwór Artusa w Toruniu 5 maja 2013, niedziela, godz. 17.00, Scena plenerowa przed Dworem Artusa. Wstęp wolny

Majowy koncert życzeń

Impreza muzyczna, podczas której DJ Krzyś zaprezentuje przechodniom, licznie odwiedzającym w tym czasie Rynek Starego Miasta, hity, które w ciągu ostatnich dwóch lat cieszyły się największą popularnością na facebookowym Fan Page’u Dworu Artusa. 6 maja 2013, poniedziałek, godz. 18.00, Sala Mała. Wstęp wolny

Kopernik w Książnicy, czyli prywatne życie Astronoma – spotkanie z dr Jerzym Sikorskim

Prowadzenie: Piotr Majewski Czym na co dzień zajmował się Mikołaj Kopernik? Jak udawało mu się łączyć naukową pasję z przyziemnymi obowiązkami? Dlaczego tak długo zwlekał z publikacją swoich odkryć? Na te i wiele innych pytań odpowie olsztyński historyk dr Jerzy Sikorski.

15 maja 2013, środa, godz. 16.30, Sień Dworu Artusa, Bilety – 6 zł (normalny), 4 zł (ulgowy)

Oprowadzanie po Dworze Artusa 16 maja 2013, wtorek, godz. 18.30, Sala Mała. Wstęp wolny

Czwartki z filozofią Wykład prof. Mirosława Żelaznego 21 maja 2013, wtorek, godz. 19.00, Sala Wielka. Bilety – 25 zł (normalny), 15 zł (ulgowy)

Mistrzowie Akordeonu – Harmonium Duo & Jurij Szyszkin

„Fascynacje XX wieku” to program inspirowany dziełami najwybitniejszych kompozytorów ubiegłego stulecia, m.in. Piotra Czajkowskiego oraz Josepha Helimesbergera, powstały dzięki współpracy zespołu Harmonium Duo i Jurij Szyszkina. Znane utwory w aranżacji na akordeon, nabierają wyjątkowego wymiaru artystycznego dzięki niezwykłym możliwościom brzmieniowym instrumentu. 22 maja 2013, środa, godz. 19.00, Sala Mała. Wstęp wolny

U progu Camino – spotkanie z Tomaszem Bielickim i Piotrem Roszakiem autorami przewodnika po kujawsko-pomorskim odcinku szlaku świętego Jakuba 26 maja 2013, niedziela, godz. 18.30, Sala Wielka. Bilety: 25 zł normalny, 20 zł ulgowy

Dzień Matki w Dworze Artusa – Janusz „Yanina” Iwański – The Beatles Acoustic 7 maja 2013, wtorek, godz. 18.30, Galeria Artus. Wstęp wolny

Barwy i zapachy – wernisaż wystawy Bogumiły Latowskiej

„Barwy i zapachy” Bogumiły Latowskiej to pejzaże oraz kwietne martwe natury, w których pozorny realizm skłania do refleksji nad przemijaniem otaczającej nas rzeczywistości. Wystawa czynna od 7 do 30 maja 2013 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 9.0018.00 oraz podczas imprez. 10 maja 2013, piątek, godz. 20.00, Sala Wielka. Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy)

Lubomski w Dworze Artusa – Again

Z okazji premiery nowego koncertowego albumu Lubomski w Trójce. Again, Mariusz Lubomski wystąpi na niezwykłym koncercie w Dworze Artusa.

28 maja 2013, wtorek, godz. 19.00, Sala Mała. Wstęp wolny

Dariusz Zaleśny zaprasza – SAXMANIA 2013

Podczas koncertu usłyszymy utwory z repertuaru klasycznej muzyki saksofonowej oraz transkrypcje muzyki barokowej i rozrywkowej takich kompozytorów jak: J.F. Telemann, J.F. Haendel, E. Bozza, J. Ibert, R Binge, P. Mourice, czy K. Elbe. 30 maja 2013, czwartek, godz. 18.00, Sala Wielka. Bilety: 25 zł normalny, 20 zł ulgowy

Koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II – Piotr Pawlicki i Chór Gospel

W koncercie pamięci bł. Jana Pawła II wystąpi Bydgoski Chór Gospel pod kierunkiem charyzmatycznego dyrygenta Piotra Pawlickiego. inf. Łukasz Wudarski

maj 2013  | 

 | 51 


w y da r z e n i a Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu – Taniec Taniec – język uniwersalny Do 10 maja 2013 r. przyjmowane są zgłoszenia na przegląd Taniec organizowany w ramach XXII Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR. Szczegółowy regulamin Konfrontacji znajduje się na stronie internetowej WOAK. 11-12 maja 2013

– warsztaty teatralne Happening jako narzędzie działania aktora, nauczyciela, społecznika Przestrzeń publiczna w interakcji Krystian Wieczyński – aktor, instruktor teatralny i przede wszystkim doświadczony happener poprowadzi w dniach 11-12 maja 2013 r. warsztaty Happening jako narzędzie działania aktora, nauczyciela, społecznika. Happening może być zarówno skutecznym narzędziem perswazji, jak i znakomitym sposobem na twórczą interpretację przestrzeni publicznej. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawy historii gatunku, założenia teoretyczne happeningu oraz praktyczne metody przygotowywania i realizacji przedsięwzięć happenerskich. Następnie pod kierunkiem Krystiana Wieczyńskiego opracują koncepcję i krok po kroku wspólnie przygotują happening, który zostanie zrealizowany w przestrzeni publicznej toruńskiej starówki.

Konkurs Fotograficzny Podoba mi się! Unijne projekty do sfotografowania Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje Konkurs Fotograficzny Podoba mi się! Konkurs jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Tematem Konkursu jest przedstawienie w formie fotografii zmian, które zachodzą w województwie kujawsko-pomorskim dzięki realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego (niezależnie od zameldowania na pobyt stały lub czasowy). Nadsyłać należy prace fotograficzne promujące projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Lista projektów znajduje się na stronie internetowej promującej fundusze europejskie w województwie kujawsko-pomorskim: www.mojregion.eu w zakładce – Mapa dotacji. 52 | 

 | maj 2013

Regulamin Konkursu i formularze wymaganych załączników są dostępne na stronach internetowych: www.mojregion.eu oraz www.woak.torun.pl. 24-26 maja 2013

Warsztaty filmowo-telewizyjne – Film dokumentalny Film dokumentalny – to proste! W dniach 24-26 maja w WOAK odbędą się warsztaty Film dokumentalny prowadzone przez Jerzego Włodzimierza Afanasjewa. Adresatami zajęć są początkujący filmowcy-amatorzy oraz osoby, które mają w swoim dorobku pierwsze realizacje, ale chcą doskonalić swój warsztat. Uczestnicy warsztatów prześledzą wraz z mistrzem kolejne etapy realizacji filmu dokumentalnego.

