Page 1

BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA PLA D’ACCIÓ DE 2014 On ens trobaràs Centre Cívic El Gorg Riera del Gorg s/n Sant Vicenç de Montalt 08394 Tel. 93/791 23 72 a/e. b.st.vicensm@diba.cat Biblioteca Virtual Web Ajuntament Equip de treball Antònia Caño, directora Jordi Parcerisa, tècnic auxiliar


SUMARI 1. INTRODUCCIÓ............................................................................... 3 2. ANÀLISI ESTRATÈGICA .................................................................. 4 2.1 Entorn ................................................................................................ 4 2.2 Intern................................................................................................. 4 2.3 DAFO ..................................................................................................................... 5

3. PLANIFICACIÓ ............................................................................... 6 3.1 Missió ................................................................................................. 6 3.2 Visió ................................................................................................... 6 3.3 LÍNIES DE TREBALL ............................................................................ 7 1. Facilitar l’accés a la informació dels ciutadans...................................... 8 1.1. Promoure la col·lecció local .......................................................... 8 1.2. Millorar el fons documental de La Muntala..................................... 9 1.3. Potenciar la biblioteca virtual participant en projectes supramunicipals ............................................................................... 10 2. Fomentar la lectura.......................................................................... 11 2.1. Mantenir i millorar programació estable d’activitats ..................... 11 2.2. Organitzar un nou Club de Lectura ............................................. 12 2.3. Adherir-nos al projecte “De capçalera” ........................................ 13 3. Promoure la biblioteca com a espai de suport a l’aprenentatge ........... 14 3.1. Col·laborar amb el centres educatius del municipi........................ 14 4. Afavorir la cohesió social al municipi ................................................. 15 4.1. Col·laborar en l’itinerari “Món de flors”........................................ 15 4.2. Participar les activitats culturals que s’organitzen al municipi ........ 16 4.3. Difondre la Guia de Cuina a les IV Jornades de la patata.............. 17 5 Impulsar la comunicació i la participació dels ciutadans ....................... 18 5.1. Millorar la imatge de la biblioteca................................................ 18 5.2 Revisar la informació estable del bloc de la biblioteca ................... 19 6. Millorar la gestió de les instal·lacions i l’equipament ........................... 20 6.1. Reorganitzar el fons audiovisual ................................................. 20 6.2. Actualitzar el reglament amb la normativa de la XBM ................... 21

4.GRAELLA DE REUNIONS DE GESTIÓ................................................22 5. RELACIÓ D’AGENTS IMPLICATS EN L’ACCIÓ ...................................23


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’acció de 2014

1. INTRODUCCIÓ La Biblioteca Municipal La Muntala està al municipi de Sant Vicenç de Montalt, situat al centre geogràfic de la comarca del Maresme. La biblioteca inicià la seva trajectòria en els baixos de l’antic Ajuntament a la Plaça del Poble, als inicis dels anys 90. L’any 2003, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i la Diputació de Barcelona, signaren un conveni de col·laboració i la biblioteca passà a formar part del Centre Cívic El Gorg, un nou edifici ubicat entre el nucli històric i les noves construccions. Des de d’aleshores s’anomena Muntala, nom extret d’un poema de Salvador Espriu. Ara, deu anys després de ser al centre cívic, la biblioteca està molt connectada amb tota la xarxa associativa i cultural del municipi. Això fa que tot i que notem la crisi en la retallada pressupostària i en el descens del consum dels nostres usuaris, tinguem moltes oportunitats per engegar activitats que dinamitzen l’equipament. Treballem optimitzant els recursos. Busquem estratègies per millorar el fons, integrar en la nostra planificació les col·laboracions de voluntaris i treure més rendiment als serveis virtuals que generen menys cost i que permeten als ciutadans fer-ne ús en qualsevol moment. Aquest Pla d’acció està orientat en el Pla d’actuació de la Gerència del Servei de Biblioteques1 i segueix les directrius del Programa d’Actuació Municipal 2011-2015. Hem desplegat sis línies estratègiques i catorze objectius, consensuats amb la regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. És un document de gestió per a l’equip de treball de la biblioteca i els agents implicats que recull les activitats i serveis que volem potenciar, modificar o engegar; no és exhaustiu. Així mateix serveix per difondre les nostres actuacions al conjunt de ciutadans. Donant-nos a conèixer, volem afavorir la participació i que ens arribin suggeriments per millorar la biblioteca La Muntala. 1

G.S.B. a partir d’ara.

Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2013

Pàgina 3 de 23


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’acció de 2014

2. ANÀLISI ESTRATÈGICA Valoració:1 influeix; 2 important;3 molt important

2.1 Entorn Oportunitats • Ubicació de la biblioteca en un dels centres neuràlgics del municipi. (3) • Tracte directe amb el ciutadà que permet conèixer les seves necessitats. (2) • Formar part d’una xarxa de biblioteques consolidada. (3) • Utilitzar xarxes socials per difondre activitats i serveis. (2)

Amenaces • La crisis econòmica que ha fet que es redueixin els pressupostos. (2) • La falta de senyalització urbana de la biblioteca. (2) • Molta oferta de serveis i activitats amb poc equip de treball. (3) • Accés a la informació i el coneixement amb altres recursos diferents als que ofereix la biblioteca. (2)

2.2 Intern Punts forts • Equip motivat i amb formació. (3) • Col·laboració i aprofitament dels recursos del Centre Cívic. (2) • Els recursos virtuals. (3) • L’ajut dels voluntaris i la implicació de molts ciutadans. (2)

Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2013

Punts febles • L’envelliment del fons és més ràpid que la incorporació de nous recursos. (3) • La sala única fa més difícil la gestió de les necessitats del diferents perfils d’usuaris. (2) • Poc aprofitament dels recursos virtuals per crear serveis les 24 hores del dia. (3)

Pàgina 4 de 23


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’acció de 2014

Punts febles 8

VULNERABILITAT 17

IL·LUSIÓ 18

Punts forts 10

2.3 DAFO

DESGASTAMENT 19

ÈXIT 20

Amenaces 9

Oportunitats 10

Reflexió: Si potenciem els recursos virtuals podrem donar més servei i facilitar l’accés a la informació. Abans d’invertir diners en adquirir col·lecció en format llibre, hem de plantejar-nos si podem satisfer aquella una necessitat d’informació amb recursos en línia.

Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2013

Pàgina 5 de 23


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’acció de 2014

3. PLANIFICACIÓ 3.1 Missió La Biblioteca Municipal La Muntala és un centre local d’informació que posa a la disposició dels ciutadans recursos d’informació (llibres, CD’s, pel·lícules, ordinadors amb connexió a Internet i office...) i activitats (tertúlies, hores del conte, clubs de lectura...) perquè puguin desenvolupar les seves necessitats formatives, culturals i lúdiques . Així mateix promou la cooperació i el treball en equip d’organismes i entitats locals, comarcals i provincials.

3.2 Visió La biblioteca en el núvol. En un futur pròxim La Muntala crearà i oferirà informació, serveis i atenció virtual. Per generar coneixement treballarà en equip amb altres biblioteques de la Xarxa de la Diputació de Barcelona i promourà les aportacions de voluntaris experts. La biblioteca esdevindrà un centre cultural on s’experimentaran nous recursos relacionats amb el coneixement i desenvolupament de les persones.

Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2013

Pàgina 6 de 23


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2014

3.3 LÍNIES DE TREBALL

1. Facilitar l’accés a la informació dels ciutadans

2. Fomentar la lectura

3. Promoure la biblioteca com a espai de suport a l’aprenentatge

4. Afavorir la cohesió social al municipi

5. Impulsar la comunicació i participació dels ciutadans

6. Millorar la gestió de les instal·lacions i l’equipament

Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2013

Pàgina 7 de 23


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2014

1. Facilitar l’accés a la informació dels ciutadans OBJECTIU 1.1. Promoure la col·lecció local ACCIONS 1.1.1. Aconseguir la col.lecció de contes locals demanant el arxius a l’editorial La Impremta d’Agentona.

