__MAIN_TEXT__

Page 1

16-31 marca 2016 r.

NR 5 (432)

ROK WYDANIA XXIV

ISSN 1508-1362

W tym roku będzie remont basenu na „Sudetach”

Przedsiębiorstwo jest obecnie największym pracodawcą w Bielawie, który zatrudnia około 400 osób

„Innowacyjni w Bielawie” - Lincoln Electric Bester W  ramach drugiej edycji projektu pod hasłem „Innowacyjni w  Bielawie”, w  którym przybliżamy przedsiębiorstwa prowadzące w Bielawie interesującą działalność, z  wykorzystaniem nowoczesnych technologii i autorskich pomysłów, prezentujemy firmę Lincoln Electric Bester. Przedsiębiorstwo jest obecnie największym

pracodawcą w Bielawie, który zatrudnia około 400 osób. Zakład ma niezwykle bogate tradycje i  od dziesięcioleci jest nierozłącznie związane z  historią naszego miasta oraz jego mieszkańcami. Warto podkreślić, że w tym roku firma świętować będzie 70 lecie istnienia.

 S.2

Oddali hołd Żołnierzom Wyklętym

1 marca oficjalnie na mocy ustawy sejmowej, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Przez całe lata PRL-u nazywano Ich „zaplutymi karłami reakcji”, a  wszystkie niepodległościowe organizacje, do których należeli określano jako „faszystów”, czy „bandy reakcyjne z  pod znaku NSZ”. W  zamian za ofiarną wal-

kę w obronie wartości, jaką była niepodległość Ojczyzny wielu z nich poległo z bronią w  ręku. Jedynie nielicznym udało się przetrwać stalinowski reżim.

 S.2

Ciepłych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności i radości w życiu dla wszystkich mieszkańców Bielawy. Życzymy, aby nadchodzące Święta Wielkanocne były okazją do osobistych refleksji, i przebiegały w zdrowiu, spokoju i nadziei. Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Dragan

Burmistrz Miasta Piotr Łyżwa

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zrealizowana zostanie w  tym roku modernizacja basenu odkrytego na terenie ośrodka „Sudety”. Miasto ogłosiło już przetarg na realizację inwestycji, której wartość może sięgnąć 1,8 mln złotych. Dzięki temu nieczynny od kilku lat obiekt zyska nowe życie i stanie się nie lada gratką dla mieszkańców Bielawy i naszego regionu. Oprócz remontu głównej niecki basenowej, zostanie wykonany park zabaw wodnych dla dzieci. Na powierzchni około 150 m2 pojawi się kilkanaście atrakcji, które z pewnością przypadną do gustu najmłodszym. Cała inwestycja zostanie wyposażona w  instala-

cje napełniania i opróżniania basenu oraz filtracji wody w  obiegu zamkniętym. Według założeń, mieszkańcy i  turyści będą mogli korzystać z  obiektu od tegorocznego sezonu letniego. Moderniza-

cja basenu jest kolejnym krokiem w kierunku rozwoju turystycznego Bielawy. W  2015 roku gmina zakupiła zbiornik „Sudety” i otworzyła „Sudecką Plażę”. Natomiast w tym roku miasto zmodernizuje basen odkryty oraz kupi kajaki i łódki, z których będzie można korzystać na bielawskim jeziorze.

Oprócz remontu głównej niecki basenowej, zostanie wykonany park zabaw wodnych dla dzieci

Biuro Obsługi Klienta MZBM oficjalnie otwarte

Stan zadłużenia miasta Bielawa

W nawiązaniu do licznych pytań dotyczących zadłużenia Bielawy informujemy, że według najnowszych danych wynika, iż na koniec 2015 roku miasto posiada zobowiązania finansowe na kwotę 39.737.230 złotych. Oznacza to, że na przestrzeni minionego roku dług Bielawy spadł o około 2.666.160 złotych. Niemniej do spłaty pozostało blisko 40 mln złotych, na które gmina zaciągnęła zobowiązanie w for S.2 mie pożyczek i obligacji w latach 2008-2013. Gdyby chcieć od razu uregulować zadłużenie, to statystyczny bielawianin, musiałby zapłacić po około 1300 złotych. Warto jednak zaznaczyć, że wykup obligacji samorząd Bielawy ma określony aż do 2028 roku. Oznacza to, że ciążące na gminie zadłużenie miasto będzie regulować przez najbliższe 12 lat. Największą emisję obligacji gmina zrealizowała w następujących latach: 2009 (3,7 mln zł), 2010 (14,3 mln), 2011 (11,2 mln zł), 2012 (4,5 mln zł), 2013 (4,6 mln zł). Środki te były wykorzystane na inwestycje lub wkład własny gminy do przedsięwzięć realizowanych z udziałem funduszy pomocowych. Jednak jak pokazuje Raport o Stanie Miasta z 2015 roku, wielomilionowe wydatki między innymi na przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie alei Jana Pawła II oraz przy ulicy Oficjalnego otwarcia biura dokonał burmistrz miasta Piotr Łyżwa wraz z prezesem Grunwaldzkiej na terenach Wałbrzyskiej Specjalspółki Januszem Cąberem i jedną z mieszkanek MZBM nej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”, nie przyniosły wówczas wymiernych efektów. Na wspomnianych obszarach zainwestowały zaledwie dwie firmy, które stworzyły kilkanaście nowych miejsc pracy. Ponadto wydatki rzędu kilkunastu milionów złotych na powstanie Bielawskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości, również nie poprawiły sytuacji gospodarczej miasta. Wyniki finansowe osiągane przez oba inkubatory nie pozwalają nawet na pokrycie kosztów utrzymania tych obiektów. Z uwagi na powyższe miasto musi obecnie prowadzić politykę oszczędnego dysponowania miejskimi funduszami. Przede wszystkim jednak samorząd powinien podejmować działania i realizować takie inwestycje, które będą spełniać realne potrzeby mieszkańców.

W piątek 4 marca w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Bielawie, miało miejsce uroczyste otwarcie Biura Obsługi Klienta, zlokalizowanego na parterze budynku przy ulicy 1 Maja 48 w Bielawie. BOK powstało przede wszystkim

z myślą o mieszkańcach, którzy będą mogli teraz w sposób bardziej komfortowy, załatwić niezbędne formalności, otrzymać kompleksową informację czy uzyskać pomoc w  załatwieniu danej sprawy.


