Page 1

Curs 2013-2014

TREBALLS DE RECERCA d'alumnes de 2n de Batxillerat de l'IES-SEP Lacetània


Art Una mirada diferent del cinema dels anys seixanta: la Nouvelle Vague. Autora: Marta López García Resum: Un grup de cineastes francesos van trencar amb el cinema tradicional francès durant els anys seixanta. En aquest treball s'analitzen, les característiques, els principals directors i la intenció crítica d'aquest nou moviment: la Nouvelle Vague. Tècniques d'animació Autora: Xènia Moreno Sánchez Resum: El treball tracta sobre l'animació i les diferents tècniques d'animació. Es fa un estudi històric des dels orígens, amb tècniques com la rotoscòpia, fins a l'actualitat amb l'aparició de l' animació digital amb 3D, amb la tècnica del Flash.

Ciències aplicades Hi sents bé? Hi sentiràs bé? Autor: Nil Sarró Cases Resum: La sordesa és un perill i una realitat que cal afrontar. L’ús dels auriculars s’ha generalitzat fins a un cert punt perjudicial. Aquest treball intenta mostrar a la gent els perills de l’ús dels auriculars a una alta intensitat i les conseqüències.

El càncer de pulmó. Autora: Anna Trapé Úbeda Resum: En aquest treball bibliogràfic m'he centrat en pacients amb càncer de pulmó, del 2009 al 2010, en el Bages. Les dades obtingudes les comparo amb altres països desenvolupats.

2


Els antidepressius i la crisi económica. Autores: Ayelén Millar Montfort i Judit Martínez Ballvé Resum: Hem realitzat un treball de recerca de tipus descriptiu i estadístic sobre l'augment la venda d'antidepressius des de l'inici de la crisi econòmica al 2008.

L'estrès estudiantil. Autora: Sandra Arévalo Mesa Resum: En aquest treball m'he centrat en el tema de l'estrès escolar al batxillerat, per esbrinar si els alumnes pateixen estrès en èpoques d'exàmens i de quina manera els afecta. Com a part pràctica he dut a terme enquestes per verificar la meva hipòtesi.

Adéu a la por a l' ingrés hospitalari dels infants. Teràpia Assistida amb Gossos a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Autora: Carla Chacón Benítez Resum: El treball mostra la teràpia assistida amb gossos a l’Hospital, es comprova la seva efectivitat per treure la por dels nens a l’hospital analitzant el seu funcionament i comparant-la amb altres activitats de l’hospital que tenen el mateix objectiu. L'impacte del tabac sobre la fertilitat. Autora: Mireia Badia Camprubí Resum: En aquest treball bibliogràfic sobre el tabac m'he centrat en l'efecte que t'he sobre la fertilitat. He realitzat unes preguntes a diferents dones, un grup de fumadores i un grup de no fumadores i les he comparat.

L’escoliosi: la desviació física i psicològica. Autor/a: Marta Díaz Muñoz. Resum: El treball explica la patologia que provoca la desviació de la columna vertebral i els impactes psicològics en les persones que la pateixen. S’ha analitzat el grau de coneixement de l’escoliosi i les raons del per què és una malaltia més comuna en el gènere femení.

3


Sense deixar-s’hi la pell. Autora: Marta Jamilà Casanova Resum: L’objectiu és elaborar quatre cremes hidratants facials. Per fer-ho, s’ha explicat el món de la pell i de les cremes i, a més, se n’ha comprovat l’eficàcia.. Els objectius s’han aconseguit i s’ha mostrat la complexitat d’aquesta branca de la cosmètica.

Planificació i construcció d'una andròmina motoritzada. Autors: Josep Nuño Farré i Ricard Suaña Barranco Resum: L'objectiu del nostre treball és verificar i explicar si és possible la construcció d'aquest vehicle partint dels mínims coneixements i pressupost, a partir de tres projectes diferenciats, sempre buscant la simplicitat.