1.1.2. Penjar els arxius al web de l’Ajuntament.

TEMPORALITZACIÓ

RECURSOS

Març

Arxius

Maig

Web

Dep. Comunicació

Blog

Equip de treball

1.1.3. Difusió del recurs a través del bloc de la biblioteca. A partir de juny

AGENTS IMPLICATS Dep. Comunicació Ajuntament

AVALUACIÓ: Si s’ha fet

Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2013

Pàgina 8 de 23


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2014

1. Facilitar l’accés a la informació dels ciutadans OBJECTIU 1.2. Millorar el fons documental de La Muntala ACCIONS 1.2.1. Esporgar el fons d’economia i geografia segons directrius Gerència Servei Biblioteques2. 1.2.2. Actualitzar el document de Política de Desenvolupament de la Col·lecció de 2007.

1.2.3. Esporgar el números 5 i 6 de la col·lecció.

1.2.4. Donar de baixa el fons esporgat i que la G.S.B. el reculli per portar-lo a la Central de Préstec (CePSE).

TEMPORALITZACIÓ

RECURSOS

Gener

Llistat G.S.B.

Març

Normativa curs de formació / PDC 20073

Maig

PDC 2013

Juny

Material fungible

AGENTS IMPLICATS G.S.B Direcció

Direcció

Direcció

Tècnic auxiliar / Direcció

AVALUACIÓ : Si s’ha fet.

2 3

G.S.B. a partir d’ara. Origen i Desenvolupament de la Col·lecció Biblioteca Municipal La Muntala.

Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2013

Pàgina 9 de 23


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2014

1. Facilitar l’accés a la informació dels ciutadans OBJECTIU 1.3. Potenciar la biblioteca virtual participant en projectes supramunicipals ACCIONS 1.3.1. Crear i editar recomanacions al prestatge de novel·la.

1.3.2. Planificar les efemèrides del prestatge de novel·la.

TEMPORALITZACIÓ

RECURSOS

Tot l’any

Fons documental

Gener

Internet

1.3.3 Penjar activitats obertes al públic a l’eina Educaweb. Febrer

Planificació

AGENTS IMPLICATS Equip de treball

Direcció

Equip de treball CEM4

AVALUACIÓ : Si s’han fet 5 ressenyes, o més. La planificació de les efemèrides. Nombre d’activitats penjades a Educaweb.

4

Consell Escolar Municipal

Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2013

Pàgina 10 de 23


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2014

2. Fomentar la lectura OBJECTIU 2.1. Mantenir i millorar la programació estable d’activitats de la biblioteca ACCIONS 2.1.1. Promoure el Club de lectura Juvenil fent trobades amb escriptors joves. 2.1.2. Organitzar una ruta literària relacionada amb la commemoració dels 300 anys del 1714 2.1.3. Demanar subvenció per la celebració del Dia Mundial de la Poesia. 2.1.4. Amenitzar l’hora del conte amb música a càrrec dels alumnes de l’escola de Música Municipal L’Oriola.

TEMPORALITZACIÓ Dues any: abril, octubre

Octubre

Abril, maig

Gener - juny

RECURSOS Twitter, pressupost 150 euros Llibres per llegir 400 euros Institució Catalana de les Lletres

AGENTS IMPLICATS Equip de treball

Equip de treball

Direcció

Escola de Música

Escola de Música

L’Oriola

Equip de treball

AVALUACIÓ : A la Memòria de la biblioteca es recolliran els resultats

Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2013

Pàgina 11 de 23


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2014

2. Fomentar la lectura OBJECTIU 2.2. Organitzar un nou Club de Lectura ACCIONS 2.2.1. Informar als participants del Club de literatura hispanoamericana i del Taller d’escriptura i al Cau Jove.