2

Gmina Bielawa

Biuro Obsługi Klienta MZBM oficjalnie otwarte

 S.1

Oficjalnego otwarcia Biura Obsługi Klienta dokonał, poprzez symboliczne przecięcie wstęgi, burmistrz miasta Piotr Łyżwa wraz z prezesem Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkal-

nych Januszem Cąberem, a także jedną z mieszkanek wspólnoty MZBM. Nowocześnie zaprojektowane, przyjazne i  przede wszystkim funkcjonalne Biuro Obsługi Klienta posiada oprócz holu główne-

go, przestronne pomieszczenie, w którym odbywają się między innymi zebrania z  mieszkańcami. Zarząd spółki nie ma wątpliwości, że tego typu zmiana była konieczna, a  mieszkańcy szybko odczują jej wymierne korzyści

„Innowacyjni w Bielawie” - Lincoln Electric Bester  S.1 Od chwili założenia, czyli od roku 1946 przedsiębiorstwo ciągle się rozwija, dzięki czemu szybko osiągnęło status lidera w  branży spawalniczej w  tej części Europy. Od 18 stycznia 2002 roku firma Lincoln Electric Bester należy do amerykańskiego koncernu Lincoln Electric. O  tym jak rozwija się zakład miał okazję się przekonać burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa, który 4 marca spotkał się z  przedstawicielami zarządu – dyrektorem generalnym Pawłem Lipińskim oraz dyrektorem ds sprzedaży Zbigniewem Pawłowskim. Lincoln Electric Bester to nie tylko producent nowoczesnych urządzeń, materiałów i  akcesoriów spawalniczych. Firma dostarcza również rozwiązania i produkty, które wspomagają powstawanie między innymi konstrukcji morskich i stalowych oraz budowę rurociągów. Rozwiązania proponowane przez bielawskie przedsiębiorstwo, wykorzystywane są także w  przemyśle ciężkim, stoczniowym czy samochodowym. Swoje produkty LEB

sprzedaje w blisko 150 krajach na całym świecie. Są one adresowane zarówno dla profesjonalistów, jak i  hobbystów. Lincoln Electric Bester stawia na innowacje, dlatego też kilka lat temu utworzone zostało Centrum Technologiczne Spawalnictwa „WeldTech”. To właśnie tutaj powstają nowe technologie, prowadzone są różnego rodzaju testy sprzętu oraz szkolenia. Firma sto-

suje innowacje nie tylko w procesie produkcyjnym, ale także w systemie organizacji pracy, który wzoruje się na japońskich rozwiązaniach. Jak twierdzą przedstawiciele zarządu firmy, jej największą siłą są pracownicy, którzy ciągle podwyższają swoje kwalifikacje oraz utożsamiają się z Lincolnem. Podczas spotkania burmistrz gratulował firmie dotychczasowych osiągnięć i  życzył dalszego rozwoju.

Oddali hołd Żołnierzom Wyklętym  S.1 1 marca oficjalnie na mocy ustawy sejmowej, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którzy swoją ideową walką stali się symbolem do naśladowania przez pokolenia poznańskiego czerwca i Solidarności – mówił podczas wtorkowej uroczystości upamiętniającej wal-

kę i śmierć Żołnierzy Wyklętych, burmistrz miasta Piotr Łyżwa. Po oficjalnych przemówieniach i  minucie ciszy, symboliczne znicze i  kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Narodowej złożyli: przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Dragan wraz z burmistrzem Piotrem Łyżwą, przedstawiciele organizacji społecznych, politycznych, delegacje szkolne oraz Straż Miejska Bielawa.

Konto bankowe dla rodzin poszkodowanych w pożarze W związku z pożarem, jaki miał miejsce w niedzielę 28 lutego, dach

Podczas spotkania burmistrz gratulował firmie dotychczasowych osiągnięć i życzył dal- nad głową straciło 25 osób. Na wszechobecne apele o pomoc, zareagoszego rozwoju wała spora liczba mieszkańców. W Ośrodku Pomocy Społecznej zgro-

Bielawa aktywizuje bezrobotnych Po raz kolejny Bielawa zatrudni bezrobotnych w ramach prac społecznie-użytecznych. Oznacza to, że od 1 kwietnia do 30 września br. przyjętych do pracy przez gminę zostanie 14 osób. Będą one wykonywały prace porządkowe wewnątrz budynków gminnych, dbały o  pielęgnację terenów zielonych wokół tych budynków, porządkowały otoczenie, sprzątały pomieszczenia czy wykonywały prace na rzecz społeczności lokalnej.

Po oficjalnych przemówieniach i minucie ciszy, tradycyjnie pod Pomnikiem Pamięci Narodowej złożono kwiaty i znicze

Realizacja programu skierowanego do osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń socjalnych, możliwa będzie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminą Bielawa a Powiatowym Urzędem Pracy w  Dzierżoniowie. Docelowe miejsca pracy zatrudnionych, obejmować będą teren Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Ośrodków Wsparcia, Przedszkola

Od 1 kwietnia do 30 września przyjętych do pracy przez gminę zostanie 14 osób

Publicznego nr 4, Szkoły Podstawowej nr 4 i nr 10, a także Żłobka Publicznego i  bielawskiego Gimnazjum nr 3. Kryteria wyboru i  procedura zatrudnienia poszczególnych kandydatów ustalana była przez Powiatowy Urząd Pracy przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Głównym celem projektu jest faktyczna pomoc osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy.

madzono odzież, obuwie, artykuły szkolne i spożywcze. Wciąż jednak potrzeba przede wszystkim środków czystości, sprzętu AGD czy mebli, dlatego jeśli ktoś z Państwa chciałby włączyć się w akcję pomocy poszkodowanym, obecnie najlepiej przekazywać właśnie te rzeczy. Oprócz tego, pomóc można również finansowo, wpłacając dowolną kwotę na podany niżej numer konta bankowego. Środki finansowe przekazywane będą potrzebującym rodzinom wskazanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Bank Spółdzielczy 19 9527 0007 0044 3979 2000 0002 Konto „Pomoc dla poszkodowanych w Pożarze” Sudeckie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony zdrowia „SZANSA”

Ponad 20.000 złotych dofinansowania na szkółkę rowerową dla dzieci Ośrodek Sportu i Rekreacji, przy współpracy z  LKS Atom Dzierżoniów, utworzy w  Bielawie szkółkę rowerową dla dzieci. Szkółka powstanie ramach programu „Upowszechnianie sportu w  szkółkach kolarskich”, będącego częścią Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa. W  ramach programu za-

kupionych zostanie 15 rowerów, kasków i kompletów ubrań sportowych oraz prowadzone będą zajęcia przez profesjonalnych trenerów. Szkółka prowadzona będzie przy Szkole Podstawowej nr 7. Koszt projektu wynosi 28.950 zł, z czego 70% (20.415 zł) stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Szkółka prowadzona będzie przy Szkole Podstawowej nr 7


