__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

INVENTARI FOTOGRAFIES ARXIU JERONI JUAN I TOUS FOTOS 1

(CAPSA 1)

D1. Catedral de Mallorca. Vista lateral – 322 D2. Catedral de Mallorca. Exterior de la Catedral - 324 D3. Catedral de Mallorca. Portal del Mirador. - 294 D4. Detall del D3 – 301 D5. Detall del D3 - 296 D6. Detall del D3 - 295 D7. Detall del D3 – 293 D8. Detall del D3 - 351 D9. Detall del D3 - 307 D10. Detall del D3 - 305 D11. Detall del D3 - 306 D12. Detall del D3 - 309 D13. Detall del D3 – 308 D14. Detall del D3 - 317 D15. Detall del D3 – 297 D16. Detall del D3 – 296 D17. Detall del D3 – 300 D18. Detall del D3 – 298 D19. Detall del D3 - 349 D20. Detall del D3 – 292 D21. Detall del D3 - 304 D22. Detall del D3 – 285 D23. Detall del D3 - 340 D24. Detall del D3 - 315 D25. Detall del D3 – 310 D26. Detall del D3 - 4 D27. Detall del D3 – 312 D28. Detall del D3 – 311 D29. Detall del D3 - 350 D30. Detall del D3 - 316 D31. Detall del D3 – 303 D32. Detall del D3 – 302 D33. Detall del D3 - 348 D34. Detall del D3 – 286 D35. Detall del D3 – 289 D36. Detall del D3 – 290 D37. Detall del D3 – 288 D38. Detall del D3 – 291 D39. Detall del D3 – 287 D40. Catedral de Mallorca. Façana de l’Almudaina – 321 D41. Catedral de Mallorca. Façana de l’Almudaina – 328 D42. Detall del D41 – 346 D44. Catedral de Mallorca. Exterior – 325 D45. Catedral de Mallorca. Portal de l’Almoina – 326 D46. Detall del D45 - 344 D47. Detall del D45 – 338 D48. Detall del D45 - 337 D49. Catedral de Mallorca. Absis - 329 D50. Catedral de Mallorca – 323

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


D51. Catedral de Mallorca - 330 D52. Catedral de Mallorca. Finestra - 331 D53. Catedral de Mallorca. Detall de l’exterior - 332 D54. Catedral de Mallorca. Detall de l’exterior - 333 D55. Catedral de Mallorca. Detall de l’exterior – 334 D56. Catedral de Mallorca. Finestra de la Catedral – 336 D57. Catedral de Mallorca. Detall de l’exterior – 339 D59. Catedral de Mallorca. Interior abans de la restauració – 327 D60. Catedral de Mallorca. Sepulcre del Bisbe Torrella – 187 D61. Detall del D60 – 341 D62. Detall del D61 - 188 D63. Detall del D61 - 345 D64. Catedral de Mallorca. Detall del Portal del Mirador – 319 D65. Catedral de Mallorca. Detall del Portal del Mirador - 318 D66. Catedral de Mallorca. Detall del Portal del Mirador – 320 D67. Catedral de Mallorca. Clau de volta – 343 D68. Catedral de Mallorca Clau de volta de la Catedral – 335 D101. Catedral de Mallorca. Retaule de Santa Eulàlia - 227 D102. Detall del D101 - 228 D103. Detall del D101 - 229 D104. Detall del D101 - 230 D105. Detall del D101 - 231 D106. Detall del D101 - 232 D107. Detall del D101 - 233 D108. Detall del D101 - 234 D109. Detall del D101 - 235 D110. Detall del D101 - 236 D111. Detall del D101 - 237 D112. Detall del D101 - 238 D113. Detall del D101 - 239 D114. Detall del D101 - 240 D115. Detall del D101 - 241 D116. Detall del D101 - 242 D117. Detall del D101 – 243 D118. Interior de l’església de Santa Margalida de Muro - 269 D118. Catedral de Mallorca. Retaule de Santa Eulàlia. Detall - 244 D119. Detall del D101 - 245 D120. Detall del D101 - 246 D121. Detall del D101 - 248 D122. Detall del D101 - 249 D123. Detall del D101 - 250 D124. Detall del D101 - 251 D125. Detall del D101 - 252 D126. Detall del D101 - 253 D127. Detall del D101 - 254 D128. Detall del D101 – 255

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


FOTOS 2

(CAPSA 2)

D129. Catedral de Mallorca. Retaule de Sant Mateu i Sant Francesc- 209 D130. Detall del D129 - 210 D131. Detall del D129 - 211 D132. Detall del D129 - 212 D133. Detall del D129 - 213 D134. Detall del D129 - 214 D135. Detall del D129 - 215 D136. Detall del D129 - 216 D137. Detall del D129 - 217 D138. Detall del D129 - 218 D139. Detall del D129 - 219 D140. Detall del D129 - 220 D141. Detall del D129 - 221 D142. Detall del D129 - 222 D143. Detall del D129 - 223 D144. Detall del D129 - 224 D145. Detall del D129 - 225 D146. Detall del D129 - 226 D147. Catedral de Mallorca. Retaule de Sant Silvestre - 56 D148. Detall del D147- 57 D149. Detall del D147 - 58 D150. Detall del D147 – 59 D151. Catedral de Mallorca. Calvari - 206 D152. Detall del D151 - 207 D153. Detall del D151- 208 D154. Catedral de Mallorca. La Verge dels desemparats - 203 D155. Detall del D154 - 204 D156. Detall del D154 – 205 D157. Catedral de Mallorca. Santa Margalida - 54 D158. Detall del 157 - 55 D159. Catedral de Mallorca. Verge de l’Anunciació – 48 D160. Detall del D159 - 49 D161. Detall del D159 – 50 D162. Catedral de Mallorca. Àngel de l’Anunciació - 45 D163. Detall del D162 - 46 D164. Detall del D162 – 47 D165. Catedral de Mallorca. Martiri de Sant Sebastià - 255 D166. Detall del D165 - 256 D167. Detall del D165 - 257 D168. Detall del D165 - 258 D169. Catedral de Mallorca – 51 D170. Catedral de Mallorca. Verge de l’Anunciació d’alabastre - 342 D170. Detall del D169 – 52 D171. Detall del D169 – s/n D172. Detall del D169 – 53 D173. Catedral de Mallorca. Àngel de l’Anunciació talla d’alabastre - 189 D174. Catedral de Mallorca. Verge de l’Anunciació, talla d’alabastre - 342 D226. Palau Episcopal de Mallorca - 98 D227. Palau Episcopal de Mallorca. Escut del Bisbe Ferrer – 99 D228. Palau Episcopal. Façana de la Capella de Sant Pau - 359 D229. Detall del D228 – 100 D230. Palau Episcopal de Mallorca. Interior Capella de Sant Pau - 101 D231. Palau Episcopal de Mallorca. Interior Capella de Sant Pau – 102 Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


D232. Palau Episcopal. Retaule amb escut del bisbe Galiano. Arxiu d’Arqueologia catalana -66 D233. Detall del D232 - 67 D234. Detall del D232 - 68 D235. Detall del D232 - 69 D236. Detall del D232 - 70 D237. Detall del D232 - 71 D238. Detall del D232 – 72 D239. Detall del D232 - 73 D240. Detall del D232 - 74 D241. Detall del D232 - 75 D242. Detall del D232 - 76 D243. Detall del D232 - 77 D244. Detall del D232 - 78 D245. Detall del D232 - 79 D246. Detall del D232 - 80 D247. Detall del D232 - 81 D248. Detall del D232 - 82 D249. Detall del D232 – 83

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


FOTOS 3

(CAPSA 3)

D251. Museu Diocesà de Mallorca - 105 D252. Museu Diocesà de Mallorca. Retaule de la Passió – 6 D253. Detall del D252 - 19 D254. Detall del D252 - 20 D255. Detall del D252 – 10 D256. Detall del D252 – 9 D257. Detall del D252 - 21 D258. Detall del D252 - 22 D259. Detall del D252 - 23 D260. Detall del D252 – 8 D261. Detall del D252 - 24 D262. Detall del D252 – 7 D263. Detall del D252 - 25 D264. Detall del D252 - 26 D265. Detall del D252 - 27 D266. Detall del D252 - 13 D267. Detall del D252 - 11 D268. Detall del D252 – 12 D269. Detall del D252 - 28 D270. Detall del D252 - 29 D271. Detall del D252 - 30 D272. Detall del D252 – 14 D273. Detall del D252 - 31 D274. Detall del D25 - 32 D275. Detall del D252 - 33 D276. Detall del D252 - 34 D277. Detall del D252 - 35 D278. Detall del D252 - 36 D279. Detall del D252 - 18 D280. Detall del D252 - 17 D281. Detall del D252 - 16 D282. Detall del D252 – 15 D283. Museu Diocesà de Mallorca. Verge amb el nen - 67 D284. Museu Diocesà de Mallorca. Adoració dels Reis - 64 D285. Museu Diocesà de Mallorca. Sant Jaume Apòstol - 60 D286. Detall del D285 - 61 D287. Detall del D285 - 62 D288. Museu Diocesà de Mallorca. Santa Gertrudis – 63 D289. Museu Diocesà de Mallorca. Predel·la de Sant Guillem - 185 D290. Detall del D289- 186 D291. Detall del D289 - 187 D292. Detall del D289 - 188 D293. Detall del D289 - 189 D294. Detall del D289 - 190 D295. Detall del D289 - 191 D296. Detall del D289 - 192 D297. Detall del D289 - 193 D298. Detall del D289 - 194 D299. Detall del D289 - 195 D300. Detall del D289 - 196 D301. Museu Diocesà de Mallorca. Fragment de retaule - 128 D302. Museu Diocesà de Mallorca. Fragment de retaule – 129 D303. Museu Diocesà de Mallorca. Predel·la d’altar amb escenes de la vida de Jesús i la Verge. Pintura mallorquina sobre taula, S.XV – 179 D304. Detall del D303 – 198 Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


