Page 1

Creativitatea - putere de creație, de invenție!

Când vorbim despre creativitate, majoritatea dintre noi ne gândim în primul rând la domeniul artistic: pictură, literatură, muzică, dans. Când spunem imaginaţie, visare, fantezie, gândul ne zboară mai ales la perioada copilăriei. Fiind un termen foarte cunoscut, fiecare dintre noi ştim câte ceva despre creativitate. Artiştii, oamenii de ştiinţă, profesorii, toţi ne-au format o imagine despre ce înseamnă să fii creativ. Din păcate, uneori acest cuvânt poate fi înţeles greşit. Cred că orice discuţie referitoare la cum să ne dezvoltăm creativitatea trebuie să înceapă cu o înţelegere mai bună a acesteia. Creativitatea este un termen foarte generos care de-a lungul timpului a fost definit în sute de feluri. În principal, când vorbim despre creativitate ne referim la 3 aspecte: la produsele creative, la trăsăturile de personalitate ale persoanelor creative şi la gândirea creativă.

Produsele creative Produsele creative sunt roadele actului de creație. Pentru ca o pictură, obiect sau idee să fie considerată o creaţie, este necesar să îndeplinească mai multe condiţii: să fie originală, adică să fie deosebită faţă de alte produse similare să fie valoroasă, adică să nu fie un produs de duzină sau un kitsch să aducă ceva nou, adică să nu repete o idee deja existentă


să fie utilă, adică să aibă un scop şi să împlinească o nevoie a cuiva.

Creativitatea ca trăsătură de personalitate Creativitatea poate fi văzută ca o trăsătură pe care fiecare o are mai mult sau mai puţin dezvoltată. Chiar dacă nu produc opere de artă sau nu fac invenţii, mulţi oameni dau dovadă de creativitate în viaţa de zi cu zi. Copiii își manifestă din plin creativitatea în activitățile pe care le fac. Interesul, curiozitatea, spontaneitatea, deschiderea la nou, tendința de a îmbina realul cu fantasticul, toate aceste ingrediente necesare creativității se manifestă în copilărie. Cu timpul și mai ales odată cu începerea școlii, creativitatea pare a intra în declin. Picasso spunea: „Orice copil este creativ. Problema este cum să îl faci să rămână aşa şi când creşte. Deşi toţi ne naştem cu potenţial creativ şi îl manifestăm în copilărie, dacă nu ne cultivăm constant creativitatea riscăm să ne pierdem această calitate. Pentru a-și folosi potențialul creativ adulții trebuie să aibă dezvoltate și alte trăsături de personalitate: independenţă, încredere în sine, deschidere la nou, tolerarea ambiguităţii, simţ critic.

Gândirea creativă Creativitatea poate fi văzută nu numai ca o trăsătură de personalitate ci și ca un mod de a gândi. Contrar părerii larg răspândite că ne folosim creativitatea mai mult în artă, se pare că de cele mai multe ori apelăm la aceasta când trebuie să rezolvăm o problemă. Avem nevoie de creativitate mai ales în situaţiile ambigue, incerte, în care nu există o soluţie uşor de găsit, ci trebuie să descoperim singuri ce e cel mai bine să facem. În aceste situaţii este important să ne putem gândi la un număr cât mai mare de idei, din care să le putem selecta pe cele mai potrivite. Pentru ca un proces creativ să înceapă trebuie mai întâi să trecem în revistă soluţiile familiare sau deja încercate la respectiva problemă. Dacă acestea nu se pot aplica în situaţia prezentă începe un proces de căutare a unor idei noi, cele deja încercate fiind ignorate. După ce apare o idee nouă, se evaluează cât este de aplicabilă şi convenabilă. Dacă nu este destul de satisfăcătoare începe căutarea unei noi idei. Așadar, Biblioteca „Transilvania”, vă propune dragi cititori, o amplă expoziție de carte, cu această tematică incitantă, deoarece în momentele în care dăm dovadă de creativitate nu apelăm numai la imaginaţie şi la emoţii, ci şi la gândire. Deşi este important să producem un număr cât mai mare de idei, este la fel de important şi să le judecăm critic şi să găsim modalităţile cele mai potrivite de a le pune în practică. Pentru că suntem convinși de valoarea creativității atât pentru copii cât și pentru adulți, credem că este util să vorbim despre factorii de mediu care dezvoltă sau inhibă creativitatea şi despre modalităţile concrete prin care ne putem ajuta utilizatorii să îşi manifeste creativitatea.

Lectură plăcută!


Anucuţa, Lucia. Jocurile de creativitate / Lucia Anucuţa, Partenie Anucuţa. – Timişoara : Ed. Exelsior, 1997. – 158 p. Această lucrare, elaborată de doi specialişti în domeniul psihopedagogiei, fructifică o experienţă de peste 20 ani, legată de stimularea potenţialului intelectual şi creativ al copiilor de vârstă şcolară mică (şi nu numai). Lucrarea se adresează, aşadar, specialiştilor în domeniu (educatori, învăţători, profesori, studenţi), părinţilor, bunicilor, precum şi tuturor celor interesaţi de creativitatea infantilă, tuturor celor preocupaţi de inepuizabilele rezerve imaginative ale personalităţii în formare.

Bărbulescu, Gabriela, Borțeanu, Silvia, Călin Marilena ș. a. 175 de jocuri pentru preșcolari și școlarii mici / Gabriela Bărbulescu, Silvia Borțeanu, Marilena Călin ș. a. – București : Litera, 2015. – 79 p. Bunicile noastre nu duceau lipsă de idei iscusite pentru a veni de hac micilor preocupări cotidiene cu ajutorul unor produse naturale ieftine, adevarate „minuni”, pe care le stiau numai ele. Grație acestui ghid bogat ilustrat, veți descoperi multe soluții ale unei


înțelepciuni ancestrale, ușor de pus în practică și a căror eficiență nu trebuie trecută cu vederea.

