Biddinghuizen Actueel - Nummer 33

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 33 27

WWW.BACTUEEL.NL

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 38 JAARGANG weeknr:

40 jarig jarig Boekverkoop Tijdens de “Biddinghuizer Sleepbootdag” op 31 Augustus 40 Boekverkoop in bibliotheken jubileum zorgen onderstaande koren voor dejulipassende muzikale jubileum Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op zijn te leen leen in in de de omlijsting. bibliotheken maar ook ook te te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van van romans tot bibliotheken maar romans tot Zaterdag 7 juli viert ACV

Zaterdag 7 juli viert ACV kunstboeken tot kinderboeken. Prima Prima geschikt geschikt om om mee mee te te nemen nemen op op de Flintstones Flintstones haar Elburg 40 jarig jarig kunstboeken tot kinderboeken. de haar 40 zelligheid staat voorop, maar ook respect voor elkaar. Stadskapel Concordia vakantie. vakantie. jubileum. Een gezellige stadskapel uit Elburg. Alle zangers zijn Deze enthousiastelingen komen uit IJsselmuiden. jubileum. Deen Blauwbaarden leden van muziekvereniging Concordia Elburg, kosten die Piratenkoor De boeken boeken 0,75 per per stuk stuk 10 voor voor €€ 6,-. 6,-. In In de de bibliotheek in De kosten €€Piratenkoor 0,75 en 10 bibliotheek in Van11.00 11.00 uur tot 17.00extra uurmogen mogen de Blauwbaarden is opgericht in augustus graag noguur eentot toontje blazen. Een enthousiaste Van 17.00 uur Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,kunt u een plastic tas Dronten geldt echter eenen speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas 2000 telt ongeveer 25 leden. groep muzikanten, die haast niet meer uit het straatde coureurs in verschillende specde coureurs in verschillende specmetromans romansen en informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor € 7,50 een een plastic met plastic tas tas met Iedere woensdagavond wordt€er7,50 in de Voorhof in Bidbeeld van klassen Elburg weg rijkunsten te denken. Er met wordt minimaalinformatieve taculaire klassenishun hun rijkunsten taculaire jeugdboeken. jeugdboeken. dinghuizen gerepeteerd. Het is een diverse groep met 15 keer per jaar opgetreden, bij voorkeur in de directe laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven laten diverse leeftijden en variërende (zang)ervaring. omgeving van Elburg. Circuitaan aan de de Biddingringweg Biddingringweg in in Circuit De boekverkoop tijdens openingstijden openingstijden in de de bibliotheken bibliotheken Dronten, treedt men op bij jubilea en bedrijfsfeesten, Koningsdag, botterweekend, bokbierdag avondvier- isisDikwijls tijdens in Dronten, Biddinghuizen. De autocross autocross is Deenboekverkoop Biddinghuizen. De is Swifterbant en Biddinghuizen. Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl www.flevomeerbibliotheek.nl maar ook concoursen schuwen ze niet! Voor het algedaagse passeren de revue. Deze gezellige stadskapel Swifterbant en Zie speciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitgespeciaal wordt met regelmaat gevraagd om feesten, partijen mene- en goede doel zingen de Blauwbaarden ook op breidmet meteen eenduo-race duo-raceen enererwordt wordt breid en jubileau op te vrolijken. En in december? Dan gaat (kerst)markten en in verzorgingshuizen. geeindigd met met een nieuw nieuw het geeindigd een inin het Stadskapel Concordia als Pietenband door de straten Het koor wordt muzikaal begeleid door een aantal acleven geroepen caravanrace. In en leven geroepen caravanrace. In en van Elburg. Kom vooral kijken en luisteren naar dit cordeonisten en een saxofonist/fluitist. rondom een tent tent kunt kunt uu genieten genieten koor uit Elburg! Afscheid juf Riet rondom een Afscheid vaneen eenuitgebreid uitgebreidassortiment assortimentaan aan Voor alle koren geldt dat ze nog leden kunnen gebruivan versnaperingenRecht en erer zullen veel ken, heeft uwaarvan interesse?28 jaar op De Wingerd gewerkt Mannenkoor Deur Zee! versnaperingen en zullen veel Na34 34 jaar in in het het onderwijs, onderwijs, Na waarvan 28 jaar op De Wingerd gewerkt Een mannen zat op een bij jaar elkaar te extragroepje aktiviteiten zijnvoor voor jong enavond extra aktiviteiten zijn jong en tehebben, hebben, gaat gaat juf juf Riet Riet met met pensioen. pensioen. te praten. Ze hadden niet zoveel meer te doen en wilden oud,zoals een een bungee bungee trampoline, trampoline, oud,zoals Programma graag een avondrace voor zichzelf en hebben. Gekscherend een V8-buggy, V8-buggy, race simulator en een simulator Wij willen dit dit niet ongemerkt ongemerkt voorbij voorbij laten laten gaan. gaan. Tijdens Tijdens de Wij willen niet de receptie receptie hebben ze gezegd: “we gaan een koor oprichten”. En een klimwand klimwand en en voor voor de de alleraller31 augustus een willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De zo ontstond op 1 april 2001 (nee het is geen grap) het kleinsten een een springkussen springkussen en en kleinsten receptie wordt gehouden op op vrijdag vrijdag 13 13 juli juli van van 16.00uur 16.00uur tot tot 17.30uur. mannenkoor “Recht Deur Zee!”. Met een kleine groep receptie wordt gehouden 17.30uur. schminken. Programma vanaf 12.00 tot ongeveer 15.30 uur schminken. zijn ze begonnen te repeteren, maar er waren nog mulocatie de kade van Biddinghuizen zikanten nodig een bestuur en natuurlijk een dirigent. Een zeer geschikte "UIT-TIP" voor Een zeer geschikte "UIT-TIP" voor Nadat dit alles voor elkaar was kwam er meer vaart in 12.00-12.20 uur Mannenkoor Recht deur Zee eenrepetities ieder die die oprepertoire zoek isis breidde naar zich uit. Ook het een ieder op zoek naar de en het 12.30- 12.50 uur Stadskapel Concordia Elburg spanning, sensatie, spektakel en spanning, sensatie, spektakel en hoogtepunt bestond koor groeide met de week. Op het 13.00- 13.20 uur piratenkoor De Blauwbaarden plezier! het koor uit 80 leden. Inmiddels is dit op een stabiel plezier! 13.30-13.45 gezamenlijk optreden aantal van zo’n 50 mannen. Die begeleid worden door, 14.00- 14.20 uur mannenkoor Recht deur Zee 3 accordeonisten, een drummer, een basgitarist en een 14.30- 14.50 uur stadskapel Concordia Elburg altsaxofonist. De maandagavond is hun repetitieavond. 15.00-15.20 uur piratenkoor De Blauwbaarden Ze studeren dan nieuwe nummers en we werken oude nummers uit door er een 2e stem aan toe te voegen. Ge-

MFG 2 Nieuwsbrief De eerste fase gaat beginnen! Vanaf week 34 kunt u al wat activiteiten rondom de Voorhof zien. Aannemer Knol gaat, als voorbereiding op de sloop van een deel van de Voorhof, een aantal werkzaamheden uitvoeren. Zonne-Energie Er worden onder andere bouwketen geplaatst en er zal Zonne-Energie begonnen worden met het afschermen van de bouwmet Zonnepanelen met Zonnepanelen plaats. 'uit' Biddinghuizen

'uit' Biddinghuizen

Ecosave Ecosave We gaan u zoveel mogelijk op de hoogte houden van belangrijkesinds zaken rondom sinds2001 2001 het MFG 2. Volgt u de facebook pagina MFG Biddinghuizen al? Nieuws wordt 0321 332038 0321 332038 daar ook op gedeeld. Uweigen stroom stroom Verder Uw kunt ueigen berichten lezen in Biddinghuizen actueel, via BHZ netv.a. en de kranten. v.a. € 0,05 € 0,05

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via het mailadres info@mfg2.nl

02 juli 13 02 AUGUSTUS juli 2012 2012 2019

AAggeennddaa 07 07 juli juli 10 10 juli juli 27 aug 11 juli 11 juli 18 18 juli juli 26 juli 27 26 aug juli 14 14 aug aug 15 aug 15 aug aug 31 23 23 aug aug 31 aug 05 sept 05 sept 111sept 11 sept sept 11 11 sept sept 12 12 sept sept 19 19 sept sept 19 sept sept 419sept 25 25 sept sept 25 sept 725sept sept

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones :: Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen : vrouwen Z on en Zegen: Start repetities verenigingen :: Open dag Scharrelberg Open Scharrelberg nieuwedag seizoen :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: Fietsen F ietsen met Gezamenlijke Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen Vrouwenverenigingen. Vertrek vanaf :: Fietsen met de gezamelijke Fietsen met de gezamelijke vrouwen het Plein verenigingen om 13.30 uur vrouwen verenigingen :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag Opdreef festival ::: Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen verenigingen : vrouwen Sleepbootdag :: Open dag Scharrelberg Open dag Scharrelberg I nterreligieuzeAnbo bijeenkomst ::: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo :: ledenavond ledenavond Passage Inloop vanafPassage 14.15 uur, start om :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu 14.30 uur. :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: ZijActief lezing ZijActief lezing Ans Ans Schrijer Schrijer Zijaktief Voedingsdeskundige :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo ::: IVN viert “het Repair Café IVN viert “het jaar jaar van vande debij” bij”met met een lezing het lezing ininPassage het Koetshuis Koetshuis : een L edenavond -Dhr.

