Catálogo de empresas

Page 1

IRUNGO INDUSTRIA INDUSTRIA CREATIVA SORTZAILEA DE IRUN

Enpresentzako zerbitzuak // Servicios para empresas


Argitalpen honek Eskualde Garapenerako Europako Funtsak (EGEF) %65ren kopurua jasotzen du, Espaina-Frantzia-Andorra Lurralde Lankidetzarako Programaren (POCTEFA 2014-2020) bidez.

Irungo Udala lanean ari da, Irun Ekintzan Irungo garapen ekonomikoaren eta enpleguaren aldeko itunaren bidez, kultura ekintzaile, sortzaile eta berritzailea sustatzeko hirian. Ildo horretatik, Irunek bere gain hartu du berrikuntzaren eta sormenaren erronka, hiri lehiakor eta inbertsio ekonomikoak egiteko erakargarria bihur-tzeko, pertsonen talentu sortzaile eta ekintzaileari eusten diona. Hori dela eta, ekonomia sortzailea adierarik zabalenean sendotzearen aldeko apustu argia egin du Irunek. Irungo Udala IBILBIDE BEREZIAK EFA 027/15 proiektuaren onuradun da. FEDER Eskualde Garapeneko Europako Funtsak proiektuaren % 65 finantzatzen du, Interreg V-A Espainia-Frantzia-Andorra programaren bidez (POCTEFA 2014-2020 EFA027/15). POCTEFAren helburua da Espainia, Frantzia eta Andorra arteko mugaldearen integrazio ekonomiko eta soziala sendotzea, eta ematen dituen laguntzen ardatza, mugaz gaindiko jarduera ekonomikoak eta gizarte eta ingurumen arlokoak garatzea lurralde garapen jasangarriaren aldeko baterako estrategien bidez.

Alde horretatik, industria sortzailea Irungo hiri estrategiaren esparruan sustatu eta garatu beharreko funtsezko sektore bat da, hazteko, hirian jarduera ekonomiko jasangarria sortzeko eta berrikuntza eta sorkuntza sustatzeko eta gizarteratzeko gaitasuna baitu. Ahaleginak hiriko industria sortzaileak sendotzera bideratu ahal izateko eta, era berean, enpresa sortzaileen arteko eta beste sektore batzuetakoekiko sareko lana sustatzeko, ezinbestekoa da enpresak identifikatzea, haiei buruzko informazio eguneratua izatea (datuak, eskaintzen dituzten zerbitzuak) eta informazio hori guztia irekitzea. Esku artean duzun katalogoak, IBILBIDE BEREZIAK Europako proiektuaren esparruan egin da, eta Irungo enpresa sortzaileek enpresei eskaintzen dizkieten zerbitzuak ezagutaraztea du helburu. Enpresek enpresentzat eskainitako zerbitzuez hitz egiten dugu. Izan ere, gure ustez, Irungo industria sortzaileak sortzeko eta berritzeko gaitasun handia du, eta hiriko enpresa ehun osoa elika daiteke indar horretatik, berrikuntzari eta sormenari bide emateko.

MIGUEL Ă NGEL PĂ EZ Hiri-bultzada, Ekonomia eta Ogasuneko ordezkaria


Esta publicación está cofinanciada al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

Desde el Ayuntamiento de Irun se trabaja a través de Irun Ekintzan, Pacto por el desarrollo económico y el empleo de Irun para fomentar una cultura emprendedora, creativa e innovadora en la ciudad. En este sentido, Irun asume como ciudad el reto de la innovación y la creatividad para convertirse en una ciudad competitiva y atractiva para la inversión económica, que retiene el talento creativo y emprendedor de las personas. Por ello, la ciudad de Irun tiene una apuesta clara por el fortalecimiento de la economía creativa desde su más amplia perspectiva. El Ayuntamiento de Irun, es beneficiario del proyecto EFA 027/15 RUTAS SINGULARES, proyecto cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo de POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible. En este sentido, la industria creativa se considera uno de los sectores clave a fomentar y a desarrollar en el marco de la Estrategia de Ciudad de Irun, debido a su potencial de crecimiento y generación de actividad económica sostenible en la ciudad, y de fomento y socialización de la innovación y la creatividad. Para poder dirigir los esfuerzos a fortalecer las industrias creativas de la ciudad, y potenciar asimismo el trabajo en red entre las propias empresas creativas, y de otros sectores, es imprescindible identificar a las empresas, tener información actualizada sobre ellas (datos, servicios que ofrecen) y poner toda esa información en abierto. El catálogo que tienes entre manos se ha realizado en el marco del proyecto europeo RUTAS SINGULARES y tiene por objetivo dar a conocer los servicios, dirigidos a empresas, que ofrecen las empresas creativas de Irun. Se trata de servicios ofrecidos por y para las empresas. Porque entendemos que Irun tiene un fuerte potencial creativo e innovador en su industria creativa, de la que puede alimentarse todo el tejido empresarial de la ciudad, como vía para la innovación y la creatividad.

MIGUEL ÁNGEL PÁEZ Delegado de Impulso de ciudad, Economía y HaciendaArgazkilaritza eta bideoa / Fotografía y vídeo 01. Aitor Izaguirre 02. Almajano fotografía 03. Amanda Jandula 04. Bostok 05. Estitxu Ortolaiz

06. Estudio Gover 07. Eva Pascual 08. Gari Garaialde 09. Reflejo Pilomotor

Arkitektura eta interiorismoa / Arquitectura e interiorismo 10. AV ESTUDIO 11. ERRO AMARO TÉCNICOS EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.L.P. 12. Encarni Martinez Home Staging

13. IGARDIS 14. Laura Estevez 15. LZB Arquitectura 16. Rehabite

Online marketina eta garapen digitala / Marketing online y desarrollo digital 17. 3ymedia 18. 8imedia 19. Adimedia 20. ecommjuice 21. Enara Franco

22. IRUNWEB 23. Kristina Pach 24. Lantalau 25. Musu Marketing 26. Optimizatuempresa

Komunikazioa, ekitaldien sorrera eta diseinu grafikoa / Comunicación, creación de eventos y diseño gráfico 27. 837 Comunicacion y Publicidad S.L. 28. Andodiseñando 29. Asiertxosololaama!!! 30. Baseclick 31. Bidemedia 32. Bitamine 33. byCarlosSanz 34. GUCCIA 35. Iban Vaquero

36. Imago 37. Innovagenio 38. Lulumka 39. moriskette 40. Plan Cuatro Comunicación Gráfica 41. Plaza de Ideas 42. SOOM Studio 43. SPOLIK

Software espezifikoa/ Software específico 44. BIGUNTEK 45. IBAISOFT

46. SOLUTIOS 47. STEK

Bideo-jokoak, APPak eta ikus-entzunezko ekoizpena / Videojuegos, apps y producción audiovisual 48. Dibulitoon

49. ETORKIGAMES

3D diseinu eta inprimaketa/ Diseño e impresión 3D 50. 3R3D Technology Materials

51. FAST 3D


ARGAZKILARITZA ETA BIDEOA FOTOGRAFÍA Y VÍDEO ARKITEKTURA, EKITALDIEN ETA PUBLIZITATEAREN ARLOKO ARGAZKIA FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA, EVENTOS Y PUBLICIDAD

Aitor Izaguirre - Fotografía www.aitorizaguirre.com alo@aitorizaguirre.com 696 983 346 Contacto: Aitor Izaguirre

“Kalitatea, azkartasuna eta esperientzia eskaintzen ditut. Gainera, arkitekturaren arloko argazkian, nire formakuntzak bezeroen beharrak hobeto ulertzea ahalbidetzen dit” “Ofrezco calidad, rapidez y experiencia. En la fotografía de arquitectura, además, mi formación me permite comprender mejor las necesidades del cliente”