Bocoș, Mușata-Dacia. Instruirea interactivă: repere axiologice și metodologice / MușataDacia Bocoș. – Iași : Polirom, 2013. – 470 p.

„Volumul Instruirea interactivă, oferă repere teoretice şi aplicative uşor de preluat, de adaptat şi de utilizat în practicile participative, prezentând elemente operaţionale de pedagogie activă şi interactivă, designuri curriculare activizante, comentarii şi sugestii didactice. Practicile educative moderne pun din ce în ce mai mult accent pe activizare, considerată premisa unei instruiri şi formări eficiente. Informaţiile de ultimă oră, ilustrate cu numeroase exemple practice concepute de colaboratori care predau la toate nivelurile de învăţământ, vin în sprijinul studenţilor, formatorilor, teoreticienilor din domeniul ştiinţelor educaţiei şi cadrelor didactice care urmăresc realizarea unei instruiri interactive eficiente.” (editorii)


Bolles, Richard N. Ce culoare are parașuta ta? 2013: Manual practic pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă și pentru cei care doresc să-și schimbe cariera / Richard N. Bolles ; trad. : Mihaela Sofonea. – București Publica, 2013. – 433 p. Ce culoare are parasuta ta? Este cea mai populara carte de management al carierei din lume, revista Time incluzând-o pe lista celor mai bune o sută de cărți de non-ficțiune, scrise începând cu anul 1923. De asemenea, The Library of Congress a inclus-o în primele douăzeci și cinci de cărți din istorie cu un impact major asupra vieților oamenilor. Până la ora actuală, cartea s-a vândut în peste zece milioane de exemplare în toată lumea, fiind revizuită anual. A fost tradusă în douăzeci de limbi și este utilizată ca ghid de dezvoltare în carieră în douăzeci și șase de țări. „Nu există un asemenea concept, precum cel de „angajatori”. Toate generalizările despre „angajatori” (inclusiv cele din această carte) sunt pur și simplu convenții mentale. Între „angajatori” există diferențe ca de la cer la pământ. „Angajatorii” dau dovadă de o gamă largă de atitudini, au idei extrem de diferite cu privire la modul de angajare, adoptă o mare diversitate de tehnici în desfășurarea interviurilor de angajare. Nu aveți cum să prevedeți atitudinea unui angajator, pornind de la atitudinea altuia. Există milioane de angajatori diferiți, distincți și care nu au nicio legatură unii cu alții. Dacă nu aveți mintile rătăcite, o reputație îndoielnică și nu duhniți de la o poștă, dacă știți într-adevăr ce talent aveți, vă garantez că există un angajator, care vă caută. Trebuie doar să nu vă dați bătuăi. Anumiți angajatori vă vor cu adevărat. Treaba dumneavoastră e să-i găsiți.” - Richard Bolles


Egan, Kieran. Imaginația în predare și învățare / Kieran Egan; trad. : Ștefania Popenci, Polixenia Olar. – București : Didactica Publishing House, 2008. – 127 p. O carte care deschide calea către soluțiile necesare depășirii obstacolelor, ce stau în calea punerii în practică a imaginației, în procesul educației.

Goldberg, Sally. 50 de activități interactive pentru dezvoltarea copilului / Sally Goldberg; trad. : Miruna Andriescu. – Iași : Polirom, 2009. – 269 p. Vreți să vă jucați mai mult cu copilul dumneavoastră și să-i stimulați dorința de cunoaștere? Volumul descrie numeroase jocuri, pe care cei mici le vor adora și care pot fi adaptate în funcție de vârstă. De la „Cuburile colorate” la „Cifrele de burete”, aceste activități îi ajută pe copii să învețe culorile, formele,


literele și numerele, iar pe părinți – să-și cunoască mai bine copiii și să le asigure un mediu familial echilibrat.

Granaci, Lidia. Jocul creativ: Îndrumar metodic / Lidia Granaci, Galina Grădinari. – Chișinău: Epigraf, 2014. – 136 p. Locul jocului creativ în viața copilului este conferit de faptul că satisface dorința firească de manifestare, de acțiune și de afirmare a independenței. Prin jocul creativ copilul învață să descifreze lumea reală, jocul fiind un exercițiu pregătitor pentru viață și se prezintă ca un agent de dezvoltare, de expansiune a personalității în devenire. Jocul creativ ar trebui practicat sistematic la toate etapele procesului educativ: preșcolară, primară, gimnazială, liceală – în cadrul orelor și activităților extracurriculare.

Grant, Wendy. Îndrăzneşte săţi schimbi viaţa! / Wendy Grant; trad. : Mihaela Cristescu-Gafencu. – Bucureşti : Teora, 1993. – 123 p. În lumea noastră frenetică, simțim uneori că suntem depășiți de evenimente și că mergem spre nicăieri, într-o periculoasă derivă. Mai grav: uităm cum să ne simțim bine și cum să ne distrăm. Dar viața nu trebuie să fie cenușie și monotonă


dacă îndrăznim să ne schimbăm! Cum să procedăm? Prin metodele vizualizării creative, această carte vă va ajuta să:  să vă exprimați emoțiile  vă înfruntați temerile  renunțați la iluzii deșarte  dobândiți succesul și fericirea  fiți creativ  fiți dumneavoastră înșivă!

