Page 1

Biblioteca Josep M. Lรณpez-Picรณ VALLIRANA

MEMร’RIA 2018


MEMÒRIA ANUAL 2018 Biblioteca Josep Maria López-Picó Passatge l’Arboçar, 1 08759 Vallirana 936 831 365 b.vallirana.jmlp@diba.cat Línies de bus L50, L57, L567, i e17 (Soler i Sauret) Ilumi Ramos

1


1. INTRODUCCIÓ

3

Anàlisi de la població. Fitxa de la biblioteca. Dades més significatives.

2. LÍNIES ESTRATÈGIQUES I ACCIONS PRINCIPALS Quadre d’assoliment d’accions.

3. RECURSOS Recursos Humans/Formació. Recursos d’Infraestructures/

11 24

Edifici-Equipaments. Recursos Econòmics. Fons Documental.

4. SERVEIS I PROGRAMES Dades de l’usuari. Préstec. Préstec interbibliotecari.

29

Servei d’accés a Internet i + i a la xarxa Wi-Fi. Servei informació. Activitats de foment a la lectura. Serveis virtuals.

5. RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS

32

6. DIFUSIÓ DE LA BIBLIOTECA

33

7. CONCLUSIONS

34

2


1. Introducció El 2018 havia de ser l’any d’un canvi d’ubicació. Per diferents motius aliens a la biblioteca, aquest fet no es va produir. Nosaltres, però, hem continuat amb la nostra tasca, fent projectes engrescadors i intentant donar un bon servei. Aquest document, que recull les dades de rendiment dels diferents serveis que presta la biblioteca i analitza les xifres i els resultats, pot esdevenir la millor eina per estar ben preparats per llegir el passat, afrontar el present i anticipar-nos a un futur, que ara sí, està ja en construcció.

Ilumi Ramos Directora de la Biblioteca Josep M. López-Picó Març 2019

3


1.1.

Anàlisi de la població

El terme municipal de Vallirana amb una àrea de 23, 88 Km², està situat dintre de la comarca del Baix Llobregat i té un total de 14. 877 habitants (dades del 2018). Limita al nord i a l’est amb el terme de Cervelló, al sud-est amb Torrelles de Llobregat, al sud amb Begues, i a l’oest i nord-oest amb Olesa de Bonesvalls i Subirats respectivament (ambdós de la comarca del Garraf). Està en estudi la seva incorporació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i té una densitat de població de 619,1 hab./Km². Es divideix administrativament en 23 barris o nuclis de població, on destaca, per la seva densitat, el nucli-centre on viu una tercera part dels habitants de Vallirana (un 31,5%). La població de Vallirana ha tingut un progressiu ascens des del 1998, quan disposava només de 8.814 hab. fins als 14.877 hab. de l’actualitat. Aquest creixement suposa un increment poblacional de gairebé el 38,09% en 10 anys (2001-2011) en gran part degut al creixement migratori –el 31,08% que contrasta amb el baix increment poblacional de la comarca del Baix Llobregat (14,56%) i el seu baix creixement migratori (8,72%).

La Biblioteca de Vallirana participa en els Cercles Intermunicipals de la Diputació de Barcelona i es compara amb 9 municipis més que tenen de 5.000 a 20.000 hab. de la comarca del Baix Llobregat. Quan es parli de mitjana, doncs, es referirà a la mitjana d’aquest grup de municipis.1

Aquest grup està format pels municipis d’Abrera, Begues, Cervelló, Corbera de Llobregat, Pallejà, Sant Esteve de Sesrovires, Sant Just Desvern, Sta. Coloma de Cervelló i Torrelles de Llobregat. 1

4


Font: Cercles de Comparació Intermunicipals. Diputació de Barcelona

Segons aquestes dades, Vallirana té 14.877 hab., molt per sobre de la mitjana d’aquests municipis que se situa en 10.133 hab. La densitat de població també és major que la mitjana, 622, 99 hab./Km² en comparació amb els 493,80 hab./Km². Pel que fa a l’origen de la seva població un 71,7% són nascuts a Catalunya, el 19,8% procedeix de la resta d’Espanya i el 8,4% són nascuts a l’estranger.

Lloc de naixement 71,7 80 60 40 20

19,8

De Catalunya 8,4

De la resta d'Espanya De l'estranger

0 De De la resta De Catalunya d'Espanya l'estranger (Font: Idescat. Padró municipal d’habitants)

5


En relació a la renda per càpita, Vallirana se situa per sota de la mitjana, amb una diferència de 463 €/hab. menys i té una taxa d’atur superior a la mitjana, amb una diferència d’un 2,54% més elevada.

Font: Cercles de Comparació Intermunicipals. Diputació de Barcelona

L’estructura demogràfica de la població és la següent: la franja de 0 a 14 anys comporta el 18,1% de la població, la de 15 a 64 anys li correspon un 65,4%, la de 65 a 84 anys té un 14,06% i la de majors de 85 té un 2,3%. 70

Estructura demogràfica

60 50 40 30 20 10 0 De 0 a 14 anys De 15 a 64 anys De 65 a 84 anys

Majors de 85 anys

(Font: Idescat. Padró municipal d’habitants)

6


L’edat mitjana de la població és de 44,2 anys, per tant, es tracta d’una població adulta en gran part. El gruix de la població major de 16 anys té un nivell d’instrucció mitjà de 2n Grau (63,8%) i només un 15,2% disposa d’estudis superiors:

Nivell d'instrucció

Sense 1r Grau 2n Grau Universitaris

(Font: Idescat. Padró municipal d’habitants)

Font: Cercles de Comparació Intermunicipals. Diputació de Barcelona

El nostre municipi té un Índex de Vulnerabilitat Social lleugerament superior a la mitjana i destaquen les dades sobre la dificultat d’accés a l’habitatge (preu més elevat en relació a la Renda per càpita) i el tant per cent de la població major de 75 anys que viu sola.

A Vallirana coexisteixen, a més a més, dos tipus de model urbanístic amb les seves repercussions sobre la vida cultural.

7


La trama urbana tradicional, més propera a un poble convencional, amb una concentració dels habitatges, situada al llarg de la N340, que conté la majoria d’equipaments municipals culturals i esdevé el punt de referència urbana per a tota la població del municipi. Les urbanitzacions, definides a partir d’un model d’habitatge unifamiliar aïllat amb jardí. Ocupen una gran extensió del municipi actual i dibuixen un conjunt morfològicament dispers, que dificulta desenvolupar el sentiment de pertinença a la ciutat.

1.2.

