Novidades Febreiro 2023

Page 1

NOVIDADES

FEBREIRO 2023

BEBETECA (0 A 3 ANOS)

NOVIDADES

FEBREIRO 2023

BEBETECA (0 A 3 ANOS)

ANIMAIS (4 A 7 ANOS)

IDIOMAS-UCRAÍNO

NOVIDADES

FEBREIRO 2023

CONTOS (4 A 7 ANOS)

COÑECER (4 A 7 ANOS)

COLECCIÓNS

IGUALDADE
ADAPTADAS ADAPTADAS ADAPTADAS ADAPTADAS ADAPTADAS

NOVIDADES

FEBREIRO 2023

DIVERTIDOS (4 A 7 ANOS)

MUNDO (4 A 7 ANOS)

LIBRODISCOS

AUDIOVISUAIS

IGUALDADE IGUALDADE IGUALDADE IGUALDADE

NOVIDADES

FEBREIRO 2023

NARRATIVA (7 A 9 ANOS)

COLECCIÓNS

FANTÁSTICA

COLECCIÓNS

VIDA COTIÁ

BANDA DESEÑADA (7 A 9 ANOS)

AVENTURAS

SOCIAL VIDA COTIÁ

NOVIDADES

FEBREIRO 2023

COÑECEMENTO (7 A 9 ANOS)

SABERES

NARRATIVA (10 A 12 ANOS)

COLECCIÓNS

COLECCIÓNS

COLECCIÓNS

NOVIDADES

FEBREIRO 2023

NARRATIVA (10 A 12 ANOS)

BANDA DESEÑADA (10 A 12 ANOS)

13

MANGA

14

IGUALDADE

COÑECEMENTO (10 A 12 ANOS) SABERES

COLECCIÓNS MANGA

NOVIDADES

FEBREIRO 2023

NARRATIVA (12 A 14 ANOS)

COLECCIÓNS

COLECCIÓNS

AVENTURAS

FANTÁSTICA

VIDA COTIÁ

SOCIAL INTRIGA

BANDA DESEÑADA (12 A 14 ANOS)

MANGA

NOVIDADES

FEBREIRO 2023

BANDA DESEÑADA (12 A 14 ANOS)

COÑECEMENTO (12 A 14 ANOS)

SABERES

XORNAIS (7 A 14 ANOS)

MANGA MANGA

NOVIDADES

FEBREIRO 2023

NARRATIVA (15 A 17 ANOS)

COLECCIÓNS SOCIAL

VIDA COTIÁ

COLECCIÓNS INTRIGA

NOVIDADES

FEBREIRO 2023

NARRATIVA (15 A 17 ANOS)

FANTÁSTICA

IGUALDADE

NARRATIVA (ADULTOS)

INTRIGA

INTRIGA

INTRIGA AVENTURAS

NOVIDADES

FEBREIRO 2023

NARRATIVA (ADULTOS)

ROMÁNTICA

ROMÁNTICA

HISTÓRICA

HISTÓRICA

SOCIAL

NOVIDADES

FEBREIRO 2023

NARRATIVA (ADULTOS)

PSICOLÓXICA

VIDA COTIÁ

VIDA COTIÁ

FANTÁSTICA

IGUALDADE

VIDA COTIÁ
POESÍA

NOVIDADES

FEBREIRO 2023

COÑECEMENTO (ADULTOS)

SABERES

ES IGUALDADE CULTURASURBANAS
SABERES SABERES
INGLÉS

NOVIDADES

FEBREIRO 2023

COÑECEMENTO (ADULTOS)

OBRASREFEREN

SABERES

BANDA DESEÑADA (ADULTOS)

HUMOR

MÚSICA (ADULTOS) FOLK

REVISTA