Hedges, Patricia. Personalitate și temperament: ghidul tipurilor psihologice / Patricia Hedges; trad. : Anamaria Schwab. – Ed. a 3-a. – București: Humanitas, 2006. – 186 p. Iei o decizie, pornind de la fapte sau de la intuiție? Îți planifici viața sau te lași „luat de val”? Îți formezi opiniile imediat sau după o îndelungă reflecție? Îți „reincarci bateriile” in mijlocul semenilor sau în singurătate? Înclinațiile naturale îți definesc personalitatea, iar felul de a te comporta, temperamentul. Asa cum aparții uneia din cele 12 zodii, te încadrezi într-unul din cele 16 tipuri de personalitate ale clasificării Myers-Briggs. Această clasificare, care a condus la un complex test de personalitate folosit astăzi de marile firme pentru angajarea de personal, derivă din celebrele tipuri psihologice ale lui C. G. Jung. Acest ghid te invață să determini personalitatea și temperamentul oricărui om. Îți vei cunoaște mai bine firea și reacțiile în situațiie-cheie ale vieții și vei deveni, poate, mai înțelegător cu cei diferiți de tine.


Kaduson, Heidi Gerard. 101 tehnici favorite ale terapiei prin joc / Heidi Gerard Kaduson și Charles E. Scaefer; trad. : oana Munteanu. – București : Editura Trei, 2015. – 564 p.

Pornind de la tendinţa naturală a copilului de a imagina roluri şi de a construi poveşti relevante pentru viaţa sa interioară, terapia prin joc este larg folosită în abordarea problemelor psihice ale copiilor şi adolescenţilor. Cele 101 tehnici prezentate în acest volum oferă psihologilor, educatorilor, dar şi părinţilor şi pediatrilor un instrument eficient pentru a-i ajuta pe cei mici, săşi verbalizeze emoţiile, să-şi gestioneze furia, să facă faţă pierderilor şi doliului, dar şi să vindece vechi răni, cum sunt cele pricinuite de abuzuri şi traume. Cartea include contribuţiile unor autorităţi mondiale în terapia prin joc, cu orientări variate, de la psihodinamică la cognitiv-comportamentală. De asemenea, diversele tehnici, utile atât în evaluare, dar şi în cură, sunt grupate în şapte secţiuni: de la poveşti vindecătoare şi arte plastice la jocuri de grup şi marionete.


Kotter, John P. Inima schimbării : povestiri adevărate despre felul în care oamenii își transformă organizațiile / John P. Kotter, Dan S. Cohen : trad. : Dan Criste. – București : Meteor Press, 2008. – 159 p. Kotter și Cohen pătrund în profunzimea subiectului schimbării cu scopul de a ne arăta în ce constă esența înfăptuirii ei reale. Apelând la povestiri convingătoare, adevărate, spuse de oameni aflați în focul luptei, autorii atacă problema fundamentală a oricărei transformări majore: ce trebuie să faci, în afara faptului de a-ți transmite mesajul, pentru a schimba cu adevărat comportamentul oamenilor? Pentru oamenii aflați în diverse ipostaze ale existenței și pentru companiile aflate în diverse etape ale schimbării, această lucrare densă, gravă surprinde esența - și maniera de realizare - a unei schimbări încununate de succes. John P. Kotter, expert de renume mondial în conducerea afacerilor și profesor la Harvard Business School, este autorul mai multor cărți, printre care și al lucrării „Ce fac liderii cu adevărat. Dan S. Cohen este director la Deloitte Consulting LLC.

Landsberg, Max. Motivarea / Max Lansberg ; trad. : Alexandra Borș. – Ed. a 2-a. – București : Curtea Veche Publishing, 2008. – 150 p. Cum aţi defini dumneavoastră motivaţia? Nu vi se pare greu să găsiţi cuvintele care ar descrie forţa interioară pe care o simţim ori de câte ori dorim să punem în practică o viziune proprie? Provocarea de a da această definiţie şi


de a-i ajuta pe cei ce doresc să-şi consolideze strategiile motivaţionale l-au determinat pe autor să scrie această carte. Aşa cum existã o legătură între yin şi yang în taoism, aşa este legată motivaţia personală de motivaţia celorlalţi. Nu putem motiva pe nimeni dacă nu suntem capabili să ne motivăm pe noi înşine, iar motivaţia stă la baza tuturor activităţilor noastre. Cu ajutorul cărţii veţi putea să vă însuşiţi câteva modalităţi simple de dezvoltare a competenţelor motivaţionale proprii, astfel încât să puteţi beneficia de o strategie a dvs. În partea a doua a cărţii veţi primi noţiuni de psihologie practică pentru a-i putea ajuta şi pe alţii să fie motivaţi, aptitudine absolut necesară managerilor şi nu numai lor. A motiva este un obicei pozitiv, obişnuiţi-vă să-l puneţi în practică şi bucuraţi-vă de acest dar.

Moldoveanu, Maria. Mentalitatea creativă : perspectivă psihologică / Maria Moldoveanu. – Bucureşti : Ed. Coresi, 2001. – 237 p. Lucrarea tratează mentalitatea creativă, ca ansamblu de idei, concepții, predispoziții, reprezentări, credințe, prejudecăți, convingeri ș.a., proprii indivizilor creatori, caracteristice pentru felul lor de a se manifesta.