10 sept 03 03 okt okt t/m Koetshuis Rodenburg over reis naar Nepal t/m 77 okt: okt: Najaarsfeestweek Najaarsfeestweek Koetshuis 04 okt :: Open dag Scharrelberg 04 okt Open dag Scharrelberg 10 sept :Interreligieuze F ietsen Gezamenlijke 07 okt : Ontmoeting 07 okt : Interreligieuze Ontmoetingininhet het Koetshuis. Vrouwenverenigingen. Vertrek vanaf Koetshuis. 09 okt : ledenavond Passage 09 okt : ledenavond het Plein omPassage 13.30 uur 09 09 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 10 okt : Afdelingsavond Vrouwen 11 L edenavond Vrouwen van van Nu, 10 sept okt : Afdelingsavond Vrouwen vannu nu 10 okt : ZijActief workshop 10 okt : ZijActief workshop dhr. van Limbeekinover Chinese 14 okt : Benefietconcert Colombinehuis 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 17 17 okt okt :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag geneeskunde 23 23 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 18 sept : SeniorenmiddagVrouwen in de Voorhof 31 okt : Afdelingsavond van 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen vannu nu 09 nov : Boekenmarkt zon 09 nov : Boekenmarkt zon en en zegen zegen 24 sept F ietsen Gezamenlijke 10 10 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen Vrouwenverenigingen. Vertrek vanaf 11 inin Colombinehuis 11 nov nov :: Benefietconcert Benefietconcert Colombinehuis 13 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo uur het Plein om Anbo 13.30 13 13 nov nov :: Ledenavond Ledenavond passage passage 13 nov lezing 27 oekenmarkt Zonbevers en Zegen 14.00 13 sept nov ::: B IVN IVN lezing over over bevers Staatsbosbeheerruimte Z60 Staatsbosbeheerruimte Z60 tot 20.00 uur 17 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 28 B oekenmarkt en Zegen 9.30 tot 20 sept nov :: gez. avond 3 Zon vrouwen verenigingen 21 21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 12.30 uur Anbo 27 nov : Bijeenkomst 27 nov : Bijeenkomst Anbo 11 dec Passage 511okt Repair Café dec :: advent/kerstavond advent/kerstavond Passage 11 dec :: Bijeenkomst Anbo 11 dec Bijeenkomst Anbo 8 okt : Seniorenmiddag Oktober Ledenavond Passage 12 dec : 12 dec : Seniorenmiddag 14 dec 914okt Zijaktief Smartquiz dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt 19 dec Vrouwen nu 19 dec ::: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwenvan van 13 okt Zon en Zegen: Meewerken aan nu 19 dec : ZijActief 19 dec : ZijActief kerstavond kerstavond ochtenddienst in de Voorhof 16 okt : Seniorenmiddag in de Voorhof 16 okt : L edenavond Vrouwen van Nu, dhr. Louwsma met een gezonde kijk op het weer 19 okt : Z on en Zegen: Jubileumconcert FRENCH MANICURE… FRENCH MANICURE… 55 jarig bestaan in de Voorhof. Aanvangmooie 20.00 uurgelakte •• Natuurlijke Natuurlijke mooie gelakte 2 nov : Repair Café nagels, nagels, of of uw uw teennagels…! teennagels…! 9 Nov : Najaarsconcert Maris Sonores •• Basislak met mooi Basislak met een een mooi 16 nov : Sinterklaasintocht wit wit randje. randje. Durf te 20••nov Seniorenmiddag in de Voorhof Durf: uw uw handen handen weer weer te laten zien. 20 nov ijaktief Gezamenlijke avond met laten: Z zien. •• Nu maar €€ 17,50 Nu voor voor maar 17,50 en… en… Margriet Brandsma Het setje nagellak krijgt Het setje nagellak krijgt 7 dec : Repair Café u bij!! u er er :gratis gratis bij!! 7 dec Winterfair 7 dec : Lichtjestour Be Be Beautiful Beautiful Dreef Dreef 65 65 8256 8256AZ AZ 10 dec Biddinghuizen : Kerstviering06 Passage -- 53 Biddinghuizen 06 53 62 6262 6224 24


Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 www.schaapholland.nl 035-6245555. Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051

www.schaapholland.nl THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, hebwww.schaapholland.nl meegedaan met een songJeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands -APK keuring spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 -Onderehoud en reparatie alle merken van Teddy Scholten: ‘weet je�. De rest zong in het Engels. Met de gitarist -Lease service R EN uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We-Airco vormden The ThreeSblues, N Toos, service OAR 0320-233565; inloopspreekuur: R ENdonder-APK keuring 0321-332575. Bij ons altijd S ik en RuudBIDDINGHUIZEN: ter Weyde ( bekend van studio sport en langs de lijn) S -Schade reparatie E en waren R APOTHEEK O R enH reparatie merken HUISARTSENPRAKTIJK: dag-Onderehoud 13.00 totL 14.00 uur: 0321-333255. S alle N zomer/wintercheck gratis A S -Laswerkzaamheden Iservice TO 0321-332575. R E bestaan al R onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, 0321-331414. -Lease H S S A L S Icare Verpleging enspecialist verzorging in -Accu's,banden en uitlaten O HUISARTSENPRAKTIJK: I W T R N H L TANDARTS: 0321-331070.jaar in Hilversum. -Airco service langer dan vijfentachtig Het zijn accordeonspelers. trad S A I745 S Tincl. specialist inIk uur, APK 29,50 all polyesterhars, U 0522-279 07.00 tot in 23.00 -Wintersets opslag 0321-331414. 0321-332083. W N Svan Hspecialist FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: FYSIOTHERAPIE: K in soms L -Schade reparatie W vrij veel op0321-331070. in Hilversum06-28847141 en zat in Huizen al in een revue. Er werd I Toverige polyesterhars, N epoxyhars, U TANDARTS: -2 Wasboxen 0900-8833 voor tijden. LOGOPEDIE: 0321-333493. polyesterhars, KU S -Laswerkzaamheden specialist in epoxyhars, FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. plamuren & door Airco service Nzat al in K geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ik -Accu's,banden ze.W Toos deLEEF: revuePlaats en GROEPSPRAKTIJK Icare 1, epoxyhars, en uitlaten polyesterhars, U LOGOPEDIE: 0321-333493. plamuren & onderhoudsK VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin gerold. -Wintersets incl. opslag plamuren & Noorderbaan 10 epoxyhars, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. GROEPSPRAKTIJK onderhoudsmiddelen Reparatie en onderhoud 0321-382473. Voor bevallingen en en Wasboxen onderhoudsplamuren & t/m-2vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 VERLOSKUNDIGEN: middelen spoed: 06-53659191. Wilsor kunstharsen Biddinghuizen alle merken middelen onderhouds0321-382473. Voor bevallingen en Met de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. Noorderbaan 46-48 de Wilsor kunstharsen Wilsor kunstharsen middelen spoed: 06-53659191. 0321 - 332484 Noorderbaan 10 8256 PR Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALEgeorganiseerd NOOD: NOOD: Noorderbaan 46-48 Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. Nederlands fietsroute langs de grenzen vanuit Amersfoort Noorderbaan 46-48 Wilsor kunstharsen CHIROPRACTIE: 0525-651810. Tel: 0321 33 11 67 035-6245555. PR Biddinghuizen Biddinghuizen 8256 PR 08.30regen totwww.autofaber.nl 11.00 uur:8256 0321-312881. naar Den Helder over deNOOD: Afsluitdijk. Veel en lekke banden. Die 1700 Noorderbaan 46-48 Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALE Fax: 0321 33 10 74 Tel: 0321 33 3311 1167 67 Tel: 0321 8256 PR Biddinghuizen 035-6245555. werk: maandag km had ik zelf als eerste gereden. Ik Maatschappelijk stond nog0321 wel eens in0321 de krant alsvan de E-mail: info@wilsor.nl THUISZORG ICARE Fax: 0321 3310 1074 74 0321 33 332484 Tel: 33 11 67 Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag centr.heel telef. E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.wilsor.nl Fax: 0321 33 10 74 Jeugdgezondheidszorg THUISZORG spreekuur ma.ICARE t/m vrij. 09.30 tot tot 12.00 12.00 van 13.30-14.30 www.autofaber.nl uur. Ditinfo@wilsor.nl zijngezeten. zowel www.wilsor.nl E-mail: www.wilsor.nl Telefoon 0321-388 fers en lijnen neer910 en bencentr. regelmatig achterna Jeugdgezondheidszorg: telef. door de Rijkspolitie uur:

Te l e f o o n n u m m e r s Te l e f o o n n u m m e r s

DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

NRPSOHHWUHFODPH QO

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM GICOM GICOM

COMPOSTING COMPOSTING Schilder SYSTEMS SYSTEMS COMPOSTING Gicom BV BV SYSTEMS Wandafw Gicom Oogstweg99 Oogstweg

Gicom BV 8256SB SBBIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 8256 Oogstweg 9 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Belt u naar