Oświata

3

„To już potrafię” - czyli prezentacje dla rodziców w SP4 Pod takim tytułem, 2 i 3 marca w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w  Bielawie miały miejsce, organizowane rokrocznie, prezentacje dla rodziców. Mają one na celu podsumowanie umiejętności i  wiedzy zdobytej przez uczniów w trakcie pierwszego semestru. W tych dniach, uczniowie prezentują przed najbliższymi nabytą wiedzę i  umiejętności: taneczne, recytatorskie, aktorskie i  językowe. Każdego roku, najmłodsi uczniowie udowadniają  jak wiele różnorodnych talentów się w nich budzi.  Wśród tegorocznych popisów uczniów nie zabrakło przepięknych, radosnych, inscenizowanych piosenek, a  także wierszy w  językach angielskim i niemieckim. Klasy drugie zaprosiły nawet publiczność do szkolnego teatru na wspaniałe przedstawienia: ,,Proszę państwa, oto

Rok” oraz ,,Ucieczka smoków”. Nie zabrakło układów tanecznych baletu oraz tańca współczesnego. Wszyscy mali aktorzy występowali w przepięknych strojach, na bajecznie przystrojonej scenie. Zaproszeni goście byli dumni ze swoich pociech i obdarowali ich gromkimi brawami. Wśród widzów obecny był między innymi: zastępca burmistrza Witold Marek Runowicz,  dyrekcja

szkoły oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Na zakończenie prezentacji, dyrektor szkoły Elżbieta Niemczyk podziękowała artystom oraz nauczycielom za przygotowanie prezentacji, natomiast zgromadzonym rodzicom pogratulowała twórczych, ambitnych i utalentowanych pociech oraz złożyła wszystkim najlepsze życzenia z okazji nadchodzących Świat Wielkiej Nocy. Udział uczniów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych tej rangi to ogromne wyzwanie dla nauczycieli i szkoły, ale przede wszystkim ciężka praca uczniów

„zDolni Ślązacy” z Gimnazjum nr 2 w Bielawie Prezentacje mają na celu podsumowanie umiejętności i wiedzy zdobytej przez uczniów w trakcie pierwszego semestru

Zdrowie w skrzynkach w Ekologicznej Szkole Podstawowej Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie złożyła wniosek do Agencji Rynku Rolnego, w  efekcie czego szkoła została wpisana do rejestru instytucji uprawnionych do otrzymywania darmowych owoców po wprowadzeniu rosyjskiego em-

barga na polskie owoce i warzywa. W następstwie tego, już dwukrotnie do szkoły przyjechał tir wypełniony po brzegi zdrowymi i pysznymi jabłkami. Po raz pierwszy dostawa liczyła 12 ton, z  czego zarówno uczniowie jak i wszyscy pracowni-

12 ton jabłek trafiło w ręce uczniów, pracowników i rodziców SP7

cy szkoły otrzymali po 20 kg tych bogatych w witaminy owoców.  29 lutego z kolei przed szkołą pojawił się tir z  20 tonami jabłek. Tym razem na każdego przypadły po trzy skrzynki (30 kg na ucznia). Przy rozładowywaniu nie zabrakło rodziców, dzięki którym akcja przebiegła szybko i bardzo sprawnie. Dyrekcja szkoły, nauczyciele i  uczniowie dziękują wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w  akcję „JABŁKA DLA KAŻDEGO DZIECKA W NASZEJ SZKOLE”. Razem z  podjęciem starań o  dostawę jabłek, dyrekcja szkoły, nauczyciele i  wychowawcy, zachęcali uczniów i  ich rodziców do wytwarzania zdrowych napojów i  przekąsek, które  można uzyskać z  otrzymanych owoców. Ogłoszono również konkurs na najsmaczniejsze danie z jabłkiem w  roli głównej. Kolejna dostawa już wkrótce. Życzymy smacznego!

Promocja gospodarcza wśród maturzystów ców, w postaci Bielawskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości.

Gościem spotkania, które poprowadził m.in. prezes BARL Stanisław Jurcewicz, był burmistrz miasta Piotr Łyżwa

Uczniowie klasy maturalnej z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w  Bielawie wzięli udział w spotkaniu zorgani-

zowanym przez Bielawską Agencję Rozwoju Lokalnego. Spotkanie było poświęcone prezentacji oferty dla młodych przedsiębior-

Spółka otwiera się bowiem na młodych ludzi, którzy po maturze nie tylko myślą o dalszym kształceniu, ale także o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Gościem spotkania, które poprowadził m.in. prezes BARL Stanisław Jurcewicz, był burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa. Spółka zapowiada, że będzie kontynuować promocję swoich obiektów, nie tylko wśród istniejących już firm, ale także osób planujących otworzyć swój biznes.

Na ostatniej prostej znajduje się tegoroczna edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów „zDolny Ślązak”. Jest to najważniejszy cykl konkursów przedmiotowych dla gimnazjalistów. Zdobycie tytułu laureata w etapie wojewódzkim wiąże się ze zwolnieniem ucznia z  wybranej części egzaminu gimnazjalnego i uzyskanie z niej 100% punktów. W szkolnym etapie konkursu wzięło udział ponad 120 uczniów Gimnazjum nr 2 w  Bielawie. Do powiatowego etapu konkursu zakwalifikowało się 45 uczniów ze wszystkich gimnazjów powiatu dzierżoniowskiego, z czego 16 kwalifikacji uzyskali uczniowie Gimnazjum nr 2. Jest to grupa 11 uczniów, wśród których niektórzy uzyskali nawet 3 kwalifikacje! -Powiatowy Konkurs Humanistyczny: Marta Gdula, Alicja Marchewka i  Piotr Olejnik; -Powiatowy Konkurs Matematyczno-Fizyczny: Paulina Baranowska, Melanie Bodura, Kacper Krystaszek, Bartosz Morasz, Kacper Nowicz oraz Piotr Olejnik; -Powiatowy Konkurs Przyrodniczy: Melanie Bodura, Marta Gdula, Konrad Tchorz i Piotr Olejnik; -Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego: Marta Gdula, Aleksandra Krakowiak i  Kacper Stawski Eliminacje powiatowe zakończyły się sukcesem dwojga naszych uczniów, którym udało się zakwalifikować do ścisłego finału. Jedynym reprezentantem na-