D305. Detall del D303 – 199 D306. Detall del D303 - 200 D307. Museu Diocesà de Mallorca. Predel·la del ca amb escenes de la vida de Jesús i la Verge - 197 D308. Detall del D307 - 198 D309. Detall del D307 - 199 D310. Detall del D307 - 200 D311. Detall del D307 - 201 D312. Detall del D307 - 202 D309. Museu Diocesà de Mallorca. Fragment de retaule amb la vinguda de l’Esperit Sant – 74 D310. Museu Diocesà de Mallorca. Retaule de Sant Jordi, de Pere Niçard - 112 D311. Detall del D310 - 113 D312. Detall del D310 - 114 D313. Detall del D310 - 115 D314 Detall del D310 - 116 D315. Detall del D310 - 117 D316. Detall del D310 - 118 D317. Detall del D310 - 119 D318. Detall del D310 - 120 D319. Detall del D310 - 121 D320. Detall del D310 - 122 D321. Detall del D310 - 123 D322. Detall del D310 - 124 D323. Detall del D310 – 125 D324. Museu Diocesà de Mallorca. Predel·la del retaule de Sant Jordi, de Pere Niçard - 178 D325. Detall del D324 - 179 D326. Detall del D324 - 180 D327. Detall del D324 - 181 D328. Detall del D324 - 182 D329. Detall del D324 - 183 D330. Detall del D324 – 184

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


FOTOS 4

(CAPSA 4)

D331. Museu Diocesà de Mallorca. Fragment de retaule - 75 D332. Museu Diocesà de Mallorca. Fragment de retaule - 76 D333. Museu Diocesà de Mallorca. Anunciació – 71 D334. Museu Diocesà de Mallorca. El naixement - 69 D335. Museu Diocesà de Mallorca. Pintura mallorquina – 70 D336. Museu Diocesà de Mallorca. Fragment d’un retaule – 68 D337. Museu Diocesà de Mallorca. Santa Clara - 132 D338. Detall del D337 - 133 D339. Detall del D337 - 134 D340. Detall del D337 – 135 D341. Museu Diocesà de Mallorca. Calvari - 174 D342. Detall del D341 - 175 D343. Detall del D341 - 176 D344. Detall del D341 - 177 D345. Museu Diocesà de Mallorca. Sant Josep i la Verge - 72 D346. Museu Diocesà de Mallorca. Jesús entre els doctors - 73 D347. Museu Diocesà de Mallorca. Tríptic. Anunciació, Sant Cristòfol i Sant Antoni - 65 D348. Detall del D347 – 66 D349. Museu Diocesà de Mallorca. L’infern - 127 D350. Museu Diocesà de Mallorca. El purgatori - 130 D351. Museu Diocesà de Mallorca. El cel – 131 D352. Museu Diocesà de Mallorca. Exvot de Ramon Llull – 126 D354. Museu Diocesà de Mallorca. Retaule de fusta – 354 D355. Detall del D354 - 356 D356. Detall del D355 – 357 D357. Detall del D355 D358. Museu Diocesà de Mallorca. Talla de la Verge procedent de Campos - 355 D359. Museu Diocesà de Mallorca. La Verge – 5 D360. Detall del D359 - 284 D361. Detall del D359 – 3 D362. Detall del D359 - 314 D363. Detall del D359 – 313 D365. Museu Diocesà de Mallorca. Pedres esculpides procedents de la catedral - 71 D366. Museu Diocesà de Mallorca. Pedres esculpides procedents de la catedral - 72 D367. Museu Diocesà de Mallorca. Pedres esculpides procedents de la catedral - 73 D368. Museu Diocesà de Mallorca. Pedres esculpides procedents de la catedral - 74 D369. Museu Diocesà de Mallorca. Pedra esculpida (Mare de Déu del Roser), procedent de la catedral – 75 D370. Museu Diocesà de Mallorca. Verge de pedra - 152 D371. Museu Diocesà de Mallorca. Escultura d’Evangelista - 76 D372. Museu Diocesà de Mallorca. Escultura d’Evangelista - 77 D373. Museu Diocesà de Mallorca. Escultura d’Evangelista - 78 D374. Museu Diocesà de Mallorca. Escultura d’Evangelista - 79 D375. Museu Diocesà de Mallorca. Escultura en pedra - 80 D376. Museu Diocesà de Mallorca. Escultura en pedra – 81 D377. Museu Diocesà de Mallorca. Talla de la Verge - 352 D378. Museu Diocesà de Mallorca. Escultura en pedra - 82 D379. Museu Diocesà de Mallorca. Escultura en pedra – 83 D380. Museu Diocesà de Mallorca. Relleu de fusta - 353 D381. Museu Diocesà de Mallorca. Pedres esculpides procedents de Sant Domingo 84 D382. Museu Diocesà de Mallorca. Materials procedent de Sant Domingo - 85 D383. Museu Diocesà de Mallorca. Fragment d’un portal procedent de Sant Domingo - 86 Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


D384. Museu D385. Museu D386. Museu D387. Museu D388. Museu D389. Museu D390. Museu D391. Museu D392. Museu D393. Museu D394. Museu

Diocesà de Diocesà de Diocesà de Diocesà de Diocesà de Diocesà de Diocesà de Diocesà de Diocesà de Diocesà de Diocesà de

Mallorca. Pedres esculpides - 87 Mallorca. Pedres esculpides - 88 Mallorca. Clau de volta procedent de Manacor - 89 Mallorca. Pedres esculpides procedents de Manacor - 90 Mallorca. Clau de volta procedent de Manacor - 91 Mallorca. Clau de volta procedent de Manacor - 92 Mallorca. Clau de volta procedent de Manacor - 93 Mallorca. Claus de volta - 94 Mallorca. Goig de Lluc? - 95 Mallorca. Pedres esculpides - 96 Mallorca. Tambor de creu - 97

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


FOTOS 5

(CAPSA 5)

D410. Palau de l’Almudaina. Façana - 190 D411. Palau de l’Almudaina. Àngel panell – 191 D413. Palau de l’Almudaina. Pintures murals. Arxiu d’Arqueologia Catalana - 38 D414. Palau de l’Almudaina. Façana Capella de Santa Anna, - 192 D415. Palau de l’Almudaina. Portal de la Capella de Santa Anna - 193 D416. Palau de l’Almudaina. Timpà del portal de la Capella de Santa Anna – 194 D417. Palau de l’Almudaina. Interior de la Capella de Santa Anna – 197 D418. Palau de l’Almudaina. Interior de la Capella de Santa Anna - 195 D419. Palau de l’Almudaina. Interior de la Capella de Santa Anna - 196 D420. Palau de l’Almudaina. Interior de la Capella de Santa Anna - 198 D421. Palau de l’Almudaina. Interior de la Capella de Santa Anna - 199 D422. Palau de l’Almudaina. Interior de la Capella de Santa Anna - 200 D423. Palau de l’Almudaina. Interior de la Capella de Santa Anna - 201 D424. Palau de l’Almudaina. Interior de la Capella de Santa Anna - 202 D425. Palau de l’Almudaina. Interior de la Capella de Santa Anna- 203 D426. Palau de l’Almudaina. Interior de la Capella de Santa Anna - 204 D427. Palau de l’Almudaina. Interior de la Capella de Santa Anna - 205 D428. Palau de l’Almudaina. Interior de la Capella de Santa Anna - 206 D429. Palau de l’Almudaina. Interior de la Capella de Santa Anna - 207 D430. Palau de l’Almudaina. Interior de la Capella de Santa Anna - 208 D431. Palau de l’Almudaina. Interior de la Capella de Santa Anna - 209 D432. Palau de l’Almudaina. Interior de la Capella de Santa Anna - 210 D433. Palau de l’Almudaina. Interior de la Capella de Santa Anna - 211 D434. Palau de l’Almudaina. Interior de la Capella de Santa Anna - 212 D435. Palau de l’Almudaina. Interior de la Capella de Santa Anna – 213 D437. Palau de l’Almudaina. Sant Jordi i Sant Julià, pintura mallorquina sobre tela, s. XV D438. Detall 437 – 204 D439. Detall 437 – 205 D440. Detall del 437 – 206 D441. Detall del 437 – 207 D442. Detall del 437 – 208 D443. Detall del 437 – 209 D444. Detall del 437 – 210 D445. Detall del 437 – 211 D446. Detall del 437 – 212 D447. Detall del 437 – 213 D448. Detall del 437 – 214 D449. Detall del 437 – 215 D450. Detall del 437 – 216 D451. Palau de l’Almudaina. Pintura mallorquina s.XIX - 110 D452. Palau de l’Almudaina. Pati – 214 D473. Llonja de Palma. Finestra – 280 D478. Llonja de Palma. Exterior – 279 D480. Llonja de Palma. Escultura exterior – 281 D482. Llonja de Palma. Escultura exterior. Arxiu d’Arqueologia catalana - 1 D483. Llonja de Palma. Escultura exterior. Arxiu d’Arqueologia catalana – 2 D484. Llonja de Palma. Escultura exterior – 278 D488. Llonja de Palma. Interior - 276 D503. Llonja de Palma. Taula de l’Anunciació - 119 D504. Detall del D503 - 120 D505. Detall del D503 - 121 D506. Detall del D503 - 122 D507. Detall del D503 - 123 Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


D508. Detall del D503 – 124 D509. Llonja de Palma. Taula central del retaule de la Verge de Gràcia - 49 D510. Detall del D509 - 50 D511. Detall del D509 - 51 D512. Detall del D509 - 52 D513. Detall del D509 - 53 D514. Detall del D509 - 54 D515. Detall del D509 - 55 D516. Detall del D509 - 56 D517. Detall del D509 - 57 D518. Detall del D509 - 58 D519. Detall del D509 - 59 D520. Detall del D509 - 60 D521. Llonja de Palma. Àngel de l’Anunciació i Sant Vicenç. Taula lateral del retaule de la Verge de Gràcia - 61 D522. Detall del D521 - 62 D523. Detall del D521 - 63 D524. Detall del D521 - 64 D525. Detall del D521 - 65 D526. Llonja de Palma. Carrer central del retaule de Sant Bernat - 142 D527. Detall del D526 - 143 D528. Detall del D526 - 144 D529. Detall del D526 - 145 D530. Llonja de Palma. Fragment del retaule de Sant Bernat -126 D531. Detall del D530 - 127 D532. Detall del D530 – 128

