Page 1

Al i nkt oEur ope

Ar t sandT echnol ogyCent erT i mi s oar a T i mi s oar a-2021Eur opeanCapi t al ofCul t ur e


BUDUREANBi anca L UCANAmanda ANV,20172018


F acul t at eadeAr hi t ect ur as i Ur bani s mT i mi s oar a,anV,20172018

Bi ancaCr i s t i naBudur ean -bi ancabudur ean@gmai l . com AmandaDani el aL ucan -amandal ucan94@gmai l . com

Arts and Technology Center Timisoara  
Arts and Technology Center Timisoara  
Advertisement