Construcció d’un coet hidràulic. Autores: Anna López Saavedra i Marta Reyes Pérez Resum: El projecte consisteix en la construcció d’un prototip de coet hidràulic ,seguint un procés tecnològic, per tal de posar-ho en funcionament i aconseguir quatre reptes a superar: precisió, recuperació, altura i velocitat. Construcció d’un Kart. Autors: Diego Adrian Valencia Cosquillo i Karoline Figuereo De los Santos Resum: El treball es centra en la construcció d’un Kart, la història dels Karts, el seu funcionament i l’estudi de tots els materials que en formen part. El treball vol aprofundir en l’àmbit de l’automoció.

El món de l’aviació. Construcció d’una avioneta. Autora: Gisela Cruz Carrasco Resum: El treball consta d’una part teòrica, en la qual s’explica els principis basics de l’aviació; una part practica on inclou la maqueta d’una avioneta, i s’explica tot el procés de construcció d’aquesta, experimentant si realment pot volar.

4


Descobrint la robòtica Autora: Irene Bitlloch Martínez Resum: El meu treball consisteix en la construcció del prototipus d’un robot programable controlat per una placa Arduino. Està programat de manera que sigui capaç d’anar endavant i enrere i de girar a dreta i esquerra.

Construcció d'un hivernacle automàtic. Autor: David Serra Molina Resum: El treball tracta la construcció de la maqueta d'un hivernacle automatitzat i autònom utilitzant la plataforma Arduino, la qual també s'aprèn a programar de forma bàsica.

Per un futur millor: projecte de cooperació per millorar la vida al Camerun. Autora: Marta Viñas Lóbez Resum: El treball tracta sobre la cooperació per al desenvolupament humà. Explica com funciona un projecte d’enginyeria als països del tercer món. Analitza un projecte de creació de pous d’aigua potable i una proposta de canalització de l’aigua des dels pous a les cases a Bot-Makak, al Camerun.

Era post - Apollo: habitant la lluna. Autora: Carla Terré Obiols Resum: El tema principal del meu treball de recerca és un habitatge lunar. El treball consisteix en desenvolupar una casa a la Lluna segons les condicions ambientals d'aquest satèl·lit i els diversos factors que poden influir en el disseny de l'habitatge.

Història i obres singulars de la Sèquia de Manresa. Autora: Mireia Abadal Alonso Resum: El treball consisteix en veure amb quines tècniques, eines i materials van ser capaços els manresans del segle XIV de construir un canal per portar aigua del Llobregat fins a Manresa i alhora aixecar construccions tant ben fetes.

5


Potencial bioenergètic del Bages. Autora: Laia Espinalt Font Resum: S’estudia el potencial energètic a partir dels recursos de bioenergies al Bages. S’ha basat en la recopilació de dades de biomassa per combustió i així obtenció d’energia tèrmica, biogàs per generar electricitat i del reciclatge de l’oli vegetal de fregir per a biodièsel.

Ús de l’energia solar per a cuinar aliments. Autora: Alba Guerrero Maraver. Resum: En el treball m'he centrat en la construcció d'un forn solar per tal d'aconseguir cuinar sense recórrer a energies no renovables. He realitzat dos experiments, un amb un forn solar hermètic i l'altre amb un para-sol obert amb diferents climatologies.

DO Pla de Bages-DO Ecològica. Autor: Oriol Perarnau Masanes Resum: Podria la denominació d’origen Pla de Bages arribar a ser una denominació d’origen ecològica? El meu treball investiga si la DO Pla de Bages podria arribar a ser una denominació d’origen ecològica, comparant els diferents cellers i enquestant a una sèrie d’experts.

Sempre hi són! : els gossos de treball. Autora: Laura Viñas Lóbez Resum: Tracta sobre els gossos de treball. L’objectiu és conèixer com s’ensinistren i com canvien la vida de qui ho necessita. S’explica els tipus de gossos, la seva funció, les races ideals; i l’experiència viscuda en una sessió d’ensinistrament i amb un usuari d’un gos pigall.

6


Ciències Exactes. Ciències Naturals El món de les al·lèrgies. Observació del pol·len al microscopi. Autores: Africa Pedrosa León i Núria-Vinyet Mestres López Resum: El treball està estructurat en dues parts, la teòrica on s’expliquen conceptes bàsics sobre les al·lèrgies, i la pràctica que consisteix en l'observació de grans de pol·len al microscopi.