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


FOTOS 6

(CAPSA 6)

D533. Llonja de Palma. Carrer lateral del retaule de Sant Bernat - 129 D534. Detall del D533 - 130 D535. Detall del D533 - 131 D536. Detall del D533 - 132 D537. Detall del D533 – 133 D538. Llonja de Palma. Taula lateral del retaule de Sant Bernat - 9 D539. Detall del D538 - 10 D540. Detall del D538 - 11 D541. Detall del D538 - 12 D542. Llonja de Palma. Predel·la del retaule de Sant Bernat - 134 D543. Detall del D542 – 135 D544. Detall del D542 - 136 D545. Detall del D542 - 137 D546. Detall del D543 - 138 D547. Detall del D543 - 139 D548. Detall del D543 - 140 D549. Detall del D543 – 141 D550. Llonja de Palma. Taules d’altar amb la representació d’Elisabet, Palma s.XV D551. Detall del 550 – 165 D552. Detall del 550 – 166 D553. Detall del 550 – 167 D554. Detall del 550 – 168 D555. Detall del 550 – 169 D556. Detall del 550 – 170 D557. Detall del 550 – 171 D558. Llonja de Palma. Taula gòtica de Pentecostes - 7 D559. Detall del D558 – 8 D560. Llonja de Palma. Resurrecció de Crist - 13 D561. Detall del D560 - 14 D562. Llonja de Palma. Taula de Sant Nofre - 15 D563. Detall del D562 – 16 D564. Llonja de Palma. Taula central del retaule de Sant Bernadí – 176 D565. Detall del 564 – 177 D566. Detall del 564 – 178 D567. Detall del 564 – 179 D568. Llonja de Palma. Taula lateral d’altar amb la verge de l’Anunciació i Sant Onofre. D569. Detall del 568 – 147 D570. Detall del 568 – 148 D571. Detall del 568 – 149 D572. Detall del 568 – 150 D573. Detall del 568 – 151 D574. Llonja de Palma. Predel·la d’altar, martiri d’una santa, – 152 D575. Detall del 574 – 153 D576. Detall del 574 – 154 D577. Detall del 574 – 155 D578. Detall del 574 – 156 D579. Detall del 574 – 157 D580. Detall del 574 – 158 D581. Detall del 574 – 159 D582. Detall del 574 – 160 D583. Detall del 574 – 161 D584. Detall del 574 – 162

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


D585. Detall del 574 – 163 D586. Llonja de Palma. La Verge amb els àngels músics D587. Detall del 586 – 173 D588. Detall del 586 – 174 D589. Detall del 586 - 175 D590. Llonja de Palma. La Verge amb personatges mallorquins -4 D591. Detall del D590 - 5 D592. Detall del D590 - 6 D593. Dos capitells romànics - 283 D594. Llonja de Palma. Relleu interior - 282 D595. Societat Arqueològica Lul·liana. Retaule de Sant Bernat- 79 D596. Detall del D595 - 80 D597. Detall del D595 - 81 D598. Detall del D595 - 82 D599. Detall del D595 – 83 D600. Detall del D595 - 84 D601. Detall del D595 – 85 D602. Societat Arqueològica Lul·liana. Pintura mallorquina sobre taula - 140 D603. Societat Arqueològica Lul·liana. Retaule de Santa Quitèria - 86 D604. Detall del D603 - 87 D605. Detall del D603 - 88 D606. Detall del D603 - 89 D607. Detall del D603 - 90 D608. Detall del D603 - 91 D609. Detall del D603 - 92 D610. Detall del D603 - 93 D611. Detall del D603 - 94 D612. Detall del D603 - 95 D613. Detall del D603 - 96 D614. Detall del D603 - 97 D615. Detall del D603 - 98 D616. Detall del D603 - 99 D617. Detall del D603 - 100 D618. Detall del D603 - 101 D619. Detall del D603 - 102 D620. Detall del D603 - 103 D621. Detall del D603 - 104 D622. Detall del D603 - 105 D623. Detall del D603 - 106 D624. Detall del D603 – 107 D625. Detall del D603 - 108 D626. Societat Arqueològica Lul·liana. Coronació de la Verge - 169 D627. Detall del D626 - 170 D628. Detall del D626 - 171 D629. Detall del D626 - 172 D630. Detall del D626 - 173

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


FOTOS 7 (CAPSA 7) D631. Societat Arqueològica Lul·liana. Calvari – 109 D632. Detall del D631 - 110 D633. Detall del D631 - 111 D634. Societat Arqueològica Lul·liana. Verge amb el nin – 39 D635. Detall del D634 – 38 D636. Detall del D634 – 37 D637. Societat Arqueològica Lul·liana. Pantocràtor – 139 D638. Societat Arqueològica Lul·liana. Profeta - 160 D639. Societat Arqueològica Lul·liana. Profeta - 161 D640. Societat Arqueològica Lul·liana. Profeta - 162 D641. Societat Arqueològica Lul·liana. Profeta - 163 D642. Societat Arqueològica Lul·liana. La Verge - 164 D643. Societat Arqueològica Lul·liana. Retaule de Sant Antoni, Sant Nicolau i Santa Clara - 148 D644. Detall del D643 - 149 D645. Detall del D643 - 150 D646. Detall del D643 - 151 D647. Detall del D643 - 152 D648. Detall del D643 - 153 D649. Detall del D643 - 154 D650. Detall del D643 - 155 D651. Detall del D643 – 156 D652. Detall del D643 - 157 D653. Detall del D643 - 158 D654. Detall del D643 – 159 D655. Societat Arqueològica Lul·liana. Retaule de Sant Jordi - 165 D656. Detall del D165- 166 D657. Detall del D165 - 167 D658. Societat Arqueològica Lul·liana. Predel·la de Santa Úrsula - 141 D659. Detall del D658 - 142 D660. Detall del D658 - 143 D661. Detall del D658 - 144 D662. Detall del D658 - 145 D663. Detall del D658 - 146 D664. Societat Arqueològica Lul·liana. Fragment de retaule, mort de Sant Francesc. - 147 D665. Societat Arqueològica Lul·liana. Anunciació - 40 D666. Societat Arqueològica Lul·liana. Detall del D665 - 41 D667. Detall del D665 – 42 D668. Societat Arqueològica Lul·liana. Santa Fast de la Verge – 44 D669. Societat Arqueològica Lul·liana. Santa Fast de Jesús – 43 D670. Societat Arqueològica Lul·liana. Els dos Sant Joan - 168 D671. Societat Arqueològica Lul·liana. Santa Anna amb la Verge i el nen - 77 D672. Detall del D671 – 78 D673. Societat Arqueològica Lul·liana. Àngel de l’Anunciació - 137 D674. Detall del D673 – 138 D675. Societat Arqueològica Lul·liana. La Verge del Rosari – 136 D677. Societat Arqueològica Lul·liana. Capitell romànic - 367 D678. Societat Arqueològica Lul·liana. Capitell romànic - 362 D679. Arqueològica Lul·liana. Capitells romànics – 277 D680. Societat Arqueològica Lul·liana. Capitell bizantí - 361 D681. Societat Arqueològica Lul·liana. Finestra del s. XV – 360 D682. Societat Arqueològica Lul·liana. Talla de dos àngels - 366

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


D683. Societat Arqueològica Lul·liana. Estàtua jacent - 364 D684. Societat Arqueològica Lul·liana. Creu de terme - 365 D685. Societat Arqueològica Lul·liana. Pietat. Escultura de pedra – 2 D686. Societat Arqueològica Lul·liana. Sepulcre d’un bisbe de Mallorca – 363 D700. Església de Santa Creu, portal - 144 D701. Església de Santa Creu – 106 D702. Església de Santa Creu, interior – 138 D703. Església de Santa Creu, taula central del retaule de Sant Cristòfol D704. Detall del D703 – 193 D705. Detall del D703 – 194 D706. Detall del D703 – 195 D707. Detall del D703 – 196 D708. Església de Santa Creu, retaule de la Verge – 187 D709. Detall del D708 – 188 D710. Detall del D708 – 189 D711. Detall del D708 – 190 D712. Detall del D708 – 191 D713. Església de Santa Creu, Verge amb el Nin– 186 D714. Església de Santa Creu, Verge amb el nen – 137 D718. Església de Santa Eulàlia, exterior - 235 D719. Església de Santa Eulàlia, exterior – 234 D720. Església de Santa Eulàlia, exterior - 226 D721. Església de Santa Eulàlia, exterior - 220 D722. Església de Santa Eulàlia, portal lateral - 221 D723. Església de Santa Eulàlia, exterior - 222 D724. Església de Santa Eulàlia, exterior – 223 D725. Església de Santa Eulàlia, portal lateral – 227 D726. Església de Santa Eulàlia, capitell portal lateral D725 - 231 D727. Església de Santa Eulàlia, exterior- 224 D728. Església de Santa Eulàlia, exterior – 225 D729. Església de Santa Eulàlia, nau central – 232 D730. Església de Santa Eulàlia, nau lateral - 236 D731. Església de Santa Eulàlia, absis altar major - 237 D732. Església de Santa Eulàlia, interior - 238 D733. Església de Santa Eulàlia, interior – 216 D734. Església de Santa Eulàlia, capitell interior - 229 D735. Església de Santa Eulàlia, capitell de l’interior – 217 D736. Església de Santa Eulàlia, capitell interior – 228 D737. Església de Santa Eulàlia, clau de volta – 242 D738. Església de Santa Eulàlia, clau de volta – 239 D739. Església de Santa Eulàlia, clau de volta – 241 D740. Església de Santa Eulàlia, clau de volta - 240 D741. Església de Santa Eulàlia, clau de volta - 243 D742. Església de Santa Eulàlia, sepulcre - 233 D743. Església de Santa Eulàlia, sepulcre - 215 D744. Església de Santa Eulàlia, portal interior – 184 D745. Església de Santa Eulàlia, portal interior – 219 D746. Església de Santa Eulàlia, Mare de Deu morta - 230 D747. Detall del D746 – 218

