Page 1

1


Dzień Ojca - 23 czerwiec 2017 zestawienie bibliograficzne w wyborze

Tematyczne zestawienie bibliograficzne opracowano w oparciu o źródła wiedzy i informacji dostępne w zasobach zgromadzonych w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu. Zestawienie zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism za lata 2007-2017 oraz książek i ich fragmentów za lata 2005-2017.

Spis treści: Artykuły z wydawnictw ciągłych ............................................................................................ 2 Scenariusze lekcji ................................................................................................................... 2 Zagadnienia ogólne ............................................................................................................... 4 Wydawnictwa zwarte ............................................................................................................ 7 Rozdziały z wydawnictw zwartych ...................................................................................... 11

Artykuły z wydawnictw ciągłych Scenariusze lekcji 1.

Dzień Mamy i Taty w bibliotece szkolnej / Marzena Tyl // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 2, s. 19-[20] Miniprojekt w gimnazjum.

2.

Dzień Matki i Ojca w przedszkolu / Elżbieta Korczewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 5, s. 20-[21] Scenariusz uroczystości dla dzieci czteroletnich.

3.

Dzień Ojca : zabawy plastyczne i muzyczno-ruchowe / Maria Tomaszewska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 90 Przedszkole. Piosenka "Tato".

4.

Dzień Ojca w przedszkolu : propozycja zabaw integracyjnych / Anna KordzińskaGrabowska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 10, s. 36-37 "Leksykon tatusiów" : scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Ojca / Dorota Szlendak // Katecheta. - 2016, nr 2, s. 78-79 Scenariusz zajęć. Dla pięciolatków.

5.

Dziękuję Ci, Mamo - Dziękuję Ci, Tato : scenariusz spotkania uczniów z rodzicami z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca / Aleksandra Sumara // Wychowawca. - 2007, nr 5, s. 28-29 2


6.

Kocham mamę, kocham tatę bo są dla mnie całym światem! – wykorzystanie tekstów literackich do wspólnej zabawy przedszkolaków z rodzicami / Małgorzata Swędrowska. - Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 46-48 Dwa scenariusze zajęć nadające się do realizacji podczas zajęć otwartych w ramach współpracy z rodzicami - święta rodzinne: Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Metoda KLANZY.

7.

Kotki i kwiatki dla mamy i tatki / Maria Tomaszewska // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 4, s. 72-73 Dzień Matki i Dzień Ojca - uroczystości w przedszkolu.

8.

Krasnoludki w przedszkolu : inscenizacja na Dzień Mamy i Taty / Dorota Szlendak // Katecheta. - 2013, nr 5, s. 18-28

9.

Kwiaty dla taty : scenariusz zajęć dla pięcio-, sześciolatków / Jadwiga Daniek-Salawa // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 5, s. 32-33 Edukacja wieloobszarowa. Scenariusz zajęć w przedszkolu z okazji Dnia Ojca.

10. Mamo, Tato! : scenariusz uroczystości z okazji Dnia Matki i Ojca dla uczniów gimnazjum / Anna Marek // Wychowawca. - 2008, nr 5, s. 22-23 11. Mityczni ojcowie : propozycja oryginalnego konkursu z okazji Dnia Ojca / Grażyna Okroj // Biblioteka w Szkole. - 2016, [nr] 5, s. 21-22 Uroczystości szkolne.

12. O żabkach w czerwonych czapkach - scenariusz przedstawienia teatralnego z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca / Jadwiga Lewicka, Mirosława Gaidzik // Bliżej Przedszkola. 2008, nr 5, s. 74-76 13. Prezent dla taty / Maria Gołębiewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 50 Sposób wykonania prezentu na Dzień Ojca - tablicy z kalendarzem oraz ozdobnymi strzałkami do oznaczania dat. Do wykorzystania podczas zajęć plastycznych na etapie wychowania przedszkolnego.

14. Prezent na Dzień Ojca / Maria Gołębiewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s. 46 Propozycja wykonania z papieru muszki dla taty z okazji Dnia Ojca w domu i przedszkolu.