Moore-Kennedy, Eileen. Educaţie inteligentă pentru copii inteligenţi / Mark S. Lowenthal; trad. : Aurelia Ulici. – Bucureşti : Litera, 2016. – 352 p. Copiii noștri, deși inteligenți, pot avea dificultăți la școală și în viață din diverse motive: fie sunt perfecționiști, fie se tem de efort, fiind obișnuiți cu succesele imediate, fie au dificultăți în a se înțelege cu cei de vârsta lor. Cartea de față reprezintă o soluție concisă și plină de idei practice, pe care le putem folosi pe măsură ce copiii cresc și se dezvoltă. Strategiile descrise de autori, psihologi cu experiență, pot fi puse în aplicare în viața de zi cu zi, ajutându-i pe copii să își gestioneze sentimentele, să le placă învățătura și să își construiască relații armonioase, pentru o viață împlinită.

Munteanu, Anca. Incursiuni în creatologie / Anca Munteanu. – Timișoara : Augusta, 1994. – 362 p. Orice carte cuprinde o promisiune! Titlul este un fel de bilet de intrare pentru o aventură intelectuală încărcată de imaginație, de implicație și de emoționalitate. La capătul ultimei pagini poți fi obosit, dezamăgit, încântat, tulburat... Cartea de față promite implicarea într-un univers deosebit, cel al


creativității. Promisiunea este incitantă. Autoarea trece prin universul promis cu eleganță, înțelepciune și un fel de tacită plăcere contaminantă... Are un stil aparte, chiar și înnobilat de tente metaforice și de o căldură încărcată de subtilități și eleganță, foarte departe de limbajul de lemn, ce, înșirând banalități pe puncte, se declară științific. (Prof. univ. dr. Ursula Șchiopu)

Osho. Creativitatea. Descătuşarea forţelor interioare / Osho; trad. : Lidia Grădinaru. – Bucureşti : Litera, 2014. – 193 p. Învațăturile lui Osho, unul dintre cei mai cunoscuți lideri spirituali ai secolului XX, răstoarnă tiparele clasice de gândire, provocându-ne la o permanentă punere sub semnul întrebării a certitudinilor și la un proces de conștientizare de sine. Cărtile din seria „Incursiune într-un nou mod de viață” prezintă viziunea lui Osho, privind cele mai importante probleme pe care și le pun oamenii interesați de știința transformării de sine și de o spiritualitate adaptată la provocările cotidiene ale vieții contemporane.

Osho. Inteligenţă. Reacţionează creativ la prezent / Osho; trad. : Lidia Grădinaru. – Bucureşti : Litera, 2014. – 229 p. Dacă cineva vrea să devină lider, trebuie să facă un lucru - să-ți distrugă, cumva, inteligența. Să te clatine din rădăcini, să te facă să-ți fie frică. Trebuie să te fac, să nu mai ai încredere în tine, asta e o condiție indispensabilă. Dacă ești inteligent, îți rezolvi singur problemele.


Peale, Norman Vincent. Forța entuziasmului / Norman Vincent Peale ; trad. : Andreea Rosemarie Lutic. – București : Curtea Veche Publishing, 2002. – 209 p. Scrierile şi activitatea lui Norman Vincent Peale au marcat puternic societatea americană în cea de a doua jumătate a secolului XX. El a fost nu numai un teolog, ci şi un om de acţiune, care a reuşit săşi pună în practică ideile. Prin metoda gândirii pozitive, el a ajutat milioane de oameni şi a contribuit în mare măsură la conturarea unei noi concepţii despre viaţă şi relaţiile interumane în lumea civilizată. În timp ce gândirea pozitivă defineşte modul în care putem aborda problemele, entuziasmul este ceea ce dă forţă acţiunilor noastre. Entuziasmul poate delimita graniţa dintre succes şi eşec. Este o armă împotriva mediocrităţii şi ne învaţă cum să ne folosim aptitudinile, vitalitatea şi resursele creatoare interioare. Este forţa care îi transformă pe oameni în făuritori de miracole. Dă naştere la îndrăzneală şi curaj, întăreşte încrederea, ne ajută să ne depăşim îndoielile. Creează energie şi este sursa tuturor realizărilor. Oricine poate fi entuziast o oră; important este să ne păstrăm entuziasmul întreaga viaţă. Dacă ne vom folosi inteligenţa, pasiunea şi motivaţia profundă, ne vom putea împlini orice dorinţă. Citind cartea lui Norman Vincent Peale, veţi descoperi ingredientul care poate transforma o viaţă anostă într-una pasionantă. Entuziasmul înseamnă să-ţi pese cu adevărat.


Petean, Ana & Mircea. Ocolul lumii în 50 de jocuri creative / Ana & Mircea Petean. – ClujNapoca : Ed. Limes, 2005. – 212 p. Prin joc poți face ocolul lumii de mai multe ori în aceeași zi. Fantezia și creația sunt la ele acasă în cetatea jocului. Orice adult care lucrează sau se îngrijește de copii, nu poate ignora importanța jocului. Ana și Mircea Petean ne invită să facem cu ei Ocolul lumii in 50 de jocuri creative, pentru a descoperi universul minunat al jocului cu cuvintele și rolul său atât terapeutic, cât și de stimul al dezvoltării.