Mobiel 06 13 3

VERON ADMINI

financiele administrati -APK -APKkeuring keuring -Onderehoud alle -Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas jaarrekeningen -APK keuring -Lease service -Lease service -Onderehoud -Airco service -Airco serviceen reparatie alle merken Een adres waar uw b -Lease -Schade reparatie -Schadeservice reparatie -Airco service Plein 5 - 8256 AZ BIDD -Laswerkzaamheden -Laswerkzaamheden -Schade reparatie -Accu's,banden en Tel.: (0321) 330120 / 33 -Accu's,banden enuitlaten uitlaten -Laswerkzaamheden -Wintersets -Wintersetsincl. incl.opslag opslag -Accu's,banden en uitlaten -2 -2Wasboxen Wasboxen -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

als telefonische Inloopspreekuur in Educatief www.wilsor.nl spreekuur ma. inloopspreekuur: t/m vrij. 09.30Centrum: tot 12.00 inloop spreekuren 0320-233565; donderdonderelke dinsdag 13.00 13.30 uur uur: 13.00 spreekuren: 0321-333377. dag totvan 14.00 uur:–Toos 0321-333255. 0321-333255. Biddinghuizen: Toen is overleden in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ 0320-233565; inloopspreekuur: Icare Verpleging en verzorging donder- DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot installatie service onderhoud zijn nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 23.00 uur, uur, 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m Icare Verpleging en verzorging dat daar komRQWZHUS je verder 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO 09.00 FRORUV totEHXUVZDQGHQ Ă \HU mee ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH 17.00 uur: 0320-237666. 0522-279 745 vanIcare 07.00 tot 23.00 Thuiszorgwinkel LEEF: Plaats 1, Plaatsuur, 1, vrij. ue. De Waard BV Yarden Uitvaartverzekeringen n elektrotechnisch EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Yarden Uitvaartverzekeringen 0900-8833 voor overige tijden. De Waard BV 8224 AB Lelystad, 0320-752650 installatie service onderhoud 0320-752650 ma. ma. De Waard BV lichtkrachtinstallaties Noorderbaan Noorderbaan 10 10 Thuiszorgwinkel Icare Plaats 1, Wilvrij.: je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ MatthĂŠ Vos 06en 45 70KLACHTENLIJN 2348 t/m 8.30-17.00 uur,LEEF: za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN Yarden Uitvaartverzekeringen De Waard BV beveiliging daar kom je verder mee 8224 AB Lelystad, 0320-752650 uur of beroemd. Iedereen heeft eenma. verhaal. Mail dan naar Noorderbaan 10 Biddinghuizen Biddinghuizen Algemene klachtenlijn op werkdagen: telecommunicatie MatthĂŠ Vos 06en 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: Loonwerk grondverzet Gezinszorg: spreekuur ma.9.30-16.00 t/m n elektrotechnisch t/m vrij. vrij. Loonwerk en grondverzet in hermaloohuis@kpnmail.com databekabeling 388220. uur Loonwerk en grondverzet uur: na 0321-312881. 0321 Biddinghuizen 201208.30 0 tot 11.00 ag 3 licht- en krachtinstallaties 0321-312881. 0321 -- 332484 332484 Loonwerk en /grondverzet tste Maatschappelijk Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. n DRONTEN: werktuigbouwkundig Tel. Fax0321-333189 0321-333189 werk:maandag, maandag van beveiliging Maatschappelijk maandag van POLITIEBURO werk: Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. www.autofaber.nl *Olie verversen 0321 332484 loodgieterswerk www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur enenwoensdagmiddag Tel. 8844. 0321-331401 / Fax 0321-333189 glo dinsdag, telecommunicatie woensdagmiddag donderdag vrijdag van van 0900Maatschappelijk werk: maandag Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 verwarming van 13.30-14.30*Banden uur. Dit zijn zijn zowel zowel SENIOREN databekabeling de 9.00-10.00 INFORMATIELOKET www.autofaber.nl uur. telefonische 9.00-10.00 uurDitenzijnwoensdagmiddag luchtbehandeling inloop spreekuren als telefonische telefonische n werktuigbouwkundig van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel Spreekuur di. het spreekuren. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Accu’s 0321-333377 koeling spreekuren: 0321-333377. *Olie verversen loodgieterswerk inloop afspraken spreekuren telefonische DiĂŤtist: ma. als t/m vrij. 09.00 09.00 tot tot 316899. verwarming aar *Remmen www.wouda.nl spreekuren: 0321-333377. *Banden 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m St. verliezenverwerken Flevoland luchtbehandeling me DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. 0320-237666. 0321-331377 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m op. 84 (0321) 38 60 60 dragen ziekte is17.00 overleden, 2 *Koppakkingen installatie service installatie service onderhoud onderhoud vrij. 09.00 tot uur: 0320-237666. DE ZONNEBLOEM *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN www.wouda.nl *Banden KLACHTENLIJN PROTESTANTSE GEMEENTE ninmuzikaal Algemenebegeleidster klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: AFD. BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee installatie service onderhoud *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten BIDDINGHUIZEN aat GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Noorderbaan 388220. *Accu’s 88, PR Biddinghuizen 0321-331655 of 331368. n nelektrotechnisch (0321) 38 608256 60 Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, elektrotechnisch Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee hts binnen en buiten schilderwerken POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: lichtkrachtinstallaties dominee@ 2 tel. behangen 0321 - 333310, fax.DE0321 - 330101Tel: 0321-848658, licht-en en*Remmen krachtinstallaties Oogstweg 388220. DIERENAMBULANCE VAN 8844. Joke 0900v/d Meij * glasvezel * sausen was n elektrotechnisch beveiliging protestantsegemeentebiddinghuizen.nl beveiliging POLITIEBURO SENIOREN INFORMATIELOKET Schilderwerk -DRONTEN: Beglazing INFORMATIELOKET DIERENBESCHERMING. AFD. lichten krachtinstallaties telecommunicatie Jolanda AantjesBiddinghuizen - Lubbersen, or- SENIOREN telecommunicatie 09008844. *Distributieriemen Bel voor een vrijblijvende offerte Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Spreekuur 13.00u tot 14.00u op de Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: beveiliging databekabeling Wandafwerking Houtsanering Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06SENIOREN INFORMATIELOKET tel. 06-48462307 Biddinghuizen 316899. dus Schade taxatie, schade reparatie, Tel: 0624127084 316899. telecommunicatie ssen en wensen de familie woensdag in Het Koetshuis: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen Spreekuur di. en do. 9.30Flevoland tot 11.30 uur: 53371293 werktuigbouwkundig St. St. verliezenverwerken verliezenverwerken Flevoland uitdeuken zonder spuiten, leenauto databekabeling Mijn e-mail: cobydeboer@planet.nl. childerwerk - Beglazing Autoreparatiebedrijf 0321 388 710 *Olie loodgieterswerk 316899. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen verversen loodgieterswerk 0321-331377 en Gods kracht toe. 0321-331377 beschikbaar. Spreekuur Wijkagent Wijkpost n werktuigbouwkundig woverwarming St. verliezenverwerken Flevoland verwarming DE Wandafwerking - Houtsanering DE ZONNEBLOEM ZONNEBLOEM Zondag 8 juli*Banden *Banden Poolse medewerkers nodig‌?? Autoreparatiebedrijf *Olie verversen Schade taxatie, reparatie, loodgieterswerk ltuitu naar Giennes Bies luchtbehandeling 0321-331377 Ploegschaar 7,schade 8256 SM Biddinghuizen luchtbehandeling AFD. Biddinghuizen: AFD. BIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Aleksandar verwarming Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! *Accu’s koeling Aleksandar uitdeuken zonder spuiten, leenauto DE ZONNEBLOEM *Accu’s 0321332387. 0321-331655 of 331368. koeling Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 *Banden 0321-331655 of 331368. biel 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 en 06 bestuur van woensdag: 13.00-14.00 uur. luchtbehandeling GICOM Dronten AFD. BIDDINGHUIZEN Oogstweg 2 beschikbaar. DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen Voor informatie kunt u bellen met: Oogstweg 2 www.wouda.nl DIERENAMBULANCE VAN DE Aleksandar *Remmen DIERENAMBULANCE www.wouda.nl *Accu’s koeling Heilig Avondmaal viering 0321-331655 of 331368. wenorganisatie Passage. u naar Giennes Bies DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen O. ten Hoff tel 0591-549094 / DIERENBESCHERMING. AFD. Ploegschaar 7,Biddinghuizen 8256 SM Biddinghuizen *Distributieriemen LELYSTAD De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing Oogstweg 2ZLM]HULQJ *Distributieriemen DIERENAMBULANCE VAN DE UDDPEHOHWWHULQJ De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten *Remmen www.wouda.nl bij REGIO COMPOSTING FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ Tel. (0321) 330655, Faxten (0321) 06-51558557 L. Hoff 330691 tel FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel: 0624127084 (0321) el 06 1306-36293327 340 458 Tel: 33 21 Tel: 0624127084 / 1440321 RED DDQKDQJZDJHQV EEN DIER (0321)38 3860 6060 60 DIERENBESCHERMING. AFD. *Koppakkingen Biddinghuizen YODJJHQ EHOHWWHULQJ SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH *Koppakkingen R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ 53371293 DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ verSYSTEMS *Distributieriemen De Noord- 35 8251 GK Dronten 53371293 Wandafwerking Houtsanering 0321-326533 / 06-11310835 ADMINISTRATIEKANTOOR FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Gicom IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Tel: 0624127084 Spreekuur Wijkagent Wijkpost YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH (0321) 38 60 60 de DXWREHOHWWHULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 *Koppakkingen dministraties -EHOHWWHULQJ ondernemingsplan 53371293 YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Oogstweg 9 EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Biddinghuizen: YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Biddinghuizen: Biddinghuizen ngs gen - belastingaangiften particulieren Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ Spreekuur Wijkagent Wijkpost 8256 SB BIDDINGHUIZEN YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ woensdag: 13.00-14.00 uur. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ UHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 OLFKWUHFODPH HQ RQWZHUS woensdag: 13.00-14.00 uur. Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321om EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ VSDQGRHNHQ LQ LQ IUDPH IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ Biddinghuizen: Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 DMINISTRATIEKANTOOR EHGULMIVNOHGLQJ EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS RQWZHUS YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ 332401 ( mevr. A. Scholten ) YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Schilderwerk -- Beglazing waar uw belangen vooropuur. staan woensdag: 13.00-14.00 ministraties - ondernemingsplan den Schilderwerk Beglazing YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ www.parochienorbertus.nl 56 BIDDINGHUIZEN particulieren en belastingaangiften Wandafwerking en-AZ Wandafwerking - Houtsanering Houtsanering Schilderwerk - Beglazing taxatie, schade Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Vrijdag 6 juli en uitdeuken zonder spuiten, leenauto Machinebouw Wandafwerking Houtsanering uitdeuken zonder spuiten, leenauto aar uw belangen voorop staan Schade taxatie, schade reparatie, 10.00 uur: eigen voorganger een ouw van Stichting De Scharrelberg beschikbaar. beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN Machinebouw uitdeuken zonder spuiten, leenauto WoCo viering DAAR RED JE LEVENS MEE Transport techniek DAAR -RED JE LEVENS Machinebouw Belt En / 330777 ddinghuizen, en dierenpark de Belt u naar naar Giennes Giennes Bies Bies Ploegschaar 0120 Fax:het (0321) 330690 MEE VoorMachinebouw al uw schilder, behang en u Ploegschaar 8256SM SMBiddinghuizen Biddinghuizen beschikbaar.7,7,8256 Tel. En ooiing. Transport techniek Trappen en balustrades DAAR RED JE LEVENS MEE sauswerken. Tel.(0321) (0321)330655, 330655,Fax Fax(0321) (0321)330691 330691 Mobiel 13 340 458 -- Tel: 0321 Transport techniek 8 juli Belt u06 naar Giennes Mobiel 06 13Zondag 340 458 Tel:Bies 0321 -- 33 33 21 21 46 46 Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Transport techniek Tevens ook het kwartsen van muren. in 09.00 uur: eigen voorgangers -APK keuring Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Service inen afvaltransport Trappen en balustrades Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 Trappen balustrades ant in de weer om het laatste van het casco af financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud en reparatie alle merken WoCo viering Trappen balustrades Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen -Lease service Service in afvaltransport afvaltransport aar watertel. gas, en0321 de elektriciteit aangesloten. Service in jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Airco service VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Service in afvaltransport VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Evangelische Gemeente Zeewolde erk nnen met de afwerking en PR inrichting. Noorderbaan 88, Biddinghuizen Noorderbaan 88,8256 8256 PR Biddinghuizen -Schade reparatie financiele -- ondernemingsplan Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED financiele administraties administraties ondernemingsplan 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. - -333310, fax. 0321 -- 330101 een Noorderbaan angshek bij de Osbornegroep geplaatst en tel.0321 0321 333310, fax. 0321 330101 Colofon: VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Een adres waar uw belangen voorop staan -Laswerkzaamheden jaarrekeningen -- belastingaangiften particulieren Zeewolde; tel. 036-5224348. jaarrekeningen belastingaangiften particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 administraties - ondernemingsplan -Accu's,banden enfinanciele uitlaten ter- tel. 0321 bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Redactieadres / Secretariaat: -Wintersets incl. opslag jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren 8 julivoorop Een belangen staan etje onds glad maken en sauzen, de toilet- en Een adres adres waar waar uw uwZondag belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 -2 Wasboxen Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 10.00 uur: Klaas van Denderen 55 -- 8256 AZ BIDDINGHUIZEN zen riciteit en het luchtbehandelingssysteem Plein AZ BIDDINGHUIZEN * Voor het leveren en plaatsen vanadres alle 8256 soorten glas uw waar belangen voorop staan Een Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00 uur). * Deuren - ramen - kozijnen Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Plein 5offerte! - 8256 Noorderbaan 10 AZ BIDDINGHUIZEN * Bel voor een vrijblijvende VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 FLEVOLAND Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 eelStichting De Scharrelberg Predikant:Aaltje’s ds. JohanNaaiatelier de Wit, tel. WWW.GEERTSGLAS.NL E-mail adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl 036-5222824 Secr.: 69, HenriĂŤtte Parksingel 8256Hofman, GG d ik bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, Bank: Rabobank ‘Flevoland’ Biddinghuizen Bank:gers Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.BA nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. voor hun inzet en tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het www.autofaber.nl 0321-331562 nia enthousiasme. Tevens een Odd Fellowhuis, De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 Bij klachten over bezorging van B A kunt u bellen naar 0321-331042 / 06-21626345 06-18878508 perwoord van dank aan de vele uur (tenzijMaandag anders vermeld) en dinsdag