Fitxa de la biblioteca

La Biblioteca Josep Maria López-Picó està situada al bell mig del barri centre. A un dels carrers perpendiculars a la carretera principal, amb l’entrada per una escala de veïns, que no té ascensor i li separen disset esglaons del carrer. La biblioteca està distribuïda en dues plantes: 1A PLANTA. Àrea d’oci i ficció, part de l’Àrea d’adults (CDU: 4, 5, 6, 9 i 91), col·lecció local, servei d’informació, magatzem, diaris i revistes, audiovisuals, servei d’accés públic d’Internet, WI-FI, servei de referència i préstec, Àrea Infantil i WC infantil. 2A PLANTA. La resta de l’Àrea d’adults (CDU: 0,1,2,3,7,8), WI-FI, despatx de direcció-magatzem, WC adults.

Titularitat Data d’inauguració Superfície construïda Superfície útil Metres lineals de prestatgeries a sala Metres lineals de prestatgeries a magatzem Punts de lectura Punts de servei Internet i +

Municipal 26 de juny de 1960 250 m² 220 m² 260 m 86 m 38 2

(Font: BibData. Diputació de Barcelona)

8


1.3.

Dades més significatives

DADES ESTRUCTURALS Població total atesa Pressupost Personal Dies de servei/any Hores de servei/any Fons documental

2016 14.676 119.546 2 263 1.151 18.699

2017 14.784 133.122 2 261 1.337 17.958

2016 10.169 8.468 2.682 2.580 177 749 1.256 2.904 76

2017 12.648 8.614 2.509 2.644 165 776 1.296 3.182 236

2018 14.877 ?2 2 259 1.478 18.079

(Font: BibData. Diputació de Barcelona)

USOS Visites Documents prestats Usos del servei de préstec Total carnets d’usuari Nous carnets Usuaris actius Usos Internet i + Usos WI-FI Préstecs virtuals

2018 13.777 7.504 2.319 2.712 136 729 1.162 2.744 197

(Font: BibData. Diputació de Barcelona)

SERVEI D’INFORMACIÓ Visites pàgina web (DIBA) Butlletins Subscriptors del butlletí Enviaments dels butlletins Butlletins oberts

2016 2603 0 0 0 0

2017 1.419 5 981 3.899 815

2018 1.090 11 968 10.368 2.248

(Font: BibData. Diputació de Barcelona i MailChimp)

ACTIVITATS Activitats total Activitats adults Participants activitats adults Activitats infantils Participants activitats infantils Total assistents activitats Visites escolars Nombre d’escolars Exposicions

2016 38 23 304 15 262 841 9 237 0

2017 50 36 303 14 197 705 18 581 0

2018 67 40 505 27 338 843 17 418 1

(Font: BibData. Diputació de Barcelona) 2 3

Encara no es tenen dades. només es van recollir dades els mesos de juliol, setembre, octubre, novembre.

9


Despesa per habitant Visites biblioteca/dia de servei Visites biblioteca/habitant Documents prestats/ ús del servei de préstec Documents prestats/dia de servei Rotació (doc. Prestats/fons total)

2016 8,1 38,6 0,6 3,1

2017 9,1 48,4 0,8 3,4

2018 ? 53 0,9 3,2

32,1 0,45

33 0,47

29 0,41

(Font: BibData. Diputació de Barcelona)

10


2. Línies estratègiques i accions principals Al Pla d’Acció 2018 es van establir les següents línies estratègiques que coincideixen amb les línies estratègiques del Pla d’Acció Municipal de Cultura: Línies estratègiques 1. Garantir la cultura com a factor de cohesió social 2. Per una programació cultural estable i de qualitat 3. Els agents: un nou impuls 4. La xarxa d’equipaments culturals 5. La planificació en cultura: instrument de treball

Per assolir-les es van programar 35 accions:

Línia estratègica Garantir la cultura com a factor de cohesió social Proposar a l’entitat Amics de Vallirana la creació per part de la biblioteca d’un Google Maps de la ruta literària Es va plantejar aquesta acció per establir relacions estables amb aquesta entitat i per ajudar a crear una història col·lectiva de municipi. 

Avaluació: Es van establir contactes, però l’entitat va decidir no fer aquest any la ruta literària, així que es va acordar amb ells, realitzar aquest Google Maps en 2019, que és quan es farà una nova edició de la ruta literària, per a Sant Jordi.

La licitació de les obres de la nova biblioteca va quedar deserta i això va fer, que s’endarrereixi l’inici de les obres. Així, algunes accions que estaven condicionades pel canvi al nou equipament, passaran a formar part del Pla d’Acció 2019. És el cas de la resta d’accions d’aquesta línia estratègica:   

Proposar a l’entitat Associació Fotogràfica de Vallirana el seguiment fotogràfic de les obres/canvi d’ubicació de la pròxima biblioteca. Creació d’un concurs fotogràfic a les xarxes socials “Acomiada’t de l’antiga biblioteca”. Elaborar tríptics informatius sobre els serveis de la biblioteca, més adients per als nouvinguts i adjuntar-lo a la informació proporcionada amb l’empadronament.

11


Elaborar un llistat de les preguntes més freqüents una vegada fets i distribuïts els tríptics. Elaborar material digital amb aquest llistat i difondre’l en línia (S’ha preferit elaborar aquests tríptics quan estiguem al nou equipament, amb una nova adreça). Proposar a les entitats que es donin a conèixer mitjançant punts de llibre explicatius (Una nova ubicació, esperem, farà que les visites a la biblioteca de no usuaris augmenti. Per tant, hem pensat que aquesta acció tindria un resultat més satisfactori si ens esperàvem a ser-hi al nou equipament).

Línia estratègica Per una programació cultural estable i de qualitat Realitzar l’exposició “S’ha escrit un crim” de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona L’objectiu era donar a conèixer la biblioteca com a centre expositiu. 

Avaluació: Quan es va programar aquesta acció es pensava que al novembre ja hi seríem al nou equipament i lluiria molt més aquesta exposició. No va ser així. La primera setmana (de les dues que la vam tenir) va coincidir a més, que no teníem llum al segon pis, que era on s’havia decidit exposar-la. Aquest fet ens va obligar a instal·lar-la en una sala petita del pis de baix. Les limitacions d’espai va fer que no es veies adequadament i per tant, no es va complir l’objectiu.4 Continuar amb la programació estable de L’Hora del Conte: 10 sessions anuals, 5 adreçades a nadons, 5 a nens i nenes entre 3 i 12 anys L’objectiu era habituar a les famílies a venir a la biblioteca de manera regular i promoure la lectura. 

Avaluació: Es van poder realitzar les 10 sessions anuals i en general, van tenir una bona assistència de públic. Les adreçades a nadons van tenir un total de 173 assistents, amb una mitjana de 34,6 assistents/sessió. I les adreçades a infants més grans van tenir un total de 151 assistents, amb una mitjana de 30,2 assistents/sessió. També vam poder constatar que les famílies aprofitaven el dia de L’Hora del Conte per, abans o després de la sessió, consultar llibres de la biblioteca o endur-se’ls en préstec. Per tant, creiem que l’acció i els seus objectius està totalment assolits. Taller de gestió de les emocions per a nens i nenes entre 8 i 12 anys L’objectiu d’aquesta acció era ajudar a la gestió de les emocions dels infants mitjançant textos i la narració oral. 