Pozostałe warsztaty i szkolenia:

15 czerwca 2013 r. – Muzyka z odzysku – muzyka złomowisko. Warsztaty z pogranicza etnologii, etnomuzykologii i performatyki. Zajęcia prowadzi Rafał Kołacki, koszt akredytacji: 60 PLN, termin zgłoszeń: 31 maja. 14-15 września 2013 r. – Vademecum animatora kultury. Zajęcia prowadzi Rafał Kołacki, koszt akredytacji: 80 PLN, termin zgłoszeń: 30 sierpnia. Inf. Kamil Hoffmann

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8, 87-100 Toruń, tel./fax: 56 6522027, 56 6522028, 56 6522755, 56 6570290, 56 6570291 www.woak.torun.pl; e-mail: woak@woak.torun.pl


w y da r z e n i a Galeria Sztuki Wozownia do 2.06.2013

Magdalena Moskwa „Cielesność obrazu” kuratorka: Marta Smolińska

Wystawa Magdaleny Moskwy „Cielesność obrazu” z założenia koncentruje się na najnowszych pracach artystki, przygotowanych specjalnie na prezentację w Wozowni. Obrazy te – wykonywane jak zwykle w  przypadku twórczości Moskwy – niezwykle skrupulatnie na bazie dawnych, bardzo czasochłonnych technik malarskich, utożsamiają podobrazie z wyobrażeniem skóry, na której rysują się żyły, rany, „organiczne” otwory przechodzące na wskroś desek i intrygujące swoją „naturalnością”. [Marta Smolińska] do 2.06.2013

Nicu Ilfoveanu Teraźniejszość jako pomyłka

kuratorka: Marta Smolińska Wystawa rumuńskiego twórcy Nicu Ilfoveanu (ur. 1975; www.ilfo.ro) przedstawia cykle czarno-białych fotografii oraz filmy wideo, które w dużej mierze zostały wykonane po lekturze książki Andrzeja Stasiuka „Jadąc do Babadag”. Paradoks tej ciekawej twórczości polega więc na tym, że Ilfoveanu nie inspiruje się bezpośrednio rumuńskimi realiami, lecz – wybierając motywy – w  wielu wypadkach pozostaje pod wpływem poetyki postrzegania Rumunii, proponowanej przez polskiego pisarza. [Marta Smolińska] do 2.06.2013

Grzegorz Łoznikow Kształt Laboratorium Sztuki 2013. Nie(po) rozumienie.

kuratorka: Maria Niemyjska Praca Grzegorza Łoznikowa prezentowana w cyklu Nie(po)rozumienie dotyka kwestii interpretacyjnej wieloznaczności. Artysta wykonał przewrotny eksperyment – stworzył rzeźbę, która zawiera w sobie cechy różnych zjawisk: piorunu, drzewa, żyły, krzewu, pęknięcia w ścianie… Grzegorz Łonikow – Urodzony w Jeleniej Górze. Studiował rzeźbę na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Tworzy rysunki, instalacje, prace video. W swoich pracach tropi uwarunkowania, jakie leżą u podłoża różnych języków wizualnych. Wystawa prac do 2.06.2013 Spotkanie promocyjne 18.05.2013 (Noc Muzeów)

Zeszyt Zagraniczny Nr 2

Serdecznie zapraszamy na wieczór promocyjny „Zeszytu Zagranicznego”. To już drugi numer tego magazynu rysunkowego, wcześniej ukazał się „Zeszyt Kryminalny”. „Zeszyt” jest płaszczyzną, na której spotykają się artystki, ilustratorki, graficzki i designerki, w przyszłości jednak ma stać się projektem koedukacyjnym. Podczas

spotkania będzie okazja aby przyjrzeć się oryginałom prac artystek, zakupić „Zeszyt” w promocyjnej cenie oraz porozmawiać z uczestniczkami projektu. 23.05.2013, godz. 18.00

Dobra Witryna. Spotkanie z Agnieszką Sural

Obserwatorium Miejskie: Eksterytoria. Organizator: Fundacja smacznego! Agnieszka Sural jest współtwórczynią i animatorką Galerii Witryna przy placu Konstytucji 4 w Warszawie. Galeria istnieje od 2007 roku. Jest to „gablota sztuki współczesnej” o powierzchni sześciu metrów kwadratowych. Przestrzeń wystawiennicza przeznaczona jest do oglądania bezpośrednio z ulicy. Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Obserwatorium Miejskie: Eksterytoria” realizowanego przez Fundację smacznego! Tegoroczna odsłona Obserwatorium koncentruje się na temacie galerii „eksterytorialnych”. Funkcjonują one w nietypowych miejscach (mieszkanie, gablotka, kiosk), nie ulegają instytucjonalizacji, ale mogą stanowić bazę dla spontanicznych, eksperymentalnych działań. Celem projektu jest podjęcie dyskusji nad kulturotwórczym potencjałem takich miejsc.

Majówka z kulturą i sztuką 2013 Galeria Sztuki Wozownia bierze udział w projekcie Urzędu Marszałkowskiego pt. „Majówka z kulturą i sztuką”. Przedsięwzięcie ma na celu nieodpłatne przybliżenie osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom zbiorów muzealnych oraz działalności instytucji kulturalnych regionu kujawsko-pomorskiego. Galeria Wozownia oferuje w każdy majowy weekend bezpłatne zwiedzanie wystaw (osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami): „Teraźniejszość jako pomyłka” – prace rumuńskiego artysty Nicu Ilfoveanu, „Cielesność obrazu” – malarstwo Magdaleny Moskwy, „Kształt” Grzegorza Łoznikowa w Laboratorium Sztuki 2013 oraz rysunki artystek związanych z „Zeszytem”. Galeria Sztuki WOZOWNIA, 87-100 Toruń ul. Rabiańska 20, tel. 56 622 63 39, www.wozownia.pl, e-mail: wozownia@wp.pl, dyrektor: Anna Jackowska maj 2013  | 

 | 53 


w y da r z e n i a Miejskie Centrum Kultury 9.05.2013, czwartek, godz. 17.00 Kawiarnia Szpulka MCK, wstęp 10 zł. Zapisy: dominika.kiss-orska@mck-bydgoszcz.pl

Koło Gospodyń Miejskich – „Buduję relacje z bliskimi” część 2, prowadzenie Małgorzata Kerl

To druga część warsztatu wspierająca skuteczną komunikację w rodzinie, rozwijająca umiejętności porozumiewania się. Myślą przewodnią warsztatu będzie: Kiedy dzieci czują się dobrze, dobrze się zachowują. Jak pomóc im, aby czuły się dobrze? 9.05.2013, czwartek, godz. 20.00 sala kinowo-widowiskowa MCK, bilety: 15 zł (przedsprzedaż); 20 zł (w dniu koncertu)

Instytut Muzyki Miejskiej: R.U.T.A. 6.05.2013, poniedziałek, godz. 10.00, sala kinowo-widowiskowa MCK, bilety 16 zł. Kontakt w sprawie rezerwacji biletów: 609 047 117; 695 599 271; 523 255 545; teatrlalek.buratino@o2.pl; czeslaw_sienko@o2.pl; www.teatrburatino.pl

Bydgoski Teatr Lalek BURATINO – spektakl „Brzydkie Kaczątko” 7.05.2013, wtorek, godz. 19.00, sala kinowo-widowiskowa MCK, wstęp wolny

Kierunek Scena: Mateusz Kiełtyka „Nie-pokój” – spektakl

Projekt powstał z inicjatywy Maćka Szajkowskiego – założyciela i muzyka Kapeli ze Wsi Warszawa. Opiera się na archaicznych tekstach piosenek buntu chłopów przeciw feudalnemu systemowi wyzysku. Do ich wykonania zaproszona została czołówka wokalistów polskiego zaangażowanego rocka: Paweł „Guma” Gumola (Moskwa), Robert „Robal” Matera (Dezerter), Nika (Post Regiment) oraz Hubert „Spięty” Dobaczewski (LaoChe). R.U.T.A. – Ruch Utopii, Transcendencji, Anarchii / Reakcyjna Unia Terrorystyczno Artystowska. Radykalny klan muzyczny. Heretycka koalicja banitów, renegatów, kulturowych infamisów. Krzyk buntu z czeluści świata feudalnego, który przeminął, zmienił oblicze, ale się nie skończył. Sprzeciw wobec kasty panów i społeczeństwa niewolników.