TEMPORALITZACIÓ Dia 14 de gener

RECURSOS Llista de distribució de correu

2.2.2. Anar captant possibles participants entre usuaris.

Gener, febrer

Eines 2.0, contacte

2.2.3. Reunió inicial del nou Club de lectura per acordar

Divendres, 14 de febrer Sala polivalent

amb quin llibre es comença i temporalització.

a les 18 h

biblioteca

AGENTS IMPLICATS Direcció

Equip de treball

Tècnic auxiliar

Experiència bib. 2.2.4 Un cop estigui engegat, plantejar que les tertúlies vagin més enllà que l’àmbit presencial (virtuals).

Maig, desembre

Llavaneres, Caldes d’Estrac, Badalona i

Equip de treball

G.S.B.

AVALUACIÓ : A la Memòria de la biblioteca es recolliran els resultats

Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2013

Pàgina 12 de 23


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2014

2. Fomentar la lectura OBJECTIU 2.3. Adherir-nos al projecte “De capçalera” ACCIONS 2.3.1. Triar un autor local i informar a la Institució Catalana de les Lletres5.

TEMPORALITZACIÓ

RECURSOS

Desembre de 2013

Contactes

2.3.2. Organitzar la presentació / conferència amb l’autor. Gener de 2014

2.3.3. Exposar l’obra de l’autor i fer-ne difusió del projecte.

2.3.4 Presentació / conferència de l’autor.

Febrer de 2014

Per concretar

AGENTS IMPLICATS Regidoria / Direcció

Material biblioteca

Equip de treball

Material i eines 2.0

Equip de treball

Pressupost a càrrec

ILC / Regidoria / Equip

ILC

de treball

AVALUACIÓ : A la Memòria de la biblioteca es recolliran els resultats

5

A partir d’ara ILC

Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2013

Pàgina 13 de 23


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2014

3. Promoure la biblioteca com a espai de suport a l’aprenentatge OBJECTIU 3.1. Col·laborar amb el centres educatius del municipi ACCIONS

3.1.1. Facilitar als alumnes de l’INS les lectures obligatòries.

3.1.2. Oferir suport a l’INS perquè els alumnes facin treballs de recerca i crèdits de síntesi sobre el poble. 3.1.3. Assessorar en la creació de la biblioteca escolar del CEIP Sant Jordi.

TEMPORALITZACIÓ

RECURSOS Préstec

Tot l’any

interbibliotecari Pressupost Aj. 300 €

Gener (entrevista directors) Tot l’any Tot l’any

Fons documental Expertesa equip

AGENTS IMPLICATS Xarxa de Biblioteques Regidoria d’Ensenyament Professorat INS i Equip de treball Direcció INS Equip de treball Regidoria d’ensenyament

Quadre de

Professora CEIP

classificació

Direcció

AVALUACIÓ : Si l’INS ha fet mínim un treball sobre el poble i les altres accions s’expliquen a la Memòria de 2014.

Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2013

Pàgina 14 de 23


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2014

4. Afavorir la cohesió social al municipi OBJECTIU 4.1. Col·laborar en l’itinerari “Món de flors” ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ

4.1.1. Dissenyar la temporalització i agents implicats.

Gener

RECURSOS Pressupost

AGENTS IMPLICATS Regidora d’Ensenyament,

Contactes locals

Direcció

Gener

Correu electrònic

Direcció

4.2.2. Reunió per recollir el poema.

Febrer

Espai: biblioteca

4.2.3. Presentació del llibret i realització de l’itinerari.

Maig

Llibret, entorn

4.2.1. Informar als agents i convocar-los a una reunió on els hi demanarem la participació.

Regidora Direcció / Poetes Escola Natura Montnegre / Regidoria, Direcció Dep. Promoció

4.2.4. Difusió de l’activitat i el llibret.

Maig

VI Mostra d’entitats

Econòmica Regidora / Direcció

AVALUACIÓ : Si s’ha editat el llibret i fet l’itinerari a la Memòria

Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2013

Pàgina 15 de 23


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2014

4. Afavorir la cohesió social al municipi OBJECTIU 4.2. Participar les activitats culturals que s’organitzen al municipi ACCIONS 4.2.1. Participar en commemoració del Dia de la Dona Treballadora.

