{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 6 27

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 39 JAARGANG weeknr:

WWW.BACTUEEL.NL

02 juli 402FEBRUARI juli 2012 20122020

40 jarig jarig Boekverkoop MFG2, het bruisende hart van Biddinghuizen. 40 Boekverkoop in bibliotheken jubileum jubileum Zoals u vast al gezien heeft, is het gebouwOp de vrijdag hoogte in6gegaan! Er is nu goed te volgen hoeniet het resultaat gaat worden. en zaterdag zaterdag juli zijn zijn boeken alleen te Op vrijdag 6 en 77 juli boeken niet alleen te leen leen in in de de

Bovendien hebben de bomen aan de kant van de Baanmaar een beschermend jasje bibliotheken ook te te koop. koop. Degekregen. boeken variëren variëren van van romans bibliotheken maar ook De boeken romans tot tot Zaterdag 7 juli viert ACV Zaterdag 7 juli viert ACV kunstboeken tot kinderboeken. Prima geschikt om mee te nemen op kunstboeken tot kinderboeken. Prima geschikt om mee te nemen op In februari willen we een bijeenkomst de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig de vakantie. vakantie. plannen met alle gebruikers van het jubileum. jubileum. nieuwe gebouw. U ontvangt binnenDe boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in kort een uitnodiging via uwuur mail. Van11.00 11.00 uurtot tot17.00 17.00 mogen De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van uur uur mogen Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas decoureurs coureursininverschillende verschillende specspec- Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas de metromans romansen en informatieve informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor €€ 7,50 7,50 een een plastic Wanneer u geen mail heeft ontvangen met plastic tas tas met met taculaire klassen klassen hun hun rijkunsten rijkunsten taculaire jeugdboeken. horen we dat graag, misschien is onze jeugdboeken. laten zijn zijn op op het het Van Van Werven laten informatie niet juist, is er eenWerven bestuursCircuitaan aan de Biddingringweg Biddingringweg in Circuit de in wisseling geweest of heeft u een ander De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Biddinghuizen. De De autocross autocross isis De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, Biddinghuizen. mailadres. Swifterbant en en Biddinghuizen. Biddinghuizen. Zie Zie www.flevomeerbibliotheek.nl www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant speciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitgespeciaal breidmailtje meteen een duo-race enereradres wordt Een naar onderstaand is breid met duo-race en wordt geeindigd met metsturen een unieuw nieuw het voldoende, we dan alsnog de geeindigd een inin het uitnodiging. levengeroepen geroepencaravanrace. caravanrace. In In en en leven rondom een een tent tent kunt kunt uu genieten genieten Afscheid juf Riet rondom Afscheid Op facebook (MFGassortiment Biddinghuizen) vaneen eenuitgebreid uitgebreid assortiment aan van aan en Instagram (Infomfg2.nl) houden versnaperingen en erer zullen zullen veel versnaperingen en veel Na34 34jaar jaar in in het het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvan 28 28 jaar jaar op op De De Wingerd Wingerd gewerkt gewerkt we u ook op de hoogte van de vordeextraaktiviteiten aktiviteitenzijn zijnvoor voorjong jong en Na extra en te hebben, gaat juf Riet met pensioen. ringen, volgt u ons al? te hebben, gaat juf Riet met pensioen. oud,zoals een een bungee bungee trampoline, trampoline, oud,zoals een V8-buggy, race race simulator simulator en en een Wij willen willen dit dit niet niet ongemerkt ongemerkt voorbij voorbij laten laten gaan. gaan. Tijdens Tijdens de HeeftV8-buggy, u vragen? Neem contact met Wij de receptie receptie een klimwand en voor de allereen klimwand en voor de allerons op via het mailadres info@mfg2.nl willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De kleinsten een een springkussen springkussen en en kleinsten receptie wordt wordt gehouden gehouden op op vrijdag vrijdag 13 13 juli juli van van 16.00uur 16.00uur tot tot 17.30uur. receptie 17.30uur. schminken. schminken. Eenzeer zeergeschikte geschikte"UIT-TIP" "UIT-TIP"voor voor Een een ieder ieder die die op op zoek zoek isis naar naar een spanning, sensatie, spektakel en spanning, sensatie, spektakel en plezier! plezier!

AAggeennddaa 07 07 juli juli :: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones 510feb rouwenmet van de Nu, Koffieochtend met 10 juli juli :::VFietsen Fietsen met de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen contactdames en contactleden van de 11 11 juli juli :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg 18 juli : Seniorenmiddag 18 juli :interessegroepen Seniorenmiddag 26 juli Fietsen met juli :::O Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke 626feb vrouwen ntspanningssessie 20.10 - 21.15, vrouwen verenigingen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke 32 bij Animee. 14 aug :baan Fietsen metCesartherapie de gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwenvan verenigingen 12 feb ::Vrouwen Nu, Jaarvergadering 15 aug Seniorenmiddag 15 aug : Seniorenmiddag 23 aug Fietsen 19 23 feb aug :::Seniorenmiddag Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen 29 feb ::Joy4Kids 05 sept Open dag Scharrelberg 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 sept Anbo 511mrt Bijeenkomst ntspanningssessie sept :::O Bijeenkomst Anbo 20.10 - 21.15, 11 11 sept sept :: ledenavond ledenavond Passage Passage 32 bij Cesartherapie 12 Afdelingsavond Vrouwen van 12 sept sept ::baan Afdelingsavond VrouwenAnimee. vannu nu 19 sept Seniorenmiddag sept :::Repair Seniorenmiddag 719mrt Café 19 19 sept sept :: ZijActief ZijActief lezing lezing Ans Ans Schrijer Schrijer 10 ietsen gez.vrouwenver. 25 sept Anbo 25 mrt sept :::FBijeenkomst Bijeenkomst Anbo 25 IVN 25 sept sept ::13.30 IVN viert viert “het jaar jaar vande debij” bij”met met uur “het vanaf het van Plein een een lezing lezing inin het het Koetshuis Koetshuis 14 03 okt 03 mrt okt : Oud IJzer ophalen op de buitenwegen t/m Najaarsfeestweek Koetshuis t/m 77 okt: okt:t.b.v. Najaarsfeestweek Koetshuis De Nieuwe Voorhof 04 okt 04 okt :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting 18 07 mrt okt : :Seniorenmiddag Interreligieuze Ontmoetingininhet het Koetshuis. Koetshuis. 24 mrt ::Fledenavond ietsen gez.vrouwenver. 09 okt Passage 09 okt : ledenavond Passage 09 Bijeenkomst Anbo uur vanaf het Plein 09 okt okt ::13.30 Bijeenkomst Anbo 10 okt :: Afdelingsavond Vrouwen 10 okt Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 28 mrt :: Joy4Kids 10 okt ZijActief workshop 10 okt : ZijActief workshop 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 214apr Benefietconcert ntspanningssessie 20.10 - 21.15, okt : :O in Colombinehuis 17 Seniorenmiddag 17 okt okt ::baan Seniorenmiddag 32 bij Cesartherapie Animee. 23 okt : Bijeenkomst Anbo 23 okt : Bijeenkomst Anbo 31 okt Afdelingsavond Vrouwen 431apr Café okt :::Repair Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 09 09 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 510apr assie Zangavond gemengd 10 nov zon en nov :::PBoekenmarkt Boekenmarkt zonChr. en zegen zegen 11 Benefietconcert inininColombinehuis 11 nov nov ::koor Benefietconcert Colombinehuis Zon en Zegen de Voorhof 13 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 19.00passage uur 13 Ledenavond 13 nov nov ::Aanvang Ledenavond passage 13 13 nov nov :: IVN IVN lezing lezing over over bevers bevers Staatsbosbeheerruimte StaatsbosbeheerruimteZ60 Z60 17 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 21 21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 27 27 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 11 dec : advent/kerstavond 11 dec : advent/kerstavond Passage Passage 11 dec : Bijeenkomst Anbo 11 dec : Bijeenkomst Anbo 12 dec : Seniorenmiddag 12 dec : Seniorenmiddag 14 14 dec dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt 19 19 dec dec :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu 19 dec : ZijActief 19 dec : ZijActief kerstavond kerstavond

Maris Sonores Nieuws

Spelregels

Op het moment dat ik dit schrijf (zondag 18.55 uur) moet het nog komen. Op het moment dat u dit leest is het geweest: Onze eerste meespeelavond afgelopen maandagavond.

Nieuw in een dorp, verdiep je je in de ‘spelregels’. Een van onze eerste vragen was, waar moeten we Boy uitlaten. Hij kon altijd op eigen erf rondlopen en zijn behoefte doen. Dat was voorbij. Een verrassing was dat we geen hondenbelasting hoefden te betalen. De gemeente heeft een prachtige hondenuitlaatkaart. Daarop is te zien waar de hond los mag en de poep niet hoeft te worden opgeruimd. Er is ook goed op te zien waar de hond aangelijnd moet zijn en de poep WEL opgeruimd moet worden. Ik zag daar best tegenop. Poep opruimen bah! Maar ik moet FRENCH MANICURE… FRENCH zeggen, het stelt niets voor. We hebben een grijper gekocht,MANICURE… plasticzakje eraan en hup, de klus is zo geklaard. Je voorkomt overlast van jouw hond voor anderen. •• Natuurlijke mooie gelakte Natuurlijke mooie gelakte Mijn verbazing is dan ook groot dat sommige mensen zich van die regels niets nagels, of uw teennagels…! of uw teennagels…! aantrekken. Ze laten de hond gewoon poepennagels, bij andere mensen voor de deur. met mooi Basislak met een mooi doet. En Ze kijken vrolijk fluitend de andere kant op•• Basislak als de hond zijneen behoefte lopen, van de prins geen kwaad verder. Dat wit vind ik op zijn zachtst gezegd niet wit randje. randje. uw handen weer erg netjes. Je bespaart honderden euro’s: je•• Durf betaalt geen hondenbelasting, dus Durf uw handen weer te te dat geld kan je eenvoudig spenderen aan een grijper en/of hondenpoepzakjes. laten zien. laten zien. Andere mensen hebben dan geen last van jouw hond. samen het goede •• Nu voor maar €€ 17,50 Nu voorLaten maarwe 17,50 en… en… voorbeeld geven, ik vond het ook verschriklelijk, maarnagellak het stelt krijgt niets voor. En Het Het setje setje nagellak krijgt niet-hondenbezitters krijgen geen hekel aan honden, wantbij!! de honden kunnen er u er gratis u er gratis bij!! niets aan doen, hun baasjes wel.

Als beginner/leerling was je/u welkom van 19.00 uur tot 19.45 uur. Had je/u al eerder een blaasinstrument bespeeld, dan was u welkom van 19.45 uur tot 22.00 uur in De Voorhof. Geweest? En? Hoe beviel het? Niet geweest, omdat u verhinderd was of omdat u het vergeten was? Maandagavond 17 februari is er de herkansing. Zonne-Energie Zonne-Energie Opgeven kan Zonnepanelen via meespelen@marissonores.nl of via 06-14505394. met Zonnepanelen Heb jemet voorkeur voor een instrument, geef het door. Dan zorgen wij dat het instru'uit' Biddinghuizen 'uit' ment voor jeBiddinghuizen klaar staat.

Ecosave Ecosave

Het is geheelsinds vrijblijvend, 2001al hopen wij natuurlijk dat u zegt: “Dit is leuk! Dit wil sinds 2001 ik blijven doen!”

