Page 1

1


Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2017 Tematyczne zestawienie bibliograficzne opracowano w oparciu o źródła wiedzy i informacji dostępne w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Zestawienie zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, książek, dokumentów elektronicznych, filmów edukacyjnych oraz pozycji dostępnych w katalogu Ibuk Libra.

Spis treści: Artykuły z wydawnictw ciągłych ..................................................................................... 2 Wydawnictwa zwarte ..................................................................................................... 8 Dokumenty elektroniczne ............................................................................................. 11 Filmy edukacyjne........................................................................................................... 12 Zawartość katalogu Ibuk Libra ...................................................................................... 14

Artykuły z wydawnictw ciągłych 1. "O swe bezpieczeństwo dbam" - scenariusze zajęć / Krystyna Kolowca // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 32 (54), nr 1 (2008/2009), s. 55-73 Tematy lekcji: Pierwsza pomoc, Ostrożnie z prądem, Jestem bezpieczny na drodze (dla uczniów klas II-III).

2. 15 [Piętnaście] godzin - czyli nowe wymaganie / Anna Mazurczak // Czuwaj. 2012, nr 4, s. 14-15 O kursie pierwszej pomocy potrzebnym, aby zostać przewodnikiem.

3. Bawimy się razem - pomagamy osobie poszkodowanej / Michał Bronikowski, Grażyna Gulczyńska, Krystyna Mazurkiewicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 1, s. 12-15 Najczęstsze przyczyny wypadków na zajęciach sportowych. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego z projektu "Świadomość zdrowia" pt.: "Pierwsza pomoc".

4. Bezpieczeństwo - pierwsza pomoc - profilaktyka / Agnieszka Zalewska-Meler // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 1, s. 20-26 Bezpieczeństwo w przedszkolu. Rola nauczyciela. Kształtowanie kompetencji zdrowotnych dziecka.

2


5.

Bezpieczne warunki do zabawy / Bogumiła Bogacka-Osińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s. 25-27 Obowiązki dyrektora przedszkola wobec zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w trakcie pobytu w przedszkolu (budynek, ewakuacja, sprzęt, zabawki, higiena własna, posiłków, pościeli, pierwsza pomoc i inne).

6.

Edukacja dla bezpieczeństwa - nowy przedmiot nauczania w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Bogumił Soczyński // Przegląd Oświatowy. 2010, nr 13, dod. s. 9-10 W miejsce dotychczasowego przedmiotu przysposobienie obronne wprowadzono przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa. Przedmiot obowiązuje w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i technikach. Wymiar 1 godzina tygodniowo. Przedmiot w szkołach jest wprowadzany w poszczególnych latach szkolnych. Treści edukacji: Znajomość powszechnej samoobrony i obrony cywilnej, Przygotowanie do działania ratowniczego, Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

7.

Edukacja w zakresie pierwszej pomocy w szkołach oraz doskonalenie i zaangażowanie nauczycieli w jej realizację / Marian Stebelski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 21-30 Wykaz programów i podręczników do nauczania pierwszej pomocy i edukacji dla bezpieczeństwa dla wszystkich etapów edukacyjnych. Przykłady propagowania przez nauczycieli SP treści z zakresu pierwszej pomocy.

8.

E-learning w doradztwie i komplementarnym nauczaniu pierwszej pomocy i edukacji dla bezpieczeństwa / Marian Stebelski. - (e-szkoła) // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2010, nr 11/12, s. 18-19 Kurs dla nauczycieli mający charakter e-doradztwa pt. "Pierwsza pomoc i edukacja dla bezpieczeństwa".

9.

Gdy potrzebna pierwsza pomoc / Emilia Garstka, Marta Pogorzelska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 7, s. 59-60 Nauka pierwszej pomocy w Miejskim Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży (wspólna nauka dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym - np. ratownikami medycznymi, Strażą Pożarną, Policją).

10. Hipotermia u dzieci - w okresie zimy / Paweł Różański, Anna Ślifirczyk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 2, s. 12-15 Przemrożenia, odmrożenia, wyziębienia i zjawisko hipotermii u dzieci w okresie zimy - przyczyny i objawy. Zasady udzielania pierwszej pomocy.