szego miasta w konkursie humanistycznym był Piotr Olejnik, który uzyskał tytuł finalisty i wziął udział finale wojewódzkim z języka polskiego oraz historii. Drugą finalistką jest Marta Gdula, która zakwalifikowała się jednocześnie do trzech finałów z  biologii, chemii i  geografii. Marta jest już po finale z  biologii, w  którym uzyskała Tytuł Laureata, co zwalnia ją z  obowiązku pisania egzaminu gimnazjalnego z  przedmiotów przyrodniczych gwarantując jednocześnie 100%. Przed Martą jeszcze finał z chemii oraz oczekiwanie na wyniki z  geografii i choć tytuły laureatów nie zwolnią jej z kolejnych części egzaminu (bowiem Marta jest już zwolniona z  egzaminu przyrodniczego) to trzymamy kciuki za dwa kolejne finały. Udział uczniów w  wojewódzkich konkursach przedmiotowych tej rangi to także ogromne wyzwanie dla nauczycieli i  szkoły, a przede wszystkim ciężka praca uczniów, ich wyrzeczenia oraz możliwość konfrontacji z  najlepszymi. Przygotowania uczniów do etapów powiatowych, to wielokrotne spotkania i praca z materiałem wykraczającym poza podstawę programową. Natomiast praca z  uczniem zakwalifikowanym do finału wymaga doświadczeń i  ćwiczeń praktycznych, które finaliści muszą samodzielnie przeprowadzić podczas tego etapu.

Wydawca: Urząd Miasta, 58-260 Bielawa, Plac Wolności 1 Adres redakcji: 58-260 Bielawa, Plac Wolności 1, czynne: pn-pt w godz. 7.30-15.30 Redaktor naczelny: Łukasz Masyk tel. 74 83 28 735, email: lmasyk@um.bielawa.pl DTP: Krystian Borzestowski Druk:

Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 52 tel./fax 74 645 69 70 Nakład: 4000 egzemplarzy

UWAGA: Redakcja nie odpowiada ze treść zamieszczanych ogłoszeń, oświadczeń i komunikatów


4

Kultura

Za nami pachnąca wystawa ”Malowane kawą” W piątek 27 lutego w Art Galerii w budynku bielawskiego Art Inkubatora Przedsiębiorczości odbył się wernisaż wystawy Jolanty Duszy “Malowane Kawą”. Kilkadziesiąt osób uczestniczących w  wernisażu, poza podziwianiem prac, usłyszało z ust autorki o inspiracji i sposobie wykonania prac. Artystka opowiadała na czym najlepiej malować i jakiego rodzaju kawy używać do tego rodzaju sztuki; jak rozcieńczać i  jak mieszać np. z  akwarelami. Na wystawie prezentowany jest cały przekrój tematów, od zwierząt (koty,

psy, konie) poprzez portrety i ma- a  w  Art Galerii będzie ją można rynistykę po pejzaże. Wystawa oglądać do 17 marca bieżącego wzbudziła duże zainteresowanie, roku.

Finał konkursu „Mój świat w kolorach tęczy” w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Wystawę można oglądać w bielawskim Art Inkubatorze Przedsiębiorczości

Sukces grupy teatralnej „Symfonia Dzwięku” prowadzonej przez Włodzimierza Butryma z Bielawy W  poniedziałek 22 lutego we Wrocławskim Teatrze Lalek odbył się XVI Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana” 2016, w  którym „Tetar Symfonia Dźwięku”, prowadzony przez Włodzimierza Butryma z Bielawy zajął III miejsce. Podczas festiwalu, aktorzy z  jedenastu teatrów amatorskich z  województwa dolnośląskiego, lubuskiego i  wielkopolskiego prezentowali swoje zdolności artystyczne. Z powiatu dzierżoniowskiego wystąpili uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i  Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Z  Upośledzeniem Umysłowym Koło w  Dzierżoniowie. Aktorzy z Dzierżoniowa, Bielawy i innych miejscowości powiatu, tworzący grupę teatralną Symfonia Dźwięków, przedstawili spektakl teatralny pt. „Struktury Dźwięków Ciała”.

18 – 20.03 ZWIERZOGRÓD godz. 15.00 2D, godz. 17.00 3D prod. USA CIERŃ BOGA godz. 19.00 prod. HISZ.

Spektakl opowiada o człowieku jako jednostce, borykającej się w  ludzkiej masie. Ruchy ciał ludzkich zdominowane są nastrojem tworzonym przez dźwięki. W  pamięci zostaje szczególnie ciemna, skromna scena, w  której na przemian puste krzesła i  zapełnione ludźmi tworzą rzeczywisty obraz trudnych relacji międzyludzkich. Kulminacją jest chaos ludzkich rąk, zdominowany przez niespokojną muzykę. To ona daje upust ludzkim emocjom i  jest zarazem pomostem do relacji międzyludzkich. Sukces grupy teatralnej Symfonia Dźwięku jest efektem pracy bielawskiego reżysera Włodzimierza Butryma i  świetnie przygotowanych aktorów. Włodzimierz Butrym na co dzień jest reżyserem, założycielem i  animatorem Teatru Prawdziwego w  Bielawie, a  także laureatem i  uczestnikiem wielu festiwali w kraju i zagranicą. Aktualnie prowadzi sekcję artystyczną

TEATR 50 + w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie. Organizatorami Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana” 2016, była Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” w  Krakowie i  Fundacja im. Brata Alberta w Radwanicach.

W czwartek 3 marca miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu plastycznego organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w  Bielawie pt.” Mój Świat w  kolorach tęczy”. Spośród kilkunastu różnorodnych prac, jury wybrało 20 najciekawszych. Ich autorzy zostaną nagrodzeni pamiątkowym dyplomem i  książką. Oficjalne rozdanie nagród nastąpi 17 marca o  godzinie 15:00 w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym MBP. Konkurs plastyczny adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym i  szkolnym do VI klasy włącznie. Zadaniem uczestników było stworzenie prac plastycznych, które za pomocą dowolnej techniki wykonania, zobrazują tematykę konkursu. Jury w składzie: zastępca burmistrza Małgorzata Greiner, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Urszula Ubych, prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy – Ewa Glura,  sympatyzujący z  Bielawą, fotograf i  malarz - Zdzisław

Golmont, wspólnie z pracownikami biblioteki, wybrali 20 najciekawszych prac. Oceniany był przede wszystkim wkład pracy autora, koncepcja i  staranność wykonania. Poniżej lista nagrodzonych autorów prac: W grupie dzieci przedszkolnych: 1. Joey Frączkowski lat 6,5 NP Montessori z OI 2. Laura Krzysiak lat 6 NP Montessori z OI 3. Weronika Łukiańczyk lat 5,5 N Punkt Przedszk. „Chatka Puchatka” 4. Władysław Pastuszka lat 5 EPN 5. Alicja Przybyszewska lat 5 PP4 6. Milena Solak lat 5 NP Montessori z OI 7. Maja Stolarczyk lat 6 PP4 W grupie dzieci klas I-III: 1. Piotr Ciejka kl. I ESP7 2. Szymon Dankowski kl. II ESP7 3. Hubert Jazowski kl. II SP10 z OI 4. Wiktoria Kaczmarek kl. III ESP7 5. Natalia Madej kl. I SP4 z OI 6. Emilia Proszowska kl. III ESP7 7. Karolina Tyrcha kl. II SP10 z OI 8. Kacper Woźnicki kl. II SP10 z OI W grupie dzieci klas IV-VI: 1. Maja Czapla 2. Wanesa Gryś 3. Nikola Markowska 4. Oskar Masajło 5. Natalia Minkina

