Biddinghuizen Actueel - Nummer 48

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 48 27

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 38 JAARGANG weeknr:

WWW.BACTUEEL.NL

40 jarig jarig Boekverkoop 40 Boekverkoop in bibliotheken Winterfair Biddinghuizen Biddinghuizen bruist! jubileum jubileum Op vrijdag vrijdag en zaterdag zaterdag juli zijn boeken niet alleen te in u vindt dat hij/zij eenboeken steuntjeniet in de rug zou verdienen. Zo is Sinterklaas nog maar nét welkom geheten66in Op en 77 juli zijn alleen te leen leen in de de

bibliotheken maarWilt ooku te variëren vanStuur romans datkoop. lieverDe nietboeken op die manier doen? dan tot een ons dorp of het volgende evenement staat al voor Zaterdag 7 juli juli viert viert ACV ACV bibliotheken maar ook te koop. De boeken variëren van romans tot Zaterdag kunstboeken tot kinderboeken. Prima geschikt om mee te nemen op mailtje naar kerstmarkt@ijsvogel.net. Wie weet maken de deur. Op7 Zaterdag 7 december tussen 13 uur en kunstboeken tot kinderboeken. Prima geschikt om mee te nemen op de Flintstones Flintstones haar 40 jarig de haar jarig we uw kandidaat blij met een gezellig kerstpakket. 20:00 uur vindt dit jaar40 weer de Winterfair plaats. vakantie. vakantie. jubileum. jubileum. metstuk de en lichtjestour stoet van feestelijk In verband met de verbouwing van de vindtkosten de €€Samen Dekerk boeken kosten 0,75 per per stuk en 10 voor voor €€(een 6,-. In In de bibliotheek in De boeken 0,75 10 6,-. de bibliotheek in Van11.00 11.00uur uurtot tot 17.00 uurop mogen verlichte tractoren) zijn we€ervan overtuigd dat ooktas de Winterfair deze keer plaats het evenementen terreinechter Van 17.00 uur mogen Dronten geldt een speciale actie: voor 5,kunt u een plastic Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas de coureurs in verschillende specWinterfair weer een sfeervol evenement gaat worden. hetcoureurs Maaiveld. de in verschillende specmetromans romansen en informatieve informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor €€ 7,50 7,50 een een plastic met plastic tas tas met met taculaire klassen hun rijkunsten rijkunsten Er zijn nog enkele kramen te huur, en ook nog een paar taculaire klassen hun jeugdboeken. jeugdboeken. plaatsen op de Heeft u interesse? Stuur Binnenkort volgt het gehele programma. Houdt hierlaten zijn zijn opkofferbakmarkt. het Van Van Werven Werven laten op het voor onze website www.ijsvogel.net of onze faceboodan eenaan mailtje naar kerstmarkt@ijsvogel.net Circuit aan de de Biddingringweg Biddingringweg in Circuit in De boekverkoop boekverkoop isiskpagina tijdensinopeningstijden openingstijden in de de bibliotheken bibliotheken Dronten, De tijdens in Dronten, de gaten! Biddinghuizen. De autocross is Biddinghuizen. De autocross is Swifterbant en Biddinghuizen. Zie Zie www.flevomeerbibliotheek.nl www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant en Biddinghuizen. Vanzelfsprekend treft u ook weer een kraampje aan van speciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitgespeciaal de IJsvogel, kunt uen ook wordt iemand opgeven van wie www.facebook.com/StichtingDeIJsvogel breid meteen eenhier duo-race breid met duo-race en ererwordt geeindigd met een nieuw in het geeindigd met een nieuw in het leven geroepen caravanrace. In en leven geroepen caravanrace. In en rondom een een tent tent kunt kunt uu genieten genieten Afscheid juf Riet rondom Uitnodiging Afscheid Helder Uit vaneen eenuitgebreid uitgebreidassortiment assortimentaan aan van versnaperingen en er zullen veel versnaperingen‘Een en er zullen veel inNa Na 34jaar jaar in het het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvan 28 jaar jaar op opkind’ De Wingerd Wingerd gewerkt duik de leefwereld van mijn 34 in 28 De gewerkt extraaktiviteiten aktiviteitenzijn zijnvoor voorjong jongen en extra te hebben, gaat juf Riet met pensioen. te hebben, gaat juf Riet met pensioen. oud,zoals een een bungee trampoline, oud,zoals bungee Benieuwd naar waar trampoline, uw zoon of dochter zoal uit- Programma een V8-buggy, V8-buggy, race simulator simulator en inWij een race en 19.00 uur bent ulaten welkom en om 19.30de uurreceptie start de gaat? Op maandag 16 december De willen Steigerdit willen ditinniet nietVanaf ongemerkt voorbij laten gaan. Tijdens Wij ongemerkt voorbij gaan. Tijdens de receptie een klimwand en voor de allereen klimwandenenopvoor de aller- in willen avond met een opening, gevolgd door een interactieve Swifterbant 18 december Het Koetshuis willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. theDe kleinsten een springkussen springkussen engratis atervoorstelling Zij 16.00uur laten zien tot hoe17.30uur. u het gesprek in Biddinghuizen vindt er een ouderavond kleinsten een en receptie wordt gehouden gehouden op vrijdag vrijdagvan 13DNL. juli van van receptie wordt op 13 juli 16.00uur tot 17.30uur. schminken. plaats. De boodschap: ouders hebben invloed op het met kinderen aangaat, waarbij u zelf input kunt geven. schminken. Daarna volgt er een interactieve quiz verzorgd door Tactus uitstellen van het alcoholgebruik van hun kind! Verslavingszorg die gaat over kennis van jongeren en alcoEenzeer zeergeschikte geschikte"UIT-TIP" "UIT-TIP"voor voor Een Als verzorger van een puber eenouder iederofdie die op zoek zoek naar bent u waarschijn- hol. De avond eindigt rond 21.30 uur en wordt afgesloten een ieder op isis naar lijk vaak zoekende u bepaaldeenzaken het beste kunt met informatie over het landelijke ‘Ik Pas’ programma. spanning, sensatie,hoe spektakel spanning, sensatie, spektakel en aanpakken. Pakt u het aan zoals u van uw ouders ge- De avond is hetzelfde als de avond die afgelopen mei jl. is plezier! plezier! leerd heeft, hoewel de wereld en kennis veranderd is? georganiseerd in De Meerpaal. Ditmaal is alleen de locatie Of toch liever anders? Tijdens ‘Helder Uit’ krijgt u in- veranderd. formatie over opvoeding in relatie tot alcohol. Helder Uit wordt georganiseerd door De Meerpaal Welzijn, Aanmelden Aanmelden voor deze avond kan per mail, GGD Flevoland en Tactus Verslavingszorg. helderuit@meerpaal.nl

NL-Alert controlebericht op maandag 2 december Maandag 2 december rond 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Ook in Flevoland. Het NL-Alert controlebericht ontvang je op je mobiel. Ook is NL-Alert te zien op steeds meer digitale reclameschermen en digitale vertrekborden van bus, tramZonne-Energie en metro. Waar je NL-Alert ook Zonne-Energie ziet, in NL-Alert staat altijd wat er aan de met Zonnepanelen hand met is, watZonnepanelen je moet doen en waar je meer 'uit'Biddinghuizen Biddinghuizen informatie en updates kunt vinden. 'uit'

NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat je het beste kunt doen en waar je meer informatie en updates kunt vinden. Zie je een NL-Alert? Volg de instructies op, informeer anderen en help de mensen om je heen. Zo weten zij ook wat ze moeten doen.

Bij een ramp bij jou in de buurt, kan de oversinds2001 2001 heid je via sinds NL-Alert alarmeren en informe0321 332038 ren. Naast0321 NL-Alert op je mobiele telefoon 332038 zie je deUw van NL-Alert op steeds eigenstroom stroom Uwberichten eigen meer digitale reclamezuilen, vertrekborden v.a.bus, 0,05 v.a. €€0,05 bij haltes van tram en metro. In een

Op de meeste telefoons is NL-Alert automatisch ingesteld. Zodra je een NL-Alert ontvangt, laat je telefoon een hard en doordringend alarmgeluid horen.

Ecosave Ecosave

Dit moet je doen bij een NL-Alert 1. Lees direct het bericht. 2. Volg de instructies op. 3. Informeer en help de mensen om je heen.

02 juli 26 02 NOVEMBER juli 2012 2012 2019

AAggeennddaa 07 07 juli juli :: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones 510dec Fietsen ntspanningssessie 20.10 - 21.15 10 juli met juli :::O Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen uur, baan 32 bij Cesartherapie 11 11 juli juli :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg 18 juli : Seniorenmiddag 18 juli :Animee. Seniorenmiddag 26 juli Fietsen met juli :::Repair FietsenCafé met de de gezamelijke gezamelijke 726dec vrouwen vrouwen verenigingen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke 714dec aug : :Winterfair Fietsen met de gezamelijke vrouwen vrouwen verenigingen verenigingen 7 dec ::Lichtjestour 15 aug Seniorenmiddag 15 aug : Seniorenmiddag 23 aug : Fietsen met de 10 23 dec aug : :Kerstviering Fietsen metPassage de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen 11 dec ::Zijaktief VanScharrelberg advent tot driekoningen 05 sept Open dag 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 sept Anbo 11 lgemene ledenvergadering 11 dec sept ::: A Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo 11 11 sept sept :: ledenavond ledenavond Passage Passage Biddinghuizen, 12 Afdelingsavond van 12 sept sept :: Volkstuinvereniging Afdelingsavond Vrouwen Vrouwen vannu nu 19 Seniorenmiddag 19 sept sept :: 20.00 Seniorenmiddag uur, De Voorhof 19 19 sept sept :: ZijActief ZijActief lezing lezing Ans Ans Schrijer Schrijer 13 erstconcert Vrouwenkoor de 25 sept Anbo 25 dec sept :::K Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo 25 IVN van met 25 sept sept ::Paradijsvogels, IVN viert viert “het “het jaar jaar vande debij” bij” met De Voorhof Aanvang een een lezing lezing inin het het Koetshuis Koetshuis 03 03 okt okt 20.00 uur entree 5 euro p.p t/m 77 okt: Najaarsfeestweek Koetshuis t/mdec okt: Koetshuis 13 : CNajaarsfeestweek hristmas 2019 Ahoy, met piratenkoor 04 okt 04 okt :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting ininhet Blauwbaarden.Ontmoeting Aanvang: 20.00 uur 07 okt :deInterreligieuze het Koetshuis. Koetshuis. inledenavond de Hoeksteen, Swifterbant 09 okt : Passage 09 okt : ledenavond Passage 09 okt Bijeenkomst 18 in de Voorhof 09 dec okt ::: Seniorenmiddag Bijeenkomst Anbo Anbo 10 okt :: Afdelingsavond Vrouwen van nu 10 okt Afdelingsavond Vrouwen 18 dec ::K ZijActief erstavondworkshop Vrouwen van Nu,van metnu 10 okt 10 okt : ZijActief workshop 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis Dubois in Colombinehuis 14 okt :Martine Benefietconcert 17 okt 17 dec okt :::Z Seniorenmiddag Seniorenmiddag 22 on en Zegen:Anbo Kerstzangavond in de 23 okt : Bijeenkomst 23 okt : Bijeenkomst Anbo 31 Afdelingsavond AanvangVrouwen 19.00 uurvan 31 okt okt ::Voorhof. Afdelingsavond Vrouwen vannu nu 09 09 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 410jan Café zon 10 nov Boekenmarkt nov :::Repair Boekenmarkt zon en en zegen zegen 11 nov Benefietconcert inin Colombinehuis nov :::Repair Benefietconcert Colombinehuis 111feb Café 13 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 713mrt Café passage 13 nov Ledenavond nov :::Repair Ledenavond passage 13 nov IVN nov :::Repair IVN lezing lezing over bevers bevers 413apr Café over Staatsbosbeheerruimte StaatsbosbeheerruimteZ60 Z60 217mei Café 17 nov Sinterklaasintocht nov :::Repair Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen nov : :Repair gez. avond 620jun Café 3 vrouwen verenigingen 21 21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 27 nov : Bijeenkomst 27 nov : Bijeenkomst Anbo Anbo 11 11 dec dec :: advent/kerstavond advent/kerstavond Passage Passage 11 dec : Bijeenkomst Anbo 11 dec : Bijeenkomst Anbo 12 dec : Seniorenmiddag 12 dec : Seniorenmiddag 14 14 dec dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt 19 19 dec dec :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu 19 dec : ZijActief 19 dec : ZijActief kerstavond kerstavond

FRENCH FRENCH MANICURE… MANICURE…

Heeft u agendapunten?