Petean, Ana & Mircea. Ocolul lumii în 50 de jocuri creative / Ana & Mircea Petean. – ClujNapoca : Ed. Dacia, 1996. – 208 p. La începutul cărții „Ocolul lumii in 50 de jocuri creative”, pedagogii Ana și Mircea Petean subliniază importanța jocului și trec în revistă descoperirile în domeniul psihologiei, care au dezvăluit rolul sau pentru dezvoltarea armonioasă a psihicului uman. De la Freud, Winnicott, Adler, Piaget până la școala behavioristă și teoriile cognitiviste și nu numai, toți au


abordat jocul ca tehnică esențială în practica terapeutică nu numai cu pacienții copii, ci și cu adulții. Autorii prezintă patru categorii de jocuri - literale, lexicale, retorice și de imaginație. Primele două tipuri „favorizează pregătirea procesului creativ, faza desprinderii de cotidian și a plonjării în marea cuvintelor”. Celelalte două, și mai ales cele de imaginație, „oferă climatul propice desfășurării fazelor de incubație și iluminare. Sunt jocuri care contribuie la educarea imaginației și a fanteziei creatoare.” Jocurile literale presupun substituiri, amalgamări, combinări de litere, care generează sensuri și chiar cuvinte noi. Jocurile lexicale și cele retorice presupun asocieri, analogii, combinări, care generează construcții verbale noi. Iar jocurile de imaginație sunt sub zodia nesfârșitei fantezii care generează imagini și viziuni noi. Este o carte unde toți găsesc în ea resurse valoroase de idei de joc și jocuri pentru a stimula imaginația, creativitatea și pentru a exersa comunicarea în diferitele ei forme.

Pinker, Steven. Cum funcționează mintea / Steven Pinker; trad. : Radu Trif. – București : ALLFA, 2009. – 725 p. În această carte extraordinară, Steven Pinker, unul dintre liderii cercetărilor din ştiinţele contemporane ale cogniţiei, explică într-un limbaj accesibil publicului larg, ce este mintea, cum a evoluat şi cum ne permite ea să vedem, să gândim, să simţim, să râdem, să interacţionăm unii cu ceilalţi, să ne bucurăm de operele de artă sau să ne cufundăm în misterele vieţii. Cum funcţionează mintea este o sinteză amplă a celor mai reuşite explicaţii ale vieţii noastre mentale, care au fost propuse în ştiinţele cogniţiei şi în biologia evoluţionistă, apelând la teorii care merg de la neuroştiinţe la economie şi psihologie socială. „Cititorii cărţilor anterioare ale lui Pinker vor fi încântaţi să descopere că există un „nou Pinker”… Cum funcţionează mintea este atât o lucrare de popularizare a ştiinţei, inteligent


scrisă şi plăcută la citit, cât şi o excelentă operă ştiinţifică. Pinker este un scriitor de clasă şi merită toate laudele şi superlativele pe care le-a primit.” Mark Ridley, The New York Times Book Review Cum funcţionează mintea a primit nenumărate distincţii literare şi ştiinţifice.

Politicile culturale locale ca stimulent al schimbării. – Chișinău : Arc, 2011. – 620 p. Este o carte deosebită cu o tentă de provocare. Constă dintr-o colecție de eseuri, care abordează critic politica cu privire la cultură și la managementul culturii. Oferă o varietate extinsă de puncte de vedere, care reflectă diversele provocări ale managementului culturii și ale elaborării politicilor în domeniul culturii.

Popescu, Valeriu. Culegere de sfaturi pentru un om de lume / Valeriu Popescu. – Chişinău : Prut Internaţional, 2004. – 190 p. Este o carte de formule ale fericirii, despre importanța lecturii, despre balsamul politeții, despre curajul civic, despre pericolul drogurilor. Un ghid practic de îndrumare a tânărului pe drumul plin de capcane ale unei lumi tulburate și


amenințătoare. Dar și sfaturi pentru dascăli sau părinți, găsim aici, pentru că aceștia, de multe ori, nu sunt decât foști tineri dezorientați, care n-au avut ocazia să citească mai demult o astfel de carte. (Emil Hurezeanu)

Rashid, Karim. Design your self : regândește modul în care trăiești, iubești, muncești și te joci / Karim Rashid : trad. : Lia Potec. – București : Publica, 2008. –327 p.

     

Interesantă şi provocatoare, cartea nu vă va lasă indiferenţi. Tonul categoric al recomandărilor şi siguranţa cu care autorul îşi susţine teoria despre viaţă şi stil de viaţă captivează şi intrigă. Dacă nu veţi subscrie convingerilor lui Karim Rashid, veţi zăbovi negreşit asupra problemelor pe care le ridică, de la cum să-ţi pregăteşti bagajul, cum să-ţi îngrijeşti tenul şi cum să-ţi mobilezi casa, la cum să îţi trăieşti viaţa socială, sau să comunici în dragoste. Este perspectiva unui designer asupra vieţii de zi cu zi, asupra detaliilor care alcătuiesc rutina şi pe care le puteţi analiza şi adapta personalităţii proprii, dând acea notă de stil şi pasiune care să vă plaseze mereu în prezent. Sunt concluzii şi sfaturi care ar trebui “să vă inspire să deveniţi cea mai bună creaţie a voastră”, fiindcă autorul crede că „oamenii sunt pe pământ pentru a crea”. Cu viziunea, creativitatea şi simţul practic al unui designer, Karim Rashid oferă, în capitole concise, la obiect, un set complet de sugestii pentru viaţa ta: Cum să adaugi prin scădere, şi, cu mai puţin, să obţii mai mult pentru casa ta Cum să-ţi decorezi spaţiul în stil „minimalist senzual” Cum să te menţii în formă Cum să îmbrăţişezi tehnologia Cum să fii diferit şi să îţi creezi propriul stil vestimentar Cum poti să te relaxezi gătind


     

Cum să alegi locaţia pentru sex Cum să păstrezi echilibrul în cuplu Cum să-ţi compui liste „De făcut” anuale, lunare, săptămânale, zilnice. Cum să-ţi reconfigurezi biroul Cum să foloseşti culoarea Cum să-ţi păstrezi prietenii

Roco, Mihaela. Creativitate și inteligență emoțională / Mihaela Roco. – Iași : Polirom, 2001. – 248 p. Combinând viziunea științifică cu cea aplicativ-practică, lucrarea „Creativitate și inteligența emoțională”, abordează cele mai noi și incitante aspecte legate de creativitate și prezintă concluziile-sinteză ale cercetărilor desfășurate în domeniu. Răspunsurile unor întrebări cheie – „Ce relații există între creativitate și complexele psihice ale persoanei?”, „Cum influențează inteligența emoțională creativitatea”?, „Cât de creativi suntem” - reprezintă rodul bogatei activități de cercetare științifică și al documentării recente a autoarei în calitate de visiting professor în SUA, Belgia și Franța.