0321332038 332038 0321 Uw eigen stroom NamensUw Maris Sonores, eigen stroom D.J. Dobma (PR) v.a. € 0,05 v.a. € 0,05

Joop de Jager

Be Be Beautiful Beautiful Dreef Dreef 65 65 8256 8256AZ AZ Biddinghuizen Biddinghuizen 06 06 -- 53 53 62 6262 6224 24


DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

035-6245555. THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, heb meegedaan met een songJeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 van Teddy Scholten: ‘weet jeâ€?. De rest zong in het Engels. Met de gitarist uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden Spreekuur The Threema. blues, Toos, APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: GEZINSZORG: t/m vrij. 0320-233565; inloopspreekuur: donder0321-332575. 0321-332575. 08.30sport tot 17.00 uur: 0321-312881. ik en Ruud ter Weyde ( bekend van studio en langs de lijn) en waren HUISARTSENPRAKTIJK: dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, bestaan al 0321-331414. Icare Verpleging en verzorging HUISARTSENPRAKTIJK: MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. di. TANDARTS: 0321-331070. langer dan huisartsen, vijfentachtig jaar in Hilversum. zijn trad SPOEDLIJN voor hulp do. Het en vr. vanaccordeonspelers. 09.00-10.00 DitIkzijn 0522-279 745 van 07.00 totuur. 23.00 uur, FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. die kanop wachten tot de volgende telefonische spreekuren. 0321-333377 vrijniet veel in Hilversum en zat in Huizen al invoor een revue. tijden. Er werd soms 0900-8833 overige LOGOPEDIE: 0321-333493. werkdag: geruild nachtmet Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ikDIĂ‹TIST: ze. Toos zat alIcare inma. deLEEF: revuePlaats en door GROEPSPRAKTIJK Avond-, en weekenddienst: afspraken t/m vrij. 09.001, VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin gerold. 0900-3336333 Binnen kantoortijden: tot 12.00 tel. voedingsvragen 8224 AB uur; Lelystad, 0320-752650 ma.

Te l e f o o n n u m m e r s

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM Gicom BV

COMPOSTING Schilder SYSTEMS

Wandafw

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

Belt u naar

Mobiel 06 13 3

0321-382473. Voor bevallingen en 0321-331414 t/m8.30-17.00 vrij. 09.00 tot uur: t/mma.vrij.: uur,17.00 za.: 9.30-16.00 spoed: 06-53659191. 0320-237666. Met de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man de uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. TANDARTS: PSYCHISCHE SOCIALEgeorganiseerd NOOD: Gezinszorg: spreekuur ma.Amersfoort t/m vrij. Nederlands EN fietsroute langs de grenzen vanuit 0321-331070 GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN 035-6245555. Algemene klachtenlijn op werkdagen: 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. VERON ADMINI naar Den Helder over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: 0321-388220. werk: maandag van Maatschappelijk financiele administrati -APK keuring km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens in de krant als de THUISZORG ICARE 06-25547141 -Onderehoud en reparatie alle merken - belas Jeugdgezondheidszorg: centr. heel telef. jaarrekeningen 9.00-10.00 uurDRONTEN: en alle woensdagmiddag fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op fietspaden cijPOLITIEBURO -Lease service spreekuur ma.0321-333493 t/m vrij. 09.30 tot 12.00 van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel LOGOPEDIE: 0900-8844 fers en lijnen neer en ben regelmatig door de Rijkspolitie achterna gezeten. -Airco service uur: Een adres waar uw b spreekuren als telefonische -Schade reparatie 0320-233565; inloopspreekuur: donder- inloop GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: SENIOREN INFORMATIELOKET Plein 5 - 8256 AZ BIDD spreekuren: 0321-333377. -Laswerkzaamheden dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. 0321-382473. Voor bevallingen Spreekuur 13.00u tot 14.00u de nu Biddinghuizen: Toen Toos is en overleden DXWREHOHWWHULQJ in 2007 dacht ik: wat zoek op ik hier IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ -Accu's,banden en uitlaten Tel.: (0321) 330120 / 33 Icare Verpleging en verzorging DiÍtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot spoed: 06-53659191 woensdag in Het Koetshuis: zijn 0522-279 nog. Ik heb weltot naar mijn Dat komtEHOHWWHULQJ ook door DDQKDQJZDJHQV het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH -Wintersets incl. opslag YODJJHQ 745het vannu 07.00 23.00 uur,zin.12.00 0321-388710 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m dat CHIROPRACTIE: 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH -2 Wasboxen 0525-651810. vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. ue. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, EHGULMIVNOHGLQJ DE ZONNEBLOEM AFD. BIDDINGHUIZEN: Yarden Uitvaartverzekeringen EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS 8224 AB Lelystad, 0320-752650 PSYCHISCHE ENverhaal SOCIALE NOOD: ma. 0321-332387. Noorderbaan 10 Wil je ook je vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthÊ Vos 06 45 70 2348 YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN 035-6245555. uur of beroemd. Iedereen heeft een verhaal. Mail klachtenlijn dan naar REGIO DIERENAMBULANCE LELYSTAD Biddinghuizen Algemene op werkdagen: Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. ICARE 06-36293327 / 144 red een dier in THUISZORG hermaloohuis@kpnmail.com 388220. 08.30 tot 11.00 uur:GICOM 0321-312881. 0321 - 332484 tste JEUGDGEZONDHEIDSZORG DRONTEN: WIJKPOST Maatschappelijk werk: maandag van POLITIEBURO 0321-388910 SPREEKUUR WIJKAGENT www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur inenEducatief woensdagmiddag glo Inloopspreekuur 09008844. Centrum: BIDDINGHUIZEN: COMPOSTING van dinsdag 13.30-14.30 uur. Dit zijn van 13.00 –13.30 uur.zowel SENIOREN woensdag:INFORMATIELOKET 13.00-14.00 uur. de elke GICOM SYSTEMS inloop spreekuren als telefonische het ICARE Gicom BV Spreekuur di. do. 9.30 tot 11.30 uur: spreekuren: 0321-333377. VERPLEGING EN VERZORGING BUURTZORGen WIJKVERPLEGING Oogstweg 9 COMPOSTING DiÍtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 aar 0522-279745 van 7.00 tot 23.00 uur, tot 316899. BIDDINGHUIZEN 8256 BIDDINGHUIZEN 12.00 uur;SBtelef. voedingsvragen voor overige tijden. ma. t/m St.Deverliezenverwerken Helling 15 SYSTEMS Flevoland me 0900-8833 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 vrij. 09.00 totBV 17.00 uur: 0320-237666. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 8251 GH Dronten Gicom 0321-331377 op. THUISZORGWINKEL 2 ICARE LEEF: Telnr: 06-12373918 Oogstweg 9 installatie service onderhoud DE ZONNEBLOEM GEMEENTE DRONTEN *Banden 0 1, agLelystad, na- KLACHTENLIJN 3 in2012Plaats AB 8256 SB8224 BIDDINGHUIZEN Algemene klachtenlijn op 8.30-17.00 werkdagen: AFD. daar kom je verder mee BIDDINGHUIZEN ma. t/m vrij.: ALLERZORG, specialist in zorg thuis Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 aat 0320-752650 *Accu’s 388220. Noorderbaan 88,www.allerzorg.nl 8256 PR Biddinghuizen uur, za.: 09.30-16.00 uur. Tel: 0321-381826 0321-331655 of 331368. n elektrotechnisch hts POLITIEBURO DRONTEN: licht- en*Remmen krachtinstallaties tel. 0321 333310, fax. 0321 330101 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE was 0900- 8844. beveiliging SENIOREN INFORMATIELOKET DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen telecommunicatie or- Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Distributieriemen databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06dus 316899. Tel: 0624127084 -APK keuring *Koppakkingen n werktuigbouwkundig Flevoland Mijn St. verliezenverwerken -Onderehoud en reparatie alle merken53371293 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen loodgieterswerk 0321-331377 dragen ziekte is overleden, -Lease service Spreekuur Wijkagent Wijkpost wo- DE ZONNEBLOEM verwarming *Banden -Aircobegeleidster service PROTESTANTSE GEMEENTE nuitmuzikaal luchtbehandeling Biddinghuizen: -APKBIDDINGHUIZEN keuring Bij ons altijd AFD. -Schade reparatie BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s koeling -Onderehoud reparatie alle merken woensdag: 0321-331655 ofen331368. zomer/wintercheck gratis 13.00-14.00 uur. -Laswerkzaamheden Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, binnen en buiten schilderwerken -Lease service Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen www.wouda.nl Tel: 0321-848658, dominee@ -Accu's,banden en uitlaten -Airco service Joke DIERENBESCHERMING. v/d Meij behangen Biddinghuizen * glasvezel * sausen AFD.in APK incl. 29,50 all protestantsegemeentebiddinghuizen.nl -Wintersets opslag Schilderwerk - Beglazing *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten bij FLEVOLAND/NOORD-VELUWE -Schade reparatie 06Jolanda Aantjes - Lubbersen, -2 Wasboxen Tel: 0624127084 (0321) 38 60 60 Bel voor een vrijblijvende offerte -Laswerkzaamheden *Koppakkingen ver- 53371293 Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Wandafwerking - Houtsanering tel. 06-48462307 Biddinghuizen -Accu's,banden uitlaten ssen wensen deenfamilie Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Spreekuur Wijkagent Wijkpost de en -Wintersets incl. opslag Noorderbaan 10 e-mail: cobydeboer@planet.nl. Biddinghuizen: Reparatie en onderhoud en Gods kracht toe. ngs -2 Wasboxen woensdag:Biddinghuizen 13.00-14.00 uur. alle merken Zondag 8 juli

NRPSOHHWUHFODPHQO Machinebouw Transport techniek Trappen en balustrades Service in afvaltransport Aleksandar

Uw advertentie hier?

Ke rk diens t en

Airco service

1-1-2

Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Autoschade

om Poolse medewerkers nodig‌?? DAAR REDTenJEHoffLEVENS MEE 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Agrohulp kan u helpen !! 0321 332484 Noorderbaan 10 den Schilderwerk - Beglazing en bestuur van GICOM Dronten en Voor informatie kunt u bellen met: Wandafwerking Houtsanering www.autofaber.nl Biddinghuizen taxatie, schade Heilig Avondmaal viering Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 wenorganisatie Passage. O. ten Hoff tel 0591-549094 / en uitdeuken zonder spuiten, leenauto COMPOSTING 0321 332484 06-51558557 L. ten Hoff tel een beschikbaar. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ SYSTEMS 0321-326533 / 06-11310835 DAAR RED JE LEVENS MEE www.autofaber.nl En Belt 20u naarPastor: Giennes G. Nijland,Bies Ludgerusplein 2, Gicom BVHoff ,Prof. Zuurlaan Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Agrohulp Ten Dronten, tel. 0321-312456. En Oogstweg 9 Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 340 458 - 0321-331428 Tel: 0321 - 33 21 46 Biddinghuizen Mobiel 06 13Locatieraad: ( dhr. A. de 8256 SB BIDDINGHUIZEN in Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 ouw Stichting ant financiele administraties - ondernemingsplan installatie service onderhoud 332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl aar jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren daar kom je verder mee harrelberg VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Schildersbedrijf erk n elektrotechnisch Vrijdag 6 juli financiele administraties - ondernemingsplan installatie service onderhoud een licht- en krachtinstallaties Colofon: Een adres waar uw belangen voorop staan 10.00 uur: eigen voorganger J. Buiten ouw van Stichting De Scharrelberg jaarrekeningen belastingaangiften particulieren beveiliging daar kom je verder mee terWoCo viering Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN ddinghuizen, en het Redactieadres dierenpark de / Secretariaat: telecommunicatie Voor al uw schilder, behang en n elektrotechnisch etje Een adres waar uw belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 databekabeling ooiing. sauswerken. licht- en krachtinstallaties Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Zondag 8 juli zen n werktuigbouwkundig Tevens ook het kwartsen van muren.

