butlletí primavera 29

Page 1

biBLioteca

B U T L L E T Í

I N F O R M A T I U N Ú M .

3 0

Marcel·lí Domingo 2 0 1 9

+ +

EL ED LE S TA C A T D E S TA C A T

N ú m .

3 0

Novetat

MARIBEL, ÀREA JOVE Amb l’arribada de la primavera

 Tallers destacats a la biblioteca

hem estrenat un espai nou, l’ÀREA JOVE. Sempre hem volgut que sentiu la

els menuts dels grans. Perquè teniu la

biblioteca com si fos vostra i ens agrada

vostra personalitat, els vostres gustos i

Eduardo

crear ambients i raconets per a fer-vos

des d’ara el vostre espai a la

Margaretto

sentir més a gust.

biblioteca.

 El personatge:

Al 2016, coincidint amb el 10è

Així, que si encara no ho has

aniversari de la biblioteca, vam

fet, et convidem a descobrir l’àrea

remodelar la sala infantil, oferint-vos

jove

espais més grans i més diafans, situant

biblioteca.

Llambrich i

la tarima per als lectors més menuts i

T’esperem!

Zoraida Burgos al

col·locant més taules i cadires per a què

Club de Lectura

vinguesseu a llegir amb nosaltres. I ara,

 Presentació Xabier Coluig  Fàtima

tocava pensar en el sector més jove de  Mentiras inocentes de Mayka L. Carrión  Sant Jordi 2019  Exposició de carraus de Josep Bort  Llibre electrònic de Felip Pedrell

la nostra societat. Volíem oferir-vos un espai diferenciat que no us fes sentir els grans dels menuts, ni

de

la


2019

N ÚM.

2

30

Tallers a la biblioteca. Troba el teu! FOTOGRAFIA Tots els dimats a les 17h. Taller de Fotografia Digital amb Jesús Barceló, Josep Elies i Teòfil Sales.

FEM DEURES Tots els divendres a les 16:30h

A càrrec d’Antonieta Panisello, voluntària de “La caixa”.

Després de cinc

Servei de monito-

anys de funciona-

ratge a xiquets i

ment,

tenim

xiquetes per llegir,

consolidat el nivell

fer els deures o

avançat. Feu unes

aprendre passant-

fotografies sensa-

ho bé.

ja

cionals.

DIBUIX

ESCRIPTURA CREATIVA

Tots els dimecres a les 18h.

Tots els dijous a les 19h.

A càrrec de Margarita Mercadé

A càrreg de Marta Tena,

Si t’agrada pintar i dibuixar no t’ho pensis més,

profesora associada de la URV.

aquest és el teu taller! (A partir de 7 anys). T’agrada escriure? Tens pànic a la pàgina en Aprenem a jugar amb

blanc?

els colors, millorar el

descobreix

les

detall i aconseguir una

tècniques

na-

bona

rratives

Quins

perspectiva. dibuixos

més

Vine

i

bàsi-

ques i perd la

bonics que feu!

por!

INFORMÀTICA Tots els dimarts a les 10h,

LEGOS Tots els dilluns a les 18:15h.

a càrrec de Joan Jiménez.

A càrrec de Gonzalo Luna.

T’agradaria estar més connectat però no tens co-

Una activitat, que fomenta la creativitat, ens

rreu electrònic, ni

ensenya a compartir i ens fa jugar a grans i

saps

compartir

petits. Juguem i

imatges amb la te-

aprenem

va gent? S’ha aca-

junts, perquè és

bat! A partir d’ara,

important tenir

pots. Ja tens el teu

temps per a tot,

tallet d’informàtica

també

nivell inicial.

jugar.

tots

per

a


2019

N ÚM.

3

30

el perSonatge: Eduardo Margaretto

per

Xell Aixarch

És una mica llarga. Ojalámequierastalycomosoy. Un músic Lou Reed i Joe Strummer van

“Que

canviar la meua vida, però ara em quedo Amb quin personatge famós aniries a fer un cafè? La veritat és que ja fa temps

amb el Maestro Tomaso, líder del grup de PoesíaPunk DeMatíMañana.

que no m'agrada la cafeïna i que a la fama

Una foto històrica. La cua d'éssers in-

prefereixo el cronopio, així que no em

humans escalant l'Everest… encara que,

prendria un cafè amb ningú… però com

en realitat no sé si la definiria com a

que potser la pregunta es refereix a: amb

‘històrica’.