Po spektaklu spotkanie twórcy z widzami i specjalistami Mateusz Kiełtyka – mim, żongler i performer, znany ze współpracy z Teatrem Pantomimy Dar, w którym współtworzy spektakle uliczne i sceniczne. Ukończył szkołę pantomimy prowadzoną przez Kathleen Ann Thompson. Obecnie szlifuje swoje umiejętności pod okiem aktorów Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego. „Nie-pokój” jest pierwszym autorskim spektaklem bydgoskiego mima. Opowiada on o młodym mężczyźnie, którego wybuch wojny zmusza do podjęcia decyzji zmieniającej bieg jego życia. Wyznawane przez niego ideały, jeden po drugim, konfrontowane są z nową rzeczywistością. Czy wytrzymają tę próbę? 8.05.2013, środa, godz. 10.00, sala kinowo-widowiskowa MCK, bilety 16 zł. Kontakt w sprawie rezerwacji biletów: 609 047 117; 695 599 271; 523 255 545; teatrlalek.buratino@o2.pl; czeslaw_sienko@o2.pl; www.teatrburatino.pl

Bydgoski Teatr Lalek BURATINO – „Koziołek Matołek” – spektakl 54 | 

 | maj 2013

Cztery wieki niedoli, biedy i niewolnictwa zaklęte w pandemonicznych kompozycjach. Dźwięki proste i szczere aż do krwi. Dawne instrumenty, ludowa liryka i uniwersalne przesłanie. Wiecznie aktualne. Wedle druidzkiej zasady – Prawda przeciw światu.


w y da r z e n i a 11.05.2013, sobota, godz. 9.30 sala kinowo-widowiskowa MCK, wstęp wolny,

Poranek Teatralny dla osób niepełnosprawnych – IMPROWIZACJA W TEATRZE 11.05.2013, sobota, godz. godz. 11.00 foyer MCK, wstęp wolny. Zapisy: dagmara.wroblewska@mck-bydgoszcz.pl

„Poranek flamenco” – muzyczno-plastyczna fiesta Zajęcia dla dzieci od lat 5 z opiekunami. Zapraszamy na kulturalną podróż w świat gorącej Andaluzji. W programie warsztaty tańca flamenco dla dzieci i ich opiekunów, nauka palmasu czyli specjalnego klaskania, zabawy plastyczne oraz prezentacja bajki muzycznej. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

11.05.2013, sobota, godz. 14.00, MCK, wstęp wolny. Zapisy: dominika.kiss-orska@mck-bydgoszcz.pl

Spacerownik bydgoski

W maju wybierzemy się na spacer do pracowni PERSPEKTYWY, w której gospodynią jest Lena Kałużna. Perspektywy to miejsce szkoleniowo-rekreacyjne z wygodną przestrzenią, aby nabywanie umiejętności przebiegało w przyjemnej atmosferze. Fotele, pufy, poduchy, a zamiast ciastek – zdrowe przekąski. Flagowym produktem pracowni są WARSZTATY WIZERUNKU, podczas których kwestie wyglądu przedstawiamy z innej, świeżej perspektywy. Uczestnicy uczą się jak zarządzać własną garderobą – stylem,

11-12.05.2013

NOWA MUZYKA I Festiwal Muzyki Współczesnej

Związek Kompozytorów Polskich oraz MCK w Bydgoszczy mają zaszczyt zaprosić na I Festiwal Muzyki Współczesnej NOWA MUZYKA. Będzie to pierwsza tak szeroka prezentacja twórczości muzycznej kompozytorów związanych z naszym regionem. W sobotę o godz. 17 zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie: wieczór z 10-osobową orkiestrą akordeonową AccordionYouthOrchestra prowadzoną przez Kacpra Chabrowskiego. Dokonają oni prawykonań sześciu kompozycji stworzonych specjalnie na ten koncert przez Magdalenę Cynk, Michała Dobrzyńskiego, Marcina Gumielę, Piotra Komorowskiego, Marcina Kopczyńskiego i Sławomira Opalińskiego. Wieczorem o godz. 21 sala MCK-u będzie rozbrzmiewać dźwiękami muzyki elektronicznej: multimedia, live electronic, muzyka algorytmiczna, laptopy w roli muzyków. Niedziela poświęcona będzie muzyce wokalnej: o godz. 13 zapraszamy na koncert do kościoła św. Trójcy w Bydgoszczy. Zaprezentują się trzy zespoły: Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pod dyr. prof. Janusza Staneckiego, Chór Kameralny „Akolada” pod dyr. Renaty Szerafin-Wójtowicz, Chór Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Pile pod dyr. Karoliny Pettke. O godz. 16 ponownie zapraszamy do MCK-u na koncert, który tym razem wypełnią pieśni. W programie kompozycje inspirowane poezją napisane przez: Aleksandrę Brejzę, Magdalenę Cynk, Michała Dobrzyńskiego, Marcina Gumielę, Marcina Kopczyńskiego, Sławomira Opalińskiego, Bohdana Riemera. I Festiwal Muzyki Współczesnej NOWA MUZYKA jest propozycją dla wszystkich tych, którzy są już zmęczeni papką serwowaną przez media, dla których kontakt z  muzyką jest upragnioną chwilą oderwania się od zgiełku codzienności. Serdecznie zapraszam! Piotr A. Komorowski Prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Związku Kompozytorów Polskich

11.05.2013, godz. 17.00, sala MCK, wstęp wolny

AccordionYouthOrchestra, koncert na 10 akordeonów 11.05.2013, godz. 21.00, sala MCK, wstęp wolny

Multimedialny koncert muzyki elektronicznej

Partner kultury

12.05.2013, niedziela, godz. 13.00, kościół św. Trójcy w Bydgoszczy, wstęp wolny

Koncert chórów 12.05.2013, godz. 16.00 sala MCK, wstęp wolny

Poezja i muzyka współczesna maj 2013  | 

 | 55 


w y da r z e n i a kolorami, ubiorem w biznesie. Można tu też zasięgnąć porad trenerów miękkich umiejętności, psychologa, socjoterapeuty. 11.05.2013, sobota, godz. 17.00 Galeria Wspólna, wstęp wolny,

Spotkanie autorskie z Grażyną Wojcieszko

Poetce będzie towarzyszył Adam Prucnal (skrzypce), wiersze przeczyta Tadeusz Zwiefka, a spotkanie poprowadzi Stefan Pastuszewski. Grażyna Wojcieszko (ur. 14 września 1957 w Bydgoszczy, Polska) – poetka, autorka tomów poezji: W oczekiwaniu (Estrella, 2000), Karuzela (Księgarnia Akademicka, 2005), Les abattoirs de Bruxelles (Księgarnia Akademicka, 2008) i Sen o Tramwaju (Księgarnia Akademicka, 2012). Tomik Les abattoirs de Bruxelles został zakwalifikowany do II etapu nagrody poetyckiej SILESIUS 2008. Adam Prucnal (ur. 21 czerwca 1970) – polski muzyk, kompozytor, producent muzyczny, instrumentalista grający między innymi z zespołami Ziyo, Brathanki oraz Krakowskie Przedmieście. Tadeusz Zwiefka (ur. 28 grudnia 1954 w Tucholi) – znany polski dziennikarz i polityk, od 2004 poseł do Parlamentu Europejskiego. 12.05.2013, niedziela, godz. 10.00 pętla tramwajowa – „Leśny Park Kultury i Wypoczynku”, wstęp wolny. Zapisy: dominika.kiss-orska@mck-bydgoszcz.pl