1-1-2

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

beveiliging Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00Tel.: uur). (0321) 330120 / 330777 09.00 uur: eigen(0321) voorgangers -APK keuring - Fax: 330690 loodgieterswerk

in de weer om telecommunicatie hetverwarming laatste van het casco af Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud reparatie alle merken databekabeling -Lease service Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren gas, water en de elektriciteit aangesloten. luchtbehandeling n werktuigbouwkundig eel-Airco service koeling E-mail nnen met de loodgieterswerk afwerking en adres: inrichting. b.actueel@grafisch-bedrijf.nl -Schade reparatie d ik www.wouda.nl verwarming angshek bij de Osbornegroep geplaatst en -Laswerkzaamheden Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA rek. nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. luchtbehandeling -Accu's,banden en uitlaten bestrating. Binnen zijn de 35 vrijwilligers o.a. De Noord 8251 GK Dronten koeling nia -Wintersets incl. opslag 38 60 60de toilet- en onds glad maken(0321) en sauzen, Bij klachten over bezorging van B A kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 per-2 Wasboxen www.wouda.nl riciteit en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas eelKopij en Advertenties aanleveren voor zondagavond 22,00 uur De Noord 35 8251 GK Dronten * Deuren - ramen - kozijnen (0321) 38 60 60 Noorderbaan 10 * Bel voor een vrijblijvende offerte! lke gaf Druk:Druk: Drukkerij van der Wekken PrintOnMedia Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting De Scharrelberg WWW.GEERTSGLAS.NL bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 ing 2 Schade taxatie, schade reparatie, 2 gers voor hun inzet en www.autofaber.nl uitdeuken zonder spuiten, leenauto enthousiasme. Tevens een

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER

WoCo viering

Het Inloophuis De Kans: samen met en voor elkaar!

Evangelische Gemeente Zeewolde Secretariaat: Kwarts Op 35, deze 3893dagen/ ED tijden kunt u zo binnen lopen: • Dinsdag, tot 14:30 uur • Donderdag, 10 tot 14:30 uur • Vrijdag, 10 tot 12:15 uur Zeewolde; tel.10 036-5224348. Woensdag > flexibele tijden afhankelijk van activiteiten Zondag 8 juli Daarnaast werken wij op afspraak in de middaguren. Voor iedereen die het gewoon gezellig vindt, 10.00 uur: Klaasactiviteiten van Denderen voor de leuke en workshops; voor hen die advies of informatie nodig hebben; voor diegene die behoefte heeft aan een luisterend oor of praktische ondersteuning‌

VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Loop eens binnen en laat u verrassen‌ de koffie/thee staat klaar! FLEVOLAND www.inloophuisdekans.nl • Havenweg 1 Predikant: ds. Johan de Wit, tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte Hofman, De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het Odd Fellowhuis,


Na een moedig gedragen ziekte is overleden, Schoolkerkdienst – zondag 9 februari 2020 en muzikaal begeleidster Naons eentrouwe moediglidgedragen ziekte is overleden, van zondagmorgen 9 februari De Protestantse GemeentelidBiddinghuizen PCBS Tijdens de kerkdienstbinnen ons trouwe en muzikaalenbegeleidster en buiten schilderwerken gaat ds. Margriet van de Bunt voor. Kinderen die nog de Tamarisk houden samen een kerkdienst waar we Mevr. Joke v/d Meij behangen * glasvezel * sausen binnen buiten niet naar de basisschool gaanenzijn ookschilderwerken van harte welu van harte voor willen uitnodigen. Mevr. Joke v/d Meij behangen * oppas glasvezel * sausen Bel een vrijblijvende offerte kom. Voor hen is tijdens devoor dienst aanwezig. Een tel. 06-48462307 Biddinghuizen Wijvan zullen haarismissen en wensen de familie extra bijzonderheid isBel datvoor er een kinderkoor is samenHet thema de dienst deze keer: Waar bouw een vrijblijvende offerte tel. groepen 06-48462307 gesteld vanuit een aantal van deBiddinghuizen Tamarisk. Het je op? Wij zullen veel haar sterkte en Gods kracht toe. missen en wensen de familie De kinderen van groep 6 hebben een bezoek gebracht belooft een feestelijke bijeenkomst te worden. Aanvang Poolse medewerkers nodig‌?? veelverschillende sterkte en onderdelen Gods kracht de Voorhof Biddinghuizen. aan de kerk waarbij van toe. de 10.00 uur in Kerkcentrum Agrohulp Ten Hoffinkan u helpen !! Poolse medewerkers Leden bestuur nodigen wij u van nodig‌?? harte uit om kerk zijn uitgediept. Denk hierbijenaan de takenvan van de Na afloop van de dienst Voor informatie kunt u bellen met:!! Agrohulp Ten Hoff kan u helpen samen een kop koffie of thee te blijven drinken. predikant, organist en kinderkerk. ChristelijkeLeden vrouwenorganisatie en bestuur van Passage. O. ten Hoff tel 0591-549094 / Voor informatie kunt u bellen met: 06-51558557 L. ten Hoff tel Christelijke vrouwenorganisatie Passage. O. ten Hoff tel 0591-549094 / 0321-326533 / 06-11310835 06-51558557 L. ten Hoff tel Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 0321-326533 / 06-11310835 Biddinghuizen Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

Kunst & KoffieStichting met Hannelieke van de Beek Nieuwbouw Stichting De VrijzinnigeNieuwbouw Geloofsgemeenschap Flevoland heeft De Scharrelberg Schildersbedrijf Hannelieke van der Beek uitgenodigd. Deze veelzijdige De Scharrelberg kunstenares houdt op woensdagochtend 12 februari een Schildersbedrijf J. Buiten Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg presentatie over haar werk met beamer-beelden en ze (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Voor al J. uw Buiten schilder, behang en Hetenige casco van de nieuwbouw van Stichting zal kunstwerken meenemen. Mevrouw Van derDe Scharrelberg

Scharrelberg) nadert voltooiing. sauswerken. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het het dierenpark de Beek is voortdurend opzijn zoek naar iets wat boven Voor al uw schilder, behang en Tevens ook het kwartsen van muren. Scharrelberg) nadert uitstijgt. zijn voltooiing. zichtbare en tastbare Een spannend schepsauswerken. Dagelijks zijnwaarover vrijwilligers druk kan in devertellen. weer om Belanghet laatste van het casco af Tel. 333558, 06-41670881 Tevens ook hetmob. kwartsen van muren. pingsproces zij goed te maken. Deze week zijn het gas, water en de elektriciteit aangesloten. stellenden zijn van harte welkom. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Beide verenigingen met endedeafwerking inrichting. te maken. Deze weekzijn zijn begonnen het gas, water elektriciteitenaangesloten. Wanneer: Zaterdag is buiten o.a.zijn het toegangshek bij de en Beide verenigingen begonnen met de Osbornegroep afwerking engeplaatst inrichting. Woensdagochtend 12 februari van 10.00 tot 12.00 uur er is een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en Waar: Odd Fellowhuis, De Ketting 6,glad Dronten aanis het muren plafonds maken zijn en sauzen, de toilet-o.a. en er eenschilderen, begin gemaakt met/ de bestrating. Binnen de vrijwilligers Toegang: â‚Ź10,00 inclusief twee keer koffie /thee doucheruimtes betegelen, elektriciteit en maken het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas aan het schilderen, muren / plafonds glad en sauzen, de toileten Nadere informatie: www.eigentijdsgeloven.nl en * Deuren - ramen - kozijnen aanleggen. doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren van alle soorten glas * Bel voor en eenplaatsen vrijblijvende offerte! www.hanneliekevandebeek.exto.nl * Deuren - ramen - kozijnen aanleggen. tot 10 februari bij Aanmelden * Bel voor een vrijblijvende offerte! Tel: 0321-848043 of 06-11017610 havandepoppe@icloud en Tineke Hiemstra Stichting De Scharrelberg WWW.GEERTSGLAS.NL bedankt deDevele vrijwilliTel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting Scharrelberg 0615409466 WWW.GEERTSGLAS.NL gers voor en bedankt de hun vele inzet vrijwillienthousiasme. Tevens een gers voor hun inzet en woord van dankTevens aan de vele enthousiasme. een sponsors, groot als woord van zowel dank aan de vele Maandelijkse feestavond gaat van start klein, voor het vele materisponsors, zowel groot als GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel en gereedKUNSTMEST - OPENBARE klein, voor het vele materi- ZADEN - PEULVRUCHTEN Vrijdag 7 februari gaat de maandelijkse feestavond start. Elke eerste vrijdag van de WEEGBRUG schapmaterieel dat in terBiddinghuizen beschikking is vanGRANEN aal, en gereedKUNSTMEST - -OPENBARE VERT.: J. VOGELAAR TEL. 0321-331801 maand, met uitzondering van vakanties, wordt er inen samenwerking met De Meerpaal een groep enthousiaste gesteld de euro’s die we WEEGBRUG NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN schap dat ter beschikking is vrijwilligers een feest georganiseerd. De dj zorgt voor te hits waar iedereen op los kan gaan. VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochtenenontvangen. gesteld de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. Wanneer: Vrijdag 7 februari Diverse materialen zijn er nog nodig om dit unieke project een geweldige Tijd: Van 19.00 uur tot 20.30 uur uitstraling te geven. Heeft u materiaal u niet meer wilt u Diverse materialen zijn nodig dit unieke projectgebruikt, een geweldige Voor wie: Groep 3 er totnog groep 8 omdat "! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan uitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u Kosten: â‚Ź 1,- inclusief 1x ranja en wat lekkers graag contact opnemen met de penningmeester van Stichting "! # Waar: Koetshuiskomen helpen en /of wilt u geld doneren dan de enthousiasteHet vrijwilligers De Scharrelberg: Jopie met Stam-de van Yperen, tel. van 0321-314537 graag contact opnemen penningmeester Stichting penningmeester@osbornegroep.nl De Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, tel. 0321-314537 penningmeester@osbornegroep.nl Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl

BLONK BLONK

  Creatieve middag in bibliotheek

Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Kom en haken in FlevoMeer Bibliotheek Stichting De breien Scharrelberg

Biddinghuizen Stichting De Scharrelberg  Er valt altijd iets te leren in de bibliotheek. Ook op creatief gebied. Op maandag 10 en 24 februari zit de

Kopijweeradres Biddinghuizen Schuif van 14.30 tot leestafel goed vol tijdens het gezelligste brei- enActueel haakcafĂŠ van Biddinghuizen. 16.00 uur aan en werk onder het genot van een kopje koffie of thee aan je eigen breien/of haakwerk. Er is $$$ ! !" Kopij adres Biddinghuizen Actueel  

deskundige je te helpen. Kopij voor begeleiding BA kan om dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk   

$$$ ! !" zondagavond 22.00kan uur.dagelijks Kopij wataangeleverd later binnenkomt, meer Kopij voor BA wordenkan tot niet uiterlijk   