Al 2019 tornarem a insistir per intentar aconseguir l’objectiu proposat; hem demanat una altra exposició de les itinerants que oferta la Diputació i a més a més, volem muntar-ne una altra per a la inauguració. 4

12


Avaluació: Es van fer dos tallers: un sobre l’amor i un altre sobre la vergonya. Aquest taller el vam realitzar amb la col·laboració de la Gemma Monturiol, Educadora del Servei Socioeducatiu del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Van tenir un total de 19 participants. L’avaluació és molt positiva, tant per part de l’educadora com dels infants participants. L’any anterior ja havíem realitzat un taller per parlar de la por, així que aquests dos nous va ser un incentiu per participar d’una manera més activa en la biblioteca. Això va ser el pòsit per crear una nova activitat setmanal: “Els meus dimarts”, on donem un cop de mà amb els deures la primera mitja hora i després, durant una hora més, realitzem activitats per potenciar les seves competències, tant lingüístiques com relacionals. Participar en les activitats culturals del dia de Sant Jordi amb la dinamització de lectura en veu alta de textos de Manuel de Pedrolo per part dels membres de tots els clubs de lectura de ciutat Els objectius principals, eren integrar-nos en la programació cultural del municipi i establir relacions amb la resta dels clubs de lectura del municipi. 

Avaluació: El dia de Sant Jordi, la biblioteca va tancar i ens van traslladar a la Fira d’Entitats davant de la Masia/Regidoria de Cultura. Vam muntar dues taules exposant les novetats i vam donar l’opció de fer-se el carnet o fer préstec dels llibres exposats. Després vam crear una presentació amb imatges de Manuel de Pedrolo (dibuixos i obres) i els integrants dels clubs de lectura del municipi vam llegir en veu alta, fragments de la seva obra. Va tenir una participació de 42 persones i va ser una bona ocasió per, respectant els diferents nivells d’assoliment lector de cada persona, apropar-nos a la seva obra.

Continuar amb el taller de relats breus, gestionat pel Servei Local de Català L’objectiu era promoure la lectura i la creació literària. 

Avaluació: Aquest taller setmanal, encara que tenia una baixa participació (3/4 persones) era una manera de fomentar la creació literària dels valliranencs. A finals de juny, amb el canvi de professor, es va decidir, des del Servei Local de Català, deixar-lo de fer a la biblioteca. De totes maneres, continuem en contacte i ens intercanviem informació rellevant per als dos serveis.  Continuar amb la realització del Club de Lectura “El Cérvol” L’objectiu era promoure la lectura i l’esperit crític. Es realitzen 10 sessions anuals, amb les lectures següents:

13


MES

AUTOR

TÍTOL

gener

Gerbrand Bakker

febrer

Jean-Claude Izzo

Los Perales tienen la flor blanca Total Kheops

març

Ralph Rothman

Morir en primavera

abril

Claudia Piñeiro

Las grietas de Jara

maig

Josep Maria Miró

Temps salvatge

juny

Alícia Kopf

Germà de gel

Romain Gary

El gos blanc La memòria de l'arbre

novembre

Tina Vallés (amb la presència de l’autora) Fernando Aramburu

desembre

Bertolt Brecht

La bona persona de Sezuan

setembre octubre

Patria

L’elecció de les lectures persegueix conèixer l’oferta de diferents editorials, i descobrir nous autors i gèneres. Es participa a Llegir al teatre, activitat organitzada per la Generalitat, el TNC i que compta amb la col·laboració d’Edicions Arola. S’ha llegit una obra de teatre per edició (maig i desembre). Avaluació: El grup s’ha consolidat i encara que hi ha hagut algunes baixes, també hi ha hagut la mateixa quantitat d’altes i ara, el grup el conformem unes 18 persones. Realitzar tallers “Maker” de reaprofitament de materials Aquesta acció es plantejava pensant en els espais del nou equipament. Amb l’espai actual era molt difícil portar-la a terme i es va decidir posposar-la per l’any 2019. 

Continuar amb l’activitat “Contes contats” de lectura en veu alta a la sala infantil El seu objectiu era promoure la lectura i donar a conèixer el fons als usuaris habituals de la sala infantil. Avaluació: Aquesta activitat, encara que s’ha fet puntualment, ha creat un clima de lectura habitual a la sala infantil, encara que pensem que s’ha de millorar i convertir-la en una activitat no puntual i integrar-la en el dia a dia de la secció infantil de la biblioteca. 

14


Realitzar 2/3 xerrades per adults i donar a conèixer la biblioteca com a centre específic per a fer presentacions literàries La idea era promoure la lectura i el coneixement, però no només el literari. Avaluació: S’han realitzat dues presentacions de llibres (Amors enemics d’en Josep Mesia i Guilhèm, arrels transplantades d’en Jordi Anducas) amb un total de 30 assistents; una sessió de cinema (La sal de la tierra de Herbert Biberman) amb 7 assistents; i dues xerrades (Història de la ciència i Making-off d’una òpera) amb un total de 28 assistents. Aquestes activitats han ajudat a donar a conèixer la biblioteca com a centre cultural del municipi. 

Realitzar un vídeo d’una recomanació per al prestatge virtual d’Idiomes Aquesta acció tenia un doble objectiu: per una banda promoure la lectura utilitzant mitjans audiovisuals i per una altra participar en projectes conjunts de la XBM. Avaluació: Es van realitzar dues vídeorecomanacions: Una dona d’aigua de Núria Esponellà recomanada pel Josep Perajuan (https://youtu.be/9ydDdTOiqWk) i una altra de La llista dels desitjos de Grégoire Delacourt recomanada per l’Olga Garcia, usuària de la biblioteca (https://youtu.be/0OLy5c5_i8E). Estem molt contents del resultat i aquest any, quan el segon vídeo es publiqui, enviarem els enllaços als companys de Comunicació de l’Ajuntament per fer-ne més difusió. 

Línia estratègica Els agents: un nou impuls Programar de manera conjunta amb els altres equipaments del municipi: integrar-nos en la programació cultural, tant en la seva realització com en la seva difusió. Avaluació: Durant tot l’any 2018 hem compartit un Google Docs amb la resta d’equipaments municipals i això ens va permetre veure tota la programació municipal i fer més visibles, a la resta d’equipaments, les nostres activitats. És una eina bàsica per fer una programació adequada. 

