Page 1

Serveis a les escoles 


Carnet d’entitats 

Préstec interbibliotecari 

Visites escolars 

Per fer ús del servei de préstec, els  centres escolars del barri poden  sol∙licitar un carnet a la biblioteca  (sigui com a centre i/o com a grup  classe). El carnet permet disposar de  lots de documents durant el període   de temps que es consideri   convenient. Només cal que un  professor o professora se’n faci  responsable i que presenti el NIE del  centre. 

La biblioteca pot localitzar i  proporcionar de manera gratuïta  els documents que no són en el  fons propi i que estan disponibles a  d’altres biblioteques de la ciutat de  Barcelona. 

Podeu concertar visites en grup   per conèixer la biblioteca i   aprendre a utilitzar els recursos   d'informació i de suport a la   formació, i per gaudir de l'oferta   de lleure cultural.     És un servei adreçat especialment   als centres educatius: escoles   bressol, educació infantil i   primària, aules d'acollida,   educació secundària i batxillerat.    Des de la biblioteca proposem   tres grans tipus de sessions, però   es poden acordar altres opcions i   continguts. Les sessions s'adapten   als nivells i a les necessitats de   cada grup.    ‐ Visita general: presentació de   funcionament, serveis, fons   bibliogràfic i activitats de la   biblioteca d'una manera bàsica i  introductòria. Orientada a   qualsevol grup d'Educació   Primària, E.S.O. , Batxillerat,   Cicles Formatius, etc. Conèixer la  biblioteca i els seus recursos:   sessions generals sobre la   biblioteca amb informacions   molt bàsiques i pràctiques   perquè l'alumnat conegui   l'existència de la biblioteca,   com utilitzar‐la i quins recursos   s'hi poden trobar.     

 

Servei d’informació   

Assessorament per satisfer les   necessitats d’informació del personal  docent (obtenció de documents per a  la formació, informació sobre  activitats i lleure, recomanació de  lectures, informació sobre el barri i el   districte, accés a bases de dades   en  línia i Internet). 

Préstec  

La biblioteca ofereix el préstec  dels  seus documents a les escoles que ho  sol∙licitin. Tanmateix, oferim lots de   documents temàtics. Només ens heu  de comunicar el tema o temes que  voleu treballar amb certa antelació  per poder localitzar i preparar els lots  de documents.       

 

Clubs de lectura   

Si hi esteu interessats, podem  programar conjuntament sessions  de lectura en veu alta i clubs de  lectura compartida.     

Activitats  

Amb periodicitat mensual,  programem activitats per a nens i  nenes i famílies que volen  despertar el gust per la lectura.   Són propostes basades en llibres  que combinen la narració amb la   dramatització i el suport  d’objectes, titelles i música.                         

‐ Visita Foment de la lectura:   activitats per fomentar el gust per la  lectura (narració de contes, tria de  llibres, presentació de llibres,   etc.). Visita per descobrir els llibres   i temps lliure per remenar i mirar.    ‐ Visita formativa: aprofundiment   en les eines de recerca d’informació  (ús del catàleg, classificació del fons,  internet, bases de dades en línia,  etc.).   Aprenem a cercar a la biblioteca:   sessió pràctica per aprendre a   cercar informació en llibres,   catàlegs, obres de referència,   Internet... Es treballa a partir   d'un tema de recerca acordat   amb l'escola o el centre.    Les visites tenen una durada   aproximada d'una hora i demanen   la col∙laboració del professorat.     És imprescindible concertar dia   i hora amb la biblioteca amb prou   antelació. Si voleu més informació,   poseu‐vos en contacte amb   nosaltres personalment, trucant   al telèfon 93 256 49 29 o bé,   enviant‐nos un correu electrònic   a b.barcelona.ram@diba.cat   

Serveis a les escoles  
Serveis a les escoles  

Catàleg de serveis a les escoles per al curs 2012-2013 de la Biblioteca Ramon d'Alòs-Moner

Advertisement