Page 1

11 1


projecte biblioteca escola 2015-16 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

Què és el projecte? La importància de la lectura i la necessitat de crear aquest hàbit des de ben petits són tòpics que ningú posa en dubte. Tot i que qui ha d’actuar en el nen per fomentar o crear aquest hàbit són els adults amb qui conviu, tant l’escola com la biblioteca hi tenen un paper molt important. La biblioteca, com a servei públic i gratuït és un recurs que moltes vegades està desaprofitat, i que ofereix una alternativa d’oci, i a la vegada d’espai d’aprenentatge. Si plantegem la visita a la biblioteca de forma regular de la mateixa manera que es va al parc, o a fer qualsevol altre activitat, afavorim que el llibre i la lectura formin part de la vida quotidiana del nen. Amb el treball conjunt de família, escola i biblioteca podrem pensar en un bon futur per la lectura.

Els serveis que oferim La missió de la biblioteca pública és la de facilitar i promoure els processos de cerca d'informació, formació continua i lleure als ciutadans. Per això volem oferir una sèrie de serveis als centres educatius del municipi. Són els següents:

1. Carnet d’entitat 2. Visites escolars 3. Bibliobosses 4. Lots de llibres

Objectius Potenciar la col·laboració entre els centres educatius municipals i la biblioteca. Possibilitar l’accés a la més àmplia varietat possible de recursos i serveis Impulsar activitats que fomentin la lectura com a mitjà d’informació i d’entreteniment. Fer de la biblioteca un espai obert i participatiu.

2


projecte biblioteca escola 2015-16 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

A qui està adreçat A tots els centres educatius de Sant Quirze. Calendari i petició Els serveis i/o activitats del projecte es duran a terme d’octubre a maig.

Cal petició prèvia amb un mínim de 15 dies d’antelació. Per fer la petició:

Cal omplir el formulari que trobareu a la següent direcció electrònica: https://docs.google.com/forms/d/1Lewdzt1dPxtWrlR_NXYr0SUZMIxjrShDwtWLXp5XzNk/viewform En breu us respondrem.

Horari dels serveis Les activitats es duran a terme dins la franja horària següent: d’octubre a maig: dimarts matí: dos torns de 10 a 11h i de 11h a 12h dijous matí: dos torns de 10 a 11h i de 11h a 12h

El cost de les activitats és gratuït i les realitza el personal de la biblioteca municipal.

3


projecte biblioteca escola 2015-16 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

1. CARNET D’ENTITAT Què és? Per accedir al servei de préstec de la biblioteca és necessari disposar del carnet d’usuari. El carnet de la biblioteca, així com la majoria dels seus serveis, és totalment gratuït. Volem facilitar tant a les entitats del poble com als centres educatius l’accés al fons documental de la biblioteca. Què cal saber? Cada entitat, servei o centre educatiu podrà tenir un carnet de la biblioteca municipal. Per tenir el carnet d'entitat s’ha d’omplir el full adjunt a continuació degudament omplert i lliurar-lo a la biblioteca municipal. Cal tenir-lo per a poder sol·licitar les activitats. ESCOLA BRESSOL INFANTIL CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMARIA

EDUCACIÓ INFANTIL CICLE INICIAL

PRIMÀRIA

CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR

SECUNDÀRIA CENTRES D’EDUCACIO SECUNDARIÀ BATXILLERAT

PRIMER CICLE SEGON CICLE BATXILLERAT

ENTITATS DEL MUNICIPI

Per utilitzar aquest servei recordeu que heu de portar SEMPRE el carnet d’usuari de la biblioteca. 4


projecte biblioteca escola 2015-16 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

El carnet està subjecte al reglament de préstec de la biblioteca, exceptuant la quantitat de documents i el període de préstec. La normativa de préstec en el cas d’entitats és la següent: NORMATIVA DE PRÉSTEC A ENTITATS •

Nombre de documents que podeu agafar: 30 llibres 15 materials multimèdia (DVD’s,vídeos, CD,CD-R,cassettes...)