Antioxidants naturals. Determinació de polifenols en infusions. Autora: Mònica Mandaña Solé Resum: El treball fa una revisió bibliogràfica sobre els antioxidants naturals i la seva acció contra les espècies reactives de l’oxigen. En la part experimental es determina la concentració de polifenols en diferents infusions i s’estudia la influència de la preparació de la infusió.

Eau de parfum: “Trèsor de la nature”. Autor: Gabriel López Calvet Resum: El treball, format d’una part teòrica i d’una part pràctica, es basa en crear aigua de perfum, utilitzant els olis essencials de romaní, espígol i taronja destil·lats al laboratori i fent diverses proves per aconseguir la nota desitjada.

La contaminació atmosfèrica a Manresa. Autor: Víctor Martín Lluís Resum: En aquest treball, es fa una introducció a la contaminació atmosfèrica i es descriuen els contaminants que posteriorment s’analitzaran tant a Manresa com a Barcelona en el mes d’Agost de 2013, amb la finalitat de comparar-ne els resultats.

7


L’anàlisi del Cicle de Vida. Autor: Ferran Pintó Haro Resum: El treball mesura els diferents impactes que provoca un producte al llarg de la seva existència i els elements a tenir en compte en relació a aquest. En el treball s’explica la metodologia i les possibles millores ambientals.

És el tritó un bon bioindicador? Autor: Joan Pio Badia Resum: Estudi del tritó del tritó pirinenc com a bioindicador de la bona qualitat de les aigües en els torrents de muntanya. Demostrar que observant la presència de tritons, pots afirmar la bona qualitat de l'aigua sense observar macroinvertebrats bioindicadors.

Els Transgènics Autors: Pol Morató Gómez i Núria Borràs Martí Resum: El treball tracte sobre els transgènics, l’aplicació que tenen en els aliments i en les persones, i la seva polèmica. I a partir d’aquesta informació poder arribar a la conclusió de si són favorables o perjudicials pel planeta.

Explosius i bombes. Autora: Susana Pradas Herrera Resum: En el meu treball analític/pràctic he analitzat les diferents característiques d'explosions, explosius i bombes i he comprovat la seguretat en aeroports i he dut a terme una bomba de fum amb un detonador mòbil.

8


Ciències Socials L’educació des del silenci. Autora: Núria Coll Cortina Resum: El propòsit del treball és exposar i analitzar el sistema educatiu dirigit al sector de l’alumnat amb discapacitats auditives, per tal de poder fer-ne una crítica constructiva, i valorar el paper que desenvolupa en la inclusió de l’alumnat sord dins els centres ordinaris.

Som diferents i som iguals. Autores: Gemma Hernández Lozano i Raquel Vila Badia Resum: El treball consta d'una part teòrica, on ens endinsem en el món de la discapacitat, i d'un treball de camp, on fem una recerca sobre el tractament dels alumnes amb discapacitat a les escoles primàries de Manresa i elaborem propostes personals per tal de millorar el seu tracte.

Les discapacitats físiques i/o sensorials. Estudi sobre les barreres arquitectòniques de la ciutat de Manresa. Autora: Ya Bin Julián Sáez Resum: El treball estudia els discapacitats físics i/o sensorials. Esbrinarem si Manresa és un bon lloc per viure amb aquestes discapacitats i es proposa que cal millorar perquè els sigui més fàcil moure’s. També es compara amb la ciutat de Barcelona.

La cooperació fa la força, iniciatives solidàries per a canviar el món. Autores : Clara de las Heras Camino i Andrea Peralta Garzón Resum: El treball investiga la manera en què la població es mobilitza per tal de lluitar contra les problemàtiques socials, centrant-se en les ONGs d’ajuda a la pobresa local situades a Catalunya i cercant la relació entre el context social, econòmic, polític i laboral i la tasca que realitzen les diverses ONGs. Societat Idíl·lica Autor: Gerard Becerra Rubio Resum: Aquest treball planteja un model de societat perfecte on no hi ha lloc per la maldat. S’han fet diverses investigacions sobre psicologia i posició social dels criminals i s’han fet propostes de solució i prevenció de la delinqüència.