qui passaria una estona… doncs amb Xell

Una cosa que t’emocioni? Un somriu-

Aixarch i Irene Prades… o algú pensa no

re sincer… com el de la meua dona.

són famoses? Un moment del dia? Qualsevol que El primer que fas quan t’aixeques.

m'emocioni. Encara que la foscor de la nit

Convencer-me que les coses no són tan

m'emociona molt.

xungues i que alguna cosa anirà bé. Després, demano un trifàsic de terry. Una moda que no entenguis.

ser hauries d'haver-me preguntat; una moda que entenguis... i llavors no sabria què contestar. Tenia 17 anys i era un delinqüent perquè portava una caçadora de cuir negre… ara és moda… els texans, els Ramones, les botes militars, la corbata, els

ens digui què hem de fer,

Una cançó especial. Garageland… per cert, algú coneix als Clash?

Per definició, les modes no s'entenen. Pot-

ningú

què

El primer record de la infantesa. Sense dubte, la meua infància va ser feliç i

està bé

molt afortunada, segurament no merescuda, però vull contestar amb sinceritat a la

o què

teua pregunta… el primer que recordo de la meua vida és estar arraulit sota una taula plorant i preguntant-me què passava.

cabells llargs… la policia em va detenir per

Un lloc per perdre’s. L'hemisferi dret

coses així… oblidem les modes, que són

del meu cervell, on nien els carrers de

‘temporals’, i siguem nosaltres mateixos/es.

Malasaña.

Que ningú ens digui què hem de fer, què

Un racó on trobar-se. L'hemisferi es-

està bé o què està malament.

querre del meu cervell, on es retorcen els

Una paraula que t’agradi com sona

carrers del Raval.

està malament”


4 2019

N ÚM.

per

30

Un autor. Ara sí que em poso seriós. I en

etc... Aquest no és el lloc on decidir la

són dos: John Fante i Francisco Casavella.

millor traducció, però l'exemple explica

Has estat traductor de molts autors,

una mica el meu procès i com m’enfronto

quins destacaries? Traduir és la meua

a la traducció.

professió… l'ofici que m'ha donat de

Poder traduir, és una de les coses més

menjar, però també la meua passió.

boniques que m'han passat en la meua

Destaco, per descomptat, Pasolini, Dino

vida.

Campana i Alda Merini… ha sigut realment

Ara heu editat Dona poesia, un dels

bonic haver pogut traduir les seues

llibres més venuts d’aquest Sant Jor-

paraules.

di arreu del territori. T’ho espera-

Traduttore, traditore. Què és el més

ves? No només no ens ho esperàvem,

difícil d’aquesta tasca? traduir? Clar, és

sinó que fins i tot vam esgotar tots els lli-

impossible no trair l'original al traduir. És

bres. I és que Dona Poesia és una altra d'a-

materialment impossible. El més difícil, en

questes poques coses boniques que et

la meua opinió, és aconseguir que, en tots

passen a la vida i que fan que et diguis:

els aspectes, el lector d'una traducció

“doncs sí, val la pena seguir fent això”.

‘senti’ el mateix que el lector del llibre en

La idea va nàixer dins de la col·lecció de

llengua

‘misión

poesia i fotografia L’Escrita, destinada a

imposible’… què prioritzar?... és difícil…

poetes del territori, que vam decidir po-

suposo que cal prioritzar-ho tot, però sí

sar en marxa Eva Mascarell i jo dins de les

crec que un traductor ha de traduir a la

propostes de Mar de Fora.

seua ‘llengua mare’ i ha de conèixer també

L'associació JCI Terres de l’Ebre, a través

molt bé la llengua des de la qual traduiex,

de la seua directora Georgina Matamoros,

fins i tot a nivell ‘de carrer’. I us posaré un

es va interessar per aquesta iniciativa i ens

exemple: com traduir al castellà l'expressió

va proposar, i ens va convèncer, que valia

catalana/ebrenca 'demà faré cap a...'? Per

la pena publicar un volum de dones poe-

descomptat no serveix 'mañana haré

tes de les Terres de l’Ebre. I així ho vam

cabeza en...'; potser 'mañana me acercaré

fer. Per descomptat, no estan totes les

hasta...', però sembla molt fàcil; o 'mañana

poetes del territori -era impossible sobre-

me asomaré a...', però sembla que es

tot econòmicament-, però crec que el re-

perden matisos; o 'mañana llevaré mis

sultat és molt valuós. Esperem fer més

huesos a...', però sembla exagerat... etc,

‘Dones Poesia’.