„Orszak Trzech Króli” – podsumowanie działań 5 marca w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich w  Warszawie, odbyło się podsumowanie działań wszystkich „orszaków” w Polsce. W spotkaniu uczestniczyła również reprezentacja organizatorów bielawskiego Orszaku Trzech Króli: Jarosław Florczak z  Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Katarzyna Bzdeń z  Parafii pw. Bożego Ciała i ks. Artur Tomczak z Parafii pw. Miłosierdzia Bożego. W  trakcie spotkania zorganizowanego przez „Fundację Orszak Trzech Króli” omawiano organizacyjne aspekty związane z  pochodem i imprezami towarzyszącymi. Organizatorzy wymieniali się doświadczeniami, proponowali rozwiązania kwestii organizacyjnych i  prezentowali swoje osiągnięcia. Krótką prezentację z  pierwszego Orszaku Trzech Króli w  Bielawie przedstawił Jarosław Florczak, podkreślając fakt dużego zaan-

gażowania bielawian, co pozwoliło w krótkim czasie zorganizować orszak na bardzo wysokim poziomie. Osobiste podziękowania za zaangażowanie w krzewieniu tradycji orszaku, złożył Kardynał Kazimierz Nycz, który zawitał do Pałacu Arcybiskupów by po-

znać organizatorów i pobłogosławić ich pracę. Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki już teraz zaprasza chętnych do zgłaszania się do działań związanych z  Orszakiem Trzech Króli w  2017 roku pod numerem tele- Konkurs plastyczny adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym fonu: 74 833 74 04.

Reprezentacja organizatorów bielawskiego Orszaku Trzech Króli: Jarosław Florczak, Katarzyna Bzdeń i ks. Artur Tomczak


Różne

5

Dolnośląska debata o edukacji

MZBM w Bielawie apeluje Sezon zimowy to okres ogrzewania mieszkań w blokach i  domach mieszkalnych, to również okres zwiększonej ilości pożarów oraz zadymienia.  Pamiętajmy, zwłaszcza w  okresie mrozów, o  wzmożonej czujności i  rozwadze przy eksploatacji wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczo-kominowych, mogących być przyczyną powstania pożaru bądź zadymienia. W związku z  tym po raz kolejny apelujemy o  właściwe użytkowanie i  konserwacje urządzeń grzewczych oraz przestrzeganie zasad właściwej wentylacji pomieszczeń.

Starajmy się wyciągać właściwe wnioski z pożarów, które dotknęły dziś lub kiedykolwiek kogoś z  bliskich, czy też sąsiadów. Zróbmy wszystko, by nas ominęły. Dlatego też zadbajmy o  bezpieczeństwo swoje i  swojej rodziny, ponieważ od nas może zależeć zdrowie i  życie najbliższych, a także zdrowie i życie innych osób z  naszego otoczenia. Czasami wystarczy tak niewiele. Może jedynie odrobina przezorności i uwagi. Najczęstszymi przyczynami powstania pożaru oraz zadymień w  okresie zimowym

są: nieostrożne obchodzenie się z ogniem otwartym, w  tym palenie papierosów; niewłaściwe i  nieostrożne użytkowanie urządzeń grzewczych, zwłaszcza na opał stały; pozostawienie bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do pracy całodobowej; niefachowe przeróbki i  brak konserwacji instalacji urządzeń elektrycznych; zaniechanie czyszczenia przewodów kominowych wraz z bagatelizowaniem ich szczelności; niewłaściwa wentylacja z małą ilością dostarczanego powietrza do budynku z zewnątrz.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak otworzyli Debatę o Edukacji pod hasłem „Jak powinna być finansowana oświata w Polsce?”. Spotkanie, które Dolnośląski Urząd Wojewódzki zorganizował 14 marca we Wrocławiu, jest pierwszą z cyklu debat o zmianach w systemie oświaty w kraju. W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, samorządów, środowisk oświatowych, szkół oraz nauczyciele i reprezentanci oświatowych związków zawodowych.

Bielawę reprezentowali: zastępca burmistrza Małgorzata Greiner, dyrektor Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 Małgorzata Cieślik oraz przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej Robert Bąk. W sali obecny był również ekspert do spraw dobrych zmian w oświacie Tomasz Wojciechowski. W trakcie debaty rozmawiano między innymi na temat finansowania oświaty samorządowej i niesamorządowej oraz wynagradzania nauczycieli. Wnioski i propozycje, które zostaną opracowane podczas spotkania, pomogą Ministerstwu Edukacji Narodowej w dokonaniu ewentualnych zmian w systemie oświaty.

Podziękowanie za wielkie serce Działając w imieniu mieszkańców budynku położonego przy ul. Wiejskiej 1 w Bielawie, który Bielawski samorząd reprezentowała m.in zastępca burmistrza Małgorzata Greiner uległ zniszczeniu w  wyniku pożaru, MZBM Sp. z o.o. jako zarządzający budynkiem składa podziękowanie wszystkim darczyńcom, organizatorom zbiórek przekazanych lokatorom: przedmiotów codziennego użytku, wyposażenia mieszkań, odzieży, zabawek dla dzieci i  środków czystości. Jednocześnie wyrażamy wdzięczność za okazaną życzliwość i solidarność z lokatorami w losowej sytuacji jakiej się znaleźli.

Bielawska Akademia Biegania w OSiR Bielawa

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na wykład Jolanty Manieckiej 18 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie przy ul. Piastowskiej 19c o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie poetów związanych z serią wydawniczą bielawskiej biblioteki Sudecka poezja i proza. Spotkanie pod nazwą „Co z tą poezją?” poprowadzi Jolanta Maniecka z redakcji Bibliotheca Bielaviana, wydawnictwa bibliotecznego, w którym ukazuje się seria.