Kultura na świeżym vol. 15 – Rowerem (!!!) wokół Bydgoszczy

Trasa poprowadzi nas dookoła naszego miasta. Żyjemy w nim, ale pewnie nie wszyscy z nas wiedzą, jak wyglądają jego rubieże. Dlatego warto odbyć podróż niedaleką, a liczącą ok. 60 km. Rozpoczyna się i kończy w Myślęcinku. Przejedziemy przez Las Gdański, Fordon, Wyszogród, Łęgnowo, Kapuściska, bramy Zachemu, Glinki, okolice Bydgoskiego Portu Lotniczego, przez Puszczę Bydgoską do Trzcińca i Białych Błot, następnie Miedzyń i Osowa Góra, Smukała, Piaski, Rynkowo i Myślęcinek. Będzie dość dużo odcinków po nieutwardzonej nawierzchni, odradzamy więc rowery szosowe.

księgarnia internetowa www.jolanta.osdw.pl i stacjonarna ul. M. Konopnickiej 30 tel. 52 373 26 81 czynna:

pon.–pt. 10.00–18.00 sob. 10.00–14.00 56 | 

 | maj 2013

Trasa nie jest trudna, ale czasem będzie trzeba zejść z roweru i go przeprowadzić przez kładkę lub nieużywane torowisko. Trasa przygotowana na ok. 6-7 godzin (jeśli nie będzie nieprzewidzianych postojów awaryjnych). 16.05.2013, czwartek, godz. 17.00, Kawiarnia Szpulka MCK, wstęp 10 zł, Zapisy: dominika.kiss-orska@mck-bydgoszcz.pl

Koło Gospodyń Miejskich

Tym razem Anna Tomasik pokaże nam, jak zrobić świecznik z kieliszka. Ozdobimy go w stylu belleepoque. Stylowa lampka będzie stanowić piękną dekorację w naszym domu. 19.05.2013, niedziela, godz. 12.00, sala kinowo-widowiskowa MCK, bilety: 15 zł. Kontakt w sprawie rezerwacji biletów: 609 047 117; 695 599 271; 523 255 545; teatrlalek.buratino@o2.pl; czeslaw_ sienko@o2.pl; www.teatrburatino.pl

MCK i Bydgoski Teatr Lalek BURATINO – „Przygody Kaja i Gerdy” – PREMIERA! „Przygody Kaja i Gerdy” to opowieść na podstawie jednej z najsłynniejszych baśni. Są w niej te wszystkie elementy, które powodują, że czytają ją kolejne pokolenia, wciąż znajdując w niej potwierdzenie rangi takich elementów jak: miłość, poświęcenie, wierność, czy odwaga. O jej nieustającej od wieków popularności stanowią obecne tu, niezbędne dla pięknych, baśniowych opowieści zjawiska nadrealizmu, magii i żyjących dziwnym życiem niezwykłe postaci. Wszystko to tworzy przesyconą aurą tajemniczości, ale również zabawną, pełną zwrotów akcji, ciepłą, przygodową opowieść o losach chłopca, którego zapragnęła mieć w swoim pałacu Królowa Śniegu. Z odsieczą dla Kaja wyrusza jego przyrodnia siostra Gerda. Nim dotrze do Zimowego Pałacu Królowej Śniegu, przyjdzie jej stanąć twarzą w twarz z wieloma przeciwnościami, pokonać wiele niebezpieczeństw i stoczyć prawdziwe pojedynki ze swoimi prześladowcami. Teatr Buratino przygotował swoje przedstawienie z ogromną dbałością scenograficzną, oddającą klimat baśni. Zastosował piękne postaci lalek i ożywione obiekty. Muzyka zastosowana w spektaklu dodatkowo podkreśla charakter poszczególnych scen

Księgarnia

Jolanta os. Szwederowo w centrum handlowym blisko targowiska MZK 64, 66, 69, 79


w y da r z e n i a i buduje nastrój całości. Spektakl jest zrealizowany w konwencji lalkowo-żywoplanowej. Reżyseria: Czesław Sieńko; scenografia: Maria Balcerek; muzyka: Robert Łuczak; występują: Karolina Kasprzak, Karolina Suchodolska, Magda Król, Damian Wilma, Łukasz Seremet / Adrian Wiśniewski 20.05.2013, poniedziałek, godz. 10.00, sala kinowo-widowiskowa MCK, bilety 15 zł. Kontakt w sprawie rezerwacji biletów: 609 047 117; 695 599 271; 523 255 545; teatr teatrlalek.buratino@o2.pl; czeslaw_sienko@o2.pl; www.teatrburatino.pl

MCK i Bydgoski Teatr Lalek BURATINO – „Przygody Kaja i Gerdy” 21.05.2013, wtorek, godz. 17.00, sala kinowo-widowiskowa MCK, wstęp wolny. Zapisy: teatr@mck-bydgoszcz.pl

Przedpokój Teatralny – warsztaty z Teatrem niebopiekło Bydgoski teatr niebopiekło zaprasza na warsztaty poświęcone budowaniu podstawy aktorstwa – świadomości ciała. W programie podstawowy trening fizyczny aktora, poszukiwanie alternatywnego języka ciała, trening niebanalnych sposobów ekspresji, autoobserwacja bez lustra. Należy przynieść dres, ćwiczymy boso. 22.05.2013, środa, godz. 16.30, zbiórka w Kawiarni Szpulka MCK, wstęp wolny. Zapisy: telefonicznie 523 255 551 lub iwona.wasilewska@mck-bydgoszcz.pl

„MCK w Operze”

Zapraszamy na kolejną wycieczkę do Opery Nova. To przedsięwzięcie skierowane do miłośników opery, operetki i baletu umożliwiające pasjonatom sztuki zapoznanie się z funkcjonowaniem teatru operowego od kulis. 22 maja o godz. 16.30 spotykamy się w Kawiarni Szpulka Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Marcinkowskiego 12-14 i stamtąd ruszamy do Opery Nova. Będziemy zwiedzać gamach i zobaczymy jak przebiega próba spektaklu operowego „Nabucco”. Zapraszam! Liczba miejsc ograniczona.

22.05.2013, środa, godz. 19.00, salonik secesyjny MCK,

„Kawiarenka BelleÉpoque” – W koronkach i stalkach – o modzie i technikach krawieckich BelleÉpoque Jest to nowy cykl proponowany przez MCK, współorganizowany ze Stowarzyszeniem Centrum Kultury BelleÉpoque. Składają się na niego, odbywające się w każdą przedostatnią środę miesiąca, pogadanki, pokazy, prelekcje dotyczące kultury materialnej i życia codziennego ludzi z przełomu XIX i XX stulecia, z uwypukleniem kultury i życia mieszkańców Bydgoszczy. Na warsztatach można będzie się dowiedzieć wszystkiego o ludziach żyjących w czasach BelleÉpoque: jak mieszkali, jak się ubierali, co jedli i jakich naczyń używali, czy chodzili do kina, teatru, w jakich miastach mieszkali, czym się interesowali i co wynaleźli. Na majowym spotkaniu „W koronkach i stalkach – o modzie i technikach krawieckich BelleÉpoque” będzie się można posłuchać i  popatrzeć jakie sukienki nosiły nasze prababcie oraz co pod nie wkładały. Nazwa projektu nawiązuje do działającego w obecnym budynku MCK, na przełomie XIX i XX stulecia Etablissement Bartza – Bartz Fest Saele – przestrzeni o  funkcji restauracyjno-kulturalno-rozrywkowej. Budynek został przebudowany w 1901 r. Fasadzie nadano formę o  secesyjnym charakterze, a w środku otwarto dużą salę restauracyjno-bankietową, ze sceną. Elewacja frontowa nawiązywała do budynku Secesji Wiedeńskiej i była dziełem znanego, bydgoskiego architekta Fritza Weidnera. Był to jeden z najładniejszych secesyjnych budynków w Bydgoszczy, dlatego też warto o nim pamiętać.