•• Natuurlijke Natuurlijke mooie mooie gelakte gelakte Geef ze aan ons door. nagels, of uw nagels, of uw teennagels…! teennagels…! •• Basislak Basislak met met een een mooi mooi wit wit randje. randje. •• Durf Durf uw uw handen handen weer weer te te laten zien. laten zien. •• Nu Nu voor voor maar maar €€ 17,50 17,50 en… en… Het Het setje setje nagellak nagellak krijgt krijgt u u er er gratis gratis bij!! bij!! Be Be Beautiful Beautiful Dreef Dreef 65 65 8256 8256AZ AZ Biddinghuizen Biddinghuizen 06 06 -- 53 53 62 6262 6224 24


2012 2

0

0

03 0

2012Telefoon 0 ag na 20321-335051 Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen 0321-335050 www.schaapholland.nl 035-6245555. Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, hebwww.schaapholland.nl meegedaan met een song-

Te l e f o o n n u m m e r s Te l e f o o n n u m m e r s

Jeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands -APK keuring spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 -Onderehoud en reparatie alle merken van Teddy Scholten: ‘weet je�. De rest zong in het Engels. Met de gitarist -Lease service R EN uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We-Airco vormden The ThreeSblues, N Toos, service OAR 0320-233565; inloopspreekuur: R ENdonder-APK keuring 0321-332575. Bij ons altijd S ik en Ruud ter Weyde ( bekend van studio sport en langs de lijn) S -Schade reparatie E en waren R O R enH reparatie merken HUISARTSENPRAKTIJK: dag-Onderehoud 13.00 totL 14.00 uur: 0321-333255. S alle N zomer/wintercheck gratis A S -Laswerkzaamheden Iservice TO R E bestaan al R onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, 0321-331414. -Lease H S S A L S Icare Verpleging enspecialist verzorging in APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: -Accu's,banden en uitlaten O I W T R N H L TANDARTS: 0321-331070.jaar in Hilversum. -Airco service langer dan vijfentachtig Het zijn accordeonspelers. trad S 0321-332575. A I745 S Tincl. specialist inIk uur, APK 29,50 all polyesterhars, U 0522-279 07.00 tot in 23.00 -Wintersets opslag W N Svan Hspecialist FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: 06-28847141 FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. K in soms L -Schade reparatie HUISARTSENPRAKTIJK: W vrij veel op in Hilversum en zat in Huizen al in een revue. Er werd I Toverige polyesterhars, N epoxyhars, U -2 Wasboxen 0900-8833 voor tijden. LOGOPEDIE: 0321-333493. polyesterhars, KU S -Laswerkzaamheden specialist in 0321-331414. epoxyhars, plamuren & door Airco service Nzat al in K geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ik -Accu's,banden ze.W Toos deLEEF: revuePlaats en GROEPSPRAKTIJK Icare 1, epoxyhars, en uitlaten polyesterhars, U TANDARTS: 0321-331070. plamuren & onderhoudsK VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin 0321-332083. gerold. -Wintersets incl. opslag plamuren & 10 Noorderbaan epoxyhars, FYSIOTHERAPIE: 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. onderhoudsmiddelen Reparatie en onderhoud 0321-382473. Voor bevallingen en en Wasboxen onderhoudsLOGOPEDIE: 0321-333493. plamuren & t/m-2vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 middelen spoed: 06-53659191. Wilsor kunstharsen Biddinghuizen alle merken middelen GROEPSPRAKTIJK onderhoudsMet de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. Noorderbaan 46-48 de Wilsor kunstharsen VERLOSKUNDIGEN: Wilsor kunstharsen middelen 0321 - 332484 Noorderbaan 10 8256 PR Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: NOOD: Noorderbaan 46-48 Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. Nederlands fietsroute georganiseerd langs de grenzen vanuit Amersfoort Noorderbaan 46-48 0321-382473. Voor bevallingen en Wilsor kunstharsen Tel: 0321 33 11 67 035-6245555. PR Biddinghuizen Biddinghuizen 8256 PR spoed: 06-53659191. 08.30regen totwww.autofaber.nl 11.00 uur:8256 0321-312881. naar Den Helder over de Afsluitdijk. Veel en lekke banden. Die 1700 Noorderbaan 46-48 Biddinghuizen Fax: 0321 33 10 74 Tel: 0321 33 3311 1167 67 Tel: 0321 CHIROPRACTIE: 0525-651810. 8256 PR Biddinghuizen werk: maandag km had ik zelf eersteNOOD: gereden. Ik Maatschappelijk stond nog0321 wel eens in0321 de krant alsvan de E-mail: info@wilsor.nl THUISZORG ICARE Fax: 0321 3310 1074 74 0321 33 PSYCHISCHE EN als SOCIALE 332484 Tel: 33 11 67 Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag centr.heel telef. E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.wilsor.nl 035-6245555. Fax: 0321 33 10 74 Jeugdgezondheidszorg spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot tot 12.00 12.00 van 13.30-14.30 www.autofaber.nl uur. Ditinfo@wilsor.nl zijngezeten. zowel www.wilsor.nl E-mail: www.wilsor.nl Telefoon 0321-388 fers en lijnen neer910 en ben regelmatig door de Rijkspolitie achterna uur:

DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM GICOM

COMPOSTING COMPOSTING GICOM Schilder SYSTEMS SYSTEMS

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

NRPSOHHWUHFODPH QO

Wandafw

Gicom BV BV Gicom

Oogstweg99 Oogstweg COMPOSTING 8256SB SBBIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 8256 SYSTEMS Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Gicom BV

Belt u naar

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Mobiel Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

06 13 3

VERON ADMINI

financiele administrati -APK -APKkeuring keuring -Onderehoud alle -Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas jaarrekeningen -Lease -Leaseservice service -Airco service -Airco service -APK keuring Een adres waar uw b -Schade -Schadereparatie reparatie -Onderehoud en reparatie alle merken Plein 5 - 8256 AZ BIDD -Laswerkzaamheden -Laswerkzaamheden -Lease service -Accu's,banden Tel.: (0321) 330120 / 33 -Accu's,banden enuitlaten uitlaten -Airco service en -Wintersets incl. -Wintersets incl.opslag opslag -Schade reparatie -2 -2Wasboxen Wasboxen -Laswerkzaamheden