Roșca, Al. Creativitatea generală și specifică / Al. Roșca. – București : Ed. Academiei Republicii Socialiste România, 1981. – 272 p. Forma principală a relației active a omului cu lumea dinafară este activitatea, iar forma fundamentală a activității umane este munca în aspectele ei multivariate, munca muncitorului, a artistului, a omului de știință, a omului politic, a inginerului etc. În aceste forme diferite de activitate, se manifestă și creativitatea.

Simister, C. J. Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei şi creativităţii copiilor / C.J. Simister; trad. : Cezar Petrilă şi Ioana Panţir. – Iaşi: Polirom, 2011. – 268 p. Şcoala joacă un rol educativ important, dar există lucruri esenţiale pentru viitorul copiilor care nu figurează în programa de învăţămînt. Curiozitatea, gândirea flexibilă, perseverenţa, determinarea şi disponibilitatea de a-ţi asuma riscuri sunt obligatorii dacă vrei să ai succes. Cartea cuprinde activităţi şi jocuri pentru copii de toate vârstele, care pot fi


adaptate celor mai diverse situaţii: în aer liber sau la biroul de lucru, în excursie, în maşină sau chiar la muzeu. Cu ajutorul lor, părinţii îi pot ajuta pe copii să-şi dezvolte spiritul de iniţiativă şi creativitatea, să înveţe din greşeli pentru a progresa şi să-şi îmbunătăţească abilităţile de comunicare.

Sullivan, Dan. Învață din trecut, gândește în viitor / Dan Sullivan, Caterine Nomura; trad. : Silvia Sbârnă. – București : Curtea Veche Publishing, 2006. – 114 p. „Învaţă din trecut, gândeşte în viitor” oferă zece legi simple pe care oricine le poate aplica pentru a menţine o perspectivă inovativă şi mereu proaspătă asupra vieţii şi a lumii din jur. Prin exemplele unor poveşti adevărate, Sullivan şi Nomura ilustrează fiecare dintre cele zece legi şi demonstrează cât de importantă este şi cea mai mică schimbare în gândire, indiferent de vârstă, salariu sau post pentru a trece cu succes peste toate obstacolele. Odată ce începi să integrezi aceste legi în propria viaţă, niciodată nu vei mai fi depăşit, ele nu se vor degrada şi te vor conduce către fericire şi împlinire deplină. Dan Sullivan este un inovator, şi un gânditor conceptual de excepţie şi are peste treizeci de ani de experienţă ca renumit orator, consultant, organizator strategic pentru persoane şi companii antreprenoriale.


Wagner, Tony. Formarea inovatorilor: cum crești tinerii care vor schimba lumea de mâine / Tony Wagner; trad. : Anca Sevcenco. – București : Editura Trei, 2014. – 350 p. Ce fel de educaţie poate ajuta copiii de azi, pentru a reuşi în era informaţiei şi a inovării? Cum poate fi încurajată creativitatea tinerilor angajaţi? În ce mod părinţii pot cultiva curiozitatea şi inventivitatea celor mici? Plecând de la triunghiul joc-pasiunedeterminare, Tony Wagner reface traseul formativ al câtorva dintre cei mai străluciţi inovatori ai zilelor noastre, de la inginerul care a contribuit decisiv la crearea primului iPhone, la activişti sociali care născocesc, în Africa, „biciclete" ieftine pentru depănuşat. Pe lângă interviurile cu aceste minţi pline de creativitate, Wagner discută şi cu profesorii şi părinţii acestor inovatori. Scopul său este să arate cât de importantă este o copilărie în care sunt încurajate pasiunile celor mici şi cât de mult contează modelul personal al dascălilor dedicaţi. De asemenea, sunt descrise câteva dintre liceele şi facultăţile americane cele mai vizionare ca programă şi ca abordare interdisciplinară. „Cum putem da fiecărui copil sau tânăr şansa de a fi creativ şi de a fi educat pentru inovaţie? Cum ne asigurăm că viitorii «transformatori» ai lumii sunt pregătiţi să răspundă provocărilor? Profesorul de pedagogie Tony Wagner dă răspunsuri şi soluţii surprinzătoare în această carte, pe care o recomand în primul rând celor care au fost împiedicaţi cel puţin o dată să fie inovatori...” (Prof. univ. dr. Lucian Ciolan, coordonatorul colecţiei „Educaţie şi formare”, decanul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti)


Weston, Anthony. Creativitatea în gândirea critică / Anthony Weston; trad. : Sînziana Costache. – Bucureşti : Ed. ALL, 2008. – 134 p. Această carte își propune să fie în primul rând un text suplimentar pentru un curs de gândire critică, pentru studenți sau liceeni, deși invită și la studiu individual, și ar trebui să fie folosit și în workshopurile de creativitate. În ceea ce privește partea de gândire critică, această carte nu este exhaustivă: într-adevăr, multe dintre abilitățile analitice și argumentative nici nu sunt menționate aici. Scopul cărții este să supună atenției o calitate, care este de cele mai multe ori ignorată. A fi capabil să vezi lumea în lumina posibilității, este o abilitate vitală. Secțiunea de exerciții se încheie printr-o provocare adresată studenților, de a folosi ideile lor în lumea reală și de a schimba modul în care funcționează anumite lucruri. Acest lucru nu este ușor de realizat, și nici nu suntem obișnuiți să procedăm astfel, dar rezultatul nu este doar o transformare a lumii (să sperăm), ci o transformare a studenților și a întregii comunități. Încercați să încheiați cursul cu o astfel de sarcină, sau cu un astfel de proiect.