9


La immigració xinesa a Catalunya. Autora: Aida Suet Marcos Resum: El treball tracta, des d’un punt de vista social, dels xinesos que arriben a Catalunya. Estudia la història del país i sobretot, l’organització econòmica – xarxa de negocis – i socials que s’estableixen entre els xinesos que viuen aquí i el mercat xinès.

Fenomen fan (musical i cinematogràfic) Autora: Gisela Membrive Ramírez Resum: El treball de caràcter sociològic dóna resposta a diverses qüestions respecte l’anomenat fenomen fan i desemmascara certs estigmes socials que l’envolten. S’ha dut a terme una recerca amb informacions reals i amb enquestes realitzades a persones de diferents edats. L'esclavisme dels consumidors. Autors: Norman López Sánchez i Marc Fornell Trujillo. Resum: El treball pretén conèixer el grau de manipulació de les grans superfícies sobre els consumidors. Per fer-ho, hem cercat les tècniques de marxandatge més importants i hem comprovat si s'utilitzen en situacions reals.

Que no et venguin la moto. Tècniques de la publicitat. Autores: Lara Bedmar Giménez i Marta Martín Torrens Resum: Aquest treball tracta sobre la publicitat tot aprofundint en les tècniques utilitzades per tal d’assegurar l’èxit en un producte. A més, s’ha efectuat un petit estudi del procés de creació d’elements publicitaris i finalment es mostren alguns exemples.

Mitologia en la societat. Autores: Helena Cuenca Orive i Jessica Giménez Padilla Resum: Amb aquest treball demostrem que la mitologia és més propera a nosaltres del que ens pensem ja que aquesta ha estat al nostre costat des de que vam néixer. Està present en la publicitat, en productes de neteja, productes alimentaris, pel·lícules...

10


Les Jornades Catalanes de la Dona: un abans i un després. Autora: Eva Molina Òrrit Resum: El treball tracta sobre la situació de la dona en diferents àmbits durant l'època Franquista, la Transició democràtica i els inicis de la democràcia, enfocat en un context més ampli com és el d'Espanya, però a partir de 1976 centrat només en Catalunya. La drogodependència Autor:Roger Sanllehí Rueda Resum: El treball tracta sobre la drogoaddicció, especialment en els joves, destacant les causes i conseqüències. S’esmenta que són les drogues, els efectes, els diferents tipus,... S’ha entrevistat a exdrogodependents per analitzar-ho més detalladament.

Educació física Les cinc lesions mes comunes en el bàsquet i el futbol i la seva recuperació.

Autors: Miquel Bellido Pujol i Miquel Gallofré Sartó Resum: El treball de recerca explica quines lesions es poden patir fent esport i el temps que es necessita de recuperació en cada lesió i també, quina recuperació s’ha de fer en cada cas.

Les lesions esportives en el futbol. Autor/a: Marcos Nieto Fernández Resum: El treball explica quines són les lesions més importants i quotidianes en el futbol, quin és el seu tractament, com es poden evitar i quina és la curació per cada lesió. Finalment tracta de les tres lesions més important avui en dia.

El dopatge i l'esport. Autor: Aleix Torra Vilafranca Resum: El treball estudia el dopatge a l'esport aprofundint en la seva part més biològica. La segona part del treball es basa en l'esport, les normes sobre el dopatge i algunes de les operacions més importants contra el dopatge en l'esport.

11


Begudes energètiques aplicades al rendiment esportiu. Autor: Xavier Cornet Pujol Resum: El treball tracta sobre les diferents begudes energètiques que podem trobar al mercat i la manera com afecten si es vol practicar esport. Pretén esbrinar si aporten una millora al rendiment esportiu i també si són dolentes per a la salut.

El desenvolupament del músculs Autors: Enric Cornejo Beas Pérez de Tudela i Pablo Velasco Pérez Resum: El treball tracta sobre el desenvolupament dels músculs en funció de l’esport que es practica. Ens hem centrat bàsicament en el futbol i el Bike Moto Cross. Hem realitzat unes proves per poder demostrar-ho.