 Participar en el jurat dels premis López-Pico i Puig Bernat El seu objectiu era promoure la lectura i la creació. Avaluació: creiem que ha estat molt positiu participar-ne. Ser-hi al jurat del Treball de Recerca ens va permetre, a més, veure la necessitat de crear una formació, adreçada als alumnes de batxillerat per ajudar-los a fer citacions i bibliografies d’una manera correcta.5  Col·laborar en el document Diagnosi educatiu de Vallirana Avaluació: La col·laboració amb les diferents entitats del municipi i la Regidoria d’Educació del nostre ajuntament per realitzar aquest document, ens ha permet establir relacions més estretes amb algunes entitats, donar-nos a conèixer amb 5

Es realitzaran la 2a quinzena del març del 2019

15


alguns professionals del territori i establir noves vies de col·laboració. Crèiem que com a biblioteca teníem molt a dir i aportar i realment, van tenir en compte les nostres aportacions. Aquest document, a més, amb la Taula que s’ha creat després, ens permet tenir un referent per planificar accions conjuntes amb la resta d’equipaments i d’entitats educatives de Vallirana.  Participar en el projecte “Lletra a lletra fem municipi” Aquest projecte depèn de la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona i durant l’any 2018 van participar dues escoles del municipi: Pompeu Fabra i Verge del Roser. La biblioteca va col·laborar activament: Es van fer visites específiques a les tres classes participants, es va participar en les sessions informatives i formatives del projecte, es va participar en les reunions de seguiment amb el professorat i la Tècnica d’Educació del nostre Ajuntament i per últim, la biblioteca va ser l’encarregada de presentar l’acte de cloenda amb la col·laboració d’en Jordi Sierra i Fabra i l’assistència de les famílies, responsables municipals i de la Diputació de Barcelona. Avaluació: El fet de treballar en un projecte amb els nens i les escoles ens ajuda a donar-nos a conèixer i a establir unes relacions més estretes amb el professorat. Continuarem participant en aquest projecte l’any 2019 i mentre es faci. Realitzar visites concertades per als equipaments educatius del municipi L’objectiu era donar a conèixer el nostre equipament i els nostres serveis a tot el municipi. Avaluació: Durant l’any 2018 es realitzen 17 visites escolars amb un total de 418 participants. Ha baixat el nombre de participants aquest any respecte a l’anterior perquè a l’estiu es van fer menys visites dels casals d’estiu, però de la resta d’equipaments van demanar-ne més sessions. Ens queda com a un repte per a l’any 2019 que ens visitin tant els equipaments d’adults (escola d’adults, Servei Local de Català, etc.) com algunes escoles que encara no ens han visitat. 

Realitzar l’informe i la petició a la Generalitat per poder fer exàmens ACTIC L’objectiu d’aquesta acció era col·laborar amb els centres municipals que donen cursos ACTIC i complementar-los, tenint en compte que no hi ha cap centre al municipi on es puguin fer els exàmens. Avaluació: Un dels requisits per ser un centre examinador era tenir 3 persones treballant, com a mínim, al centre. El fet de posposar el trasllat al nou equipament on previsiblement, sí que es complirà aquest requisit, també posposa la realització d’aquesta acció. De totes maneres, s’haurà de tenir en compte si en el nou equipament municipal “Casa Mestre” no es realitza aquest servei. 

Dinamitzar el projecte de Zona d’intercanvi de coneixement entre el personal de les biblioteques L’objectiu era ajudar a promoure una Xarxa col·lectiva de coneixement entre el personal de les biblioteques de la zona. 

16


Avaluació: Una vegada presentat el projecte, es va decidir per part de la Cap de Zona, de posposar-lo.  Participar en el prestatge virtual d’Idiomes de la Biblioteca Virtual L’objectiu era promocionar i millorar els productes comuns de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Avaluació: Anteriorment, la biblioteca no participava en cap prestatge, però amb el canvi de direcció es va mantenir la participació que feia anteriorment la nova directora en el Prestatge d’Idiomes. També va servir com a excusa per fer una avaluació del nostre fons d’idiomes, canvi d’ubicació, posar pictos per a cada nivell dels llibres de lectura adaptats i plantejar-se una futura renovació del fons, aprofitant la subvenció OSIC de l’any 2019. Participar en la comissió de zona de les sales infantils “Petits Llobs” L’objectiu era treballar de manera col·laborativa, per objectius comuns, amb altres biblioteques de la zona i aprofitar la comissió com a un espai d’aprenentatge i d’intercanvi d’experiències. Avaluació: la baixa mèdica de l’auxiliar va complicar la participació de la biblioteca en aquesta comissió. Vam assistir a un parell de reunions, però a finals del 2018 es va decidir que fins que no hi hagués una auxiliar a la plantilla no es podia assumir la participació plena en aquesta comissió. 

Línia estratègica La xarxa d’equipaments culturals  Establir i redactar una Política de Col·lecció Creació d’un marc i una eina de treball per adequar el nostre fons a les característiques del nou equipament i a les necessitats del municipi. Avaluació: Es va iniciar el redactat, però no es va acabar. Es converteix en una de les accions claus del Pla d’Acció 2019.

 Esporgada Avaluació: La necessitat d’adequar el fons al trasllat ens ha obligat a fer una gran esporgada que ha estat constant tot l’any 2018 i haurà de ser-lo durant l’any 2019. Les novel·les, revistes i alguns llibres infantils s’han enviat al CAP, la resta d’infantils a les escoles dels municipis i els de coneixement d’adults, s’han ofert a altres biblioteques o depenent del seu estat, s’han reciclat.  Continuar amb la realització de Butlletins i l’ús de xarxes socials L’objectiu d’aquesta acció era millorar la imatge la biblioteca i la seva difusió. Avaluació: S’ha realitzat 11 butlletins durant l’any 2018 i tenim un llistat de 968 subscriptors. S’ha convertit en una molt bona eina per informar els nostres usuaris de les nostres novetats, notícies, activitats. La biblioteca utilitza les xarxes socials de Twitter amb 437 seguidors i Facebook amb 794 d’amistats durant l’any 2018. Es fa servir per difondre tant activitats, serveis, noves publicacions com per mantenir una relació amb usuaris i altres biblioteques o professionals.

17


Continuar amb la realització de la guia de novetats: “Parc d’atraccions literàries” L’objectiu era Millorar la imatge de la biblioteca i la seva difusió. Avaluació: El fet de ser una biblioteca petita i comptar amb un baix pressupost donava peu a què es pensés que no teníem novetats. Per canviar aquesta concepció es va plantejar la realització d’aquesta guia. Es realitza de manera mensual i s’adjunta l’enllaç al butlletí, es fa difusió a les xarxes socials i s’imprimeix a la biblioteca sota demanda. Creiem que ajuda al coneixement dels nostres serveis i del nostre fons, al mateix temps fa una tasca de prescripció lectora. 

 Creació d’un blog de la biblioteca La creació d’un blog de la biblioteca tenia un doble objectiu: Millorar la imatge de la biblioteca i la seva difusió i la creació de continguts propis. Avaluació: Es va crear el juny del 2018, s’han publicat 18 entrades i ha tingut un total de 1.029 visites. A finals d’any es crea un quadre de programació, per realitzar una entrada mínima setmanal. La manca de personal format ha impossibilitat que es mantingui entre tot el personal de la biblioteca i s’assumeix des de la direcció. 

