Page 1

*CONCURS

DE MÀSCARES*

5. Termini de presentació. Fins el dilluns 20 de febrer es poden presentar les màscares. 6. Jurat. El jurat del concurs estarà format pels treballadors de la biblioteca: Dolors, Noemí i Roberto. Es valorarà l’originalitat, la imaginació, l’estètica, la bona presentació de les màscares i, també, la utilització de materials reciclats.

Bases del concurs 1. Participants. Es poden presentar tots els nens/es de 6 a 13 anys que tinguin carnet de biblioteca. S’estableixen 2 categories: 1a categoria: nens/es de 6 a 9 anys. 2a categoria: nens/es de 10 a 13 anys. 2. Tema. Màscares de carnestoltes, es tracta de fer una màscara d’elaboració pròpia i de tema lliure (animals, éssers fantàstics, personatges de contes o còmics, personatges famosos, etc.) adaptades a la mida de la cara. 3. Material i Tècnica. És pot emprar qualsevol tipus de tècnica i de materials (cartolines, cartró, rotuladors, ceres, plomes, purpurina, etc.), però es valorarà més l’ús de materials reciclats. 4. Presentació. Perquè la màscara presentada sigui vàlida haurà de ser d’elaboració pròpia i haurà de constar a la part de darrera el nom i cognoms del participant, així com el seu número de carnet de biblioteca i l’edat. A més, aquesta haurà de portar el segell de la biblioteca. Només s’acceptarà una mascara per nen/a.

7. Premis. 1 premi per a la categoria de 6 a 9 anys. 1 premi per a la categoria de 10 a 13 anys.

Dies de tertúlia curs 2008-2009

El premi consistirà en un lot de llibres.

Els noms dels2 3guanyadors d ’ o c t u b res e donaran d e 2 0 0 8a conèixer dimarts 21 de febrer a les 18:00 h. Les seves màscares es penjaran al 2 7 dde e la n osala vem b r e de d ela2biblioteca. 008 Racó de l’Artista infantil d e des e sfarà e m belr edia de 2 0 0 8 dimecres 22 de L’entrega de1 8premis següent, febrer a les 19:00 2 2 dh.e g e n e r d e 2 0 0 9 8. Informació. 2 6 d e f e b r e r d e 2 0 0 9 Totes les màscares en propietat de la 2 6 d epresentades m a r ç d e quedaran 2009 biblioteca, que es reserva el dret a exposar-les en el Racó de d'a bril d e la 2 0biblioteca 09 l’Artista de la2 3sala infantil de i publicar-les en la seva web. 2 8 d e m a i g d e 2 0 0 9 2 5 d e en j u naquest y d e concurs 2009 El fet de participar implica l’acceptació d’aquestes bases.

Bases Concurs Màscares  

Bases del Concurs de Màscares organitzat per la Biblioteca. Febrer 2012