15. Rok z teatrem / Maria Dworak, Katarzyna Pietrzak // Wychowanie w Przedszkolu. 2007, nr 3, s. 39-41 Sposoby bliższego zaznajomienia dzieci przedszkolnych z teatrem poprzez zabawy teatralne, pantomimiczne, dramowe, wizyty w pracowni lalek i za kulisami teatru, wystawianie własnych inscenizacji (jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca), zorganizowanie kącika teatralnego w przedszkolu, spotkania z aktorami.

16. Święto Mamy i Taty / Katarzyna Rezmer // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 12, s. 2021 Inscenizacja przygotowana przez uczniów III klasy szkoły podstawowej dla rodziców.

3


17. Wiersze na Dzień Ojca Tadeusz Sliwiak, Tadeusz Chudy, Emilia Wagitiowska // Nasz Czas. - 2007, nr 6, s. 15 Teksty wierszyków.

Zagadnienia ogólne 1. Atmosfera domowa w rodzinach samotnych ojców / Dorota Ruszkiewicz. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2014, nr 7/8, s. 32-34 Porównanie analizy funkcjonowania rodzin samotnych ojców z rodzinami pełnymi w zakresie panującej w nich atmosfery domowej.

2. Będzie nas troje : czy jesteśmy gotowi? / Aleksandra Salwa // Remedium. - 2014, nr 7/8, s. 24-25 Pojawienie się pierwszego dziecka w rodzinie jako moment przełomowy. Nowe zadania i obawy młodego małżeństwa wkraczającego w dorosłe życie - przyjęcie nowej roli rodziców i związane z tym obowiązki i odpowiedzialność.

3. Blisko po męsku / Krzysztof Śliwiński // Charaktery. - 2015, nr 2, s. 54-56 Męskie wydanie rodzicielstwa bliskości.

4. Czcij ojca swego, ale odkrywaj człowieka / Beata Banasiak-Parzych // Charaktery. 2013, nr 9, s. 50-54 Znaczenie więzi ojca z córką. Pozytywne skutki dobrych relacji ojca i córki. Zmiany w relacjach ojców z dorastającymi córkami. Wpływ jakości więzi z ojcem na przyszłe życie uczuciowe córek.

5.

Freudowski ojciec - od rywalizacji do afirmacji : próba przełamania stereotypu interpretacyjnego / Hanna Stępniewska-Gębik. - Summ. Streszcz. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2013, [nr] 4, s. 29-[38] Próba odpowiedzi na pytanie jaka jest geneza stereotypu ojca jako rywala oraz czy stereotyp ten wyczerpuje problematykę związaną z kompleksem Edypa w zakresie celów rozwojowych.

6.

Macierzyństwo i ojcostwo osób niepełnosprawnych intelektualnie / Remigiusz Kijak // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, [nr] 3, s. [136]-145 Założenia i wyniki badań własnych.

7.

Między ojcem a ojczymem / Beata Banasiak-Parzych // Charaktery. - 2014, nr 12, s. 40-[43] Problem trudnych relacji pomiędzy ojcem a ojczymem dziecka w zrekonstruowanej rodzinie.

8.

Między ojcem a synem / Emilia Rutkowska // Charaktery. - 2013, nr 5, s. 56-[59] Rola ojca w życiu syna. Typy ojców nieobecnych i ojców obecnych. Zależność między kompetencjami emocjonalnymi ojca, a kształtem relacji między nim a synem.

9.

Młodociane rodzicielstwo w perspektywie socjopedagogicznej /Maria WołodkoPająk. - // Pedagogika Społeczna. - 2013, nr 3, s. 115-[129] 4


Artykuł traktuje o rodzicielstwie podjętym przez młodocianych, a więc o tych osobach, którym urodziło się dziecko między 15 a 19 rokiem ich życia. Mowa o etiologii zjawiska, o jego społecznych aspektach i o problemach, z jakimi muszą zmagać się nastoletni rodzice. Opisano małżeństwa zawierane przez nastolatków. Opisano nie tylko regulacje prawne, ale również oczekiwania społeczne wobec dziewcząt i chłopców, którzy zostają rodzicami, jako nastolatkowie. Podkreślono znaczenie edukacji seksualnej, jako czynnika kształtującego świadomość i postawy nastolatków, w zakresie prokreacji. Opisano problemy emocjonalne i społeczne, które mogą pojawić się przy zawieraniu małżeństw przez nastolatków. Omówiono relacje, jakie zachodzą w rodzinie, z której wywodzą się nastoletni rodzice, a w szczególności nad komunikacją i podejmowaną tematyką rozmów.