Całość spotkania będzie miała charakter panelu dyskusyjnego. Co z tą poezją? to spotkanie, które odbywa się w ramach Światowego Dnia Poezji. To już drugie z corocznych spotkań, podczas którego omawia się dorobek naszych poetów i prozaików: Marka Cieśli, Zygmunta Iwaszkiewicza, Urszuli Kowalewskiej, Marty Gwiżdż, Jana Sitnika, Tadeusza

Żurawka, Marii Grabowskiej, Barbary Bulerskiej, Ewy Pilipczuk, Jarosława Dłużniaka Wita, Doroty Ciszewskiej, Ryszarda Mierzejewskiego, Roberta Baranowskiego, Adama Lizakowskiego, Stanisława Wojnara, Barbary Rupy-Wróblewskiej, Krzysztofa Paska i Romana Styrcza.Zapraszamy: Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie, ul. Piastowska 19c, godz. 17.00

Kwiatek dla Ewy Z okazji Dnia Kobiet odbył się w  Bielawie koncert pod hasłem „Kwiatek dla Ewy”. 8 marca na deskach kinoteatru MOKiS, specjalnie dla Pań wystąpili mężczyźni, którzy śpiewając złożyli życzenia z  okazji międzynarodowego Dnia Kobiet. Koncert otworzył zastępca burmistrza miasta Witold Mężczyźni śpiewająco złożyli Paniom życzenia z okazji międzynarodowego Dnia Kobiet Marek Runowicz, a  w  trakcie imprezy obecni byli również zastępca burmistrza Małgorzata Greiner, a  także radni: Marta Masyk, Marek Pyziak, Rafał Kuśmierek, Kamil Wojciechowski i  Krzysztof Możejko. Tego dnia oprócz solistów na scenie wystąpiły zespoły, w  tym między innymi Bielawska Kapela z nową wokalistką. Gościnnie zagrali także zagraniczni muzy- Na uroczystości obecni byli zastępcy burmistrza: Witold Runowicz i Małgorzata Greiner oraz biecy z Czech i Kuby. lawscy radni

Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczął zorganizowane zajęcia biegowe pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Nigdy nie biegał(a)eś i  chciał(a)byś rozpocząć swoją przygodę w tej dyscyplinie? Chcesz zbudować wakacyjną formę? A  może chciał(a)byś pobić swoją życiówkę lub wolałbyś biegać w  grupie, przy okazji miło spędzając czas? Bielawska Akademia Biegania jest dla każdego – dla osób w  każdym wieku i  o  różnych umiejętnościach. Planowane jest uruchomienie trzech grup – początkującej, średnio zaawansowanej i  zaawanso-

wanej. Program i cele treningowe będą ustalane indywidualnie. Okresowo, OSIR organizować będzie sprawdziany monitorujące postępy. Wspólnie też grupy startować będą w  zawodach. Planowanych jest 26 zajęć - w  każdy wtorek i  czwartek o  godzinie 17:30, w  okresie od 15 marca do 16 czerwca (oprócz 3 i 26 maja). Koszt udziału w  Bielawskiej Akademii Biegania to 45 zł/os. UWAGA - każda osoba, która weźmie udział w co najmniej 18 treningach, otrzyma 5 biletów na pływalnię AQUARIUS oraz koszulkę techniczną! Zapraszamy!

Gminna Rada Seniorów rozpoczęła pracę 4 marca odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Bielawie. Podczas spotkania omówiono plany na najbliższe miesiące oraz zaproponowano zmiany w statucie. Rada Seniorów została utworzona w Bielawie w 2015 roku i składa się z 7 osób. Ma ona za zadanie integrować środowiska osób starszych w mieście i wzmacniać ich znaczenie w życiu społecznym. Przede wszystkim jednak Rada Seniorów pełni rolę doradczą dla

władz Bielawy i jest pomocna przy podejmowaniu wybranych decyzji. Każdy kto chciałby poddać pomysł pod obrady lub zgłosić swoje uwagi, może to zrobić za pośrednictwem Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Bielawie. Gminna Rada Seniorów Plac Wolności 1, 58 - 260 Bielawa radaseniorow.bielawa@gmail.com tel.74/8328703

Rada Seniorów ma za zadanie integrować środowiska osób starszych w Bielawie oraz wzmacniać ich znaczenie w życiu społecznym


6

Różne Burmistrz informuje

Uczennice z niecodzienną wizytą w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Nestor”

Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w 7 marca przedstawiciele Cechu Rzemiosł RóżBielawie pl. Wolności 1, dnia 10.03.2016 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do  zbycia, nych i  Małej Przedsiębiorczości w  Bielawie, Zastanowiący załącznik Nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Bielawa Nr 75/16 sadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP, Hufca Pracy w Dzierżoniowie oraz pracodawców, odwiedzili z  dnia 9 marca 2016 r.

Będą reprezentować Bielawę na 37 Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcym Piosenki i Tańca Ponad 370 wykonawców z całej Polski walczyło w eliminacjach do 37 Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w  Koninie o  udział w  głównym konkursie festiwalu. Bielawę i zarazem Studio Piosenki i Tańca FART reprezentowało 20 podmiotów wykonawczych, w  tym solistów, duetów i  zespołów wokalnych. Śpiewające zmagania miały miejsce od 4 do 6 marca br. Nominacje do konkursu głównego otrzymali: W kategorii do 8 lat - Otylia Duraj, W kategorii 9 -11 lat - Agnieszka Letniowska, Aleksandra Brzuszkiewicz, Mateusz Subocz oraz

pensjonariuszki Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Nestor” w Bielawie. Uczennice szkoły w  zawodach fryzjer i  sprzedawca, pod bacznym okiem doświadczonej fryzjerki p. Barbary Buczek z Zakładu Fryzjerskiego Damsko-Męskiego w Bielawie, doskonaląc swoje umiejętności praktyczne, z  przyjemnością  podcinały, modelowały, farbowały oraz czesały podopieczne DDPS. Oprócz stanowisk fryzjerskich, dużym zainteresowaniem cieszyło się także stanowisko, na którym dziewczęta malowały paniom paznokcie. Na koniec spotkania Starszy Cechu Kazimierz

duet: Agnieszka Letniowska i Mateusz Subocz. W kategorii 12 -13 lat - Ida Szebla Kategoria Zespół wokalny do 12 lat -„FORTE” Kategoria Zespół wokalny powyżej 12 lat - „FANTAZJA” Oznacza, to że ostatecznie w czerwcowym konkursie piosenki bielawscy wokaliści będą mieli aż osiem szans na zdobycie głównych nagród, a  będą to: Złoty, Srebrny i Brązowy Aplauz. Warto dodać, że Bielawa wśród reprezentacji miast znalaDużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko, na którym zła się w pierwszej piątce konkur- dziewczęta malowały paniom paznokcie su, obok Warszawy, Konina, Kutna i Elbląga.