30 dies 30 dies

Pròrrogues i Reserves: Si necessiteu més dies podeu demanar personalment o a través del: telèfon web

93 721 95 47 http://sinera.diba.cat

Cada document es pot renovar fins a 2 vegades sempre i quan cap altre usuari l’hagi reservat. Reserves - Si busqueu un document que és en préstec podeu reservar-lo personalment o a través de la web http://sinera.diba.cat Quan el document reservat ja està a la vostra disposició, us avisarem, o bé per telèfon o bé per correu electrònic., per poder passar-lo a recollir. •

Retorn dels documents: Pel bon funcionament del servei cal ser puntual a l’hora de retornar els documents. El sistema informàtic aplicarà 1 punt de penalització per dia de retard i per document en préstec, i bloquejarà automàticament el carnet durant 15 dies per cada bloc de 50 punts. Passat aquest temps el carnet tornarà a esta operatiu.

5


projecte biblioteca escola 2015-16 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

Fitxa de sol·licitud del carnet d’entitat a la biblioteca Nom de l'entitat: _______________________________________________________________________________________ (Escoles especifiqueu el cicle) Adreça:

______________________________________________________________________________________________

Codi Postal: ________________ Població: _________________________ Telèfon: _____________________ Fax: ___________________________ Adreça electrònica: ____________________________________________ Web: _______________________________________________________

El/La Sr./Sra ____________________________________________________________________________________________ amb DNI: __________________________________________, accepta i es fa responsable de les condicions del servei de préstec a què està subjecte la Biblioteca Sant Quirze.

Firma del/la responsable

6

Segell de l’entitat


projecte biblioteca escola 2015-16 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

2. VISITES ESCOLARS Adreçat a... A partir de P2

P2 i P3 ELS PRIMERS PASSOS! Descripció Visita guiada a l’àrea infantil de la biblioteca i en especial a la zona de petits lectors. Breu explicació de conceptes, narració d’un conte, joc o dinàmica i estona lliure per mirar contes. Acompanya la visita el peluix de la biblioteca Babar. Objectius • Apropar als nens més petits a la biblioteca . • Conèixer el fons que hi ha. • Aprendre les normes i les formes de comportament. • Fomentar l’hàbit de venir a la biblioteca. Continguts 1. Benvinguda i Presentació de la biblioteca. 2. Narració d’un conte (sobre biblioteques i llibres). 3. Jocs “SI i NO”(què hi podem trobar/què hi podem fer). 4. Estona lliure per mirar contes. 5. Narració conte (si hi ha temps). 6. Comiat i lliurament de la “Carta als pares”.

7


projecte biblioteca escola 2015-16 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

P4 i P5 DESCOBRIM LA BIBLIOTECA! Descripció Visita guiada a l’àrea infantil de la biblioteca i en especial a la zona de petits lectors i primeres lectures. Breu explicació de conceptes, narració d’un conte, joc o dinàmica i estona lliure per mirar llibres. Objectius • Apropar als nens a la biblioteca . • Conèixer el fons que hi ha. • Aprendre les normes i les formes de comportament. • Fomentar l’hàbit de venir a la biblioteca. • Motivar el gust per la lectura. Continguts 1. Benvinguda i Presentació de la biblioteca. 2. Narració d’un conte (sobre biblioteques i llibres). 3. Vista a l’àrea infantil. 4. Joc “El Semàfor”. (què hi podem trobar). 5. Joc “SI/NO” ( què hi podem fer). 6. Estona lliure per mirar contes. 7. Narració conte (si hi ha temps). 8. Comiat i lliurament de la “Carta als pares”.

1r i 2n de Primària (Cicle Inicial) CONEIX LA BIBLIOTECA! Descripció Visita guiada a l’àrea infantil de la biblioteca i en especial a la zona de primeres lectures. Breu explicació de conceptes, narració d’un conte, joc o dinàmica i estona lliure per mirar llibres.

8


projecte biblioteca escola 2015-16 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

Objectius • Apropar als nens a la biblioteca . • Dona a conèixer el fons que hi ha, com està organitzat i els seus serveis més bàsics. • Aprendre les normes d’ús i comportament. • Conèixer el portal infantil Gènius i els seus personatges. • Fomentar l’hàbit de venir a la biblioteca. • Motivar el gust per la lectura. • Implicar l’escola en l’ús de la biblioteca. Continguts 1. Benvinguda i Presentació de la biblioteca. 2. Narració d’un conte (sobre biblioteques i llibres). 3. Vista a l’àrea infantil. 4. Joc “El Semàfor”. (què hi podem trobar). 5. Joc “Gènius i els seus amics”. (què hi podem fer) 6. Estona lliure per mirar llibres. 7. Narració conte (si hi ha temps). 8. Comiat i lliurament de la “Carta als pares”.

3r i 4rt de Primària (Cicle Mitjà) FEM DE DETECTIUS! Descripció Visita guiada a l’àrea infantil de la biblioteca i en especial a la zona de I** i zona de coneixements. Breu explicació de conceptes, narració d’un conte, joc o dinàmica i estona lliure per mirar llibres. Objectius • Apropar als nens a la biblioteca . • Dona a conèixer el fons que hi ha, com està organitzat i els seus serveis més bàsics. • Aprendre les normes d’ús i comportament. • Conèixer el portal infantil Gènius i els seus personatges. 9


projecte biblioteca escola 2015-16 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

• Fomentar l’hàbit de venir a la biblioteca. • Motivar el gust per la lectura. • Implicar l’escola en l’ús de la biblioteca. Continguts 1. Benvinguda i Presentació de la biblioteca. 2. Narració d’un conte (sobre biblioteques i llibres). 3. Vista a l’àrea infantil. 4. Joc “Gènius i els seus amics”. (què hi podem fer) 5. Joc “Detectius” (què hi podem trobar) 6. Estona lliure per mirar llibres. 7. Narració conte (si hi ha temps). 8. Comiat i lliurament de la “Carta als pares”.

5è i 6è de Primària (Cicle Superior) EXPERTS A LA BIBLIOTECA! Descripció Visita guiada a l’àrea infantil de la biblioteca i en especial a la zona de I*** i zona de coneixements. Breu explicació de conceptes, ús del catàleg (Gènius), narració d’un conte, joc o dinàmica i estona lliure per mirar llibres. Objectius • Apropar als nens a la biblioteca . • Dona a conèixer el fons que hi ha, com està organitzat i els seus serveis més bàsics. • Aprendre les normes d’ús i comportament. • Conèixer el portal infantil Gènius i l’ús del catàleg. • Fomentar l’hàbit de venir a la biblioteca. • Motivar el gust per la lectura. • Implicar l’escola en l’ús de la biblioteca.

10


projecte biblioteca escola 2015-16 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

Continguts 1. Benvinguda i Presentació de la biblioteca. 2. Narració d’un conte (sobre biblioteques i llibres). 3. Vista a l’àrea infantil. 4. Joc “A la recerca!” (ús del catàleg). 5. Estona lliure per mirar llibres. 6. Comiat i lliurament de la “Carta als pares”.

ESO i Batxillerat El programa de visites amb l’Institut s’establirà a petició del professor i d’acord amb els objectius dels treballs que els alumnes portin a terme. En aquest cas us heu de posar en contacte amb la biblioteca . Tel : 937219547 Correu electrònic: b.st.quirzev@diba.cat

11


projecte biblioteca escola 2015-16 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

3. BIBLIOBOSSES Qué és? Es tracta d’una bossa que conté llibres de lectura i de coneixements que es deixa en préstec al centre escolar que ho sol·liciti. El centre podrà disposar de la bossa durant el temps que ho demani amb l’objectiu que la bossa viatgi amb cada alumne de la classe durant una setmana. La biblioteca municipal proposa la selecció del llibres adequats a cada nivell escolar. El transport anirà a càrrec del centre. Adreçat a... EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA ( cicle inicial i cicle mitjà)

Què cal saber? Cada bossa anirà dirigida a un curs escolar. -

Es podrà sol· licitar 1 bibliobossa per curs i grup-classe. El tutor/a cada setmana lliurarà la bossa a un alumne i seguint l’ordre que consideri anirà fent la rotació de manera que tots els alumnes puguin gaudir a casa del material que hi ha dins de la bibliobossa. Es podrà disposar de la bibliobossa durant tot el curs escolar. És imprescindible tenir el carnet d’entitat per poder deixar la bibliobossa en préstec. (sinó el teniu caldrà tramitar-lo pel formulari on-line) A dins, a part del fons que trobareu hi haurà una llibreta d’opinions perquè els alumnes puguin escriure la opinió sobre el llibre llegit i consells lectors pels pares.

Cal que tingueu molta cura de tot el material ja que forma part del fons de la biblioteca municipal.

12


projecte biblioteca escola 2015-16 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

El contingut de la bibliobossa serà el següent: EDUCACIÓ INFANTIL P3

P4 i P5

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1er.primària

2on.primària

13

CONTINGUT DE LA MALETA - 5 contes per llegir en família (àlbum il·lustrat) - 1 revista infantil - 1 llibreta on els nens amb l’ajuda dels pares facin algun dibuix - consells lectors pels pares - 2 contes per llegir en família (àlbum il·lustrat) - 1 conte en lletra lligada i de pal - 1 conte en anglès - 1 revista infantil - 1 llibreta on els nens amb l’ajuda dels pares facin algun escrit i /o dibuix - consells lectors pels pares CONTINGUT DE LA MALETA - 1 conte en lletra lligada i de pal - 1 conte en lletra lligada - 1 conte de lletra d’impremta - 1 conte en anglès - 1 revista infantil - 1 llibreta on els nens anotin les seves impressions i facin un dibuix si volen - consells lectors pels pares - 1 conte en lletra lligada - 2 contes en lletra d’impremta - 1 conte en anglès - 1 revista infantil - 1 llibreta on els nens anotin les seves impressions i facin un dibuix si volen - consells lectors pels pares


projecte biblioteca escola 2015-16 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

3er primària

4rt primària

14

- 2 contes de lletra d’impremta - 1 llibre de coneixements - 1 conte en anglès - 1 revista infantil - 1 llibreta on els nens anotin les seves impressions i facin un dibuix si volen - consells lectors pels pares - 2 contes de lletra d’impremta - 1 llibre de coneixements - 1 conte en anglès - 1 revista infantil - 1 llibreta on els nens anotin les seves impressions i facin un dibuix si volen - consells lectors pels pares


projecte biblioteca escola 2015-16 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

4. LOTS DE LLIBRES qué és? La Biblioteca us ofereix als centres escolars la preparació de lots de documents (llibres, CD's, DVD's, revistes,...) sobre un tema en concret, un centre d'interès, etc,... Lots temàtics: sobre un tema que s’està treballant a classe, amb llibres de coneixements atractius i variats. El límit per lot és aproximadament de 15 llibres. La biblioteca es reserva la potestat d’incloure un menor número de llibres per no quedar-se sense fons sobre la matèria. El temps de préstec : 30 dies (si fos necessari es pot prorrogar). Lots de lectura: llibres de lectura, de diferents autors, d’un autor que s’estigui treballant, o bé d’un títol en concret (si cal fer portar llibres d’altres biblioteques el cost és de 1,50€ per llibre) El temps de préstec : 30 dies (si fos necessari es pot prorrogar). adreçat a... ESCOLES BRESSOL EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ PRIMÀRIA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA què cal saber? • Per tal de disposar el lot de llibres és imprescindible tenir el carnet d’entitat del centre (sinó el teniu caldrà tramitar-lo pel formulari on-line) • El tutor/a que ha fet la sol·licitud serà la responsable del material que es deixa en préstec. Us demanem que recalqueu la importància de manejar el material amb molta cura per a que es retorni en perfectes condicions a la Biblioteca. • Cal indicar a la sol·licitud la temàtica dels llibres que voleu en el lot. • El transport anirà a càrrec del centre. • Cal tenir cura de tot el material

15


projecte biblioteca escola 2015-16 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

16

Projecte biblioteca escola 2015-16  
Advertisement