10. Możliwości wspierania rodziców po stracie dziecka / Aneta Jarzębińska. - Summ. Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 3, s. 30-36 Przegląd możliwości wspierania rodziców po śmierci dziecka nienarodzonego.

11. Nowy model męskości - "zło konieczne" czy szansa / Maria Sokołowska // Remedium. - 2014, nr 1, s 30-31 Modele wypełniania ról społecznych - model tradycyjny i partnerski. Zmiany zachodzące w odbiorze społecznym mężczyzn.

12. Ojciec / Anna Samsel. - (Współczesna rodzina ; cz. 5) // Sygnał. - 2015, nr 6, s. 17[19] Ojcostwo jako szkoła życia i fundamentalne doświadczenie dla mężczyzny. Wpływ ojca na osiągnięcia szkolne dzieci.

13. Ojcowie na wzór ojca / Ewa Kubiak. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2014, nr 7/8, s. 2931 Argumenty przemawiające i dowodzące o ważnej roli ojca dla dzieci w rodzinie. Uwagi o samorealizacji mężczyzn jako ojców.

14. Osierocona mama, osierocony tata / Katarzyna Kucewicz // Charaktery. - 2014, nr 12, s. 58-60 Psycholog i psychoterapeuta radzi rodzicom jak przejść przez żałobę po poronieniu dziecka.

15. Powrót taty / Joanna Drosio-Czaplińska // Polityka. - 2014, nr 26, s. 20-22 Zmiany współczesnej roli ojca w wychowaniu dziecka.

16. Przyglądam się swoim synom / Krzysztof Śliwiński // Charaktery. - 2014, nr 3, s. 5052 Autor artykułu - psycholog i trener, zastanawia się, co to znaczy być ojcem.

17. Relacje ojca z synem i charakterystka ich zachowań osobowościowych / Tatiana Senko. - Streszcz. Summ. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2015, nr 2, s. [207]-246 Opis poglądów na temat roli ojca w rodzinie u chłopców w wieku przedszkolnym oraz charakterystyka relacji ojciec-syn. Opis współczesnego obrazu ojca i jego roli w życiu dziecka oraz znaczenie relacji ojca z synem w ramach kontaktów rodzinnych.

5


18.

Relacje z ojcem / Barbara Lipiec. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2014, nr 7/8, s. 40-41 Ważna rola ojca w relacjach z dziećmi.

19. Rola matki i ojca w wychowaniu / Urszula Tokarska. - Bibliogr. // Wychowawca. 2016, nr 1, s. 13-15 Rola i funkcje wychowawcze rodziców.

20. Srebrne lisy grasują / Beata Banasiak-Parzych // Charaktery. - 2015, nr 8, s. 38-41 Atrakcyjność mężczyzn po pięćdziesiątym roku życia oraz dojrzałe ojcostwo. Aktywność seksualna seniorów. Spekulacje dotyczące kryzysu wieku średniego u mężczyzn.

21. Synowie nieobecnych - ojcowie kruchych / Katarzyna Kucewicz // Charaktery. 2016, nr 8, s. 56-58 Rodzicielstwo ojców pokolenia Y (ludzi urodzonych w latach 1984-1997, millenialsów).

22. Tata na 40 sekund / Beata Banasiak-Parzych // Charaktery. - 2015, nr 6, s. 34-[37] Problemy dzieci ojców pracoholików.

23. Tata (też) w ciąży / Joachim Retzbach ; tł. Magdalena Nowakowska // Charaktery. 2015, nr 4, s. 38-41 Syndrom kuwady oraz zmiany hormonalne u mężczyzn oczekujących narodzin dziecka.

24. Tata w ciąży / Aleksandra Dąbrowska [i in.] // Remedium. - 2016, nr 7/8, s. 34-36 Wnioski z przeprowadzonego online badania ankietowego dotyczącego zaangażowania ojców w opiekę i wychowanie małych dzieci, stanu ich wiedzy w tym zakresie oraz zapotrzebowania na działania edukacyjne.

25. Urodzeni rodzice / Magdalena Chrzan-Dętkoś // Charaktery. - 2016, nr 4, s. 72-[75] Procesy neurobiologiczne jako podłoże reakcji rodzicielskich po narodzinach dziecka.

26. Zaangażowanie ojcowskie i jego determinanty / Anna Walczak. - Summ. Streszcz. Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2015, [nr] 2, s. 47-[59] Prezentowany jest przegląd badań poświęconych czynnikom determinującym poziom zaangażowania ojców z uwzględnieniem takich aspektów, jak wiek ojców i ich sytuacja zawodowa. Artykuł wyjaśnia, czym jest ojcowskie zaangażowanie?

6


Wydawnictwa zwarte 1. Gdy stajesz się tatą / Mikael Micucci ; [tł. Ewa Wolańska]. - Warszawa : Hachette Livre Polska, cop. 2008. - 229, [2] s. ; 18 cm. Świetny poradnik, który odpowie na wszystkie pytania zadawane przez młodych ojców: kwestie dotyczące oczekiwania na dziecko, samopoczucia przyszłej mamy podczas ciąży, przebiegu porodu, powrotu ze szpitala, karmienia, układania do snu… To najważniejsza książka w pierwszych miesiącach ojcostwa, która pomoże młodym ojcom odnaleźć się w pierwszych miesiącach ojcostwa i odpowie na wszystkie trapiące ich pytania. Źródło adnotacji

2. Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie : ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej. T. 1, Od średniowiecza do początków XX wieku / pod red. Katarzyny Kabacińskiej i Krzysztofa Ratajczaka. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010. - 277 s. : il. ; 25 cm. "Stan badań nad rolami mężczyzny w kulturze polskiej i europejskiej jest ciągle dalece niezadowalający. Książka "Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie - ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej" to owoc rzetelnego naukowego wysiłku trzech generacji badaczy Polski, a także ze Słowenii i Słowacji. Ta nowatorska w swojej koncepcji publikacja stanowi niewątpliwie postęp w studiach nad rolą mężczyzny w dziejach, rozumieniem męskości, a badanie struktur "długiego trwania" w sferze rodziny społeczeństwa, edukacji, religii, kultury i mentalności wpisuje ją w krąg studiów charakterystycznych dla szkoły historycznej Annalistów, wyznaczającej najwyższy standard światowej nauki historycznej." Z recenzji prof. dr. hab. Kazimierza Puchowskiego Źródło adnotacji

3. Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie : ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej. T. 2, Wiek XX / pod red. Edyty Głowackiej-Sobiech i Justyny Gulczyńskiej. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010. - 245 s. : il. ; 25 cm.

7


W niniejszym tomie zebrane zostały teksty dotyczące przede "Podjęte przez autorów artykułów kwestie wpisują się w aktualne potrzeby poznawcze i aplikacyjne. Przedstawione w książce "Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie - ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej" wyniki badań stwarzają możliwość lepszego zrozumienia kierunku i istoty ewolucji roli mężczyzny w życiu społecznym i rodzinnym, a tym samym podejmowanie odpowiednich decyzji w ramach polityki społecznej." Z recenzji prof. dr. hab. Adama Winiarza Źródło adnotacji

4. Ojciec a wychowanie dziecka / Kazimierz Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007. - 166, [1] s. ; 21 cm. Praca na temat konieczności uczestnictwa ojca w procesie rozwoju i wychowania dziecka. Autor przedstawia zagadnienia dotyczące specyficznej roli ojca w wychowaniu (poglądy Z. Freuda, T. Parsonsa, E. Fromma, K. C. Junga). W badaniach porównawczych charakteryzuje ojca i ojcostwo w świecie zwierzęcym, w społeczeństwach pierwotnych oraz historię ojca i ojcostwa w Europie i w tradycji rodziny polskiej. Omawia trudności i przeszkody na drodze wchodzenia w rolę ojczyma oraz korzyści wynikających z roli ojca dla psychicznego rozwoju mężczyzny. Źródło adnotacji: katalog DBP

5. Ojciec we współczesnej rodzinie : kontekst pedagogiczny / Tomasz Sosnowski. Warszawa Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2011. - 242 s. : il. ; 21 cm. Teoretyczne podstawy problematyki dotyczącej ojca w rodzinie; Ojciec - jego rola i znaczenie w wychowaniu rodzinnym; Rola ojca w wychowaniu dziecka w badanych rodzinach miejskich; Źródła kształtujące udział badanych ojców w wychowaniu dziecka; Modele ojcostwa we współczesnych rodzinach w świetle literatury i badań własnych. Źródło adnotacji

8


6. Postawy ojcowskie w środowisku wiejskim / Łukasz Bartosiak. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. - 271 s. : il. ; 24 cm. Autor przedstawia wizerunek współczesnego ojca – obecnego w życiu dziecka i zaangażowanego w jego wychowanie. Książka zawiera wyczerpujące omówienie tematu, począwszy od teoretycznego opisu historii rodziny, przez psychologiczne ujęcie zachowań rodzicielskich, po przedstawienie autorskiej typologii postaw ojcowskich. Autor opisuje i analizuje postawy ojcowskie w polskim środowisku wiejskim na przykładzie powiatu płockiego. Poruszone kwestie przedstawia również z perspektywy samych badanych, analizując ich postrzeganie roli ojca i odczucia z nią związane oraz czynniki warunkujące udział mężczyzn w opiece nad dziećmi. Źródło adnotacji, spis treści

7. Psychologiczny obraz ojca w biegu życia / Adrian Kurcbart. - Warszawa : Difin, 2011. - 122 s. : il. ; 22 cm. Pytanie o to, kim jest ojciec, stało się obecnie niezwykle aktualne. Przemiany w większości społeczeństw uprzemysłowionych spowodowały głębokie przeobrażenia w tradycyjnym modelu ojcostwa i rodziny. Z tego względu wielu badaczy zajmujących się szeroko rozumianą problematyką rodzinną postuluje konieczność prowadzenia badań nad istotą roli ojca we współczesnych realiach. Prezentowana książka jest próbą podjęcia wspomnianego wyżej zagadnienia na gruncie poznawczej psychologii rozwojowej. Źródło adnotacji, spis treści

8. Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie samotnego ojca / Dorota Ruszkiewicz. - Toruń : Centrum Edukacji Europejskiej, cop. 2005. - 252 s. ; 24 cm. Publikacja z jednej strony zawiera informacje zaczerpnięte ze współczesnej literatury polskiej i zagranicznej, a odnoszące się zarówno do ogólnych twierdzeń pedagogicznych, jak i bezpośrednio do problemu podstawowych funkcji opiekuńczowychowawczych, ale realizowanych tylko przez ojca, z drugiej zaś - ujmuje podstawy metodologiczne badań własnych. Ponadto Czytelnik znajdzie w książce wyniki badań empirycznych dotyczących takich zagadnień, jak: zaspokajanie przez samotnych ojców potrzeb biologicznych i psychicznych dzieci, wypełnianie wybranych zadań opiekuńczych oraz podejmowanie przez nich działań wychowawczych wobec potomstwa. Źródło adnotacji 9


9. Rola wychowawcza ojca w edukacji domowej / Paweł Zakrzewski. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2013. - 219 s. : il. ; 24 cm. Spis treści: 1. Pojęcie ojcostwa w kontekście małżeństwa i rodziny. 2. Ojcostwo rodzi się we wspólnocie małżeńskiej. 3. Rodzicielskie powołanie mężczyzny. 4. Edukacja domowa szansą dla ojców. 5. Paradygmaty ojcostwa w edukacji domowej.