Gezelligheid aan deinleestafel geplaatst worden het Kopij komende nummer, maar wordt vervolgens zondagavond 22.00 uur. wateen later binnenkomt, kan niet meer Breien en haken onder het genot van lekker kopje koffie in de bieb. Als er een breien haakcafĂŠ georganiseerd geplaatst inworden het eerstindaarop volgende nummer, nummer. geplaatst hetboel komende wordt vervolgens wordt, is het een gezellige aan de leestafel vanmaar de bibliotheek. Er wordt driftig gebreid en gehaakt, patronen en MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING geplaatst in over het eerst daarop nummer. tips vliegen de tafel en ervolgende is ook tijd om gezellig te kletsen. De deskundige HET begeleiding van Ankie Zuiderwijk Kopij alleen aanleveren per e-mail. Het e-mail adres van BA is HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING staat garant voor een fraai resultaat. HEYBOER BV b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. wordt Het bezorgd op dinsdag/woensdagKopij alleen aanleveren perBA e-mail. e-mail adres van BA is 3 GROOTHANDEL IN HEYBOER BV GEWASBESCHERMING middag. overisde bezorging: info 0321-331042. b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt dinsdag/woensdagHet brei-Klachten en haakcafĂŠ voor iedereen, vanbezorgd jong totop oud, die van breien en haken houdt,3 GROOTHANDEL meer hierover wil weten GESPECIALISEERDINLOONBEDRIJF of het graag wil leren. middag. Klachten over de bezorging: info 0321-331042. 3 GEWASBESCHERMING ZAAIZADEN 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld 0321-335033 FAX 0321-335048 3 ZAAIZADEN voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld 036-5221250 FAX 0321-335048 036-5224150 0321-335033 FAX opdrachten publicaties te weigeren reden. voor inhoudvoor en vorm van publicaties van zonder derden.opgaaf Evenzovan is BA gerechtigd ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

036-5221250 FAX 036-5224150

Ke rk diens t en K e r kGEMEENTE diens t en PROTESTANTSE PROTESTANTSE GEMEENTE

BIDDINGHUIZEN PROTESTANTSE GEMEENTE BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, BIDDINGHUIZEN Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ de Bunt Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Tentenveld 19, T:-0321 845324 Tel: 0321-848658, dominee@ Jolanda Aantjes Lubbersen, E: dominee@pgbiddinghuizen.nl protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Scriba: Coby-De de Boer 9, tel.: 333535 Jolanda Aantjes Lubbersen, Mw. C. Mw. de Boer, Repel De Repel 9, T: 0321 Klaversingel 48, tel. 333535 323672. Scriba: e-mail: cobydeboer@planet.nl. E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 www.pgbiddinghuizen.nl e-mail: Zondagcobydeboer@planet.nl. 8 juli 09.30 uur: mw. ds.- R. van uur Haeringen, Zondag 9 10.00 Zondag 8 februari juli Dronten Voorganger: ds. M.L. van de Bunt, 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Schoolkerkdienst Heilig Avondmaal viering Dronten9 februari - 19.00 uur Zondag Werkgroep Eredienst Sing Inn Heilig Avondmaal viering R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Dronten, tel. 0321-312456. Pastor: AG.. Nijland, Huitink, 2, de Pastor: Ludgerusplein Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. Dronten, 0321-312456. Dronten, 0321-312456. 0321Schutter tel. )tel. Pastoraatsgroep: a.huitink@pastoraalteam.com Locatieraad: 0321-331428 332401 ( mevr. A. Scholten( )dhr. A. de Locatieraad: Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321www.parochienorbertus.nl 0647841090 (Marjo Muller) secretaris 332401 ( mevr. A. Scholten ) Pastoraatgroep: www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 06 22 34 20 94 (Anton Mangnus) 10.00 (Kerk uur: eigen voorganger KESA en Samenleving) Vrijdag 6 juli WoCo viering tel. 0320 -288219 en 0321 – 333627 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering Vrijdag 7 februari - 10.00 uur Zondag 8 juli Eucharistieviering. Voorganger Pastor T09.00 van der uur:Swam eigen voorgangers Zondag 8 juli Zaterdag 8 februari - Geen viering WoCo viering 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering Evangelische Evangelische Gemeente Gemeente Biddinghuizen Zeewolde E-mail: info@egbsite.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Evangelische Gemeente Zeewolde www.egbsite.nl Zeewolde; tel. 036-5224348. Secretariaat: Kwarts Diensten: 10:30 uur 35, 3893 ED Zeewolde; tel. 036-5224348. Elke 2e t/m 5e zondag vd maand. Zondag 8 juli Locatie: HetKlaas Koetshuis 10.00 uur: van Denderen Zondag 8 juli 10.00 uur: Klaas van Denderen VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP GELOOFSGEMEENSCHAP VRIJZ. FLEVOLAND FLEVOLAND VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP www.eigentijdsgeloven.nl Predikant: ds. Johan de Wit, tel. FLEVOLAND Kerkdiensten: Fellowhuis, 036-5222824 Odd Secr.: HenriĂŤtte Hofman, Predikant: ds. Johan Wit, AJ tel.Dronten, De Dronten De Ketting Veluwse6, Snees 20,de8251 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte www.eigentijdsgeloven.nl tel. 0321-338685 KerkdienstenHofman, in het De Snees 20, 8251 AJ Dronten, OddVeluwse Fellowhuis, Zondag 16 februari 10.00 uur tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 mw. ds. J. Werner-van Slooten Odd Fellowhuis, uur (tenzij anders vermeld) De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 uur (tenzij vermeld) Zondag 15anders juliMoskee Turkse Mimar 10.00 uur: Klaversingel 93 Zondag 15 juli Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke 8256 Biddinghuizen 10.00BX uur: Openingstijden: 14.00Manneke uur Dienst o.l.v. mw.drs. tot 19.00 uur Turkse Mimar Moskee Contactpersonen: Havenweg 3 tel.: 06-53981975 Mustafa Yazici, Turkse Mimar Moskeeuur tot 19.00 uur Openingstijden: Muhlis Genc, tel.:14.00 06-47376121 Havenweg 3 Contactpersonen: e-mail: hdvbiddinghuizen@vakif.nl Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Contactpersonen: Burhan Akce, tel.: 0321-332458 Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 e-mail: burhan_66@live.nl Burhan Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n W e e k e n d di e n s te n Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet

kan wachten tot de volgende werkdag: Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Avond-, nachten weekenddienst: kan tot deBinnen volgende werkdag: 0900wachten - 3336333 Spoedlijn huisartsen, voorkantoortijden: hulp die niet Avond-, nachten weekenddienst: 0321 331414 kan wachten tot de volgende werkdag: 0900 3336333 Binnen kantoortijden: Avond-, nacht- en weekenddienst: THUISVERPLEGING: Voor spoedgeval0321 - 331414 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelin0321 - 331414 THUISVERPLEGING: spoedgevalgenvoeding en uitleenVoor van verpleegartilen, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinkelen: 0900-8833. genvoeding en uitleen vanspoedgevallen, verpleegartiTHUISVERPLEGING: Voor kelen: 0900-8833. APOTHEEK: spoedrecepten is Kringvragen m.b.t.Voor hulpverlening, zuigelingenapotheeken Biddinghuizen geopend; op voeding uitleen van verpleegartikelen: APOTHEEK: Kringzaterdag vanVoor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur;is Buiten 0900-8833. apotheek Biddinghuizen geopend; op deze openingstijden: 0321-312702. zaterdag van Voor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur; kunt Buitenu APOTHEEK: DIERENARTS: 0321-12152. deze openingstijden: 0321-312702. bellen met Alphega apotheek Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. DIERENARTS: 0321-312152 VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK VERZEKERINGEN MORGENLAND: 0321-700207 Bij bevallingen en spoedONROEREND06-21588775 GOED VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN ONROEREND-

BELEGGINGEN Verloskundigen Dronten: 0321-382473. GOED PENSIOENEN Bij bevallingen en spoedHYPOTHEKEN 06-53659191 BELEGGINGEN DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB PENSIOENEN DRONTEN TELEFOON 0321-313774 DE REDE 12 POSTBUS 83 FAX 0321-312611 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3 3


Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur 2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 2

Afvalcontainer nodig? GICOM

Te l e f o o n n u m m e r s

COMPOSTING www.vanwerven.nl/webshop SYSTEMS

Harderringweg16 APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: Biddinghuizen 0321-332575. 06-82509503 HUISARTSENPRAKTIJK: Voor uw Plant & Boom 0321-331414. TANDARTS: 0321-331070. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555.

THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

Gicom BV

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Floor Pol

Daniëlle Wesseling Daniëlle Wesseling Rolande Kempenaar Rolande Kempenaar Floor Pol

T 0321-700207

T 0321-700207

E info@vpmorgenland.nl

Yarden Uitvaartverzekeringen Matthé Vos 06 45 70 2348

E info@vpmorgenland.nl

IIwww.vpmorgenland.nl www.vpmorgenland.nl

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Marjo Algemene klachtenlijn Professioneel op en werkdagen: persoonlijk van Diepen 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerken en Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM *Banden AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s 0321-331655 of 331368.Overlijden melden: 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen 24 uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen *Distributieriemen www.jager-uitvaartbegeleiding.nl FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 *Koppakkingen 53371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost 4 Biddinghuizen:

Rosemiek Harrewijn -APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service -Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

Noorderbaan 10 Biddinghuizen 0321 - 332484 Elke zwangerschap is uniek www.autofaber.nl

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Ontmoet elkaar en deel ervaringen Opgroeicafé in FlevoMeer Bibliotheek Dronten Op dinsdag 11 en 25 februari is er weer een Opgroeicafé in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Van 10.00 tot 11.30 uur kunnen ouders/verzorgers van kinderen tot 4 jaar ervaringen, tips en verhalen met elkaar uitwisselen. Het Opgroeicafé is gratis te bezoeken. De organisatie van het Opgroeicafé bestaat uit FlevoMeer Bibliotheek en De Meerpaal Welzijn. Informatie en ervaringen delen Het Opgroeicafé is een plek waar ouders/opvoeders elkaar ontmoeten, ervaringen delen en informatie krijgen op het gebied van opvoeden en opgroeien. In een ontspannen sfeer, onder het genot van een kopje koffie of thee, is iedereen van harte welkom. Neem je kindje gerust mee. Er is speelgoed aanwezig en er zijn mooie prentenboeken om uit voor te lezen of te lenen. Aanmelden is niet nodig.

Kom gezellig handwerken in FlevoMeer Bibliotheek Dronten

Schuif aan bij Breicafé Dronten Schuif gezellig aan bij het Breicafé in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Kom op vrijdagavond 14 en 28 februari weer breien in de bibliotheek. Van 18.30 tot 20.30 uur ben je welkom om aan je handwerkproject te werken. Dit onder het genot van een kop koffie of thee bij het Serviceplein en natuurlijk elkaars gezelschap. Creatief in de bieb Na het succesvolle Brei- en haakcafé in Biddinghuizen en het Quiltcafé in Swifterbant heeft de bibliotheek in Dronten sinds 2019 ook een breicafé. Om de week komt deze groep bijeen in de bibliotheek om onder het genot van een kop koffie of thee aan de slag te gaan met het meegebrachte handwerkproject. Iedereen is welkom, ook om vragen te stellen, patronen uit te wisselen of om met hulp van anderen die lastige steek onder de knie te krijgen. Schuif gezellig aan op vrijdag 14 en 28 februari en vergeet je handwerkproject niet.

Experimenteer er op los tijdens Vrijdag Blijdag over Materie

Chemische reacties tijdens Vrijdag Blijdag

Klaverjassen bij BAS voetbal, BAS leden en andere dorpsgenoten zijn van harte welkom. Vrijdagavond 7 februari Aanvang 20:00 (Uiterlijk 19:45 aanmelden) Kantine BAS Voetbal Er worden 3 rondes Amsterdams met wisselende maat gespeeld, je kan dus ook alleen komen.

Maak kennis met de wereld van atomen en moleculen. Deze Vrijdag Blijdag over Materie staat bol van de experimenten, maar hoe kom je erachter of je te maken hebt met een chemische reactie of niet? Vergeet je veiligheidsbril niet op te zetten, want….veiligheid boven alles! Deze Vrijdag Blijdag in FlevoMeer Bibliotheek Biddinghuizen is op 14 februari van 16.00 tot 17.00 uur. Haal snel je gratis kaartje, want vol=vol! Zintuigen op scherp Gebruik je zintuigen en kennis om te bepalen wat een chemische reactie is tijdens demonstraties van de Mad Scientist en experimenteer er op los in je eigen groepje. Over Vrijdag Blijdag Iedere derde vrijdag van de maand is het Vrijdag Blijdag bij FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Tijdens Vrijdag Blijdag worden er gratis activiteiten en voorstellingen gegeven die op het eerste gezicht gewoon lijken, maar toch best heel bijzonder zijn.