Machinebouw Transport techniek Trappen K e r kend i ebalustrades ns ten Service in afvaltransport Aleksandar

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER Autoschade

NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO 1-1-2 1-1-2

1-1-2

22 2

2

LEKKERKERKER Autoschade

Uw advertentie hier?

BLONK

eellke gaf

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE Schildersbedrijf J. Buiten

sponsors, zowel grootaanleveren als Kopij en Advertenties voor zondagavond 22,00 uur klein, voor het vele materiGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel Druk: en Druk: gereedDrukkerij van der Wekken PrintOnMedia KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG schap dat ter beschikking is service VERT.: J.installatie VOGELAAR - TEL. onderhoud 0321-331801 gesteld en de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. n

elektrotechnisch

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

12.00 u tot 16.30 u.

Zondag 15 juli dagen op afspraak. 10.00 Andere uur: Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Turkse Mimar Moskee Havenweg 3


2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 3

Na een moedig gedragen ziekte is overleden, ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Na een moedig gedragen ziekte is overleden, ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Mevr. Joke v/d Meij Mevr. Jokeen v/d Meij de familie Wij zullen haar missen wensen veel sterkte en Gods kracht toe. Wij zullen haar missen en wensen de familie veel sterkte en bestuur Gods kracht Leden en van toe. Christelijke vrouwenorganisatie Passage. Leden en bestuur van Christelijke vrouwenorganisatie Passage.

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Nieuwbouw Stichting

binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen binnen buiten schilderwerken Bel vooren een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen

Poolse medewerkers nodig‌?? Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !!

Voor informatie kunt u bellen met: Poolse medewerkers nodig‌?? O. ten Hoff 0591-549094 / !! Agrohulp Ten tel Hoff kan u helpen

06-51558557 L. ten Hoff tel Voor informatie kunt u bellen met: 0321-326533 / 06-11310835 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 06-51558557 L. ten Hoff tel Biddinghuizen 0321-326533 / 06-11310835 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

Schildersbedrijf J. Buiten Schildersbedrijf

Scharrelberg Het casco van deDe nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Voor al uw schilder, behang en Scharrelberg) nadert voltooiing.van Stichting De Scharrelberg J.sauswerken. Buiten Het casco van de zijn nieuwbouw Tevens ook het kwartsen van muren. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Voor al uw schilder, behang en Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Scharrelberg) nadert zijndruk voltooiing. sauswerken. te maken. Deze week zijn het gas, water en de elektriciteit aangesloten. Tevens ook het kwartsen van muren. Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en het inrichting. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Zaterdag buitenweek o.a. het bij en de de Osbornegroep en te maken.isDeze zijntoegangshek het gas, water elektriciteit geplaatst aangesloten. er is eenverenigingen begin gemaaktzijn met begonnen de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. Beide metBinnen de afwerking en inrichting. aan het schilderen, muren plafonds gladbijmaken en sauzen, de toilet- en Zaterdag is buiten o.a. het/ toegangshek de Osbornegroep geplaatst en doucheruimtes betegelen, elektriciteit en Binnen het luchtbehandelingssysteem er is een begin gemaakt met de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen aanleggen. aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de toilet- en * Bel voor een vrijblijvende offerte! doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Tel: 0321-848043 of 06-11017610 * Deuren - ramen - kozijnen Stichting De Scharrelberg aanleggen.Rondetafelgesprek in bibliotheek Swifterbant * BelWWW.GEERTSGLAS.NL voor een vrijblijvende offerte! bedankt de vele vrijwilliDementie, gers de diagnose en dan‌ Tel: 0321-848043 of 06-11017610 voor inzet en Stichting DehunScharrelberg WWW.GEERTSGLAS.NL enthousiasme. Tevens een bedankt de vele vrijwilliOp dinsdag 27 augustus organiseert het Odensehuis een speciale rondetafelgesprek met als onderwerp Dewoord van dank de vele gers voor hunaaninzet en mentie, de diagnose en dan‌ Wethouden van Bergenzowel is ook groot aanwezig. Het gesprek begint om 14.30 uur in sponsors, als enthousiasme. Tevens een FlevoMeer Bibliotheek Swifterbant. klein, het vele woordvoor van dank aan materide vele GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel en gereedsponsors, zowel als Waar gaat KUNSTMEST - OPENBARE hierbijgroot gebruiken? de belangstelling naar uit? Zien is 1 en Doen is 2 WEEGBRUG schap dat terhet beschikking klein, voor vele Maar ookmateriWatisis realiseerbaar? Tijdens het rondetafelgesprek ga je met elkaar onderVERT.: J. VOGELAAR TEL. 0321-331801 GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN gesteld en de euro’s die we aal, ommaterieel en gereedzoeken wat iedereen kan bijdragen aan een betere NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN KUNSTMEST OPENBARE TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WEEGBRUG mochten het Odensehuis schapdedatontvangen. terOver beschikking is gang met personen met geheugenstoornis en lichte VOGELAAR - TEL. 0321-331801 Elke dinsdagmiddag isVERT.: het J.Odensehuis Flevoland aanmentie. Door meer te weten over de problemengesteld die zichen de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN wezig in FlevoMeer Bibliotheek Swifterbant om vragen bij deze materialen stoornissenzijn voordoen, kunnenom wedit een bijdrage Diverse er nog nodig unieke project een geweldige TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. te beantwoorden leveren aanteeen betereHeeft communicatie. Vragen uitstraling geven. u materiaal dat udie nietlangs meer gebruikt, wilt u over hersenfalen en de gevolgen voor deeen omgeving. komen zijn bijvoorbeeld: middelen kunnen we " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen /of wilt u geld doneren dan Diverse materialen zijn erWelke nog nodig om diten unieke project geweldige graag contact opnemen de penningmeester van Stichting uitstraling te geven. Heeft umet materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u De Scharrelberg: Jopie komen Stam- helpen van Yperen, 0321-314537 " ! # de enthousiaste vrijwilligers en /of wilttel. u geld doneren dan penningmeester@osbornegroep.nl graag contact opnemen met de penningmeester van Stichting De Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, tel. 0321-314537 BiblioLab weer open na vakantie Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl penningmeester@osbornegroep.nl