THUISZORG ICARE inloop spreekuren als telefonische Inloopspreekuur in Educatief Centrum: www.wilsor.nl 0320-233565; inloopspreekuur: donderdonderJeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuren: 0321-333377. elke dinsdag van 13.00 –0321-333255. 13.30 uur dag 13.00 tot uur: 0321-333255. Biddinghuizen: istotoverleden in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu spreekuur ma.14.00 t/mToen vrij. Toos 09.30 12.00 DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ Icare Verpleging en verzorging DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot uur: installatie service onderhoud zijn nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 745 inloopspreekuur: van 07.00 tot 23.00 uur, 23.00 uur, 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m 0320-233565; donderdat daar komRQWZHUS je verder 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO 09.00 FRORUV totEHXUVZDQGHQ Ă \HU mee ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. 17.00 uur: 0320-237666. Thuiszorgwinkel LEEF: Plaats Plaats 1, 1, vrij. ue. De Waard BV Icare Verpleging Icare en verzorging Yarden Uitvaartverzekeringen n elektrotechnisch EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS -Accu's,banden en uitlaten Yarden Uitvaartverzekeringen De Waard BV 8224 AB 745 Lelystad, 0320-752650 installatie service onderhoud 0320-752650 ma. De Waard -Wintersets incl. opslag 0522-279 van 07.00 tot 23.00 ma. uur, BV lichten krachtinstallaties Noorderbaan 10 Noorderbaan 10 Wil je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN -jeKLACHTENLIJN De Waard BV -2 Wasboxen 0900-8833 voor overige tijden. beveiliging daar kom verder mee uur of beroemd. Iedereen heeftPlaats een verhaal. Mail klachtenlijn dan naar Biddinghuizen Biddinghuizen Thuiszorgwinkel Icare LEEF: 1, Algemene op werkdagen: telecommunicatie Loonwerk en grondverzet grondverzet Yardenn elektrotechnisch Uitvaartverzekeringen Gezinszorg: spreekuur ma. t/m t/m vrij. vrij. Loonwerk en in 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. 388220. hermaloohuis@kpnmail.com databekabeling Loonwerk en grondverzet Noorderbaan 10 tot8.30-17.00 11.00 ag uur: na 0321-312881. 0321 201208.30 0vrij.: 3 lichten krachtinstallaties 0321-312881. 0321 -- 332484 332484 MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m uur, za.: 9.30-16.00 Loonwerk en /grondverzet tste Maatschappelijk n DRONTEN: werktuigbouwkundig Tel. Fax0321-333189 0321-333189 werk:maandag, maandag beveiliging Maatschappelijk maandag van van POLITIEBURO werk: Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax uur Biddinghuizen www.autofaber.nl *Olie verversen loodgieterswerk www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur enenwoensdagmiddag Tel. 8844. 0321-331401 / Fax 0321-333189 glo dinsdag, telecommunicatie woensdagmiddag donderdag vrijdag Gezinszorg: spreekuur ma. van t/m vrij. 0900Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 verwarming van uur. Dit zijn zijn zowel zowel SENIOREN databekabeling *Banden de 9.00-10.00 08.3013.30-14.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. 0321 - 332484 INFORMATIELOKET uur. Dit zijn telefonische luchtbehandeling inloop spreekuren als maandag telefonische telefonische n werktuigbouwkundig Maatschappelijk werk: van Spreekuur di. het spreekuren. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Accu’s 0321-333377 koeling spreekuren: www.autofaber.nl *Olie loodgieterswerk 9.00-10.00 0321-333377. uur enverversen woensdagmiddag DiĂŤtist: afspraken*Remmen ma. 09.00 tot 09.00 tot 316899. verwarming aar www.wouda.nl van 13.30-14.30 uur.t/mDitvrij.zijn zowel *Banden 12.00 telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m St. verliezenverwerken Flevoland luchtbehandeling inloopuur; spreekuren als telefonische me *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten vrij. 09.00 tot0321-333377. 17.00 uur: 0320-237666. 0320-237666. 0321-331377 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling spreekuren: op. 84 (0321) 38 60 60 dragen ziekte is overleden, 2 *Koppakkingen DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot DE ZONNEBLOEM installatie service installatie service onderhoud onderhoud *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN www.wouda.nl *Banden KLACHTENLIJN 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m PROTESTANTSE GEMEENTE ninmuzikaal begeleidster Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: AFD. BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee *Distributieriemen vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. De Noord 35 8251 GK Dronten BIDDINGHUIZEN aat 388220. *Accu’s Noorderbaan 88, PR Biddinghuizen 0321-331655 of 331368. n nelektrotechnisch (0321) 38 608256 60 Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, elektrotechnisch hts binnen en buiten schilderwerken POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: installatie service onderhoud GEMEENTE lichtdominee@ 2 tel. behangen 0321 - 333310, fax.DE0321 - 330101Tel: 0321-848658, licht-en enkrachtinstallaties krachtinstallaties Oogstweg VAN 8844.DRONTEN - KLACHTENLIJN DIERENAMBULANCE Joke 0900v/d Meij * glasvezel * sausen was beveiliging Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar *Remmen kom je verder mee protestantsegemeentebiddinghuizen.nl beveiliging SENIOREN INFORMATIELOKET INFORMATIELOKET Schilderwerk Beglazing SENIOREN DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen telecommunicatie 388220. di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Jolanda Aantjes - Lubbersen, or- Spreekuur telecommunicatie *Distributieriemen Bel voor een vrijblijvende offerte Spreekuur n elektrotechnisch 13.00u 14.00u de uur: Spreekuur di. en do. 9.30 totop 11.30 databekabeling POLITIEBURO DRONTEN: Wandafwerking -totHoutsanering Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06tel. 06-48462307 Biddinghuizen 316899. dus Schade taxatie, schade reparatie, licht- en krachtinstallaties Tel: 0624127084 316899. ssen en wensen de familie woensdag in Het Koetshuis: 09008844. Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen werktuigbouwkundig St. verliezenverwerken Flevoland beveiliging 53371293 St. verliezenverwerken Flevoland uitdeuken zonder spuiten, leenauto Mijn SENIOREN e-mail: cobydeboer@planet.nl. childerwerk -INFORMATIELOKET Beglazing Autoreparatiebedrijf 0321 388 710 *Olie loodgieterswerk Autoreparatiebedrijf *Olie verversen verversen loodgieterswerk 0321-331377 telecommunicatie en Gods kracht toe. 0321-331377 beschikbaar. Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Spreekuur Wijkagent Wijkpost woverwarming verwarming DE ZONNEBLOEM databekabeling Wandafwerking - Houtsanering DE ZONNEBLOEM Zondag 8 juli*Banden *Banden Poolse medewerkers nodig‌?? 316899. Schade taxatie, reparatie, ltuitu naar Giennes Bies luchtbehandeling Ploegschaar 7,schade 8256 SM Biddinghuizen luchtbehandeling AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen: AFD. BIDDINGHUIZEN n werktuigbouwkundig 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, St. verliezenverwerken Flevoland Aleksandar Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! *Accu’s koeling Aleksandar uitdeuken zonder spuiten, leenauto *Accu’s 0321332387. 0321-331655 331368. koeling Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 0321-331655 of 331368. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen loodgieterswerk biel 13 340 van 458 of - Tel: 0321 - 33 21 46 woensdag: en 06 bestuur 13.00-14.00 uur. 0321-331377 GICOM Dronten Oogstweg 22 met: beschikbaar. DIERENAMBULANCE *Remmen Voor informatie kunt u bellen Oogstweg www.wouda.nl verwarming DIERENAMBULANCE VAN DE DE *Remmen DIERENAMBULANCE www.wouda.nl DE ZONNEBLOEM VAN *Banden Heilig Avondmaal viering wenorganisatie Passage. u naar Giennes Bies AFD. DIERENBESCHERMING. luchtbehandeling O. ten Hoff tel 0591-549094 / DIERENBESCHERMING. AFD. Ploegschaar 7,Biddinghuizen 8256 SM Biddinghuizen AFD. BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen *Distributieriemen REGIO LELYSTAD De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing *Distributieriemen De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten Aleksandar bij *Accu’s koeling COMPOSTING FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ 0321-331655 331368. Tel. (0321) 330655, Faxten (0321) 06-51558557 L. Hoff 330691 tel FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel: 0624127084 (0321) el 06 1306-36293327 340 458 Tel: 0321 33 21 Tel: 0624127084 /of144 RED DDQKDQJZDJHQV EEN DIER (0321)38 3860 6060 60 *Koppakkingen YODJJHQ EHOHWWHULQJ SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH *Koppakkingen ‘NORBERTUS’ 53371293 DXWREHOHWWHULQJ IXOO VAN ZUDS DEUDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ verSYSTEMS Oogstweg 2 ZLM]HULQJ R.K. PAROCHIE DIERENAMBULANCE 53371293 Wandafwerking Houtsanering 0321-326533 / 06-11310835 *Remmen www.wouda.nl ADMINISTRATIEKANTOOR DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Gicom IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH DIERENBESCHERMING. AFD. de DXWREHOHWWHULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen *Distributieriemen dministraties -EHOHWWHULQJ ondernemingsplan De Noord 35 8251 GK Dronten YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Oogstweg 9 EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Biddinghuizen: YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Biddinghuizen: Biddinghuizen ngs Tel: 0624127084 (0321) 38 60 60 gen - belastingaangiften particulieren Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH 8256 SB BIDDINGHUIZEN YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ *Koppakkingen woensdag: 13.00-14.00 uur. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS 53371293 13.00-14.00 uur. woensdag: Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321om EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 DMINISTRATIEKANTOOR EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Spreekuur Wijkagent Wijkpost 332401 ( mevr. A. Scholten ) Buurtzorg Wijkverpleging YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Schilderwerk -- Beglazing waar uw belangen voorop Biddinghuizen staan ministraties - ondernemingsplan den Schilderwerk Beglazing YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Biddinghuizen: www.parochienorbertus.nl De Helling 15 56 AZ BIDDINGHUIZEN enen- belastingaangiften particulieren Wandafwerking woensdag: 13.00-14.00 uur. Wandafwerking - Houtsanering Houtsanering GH Dronten taxatie, schade Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 3301208251 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Vrijdag 6 juli en Telnr: 06-12373918 uitdeuken Machinebouw uitdeukenzonder zonderspuiten, spuiten,leenauto leenauto aar uw belangen voorop staan Schilderwerk Beglazing 10.00 uur: eigen voorganger een ouw van Stichting De Scharrelberg beschikbaar. beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN Machinebouw WoCo viering DAAR RED JE LEVENS MEE Wandafwerking Houtsanering Transport techniek DAAR -RED JE LEVENS Machinebouw Belt Schade taxatie, schadeBiddinghuizen reparatie, En / 330777 ddinghuizen, en dierenpark de Belt u naar naar Giennes Giennes Bies Bies Ploegschaar 0120 Fax:het (0321) 330690 MEE VoorMachinebouw al uw schilder, behang en u Ploegschaar7,7,8256 8256SM SM Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 En ooiing. Transport techniek Trappen en balustrades sauswerken. Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 Transport techniekMobiel 06 13Zondag 8 juli 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 beschikbaar. Transport techniek Tevens ook het kwartsen van muren. in 09.00 uur: eigen voorgangers -APK keuring DAAR RED JE LEVENS MEE Service inen afvaltransport Trappen en balustrades Belt u naar Giennes Bies Trappen balustrades Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen ant in de weer om het laatste van het casco af financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud en reparatie alle merken WoCo viering Trappen balustrades Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 - belastingaangiften -Lease service Service in afvaltransport aar watertel. gas, en0321 de elektriciteit aangesloten. Service in afvaltransport jaarrekeningen particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Airco service VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Service in afvaltransport VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Evangelische Gemeente Zeewolde erk nnen met de afwerking en PR inrichting. Noorderbaan 88, Biddinghuizen Noorderbaan 88,8256 8256 PR Biddinghuizen -Schade reparatie financiele -- ondernemingsplan Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED financiele administraties administraties ondernemingsplan 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. - -333310, fax. 0321 -- 330101 een Noorderbaan angshek bij de Osbornegroep geplaatst en tel.0321 0321 333310, fax. 0321 330101 Colofon: Een adres waar uw belangen voorop staan -Laswerkzaamheden jaarrekeningen -- belastingaangiften particulieren Zeewolde; tel. 036-5224348. jaarrekeningen belastingaangiften particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Accu's,banden en uitlaten ter- tel. 0321 bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Redactieadres / Secretariaat: -Wintersets incl. opslag 8 julivoorop Een waar belangen staan etje onds glad maken en sauzen, de toilet- en financiele - ondernemingsplan Een adres adresadministraties waar uw uwZondag belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 -2 Wasboxen Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 10.00 uur: Klaas van Denderen 5 -- 8256 AZ- belastingaangiften BIDDINGHUIZEN zen riciteit en het luchtbehandelingssysteem jaarrekeningen Plein 8256 * Voor het leveren en plaatsen van5alle soorten AZ glas BIDDINGHUIZEN particulieren Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00 uur). * Deuren - ramen - kozijnen Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Noorderbaan 10waar uwVRIJZ. * Bel voor een vrijblijvende offerte! GELOOFSGEMEENSCHAP belangen voorop staan Een adres FLEVOLAND Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Het De Kans: samen met en voor elkaar! eelStichting De Scharrelberg Predikant: ds.Inloophuis Johan de Wit, tel. Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 WWW.GEERTSGLAS.NL E-mail adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Op deze dagen/ tijden kunt u zo binnen lopen: 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, d ik bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 De •Veluwse 8251 Dronten, 10 tot 14:30 uur • Vrijdag, 10 tot 12:15 uur Dinsdag,Snees 10 tot20, 14:30 uurAJ• Donderdag, Bank: Rabobank ‘Flevoland’ Bank:gers Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.BA nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. voor hun inzet en tel. 0321-338685Woensdag Kerkdiensten in het tijden afhankelijk van activiteiten www.autofaber.nl > flexibele nia enthousiasme. Tevens een Odd Fellowhuis, wij op afspraak in de middaguren. Voor iedereen die het gewoon gezellig vindt, De Daarnaast Ketting 6werken te Dronten. aanvang 10.00 Bij klachten A kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 perwoord over van bezorging dank aanvandeB vele voor de anders leuke activiteiten en workshops; voor hen die advies of informatie nodig hebben; voor uur (tenzij vermeld)

Machinebouw Transport techniek Trappen K e r kend i ebalustrades ns ten Service in afvaltransport Aleksandar

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER Autoschade

NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO 1-1-2 1-1-2

1-1-2

22 2

LEKKERKERKER Autoschade

Uw advertentie hier?

BLONK

eellke gaf

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE Schildersbedrijf J. Buiten

sponsors, zowel grootaanleveren als Kopij en Advertenties voor zondagavond 22,00 uur klein, voor het vele materiGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel Druk: en Druk: gereedDrukkerij van der Wekken PrintOnMedia KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG schap dat ter beschikking is service VERT.: J.installatie VOGELAAR - TEL. onderhoud 0321-331801 gesteld en de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. n

elektrotechnisch

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

diegene die behoefte heeft aan een luisterend oor of praktische ondersteuning‌

Zondag 15 juli Loop eens binnen en laat u verrassen‌ de koffie/thee staat klaar! 10.00 uur: www.inloophuisdekans.nl • Havenweg 1 Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Turkse Mimar Moskee Havenweg 3


2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 3

Na een moedig gedragen ziekte is overleden, ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Na een moedig gedragen ziekte is overleden, Mevr. v/d Meij ons trouwe lid enJoke muzikaal begeleidster Wij zullen haar missen Mevr. Jokeen v/dwensen Meij de familie veel sterkte en Gods kracht toe. Wij zullen haar missen en wensen de familie Leden en en Gods bestuur van toe. veel sterkte kracht Christelijke vrouwenorganisatie Passage. Leden en bestuur van Christelijke vrouwenorganisatie Passage.

Ke rk diens t en binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte binnen en buiten schilderwerken tel. 06-48462307 Biddinghuizen behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen Poolse medewerkers nodig‌??

Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Voor informatie kunt u bellen met:

Poolse nodig‌?? O. tenmedewerkers Hoff tel 0591-549094 / Agrohulp Ten HoffL.kan helpen 06-51558557 tenuHoff tel !!