Heb je op dit moment al vragen dan kan je altijd bellen met 0612674633.

Nogmaals, iedereen is welkom, ook niet BAS leden.

ZIJ-ACTIEF: 12 februari 2020 We beginnen met de jaarvergadering.

Maakt Staalwijk 8a , 8251 JX Dron ten T. 0321 - 31 39 31 E. info@komp leetreclame .nl W W W.KOMPL EE TRECLAM E. NL

Aansluitend komt onze dorpsgenoot Hellen van de Brake- Bom. Ze is pedicure en komt vertellen over haar werk. Aanvang 19.45 in de Voorhof.

5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten.

Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparatie van sieraden en horloges.& of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische voet. Evt. via hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende klachten. www.muzitax.nl Bewust door Stratenmaker voor Oprit of Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar terras? stenen 3, leveren. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties van sieraden en horloges. Snoeien is Vakwerk Marc Custers matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Tel. Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 FOOTWORX –een MEDISCHE PEDICURE Na moedig gedragenDe ziekteTrimsalon is overleden, Honden SalĂ­ Evers al uw www.muzitax.nl www.muzitax.nl De Kleine Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al uw BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd in Gediplomeerd trimster. klussen in en om het huis. ons trouwe lid en muzikaal begeleidster klussen in en om het huis. Voor Voor vrijvrijdiabetische-, reumatische-, spastische-, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. 06-38273917, trimsalonevers.nl blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. oncologische en alle andere risico330616, mob. 06-11218658. Voor vertalingen uit het Engels, Duits, 330616, mob. 06-11218658. Voor vertalingen uit het Engels, Duits, voeten, met mogelijke vergoeding door Frans uu CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of of Russisch Russisch belt belt CAW de ziektekostenverzekeraars. Ook voor Vertaling & Vertaling & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook cosmetische voetbehandelingen. Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Karin Andringa Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Zonneweide 16, tel. 06-50405611, Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. Ook voor voor proeverijen. info@pedicurebiddinghuizen.nl Stratenmaker Wijnkoperij van Stratenmaker nodig nodig voor voor Oprit Oprit of of terterWijnkoperij van de de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc 2012ras? 2 Ook stenen 0 0leveren. 03 0Marc 2012 0 ag na www.vandelageweg.nl www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 0655797840 Ina's Hair-Service 55797840 Christelijke vrouwenorganisatie Passage. 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na Scoutingpad 9 Uw levensverhaal op www.inashairservice.nl Uw levensverhaal op papier. papier. Voor coniferen, heesters en sierlijke Uw coniferen, Voor een afspraakheesters belt u en sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/06bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 18484711 rink 18484711 info@schrijverij.net info@schrijverij.net rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16, 16, BidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, tel. 0320-288377. www.schrijverij.net dinghuizen, tel. 0320-288377. Openingstijden: Openingstijden: .. ma ma t/m t/m vrij vrij 13.00 13.00 -- 17.00 17.00 uur uur Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 17.00 Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur uur Jose Jose Gouwenberg Gouwenberg PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de het doet je goed en dat voel je! Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: DsMedex. Bregman tentenveld 19, Depositaire Mosselweg Voor uw binnen en buiten klusen binnen en buiten schilderwerken Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. Tel: onderhoudswerkzaamheden. 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 mob. 0610172196. Dagelijks om het laatste van het casco af 337030 of ofzijn mob.vrijwilligers 0610172196.druk in de weer Jolanda Aantjes - Lubbersen,

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Bel voor een vrijblijvende offerte

Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: te tel. maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Marc Custers Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, dia’s Videobanden, dia’s en en lp’s lp’s hier? e-mail: cobydeboer@planet.nl. Uw advertentie Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Quilten uw uu de doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het advertentie luchtbehandelingssysteem Uw Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoefthier? de deur deur Dronten Voor informatie kunt u bellen met: niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering Uw pedicure Biddinghuizen ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen voor o.a. voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel zoals diabetes, spastische, zoals diabetes, reuma, reuma, spastische, 0321-326533 / 06-11310835 oudere en verwaarloosde voet. oudere enTen verwaarloosde voet. Agrohulp Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Karin 06-50405611 Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 Biddinghuizen Info Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl TALPA, TALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845.

Schildersbedrijf Eiken en J. Buiten Eiken wijnvaten wijnvaten en regentonnen regentonnen ReginaState vatenhandel

/Jelly /Jelly Rolls Rolls en en benodigdheden.Neemt benodigdheden.Neemt uu snel kijkje Website en Stichting De Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt de morgen in R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ de bestelling bestelling morgen in huis huis hebben. hebben.

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

0321-326533 / 06-11310835 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

Schildersbedrijf J. Buiten

Noorderbaan38,Biddinghuizen Noorderbaan38,Biddinghuizen TT 0321 0321 -- 33 33 16 16 49 49 FF 0321 0321 -- 33 33 22 22 04 04 II www.hedibouw.nl www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en EE info@hedibouw.nl info@hedibouw.nl sauswerken.

Tevens ook het kwartsen van muren. Tel. 333558, mob. 06-41670881

* Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen * Bel voor een vrijblijvende offerte!

Tel: 0321-848043 of 06-11017610 WWW.GEERTSGLAS.NL

bedankt de vele vrijwilliPastor:gers G. Nijland, voor Ludgerusplein hun inzet 2,en Dronten, tel. 0321-312456. enthousiasme. Tevens een Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiWasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen.

BLONK Donateur worden?

ReginaState vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg Bremerbergweg 17 17 -- tel tel 334825 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

JA

Laat uw voeten deskundig verzorgen Baby op Kraamzorg nodig? Baby op komst? komst? Kraamzorg nodig? bij Medisch pedicuresalon ‘’Hellen’’ Bel KIDDO, Bel Kraamzorg Kraamzorg KIDDO,zijn uw Met ruim 20 jaar ervaring tel: 06 40 77 01 02 06 - 40 77 01 02 voeten intel: vertrouwde handen! Meer informatie: www.pedicuresalonhellen.nl Voor al naai en kunt uu Voor al uw uw en verstelwerk verstelwerk of direct eennaai afspraak maken Telefoon: tel:kunt 0321bellen met Mevr.Nijmeijer. bellen met Mevr.Nijmeijer. Telefoon: 333464 Parksingel 34 Biddinghuizen 06-53317283. 06-53317283. Te koop: z.g.a.n. E-bike â‚Ź 800.Tel: 06 83066830 of 0321 316422

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

Uw advertentie hier?

familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Oogstweg • 8256 SB Biddinghuizen Zeewolde; tel.7036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Zondag 8 juli Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen www.schaapholland.nl 10.00 uur: Klaas van Denderen Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. N 036-5222824 Secr.: HenriÍtte EHofman, S AJ Dronten, De Veluwse Snees 20, 8251 R tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het A N Odd Fellowhuis,TH E S De Ketting 6 S te Dronten. aanvangin10.00 specialist R N looduurDakbedekking, (tenzij A en zinkwerk, polyesterhars, U anders vermeld)

R O S Voor Dakwerk ILal uwR W SO L TenHepoxyhars, K I HWA onderhoud. S specialist in Zondag 15N juli W plamuren & 10.00 uur: polyesterhars, U U kunt vrijblijvend vragen: onderhoudsKo.l.v. Dienst mw.drs. Manneke epoxyhars, Bel 06- middelen 2141 6645 & plamuren

Wilsor kunstharsen

onderhoudsTurkse Mimar Moskee Noorderbaan 46-48 middelen Havenweg 3 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Openingstijden: 14.00 uur tot3319.00 Tel: 0321 11 67 uur Noorderbaan 46-48 Contactpersonen: Fax: 0321 33 10 74 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Mustafa Yazici, tel.: E-mail: 06-51539221 Tel: 0321 33 11 67 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 www.wilsor.nl Fax: 0321 33 10 74 e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL "! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door geE-mail: info@wilsor.nl Pianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. www.wilsor.nl Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Gemeente Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Vakantieopvang kan wachten tot de volgende werkdag: Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! De Waard BV Avond-, nachten weekenddienst: verleent Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag hierbij 8hierbij juli tot verleent tot schriftelijke schriftelijke wederopzegging wederopzegging machtiging machtiging aan: aan: Stichting Stichting Biddinghuizen Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 90 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de 0321 331414 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel - 8256 om van zijn / haar giro– of-bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan9016, 8256 AN HB Biddinghuizen, Biddinghuizen, Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten De Waard BV Bremerbergweg 16 Biddinghuizen groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. Bremerbergweg 16 -Biddinghuizen THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalLoonwerk en grondverzet groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. * Deuren ramen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 en Ruime len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal geĂŻnd. Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! Dit bedrag zal eenmaal eenmaal per per jaar jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiwww.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! Tel. 0321-331401 / Fax uitlaatmogelijkheden! Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Loonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Kopij adres Biddinghuizen Actueel Ruime binnenkennels met  

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is KringKantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! !"......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: T. 0321-332549 M. 06-51107527 Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... T. 0321-332549 06-51107527 De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA M.kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk   

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens

 

We e k e n d d i e n s t e n


Kieviten houden van natte voeten “Afgelopen jaar vonden we vooral nesten van kieviten in de natte stukken”, vertelt Helma Rabelink, weidevogelvrijwilliger bij Landschapsbeheer Flevoland. “En een deel van de kuikens uit deze nesten groeiden ook succesvol op.” “Samen met twee collega vrijwilligers controleer ik al jaren een aantal grote percelen agrarisch gebied van de WUR net buiten Lelystad,” vertelt Helma. “Door de intensieve samenwerking met de beheerders en agrariërs kunnen we voorkomen dat de nesten met eieren worden plat gereden tijdens de voorjaarswerkzaamheden. Maar dat betekent nog niet dat de kievitkuikens ook vliegvlug worden. Daarvoor moeten ze voldoende voedsel kunnen vinden” legt de bevlogen weidevogelvrijwilligster uit. “Vochtige grond en kruidenrijk, hoog gras waar veel insecten te vinden zijn, is daarvoor noodzakelijk. En ze hebben deze hoge vegetatie nodig om zich te kunnen verstoppen.” Jan Nagel, weidevogelexpert bij Landschapsbeheer, bevestigt dat deze goede resultaten op de akkers bij Lelystad niet overeenkomen met de dalende trend van succesvolle nesten van weidevogels in de rest van Flevoland. “De laatste

jaren zien we al een stijgende lijn in het aantal kieviten dat hier bij Lelystad broedt en het aantal nesten dat ook daadwerkelijk uitkomt. Plas-dras percelen met gewasresten werken als een magneet op volwassen kieviten. En afgelopen jaar was het aantal kuikens dat hier succesvol opgroeide inderdaad groter dankzij de nattere stukken met enige begroeiing langs de rand van de akker.” Landschapsbeheer heeft vorig jaar samen met de WUR een plan ontwikkeld om een perceel langs de Runderweg beter in te richten naar de wensen van de weidevogels. “Hoe mooi zou het zijn als dit stukje plas-dras nog voor het komende broedseizoen wordt gerealiseerd? De kieviten zullen het snel weten te vinden en we hopen dat ook andere soorten weidevogels dit gebied ontdekken” besluit Helma.