Els estiraments. Autor: Xavier Basiana Font Resum: El treball tracta sobre els estirament intentant buscar el millor mètode d’estirament entre els actius, passius i el PNF. El treball pràctic s’ha fet al club bàsquet ASFE de Sant Fruitós.

La dansa i la teoria del moviment. Autor: Mireia Ginferrer Benito Resum: Aquest treball tracta sobre un anàlisis comparatiu de dos tipus de danses: el hip hop i el ballet. Aquest estudi es fa a través de la kinesfera i el "Laban Movement Analysis" obtinguts dels apunts de Rudolf Laban, el creador d'aquesta dansa.

El ritme de la meva vida Autora: Irina Arnau Rubio Resum: Sota la visió de la meva experiència professional i com a ballarina d’elit que sóc, he elaborat un treball visual que analitza què és el Ball Esportiu: un esport competitiu que deriva dels balls de saló.

12


Revisió Bibliogràfica del Tennis en Cadira de Rodes Autor/a: Maiol Valentí Bertran Resum: Aquest treball bibliogràfic tracta de revisar i ordenar tota la informació de fonts diferents sobre el tennis en cadira de rodes amb l’objectiu de saber i comparar tots els coneixements que hi ha respecte el tema.

Història La guerra Civil Espanyola a Manresa, 1936-1939. Autora: Laura Puerto Ramírez Resum: El treball tracta com va afectar la Guerra Civil Espanyola a la ciutat de Manresa, explicant des de l'inici de la Segona República fins als principis del Franquisme. Es un treball històric per tal de conèixer com els ciutadans van viure la tragèdia de la guerra.

El Poal: l’última gran zona agrícola de Manresa. Autora:Laura Santamaria Serentill Resum: És un estudi sociològic i històric de la població i la zona del Poal, un dels últims barris rurals del Regadiu de Manresa. També s’estudia l’activitat econòmica dels seus habitants així com l’aprofitament dels recursos agrícoles i ramaders de la zona.

Llengües L’anglès: una llengua de futur Autora: Núria Gálvez Fernández Resum: El treball analitza el nivell d’anglès a Catalunya i el compara amb el d’Europa. Mitjançant enquestes es compara el nivell dels diferents grups d’edat i explica quins són els fets polítics, econòmics i socials que afecten als resultats.

13


Psicologia La figura de l’assassí en sèrie en la ficció vers la realitat. Autor: Joel Boneu Bernadich Resum: En aquest treball he comparat als assassins en sèrie més famosos de la història de la ficció i els psicòpates reals en què estan basats. He fet una anàlisi psicològica exhaustiva de cada un d’ells per després comparar-los i extreure’n conclusions.

Interpretació dels contes tradicionals. Autora: Laia Rodríguez Piqueras Resum: El treball tracta la interpretació psicoanalítica dels contes tradicionals de la Caputxeta Vermella i la Blancaneus. Els seus personatges són analitzats i comparats amb els de les versions cinematogràfiques per tal d’extreure el missatge real dels contes tradicionals. Pors Autora:Ainhoa Ramos Suárez Resum: El treball explica què són i perquè patim malsons i terrors nocturns. A més, s'expliquen les patologies associades amb el son, que és el son i els somnis i que volen dir els malsons que tenim.

Presa de decisions Autora: Júlia Bransuela Grané Resum: Aquest treball intenta a partir de la presa de decisions endinsarse en l’àrea de psicologia i explicar a partir de la complexitat del cervell com es duen a terme les decisions, explicitant les decisions en l’actualitat.

14


INSTITUT LACETÀNIA Avda. Bases de Manresa,51-59 08242 Manresa Telèfon938773750-Fax938770609 ieslacetania@xtec.cat

HORARI BIBLIOTECA De dilluns a divendres matí de 10 a 13 h tarda de 15’30 a 19’30 h

http://bibliotecalacetania@gmail.com http://bibliotecalacetania.blogspot.com

15

Treballs recerca 13 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you