Uczennice czesały i farbowały pensjonariuszki DDPS pod bacznym okiem profesjonalistki

Zapaśniczki potwierdzają dominację w kraju Od 4 do 5 marca w  Siedlcach odbywał się Puchar Polski Kadetek w  zapasach oraz Mistrzostwa Polski w Zapasach Juniorek. W  zmaganiach uczestniczyło 230 zawodniczek z 50 klubów. Powiat dzierżoniowski reprezentowały MULKS JUNIOR Dzierżoniów – Paulina Martyka, Marze-

Bielawę na festiwalu reprezentowało Studio Piosenki i Tańca „FART”

Dzień Kobiet w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 8 marca, jak na dzień kobiet przystało, blisko sto seniorek świętowało ten dzień podczas zorganizowanej przez zarząd bielawskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów uroczystości. Spotkanie miało miejsce w siedzibie bielawskiego Art-Inkubatora. Zebrane przedstawicielki płci pięknej odwiedził z kwiatami i ży-

Rachowiecki wraz z przedstawicielem społeczności uczniowskiej płci męskiej Sebastianem Klemką, wręczyli wszystkim paniom symbolicznego tulipana z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet. Przedsięwzięcie miało na celu wzbudzenie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, integrację młodego pokolenia ze starszym, doskonalenie umiejętności zawodowych młodzieży oraz ukazanie szacunku do pracy i innych ludzi, zazwyczaj chorych, samotnych i starszych. Wizyta w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Nestor” wzbudziła w  uczniach refleksję nad własnym życiem, dodała pewności siebie i wiary we własne umiejętności, a uśmiech pensjonariuszek na pewno na długo pozostanie w  ich pamięci. Zgodnie za słowami Jana Pawła II:„Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi”.

na Martyka, Paulina Łochańska, Paulina Kaczorowska, UKS IRON BULLS Bielawa – Magda Błaszczyszyn, Roksana Łosyk, Klara Dul, Natalia Koperska, ULKS SOWA Pieszyce – Sylwia Martyka. Kadetki zaprezentowały się znakomicie, zdobywając 3 medale: złoty krążęk zdobyła Paulina Mar-

tyka w kat. 60 kg, srebrne medale wywalczyły Natalia Koperska 38 kg oraz Sylwia Martyka 56 kg, potwierdzając tym samym swoie aspiracje w Reprezentacji Polski Juniorek Młodszych w  Zapasach. Roksana Łosyk uplasowała się na punktowanej VIII pozycji w kat. 56 kg a Paulina Łochańska zajęła XIV lokatę w kat. 60 kg. W Mistrzostwach Polski Juniorek brązowy medal zdobyła Magda Błaszczyszyn 48 kg. V miejsce wywalczyła Paulina Kaczorowska 44 kg, VII lokatę Marzena Martyka w kat. 63 oraz Klara Dul uplasowała się na XI pozycji w kat. 51 kg.

Wielkie podziękowania dla Panów Daniela oraz Rafała Gogolewczeniami burmistrz miasta Piotr skich właścicieli firmy DRG Agro Łyżwa wraz z wiceprzewodnicząGroup z Tuszyna, która jest oficjalcym Rady Miejskiej Władysła- Podczas turnieju złoty krążek zdobyła Paulina Martyka, natomiast srebrne medale wynym sponsorem zawodniczek. wem Kroczakiem. walczyły Natalia Koperska i Sylwia Martyka

Wtorkową uroczystość urozmaiciły występy młodzieży z Gimnazjum nr 2  przygotowane pod kierunkiem Elżbiety ZachowW przeddzień Dnia Kobiet w kiskiej. Przy kawie i cieście miło płynoteatrze MOKIS w Bielawie miało nął czas, a wspólne rozmowy zdamiejsce spotkanie członków Uniwały się nie mieć końca. wersytetu III Wieku z okazji Dnia Kobiet, połączone z wykładem pani Jadwigi Stępień, dotyczącym znanych i inspirujących kobiet w kraju. Szczególne zadanie miała tego dnia męska grupa członków Uniwersytetu III Wieku, która poprzez przygotowany specjalnie na tę uroczystość, program artystyczny, miała rozbawiać Panie do łez. I to się zdecydowanie udało. Barwne występy muzyczno-teatralne, przeplatane zabawnymi aforyzmami i nie tylko, z pewnością dostarczyły wszystkim gościom sporą dawkę rozrywki. Wśród zaproszoBlisko sto seniorek świętowało ten dzień w siedzibie bielawskiego Art-Inkubatora

„Wigilia” Dnia Kobiet Uniwersytetu III Wieku nych gości, na uroczystości obecNa zakończenie spotkania, na była między innymi zastępca płeć piękna otrzymała od Panów burmistrza Małgorzata Greiner. słodkie upominki.

Barwne występy muzyczno-teatralne, przeplatane zabawnymi aforyzmami dostarczyły Paniom sporą dawkę rozrywki


Sport

7

Bardzo dobry start piłkarek UKS Bielawianka i powołanie do reprezentacji Polski

Tegoroczny sezon w klasie Hot Hatch bielawianin rozpoczął dużym sukcesem

Kolejne mistrzostwa w rallycrosie z udziałem bielawianina Od 5 do 6 marca na torze Croft w północnej Anglii, odbyła się inauguracyjna runda rallycrossowych mistrzostw Wielkiej Brytanii. Na starcie pojawiło się blisko 60 zespołów, które  rywalizowały ze sobą w  różnych kategoriach. Na mistrzostwach, już po raz kolejny, nie zabrakło Polaków w  składzie: bielawianin - Robert Potyra,Tomasz Wielgosz, Krzysztof Frask i Michał Łabędz. Rallycross to rodzaj wyścigów samochodowych, rozgrywanych na torze o  mieszanej nawierzchni (beton, szuter, asfalt) o długości nie przekraczającej 2 kilometrów. Klasa hot hatch natomiast, to klasa w  której do startu dopuszczone są auta z  silnikiem poniżej 1600. W  pełni seryjne auta z  dodatkiem części poprawiających bezpieczeństwo (klatka bezpieczeństwa, fotel kubełkowy i  pasy wielopunktowe). Przypomnijmy, że tegoroczny sezon w klasie Hot Hatch, Robert Potyra rozpoczął od wygranej. Bielawianin, mimo że popełnił kilka małych błędów, zdobył pierwsze w swojej klasie zwycięstwo. Tomasz Wielgosz, broniący w  tym roku tytułu w  klasie Hot Hatch, niestety nie będzie miło wspominał pierwszej tegorocz-