Difusió dels audiollibres, tant dels descarregables en mp3 des del catàleg

presencials

com

dels

Donar a conèixer el nostre fons a diferents col·lectius era l’objectiu primordial. Avaluació: No s’ha fet tot el que s’hauria d’haver pogut fer. Aquest fons serà un dels que farem difusió al col·lectiu d’usuaris del Casal de la Gent Gran, amb el que esperem col·laborar al llarg del 2019.

Línia estratègica La planificació en cultura: instrument de treball Utilitzar la Memòria anual, el Pla d’Acció i el Pla d’Acció i la Memòria de Zona com a eines de control i de millora L’objectiu era que es convertís l’avaluació de les Memòries i dels Plans d’Acció en un recurs habitual de funcionament. Avaluació: La continuïtat de la seva realització i els petits resums o “estats de la qüestió” que es van realitzant en les reunions mensuals amb el Cap de Cultura i/o Tècnic de Cultura ha permès la seva plena integració com a eina de treball. 

 Anàlisi i distribució de tasques del personal L’objectiu era optimitzar coneixements del personal i el seu temps. Avaluació: De fet, els canvis en el personal va obligar a fer no una, sinó dues taules de distribució de tasques del personal. Es va realitzar una enquesta de valoració i es va considerar de manera molt positiva per tot l’equip.

18


Establir indicadors qualitatius per avaluar i Creació d’un Pla de Comunicació i difusió. Es va veure la necessitat d’establir nous indicadors, qualitatius, per avaluar la gestió, el servei i els seus resultats. Al mateix temps, aquests indicadors servirien per analitzar l’estat de la qüestió de la Comunicació Interna i Externa abans de fer un Pla de Comunicació. Avaluació: es va realitzar una enquesta sobre la comunicació interna. Va ser el primer pas. Som conscients que encara queda molta feina a fer. Durant l’any 2019 amb la total finalització del Pla de Comunicació, s’intentaran establir aquests nous indicadors. 

Altres accions realitzades

Al marge de les accions programades, han sorgit diferents iniciatives de col·laboració amb entitats o persones del nostre municipi:

L’abril del 2018 es va constituir la Taula Feminista de Vallirana. La biblioteca, tenint en compte que ens havíem plantejat treballar l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 5 (en una primera instància, de manera transversal): Igualtat de gènere. Aconseguir la igualtat de gènere a través de l’enfortiment de dones adultes i joves, vam plantejar-nos formar part de manera activa d’aquesta Taula. La participació en la Taula ens va portar també a treballar unes propostes de treball sobre el paper de la dona en els mitjans audiovisuals i assistir com a delegades al 5è Congrés de la Dona del Baix Llobregat. En aquest Congrés, la bibliotecària va formar part de la Comissió Dones Tech, per fer propostes per millorar la visibilització de la dona en la ciència. Es va fer la proposta, que s’ampliarà l’any vinent, de fer una guia bibliogràfica amb el que tenen les biblioteques de la zona o de la Comarca sobre aquest tema i adjuntar-lo als informes dels Congressos. El 16 d’abril un usuari, David Juan, mestre de professió, es va oferir a fer una sessió de contes-taller on la relació entre El petit Príncep i la guineu li va servir com a excusa per parlar-ne del concepte de l'amistat. Un taller adreçat a infants entre 6 i 12 anys. Va tenir una assistència de 21 persones i va resultar molt interessant. El 15 de juny es va fer una Festa Pijama de Peluixos. L’activitat consistia en: Els infants portaven el seu peluix a la biblioteca a la tarda. A cada peluix se li’n va posar una etiqueta amb el nom del nen/a i entre parèntesis, la seva edat (ens ajudaria després per fer la tria dels llibres). El peluix va passar la nit a la biblioteca i el dissabte al matí, l'infant va venir a recollir-lo i s'emportà un dels llibres que “va llegir” el peluix aquella nit. Es van fer fotos dels peluixos, dins de la biblioteca, en diferents situacions: llegint, als ordinadors, escoltant un conte, sopant, fent trapellades, dormint... Es va demanar, als pares, un correu electrònic de contacte i se’ls va enviar les fotos.

19


Avaluació: Encara que només van participar 9 peluixos/nens, la rebuda va ser bona i creiem que pot ajudar a promocionar la lectura per als més petits, així que vam pensar que, una vegada estiguem a la nova biblioteca, es podrà estudiar quina època de l’any seria la més adequada, perquè es converteixi en una activitat fixa de la biblioteca. 

El setembre vam començar a realitzar cada dimarts una activitat nova: Els meus dimarts. La vam començar a realitzar amb la participació de la Gemma Monturiol (educadora del Consell Comarcal del Baix Llobregat) i Amics de Vallirana. Finalment, només participa la biblioteca i l’educadora del Consell Comarcal. Es tracta de donar un cop de mà amb els deures, cada dimarts i després, fer alguna activitat o taller per potenciar les competències lingüístiques o relacionals.

A l’octubre, dins del projecte Llegir: un hàbit saludable que fem amb el CAP de Vallirana, vam introduir les activitats que fem a la biblioteca dintre del cercador “Actius i salut” de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Un actiu és un recurs que dóna salut i benestar a les persones o els grups d’una comunitat. Com que vam considerar que era una acció molt interessant ho vam proposar a les biblioteques de la zona i va ser una de les accions escollides com a bona pràctica del Postgrau de Prescripció Lectora d’enguany i ho vam haver de presentar a la resta d’alumnes.

20


QUADRE D’ASSOLIMENT D’ACCIONS

ACCIONS

ASSOLIDA

EN

NO

PROCÉS

ASSOLIDA

POSPOSADA

ACCIONS

Google Maps

Exposició

Seguiment fotogràfic

Programació estable

Concurs fotogràfic

Taller gestió de les emocions

Tríptics informatius

Activitats St. Jordi

P+F en línia

Relats breus

Punts de llibre

Club de

d’entitats

lectura

ASSOLIDA

EN

NO

PROCÉS

ASSOLIDA

POSPOSADA


ACCIONS

Tallers Maker

ASSOLIDA

EN

NO

PROCÉS

ASSOLIDA

POSPOSADA

ACCIONS

ASSOLIDA

Visites per als equipaments

Contes contats

Exàmens ACTIC

Xerrades adults i

Projecte

presentacions

zona

Vídeorecomanacions

Participació PV Idiomes

Programació

Comissió

conjunta

Petits Llobs

Jurat Premis

Política de

Vallirana

Col·lecció

Col·laborar amb la Diagnosi Ed.