original…

clar…

Xell Aixarch

“Poder traduir és una de les coses més boniques que m’han passat a la meua vida”


5 2019

N ÚM.

per

30

Què et va portar a Sant Carles de la

l’edició de llibres, presentacions d'altres

Ràpita? Fa cinc anys, la meva dona i jo

autors, actuacions musicals, festivals poè-

vam decidir que havia arribat el moment

tics, performances, tallers, exposicions, tea-

de deixar la gran ciutat, Barcelona, que

tre...

s'havia convertit en un absurd, com totes

Fa uns quants mesos s'han incorporat de

les grans ciutats. Vam contemplar la possi-

facto la fotògrafa i realitzadora Eva Masca-

bilitat de traslladar-nos a Tànger, a Huelva,

rell i l'escriptor i poeta Miquel Reverté,

a la vora del Guadalquivir, i fins i tot a Cap

que des del principi es van involucrar molt

Verd… el que volíem era estar al costat

activament en Mar de Fora. Sens dubte, la

del mar. I un dia, una cunyada ens va dir:

seva incorporació ha multiplicat l'onada

«No us en aneu tan lluny! Heu mirat al

mardeforiana.

Delta de l'Ebre, a la Ràpita?». El primer dia de la meva vida que vaig trepitjar la Ràpita vam donar la paga i senyal per a un pis.

Com t’imagines d’aquí a uns anys? Noooo… tu no… Xell… tu no em facis això… no puc ni imaginar-me.

Xell Aixarch

“M’agrada repetir que ningú pot triar on néixer, però sí

Aquí vaig trobar coses que havia oblidat i que de nen m'explicava la meva àvia italiana

Una afició. La Defensa Chigorin.

a qui la vida la va obligar a anar d'un costat

Acaba la frase:

a un altre. Una manera de viure, d'enten-

sia… si passés, apretaria el gallet de la

dre el lloc en el qual has nascut, de respec-

pistola que cada matí sento que m'apunta

tar la terra que et dóna la vida...M'agrada

als ulls.

on

Un món sense poe-

morir... I jo

repetir que ningú pot triar on néixer, però sí on morir… i jo he decidit morir a la

he decidit

Ràpita, a les Terres de l’Ebre. Cocreador de l’associació Mar de Fo-

morir

ra. Què me’n dius? Mar de Fora es va crear fa una mica més de dos anys a la Ta-

a La

verna Porxes de la Ràpita. Pep Carles i jo mateix portàvem unes quantes nits rep-

Montse Boldú, llegint un dels seus poe-

tant-nos a engegar una associació cultural, i

mes publicats al llibre Dona poesia, durant

un dia ens vam dir: «o ho fem o no tornem

la presentació del llibre a la Bilioteca Mar-

a parlar d'això». I ho vam fer. La intenció

cel·lí Domingo de Tortosa al mes de maig.

originària, que no s'ha alterat, va ser pro-

En segon terme altres poetes del recull i

moure la cultura del territori a través de

Eduardo Margaretto.

Ràpita”


6 2019

N ÚM.

30

“Fer un Tortosa” de Xavier COLUIG

Exposició Good Morning, antarcticans

L’endemà de Sant Jor-

Durant el mes d’abril, a la

di, Xabier Coluig, tor-

biblioteca vam tenir una

tosí resident a Texas,

exposició sensacional: Good

va presentar el seu lli-

Morning, antarticans: un

bre Fer un Tortosa o petita crónica sobre la indi-

viatge fotogràfic al continent

ferència. L’autor sempre torna a casa per la Diada i

blanc de Rubén Sanchez. Imatges que et deixaven

aquest any la va poder viure de ple i com a autor, ja

sense alè i et glaçaven la

que també ens va acompanyar signant llibres amb

sang, una invitació al silenci

els altres autors del territori al taulell de la biblioteca

i a la contemplació. Fascinant!

a la plaça de la Cinta.

Fàtima Llambrich i Zoraida Burgos al CLUB DE LECTURA El Club de lectura

de la biblioteca de gom a gom amb la lectura Convivència

d’aigües

d’adults, creat al 2007 i

de

coordinat per Jesús M. Tibau

Zoraida Burgos i Sense cadàver

i Sílvia Panisello, està en

de Fàtima Llambrich, amb la presència

molt bona forma. Es troben

de

les

de

autor es.