01


Arkitektura argazkia / Fotografía de arquitectura

Ekitaldien argazkia / Fotografía de eventos

Publizitaterako argazkia / Fotografía para publicidad


ARGAZKILARITZA ETA BIDEOA FOTOGRAFÍA Y VÍDEO ARGAZKI ERREPORTAJEAK REPORTAJES FOTOGRÁFICOS

Eduardo Almajano Estudio de Fotografía www.almajanofotografo.com edualmajano@yahoo.es Calle Estación 16, 20301 628 908 435 Contacto: Eduardo Almajano

“Enpresa-argazkilaritzaren sektorean 10 urte baino gehiagoko esperientzia” “Más de 10 años de experiencia en el sector de la fotografía empresarial”

02


Argazki korporatiboa / Fotografía Corporativa

Argazki gastronomikoa / Fotografía gastronómica


ARGAZKILARITZA ETA BIDEOA FOTOGRAFÍA Y VÍDEO ARGAZKILARITZA ZERBITZUAK; PRODUKTUA, KORPORATIBOA, EKITALDIAK, PUBLIZITATEA, ETAB. SERVICIOS FOTOGRÁFICOS: PRODUCTO, CORPORATIVA, EVENTOS, PUBLICIDAD, ETC.

Amanda Jandula www.amandajandula.com info@amandajandula.com Calle Mayor 16, 20304 650 237 514 / 943 019 440 Contacto: Amanda Jandula

“Modernoa eta gaur egungoa izaki, gure estiloa da gure indarguneetako bat “ “Nuestro estilo moderno y actual es uno de nuestros puntos fuertes”

03


Argazki korporatiboa / Fotografía Corporativa

Produktu argazkia Bideo industriala/ / Fotografía Vídeo de industrial producto


ARGAZKILARITZA ETA BIDEOA FOTOGRAFÍA Y VÍDEO ARGAZKILARITZA ETA BIDEOA FOTOGRAFÍA Y VÍDEO

BOSTOK PHOTO AGENCY KOOP. ELK. www.bostokphoto.com info@bostokphoto.com Eguzkitzaldea 2-2, 20304 609 824 695 Contacto: Gari Garaialde

“Kalitatezko irudiak eskaintzen ditugu, munduaren irudi pertsonal batean oinarriturik. Gai ezberdin ugari hartzen ditugu barne, gatazka armatuak, kultura eta tradizioak… POY Latam 2013 Best Photo Book Honorable mention” “Ofrecemos imágenes de calidad basadas en una imagen personal del mundo. Cubrimos gran variedad de temas como conflictos-armados, cultura y tradiciones, ... POY Latam 2013 Best Photo Book Honorable mention”

04


Argazkilaritza / Fotografía

Bideogintza / Vídeo


ARGAZKILARITZA ETA BIDEOA FOTOGRAFÍA Y VÍDEO ARGAZKILARITZA ZERBITZUAK: PUBLIZITATEA, INTERIORISMOA, ERRETRATUAK, EKITALDIAK, ETAB. SERVICIOS FOTOGRÁFICOS: PUBLICIDAD, INTERIORISMO, RETRATOS, EVENTOS, ETC.

Estitxu Ortolaiz Fotógrafa www.ortolaiz.com estitxu@ortolaiz.com José Joaquín Tadeo Murguia 1, 20304 656 775 796 Contacto: Estitxu Ortolaiz

“Formazioa eta urte luzeetako esperientzia dira, besteak beste, gure indarguneak” “Nuestra formación y nuestros años de experiencia son algunos de nuestros puntos fuertes”

05


Interiorismoa / Interiorismo

Publizitatea / Publicidad

Argazki korporatiboa / FotografĂ­a Corporativa


ARGAZKILARITZA ETA BIDEOA FOTOGRAFÍA Y VÍDEO ENPRESEI ZUZENDUTAKO ARGAZKILARITZA ZERBITZUAK EKITALDIEN ARGAZKIAK SERVICIOS FOTOGRÁFICOS DIRIGIDOS A EMPRESAS FOTOGRAFÍA DE EVENTOS

Estudio Gover www.fotogover.com info@fotogover.com Avenida Letxumborro 100 2º, 20305 943 840 113 / 647 930 484 Contacto: Fernando Vergara

“Gure barne-estudio propioa dugu eta baita argiztapen ekipamendu autonomoa ere, mugitzea eta argazki sesioak elektrizitaterik gabeko lekuetan egitea ahalbidetzen diguna. Argazkilaritza sozialaren arloan sarituak” “Disponemos de estudio propio interior y también de equipo autónomo de iluminación que nos permite movernos y hacer las sesiones en lugares que no dispongan de fluido eléctrico. Premios en fotografía social” 06


Gastronomia / Gastronomía

Argazki korporatiboa / Fotografía corporativa

Produktu argazkia / Fotografía de producto


ARGAZKILARITZA ETA BIDEOA FOTOGRAFÍA Y VÍDEO ARGAZKILARITZA ZERBITZUAK SERVICIOS FOTOGRÁFICOS

EVA PASCUAL FOTOGRAFÍA www.evapascualfotografia.com info@evapascualfotografia.com 653 710 948 Contacto: Eva Pascual

“Gure erreportajeak kalitate eta naturaltasunagatik nabarmentzen dira, argi naturalaren erabileraren ondorioz” “Nuestros reportajes destacan por su calidad y su naturalidad debido al uso de luz natural”

07


Argazki gastronomikoa / FotografĂ­a gastronĂłmica


ARGAZKILARITZA ETA BIDEOA FOTOGRAFÍA Y VÍDEO ARGAZKI-ERREPORTAJEAK REPORTAJES FOTOGRÁFICOS

GARI GARAIALDE www.photokoitz.net garigara@photokoitz.net Eguzkitzaldea 2-2, 20304 609 824 695 Contacto: Gari Garaialde

“Argazkilaritza dokumentala abiapuntutzat hartzen dugu mota guztietako argazki-erreportajeak egiteko. Gai sozialetan espezializaturik gaude” “Partimos de la fotografía documental para realizar todo tipo de reportajes fotográficos. Estamos especializados en temas sociales”

08


Argazki dokumentala / FotografĂ­a documental


ARGAZKILARITZA ETA BIDEOA FOTOGRAFÍA Y VÍDEO ENPRESA ETA PARTIKULARRENTZAT BIDEO-ZERBITZUAK SERVICIOS DE VÍDEO PARA EMPRESAS Y PARTICULARES

REFLEJO PILOMOTOR Experiencias audiovisuales www.reflejopilomotor.com info@reflejopilomotor.com Perujaran 9 5ºB, 20305 943 630 881 / 646 249 865 Contacto: Verónica

“Ikus-entzunezko lanak neurrira egiten ditugu: bideo korporatiboak, ekitaldienak, gastronomikoak eta web orrialde edota sare sozialei zuzenduak. Gure lanaren kalitateak eta bezeroekiko dugun gertuko tratuak definitzen gaitu” “Realizamos trabajos audiovisuales a medida, vídeos corporativos, de eventos, gastronómicos, para web y/o RRSS. Nos define la calidad de nuestro trabajo y el trato cercano con nuestros clientes”

09


Bideo korporatiboa / Vídeo corporativo

Gastronomia bideoa / Vídeo gastronómico


ARKITEKTURA ETA INTERIORISMOA ARQUITECTURA E INTERIORISMO ARKITEKTURA ETA INTERIORISMO PROIEKTUAK BIRGAITZEAK ALTZARIEN HORNIKETA ETA MUNTAKETA PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INTERIORISMO EJECUCIÓN DE REFORMAS SUMINISTRO Y MONTAJE DE MOBILIARIO AVESTUDIO arquitectura www.avestudioarquitectura.com info@avestudioarquitectura.com Calle Lamisingo Iturria 1, 20305 670 875 497 Contacto: Andrea Valoria