Esporgada

Participar en “Lletra

Butlletins i

a lletra”

xarxes socials

22

EN

NO

PROCÉS

ASSOLIDA

POSPOSADA


ACCIONS

ASSOLIDA

EN PROCÉS

NO ASSOLIDA

Guies de novetats

Blog Difusió d’audiollibres Usos dels documents interns (memòries i Plans d’Acció) per millorar Anàlisi i Distribució de tasques Creació d’indicadors qualitatius Pla de Comunicació

23

POSPOSADA


3. Recursos 3.1. Recursos Humans A la biblioteca Josep Maria López-Picó treballa:  Una tècnica auxiliar  Una bibliotecària-directora. Des de mitjans d’octubre del 2017 fins a finals d’agost del 2018, la tècnica auxiliar, Empar González, va estar de baixa i es va substituir amb una persona d’un pla d’ocupació: Josep Perajuan. Al novembre, Josep va marxar i es van incorporar dues persones d’un pla d’ocupació: Rocío Pérez i Ma. José Cabeza de Vaca6. Vam tenir dues estudiants en pràctiques, Jèssica i Islam (de l’associació FEMAREC i de l’Institut Vall d’Arús) i una persona de serveis a la comunitat (Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya) Al llarg del 2018 s’han perdut 1.211 hores per baixes i indisposicions del personal. Durant el 2018 s’han comptabilitzat 2.037 hores de personal no de plantilla. Formació El 2018 s’han fet les següents accions formatives amb un total de 212 hores:  Habilitats directives per a les Direccions de Biblioteca: Rol directiu. Gerència del Servei de Biblioteques-Diputació de Barcelona (16 hores)  Postgrau: Prescripció Lectora. Universitat de Barcelona (144 hores)  Recursos electrònics. Gerència del Servei de Biblioteques-Diputació de Barcelona. (4 hores)  Catalogació. Gerència del Servei de Biblioteques-Diputació de Barcelona (4 hores)  Habilitats directives per a les Direccions de Biblioteca: Gestió d’equips. Gerència del Servei de Biblioteques-Diputació de Barcelona (16 hores)  Disseny i producció de projectes culturals. Gerència del Servei de Biblioteques-Diputació de Barcelona (12 hores)  Curs de catalogació RDA. Gerència del Servei de Biblioteques-Diputació de Barcelona i COBDC (16 hores) Assistència a Jornades, seminaris, conferències amb un total de 10 hores:  Jornades d’Accessibilitat i Diversitat 2018. Apropa Cultura (10 hores).

3.2. Recursos d’Infraestructures/Edifici-Equipaments L’edifici té problemes greus de manteniment:  No funciona l’aire condicionat/calefacció de la segona planta i despatx des del 2016. 6

L’auxiliar Empar Gonzàlez es jubila el 4 de gener del 2019.


Hi ha goteres al sostre del lavabo infantil sense solucionar. El sostre està tacat de fongs i cau a trossos.7  L’assecador de mans del lavabo d’adults no funciona.  L’entapissat d’algunes cadires està trencat i tacat.  Hi ha una paret plena de taques d’humitat a la sala d’adults. El caràcter provisional de l’equipament ha propiciat que no se solucionin tots aquests problemes. 

Durant l’any 2018 es van canviar, finalment, els extintors. També vam tenir un problema elèctric i es va haver de canviar el quadre elèctric de l’equipament. Equipament INFORMÀTIC Ordinadors de sobretaula destinats a l’ús públic OPACS Ordinadors de sobretaula destinats a treball intern Tauletes d’ús intern Impressora de carnets Impressora en color Impressora en blanc i negre Escàner Lectors de codis de barres Router Wi-Fi Ordinador portàtil d’ús intern

2 2 3 1 1 1 1 1 3 1 1

(Font: BibData. Diputació de Barcelona)

No tenim equipament audiovisual, ni canó, ni pantalla, ni equip de so. Tampoc disposem d’equipament de reprografia, ni arc antifurt. Es va espatllar la impressora de carnets i ens la van canviar per una nova. També es van instal·lar escriptoris virtuals a dos ordinadors de treball intern, dels tres que tenim. Quant a mancances de mobiliari, tenim només una cadira de treball amb un bon nivell ergonòmic, les altres dues de treball (despatx i taulell) no s’han canviat i no ho són.

7

Es soluciona a mitjans de març del 2019

25


3.3. Recursos Econòmics8 MANTENIMENT ORDINARI Informàtica Telèfon Subministraments Neteja Assegurances Altres manteniments TOTAL

AJUNTAMENT 0 535,3 1.263,06 11.688,73 100 0 13.587,09

DIPUTACIÓ 11.169,75 0 0 0 38,67 990,21 12.198,63

GENERALITAT 0 0 0 0 0 0 0

AJUNTAMENT 0 500 100 600

DIPUTACIÓ 423,97 90,62 0 514,59

GENERALITAT 0 0 0 0

AJUNTAMENT 2.072,92 0 2.072,92

DIPUTACIÓ 114,41 0 114,41

GENERALITAT 0 0 0

FONS DOCUMENTAL Llibres Llibres SAB Àudio Vídeo Subscripcions electròniques Subscripcions en paper TOTAL

AJUNTAMENT 567,86 0 0 0 0 0 567.86

DIPUTACIÓ 5.878,9 0 42 0 909 2.523 9.352,9

GENERALITAT 0 7.006,19 0 0 0 0 7.006,19

PERSONAL Bibliotecària Tècnica Auxiliar/Itinerant Pla d’ocupació TOTAL

AJUNTAMENT 0 25.148,62 2.909,06 28.057,68

DIPUTACIÓ 54.087,16 2.861,12

GENERALITAT 0 0

56.948,28

0

(Font: BibData. Diputació de Barcelona)

ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT Transports Material fungible Cànon préstec TOTAL (Font: BibData. Diputació de Barcelona)

ACTIVITATS Activitats Difusió TOTAL (Font: BibData. Diputació de Barcelona)

(Font: BibData. Diputació de Barcelona)

En el moment de realitzar la memòria no es disposen de totes les dades reals. En vermell les dades estimades utilitzant les de l’any anterior. Quan es disposin de dades actualitzades, s’afegiran a la memòria. 8

26


PRESSUPOST ANUAL TOTALS Manteniment ordinari 25.785,72 Altres despeses de fun. 1.114,59 Activitats 2.187,33 Fons documental 16.926,95 Personal 85.005,96 Serveis Centrals DIBA 3.530,53 TOTAL 134.551,08 El pressupost anual del servei suposaria un total de 134.551,08 € a l’any.