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


FOTOS 8

(CAPSA 8)

D748. Església de Santa Eulàlia, taula de la Dormició de la Verge - 111 D749. Detall del D748 - 112 D750. Detall del D748 - 113 D751. Detall del D748 - 114 D752. Detall del D748 - 115 D753. Detall del D748 - 116 D754. Detall del D748 – 117 D755. Església de Santa Eulàlia, retaule de Santa Apol·lònia, Santa Bàrbara, Santa Llúcia i Sant Blai – 229 D756. Detall del D755 – 229 D757. Detall del D755 – 230 D758. Detall del D755 – 231 D759. Detall del D755 – 232 D760. Detall del D755 – 233 D761. Detall del D755 – 234 D762. Detall del D755 – 235 D763. Detall del D755 – 236 D764. Detall del D755 – 237 D765. Detall del D755 – 238 D766. Detall del D755 – 239 D767. Detall del D755 – 240 D768. Detall del D755 – 241 D769. Detall del D755 – 242 D770. Detall del D755 – 243 D771. Detall del D755 – 244 D772. Església de Santa Eulàlia, Taula de Crist - 108 D773. Detall del D772 - 109 D774. Detall del D772 - 110 D775. Església de Santa Eulàlia, Taula de Sant Bernadí - 125 D776. Església de Sant Jaume, exterior – 107 D777. Església de Sant Jaume, interior – 136 D778. Església de Sant Jaume, volta - 108 D779. Església de Sant Jaume, capitells – 109 D780. Església de Sant Jaume, capitell - 254 D781. Església de Sant Jaume, capitell - 253 D782. Església de Sant Jaume, capitell - 148 D783. Església de Sant Jaume, clau de volta – 110 D787. Església de Sant Jaume, Crist de fusta – 158 D788. Detall D787 – 245 D789. Hospital General, pati - 147 D790. Església de La Sang, interior – 146 D791. Església de La Sang, Retaule de la Pietat – 197 D792. Detall del D791 – 198 D793. Detall del D791 – 199 D794. Detall del D791 – 200 D795. Detall del D791 – 201 D796. Detall del D791 – 202 D797. Església de La Sang, Verge d’alabastre - 150 D798. Església de La Sang, Verge d’alabastre - 149 D800. Església de Sant Miquel, façana – 145 D801. Església de Sant Miquel, portal – 249 D802. Església de Sant Miquel, portal – 247 D803. Església de Sant Miquel, portal – 251 D804. Església de Sant Miquel, portal - 250

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


D805. Església de Sant Miquel, portal - 248 D806. Església de Sant Miquel, portal - 252 D807. Església de Sant Miquel, Verge d’alabastre - 160 D808. Església de Sant Nicolau – 111 D809. Església de Sant Nicolau, façana - 135 D810. Detall D809 - 112 D811. Església de Sant Nicolau, portal lateral – 113 D812. Detall D811 – 134 D816. Monestir de La Real, claustre – 267 D817. Monestir de La Real, interior de l’església – 271 D820. Monestir de La Real, retaule – 80 D821. Església de Santa Catalina de Sena, interior – 143 D822. Església de Santa Catalina de Sena, talla de la Verge - 246 D823. Església de Monicions, façana – 133 D824. Detall D823– 132

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


FOTOS 9

(CAPSA 9)

D825. Església de Monicions, Retaule de la Verge, Santa Magdalena, Santa Llúcia i Sant Antoni - 17 D826. Detall del D825 - 18 D827. Detall del D825 - 19 D828. Detall del D825 - 20 D829. Detall del D825 - 21 D830. Detall del D825 - 22 D831. Detall del D825 - 23 D832. Detall del D825 - 24 D833. Detall del D825 - 25 D834. Detall del D825 - 26 D835. Detall del D825 - 27 D836. Detall del D825 - 28 D837. Detall del D825 - 29 D838. Detall del D825 - 30 D839. Detall del D825 - 31 D840. Detall del D825 - 32 D841. Detall del D825 - 33 D842. Detall del D825 - 34 D843. Detall del D825 - 35 D844. Detall del D825 - 36 D845. Detall del D825 - 37 D846. Detall del D825 - 38 D847. Detall del D825 - 39 D848. Detall del D825 - 40 D849. Detall del D825 - 41 D850. Detall del D825 - 42 D851. Detall del D825 - 43 D852. Detall del D825 - 44 D853. Detall del D825 - 45 D854. Detall del D825 - 46 D855. Detall del D825 - 47 D856. Detall del D825 - 48 D857. Església de la Mercè, Sant Crist – 244 D858. Detall D857 – 255 D859. Convent de Santa Caterina, Retaule de Santa Magdalena – 217 D860. Detall del D859 – 218 D861. Detall del D859 – 219 D862. Detall del D859 – 220 D863. Detall del D859 – 221 D864. Detall del D859 – 222 D865. Detall del D859 – 223 D866. Detall del D859 – 224 D867. Detall del D859 – 225 D868. Detall del D859 – 226 D869. Detall del D859 – 227 D880. Convent de Sant Francesc de Palma, claustre - 45 D881. Convent de Sant Francesc de Palma, claustre - 46 D882. Convent de Sant Francesc de Palma, claustre - 47 D883. Convent de Sant Francesc de Palma, claustre - 48 D884. Convent de Sant Francesc de Palma, claustre - 49 D885. Convent de Sant Francesc de Palma, claustre - 50 D886. Convent de Sant Francesc de Palma, claustre - 51 D887. Convent de Sant Francesc de Palma, sepulcre del claustre – 52

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


D891. Convent de Sant Francesc de Palma, sepulcre del claustre - 53 D892. Convent de Sant Francesc de Palma, església, interior - 54 D893. Convent de Sant Francesc de Palma, església, interior - 55 D894. Convent de Sant Francesc de Palma, església, interior - 56 D895. Convent de Sant Francesc de Palma, sepulcre de Ramon Llu-la - 57 D896. Convent de Sant Francesc de Palma, sepulcre de Ramon Llu-la - 58 D897. Convent de Sant Francesc de Palma, sepulcre de Ramon Llu-la - 59 D898. Convent de Sant Francesc de Palma, sepulcre de Ramon Llu-la – 60 D899. Convent de Sant Francesc de Palma, sepulcre de Ramon Llu-la - 61 D900. Convent de Sant Francesc de Palma, sepulcre de Ramon Llu-la - 62 D901. Convent de Sant Francesc de Palma, sepulcre de Ramon Llu-la - 63 D902. Convent de Sant Francesc de Palma, sepulcre de Ramon Llu-la - 64 D903. Convent de Sant Francesc de Palma, sepulcre de Ramon Llu-la - 65 D904. Convent de Sant Francesc de Palma, església, detall de la volta de la nau central – 66 D906. Convent de Sant Francesc de Palma, cadirat del cor de l’església - 176 D907. Convent de Sant Francesc de Palma, cadirat del cor de l’església - 171 D908. Convent de Sant Francesc de Palma, cadirat del cor de l’església - 170 D909. Convent de Sant Francesc de Palma, cadirat del cor de l’església – 68 D910. Convent de Sant Francesc de Palma, cadirat del cor de l’església - 174 D911. Convent de Sant Francesc de Palma, cadirat del cor de l’església – 175

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


FOTOS 10

(CAPSA 10)

D913. Convent de Sant Francesc de Palma, cadirat del cor de l’església – 173 D915. Convent de Sant Francesc de Palma, faristol del cor de l’església – 172 D916. Convent de Sant Francesc de Palma, església, fragment d’un retaule dedicat a Santa Úrsula – 258 D917. Convent de Sant Francesc de Palma, església, fragment d’un retaule dedicat a Santa Úrsula – 259 D918. Convent de Sant Francesc de Palma, església, fragment d’un retaule dedicat a Santa Úrsula – 260 D919. Convent de Sant Francesc de Palma, església, fragment d’un retaule dedicat a Santa Úrsula – 261 D920. Convent de Sant Francesc de Palma, església, fragment d’un retaule dedicat a Santa Úrsula – 262 D921. Convent de Sant Francesc de Palma, església, fragment d’un retaule dedicat a Santa Úrsula – 263 D922. Convent de Sant Francesc de Palma, església, fragment d’un retaule dedicat a Santa Úrsula – 264 D923. Convent de Sant Francesc de Palma, església, fragment d’un retaule dedicat a Santa Úrsula – 265 D924. Convent de Sant Francesc de Palma, església, retaule de Jesús i la Verge – 245 D925. Detall del D924 – 246 D926. Detall del D924 – 247 D927. Detall del D924 – 248 D928. Detall del D924 – 249 D929. Detall del D924 – 250 D930. Detall del D924 – 251 D931. Detall del D924 – 252 D932. Detall del D924 – 253 D933. Detall del D924 – 254 D934. Detall del D924 – 255 D935. Detall del D924 – 256 D936. Detall del D924 – 257 D937. Capella de Nostra Senyora dels Navegants, façana - 141 D938. Capella de Nostra Senyora dels Navegants, façana, detall – 142 D939. Capella de Nostra Senyora dels Navegants, façana, detall - 140 D940. Capella de Nostra Senyora dels Navegants, façana, detall - 139 D941. Capella de Nostra Senyora dels Navegants, façana, detall – 128 D942. Capella de Nostra Senyora dels Navegants, interior – 127 D943. Catedral de Mallorca, Casa dels Canonges, façana - 347 D944. Detall 943 - 103 D945. Arc de l’Almudaina – 104 D999. Can Cirera, Palma. Pintura sobre taula - 94 D1000. Detall del D999 - 95 D1001. Can Pons, Palma. Portes d’un tríptic. - 88 D1002. Can Pons, Palma. Tríptic de l’Adoració dels Reis - 89 D1003. Detall del D1002 - 90 D1004. Detall del D1002 - 91 D1004. Detall del D1002 - 93 D1005. Detall del D1002 - 93 D1008. Can Cerdà, Palma. Pintura sobre taula – 181 D1009. Can Cerdà, Palma. Pintura sobre taula – 183 D1010. Detall del 1009 – 189 D1012. Can Cerdà, Palma. Pintura sobre taula Verge, pintura sobre taula - 182