0321-326533 / 06-11310835 Voor informatie kunt u bellen met: Agrohulp ,Prof. Zuurlaan O. ten Ten HoffHoff tel 0591-549094 / 20 Biddinghuizen 06-51558557 L. ten Hoff tel 0321-326533 / 06-11310835 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Schildersbedrijf Nieuwbouw Stichting J. Buiten Het casco Christmas van de nieuwbouw van Stichting Scharrelberg 2019 AhoyDemet de Blauwbaarden De Scharrelberg (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Schildersbedrijf

Voor al uw schilder, behang en

Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. muziek en zang in winMuziekvereniging Amor Musae uit Swifterbant orga- voor het voetlicht zullen treden: sauswerken. Het casco nieuwbouw van Stichting Scharrelberg kwartsen van muren. en in kerstsfeer. Tevens ookJ.hetBuiten niseert, i.s.m.van met de piratenkoor de Blauwbaarden o.l.v.De ter(Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en laatste het dierenpark Catharina op vrijdag 13indecember "Christmas Voor al uw schilder, behang en Dagelijks Keekstra, zijn vrijwilligers druk de weer om het van het cascode af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Scharrelberg) zijn het voltooiing. sauswerken. De aangesloten. avond begint om 20.00 uur, de toegang is gratis. 2019 Ahoy" in nadert kerkcentrum degas, Hoeksteen Swifterte maken. Deze week zijn water ente de elektriciteit Tevens ook worden het kwartsen een collecte gehouden voorvan demuren. bestrijbant Poort 17). zijn begonnen met de afwerking Erenzalinrichting. Beide(deverenigingen dinggeplaatst vancasco de onkosten. Een avondis waarin beidehetverenigingen samen Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer hetapart laatste van het af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Zaterdag buiten o.a. toegangshek bij om de en Osbornegroep en te maken. Dezegemaakt week zijn gas, water Binnen en de elektriciteit aangesloten. er is een begin methet de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, deinrichting. toilet- en Zaterdag is buiten o.a. het elektriciteit toegangshek en bij het de Osbornegroep geplaatst en doucheruimtes betegelen, luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas er is een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. * Deuren - ramen - kozijnen aanleggen. * Bel voor een vrijblijvende offerte! 5 jaar Tante Suus Kado aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toileten doucheruimtes betegelen, elektriciteit en hetStichting luchtbehandelingssysteem Tel: 0321-848043 of 06-11017610 * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Tante Suus Kado viert op zaterdag 30 november De Scharrelberg * Deuren - ramen - kozijnen WWW.GEERTSGLAS.NL aanleggen. bedankt de vele vrijwilli* Bel voor een vrijblijvende offerte! haar 5 jarig bestaan. Er zijn verschillende acties en gers voor hun inzet en een leuke goodiebag voor de eerste 50 klanten. Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting De Scharrelberg enthousiasme. Tevens een WWW.GEERTSGLAS.NL bedankt de vele vrijwillivan dank aan de vele Op 2 december 2014 opende Tante Suus voor woord het eerst gers voor zowel hun groot inzet als en haar deuren. Heel spannend en een droom die uit kwam. sponsors, enthousiasme. Tevens een Inmiddels is de winkel in oppervlakte verdubbeld en het vele materiklein, voor GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN woord van dank en aan gereedde vele zijn er nog meer leuke cadeauartikelen, woonaccessoiaal, materieel KUNSTMEST - OPENBARE sponsors, zowel groot als res en zelfs wat klein meubelen. WEEGBRUG schap dat ter beschikking is VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 klein, heteuro’s vele materigesteldvoor en de die we GRANEN - ZADEN NOORDERBAAN 91- -PEULVRUCHTEN BIDDINGHUIZEN Sabina van Bemmel: Ik heb het toch maar weer gered, aal, materieel en gereed- OPENBARE TEL. KUNSTMEST 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. die 5 jaar! Ik vind het heerlijk om in de winkel bezig WEEGBRUG schap dat ter beschikking is VERT.: J. VOGELAAR TEL. 0321-331801 te zijn en om nieuwe spullen in te kopen. Het 5 jarigen de euro’s die we gesteld NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN Diverse wil materialen er unog nodigWe om hebben dit unieke een geweldige bestaan ik graagzijn met vieren! op project de ontvangen. TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten uitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u feestelijke dag een heerlijk hapje en drankje, 10 % kor " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen bij helpen en /ofvanaf wilt u geld doneren dan ting op alles en een leuke goodiebag besteding Diverse materialenopnemen zijn er nogmet nodigdeompenningmeester dit unieke projectvan een geweldige graag contact Stichting 15 euro. uitstraling tewe geven. Heeft u Stammateriaal u niet wat meer wilt u De hebben Scharrelberg: Jopieverloting. vandat Yperen, tel.gebruikt, 0321-314537 Ook een mooie Nieuwsgierig " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan we gaan verloten? Kom dan zaterdag 30 november naar penningmeester@osbornegroep.nl graag contact opnemen met de penningmeester van Stichting de winkel, Plein 22 te biddinghuizen. De Stamvan www.osbornegroep.nl Yperen, tel. 0321-314537 Voor Scharrelberg: de voortgang enJopie foto’s van de bouw: penningmeester@osbornegroep.nl We zijn deze dag van 09.00 tot 17.00 uur open. Graag tot ziens! De Scharrelberg Stichting Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl

BLONK BLONK

Stichting De Scharrelberg

Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd worden tot uiterlijk Kopij adres Biddinghuizen Actueel zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer OfficiĂŤle geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens ** Kopij voor dagelijks aangeleverd * geplaatst in hetBA eerstkan daarop volgende nummer. worden tot uiterlijk zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer geplaatst worden in het komende nummer, maar adres wordt van vervolgens Kopij alleen aanleveren per e-mail. Het e-mail BA is geplaatst in het eerst daarop volgende nummer. b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdag-

$$$ ! ! "

8 PASFOTO’S ₏10,–

Uw advertentie hier?

$$$ ! ! " * 4 met bril plus 4 zonder bril ₏10,– ID ** Visum en buitlands voor 290 landen ₏15,–

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

www.pasfotodronten.nl HEYBOER BV

3 GROOTHANDEL IN HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING voor portret- en familiefotografie GEWASBESCHERMING middag. Klachten over de bezorging: infoFotostudio 0321-331042. GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF Kopij alleen aanleveren per e-mail. Maar Het ook: e-mail adresuitvergrotingen, van BA is Fotoprints, (dia’s) scannen, 3 3 ZAAIZADEN b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA kan wordt bezorgd oprestaureren dinsdag/woensdagretoucheren en van uwgesteld eigen beelden. BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 3 GROOTHANDEL IN Stichting Biddinghuizen Actueel niet aansprakelijk worden 0321-335033 FAX 0321-335048 GEWASBESCHERMING middag. Klachten over depublicaties bezorging:van infoderden. 0321-331042. voor inhoud en vorm van Evenzo is BA gerechtigd ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 Bij Van Wonderen • De Redepassage 24-26 •3Dronten • 0624498400 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 036-5221250 FAX 036-5224150 3 ZAAIZADEN opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

HEYBOER BV

Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd

BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 0321-335033 FAX 0321-335048 ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

PROTESTANTSE GEMEENTE PROTESTANTSE BIDDINGHUIZEN GEMEENTE BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ PROTESTANTSE GEMEENTE de Bunt protestantsegemeentebiddinghuizen.nl BIDDINGHUIZEN Tentenveld 19, T:-0321 845324 Jolanda Aantjes Lubbersen, Predikant: Ds48, Bregman tentenveld 19, E: dominee@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel tel. 323672. Scriba: Tel: dominee@ Scriba: CobyDe de Boer 9, tel.: 333535 Mw.0321-848658, C. Mw. de Boer, Repel De Repelcobydeboer@planet.nl. 9, T: 0321 333535 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl e-mail: E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Jolanda Aantjes - Lubbersen, www.pgbiddinghuizen.nl Klaversingel Zondag 8 juli48, tel. 323672. Scriba: Mw. de Boer, De Repel tel.: 333535 09.30C.uur: mw. ds. R. van9,Haeringen, Zondag 1 december - 10.00 uur e-mail: Drontencobydeboer@planet.nl. Voorganger: mw. ds. M.L. van de Bunt, 1e advent koor Swifterbant Heilig Avondmaal viering Zondag 8 +juli

Ke rk diens t en

09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Dronten R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP Heilig Avondmaal viering Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Pastor: . Huitink, Ludgerusplein 2, Dronten,A tel. 0321-312456. Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ a.huitink@pastoraalteam.com Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321Pastor: Nijland, 2, Locatieraad: 332401G. ( mevr. A. Ludgerusplein Scholten ) 0647841090 (Marjo Muller) secretaris Dronten, tel. 0321-312456. www.parochienorbertus.nl Pastoraatgroep: Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de 06 22 346)20 94 (Anton Mangnus) Schutter Pastoraatsgroep: 0321Vrijdag juli KESA (Kerk en Samenleving) 332401 ( mevr. A. Scholten ) 10.00 uur: eigen voorganger tel. 0320 -288219 en 0321 – www.parochienorbertus.nl 333627 WoCo viering Zaterdag Vrijdag 6 30 julinovember - 18.00 uur Voorgangers Anya Scholten en Annelies Zondag 8 juli 10.00 uur: eigen voorganger Leendertse. 1e zondag van de Advent. 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering WoCo viering Zondag 8 juli Gemeente Biddinghuizen Evangelische 09.00 uur: eigen voorgangers E-mail: info@egbsite.nl Evangelische Gemeente Zeewolde www.egbsite.nl Secretariaat: WoCo vieringKwarts 35, 3893 ED Diensten: 10:30 uur Zeewolde; tel. 036-5224348. Elke 2e t/m 5e zondag vd maand. Evangelische Gemeente Zeewolde Locatie: Koetshuis Zondag Het 8 juli Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED 10.00 uur: Klaas van Denderen Zeewolde; tel. 036-5224348. Zondag 8 juli VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP GELOOFSGEMEENSCHAP VRIJZ. FLEVOLAND FLEVOLAND 10.00 uur: Klaas van Denderen Predikant: ds. Johan de Wit, tel. www.eigentijdsgeloven.nl 036-5222824 Odd Secr.: HenriĂŤtte Hofman, Kerkdiensten: Fellowhuis, VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP De 6,Snees Dronten De Ketting Veluwse 20, 8251 AJ Dronten, FLEVOLAND www.eigentijdsgeloven.nl tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het Predikant: ds. Johan de Wit, tel. Odd Fellowhuis, 036-5222824 HenriĂŤtte Hofman, Zondag 15 december - 10.00 uur De Ketting 6 teSecr.: Dronten. aanvang 10.00 De Snees 20, 8251 AJ Dronten, Dienst o.l.v.anders da. F. Dijk uurVeluwse (tenzij vermeld) tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het Odd Fellowhuis, Zondag 15 juli De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 10.00 uur: Turkse Mimar Moskee uur (tenzij anders vermeld) Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Klaversingel 93 8256 BX15 Biddinghuizen Zondag juli Openingstijden: 14.00 uur 10.00 Turkseuur: Mimar Moskee tot 19.00 uur Dienst o.l.v. Havenweg 3mw.drs. Manneke Contactpersonen: Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Mustafa Yazici, tel.: 06-53981975 Contactpersonen: Muhlis Genc, tel.: 06-47376121 Turkse Mimar Mustafahdvbiddinghuizen@vakif.nl Yazici,Moskee tel.: 06-51539221 e-mail: Havenweg 3 tel.: 0321-332458 Burhan Akce, Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur e-mail: burhan_66@live.nl Contactpersonen: Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n

We e k e n d d i e n s t e n

Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet kan wachten tot de volgende werkdag: Avond-, nacht- en weekenddienst: 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: 0321 - 331414 Spoedlijn huisartsen, voor Spoedlijn huisartsen, voor hulp hulp die die niet niet kan wachten wachten tot tot de de volgende volgende werkdag: werkdag: kan THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalAvond-, nacht- en weekenddienst: Avond-, en hulpverlening, weekenddienst: len, vragen m.b.t. zuigelin0900 - nacht3336333 Binnen kantoortijden: 0900 3336333 Binnen genvoeding en uitleen van kantoortijden: verpleegarti0321 --331414 kelen:- 0900-8833. 0321 331414 THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalAPOTHEEK: Voor hulpverlening, spoedrecepten is Kringlen, vragen m.b.t. zuigelinTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, genvoeding enhulpverlening, uitleen vangeopend; verpleegartiapotheek Biddinghuizen op vragen m.b.t. zuigelingenkelen: 0900-8833. zaterdag vanuitleen 15.30 van tot 16.30 uur; Buiten voeding en verpleegartikelen: deze openingstijden: 0321-312702. 0900-8833. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringapotheek Biddinghuizen DIERENARTS: 0321-12152.geopend; op APOTHEEK: zaterdag van Voor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur; kunt Buitenu bellen met Alphega apotheek deze openingstijden: 0321-312702. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. DIERENARTS: 0321-312152

VERZEKERINGEN ONROEREND-

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK GOED HYPOTHEKEN MORGENLAND: 0321-700207 BELEGGINGEN Bij bevallingen en spoedVERZEKERINGEN 06-21588775 PENSIOENEN ONROEREND-

GOED DE REDE 12 - Dronten: POSTBUS 83 - 8250 AB Verloskundigen 0321-382473. DRONTEN TELEFOON 0321-313774 Bij bevallingen en spoedHYPOTHEKEN 06-53659191 BELEGGINGEN FAX 0321-312611 PENSIOENEN

DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3 3


Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur 2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 2

nodig? TAfvalcontainer el efoonnumm ers APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: www.vanwerven.nl/webshop 0321-332575. HUISARTSENPRAKTIJK: 0321-331414. TANDARTS: 0321-331070. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555.

THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

GICOM

Harderringweg16 Biddinghuizen 06-82509503 Voor uw Plant & Boom

Uw advertentie hier? Yarden Uitvaartverzekeringen Matthé Vos 06 45 70 2348

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

-APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service -Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

Noorderbaan 10 Biddinghuizen 0321 - 332484 www.autofaber.nl

Zien en ontzien

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Irene Algemene klachtenlijn op werkdagen: Nuiten 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerken en Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM AFD. BIDDINGHUIZEN 0321-331655 of 331368.Overlijden melden:Aleksandar 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN 24DE uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING.www.jager-uitvaartbegeleiding.nl AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 4Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen:

Gicom BV

COMPOSTING SYSTEMS

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

*Olie verversen *Banden *Accu’s *Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Schaatsen voor de hele familie bij STG Dronten De dagen worden kouder dus de schaatsen kunnen weer van zolder worden gehaald. Schaatsen is een oer-Nederlandse sport en de ambitie van de Schaatstrainingsgroep Dronten is om Drontenaren jong en oud de basis van het schaatsen te leren, zodat er tijdens een vorstperiode vaardig en verantwoord geschaatst kan worden op ijsbanen, sloten en plassen. Schaatsen is een technische sport, die je letterlijk met vallen en opstaan leert. Plezier staat daarbij voorop!

Aansluitend op de eerste training luiden we traditiegetrouw het seizoen in met een kop chocolademelk en een lekkere versnapering in het restaurant van Flevonice.

STG Dronten besteedt komende winter weer veel aandacht aan het recreatief schaatsen en het schaatsen als gezinsactiviteit. In het kader van ‘schaatsen met het hele gezin’ herhaalt de vereniging komend jaar de actie voor gezinnen: Kinderen tot 16 jaar krijgen een jaar lang een gratis lidmaatschap van STG als één of beide ouders lid zijn van de club. Dat betekent dat het heel voordelig is om op zaterdagochtend je kinderen mee te nemen naar onze trainingslocatie bij Flevonice voor schaatslessen. Onze juniorentrainer Harma leert jouw kind de basistechnieken van het schaatsen, terwijl je zelf ook lekker aan het trainen bent. Een schaatstraining bestaat uit technische oefeningen en langebaanschaatsen. Ook leer je hoe je veilig in een groep kunt schaatsen. Een sportieve start van het weekend voor het hele gezin! Kijk op onze website www.stgdronten.nl voor meer informatie over lestijden en lidmaatschap.

Voor meer informatie: www.stgdronten.nl

De aftrap van het winterseizoen is op zaterdag 30 november 2019. Alle trainingen (junioren, senioren en masters) starten om 9.15 uur bij Flevonice.

Naast onze schaatslessen voor jong en oud op de zaterdagochtend biedt STG Dronten in het winterseizoen ook droogtrainingen en mountainbiken. In de zomer zijn er wielrentrainingen voor verschillende doelgroepen.

Vanaf zaterdag 30 november 2019

KERSTBOMEN te koop!!! Nordmann, Koreana, Omorica en diverse andere soorten, groot en klein, met kluit en zonder kluit.

Wij zijn dealer van Easyfix! Altijd een kaarsrechte kerstboom in huis!

Het Post-Oord Kerstbomen Colijnweg 14, Dronten Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur Zondag van 11.00 tot 17.00 uur Zolang de voorraad strekt. Voor info: 0621891927/0651565683 Volg ons op Facebook! Pinnen mogelijk. 5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+ Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparatie van sieraden en horloges.& of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische voet. Evt. via hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende klachten. www.muzitax.nl Bewust door Stratenmaker voor Oprit of Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar terras? stenen 3, leveren. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties van sieraden en horloges. Snoeien is Vakwerk Marc Custers matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Tel. Schoonheidsspecialiste Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 Na een moedig gedragenDe ziekte is overleden, Honden Trimsalon SalĂ­ Evers www.muzitax.nl Kleine voor www.muzitax.nl Jose Gouwenberg De Kleine Allrounder, Allrounder, voor al al uw uw Gediplomeerd trimster.huis. klussen in ons trouwe lid en muzikaal klussenbegeleidster in en en om om het het huis. Voor Voor vrijvrijNaar de schoonheidsspecialiste, 06-38273917, trimsalonevers.nl blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. het doet je goed en dat voel je! 330616, Voor uit het Duits, 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uitMosselweg het Engels, Engels,3a, Duits, Depositaire Medex. Frans of Russisch belt u CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of Russisch belt u CAW Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Voor Kraamzorg in Biddinghuizen e.o. Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. Ook voor voor proeverijen. www.kraamzorghetmooiewonder.nl nodig 2012Stratenmaker 2 0 voor 0voor 03 of 0 2012 0 Wijnkoperij agvan nade Stratenmaker nodig Oprit of terterDaniĂŤlle Commandeur tel.Oprit Wijnkoperij van de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc www.vandelageweg.nl ras? Ook stenen leveren. Marc 0622636869 www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 06www.kraamzorgkiddo.nl 55797840 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na 55797840 Ria Bron tel.Christelijke 0640770102 vrouwenorganisatie Passage.

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten. zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

Uw Uw levensverhaal levensverhaal op op papier. papier. Voor Uw 0321-326533 / 06-11310835 Voor coniferen, coniferen, heesters heesters en en sierlijke sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeFOOTWORX – MEDISCHE PEDICURE De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/0618484711 info@schrijverij.net rink 16, BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd 18484711 info@schrijverij.net Biddinghuizen rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16,inBidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, 0320-288377. diabetische-, reumatische-, spastische-, www.schrijverij.net dinghuizen, tel. tel. 0320-288377. Openingstijden: oncologische en..alle andere risicoOpeningstijden: ma -- 17.00 uur voeten, met13.00 mogelijke vergoeding door ma t/m t/m vrij vrij 13.00 17.00 uur Schoonheidsspecialiste de ziektekostenverzekeraars. Ook voor zat. 08.00 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Jose Gouwenberg cosmetische voetbehandelingen. TT 0321 Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 16 49 49 PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Karincasco Andringavan de nieuwbouw van F 0321 -- 33 22 Het Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 33 22 04 04 BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! Zonneweide 16, tel. 06-50405611, II www.hedibouw.nl Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, enDs het de het doet je goed en dierenpark dat voel je! www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: Bregman tentenveld 19, Depositaire Medex. Mosselweg info@pedicurebiddinghuizen.nl Voor uw en binnen en schilderwerken buiten en EE info@hedibouw.nl binnen buiten Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijnklusvoltooiing. info@hedibouw.nl sauswerken. onderhoudswerkzaamheden. Tel: 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Tevens ook het kwartsen van muren. Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 of mob. 0610172196. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 337030 of mob. 0610172196. Jolanda Aantjes Lubbersen, Bel voor een vrijblijvende offerte Hair-Service Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: teIna's maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk Marc Custers tel. 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Custers Scoutingpad 9 Tuinen Zo!! Mw. C.en de Boer,Tel: De06-55797840 Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, www.inashairservice.nl Videobanden, dia’s dia’s en en lp’s lp’s e-mail: cobydeboer@planet.nl. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. Voor een afspraak belt u overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Quilten uw doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoeft uu de de deur deur Dronten Voor informatie kunt u bellen met: * Deuren - ramen - kozijnen niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering * Bel voor een vrijblijvende offerte! Uw pedicure Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u voor o.a. snel kijkje Website en Tel: 0321-848043 of 06-11017610 voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel Stichting De Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt WWW.GEERTSGLAS.NL zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. 0321-326533 / 06-11310835 bedankt de vele vrijwillioudere en verwaarloosde voet. Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, oudere enTen verwaarloosde voet. gers voor hun inzet en Agrohulp HoffKarin ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Dronten, tel. 0321-312456. Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 06-50405611 enthousiasme. Tevens een Biddinghuizen Info Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) TALPA, Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiTALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845. Wasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl Eiken 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! Eiken wijnvaten wijnvaten en en regentonnen regentonnen NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 ReginaState TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen. ReginaState vatenhandel vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg 17 tel 334825 Bremerbergweg 17 - tel 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Schildersbedrijf J. Buiten ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR

Uw advertentie hier?

Uw advertentie hier?

BLONK Donateur worden?

Schildersbedrijf J. Buiten

JA

Laat uw voeten deskundig verzorgen Baby op Kraamzorg nodig? Baby op komst? komst? Kraamzorg nodig? bij Medisch pedicuresalon ‘’Hellen’’ Bel KIDDO, Bel Kraamzorg Kraamzorg KIDDO,zijn uw Met ruim 20 jaar ervaring tel: 06 40 77 01 02 06 - 40 77 01 02 voeten intel: vertrouwde handen! Meer informatie: www.pedicuresalonhellen.nl Voor al naai en kunt uu Voor al uw uw en verstelwerk verstelwerk of direct eennaai afspraak maken Telefoon: tel:kunt 0321bellen met Mevr.Nijmeijer. bellen met Mevr.Nijmeijer. Telefoon: 333464 Parksingel 34 Biddinghuizen 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

Uw advertentie hier?

familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Oogstweg Kwarts 7 • 825635, SB3893 Biddinghuizen Secretariaat: ED Zeewolde; tel. 036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg Zondag 8www.schaapholland.nl juli 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon Fax 0321-335051 10.00 uur: 0321-335050 Klaas van Denderen www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND N Predikant: ds. Johan de Wit,E tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte S Hofman, R De Veluwse Snees 20, A 8251 AJ Dronten, N H tel. 0321-338685 Kerkdiensten E in het T S Odd Fellowhuis, S specialist in R N De Ketting A aanvang 10.00 polyesterhars, U 6 te Dronten. Dakbedekking, looden zinkwerk, H K uur (tenzij anders T vermeld) epoxyhars,

R O S R IL O Voor uw Dakwerk W al S L IHWA S en onderhoud. specialist in W plamuren & ZondagU 15N juli polyesterhars, onderhouds10.00Kuur: epoxyhars, U kunt vrijblijvend vragen: middelen Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke plamuren &

Bel 06- 2141 Wilsor6645 kunstharsen onderhoudsNoorderbaan 46-48

middelen Turkse Mimar Moskee 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Havenweg 3 Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 46-48 Openingstijden: 14.00 uur tot33 19.00 Fax: 0321 10 74uur 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Contactpersonen: E-mail: 0321 33 11 67 Mustafa Yazici,www.wilsor.nl tel.: Tel: 06-51539221 Fax: 0321 33 10 74 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 E-mail: info@wilsor.nl e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door gePianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting www.wilsor.nl graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, Gemeente tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Dewachten Waard BV werkdag: Vakantieopvang kan tot de volgende Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! Avond-, nachten weekenddienst: verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag 8 juli verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel -- 8256 om of de 0321 331414 De WaardenBV 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 9016, 8256 AN Biddinghuizen, om van van zijn zijn // haar haar giro– giro– of-bankrekening bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan90 8256AN HBBiddinghuizen, Biddinghuizen, Loonwerk grondverzet Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten Bremerbergweg 16 Bremerbergweg 16 Biddinghuizen * Deuren - ramen -Biddinghuizen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 Ruime en Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! www.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! uitlaatmogelijkheden! info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Ruime binnenkennels met Kantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! T. T. 0321-332549 0321-332549 M. M. 06-51107527 06-51107527

We e k e n d d i e n s t e n

groot: automatisch af te laten schrijven. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalgroot: â‚Źâ‚Ź......................................................... ......................................................... automatisch af te laten schrijven. len, m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal eenmaal per jaar geĂŻnd. Tel.vragen 0321-331401 / Fax Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiLoonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Mijn bankrekeningnummer is: is: ........................................................................... ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kring036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! ! " ......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens


Krijg in FlevoMeer Bibliotheek Dronten antwoord op de vraag:

Digitale nalatenschap, hoe zit dat precies? Er staat steeds meer informatie over onszelf online. Denk aan foto’s, social media-accounts, e-mailadressen. Vaak is deze informatie ook nog beveiligd met een wachtwoord. Belangrijk natuurlijk, maar wat als je komt te overlijden? Al jouw informatie blijft bestaan. Hoe zorg je er voor dat nabestaanden toegang krijgen tot deze online informatie? De vrijwilligers van SeniorWeb beantwoorden deze en al jouw vragen op maandag 2 december van 14.00 tot 15.00 uur in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Tijdens deze informatiemiddag leggen de vrijwilligers van SeniorWeb uit hoe je je digitale leven inzichtelijk kunt maken voor nabestaanden. En hoe maak je eigenlijk een overzicht van alle informatie en zorg je ervoor dat dit bij je nabestaanden terecht komt? Leer nieuwe digitale vaardigheden Vandaag de dag gebeurt er steeds meer digitaal. E-mails vervangen geschreven brieven, we fotograferen met onze smartphones en ook op vakantie of tijdens het fietsen is onze telefoon nooit ver weg. Om met deze ontwikkelingen mee te gaan, organiseert FlevoMeer Bibliotheek Dronten in samenwerking met SeniorWeb verschillende informatiebijeenkomsten waarbij er ingegaan wordt op deze nieuwe digitale vaardigheden.