Creativitatea înseamnă străpungerea lumescului pentru a găsi minunatul!


Fantezia, imaginaţia şi creativitatea dau şarm existenţei Beruşca, Aurelia. Ghid metodologic al serbărilor şcolare / Aurelia Beruşcă. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 2008. – 111 p. Menită să aducă frumosul artistic în viaţa copiilor, serbarea şcolară contribuie, prin multiplele sale valenţe educative, la educarea estetică a elevilor, la dezvoltarea creativităţii, a spiritului de colaborare, la dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la o echipă în care fiecare copil este pus în faţa îndeplinirii unui rol, la dezvoltarea dragostei faţă de artă, atât prin contactul cu opera de artă (literară, muzicală, coregrafică, teatrală etc.), cât şi prin creaţii artistice, fie ele ca produse ale artelor, fie prin interpretarea artistică a acestora. Cartea conţine indicaţii metodice, scenete, partituri ale cântecelor.

52 de teste pentru copilul tău / Ala Bujor. – Chişinău : Epigraf, 2009. – 111 p. Culegerea conţine 52 de teste, care cuprind 200 de activităţi menite să dezvolte aptitudinile copilului în diferite domenii: matematică, arte plastice, vocabular, exprimare, citire, atenţie, memorie, logică. Fiecare test este structurat din 4 activităţi, cu suport ilustrativ albnegru. La sfârşitul cărţii sunt


anexate răspunsurile. Testele sunt propuse copiilor cu vârsta între 3 şi 8 ani, în funcţie de individualitatea dezvoltării.

Coussinoux, S. Teste şi exerciţii pentru dezvoltarea memoriei: evaluarea cunoştinţelor, sfaturi şi soluţii / Sandrine Coussinoux, Dominique Imbert, Natacha Quintard; trad. : Irina Popovici. – Iaşi : Polirom, 2008. – 166 p. Teste și exerciții pentru dezvoltarea memoriei este un manual care ne va ajuta să ne exersăm memoria. Concepute pe trei niveluri de dificultate: ușor, mediu și dificil, exercițiile ce compun a doua parte a cărții îmbunătățesc capacitatea de memorare și atenuează simptomele declinului cognitiv și mnezic. Ni se întâmplă adesea să fim puși în situații neplăcute pentru că am uitat ceva important: o lecție învățată la școală, o informație pe care trebuia să o transmitem cuiva, ușa apartamentului descuiată și multe alte asemenea mici accidente, care ne indispun, sau ne cauzează prejudicii, unele chiar grave. Apoi carttea ne va ajuta să ne descurcăm din aceste situații dificile cu brio!

Egan, Kieran. Predarea ca o poveste: o abordare alternativă a predării şi a curriculum-ului în şcoala primară / Kieran Egan; trad. : Olar Polixenia. – Bucureşti : Didactica Press, 2007. – 138 p. Este un ghid eminamente practic, care arată cadrelor didactice modul în care pot transforma rutina didactică într-o poveste pasionantă. Este o carte în care cei implicaţi în educaţie, fie în


învăţământul primar, secundar, superior sau în cercetare, întâlnesc o prezentare clară a modalităţilor de integrare a imaginaţiei în curriculum, în matematică, ştiinţe, literatură şi comunicare, arte sau alte arii curriculare. în acestă carte inovativă, Kieran Egan oferă cadrelor didactice calea practică de redobândire a puterilor pe care le avea Povestitorul în comunităţile tradiţionale. întâlnim aici elementele practice prin care poveştile şcolii pot fi făcute să atragă elevii în spaţiul narativ în care învăţarea este naturală, plăcută şi eficientă deopotrivă, dar şi implicit de a reduce dominanţa spaţiului narativ al industriei televiziunii şi divertismentului asupra copiilor. Dacă în această industrie este evident exploatată în prezent puterea poveştilor, Kieran Egan oferă un model necesar de regândire a modului în care oferim cunoaşterea copiilor noştri. Publicată simultan în Canada şi Statele Unite, cartea de faţă a devenit rapid un punct de referinţă pentru educaţia contemporană, fiind tradusă şi publicată în Spania şi Brazilia, Portugalia şi Suedia, Israel şi acum, în premieră, în România. Cititorul va înţelege încă din primele capitole de ce profesorii şi educatorii din întreaga lume consideră această lucrare a fi una dintre cele mai interesante şi utile lucrări apărute în ultimii ani în domeniul ştiinţelor educaţiei.

Gavrilă, Roxana. Activităţi matematice : grupa mică şi grupa mijlocie : 3-5 ani / Roxana Gavrilă. – Bucureşti : Akademos Art, 2007. – 56 p. Este un caiet deosebit cu rolul de a vă sprijini în căutările voastre, astfel încât să puteți afla câteva dintre tainele minunate ale matematicii. Aici veți găsi jocuri și lucruri noi despre: Poziții spațiale, forme geometrice, numere și cifre, constituirea de grupe!