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


D1013. Can Olesa, Palma. Pintura sobre taula. - 84 D1014. Detall del D1013 - 85 D1015. Detall del D1013 - 86 D1016. Detall del D1013 – 87 D1017. Can Torrella, Palma. Taula de Sant Joan Evangelista i Sant Antoni Abat - 99 D1018. Detall del D1017 - 100 D1019. Can Torrella, Palma. Taula de la Pietat - 101 D1020. Detall del D1019 - 102 D1021. Can Torrella, Palma. Verge amb el Nin – 13 D1022. Can Ordines, Palma. Taula de la Verge amb el Nin. - 106 D1023. Detall del D1022 - 107 D1024. Can Ordines, Palma. Portal interior – 185 D1025. Can Sureda Blanes, Palma. Taula de la Verge amb el Nin - 3 D1026. Can Sureda Blanes, Palma. Talla de la Verge – 182 D1027. Can Sureda Blanes, Palma. Talla – 183 D1029. Can Villalonga Mir, Palma. Talla de Crist,– 816 D1030. Can Villalonga Mir, Palma. Pintura mallorquina – 118 D1045. Can Mulet, Palma. Pintura sobre taula, mort de Ramon Llull. - 96 D1046. Can Mulet, Palma. Pintura sobre taula, Ramon Llull predicant - 97 D1047. Can Mulet, Palma. Taula de la Pietat – 98 D1048. Can Penya, Palma. Arxiu d’Arqueologia catalana. Pintura sobre taula -104 D1049. Detall del D1048 - 105 D1051. Parròquia d’El Terreno, Sant Crist - 131 D1052. Detall D1051– 114 D1053. Parròquia d’El Terreno. Talla de la Verge, el nen i Santa Anna – 130 D1054. Parròquia d’El Terreno. Talla de la Verge - 163 D1055. Parròquia d’El Terreno. Talla de la Verge – 129 D1056. Església del Roser Vell, Pollença. Portal – 274 D1057. Església del Roser Vell, Pollença. Retaule de Sant Nicolau - 94 D1058. Detall del D1057 - 95 D1059. Detall del D1057 - 96 D1060. Detall del D1057 – 97 D1061. Església del Roser Vell, Pollença. Retaule de Sant Bernadí - 100 D1062. Detall del D1061 - 101 D1063. Detall del D1061 - 102 D1064. Detall del 1061 - 103 D1065. Detall del 1061 - 104 D1066. Església del Roser Vell, Pollença. Talla de la Verge amb el nin - 263 D1067. Església del Roser Vell, Pollença. Talla de la Verge amb el nin – 151 D1068. Església del Roser Vell, Pollença. La Pietat - 98 D1069. Detall del D1068 – 99

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


FOTOS 11

(CAPSA 11)

D1070. Pollença, Oratori del Calvari. Interior – 259 D1071. Detall del D1070 – 262 D1072. Detall del D1070 – 257 D1073. Detall del D1070 - 258 D1074. Convent de Pollença. Verge amb el nin, escultura – 256 D1076. Monestir del Puig de Maria, Pollença. Verge amb el nin, escultura – 153 D1077. Taula gòtica de la Mare de Déu amb el Nin. Pollença. El Puig - 133 D1078. Detall de D1077 - 134 D1079. Detall del D1077 - 135 D1080. Detall del D1077 - 136 D1081. Detall del D1077 - 137 D1082. Detall del D1077 – 138 D1083. Monestir del Puig de Maria, Pollença. Taula de Sant Joan Evangelista. -140 D1084. Monestir del Puig de Maria, Pollença. Taula de Sant Joan Baptista -139 D1085. Monestir del Puig de Maria, Pollença. Taula de Sant Gabriel - 143 D1086. Monestir del Puig de Maria, Pollença. Taula d’un arcàngel. El Puig, Pollença - 141 D1087. Detall del D1086 - 142 D1088. Monestir del Puig de Maria, Pollença. Predel·la d’una taula- 109 D1089. Detall del D1088 - 110 D1090. Detall del D1088 - 111 D1091. Detall del D1088 - 112 D1092. Detall del D1088 - 113 D1093. Detall del D1088 - 114 D1094. Detall del D1088 - 115 D1095. Detall del D1088 - 116 D1096. Detall del D1088 - 117 D1097. Detall del D1088 - 118 D1098. Detall del D1088 - 119 D1099. Detall del D1088 - 120 D1100. Detall del D1088 - 121 D1101. Detall del D1088 - 122 D1102. Detall del D1088 - 123 D1107. Sóller, Verge d’alabastre - 270 D1108. Sóller, Verge d’alabastre – 261 D1109. Sóller, Taula de Sant Bernadí - 92 D1110. Detall del D1109 - 93 D1111. Sóller, Verge de pedra – 162 D1117. Muro, Talla de Crist, – 260 D1119. Església de Santa Margalida, Muro. Taula gòtica - 124 D1120. Detall del D1119 - 125 D1121. Detall de D1119 - 126 D1122. Església de Santa Margalida, Muro. Taula gòtica - 127 D1123. Detall del D1122 - 128 D1124. Detall del D1122 - 129 D1125. Detall del D1122 - 130 D1126. Detall de D1122 - 131 D1127. Església de Santa Margalida, Muro. Fragment de retaule – 132 D1131. Parròquia d’Inca . Verge amb el nin. Taula de Joan Daurer - 77 D1132. Detall del D1131 - 78 D1133. Detall del D1131 - 79 D1135. Parròquia d’Inca. Talla de la Verge – 273 D1137. Parròquia d’Alcúdia. Taula de Sant Martí - 68 D1138. Detall del D1137 - 69

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


D1139. Parròquia d’Alcúdia. Taula de Sant Joan Evangelista i Sant Miquel arcàngel. - 70 D1140. Parròquia d’Alcúdia. Pintura sobre fusta - 71 D1141. Detall del D1140 - 72 D1142. Detall del D1140 - 73 D1143. Detall del D1140 - 74 D1144. Parròquia d’Alcúdia. Taula gòtica - 75 D1145. Detall del D1144 – 76 D1147. Parròquia d’Alcúdia. Talla de Crist - 265 D1148. Detall del D1147 - 264 D1149. Alcúdia. Església de Santa Anna, interior – 159 D1150. Alcúdia. Església de Santa Anna Arxiu . Retaule - 59 D1151. Detall del D1150 - 60 D1152. Detall del D1150 - 61 D1153. Detall del D1150 - 62 D1154. Detall del D1150 - 63 D1155. Detall del D1150 - 64 D1156. Detall del D1150 - 65 D1157. Detall del D1150 - 66 D1158. Detall del D1150 - 67 D1159. Algaida. Església de Castellitx, portal – 161 D1160. Algaida. Església de Castellitx Arxiu d’Arqueologia, retaule - 81 D1161. Detall del D1160 - 82 D1162. Detall del D1160 - 83 D1163. Detall del D1160 - 84 D1164. Detall del D1160– 85 D1165. Detall del D1160 - 86 D1166. Detall del D1160 - 87 D1167. Detall del D1160 - 88 D1168. Detall del D1160 - 89 D1169. Detall del D1160 - 90 D1170. Detall del D1160 - 91 D1171. Algaida. Església de Castellitx. Verge de Castellitx – 157

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


FOTOS 12

(CAPSA 12)

D1172. Algaida. Església de Castellitx, piica d’aigua – 266 D1176. Santa Maria del Camí, Ajuntament.. Fragment de retaule. - 44 D1177. Detall del D1176 - 45 D1178. Detall del D1176 - 46 D1179. Detall del D1176 - 47 D1180. Detall del D1176 - 48 D1181. Detall del D1176 - 49 D1182. Selva. Parròquia de Sant Llorenç, interior – 268 D1183. Selva. Parròquia de Sant Llorenç. Taula de la Verge - 105 D1184. Detall del D1183 - 106 D1185. Detall del D1184 - 107 D1186. Detall del D1184 - 108 D1187. Campos. Església de Sant Blai, interior – 272 D1188. Campos. Església de Sant Blai. Retaule - 50 D1189. Detall del D1188 - 51 D1190. Detall del D1188 - 52 D1191. Detall del D1188 - 53 D1192. Detall del D1188 - 54 D1193. Detall del D1188 - 55 D1194. Detall del D1188 - 56 D1195. Detall del D1188 - 57 D1196. Detall del D1188 - 58 D1202. Campos. Església de Sant Julià, interior - 275 D1203. Eivissa. Catedral, exterior - 115 D1204. Eivissa. Catedral, exterior - 116 D1205. Eivissa. Catedral, interior - 117 D1206. Eivissa. Catedral, interior. Orgue - 118 D1207. Eivissa. Catedral, interior. Sagristia - 119 D1208. Eivissa. Catedral, interior. Sagristia - 120 D1209. Eivissa. Catedral - 121 D1210. Eivissa. Catedral. Capitells - 122 D1211. Eivissa. Catedral. Capitell - 123 D1212. Eivissa. Catedral, interior. Clau de volta – 124 D1213. Eivissa. Catedral. Capitell - 27 D1214. Eivissa. Catedral. Capitell - 156 D1215. Eivissa. Catedral. Capitell - 154 D1216. Eivissa. Catedral. Capitell – 156 D1226. Eivissa. Catedral. Pintura sobre taula - 28 D1227. Eivissa. Catedral. Pintura sobre taula - 29 D1228. Eivissa. Catedral. Pintura sobre taula - 30 D1229. Eivissa. Catedral. Pintura sobre taula - 31 D1230. Detall del D1229 - 32 D1231. Eivissa. Catedral. Pintura sobre taula - 33 D1232. Detall del D1231 – 34 D1233. Eivissa. Catedral. Pintura sobre taula - 35 D1234. Eivissa. Catedral. Pintura sobre taula – 36 D1235. Eivissa. Catedral. Mare de Deu d’alabastre – 179 D1236. Eivissa. Catedral Catedral d’Eivissa, finestral – 126 D1237. Eivissa. Catedral Catedral d’Eivissa, portal – 125 D1238. Eivissa. Catedral interior. Clau de volta - 37 D1239. Eivissa. Museu. Talla de fusta, detall – 178 D1240. Eivissa. Museu. Talla de Crist - 177 D1241. Eivissa. Museu. Relleu de pedra – 180