Investigació perio-

una vegada al mes i en les

dística i poesia en

dues darreres convocatòries

estatr pur. Gràcies!

han omplert la sala polivalent

“BEBETECA”

MAYKA L. CARRIÓN

De dins a fora i de fora a dins

MENTIRAS INOCENTES

La bebeteca sempre ha estat oberta a noves propos-

El dia 11 d’abril, el

tes. Ja fa temps que una

company Marc Jornet, va

vegada a l’any, la gent de

ser l’encarregat de fer la

Kid’s&us venen a fer una

presentació

sessió en anglès als més

Mentiras inocentes de Mayka L. Carrión.

del

llibre

menuts i per la Fira Literària

Una presentació amena i divertida

de Jesús, Rosa Tomàs va

d’una gran lectora i amiga de la

portar la bebeteca a la llar

biblioteca que ha publicat la seva

l’Espurna de Jesús.

primera novel·la.

MOLTA SORT!


2019

N ÚM.

7

30

SANT JORDI

: la nostra diada!

Com tots els anys, vam voler celebrar la diada de Sant Jordi al carrer i amb tots vosaltres. El dia 23 i durant tota la jornada vam tenir més de cinquanta autors de les nostres terres, que han publicat aquest darrer any, al taulell de la biblioteca perquè els conegueu i poder-vos signar el seu llibres. Des de les 11 fins les 14h. i de 17 a20h. es va enregistrar el programa Biblioones des de la mateixa plaça de la Cinta i per la tarda vam tenir les actuacions de les

MODALITAT: Representació plàstica CATEGORIA A (p3-p5) 3r. Premi: Jihad Oulkahir 2n. Premi: Escola Teresa Subirats 1r. Premi: Alba Fité Renart. CATEGORIA B (6-7 anys) 3r. Premi: Marta March 2n. Premi: Assma Afasi 1r. Premi: Amin Sarfaka

Superheroïnes -alumnes de l’Escola Municipal de Teatre de Tortosa-, La Tuna Folk

CATEGORIA C (8-9 anys)

i Gonzalo Luna (veu) i Martín Fernández (teclat). La regidora de Cultura, Dolors

3r. premi: Noa Beltran 2n. Premi: Quim Mata 1r. Premi: Oriol Albiol

Queralt i Meritxell Roigé, Alcaldessa de Tortosa, van fer el lliurament de premis al millors lectors adults, joves i infantils i als guanyadors dels concursos organitzats

CATEGORIA D (10-11 anys)

a la biblioteca: representació plàstica, poesia i poesia visual en motiu de l’any

3r. Premi: Eleonor Aljarilla 2n. Premi: Lluc José Blanch 1r. Premi: Leo Vilaubí

Brossa. La gent d’Atzavara Arrels van organitzar un taller de

CAT. JUVENIL (12-14 anys)

punts de llibre i a la biblioteca us vam

3r. Premi: Sara Carbonell 2n. Premi: Ionut Barb 1r. Premi: Margarita Lassala

preparar i exposar una selecció dels

CATEGORIA ADULTS

llibres de novetats d’infantil i

1r. Premi: Antonio Roca Cid

adult que van arribar a la bi-

MODALITAT: poesia visual CATEGORIA INFANTIL

blioteca.

1r. Premi: Noa Beltran Sorolla CATEGORIA ADULTS 2n. Premi: Miquel Reverté 1r. Premi: Montse Colomé

MODALITAT: poesia CATEGORIA INFANTIL 1r. Premi: Àngel Rodríguez CATEGORIA ADULTS 3r. Premi: Ramon Obiol 2r. Premi: Paula Ramirez 1r. Premi Vicent Pellice

Aquest any, tot i Sant Jordi ser l’endemà del dilluns de Pasqua, no ens vam quedar sense la VII Revetlla. La vam celebrar el dia 12 d’abril amb dues activitats molt diferents per a un públic molt diferent. Un laboratori de lletres i llibres per a descobrir als més menuts els llibres de manualitats i per als amants de la música, la conferència concert sobre la història de la cançó

napolitana a càrrec del tenor Josep Antón González.


8 2019

N ÚM.

30

Instruments

&

Descobrint els CÀTARS

a i s e o p

Josep Bort fa molts anys que de la seva passió en fa un art i es dedica a construir carraus. Durants tot aquest temps, n’ha fet per a molta gent coneguda com Ignasi Blanc i entitats del territori com Ràdio Tortosa, Penya Lo carrau de Jesús o el

El 29 de març vam tenir a la biblioteca la

celler Llopart i el passat mes d’abril vam tenir-ne

xerrada sobre el món dels Càtars amb la intervenció

uns quants de mostra a la biblioteca. Carraus molt

d’Eduard Berga, director del Centre d’Estudis

originals i de tots els tamanys, fins i tot un de tan

Càtars (CEC). La Fundació Rosa Cruz, que integra

petit que cabia dins d’una anou, han sorprès a la gent que s’acostava a veure’ls. L’home dels carraus va inaugurar l’exposició conjuntament amb els Poetes de l’Ebre que van presentar la seva darrera antologia.

el CEC, té per objectiu ser un espai d’investigació i divulgació del catarisme, així com la recopilació i l’estudi de les fonts originals, sobretot al territori hispànic per reconstruir de la manera més fidel possible la història i les seves ensenyances, així com els punts en comú amb altres moviments gnòstics i heterodoxes.

De celebració: Dia de la poesia i del llibre infantil i juvenil A la biblioteca no ens deixem res per celebrar! 21 de març: Dia mundial de la poesia, una bona elecció, ja que coincideix amb l’entrada de la primavera. Aquest any, per commemorar-lo, vam situar una P molt gran feta amb flors de paper damunt de les restes arqueològiques de la biblio i us vam seleccionar llibres de poemes per a gaudir-los a casa. 2 d’abril: Dia Internacional del llibre infantil i juvenil, coincidint amb el naixement de Hans Christian Andersen. Aquest any el llibre escollit va ser El riu, amb unes il·lustracions precioses d’Ignasi Blanch, que va venir a visitar-nos i vam llegir els versos i recomposar el poema que havíem deconstruit.


2019

N ÚM.

9

30

Audicions

Xerrada

Els passats 27 i 28 de març els alumnes

El dia 14 de març vam tenir a la biblioteca

de l’Escola Municipal de Música de Tortosa van

la xerrada “A flor de peil”. Àlex Sackman, terapeuta

omplir la biblioteca de melodies. Una de les coses

vivencial, ho va deixar tot per iniciar un procés

que també han de practicar els que volen fer músi-

d’autoconeixement i sanació personal,

ca és tocar davant la gent, i en alguna ocasió s’ha

i ara, després d’haver viatjat per tot el

escollit la biblioteca per fer les audicons de final

món i d’haver superat completament la

de curs. Gràcies per comptarir aquest moment

seva enfermetat,

amb nosaltres!

es dedica a ajudar als altres a recuperar la seva salut .

Llibre E

English festival

El dia 15 de març vam tenir la presentació del llibre electrònic Felip Pedrell, publicat per la

La biblioteca també va participar de la

biblioteca de Catalunya i que posa a la disposició

setena edició de l’English Festival i va acollir una

de tothom el llegat intel·lectual del mestre de figu-

sessió del Reading Club, coordinat per Lyudmila

res com Isaac Albéniz o Manuel de Falla. El llibre

Futa i el contacontes en anglès The mixed-up cha-

conté una selecció de cartes personals, s’hi pot

maleon, a càrrec de Sílvia Panisello. L’English fes-

escoltar una interpretació de dos concerts inèdits,

tival omple la ciutat d’activitats per celebrar el

es poden consultar els

Saint Patrick’s day!

documents més importants que es conserven a la biblioteca i imatges i enllaços de gran utilitat.

El secret dels Gaiters de l’Aguilot Conta-conte presentació del llibre Els secret dels Gaiters de l’Aguilot a càrrec de la Regidora de Cultura Dolors Queralt, de l’autora Laura Mora i la il·lustradora Natàlia Monllaó. La presentació es va fer en format conta contes amb la participació dels xiquets i xiquetes assistents, van sonar les dolçaines i els tabals, vam tastar coquetes i mistela i ens van acompanyar Et i Aina, la parella de gegants del grup de dolçainers que sovint, omplen de música i festa els carrers de la ciutat.


biBLioteca Marcel·lí Domingo

C. de la Mercè, 6 43500 TORTOSA Tel..977445566 Fax 977441971 www.biblioteca.tortosa.cat bmd@tortosa.cat I també ens trobaras a Facebook

HORARI De dilluns a divendres de 16’30h. a 20’30h. Dimarts i dijous de 10h. a 13’30h. Dissabtes de 10’30h. a 13’30h.

PLATAFORMA DIGITAL http://biblioteca.tortosa.cat/digital.html

ELS NOSTRES BLOCS: http://bibliotecamarcellidomingo.blogspot.com/ http://secciolocalbibliotecatortosa.blogspot.com/ http://bibliotecatortosalecturajove.blogspot.com/


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.