nej rundy. Awaria skrzynii biegów wyeliminowała go z walki o dobrą pozycje, aczkolwiek znany z  determinacji Wielgosz bez wątpienia pokaże jeszcze, że zeszłoroczny tytuł nie był dziełem przypadku. Krzysiek Frask, który swój debiut w  rallycrossie zaliczył w  zeszłym roku na torze w Walii, tym razem planuje starty w  pełnym sezonie za kierownicą Saxo. Zapoznawanie się z  torem, jak i  samochodem przyniosło wymierne efekty w  postaci trzeciej pozycji na koniec zawodów w swojej klasie. Frask pochwalić może się również najlepszym czasem okrążenia w Hot Hatch. Michał Łabędz to z  kolei tegoroczny debiutant  i zarazem pechowiec tej rundy na torze Croft. Uszkodzenie silnika uniemożliwiło mu walkę z  konkurentami na torze. Mechanicy starali się przywrócić jego Saxo do walki, niestety zniszczenia w  silniku okazały się na tyle spore, że nie było możliwe uporanie się z problemem na czas. Swój prawdziwy debiut Łabędz zaliczy dopiero na Lydden Hill końcem tego miesiąca. Kolejne zawody rallycrossowe odbędą się na torze Lydden Hill w  wielkanocną niedzielę i  poniedziałek. Życzymy powodzenia!

Za nami 5 edycja Konkursowej Jazdy Samochodem 6 marca odbył się organizowany przez Bielawską Grupę Motosport wraz z Ośrodkiem Sportu i  Rekreacji „5 KJS Bielawa”. Tradycyjnie impreza miała formułę konkursowej jazdy samochodem, a  więc wystartowali w  niej wszy-

Od 20 do 21 lutego odbywały się w Toruniu finały Mistrzostw Polski w  futsalu dziewcząt w  kategorii do lat 14. Piłkarki z UKS Bielawianka, dla których były to pierwsze kroki w futsalu, bardzo dobrze zaprezentowały się podczas imprezy, zajmując 6 miejsce na 12 zespołów. Najlepszą bramkarką została Marta Kaźmierczak. Poniżej wyniki meczów z udziałem dziewcząt z UKS Bielawianka: STOMIL Olsztyn I  - UKS Bielawianka 2:1 (Gnyl) GOL Częstochowa - UKS Bielawianka 0:1 (Szczepańska) BRONOWIANKA Kraków - UKS Bielawianka 5:1 (T. Kruk) STOMIL Olsztyn II - UKS Bielawianka 0:4 (Czerwińska, Szczepańska, T. Kruk, Kaźmierczak) STOMIL Olsztyn I  - UKS Bielawianka 2:1 po dogrywce, (Szczepańska).

Bielawianki zajęły w finałach 6 miejsce na 12 startujących zespołów Skład UKS Bielawianki: Kaźmierczak, Czerwińska, T. Kruk, M. Kruk, Z. Kruk, Sokołowska, Gnyl, Szczepańska, Chałupka, Lichwa, Silny. Należy dodać, że UKS Bielawianka otrzymał od Polskie-

go Związku Piłki Nożnej pismo powołujące zawodniczki z Bielawy – Martę Kaźmierczak i Teresę Kruk na najbliższe zgrupowanie szkoleniowe reprezentacji Polski kobiet do lat 15. Gratulujemy.

Bielawa biega - wyznaczmy najlepsze trasy biegowe! Zima powoli odpuszcza i być może już niedługo nadejdą cieplejsze dni, czyli ulubiony czas dla biegaczy. Oczywiście pasjonaci tego sportu biegają o każdej porze roku i w każdych warunkach, ale wiadomo, że zbliża się moment kiedy na trasy wyruszy największa liczba biegaczy. Dlatego już teraz chcemy zapytać o  Wasze ulubione miejsca do treningu w Bielawie, Górach Sowich i  w  najbliższej okolicy.

Pochwalcie się gdzie najczęściej trenujecie, na jakim dystansie i które miejsca polecilibyście innym fanom biegania lub osobom, które dopiero planują rozpocząć przygodę z tym sportem. Czekamy na wasze opisy tras biegowych, zdjęcia lub na przykład zapisy treningów z  mobilnych aplikacji biegowych. Swoimi pomysłami można dzielić się na Facebooku - Bielawa Miasto lub pisząc na jeden z adresów mailo-

Dla biegaczy mamy do wygrania między innymi zestaw turystyczny

wych - lmasyk@um.bielawa.pl, kadamska@um.bielawa.pl. Najaktywniejszych nagrodzimy jak zawsze atrakcyjnymi gadżetami! Wybrane propozycje znajdą się w opracowywanym obecnie przez Bielawę materiale promującym trasy biegowe w mieście i naszych górach. Wasze propozycje będą również już wkrótce testowane przez nowo powstałą Bielawską Grupę Biegową, organizowaną przez Ośrodek Sportu i  Rekreacji, która swój pierwszy trening rozpocznie już 15 marca. Zapraszamy do biegu! Dla biegaczy mamy do wyPochwalcie się gdzie najczęściej trenujecie, na jakim dystansie i które miejsca grania między innymi zestaw polecilibyście innym fanom biegania turystyczny.

scy chętni, którzy dysponowali sprawnym samochodem z aktualnym badaniem technicznym oraz ubezpieczeniem OC. W sobotę 5 marca w NachoW  ramach imprezy odbyły się 3 dzie odbyły się Międzynarodowe odcinki: I  – Sieniawka, II – Bielawa – zawody Break Dance - „Bboy AsSowie Wzgórza, III – Bielawa – Asnyka. sassin 2016”. Jednym z zaproszonych ekspertów, jurorów dziedziny Break Dance, był Grzegorz Gniwecki, prezes klubu BWA BREAKERS. W zawodach startowało 80 zawodników i zawodniczek podzielonych na trzy kategorie: Kids Battle (do lat 12), Beginner (do 4 lat stażu tanecznego) oraz Pro (dla profesjonalnych tancerzy). BWA BREAKERS tego dnia reprezentowało 13 uczestników. Mikołaj Kaczmarek, Miłosz W imprezie wystartowało kilkanaście załóg Sichniewicz oraz Szymon Ra-

BWA Breakers z sukcesami na „Bboy Assassin 2016” taj dostali się do finałowej 16 w kategorii Kids Battle (do lat 12). Mikołaj Kaczmarek wygrywając pierwszą rundę przeszedł do fina-

łowej 8. Klaudia Watemborska natomiast zajęła 3 miejsce w kategorii dla profesjonalistów. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Jednym z zaproszonych ekspertów z dziedziny Break Dance, był Grzegorz Gniwecki, prezes klubu BWA BREAKERS


Profile for Bielawa Miasto

Wiadomosci432  

Wiadomosci432  

Advertisement