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


D1242. Eivissa. Parròquia de Jesús. - 1 D1243. Detall del D1242 – 2 D1244. Detall del D1242 – 3 D1245. Detall del D1242 – 4 D1246. Detall del D1242 – 5 D1247. Detall del D1242 – 6 D1248. Detall del D1242 – 7 D1249. Detall del D1242 – 8 D1250. Detall del D1242 – 9 D1251. Detall del D1242 – 10 D1252. Detall del D1242 – 11 D1253. Detall del D1242 – 12 D1254. Detall del D1242 – 13 D1255. Detall del D1242 – 14 D1256. Detall del D1242 – 15 D1257. Detall del D1242 – 16 D1258. Detall del D1242 – 17 D1259. Detall del D1242 – 18 D1260. Detall del D1242 – 19 D1261. Detall del D1242 – 20 D1262. Detall del D1242 – 21 D1263. Detall del D1242 – 22 D1264. Detall del D1242 – 23 D1265. Detall del D1242 – 24 D1266. Detall del D1242 – 25 D1267. Detall del D1242 – 26

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


FOTOS 13

(CAPSA 13)

ARQUITECTURA CIVIL 1. Estudi General Lul·lià, Palma Pati 2. Can Vivot, Palma. Biblioteca 3. Can Vivot, Palma. Biblioteca 4. Can Vivot, Palma. Pati 5. Can Quint Zaforteza, Palma. Sala 6. .Escut procedent de les murades de Palma. Societat Arqueològica Lul·liana 7. Murades Palma. Porta Pintada 8. Murada i fossat Palma 9. Murades Palma. Porta del mar 10. Llonja de Palma. Àngel de la Mercaderia 11. Llonja de Palma. Exterior 12. Llonja de Palma. Exterior 13. Llonja de Palma de Palma. Exterior 14. Llonja de Palma. Interior 15. Llonja de Palma. Interior 16. Llonja de Palma. Interior 17. .Can Marcel, Palma. Pati 18. Ca n’Olesa, Palma. Pati 19. Can Marqués, Palma. Pati 20. Can Marqués, Palma. Pati 21. Can Marqués, Palma. Pati 22. Hostalets de la Soledat, Palma 23. Son Favar, Capdepera. Torre de defensa 24. Son Favar, Capdepera. Torre de defensa 25. Pou de s’Heretat, Capdepera 26. Torre, Capdepera 27. Castell de Capdepera. Portal de sa Torre d’en Miquel Nunis 28. Castell de Capdepera. Portal de sa Torre d’en Miquel Nunis 29. Castell de Capdepera. Exterior 30. Son Cutrí, Capdepera. Torre de defensa 31. Torre de na Massot, Capdepera 32. Torre de Canyamel, Capdepera 33. Torre de Canyamel, Capdepera 34. Torre de Canyamel, Capdepera. Entrada 35. Torre de Canyamel, Capdepera 36. Torre de Canyamel, Capdepera 37. Torre de Canyamel, Capdepera 38. Torre de Canyamel, Capdepera 39. Torre de Canyamel, Capdepera. Interior. Museu Etnològic 40. Torre de Canyamel, Capdepera. Interior. Museu Etnològic. Balances romanes. 41. Torre de Canyamel, Capdepera. Interior. Museu Etnològic 42. Torre de Canyamel, Capdepera. Interior. Museu Etnològic. Telers. 43. Torre de Canyamel, Capdepera. Cuina. 44. Molí fariner, Sineu 45. Molí fariner, Sineu 46. Son Vives, Sant Llorenç des Cardassar. Torre de defensa. 47. So n’Amer, Sant Llorenç des Cardassar. Pou i torre 48. So n’Amer, Sant Llorenç des Cardassar Torre de defensa. 49. Son Forteza, Manacor. 50. Palau Reial, Manacor. Torre 51. Torre de ses Puntes, Manacor 52. Son Forteza, Manacor. Torre de defensa

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

Ses Arnaules, Llucmajor. Torre de defensa. Ses Arnaules, Llucmajor. Torre de defensa Son Mut Aliardo, Llucmajor Son Dalabau, Llucmajor Es Llobets, Llucmajor. Torre de defensa. Sa Duana, Artà. Torre de defensa. Molí de Dalt, Artà. Interior Molí de Dalt, Artà. Exterior Sant Salvador, Artà. Torre Artà. Vista panoràmica. Casa natal de Fra Juníper Serra, Petra. Interior Celler de ca n’Amer, Inca. Interior Celler de Can Ripoll, Inca. Interior Celler de Can Ripoll, Inca. Llar Miramar, Valldemossa. Façana Es Rossells, Felanitx Torre des Port Vell, Son Servera Torre Picada, Sóller Torre Picada, Sóller Torre Picada, Sóller Torre Picada. Sóller Son Ternelles, Pollença Campanar i carrer, Muro Casa i presó, Campanet Sénia. Carretera d’Alcúdia Es Fortí, Cala d’Or (Santanyí) Palau, Ciutadella. Façana

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


FOTOS 14

(CAPSA 8)

ARQUITECTURA RELIGIOSA 80. Església de Sant Vicenç Ferrer, Manacor. Retaule de l’Altar Major. 81. Convent de Sant Domingo, Manacor. Claustre. 82. Museu de Manacor. Mesa d’altar i creu de la basílica de Son Paretó. 83. Museu de Manacor Mosaics de la basílica de Son Paretó. 84. Museu de Manacor. Mosaic de la basílica de Son Paretó. 85. Estellencs. Antic retaule de l’Altar Major 86. Castell, Alaró. Retaule de la Capella 87. Parròquia de Sant Bartomeu, Alaró. Retaule de l’Altar Major. 88. Església del Santuari de Sant Salvador, Artà. Interior. 89. Església parroquial, Artà. Capella del Roser. 90. Església parroquial, Artà. Retaule de la Capella del Roser. 91. Ermita de Betlem, Artà. Retaule de l’Altar Major. 92. Convent dels Franciscans, Artà. Retaule de la capella de Ramon Llull. 93. Convent dels Franciscans, Artà. Retaule de la capella de Ramon Llull, detall 94. Convent dels Franciscans, Artà. Claustre. 95. Convent dels Franciscans, Artà. Claustre. 96. Convent dels Franciscans, Artà. Claustre. 97. Convent dels Franciscans, Artà. Claustre. 98. Església de Bellpuig, Artà. 99. Església de Bellpuig, Artà. Portal 100. Oratori de Sant Blai, Campos. Retaule. 101. Oratori de Sant Blai, Campos. Façana. 102. Oratori de Sant Blai, Campos. Portal. 103. Oratori de Sant Blai, Campos. Interior. 104. Capella del Castell, Capdepera. Interior 105. Capella del Castell i Torre d’En Miquel Nunis, Capdepera. 106. Capella del Castell, Capdepera. Volta. 107. Oratori de Sant Miquel, Campanet. 108. Església, Costitx. Façana 109. Sant Salvador, Felanitx. Altar Major 110. Església parroquial, Felanitx. Interior 111. Parròquia de Sant Miquel, Felanitx .Altar de las Ànimes. (F 112. Capella de Cala Murta. Interior 113. Església de Sant Marçal, Marratxí. Interior 114. Església de Sant Domingo, Inca. Interior. 115. Convent de Sant Jeroni, Inca. pati 116. Església de Sant Bernadí. Petra. Altar Major. 117. Església, Porreres. Altar Major. 118. Església, Santanyí. Orgue 119. Església, Santanyí. Orgue 120. Església de Santa Maria de Bellver,Sant Llorenç des Cardassar 121. Convent Religioses Concepcionistes, Sineu. 122. Església de Montision, Palma. Portal Major 123. Església de Montision, Palma. Portal Major, detall. 124. Església de la Santa Creu, Palma. Retaule de Sant Llorenç. 125. Església de la Santa Creu, Palma. Cripta de Sant Llorenç. 126. Església de la Santa Creu, Palma. Cripta de Sant Llorenç. 127. Església de la Santa Creu, Palma. Cripta de Sant Llorenç. 128. Església de la Santa Creu, Palma. Cripta de Sant Llorenç. 129. Església de la Santa Creu, Palma. Cripta de Sant Llorenç. 130. Església de la Santa Creu, Palma. Cripta de Sant Llorenç. 131. Església de la Santa Creu, Palma. Cripta de Sant Llorenç. 132. Església de la Santa Creu, Palma. Cripta de Sant Llorenç.