3.4. Fons documental LLIBRE Còmic Lectura fàcil Lletra gran Llibre TOTAL

2016 894

2017 782

2018 786

Creixement 4

82 46 16.616 17.638

84 46 15.868 17.780

95 46 15.254 16.181

11 0 -614 -599

2017 19 181 3 188

2018 19 206 3 228

Creixement 0 40 0 40

2017 3 460 5 335

2018 9 1126 4 468

Creixement 6 666 -1 671

2017 31 402 6 449

2018 30 412 6 448

Creixement -1 10 0 9

(Font: BibData. Diputació de Barcelona)

ENREGISTRAMENT SONOR Audiollibres CD Cassette TOTAL

2016 17 169 3 201

(Font: BibData. Diputació de Barcelona)

ENREGISTRAMENT VÍDEO Blu-Ray DVD VHS TOTAL

2016 1 331 3 296

(Font: BibData. Diputació de Barcelona)

MULTIMÈDIA CD-ROM Curs Llengua Joc PC/Videoconsola TOTAL

2016 33 403 13 459

27


(Font: BibData. Diputació de Barcelona)

ALTRES FORMATS Braille Làmina/foto Mapa Partitura TOTAL

2016 1 0 51 24 76

2017 1 1 56 25 83

2018 1 1 55 24 81

Creixement 0 0 -1 -1 -2

FONS DOCUMENTAL PER HABITANT

% DE RENOVACIÓ DEL FONS

La biblioteca J. M. López-Picó té un total de 18.081 documents (sense revistes). Però encara estem molt lluny de la mitjana (1,2 documents/hab. en comparació amb els 2,8 documents/hab. de la resta de municipis). Tenim un fons de Col·lecció Local de 450 documents, dels quals un 56% està exclòs de préstec. La biblioteca no disposa d’un fons especial, encara que té dos centres d’interès:  Racó de famílies amb 222 documents.

28


 Petits lectors (de recent creació) amb 84 documents. La dotació econòmica del SAB, i de l’OSIC, major que altres anys, i les dotacions econòmiques de la Diputació i Ajuntament i l’esporgada realitzada durant tot l’any han ajudat a renovar el fons. El tant per cent de renovació del fons se situa en un 8%, superior al 5,4% de la mitjana de poblacions.

4. Serveis i Programes 4.1. Dades dels usuaris USUARIS Usuaris nous % de la població amb carnet TOTAL USUARIS

2016 177 17.57% 2.580

2017 165 17,88% 2.644

2018 136 18,16% 2.702

(Font: BibData. Diputació de Barcelona)

Es veu un lleuger augment de totes les dades, excepte en usuaris nous. Però són totes, dades molt baixes.

USUARIS PER TIPOLOGIA Petits Lectors (0-4 anys) Infants (5-14 anys) Joves (15-24 anys) Adults (25-39 anys) Adults (40-64 anys) Gent Gran (+ 65 anys) Biblioteques Resta TOTAL

Usuaris inscrits 2017 17 428 562 520 842 222 6 47 2.644

Usuaris inscrits 2018 18 426 588 520 874 234 6 46 2.712

Alta nous usuaris 2017 12 85 14 16 25 8 0 5 165

Alta nous usuaris 2018 10 57 12 22 28 6 0 1 136

(Fonts: Cens de l’Ajuntament de Vallirana i BibData de la Diputació de Barcelona)

La dada més significativa és la de Joves (15-24 anys) que encara que amb percentatges baixos, destaca especialment. L’increment més notable s’ha produït en els grups d’edat d’Adults i Gent Gran.

29


4.2. Préstec. Préstec Interbibliotecari. Préstec a Entitats PRÉSTEC Préstecs a Entitats PI Deixat PI Rebut Doc. en préstec 1 vegada mínim PRÉSTECS

2016 74 175 612 18% 8.468

2017 62 285 604 19% 8.614

2018 56 330 348 19% 7.767

Creix. -6 45 -256 0% 847

(Font: BibData. Diputació de Barcelona)

El préstec a Entitats ha sofert un petit descens, possiblement explicat per les donacions de llibres procedents de l’esporgada. Ha augmentat força el PI deixat i ha baixat molt el PI Rebut. L’explicació, possiblement, és la selecció de fons més acurada que es realitza. El nombre total de préstecs ha baixat.

4.3. Servei d’accés a Internet i a programari d’Ofimàtica amb els ordinadors de la biblioteca i accés a la xarxa Wi-Fi. INTERNET Úsos d’Internet i + Úsos Wi-Fi

2016 1.256 2.904

2017 1.296 3.182

2018 1.290 3.307

(Font: BibData. Diputació de Barcelona)

Hi ha una lleugera baixada de tots els serveis d’accés a Internet, i una pujada de l’accés a la xarxa Wi-Fi, deguda a l’augment de l’ús dels telèfons intel·ligents.

4.4. Servei d’Informació i consulta La biblioteca dóna informació per via presencial, telefònica i en línia. Té una pàgina web en el lloc web de la Biblioteca Virtual de la Diputació de Barcelona i en el lloc web de l’Ajuntament de Vallirana i a més a més, realitza un Butlletí electrònic amb informació sobre activitats, serveis, notícies i novetats. Al llarg de 2017 se n’han fet 11 trameses de manera segmentada, amb un total de 12.196 enviaments, a 968 usuaris de la llista de correu virtual. També té compte en Facebook i Twitter i dóna aquest servei, mitjançant aquestes xarxes socials.

30


4.5. Activitats de foment de la lectura, creació i accés a la cultura ACTIVITATS Activitats adults Activitats infantils Activitats amb inscripció Activitats sense inscripció Visites escolars TOTAL ACTIVITATS

Sessions 41 23 41 23 17 81

Participants 348 495 300 543 418 1.261

(Font: BibData. Diputació de Barcelona)

Han augmentat les activitats d’adults i els participants. Les visites escolars es mantenen.

Al llarg del 2018 s’han fet: ACTIVITATS INFANTILS 

      

10 sessions de l’Hora del conte a càrrec de Petita Companyia, La Tribu juganera, Maria Coll, Sara Genovart, Moi Aznar, Margarida Barnús, Companyia Homenots, Glòria Arrufat i Mon Mas. Sessió de taller-conte a càrrec de David Juan. 17 Visites escolars de les escoles Ginesta, Pompeu Fabra, Verge del Roser, Barrufets i Talaia i visites dels nens i nenes dels casals de JOVI i Espai de créixer. Cloenda del projecte “Lletra a lletra fem municipi” Tallers gestió de l’amor i la vergonya. A càrrec de Gemma Monturiol i Ilumi Ramos. 1 sessió de Festa Pijama de Peluixos. 10 sessions de “Els meus dimarts”. A càrrec de Gemma Monturiol i Ilumi Ramos. 3 sessions de Tallers BiblioLabs: Introducció a Arduino, Introducció a la robòtica i Disseny 3D. Amb la col·laboració del Casal de Joves.

ACTIVITATS PER ADULTS     

10 sessions del Club de lectura El Cérvol. Coordinat per Ilumi Ramos. Xerrada La ciència com mai te l’havien explicat a càrrec d’Ignasi Llorente. Xerrada El Màking-off de l’òpera a càrrec de Sílvia Fortuny. 24 sessions de Tallers de relats curts. Amb la col·laboració del Servei de Català de l’Ajuntament de Vallirana. Trobada de clubs de lectura del municipi. Lectura en veu alta de textos de Manuel de Pedrolo. Amb la col·laboració de l’Escola d’Adults, Casal de la Gent Gran i del Servei de Català. 1 sessió de cinema: La sal de la tierra de Herbert Biberman.