Granaci, Lidia. Educaţia prin joc: teorie şi practică / Lidia Granaci. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : Epigraf, 2010. – 191 p. Cartea „Educaţia prin joc: teorie şi practică”, include informaţii despre originea, evoluţia, structura, funcţiile, organizarea şi dirijarea jocului didactic, prezentând tehnologii de elaborare a sistemului de jocuri, precum şi diverse modalităţi de aplicare a jocului. Cartea conţine o serie de activităţi ludice, menite să menţină interesul faţă de obiectul studiat şi să stimuleze dezvoltarea dexterităţilor cognitive şi afective ale copilului.

Lungu, Velentina. La drum prin poveste : o carte care dezvoltă / Valentina Lungu. – Chişinău : Arc, 2014. – 32 p. Cartea conține o serie de jocurilabirint foarte îndrăgite de cei mici. Găsind drumul „corect”, copilul își dezvoltă spiritul de observație, logica, atenția, și deprinderile de comunicare. Căutarea unor soluții, chiar dacă și se greșește uneori, dezvoltă perseverența micului Columb.


Munteanu, Camelia. Ghid pentru învăţământul preşcolar: o abordare din perspectiva noului curriculum / Camelia Munteanu, Eusebiu Neculai Munteanu. – Iaşi : Polirom, 2009. – 259 p. Cea mai importantă schimbare prevăzută de reforma învățământului preșcolar din 2000, a fost trecerea de la o programă centrată pe conținuturi la una centrată pe obiective. Ghid pentru învațământul preșcolar oferă repere esențiale pe baza cărora educatorii își pot desfășura activitatea în contextul reformei curriculare, conținând deschideri teoretice, o prezentare a politicilor din domeniul educației timpurii și sugestii metodologice utile. Adresat atât educatorului începător, cât și celui cu experiența, volumul propune o viziune globală a ciclului proiectare-aplicareevaluare și numeroase soluții practice: planificarea anuală/semestrială, conceperea și elaborarea proiectului tematic și a celui didactic, strategii ludice de învățare, instrumente de evaluare etc.

Plămădeală, Viorica. Gramatica distractivă: Ghidul profesorului: Ore opţionale / Viorica Plămădeală. – Chişinău: Pontos, 2014. – 98 p. Cartea conţine materiale cu caracter distractiv ce facilitează activitatea profesorului la lecţiile opţionale de limba şi literatura română şi nu numai. Orele opţionale la limba şi literatura


română au scopul de a lărgi orizontul lingvistic al elevului, a-i stimula interesul şi a-i inspira dragoste faţă de limba maternă. Materialele incluse în lucrare se referă la următoarele compartimente: fonetică, lexic, morfologie şi sintaxă. Problema corectitudinii lingvistice a fost întotdeauna la ordinea zilei şi profesorului de limba şi literatura română îi revine misiunea importantă de cultivare a unei limbi corecte, frumoase, culte. În ghidul propus am ţinut cont de lucrările normative în vigoare, de opiniile unor distinşi cercetători/savanţi din domeniu şi sperăm că modesta noastră carte va fi de folos profesorului de limba şi literatura română care, prin joc şi exerciţii distractive, va aprofunda cunoştinţele elevilor, iar aceştia vor fi capabili să vorbească o limbă corectă, inteligentă. – Autoarea

Romanciuc, Vasile. Am un nume frumos / Vasile Romanciuc. – Chişinău : Ed. Prut, 2013. – 65 p. Este o carte cu un conținut inedit, în care se vor regăsi aproape toți cei ce o vor citi, fiecare poezie de aici purtând un nume de copil. Circa 70 de prenume purtate de români, rostite în versuri, pentru a-i face mândri pe micuți de numele pe care leau primit de la părinții lor. Cartea a fost recunoscută drept Cea mai bună carte a anului 2013, la secțiunea Carte pentru copii și tineret al Galei Bun de Tipar (București, 2014), scriitorul Vasile Romanciuc fiind distins și cu premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru anul 2013 pentru acest titlu, iar ilustratoarei Victoria Rață i s-a acordat premiul Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova la Salonul de Carte pentru Copii si Tineret (Chișinău, 2014).


Ungureanu, Mihai. Hora ghioceilor: Culegere de cântece, poezii, scenete pentru preşcolari şi elevii din clasele primare / Mihai Ungureanu. – Chişinău : Arc, 2013. – 95 p. Prezentul volum este util mai ales educatorilor si invatatorilor. Piesele muzicale, insotite de note, poeziile si scenetele pe care le contine cartea le vor ajuta pe cadrele didactice din gradinita si de la scoala sa faca serbarile mai interesante si neobisnuite. Tematica cantecelor si a versurilor este diversa. Totusi, in prim-plan, autorul aduce patria, limba, mama, anotimpurile anului.

Ungureanu, Mihai. Lângă mama, lângă tata: culeg. de cântece, jocuri, mişcări muz.-ritmice pentru preşcolari şi cl. primare / Mihai Ungureanu. – Chişinău : Arc, 2006. – 95 p. Cartea este destinată copiilor de vârstă preşcolară şi elevilor din clasele primare. Conţine peste 85 de cântece, jocuri, mişcări muzicalritmice, care îi ajută pe copii să deprindă dragostea faţă de cântec şi de muzică. Este bogat ilustrată.


Revista învăţământului preşcolar. Nr. 1-2. – Bucureşti : Ed. Arlequin, 2011. – 255 p. O revistă cu lucrări necesare cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar, profesorilor logopezi şi consilierilor, parinţilor.

Creativitatea este un drog fără de care nu pot trăi!

Creativitatea - putere de creație, de invenție!  
Creativitatea - putere de creație, de invenție!  
Advertisement