Sport, Fun en leefstijl voor iedereen • Bootcamp • Sport tijdens en na zwangerschap • Seniorensport • SlowSports • Yoga www.vitaaloveral.nl 7


Internet adres: Internet adres: http://www.basvoetbal.nl http://www.basvoetbal.nl Internet adres: Teletekst Omroep Flevoland: Teletekst Omroep Flevoland: http://www.basvoetbal.nl pagina 658. pagina 658. Teletekst Omroep Flevoland: pagina 658.

Nieuws en en agenda vanvan BAS Tennis Nieuws agenda BAS Tennis TeTn i si s e nnn Vo aa ll op op internet: www.bastennis.nl Ve otebt b internet: www.bastennis.nl Nieuws en agenda van BAS Tennis Te n n i s Vo e t b a l op internet: www.bastennis.nl Kantinedienst BAS tennis: Kantinedienst BAS tennis: Oranjecamping Uitslagen BAS voetbal volgeboekt zaterdag 1 februari Oranjecamping volgeboekt Dag Datum Tijd Bijz. DagBAS tennis: Datum Tijd Bijz. Kantinedienst Oranjecamping volgeboekt Maandag 2-jul Jan de Ruiter 19.30 uur etiketten!! Maandag 2-jul Jan de RuiterTijd 19.30 Dag Datum Bijz. uur etiketten!!

Nog eeneen paar weken enen dan is het zozo ver: opop maandag 2323 julijuli start dede Dinsdag Thuis Uit Uitslag Nog paar weken dan is het ver: maandag start 3-jul André Smits uuruur Dinsdag André Smits19.30 uur19.30 19.30 Maandag 2-jul Jan de3-jul Ruiter etiketten!! BAS 1 Hulshorst 1 3-1 tiende editie van hethet BAS Voetbal Jeugdkamp. DitDit jaar is is hethet thema tiende editie van BAS Voetbal Jeugdkamp. jaar thema 4-jul ----------een paar weken en dan is het zo ver: op maandag 23 juli start de Dinsdag Woensdag Woensdag 4-jul ----------3-jul André Smits 19.30 uur BAS 2 Hulshorst 2 gehouden 4-2 “Oranjecamping” enenwordt het in inDrenthe. “Oranjecamping” wordt hetkamp kamp gehouden Drenthe.Het Het Donderdag 5-jul ----------Donderdag 5-jul de editie van 7 het BAS Voetbal Jeugdkamp. jaar is het thema Woensdag 4-jul ----------- ----------VVOP BAS 3 Dit 3-0 Vrijdag programma is klaar, dede bus is geregeld. Binnenkort krijgen alle deelprogramma is klaar, bus is geregeld. Binnenkort krijgen alle deel6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur Vrijdag 6-jul Jan-Roelf van der Stelt anjecamping” en wordt het kamp gehouden in Drenthe. Het Donderdag 5-jul ----------- 19.30 uur BAS JO19-1 OWIOS JO19-1 4-3 nemers eeneen programmaboekje in in dede bus. Zaterdag 7-jul ----------nemers programmaboekje bus. Zaterdag 7-julvan der Stelt 19.30 uur ----------gramma klaar, deJO19-4 bus is geregeld. BAS Binnenkort asvisDronten JO19-2 krijgen alle deel- Vrijdag 2-3 6-jul Jan-Roelf Zondag 8-jul ----------Zondag 8-jul ers eenZeewolde programmaboekje in de bus.BAS JO17-1G JO17-2 2-1 Zaterdag 7-jul ----------- ----------Voor deelnemers: 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur Vooralle alleouders ouders/ verzorgers / verzorgersvan vandede deelnemers:denk denkeraan eraanopoptijd tijd Maandag Maandag 9-jul Christel Swagemakers BAS JO17-2 Wissel JO17-1G 11-1 Zondag 8-jul ----------- 19.30 uur te te betalen. Voor dede EE t/mt/m CC is is hethet 5555 euro p.p. Voor dede F-jeugd is is hethet Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur betalen. Voor euro p.p. Voor F-jeugd Dinsdag 10-jul Wiebrand 19.30 Veenstra Stroe JO15-1 BAS JO15-1 7-1 alle ouders / verzorgers van de deelnemers: denk eraan op tijd Maandag 9-jul Christel Swagemakers uur 19.30 uur 30BAS euro p.p. Voor wiewienog niet betaald heeft: hethetbedrag graag deze Woensdag 11-jul ----------30 euro p.p. Voor nog niet betaald heeft: bedrag graag deze Woensdag 11-jul ----------JO15-2G Nunspeet JO15-4 0-5 etalen. Voor de E t/m C is het 55 euro p.p. Voor de F-jeugd is het Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur week overmaken opop rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal 12-jul ----------week rekeningnummer t.n.v. BAS voetbal Donderdag 12-jul Zeewolde JO13-2 4-3 Donderdag uro p.p. Voorovermaken wie nog niet betaald BAS heeft:JO13-1 het11.25.72.219 bedrag graag deze Woensdag 11-jul ----------- ----------o.v.v. Jeugdkamp, naam speler enen team. Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur o.v.v. Jeugdkamp, naam speler team. Wissel JO12-1 BAS JO12-2 6-4 Vrijdag 13-jul Danny Versteegt k overmaken op rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal Donderdag 12-jul ----------- 19.30 uur Zaterdag 14-jul ----------Hatto Heim JO11-1 BAS JO11-1 6-0 Zaterdag 14-jul ----------. Jeugdkamp, naam speler en team. Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur 15-jul ----------Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal BAS JO10-1 CSV '28 JO10-6 6-4 Zondag Zondag 15-jul Organisatie Jeugdkamp BAS Voetbal Zaterdag 14-jul ----------- ----------16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur VVOG JO10-6G BAS JO10-2G 6-5 Maandag Maandag 16-jul Liesbeth Luykx Zondag 15-jul ----------- 19.30 uur anisatie Jeugdkamp BAS Voetbal 17-jul ----------DVS'33 Ermelo JO9-3 BAS JO9-1 0-6 Dinsdag Dinsdag 17-jul Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur ----------BAS JO9-2 VVOP JO9-3 5-5 Woensdag 18-jul ----------Woensdag 18-jul ----------Dinsdag 17-jul ----------Pasfoto`s voor VIOS V. JO8-1 BAS JO8-1 5-3 Donderdag Pasfoto`s voor 19-jul ----------Donderdag 19-jul ----------Woensdag 18-jul ----------BAS MO13-1 Sparta Nijkerk MO13-2 12-0 Vrijdag 20-jul ----------Vrijdag 20-jul Pasfoto`s voor spelerspassen update 19-jul ----------- ----------spelerspassen - update DonderdagZaterdag 21-jul ----------Zaterdag 21-jul Vrijdag 20-jul ----------- ----------spelerspassen - update Zondag 22-jul ----------Zondag 22-jul Zaterdag 21-jul ----------- ----------AlAl eeneen aantal weken is is viavia dede sitesite van BAS Voetbal te te lezen welke aantal weken van BAS Voetbal lezen welke Maandag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur Maandag 23-jul Jeroen Engwerda Zondag 22-jul ----------- 19.30 uur spelers eeneen pasfoto in moeten leveren. Helaas heeft nog 8 maar eeneen klein spelers pasfoto moeten leveren. Helaas maar klein Dinsdag Programma voetbal zaterdag februari 24-jul ----------en aantal weken is via deinBAS site van BAS Voetbal teheeft lezennog welke Dinsdag 24-jul Maandag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur ----------deel hier gehoor Het inleveren van is is Woensdag hier gehooraan aangegeven. gegeven. vaneen eenpasfoto pasfoto 25-jul ----------ers een deel pasfoto in moeten leveren. Helaas Het heeftinleveren nog maar een klein Woensdag 25-jul Dinsdag 24-jul ----------- ----------verplicht. Wacht niet te te lang meer, anders loop je je risico datdat je na dede Donderdag Tijd verplicht. Wacht niet lang meer, anders risico na 26-jul ----------hier Thuis Uit gehoor aan gegeven. Het inleveren van loop een pasfoto is je Donderdag 26-jul Woensdag 25-jul ----------- ----------Elspeet 1 niet BAS 1 14:30 Vrijdag zomerstop vanaf hethet begin mee kunt spelen. zomerstop niet vanaf begin mee spelen. 27-jul ----------licht. Wacht niet te lang meer, anders loopkunt je risico dat je na de Donderdag Vrijdag 27-jul 26-jul ----------- ----------Zwart Wit '63 3 BAS 2 14:30 Zaterdag 28-jul ----------Zaterdag 28-jul erstopBAS niet vanaf het begin mee kunt spelen. Vrijdag 27-jul ----------- ----------3 geldige Zeewolde 6 14:30 Zondag Geen geldige paspas = niet spelen. Geen = niet spelen. 29-jul ----------Zondag 29-jul Zaterdag 28-jul ----------- ----------Elspeet JO19-1 BAS JO19-1 12:00 Maandag 30-jul Frank Bes 19.30 uur Maandag 30-jul Frank Bes n geldige pas = niet spelen. 29-jul ----------- 19.30 uur BAS JO19-2 Zeewolde JO19-4 spelers nog geenZondag 14:30 Op hethet moment vanvan schrijven hebben onderstaande pas31-jul ----------Op moment schrijven hebben onderstaande spelers nog geen pas- Dinsdag Dinsdag BAS JO17-1G en zij moeten dit Swift '64 JO17-1 12:00 Maandag 30-jul Frank31-jul Bes 19.30 uur ----------foto ingeleverd zsm doen! foto ingeleverd en hebben zij moeten dit zsm doen! het moment van schrijven onderstaande spelers nog geen pas- Dinsdag OWIOS JO17-2 BAS JO17-2 10:30 31-jul ----------Lever je oude tennisballen in bij ingeleverd zij moeten dit zsm doen! BASen JO15-1 Zwart Wit '63 JO15-1 10:30 Nieuwe D-pupillen: Nieuwe D-pupillen: BAS JO13-1 Urk JO13-3 9:00 BAS Tennis & Padel! SilNunspeet Bosch Sil BoschJO12-2 BAS JO12-1 8:45 uwe D-pupillen: informatie: BAS Tennis & Padel doet mee metMeer een mooie actie rondom het ABN Meer informatie: Dirk Bouma Dirk JO11-1 Bouma ESC JO11-2 9:00 Daan Moelker, tel:tel: 332902 Bosch BAS Daan Moelker, 332902 V o l l e y b a l AMRO World Tennis Tournament. V o l l e y b a l Stef Bregman Meer informatie: e-mail: moelker@solcon.nl IJVV JO10-2 BAS JO10-1 8:45 Stef Bregman e-mail: moelker@solcon.nl Bouma Per jaar worden 300 miljoenDaan tennisballen geproduceerd die niet of nauweMoelker, tel: 332902 Christiaan Burgers Vo l l e y b a l BAS JO10-2G SDC Putten JO10-6 10:30 Christiaan Burgers Bregman lijks worden gerecycled. Daarin kunnen we verandering in brengen. In het e-mail: moelker@solcon.nl Lars Dodde BAS JO9-1 Zwart Wit '63 JO9-2 10:30 Lars Dodde kader daarvan is er een inzamelbak op ons park geplaatst om ‘oude ballen’ stiaan Burgers SDV Barneveld BAS JO9-2 10:00 Abdel El Achak Abdel El AchakJO9-5 te verzamelen. Dus als je nog wat setjes thuis hebt liggen die je eigenlijk DoddeBAS JO8-1 Vaassen JO8-1G 10:30 Ruben Gort Ruben Gort niet meer gebruikt kun je ze deponeren in de speciale verzamelbak. Dit el El Achak Steenwijk/d' Olde Veste BAS MO15-1 9:00 B B Cuiteraard i l jia r trvoor Sven Huizinga CB B look ja t ‘oude’ padel ballen. geldt Sven Huizinga BB en GortSDV Barneveld MO13-2 BAS MO13-1 11:15 RikRik Kromhout De bak staat inmiddels in ons clubhuis. B B C B i l j a r t n Huizinga Kromhout Bas vanvan Luenen Bas Luenen Kromhout Jorden Muntslag Jorden Muntslag van Luenen Maak kennis met padel! Roy Peet Roy Peet en Muntslag Leander Touw aa dheeft mm i nsinds t ot n BAS Tennis &BPadel Peet Leander Touw B d in ojuni n 2019 de beschikking over 2 padelbaDagan Verkruijssen Dagan Verkruijssen nen. Om Biddinghuizen kennis te laten maken met deze vrij nieuwe sport nder Touw B awij dm n t ouit n om deze sport te ontdekken. Selim Yildiz Selim Yildiz nodigen eeniieder an Verkruijssen Timothy Zillmer m YildizTimothy Zillmer Vrije & gratis inloop op vrijdagavond contact: othy Zillmer contact: Vervanging spelerspas: uJ u d o o 2020 mag iedereen Vanaf vrijdagJ10 januari die dat wil komen kennismaVervanging spelerspas: d secretariaat@basjudo.nl secretariaat@basjudo.nl contact: ken met de padelsport. Iedere vrijdag vanaf 10 januari tot en met eind maart Henri Bolmer Bolmer 0321-332827 vangingHenri spelerspas: J u d owij een open inloop 0321-332827 organiseren vanaf 19.00 uur op ons park. secretariaat@basjudo.nl Desiree Bosch Desiree Bosch Bas Judo ri Bolmer Bas Judovalt alles alleen te0321-332827 Uiteraard organiseren als de banen bespeelbaar zijn. Dat Dirk van Dijk Dirk van Dijk www.basjudo.nl Afmelden trainingen: ree Bosch www.basjudo.nl Hoe staat het met uw goede Bas Judo betekent Afmelden trainingen: dus dat er bij regen / sneeuw of strenge vorst niet gespeeld kan Bart vanvan Dongen Bart Dongen Woensdag judo: secretariaat van Dijk Woensdag judo: secretariaat worden. Wij zullen dit tijdig communiceren met de www.basjudo.nl Afmelden trainingen: belangstellenden. Milan vanvan derder Geest voornemens voor 2020? Milan Geest wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert van Dongen wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert Woensdag judo: secretariaat Jamie vanvan Houten Jamie Houten wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl JiuJiu jitsu: Jacco n van der Geest Geef je op! wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl jitsu: Jacco wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert Loopt dat nog? NIET! Geef het een tweede kans. Nigel Kerkhoff Nigel Kerkhoff e van Houten Wij willen graag van te voren weten wie er belangstelling heeft. Je belangwedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Kom op dinsdag- donderdagavond of zondagmorgen, Jiu jitsu: Jacco Peter Knol Peter Knol stelling kun je aangeven middels een e-mail naar: l Kerkhoff kosteloos onder begeleiding lopen bij de Loopgroep Biddinghuizen. Marc van Nieuwenhuijzen inloop.padel@bastennis.nl r Knol Marc van Nieuwenhuijzen Edo Oosting Edo Oosting BB aa s ksektebt b aa ll c van Nieuwenhuijzen Dinsdagen donderdagavond aanvang 18.45 verzamelen Danny Schutte Wij hopen je te kunnen verwelkomen. Danny Schutte Oosting bij de Albert Hein. Zondagmorgen aanvang 09.00 verzamelen op de B a s k e tZaaiviool b a l 11, tel; 843262 Djaimie Vermeer Djaimie Vermeer Sleuteladres: ny Schutte Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 P-plaats bij het Spijkbos. Wij (kunnen) zorgen Sandra voor padelrackets en padelballen. Correspondentieadres: Scholtanus, Zaaiviool 11,11,Je hoeft alleen je Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool mie Vermeer Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 8256 ETET Biddinghuizen. Tel. 843262 enthousiasme mee te nemen. Pasfoto’s inleveren bijbij Allard Parksingel 61.61. 8256 Biddinghuizen. Tel. 843262 Pasfoto’s inleveren Allard Stuifzand, Parksingel Voor meer informatie zie de Stuifzand, facebook pagina van de Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, fluiten Kijk voor allealle actuele informatie over wedstrijden, enen tafelen opop dede Kijk voor actuele informatie over wedstrijden, fluiten tafelen Let op:op: vergeet niet je je naam achter opop dede foto te zetten! Let vergeet naam achter Loopgroep Biddinghuizen. 8256 ET site Biddinghuizen. oto’s inleveren bij Allardniet Stuifzand, Parksingel 61. foto te zetten! vanvan BAS-basketball: www.basbasketball.nl Zien we jou opTel. ons843262 park?? site BAS-basketball: www.basbasketball.nl Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal 8 55 d/Seniorencommissie BAS Voetbal

5


contact: secretariaat@basjudo.nl 0321-332827 Bas Judo BAS BUDO: Contact: www.basbudo.nl secretariaat@basbudo.nl www.basjudo.nl Afmelden trainingen: Woensdag judo: secretariaat Nieuw judo pak: Trainers: wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert basbudojudopak@gmail.com Lesjitsu: groepJacco 1 & 2 Daniël Wassenaar. wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu 2e Dan Les groep 3 & 4 Dolf Karelsen. 4e Dan

B udo

Bas ketba l

a s k e tPROEF b a l LES. Maak een afspraak via: 3xBGRATIS secretariaat@basbudo.nl Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, Woensdag: 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Techniektraining: Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de Les 1: 17.00–17.45 uur site groep van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Les groep 2: 17.45–18.30 uur Wedstrijdtraining: 18.30–19.15 uur (voor geselecteerde judoka’s uit les groep 2 en 3) Les groep 3: Les groep 4:

5

19.15–20.00 uur 20.00–21.15 uur

Afmelden trainingen: Woensdag bij secretariaat@basbudo.nl (voor 16.45 uur).

Bowlen met een koers! Het spel is afgeleid van het Engelse ‘Bowls’ De bedoeling is dat de koersbal zo dicht mogelijk bij het doelballetje rolt. De koersbal heeft een ovale vorm en het zwaartepunt ligt niet in het midden. Hierdoor legt de bal een boogvormige baan af, een zogenaamde ‘koers’. Meer informatie Voor €2,- per maand kun je iedere dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur deelnemen aan koersbal in Het Koetshuis in Biddinghuizen (De Haflinger). Voor meer informatie: de heer Storm via 06 46 04 78 80 of fransstorm42@outlook.com

Vier Internationale Vrouwendag in FlevoMeer Bibliotheek Dronten Huis voor Taal en de Soroptimistclub Flevoland vieren ook dit jaar internationale vrouwendag en wel op maandagavond 9 maart. Wij nodigen alle vrouwen van de gemeente Dronten uit om dit samen met ons te vieren. De gratis avond begint om 19.00 uur in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Vanwege de ruimte is aanmelden noodzakelijk. Dit kan tot 5 maart via info@huisvoortaaldronten.nl. Dit jaar is het thema “vrijheid”. Vrijheid is niet voor alle vrouwen vanzelfsprekend. We staan stil bij de verschillen in betekenis. Want wat betekent vrijheid voor jou? We horen het graag. Om positief naar de toekomst te kijken en elkaar positieve energie te geven, wordt er ook een workshop Tai Chi gegeven. Wij hebben er zin in en we kijken uit naar deze gezamenlijke ontmoeting.

Website: www.basgymnastiek.nl

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 9 maart 2020 Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, U bent van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering! Waar en wanneer? De ledenvergadering vindt plaats op maandag 9 maart 2020 om 20.00 uur in Kerkcentrum de Voorhof. Vanaf 19.45 staat de koffie voor u klaar. Komt u ook? Meldt u zich dan voor 7 maart aan via het e-mailadres secretariaat@basgymnastiek.nl. Tot dan! Het bestuur van BAS Gymnastiek

Speel bingo in Het Koetshuis Iedere laatste vrijdag van de maand wordt er van 14.00-16.00 uur bingo gespeeld in Het Koetshuis in Biddinghuizen. Je speelt de bingo onder het genot van een lekker kopje koffie of thee. Tijdens de bingo zijn er leuke prijzen te winnen! Deelnemen kost €2,- per keer. Meer informatie Voor meer informatie: mevrouw Bink, 0321 332 665

KLAVERJAS DAG Vrijdag 21 Februari 2020 Met leuke verloting Waar: Koetshuis Biddinghuizen Tijd: aanvang 9.30 - 16.30 uur (zaal open 8.45 uur) Prijs: €10,00 (incl. lunch & 3 x koffie of thee) Opgeven Op de lijst in de tweede kamer van Het Koetshuis Of op tel. 06-12128009 of per mail: a.dal32@upcmail.nl Sluitingsdatum: 17 februari 2020 Verkoop van de lootjes bij binnenkomst van de zaal. 9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij er-8 de8 ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen 330616, mob. 06-11218658. Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 verversen GICOM loodgieterswerk www.schaapholland.nl Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst Telefoon 0321-335050 0321-335051 nieuwbouw - casco verwarming www.schaapholland.nl Plantweg 15 de Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling www.schaapholland.nl 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar www.schaapholland.nl het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk N menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek E R S- verhardingen Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl N *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde O Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 E R R Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten SEN LOGOPEDIE: 0321-333493. A SO 0624127084 (0321) 38 60 60 R 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler je zelf controleren H RS N *Koppakkingen L muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, hebmoet meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK A O S I T * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 E R R De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: S Hbouw S begeleiding voor A L verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles specialist in en VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl IN W TO festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje H R LS * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix A T specialist in renovatie van: polyesterhars, UI SS W N K specialist in LS Hpolyesterhars, Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. W N T schuren - bewaringen epoxyhars, UI van Teddy Scholten: ‘weet jeâ€?.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein polyesterhars, KU S specialist in CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06W epoxyhars, plamuren & woningen - verhardingen N K maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor epoxyhars, heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, polyesterhars, U PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net plamuren & onderhoudse.d. levering bouwmat. K plamuren & epoxyhars, 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net onderhoudsSchilderwerk Beglazing middelen ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren onderhoudsplamuren & worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom middelen Wilsor kunstharsen begeleiding voor -APK keuring middelen THUISZORG ICARE onderhoudsonderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking Houtsanering Noorderbaan 46-48 Wilsor kunstharsen kunnen we de uitgebloeide takken met de helft inkorten om zo een stevizelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. Wilsor kunstharsen middelen 8256 PR Biddinghuizen 46-48 -Lease service Noorderbaan langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad Noorderbaan 46-48 spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen Noorderbaan 38, Wilsor kunstharsen uitdeuken zonder spuiten, leenauto Tel: 0321 33 11 67 PR Biddinghuizen Biddinghuizen -Airco service 8256 8256 PR uur: 8085 SG Doornspijk Noorderbaan 46-48 JoseinGouwenberg T 0321 -een 33 16 49 Er werd soms 8256 PR Biddinghuizen Fax:0321 0321 vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in revue. Tel: 0321 3333 1110 6774 Tel: 33 11 67 beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: 8256 PR Biddinghuizen Noorderbaan 19-21 Naar de schoonheidsspecialiste, E-mail: info@wilsor.nl F 0321 33 22 04 Fax: 0321 33 10 74 T . 0321 – 33 16 49 0321 33 10 74 Mocht u tijdens een wandeling of fietstocht over de Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00 uur: 0321-333255. Tel: 0321 33 11 67 geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat al in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl het doet jeop goed voel I aan www.hedibouw.nl www.wilsor.nl www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icare Verpleging endat verzorging Fax: 0321 33 10 74 dan eens bij en school De je! Tamarisk: Hier I. de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, www.wilsor.nl Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 van tot 23.00 uur, E-mail: info@wilsor.nl haar ben ik745 erin gerold. www.wilsor.nl E340 . info@hedibouw.nl info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 zeker 13 E 458bepaalde - Tel: 0321 - 33 21 46 Tamarix net is07.00 uitgebloeid maar een schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833die voor overige tijden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 www.wilsor.nl Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen DiĂŤtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

Werkplaats focwa normen De Waard BV 0321volgens -BV 332484 De Waard normen De Waard BV Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl De Waard BV Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

Ploegschaar 58, Biddinghuizen Loonwerk en grondverzet grondverzet www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Loonwerk en Loonwerk en grondverzet www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Loonwerk en /grondverzet Tel. Fax0321-333189 0321-333189 Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax

Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189

Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV installatie service onderhoud

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling *Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

www.wouda.nl

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO LEKKERKERKER

MACHTIGINGSCOUPON

DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ

Autoschade

YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUVEHZHJ JHYHOUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS ZLM]HULQJ DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Schilderwerk -EHXUVZDQGHQ Beglazing IXOO FRORUV RQWZHUS à \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO EHZHJ ZLM]HULQJ YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV EHGULMIVNOHGLQJ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 JHYHOUHFODPH HQ RQWZHUS YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUVEHOHWWHULQJ EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU ]XLOHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Wandafwerking - EHGUXNNHQ Houtsanering Schade taxatie, schade reparatie, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 OLFKWUHFODPH HQ RQWZHUS Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto EHGULMIVNOHGLQJEHGUXNNHQ EHGUXNNHQVSDQGRHNHQ VSDQGRHNHQ LQ LQ IUDPH IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 EHGULMIVNOHGLQJ EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ HQ RQWZHUS RQWZHUS YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ beschikbaar. YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ DAAR RED JE LEVENS MEE Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie,

2012 2

0

0

03 0

2012

1-1-2

0

ag na 10

Belt u naar Giennes Bies

kn wa bew

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

â‚Ź6 bee Te Ei van ge â‚Ź Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 groot: â‚Ź......................................................... automatisch af te laten schrijven. Machinebouw Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geĂŻnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hemtechniek zoekt Machinebouw Transport Machinebouw SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Machinebouw Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, en alles van Hem verwacht.CV EN WATER

De vi De gez gez alle alle tele tele

Service inTelefoon afvaltransport Een adres waar uwNoorderbaan belangen voorop staan Biddinghuizen 0321 - 33 11 45 Noorderbaan88, 88,8256 8256PR PR Biddinghuizen Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 Korenmaaier 13-15 Noorderbaan 88, 8256 Biddinghuizen tel. fax. 0321 -- 330101 tel.0321 0321- -333310, 333310, fax.PR 0321 330101 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl Tel.: (0321) 330120 / tel. 330777 (0321) 330690 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 0321- -Fax: 333310, fax. 0321 - 330101

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Transport techniek Trappen en balustrades Transport techniek Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... DEALER ATAG en VERWARMING Trappen balustrades jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren Trappen balustrades DEALER ATAGen VERWARMING Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen Service in afvaltransport www.alphabiddinghuizen.nl Service in afvaltransport tel. 0321 - 333310, fax. 0321 - 330101 9

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Transport techniek De Bijbel Klaagliederen 3:25 financiele administraties -Bron: ondernemingsplan Service afvaltransport Trappeninen balustrades

8

8

8256 SK Biddinghuizen

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

E-mail: j.looman@hetnet.nl

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


Foto: © Oranje Fonds - Remko de Waal.

Oranje Fonds zoekt vrijwilligers voor 16e editie NLdoet Grootste vrijwilligersactie van Nederland op 13 & 14 maart

Het Oranje Fonds is op zoek naar mensen die zich in willen zetten voor een ander tijdens NLdoet 2020. Op 13 en 14 maart organiseert het Fonds voor de 16e keer de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Op deze dagen zijn in heel het land duizenden activiteiten te vinden waarbij iedereen zich een dag(deel) belangeloos in kan zetten voor andere mensen. Aanmelden kan via www.nldoet.nl. Of je nu van koken, tuinieren, klussen, schoonmaken of spelletjes spelen houdt, er is voor ieder wat wils tijdens NLdoet. Omdat er zo veel activiteiten in heel het land georganiseerd worden, is er altijd een te vinden die past. Denk aan het organiseren van een uitstapje voor ouderen of meedoen aan een spelletjesmiddag voor mensen met een beperking. Maar het is ook mogelijk mee te helpen bij het opknappen van een dorpshuis, het aanleggen van een buurtmoestuin of het schilderen van de hekken van een kinderboerderij. Belangeloos iets voor een ander doen NLdoet is voor veel mensen een eerste kennismaking met vrijwilligerswerk. Het Oranje Fonds wil de deelnemers laten ervaren dat vrijwilligerswerk niet alleen heel fijn is voor degene die geholpen wordt, maar dat het ook heel leuk is voor de vrijwilliger zelf. Mensen beleven er plezier aan belangeloos iets voor een ander te doen, en doordat er een gigantische keuze aan

activiteiten is, kan iedereen iets vinden dat bij hem of haar past. Daarnaast ziet het Oranje Fonds NLdoet als een ode aan de vele vrijwilligers die zich inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in de Nederlandse samenleving. Zij maken het verschil in ons land. Trots Het is het 16e jaar dat het Oranje Fonds NLdoet organiseert. Peter Douwes, directeur Oranje Fonds: “Ieder jaar weten wij met NLdoet honderdduizenden mensen te mobiliseren. Daar zijn wij trots op, want dit zijn allemaal mensen die zich belangeloos inzetten om een ander te helpen. Door naar elkaar om te kijken maken we de samenleving een stukje mooier. Dat gebeurt in ons land al dagelijks op grote schaal, en met NLdoet zetten we de spotlight daarop.” Over Oranje Fonds Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Jaarvergadering Vrouwen van Nu Uw advertentie hier?

Op woensdagavond 12 februari houden de Vrouwen van Nu hun Jaarvergadering, en voor het gedeelte van de avond na de pauze heeft de contactgroep van Martje Mr M.R. De Wilde de Ligny, notaris te Dronten uitgenodigd. Ze komt ons vertellen over erfrecht, testament etc. Aanvang om: 19.45 uur, in De Voorhof

11


– Ingezonden brief –

10-jarig jubileum voor planologische wanprestatie van de gemeente Dronten: Halverwege 2010 is de gemeente Dronten zich gaan uitspreken over de situatie op een voormalige agrarisch erf aan de Bremerbergweg in Biddinghuizen. En sindsdien voert de gemeente de ene na de andere procedure.

niet opgevallen. Nu dit in 2010 bij de executieverkoop wel naar voren komt moet de gemeente gaan handhaven. Maar omdat in de administratie van de gemeente de nieuwe woning helemaal niet voor komt, wordt de voormalige pachterswoning weer als woning aangewezen.

Bij de bouw van de toch al behoorlijk grote nieuwe woning in 2004, wordt ook de veel kleinere oude pachterswoning gehandhaafd om in te zetten als gastenverblijf. Doordat er een nieuwe woning wordt gebouwd, terwijl de oude niet wordt afgebroken, is bij de vergunningsaanvraag direct opgemerkt dat er geen twee woning mogen ontstaan. Maar door van de oude pachterswoning een ondergeschikt bouwdeel te maken, met als functie gastenverblijf, kon daar aan worden voldaan. Op basis hiervan werd de vergunning verleend en is de nieuwe situatie gebouwd. Maar helaas verzuimde de gemeente daarna de nieuwe situatie in hun registratie te verwerken.

En daarmee is een planologisch spagaat geboren. De nieuwe hoofdwoning met alle voorzieningen en 85% van de grond en de gebouwen mag van de gemeente niet als zelfstandige woning gebruikt worden terwijl dit wel zo bedoeld is. Maar het afgesplitste deel met de verbouwde pachterswoning kan zonder eigen inrit, voordeur en meterkast niet meer zelfstandig als woning functioneren, juist omdat het daarvoor ook niet meer bedoeld is. De illegale broer in het gastenverblijf veroorzaakt daarom ook doorlopend een conflict met nieuwe eigenaren van de hoofdwoning over het gebruik van hun perceel. En de gemeente kan zich daarin ook niet afzijdig houden omdat de blunderende gemeente door haar eigen fouten ineens aan dezelfde kant staat als de illegale broer. Regelmatig moet de gemeente komen opdraven als de bewoner van het gastenverblijf weer eens gesommeerd wordt op zijn eigen erf te blijven.

Toen in 2010 de nieuwe woning te koop werd aangeboden bleek dat er toch een illegale dubbele woonsituatie was gecreëerd. De oude pachterswoning was niet in gebruik als gastenverblijf maar was met een klein deel van het erf afgesplitst en verkocht aan de broer van de hoofdbewoner in de nieuwe woning. Deze broer is vervolgens met zijn gezin als tweede huishouden illegaal in de voormalige pachterswoning gaan wonen. En omdat beide dezelfde achternaam hadden was de gemeente deze situatie in eerste instantie

prik bord! Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week ZOALS WATER HET GEZICHT WEERSPIEGELT, ZO WEERSPIEGELT HET HART DE MENS

Ook pogingen van de nieuwe eigenaar om de afgelopen twee jaar constructief het gesprek aan te gaan met de buurman en de gemeente draaien op niks uit. Elke poging om naar de feiten te kijken wordt krampachtig geblokkeerd. En juist omdat de gemeente zich ondertussen wel realiseert dat hun aanname is gebaseerd op een blinde vlek in de administratie, kan de gemeente daarbij ook niet terug vallen op de normale procedures. Betrokken partijen worden terzijde geschoven, een uitspraak van de rechtbank wordt genegeerd en de burgemeester wordt ingezet om de eigenaren van de nieuwe woning onder druk te zetten. Als deze daar niet gevoelig voor blijken te zijn wordt zoals beloofd een pakket zelfverzonnen handhavingsprocedures uit de kast getrokken. Uniek voor de gemeente Dronten, maar ook voor heel Nederland, wordt er inmiddels gehandhaafd tegen het bewonen van een woning met een eigen woonfunctie, inrit, voordeur, meterkast en huisnummer, op een perceel met een woonbestemming, gebouwd met een bouwvergunning voor een woning. Wordt er gehandhaafd tegen verblijfrecreatie in een door de gemeente aangewezen gastenverblijf, op een locatie bestemd voor verblijfrecreatie. En wordt als klap op de vuurpijl een jacuzzi gebombardeerd tot illegaal bouwwerk door de lijst met vergunningsvrije bouwwerken hier ongeldig te verklaren. De procedures zijn niet alleen juridisch volkomen onhoudbaar, ze dienen natuurlijk ook geen enkel gemeentelijk doel. Maar toch worden kosten nog moeite gespaard om al 10 jaar lang een fictief scenario in de lucht te houden dat alleen bestaat in de blinde vlek van een gemeentelijke administratie. Inmiddels is de gemeenteraad gevraagd zich te buigen over dit opmerkelijke jubileum. Naam en e-mailadres bij de redactie bekend

Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508 Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl “Lieve Jaap, Ik zou zo verloren zijn zonder jou. Jij bent mijn betere helft. Ik beloof dat ik jou net zo gelukkig maak, als jij mij maakt. Liefs jouw Fem”

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Profile for Biddinghuizen Actueel

Biddinghuizen Actueel - Jaargang 39 - Nummer 6  

Biddinghuizen Actueel - Jaargang 39 - Nummer 6  

Advertisement