maj 2013  | 

 | 57 


w y da r z e n i a 23.05.2013, czwartek, godz. 10.00, sala kinowo-widowiskowa MCK, bilety 15 zł. Kontakt w sprawie rezerwacji biletów: 609 047 117; 695 599 271; 523 255 545; teatr teatrlalek.buratino@o2.pl; czeslaw_sienko@o2.pl; www.teatrburatino.pl

MCK i Bydgoski Teatr Lalek BURATINO – „Przygody Kaja i Gerdy” 23.05.2013, czwartek, godz. 17.00, ul. Dworcowa 10, wstęp 10 zł. Zapisy: dominika.kiss-orska@mck-bydgoszcz.pl

Koło Gospodyń Miejskich

25.05.2013, sobota, godz. 20.15, sala kinowo-widowiskowa MCK, wstęp wolny

Jakub Gontarski praca solowa „ANIMAN – I AM THAT” zainspirowana dialogiem Mesliera i Danforda w powieści „Nabrani na los”

„Tylko nie udawaj kogoś, kim nie jesteś! – Dobrze, będę udawał kogoś, kim jestem”. Wewnętrzny dialog względem otaczającej przestrzeni. Rozpoczęcie próby zrozumienia oraz zintegrowania się z otaczającym światem definicji, kodów i ram… A więc rodzą się pytania. Czy jesteśmy w stanie zapytać wewnątrz siebie, kto tak naprawdę ŻYJE? PRZEŻYWAMY Życie? czy JESTEŚMY ŻYCIEM? Performance ruchowy „Animan – I am that” to wielobarwna eksploracja «narzędzi» języka ruchu, który poprzez swą różnorodność wizualną skłania widza do zajrzenia w głąb siebie i poszukania w sobie odpowiedzi o znaczenie słowa JA. Koncepcja, choreografia i wykonanie: Jakub Gontarski. Konsultacja: Agnieszka Rybak, Sam Alty, Przemysław Błaszczak. Muzyka: Sam Alty, Jakub Gontarski Jakub Gontarski – swoje pierwsze kroki ruchowe na salach zaczął w wieku 5 lat (akrobatyka). Od roku 1993 do 2001 praktykował japońską sztukę walki Judo. Od roku 2002 do 2012 praktykował brazylijską sztukę walki Capoeira (Brazylia, Anglia, Polska). Współtwórca i lider Studia Dwóch Ścieżek współpracującego z Instytutem Jerzego Grotowskiego oraz Teatrem ZAR. 26.05.2013, niedziela, godz. 11.00-16.00, sala kinowo-widowiskowa MCK, koszt warsztatów: 40 zł/6 godzin dydaktycznych. Zapisy: ewa.stolowska@ mck-bydgoszcz.pl. Liczba miejsc ograniczona, uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Fuzja ścieżek – warsztaty ruchu z Jakubem Gontarskim

W programie: rozluźnienie i uwalnianie napięć, wzmocnienie ciała poprzez trening fizyczny, odkrywanie granic i konfrontacja z naturalnym lękiem przed nieznanym. Poszukiwanie różnic między tym, kiedy „ruszamy ciałem” i kiedy „ciało rusza się samo”, badanie podstawowych systemów poruszania się w sztukach walki, relacji, w których wykorzystujemy masę, siłę i prędkość partnera i korzystamy z własnej dynamiki i ekonomii ruchu wynikającej z anatomii ciała. 58 | 

 | maj 2013

Spotykamy się w pracowni Justyny Żywieckiej. Znamy już kilka metod tworzenia witraży i tym razem wykorzystamy je wszystkie do ozdobienia lusterka na toaletkę. 24.05.2013, piątek, godz. 10.00 sala kinowo-widowiskowa MCK, bilety 15 zł. Kontakt w sprawie rezerwacji biletów: 609 047 117; 695 599 271; 523 255 545; teatr teatrlalek.buratino@o2.pl; czeslaw_sienko@o2.pl; www.teatrburatino.pl

MCK i Bydgoski Teatr Lalek BURATINO – „Przygody Kaja i Gerdy” 24.05.2013, piątek, godz. 21.00, Kawiarnia Szpulka MCK, bilety: 10 zł,

Low Lab: Michał Biela – koncert

Koncert w Szpulce będzie jednym z pierwszych, na którym Biela zaprezentuje utwory z jego debiutanckiej solowej płyty. Zawarte na niej piosenki w większości powstały gdy wieczorem usypiał swojego małego synka. To skromne utwory które po raz pierwszy w życiu napisał zupełnie sam, a nie razem z kolegami z zespołu. Postanowił, że ciężar emocjonalny będzie się opierać na samej melodii, a akompaniament gitary będzie też sprowadzany do najprostszych dźwięków. Michał Biela (ur. w 1977 r.) jest współzałożycielem, basistą, gitarzystą, współautorem muzyki i autorem tekstów cenionego undergroundowego zespołu KRISTEN, założonego w 1997 w Szczecinie, z którym nagrał 5 płyt i zagrał ponad dwieście koncertów w Polsce i za granicą. Od 2005 występuje również jako basista zespołu ŚCIANKA (z którą nagrał jak dotąd EP „SecretSister” oraz niewydaną jeszcze „ComeNovember”). Współautor projektu KINGS OF CARAMEL, którego był wokalistą, gitarzystą i autorem tekstów. 26.05.2013, niedziela, godz. 9.00, Galeria Wspólna, ul. Batorego 1/3, wstęp wolny. Zapisy: dominika.kiss-orska@mck-bydgoszcz.pl

Poranek rodzinny

Na majowym poranku, w Dzień Mamy, zrobimy z papieru ozdobne torebki na prezenty i ramki na zdjęcia z  mamą. Posłuchamy bajki, obejrzymy film, nauczymy się tańców, które będziemy mogli tańczyć razem z mamą. Będziemy świetnie się bawić.


w y da r z e n i a 27-30.05.2013 – sala kinowo-widowiskowa MCK i Teatr Polski w Bydgoszczy

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Inne Sytuacje

W programie: Studio Matejka – Słowacja, Afra Crudo – Włochy, Theodoros Terzopoulos – Grecja, Teatr Pieśń Kozła – Polska, Teatr Chorea – Polska Szczegółowy program i informacje o biletach na www.mck-bydgoszcz.pl Organizatorzy: Fundacja Kultury Yakiza, Miejskie Centrum Kultury, partnerzy: Teatr Polski w Bydgoszczy, teatr niebopiekło

31 maja – 2 czerwca 2013, bilety do nabycia w kasie MCK Na przełomie maja i czerwca zapraszamy Państwa na pierwszą edycję SPRING music FESTIVAL. Podczas koncertów festiwalowych zaprezentowane zostaną nowe projekty kompanii SPRING music, łączącej artystów scen bydgoskich w klasycznym repertuarze w multimedialnej oprawie. 31.05.2013, piątek, godz. 12.00, sala kinowo-widowiskowa MCK, bilety: 7 zł, prapremiera

HERITAGE

(program dla bydgoskich szkół) 31.05.2013, piątek, godz. 19.00, sala kinowo-widowiskowa MCK, bilety: 20 zł, premiera

HERITAGE

27.05.2013, poniedziałek, godz. 12.00, Foyer MCK, wstęp wolny,

Wystawa pokonkursowa „Psotki i śmieszki”

Rozdanie nagród i prezentacja prac dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, uczęszczających do szkół i przedszkoli województwa kujawsko-pomorskiego, inspirowane twórczością literacką Juliana Tuwima. Patronat honorowy: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. 28.05.2013, wtorek, godz. 17.00