“Erabateko ”Sartzeko prest” zerbitzua eskaintzen dugu, proiektu eta birgaitzeetako fase guztien ardura eta berme osoa gure gain hartuta. Lehen saria jaso genuen Ezkaraiko El Cardizal urbanizazioaren atari eta sarbideen birgaitzeagatik” “Ofrecemos un servicio integral “llave en mano”, asumiendo garantías y responsabilidades del proyecto y reforma en todas las fases. Primer premio en el concurso de reforma de portales y accesibilidad en la Urbanización El Cardizal de Ezcaray” 10


Arkitektura / Arquitectura

Altzariak / Mobiliario

Berritzea / Reforma


ARKITEKTURA ETA INTERIORISMOA ARQUITECTURA E INTERIORISMO ERAIKUNTZA-LANAK, ERREFORMAK ETA BIRGAITZEAK ERAIKUNTZA-LANEN ZUZENDARITZA EGITUREN KALKULUA CONSTRUCCIÓN, REFORMAS Y REHABILITACIÓN DIRECCIÓN DE OBRA CÁLCULO DE ESTRUCTURAS ERRO AMARO TÉCNICOS EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.L.P. juantxoamaro@gmail.com / eerro@coaatg.org Labeltze Kalea 17, 20305 679 188 867 / 635 733 114 / 943 635 025 Contacto: Juan Amaro / Enrique Erro

“Proiektu pertsonalizatuak burutzen ditugu eta dokumentu guztien gestioaz arduratzen gara, irekierak lortu arte” “Realizamos proyectos personalizados y gestionamos todos los documentos hasta la consecución de aperturas”

11


Eraikuntza / Construcciรณn

Barne egokitzapena / Acondicionamiento Interior

Birgaikuntza / Rehabilitaciรณn


ARKITEKTURA ETA INTERIORISMOA ARQUITECTURA E INTERIORISMO HOME STAGING (HIGIEZINEN ESTILISMOA) HIGIEZINEN ARGAZKILARITZA OPOR-ALOKAIRUENTZAKO HOME STAGING-A HOME STAGING (ESTILISMO INMOBILIARIO) FOTOGRAFÍA INMOBILIARIA HOME STAGING PARA ALQUILER VACACIONAL ENCARNI MARTÍNEZ HOME STAGING www.encarnimartinez.es info@encarnimartinez.es Jose Ramon Agirretxe Alkate Jauna 1, 20302 656 748 202 Contacto: Encarni Martínez

“Higiezinak prestatzen ditugu, ahalik eta azkarren eta prezio hoberenean saldu eta alokatu daitezen. Best of Houzz 2018 saria, Zerbitzua eta Bezeroen asebetetze-maila kategorian” “Preparamos inmuebles para que se vendan y alquilen en menos tiempo y en su mejor precio. Premio Best of Houzz 2018, categoría Servicio, Satisfacción del cliente”

12


Home Staging

Argazkilaritza / FotografĂ­a

Oporretako alokairua / Alquiler vacacional


ARKITEKTURA ETA INTERIORISMOA ARQUITECTURA E INTERIORISMO OINARRIZKO PROIEKTUAK ETA EXEKUZIOA JARDUERA-PROIEKTUAK TXOSTENAK PROYECTOS BÁSICOS Y DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE ACTIVIDAD INFORMES IGARDIS ARQUITECTURA S.L. www.igardis.com estudio@igardis.com Calle Perujaran 9, 20305 627 884 050 Contacto: Ignacio Granja

“Aurrekontua etengabe kontrolatzen dugu, ustekabeko gastuak sortzea ekiditeko. Arazo tekniko eta administratiboak berehala ebatziko ditugu” “Ofrecemos un control continuo del presupuesto para evitar gastos extraordinarios. Resolución rápida de problemas técnicos y administrativos”

13


Betearazte proiektuak / Proyectos de ejecuciรณn

Jarduera proiektuak / Proyectos de actividad


ARKITEKTURA ETA INTERIORISMOA ARQUITECTURA E INTERIORISMO BARNE ETA LORATEGIEN DISEINUA JARDUERA ETA IREKIERA LIZENTZIAK PROIEKTUA, OBREN ZUZENDARITZA ETA GREMIOEN KOORDINAZIOA DISEÑO DE INTERIORES Y JARDÍN LICENCIAS DE ACTIVIDAD Y DE APERTURA PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE GREMIOS LAURA ESTEVEZ Interiorismo&Paisajismo www.lauraestevez.net lauraestevezbaz@gmail.com Ermita Kalea 42, 20304 657 714 710 Contacto: Laura Estevez

“Gauza guztietaz arduratzen gara eta… GURE BEZEROEN AMETSAK EGIA BIHURTZEN DIRA! Sari ugari irabazi ditugu: Iberflora, Azkoitiko erakusleiho lehiaketa eta Elizondoko paisajismo proiektua besteak beste” “Nos encargamos de todo y… ¡LOS SUEÑOS DE NUESTROS CLIENTES SE HACEN REALIDAD! Ganadora de varios premios como Iberflora, escaparates de Azkoitia o Proyecto de paisajismo en Elizondo entre otros” 14


Ostalaritza / HostelerĂ­a

Merkataritza / Comercio DE IRUN

Paisajismo / Paisajismo


ARKITEKTURA ETA INTERIORISMOA ARQUITECTURA E INTERIORISMO ARKITEKTURA, BIRGAITZEA ETA BARNE-DISEINUA ARQUITECTURA, REHABILITACIÓN Y DISEÑO DE INTERIORES

LZB arkitektura Koop. E.T. www.LZBarkitektura.com LZBarkitektura@gmail.com Bidasoa kalea 14, 20304 943 632 186 Contacto: Julen Luzuriaga

“Gure bezeroei egokitzen zaizkien diseinuak egiten ditugu” “Realizamos diseños adaptados a cada uno de nuestros clientes”

15


Diseinua / Diseño

Jarduera proiektuak / Proyectos de actividad

Espazioen egokitzapena / Adaptación de espacios


ARKITEKTURA ETA INTERIORISMOA ARQUITECTURA E INTERIORISMO 3. ADINEKOENTZAKO PROIEKTUAK OBRA BERRIEN PROIEKTUAK HIRI BIRGAITZE ETA BIRSORTZE PROIEKTUETARAKO AHOLKULARITZA TEKNIKOA PROYECTOS PARA LA 3ª EDAD PROYECTOS DE OBRA NUEVA ASESORÍA TÉCNICA EN REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA REHABITE AHOLKULARITZA TEKNIKOA S.L.P. www.rehabite.eu rehabite@rehabite.eu Avenida Salís 13, 20304 943 632 238 Contacto: Aritz Berastegui

“Osoko aholkularitza eta jarraipen pertsonalizatua eskaintzen dugu, baita hainbat esparrutan espezializatutako lan-taldearen jarraipen pertsonalizatua ere. Gure profesionaltasuna bermatzen duten hainbat sari jaso ditugu” “Ofrecemos una asesoría integral y un seguimiento personalizado realizado por un equipo especializado en diversas áreas. Contamos con diversos premios que acreditan nuestra profesionalidad” 16


