Page 1

Què és l’agricultura familiar? L’agricultura familiar és una forma d’organitzar la producció agrícola i silvícola, la pesca, el pasturatge i l’aqüicultura gestionada i dirigida per una família. Aquest model d’explotació que combina funcions econòmiques, ambientals, reproductives, socials i culturals depèn bàsicament de la mà d’obra familiar no assalariada, tant d’homes com de dones. De l’agricultura familiar també en formen part altres col·lectius com ara els pescadors artesanals, els pastors, els recol·lectors, els jornalers sense terra i les comunitats indígenes.

Per què impulsar-la? Hi ha cinc motius pels quals és important donar suport a l’agricultura familiar:

1) Garanteix l’alimentació El 70% dels aliments que es produeixen al món provenen dels agricultors familiars. Per això aquest model és clau per lluitar contra la fam i la malnutrició, alhora que les petites explotacions agràries són sovint més productives i sostenibles pel que fa a unitat de terra i a energia consumida.

2) Genera benestar De totes les llars del món, un 40% depèn de l’agricultura familiar com a forma de vida. En els països en vies de desenvolupament aquest percentatge augmenta fins a un 83% en les zones rurals. Aquest fet contribueix, a més, a estabilitzar la població en l’entorn rural, a preservar els valors històricoculturals i a generar renta i consum.

3) Combat la pobresa El creixement del PIB originat en l’agricultura és el doble d’eficaç a l’hora de reduir la pobresa que el d’altres sectors. El creixement agrari i rural també beneficia als pobres de les zones urbanes per l’abundància i per la proximitat dels aliments.

4) Protegeix la biodiversitat Avui dia, 150 espècies són cultivades comercialment; d’aquestes, només 30 aporten el 90% de calories a la dieta humana i tan sols 4 (arròs, blat, blat de moro i patata) representen més de la meitat d’aquesta contribució calòrica. L’agricultura familiar, a més de ser una font d’agrodiversitat, pot garantir la seva preservació mitjançant l’ús de llavors variades i ramaderia autòctona ben adaptades a l’entorn.

5) Té en compte la força de treball de la dona En els països en vies de desenvolupament, les dones suposen gairebé la meitat de la mà d’obra agrícola. En l’àmbit global, una quarta part de la població mundial està composta per dones agrícoles. Aprofitant aquest esdeveniment, i tenint en compte l’especialització de la biblioteca en ciència i medi ambient, oferim un recull de documents que trobareu a la primera i tercera planta de la biblioteca relacionats amb l’agricultura biològica, els productes ecològics i el desenvolupament sostenible, així com altres temes relacionats com són l’horticultura o la jardineria biològica. Informació extreta de la pàgina web www.familyfarmingcampaign.net/es/inicio


Matèries relacionades Agricultura biològica Ramaderia ecològica Jardineria biològica Ecologia agrícola Productes ecològics Horticultura Horts Desenvolupament sostenible Biotecnologia agrària Biotecnologia alimentària

Revistes sobre el tema Agro-cultura La Fertilidad de la tierra

Biblioteca Sagrada Família Provença, 480 08025 Barcelona Tel. 93 450 87 33 facebook.com/bibliotecasagradafamilia bcn.cat/bibsagradafamilia mesbiblioteques.com

Horari Dilluns, dimecres, dijous 10h-14h i 16h-21h Dimarts i divendres 10h-21h Dissabte 10h-14h i 16h-20h Diumenge 11h-14h

2014 Any Internacional de

l’Agricultura Familiar

Any Agricultura Familiar 2014  

L’agricultura familiar és una forma d’organitzar la producció agrícola i silvícola, la pesca, el pasturatge i l’aqüicultura gestionada i dir...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you