4.2.2. Muntar un estand a la VI Mostra d’entitats.

4.2.3 Col·laborar amb la Policia Local en el Dia de la Mobilitat Segura.

TEMPORALITZACIÓ Març

Maig

A determinar

RECURSOS

AGENTS IMPLICATS

Hora del conte

Serveis Socials / Ràdio

Ràdio local

Sant Vicenç / Direcció

Punts de llibre, Itinerari objectiu 4.1 Fons sobre educació viària

Dep. Promoció econòmica / Direcció i tots els de l’objectiu 4.1 Cap de Comarca / Direcció / Policia Local

AVALUACIÓ : a la Memòria de 2014

Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2013

Pàgina 16 de 23


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2014

4. Afavorir la cohesió social al municipi OBJECTIU 4.3. Difondre la Guia de Cuina6 a les IV Jornades de la patata ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ

RECURSOS

Desembre 2013

Contactes

Gener 2014

Restaurant, fotògraf

Febrer 2014

Informació restaurant

AGENTS IMPLICATS

4.3.1. Triar restaurant que prepari una recepta que després presentarà a les IV Jornades Gastronòmiques de

Regidoria / Direcció

la patata de Sant Vicenç de Montalt. 4.3.2. Elaborar el plat i fer la fotografia i el vídeo per a la app de les Biblioteques del Maresme. 4.3.3. Editar la recepta i passar la informació a la biblioteca Pompeu Fabra. 4.3.4 Presentar la Guia a les IV Jornades Gastronòmiques de la patata.

Maig 2104

Jornada al Centre Cívic

Restaurant, Tècnics vídeo i fotografia

Direcció

Dep. Promoció Econòmica / Regidoria

AVALUACIÓ : Explicació de tot el procés a la Memòria

6

Temàtica de la Guia de recursos de les Biblioteques del Maresme el 2014.

Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2013

Pàgina 17 de 23


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2014

5 Impulsar la comunicació i la participació dels ciutadans OBJECTIU 5.1. Millorar la imatge de la biblioteca ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ

RECURSOS

5.1.1. Encarregar un logotip de la biblioteca.

Febrer

Pressupost

Maig, juny

Internet

5.1.2. Implementar el nou logotip en les eines de les xarxes socials: bloc, facebook, twitter... 5.1.3. Fer motxilles, samarretes o bosses que portin el nou logotip.

A partir de juny

Fons sobre educació viària

AGENTS IMPLICATS Regidoria / Direcció

Tècnic auxiliar

Regidoria / Direcció

AVALUACIÓ : Si s’ha participat, fer un breu resum a la Memòria de la biblioteca

Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2013

Pàgina 18 de 23


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2014

5. Impulsar la comunicació i la participació dels ciutadans OBJECTIU 5.2 Revisar la informació estable del bloc de la biblioteca ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ

RECURSOS

AGENTS IMPLICATS

5.2.1. Implementar el nou logotip.

Juny

Internet

Tècnic auxiliar

Juliol

Internet

Direcció

A partir de juny

Internet

Equip de treball

5.2.2. Actualitzar les pàgines: taller d’escriptura, comunitat educativa, Jocs Florals i Treball en xarxa: Maresme. 5.1.3. Promoure que els usuaris recomanin lectures a través del bloc.

AVALUACIÓ : Breu resum a la Memòria de la biblioteca

Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2013

Pàgina 19 de 23


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2014

6. Millorar la gestió de les instal·lacions i l’equipament OBJECTIU 6.1. Reorganitzar el fons audiovisual ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ

RECURSOS

6.1.1. Encarregar plàstic DVS’s.

Febrer

Pressupost 200 euros

6.1.2. Fer el canvi de caixes a plàstics.

Maig

Plàstics

6.1.3. Habilitar calaixos sota el moble de CD’s.

Maig

Pressupost 500 euros

AGENTS IMPLICATS Regidoria /Direcció, Administració ajuntament

Tècnic auxiliar

Equip de treball / Fuster

AVALUACIÓ : Si s’ha fet la redistribució, fotografia a la Memòria

Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2013

Pàgina 20 de 23


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2014

6. Millorar la gestió de les instal·lacions i l’equipament OBJECTIU 6.2. Actualitzar el reglament amb la normativa de la XBM7 ACCIONS