BLONK BLONK

Op woensdag 28 augustus is BiblioLab weer geopend en zorgen ervoor dat de 3D-printer deze keurig voor je Stichting De Scharrelberg Vooriedereen de voortgang en foto’s van is deinbouw: www.osbornegroep.nl voor die geïnteresseerd 3D-printen. Elke uitprint. Jong en oud is welkom om de mooiste creaties woensdag kun je van 14.00 tot 16.00 uur aan de slag te maken of om meer te leren over de mogelijkheden Stichting De Scharrelberg met de 3D-printer in de bibliotheek in Dronten. Vrijwil- van het 3D-printen. ligers helpen je met het ontwerpen van je eigen product

Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Kopij Biddinghuizen Kopij voor adres BA kan dagelijks aangeleverd wordenActueel tot uiterlijk zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer geplaatst worden komende aangeleverd nummer, maar wordttotvervolgens Kopij voor BA in kanhetdagelijks worden uiterlijk geplaatst in het22.00 eerst daarop volgende zondagavond uur.Specialist Kopij wat nummer. later binnenkomt, kan niet meer geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens in: Kopij alleen e-mail.nummer. Het e-mail adres van BA is geplaatst in hetaanleveren eerst daaropper volgende polyesterhars, b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagepoxyhars, middag. Klachten over de bezorging: infoHet 0321-331042. Kopij alleen aanleveren per e-mail. e-mail adres van BA is plamuren & wordt bezorgd op dinsdag/woensdagNoorderbaan 46 b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA Biddinghuizen Stichting Biddinghuizen niet 0321-331042. aansprakelijk worden gesteld materialen voorkan info middag. Klachten over deActueel bezorging: Tel: 0321 33 11 67 voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd kunstnijverheid WWW.WILSOR.NL opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf vanworden reden. gesteld Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

$$$ ! ! "

$$$ ! ! "

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

HEYBOER BV

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING 3 GROOTHANDEL IN

GEWASBESCHERMING 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 3 3ZAAIZADEN GROOTHANDEL IN BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 GEWASBESCHERMING 0321-335033 FAX 0321-335048 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 3 ZAAIZADEN 036-5221250 FAX 036-5224150

HEYBOER BV

BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 0321-335033 FAX 0321-335048 ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

Ke rk diens t en PROTESTANTSE GEMEENTE PROTESTANTSE K e r kGEMEENTE diens t en BIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19,

Predikant: ds. Margriet van PROTESTANTSE GEMEENTE Tel: 0321-848658, dominee@ de Bunt BIDDINGHUIZEN protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Tentenveld 19, T:-0321 845324 Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Jolanda Aantjes Lubbersen, E: dominee@pgbiddinghuizen.nl Tel: 0321-848658, Klaversingel 48, tel.dominee@ 323672. Scriba: Scriba: Mw. Coby de Boer protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 De Repel Aantjes 9, T: 0321 333535 Jolanda - Lubbersen, e-mail: cobydeboer@planet.nl. E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: www.pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 e-mail:uur: cobydeboer@planet.nl. 09.30 mw. ds. R.- 9.30 van Haeringen, Zondag 18 augustus uur Voorganger: ds. W.L. Terlouw Dronten Zondag 8 juli Heilig Avondmaal viering 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Dronten R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Heilig Avondmaal viering H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Pastor: A . Huitink, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Dronten, tel. 0321-312456. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de a.huitink@pastoraalteam.com Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321- 2, Locatieraad: Dronten,( mevr. tel. 0321-312456. 332401 A. Scholten ) 0647841090 Muller) (secretaris Locatieraad: (Marjo 0321-331428 dhr. A. de www.parochienorbertus.nl Pastoraatgroep: Schutter ) Pastoraatsgroep: 032106 22 34 (20 94 (Anton Mangnus) 332401 mevr. A. Scholten ) Vrijdag 6 juli KESA (Kerk en Samenleving) www.parochienorbertus.nl 10.00 uur: eigen voorganger tel. 0320 -288219 en 0321 – 333627 WoCo viering Vrijdag 617 juli Zaterdag augustus - 18.00 uur Diaken vaneigen Bovenvoorganger en Ina Graumans 10.00 A. uur: Zondag 8 juli WoCo viering 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering Zondag 8 juli Evangelische Gemeente Biddinghuizen 09.00 uur: eigen voorgangers E-mail: info@egbsite.nl Evangelische Gemeente Zeewolde WoCo viering www.egbsite.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Diensten: uur Zeewolde; 10:30 tel. 036-5224348. Elke 2e t/m 5e zondag vd maand. Evangelische Gemeente Zeewolde Locatie: Het Koetshuis Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zondag 8 juli Zeewolde; tel. 036-5224348. 10.00 uur: Klaas van Denderen

Zondag 8 juli VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP 10.00 uur: Klaas van Denderen VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP www.eigentijdsgeloven.nl 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, FLEVOLAND Kerkdiensten: Odd Fellowhuis, De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, Predikant: ds.Dronten Johan de Wit, tel.in het De Ketting 6, tel. 0321-338685 Kerkdiensten www.eigentijdsgeloven.nl 036-5222824 Odd Fellowhuis,Secr.: HenriĂŤtte Hofman, De Ketting Veluwse6 Snees 20, 8251 AJ Dronten, De te Dronten. aanvang 10.00 Zondag 1 september - 10.00 uurin het tel. (tenzij 0321-338685 Kerkdiensten uur anders vermeld) Dienst o.l.v. ds. E. de Langei Odd Fellowhuis, De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 Zondag 15 juli uur (tenzij 10.00 uur: anders vermeld) Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Zondag 15 juli Turkse Mimar Moskee 10.00 uur: Klaversingel 93Moskee Turkse Mimar Dienst mw.drs. Manneke 8256 BXo.l.v. Biddinghuizen Havenweg 3 Openingstijden: Openingstijden: 14.00 14.00 uur uur tot 19.00 uur tot 19.00Mimar uur Moskee Turkse Contactpersonen: Contactpersonen: Havenweg 3 tel.: 06-51539221 Mustafa Yazici, Mustafa Yazici, tel.: 06-5398 1975 Openingstijden: uur tot 19.00 uur Burhan Akce, tel.: tel.:14.00 0321-332458 Muhlis Genc, 06-47376121 Contactpersonen: e-mail: burhan_66@live.nl e-mail: hdvbiddinghuizen@vakif.nl Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n Spoedlijn Wehuisartsen, e k e n d dvoor i e nhulp s tedien niet kan wachten tot de volgende werkdag:

Avond-, nacht- en weekenddienst: 0900 - 3336333 Binnen Spoedlijn huisartsen, voorkantoortijden: hulp die die niet niet Spoedlijn huisartsen, voor hulp 0321 - 331414 kanwachten wachten totde devolgende volgendewerkdag: werkdag: kan tot Avond-,nachtnacht-en enweekenddienst: weekenddienst: Avond-, THUISVERPLEGING: Voor kantoortijden: spoedgeval0900 -- 3336333 3336333 Binnen Binnen 0900 kantoortijden: len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelin0321 - 331414 genvoeding en uitleen van verpleegarti0321 - 331414 kelen: 0900-8833. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinAPOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringgenvoeding uitleen van verpleegartivragen m.b.t.en hulpverlening, zuigelingenapotheek Biddinghuizen geopend; op kelen: 0900-8833. voeding en uitleen van verpleegartikelen: zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten 0900-8833. APOTHEEK: Voor spoedrecepten deze openingstijden: 0321-312702.is Kringapotheek Biddinghuizen geopend; APOTHEEK: Voor spoedrecepten kunt op u DIERENARTS: 0321-12152. zaterdag 15.30 tot 16.30 uur; Buiten bellen metvan Alphega apotheek deze openingstijden: 0321-312702. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. DIERENARTS: 0321-312152 VERZEKERINGEN

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK ONROERENDMORGENLAND: 0321-700207 GOED Bij bevallingen en spoedHYPOTHEKEN 06-21588775 VERZEKERINGEN BELEGGINGEN ONROERENDPENSIOENEN

Verloskundigen Dronten:GOED 0321-382473. REDE 12 en - POSTBUS 83 - 8250 AB Bij DE bevallingen spoed HYPOTHEKEN 06-53659191 DRONTEN TELEFOON BELEGGINGEN 0321-313774 PENSIOENEN FAX 0321-312611 DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3

3


vrouwen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke Van 11.00 uur tot 17.00 uur mogen vrouwen verenigingen 15 aug : Seniorenmiddag de coureurs in verschillende spec23 aug : Fietsen met de gezamelijke taculaire klassen hun rijkunsten vrouwen verenigingen laten zijn op het Van Werven 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 sept : Bijeenkomst Anbo Circuit aan de Biddingringweg in De boekverkoop is tijdens openingstijden in de bibliotheken Dronten, 11 sept : ledenavond Passage Biddinghuizen. De autocross is 12 sept : Afdelingsavond Vrouwen van nu Swifterbant en Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl 19 sept : Seniorenmiddag speciaal voor het jubileum uitge19 sept : ZijActief lezing Ans Schrijer breid met een duo-race en er wordt 25 sept : Bijeenkomst Anbo geeindigd met een nieuw in het 25 sept : IVN viert “het jaar van de bij” met een lezing in het Koetshuis leven geroepen caravanrace. In en 03 okt rondom een tent kunt u genieten t/m 7 okt: Najaarsfeestweek Koetshuis 04 okt : Open dag Scharrelberg van een uitgebreid assortiment aan 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting in het versnaperingen en er zullen veel Na 34 jaar in het onderwijs, waarvan 28 jaar op De Wingerd gewerkt Koetshuis. extra aktiviteiten zijn voor jong en 09 okt : ledenavond Passage te hebben, gaat juf Riet met pensioen. 09 okt : Bijeenkomst Anbo oud,zoals een bungee trampoline, Openingstijden do 08.00-20.00 uur 10 okt : Afdelingsavond Vrouwen van nu ma 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur een V8-buggy, race simulator en 10 okt : ZijActief workshop Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Tijdens de receptie di 08.00-20.00 uur zat 08.00-20.00 uur een klimwand en voor de aller14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis willen we u de gelegenheid geven haar wo de 08.00-20.00 hand te schudden. De 17 okt : Seniorenmiddag uur zo 16.00-19.00 uur kleinsten een springkussen en receptie wordt gehouden op vrijdag 13 juli van 16.00uur tot 17.30uur. 23 okt : Bijeenkomst Anbo schminken. 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen van nu 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na 2 09 nov : Boekenmarkt zon en zegen 10 nov : Boekenmarkt zon en zegen Een zeer geschikte "UIT-TIP" voor 11 nov : Benefietconcert in Colombinehuis een ieder die op zoek is naar 13 nov : Bijeenkomst Anbo 13 nov : Ledenavond passage spanning, sensatie, spektakel en 13 nov : IVN lezing over bevers plezier! Staatsbosbeheerruimte Z60 17 nov : Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 21 nov : Seniorenmiddag 27 nov : Bijeenkomst Anbo Uw advertentie hier? 11 dec : advent/kerstavond Passage Verlengde baan 8, 8256 HB :Biddinghuizen APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: COMPOSTING 11 dec Bijeenkomst Anbo 0321-332575. 12 dec 0321-331115 : Seniorenmiddag SYSTEMS HUISARTSENPRAKTIJK: 14 dec : Kerstmarkt Gicom BV www.rosehairstyling.nl 0321-331414. 19 dec : Afdelingsavond Vrouwen van nu Oogstweg 9 19 dec : ZijActief kerstavond TANDARTS: 0321-331070.

De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,- kunt u een plastic tas met romans en informatieve boeken vullen, voor € 7,50 een plastic tas met jeugdboeken.

Afscheid juf Riet

Te l e f o o n n u m m e r s

GICOM

8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555.

THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. Zonne-Energie spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: met Zonnepanelen 0320-233565; inloopspreekuur: donder'uit'totBiddinghuizen dag 13.00 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging Ecosave 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 2001tijden. 0900-8833sinds voor overige Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 332038 Kaasboerderij De0320-752650 Polderzoomma. 8224 AB0321 Lelystad, t/mElburgerweg vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Uw eigen stroom 36 | 8251 RJ Dronten uurTel. 06 228 055 20 | info@polderzoom.nl € 0,05ma. t/m vrij. Gezinszorg:v.a. spreekuur www.polderzoom.nl 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

FRENCH MANICURE… -APK keuring • Natuurlijke mooie gelakte -Onderehoud en reparatie alle merken nagels, of uw teennagels…! -Lease service • Basislak -Airco servicemet een mooi -Schade reparatie wit randje. -Laswerkzaamheden • Durf uw handen weer te -Accu's,banden en uitlaten laten zien. -Wintersets incl. opslag Nu voor maar € 17,50 en… -2• Wasboxen

Uw advertentie hier?

Het setje nagellak krijgt u er gratis bij!!

Yarden Uitvaartverzekeringen Matthé Vos 06 45 70 2348

Noorderbaan 10 Biddinghuizen Be Beautiful Dreef 65 8256 AZ Biddinghuizen 06 - 53 62 62 24 0321 - 332484 www.autofaber.nl

installatie service onderhoud

Zien en ontzien

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Irene Algemene klachtenlijn op werkdagen: Nuiten 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerkenen Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 of 331368. Overlijden melden: 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE 24 uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen www.jager-uitvaartbegeleiding.nl FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 4Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen:

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

*Olie verversen *Banden *Accu’s *Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Foto: Redactie BHZNet.nl

Dagje uit in de provincie soms flink duurder geworden

BIDDINGHUIZEN - De prijzen voor een dagje uit in Flevoland zijn bij verschillende attracties de afgelopen vijf jaar flink gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Flevoland door de entreekosten van attracties in de provincie in tijd te vergelijken. Zo is de toegangsprijs van de Orchideeënhoeve in Luttelgeest in vijf jaar tijd met 38% gestegen. Voor museum Schokland moet zelfs 50% meer worden betaald dan in 2014. Grootste stijger is Almere Jungle. Waar de entree vijf jaar geleden nog twee euro bedroeg, moet nu voor een toegangskaartje vijf euro twintig worden betaald, een stijging van 160%. Een mogelijke verklaring voor de stijgingen is dat verschillende attracties de afgelopen periode veel hebben geïnvesteerd en dat bezoekers aanzienlijk meer geboden wordt. Walibi Niet overal is de stijging even fors. Attractiepark Walibi Holland in Biddinghuizen en het Aviodrome in Lelystad hebben de toegangsprijzen met slechts enkele procenten verhoogd. Meerzoo in Marknesse, Museum Nagele en Netl De Wildste Tuin in Kraggenburg hebben de prijzen gelijk gehouden.

CBS Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de kosten van een dagje uit in Nederland ook onderzocht. Het instituut komt tot de conclusie dat de kosten voor een entreekaartje sterker stijgen dan de prijzen voor noodzakelijke uitgaven zoals huur/hypotheek, boodschappen en bepaalde belastingen. Die stegen gemiddeld met bijna 7%. Het CBS rekende uit dat de Nederlander 17% meer betaalt voor een museum en 14% meer voor een attractiepark dan vijf jaar geleden. Ook eten en drinken tijdens het uitgaan is duurder geworden. In een restaurant moet bijna 12% meer worden betaald dan in 2014. Vooral fastfood werd duurder; de prijzen in deze categorie stegen in vijf jaar met 15%. Een verklaring voor de stijgingen geeft het CBS niet. Bron: Omroep Flevoland. Met dank aan BHZnet.nl

Huis voor Taal Biddinghuizen zoekt nieuwe vrijwilligers voor nieuw taalseizoen Iedereen is aan het genieten van de vakantie. Ook de deelnemers en vrijwilligers van Huis voor Taal genieten van hun welverdiende vakantie. Er is het afgelopen seizoen namelijk hard gewerkt door iedereen. Langzaamaan beginnen we ons alweer voor te bereiden op het nieuwe taalseizoen. Start nieuwe taalseizoen Na de welverdiende vakantie begint iedereen weer op woensdagavond 28 augustus. Deelnemers die in het vorige taalseizoen al taallessen volgden, starten hun lessen weer om 18.30 uur.

Voor de nieuwe cursisten is er eerst een informatieavond. Deze start om 18.00 uur. Er wordt precies uitgelegd wat er het komende taalseizoen allemaal gaat gebeuren. Er zijn deze avond tolken aanwezig.

Vrijwilligers gezocht! Naast nieuwe deelnemers is Huis voor Taal Biddinghuizen ook op zoek naar nieuwe taalvrijwilligers. Er zijn verschillende functies beschikbaar. Lijkt het je leuk om anderen te helpen met de Nederlandse taal, neem dan contact op met Aysegül Genc op a.genc@flevomeerbibliotheek.nl.

5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+ Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparatie van sieraden en horloges.& of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische voet. Evt. via hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende klachten. www.muzitax.nl Bewust door Stratenmaker voor Oprit of Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar terras? stenen 3, leveren. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties van sieraden en horloges. Snoeien is Vakwerk Marc Custers matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Tel. Schoonheidsspecialiste Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 Na een moedig gedragenDeziekte is overleden, www.muzitax.nl www.muzitax.nl Jose Gouwenberg De Kleine Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al al uw uw klussen in ons trouwe lid en muzikaal klussenbegeleidster in en en om om het het huis. huis. Voor Voor vrijvrijNaar de schoonheidsspecialiste, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. het doet je goed en dat voel je! 330616, Voor uit het Duits, 330616, mob. mob. 06-11218658. 06-11218658. Voor vertalingen vertalingen uitMosselweg het Engels, Engels,3a, Duits, Depositaire Medex. Frans of Russisch belt u CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of Russisch belt u CAW Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Voor Kraamzorg in Biddinghuizen e.o. Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. Ook voor voor proeverijen. www.kraamzorghetmooiewonder.nl nodig 2012Stratenmaker 2 0 voor 0voor 03 of 0 2012 0 Wijnkoperij agvan nade Stratenmaker nodig Oprit of terterDaniĂŤlle Commandeur tel.Oprit Wijnkoperij van de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc www.vandelageweg.nl ras? Ook stenen leveren. Marc 0622636869 www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 06www.kraamzorgkiddo.nl 55797840 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na 55797840 Ria Bron tel.Christelijke 0640770102 vrouwenorganisatie Passage.

Uw advertentie hier?

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten. zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

Uw Uw levensverhaal levensverhaal op op papier. papier. Voor Uw 0321-326533 / 06-11310835 Voor coniferen, coniferen, heesters heesters en en sierlijke sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeFOOTWORX – MEDISCHE PEDICURE De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/0618484711 info@schrijverij.net rink 16, BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd 18484711 info@schrijverij.net Biddinghuizen rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16,inBidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, 0320-288377. diabetische-, reumatische-, spastische-, www.schrijverij.net dinghuizen, tel. tel. 0320-288377. Openingstijden: oncologische en..alle andere risicoOpeningstijden: ma -- 17.00 uur voeten, met13.00 mogelijke vergoeding door ma t/m t/m vrij vrij 13.00 17.00 uur Schoonheidsspecialiste de ziektekostenverzekeraars. Ook voor zat. 08.00 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Jose Gouwenberg cosmetische voetbehandelingen. TT 0321 Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 16 49 49 PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Karincasco Andringavan de nieuwbouw van F 0321 -- 33 22 Het Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 33 22 04 04 BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! Zonneweide 16, tel. 06-50405611, II www.hedibouw.nl Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, enDs het de het doet je goed en dierenpark dat voel je! www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: Bregman tentenveld 19, Depositaire Medex. Mosselweg info@pedicurebiddinghuizen.nl Voor uw en binnen en schilderwerken buiten en EE info@hedibouw.nl binnen buiten Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijnklusvoltooiing. info@hedibouw.nl sauswerken. onderhoudswerkzaamheden. Tel: 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Tevens ook het kwartsen van muren. Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 of mob. 0610172196. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 337030 of mob. 0610172196. Jolanda Aantjes Lubbersen, Bel voor een vrijblijvende offerte Hair-Service Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: teIna's maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk Marc Custers tel. 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Custers Scoutingpad 9 Tuinen Zo!! Mw. C.en de Boer,Tel: De06-55797840 Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, www.inashairservice.nl Videobanden, dia’s dia’s en en lp’s lp’s e-mail: cobydeboer@planet.nl. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. Voor een afspraak belt u overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Quilten uw doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoeft uu de de deur deur Dronten Voor informatie kunt u bellen met: * Deuren - ramen - kozijnen niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering * Bel voor een vrijblijvende offerte! Uw pedicure Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u voor o.a. snel kijkje Website en Tel: 0321-848043 of 06-11017610 voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel Stichting De Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt WWW.GEERTSGLAS.NL zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. 0321-326533 / 06-11310835 bedankt de vele vrijwillioudere en verwaarloosde voet. Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, oudere enTen verwaarloosde voet. gers voor hun inzet en Agrohulp HoffKarin ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Dronten, tel. 0321-312456. Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 06-50405611 enthousiasme. Tevens een Biddinghuizen Info Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) TALPA, Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiTALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845. Wasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl Eiken 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! Eiken wijnvaten wijnvaten en en regentonnen regentonnen NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 ReginaState TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen. ReginaState vatenhandel vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg 17 tel 334825 Bremerbergweg 17 - tel 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Schildersbedrijf J. Buiten ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR

Uw advertentie hier?

Uw advertentie hier?

BLONK Donateur worden?

Schildersbedrijf J. Buiten

JA

Laat uw voeten deskundig nodig? verzorBaby op komst? BabyBij opPedicuresalon komst? Kraamzorg Kraamzorg nodig? gen. “Hellen� v.d. Bel Kraamzorg KIDDO, Bel Kraamzorg KIDDO, tel: -- 40 01 02 Brake-Bom. tel: 06 06Gespec. 40 77 77 in 01 Diabetische 02 & Reumatische voet. Parksingel 34, 8256 GB Biddinghuizen, tel. 333464. www.pedicuresalonhellen.nl Voor Voor al al uw uw naai naai en en verstelwerk verstelwerk kunt kunt uu bellen bellen met met Mevr.Nijmeijer. Mevr.Nijmeijer. Telefoon: Telefoon: 06-53317283. 06-53317283. Gezocht schoonmaakster voor 7 uur per week; donderdag 3 uur en vrijdag 4 uur. Het is belangrijk dat je zelfstandig kunt werken en met die verantwoordelijkheid weet om te gaan. Daarnaast is de bedoeling dat er echt PROTESTANTSE GEMEENTE wordt. gepoetst / schoongemaakt BIDDINGHUIZEN Indien je deze uitdaging aan durft Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, te 0321-848658, gaan stuur dan een email naar; Tel: dominee@ 06-22513628 Elisabeth Van wijk liesbeth1974@ protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, icloud.com

UwKeKaasman rk diens t en JJoooopp ddee V Vooss

Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

Uw advertentie hier?

* Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Oogstweg Kwarts 7 • 825635, SB3893 Biddinghuizen Secretariaat: ED Zeewolde; tel. 036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg Zondag 8www.schaapholland.nl juli 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon Fax 0321-335051 10.00 uur: 0321-335050 Klaas van Denderen www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND N Predikant: ds. Johan de Wit,E tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte S Hofman, R De Veluwse Snees 20, A 8251 AJ Dronten, N H tel. 0321-338685 Kerkdiensten E in het T S Odd Fellowhuis, S specialist in R N De Ketting A aanvang 10.00 polyesterhars, U 6 te Dronten. Dakbedekking, looden zinkwerk, H K uur (tenzij anders T vermeld) epoxyhars,

R O S R IL O Voor uw Dakwerk W al S L IHWA S en onderhoud. specialist in W plamuren & ZondagU 15N juli polyesterhars, onderhouds10.00Kuur: epoxyhars, U kunt vrijblijvend vragen: middelen Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke plamuren &

Bel 06- 2141 Wilsor6645 kunstharsen onderhoudsNoorderbaan 46-48

middelen Turkse Mimar Moskee 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Havenweg 3 Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 46-48 Openingstijden: 14.00 uur tot33 19.00 Fax: 0321 10 74uur 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Contactpersonen: E-mail: 0321 33 11 67 Mustafa Yazici,www.wilsor.nl tel.: Tel: 06-51539221 Fax: 0321 33 10 74 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 E-mail: info@wilsor.nl e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door gePianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting www.wilsor.nl graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, Gemeente tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Dewachten Waard BV werkdag: Vakantieopvang kan tot de volgende Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! Avond-, nachten weekenddienst: verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag 8 juli verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel -- 8256 om of de 0321 331414 De WaardenBV 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 9016, 8256 AN Biddinghuizen, om van van zijn zijn // haar haar giro– giro– of-bankrekening bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan90 8256AN HBBiddinghuizen, Biddinghuizen, Loonwerk grondverzet Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten Bremerbergweg 16 Bremerbergweg 16 Biddinghuizen * Deuren - ramen -Biddinghuizen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 Ruime en Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! www.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! uitlaatmogelijkheden! info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Ruime binnenkennels met Kantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! T. T. 0321-332549 0321-332549 M. M. 06-51107527 06-51107527

We e k e n d d i e n s t e n

groot: automatisch af te laten schrijven. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalgroot: â‚Źâ‚Ź......................................................... ......................................................... automatisch af te laten schrijven. len, m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal eenmaal per jaar geĂŻnd. Tel.vragen 0321-331401 / Fax Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiLoonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Mijn bankrekeningnummer is: is: ........................................................................... ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kring036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! ! " ......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens


Oproep tot demonstreren op 27 augustus in Lelystad Ondanks dat het een vergadering is waar het rapport alleen inhoudelijk toegelicht zal worden, wil de SP om 18:30 met zoveel mogelijk mensen voor het provinciehuis verzamelen om duidelijk te maken hoe belangrijk de inwoners van Flevoland dit vinden. Kom ook! Laat horen dat ook u vindt dat spoedeisende hulp en acute verloskunde weer als vanouds binnen handbereik moeten zijn en niet na een rit van 45 minuten naar een ander ziekenhuis. Dinsdag 27 augustus om 19:30 is er een gezamenlijke vergadering van gemeenteraden en provinciale staten over het rapport ‘Toekomstverkenning zorg in Flevoland’. Twee grote adviezen in het rapport zijn om de spoedeisende hulp en de acute verloskunde in Lelystad niet meer te heropenen. Niet op de korte en niet op de lange termijn. Het ziekenhuis in Lelystad zal dus geen volwaardig ziekenhuis meer gaan worden, als het aan de adviseurs van de minister ligt.

Nieuws van de Scharrelberg De Scharrelberg heeft er een nieuwe bewoner bijgekregen. Donderdagmiddag heeft een van onze Alpaca’s een mooi merrie veulen gekregen. Welkom, om onze nieuwste aanwinst te komen bekijken en natuurlijk zoals elke woensdag ook welkom binnen het hek.

Provinciale staten en de gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk hebben al op het rapport gereageerd en aangegeven dat juist deze twee zaken van groot belang zijn. Dit staat haaks op het bericht in het rapport dat het proces van toekomstverkenning nu al heeft geleid tot “verbetert publiek en onderling vertrouwen”. Helemaal niet dus! De provincies, de gemeenten en de inwoners van Flevoland willen gewoon weer kunnen vertrouwen op Den Haag en kunnen rekenen op volwaardige ziekenhuiszorg in de regio. De SP vindt het onverteerbaar dat marktwerking in de zorg voor inwoners van Flevoland nu zo duidelijk voelbaar geworden is. De invloed van de zorgverzekeraars is nog steeds veel te groot. Terugkeer van een volwaardig ziekenhuis met spoedeisende hulp en acute verloskunde is wat ons betreft een harde eis en niet onderhandelbaar!

De verzorgers van de Scharrelberg

Nieuwe achtbaan Walibi gesloten vanwege scheurtjes BIDDINGHUIZEN - De nieuwe achtbaan Untamed in Walibi Holland in Biddinghuizen is donderdag de hele dag dicht geweest. In een paar balken van de houten constructie waren scheurtjes ontdekt. Volgens een woordvoerder zijn de scheurtjes ontstaan doordat de Untamed op het frame van een al bestaande achtbaan is gebouwd. Door de afwijkende krachten kunnen dan scheurtjes ontstaan. De balken waar scheurtjes in zitten zijn donderdag vervangen. Volgens Walibi gebeurde dat uit voorzorg en is de veiligheid van bezoekers niet in het geding geweest. Naar verwachting is de achtbaan vrijdag weer open. Bron: Omroep Flevoland Met dank aan BHZnet.nl

Foto: Fight cancer / Walibi Holland

Uw advertentie hier? uitvaartzorg

7


Lowlands silent disco is met 30.000 koptelefoons BIDDINGHUIZEN - Sinds een paar jaar is Lowlands, één van de grootste muziekfestivals van Nederland, feitelijk een dag langer. Ook dit jaar gaan de campings op donderdag al open en wordt er vanaf 12.00 uur muziek gedraaid. Om hier geen andere vergunning voor nodig te hebben, is gekozen voor een silent disco. Dit jaar geschikt voor 30.000 bezoekers.

Foto: Redactie BHZNet.nl

Borg "Vanaf 15:00 uur kun je tegen 5 munten borg je koptelefoon ophalen op Cape Lowlands en retourneren tot 05:00 uur", schrijft de organisatie. "Op je koptelefoon switch je tussen maar liefst drie kanalen: op kanaal 1 hoor je de strafste indie, pop en gitaartunes, kanaal 2 laat je hotsteppen op R&B, hiphop en dance, en kanaal 3 komt live & direct uit ArmadiLLow".

Het concept 'silent disco' gaat al heel wat jaren terug en werd door ons, als vaste bezoekers van het festival, voor het eerst waargenomen uitgerekend op Lowlands (op de editie 2003). Een kleine groep mensen kon destijds met koptelefoon op dansen in een afgebakend terrein. Twee jaar later was dat al uitgegroeid tot een tot disco omgebouwde botsautobaan.

Naast genoemde tenten draait er vanaf 18.00 uur ook muziek in Haciënda en X-Ray, maar wel op fluistermodus uit de speakers, zodat er van geluidsoverlast weinig sprake zal zijn. De eerste muziek tot slot klinkt al om 12.00 uur vanuit 'ArmadiLLow', het 24-uurs gebied van het festival, waar non-stop tot aan maandagochtend vertier gevonden kan worden.

Lowlands 2005 met Silent Disco Sinds het festival al op donderdag een beperkte programmering heeft, is het fenomeen meer dan terug en de schaal verder vergroot. Dit jaar dus tot 30.000 en met drie kanalen om uit te kiezen. De disco wordt bovendien in twee tenten gehouden: Bravo en India.

Lowlands start op donderdag 15 augustus en is al een tijd uitverkocht. De organisatie maakte vandaag bekend dat er aanstaande vrijdag ongeveer 300 vrijgekomen sponsorkaarten in de verkoop gaan.

8

Met dank aan Redactie BHZNet.nl


Afbeelding van een ander type arend ter illustratie

Zeearendjong Spijk-Bremerberg succesvol uitgevlogen BIDDINGHUIZEN - De Werkgroep Zeearend Nederland heeft vastgesteld dat er dit jaar ten minste 14 jonge zeearenden uit het ei kropen. Eén van de nesten in Nederland bevindt zich in het gebied Spijk-Bremerberg in Biddinghuizen. Een jong van dat nest is uitgerust met een GPS-logger en de Werkgroep Zeearend meldt dat deze succesvol is uitgevlogen. In recente jaren nam het aantal broedparen van zeearenden in Nederland gestaag toe. Het vestigingspatroon, habitatgebruik, de dispersie en sterfte van jonge vogels kunnen niet door middel van ringen of kleurringen op detailniveau worden ontrafeld. Deze kennis kan wel effectief worden verkregen d.m.v. gebruik van nieuwe technieken, specifiek met de modernste GPS-loggers. Elke 3 seconden De zenders van de vogels sturen twee maal daags posities op basis van 5 minuten-intervallen en voor specifiek onderzoek tevens hoge resolutie van 3 sec, waarbij ook vlieghoogte wordt geregistreerd. Op basis hiervan kunnen de vliegbewegingen in verschillende situaties, zowel qua terrein, seizoen, weersgesteldheid en tijd op de dag nauwkeurig in kaart worden gebracht. In gebieden met windturbines zullen de loggers per 3 seconden loggen om de vliegbewegingen en gedrag rond de turbines exact te kunnen bepalen. In Spijk-Bremerberg zit een mannetjesjong, welke op 23 mei is voorzien van een zender. De eerste resultaten geven aan dat het dier al diverse kleine reizen, in een straal van ongeveer

6-7 kilometer, rond het nest maakte. "Opmerkelijk genoeg vloog de vogel van Spijk-Bremerberg nog niet of nauwelijks naar het aanliggende Veluwemeer", schrijft de werkgroep. "Een blik op dit water in de huidige vakantietijd verklaart waarschijnlijk waarom dat is; de drukke recreatievaart en oevergebonden recreatie is momenteel maximaal en de vogel heeft daardoor geen ruimte om in het wetland te verblijven". Online meekijken De werkgroep is momenteel bezig met een portal waarop publiek mee kan kijken. Allereerst komt er een portal voor beheerders en vrijwilligers die aan het project meewerken en daarnaast één voor publiek waarop de reizen van de vogels gevolgd kunnen worden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Werkgroep Zeearend Nederland in een samenwerking met Wageningen Environmental Research. Het project wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Flevoland, Provincie Zuid-Holland en door het Prins Bernardfonds.

Foto: Redactie BHZNet.nl

Aanleg zonnepark Dorhout Mees stap dichterbij BIDDINGHUIZEN - De aanleg van een zonnepark bij Dorhout Mees in Biddinghuizen is een stap dichterbij gekomen. Dat meldt ontwikkelaar Solarfields nu er geen zienswijzen zijn ingediend bij de gemeente Dronten. Het zonnepark wordt aangelegd op 85,5 hectare van de golfbaan en is volgens Solarfields qua vermogen het grootste zonnepark van Nederland. In 25 jaar tijd kan het zonnepark elk jaar duurzame energie opwekken voor bijna 34.000 huishoudens, claimt de ontwikkelaar. Volgens de directie van Dorhout Mees is het tijd voor een koerswijziging, omdat het aantal golfers de afgelopen jaren krimpt. De golfbaan blijft bestaan, maar wordt dus wel kleiner. Voordat het park aangelegd wordt, gaat de ontwikkelaar eerst nog een subsidie aanvragen om de financiering rond te krijgen. "Het is momenteel nog onmogelijk om een zonnepark aan te leggen zonder subsidies", aldus een woordvoerder van het bedrijf. Naar verwachting gaat de subsidieaanvraag in oktober de deur uit. Als die goedgekeurd wordt, kan Solarfields in 2021 beginnen met de aanleg van het park. Bron: Omroep Flevoland. Met dank aan BHZnet.nl

Uw advertentie hier?

Met dank aan Redactie BHZNet.nl

Uw advertentie hier?

9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij erde ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling 330616, mob. 06-11218658. n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 verversen GICOM loodgieterswerk Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de nieuwbouw - casco verwarming Plantweg 15 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten LOGOPEDIE: 0321-333493. 0624127084 (0321) 38 60 60 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler moet je zelf controleren *Koppakkingen muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, heb meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding vooren bouw verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix renovatie van: Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. schuren - bewaringen van Teddy Scholten: ‘weet je”.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06woningen - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net e.d. - levering bouwmat. 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net Schilderwerk Beglazing ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom begeleiding voor -APK keuring THUISZORG ICARErevue. Het Revuegezelschap onderdeel ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking - Houtsanering kunnen wevan dede uitgebloeide takken zelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef.met de helft inkorten om zo een stevi-Lease service langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto -Airco service uur: 8085 SG Doornspijk JoseinGouwenberg T 0321 33 revue. 16 49 Er werd soms vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in -een beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: Noorderbaan 19-21 Naar de uschoonheidsspecialiste, F 0321 - 33 04 Mocht tijdens of fietstocht over deal22 Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00een uur:wandeling 0321-333255. geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging dan op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, haar ben ik erin gerold. E340 info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 13 458 Tel: 0321 33 21 46 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker een bepaalde schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833 voortel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen Diëtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

2012 2

Naam:

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

0

0

03 0

2012

0

1-1-2

kn wa bew

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl aliste Rietweg 74, Biddinghuizen, Tel: 0320-288196, www.sabilon.nl

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

installatie service onderhoud

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling

www.wouda.nl

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

MACHTIGINGSCOUPON

ag na 10

............................................................................................................................

Werkplaats focwa normen 0321volgens - 332484 normen Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Gediplomeerde schoonheidsspeci-

Schilderwerk - Beglazing Adres:............................................................................................................................................. Wandafwerking - Houtsanering

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

LEKKERKERKER Autoschade

Schade taxatie, schade reparatie,

Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto beschikbaar. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Belt u naar Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hem zoekt SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles van Hem verwacht.

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25

financiele administraties - ondernemingsplan Handtekening: ......................................................................................................................... DEALER ATAG VERWARMING jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren DEALER ATAG VERWARMING

www.alphabiddinghuizen.nl 9

Een adres waar uw belangen voorop staan Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

Telefoon 0321 - 33 11 45 Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl E-mail: j.looman@hetnet.nl

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Korenmaaier 13-15 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 8256 SK Biddinghuizen

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


11


prik bord! Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week JE BENT NOOIT ZÓ AAN VAKANTIE TOE ALS DE WEEK ERNA Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Biddinghuizen Actueel wenst iedereen een fijne zomer toe! Mocht je nog op vakantie gaan; Veel plezier en keer veilig terug naar Biddinghuizen.

Deze week vindt Lowlands weer plaats. Voor allen die er naartoe gaan: Veel plezier gewenst!

Schrijf je verhaal Altijd al van plan geweest om (fragmenten) van uw levensverhaal op papier te zetten? Weet u niet waar te beginnen? Twijfelt u over de opzet? Dan is de cursus Schrijf je verhaal iets voor u. In zes dagdelen, verspreid over een halfjaar, wordt u in deze cursus op weg geholpen naar een geschrift dat u min of meer onsterfelijk maakt: uw levensverhaal in een boek. Uw nageslacht en andere naasten zullen het resultaat ontvangen als een kostbaarheid terwijl u zelf al schrijvende tot verrassende inzichten komt. In een kleine groep ontvangt u de nodige tips en theorie voor uw verhaal. Elke bijeenkomst staat een thema centraal, terwijl daarnaast volop gelegenheid is om desgewenst teksten en ideeën uit te wisselen met andere cursisten en cursusleiding. Start: 4 oktober 2019 in Biddinghuizen Voor meer info of aanmelden: www.schrijverij.net deschrijverij@solcon.nl 06-22859961

Een uitdagende interreligieuze bijeenkomst.

Het thema is zingeving, waar geef je betekenis aan? Wil je bewust werken aan hoe je in het leven wil staan? Hangt het samen met je persoonlijke ontwikkeling? Wat vind je echt belangrijk? Dit zijn veel vragen, maar over zingeving is geen eensluidend antwoord. Met elkaar willen we graag proberen om ervaringen hierover te delen. Iedereen is welkom op zondag 1 september. Inloop vanaf 14.15 uur, start om 14.30 uur. Na afloop staat er koffie, thee en iets lekkers klaar in de tent op het Maaiveld. W.I.B.B.

Uw advertentie hier?

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508