Page 1

Triptic_444x210_PORT.pdf 1 23/11/11 13:24

La biblioteca és un servei públic i gratuït

C

T’ofereix informació, préstec, accés a Internet, activitats culturals i de formació, en un espai des d’on podràs participar en la vida del teu municipi.

02

Què necessites per gaudir de la biblioteca?

02

O que é necessário para utilizar a biblioteca?

Només has de disposar del carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.

Só é necessário possuir o cartão da Rede de Bibliotecas Municipais da Deputação de Barcelona.

Per fer-te’l, has de dur el teu DNI, NIE o passaport a la biblioteca. Els menors de 14 anys han de tenir l’autorització dels pares o tutors.

Para obter o cartão, dirija-se com o seu DNI, NIE ou passaporte à biblioteca. O cartão será emitido no momento.

També el pots demanar al web de la Xarxa: http://bibliotecavirtual.diba.cat.

Também pode solicitá-lo na página de Internet da rede: http://bibliotecavirtual.diba.cat.

És vàlid a totes les biblioteques públiques de Catalunya i et permet gaudir de descomptes en llibreries i entrades a museus i exposicions.

O cartão é válido em todas as bibliotecas públicas da Catalunha e permite desfrutar descontos em livrarias e entradas em museus e exposições.

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

01 Què pots fer a la biblioteca? Consultar documents o endur-te’ls a casa • Llibres • Còmics • CD • DVD • Diaris i revistes • Materials d’aprenentatge d’idiomes Accedir als ordinadors i a Internet • Ús d’Internet • Connexió Wi-Fi • Ús d’eines ofimàtiques

Participar en activitats culturals i de formació • Conferències i presentacions de llibres • Exposicions • Tallers • Hores del conte per a nens i nenes • Clubs de lectura • Visites guiades • Sessions de formació en ofimàtica, Internet i aprenentatge d’idiomes Informar-te sobre el teu municipi • Tràmits de l’ajuntament • Entitats • Agenda cultural

03

Com pots agafar documents en préstec?

03

Como funciona o empréstimo de documentos?

Pots endur-te en préstec llibres, CD, DVD i revistes, presentant el carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals.

Pode pedir emprestados livros, CD, DVD e revistas, apresentando o cartão da Rede de Bibliotecas Municipais.

El préstec és gratuït i et permet agafar durant 30 dies:

O empréstimo é gratuito, podendo ser requisitados pelo período de 30 dias:

• • •

15 llibres o revistes 6 DVD 9 CD o altres materials multimèdia

Pots renovar o reservar un document en préstec a la biblioteca o al web. Cal que retornis els documents en el termini indicat, per cada dia de retard i document en préstec, el teu carnet rebrà 1 punt de penalització. Per cada 50 punts, el carnet quedarà bloquejat durant 15 dies. Recorda que al catàleg del web http://bibliotecavirtual.diba.cat podràs buscar entre milions de documents de qualsevol biblioteca de la Xarxa, consultar els teus préstecs o valorar els documents que més t’agraden. Pots demanar documents d’altres biblioteques per mitjà del préstec interbibliotecari, abonant el preu públic corresponent.

• 15

livros ou revistas 6 DVD • 9 CD ou outros materiais multimédia •

O empréstimo de um documento pode ser reservado ou renovado na biblioteca ou através da Internet. Os documentos têm de ser devolvidos no prazo indicado. Por cada dia de atraso e documento tomado de empréstimo, o cartão recebe 1 ponto de penalização. Por cada 50 pontos, o cartão fica bloqueado durante 15 dias. O catálogo na página de Internet http://bibliotecavirtual.diba.cat permite-lhe procurar entre milhões de documentos de qualquer biblioteca da rede, consultar os seus empréstimos ou avaliar os documentos que mais lhe agradam. Pode igualmente requisitar documentos de outras bibliotecas através do empréstimo interbibliotecário, pagando o preço público correspondente.


Triptic_444x210_PORT.pdf 2 23/11/11 13:24

A biblioteca é um serviço público e gratuito

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

04

Também lhe podem interessar...

Diaris del Món, que et permet llegir publicacions en més de 20 llengües i de 60 països diferents. Llibres, música i pel·lícules en diverses llengües. Documents i clubs de Lectura Fàcil, per ajudar-te a aprendre català i castellà. Manuals d’acollida i guies de recursos sobre el teu municipi.

Jornais internacionais em mais de 20 línguas e de 60 países diferentes. Livros, música e filmes em várias línguas. Documentos e clubes de Leitura Fácil, para o ajudar a aprender catalão e castelhano. Manuais de acolhimento e guias de recursos sobre o seu município.

Si tens dubtes...

Se tiver dúvidas...

Pregunta al personal de la biblioteca. Entra al web http://bibliotecavirtual.diba.cat i descobreix tot allò que pots trobar a la teva biblioteca.

Informe-se junto do pessoal da biblioteca. Visite a página de Internet http://bibliotecavirtual.diba.cat e descubra tudo o que pode encontrar na sua biblioteca.

Obre la teva Biblioteca Descubra a Biblioteca

01 O que se pode fazer na biblioteca? Consultar documentos ou levá-los para casa • Livros • Banda desenhada • CD • DVD • Diários e revistas • Material de aprendizagem de línguas Acesso a computador e à Internet • Utilização da Internet • Ligação Wi-F • Utilização de ferramentas buróticas

Participar em actividades culturais e de formação • Conferências e apresentações de livros • Exposições • Workshops • Hora do conto para as crianças • Clubes de leitura • Visitas guiadas • Sessões de formação em burótica, Internet e aprendizagem de línguas Ponto de informação sobre o município • Trâmites da câmara municipal • Entidades • Agenda cultural

Xarxa de Biblioteques Municipals Gerència de Serveis de Biblioteques Comte d’Urgell, 187 08036 Barcelona http://bibliotecavirtual.diba.cat

Portuguès Direcció de Comunicació. DL:B-xxxx-2010

C

Na biblioteca pode obter informações, fazer empréstimos, aceder à Internet, realizar actividades culturais e de formação num espaço que lhe permite participar na vida do município.

04

També et pot interessar...

Diptic catala portugues  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you