Galeria Wspólna MCK, wstęp wolny, uroczystość wręczenia medalu im. Jerzego Sulimy Kamińskiego 29.05.2013, środa, godz. 18.00 salonik secesyjny,

Centrum Kultury Fantastycznej – prowadzenie Tadeusz Krajewski 10.00 sala kinowo-widowiskowa MCK, bilety: 15 zł, Kontakt w sprawie rezerwacji biletów: 609 047 117; 695 599 271; 523 255 545; teatrlalek. buratino@o2.pl; czeslaw_sienko@o2.pl; www.teatrburatino.pl

MCK i Bydgoski Teatr Lalek BURATINO – „Przygody Kaja i Gerdy”

Spotkanie z muzyką, tańcem i poezją polską w oprawie multimedialnej w wykonaniu: Dorota Gajek – skrzypce, Takayuki Hirata – fortepian, Clelia Averna i  Krzysztof Górski – taniec, Maciej Puto – słowo. 1.06.2013, sobota, godz. 16.00, sala kinowo-widowiskowa MCK, bilety: 10 zł, prapremiera

DIVA

(program dla seniorów) 1.06.2013, sobota, godz. 19.00, sala kinowo-widowiskowa MCK, bilety: 20 zł, premiera

DIVA

Gala operowa – muzyka i śpiew (Verdi, Rossini, Puccini, Offenbach, Bizet, Gounod) do 17 oper m.in. słynne arie i fragmenty: Faust, Sroka złodziejka, Włoszka w Algierze, Cyrulik sewilski, Carmen, Turandot, Tosca, taniec, multimedia. Wykonanie: SPRING quintet i gości. 2.06.2013, niedziela, godz. 16.00, Pałac w Ostromecku

Adam Ziemianin – spotkanie z poetą 2.06.2013, niedziela, godz. 17.00, Pałac w Ostromecku, bilety: 15 zł

Spring quintet klasycznie 2.06.2013, niedziela, godz. 18.00, Pałac w Ostromecku koncert finałowy

SPRING quintet – bLondon Line

W programie klasycznym usłyszymy głównie muzykę polską i słowiańską natomiast koncert finałowy to fuzja muzyki pop lat 60-tych i klasycznej. Więcej informacji: www.springmusic.pl maj 2013  | 

 | 59 


w y da r z e n i a Weekend z Planete+ Doc Film Festival w Bydgoszczy  –  Kino Orzeł 17-19 maja 2013 Wybitne filmy dokumentalne będzie można obejrzeć w Kinie Orzeł w dniach 17-19 maja w ramach bydgoskiej odsłony międzynarodowego festiwalu Planete+ Doc odbywającego się w tym samym czasie w Warszawie. W bydgoskim programie znalazło się pięć filmów, które ukazują portret współczesnego świata i stawiają pytania dotyczące jego kondycji i przyszłości. Czy ludzkość przetrwa bez lodowców? Czy zdajemy sobie sprawę z zagrożeń wynikających z naszej ingerencji w naturę? Czy gdyby rzeźnie miały ściany ze szkła (jak mówił ex-Beatles Paul mcCarthney), to ludzie w ogóle jedli by mięso? Ukazany w filmie „Zamrażając lód” proces niezwykle szybkiego topnienia lodowców znajdujących się w różnych rejonach świata jest równie ekscytujący pod względem wrażeń filmowych jak przerażający pod względem konsekwencji dla przyszłości planety. James Balog, fotograf przyrody, postanowił pokazać globalne ocieplenie. W tym celu ustawił kilkadziesiąt aparatów fotograficznych w miejscach, gdzie znajdują się największe światowe lodowce (Grenlandia, Islandia, Alaska i Montana), aby dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, przez trzy kolejne lata rejestrować zachodzące zmiany. Następnie tysiące zdjęć otrzymanych metodą poklatkową skompresował do kilkusekundowych filmów wywołujących ambiwalentne emocje: zachwytu i przerażenia. W obronie praw natury występują także twórcy filmu „Duchy naszego systemu”, który opowiada o fotografce walczącej o prawa zwierząt. Od 10 lat dokumentuje ona (nie zawsze zgodnie z prawem) życie zwierząt poddanych władzy człowieka. Czy zwierzętom należą się taki same prawa jak ludziom? Czy mogą być reprezentowane w sądzie przez adwokata? Wielu filozofów jest przekonanych, że zrównanie praw zwierząt i ludzi to kolejny, bardzo ważny, krok w rozwoju człowieczeństwa. Czy jesteśmy już gotowi do odrzucenia antropocentryzmu? Jednak Planete+ Doc to nie tylko prowokujące do dyskusji kino „z misją”, ale także po prostu odważne i  głębokie kino dokumentalne portretujące współczesny świat. W „Nie zapomnij mnie” David Sieveking, znany polskim widzom z filmu „Dawid chce odlecieć”, w unikalny sposób, nie bojąc się groteski i humoru, portretuje swoją matkę, która – jak miliony ludzi w Europie – zapada na chorobę Alzheimera i powoli zapomina o świecie, w którym żyje. W „Duchach Piramidy” reżyser przy udziale muzyków z zespołu Efterklang przywraca do życia opuszczone, pogórnicze, rosyjskie osiedle. To niezwykłe miejsce przypominające futurystyczne resztki świata po trzeciej wojnie światowej staje się muzyczną inspiracją dla zespołu, który z zapisu zarejestrowanych tam dźwięków tworzy swój nowy projekt 60 | 

 | maj 2013

muzyczny. Z kolei reżyserka międzykulturowego dokumentu „Kto cię uczył jeździć?” w zabawny sposób przedstawia perypetie osób zmuszonych, po przeprowadzce do innego kraju, do ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy. Festiwal PLANETE+ DOC to jeden z najważniejszych festiwali kina dokumentalnego w Europie, nagrodzony przez Polski Instytut Sztuki Filmowej jako najważniejsze międzynarodowe wydarzenie filmowe w Polsce. Już kolejny rok festiwal odbywa się w prawie całym kraju. W Bydgoszczy festiwal gości trzeci rok z rzędu. Organizator przeglądu: MCK w Bydgoszczy Partner: Stowarzyszenie Koloroffon inf. Krzysztof Nowicki