31


Sortida a la Biblioteca de St. Boi (Jordi Rubió i Balaguer) per fer una trobada amb l’autor Martí Gironell.

4.6.

Serveis virtuals

SERVEIS VIRTUALS Pàg. vistes a la pàgina de la biblioteca de la Biblioteca Virtual Pàg. úniques a la pàgina de la biblioteca de la Biblioteca Virtual Pàg. vistes a la pàgina de la biblioteca del lloc web de l’Ajuntament Facebook nombre d’amistats (31/12) Twitter seguidors Pàg. Vistes al blog de la biblioteca

2017 1.419

2018 1.305

949

1.57

244

511

772 313 0

794 437 1029

El 2018 es fa servir Twitter i Facebook de manera habitual per difondre les nostres activitats, el nostre fons i els nostres serveis. Per unificar tots els serveis i informacions es va realitzar un blog: https://bibliotecadevallirana.blogspot.com/ i en ell, a més, es fa una recomanació setmanal de documents del fons.

5. Relacions amb altres entitats i equipaments La Biblioteca Josep Maria López-Picó participa en les iniciatives culturals del municipi i coopera amb els agents culturals i socials del territori per tal d’aconseguir els seus objectius que facilitin la cohesió social i l’accés a la cultura. Al llarg de 2018 ha col·laborat amb:  Centre Cultural Masia de Can Batlle. La biblioteca forma part del jurat dels Premis Puig Bernat, va participar en les activitats de Sant Jordi.  JOVI i Espai de créixer. En la realització de diverses visites temàtiques.  Consorci de Normalització Lingüística. En la realització del Taller de relats curts.  Amb el Centre d’Atenció Primària amb el projecte La lectura: un hàbit saludable.  Regidoria d’Educació. Col·laboració en la realització de la Diagnosi de l’Educació a Vallirana.  Centres educatius. En les visites escolars dels CEIP La Ginesta, Pompeu Fabra, Verge del Roser... i de les escoles bressol Barrufets, La Talaia i La Bressola amb visites i amb el projecte Biblioteques viatgeres. Amb les Bibliocaixes (caixes de contes per a les classes), amb La Ginesta i L’Olivera.  Casal de Joves. En la realització dels cursos BiblioLabs, en les seves instal·lacions.  Amb el Casal de la Gent Gran i l’Escola d’Adults. Proporcionant lots de llibres per als seus clubs de lectura.

32


  

Amb el la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona i la Regidoria d’Ensenyament. Projecte Lletra a Lletra fem municipi. Amb el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Participació en el projecte Llegir el teatre. Consell Comarcal del Baix Llobregat. En la creació, programació i realització de tallers per treballar les emocions amb els nens i amb l’activitat setmanal Els meus dimarts. Altres biblioteques de la zona. Participem en el grup de treball Clubs de lectura i Bibliollobs que engloba a tots els professionals responsables de l’àrea infantil, de les biblioteques de la zona. Creació de lots comuns per als clubs de lectura. I realitzem recomanacions per a la Biblioteca Virtual i el Prestatge d’Idiomes de la Biblioteca Virtual. Formem part de la Taula Feminista de Vallirana.

6. Difusió de la biblioteca A la biblioteca s’utilitzen diversos canals de difusió dels serveis, fons i activitats de la biblioteca.

Físics 

Es realitzen cartells de cada activitat i es distribueixen per tot el municipi (30 o 35 còpies aprox.). El disseny unificador dels cartells de totes les activitats del municipi ens ajuda a millorar la nostra visibilitat com a un equipament cultural més, però dificulta l’impacte del missatge. Mensualment, es realitza la guia de novetats Parc d’atraccions literàries que s’imprimeix sota demanda. Aquesta guia i l’exposició mensual de les novetats ajuda a lluitar contra la creença que com som una biblioteca petita, amb un petit pressupost, no tenim novetats; i a donar a conèixer el nostre fons. Es va realitzar un tríptic, adreçat al públic infantil, amb informació de la biblioteca. Es reparteix als nens que vénen a fer-nos una visita escolar i als que es fan el carnet per primera vegada. Punt de llibre amb les lectures de tot el curs del Club de Lectura El Cérvol. Permet la difusió del Club de lectura i a més a més, és útil per als membres del club, com a recordatori de les dates i els títols.

Virtuals 

S’informa tant a la Regidoria de Cultura, com a l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de les activitats que es realitzaran i ells les difonen en els seus canals habituals.

33


   

S’ha creat una llista de correu virtual segmentada. S’ha creat un Butlletí electrònic que s’envia mensualment a tots els membres de la llista de correu virtual. La guia mensual de novetats Parc d’atraccions literàries s’afegeix al Butlletí. S’utilitzen les xarxes de Facebook i Twitter per difondre activitats, serveis i fons de la biblioteca.

L’ús ampli de canals de difusió i de comunicació amb els usuaris és un dels nostres reptes. Per aconseguir-lo, serà imprescindible la realització d’un Pla de Comunicació, per això, s’afegeix com a projecte en el Pla d’Acció 2019.

7. Conclusions Per a la biblioteca Josep Maria López-Picó, aquest 2018 ha estat més ple de somnis que de canvis: mentre esperàvem un canvi d’ubicació que no es va produir, teníem canvis de personal, sobretot a final d’any, personal que s’havia de formar i que va suposar un nou repte. Però, sense tenir en compte les dificultats hem continuat amb el nostre objectiu principal: començar a construir un espai comú, d’intercanvi. Donar a conèixer les possibilitats que té la biblioteca com a centre d’oci, de lleure, de formació. Que tots els nostres conciutadans sàpiguen tots els serveis que tenim, què els hi podem oferir, què poden trobar. De les dades que apareixen en aquesta memòria es poden extreure algunes conclusions: ... Tenim, encara, molta feina a fer. Hi ha un percentatge molt petit de valliranencs que tenen carnet de la biblioteca. Ens hem donat a conèixer mitjançant les activitats, visites escolars, lligams amb entitats i equipaments, canals de difusió i de comunicació externa... però és una tasca de continuació. ... La majoria dels indicadors continuen mostrant un creixement, una pujada d’interès, cap als nostres serveis, al nostre fons i a les nostres activitats. ... Però les dades de comparació amb les biblioteques del nostre entorn no enganyen. No arribem als estàndards. Hem de fer els passos necessaris entre tots per intentar, com a mínim, apropar-nos. ... Necessitem aquest canvi d’ubicació promès. Perquè, estem segures, suposarà una oportunitat, un fet que aportarà dinamisme i il·lusió, no només al personal de la biblioteca, que també, sinó a tots els nostres usuaris i usuàries i als que encara no ho són, però poden ser-ho.

34

Profile for Biblioteca Vallirana

Memòria 2018  

Memòria de l'any 2018 de la Biblioteca Josep Maria López-Picó

Memòria 2018  

Memòria de l'any 2018 de la Biblioteca Josep Maria López-Picó

Advertisement