11. Jak reagować w przypadku napadu nieepileptycznego / Aleksandra KubalaKulpińska. - Bibliogr. // Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 85, s. 60-64 Podział zdarzeń o charakterze napadowym. Typy napadów nieepileptycznych : psychogenne napady rzekomopadaczkowe, hipoglikemia, tężyczka, zespół afektywnego bezdechu. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia u dziecka ataku. Pierwsza pomoc.

3


12. Mały ratownik : jak udzielać pierwszej pomocy? : materiały pomocnicze do realizacji zajęć edukacyjnych w klasach I-III / oprac. Sylwia Wojciechowska-Szul. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 7/8, dod. [I]-[VIII] Program mający na celu przyswojenie przez uczniów klas I-III wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy. Opracowanie zawiera scenariusze zajęć.

13. Mogę zostać ratowniczkiem - scenariusz zajęć dla klasy II / Krystyna Kolowca // Życie Szkoły. - 2012, nr 10, s. 24-26 Scenariusz podejmujący tematykę udzielania pierwszej pomocy.

14. Należy zlikwidować analfabetyzm ratowniczy Polaków / Marian Stebelski // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2008, nr 15/16, s. 8-9 O sukcesie edukacji ratowniczej w szkołach zadecydują w pierwszej kolejności zapisy w podstawie programowej.

15. Nasza ratownicza ekipa / Katarzyna Melania Merchel // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 1, s. 59 Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa i Pierwszej Pomocy w Przedszkolu Miejskim nr 130 w Łodzi.

16. Natychmiastowa pomoc w nagłych wypadkach dzieci : medycyna ratunkowa dla rodziców i nauczycieli / Janko von Ribbeck. - Poznań : Wydawnictwo Media Rodzina, 2010. - Bibliogr. . - Rec.: Magdalena Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 7, s. 63-64 Podręcznik wiedzy i umiejętności dla rodziców i nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom.

17. Nie igraj z ogniem! : potrafię zachować sie w razie pożaru i udzielić pomocy przy oparzeniu / Małgorzata Borek-Aleksandrowicz // Lider. - 2008, nr 5, s. 23-26 Udzielanie pierwszej pomocy przy oparzeniach termicznych, oraz zasady bezpiecznego zachowania się w czasie pożaru.

18. Pierwsza pomoc - ważna sprawa : scenariusz zajęć dla klasy II / Krystyna Kolowca. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2012, nr 10, s. 26-27 19. Pierwsza pomoc / Grzegorz Nowak. - (Wycieczka szkolna) // Sygnał (czasopismo elektroniczne). - 2013, nr 4, s. 17-19 Zasady udzielania pierwszej pomocy. Wyposażenie apteczki. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

20. Pierwsza pomoc / Marcin Dul // Ekonatura. - 2016, nr 7, s. 10 Wskazówki jak dbać o bezpieczeństwo podczas wakacji.

21. Pierwsza pomoc : nieurazowe krwawienie z nosa . - (Narzędziownia) // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2009, [nr] 1, s. 40 Wzór tablicy przedstawiającej etapy postępowania w wypadku krwawienia z nosa. Przedszkole.

4


22. Pierwsza pomoc : porady dla nauczyciela / Danuta Cybulska // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 11, s. 46-47 Sposoby postępowania w przypadku : urazów kostnych i stawowych, zaburzeń przytomności, oddychania, ran i krwotoków, ciała obcego w gardle, oku, nosie lub w uchu.

23. Pierwsza pomoc : udar słoneczny . - (Narzędziownia) // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2009, [nr] 2, s. 40. Wzór tablicy przedstawiającej kolejność czynności przy udzielaniu pomocy osobie, która doznała udaru słonecznego. Do wykorzystania w pracy wychowawczej przedszkola

24. Pierwsza pomoc i nie tylko : nowy przedmiot - edukacja dla bezpieczeństwa / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 8, s. 10 Wprowadzenie od września 2009 roku do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nowego przedmiotu - edukacja dla bezpieczeństwa. Zastąpi on dotychczasowe przysposobienie obronne. Ma być nowoczesny i zgodny z wymogami Unii Europejskiej: mniej będzie tematów związanych z wojną, więcej z zagrożeniami w czasie pokoju.

25. Pierwsza Pomoc Przedmedyczna / Emilia Czarnak // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 11, s. 44-45 Omówienie etapów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podkreślenie potrzeby szkolenia dzieci od najmłodszych lat z pierwszej pomocy.

26. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach / Regina Dymna // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2008, [z.] 1/4, s. [329]-334 Scenariusz zajęć warsztatowych dla uczniów klas IV szkoły podstawowej, które pozwolą dzieciom w ciekawy i aktywizujący sposób poznać zasady udzielania pierwszej pomocy w najczęściej zdarzających się wypadkach.

27. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach : lekcje wychowawcze dla II lub III etapu edukacyjnego / Iwona Molin // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 24-26 Scenariusze lekcji do przeprowadzenia przez pielęgniarkę przy współudziale wychowawcy.

28. Pierwsza pomoc w przedszkolu : procedury postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu dzieci / Joanna Gładczak // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 33, s. 41-44 Krwotoki z nosa - sporadyczne i częste. Otarcia naskórka. Porażenie prądem. Wstrząs anafilaktyczny. Wstrząśnienie mózgu - jak je rozpoznać. Omdlenia. Złamania w wyniku urazu.

29. Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku z nosa, otarcia i uszkodzenia naskórka : poradnik dla nauczyciela / Joanna Gładczak // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 14, s. 28-30 Pierwsza pomoc w przedszkolu.

5


30. Pierwsza pomoc w przypadku nagłego zasłabnięcia i wstrząsów : poradnik dla nauczyciela / Joanna Gładczak // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 16, s. 24-26 Omdlenia. Atak padaczki. Zatrzymanie krążenia. Przedszkole.

31. Pierwsza pomoc w przypadku urazów ciała : poradnik dla nauczyciela / Joanna Gładczak // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 18, s. 25-27 Przedszkole. Złamania w wyniku urazu. Zadrapania kolan i łokci. Uszkodzenie naskórka przez szkło.

32. Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia : poradnik dla nauczyciela / Joanna Gładczak // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 13, s. 29 33. Pierwsza pomoc w przypadku złamań : poradnik dla nauczycieli / Joanna Gładczak // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 15, s. 26-27 Złamania w wyniku urazu. Skręcenie w wyniku urazu. Zwichnięcia w wyniku urazu.

34. Pierwsza pomoc w szkole / Joanna Skrobisz // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 37, dod. s. III-IV Przepisy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

35. Pierwsza pomoc w szkole : zasady zatrudniania szkolnej pielęgniarki / Marcin Majchrzak // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 39, s. 54-56 Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zakres i zasady współpracy z dyrektorem szkoły. Zasady udzielania przez pielęgniarkę świadczeń opieki zdrowotnej w szkole.

36. Pierwsza pomoc wychowuje / Karolina Śleszyńska, Zuzanna Zaleska // Czuwaj. 2008, nr 9, s. 3 Nauczanie pierwszej pomocy jako element wychowania metodą harcerską.

37. Podstawy pierwszej pomocy ofiarom urazów kręgosłupa - na pływalni i kąpielisku / Roman Otto, Elżbieta Otto, Bartłomiej Kargulewicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 6, s. 40-44 Rozpoznanie urazu kręgosłupa powstałego w wodzie. Udzielanie pierwszej pomocy w wodzie.

38. Profilaktyka wakacyjna / Jolanta Lisowska // Meritum. - 2012, nr 2, dod. "Oświata Mazowiecka" 2012, nr 2, s. 7-10 Propozycje - bloki tematyczne - dotyczące zagadnień profilaktyki wakacyjnej: zachowania w środkach komunikacji, zachowania się poza granicami kraju, na wsi, w dużym mieście, bezpieczeństwa w wodzie, w górach, w lesie i na łące, używkach, zabawach mądrych i głupich oraz pierwszej pomocy i telefonach alarmowych.

39. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy // Dziennik Ustaw. - 2009, nr 139, poz. 1132 Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

6


40. Scenariusz II : pomyśl, zanim zdecydujesz się skoczyć „na główkę” / Ewa Kniaziołucka // Sygnał (czasopismo elektroniczne). - 2013, nr 8, s. 25-27 Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa nad wodą, unikaniem ryzykownych zachowań i podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy po nieszczęśliwym skoku do wody. Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.

41. Świadomość nauczycieli w udzielaniu pomocy przedmedycznej / Zofia Malec. Summ. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 1/2, s. [115]-122 Na podstawie badań ankietowych, sprawdzających świadomość i wiedzę nauczycieli odnośnie udzielania pierwszej pomocy.

42. Udzielanie pierwszej pomocy - szkolenie / Joanna Mazur // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 32 (54), nr 1 (2008/2009), s. 41-46 Prezentacja programu z edukacji prozdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nauczaniu zintegrowanym.

43. Udzielanie pierwszej pomocy / Beata Czarnynoga // Świetlica w Szkole. - 2009, [nr] 1, s. 17-18 Zasady udzielania pierwszej pomocy - ogólne wytyczne oraz poszczególne przypadki (omdlenie, oparzenie, urazy kończyn, rany i krwotoki, padaczka, wstrząs uczuleniowy, zatrzymanie krążenia), które powinny być znane wszystkim pracownikom szkoły.

44. Udzielanie pierwszej pomocy : czy to jest takie proste? / Michał Kurdziel. (Rozumieć, pomagać, ratować) // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 3/4, s. 74-77 45. Uratuj życie / Zbiegniew Wojtasiński // Wprost. - 2008, nr 27, s. 70-73Pierwsza pomoc w wypadkach. 46. Warto "uczyć ratować" ! / Katarzyna Wojda, Iwona Karolczak // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s. 7-8 Scenariusze zajęć dotyczących udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

47. Wiedza, która ratuje ludzkie życie / Marian Stebelski // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2007, nr 17/18, s. 8-9 Nowa ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2006 r. zobowiązuje przedszkola i szkoły do wprowadzenia od 1 września 2009 r. edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

48. Wypadek dziecka w przedszkolu / Dariusz Skrzyński // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2011, nr 4, s. 46-49 Zasady postępowania nauczyciela w razie wypadku dziecka na terenie przedszkola (kategorie wypadków, pierwsza pomoc, powołanie zespołu powypadkowego, profilaktyka).

49. Zadławienie - pierwsza pomoc / Michał Kurdziel. - Bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 9/10, s. 82-84 Pokazano algorytm postępowania w przypadku zadławienia.

7


50. Zgodnie z prawem : pierwsza pomoc / Łukasz Wrycz-Rekowski // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 11, s. 13-14 Udzielanie pierwszej pomocy uczniom w szkole.

Wydawnictwa zwarte

1. Pierwsza pomoc : encyklopedia zdrowia / przekł. Sławomir Janeczek. - Warszawa : Bellona, cop. 2008. - 294 s. : il. kolor. ; 24 cm. Dlaczego pierwsza pomoc jest ważna? Udowodniono, że w przypadku nagłej potrzeby, pierwsze podjęte czynności mają zasadnicze znaczenie dla losów ofiary wypadku. Gdy na miejsce wypadku przybędzie specjalistyczny zespół, podejmie on wysiłki w celu ratowania ofiary, używając wszystkich środków dostępnych medycynie, ale w przypadkach nagłych osoby obecne w miejscu wypadku są tymi, które muszą podjąć akcję ratunkową. Dlatego właśnie niezwykłego znaczenia nabiera umiejętność udzielenia pierwszej pomocy. Złóż zamówienie

2. Pierwsza pomoc : podręcznik dla studentów / Mariusz Goniewicz. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. - 232 s. : il. ; 24 cm. W podręczniku omówione są czynności ratujące życie w nagłych wypadkach. Przedstawiono najnowsze zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia u dzieci i dorosłych. W publikacji zostały uwzględnione aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Omówione są m. in. podstawowe zabiegi resuscytacyjne, postępowanie z chorym nieprzytomnym, pierwsza pomoc w przypadku obrażeń, oparzeń, hipotermii oraz zatrucia. Publikację wzbogacają definicje, tabele, ryciny i obszerne piśmiennictwo. Przyswojenie opisywanych zagadnień ułatwiają zamieszczone algorytmy postępowania. Złóż zamówienie

8


3. Pierwsza pomoc i opieka domowa : poradnik rodzinny / David Bass, Rod Baker ; tł. Piotr Witkowski. - Warszawa : Wydawnictwo RM, 2006. - 175 s. : il. kolor. ; 27 cm. Książka omawia właściwy sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia życia, takich jak złamania, oparzenia, wstrząs, udar, zatrucia, zadławienia itp. W schematyczny, a przez to czytelny sposób przedstawia, krok po kroku, co należy zrobić, a czego unikać w poszczególnych grupach wiekowych. Omówiono zwłaszcza pierwszą godzinę, tzw. "złotą godzinę" od wypadku. Czynności ratownicze podjęte w tym okresie przez świadków zdarzenia decydują o przeżyciu i pełnym powrocie do zdrowia poszkodowanego. Złóż zamówienie

4. Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole : 19 procedur i algorytmów postępowania : przewodnik dla nauczycieli / Jolanta Dąbrowska, Helena Jędrzejewska. - Gdańsk : ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., 2013. - 86 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny CD-ROM. Opracowanie jest niezbędnym dla nauczycieli zbiorem procedur i algorytmów postępowania z zakresu udzielania pierwszej pomocy uczniom: w chorobach przewlekłych u dzieci, w podstawowych czynnościach resuscytacyjnych u dzieci i dorosłych, z osobą nieprzytomną, w omdleniu, w urazach kręgosłupa w przypadku zadławienia, podczas wystąpienia napadu padaczki (drgawki), w oparzeniach, w przypadku porażenia prądem elektrycznym, w hipotermii, w użądleniach i ukąszeniach, w udarze cieplnym, w złamaniach, zwichnięciach i skręceniach, w przypadku ran i krwotoków, w przypadku tonięcia, w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu, w przypadku podejrzenia używania narkotyków przez ucznia, wobec ofiary przemocy w szkole. Złóż zamówienie

5. Podręcznik pierwszej pomocy / Michael Buchfelder, Albert Buchfelder ; wprow. Klaus Peter ; tł. z jęz. niem. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz. - Wyd. 5 uaktualnione (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011. 333 s. : il. ; 21 cm. W publikacji: podstawowe zasady postępowania, z jakimi powinna się zapoznać osoba udzielająca pierwszej pomocy, wytyczne międzynarodowych towarzystw specjalistycznych dotyczące resuscytacji krążeniowo-oddechowej, informacje dotyczące najczęściej spotykanych stanów zagrożenia życia, teoretyczną wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, pomagającą lepiej zrozumieć wybór stosowanych metod przewidzieć następstwa podjętych decyzji. Złóż zamówienie

9


6. Poradnik pierwszej pomocy / [aut.: Marek Góra, Daniel Cyganik, Karol Janisz]. Gorlice : Dimar, 2009. - 43 s. : il. ; 21 cm. Broszurka prezentująca podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. W publikacji omówiono zasady postępowania w przypadku: zakrztuszenia, wstrząsu, zasad postępowania z ranami, krwotoku, amputacji, oparzenia, odmrożenia, ataku serca, padaczki, omdlenia, różnego typu urazów, wstrząśnienia mózgu, złamania, skręcenia i zwichnięcia oraz udzielanie pomocy osobie potencjalnie tonącej. Omówiono również udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach komunikacyjnych, w przypadku duszności, ukąszenia przez owady oraz przez psa. Złóż zamówienie

7. Ratownik medyczny : podręcznik / pod red. Juliusza Jakubaszki ; [aut. Andrzej Boznański et al.]. - Wrocław : Górnicki Wydaw. Medyczne, 2003. - IX, [1], 156, [1] s. : fot., rys. ; 30 cm. W książce omawiane są kluczowe zagadnienia dla ratownictwa medycznego oraz najważniejsze zalecenia dotyczące wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Omawiana problematyka: zintegrowany system ratownictwa medycznego psychologia w pracy ratownika medycznego ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej ewakuacja pacjenta drogi oddechowe - przywracanie i utrzymywanie drożności, sztuczne oddychanie układ krążenia resuscytacja dorosłych i dzieci krwawienie i krwotok urazy układu ruchu nagłe zagrożenia ze strony układu nerwowego nagłe zagrożenia środowiskowe ostre zatrucia poród i poronienie stany zagrożenia życia u dzieci postępowanie w nagłych zaburzeniach psychicznych bezpieczeństwo akcji ratunkowej zagrożenia biologiczne. Złóż zamówienie

8. Wielka encyklopedia zdrowia : dla całej rodziny / pod red. Susan Lipscombe ; współaut. Anita Kerwin-Nye, Trevor Rees, Ellen Dupont ; [przekł. Alicja Karcz i Maciej Karcz]. - Bath : Parragon Books ; Warszawa : Firma Księgarska Jacek Olesiejuk, cop. 2006. - 512 s. : il. ; 28 cm. Kompendium wiedzy o zdrowiu i udzielaniu pierwszej pomocy. Autorzy wyjaśniają, co stanowi o zdrowym stylu życia człowieka w każdym wieku, od okresu niemowlęcego po późną starość. Ponadto zdjęcia i przystępnie napisany tekst informują o właściwym postępowaniu w nagłych wypadkach. Złóż zamówienie

10


Dokumenty elektroniczne 1.

Akademia pierwszej pomocy i bezpieczeństwa [Dokument elektroniczny] / Transacta Bezpieczna Firma. - Multimedia interakcyjne. - Katowice : Transacta Bezpieczna Firma, [2013]. - 3 dyski optyczne (CD-ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm + Instrukcja ścienna "Postępowanie z osobą nieprzytomną bez oddechu" : 25x33 cm. Publikacja jest czytelną prezentacją teoretycznych zagadnień, wspartą ilustracjami oraz filmami poglądowymi. Została opracowana przez wieloletnich praktyków, czynnych ratowników oraz specjalistów z firmy Medical-Service, którzy już od ponad 10 lat prowadzą szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Złóż zamówienie

2.

Pierwsza pomoc dzieci i dorosłych [Dokument elektroniczny] / Transacta Bezpieczna Firma. - Multimedia interakcyjne. - Katowice : Transacta Bezpieczna Firma, [ca 2013]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm + Instrukcja ścienna "Postępowanie z osobą nieprzytomną bez oddechu" : 25x33 cm. Materiał szkoleniowy z zakresu pierwszej pomocy dzieci i osób dorosłych. Zapewnia poznanie wszystkich zagadnień i praktycznych umiejętności niezbędnych dla skutecznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym, zarówno w domu jak i na ulicy, w miejscu pracy oraz w placówkach oświatowych. Czytelny opis teoretyczny wsparty jest ilustracjami oraz filmami poglądowymi prezentującymi sposoby udzielania pierwszej pomocy. Złóż zamówienie

3.

Pierwsza pomoc medyczna dla poszkodowanych w wypadkach drogowych [Dokument elektroniczny] / oprac. merytoryczne Witold Draber [et al.] ; oprac. komputerowe Damian Jarosz ; "Droga i Bezpieczeństwo". - Dane. - [Poznań] : "Droga i Bezpieczeństwo", 2004. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor. ; 12 cm. Prezentacja przedstawia główne problemy polskich dróg, przyczyny wypadków drogowych, a także rady i sugestie dotyczące postępowania z ofiarami tychże zdarzeń. Złóż zamówienie

11


4.

Przedmedyczne zabiegi ratujące życie [Dokument elektroniczny] : prezentacja multimedialna / [oprac. kursu Krystian Gruba, Marek Siuta, Bogusława Zajączkowska]. - Multimedia interakcyjne. - [Warszawa] : Dom Wydawniczy Rafael ; [Sosnowiec] : Wydawnictwo Projekt-Kom, [ca 2007]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Prezentacja stanowi znakomitą pomoc dydaktyczną w samokształceniu dla wszystkich chcących przeprowadzić "mini kurs" zasad pierwszej pomocy. Przystępność i forma przygotowanych przez grupę ratowników prezentacji sprawia, że może ona być wykorzystywana w pracy z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, jak i osobami dorosłymi. Złóż zamówienie

Filmy edukacyjne

1.

(Nie)bezpieczna szkoła [Film] / scen., reż. i muz. Dariusz Regucki. - [Warszawa] : Dom Wydawniczy Rafael ; [Sosnowiec] : Wydawnictwo Projekt-Kom, [ca 2007]. 1 dysk optyczny (30 min) : dźw., kolor ; 12 cm. Filmowy pakiet edukacyjny „Pierwsza Pomoc” pokazuje piętnaście różnych sytuacji zagrożenia. To znakomity materiał instruktażowy dla osób, które nic lub prawie nic nie wiedzą o zasadach pierwszej pomocy. Filmy na pewno pomogą zrozumieć i uświadomić sobie jedną z podstawowych rzeczy: każdy z nas może pomóc drugiej osobie. Film (Nie)bezpieczna szkoła zawiera: 1. Krwawienia i krwotoki ; 2. Astma ; 3. Cukrzyca ; 4. Złamania i zwichnięcia kończyn ; 5. Wypadek. Złóż zamówienie

2.

(Nie)bezpieczna ulica [Film] / scen., reż. i muz. Dariusz Regucki. - [Warszawa] : Dom Wydawniczy Rafael ; [Sosnowiec] : Wydawnictwo Projekt-Kom, [ca 2007]. 1 dysk optyczny (30 min) : dźw., kolor ; 12 cm.

12


Filmowy pakiet edukacyjny „Pierwsza Pomoc” pokazuje piętnaście różnych sytuacji zagrożenia. To znakomity materiał instruktażowy dla osób, które nic lub prawie nic nie wiedzą o zasadach pierwszej pomocy. Filmy na pewno pomogą zrozumieć i uświadomić sobie jedną z podstawowych rzeczy: każdy z nas może pomóc drugiej osobie. Film (Nie)bezpieczna ulica zawiera: 1. Zagrożenie życia, powiadomienie służb ratunkowych ; 2. Problemy z sercem ; 3. Drgawki ; 4. Alergie i ukąszenia ; 5. Zatrzymanie krążenia (szybka defibrylacja AED). Złóż zamówienie

3.

(Nie) bezpieczny dom [Film] / scen., reż. i muz. Dariusz Regucki. - [Warszawa] : Dom Wydawniczy Rafael ; [Sosnowiec] : Wydawnictwo Projekt-Kom, [ca 2007]. 1 dysk optyczny (30 min) : dźw., kolor ; 12 cm. Filmowy pakiet edukacyjny „Pierwsza Pomoc” pokazuje piętnaście różnych sytuacji zagrożenia. To znakomity materiał instruktażowy dla osób, które nic lub prawie nic nie wiedzą o zasadach pierwszej pomocy. Filmy na pewno pomogą zrozumieć i uświadomić sobie jedną z podstawowych rzeczy: każdy z nas może pomóc drugiej osobie. Film (Nie)bezpieczna ulica zawiera: 1. Oparzenia termiczne ; 2. Środki chemiczne i leki ; 3. Porażenie prądem ; 4. Tlenek węgla, tonięcie ; 5. Zakrztuszenia. Złóż zamówienie

4.

Pierwsza pomoc przedmedyczna [Film] - [Smardzowice] : Instytut Vivere, 2007. - 1 dysk optyczny (30 min) : dżw., kolor. ; 12 cm. W filmie zaprezentowano realne wypadki oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy w sposób zrozumiały dla młodego odbiorcy w takich zdarzeniach jak: oparzenie, zranienie, złamanie zamknięte, złamanie otwarte, padaczka, zadławienie, resuscytacja - reanimacja. Złóż zamówienie

5.

Przedmedyczne zabiegi ratujące życie [Film] / reż. Dariusz Regucki. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2011?]. - 1 dysk optyczny (ca 53 min) : dźw., kolor. ; 12 cm.

13


Na płycie znajduje się siedemnaście krótkich filmów z nowoczesnymi wizualizacjami przekrojów anatomicznych ludzkiego ciała, planami zdjęciowymi pokazującymi metody ratowania ludzkiego życia, a także plansze z kompendium wiedzy o zabiegach przedmedycznych. W prosty i przejrzysty sposób możemy zrozumieć co dzieje się w naszym organizmie, jak dochodzi do zaburzeń i jak najskuteczniej pomóc osobie poszkodowanej. Podział na wypadki i choroby pozwoli przejść bez wysiłku przez te zdarzenia, z którymi najczęściej możemy się spotkać. Ponadto na płycie znajduje się test znajomości udzielania pierwszej pomocy z odpowiedziami i opis apteczki pierwszej pomocy. Złóż zamówienie

Zawartość katalogu Ibuk Libra 1. Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej / Pelagia Szybka. – Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2009. Autorka podejmuje niezwykle ważne ze społecznego, zdrowotnego i edukacyjnego punktu widzenia zagadnienie. Po wprowadzeniu teoretycznym, opisuje procedurę badań własnych, których celem było m.in. opracowanie modelu kształcenia kandydatów na nauczycieli przedszkoli w zakresie edukacji dzieci z pierwszej pomocy przedmedycznej. Autorka prezentuje przebieg i wyniki quasi-eksperymentu przeprowadzonego w grupie dzieci sześcioletnich. Wprowadzona w jego trakcie strategia edukacyjna miała wyposażyć dzieci w umiejętności posługiwania się algorytmem postępowania ratowniczego w czterech przypadkach, tj. omdleniu, utracie przytomności, krwawieniu i oparzeniu. http://libra.ibuk.pl/book/2620

14


15

Profile for Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy  

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy  

Advertisement