Duchy naszego systemu

Kto cię uc z ył jeździć

Duchy piramidy


w y da r z e n i a Kino Orzeł Polowanie Niewinne kłamstwo małoletniej podopiecznej zmienia w piekło życie nauczyciela z prowincji (MadsMikkelsen, niezapomniany przeciwnik Bonda z „Casino Royale”). Mężczyzna staje się celem nagonki lokalnej społeczności, która z góry uznaje go winnym i postanawia na własną rękę wymierzyć sprawiedliwość. Błyskotliwy thriller Thomasa Vinterberga, z poruszającą i zapadającą w pamięć rolą MadsaMikkelsena, był jedną z największych sensacji ostatniej edycji MFF w Cannes, zdobywając trzy nagrody: dla najlepszego aktora, Jury Ekumenicznego oraz VulcainPrize za zdjęcia Charlotte Bruus Christensen. „Polowanie” jest laureatem British Independent Film Award dla najlepszego filmu zagranicznego, Nagrody Publiczności MFF w Vancouver, zostało też nominowane do BAFTA w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny. Kochankowie z księżyca Lata sześćdziesiąte XX wieku. Sam (JaredGilman) i Suzy (Kara Hayward), para  zakochanych w sobie nastolatków, postanawiają uciec z miasteczka w Nowej Anglii, w którym się wychowują. Lokalne władze uznają ich za zaginionych. Rozpoczynają się poszukiwania, którymi dowodzą kapitan Sharp (Bruce Willis) oraz rodzice dziewczynki (Bill Murray, Frances McDormand) Nieobliczalni Dwóch skrajnie różnych policjantów, rozwiązując kryminalną zagadkę, zadziera z wysoko postawionymi ludźmi władzy, którym wydaje się, że są nietykalni. Dla Ellen Joby ubiera się z nonszalancją, prowadzi się ekscentrycznie, noc bywa dla niego dniem, dzień – okazją do odespania nocy. Żyjąc trybem muzyka rockowego nie sprawia wrażenia człowieka zbyt pochłoniętego obowiązkami czy obarczonego powinnościami innymi niż koncerty i szampańska zabawa tuż po nich. Pewnie wiódłby taką egzystencję dalej, gdyby nie moment otrzeźwienia: utrata prawa do opieki nad ukochaną córką, Ellen. Wydaje się, że Joby wyczerpał już wszystkie szanse, jakie dawała mu Claire, matka dziecka. Na nic zdają się jego rozpaczliwe błagania, gotowość do poważnej rozmowy i deklaracje poprawy. Dla Claire to tylko obietnice bez pokrycia. Słyszała je wielokrotnie. Odcina więc Ellen od ojca, który zupełnie nie może się pogodzić z jej decyzją. Nie wie jak zawalczyć o córkę. Potrafi tylko niecierpliwie wyczekiwać na przydzielony mu dzień spotkania z dzieckiem, robiąc wszystko by zagłuszyć cierpienie. Wspaniała Młoda dziewczyna udaje się na rozmowę kwalifikacyjną do jednej z firm. Właściciel oferuje jej pracę pod warunkiem, że weźmie udział w zawodach maszynistek.

4 sobota

18.00 Polowanie 20.15 Kochankowie z księżyca

5 niedziela

18.00 Polowanie 20.15 Kochankowie z księżyca

8 środa

18.00 Polowanie 20.15 Kochankowie z księżyca

10 piątek

18.00 Nieobliczalni 20.15 Dla Ellen

12 niedziela

20.15 Dla Ellen

13 poniedziałek 18.00 Nieobliczalni 20.15 Dla Ellen 14 wtorek

20.15 Dla Ellen

15 środa

18.00 Nieobliczalni 20.15 Dla Ellen

16 czwartek

18.00 Nieobliczalni 20.15 Dla Ellen

Planet+ Doc Film Festival

bilety: 11 zł i 14 zł, karnety: 20 zł/30 zł za 5 filmów 17 piątek

20.15 Nie zapomnij mnie, reż. David Sieveking, Niemcy 2013, 88 min

18 sobota

18.00 Duchy naszego systemu, reż. Liz Marshall, Kanada  2013, 93 min 20.15 Zamrażając lód,  reż. Jeff Orlowski, USA 2012, 80 min

19 niedziela

18.00 Kto cię uczył jeździć, reż. Andrea Thiele, Niemcy 2012, 84 min 20.15 Duch piramidy, reż. Andreas Koefoed, Dania 2012, 65 min

20 poniedziałek 18.00 Nieobliczalni 20.15 Dla Ellen 21 wtorek

20.15 Dla Ellen

22 środa

18.00 Nieobliczalni 20.15 Dla Ellen

24 piątek

18.00 Wspaniała 20.15 Sugarman

26 niedziela

18.00 Wspaniała 20.15 Sugarman bilety ulgowe 11 zł / normalne 14 zł

Sugarman Film opowiada niezwykłą historię muzyka Sixto Rodrigueza, któremu wróżono karierę większą niż Bobowi Dylanowi. Po pierwszej płycie piosenkarz zapadł się pod ziemię. maj 2013  | 

 | 61 


w y da r z e n i a

fot. Andrzej Gawroński

S

łońce, słońce, słońce. Nie wierzę w to, co widzę. Park zaludnił się, na co tak długo czekaliśmy. Widać, że wszyscy mają dosyć zimy – w ubiegłym roku razem z dziećmi z ostromeckiej szkoły utopiliśmy Marzannę, w tym roku nawet tego nie zrobiliśmy. Co za zima! No przepraszam, tyle miesięcy bez słońca – przecież to nie do wytrzymania. A  dzisiaj proszę, spacerowicze uśmiechnięci od ucha do ucha, zwiedzają Pałace zadowoleni, że coś drgnęło. W pogodzie oczywiście. Przed nami natomiast proszę Państwa… maj. Czeka nas sporo wydarzeń. Kilka koncertów, no i oczywiście długi weekend. Sam nawet nie bardzo wiem, jak długi, bo pewnie spędzę go w pracy, ale pewnie jest, że jak ktoś zapobiegliwy weźmie trzy dni urlopu, to mu wyjdzie pewnie dwa tygodnie wolnego. U nas drugiego dnia miesiąca Święto Flagi, które tradycyjnie organizujemy z Zespo-

łem Szkół w Ostromecku. Na radosne, majowe, biało-czerwone święto zapraszamy po raz drugi do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku. W maju gwiazdą w Ostromecku będzie Andrzej Grabowski – jeden z najlepszych polskich aktorów, śmiało można powiedzieć Człowiek Orkiestra, który, mam nadzieję licznym gościom, zaprezentuje spektakl zatytułowany „Żywot człowieka zabawnego”. Andrzej Grabowski w Ostromecku – tego najstarsi mieszkańcy regionu i bywalcy Zespołu Pałacowo-Parkowego nie pamiętają! Wierzę, że piękna pogoda przyciągnie do nas tysiące gości. Liczymy na to i powiem więcej – jesteśmy na to przygotowani. Czekamy na Was! Zapraszamy do Ostromecka, Andrzej Gawroński

Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku 2.05.2013, godz. 13.00-17.00, wstęp wolny

Święto Flagi

Już o godz. 11 zapraszamy na kiermasz. Dla gości przygotowaliśmy stoiska z wyrobami artystycznymi i regionalnymi specjałami kulinarnymi. Nie zabraknie Koła Gospodyń Wiejskich w Ostromecku. Część artystyczną wydarzenia tworzyć będą warsztaty plastyczne, które poprowadzi Waldemar Zyśk, a także koncert zespołu Płomienie. Stosowny program artystyczny zaprezentuje także młodzież z Zespołu Szkół w Ostromecku, który jest współorganizatorem imprezy. Gośćmi biało-czerwonego święta będą także rekonstruktorzy – pasjonaci z Sarmackiego Dziedzictwa, którzy odtworzą XVIII-wieczne obyczaje w specjalnym obozie. 3.05.2013, godz. 16.00, wstęp wolny

Koncert Pieśni Patriotycznych

Występ bydgoskich chórów pod kierownictwem Mariana Wiśniewskiego, Janusza Sierszulskiego i Michaliny Spychalskiej. Prowadzący koncert zapraszają publiczność do wspólnego śpiewania, z tej okazji wydrukowane zostaną specjalne śpiewniki.

3.05.2013, godz. 18.00, Pałac Stary, wstęp wolny Grzegorz Pleszyński z cyklu: Rock ‚n’ Roll History of Art.

