Page 1

*Concurs de dibuix*

5. Presentació. Perquè el full entregat sigui vàlid s’hi haurà de fer constar el nom i cognoms del participant, així com el seu número de carnet de biblioteca i l’edat. Només s’acceptarà un dibuix per nen/a. El termini de presentació finalitza el dia 21 de novembre. 6. Jurat. El jurat del concurs estarà format pels treballadors de la biblioteca: Dolors, Noemí i Roberto. Es valorarà la imaginació, l’originalitat, la presentació dels dibuixos, i no tant les reproduccions exactes o còpies dels personatges.

*****Bases del concurs***** 1. Participants. Es poden presentar tots els nens/es de 6 a 13 anys que tinguin carnet de biblioteca. S’estableixen 2 categories: 1a categoria: nens/es de 6 a 9 anys. 2a categoria: nens/es de 10 a 13 anys. 2. Tema. Mortadelo & Filemón, tots dos junts o per separat, o també, qualsevol dels personatges que surten en el còmic de Francisco Ibáñez (Ofelia, el Super, el Profesor Bacterio, etc.). 3. Material. Per participar-hi s’ha de demanar el full específic per fer el dibuix a qualsevol dels taulells de la biblioteca. 4. Tècnica. Totalment lliure. Es pot emprar qualsevol tipus de tècnica i material de dibuix (llapis, rotuladors, ceres, etc.), sempre que s’adaptin als marges del full entregat per la biblioteca.

Dies de tertúlia curs 2008-2009 7. Premis. 1 premi per a la categoria de 6 a 9 anys. 3 categoria d ’ o c t u b de r e 10 d ea 2 8 1 premi per a2 la 130 0 anys.

2 7 d en e nun o vcòmic e m b rde e Mortadelo d e 2 0 0 8 & Filemón signat El premi consistirà per Francisco1 8 Ibáñez. de desembre de 2008 Els noms dels2 2guanyadors d e g e n e es r ddonaran e 2 0 0 9 a conèixer dimarts 22 de novembre a les 18:00 h. Es penjaran els seus dibuixos al 2 6 dde e la f esala b r e infantil r d e 2de 0 0la 9 biblioteca. Racó de l’Artista 6 de m r ç del e dia 2 0 0següent, 9 L’entrega de2 premis esa farà dimecres 23 de novembre a 2les 3 18:00 d ' a bh. ril de 2009 8. Informació. 2 8 d e m a i g d e 2 0 0 9 Tots els dibuixos presentats quedaran en propietat de la 25 de juny de 2009 biblioteca, que es reserva el dret a exposar-los en el Racó de l’Artista de la sala infantil de la biblioteca i publicar-los en la nostra web. El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Bases concurs de dibuix "Mortadelo y Filemón"  
Bases concurs de dibuix "Mortadelo y Filemón"  

Bases del concurs de dibuix "Mortadelo y Filemón" de la Biblioteca Sant Martí de Provençals

Advertisement