10. Samotne ojcostwo / Anna Dudak. - Kraków : "Impuls", 2006. - 234 s. : il. ; 24 cm. Celem niniejszego opracowania jest diagnoza przygotowania samotnych ojców do roli rodzicielskiej. Autorka starała się odpowiedzieć na pytania: w czym ustępuje samotne ojcostwo samotnemu macierzyństwu? Co powoduje, że w sytuacji orzekania rozwodu prawo do wychowania dziecka przypada zazwyczaj matce? Czy stoją za tym jakieś przesłanki kulturowe, społeczne, czy stereotypy? Źródło adnotacji, spis treści

11. Tradycyjnie czy nowocześnie? : wzory macierzyństwa i ojcostwa w Polsce / Krystyna Dzwonkowska-Godula. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. - 233, [4] s. ; 24 cm. Niniejsza książka pozwala przyjrzeć się sposobowi myślenia młodych wykształconych Polek i Polaków o kobiecości i męskości, macierzyństwie i ojcostwie oraz ich rodzicielskim praktykom. Odpowiada na pytanie, czy mają one tradycyjny czy nowoczesny charakter. W badaniu ról rodzicielskich zastosowano nowe podejście polegające na jednoczesnym uwzględnieniu kobiecej i męskiej perspektywy. Kluczowe było tu pokazanie kulturowego wymiaru płci i rodzicielstwa oraz ścisłego związku między koncepcjami roli matki i ojca a koncepcjami kobiecości i męskości, a także ich przemianami. Źródło adnotacji, spis treści

10


12. Współczesne ojcostwo : konteksty kulturowe, pedagogiczne i prawne / redakcja naukowa Ewa Ogrodzka-Mazur, Grzegorz Błahut, Teresa Bogusława Chmiel. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - 201 s. ; 23 cm. Prezentowany trzeci tom z serii Pedagogika a Etnologia i Antropologia Kulturowa: Wspólne Obszary Badań (drugi wydany przez naszą oficynę) zawiera studia teoretyczne i analizy empiryczne poświęcone problematyce ojcostwa w kontekście kulturowym, pedagogicznym i prawnym. W trzech częściach pracy: (1) Społeczno-kulturowe aspekty ojcostwa. W poszukiwaniu tożsamości współczesnego ojca, (2) Ojciec i dziecko – prawo a rzeczywistość oraz (3) Psychologia i teologia ojcostwa autorzy poszczególnych opracowań zwracają szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenia, problemy oraz inspiracje i perspektywy w zakresie badań współczesnego ojcostwa. Źródło adnotacji Spis treści

Rozdziały z wydawnictw zwartych 1.

A jak tam twoje dzieci? : porozmawiajmy o wychowaniu / Guy Gilbert ; [tł. Marie Cofta). - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2010. Być ojcem, s. 59-63.

2.

Chrześcijański tata: ojcostwo w narracjach młodych ojców, członków wspólnoty „Efraim” z Gdańska / Paweł Śpica. W: Zasoby rodziny : wychowanie, poradnictwo, praca socjalna /redakcja naukowa Eliza Czerka-Fortuna, Katarzyna Kmita-Zaniewska, Alicja Zbierzchowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016, s. 385-416.

3.

Jak badać ojcostwo, czyli o potrzebie (re)konceptualizacji pojęcia ojcowskiego zaangażowania / Justyna Nesterowicz-Wyborska. W: Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin /red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina. Warszawa : Difin, 2011, s. 137-148.

4.

Mężczyźni na przełęczy życia : studium socjopedagogiczne / Iwona ChmuraRutkowska, Joanna Ostrouch. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Ojciec – ojcostwo i relacje z dziećmi, s. 217-264.

5.

Nieodpowiedzialne ojcostwo – samotne wychowywanie dziecka z niepełnosprawnością / Hanna Szczerbicz. W: Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej / red. naukowa Katarzyna Ćwirynkało, Czesław Kosakowski, Agnieszka Żywanowska. - Kraków : Impuls, 2013, s. 245-264.

11


6.

Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko : o nowym układzie sił w polskich rodzinach / Małgorzata Sikorska. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. Nowy ojciec, s. 189-205.

7.

Obrazy ojcostwa w reklamie współczesnej / Dawid Kaiser. W: Kultura popularna - tożsamość - edukacja / pod red. nauk. Darii Hejwosz, Witolda Jakubowskiego. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 215-236.

8.

Ojciec we współczesnej rodzinie – jego rola i model / Tatiana Kopciał. W: Od nowego rodzicielstwa do nowego dzieciństwa / redakcja Andrzej Ładyżyński, Maja Piotrowska, Jacek Gulanowski. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016, s. 101-110.

9.

Ojcostwo – znaczenie i rola ojca w życiu dziecka / Dominika Knutel, Monika Wójcik. W: Familiologia XXI wieku : wyzwania i oczekiwania /red. nauk. Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014, s. 166-184.

10. Ojcostwo i rodzicielstwo zastępcze – nowe aspekty. W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. - Warszawa : Difin, cop. 2010, s. 81-139. 11. Ojcostwo na progu XXI wieku – szanse i zagrożenia. W: Od nowego rodzicielstwa do nowego dzieciństwa / redakcja Andrzej Ładyżyński, Maja Piotrowska, Jacek Gulanowski. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016, s. 111-122. 12. Ojcostwo w perspektywie międzypokoleniowej: strategia badań / Tomasz Sosnowski. W: W poszukiwaniu i rozwijaniu sił społecznych w środowiskach życia człowieka / pod redakcją naukową Katarzyny Białobrzeskiej i Cezarego Kurkowskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015, s. 163-171. 13. Ojcowie i dzieci. Relacje z ojcem w rodzinie współczesnej / Magdalena Zdun. W: Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. Warszawa : Difin, 2012, s. 327-336. 14. Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Żaneta Stelter. - Warszawa : Difin, 2013. Istota ojcostwa, s. 55-62. 15. Przemiany ojcostwa we współczesnej Polsce / Paweł Kubicki. W: Być rodzicem we współczesnej Polsce : nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością / pod red. Małgorzaty Sikorskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009, s. 77-105. 16. Przyczyny i konsekwencje zmieniającej się roli ojca / Magdalena Giers, Jarosław Kowal. W: Aktualne problemy pedagogiczne : konteksty i wyzwania / redakcja naukowa Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2016, s. 185-197. 12


17. Rola ojca w rehabilitacji dziecka niesłyszącego z implantem ślimakowym / Katarzyna Plutecka. W: Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej / red. naukowa Katarzyna Ćwirynkało, Czesław Kosakowski, Agnieszka Żywanowska. - Kraków : Impuls, 2013, s. 265-276. 18. Rola ojca w życiu rodziny i dziecka / Wojciech Kołodziej. W: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010, s. 35-47. 19. Więź rodziców a kreatywność dzieci / Józef Szopiński. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. Konsekwencje rozmytych granic między ojcem a córką, s. 93-121. 20. Zaangażowane ojcostwo, czyli nowe oblicze ojcowskiej miłości / Marianna Dąbrowska-Wnuk. W: Miłość - akt preferencji duchowości człowieka : studium bliskości uczuciowej / red. nauk. Alicja Żywczok. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013, s. 135-161. 21. Zasoby niepełnoletnich ojców w zmaganiu się przez z nich z trudnościami przedwczesnego rodzicielstwa / Łukasz P. Ratajczak. W: Zasoby rodziny : wychowanie, poradnictwo, praca socjalna /redakcja naukowa Eliza CzerkaFortuna, Katarzyna Kmita-Zaniewska, Alicja Zbierzchowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016, s. 417-435.

13


14

Dzień Ojca  

Dzień Ojca to święto będące wyrazem szacunku i wdzięczności ojcom, w Polsce obchodzimy corocznie 23 czerwca od roku 1965. Z tej okazji przyg...

Dzień Ojca  

Dzień Ojca to święto będące wyrazem szacunku i wdzięczności ojcom, w Polsce obchodzimy corocznie 23 czerwca od roku 1965. Z tej okazji przyg...

Advertisement