Antydepresyjna Szkoła, czyli o potrzebie zmian w edukacji publicznej

Wykład z elementami performance oraz prezentacja zdjęć, plakatów, folderów i pocztówek z akcji Tydzień Kolorów. 62 | 

 | maj 2013

5.05.2013, godz. 16.00, wstęp 10 zł

„Słońce zaklęte w dźwiękach Hiszpanii, Włoch i Francji” – koncert zespołu „Ad libitum” Katarzyna Puch – sopran Małgorzata Włodarczyk – gitara klasyczna Paulina Tkaczyk – klawesyn Ad libitum to zespół wokalno-instrumentalny, założony przez trzy absolwentki Akademii Muzycznych w Krakowie, Katowicach, Freiburgu i Monachium, które połączyła wspólna pasja – muzyka. Zespół z dużym powodzeFot. J. Lipowski


w y da r z e n i a niem wykonuje muzykę różnych epok – poczynając od dawnej – renesansowej i barokowej, poprzez klasyczną, romantyczną, aż po współczesną. W repertuarze ma również szereg autorskich aranżacji znanych utworów. 12.05.2013, godz. 16.00, Pałac Stary

Jazz w Pałacu – koncert Zespołu Jerzy Bokłażec Trio Jerzy Bokłażec Trio, czyli jazz na gitarę, kontrabas i perkusję – połączenie swobody i dyscypliny, żywiołu i intelektu, spontaniczności i koncepcji. Ideą artystyczną zespołu jest konsekwentne rozwijanie własnego stylu, niezależnie od zmiennych mód, trendów i gustów. Trio wykonuje własne kompozycje oraz interpretacje standardów jazzu nowoczesnego, m.in. utworów Johna Coltrane’a, Milesa Davisa, Chicka Corei, Joe Hendersona. Składają się one na urozmaicony repertuar, od lirycznych ballad po mocne, ekspresyjne rytmy.

Andrzej Grabowski to jeden z najlepszych i najpopularniejszych polskich aktorów. Niezliczone ilości ról filmowych, serialowych, teatralnych i dubbingowych zapewniły mu stałe miejsce wśród najwybitniejszych przedstawicieli polskiego filmu. 25.05.2013, godz. 17.00, Pałac Nowy, wstęp wolny

Arie i duety

W koncercie wystąpią studenci Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Wydziału Wokalno-Aktorskiego w klasie prof. Katarzyny Nowak-Stańczyk: Beata Bogdanów, Milena Gołuńska-Wojak, Zuzanna Klemańska, Beata Godyla, Ji Yu Hang, Michał Rączkiewicz, Joanna Śmiałkowska, Mikołaj Bosh (gościnnie). Młodym śpiewakom będzie akompaniował na fortepianie prof. Tomasz Gumiela. W programie m.in. utwory Mozarta, Delibesa i Bizeta.

fot. Dariusz Gackowski

26.05.2013, godz. 16.00, Pałac Stary, wstęp wolny 19.05.2013, godz. 18.00, Pałac Nowy, wstęp 30 zł

Recital Andrzeja Grabowskiego „Żywot człowieka zabawnego” Andrzej Grabowski w swoim najnowszym programie z ogromnym dystansem i odwagą występuje przed publicznością w całej Polsce. Aktor porusza tematy bliskie każdemu dojrzałemu mężczyźnie. Nie oznacza to jednak, że spektakl ten nie rozbawi młodszej części publiczności. To świetna i inteligentna zabawa pełna aluzji, subtelnych niedopowiedzeń, ale także szczerych i bezpośrednich żartów dla widzów w każdym wieku. „Żywot człowieka zabawnego” to cykl opowieści o przygodach nieco niezdarnego pana, który stara się być aktywny, nowoczesny i robi wszystko, aby nadążać za najnowszymi trendami. Wizyta w SPA – jeden z najsłynniejszych monologów aktora, to tylko namiastka tego, co mogą Państwo zobaczyć i usłyszeć podczas spektaklu Andrzeja Grabowskiego.

Wernisaż wystawy Justyny Jułgi

Justyna Jułga studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1994 r. uzyskała tam dyplom z zakresu malarstwa w pracowni prof. Zygmunta Kolarczyka. Od 1995 r. należy do Okręgu Bydgoskiego ZPAP. Zajmuje się malarstwem, fotografią, instalacją oraz edukacją artystyczną. Ma za sobą 30 wystaw indywidualnych. Wielokrotnie brała udział w wystawach zbiorowych, konkursach plastycznych i plenerach, również w prezentacjach sztuki polskiej za granicą.

Justyna Jułga, Krzew z Lubostronia, akryl, pastel olejny, 61×43 cm, 2013

maj 2013  | 

 | 63 


w y da r z e n i a

Aneta Śramska-Piątek

Jacek Piątek

Gdyni. Zajmuje się rzeźbą, małymi formami rzeźbiarskimi, ceramiką, rysunkiem, sztuką użytkową. Jest autorką kilku wystaw indywidualnych. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych, plenerach, warsztatach, projektach plastycznych w kraju i za granicą. Udziela się w działalności plastyczno-edukacyjnej. Prace są dla niej formą dokumentów rzeczywistości doświadczonej. teksty składające się z symboli i znaków oraz fragmenty rysunków nanoszonych jeden na drugi w pewnym chronologicznym porządku, stanowią próbę graficznego zapisu wymiaru czasu utrwalanego w następnych warstwach. 23 maja 2013, czwartek, godz. 18.00, Galeria Wspólna, ul. Batorego 1/3 Wystawa twórczości Jacka Piątka i Anety Śramskiej-Piątek pt.

„nas – troje” Zaskoczeni śmiałością kreski i radosnym nieskrępowaniem twórczości naszego dziecka, systematycznie inspirowani jego odkryciami, postanowiliśmy wspólnie w „Galerii Wspólnej” zrealizować projekt: „nas – troje”. Nasze życie w ramach struktury trzyosobowej rodziny można zobrazować w różnym kontekście i na wiele sposobów. Relacje interpersonalne – żona, mąż, dziecko, mogą przyjąć różną postać. Przekaz, który odnosi się do pozytywnych bądź negatywnych powiązań między partnerami, których wyrazem mogą być agresja, wrogość, miłość, zakochanie obojętność, zrozumienie czy współczucie jest dla nas niezwykle ważnym i interesującym tematem, który poruszamy realizując wspólny rodzinny projekt artystyczny. Jacek Piątek

Aneta Śramska-Piątek urodzona w Gdyni 1974 r. W 2001 r. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w  Gdańsku . ukończyła rzeźbę na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. F. Duszeńki. W czasie studiów w 2000 r. wyróżniona Stypendium Artystycznym Prezydenta 64 | 

 | maj 2013

Jacek Piątek – urodzony 1971 r. absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Ukończył malarstwo w pracowni Włodzimierza Łajminga w 1997 r. Zajmuje się malarstwem ściennym i sztalugowym, podejmuje też działania wykraczające poza malarstwo-rzeźba, prezentacje obiektów, instalacje, sztuka użytkowa. Wspólnie z żoną prowadzi pracownię artystyczną „crazy seed”, która przez 5 lat zdobywała doświadczenie, współpracując na rynku Austriackim, z firmą „Art und Wenus” w Wiedniu. Pracownia zajmuje się projektowaniem wnętrz, projektowaniem mebli i innych unikalnych przedmiotów użytkowych. Od 2007 roku pracuje w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w roli Plastyka Miasta. Od tego czasu intensywnie walczy na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych i uczestnikiem kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują nabywców w Austrii, Holandii, Niemczech, Irlandii, czy Stanach Zjednoczonych. Jest inicjatorem i  współorganizatorem „I Ogólnopolskiego Kongresu Plastyków Miejskich” w Bydgoszczy . Jego pracę twórczą charakteryzują nieskończone eksperymenty i poszukiwanie własnego języka wypowiedzi. Interesuje go gwałtowne malarstwo gestu, ekspresjonizm abstrakcyjny, który próbuje połączyć z ukrytą potrzebą estetyzacji.


BIK 5/2013  

Bydgoski Informator Kulturalny - miesięcznik informujący o wydarzeniach kulturalnych w Bydgoszczy

Advertisement