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


133. Església de la Santa Creu, Palma. Cripta de Sant Llorenç. 134. Església de la Santa Creu, Palma. Altar Major. 135. Catedral de Mallorca. Altar major. 136. Catedral de Mallorca. Altar major. 137. Catedral de Mallorca. Altar major. 138. Catedral de Mallorca. Retaule de Sant Bernat, detall. 139. Catedral de Mallorca. Capella Baptismal. 140. Catedral de Mallorca. Retaule del Corpus Cristí. 141. Catedral de Mallorca. Retaule del Corpus Cristí, detall. 142. Catedral de Mallorca. Llit de la Mare de Déu d’Agost. 143. Catedral de Mallorca. Sepulcre del bisbe D. Antoni de Galiana. 144. Catedral de Mallorca. Sarcòfag del Bisbe Perelló. 145. Catedral de Mallorca. Sepulcre del lul·lista Llobet. 146. Catedral de Mallorca. Altar major. 147. Catedral de Mallorca. Capella de la Trinitat. Sepulcre de Jaume II de Mallorca. 148. Església de Sant Antoniet de sa Porta, Palma. Façana. 149. Església de Sant Antoniet de sa Porta, Palma Interior. 150. Església de Sant Antoniet de sa Porta, Palma. Exterior, capçalera. 151. l’Església de Sant Antoni de Pàdua, Palma. Interior. 152. Església de Sant Felip Neri, Palma. Retaule del Altar Major. 153. Església de Sant Felip Neri, Palma, Retaule de Ramon Llull. 154. Església de Sant Francesc, Palma. Retaule de Ramon Llull. 155. Església de Sant Francesc, Palma. Sepulcre de Ramon Llull. 156. Església de la Sang, Palma. Capella del Sant Crist de la Sang. 157. Església de la Sang, Palma. Retaule de l’Altar Major. 158. Església de Sant Miquel, Palma. Altar Major. 159. Església de Sant Miquel, Palma. Retaule. 160. Església de Sant Miquel, Palma. Portal major. 161. Església de Santa Fe, Palma. Retaule de la Verge. 162. Església de la Mercè, Palma. Retaule de l’altar major. 163. Església dels Socors, Palma. Retaule de l’altar major. 164. Església de Santa Eulàlia, Palma. Retaule 165. Església del convent Sant Jeroni, Palma. Portal major. 166. Església del convent Sant Jeroni, Palma. Altar major. 167. Convent de Sant Jeroni, Palma. Claustre. 168. Convent de Sant Jeroni, Palma. Claustre. 169. Montision, Palma. Claustre 170. Església de Sant Nicolau de Porto Pi, Palma. Retaule de la Immaculada. 171. Convent de Santa Clara, Palma. Sepulcre de les Fundadores. 172. Convent de la Concepció, Palma. Altar de San Ignasi. 173. Casa de la Criança, Palma. Sepulcre de sor Isabel Cifre. 174. Sant Antoniet, Palma. Claustre 175. Sant Antoniet, Palma. Claustre 176. Sant Antoniet, Palma. Claustre 177. Sant Antoniet, Palma. Claustre 178. Sant Antoniet, Palma. Claustre 179. Convent de les Caputxines, Palma. Claustre 180. Convent de les Caputxines, Palma. Claustre 181. Convent de les Caputxines, Palma. Claustre 182. Convent de les Caputxines, Palma. Refectori 183. Convent de les Caputxines, Palma. Portal major 184. Convent de Sant Domingo, Pollença. Claustre i campanar. 185. Convent de Sant Domingo, Pollença. Retaule altar major. 186. Oratori del Roser Vell, Pollença. Façana 187. Oratori del Roser Vell, Pollença. Exterior 188. Basílica de Son Bou, Menorca.

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


FOTOS 15

(CAPSA 15)

ESCULTURA I 1. Estàtua en bronze grega. Col·lecció particular, Maó. . 2. Detall de cadira gòtica. Alfàbia, Bunyola 3. Detall de cadira gòtica. Alfàbia, Bunyola 4. Detall del pedestal de la Mare de Déu. Bunyola 5. Detall del pedestal de la Mare de Déu. Bunyola 6. Àngels musics. Museu Diocesà, Palma 7. Àngels musics. Museu Diocesà, Palma 8. Baix relleu de la Circumcisió. Museu Diocesà, Palma 9. Anunciació. Oratori de Gràcia, Llucmajor 10. Dormició de la Mare de Déu. Oratori de Gràcia, Llucmajor 11. Baix relleu de l’Adoració dels Reis. Presbiteri de l’Església, Sineu 12. Nostra Senyora del Cocó. Lloseta 13. Nostra Senyora del Cocó. Lloseta 14. Immaculada, de M. Thomàs. Muro 15. Immaculada. Valldemossa 16. Immaculada. Palma 17. Detall del 16 18. Immaculada. Església de les Caputxines, Palma 19. Immaculada. Església de les Caputxines, Palma 20. Immaculada. Palma 21. Immaculada 22. Immaculada. Església de les Caputxines, Palma 23. Immaculada. Convent de la Concepció, Palma 24. Immaculada. Església de les Caputxines, Palma 25. Immaculada. Església de les Caputxines, Palma 26. Immaculada. Església de les Caputxines, Palma 27. Detall del 26 28. Immaculada Concepció. Església de Sant Francesc, Palma 29. Detall del 28 30. Immaculada. Església de Sant Nicolau, Palma 31. Detall del 30 32. Immaculada Concepció. Col·lecció March 33. Detall del 32 34. Immaculada Concepció. Església dels Sagrats Cors, Sant Gaieta, Palma. 35. Timpà portal major de la Catedral de Mallorca 36. Immaculada Concepció. Convent de la Concepció, portal major. Palma 37. Timpà del portal major de Sant Francesc. Palma 38. Mare de Déu del Remei. Parròquia del Molinar, Palma 39. Mare de Déu. Col·lecció particular, Palma 40. Verge Maria. Església de Sant Miquel, Palma 41. Mare de Déu de les Neus. Convent de Sant Jeroni, Palma 42. Verge del Sagrari. Convent de Sant Jeroni, Palma 43. Nostra Senyora de Mallorca. Església de la Sang, Palma 44. Verge. Església de Sant Francesc, Palma 45. Verge del timpà de l’Església de la Santa Fe, Palma 46. Mare de Déu de Pasqua. Catedral de Mallorca, Palma 47. Infant Jesús. Col·lecció particular, Palma 48. Sant Crist, la Verge i Sant Joan, del Convent de Sant Domingo. Col·lecció March, Palma 49. Sant Crist. Parròquia de Sant Joan, Palma 50. Detall del 49 51. Sant Crist. Cripta de Sant Llorenç, Església de la Santa Creu, Palma Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


52. Detall del 51 53. Sant Crist de Don Juan d’Àustria. Propietat família Gomila Taberner, Palma 54. Imprès sobre la història del Sant Crist de Don Juan d’Àustria, Palma 55. Detall del Sant Crist del Temple. Església del Temple, Palma 56. Sant Crist, procedent del Convent de Sant Domènec. Cala Torre, Palma 57. Sant Crist de la Sang. Església de la Sang, Palma 58. Sepulcre del franciscà Bartomeu Catany. Església de la Sang, Palma 59. Sant Domingo de Guzmán, procedent del timpà del Portal Major de l’Església de Sant Domingo. Museu Diocesà, Palma 60. Sant Gabriel. Catedral de Mallorca 61. Santa Victòria. Església de Sant Felip Neri, Palma 62. Àngel músic. Església de la Sang, Palma 63. Detall de Santa Praxedis. Capella de Santa Aina. Palau de l’Almudàina, Palma 64. Sant Pau. Portal de l’Església de Sant Miquel, Palma 65. Sant. Museu Diocesà, Palma 66. Monument al Beat Ramon Llull. Palma 67. Beat Ramon Llull. Societat Arqueològica Lul·liana, Palma 68. Beat Ramon Llull. Museu Diocesà, Palma 69. Immaculada Concepció. Catedral de Mallorca, Palma 70. Detall del 69 71. Immaculada. Col·lecció particular, Palma 72. Immaculada del gremi de paraires. Rectoria de s’Esgleieta, Palma 73. Detall del sepulcre del Beat Ramon Llull. Església de Sant Francesc, Palma 74. Verge de la Victòria. Hospital, Sóller 75. Immaculada Concepció. Parròquia, Sóller 76. Verge. Parròquia, Alcúdia 77. Mare de Déu sedent. Museu, Artà 78. Mare de Déu sedent. Museu, Artà 79. Nostra Senyora de Sant Salvador. Artà 80. Nostra Senyora de Sant Salvador, Artà 81. Immaculada. Ermita, Artà 82. Immaculada. Capella del Convent dels Franciscans, Inca 83. Nostra Dona Santa Maria la Major. Església de Santa Maria la Major, Inca 84. Mare de Déu del Roser. Claustre de Sant Domingo, Pollença 85. Nostra Senyora del Roser. Església dels Dominics, Manacor 86. Verge del Sagrari, s.XVI. Església dels Dolors, Manacor 87. Mare de Déu. Sant Salvador, Felanitx 88. Sant Crist. Felanitx 89. Sant Josep, procedent de la Parròquia d’Artà. S’Horta, Felanitx 90. Immaculada Concepció. Altar Major. Església de Sant Miquel, Felanitx

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


FOTOS 16

(CAPSA 16)

ESCULTURA II 90. Immaculada Concepció. Altar Major. Església de Sant Miquel, Felanitx 91. Mare de Déu. Búger 92. Mare de Déu. Església de la Mare de Déu, Costitx 93. Nostra Senyora de la Pau. Església de Castellitx, Algaida 94. Nostra Senyora de la Pau. Església de Castellitx, Algaida 95. Nostra Senyora de Bunyola. Bunyola 96. Detall del 95 97. Detall del 95 98. Sepulcre. Església de Sant Mateu, Bunyola 99. Sant Crist 100. Sant Crist. Església de Sant Antoni Abat, Sa Pobla 101. Sant Jeroni. Església parroquial, Lloseta 102. Santa Margarida. Crestatx, Sa Pobla 103. Mare de Déu de Gràcia. Llucmajor 104. Nostra Senyora del Pit. Parròquia de Sant Miquel, Llucmajor 105. Beat Ramon Llull. Parròquia de Sant Miquel, Llucmajor 106. Detall del 105 107. Beat Ramon Llull, procedent de Can Rubert, Palma. Possessió de S’Avall, Santanyí 108. Nostra Senyora de la Mar. Parròquia de Cala d’Or, Santanyí 109. Nostra Senyora del Castell d’Alaró, Alaró 110. Nostra Senyora de Puigpunyent, Puigpunyent 111. Immaculada Concepció, Mancor de la Vall 112. Mare de Déu del Bon Port. Església parroquial, Mancor de la Vall 113. Immaculada Concepció. Església parroquial, Sant Joan 114. Verge del Sagrari. Montision, Porreres 115. Mare de Déu jacent. 116. Escultura. Col·lecció de la Casa Cerdà, Palma 117. Pastoreta. Betlem convent de Santa Magdalena, Palma 118. Dos pastorets. Betlem convent de Santa Magdalena, Palma 119. Tres pastoretes. Betlem convent de Santa Magdalena, Palma 120. Dues pastoretes. Betlem convent de Santa Magdalena, Palma 121. Dos pastorets. Betlem convent de Santa Magdalena, Palma 122. Dos pastorets. Betlem convent de Santa Magdalena, Palma 123. Dos pastorets. Betlem convent de Santa Magdalena, Palma 124. Tres pastorets. Betlem convent de Santa Magdalena, Palma 125. Tres pastoretes. Betlem convent de Santa Magdalena, Palma 126. Pastoret. Betlem convent de Santa Magdalena, Palma 127. Àngel. Betlem convent de Santa Magdalena, Palma 128. Reis d’Orient. Betlem convent de Santa Magdalena, Palma 129. Baix relleu de cap de dona. Can Quiñones, Palma 130. Inauguració del monument a Isabel II a l’any 1868 [Clixé 1741]. Plaça de la Reina, Palma 131. Bust. Can Quiñones, Palma 132. Bust. Can Quiñones, Palma 133. Verge. Monestir de Lluc 134. Verge. Altar major, Monestir de Lluc 135. Verge. Altar major, Monestir de Lluc 136. Verge. Monestir de Lluc 137. Verge. Altar major, Monestir de Lluc 138. Anunciació. Altar Major, Monestir de Lluc 139. Sant Crist. Monestir de Lluc 140. Monjo i pastor. Retaule Major, Monestir de Lluc 141. Verge. Monestir de Lluc

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151.