TEMPORALITZACIÓ

6.2.1. Revisar l’esborrany.

Febrer

6.2.2. Enviar el Reglament actualitzat a la regidoria.

Maig

RECURSOS Esborrany 2012 Normativa XBM

Document

6.2.3 Passar el Reglament de biblioteca a la Comissió Informativa de Participació Ciutadana perquè el debatin i

AGENTS IMPLICATS G.S.B. / Direcció

Direcció Regidoria / Comissió

Juny - octubre

Document

l’aprovin, si s’escau.

Informativa de Participació Ciutadana

AVALUACIÓ : Si s’ha aprovat i comentaris a destacar, a la Memòria

7

XBM: Xarxa de Biblioteques Municipals

Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2013

Pàgina 21 de 23


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 2014

4.GRAELLA DE REUNIONS DE GESTIÓ NOM

OBJECTIUS

PARTICIPANTS

Avaluació

Recollir informació, Equip biblioteca

DURADA PERIODICITAT

LLOC

2h

Biblioteca Estadístiques

elaboració Memòria/

Dos cops any: Nov., febrer

Plans

Pla acció Coordinació

Concretar

programa.

actuacions

De treball

Temes equipament

INF.ENTRADA

INF.SORTIDA

Memòria Pla d’acció

Pressupost Equip biblioteca

30 min

Una setmanal

Biblioteca Necessitats Objectius

Equip biblioteca

30 min. Una mensual

Biblioteca Llista

Activitats coordinades Millores

deficiències Estratègica

Estratègica

Coordinació

Biblioteques

comarca

Maresme

Coordinació

Regidora

regidoria

Directora

5h

Tres cops any

Mataró

Propostes

Acords col·lectius Productes comarca

1h

Cinc cops any

Biblioteca Pla d’acció

(a concretar)

Compromisos sobre

Memòria

planificació

XBM directrius

Disseny

Ensenyament Estratègica

Coordinació GSB

Directora Equip G.S.B.

Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2013

2h

Dos cops any

GSB

productes

Pàgina 22 de 23

nous


BIBLIOTECA MUNICIPAL LA MUNTALA Pla d’Acció de 1014

5. RELACIÓ D’ AGENTS IMPLICATS PLA D’ACCIÓ Equip de treball Biblioteca Antònia Caño, directora Jordi Parcerisa, tècnic auxiliar

Ajuntament Mª Lluïsa Grimal, regidora d’Ensenyament Ana Montes, Dep. De comunicació Ma. José Cucurull, Dep. Promoció econòmica Cristina Marín, Dep. Secretaria Sílvia Buch, Dep. Administració Nathalie Coma, Serveis socials

Municipi Comissió Informativa de Participació Ciutadana Consell Escolar Municipal Poetes i escriptors Escola de Música L’Oriola INS Esteve Albert, professorat CEIP Sant Jordi, professora Ràdio Sant Vicenç, Pius Morera i Manel Parcerisa Policia Local, Josep Bellonch Restaurant

Comarca Sílvia Sebastián, cap de comarca Biblioteques del Maresme Escola de Natura del Montnegre-Corredor

Barcelona Gerència del Servei de Biblioteques. Equip prestatge novel·la (Àlex López, Marga Duran, M. Antònia Bisbal, Jordi Parcerisa, Queralt Ambròs, Susi Rodríguez, Glòria Sánchez, Antònia Caño) Xarxa de Biblioteques Municipals Institució de les Lletres Catalanes, Generalitat de Catalunya

El 30 de març, La Muntala va fer 10 anys, per molts anys!

Sant Vicenç de Montalt, desembre de 2013

Pàgina 23 de 23

Pla d'acció 2014  
Pla d'acció 2014  
Advertisement