Maris Sonores Nieuws Nog een paar nachtjes slapen, en dan is het zover! Het eindconcert voor de leerlingen die hebben meegedaan aan het Scholenproject 2019. Is één van de leerlingen uw buurmeisje of buurjongen, uw oppaskind of kind van uw vriend/vriendin? Dan bent u van harte welkom in De Voorhof op vrijdag 29 november aanstaande. Zaal open om 19.15 uur, aanvang concert 19.30. Toegang gratis. En dan ruim een week later: De Winterfair op zaterdag 7 december, georganiseerd door De IJsvogel. Op het Maaiveld, het evenemententerrein, staan diverse kramen. Bij één van die kramen, de kraam van Maris Sonores, kunt u heerlijke zelfgemaakte bonbons kopen. Leuk om cadeau te geven, lekker om zelf te eten. En u steunt er onze en uw muziekvereniging mee!

Kom breien en haken in FlevoMeer Bibliotheek Biddinghuizen

Creatieve middag in bibliotheek Er valt altijd iets te leren in de bibliotheek. Ook op creatief gebied. Op maandag 2 en 16 december zit de leestafel weer goed vol tijdens het gezelligste brei- en haakcafé van Biddinghuizen. Schuif van 14.30 tot 16.00 uur aan en werk onder het genot van een kopje koffie of thee aan je eigen brei- en/of haakwerk. Er is deskundige begeleiding om je te helpen. Gezelligheid aan de leestafel Breien en haken onder het genot van een lekker kopje koffie in de bieb. Als er een brei- en haakcafé georganiseerd wordt, is het een gezellige boel aan de leestafel van de bibliotheek. Er wordt driftig gebreid en gehaakt, patronen en tips vliegen over de tafel en er is ook tijd om gezellig te kletsen. De deskundige begeleiding van Ankie Zuiderwijk staat garant voor een fraai resultaat. Het brei- en haakcafé is voor iedereen, van jong tot oud, die van breien en haken houdt, meer hierover wil weten of het wellicht wil leren.

Uw advertentie hier?

7


Rik Kromhout Maandag 2-jul Jan de Ruiter 19.30 uur etiketten!! Nog een paar weken en dan is het zo ver: op maandag 23 juli start de Dinsdag Bas van Luenen 3-jul André Smits 19.30 uur tiendeMuntslag editie van het BAS Voetbal Jeugdkamp. Dit jaar is het thema Woensdag 4-jul Jorden ----------“Oranjecamping” en wordt het kamp gehouden in Drenthe. Het Donderdag 5-jul Internet adres: Roy Peet ----------Nieuws en agenda van BAS Tennis http://www.basvoetbal.nl programma is klaar, del bus is geregeld. Binnenkort krijgen alle deel- Vrijdag Te n naiJan-Roelf sd m i n van Leander Touw Website: www.basbadminton.nl 6-jul deropStelt 19.30www.bastennis.nl uur V o e t b a internet: Teletekst Omroep Flevoland: B t o n nemers een programmaboekje in de pagina bus. 658. Contact: info@basbadminton.nl Dagan Verkruijssen Zaterdag 7-jul ----------Selim Yildiz Zondag 8-jul ----------Voor alle ouders / verzorgers van de deelnemers: denk eraan op tijd Kantinedienst BAS Maandag 9-jul tennis: Christel Swagemakers 19.30 uur Timothy Zillmer Oranjecamping volgeboekt te betalen. Voor de E t/m C is het 55 euro p.p. Voor de F-jeugd is het Dag Dinsdag Datum 10-jul Wiebrand Veenstra Tijd 19.30 uur Bijz. voetbal zaterdag 23bedrag november contact: Jan de Ruiter 19.30 uur etiketten!! 30Uitslagen euro p.p. VoorBAS wie nog niet betaald heeft: het graag deze Maandag Woensdag 2-jul 11-jul ----------Vervanging spelerspas: J u d o secretariaat@basjudo.nl Nog eenovermaken paar wekenopenrekeningnummer dan is het zo ver: op maandagt.n.v. 23 juli start de Dinsdag 3-jul André Smits 19.30 uur week 11.25.72.219 BAS voetbal 12-jul ----------Donderdag Henri Bolmer Thuis Uit Uitslag tiende van hetnaam BAS Voetbal Dit jaar is het thema Woensdag 4-jul ----------o.v.v.editie Jeugdkamp, speler enJeugdkamp. team. Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 0321-332827 19.30 uur Desiree Bas Judo 5-jul BAS 1 Bosch VIOS V. 1 gehouden in Drenthe. Het 1-2 Donderdag “Oranjecamping” en wordt het kamp ----------Zaterdag 14-jul ----------Dirk van Dijk BAS 2 ZeewoldeBinnenkort 3 1-2 Vrijdag www.basjudo.nl Afmelden trainingen: programma isJeugdkamp klaar, de bus geregeld. krijgen alle deel6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur Zondag 15-jul ----------Organisatie BASisVoetbal Bart van Dongen Hulshorst 3 BAS 3 0-5 Woensdag judo: nemers een programmaboekje in de bus. Zaterdag ----------Maandag 7-jul 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur secretariaat Milan der Geest Horst van FC JO19-1 BAS JO19-1 1-3 wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert Zondag 8-jul ----------Dinsdag 17-jul ----------Jamie van Houten BASalle JO19-2 asv Dronten JO19-3 denk eraan op tijd 0-1 wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu19.30 jitsu: Jacco Voor ouders / verzorgers van de deelnemers: Maandag 9-jul Christel Swagemakers uur Woensdag 18-jul ----------Nigel Kerkhoff asv Dronten JO17-4 BAS JO17-2 2-1 Pasfoto`s te betalen. Voor de E t/m C is het 55 euro voor p.p. Voor de F-jeugd is het Dinsdag Wiebrand Veenstra 19.30 uur Donderdag 10-jul 19-jul ----------BAS Knol JO15-1 Harde 't JO15-1 0-8 Peter 30VSCO euro '61 p.p.JO15-3 Voor wie nog nietBAS betaald heeft: het bedrag graag deze 11-jul ----------Vrijdag 20-jul ----------JO15-2G 2-5 Woensdag Marc van Nieuwenhuijzen spelerspassen update week overmaken op rekeningnummer 11.25.72.219 t.n.v. BAS voetbal ----------Zaterdag 12-jul ----------Zwart Wit '63 JO13-2 BAS JO13-1 2-3 Donderdag Edo Oosting B13-jul a21-jul s kDanny e t bVersteegt al o.v.v. Jeugdkamp, naam speler BAS en team. Vrijdag 19.30 uur Zondag 22-jul ----------Sparta Nijkerk JO12-4 JO12-1 Afgelast Danny Al eenSchutte aantal weken is via de site van BAS Voetbal te lezen welke Zaterdag 14-jul ----------Maandag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur BAS JO11-1 Nunspeet JO11-2G 0-8 Djaimie Vermeer spelers eenJeugdkamp pasfoto inBAS moeten leveren. Helaas Sleuteladres: Zaaiviool Organisatie Voetbal Dinsdag 15-jul 24-jul 11, tel; 843262 --------------------BAS JO11-2G Nunspeet JO11-3 heeft nog maar een klein 1-15 Zondag Correspondentieadres: Sandra Scholtanus,19.30 Zaaiviool deel hier gehoor aan gegeven. inleveren van een pasfoto3-7is Maandag 16-jul Liesbeth Luykx uur 11, Genemuiden SC JO10-2 BAS Het JO10-1 Woensdag 25-jul ----------Badminton voor jong en oud beginner 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. verplicht. Wacht niet te lang meer, anders loop je risico dat je na de 17-jul ----------Sparta Nijkerk JO10-6 BAS JO10-2G 7-4 Dinsdag Donderdag 26-jul informatie over wedstrijden, ----------Kijk voor alle actuele fluiten en tafelen op de Let op: vergeet je naam achter de foto te zetten! zomerstop nietniet vanaf het begin meeop kunt spelen. speler BAS JO9-1 Horst FC JO9-2 1-6 Woensdag 18-jul ----------Vrijdag 27-julof gevorderde ----------site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Pasfoto`s voor BAS JO9-2 ESC JO9-3 5-5 Donderdag ----------Zaterdag 19-jul 28-jul ----------Jeugd/Seniorencommissie Voetbal BAS CSV '28 JO8-5 3-10 Vrijdag GeenJO8-1 geldige pas = niet BAS spelen. 20-jul ----------Zondag 29-jul ----------spelerspassen - update BAS MO13-1 Hierden MO13-1 1-1 Zaterdag 21-jul ----------Maandag 30-jul Frank Bes 19.30 uurtoernooi 5 Sinterklaas-racket trek Op het moment van schrijven hebben onderstaande spelers nog geen pas- Zondag ----------Dinsdag 22-jul 31-jul ----------Alfoto eeningeleverd aantal weken via deditsite BAS Voetbal te lezen welke Maandag 29 November zsmvan doen! en zijismoeten 23-jul Jeroen Engwerda 19.302019 uur spelers een pasfoto inBAS moeten leveren. Helaas heeft nog een klein Dinsdag Programma voetbal zaterdag 30maar november 24-jul ----------deel hier D-pupillen: gehoor aan gegeven. Het inleveren van een pasfoto is Woensdag 25-jul Vrijdagavond aanvang 19.00uur. ----------Nieuwe Locatie koetshuis verplicht. Wacht niet te lang meer, anders loop je risico dat je na de Thuis Uit Tijd Donderdag 26-jul ----------Sil Bosch Meer informatie: zomerstop niet vanaf het beginBAS mee 1 kunt spelen. ESC 14:30 Vrijdag 27-jul ----------Dirk 1 Bouma Daan Moelker, tel:senioren. 332902 Dubbel en ofymixdubbel toernooi voor Jeugd en V o l l e b a l Unicum 3 BAS 2 12:30 Zaterdag 28-jul ----------Stef Bregman e-mail: moelker@solcon.nl Meer info via de app en nieuwsbrief Geen geldige pas = niet spelen. Unicum 5 BAS 3 14:30 Zondag 29-jul ----------Christiaan Burgers BAS SVI JO19-2 12:00 Maandag 30-jul Frank Bes 19.30 uur Lars JO19-1 Dodde Zet vast in je agenda RKO BAS onderstaande JO19-2 13:30 Dinsdag Op het JO19-1 moment van schrijven hebben spelers nog geen pas31-jul Nieuwjaars-toernooi 10 ----------Abdel El Achak januari 2020 BAS JO17-2 en zij moeten dit Hierden JO17-2 12:00 foto ingeleverd zsm doen! Ruben Gort BAS JO15-1 Lelystad '67 JO15-2 11:00 B BWil C jeBini l jdea vrijdagwoensdag rt app of wil je meer informatie SvenJO15-2G Huizinga BAS Go Ahead K. JO15-4 9:00 Nieuwe D-pupillen: stuur dan een berichtje of bel naar 0636292928 Rik Kromhout BAS JO13-1 Zeewolde JO13-3 9:00 SilBas Bosch Luenen Piet Scholtanus BAS badminton BAS van JO12-1 Lelystad '67 JO12-4 9:00 Meer informatie: Dirk Bouma Daan Moelker, tel: 332902 Jorden Muntslag asv Dronten JO11-2 BAS JO11-1 8:30 V o l l e y bal Stef Bregman e-mail: moelker@solcon.nl Roy Peet WZC Wapenveld JO11-4 BAS JO11-2G 10:00 Piet Scholtanus BAS badminton Christiaan Burgers BAS JO10-2G Rood-Wit '58 JO10-3 10:30 Leander Touw B a d m i n t o n Lars Dodde BAS JO9-1 Zwart Wit '63 JO9-2 10:30 Dagan Verkruijssen Abdel Achak WHC BAS JO9-2 10:45 SelimElJO9-5M Yildiz Ruben Gort WHC JO8-3 BAS JO8-1 9:45 Timothy Zillmer BB C B i lj ar t Sven Huizinga Lelystad '67 MO15-2 BAS MO15-1 9:30 contact: Genemuiden SC MO13-1 BAS MO13-1 9:00 Rik Kromhout Vervanging spelerspas: B udo secretariaat@basjudo.nl Bas van Luenen Henri Bolmer 0321-332827 Jorden Muntslag Desiree Bosch Bas Judo BAS BUDO: Contact: Roy Peet Dirk van Dijk www.basbudo.nl secretariaat@basbudo.nl www.basjudo.nl Afmelden trainingen: Klaverjassen bij BAS Voetbal Leander Touw Bart van Dongen B a d m i n t o n Woensdag judo: secretariaat Dagan Verkruijssen Milan van der Geest Nieuw judo pak: Trainers: Op vrijdag 22 november was het voor de tweede keer dit jaar dat er wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert Selim Yildiz Jamie van Houten basbudojudopak@gmail.com Jiu Lesjitsu: groepJacco 1 & 2 Daniël Wassenaar. klaverjassen voor BAS leden en dorpsgenoten was georganiseerd, onwedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Timothy Zillmer Nigel Kerkhoff 2e Dan danks dat er maar 4 tafels waren bezet was het toch wel weer erg gezel- Les groep 3 & 4 Dolf Karelsen. Peter lig en Knol hebben alle deelnemers zich prima vermaakt. contact: Vervanging spelerspas: Ju do 4e Dan Marc van Nieuwenhuijzen secretariaat@basjudo.nl Henri Winnaar van deze klaverjas avond was Charles Simonis met 5.676 punten, Oosting Edo Bolmer 0321-332827 B a s k e t b a l Desiree Bosch de poedelprijs Danny Schuttewas voor de aanvoerder van het 1e elftal, Stefan Tolhoek. Bas Judo 3x GRATIS PROEF LES. Maak een afspraak via: Dirk van secretariaat@basbudo.nl DjaimieDijk Vermeer www.basjudo.nl Afmelden trainingen: Bart Dongen27 maart en 24 april 2020 wordt dit klaverjas spektakel weer Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Op van 7 februari, Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, Woensdag judo: secretariaat Woensdag: Milan van der Geest georganiseerd dus noteer dezeStuifzand, datums alvast in je agenda. Zeker wanneer wedstrijdsecr: 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262Vrijdag judo: Gert Pasfoto’s inleveren bij Allard Parksingel 61. je in van aanmerking wilt komen voor de klaverjas wisselbeker, hiervoor moet Techniektraining: Jamie Houten niet Kijk voor alle actuele informatie overJiu wedstrijden, en tafelen op de Let op: vergeet je naam achter op de foto te zetten! wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl jitsu: Jaccofluiten 1: 17.00–17.45 uur je minimaal site groep van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Nigel Kerkhoffdrie keer meegespeeld hebben. Na twee ronden blijkt dat de Les 17.45–18.30 uur dames het erg goed doen, nr. 1 na twee speelronden is Daphne Grafhorst Les groep 2: Peter Knol Jeugd/Seniorencommissie met 10.444 punten, tweede BAS staat Voetbal Gonnie de Boer met 9.975 punten en derde Marc van Nieuwenhuijzen Wedstrijdtraining: 18.30–19.15 uur Chris Burgers met 9.555 punten. 5 Edo Oosting B a s k ejudoka’s t b a l uit les groep 2 en 3) (voor geselecteerde Danny Schutte Djaimie Vermeer Sleuteladres: 11, tel; 843262 19.15–20.00 uur Les groep 3:Zaaiviool Volgende rondes vrijdag Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, Les groep 4: 20.00–21.15 uur 7 februari, 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. 27 maart en 24 april 2020. Graag noteren Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, Let op: vergeet niet je naam achter op de foto te zetten! Afmelden trainingen: fluiten en tafelen op de in uw agenda site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl (voor 16.45 uur). Woensdag bij secretariaat@basbudo.nl Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal 8