Misteri. Plaça dels Pelegrins, Monestir de Lluc Misteri, envers. Monestir de Lluc Misteri, endret. Monestir de Lluc Creu. Monestir de Lluc Custòdia. Monestir de Lluc Creu de terme, endret. Monestir de Lluc Creu de terme , envers. Monestir de Lluc Santa Teresa. Monestir de Lluc Creu de terme. Santanyí Creu de terme. Porreres

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


FOTOS 17

(CAPSA 17)

PINTURA MALLORQUINA 1. Mènsula del púlpit de l’església de Sant Jordi. Pintura, sobre fusta, d’un cavaller templer. Museu Diocesà, Palma 2. Detall del n. 1 3. Sant Jordi de Pere Niçart, abans de la restauració. Museu Diocesà, Palma 4. Detall del n. 3 5. Detall del n. 3 6. Detall del n. 3 7. Detall del n. 3 8. Detall del n. 3 9. Detall del n. 3 10. Detall del n. 3 11. Detall del n. 3 12. Detall del n. 3 13. Detall del n. 3 14. Sant Jordi, el restaurador Arturo Cividini el prepara per tal d’evitar ne desperfectes. 15. Retaule de Sant Jordi, estat de la fusta de la part posterior. 16. Retaule de Sant Jordi, detall del estat de la fusta de la part posterior. 17. Retaule de Sant Jordi, el restaurador elimina fusta vella de la part posterior. 18. Retaule de Sant Jordi, el restaurador elimina fusta vella de la part posterior. 19. Retaule de Sant Jordi, el restaurador el prepara per posar lo sobre un suport nou. 20. Retaule de Sant Jordi de Pere Niçart, restaurat. Museu Diocesà, Palma 21. Detall del n.20 22. Detall del n.20 23. Detall del n.20 24. Detall del n.20 25. Detall del n.20 26. Detall del n.20 27. Detall del n.20 28. Retaule de la Passió, Convent de Santa Clara. Museu Diocesà, Palma 29. Retaule de Santa Clara. Museu Diocesà (Palma) 30. Detall n. 29 31. Detall n. 29 32. Sant Antoni Abat. Convent de Santa Clara, Palma 33. La Verge protectora. Catedral de Mallorca 34. Àngel del sepulcre del bisbe Antoni Galiana. Catedral de Mallorca 35. Àngel del sepulcre del bisbe Antoni Galiana. Catedral de Mallorca 36. Detall del n. 35 37. Detall del n. 35 38. Urna del Beat Bennàssar. Catedral de Mallorca 39. Pantocràtor del sepulcre del Bisbe Torrella. Catedral de Mallorca 40. Detall n.39 41. Lletra capital d’un cantoral. Catedral de Mallorca 42. Llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca, portada . Arxiu del Regne de Mallorca 43. Llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca, portada. Arxiu del Regne de Mallorca 44. Llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca, Papa Imnocenci IV. Arxiu del Regne de Mallorca 45. Llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca, rei Sanç I. Arxiu del Regne de Mallorca 46. Llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca. Arxiu del Regne de Mallorca 47. Llibre de Constitucions de Martí Torner. Convent de Sant Jeroni, Palma 48. Llibre de Constitucions de Martí Torner, Santa Isabel. Convent de Sant Jeroni, Palma

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


49. Santa Bàrbara. Església de Santa Eulàlia, Palma 50. Detall del n.49 51. Detall del n.49 52. Santa Llúcia. Església de Santa Eulàlia, Palma 53. Detall del n.52 54. Taula de la Dormició de la Mare de Déu, detall. Església de Santa Eulàlia, Palma 55. Díptic del rei Martí, detall. Societat Arqueològica Luliana, Palma 56. Retaule de la Mare de Déu de les Gràcies, detall. 57. Lleó rampant, de l’Almudàina. Col·lecció Costa,Valldemossa 58. Cavallers, enteixinat de l’Almudaina, Col·lecció Costa, Valldemossa 59. Cavaller amb falcó, detall, enteixinat de l’Almudaina. Col·lecció Costa, Valldemossa 60. Justa entre cavallers, enteixinat de l’Almudaina. Col·lecció Costa, Valldemossa 61. Mapa de Mallorca de Juan Muntaner. Palau Episcopal, Palma 62. Fra Juníper Serra. Ajuntament de Palma 63. Beat Ramon Llull de Ricardo Ankerman, detall. Ajuntament de Palma 64. Mapa de Mallorca de Honorato Massot. Ajuntament de Palma 65. Carlos V en Palma de Fausto Morell. Ajuntament de Palma 66. Retiment del valí, vitrall de Fausto Morell. Palau del Consell, Palma 67. Jaume I dictant les Franqueses, de Fausto Morell. Palau del Consell, Sala de Sessions, Palma 68. Entrada a Palma de Jaume I, de Fausto Morell. Son Vida, Palma 69. La mort de Sant Josep, de Jaime Morey. Església de Sant Miquel, Palma 70. Adoració dels pastors de Guillem Mesquida. Can Vivot, Palma 71. Banquet dels deus, detall, de Giuseppe Dardarone. Can Vivot, Palma 72. Escena bucòlica de Giuseppe Dardarone. Can Vivot, Palma 73. Batalla d’Alexandre el Gran de Giuseppe Dardarone. Can Vivot, Palma 74. Alexandre el Gran de Giuseppe Dardarone. Can Vivot, Palma 75. Mort de Darius de Giuseppe Dardarone. Can Vivot, Palma 76. El pare Castañeda presenta la pageseta Catalina Thomás al noble cavaller Zaforteza, de Salvador Torres. Can Vivot, Palma 77. Beat Ramon Llull, de Salvador Torres. Can Vivot, Palma 78. Assumpció de la Mare de Déu, Escola dels Homs. Can Vivot, Palma 79. Vista de Portopí. Propietat de Juan LLabres Bernal, Palma 80. Saqueig de Ciutat per la host de Jaume I, Ricard Anckerman. Propietat de D. José Orlandis, Palma 81. Sant Antoni Abat, Francesc Caimari. Església de Sant Francesc, Palma 82. Sant Rafael, Esteban Sancho Brasset. Catedral de Mallorca 83. Esquadra de Carles V a la Badia de Palma, detall. Col·lecció particular, Palma 84. Esquadra de Carles V a la Badia de Palma, detall. Col·lecció particular, Palma 85. Esquadra de Carles V a la Badia de Palma, detall. Col·lecció particular, Palma 86. Immaculada Concepció, Joan Muntaner. Parròquia d’Establiments, Palma 87. Nostra Senyora d’Artà, Francesc Blanes Viale. Palma 88. Migdia, Francesc Rosselló. Palma 89. Adam i Eva, Bartomeu Maura 90. Replegant de neu, Jaume Nadal. Massanella, Selva 91. Collint garrofes, detall, Jaume Nadal. Massanella, Selva 92. L’empelt, detall, Jaume Nadal. Massanella, Selva 93. Bendinat. Castell de Bendinat, Calvià 94. Salvament de Moisès, Salvador Torres. Oratori de Sant Salvador, Artà 95. Sant Salvador, Agustí Buades, fill. Artà 96. Santa Cecília, Josep Martorell. Santa Maria del Camí 97. Naixement de Jesús, Gabriel Femenia, procedent de la col·lecció Antoni Mulet. Museu de Lluc 98. La beata Catalina Thomàs, Guillem Torres. Església parroquial, Llucmajor 99. Retaule de Sant Martí. Església parroquial, Sineu

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net


100. Retrat d’infant, Cristòfol Pizà Salero. Sóller 101. Sant Maties, apòstol (sense restaurar). Eivissa 102. Detall del n. 101 103. Detall del n. 101 104. Sant Maties, apòstol (restaurat). Eivissa 105. Detall del n. 104 106. Detall del n. 104 107. Sant Jaume, apòstol (sense restaurar). Eivissa 108. Detall del n.107 109. Detall del n.107 110. Sant Jaume, apòstol, (restaurat). Eivissa 111. Sant Jaume, apòstol, (restaurat). Eivissa 112. Sant Jaume, apòstol, (restaurat). Eivissa 113. Conquesta de Mallorca per Jaume I. Museu d’Art Romànic de Catalunya, Barcelona 114. Assalt a l’Almudaina per les tropes de Jaume I, detall. Museu d’Art Romànic de Catalunya, Barcelona 115. Assalt a l’Almudaina per les tropes de Jaume I, detall. Museu d’Art Romànic de Catalunya, Barcelona

TARGETES POSTALS DEL MUSEU EPISCOPAL DE VICH (CAPSA 18)

Via Roma, 1 – 07012 Palma (Mallorca) Tel.: 971 219 531 / 971 219 536 – Fax.: 971 219 637 e-mail: bca@conselldemallorca.net

Profile for Biblioteca de Cultura Artesana

Inventari fotos Jeroni Juan i Tous  

Inventari fotos Jeroni Juan i Tous  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded