Page 1

RECURSOS PER A L’ESO (ENSENYAMENT SECUNDARI SECUNDARI OBLIGATORI) ANGLÈS - Casares Domingo, Susana. Apuntes de inglés

FILOSOFIA 441.6 Cas

BIOLOGIA - Gavito, M. Jesús. Biología fácil para la ESO

RECURSOS PER A BATXILLERAT

- Lasaga, José. Filosofía fácil para bachillerato y acceso a la universidad

1 Las

FÍSICA 574 Gav

- Navarro González, Francisco. Ejercicios de física para bachillerato y acceso a la universidad

53 Nav

FÍSICA - Albir Lorenz, Miquel. Apunts de física - Tejero, David. Ejercicios de física para la ESO - Tejero, David. Física fácil para la ESO

HISTÒRIA 53 Alb

9(100)"19" Var

53 Tej

LLENGUA 53 Tej

GEOGRAFIA - Bueno, Nieves. Geografía fácil para la ESO

- Varela Puig, Joan Ramon. Història del món contemporani: batxillerat

91 Bue

- Miguel Losada, Fernando de. Ejercicios de lengua para bachillerato y acceso a la universidad 434.6 Mig - Miguel Losada, Fernando de. Lengua fácil para bachillerato y acceso a la universidad 434.6 Mig

HISTÒRIA - Mirecki, Guillermo. Historia fácil para la ESO

MATEMÀTIQUES 9(100) Mir

LLENGUA I LITERATURA - Mirecki, Guillermo. Ortografía fácil para la ESO - Sánchez, Mercè. Literatura fácil para la ESO

434.6 Mir 80.3 San

MATEMÀTIQUES - Aritmètica i àlgebra: matemàtiques 1r d'ESO - Armendáriz, Juan José. Ejercicios de matemáticas para la ESO - Armendáriz, Juan José. Matemáticas fáciles para la ESO - Geometria i tractament de la informació: matemàtiques 1r d'ESO

IDVD 51 Ari

51 Arm 51 Arm IDVD 51 Geo

QUÍMICA - Lalana Espuña, Emilio. Apunts de química - Tejero, David. Ejercicios de química para la ESO - Tejero, David. Química fácil para la ESO

54 Lal 54 Tej 54 Tej

TREBALL DE RECERCA - Ríos Romero, Joaquín. El Treball de recerca: amb propostes per iniciar el treball a l'ESO

001 Tre

- Cámara Sánchez, Ángeles. Curso básico de matemáticas y estadística: del bachillerato al grado - Sánchez Fernández, Francisco. Ejercicios de matemáticas para bachillerato y acceso a la universidad - Sánchez Fernández, Francisco. Matemáticas fáciles para bachillerato y acceso a la universidad

51 Cur

51 San

51 San

QUÍMICA - Masegosa Fanego, Rosa María. Química: 63 problemas útiles - Navarro González, Francisco. Ejercicios de química para bachillerato y acceso a la universidad - Navarro González, Francisco. Química fácil para bachillerato y acceso a la universidad - Pozas Magariños, Antonio. Química. 2º [Bachillerato] + CD-ROM

54 Qui

54 Nav

54 Nav 54 Qui


GUIA DE MATERIALS DIDÀCTICS per a l’ESO i BATXILLERAT Setembre 2012

Guia elaborada per:

Biblioteca Contravent Plaça dels Països Catalans, 4 08410 Vilanova del Vallès Tel.: 938 456 910 biblioteca@vilanovadelvalles.cat http://www.facebook.com/bibliotecacontravent Horari d’hivern: Matins: dimecres i dissabtes: 10-14 h. Tardes: de dilluns a divendres: 16-20:30 h. Horari d’estiu: Matins: dimecres i dijous: 10-14 h. Tardes: de dilluns a divendres: 16-20:30 h.

Guia de materials didàctics  

Guia de materials didàctics per a l'ESO i Batxillerat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you