Birgaikuntza / Rehabilitaciรณn

Lan berriko proiektuak / Proyectos de obra nueva

Hirugarren adinerako proiektuak / Proyectos para la tercera edad


ONLINE MARKETINA ETA GARAPEN DIGITALA MARKETING ONLINE Y DESARROLLO DIGITAL

WEB ORRIALDEEN GARAPENA ONLINE MARKETINA SARE SOZIALETAN BIDEO-MARKETINA TEKNOLOGIA BERRIEN INGURUKO FORMAKUNTZA DESARROLLO DE PÁGINAS WEB MARKETING ONLINE EN REDES SOCIALES VIDEOMARKETING FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS 3ymedia www.3ymedia.net contacto@3ymedia.net Eguzkitza 13, 20304 634 554 070 Contacto: Pablo Moratinos

“Online marketin aholkularitza integrala, ekintzailetza eta berrikuntza proiektuetan espezializatua. Google Adwords eta Analytics ziurtagiriak” “Consultoría integral de marketing online especializada en proyectos de emprendimiento e innovación. Certificado por Google en Adwords y Analytics” 17


eCommerce Garapena / Desarrollo eCommerce

Web garapena / Desarrollo web

Bideo korporatiboa / VĂ­deo Corporativo


ONLINE MARKETINA ETA GARAPEN DIGITALA MARKETING ONLINE Y DESARROLLO DIGITAL

DISEINU GRAFIKOA, WEB DISEINUA, MARKAREN IRUDIA, ILUSTRAZIOAK, SARE SOZIALEN KUDEAKETA, BIDEOAK, INFOGRAFIA, PAPERTEGIA DISEÑO GRÁFICO, DISEÑO WEB, IMAGEN DE MARCA, ILUSTRACIONES, GESTIÓN REDES SOCIALES, VÍDEOS, INFOGRAFÍAS, PAPELERÍA

8imedia www.8imedia.com info@8imedia.com Calle Hendaya 8, 20301 686 377 853 / 645 705 162 Contacto: Iria Rodriguez / Andoni Famoso

“Diseinua eta sormena neurrira, zure markaren hedapena egiteko. Zure proiektua gurea izango balitz bezala zaintzen dugu” “Diseño y creatividad a medida para comunicar tu marca. Mimamos tu proyecto como si fuera el nuestro”

18


Diseinu grafikoa / Diseño gráfico

Web diseinua / Diseño web

Ilustrazioa / Ilustración


ONLINE MARKETINA ETA GARAPEN DIGITALA MARKETING ONLINE Y DESARROLLO DIGITAL

WEB ETA MUGIKORREN APP-ENTZAKO SOFTWAREA PRODUKTU DIGITALEN DISEINU ETA GARAPENA KOMUNIKAZIOA ETA ONLINE MARKETINA SOFTWARE PARA WEBS Y APP’S MÓVILES DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS DIGITALES COMUNICACIÓN Y MARKETING DIGITAL

ADIMEDIA www.adimedia.net info@adimedia.net Calle Lezo 3, 20301 943 635 737 Contacto: Alexis Mindegia

“Enpresa eta erakundeek duten online presentziaren estrategiaren inguruan zerbitzu integrala eskaintzen dugu. Gure proiektuek hainbat sari jaso dituzte Buber eta Diariovasco.com-en eskutik” “Ofrecemos un servicio integral en la estrategia de presencia online a empresas e instituciones. Hemos recibido varios premios Buber y Diariovasco.com a diferentes proyectos” 19


Erabiltzaile esperientzia / Experiencia de usuario

Online marketina / Marketing online

Software garapena / Desarrollo de Software


ONLINE MARKETINA ETA GARAPEN DIGITALA MARKETING ONLINE Y DESARROLLO DIGITAL

ONLINE SALMENTA, BILATZAILEETAKO POSIZIONAMENDUA (SEO), WEBGUNEAK TIENDAS ONLINE, POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES (SEO), PÁGINAS WEB

Ecommjuice.com www.ecommjuice.com info@ecommjuice.com Calle Hendaya 8, 20301 678 612 038 Contacto: Mikel Zabala

“Interneten egotea erraza da, nabarmentzea, berriz, zaila. Zure enpresa Interneten nabarmentzen lagunduko dizu EcommJuice-k, Sarearen bitartez zure negozia hazi dadin” “En Internet es fácil estar, lo difícil es destacar. En EcommJuice te ayudamos a mejorar la visibilidad de tu empresa en Internet y a hacer crecer tu negocio a través de la Red”

20


Web diseinua / DiseĂąo web

Ecommerce / Ecommerce

Posizionamendua bilatzaileetan / Posicionamiento en buscadores


ONLINE MARKETINA ETA GARAPEN DIGITALA MARKETING ONLINE Y DESARROLLO DIGITAL

SARE SOZIALEN KUDEAKETA WEB EDUKIEN IDAZKETA GESTIÓN DE REDES SOCIALES REDACCIÓN DE CONTENIDO PARA WEB

ENARA FRANCO www.enarafranco.es enara@enarafranco.es Hendaia kalea 8, 20301 648 059 852 Contacto: Enara Franco

“Nire helburua, zure bezeroek zeinen ona zaren jakin dezaten da. Eta gainera, zure enpresak haien arazoak konponduko dituela jakin dezaten” “Mi objetivo es que tus clientes sepan lo buen@ que eres. Y que sepan que tu empresa solucionará su problema”

21


Community manager

Copywriting


ONLINE MARKETINA ETA GARAPEN DIGITALA MARKETING ONLINE Y DESARROLLO DIGITAL

AHOLKULARITZA TEKNOLOGIKOA DATU-BASEEN KUDEAKETA PROGRAMAZIOAREN BITARTEZ SOLUZIOAK BILATZEA ASESORAMIENTO TECNOLÓGICO GESTIÓN DE BASE DE DATOS BUSCAR SOLUCIONES A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN IRUNWEB www.irunweb.com unai@irunweb.com Calle Aranibar 3, 20301 943 636 482 Contacto: Unai

“Webguneetarako programazioa eta zuzeneko datu-baseen kudeaketa. Wordpress, Joomla edo Prestashop erabiltzaile hutsak baino gehiago gara” “Programación web y gestión de base de datos directa. No somos simples usuarios de wordpress, joomla o prestashop” 22


Web diseinua / DiseĂąo web

Online denda / Tienda online

Web programazioa / ProgramaciĂłn web


ONLINE MARKETINA ETA GARAPEN DIGITALA MARKETING ONLINE Y DESARROLLO DIGITAL

SARE SOZIALEN KUDEAKETA PROFESIONALA PUBLIZITATEA SARE SOZIALETAN GOOGLEN SEO KOKAPENA GESTIÓN PROFESIONAL DE REDES SOCIALES PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES POSICIONAMIENTO SEO EN GOOGLE

KRISTINA PACH www.kristinapach.com hola@kristinapach.com San Isidro Labrador 4, 20303 617 674 473 Contacto: Kristina Pach

“Online Marketin estrategiak sortzen ditugu bezeroak zure web orrialdera edo online dendara erakartzeko, haien bila ibiltzeko beharrik izan ez dezazun” “Creamos estrategias de Marketing Online para atraer clientes hasta tu web o tienda online sin que tengas que salir a buscarlos” 23


SEO posizionamendua / Posicionamiento SEO

Facebook Ads

Sare sozialen kudeaketa / Gestiรณn de redes sociales


ONLINE MARKETINA ETA GARAPEN DIGITALA MARKETING ONLINE Y DESARROLLO DIGITAL

ENPRESENTZAKO WEB TRESNAK ETA KUDEATZE-SISTEMAK DISEINU GRAFIKOA ETA WEB PROIEKTUAK HERRAMIENTAS WEB EMPRESARIALES Y SISTEMAS DE GESTIÓN DISEÑO GRÁFICO Y DE PROYECTOS WEB

LANTALAU www.lantalau.com lantalau@lantalau.com Plaza Anzarán 10 bajo, 20301 943 610 169 / 692 171 931 Contacto: Laura Ruiz