5


de de ma a Het et eell-

tijd d het et eze ze bal al

lke ke ein n is is de de

ass-

TTeennnni si s

Nieuws en agenda van BAS Tennis Nieuws en agenda van BAS Tennis op internet: www.bastennis.nl op internet: www.bastennis.nl

Kantinedienst BAS tennis: Kantinedienst BAS tennis: Dag Datum Tijd Bijz. Dag Datum Bijz. Clubheld het Jaar: Maandag 2-jul Jan de Ruiter van Tijd 19.30 uur etiketten!! Maandag 2-jul de Ruiter 19.30 Dinsdag 3-julJan André Smits op Dennis! 19.30uur uur etiketten!! stem Dinsdag 19.30 uur Woensdag 3-jul 4-julAndré Smits ----------Woensdag 4-jul ----------Donderdag 5-jul ----------Dennis Kloosterman is genomineerd als Clubheld van het Jaar! Volgens Donderdag 5-jul ----------Vrijdag 6-julterecht, Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur ons volkomen maar dat zien we graag terug in de stemmen! Vrijdag uur Zaterdag 6-jul 7-julJan-Roelf van der Stelt 19.30 ----------Zaterdag 7-jul ----------Zondag meer 8-jul ----------En....hoe stemmen onze clubheld krijgt, hoe groter de kans dat hij een geZondag 8-jul ----------Maandag 9-julvoor Christel Swagemakers 19.30 uur heel verzorgd feest de club wint! Maandag 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur Dinsdag 10-jul Wiebrand 19.30 uur2019, 12.00 uur. Stemmen gratis en kanVeenstra tot en met 2 december Woensdagis geheel 11-jul ----------Woensdag 11-jul ----------Hierbij de link 12-jul om te stemmen: www.clubheldvanhetjaar.nl/dennis-kloosterman Donderdag ----------Donderdag 12-jul ----------Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur Vrijdag 19.30 uur Zaterdag 13-jul 14-julDanny Versteegt ----------Zaterdag 14-jul ----------Zondag 15-jul ----------Zondag ----------Maandag 15-jul 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur Maandag 16-jul 19.30 uur Dinsdag 17-julLiesbeth Luykx ----------Dinsdag 17-jul ----------Woensdag 18-jul ----------Woensdag ----------Donderdag 18-jul 19-jul ----------Donderdag 19-jul ----------Vrijdag 20-jul ----------Vrijdag ----------Zaterdag 20-jul 21-jul ----------Zaterdag 21-jul ----------Zondag 22-jul ----------Zondag ----------Maandag 22-jul 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur Maandag 23-jul 19.30 uur Dinsdag 24-julJeroen Engwerda ----------Dinsdag 24-jul ----------Woensdag 25-jul ----------Woensdag ----------Donderdag 25-jul 26-jul ----------Donderdag 26-jul ----------Vrijdag 27-jul ----------Vrijdag ----------Zaterdag 27-jul 28-jul ----------Zaterdag 28-jul ----------Zondag 29-jul ----------Zondag ----------Maandag 29-jul 30-jul Frank Bes 19.30 uur Maandag 30-jul 19.30 uur Dinsdag 31-julFrank Bes ----------Dinsdag 31-jul -----------

VVool llel eyybbaal l

Meer informatie: Meer Daaninformatie: Moelker, tel: 332902 Daan Moelker, tel: 332902 e-mail: moelker@solcon.nl e-mail: moelker@solcon.nl

IJsbaan Biddinghuizen Lidmaatschapskaarten Nu de eerste vorst weer aan de grond is geweest, begint het langzaam te kriebelen. Zouden we dit jaar weer kunnen schaatsen op natuurijs? Zodra er ijs in onze plas ligt, gaan wij geregeld meten hoe dik de ijslaag is. Lidmaatschapskaarten voor 2019-2020 kunt u weer kopen bij de penningmeester van ijsclub Biddinghuizen: Dhr. H. Aernaudts, Waterkant 41, telefoon 383733, email hl.aernaudts@kpnmail.nl. Dit kan vanaf 23 november per telefoon of email. Als u voor 5 december betaalt dan kost een gezinslidmaatschap voor ouders en kinderen onder 16 jaar te samen € 10,-. De ouders en kinderen krijgen elk een eigen kaart. Persoonlijk lidmaatschap kost € 5,-. Betalen via de bank kan ook. Het rekeningnummer van de ijsclub bij de Rabobank is: NL28RABO0348153406. Alle lidmaatschapskaarten kosten na 5 DECEMBER twee keer zo veel. Als U via de bank de lidmaatschapskaarten betaalt, dan bewaren wij uw kaarten totdat de ijsbaan open is. U kunt ook donateur worden. Zonder lidmaatschapskaart kost de toegang tot de ijsbaan voor volwassenen en kinderen € 1,50 in de middag en in de avond. Op 11 december om 20 uur zal de ledenvergadering in ons clubhuis zijn. Bestuur ijsclub

BAS Tennis & Padel in Biddinghuizen BBBBCCBBi lijlzoekt aj ar tr t een goed doel !!! Al 20 jaar organiseert BAS Tennis & Padel tijdens het Pinksterweekend een tennis- en sinds twee jaar een padeltoernooi. De opbrengst van het toernooi gaat naar een goed doel. t onn Het Pinkstertoernooi ism een voor iedereen boven BBaaddm i ni ntgezelligheidstoernooi o de 17 jaar. Je hoeft geen lid te zijn van een tennis-/padelvereniging. Ook wordt er een ouder/kind poule georganiseerd en zijn er tal van activiteiten voor jong en oud. contact: doo2020 zijn wij contact: Voor het toernooi op zoek naar een goed doel !!! secretariaat@basjudo.nl JJuudvan Wat moet of kunt u hiervoor doen? secretariaat@basjudo.nl 0321-332827 0321-332827 U kunt zich vóór 30 november a.s. aanmelden via pinkstercie@bastennis.nl Bas Judo Bas Judo met een motivatie waarom BAS Tennis & Padel zich voor uw vereniging/ www.basjudo.nl Afmelden trainingen: www.basjudo.nl Afmelden trainingen: stichting in zal kunnen zetten. Woensdag judo: secretariaat Woensdag judo: secretariaat wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert Uit de ingezonden reacties maakt de Pinkstercommissie wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert een keuze. wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco We zien vol enthousiasme de reacties tegemoet.

t baal l BBaasskkeet b Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Uw advertentie hier? 11, 8256 Biddinghuizen. Tel. 843262 KijkET voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de Kijk alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de sitevoor van BAS-basketball: www.basbasketball.nl site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl

5

5

Kerstpakkettenactie 2019 De afgelopen jaren hebben de Werkgroep Kerk en Samenleving van de Bonifatius geloofsgemeenschap Biddinghuizen en de Diaconie van de Protestantse Gemeente Biddinghuizen kerstpakketten in ontvangst mogen nemen om deze te verspreiden onder Biddinghuizenaren die wat extra's kunnen gebruiken. In vervolg op dit initiatief willen zij weer een beroep op u doen. Daarbij willen ze overigens benadrukken dat ze uitsluitend als 'doorgeefluik' fungeren. Eenieder die bij voorbaat weet een kerstpakket te ontvangen en dit wil afgeven voor de Kerstpakkettenactie wordt verzocht dit, indien mogelijk, voor 8 december kenbaar te maken bij de Diaconie of de Werkgroep Kerk en Samenleving. Het kerstpakket mag geen alcoholhoudende drank bevatten. Daarnaast is het ook mogelijk om een geldbedrag te storten ten behoeve van deze actie. Het rekeningnummer is NL74 RABO 0304 0765 54 ten name van Stichting Bonifatius geloofsgemeenschap kerk en samenleving in Biddinghuizen o.v.v. 'Kerstpakkettenactie 2018'. Het is fijn indien u ook dit gebaar voor 8 december wilt maken. In de loop der jaren is gebleken dat het aantal te bezoeken adressen blijft stijgen. Help de initiatiefnemers en steun deze actie. Namens de Werkgroep KeSa: Ina Graumans graumans.j@planet.nl en de Diaconie: Miep van Hoof rmvanhoof@kpnmail.nl 9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij erde ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling 330616, mob. 06-11218658. n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 verversen GICOM loodgieterswerk Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de nieuwbouw - casco verwarming Plantweg 15 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten LOGOPEDIE: 0321-333493. 0624127084 (0321) 38 60 60 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler moet je zelf controleren *Koppakkingen muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, heb meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding vooren bouw verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix renovatie van: Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. schuren - bewaringen van Teddy Scholten: ‘weet je”.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06woningen - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net e.d. - levering bouwmat. 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net Schilderwerk Beglazing ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom begeleiding voor -APK keuring THUISZORG ICARErevue. Het Revuegezelschap onderdeel ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking - Houtsanering kunnen wevan dede uitgebloeide takken zelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef.met de helft inkorten om zo een stevi-Lease service langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto -Airco service uur: 8085 SG Doornspijk JoseinGouwenberg T 0321 33 revue. 16 49 Er werd soms vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in -een beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: Noorderbaan 19-21 Naar de uschoonheidsspecialiste, F 0321 - 33 04 Mocht tijdens of fietstocht over deal22 Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00een uur:wandeling 0321-333255. geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging dan op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, haar ben ik erin gerold. E340 info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 13 458 Tel: 0321 33 21 46 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker een bepaalde schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833 voortel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen Diëtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

2012 2

Naam:

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

0

0

03 0

2012

0

1-1-2

kn wa bew

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl aliste Rietweg 74, Biddinghuizen, Tel: 0320-288196, www.sabilon.nl

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

installatie service onderhoud

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling

www.wouda.nl

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

MACHTIGINGSCOUPON

ag na 10

............................................................................................................................

Werkplaats focwa normen 0321volgens - 332484 normen Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Gediplomeerde schoonheidsspeci-

Schilderwerk - Beglazing Adres:............................................................................................................................................. Wandafwerking - Houtsanering

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

LEKKERKERKER Autoschade

Schade taxatie, schade reparatie,

Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto beschikbaar. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Belt u naar Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hem zoekt SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles van Hem verwacht.

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25

financiele administraties - ondernemingsplan Handtekening: ......................................................................................................................... DEALER ATAG VERWARMING jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren DEALER ATAG VERWARMING

www.alphabiddinghuizen.nl 9

Een adres waar uw belangen voorop staan Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

Telefoon 0321 - 33 11 45 Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl E-mail: j.looman@hetnet.nl

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Korenmaaier 13-15 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 8256 SK Biddinghuizen

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


Informatieve avond over vleermuizen Vleermuizen boven de tuin op een warme avond heeft altijd iets magisch. Deze kleine, fascinerende dieren maken graag gebruik van onze tuin op zoek naar voedsel, water en beschutting. Een tuin met veel insecten is aantrekkelijk, vleermuizen eten zo’n 3000 insecten per nacht. Wat hebben vleermuizen nodig? Hoe leven ze? Op donderdagavond 3 december leer je over hun winter- en zomerverblijven, verbindingsroutes en voedselgebieden. Een avond met praktische informatie en veel tips. Landschapsbeheer Flevoland organiseert deze winter 3 informatieve avonden waarbij specifiek wordt ingegaan op de leefwijze van dieren, die wij tegen kunnen komen in de tuin of op het erf. Zo kan een ieder het deze dieren naar de zin maken om ze beter te kunnen beschermen. Tijdstip en locatie : 19.30 – 21.30 uur / Botter 14 Lelystad Vleermuizen Dinsdagavond 3 december Wilde bijen Dinsdagavond 14 januari Rugstreeppadden Dinsdagavond 25 februari Opgeven via flevoland@landschapsbeheer.net Na opgave volgt de exacte locatie, afhankelijk van het aantal deelnemers.

Kinderopvang nodig in Biddinghuizen? Kinderdagverblijf Waterrijk heeft plaats! > Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) > Extra zorg en aandacht waar nodig > Spelend leren met o.a. leuke activiteiten > Bruto uurtarief 2019: € 7,85 (incl. voeding en luiers)

U vindt Waterrijk in het Educatief

> Kinderopvangtoeslag mogelijk

Centrum, Akkerhof 1, samen met

> Flexibele opvang al vanaf 1 dagdeel per week

bso Spetters, peuteropvang

> Samenwerking met o.a. Icare en basisscholen

De Woelwaters en babydreumesinstuif Plons.

En kent u peuteropvang De Woelwaters? Een goede voorbereiding op de basisschool! Kijk snel voor meer informatie op

www.kinderopvangdronten.nl 11


Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week ALLEEN JE EIGEN HART KENT JE DIEPSTE VERDRIET, IN JE VREUGDE KAN EEN ANDER NIET DELEN Ingestuurd door Frea Bramer, waarvoor dank! Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508 Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Bericht voor onze lezers, publiceerders en adverteerders over het verschijnen van Biddinghuizen Actueel rond de feestdagen. De laatste editie van Biddinghuizen Actueel in 2019 komt uit op dinsdag 24 december. In januari 2020 verschijnt de eerste uitgave weer op 7 januari.

Te Koop: Kerstbomen in vele soorten en maten.

Op zaterdag 7 dec. bij het Maaiveld, op 14 dec. bij de winkels en op de woensdagmiddagmarkt. Wilt u op een ander moment een boom, bel gerust Enne Wouda Mob. 0653-775097 of Mail: woudae@xs4all.nl

De belofte Kort geleden trof een zware aardbeving mijn geboortestad Tirana, de hoofdstad van AlbaniĂŤ. Het was de zwaarste aardbeving, die men zich kon herinneren. Mensen uit mijn oude woonwijk, jong en oud, renden, bang voor hun leven, paniekerig uit hun flats. Men verzamelde zich allemaal op een open plek, in spanning wachtend op wat gebeuren ging, en wat er van hun huizen zou zijn overgebleven. Daar stonden ze, aangeslagen en stil, steun bij elkaar zoekend. Er was saamhorigheid op dit moeilijke moment. Alle families, die in de flat woonden, waren aanwezig. Of toch niet? Ondanks alle verwarring en angst, die er heerste, miste men toch twee mensen. De afwezigheid van een ouder echtpaar, dat op de vijfde verdieping woonde, was door de menigte opgemerkt. Het echtpaar was op latere leeftijd getrouwd, en hadden geen kinderen. Het had lang geduurd, voordat ze elk de ware hadden gevonden, maar wat waren ze blij met elkaar. Ze leidden een vredig bestaan in de eerste, rustige, fase van hun huwelijk. Totdat het noodlot toesloeg. De echtgenoot werd getroffen door de ziekte van Parkinson, een chronische aandoening, die langzaam zowel het lichaam als de moed sloopt. Ooit deden ze alles samen, maar nu rustte alle last op de schouders van de echtgenote. De huishouding, de zorg, kortom, ze was mantelzorger geworden. Alles wat een echtpaar nodig heeft om normaal te functioneren, kwam op haar bordje. Toch deed deze lieve vrouw alles keurig, met volle toewijding, was altijd aardig tegen haar man en zijn familie. Niets was haar te veel. Er was echter een ding, waarvan ze haar man maar niet kon overtuigen. Dat het goed was, om te bewegen, een beetje wandelen in de buurt, om een beetje in conditie te blijven. Een nadeel was, dat het echtpaar op de vijfde verdieping woonde van een oude flat uit de communistische tijd, waarin zich geen lift bevond. Dat maakte het extra moeilijk, om naar buiten te gaan. Ondanks de door haar, en de naasten van het echtpaar aangeboden steun, weigerde hij hardnekkig, om naar buiten te gaan. Zo werd hij een gevangene in zijn eigen huis. Toen de eerste aardschokken zich aandienden, probeerde de vrouw van alles om hem naar buiten te dwingen, voor zijn eigen veiligheid. Hij luisterde niet. De schokken werden harder, de schilderijen vielen van de muur, de televisie viel op de grond, de vrouw smeekte hem om op te staan en naar buiten te vluchten. Tevergeefs...hij zat daar geschrokken vastgenageld aan zijn stoel, vastbesloten, geen vin te verroeren. Hopeloos gaf de vrouw het op, maar ze vluchtte niet. Ze ging naast haar man zitten. Zo wachtten ze samen af, wat er verder zou gebeuren... afschuwelijke minuten, die eindeloos leken te duren. Zodra de aardbeving voorbij was, ging iedereen terug naar huis. Toch bleven ze voorzichtig, en bleven attent op de naschokken, die nog enkele dagen konden voorkomen. Een paar dagen na de aardbeving werd de vrouw ziek. De doktoren liepen af en aan, maar konden geen oorzaak vinden. De ene arts zei, dat het stress- gerelateerd kon zijn, gezien de situatie, waarin de vrouw zich bevond. Het is wel makkelijk, om, als je geen oorzaak voor een ziekte kunt vinden, om het dan maar op stress te gooien, een woord, dat vele ladingen kan dekken. Maar op een gegeven moment was de toestand van de vrouw zo verslechterd, dat ze in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Toen ze werd geopereerd, stond de wederzijdse familie gespannen achter de deuren van de operatiekamer te wachten. Niemand wist, hoe het zou aflopen. Iedereen bad voor, en hoopte op een goede afloop. De spanning was te snijden. Plotseling werd de stilte verbroken door een ritmisch tik- tik- tik op de cementen vloer. Opeens verscheen er een oude, gebroken man, leunend op een stok, en geholpen door een jonge taxichauffeur. Het was de echtgenoot van de vrouw, die op de operatietafel lag. Hij, die lange tijd de drempel van het huis niet was over gegaan, hij, degene, die tijdens de aardbeving niet voor zijn leven gevreesd had. Hij kwam nu hier, om zijn vrouw een hart onder de riem te steken. Waar had hij de wilskracht vandaan gehaald, om van vijf-hoog via de trap naar beneden te gaan, een taxi te nemen, en naar het ziekenhuis te komen? Dat was iedereen een raadsel. Het was tegelijkertijd onverklaarbaar en aangrijpend. Gelukkig herstelde de vrouw goed, en kon weer snel naar huis. De dagelijkse routine nam weer een aanvang, het ritme van de dagelijkse gang van zaken, in het kleine appartementje op de vijfde verdieping. Toch was er iets veranderd...er was iets duidelijk geworden. Hun relatie was ongewild op de proef gesteld, maar ze waren er samen sterker uit gekomen... Ik wil je echtgenoot zijn, en ik beloof je trouw te blijven, in goede en in slechte dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, Ik wil je liefhebben en waarderen, alle dagen van mijn leven, fluisterde de man zacht. De vrouw wist dat dit waar was, en het gold voor haar ook. Zo hadden ze het elkaar bij het huwelijk beloofd. Ze pakte zijn hand, kneep er speels in, en zei. Wat je net zei, geld ook voor mij. Onze belofte heeft standgehouden, door alle moeilijkheden heen. Lumnika Triest-Kaceli

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

prik bord!