Page 1

Guia de lectura

Conté una  galeria  de  personatges  profundament  humans,  excèntrics  i  entranyables, que descobreixen i arriben  a  estimar  la  literatura,  gràcies  a  la  societat literària.   És una declaració d’amor vers els llibres  i les diverses i inesperades formes en les  quals aquests poden ser‐nos útils al llarg  de la nostra vida; així com un homenatge  a  les  bones  persones,  capaces  de  mantenir  l’ànim  i  la  dignitat  durant  els  moments més durs i difícils. 

Biblioteca de  Cultura Artesana  Centre Cultural la Misericòrdia  Via de Roma , 1, 07012 Palma  Telèfons: 971 219 536 / 971 219 531  bca@conselldemallorca.net  www.conselldemallorca.net/bca  www.facebook.com/bibliotecadeculturartesana 

Club de lectura 2013

La societat literària i de pastís de pela  de  patata  de  Guernsey.    Escrita  en  forma  epistolar,  és  una  història  d’estructura  i  lectura  àgil,  contada  amb  ironia  subtil  i  un  sentit  de  l'humor  característic  de  la  millor  literatura  anglesa,  que  serveix  de  contrapunt  als  aspectes  més  durs  de  la  història:  l'ocupació  militar  i  el  dramàtic  destí  d'alguns dels seus protagonistes.  

6 de juny de 2013


La societat literària i de pastís de pela de patata de Guernsey                          

Mary Ann Shaffer  Neix als Estats Units el 1934 i mor el  2008.  L’amor pels llibres i la passió per la lite‐ ratura es reflecteix en la seva activitat  professional: bibliotecària, llibretera i  editora.  El 1987 en un viatge a l'illa de Guern‐ sey, al canal de la Mànega, durant l'es‐ pera d'hores en un aeroport a causa de  la boira, va llegir d'una tirada Jersey Un­ der the Jackboot, un llibre de Reginald  Maughan sobre l'ocupació alemanya de  les illes Anglonormandes durant la Se‐ gona Guerra Mundial, i que la va inspi‐ rar per a escriure, anys després, la seva  primera i única novel·la, que no va po‐ der acabar.  

Annie Barrows   (San  Diego,  Califòr‐

nia 1962‐) Escriptora i editora, neboda de  Mary Ann Shaffer que va decidir continuar  l'obra  de  la  seva  tia,  La societat literària i  del  pastís  de  pela  de  patata  de  Guernsey,  quan Mary Ann va morir.              

La societat literària i de pastís de  pela de patata de Guernsey  Sinopsi:  Londres  de  1946,  acabada  la  guerra, l'escriptora Juliet Ashton busca ar‐ guments per al seu pròxim llibre quan, per  atzar,  comença  a  mantenir  correspondèn‐ cia amb un habitant de l'illa de Guernsey. A  mesura que intercanvien cartes, ella queda  captivada  per  l'excèntrica  i  encantadora  història de la societat literària de Guernsey  i dels seus membres.  

La societat literària es crea com a coarta‐ da  espontània,  quan  un  grup  de  veïns  de  Guernsey  són  sorpresos  pels  alemanys  desobeint el toc de queda. Per no ser des‐ coberts  organitzen  reunions  de  lectura,  sempre  al  voltant  d'un  pastís  de  pela  de  patata,  unes  trobades  que  els  ajudaran  a  fomentar  una  profunda  amistat,  a  desco‐ brir i estimar la literatura i a suportar l'o‐ cupació nazi.  Juliet  comença  a  mantenir  correspondèn‐ cia  amb  els  membres  de  la  societat.  Aquestes  cartes  són  petites  joies  que  van  revelant, a poc a poc, la història i la perso‐ nalitat de cada un; així com la importància  de  la  literatura,  el  plaer  de  la  lectura,  l'a‐ mistat i la solidaritat que es forja entre els  membres del grup  que els ajuda a sobre‐ viure amb dignitat i heroisme en una situ‐ ació terrible.  

La societat literària i de pastís de pela de patata de Guernsey  

Guia de lectura del Club de lectura de la BCA

Advertisement