“Teknikoki konplexuak diren eta neurrira eginda dauden web proiektuetara oso bideratuta gaude” “Estamos muy enfocados a proyectos web técnicamente complejos y desarrollos a medida”

24


Web proiektuak / Proyectos web

Online erremintak / Herramientas online

Diseinu grafikoa / DiseĂąo grĂĄfico


ONLINE MARKETINA ETA GARAPEN DIGITALA MARKETING ONLINE Y DESARROLLO DIGITAL

HORTZEN ARLOAN ESPEZIALIZATUTAKO MARKETIN ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK SERVICIOS DE MARKETING Y COMUNICACIÓN ESPECIALIZADOS EN EL ÁMBITO DENTAL

Musu Marketing Dental www.musumarketing.es info@musumarketing.es 644 243 247 Contacto: Iker

“Odontologiaren arloan espezializaturik gaude, bezeroak primeran ezagutzen ditugu eta baita ondo dabiltzan estrategiak ere” “Estamos especializados en el sector de la odontología, conocemos muy bien a los clientes y las estrategias que funcionan”

25


Diseinu grafikoa / Diseño gráfico

Asetze-galdeketen diseinua / Diseño de encuestas

Bideo korporatiboa / Vídeo corporativo


ONLINE MARKETINA ETA GARAPEN DIGITALA MARKETING ONLINE Y DESARROLLO DIGITAL

WEB ORRIALDE ETA ONLINE DENDAK ONLINE MARKETINA ETA SEO ESTRATEGIAK BIDEO-MARKETINA ETA DISEINU GRAFIKOA PÁGINAS WEB Y TIENDAS ONLINE MARKETING ONLINE Y ESTRATEGIAS SEO VIDEO MARKETING Y DISEÑO GRÁFICO Optimizatuempresa www.optimiza.eus kaixo@optimiza.eus Hospital Santa Margarita 1,Trasera Bajo 2, 20303 943 577 377 /636 840 277 Contacto: Edu Izaguirre

“Bisitak jaso eta helburuak betetzeko web orrialdeak sortzen ditugu eta emaitzetara bideratutako online marketin-estrategiak” “Creamos páginas web para acoger visitas y cumplir objetivos, y estrategias de marketing online orientadas a resultados”

26


Diseinu grafikoa / Diseño gráfico

Web diseinua / Diseño web

Online marketina / Marketing online


KOMUNIKAZIOA, EKITALDIEN SORRERA ETA DISEINU GRAFIKOA COMUNICACIÓN, CREACIÓN DE EVENTOS Y DISEÑO GRÁFICO ENPRESENTZAKO KANPO-KOMUNIKAZIOA BIDEO KORPORATIBOA KOMUNIKABIDEEN KUDEAKETA COMUNICACIÓN EXTERNA PARA EMPRESAS VÍDEO CORPORATIVO GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 837 Comunicación y Publicidad S.L. www.837comunicacion.com info@837comunicacion.com Avenida Letxumborro 100, 20305 943 042 052 Contacto: Joseba Arozena

“Irun, Hondarribia eta Hendaiako komunikabideak kudeatzen ditugu. Berezko grabazio-estudioa dugu, baita ekipamendu tekniko profesionala ere” “Gestionamos medios de comunicación en Irun, Hondarribia y Hendaia. Tenemos estudio de grabación propio y equipo técnico profesional” 27


Komunikazioa / Comunicación

Bideo korporatiboa / Vídeo corporativo

Komunikabide kudeaketa / Gestión de medios


KOMUNIKAZIOA, EKITALDIEN SORRERA ETA DISEINU GRAFIKOA COMUNICACIÓN, CREACIÓN DE EVENTOS Y DISEÑO GRÁFICO DISEINU GRAFIKOA BARNE-DISEINUA DISEÑO GRÁFICO DISEÑO DE INTERIORES

ANDODISEÑANDO S.L. www.andodisenando.com carlos@andodisenando.com Calle Labeltze 17, 20305 655 710 637 Contacto: Carlos Etxebeste

“Sinpletasunaren eta itxuratia ez den inpaktuaren militanteak gara, lerro garbiak eta emozioak ukitzen dituzten irudiak nahiago ditugu” “Somos militantes de la simplicidad y el impacto poco rebuscado, preferimos las líneas limpias y las imágenes que tocan las emociones”

28


Diseinu Grafikoa / Diseño Gráfico

Barne-diseinua / Diseño de interiores


KOMUNIKAZIOA, EKITALDIEN SORRERA ETA DISEINU GRAFIKOA COMUNICACIÓN, CREACIÓN DE EVENTOS Y DISEÑO GRÁFICO ARGITARATZE DISEINUA / MAKETAZIOA DISEINUA / MARKAREN IRUDIAREN BIR-DISEINUA SEINALEEN DISEINUA/ PACKAGING-A DISEÑO EDITORIAL / MAQUETACIÓN DISEÑO / REDISEÑO DE IMAGEN DE MARCA DISEÑO SEÑALÉTICA / PACKAGING ASIERTXOSOLOLAAMA!!! DISEÑO GRÁFICO & COMUNICACIÓN www.asiertxo.es info@asiertxo.es Eguzkiza, 20303 616 804 902 Contacto: Asier Iglesias Nuñez

“Diseinuaren arloan ditudan ezagutzak oso zabalak dira eta bezeroa %100ean zaintzen dut. Diseinuan ez ezik, komunikazioa eta produkzioarekin zerikusia duten kontu guztiekin ere laguntza eskaintzen dut” “Tengo un amplio conocimiento de diseño y cuido al cliente al 100%. Ayudo no solo en el diseño, sino en todo lo referente a comunicación, producción, etc.” 29


Irudi diseinua / Diseño de imagen

Argitaratze diseinua / Diseño editorial

Marka birdiseinua / Re-diseño de marca


KOMUNIKAZIOA, EKITALDIEN SORRERA ETA DISEINU GRAFIKOA COMUNICACIÓN, CREACIÓN DE EVENTOS Y DISEÑO GRÁFICO PROMOZIO TURISTIKOAREKIN LOTUTAKO EKINTZA GASTRONOMIKOEN ANTOLAKETA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS GASTRONÓMICOS VINCULADOS A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA

BASECLICK S.L. www.baseclick.es info@baseclick.es Maiatzaren Lehena 23, 20303 943 102 579 Contacto: Mikel Martínez

“Bost zentzuak sustatzen dituzten elementu eta ekintzekin lan egiten dugu” “Trabajamos con elementos y actividades que potencian los cinco sentidos” 30


Ekitaldi gastronomikoak / Eventos gastronรณmicos


KOMUNIKAZIOA, EKITALDIEN SORRERA ETA DISEINU GRAFIKOA COMUNICACIÓN, CREACIÓN DE EVENTOS Y DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA GARAPENA ETA 360°KO IRUDIAK SOFTWARE KONFIGURAZIOA DRONEEN PILOTUA DESARROLLO MULTIMEDIA E IMAGEN 360° CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE PILOTO DE DRONES Bidemedia www.bidemedia.com info@bidemedia.com Aldabe mendia 35, 20301 646 523 644 Contacto: Paco

“Bezeroari berehalakotasuna eta gertutasuna eskaintzen dizkiogu. Droneen Operatzaile eta pilotu ziurtagiria. Googlek ziurtatua,local Street View-ren agentzia bezala” “Ofrecemos inmediatez y cercanía al cliente. Certificado de Operador y piloto de drones. Certificados por Google como agencia para local Street View”

31


360° Irudiak / Imágenes 360°

Webgune Zerbitzuak / Servicios web

Bideo profesionalak / Vídeos profesionales


KOMUNIKAZIOA, EKITALDIEN SORRERA ETA DISEINU GRAFIKOA COMUNICACIÓN, CREACIÓN DE EVENTOS Y DISEÑO GRÁFICO SORMENEZKO EKITALDI ETA JARDUNALDIEN ANTOLAKETA SORTZAILE ETA ARTISTA KOMUNITATEENTZAT FORMAKUNTZA KULTURA ETA ERAKUSKETEN ARLOKO PROIEKTUEN DISEINU ETA GESTIOA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y JORNADAS CREATIVAS FORMACIÓN PARA LA COMUNIDAD ARTÍSTICA Y CREATIVA DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS CULTURALES Y DE EXHIBICIÓN BITAMINE FAKTORIA www.bitamine.net faktoria@bitamine.net Iñigo de Loiola 8, 20303 943 625 202 Contacto: Patricia Gómez Rojo

“Eduki artistikoak, sormenezkoak eta kulturalak dituzten proiektuak integralki diseinatu eta gestionatzen ditugu bitartekaritzan, partaidetzan eta elkar-sorkuntzan oinarrituta” “Diseñamos y gestionamos de manera integral proyectos con contenidos artísticos, creativos y culturales basados en la mediación, la participación y la cocreación” 32


Formakuntza / Formaciรณn

Kultura proiektuak / Proyectos culturales

Sormen jardunaldiak / Jornadas creativas


KOMUNIKAZIOA, EKITALDIEN SORRERA ETA DISEINU GRAFIKOA COMUNICACIÓN, CREACIÓN DE EVENTOS Y DISEÑO GRÁFICO DISEINUA, BRANDING-A, KATALOGOAK, PACKAGING-A, EDUKIEN MARKETINA, PUBLIZITATEA, ARGITARATZE PROZESU OSOA, WEB-A DISEÑO, BRANDING, CATÁLOGOS, PACKAGING, MARKETING DE CONTENIDOS, PUBLICIDAD, PROCESO COMPLETO EDITORIAL, WEB Carlos Sanz Diseño y Comunicación bycarlossanz@bycarlossanz.com www.bycarlossanz.com Perujaran,9 -3º A, 20303 943 633 483 Contacto: Carlos Sanz

“30 urte Kutxa, Recondo, Beissier, Diatosta eta beste hainbatekin” “30 años con Kutxa, Recondo, Beissier, Diatosta y otros”

33


Okintza / Panadería

Merkataritza txikia / Pequeño comercio

Edizioak / Ediciones


KOMUNIKAZIOA, EKITALDIEN SORRERA ETA DISEINU GRAFIKOA COMUNICACIÓN, CREACIÓN DE EVENTOS Y DISEÑO GRÁFICO DISEINU GRAFIKOA PRODUKTUAREN GARAPENA PACKAGING-ERA, SALMENTA-PUNTUKO PUBLIZITATERA ETA HELBURU KOMERTZIALA DUEN EDOZEIN EUSKARRIRA APLIKATUA DISEÑO GRÁFICO DESARROLLO DE PRODUCTO APLICADO A PACKAGING, PLV Y CUALQUIER SOPORTE CON FINALIDAD COMERCIAL GUCCIA www.guccia.es info@guccia.es Lope de Irigoyen 10, 20301 656 739 000 Contacto: Pablo Miranda

“Produktuak modu eraginkorrean diseinatzen ditugu produkzio kostua murrizteko. EMAS ziurtagiria dugu, Ingurumenaren Gestio Egiaztatuarena” “Diseñamos los productos de forma eficiente para minimizar el coste productivo. Disponemos de la Certificación EMAS Gestión Ambiental Verificada” 34


Diseinua / DiseĂąo

Merkataritza argitalpenak / Publicaciones comerciales

Packaging / Packaging


KOMUNIKAZIOA, EKITALDIEN SORRERA ETA DISEINU GRAFIKOA COMUNICACIÓN, CREACIÓN DE EVENTOS Y DISEÑO GRÁFICO DISEINU GRAFIKOA OFF ETA ONLINE. LOGOTIPOAK, KARTELAK, LIBURUXKAK, PRODUKTUEN KATALOGOAK, WORDPRESS WEB-A ETA 3D MODELAKETA DISEÑO GRÁFICO OFF Y ONLINE. LOGOTIPOS, CARTELERÍA, FOLLETOS, REVISTAS, CATÁLOGOS DE PRODUCTO, WEB WORDPRESS Y MODELADO 3D

Iban Vaquero www.ibanvaquero.com info@ibanvaquero.com 653 734 450 Contacto: Iban Vaquero

“Bezeroari entzuten diot, bere gustuak eta beharrak aztertuz, sormenarekin hasi aurretik. YOROKOBU aldizkariko azalen lehiaketan finalista 2012an” “Escucho al cliente, analizando sus gustos y necesidades antes de presentar una creatividad. Finalista 2012 del concurso de portadas de la revista YOROKOBU” 35


Marka irudia / Imagen de marca

Web diseinua / DiseĂąo web

Katalogoak / CatĂĄlogos


KOMUNIKAZIOA, EKITALDIEN SORRERA ETA DISEINU GRAFIKOA COMUNICACIÓN, CREACIÓN DE EVENTOS Y DISEÑO GRÁFICO KOMUNIKAZIOA. MARKETINA. PUBLIZITATEA. IDAZKETA. DISEINU GRAFIKOA. BALIABIDE PLANAK. EKITALDIAK. BARNE-DISEINUA. WEB ORRIAK. SARE SOZIALAK COMUNICACIÓN. MARKETING. PUBLICIDAD. REDACCIÓN. DISEÑO GRÁFICO. PLANES DE MEDIOS. EVENTOS. INTERIORISMO. PÁGINAS WEB. REDES SOCIALES IMAGO COMUNICACIÓN E IMAGEN www.imagocomunicacion.com imago@imagocomunicacion.com Infanta Eulalia 45, 20301 943 311 417 Contacto: Elena Jara Villaoz

“16 urteko esperientzia, enpresa eta erakundeei komunikazio zerbitzu integralak eskaintzen. Gure formazioak, zentzu komunak eta aztertutako sormenak nabarmentzen gaitu” “16 años de experiencia, ofreciendo servicios integrales de comunicación a empresas e instituciones. Destacamos por nuestra formación, sentido común y estudiada creatividad” 36


Identitate korporatiboa / Identidad corporativa

Ekitaldiak / Eventos

Komunikazioa / Comunicaciรณn


KOMUNIKAZIOA, EKITALDIEN SORRERA ETA DISEINU GRAFIKOA COMUNICACIÓN, CREACIÓN DE EVENTOS Y DISEÑO GRÁFICO KOMUNIKAZIO-EKITALDIEN SORRERA ETA ZURE PRODUKTU EDO ZERBITZUAK SALTZEKO PUBLIZITATEA KOMUNIKAZIOAN AHOLKULARITZA ETA FORMAZIOA CREACIÓN DE EVENTOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD PARA VENDER TUS PRODUCTOS O SERVICIOS CONSULTORÍA Y FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN InnovaGenio. Agencia de Comunicación Creativa www.innovagenio.com info@innovagenio.com Bizkaia 27, 20305 615 008 235 Contacto: Saioa García Hernando

“Garrantzitsuena den horretan jartzen dugu arreta: zure helburu eta errentagarritasunean. Helburu eta mozkinetara bideratutako kanpaina eta ekitaldiak sortzen ditugu. Komunikazioan espezializatutako aholkularitza, SPRI ziurtagiriak homologatua” “Nos centramos en lo más importante: tus objetivos y tu rentabilidad. Creamos campañas y eventos enfocados a resultados, a beneficios. Empresa homologada por la SPRI como consultoría especializada en comunicación” 37


Komunikazio heziketa / Formación en comunicación

Ekitaldi diseinua eta muntaia / Diseño y montaje de eventos

Sustapena eta publizitatea / Promoción y publicidad


KOMUNIKAZIOA, EKITALDIEN SORRERA ETA DISEINU GRAFIKOA COMUNICACIÓN, CREACIÓN DE EVENTOS Y DISEÑO GRÁFICO DISEINU GRAFIKOA ETA ILUSTRAZIOA IDENTITATE KORPORATIBOA, ARGITARATZE DISEINUA ETA KOMUNIKAZIO GRAFIKOA DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIÓN IDENTIDAD CORPORATIVA, DISEÑO EDITORIAL Y COMUNICACIÓN GRÁFICA

Lulumka www.lulumka.com lucia@lulumka.com 695 736 660 Contacto: Lucia Calvo

“Balio feminista, sozial, solidario eta iraunkorrak dituzten proiektuetara bideratzen naiz“ “Me dirijo a proyectos con valores feministas, sociales, solidarios y sostenibles” 38


Komunikazio grafikoa / Comunicación Gráfica

Nortasun korporatiboa / Identidad corporativa

Argitalpen Diseinua / Diseño Editorial


KOMUNIKAZIOA, EKITALDIEN SORRERA ETA DISEINU GRAFIKOA COMUNICACIÓN, CREACIÓN DE EVENTOS Y DISEÑO GRÁFICO IRUDI KORPORATIBOA ETA PRODUKTUARENA. BRANDING-A. DISEINU EDITORIALA. PACKAGING-A. ARTE ZUZENDARITZA. DIGITAL MEDIA & USER EXPERIENCE IMAGEN CORPORATIVA Y DE PRODUCTO. BRANDING. DISEÑO EDITORIAL. PACKAGING. DIRECCIÓN DE ARTE. DIGITAL MEDIA & USER EXPERIENCE

Estudio Moriskette www.moriskette.com hola@moriskette.com Poxpologile kalea 6, Bajo, 20304 679 644 680 Contacto: Sergio Pérez

“Berrikuntza eta desberdintzearen aldeko apustu moduan ulertzen dugu diseinua, guretzat ez da produktu edo zerbitzuen ezaugarri estetiko soila” “Concebimos el diseño como una catapulta hacia la innovación y la diferenciación, y no como un simple atributo estético de productos o servicios” 39


Branding / Branding

Packaging / Packaging

Argitalpen diseinua / DiseĂąo editorial


KOMUNIKAZIOA, EKITALDIEN SORRERA ETA DISEINU GRAFIKOA COMUNICACIÓN, CREACIÓN DE EVENTOS Y DISEÑO GRÁFICO INPRIMAKETA, DISEINUA, WEB ETA DEKORAZIO GRAFIKOA IMPRESIÓN, DISEÑO, WEB Y DECORACIÓN GRÁFICA

Plan Cuatro Comunicación Gráfica www.plancuatro.com info@plancuatro.com José Eguino 12 Bj., 20302 943 030 483 Contacto: Usoa y Vanessa

“Edozein enpresari produktu grafiko bat burutzea eskaintzen diogu, hasierako ideiatik abiatuta, diseinua, inprimaketa eta azkeneko produktua beren akaberekin entregatu arte” “Ofrecemos a cualquier empresa realizar un producto gráfico desde la idea inicial, el diseño, hasta la impresión y entrega del producto final con sus acabados” 40


Diseinua / Diseño

Dekorazio grafikoa / Decoración gráfica

Inprimaketa / Impresión


KOMUNIKAZIOA, EKITALDIEN SORRERA ETA DISEINU GRAFIKOA COMUNICACIÓN, CREACIÓN DE EVENTOS Y DISEÑO GRÁFICO KOMUNIKAZIOA ETA MARKETINA EUSKARRI DIGITAL BERRIEN GESTIOA COMUNICACIÓN Y MARKETING GESTIÓN DE NUEVOS SOPORTES DIGITALES Plaza de Ideas www.plazadeideas.com info@plazadeideas.com Calle Perujarán 9 5ºB, 20303 943 63 08 81 / 620 927 824 Contacto: David Barón Moreno

“360 graduko mikro-agentzia gara, komunikazioaren alderdi guztiei ematen diegu erantzuna, gure tamaina txikiarekin ere. Irun Ekintzan, Berrikuntzari bigarren saria” “Somos una microagencia 360, cubrimos todos los aspectos de la comunicación a pesar de nuestro tamaño reducido. Segundo Premio Irun Ekintzan a la Innovación” 41


Web diseinua / DiseĂąo web

Eventos / Ekitaldiak

Bideo korporatiboa / VĂ­deo corporativo


KOMUNIKAZIOA, EKITALDIEN SORRERA ETA DISEINU GRAFIKOA COMUNICACIÓN, CREACIÓN DE EVENTOS Y DISEÑO GRÁFICO ONLINE ETA OFFLINE DISEINU ETA KOMUNIKAZIO ESTUDIOA: GRAFIKOA, IDENTITATE KORPORATIBOA, WEB, APP, STAND-AK, EKITALDIAK, ETAB. ESTUDIO DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN ONLINE Y OFFLINE: GRÁFICA, IDENTIDAD CORPORATIVA, WEB, APP, STANDS, EVENTOS, ETC.

Soom Studio www.soomstudio.com info@soomstudio.com Lamisingo Iturria 1, of.109F, 20305 606 679 530 Contacto: Jon Sampedro - Macarena Muriel

“Sormena eta funtzionaltasuna gure proiektu guztien zimentarria. Gertuko tratua dugu bezeroekin eta beti adierazten digute haien esker ona” “La creatividad y la funcionalidad son un punto fuerte en todos nuestros proyectos. Tenemos un trato cercano con el cliente que este siempre agradece” 42


App Diseinua / Diseño de App

Stand diseinua / Diseño de Stand

Katalogo diseinua / Diseño de catálogo


KOMUNIKAZIOA, EKITALDIEN SORRERA ETA DISEINU GRAFIKOA COMUNICACIÓN, CREACIÓN DE EVENTOS Y DISEÑO GRÁFICO KIROL-AZOKA, BILTZAR ETA EKINTZEN ANTOLAKETA ETA ORDEZKARITZA ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS DEPORTIVOS

SPOLIK S.L. www.spolik.com info@spolik.com Av. Iparralde 44, 5 -1ª - 20302 943 636 030 Contacto: Estanislao Polo

“Nazioarteko kirol-industrian kontaktu-sare zabala dugu” “Contamos con una gran red de contactos en la industria del deporte internacional”

43


Ekitaldi antolaketa / Organizacion de eventos


SOFTWARE ESPEZIFIKOA SOFTWARE ESPECÍFICO HARDWARE ETA SOFTWARE SOLUZIO INFORMATIKOAK CLOUD SYSTEM, SEGURTASUNA ETA IP TELEFONIA MANTENTZE-LANAK ETA AHOLKULARITZA TEKNIKOKO ZERBITZUA SOLUCIONES INFORMÁTICAS EN HARDWARE Y SOFTWARE CLOUD SYSTEM, SEGURIDAD Y TELEFONÍA IP MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

</>

BIGUNTEK 2046 S.L. www.biguntek.com tek@biguntek.com Gabiria Kalea 2, 20305 943 639 463 Contacto: Andoni

“Gure bezeroekin ditugun hartu-emanetan, nahiago dugu poliki eta ongi egin, eta ez asko eta gaizki. Microsoft partner, HP partner, Trend Micro Partner, MikroTik Certified”. “Pensamos que en las relaciones con nuestros clientes es mejor poco y bien que mucho y mal. Microsoft partner, HP partner, Trend Micro Partner, MikroTik Certified”. 44


Informatika zerbitzuak / Servicios informĂĄticos

Hodei soluzioak / Soluciones en la nube

Laguntza teknikoa / Asistencia tĂŠcnica


SOFTWARE ESPEZIFIKOA SOFTWARE ESPECÍFICO SOFTWARE GARAPENA SOFTWAREA NEURRIRA INFORMATIKA-AHOLKULARITZA DESARROLLO DE SOFTWARE SOFTWARE A MEDIDA ASESORAMIENTO INFORMÁTICO

</>

Ibai-Soft S.L. www.ibaisoft.com ibaisoft@ibaisoft.com Iñigo de Loyola 21, 20303 943 630 329 Contacto: José María Cañas

“Enpresen kudeaketarako gure konponbide propioak sortzen ditugu. Zure negozioaren beharren ikerketa eta analisia egiten dugu ” “Creamos nuestras propias soluciones para la gestión de empresas. Realizamos el estudio y el análisis de las necesidades de su negocio”

45


Software garapena / Desarrollo de software

Neurrira egindako software / Software a medida

Informatika aholkularitza / Asesoramiento informรกtico


SOFTWARE ESPEZIFIKOA SOFTWARE ESPECÍFICO SOFTWARE GARAPENA NEURRIRA IKT AHOLKULARITZA AZPIEGITURAK: SAREAK, BIRTUALIZAZIOA, SEGURTASUNA, ETAB. HOSTING. WEB GARAPENA DESARROLLO DE SOFTWARE A MEDIDA CONSULTORÍA TIC INFRAESTRUCTURAS: REDES, VIRTUALIZACIÓN, SEGURIDAD, ETC. HOSTING. DESARROLLO WEB

</>

Solutios www.solutios.es basi@solutios.es Piketazaharra 30, 20303 688 904 696 Contacto: Basilio Martín

“15 urte daramatzagu konponbide informatiko integralak eskaintzen, tratu profesionala, pertsonalizatua eta gertukoa emanez” “Llevamos 15 años ofreciendo soluciones tecnológicas integrales con un trato profesional, personalizado y cercano”

46


Software garapena / Desarrollo de software

Azpiegiturak / Infraestructuras

Aholkularitza teknologikoa / ConsultorĂ­a TIC


SOFTWARE ESPEZIFIKOA SOFTWARE ESPECÍFICO SISTEMEN BIRTUALIZAZIOA APLIKAZIO INFORMATIKOAK KONPONBIDEAK LAINOAN VIRTUALIZACIÓN DE SISTEMAS APLICACIONES INFORMÁTICAS SOLUCIONES EN LA NUBE

</>

Sistemas Informáticos STEK S.L. www.gr-stek.com stek@gr-stek.com Calle Gabiria 2, 20305 943 624 514 Contacto: Ramón de la Cuesta

“Bezeroa proiektuaren hasieratik bideratu eta ondorengo jarraipenera arte egiten diogu jarraipena. Modu pertsonalizatuan egiten dugu lan, neurrira egindako konponbideak diseinatuz. Garapen tresnen inguruko ziurtagiriak Oracle-n “ “Acompañamos al cliente desde el inicio del proyecto hasta su seguimiento posterior. Trabajamos de forma personalizada diseñando soluciones a medida. Certificaciones de herramientas de desarrollo en Oracle” 47


Hodei-sistemako soluzioak / Soluciones en la nube

Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informรกticas

Sistemen birtualizazioa / Virtualizaciรณn de sistemas


BI DE O- J OKOAK, APPak ETA I K U S - ENT ZU NE ZKO EKO IZ PENA VIDEOJUEGOS, APPs Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL IKUS-ENTZUNEZKO EKOIZPENA EKOIZPEN EDITORIALA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PRODUCCIÓN EDITORIAL

DIBULITOON STUDIO S.L. www.dibulitoon.com dibu@dibulitoon.com Irunzurzar 6, 20305 943 633 556 Contacto: Ricardo Ramón

“Gure produktu guztiek konfiantza transmititzen dute, kalitatea, magia eta imajinazio handiarekin egiten baitugu lan. Sari ugari jaso ditugu, Goya edo Platino sariak kasu” “Todos nuestros productos transmiten confianza por la calidad y la magia e imaginación con las que trabajamos. Contamos con diversos premios como los Goya o los Platino”

48


Iragarkia / Anuncio

Film Luzea / Largometraje

Bideo industriala / VĂ­deo industrial


BI DE O- J OKOAK, APPak ETA I K U S - ENT ZU NE ZKO EKO IZ PENA VIDEOJUEGOS, APPs Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL BIDEO-JOKO ETA 3D SIMULATZAILEEN GARAPENA APLIKAZIOEN GARAPENA DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS Y SIMULADORES 3D DESARROLLO DE APLICACIONES

Etorki Games www.etorkigames.com etorkigames@gmail.com Luis Mariano 27, 20302 943 056 436 Contacto: Pablo Ocasar

“Mugikorrerako bideo-joko eta aplikazioetan espezializaturik gaude. Crossy Creeper, gure produktu arrakastatsuenak, 7 milioitik gora deskarga lortu ditu mundu osoan zehar” “Estamos especializados en videojuegos y apps para móvil. Nuestro producto estrella “Crossy Creeper” alcanza las 7 millones de descargas en todo el mundo”

49


Iragarkia / Anuncio

Bideo industriala / VĂ­deo industrial


3D DISEINU ETA INPRIMAKETA DISEÑO E IMPRESIÓN 3D 3D INPRIMAKETARAKO MATERIALEN GARAPEN ETA FABRIKAZIOA 3D PROTOTIPATZE AZKARRA ETA 3D INPRIMAKETA ZERBITZUA DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE MATERIALES PARA IMPRESIÓN 3D PROTOTIPADO RÁPIDO Y SERVICIO IMPRESIÓN 3D

3R3D TECHNOLOGY MATERIALS, S.L. www.3R3DTM.com admin@3r3dtm.com Gorostiaga 67, 20305 943 906 234 Contacto: Josu Aseguinolaza

“Garapen pertsonalizatua eta material iraunkorrak. Gure bezeroek proposatutako material eta eskakizunekin fabrikatzen dugu” “Desarrollos personalizados y materiales sostenibles. Fabricamos con materiales y requerimientos propuestos por nuestros clientes”

51


3D prototipatze azkarra / Prototipado rรกpido 3D

Harizpi fabrikazioa / Fabricaciรณn de filamentos


3D DISEINU ETA INPRIMAKETA DISEÑO E IMPRESIÓN 3D 3D INPRIMAKETAREN BITARTEZ PIEZAK DISEINATU ETA FABRIKATZEA 3D INPRIMAKETA ETA DISEINUARI BURUZKO IKASTAROAK DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE MATERIALES PARA IMPRESIÓN 3D CURSOS DE DISEÑO E IMPRESIÓN 3D FAST 3D BIDASOA www.fast3dbidasoa.com info@fast3dbidasoa.com Avenida Elizatxo 10, 20303 660 789 621 Contacto: Imanol Calderón

“Fabrikazioaren prozesu osoan parte hartzeko aukera eskaintzen dugu, hau da, diseinutik hasi eta 3D inprimaketara arte. Berrikuntzaren arloan 2015eko Irun Ekintzan Sariaren irabazleak” “Realizamos diseños adaptados a cada uno de nuestros clientes.Ofre-

cemos la posibilidad de abarcar todo el proceso de fabricación de la pieza desde el diseño hasta la impresión 3D. Ganadores del Premio Irun Ekintzan 2015 a la innovación”

51


Formakuntza / Formaciรณn

3D inprimatutako piezak / Piezas impresas 3DIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.